Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf"

Transcriptie

1 Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau van de CDHO. Het bureau zal dan na ontvangst van uw expliciete schriftelijke toestemming de gehele aanvraag op de website (www.cdho.nl) publiceren. Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging bestaande opleiding Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding maakt het Ad programma deel uit In geval van een Ad, indien van toepassing: welke bve-instelling verzorgt mede het programma Universiteit van Amsterdam (UvA) -Dr. Hotze Lont, Academische Zaken UvA. -Dr. Frank Belschak, opleidingsdirecteur Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). -Drs. Maurice Oudejans, project manager accreditaties FEB. Universiteit van Amsterdam Academische Zaken Dr. Hotze Lont Postbus GG Amsterdam Spui WX Amsterdam T Drs. Maurice Oudejans Faculteit Economie en Bedrijfskunde Roetersstraat WB Amsterdam T Bachelor of Science in Business Administration n.v.t. n.v.t. Graad Bachelor of Science (BSC ) Inhoud (korte beschrijving programma) Op dit moment biedt de UvA de bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde aan (CROHO-code: 50905). De opleiding bestaat uit 1 Een Ad programma kan niet in de vorm van een joint degree worden aangeboden

2 vijf studierichtingen: 1) Accountancy en Control, 2) Bedrijfskunde, 3) Economie, 4) Economie en Financiering en 5) Financiering en Organisatie. De UvA heeft het voornemen de huidige BSc Economie en Bedrijfskunde per 1 september 2016 te splitsen in twee nieuwe bacheloropleidingen, te weten: 1. BSc Business Administration. 2. BSc Economics and Business Economics. Met de splitsing zal het landelijk aanbod niet veranderen. De voorgenomen nieuwe bacheloropleidingen Business Administration en Economics and Business Economics komen immers voort uit de bestaande bacheloropleiding Economie in Bedrijfskunde die in 2013 is geheraccrediteerd door de NVAO. De kernargumenten voor de splitsing zijn: 1. Het betreft om het de jure bestendigen van een situatie die de facto al jaren bestaat. Zoals hierboven gememoreerd bestaat de huidige BSc Economie en Bedrijfskunde uit 5 studierichtingen. Binnen de opleiding bestaat er een intensieve samenhang tussen de studierichtingen Accountancy en Control, Economie, Economie en Financiering en Financiering en Organisatie. Het gemeenschappelijke curriculum van 1,5 jaar biedt studenten een stevige basis van economische en bedrijfseconomische vakken waarna studenten kunnen kiezen voor één van de vier studierichtingen binnen domein Economie of Bedrijfseconomie. De studierichting Bedrijfskunde heeft minder samenhang met de andere studierichtingen. Studenten kunnen na een gemeenschappelijke propedeuse direct kiezen voor de studierichting Bedrijfskunde. Dit heeft ertoe geleid dat de studierichting Bedrijfskunde aan de ene kant en de studierichtingen Accountancy en Control, Economie, Economie en Financiering en Financiering en Organisatie aan de andere kant zich feitelijk hebben ontwikkeld tot twee losstaande bacheloropleidingen. 2. Een belangrijk voordeel voor de beoogde splitsing is de verbeterde transparantie op de (internationale) onderwijsmarkt. Als gevolg van de overeenkomst van NVAO en AACSB met betrekking tot een gecombineerde accreditatie moeten wij ons aanpassen aan terminologie die internationaal gebruikelijk is, zie de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVAO en AACSB

3 van 25 mei In november 2015 worden alle opleidingen in één keer geaccrediteerd/geheraccrediteerd door een AACSB/NVAO accreditatie team. De term BSc Economics and Business is zowel nationaal als ook internationaal niet gangbaar. De bacheloropleiding in Business Administration richt zich op het bestuderen van het intern en extern functioneren van organisaties: het gaat zowel om de inrichting van activiteiten, processen en verantwoordelijkheden als om de relatie met klant, leverancier, vermogensverschaffer en regelgever. De Bedrijfskunde houdt zich bezig met de bedrijfsvoering in de markten publieke sector en streeft een integrale en interdisciplinaire aanpak na voor de benadering van complexe bedrijfsproblemen. De bacheloropleiding is daarbij gericht op vorming tot een academisch niveau van denken en werken maar ook op voorbereiding op de arbeidsmarkt. Studenten verwerven kennis van de wetenschappelijke literatuur op het vakgebied van de bedrijfskunde en krijgen training in methoden en vaardigheden om deze kennis toe te passen. Het doel van de nieuwe bacheloropleiding bedrijfskunde is om toegepaste wetenschappers op te leiden. De opleiding zal dan ook een focus leggen op de link tussen wetenschap en praktijk en tussen denken en doen. Studielast 180 ec Vorm van de opleiding (voltijd, Voltijd deeltijd, duaal) Gemeente of gemeenten waar Amsterdam de opleiding wordt gevestigd Doelgroep van de opleiding -Studenten met een Nederlandse vooropleiding: VWOafgestudeerden met wiskunde A of B. -Buitenlandse studenten met een buitenlands equivalent van een VWO-diploma en goede Engelse vaardigheden blijkend uit bijvoorbeeld een TOEFL test (minimum score 92, at least 20 on each sub-score; 237 computer-based/580 paper-based test) of IELTS test (minimum score 6 on each subquestion) of andere aantoonbare Engelse vaardigheden. Croho (sub)onderdeel en Economie (ECON). motivering Geplande startdatum opleiding Wij streven ernaar de opleiding op 1 september 2016 te starten, tenzij er serieuze praktische problemen zijn die dit in de weg staan. Indien er serieuze praktische problemen zijn, zal de geplande startdatum 1 september 2017 worden. Indien nadere Niet van toepassing. vooropleidingseisen worden gesteld: voorstel daartoe. Indien een capaciteitsbeperking wordt ingesteld: hoogte en motivering. De voorgestelde opleiding is een verzelfstandiging van de studierichting Bedrijfskunde in de BSc Economie en Bedrijfskunde. Vooralsnog verwachten we dat de instroom vergelijkbaar zal zijn

4 aan het huidig aantal bediende studenten in deze richting. De opleiding zal deze instroom adequaat kunnen opvangen. Korte beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden (beroepen en branches) Vrijwel alle studenten die afstuderen in de studierichting Bedrijfskunde van de BSc Economie en Bedrijfskunde volgen een masteropleiding in de MSc Business Administration aan de FEB of aan een andere (Nederlandse of buitenlandse) universiteit. Bij de nieuwe BSc Business Administration zal dat naar verwachting niet snel veranderen. Ook na deze opleiding zullen studenten een masteropleiding in Business Administration volgen; nog maar weinig studenten met een bachelordiploma stromen momenteel direct door naar de arbeidsmarkt. Op de arbeidsmarkt is er een duidelijke behoefte aan afgestudeerden die een master MSc Business Administration hebben afgerond. In de meest recente WO-monitor van 2014 blijkt dat de waardering van de arbeidsmarkt van afgestudeerden van de MSc Business Administration van de FEB/UvA goed is. De meeste afgestudeerden vinden snel een baan na het afstuderen en er is bijna geen werkloosheid onder de afgestudeerden. Zo waren volgens de nieuwste WO-monitor van die opleiding maar 5% van de afgestudeerden van de MSc in Business Administration bij de UvA een of twee jaar na afstuderen werkloos en werkten maar liefst 76% van de afgestudeerden in loondienst. Gemiddeld 3,2 maanden na afstuderen hadden afstudeerders van de opleiding Business Administration bij de UvA een eerste baan. Dit is minder dan het landelijke gemiddelde van rond 4,5 maanden voor afgestudeerden in Bedrijfskunde volgens het SEO economisch onderzoek Studie & Werk Op termijn verwachten wij dat studenten met een bachelordiploma wel direct de arbeidsmarkt in zullen stromen met het oog op de wettelijke afschaffing van de doorstroommaster. Daarom is het wenselijk dat de profilering van de bacheloropleidingen scherper wordt en dat een bacheloropleiding ook een meer afgeronde opleiding wordt die studenten zowel voorbereidt op een mogelijke wetenschappelijke vervolgopleiding (MSc) als ook op een rechtstreekse instroom op de arbeidsmarkt. Eén van de redenen om de BSc Economie en Bedrijfskunde te splitsen is het scheppen van een heldere profilering in Bedrijfskunde aan de ene kant en Economie en Bedrijfseconomie aan de andere kant. Een andere reden is de betere voorbereiding van studenten voor de arbeidsmarkt naast de voorbereiding voor een mogelijke masteropleiding. Een splitsing zou de mogelijkheid geven om een aantal momenteel verplichte (maar in deze omvang voor bedrijfskunde niet relevante) vakken op gebied van economie

5 en bedrijfseconomie in de gezamenlijke propedeuse te vervangen door diepergaand bedrijfskundige en praktijkgerichte vakken en hierdoor een bedrijfskunde opleiding creëren met meerwaarde voor zowel instromers in een vervolg masteropleiding bedrijfskunde als ook voor instromers op de arbeidsmarkt. Overige informatie (indien gewenst) Studenten die in een Masteropleiding Business Administration zijn afgestudeerd komen onder meer terecht in functies als: algemeen manager,leidinggevende,projectleider,projectmedewerker,beleidsmedewerker,informaticus, adviseur communicatie, adviseur financiële en/of commerciële zaken et cetera. De sectoren waarin afgestudeerden werken zijn: industrie, handel, transport, informatie, communicatie, financiële dienstverlening, personeel en organisatie, overige zakelijke dienstverlening en de overheid. N.v.t.

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Msc in Accounting & Financial Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Msc in Accounting & Financial Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING

Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING Aanvraag macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Masteropleiding Human Movement, Performance and Health SAMENVATTING Groningen, Mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel voor verbetering informatievoorziening masters op RUG-website

Onderwerp Voorstel voor verbetering informatievoorziening masters op RUG-website Lijst Calimero / rondvraag Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen Aan Leden Universiteitsraad, College van Bestuur Onderwerp Voorstel voor verbetering informatievoorziening masters op RUG-website

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave De

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Business School Nederland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Monitor Associate degree

Monitor Associate degree Monitor Associate degree Amsterdam, november 2008 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Associate degree Tussenevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie