ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 20, 10 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 20, 10 februari 2012"

Transcriptie

1 ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 20, 10 februari 2012 In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis Cultuurparticipatie of hoe mensen te betrekken bij erfgoed Memento Mori het vervolg Lesbrieven geven ruggengraat ; lesbrieven De nieuwe molenaar gepresenteerd Werkbijeenkomst Veiligheidszorg en herdenkingsbijeenkomst stormvloed 1962 COLUMN ROELI BROEKHUIS Scherp aan de wind of met alle winden mee? Deze week vond het afsluitende debat plaats over de provinciale cultuurnota Het was voor de wereld van ons culturele erfgoed een bijzondere ervaring. Nog nooit stond er onder de druk van de bezuinigingen voor organisatie zoveel op het spel. Politici van alle partijen mengden zich In een vijf uur durend debat over de verdeling van subsidies en de waarde van culturele organisaties voor de provincie Groningen. Het is wel duidelijk dat cultuur de harten van mensen raakt, ook die van statenleden en gedeputeerde. Daar mogen we als culturele sector blij mee zijn. De discussie zelf was bijzonder spannend en dankzij de moderne techniek voor iedereen via internet te volgen. Mij vielen een paar belangrijke thema s op. Het eerste laat zich vangen in de vraag: hoe principieel blijf je vasthouden aan het toepassen van criteria die je eerst samen hebt vastgesteld, maar waardoor bepaalde organisaties geen geld meer zullen ontvangen. De criteria hadden een tombola moeten voorkomen, maar deze opzet is niet helemaal gelukt. Aan het eind van de vergadering had ik als virtuele toeschouwer geen overzicht meer op wat was besloten en hoe alle besluiten zich tot elkaar verhielden. Moeten er dan de volgende keer strakkere criteria komen of juist ruimere, zodat je als Gedeputeerde of Statenlid meer bewegingsvrijheid hebt? Scherp aan de wind of de wind vrij spel geven? Het antwoord daarop laat zich niet gemakkelijk geven, maar een gulden middenweg voor de sector van cultureel erfgoed lijkt mij goed mogelijk. Bijvoorbeeld door een deel van de subsidie te bestemmen voor behoud en beheer van monumenten en collecties en hiervoor regels strak toe te passen. Voor het deel van de subsidie dat bestemd kan worden voor presentaties en publieksbereik kunnen lossere kaders gehanteerd worden. Hiermee combineer je het goede van de dynamiek in de politieke arena en alle aandacht die daarmee gepaard gaat, en de besluitvorming op basis van heldere criteria. Het andere thema wat mij opviel was de gestelde vraag: Hoe kan het dat organisaties zo afhankelijk zijn van provinciale subsidie, dat zij omvallen als de subsidie stopt. Deze wezenlijke vraag raakt onze organisaties in het hart en als sector zullen we hier de komende jaren een antwoord op moeten geven. Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis

2 CULTUURPARTICIPATIE OF HOE MENSEN TE BETREKKEN BIJ ERFGOED Eén van de vrijwillige rondleiders van Visserijmuseum Zoutkamp Voor veel erfgoedorganisaties zijn mensen die belangeloos hun tijd, kennis en energie inzetten onmisbaar. Zonder hen kunnen al die talloze kleine erfgoedinstellingen in Groningen niet of nauwelijks bestaan. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Mondriaan Stichting hebben het belang van deze instellingen voor de samenleving gezien, immers In volkscultuurverenigingen, als vrijwilligers, bestuursleden, of rondleiders zijn deze mensen ambassadeurs van de geschiedenis. Daarom is door beide fondsen een subsidieregeling in het leven geroepen waar deze organisaties een beroep op kunnen doen. De regeling houdt in dat instellingen een investering van maximaal , kunnen doen, waarvan maximaal 5.000, vergoed kan worden. Tineke de Danschutter, consulent erfgoed en publiek van het Museumhuis Groningen, heeft diverse organisaties gewezen op het bestaan van deze regeling en helpt hen om de aanvraag te formuleren en in de juiste vorm te gieten. Inmiddels staan de volgende aanvragen op stapel: Molenstichting Oldambt De vormgeving van fiets en wandelroutes langs molens en gemalen. Joods schooltje in Leek Het kunnen inschakelen van een extern deskundige die educatief materiaal kan ontwikkelen over het voormalige joodse leven in de gemeente Leek. Scholen hebben aangegeven daaraan behoefte te hebben. Widde Meuln Ten Boer (in combinatie met molen Fram in Woltersum) Het ophangen van camera s in beide molens zodat bezoekers in de kap van de andere molen kunnen kijken (publieksparticipatie). Vrienden van de Menkemaborg Het automatiseren van de ledenadministratie dat nu nog geheel handmatig wordt bijgehouden. Visserijmuseum Zoutkamp De productie van een toelichtende folder over en voor iedereen die actief is binnen Vloot & Visserij, één van de deelthema s van Waddenland Groningen. Het plaatsen van QR Codes en de daarvoor benodigde uitbreiding van de website van het Visserijmuseum. In drie ronden kunnen organisaties geld aanvragen bij de Vrijwilligersregeling. De deadlines voor indiening zijn: 1 maart, 1 juli en 1 november. Heeft u belangstelling en wilt u meer over deze regeling weten? Via de website kunt u daarover meer te weten komen. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met Tineke de Danschutter (maandag t/m woensdag), telefoon (050)

3 MEMENTO MORI HET VERVOLG Sterben und Bestatten im Norden der Niederlande und Nordwestdeutschland De cultuur van sterven en begraven is voor alle samenlevingen van groot belang. Dat blijkt uit de grote hoeveelheid voorwerpen die we in onze musea tegenkomen, de grafcultuur op de begraafplaatsen, beelden, schilderijen, boeken, gedichten en muziek. Voor de objecten die in musea terecht komen, wordt goed gezorgd. Het onderhoud van graven was vooral een zaak van de familie en het beheer was niet gegarandeerd. De laatste tijd is er meer aandacht voor begraafplaatsen als onderdeel van ons culturele erfgoed en door projecten als Kerken in het groen (Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken) zijn er actieve groepen vrijwilligers ontstaan die zich ontfermen over begraafplaatsen en hun graven. Vaak wordt dit onderhoud gekoppeld aan genealogisch onderzoek of onderzoek naar symboliek op grafstenen. Dit was voor het Museumhuis aanleiding om op het verzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in te gaan om samen met de Ostfriesische Landschaft het project Memento Mori op te zetten. In 2011 heeft het Museumhuis hiervoor subsidie ontvangen van de EDR. Voor het vervolg in 2012 is inmiddels ook subsidie toegekend. De bedoeling van het project is dat er een netwerk ontstaat van mensen en organisaties die zich met funerair erfgoed bezighouden en samen kennis delen. Dit is van belang voor een goed beheer van ons erfgoed en voor het maken van goede presentaties voor het publiek, waardoor de waarde van dit erfgoed wordt overgedragen. In dit netwerk worden verschillende werelden met elkaar verbonden. De wereld van wetenschappers, beheerders van erfgoed, amateurs, professionals, begraafplaatsbeheerders, museummedewerkers, kunstenaars en kunsthistorici. Dit jaar staan de volgende activiteiten op het programma: 2 wetenschappelijke colloquia die openbaar toegankelijk zijn; de ontwikkeling van een grensoverschrijdend grafregistratiesysteem en objectinventarisaties ten behoeve van exposities over sterven en begraven in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. De uitvoerende partners voor dit jaar zijn: Ostfriesische Landschaft (Aurich) Ostfriesisches Landesmuseum Emden (Emden) Schlossmuseum Jever (Jever) Johannes a Lasco Bibliothek (Emden) Staatsarchiv Niedersachsen (Aurich) Rijksuniversiteit Groningen (Groningen) Fryske Akademy (Leeuwarden) Drents Plateau (Assen) Stichting Oude Groninger Kerken (Groningen) Deelname aan het netwerk staat open voor alle organisaties. Bent u of is uw organisatie geïnteresseerd om aan dit project mee te doen, dan kunt u dit doorgeven via De intentie bestaat om ook na 2012 met dit netwerk verder projecten te ontwikkelen.

4 LESBRIEVEN GEVEN RUGGENGRAAT Lesbrieven de nieuwe molenaar gepresenteerd Theun Vellinga, voorzitter van het landelijk gilde overhandigteen set lesbrieven. Op 28 januari vierde het Gilde van Vrijwillige Molenaars het 40 jarig jubileum in het Openluchtmuseum in Arnhem. Tegelijkertijd werd deze feestelijke gebeurtenis aangegrepen om de nieuwe lesbrieven voor molenaars in opleiding te presenteren. Omdat het Groninger Molenhuis ook het huis is van alle molenaars geven we in deze Erfgoedloper een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van de lesbrieven. Eén van onze molenaars, Arjen Strijkstra, was hierbij intensief betrokken. Reden voor een vraaggesprek. De aanleiding voor het Gilde om de opleiding aan te pakken, en dat is nu zo n 10 jaar geleden, is dat er onvrede was over de opleiding zelf en de manier waarop het examen werd afgenomen. Het Gilde constateerde dat teveel mensen niet aanhaakten of afhaakten. Toen het Gilde mensen in het begin van de jaren zeventig ging opleiden was de invloed van de beroepsmolenaars bepalend. De eerste lichting wilde vooral molens heel veel laten werken. Deze visie is met de beroepsmolenaars ook wat naar de achtergrond verdwenen, en daarmee ook de behoefte om de techniek en het draaien voorop te stellen. De mensen met belangstelling voor de sociaal culturele en historische waarden van de molen kwamen meer naar voren. Dit vroeg om een verandering in de manier van opleiden. Na een lang voortraject met input vanuit het werkveld heeft het Gilde besloten om het bestaande lesmateriaal te verbeteren, waarbij de insteek bleef om op te leiden tot een molenaar die op elke molen kan draaien. Daarna is een werkgroep ingesteld die zich bezighield met duidelijkheid scheppen over wat de molenaar moet kunnen en waarop hij moet worden getoetst in het examen. De Vereniging De Hollandsche Molen, die de examens afneemt, heeft deze nieuwe exameneisen overgenomen. Daarnaast is ook de manier van examineren aangepast, waarbij de kandidaat veel gelegenheid krijgt om te laten zien wat hij kan, en onbegrijpelijke vragen uit den boze zijn. De samenstelling van de examencommissie is ingrijpend gewijzigd en dat heeft ook geleid tot een cultuurverandering en een andere benadering van kandidaten. Ik ben aanwezig geweest bij het afnemen van een aantal examens en ik heb het verschil gezien. Men is werkelijk serieus met vakkundig examineren bezig. Na de hervorming van de exameneisen, kon de opleiding bekeken worden. Eigenlijk is er niet 1 opleiding, maar elke instructeurs verzint wat bij het basisboek en maakt er dan het beste van. De werkgroep waar ik deel van uitgemaakt heb, heeft de opleidingslijn bekeken en daarop toepasbaar lesmateriaal gemaakt. Het heeft heel wat strubbelingen gekost om uiteindelijk tot resultaat te komen. Er leefden, en leven, namelijk veel verschillende ideeën over opleiden. Wat mij betreft is de centrale vraag hoe je leerlijnen zover krijgt dat leerlingen zelflerend aan de slag gaan. De lesbrieven zijn zo gemaakt dat cursisten zoveel mogelijk zelfstandig de molen gaan bekijken en onderzoeken, zodat kennis en vaardigheid ontstaat door initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. De lesbrieven gaan over praktische molenzaken waar zelfstandig mee gewerkt wordt. Vragen die leerlingen zelf tegenkomen kunnen later met de instructeur worden besproken. Meer interactie dus. Of de methode gebruikt wordt gaan we over een jaar onderzoeken met een enquête. Ook zijn er plannen om instructeurs te ondersteunen bij de vraag hoe de lesbrieven te gebruiken. Het idee is om de website van het Gilde daarvoor te gebruiken met een discussieforum (een soort prikbord) en om cursusdagen te beleggen voor instructeurs. Ik merk dat er steeds meer aandacht is, naast de techniek van de molen, voor ambassadeurschap, monumentale waarde, biotoop, PR e.d. kortom de nieuwe molenaar wordt in de steigers gezet. Een project zoals Meer leven in Groninger molens van het Groninger Molenhuis is daar eigenlijk een voorloper van geweest en is daarmee inspirerend voor de molenwereld.

5 WERKBIJEENKOMST VEILIGHEIDSZORG Van 2006 tot en met 2010 heeft het Museumhuis Groningen, in nauwe samenwerking met brandweer en politie, een project rond veiligheid en preventie uitgevoerd voor collectiebeherende instellingen in de provincie Groningen. Als vervolg op dit project biedt het Museumhuis in samenwerking met de brandweer een praktische werkbijeenkomst aan. Doel is een papieren versie van de bereikbaarheidskaart te maken, die daarna ten behoeve van de brandweer gedigitaliseerd kan worden. Deze werkbijeenkomst is bedoeld voor de gecertificeerde instellingen. Tijd : vrijdag 16 maart 2012 van uur. Plaats : Brandweerkazerne, Sontweg 10 in Groningen. Binnenkort ontvangen de gecertificeerde instellingen de definitieve uitnodiging en inhoudelijke informatie ter voorbereiding, zodat men goed voorbereid aan deze middag kan deelnemen. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 50 Jahre Sturmflut in Ostfriesland maart: een dag met lezingen en een filmvoorstelling in Aurich In 1962 is het vijftig jaar geleden dat Ostfriesland getroffen werd door een stormvloed. Dat wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseert de Ostfriesische Landschaft op 9 maart a.s. in Aurich (D) een dag met lezingen en een filmvoorstelling over hetzelfde onderwerp. Centraal staat de stormvloed van 16/17 februari die in Ostfriesland, Bremen en Hamburg nogal wat schade heeft veroorzaakt. De dijk werd zo erg beschadigd dat het dorp Dyksterhusen moest worden geëvacueerd. De Duitse filmmaker Hans Erich Viet heeft van deze bijna ramp een documentaire gemaakt. Dezelfde storm veroorzaakte een gat in de zeedijk van Schiermonnikoog waardoor de Banckspolder vol zeewater kwam te staan. De kosten bedragen 5,00 per persoon. Aanmelding kan tot 24 februari. gen/veranst_1203_sturmflut.pdf

6 Erfgoedloper is een uitgave van Museumhuis Groningen / Groninger Molenhuis Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen, t. (050) Reacties en kopij: Wanneer u de Erfgoedloper niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven door een bericht te sturen naar

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 18, 13 januari 2012 -------------------------------------------------------------------- In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis

Nadere informatie

Jaarplan Erfgoedpartners

Jaarplan Erfgoedpartners Jaarplan Erfgoedpartners 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie Erfgoedpartners 4 Expertisecentrum 6 Steuninstelling 9 De kracht van de regio 12 2 Erfgoedpartners Groningen: Samen werken aan cultureel erfgoed

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/Groninger Molenhuis

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/Groninger Molenhuis ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 8, 3 augustus 2011 -------------------------------------------------------------------- In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Oktobermaand Kindermaand 2012 NUMMER 36, 26 OKTOBER 2012

Oktobermaand Kindermaand 2012 NUMMER 36, 26 OKTOBER 2012 NUMMER 36, 26 OKTOBER 2012 IN DIT NUMMER Oktobermaand Kindermaand 2012 lees verder Kijkje in de keuken lees verder Memento Mori werkgroep musea lees verder Cursus Educatie van de toekomst lees verder Molenaarsdag

Nadere informatie

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand NUMMER 130, 3 FEBRUARI 2017 IN DIT NUMMER Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum - lees verder Kijkje in de keuken lees verder Platforms lees verder Workshop Museum Voor 1 Dag lees verder Groninger

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 16, 2 december 2011 In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis Tuin en Kunst Tiendaagse 2012 Molenaar worden Cursussen en Kijkje

Nadere informatie

Donkere dagen. Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis

Donkere dagen. Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 17, 16 december 2011 In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis Veiligheid op molens Vloot en Visserij Museummagazine en toerisme

Nadere informatie

Jaarplan Erfgoedpartners

Jaarplan Erfgoedpartners Jaarplan Erfgoedpartners 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie Erfgoedpartners 4 Missie Erfgoedpartners 5 Expertisecentrum 6 Steuninstelling 9 De kracht van de regio 12 Begroting 13 2 Erfgoedpartners Groningen:

Nadere informatie

BIJLAGE B: PRESTATIEAFSPRAKEN -- SPECIFIEK DEEL VAN DE BESCHIKKING

BIJLAGE B: PRESTATIEAFSPRAKEN -- SPECIFIEK DEEL VAN DE BESCHIKKING BIJLAGE B: PRESTATIEAFSPRAKEN -- SPECIFIEK DEEL VAN DE BESCHIKKING d.d. 3 maart 2009 [zaaknr. 153037 / briefnr. 2009-10.074/10/A.12, CW] VOOR Groninger Molenhuis. DEEL 1. Beschrijving feitelijke situatie

Nadere informatie

Workshop crowdfunding voor de erfgoedsector NUMMER 72, 25 APRIL 2014

Workshop crowdfunding voor de erfgoedsector NUMMER 72, 25 APRIL 2014 NUMMER 72, 25 APRIL 2014 IN DIT NUMMER Workshop crowdfunding voor de erfgoedsector lees verder Ideeën opdoen voor Oktobermaand Kindermaand lees verder Aardbevingen en het cultureel erfgoed in dialoog lees

Nadere informatie

Digitaal Museum: digitale zichtbaarheid collectie Groningen NUMMER 109, 4 DECEMBER 2015. Tradities

Digitaal Museum: digitale zichtbaarheid collectie Groningen NUMMER 109, 4 DECEMBER 2015. Tradities NUMMER 109, 4 DECEMBER 2015 IN DIT NUMMER Digitaal Museum: digitale zichtbaarheid collectie Groningen lees verder Oktobermaand Kindermaand 2015 lees verder Molenleskist dankzij legaat lees verder Wacht

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 69, 14 MAART 2014

Kijkje in de keuken NUMMER 69, 14 MAART 2014 NUMMER 69, 14 MAART 2014 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken lees verder Aardbevingen en het cultureel erfgoed in dialoog lees verder Platform Onderhoud Molens over aardbevingsschade lees verder Extra Directeurenoverleg

Nadere informatie

COLUMN Roeli Broekhuis

COLUMN Roeli Broekhuis ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 10, 1 september 2011 In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis Oktobermaand Kindermaand De Maand van de Geschiedenis Molenvriendendag

Nadere informatie

Veiligheidszorg NUMMER 27, 25 MEI Balans

Veiligheidszorg NUMMER 27, 25 MEI Balans NUMMER 27, 25 MEI 2012 IN DIT NUMMER Veiligheidszorg lees verder Oktobermaand Kindermaand en Maand van de Geschiedenis lees verder Groninger Molenweekend 2012 lees verder vrijwilligersavond lees verder

Nadere informatie

Evaluatie Museumregister NUMMER 51, 14 JUNI 2013

Evaluatie Museumregister NUMMER 51, 14 JUNI 2013 NUMMER 51, 14 JUNI 2013 IN DIT NUMMER Evaluatie Museumregister lees verder Cultuureducatie met kwaliteit lees verder Cursus Molengids lees verder Maand van de Geschiedenis 2013 lees verder Adviezen op

Nadere informatie

Erfgoedpartners Groningen: samen werken aan cultureel erfgoed. Beleidsplan 2013-2016

Erfgoedpartners Groningen: samen werken aan cultureel erfgoed. Beleidsplan 2013-2016 Erfgoedpartners Groningen: samen werken aan cultureel erfgoed Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie Erfgoedpartners 4 Missie Erfgoedpartners 5 Expertisecentrum 6 Steuninstelling 9 De kracht

Nadere informatie

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006 17 oktober 2006 Nr. 2006-15.452, CW Nummer 28/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende beëindiging subsidierelatie met de Stichting De Groninger Molen en

Nadere informatie

Stilstand is achteruitgang: moderne tijden & historische molens

Stilstand is achteruitgang: moderne tijden & historische molens Stilstand is achteruitgang: moderne tijden & historische molens Erik Kateman Veiligheidscoördinator GVM 17 maart 2015 1 Introductie Korte rondleiding door de bedrijfstak historische wind- en watermolens.

Nadere informatie

COLUMN ROELI BROEKHUIS. Bewust? NUMMER 24,13 APRIL 2012

COLUMN ROELI BROEKHUIS. Bewust? NUMMER 24,13 APRIL 2012 NUMMER 24,13 APRIL 2012 IN DIT NUMMER Column Roeli Broekhuis Conferentie Maatschappelijke Stage lees verder Kijkje in de keuken: klantvriendelijkheid lees verder Molenadviesraad: verslag bijeenkomst 23

Nadere informatie

ERFGOEDLOPER MUSEUMHUIS GRONINGEN GRONINGER MOLENHUIS

ERFGOEDLOPER MUSEUMHUIS GRONINGEN GRONINGER MOLENHUIS ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN GRONINGER MOLENHUIS nummer 1, mei 2011 Geachte lezer, Bijgaand ontvangt u de eerste ERFGOEDLOPER, de nieuwe digitale nieuwsbrief van het Museumhuis Groningen

Nadere informatie

ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 19, 27 januari 2012

ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 19, 27 januari 2012 ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 19, 27 januari 2012 In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis Bezoekcijfers 2011: populariteit musea stabiel De Brim: ervaringen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Culturele mobiliteit NUMMER 118, 13 MEI 2016. Verbeelding

Culturele mobiliteit NUMMER 118, 13 MEI 2016. Verbeelding NUMMER 118, 13 MEI 2016 IN DIT NUMMER Culturele mobiliteit - lees verder Oktobermaand Kindermaand - lees verder Platform educatie - lees verder Abt Emo Lezing 2016 - lees verder Molennieuws lees verder

Nadere informatie

Bezoekcijfers 2014 erfgoedinstellingen NUMMER 90, 30 JANUARI 2015

Bezoekcijfers 2014 erfgoedinstellingen NUMMER 90, 30 JANUARI 2015 NUMMER 90, 30 JANUARI 2015 Bezoekcijfers 2014 erfgoedinstellingen lees verder Presentatie erfgoed-educatiemap Slochteren lees verder De erfgoededucatietrajecten geëvalueerd lees verder Cursus erfgoedjuf/erfgoedmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ERFGOEDPARTNERS MUSEUMHUIS GRONINGEN EN GRONINGER MOLENHUIS MAKEN HIER DEEL VAN UIT

JAARVERSLAG 2013 ERFGOEDPARTNERS MUSEUMHUIS GRONINGEN EN GRONINGER MOLENHUIS MAKEN HIER DEEL VAN UIT JAARVERSLAG 2013 ERFGOEDPARTNERS MUSEUMHUIS GRONINGEN EN GRONINGER MOLENHUIS MAKEN HIER DEEL VAN UIT Inleiding ERFGOEDPARTNERS IS EEN STEUNINSTELLING VOOR BEHEERDERS VAN CULTUREEL ERFGOED, OVERHEDEN EN

Nadere informatie

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis

Roeli Broekhuis is directeur van het Museumhuis Groningen/ Groninger Molenhuis ERFGOEDLOPER NIEUWSBRIEF MUSEUMHUIS GRONINGEN / GRONINGER MOLENHUIS nummer 13, 21 oktober 2011 -------------------------------------------------------------------- In deze ERFGOEDLOPER Column Roeli Broekhuis

Nadere informatie

ERFGOEDPARTNERS JAARVERSLAG 2012 MUSEUMHUIS GRONINGEN GRONINGER MOLENHUIS ERFGOEDPARTNERS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN

ERFGOEDPARTNERS JAARVERSLAG 2012 MUSEUMHUIS GRONINGEN GRONINGER MOLENHUIS ERFGOEDPARTNERS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN ERFGOEDPARTNERS JAARVERSLAG 2012 ERFGOEDPARTNERS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN MUSEUMHUIS GRONINGEN GRONINGER MOLENHUIS INLEIDING Het Museumhuis Groningen en het Groninger Molenhuis maken deel uit van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel?

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel? NUMMER 114, 11 MAART 2016 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken - lees verder Cursus Adlib voor beginners - lees verder Cursus Objecten beschrijven - lees verder Openbare lezing cultuuronderwijs - lees verder

Nadere informatie

Bezoekcijfers 2013 NUMMER 65, 17 JANUARI 2013

Bezoekcijfers 2013 NUMMER 65, 17 JANUARI 2013 NUMMER 65, 17 JANUARI 2013 IN DIT NUMMER Bezoekcijfers 2013 lees verder Cursus Werken met nieuwe media lees verder Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Cursus Molengids, Groninger Molenweekend

Nadere informatie

Oktobermaand Kindermaand NUMMER 52, 28 JUNI 2013

Oktobermaand Kindermaand NUMMER 52, 28 JUNI 2013 NUMMER 52, 28 JUNI 2013 IN DIT NUMMER Oktobermaand Kindermaand lees verder Website Alle Groninger Molens lees verder Samenwerking levert vier restauraties op lees verder Actualisering Groninger molens

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

E R F G O E D L O P E R

E R F G O E D L O P E R IN DIT NUMMER nummer 143 1 september 2017 Burgemeestersactie: aftrap Oktobermaand Kindermaand Archeologische lezing over bewoningsgeschiedenis Westerkwartier Foto-expositie Boerderij in Beeld Colloquium

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Vastgesteld op de ledenvergadering van 5 april 2014, met aanpassingen goedgekeurd op de bijzondere ledenvergadering van 7 november 2015. Lidmaatschap

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Behandeld door : Draper, Mw. K. Telefoonnummer : (050) 3164919 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Subsidie

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Kerntaken. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.

Kerntaken. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl Kerntaken spreken is zilver, zwijgen is out Venusovergang 6 juni

Nadere informatie

Willy Bakker over de ICT mogelijkheden van het Visserijmuseum Zoutkamp

Willy Bakker over de ICT mogelijkheden van het Visserijmuseum Zoutkamp NUMMER 30, 13 JULI 2012 IN DIT NUMMER Musea en het gebruik van ICT lees verder Oktobermaand Kindermaand 2012 lees verder Ondernemers verbinden erfgoed lees verder Nieuwe website: www.letopjeerfgoed.nl

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Van de Activiteitencommissie

Van de Activiteitencommissie Van de Activiteitencommissie In 2006 is de Activiteiten Commissie in het leven geroepen tijdens een vergadering in het kantoor van het Waterschap in Siddeburen. De belangrijkste reden was 2007 - Het Jaar

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Wad een Workshop NUMMER 108, 13 NOVEMBER 2015

Wad een Workshop NUMMER 108, 13 NOVEMBER 2015 NUMMER 108, 13 NOVEMBER 2015 IN DIT NUMMER Wad een Workshop lees verder Erfgoededucatietraject Grootegast lees verder Symposium Storytelling lees verder Erfgoed aan tafel lees verder Cursus Veiligheid

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

NUMMER 78, 25 JULI 2014 Zomeruitgave De Erfgoedloper bevat in iedere editie informatie over het werk van Erfgoedpartners: over projecten, cursussen en platforms en activiteiten die in uitvoering zijn of

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING GRONINGEN

NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING GRONINGEN NIEUWSBRIEF PATIËNTENKRING GRONINGEN Nr.18, september 2013 BERICHT VAN DE ADMINISTRATIE PATIËNTENKRING Het bankrekeningnummer voor het overmaken van uw ledenbijdrage is: 38 32 533 ten name van Patiëntenkring

Nadere informatie

Spinbarg: project over volksverhalen en erfgoed NUMMER 111, 29 JANUARI 2016. Van groot naar klein of andersom

Spinbarg: project over volksverhalen en erfgoed NUMMER 111, 29 JANUARI 2016. Van groot naar klein of andersom NUMMER 111, 29 JANUARI 2016 IN DIT NUMMER Spinbarg: informatiebijeenkomst over volksverhalenproject - lees verder Cursussen Digitaal Museum - lees verder Cursus Molengids - lees verder Platform behoud

Nadere informatie

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Immaterieel Erfgoed Een inspiratiebijeenkomst voor mensen die er over denken om hun traditie voor te dragen voor de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Molenaars getuigschrift voor Frans Deben

Molenaars getuigschrift voor Frans Deben Beste Vrienden van de Weerter Molens, We hebben een paar drukke weken achter de rug waarin veel werk is verzet om onze Weerter molens voor te bereiden voor het komende molenseizoen. Wij informeren u met

Nadere informatie

MolenNieuws. Molenstichting Weerterland Nummer juni/juli 2015. De molenberg Zzzoemt...

MolenNieuws. Molenstichting Weerterland Nummer juni/juli 2015. De molenberg Zzzoemt... Weerterland MolenNieuws Molenstichting Weerterland Nummer juni/juli 2015 De molenberg Zzzoemt... Molenaars en imkers werken samen Molenstichting Weerterland en imkervereniging Sint Ambrosius Weert werken

Nadere informatie

Als vereniging die molenaars opleidt willen we ook op de lange termijn bijdragen aan het behoud van molens als levende monumenten.

Als vereniging die molenaars opleidt willen we ook op de lange termijn bijdragen aan het behoud van molens als levende monumenten. Waarom een visie? Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat 40 jaar. Er is in die veertig jaar veel veranderd. De restauratie van molens is grotendeels tot stand gekomen, er is een systeem voor molenonderhoud

Nadere informatie

Molentoekomst Molencontactdag Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker. Vragen rond molenbehoud

Molentoekomst Molencontactdag Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker. Vragen rond molenbehoud Molencontactdag 2014 Molentoekomst Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker 1 Vragen rond molenbehoud 1. Hoe ziet molenbehoud eruit in 2023 2. Is huidige manier van molens behouden blijvend?

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 102, 14 AUGUSTUS 2015

Kijkje in de keuken NUMMER 102, 14 AUGUSTUS 2015 NUMMER 102, 14 AUGUSTUS 2015 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken lees verder Oktobermaand Kindermaand lees verder Maand van de Geschiedenis lees verder Een monnik op Noorderzondag: promotie cultureel erfgoed

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Inhoudsopgave Inleidend De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Collecties online via de Cultuurwijzer Jaarverslag EAD studiemiddag den website Aanmelden DEN-brief Wilt u automatisch op de hoogte

Nadere informatie

Criteria funerair erfgoed. Gemeente Winsum. Inleiding Beleidskader Juridisch kader Criteria Afbakening Werkwijze...

Criteria funerair erfgoed. Gemeente Winsum. Inleiding Beleidskader Juridisch kader Criteria Afbakening Werkwijze... Criteria funerair erfgoed Gemeente Winsum INHOUD Inleiding... 2 Beleidskader... 2 Juridisch kader... 2 Criteria... 3 Afbakening... 4 Werkwijze... 4 Toelichting per criterium... 5 Waarderingsmatrix graven...

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Jaaroverzicht. Erfgoedpartners organiseert twee keer per jaar Een kijkje in de keuken van een collega-instelling

Jaaroverzicht. Erfgoedpartners organiseert twee keer per jaar Een kijkje in de keuken van een collega-instelling JAARVERSLAG 2014 J Jaaroverzicht De Groninger Erfgoedwereld bestaat uit veel kleine en een enkele grote instelling. Door de inzet van al deze organisaties met vaak vrijwillige medewerkers is het mogelijk

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 86, 21 NOVEMBER 2014

Kijkje in de keuken NUMMER 86, 21 NOVEMBER 2014 NUMMER 86, 21 NOVEMBER 2014 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken lees verder Erfgoededucatietrajecten - lees verder Groningermolens.nl lees verder Molentoekomst in Groningen lees verder Platform educatie

Nadere informatie

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg,

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM Elburg, 1 juli 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, Het bestuur van Museum vraagt uw aandacht voor het volgende. Museum is een klein en bijzonder museum,

Nadere informatie

MOLENAAR BIJ DE RIJNLANDSE MOLENSTICHTING OPLEIDINGSPROGRAMMA Versie 2017

MOLENAAR BIJ DE RIJNLANDSE MOLENSTICHTING OPLEIDINGSPROGRAMMA Versie 2017 MOLENAAR BIJ DE RIJNLANDSE MOLENSTICHTING OPLEIDINGSPROGRAMMA Versie 2017 INLEIDING De Rijnlandse Molenstichting leidt molenaars op in verschillende kwalificaties: - leerling molenaar - molenaar C - molenaar

Nadere informatie

Er is steeds meer oog voor de culturele waarde van oude kerken, maar vooral het kerkinterieur loopt nog altijd groot gevaar.

Er is steeds meer oog voor de culturele waarde van oude kerken, maar vooral het kerkinterieur loopt nog altijd groot gevaar. 1 van 6 23-12-2015 11:51 Voorpagina /) Groningen /groningen/) Drenthe /drenthe/) Sport /sport/) Meer /archief/) Abonneren (https://abonneren.dvhn.nl) woldring@groningerkerken.nl Service /service/) (http://m.dvhn.nl)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

voor de liefhebbers: de websites van de RCE, Hollandsche Molen en de Tweede Kamer geven veel informatie

voor de liefhebbers: de websites van de RCE, Hollandsche Molen en de Tweede Kamer geven veel informatie NUMMER 98, 12 JUNI 2015 IN DIT NUMMER Erfgoed aan tafel lees verder Schade aan erfgoed door aardbevingen lees verder Groninger Molenweekend lees verder Molens zonder grenzen lees verder Eerste landelijke

Nadere informatie

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als Werkgroep Oldambt In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als een boek. De Dollard is daarbij een

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

Inleidend. Inhoudsopgave

Inleidend. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleidend Officiële lancering Cultuurwijs.nl/Cultuurwijzer Voorproefje Cultuurwijs.nl Jaarplanning Cultuurwijzer/Cultuurwijs Vormgeving Cultuurwijzer Subsidies voor ict-ontwikkelprojecten

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017 Docentenhandleiding Jij als onderzoeker Groep 4 t/m 8 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Jij als onderzoeker. In

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN INTERVISIES Werkbijeenkomst pilotteams woensdag 25 mei 2016 De derde werkbijeenkomst van dit schooljaar werd in het Bieblab gehouden. De middag stond in het teken van kennismaken

Nadere informatie

Erfgoed aan tafel NUMMER 89, 16 JANUARI 2015

Erfgoed aan tafel NUMMER 89, 16 JANUARI 2015 NUMMER 89, 16 JANUARI 2015 IN DIT NUMMER Erfgoed aan tafel lees verder Platform educatie lees verder Kijkje in de keuken lees verder Werven nieuwe molenaars lees verder Website groningermolens.nl weer

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

NUMMER 100, 10 JULI 2015

NUMMER 100, 10 JULI 2015 NUMMER 100, 10 JULI 2015 IN DIT jubileum NUMMER Veiligheidszorg kerken lees verder Digitaal museum / collecties Groningen lees verder Oktobermaand Kindermaand lees verder Levende monumenten lees verder

Nadere informatie

Oktobermaand Kindermaand brengt kinderen in contact met cultuur

Oktobermaand Kindermaand brengt kinderen in contact met cultuur NUMMER 67, 14 FEBRUARI 2014 IN DIT NUMMER Oktobermaand Kindermaand brengt kinderen in contact met cultuur lees verder Cursus Werken met nieuwe media verplaatst lees verder Wordt vervolgd. lees verder CLICK!

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Stichting Repair Café Den Haag

Stichting Repair Café Den Haag Stichting Repair Café Den Haag Beleidsplan maart 2016 www.repaircafedenhaag.nl repaircafe.denhaag@gmail.com Inleiding Vanaf 2011 is Repair Café in Den Haag actief, het viel tot oktober 2013 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Oktobermaand Kindermaand 2012 NUMMER 33, 7 SEPTEMBER 2012

Oktobermaand Kindermaand 2012 NUMMER 33, 7 SEPTEMBER 2012 NUMMER 33, 7 SEPTEMBER 2012 IN DIT NUMMER Oktobermaand Kindermaand 2012 lees verder Erfgoeddag lees verder Cursussen en platformbijeenkomsten lees verder Nieuwe bestuursleden lees verder Richting bepalen

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Oktobermaand Kindermaand NUMMER 75, 6 JUNI 2014

Oktobermaand Kindermaand NUMMER 75, 6 JUNI 2014 NUMMER 75, 6 JUNI 2014 IN DIT NUMMER Oktobermaand Kindermaand lees verder Molenziel: herinneringen aan de molen lees verder Aardbevingen en het cultureel erfgoed in dialoog lees verder Maand van de geschiedenis

Nadere informatie