Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding"

Transcriptie

1 Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In deel A zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het totale aanbod aan bacheloropleidingen van FEW. In deel B komen per opleiding specifieke zaken aan de orde, namelijk doelstellingen, eindtermen, opbouw en inhoud van het opleidingsprogramma. Tot deze regeling behoren de volgende aanhangsels: Aanhangsel I Informatica voor studenten gestart in , met vermelding van de vereiste. Aanhangsel II Informatica voor studenten gestart in , met vermelding van de vereiste. Aanhangsel III Informatica voor studenten gestart in , met vermelding van de vereiste. Index Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen 3 Artikel 1 Doel van de opleiding 3 Artikel 2 Eindtermen van de opleiding 3 Paragraaf 2 Toelatingseisen 3 Artikel 3 Vooropleidingseisen 3 Artikel 4 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 4 Artikel 5 Equivalente vooropleiding 4 Artikel 6 Colloquium doctum 4 Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding 4 Artikel 7 Inrichting opleiding 4 Artikel 8 Voltijds / deeltijds / duaal 4 Aanhangsel I 5 1

2 Onderwijs- en examenregeling Bachelor Bedrijfswiskunde en Informatica FEW VU Lijst met programmaonderdelen van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica , met vermelding van de vereiste. 5 Aanhangsel II 6 Lijst met programmaonderdelen van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica , met vermelding van de vereiste. 6 Aanhangsel III 8 Lijst met programmaonderdelen van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica , met vermelding van de vereiste. 8 2

3 Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen Artikel 1 Artikel 2 Doel van de opleiding De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van Bedrijfswiskunde en Informatica en eventuele aanverwante betadisciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Bedrijfswiskunde en Informatica of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context. Eindtermen van de opleiding Verwacht wordt dat de student BWI aan het einde van zijn bacheloropleiding: - een gedegen theoretische en praktische basiskennis bezit van een breed terrein uit de wiskunde en informatica die toepasbaar is in bedrijfs- en industriële processen. - kennis heeft van de beginselen van de (bedrijfs)economie en de organisatieleer. - ervaring heeft met het toepassen van basiskennis uit de wiskunde en informatica, ook in een multidisciplinaire bedrijfscontext. - enige ervaring heeft met het modelleren van bedrijfsprocessen met methoden uit de wiskunde en de informatica. - ervaring heeft opgedaan met werken in een (multidisciplinair) teamverband aan een bedrijfsprobleem, in dat verband een eerste kennismaking heeft gehad met onderzoeksvaardigheden en daarvan een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd. - in staat is relevante bronnen van informatie, zoals vakliteratuur of internet, te raadplegen en te benutten. - in staat is op kritische en logische wijze een denkproces zowel te analyseren als zelf op te zetten. - in staat is schriftelijk te rapporteren over een eigen of gezamenlijk project - kennis heeft van en ervaring heeft met een selectie van wiskundige software pakketten zoals die in gebruik zijn in bedrijfsleven en industrie. - zich bewust is van de rol van wiskunde, informatica en bedrijfseconom(etr)ie in andere wetenschappen en in de maatschappij. - beschikt over presentatie- en communicatievaardigheden op een niveau passend bij de bachelor en, in het bijzonder, in staat is een voordracht te houden over een project voor zowel vakspecialisten als voor een breder publiek. - zich bewust is van de mogelijkheden op een vervolgstudie en van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na afsluiting van de studie met een Bachelordiploma. Paragraaf 2 Toelatingseisen Artikel 3 Vooropleidingseisen Het diploma vwo met een van de volgende profielen - doorstroomprofiel Natuur en Techniek; 3

4 Onderwijs- en examenregeling Bachelor Bedrijfswiskunde en Informatica FEW VU - doorstroomprofiel Natuur en Gezondheid; - doorstroomprofiel Economie en Maatschappij, aangevuld met wiskunde B1. - doorstroomprofiel Cultuur en Maatschappij, aangevuld met wiskunde B1. Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal, als bedoeld in art.7.28 lid 2 en 5 onderscheidenlijk art.7.30 lid 2 van de wet, wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen NT2, Examen II. Equivalente vooropleiding 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 41 kan de examencommissie toegang verlenen tot de opleiding indien zij van mening is dat de vooropleiding van een kandidaat gelijkwaardig is aan de daar genoemde vooropleidingseis. 2. Het VWO diploma oude stijl met het vak Wiskunde B is equivalent aan de vooropleidingseis in artikel 41. Colloquium doctum 1. Bij het toelatingsonderzoek (colloquium doctum), als bedoeld in art.7.29 van de wet, worden de volgende eisen gesteld: a wiskunde B(1) op het niveau van het eindexamen vwo b Engels op het niveau van het eindexamen vwo c Nederlands op het niveau van het landelijk examen NT2 II 2. Een toetsingscommissie, ingesteld door het bestuur van de faculteit, beoordeelt of een kandidaat wordt toegelaten. Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding Artikel 7 Artikel 8 Inrichting opleiding De opleiding heeft een studielast van 180 studiepunten (sp) volgens de inrichting in aanhangsel 1. Voltijds / deeltijds / duaal De opleiding wordt zowel voltijds als deeltijds verzorgd. Er is een duale variant. 4

5 Aanhangsel I Informatica , met vermelding van de vereiste. 1 e jaar Calculus I voor BWI/Ect Introductie BWI Management en organisatie Inleiding besliskunde I Calculus II voor BWI/Ect Logica en verzamelingenleer Kansrekening I voor BWI Project BWI I Encyclopedie voor W/BWI Programmeren Project programmeren Inleiding besliskunde II Kansrekening II voor BWI Financial Accounting en Boekhouden Project BWI II Risicomanagement 3 5

6 Onderwijs- en examenregeling Bachelor Bedrijfswiskunde en Informatica FEW VU Aanhangsel II Informatica , met vermelding van de vereiste. 1 e jaar Inleiding computergebruik Basiswiskunde Calculus I Introductie BWI Inleiding programmeren I Inleiding besliskunde Management Accounting Calculus II voor BWI/Ect Logica en verzamelingenleer Project BWI I Kansrekening I voor BWI Encyclopedie voor W/BWI Inleiding programmeren II Inleiding programmeren II practicum Praktische vaardigheden informatiesystemen Financial Accounting en Boekhouden Kansrekening II voor BWI Project BWI II 5 2 e jaar Analyse BWI I , Management en organisatie Lineaire algebra voor BWI 6??? Datastructuren en Algoritmen Voortgezet programmeren Financiering Project Dynamica Analyse BWI II , C/C Software Engineering Algemene statistiek voor BWI Financiering Project Software Engineering Algemene Vorming voor W en I, een keuze uit: Wetenschapsgeschiedenis 3 of 6

7 Maatschappelijke aspecten van wetenschap voor AI/BWI/I/IMM/W 3 7

8 Onderwijs- en examenregeling Bachelor Bedrijfswiskunde en Informatica FEW VU Aanhangsel III Informatica , met vermelding van de vereiste. 1 e jaar Inleiding computergebruik Basiswiskunde Calculus I Introductie BWI Inleiding programmeren I Inleiding besliskunde Management Accounting Project BWI I Kansrekening I voor BWI Encyclopedie voor W/BWI Inleiding programmeren II Inleiding programmeren II practicum Praktische vaardigheden informatiesystemen Inleiding gegevensverwerking Financial Accounting en Boekhouden Kansrekening II voor BWI Project BWI II Calculus II 3 2 e jaar Analyse BWI I , Management en organisatie Lineaire algebra voor BWI Datastructuren practicum Datastructuren Financiering Project Dynamica Analyse BWI II , C/C Software Engineering Algemene statistiek voor BWI Financiering Project Software Engineering Vrije keuze 3 Algemene Vorming voor W en I, een keuze uit: 8

9 Wetenschapsgeschiedenis Maatschappelijke aspecten van wetenschap voor AI/BWI/I/IMM/W 3 3 e jaar Bedrijfseconometrie Machine Learning Bedrijfsmodellering en requirements engineering Statistical Data Analysis Simulatie Machine Learning Practical Stochastische methoden Databases I Wijsbegeerte Bedrijfscase , , Studie en loopbaan 1 Vrije keuze 9 3 e jaar duale variant Bedrijfseconometrie Machine Learning Bedrijfsmodellering en requirements engineering Statistical Data Analysis Simulatie Machine Learning Practical Stochastische methoden Databases I Wijsbegeerte Duale werkperiode Bachelor 16 Vrije keuze 3 9

Business Analytics. Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam

Business Analytics. Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Business Analytics Faculteit der Exacte Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER)

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Studiejaar 2014 2015 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens 1 Opleidingsstatuut 2014-2015 Associate Degree Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012

Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012 Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016.

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie