KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2014/2015 Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2014/2015 Version 2014-07-01"

Transcriptie

1 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 2014/2015 Version INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 30EC keuzeruimte gereserveerd in het 1 e semester van het 3 e studiejaar. Er zijn allerlei mogelijkheden om die keuzeruimte te vullen, maar grofweg komt het neer op twee manieren: 1. Je kunt er voor kiezen je kennis van de informatica te verdiepen. De bachelor opleiding Informatica zelf biedt weinig keuzevakken, maar je kunt bijvoorbeeld je wiskundekennis uitdiepen met vakken uit de bachelor wiskunde, of kijk eens naar de vakken die de bachelor kunstmatige intelligentie aanbiedt. Je kunt zelfs vakken volgen van een andere bachelor Informatica opleiding aan een andere universiteit. 2. Je kunt de keuzeruimte ook benutten om je kennis te verbreden. Je zou bijvoorbeeld een taal kunnen leren of je presenteer- en schrijfvaardigheid kunnen verbeteren. Wil je in de toekomst je kennis van de informatica toepassen binnen een ander vakgebied (bijvoorbeeld computational physics, biology, finance, chemistry,...), kijk dan eens naar de vakken in opleidingen over dat vakgebied.

2 Deze gids beschrijft een aantal mogelijke keuzes voor de invulling van de keuzeruimte, maar is niet uitputtend. HOE TE KIEZEN? Een goed keuzevak is interessant (voor jou), past in je studieplan, past in je rooster, en is een vak waarvoor je voorkennis klopt (daarvoor moet je vaak vooraf met de docent overleggen, met name voor vakken van andere faculteiten). Wat ook je redenen zijn, kies vakken die je wilt halen. Er is niets mis met een vak een week aankijken, maar hak daarna de knoop door of je het wilt gebruiken voor je pakket. Vakken volgen zonder ze te halen leidt tot studievertraging; daar kun je voor kiezen, maar laat het je niet zomaar overkomen. Aan jou de keus! Begin op tijd met de oriëntatie en realiseer je dat per onderwijsinstituut en/of faculteit verschillende regelingen kunnen worden gehanteerd met betrekking tot deelname en inschrijven. Laat de vakken die je kiest voor je vrije keuze altijd goedkeuren door de examencommissie (middels een verzoek via Hoewel individuele vakken goedgekeurd kunnen zijn (bijvoorbeeld uit het overzicht van keuzevakken dat volgt) mag er natuurlijk niet al te veel overlap zitten in je totaalprogramma. Bovendien worden niet alle vakken automatisch voor de volle studielast goedgekeurd. En je mag bovendien maar 12 EC aan eerstejaarsvakken in je keuzeruimte opnemen. Dus voorkom verrassingen en vraag tijdig ( aan het eind van je tweede studiejaar) goedkeuring aan de examencommissie! VOORBEREIDING OP EEN EVENTUELE MASTER Als je alle vakken uit je bachelor Informatica hebt afgerond krijg je je bachelordiploma. Met dit diploma kun je de arbeidsmarkt op of een masteropleiding volgen. Je kunt direct instromen in de masteropleiding Computer Science aan de UvA of aan een andere universiteit zelfs in het buitenland. Je zou ook een andere weg in kunnen slaan en een andere master volgen. Hierbij krijg je te maken met de instroomeisen van die master. Bij de master Computer Science voldoe je met een bachelordiploma Informatica automatisch aan de instroomeisen, maar bij een andere master is dat niet zo. Eventuele deficiënties moet je wegwerken voordat je aan de master kunt beginnen. Een mogelijkheid om dat te doen is om nu al je vrije keuze te gebruiken ter voorbereiding op zo n master. Als je nu al weet dat je een andere master wilt gaan doen, ga dan informeren wat de instroomeisen zijn en in hoeverre je deficiënt bent in voorkennis dat kun je het beste doen bij de betreffende masteropleiding zelf (bij de mastercoördinator of de studieadviseur). Vervolgens kun je kijken welke vakken je kunt volgen om deze deficiënties weg te werken. Deze vakken kun je in principe goed laten keuren als vrije keuzevakken.

3 Ook als je nog niet (zeker) weet welke masteropleiding je wilt volgen kun je de vrije keuzeruimte gebruiken ter oriëntatie, om te kijken of een bepaalde master aan je verwachtingen voldoet. REGELS VOOR DE KEUZERUIMTE In het Opleidings- en Examenreglement deel B (OER-B, 2013/2014) staan twee artikelen die van belang zijn: Artikel 2.8 Minorprogramma en vrije keuzeruimte 1. Het programma kent een vrije keuzeruimte, waarin de student onderdelen kiest met een totale studielast van 30 studiepunten. 2. Keuzeruimte wordt in beginsel aaneengesloten aangeboden. 3. Voor de vrije keuzeruimte komen in aanmerking de onderdelen, opgenomen in de studiegidsen van de UvA en onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit. 4. Voor het meetellen van een keuzeonderdeel binnen de opleiding en voor het examen van de opleiding is goedkeuring door de Examencommissie nodig. Keuzeonderdelen die worden aangeboden binnen de opleiding zelf zijn hiervan uitgezonderd, te weten de Minor Informatica, de Minor Computational Science en de Minor Programmeren. 5. Keuzeonderdelen mogen inhoudelijk niet teveel overlap met onderdelen uit het eigen curriculum hebben, dit ter beoordeling door de Examencommissie. 6. Van de vrije keuzeruimte mag in beginsel maximaal 12 studiepunten met eerstejaarsonderdelen worden ingevuld. 7. Binnen de UvA aangeboden en erkende minorprogramma s worden altijd goedgekeurd en tellen mee voor het aantal punten waaruit de minor wordt aangeboden. 8. Wanneer een minor niet in zijn geheel wordt afgerond, zijn voor de onderdelen die wel zijn afgerond de bepalingen in lid 3 t/m lid 5 van toepassing. Dit artikel behoeft enige toelichting. Bij het samenstellen van je pakket aan keuzevakken zijn met name punt vier en vijf van belang die inhouden dat goedkeuring door de examencommissie is vereist en dat de examencommissie er daarbij met name op zal letten dat naar haar oordeel niet te veel overlap zit tussen de vakken in je pakket. Daarbij wordt gelet op de vakken uit het verplichte deel, de gebonden keuze en de vrije keuze. Om die reden mogen de minoren vermeld onder punt vier niet, of niet in zijn geheel, door informatici gevolgd worden omdat daar vakken in voorkomen die inhoudelijk teveel overlap hebben met vakken in het verplichte deel van je studieprogramma. Artikel 2.13 Individueel project of externe stage 1. Een deel van de vrije keuzeruimte kan worden gebruikt voor een individueel project. 2. De student zoekt een begeleider vanuit de opleiding en maakt met de begeleider een vakomschrijving met doel, inhoud en toetsingsmethode van het individueel project.

4 3. Het aantal studiepunten voor een individueel project wordt door de Examencommissie vastgesteld op grond van de geschatte projectgrootte (op grond van 1 EC voor 28 uur werk), tot een maximum van 12 EC. 4. Het project kan ook als externe stage onder begeleiding van een docent van een bij de opleiding betrokken onderzoeksinstituut worden ingevuld. 5. Deelname aan een summerschool kan ook worden gezien als individueel project. 6. Een individueel project behoeft voorafgaande goedkeuring van de Examencommissie om mee te kunnen tellen voor het studieprogramma. Hier is met name het laatste artikel van belang: bespreek voordat je begint met een individueel project of externe stage met de examencommissie of dit onderdeel mag meetellen in je vakkenpakket en zo ja; voor hoeveel studiepunten. MINOR Een minor is een samenhangend pakket vakken van in totaal 30 studiepunten (sommige minors van 30 punten kunnen uitgebreid worden tot een minor van 60 studiepunten). Je volgt de minor buiten je eigen opleiding, in het tweede, maar liefst in het derde jaar van je studie. Er zijn tal van minoren aan de UvA kijk voor een lijst in de UvA Studiegids: (klik op Zoek minor ). Na het afronden van een minor ontvang je een minorcertificaat. Een afgeronde minor wordt altijd volledig goedgekeurd als vrije keuze door de examencommissie. Maar bepaalde minoren kunnen vakken bevatten die teveel overlap vertonen met vakken uit de bachelor Informatica (bijvoorbeeld een minor wiskunde: lineaire algebra en statistiek zitten al in je verplichte pakket). Dat soort minoren moet in overleg met de examencommissie van die minor worden aangepast, waarbij de vakken met overlap moeten worden vervangen door andere vakken zodat je toch op 30 EC komt. Artikel 2.8 sub 7 uit het OER lijkt duidelijker dan hij is want er bestaat geen erkenningsprocedure voor minoren. Dat gezegd zijnde: je mag in principe elke aangeboden minor volgen behalve die welke expliciet zijn uitgesloten. Wel zal de examencommissie ook hier letten op overlap met de andere vakken in je pakket. De ervaring leert ook dat onze studenten niet over alle aangeboden minoren tevreden zijn. Informeer je dus vooraf ook daarover. We hebben een keus gemaakt van verdiepende minoren die ons geschikt lijken:

5 Naam Aangeboden door EC Bijzonderheden Minor Informatie- en BSc Informatiekunde 30 Kennismanagement Minor Interactieve en Creatieve Mediatechnologie BSc Informatiekunde 30 Programmeren IK moet worden vervangen door een ander vak Minor Kunstmatige BSc Kunstmatige 30 Kan waarschijnlijk niet geheel in Semester 1 Minor Entrepeneurship BSc Economics and Business 30 Semester 1: Nederlands Semester 2: Engels Minor Web Services and Data VU Computer Science 24 Let op: 24 EC! Minor Deep Programming VU Computer Science 30 Concurrency & Multithreading en Systems Programming moeten worden vervangen door een ander vak Minor Bioinformatics and VU Computer Science 30 Systems Biology Minor Artificial Intelligence VU Computer Science 30 Minor Inlichtingenstudies IIS 30 Cryptografie voor niet- Bèta's moet worden vervangen door Cryptografie (Semester 2, blok 4) INDIVIDUEEL PROJECT OF EXTERNE STAGE Naast het volgen van vrije keuzevakken is het ook mogelijk de keuzeruimte gedeeltelijk te gebruiken voor een individueel project of een stage, van maximaal 12 EC. Je kunt hierbij niet alleen denken aan een externe stage bij een bedrijf maar bijvoorbeeld ook aan summerschools of conferenties. Bij beide opties moet je vooraf een docent binnen de opleiding vinden die jou wil begeleiden (naast bijvoorbeeld een externe stagebegeleider), en je moet een projectvoorstel schrijven dat door je UvA-begeleider en de examencommissie wordt goedgekeurd voordat je begint. Daarin staat wat de inhoud van het project of de stage is, en op welke manier het resultaat beoordeeld zal worden. VRIJE KEUZEVAKKEN De vrije keuzeruimte is in principe geheel vrij, en dat maakt het soms moeilijk te kiezen. Voor de verdieping of lichte verbreding van de informatica studie ligt een aantal vakken redelijk voor de hand. We geven hieronder een overzicht dat je kan helpen met je keuze. Let op dat niet alle vakken die in dit overzicht staan worden gegeven in het eerste semester! Deze vakken zijn al goedgekeurd door de examencommissie, voor het aantal punten dat we vermelden. De examencommissie zal echter nog steeds je vrije keuzeruimte in zijn geheel goed moeten keuren! Let op dat voor een aantal vakken voorkennis nodig is, dus bespreek

6 voor het vak begint met de docent of de vakken die je tot dan toe hebt gevolgd voldoende voorkennis geven. De voorkenniseisen vind je ook terug in de UvA studiegids: Voor andere faculteiten zullen andere uiterlijke inschrijfdata voor vakken gelden, let hier goed op wanneer je je voor een vak wilt inschrijven. Wees op tijd! We hebben de vakken (ongeveer) gesorteerd naar hun relatie met andere opleidingen, de natuurlijke stromingen die al in je bachelorprogramma aanwezig zijn en dan steunvakken (wiskunde, programmeren en dergelijke). We geven websites, maar die links kunnen verouderen; je kunt de recente vakinformatie natuurlijk altijd vinden via de UvA Studiegids. Er is een ruime keus aan geschikte individuele vakken. Je mag echter niet elke denkbare combinatie van deze vakken kiezen. Uit sommige categoriën mag je er b.v. maar een kiezen, of gelden er andere beperkingen. INFORMATICA Cryptografie BSc Informatica 6 Semester 2 blok 1 Semester 2 Project Computational BSc Informatica 6 Semester 1 blok 3 Science Native App Studio BSc Informatica 6 Semester 1 Digitale BSc Informatica 6 Semester 1, blok 2 signaalverwerking Inleiding modelleren en BSc Informatica 6 Semester 1, blok 2 simuleren Informatie en BSc Informatica 6 Semester 1, blok 3 communicatie Netcentric Computing BSC Informatica 6 Semester 1, blok 3 KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Intensionele logica s en BSc Kunstmatige 6 Semester 1 blok 1 onzekerheid Discourse BSc Kunstmatige 6 Semester 1 blok 1 Autonome mobiele BSc Kunstmatige 6 Semester 1 blok 2 robots Spraakherkenning en BSc Kunstmatige 6 Semester 1 blok 3 synthese Logisch Programmeren en Zoektechnieken BSc Kunstmatige 6 Semester 1 blok 1 Eerstejaars vak

7 INFORMATIEKUNDE Informatie en BSc Informatiekunde 6 Semester 2 blok 2 Semester 2 kennismanagement Netwerk-analyse BSc Informatiekunde 6 Semester 1 blok 2 Eerstejaars vak Interactieontwerp BSc Informatiekunde 6 Semester 2 blok 1 Eerstejaars vak, Semester 2 Data Mining BSc Informatiekunde 6 Semester 2 blok 2 Semester 2 Modelleren en BSc Informatiekunde 6 Semester 1 blok 2 ontwerpen Zoekmachines BSc Informatiekunde 6 Semester 1 blok 1 Cognitie en Perceptie BSc Informatiekunde 6 Semester 1 blok 3 Informatievisualisatie BSc Informatiekunde 6 Semester 2 blok 3 Eerstejaars vak, Semester 2 NETWERKEN EN GRAFEN Hier is keus uit meerdere vakken, waarbij er het risico van overlap is tussen de vakken. Daarom wordt in principe slechts een vak uit deze categorie toegestaan, tenzij je kunt aantonen dat deze overlap niet bestaat. Netwerk-analyse BSc Informatiekunde 6 Semester 1, blok 2 Eerstejaars vak Networks and Graphs VU Computer Science 6 Semester 2, blok 2 Eerstejaars vak Semester 2, Engels? DATABASES Ook hier is er keus uit meerdere vakken, waarbij er het risico van overlap is tussen de vakken en b.v. het vak Databases 2 aangeboden bij de gebonden keuze. Daarom wordt in principe slechts een vak uit deze categorie toegestaan, tenzij je kunt aantonen dat deze overlap niet bestaat. Databases IK BSc Informatiekunde 6 Semester 2, blok 1 Semester 2, Engels Databases VU Computer Science 6 Semester 2, blok 1 Jaar 2, Semester 2, Engels SCHRIJFVAARDIGHEID Als je je academische vaardigheden wilt verbeteren biedt het Instituut voor Lerarenopleiding ( > Onderwijs > Keuzecursussen) nuttige vakken waarin je beter leert

8 presenteren, of schrijven, in het Nederlands of het Engels. Hieronder wat voorbeelden; let op dat een aantal van deze vakken in semester 2 worden gegeven. Er is een ruim aanbod van vakken op het gebied van de schrijfvaardigheid. Je mag uit deze categorie echter slechts een vak in je pakket opnemen. Dat wil niet zeggen dat het in een individueel geval niet nuttig kan zijn meer vakken op dit gebied te volgen. Voorbeelden: Academic English CSW Sociale 6 Semester 1 of 2, Toelatingstoets Wetenschappen blok 1 en 2 Academic English VU Computer Science 6 Semester 2, blok 2 Eerstejaars vak, Semester 2 Academic Writing Letterkunde 6 Semester 1, blok 1 en 2 Academic English TLK Letterkunde 12 Semester 1, blok 1 en 2 INTERDISCIPLINAIRE VAKKEN Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) biedt diverse opzichzelfstaande keuzevakken aan die open staan voor alle UvA-studenten, voor meer informatie zie Veel van die vakken worden s avonds gegeven, en passen dus goed in het rooster, of in een honoursprogramma. MASTERVAKKEN In principe is het ook toegestaan vakken uit een master te kiezen. Er zijn daarbij drie zaken waar je goed op moet letten: Een vak dat als keuzevak is gevolgd tijdens je bachelor mag geen onderdeel vormen van je pakket in een later te volgen master. Een schijnbaar aantrekkelijke keuze nu kan daarmee later tot problemen leiden. De masteropleiding die het vak aanbiedt kan ook andere redenen hebben waarom bachelor studenten het vak niet mogen volgen. Vraag daarom altijd vooraf toestemming van de vakcoördinator. Inschrijving voor een mastervak kan administratieve problemen geven, maar deze zijn oplosbaar. Als je je voor zo n vak wilt inschrijven, doe dat dan tijdig. BUITENLAND

9 Wil je tijdens je bachelor een tijd aan een buitenlandse universiteit studeren, dan kunnen vakken die je daar volgt gebruikt worden om je vrije keuzeruimte op te vullen. Ook voor deze vakken gelden de volgende twee vuistregels: de inhoud van de vakken mag niet overlappen en je mag maximaal 12 EC aan vakken van eerstejaars niveau opnemen. International Office heeft per universiteit vaak een lijst met vakken die veel gevolgd worden of die geschikt zijn om te volgen. Maak dus ook altijd een afspraak met International Office voor je je verzoek voor keuzevakken die je in het buitenland wilt gaan volgen indient bij de examencommissie.

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie

Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie Versie mei 2012 (voorlopige update mei 2013) Studieadviseur AI Keuzegids Kunstmatige Intelligentie Binnen het curriculum van de bacheloropleiding Kunstmatige

Nadere informatie

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2009-2010 Deel B BACHELOROPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2008-2009 Deel B BACHELOROPLEIDING INFORMATIEKUNDE HOOFDSTUK

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Bachelor Informatiekunde

Bachelor Informatiekunde Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatiekunde Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 3.3 Artikel 3.4 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatiekunde. Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatiekunde. Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatiekunde Studiejaar 2015-2016 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017 MAJORKEUZE Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs 10 januari 2017 1 Jullie 2 Wat is een major? Specialisatie Samenhangend vast programma in een discipline Omvang max. 84 EC Onderwijs

Nadere informatie

Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie. Versie juni 2015 Anne-Christine van der Bijl Studieadviseur AI

Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie. Versie juni 2015 Anne-Christine van der Bijl Studieadviseur AI Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie Versie juni 2015 Anne-Christine van der Bijl Studieadviseur AI Keuzegids Kunstmatige Intelligentie Binnen het curriculum van de bacheloropleiding Kunstmatige

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Informatie, Multimedia en Management

Informatie, Multimedia en Management Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Informatie, Multimedia en Management Deel B. opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2008-2009 Curriculumcommissie Auteur: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 juni 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Flexibele bachelor 1 2.1 Achtergrond........................................

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Bachelor Kunstmatige Intelligentie

Bachelor Kunstmatige Intelligentie Bachelor Kunstmatige Intelligentie Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Artikel

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Bachelor Informatica. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica

Bachelor Informatica. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica Bachelor Informatica Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2 Gegevens opleiding 2 Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica. Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica. Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica Studiejaar 2015-2016 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2 Gegevens opleiding 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar 2015-2016 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2008-2009 Preambule In de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011)

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Inleiding Het nieuwe programma van de Bacheloropleiding Bouwkunde is wezenlijk anders dan het oude. Kleine onderdelen zijn samengevoegd

Nadere informatie

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 . KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 1 PROGRAMMA KEUZES FUTURE PLANET STUDIES Dominique Kunst & Denise van Wees Studieadviseurs STUDEREN IN HET BUITENLAND Rick Vermin Opleidingscoördinator

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) Locatie specifieke bijlage TU/e 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING COMMUNICATIE- EN INFORMATIEWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Rik Lopuhaä MSc Coordinator Applied Mathematics April 23, 2009, Delft Toelating tot de Masteropleiding AM Met een Bachelor (Technische) Wiskunde

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK

BUITENLANDONDERZOEK Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2016-2017 Deze hand-out

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen studiejaar 2006-2007

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen studiejaar 2006-2007 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen studiejaar 2006-2007 DE MASTEROPLEIDING LOGIC

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie

Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie Keuzegids bachelor Kunstmatige Intelligentie Versie juni 2013 Studieadviseur AI Keuzegids Kunstmatige Intelligentie Binnen het curriculum van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie (AI) bestaat

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar 2016-2017 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN DEEL B Hoofdstuk 1 Doelstelling

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2014 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Voorlichting Keuzes na de propedeuse

Voorlichting Keuzes na de propedeuse Voorlichting Keuzes na de propedeuse Faculteit Management en Bestuur Technische Bedrijfskunde Programma Doel van vandaag Belangrijke keuzes: minor bachelor-opdracht studeren in het buitenland master Samenhang/combinaties

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar 2008-2009 DE BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2011 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie. Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar 2017-2018 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2016 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 3

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

College Sociale Wetenschappen Voorlichting vervolg Bachelor

College Sociale Wetenschappen Voorlichting vervolg Bachelor College Sociale Wetenschappen Voorlichting vervolg Bachelor Sociale geografie en Planologie Programma 11.00 uur Opbouw van de opleiding Jan Stammes & Marloes van der Winkel 11:25 uur specialisatie Planologie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE/PHILOSOPHY FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B Onderwijs- en examenregeling Filosofie /Philosophy

Nadere informatie

Informatiekunde algemene presentatie

Informatiekunde algemene presentatie Informatiekunde algemene presentatie Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat is informatiekunde? De studie van inzet van ICT in organisaties en maatschappij bij games en interacties in life sciences en gezondheid

Nadere informatie

Kaders Science in Amsterdam Bachelors

Kaders Science in Amsterdam Bachelors Kaders Science in Amsterdam Bachelors Versie 0.7 10 November 2015 Dit kader beschrijft de structuur van Science in Amsterdam Bacheloropleidingen en is daarmee een handvat voor verkenningscommissies en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELOR opleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie. Studieadviseur: Sinem Akgün Leiden 11 april 2017

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie. Studieadviseur: Sinem Akgün Leiden 11 april 2017 Het derde jaar van de Bachelor Psychologie Studieadviseur: Sinem Akgün Leiden 11 april 2017 1 Onderwerpen - Korte herhaling: * Bachelorprogramma * Ingangseisen master - Aandachtspunten en tips - Wido La

Nadere informatie

Introductie opleiding Informatica

Introductie opleiding Informatica Introductie opleiding Informatica maandag 4 september 2017 Jeannette de Graaf studieadviseur/docent Informatica LIACS FWN ULeiden 1 Programma 9.00 welkom 9.10 algemene introductie: de bachelor Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EXAMREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETSCHAPP 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatiekunde. Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatiekunde. Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatiekunde Studiejaar 2017-2018 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie