Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf"

Transcriptie

1 Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau van de CDHO. Het bureau zal dan na ontvangst van uw expliciete schriftelijke toestemming de gehele aanvraag op de website ( publiceren. Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging bestaande opleiding Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding maakt het Ad programma deel uit In geval van een Ad, indien van toepassing: welke bve-instelling verzorgt mede het programma Universiteit van Amsterdam (UvA) -Dr. Hotze Lont, Academische Zaken UvA. -Dr. Frank Belschak, opleidingsdirecteur Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). -Drs. Maurice Oudejans, project manager accreditaties FEB. Universiteit van Amsterdam Academische Zaken Dr. Hotze Lont Postbus GG Amsterdam Spui WX Amsterdam T Drs. Maurice Oudejans Faculteit Economie en Bedrijfskunde Roetersstraat WB Amsterdam T Bachelor of Science in Business Administration n.v.t. n.v.t. Graad Bachelor of Science (BSC ) Inhoud (korte beschrijving programma) Op dit moment biedt de UvA de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde aan (CROHO-code: 50905). De opleiding bestaat uit 1 Een Ad programma kan niet in de vorm van een joint degree worden aangeboden

2 vijf studierichtingen: 1) Accountancy en Control, 2) Bedrijfskunde, 3) Economie, 4) Economie en Financiering en 5) Financiering en Organisatie. De UvA heeft het voornemen de huidige BSc Economie en Bedrijfskunde per 1 september 2016 te splitsen in twee nieuwe bacheloropleidingen, te weten: 1. BSc Business Administration. 2. BSc Economics and Business Economics. Met de splitsing zal het landelijk aanbod niet veranderen. De voorgenomen nieuwe bacheloropleidingen Business Administration en Economics and Business Economics komen immers voort uit de bestaande bacheloropleiding Economie in Bedrijfskunde die in 2013 is geheraccrediteerd door de NVAO. De kernargumenten voor de splitsing zijn: 1. Het betreft om het de jure bestendigen van een situatie die de facto al jaren bestaat. Zoals hierboven gememoreerd bestaat de huidige BSc Economie en Bedrijfskunde uit 5 studierichtingen. Binnen de opleiding bestaat er een intensieve samenhang tussen de studierichtingen Accountancy en Control, Economie, Economie en Financiering en Financiering en Organisatie. Het gemeenschappelijke curriculum van 1,5 jaar biedt studenten een stevige basis van economische en bedrijfseconomische vakken waarna studenten kunnen kiezen voor één van de vier studierichtingen binnen domein Economie of Bedrijfseconomie. De studierichting Bedrijfskunde heeft minder samenhang met de andere studierichtingen. Studenten kunnen na een gemeenschappelijke propedeuse direct kiezen voor de studierichting Bedrijfskunde. Dit heeft ertoe geleid dat de studierichting Bedrijfskunde aan de ene kant en de studierichtingen Accountancy en Control, Economie, Economie en Financiering en Financiering en Organisatie aan de andere kant zich feitelijk hebben ontwikkeld tot twee losstaande bacheloropleidingen. 2. Een belangrijk voordeel voor de beoogde splitsing is de verbeterde transparantie op de (internationale) onderwijsmarkt. Als gevolg van de overeenkomst van NVAO en AACSB met betrekking tot een gecombineerde accreditatie moeten wij ons aanpassen aan terminologie die internationaal gebruikelijk is, zie de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVAO en AACSB

3 van 25 mei In november 2015 worden alle opleidingen in één keer geaccrediteerd/geheraccrediteerd door een AACSB/NVAO accreditatie team. De term BSc Economics and Business is zowel nationaal als ook internationaal niet gangbaar. De bacheloropleiding in Business Administration richt zich op het bestuderen van het intern en extern functioneren van organisaties: het gaat zowel om de inrichting van activiteiten, processen en verantwoordelijkheden als om de relatie met klant, leverancier, vermogensverschaffer en regelgever. De Bedrijfskunde houdt zich bezig met de bedrijfsvoering in de markten publieke sector en streeft een integrale en interdisciplinaire aanpak na voor de benadering van complexe bedrijfsproblemen. De bacheloropleiding is daarbij gericht op vorming tot een academisch niveau van denken en werken maar ook op voorbereiding op de arbeidsmarkt. Studenten verwerven kennis van de wetenschappelijke literatuur op het vakgebied van de bedrijfskunde en krijgen training in methoden en vaardigheden om deze kennis toe te passen. Het doel van de nieuwe bacheloropleiding bedrijfskunde is om toegepaste wetenschappers op te leiden. De opleiding zal dan ook een focus leggen op de link tussen wetenschap en praktijk en tussen denken en doen. Studielast 180 ec Vorm van de opleiding (voltijd, Voltijd deeltijd, duaal) Gemeente of gemeenten waar Amsterdam de opleiding wordt gevestigd Doelgroep van de opleiding -Studenten met een Nederlandse vooropleiding: VWOafgestudeerden met wiskunde A of B. -Buitenlandse studenten met een buitenlands equivalent van een VWO-diploma en goede Engelse vaardigheden blijkend uit bijvoorbeeld een TOEFL test (minimum score 92, at least 20 on each sub-score; 237 computer-based/580 paper-based test) of IELTS test (minimum score 6 on each subquestion) of andere aantoonbare Engelse vaardigheden. Croho (sub)onderdeel en Economie (ECON). motivering Geplande startdatum opleiding Wij streven ernaar de opleiding op 1 september 2016 te starten, tenzij er serieuze praktische problemen zijn die dit in de weg staan. Indien er serieuze praktische problemen zijn, zal de geplande startdatum 1 september 2017 worden. Indien nadere Niet van toepassing. vooropleidingseisen worden gesteld: voorstel daartoe. Indien een capaciteitsbeperking wordt ingesteld: hoogte en motivering. De voorgestelde opleiding is een verzelfstandiging van de studierichting Bedrijfskunde in de BSc Economie en Bedrijfskunde. Vooralsnog verwachten we dat de instroom vergelijkbaar zal zijn

4 aan het huidig aantal bediende studenten in deze richting. De opleiding zal deze instroom adequaat kunnen opvangen. Korte beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden (beroepen en branches) Vrijwel alle studenten die afstuderen in de studierichting Bedrijfskunde van de BSc Economie en Bedrijfskunde volgen een masteropleiding in de MSc Business Administration aan de FEB of aan een andere (Nederlandse of buitenlandse) universiteit. Bij de nieuwe BSc Business Administration zal dat naar verwachting niet snel veranderen. Ook na deze opleiding zullen studenten een masteropleiding in Business Administration volgen; nog maar weinig studenten met een bachelordiploma stromen momenteel direct door naar de arbeidsmarkt. Op de arbeidsmarkt is er een duidelijke behoefte aan afgestudeerden die een master MSc Business Administration hebben afgerond. In de meest recente WO-monitor van 2014 blijkt dat de waardering van de arbeidsmarkt van afgestudeerden van de MSc Business Administration van de FEB/UvA goed is. De meeste afgestudeerden vinden snel een baan na het afstuderen en er is bijna geen werkloosheid onder de afgestudeerden. Zo waren volgens de nieuwste WO-monitor van die opleiding maar 5% van de afgestudeerden van de MSc in Business Administration bij de UvA een of twee jaar na afstuderen werkloos en werkten maar liefst 76% van de afgestudeerden in loondienst. Gemiddeld 3,2 maanden na afstuderen hadden afstudeerders van de opleiding Business Administration bij de UvA een eerste baan. Dit is minder dan het landelijke gemiddelde van rond 4,5 maanden voor afgestudeerden in Bedrijfskunde volgens het SEO economisch onderzoek Studie & Werk Op termijn verwachten wij dat studenten met een bachelordiploma wel direct de arbeidsmarkt in zullen stromen met het oog op de wettelijke afschaffing van de doorstroommaster. Daarom is het wenselijk dat de profilering van de bacheloropleidingen scherper wordt en dat een bacheloropleiding ook een meer afgeronde opleiding wordt die studenten zowel voorbereidt op een mogelijke wetenschappelijke vervolgopleiding (MSc) als ook op een rechtstreekse instroom op de arbeidsmarkt. Eén van de redenen om de BSc Economie en Bedrijfskunde te splitsen is het scheppen van een heldere profilering in Bedrijfskunde aan de ene kant en Economie en Bedrijfseconomie aan de andere kant. Een andere reden is de betere voorbereiding van studenten voor de arbeidsmarkt naast de voorbereiding voor een mogelijke masteropleiding. Een splitsing zou de mogelijkheid geven om een aantal momenteel verplichte (maar in deze omvang voor bedrijfskunde niet relevante) vakken op gebied van economie

5 en bedrijfseconomie in de gezamenlijke propedeuse te vervangen door diepergaand bedrijfskundige en praktijkgerichte vakken en hierdoor een bedrijfskunde opleiding creëren met meerwaarde voor zowel instromers in een vervolg masteropleiding bedrijfskunde als ook voor instromers op de arbeidsmarkt. Overige informatie (indien gewenst) Studenten die in een Masteropleiding Business Administration zijn afgestudeerd komen onder meer terecht in functies als: algemeen manager,leidinggevende,projectleider,projectmedewerker,beleidsmedewerker,informaticus, adviseur communicatie, adviseur financiële en/of commerciële zaken et cetera. De sectoren waarin afgestudeerden werken zijn: industrie, handel, transport, informatie, communicatie, financiële dienstverlening, personeel en organisatie, overige zakelijke dienstverlening en de overheid. N.v.t.

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OPMERKING VOORAF Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting

Nadere informatie

Aanvraagformulier nevenvestiging macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier nevenvestiging macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Aanvraagformulier nevenvestiging macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 J uni 2016 SAMENVATTING Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

Macrodoelmatigheidsdossier BSc Business Analytics AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING. 1. Basisgegevens. Tongersestraat LM Maastricht

Macrodoelmatigheidsdossier BSc Business Analytics AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING. 1. Basisgegevens. Tongersestraat LM Maastricht AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING 1. Basisgegevens Naam instelling(en) Contactgegevens Universiteit Maastricht School of Business and Economics Tongersestraat 53 6211 LM Maastricht 1 Naam Internationale

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Innovative Textile Development Deze samenvatting is ingevuld o.b.v. het CDHO format d.d. oktober 2014 (via

Samenvatting aanvraag Innovative Textile Development Deze samenvatting is ingevuld o.b.v. het CDHO format d.d. oktober 2014 (via Samenvatting aanvraag Innovative Textile Development Deze samenvatting is ingevuld o.b.v. het CDHO format d.d. oktober 2014 (via www.cdho.nl) Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is):

Nadere informatie

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting

Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Doelmatigheidstoets Master Vitality and Ageing Samenvatting Leiden, augustus 2014 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling Nieuwe opleiding Universiteit Leiden Contactpersoon Contactgegevens - adres drs.

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Governance of Sustainability

Samenvatting aanvraag Governance of Sustainability Samenvatting aanvraag Governance of Sustainability Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van X Nieuwe opleiding toepassing is): Nieuw Ad programma Nieuwe joint degree1 Verplaatsing bestaande opleiding

Nadere informatie

Master of Laws De Master Legal Management (MLM) is in 2014 gestart als een door de NVAO geaccrediteerde, onbekostigde masteropleiding.

Master of Laws De Master Legal Management (MLM) is in 2014 gestart als een door de NVAO geaccrediteerde, onbekostigde masteropleiding. Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding, d.w.z. voortzetting geaccrediteerde onbekostigde opleiding

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

Aanvraagformulier nieuwe opleiding. Basisgegevens. Contactpersoon/contactpersonen Postbus GG Amsterdam

Aanvraagformulier nieuwe opleiding. Basisgegevens. Contactpersoon/contactpersonen Postbus GG Amsterdam Aanvraagformulier nieuwe opleiding Basisgegevens Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam Contactgegevens Naam opleiding Internationale

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Gezondheid (NL) Health (EN)

Gezondheid (NL) Health (EN) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Master Expertleerkracht PO (MEPO)

Master Expertleerkracht PO (MEPO) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Dr. Jeff Handmaker Contactgegevens Tel:

Dr. Jeff Handmaker Contactgegevens Tel: Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Postbus 1520 3500 BM Utrecht. Desiree.Majoor@hku.nl 06 33933746. Leo.Capel@hku.nl 06 20449127. Henny.Dorr@hku.nl 06 53545793

Postbus 1520 3500 BM Utrecht. Desiree.Majoor@hku.nl 06 33933746. Leo.Capel@hku.nl 06 20449127. Henny.Dorr@hku.nl 06 53545793 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding Nieuwe opleiding hbo master Nieuwe opleiding Joint Degree x Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker

Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel AD Juridisch medewerker Samenvatting aanvraag AD Juridisch medewerker Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Ruitenberglaan 27, 6826 CC Arnhem. n.v.t. n.v.t. n.v.t. bachelor

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Ruitenberglaan 27, 6826 CC Arnhem. n.v.t. n.v.t. n.v.t. bachelor Naam instelling Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Contactgegevens Ruitenberglaan 27, 6826 CC Arnhem Naam opleiding Internationale naam opleiding Taal In geval dat de opleiding in een andere taal

Nadere informatie

Contactpersoon/contactpersonen Saskia Heins (opleidingsmanager) Master of Urban and Area Development

Contactpersoon/contactpersonen Saskia Heins (opleidingsmanager) Master of Urban and Area Development Bijlage 4; Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging bestaande

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam School of Business and Economics De Boelelaan HV Amsterdam. Financial Management

Vrije Universiteit Amsterdam. Vrije Universiteit Amsterdam School of Business and Economics De Boelelaan HV Amsterdam. Financial Management Basisgegevens Naam instelling(en) Vrije Universiteit Amsterdam Contactgegevens Vrije Universiteit Amsterdam School of Business and Economics De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Naam opleiding Financial

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Officemanagement

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Officemanagement Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Officemanagement Saxion. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING Naam

2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING Naam SAMENVATTING AANVRAAG DOELMATIGHEIDSTOETS AD OUDERENZORG 1 BASISGEGEVENS INSTELLING Soort aanvraag: Naam instelling Nieuwe opleiding Avans Hogeschool Contact Adres Bezoekadres: Professor Cobbenhagenlaan

Nadere informatie

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Eindhoven / Tilburg, mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon Nieuwe opleiding, joint degree Technische

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam. School of Business and Economics De Boelelaan HV Amsterdam. Transport and Supply Chain Management

Vrije Universiteit Amsterdam. School of Business and Economics De Boelelaan HV Amsterdam. Transport and Supply Chain Management Basisgegevens Naam instelling(en) Vrije Universiteit Amsterdam Contactgegevens Vrije Universiteit Amsterdam School of Business and Economics De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Naam opleiding Internationale

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master Urban Management. Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is):

Samenvatting aanvraag Master Urban Management. Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Samenvatting aanvraag Master Urban Management Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling ontactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding, d.w.z. voortzetting geaccrediteerde

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Coachen & Leidinggeven

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Coachen & Leidinggeven Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Coachen & Leidinggeven Saxion. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Economie en Bedrijfskunde Bezoekadres: Nettelbosje AE Groningen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Economie en Bedrijfskunde Bezoekadres: Nettelbosje AE Groningen 1. Basisgegevens Naam instelling(en) Rijksuniversiteit Groningen Contactgegevens Postbus 800 9700 AV Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Bezoekadres: Nettelbosje 2 9747 AE Groningen Naam opleiding

Nadere informatie

Bijlage 18. Samenvatting Aanvraag Doelmatigheid masteropleiding. Interdisciplinary Business Professional

Bijlage 18. Samenvatting Aanvraag Doelmatigheid masteropleiding. Interdisciplinary Business Professional Bijlage 18 Samenvatting Aanvraag Doelmatigheid masteropleiding Interdisciplinary Business Professional Bijlage bij aanvraag Doelmatigheidstoets masteropleiding Interdisciplinary Business Professional Hanzehogeschool

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

H JULI W. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ONTVANGEN

H JULI W. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ONTVANGEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BI Den Haag UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM T.A.V. mevrouw prof. dr. ten Dam POSTBUS 19268 1000 GG AMSTERDAM ONTVANGEN H JULI

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING MACRODOELMATIGHEIDSTOETS BELEIDSREGEL 2014

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING MACRODOELMATIGHEIDSTOETS BELEIDSREGEL 2014 SAMENVATTING Informatiedossier doelmatigheidstoets \ Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Aanvraag nieuwe opleiding European Research Master in Translational Neuroscience (EMTN) Maastricht University

Nadere informatie

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t.

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t. Samenvatting aanvraag Ad Online Contentcreator Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Ad-opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie 2.3 De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie Vanwege de ingangseisen met betrekking tot de kennis van de wiskunde en statistiek kunnen de -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Bouwkunde

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Bouwkunde Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Bouwkunde Saxion. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Engineering

Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Engineering Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets associate degree-opleiding Engineering Saxion. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen

Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Prof. dr. Katrien Antonio 3 april 2019

Prof. dr. Katrien Antonio 3 april 2019 Master in het management Master in de beleidseconomie Master in de bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Master of International Business Economics and Management Prof. dr. Katrien Antonio 3 april 2019

Nadere informatie

«nvao. fluit. w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie

«nvao. fluit. w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie «nvao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie fluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de postinitiële wo-master Marketing van de Vrije

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe joint degree 1

Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe joint degree 1 Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheid Master Circulaire economie Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe joint degree 1 Naam instelling(en)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree

Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Bijlage 11: Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Fontys Hogescholen T.a.v. college van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING

Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING Groningen, Mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

2o\y/ax Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2o\y/ax Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - t t 2o\y/ax ONTVANGEN 0 1 FEB.?OTJ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag HZ University of Applied Sciences t.a.v. het college van bestuur Postbus

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Executive MBA

Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Executive MBA ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Executive MBA datum 31 mei 2018 onderwerp Besluit

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam. School of Business and Economics De Boelelaan HV Amsterdam. Digital Business and Innovation

Vrije Universiteit Amsterdam. School of Business and Economics De Boelelaan HV Amsterdam. Digital Business and Innovation Basisgegevens Naam instelling Vrije Universiteit Amsterdam Contactgegevens Vrije Universiteit Amsterdam School of Business and Economics De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Naam opleiding Internationale

Nadere informatie

Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 Geldend van t/m heden

Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 Geldend van t/m heden Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 Geldend van 16-06-2016 t/m heden Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2014, nr. 573094, betreffende de uitoefening

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Besluit doelmatigheid verplaatsing wo master ICT in Business and the Public Sector

Besluit doelmatigheid verplaatsing wo master ICT in Business and the Public Sector ON I VANGEN 2 B JULI 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Universiteit Leiden T.a.v. Mevrouw Prof. dr. ir. drs. H. Bijl Postbus 9500 2300 RA

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Bachelor Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Bachelor Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Bachelor Religiewetenschappen Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR)

Nadere informatie

ONTVANGEN 2 7 JULI 2016

ONTVANGEN 2 7 JULI 2016 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM T.A.V. mevrouw prof. dr. G.T.M. ten Dam POSTBUS 19268 Rijnstraat 50 Den Haag 1000 GG AMSTERDAM ONTVANGEN 2 7 JULI 2016 en Studiefinanciering

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc)

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Waarom Bedrijfskunde in deeltijd aan de Universiteit van Amsterdam? Bedrijfskunde in deeltijd is speciaal ontwikkeld voor professionals die naast hun werk een academische

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master Data-driven Design

Samenvatting aanvraag Master Data-driven Design Samenvatting aanvraag Master Data-driven Design Opmerking vooraf: Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-1 2 5 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Master up. Doelmatigheidsaanvraag Master International Communication. Samenvatting

Master up. Doelmatigheidsaanvraag Master International Communication. Samenvatting Master up Doelmatigheidsaanvraag Master International Communication Samenvatting Samenvatting doelmatigheidsaanvraag Master International Communication Hanzehogeschool Groningen Algemeen Soort aanvraag

Nadere informatie

/ \ Ministerie van Onderwijs,

/ \ Ministerie van Onderwijs, / \ Ministerie van Onderwijs, Wetenschap ONTVANGEN fi 2 MEI 201/ Cultuur en >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Avans Hogeschool T.a.v. De heer drs. P.L.A. Rüpp Postbus 90.116 4800 RA BREDA Datum

Nadere informatie

SAMENVATTING AANVRAAG MACRODOELMATIGHEID AD ICT INTERNET OF THINGS

SAMENVATTING AANVRAAG MACRODOELMATIGHEID AD ICT INTERNET OF THINGS SAMENVATTING AANVRAAG MACRODOELMATIGHEID AD ICT INTERNET OF THINGS BASISGEGEVENS Naam instelling Hogeschool Rotterdam Contactpersonen Drs. Bert A.J. Reul MBA, directeur Drs. Janneke I. Jung, onderwijsmanager

Nadere informatie