Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland"

Transcriptie

1 Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland 2010 ROC van Amsterdam, International Office Marian Markenhof Fraijlemaborg CV Amsterdam tel:

2 1. ALGEMEEN 1.1 Bestemming 1.2 Voorwaarden 1.3 BPV opdracht of competenties 1.4 Contracten 1.5 Eigen verantwoordelijkheid 1.6 Europass Mobility 1.7 Ambassadeurs van het ROC van Amsterdam Inhoud 2. KOSTEN ALGEMEEN 2.1 Basisbegroting uitgaven 2.2 Basisbegroting inkomsten 2.3 Begroting per bestemming 2.4 Accommodatie 2.5 Maaltijden 2.6 Verzekeringen 2.7 ROCvA collectieve aanvullende verzekering 2.8 Vaccinaties 2.9 Studiefinanciering 2.10 OV-studentenkaart 2.11 Eigen middelen en reserve 2.12 Een beurs voor BPV in het buitenland 3. AANMELDINGEN 3.1 Voorlichtingsactiviteiten 3.2 Procedure 3.3 aanvraag subsidie 3.4 toekenning subsidie 3.5 account Relevante Websites Bijlage 1: aanmeldingsformulier Bijlage 2: overzicht contactpersonen internationale stages bij het ROC van Amsterdam Colofon: i-bpv over de grens Amsterdam,januari 2010 Aan deze folder werkten mee: Marian Markenhof (eindredactie) Met dank aan: Richard Pike

3 1. Algemeen Het ROC van Amsterdam wil zo veel mogelijk studenten de kans bieden om beroepsmatig praktijkervaring in het buitenland op te doen. Deze buitenlandse beroepspraktijkvorming (i- BPV) is een onderdeel van het opleidingstraject. Als belangrijke leerpunten van de buitenlandse stage kan gedacht worden aan: Je leert je beroep ook in een geheel andere context uit te oefenen; in een andere cultuur met andere middelen en met andere mogelijkheden. Het bevorderen van zelfstandigheid, het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid, en het ontwikkelen van improvisatievermogen. Het bevorderen van taalontwikkeling, het ontwikkelen van begrip voor cultuurverschillen, leren omgaan met mensen uit andere culturen en nieuwe vrienden maken. Om een internationale BPV in landen van de Europese Unie voor studenten financieel mogelijk te maken, heeft het ROC van Amsterdam van Leonardo da Vinci subsidie toegekend gekregen. Via de BPVbegeleider kan een student subsidie aanvragen. Voor een BPV in het buitenland gelden in principe dezelfde regels als voor een BPV in Nederland. De beoordeling is vergelijkbaar, maar de begeleiding kan anders zijn dan men gewend is. Er is een contactpersoon in het buitenland en er wordt telefonisch en via de e- mail contact met gehouden met de vaste begeleider / bpv begeleider in Nederland. 1.1 Bestemming Het ROC van Amsterdam heeft de afgelopen jaren een internationaal netwerk opgebouwd. Hierdoor is het mogelijk geworden om praktijkervaring op te doen in het buitenland. Vooral in Europa, maar soms ook in de Verenigde Staten en Afrika. Meestal heeft het ROC van Amsterdam een partnerschool of partnerinstelling, die geschikte bedrijven selecteert en de BPV begeleidt. Voor diverse opleidingen is het mogelijk om in een ander land praktijkervaring op te doen. Bij de opleiding kan daar informatie over verkregen worden. Noodzakelijke Reisdocumenten Voor elke student geldt: Check voordat je aan de voorbereidingen van je i-bpv begint, welke reis- en/of documenten je nodig hebt in het land van bestemming. Ben je in het bezit van een (geldig) paspoort of een (tijdelijke) ID kaart? En welke eisen stelt het land van bestemming? Heb je een visum nodig? Moet je die hier in Nederland aanvragen of kan dat bij binnenkomst in het land van bestemming regelen? Vraagt het buitenlands stagebedrijf om een bewijs van goed gedrag? Of om een medische verklaring? Het verschilt per land en per nationaliteit. Heb je een ziektekostenverzekering met de juiste dekking?

4 1.2 Voorwaarden In alle gevallen geldt de regel dat de opleiding beslist of een student in aanmerking komt voor een buitenlandse stage. Daarnaast geldt voor alle internationale stages de voorwaarde dat de student: Sterk gemotiveerd is en zich goed wil voorbereiden op de werkzaamheden en het leven in het buitenland; Geen achterstand in de studie heeft; Bij voorkeur al een andere BPV hebt gevolgd; Goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft; Bereid is zich aan te passen aan de cultuur van het gastland Redelijke kennis van het Engels en/of andere taal, waarin op de stageplaats gecommuniceerd kan worden (Spaans, Duits, Frans) Bereidheid om de taal van het gastland te leren kennen; In staat zijn om je naar de werkcultuur van het buitenlands bedrijf te voegen Flexibiliteit een teamplayer is: m.a.w. je kunt samenwerken met zowel je buitenlandse collega s als (eventuele) deelnemers van andere opleidingen. Daarnaast gelden ook andere zaken: De student is tenminste 18 jaar bent bij aanvang van de i- BPV; is hij/zij nog geen 18 dan is schriftelijke toestemming van ouders of voogd nodig Het is financieel mogelijk is om de gewenste i-bpv te volgen en te voltooien (eigen geld, subsidies, betaalde stages). De eigen ziektekostenverzekering een buitenland-dekking heeft voor het land van bestemming. Verder gelden voor elke bestemming nog specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld voor de stage in de USA. Daar moet een stagiaire bij aanvang tenminste 19 jaar zijn. Sommige stageplaatsen vragen enige basiskennis van het Duits, Frans, Italiaans of Spaans. 1.3 stageopdracht of competenties De opleiding of afdeling bepaalt de inhoud van de opdracht of de competenties die tijdens de i-bpv in het buitenland uitgevoerd worden. De opdrachten verschillen per opleiding. Meestal zal de opdracht bestaan uit het bijhouden van een stageverslag, regelmatig contact met de vaste begeleider / bpv docent en presentaties na afloop van de i-bpv. Als gebruik gemaakt wordt van Leonardo da Vinci subsidie, zal ook het deelnemersgedeelte van Leopass digitaal ingevuld moeten worden.

5 1.4 Contract Voor i- BPV s wordt een contract, bij voorkeur in het Engels opgemaakt tussen drie betrokken partijen: de student, de uitzendende school (ROC van Amsterdam) en het ontvangende stagebedrijf. Daarin staan alle afspraken beschreven die over deze i- BPV worden gemaakt. Het contract wordt in drievoud opgemaakt en door alle partijen getekend. In het geval een contract in het Engels niet geaccepteerd wordt door de partner in het gastland (zoals vaak in Spanje), dan zal de betrokken afdeling van het ROC van Amsterdam zorgen voor een passende oplossing (bijvoorbeeld vertaling van stageverslag of te behalen competenties) 1.5 Eigen verantwoordelijkheid De keuze voor een buitenlandse BPV vraagt veel meer eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief dan een BPV in de eigen vertrouwde Nederlandse omgeving dat doet. Bij een buitenlandse BPV moet de student zich aanmelden, Euro CV overleggen, solliciteren en mogelijk meedoen aan een selectieprocedure. Er wordt van de student ook verwacht dat deze zich goed voorbereidt op de inhoud en de organisatie (praktische kant) van deze i-bpv en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid neemt. De school kan adviseren, maar de studenten zelf zal een aantal beslissingen moeten nemen met betrekking tot de financiële kant, huisvesting, aanvullende verzekering enzovoort. Naast het stage-lopen, woont de student ook in het buitenland. Dat stelt hoge eisen aan stress bestendigheid en zelfstandigheid. Hij /zij zal zelf initiatief en verantwoordelijkheid moeten tonen. Of het om een gesubsidieerd of ongesubsidieerd buitenlandse stage gaat; er wordt van de student van het ROC van Amsterdam verwacht dat deze zich ook in de vrije tijd correct gedraagt. Bij klachten van buitenlandse bedrijven of instellingen bestaat de mogelijkheid dat het ROC van Amsterdam de student terug haalt. De financiele consequenties daarvan zijn voor de deelnemer /student. Als de keuze is gemaakt voor een stage in het buitenland en de voorbereidingen zijn in gang gezet, dan wordt verwacht dat men zich houdt aan de afspraken zoals die gemaakt zijn met de begeleider / bpv docent en met de contactpersoon in het buitenland. Sommige opleidingen kunnen vragen om een protocol buitenlandse stage te ondertekenen. Daarin staan rechten en plichten van alle partijen vermeld. Tot slot is het goed om te weten dat het ROC van Amsterdam geen reisbureau is, waar kant en klare en volledig verzorgde buitenlandse stages kunt worden geboekt; de student zal zelf moeten laten zien dat hij/zij in staat is het verblijf in het buitenland tot een succes te maken!

6 1.6 Europass Mobility Als een kwalificerende stage in een van de landen van de Europese Unie is voltooid, kan er na afloop een Europass Mobility uitgereikt worden. Dit is een officieel Europees document, waarin oa werkzaamheden tijdens de buitenlandse stage beschreven worden. Een i- BPV is een extra aanwinst op de CV. De ervaring in het buitenland kan de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De Europass Mobility is daartoe een belangrijk document. Studenten die gebruik maken van Leonardo da Vinci subsidie krijgen automatisch een Europass Mobility. Voor niet- Leonardo da Vinci kan de opleiding de Europass Mobility aanvragen. Meer informatie over de Europass: 1.7 Ambassadeurs van het ROC van Amsterdam De studenten die in het buitenland stage lopen, zijn de ambassadeurs van het ROC van Amsterdam. Zij kunnen, als geen ander, het best laten zien welke talenten het ROC van Amsterdam allemaal in huis heeft.

7 2.1 Kosten (algemeen) Als uitgangspunt geldt dat de student zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de financiële en organisatorische aspecten van de i- BPV. Reiskosten en kosten voor maaltijden en logies zijn bij een i- BPV anders dan bij die van een BPV in Nederland. Buitenlandse bedrijven of instellingen bieden soms een tegemoetkoming in geld of in natura, bijvoorbeeld maaltijden en logies. In sommige sectoren is dat weer ongebruikelijk. Het ROC van Amsterdam kan subsidies bij internationale stages inzetten, maar men kan er van tevoren nooit op rekenen. Hieronder een format voor een basisbegroting en een begroting per bestemming. 2.1 Basisbegroting Uitgaven kostensoort 1 reiskosten naar/vanuit buitenland Voor rekening van Student, soms een tegemoetkoming door de stageverlener 2 logies/wonen student, soms aangeboden door leerbedrijf of instelling 3 maaltijden (ontbijt, lunch, diner) 4 woon-werk vervoer ter plaatse 5 communicatiekosten, faciliteiten internet en 6 ziektekostenverzekering met buitenland dekking student, soms aangeboden door leerbedrijf of instelling student, soms aangeboden door leerbedrijf of instelling student, meestal aangeboden door school, leerbedrijf of instelling student of ouder 7 vaccinaties Ziektekostenverzekering, student 8 Aanvullende verzekering ROC van Amsterdam middels een Collectieve secundaire verzekering (naast eigen ZKV) 9 Bemiddeling naar stageplaats, begeleiding ROC van Amsterdam

8 door school in buitenland 10 Bemiddeling door commerciele stagebemiddelingsbureaus 10 Vrijetijdsbesteding (uitgaan, uitstapjes, lidmaatschappen, enz.) 11 Reserve tegoed op je eigen bankrekening student student Student, bedrag afhankelijk van duur en bestemming, voor sommige landen (USA) verplicht. 2.2 Basisbegroting Inkomsten 1 Inleveren van OV jaarkaart en vooraf laten uitbetalen 2 Omzetten studiefinanciering van thuiswonend in uitwonend Ca 70 euro per maand Afhankelijk van inkomenssituatie, variërend van 200 tot 300 euro per maand 3 Vrijwillig: Sponsors Eigen initiatief student en/of afdeling 4 Vrijwillig: Baantjes, vooraf in Nederland Eigen initiatief student 5 Vergoeding voor de stage In veel branches gebruikelijk: Techniek, Economie, USA Summercamps, Hotels 6 Europese of andersoortige subsidie (bijvoorbeeld Leonardo da Vinci subsidie, Xploresubsidies) Wordt per project door ROC van Amsterdam aangevraagd en toegekend. Voor elke subsidie gelden andere regels. Geen 100% zekerheid.

9 2.3 Begroting per bestemming Volgens bovenstaand model kan de student zelf een begroting maken. Per bestemming en per project kunnen de kosten fors variëren. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door de reiskosten. Verder kunnen de kosten van levensonderhoud per land of streek zeer verschillend zijn. Het maakt veel uit of de bestemming een wereldstad is of een provincieplaats. Slechts in een enkel geval wordt een stagevergoeding gegeven in geld of in natura, door bijvoorbeeld maaltijden of een verblijfsaccommodatie te vergoeden. 2.4 Accomodatie In principe regelt de student de eigen accommodatie. Hij/zij is ook degene die het huurcontract met de verhuurder afsluit. Het ROC van Amsterdam kan, indien nodig, proberen via de buitenlandse partnerschool, de werkgever of de contactpersoon in het buitenland, te bemiddelen bij het vinden van accommodatie. Voor accommodatie is men natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse, zoals: studentenhuisvesting in school of stad gastgezin / homestay bed and breakfast jeugdherberg contract met hotel overig Als er buiten de stageregio s van het ROC van Amsterdam stage wordt gelopen, zal de student zelf voor accommodatie moeten zorgen. Als hij/zij een bemiddelingsbureau inschakelt bij het vinden van een stageplaats of huisvesting, komt dit voor rekening van de student. 2.5 Maaltijden De student is over het algemeen zelf verantwoordelijk voor zijn / haar maaltijden. Soms kan er gebruik gemaakt worden goedkope warme maaltijdvoorzieningen in het bedrijf of instelling In andere situaties kan er mee-gegeten worden in het gastgezin of is er een keuken waar zelf gekookt kan worden, alleen of met anderen. 2.6 Verzekeringen Houdt er rekening mee dat de student tijdens een verblijf voor studie in het buitenland altijd persoonlijk aansprakelijk is. Om problemen te voorkomen is het noodzakelijk dat men goed verzekerd op pad gaat. Tijdens verblijf in het buitenland is een WAverzekering, een ongevallenverzekering en een ziektekostenverzekering nodig.

10 Geadviseerd wordt om na te gaan of de huidige verzekeringen ook gelden in het buitenland, waarvoor men precies verzekerd is en tot welk bedrag. Dit kan nagevraagd worden bij de eigen verzekeringsmaatschappij of via de ouders. Neem van alle verzekeringen een (kopie van) bewijs van inschrijving en een schademeldingsformulier mee. Voor de ziektekosten bestaat een speciaal Europees schademeldingsformulier E111. Het is aan te raden dat formulier mee te nemen. 2.7 ROCvA Collectieve aanvullende verzekering Het ROC van Amsterdam heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle studenten die naar het buitenland gaan. Het is een aanvullende verzekering op je eigen lopende verzekeringen, die een dekking omvat voor geneeskundige kosten, buitengewone kosten, reis- en rechtshulp in het buitenland, ongevallen, aansprakelijkheid voor particulieren en bagage. De aansprakelijkheidsverzekering heeft betrekking op schades aan zaken tijdens de BPV. De dekking voor geneeskundige kosten betreft de directe uit medische noodzaak gemaakte geneeskundige of tandheelkundige kosten en is geen "onderhoudscontract". Bestaande ziekten zijn onder deze verzekering niet gedekt. Schade kun je melden bij het alarmnummer van deze verzekering. Laat voor je vertrek een kopie voor thuis achter. Alle informatie over de inhoud van deze verzekering is te vinden op intranet. Vraag aan je begeleider of hij de informatie hierover wil downloaden. 2.8 Vaccinaties Afhankelijk van het land van bestemming zijn bepaalde vaccinaties verplicht of aanbevolen. Je kunt hierover informatie verkrijgen bij de plaatselijke GGD. Het is aan te raden ruim van te voren een afspraak te maken. Stagebedrijven in de verpleging/ verzorging hebben hun eigen regels. Informeer van te voren welke vaccinaties en/of documenten nodig zijn. Bij terugkomst in Nederland moeten deze studenten een extra test ondergaan ivm gevaar voor besmetting MRSA.

11 2.9 Studiefinanciering Als een student tijdelijk in het kader van de opleiding in het buitenland verblijft en ingeschreven blijft staan bij ROC van Amsterdam, behoudt hij/zij het recht op studiefinanciering. Hij/zij kan als het ware de studiefinanciering meenemen naar het buitenland. Voorwaarden zijn dat er hier collegegeld betaald is, dat het ROC van Amsterdam de in het buitenland behaalde studieresultaten erkent, en dat er voldaan wordt aan de studievoortgangeisen van de Wet Studiefinanciering. Met het WS-formulier "wijziging student" kan men aan IBG doorgeven dat men tijdelijk naar het buitenland gaat (=adreswijziging),en eventueel een beurs voor uitwonende studenten aanvragen. Als een deel van de studie in het buitenland gevolgd gaat worden, kan een voorschot op je studiefinanciering gekregen worden (informatie regiokantoor IBG). Neem een verklaring van de opleiding mee, waaruit blijkt om welke periode het gaat en dat het een noodzakelijk deel van de opleiding is. Als dit op tijd gedaan wordt, wordt de studiefinanciering vijf weken voor vertrek uitbetaald. Het is aan te raden om voor het vertrek naar het buitenland een vertegenwoordiger aan te stellen die de studiefinancieringzaken regelt in Nederland. De studiefinanciering kan niet gestort worden op een buitenlands rekeningnummer. Zorg er dus voor dat er een bank- of girorekening in Nederland is waarop de studiefanciering overgemaakt kan worden. Meer informatie op: OV-studentenkaart Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland kan gekozen worden om of de OVstudentenkaart te behouden, of de kaart in te leveren voor een vergoeding, omdat er geen gebruik gemaakt wordt van de kaart. Deze vergoeding bedraagt ca 70 per maand. Die vergoeding moet de student zelf aanvragen met een Bo-formulier (OVvergoeding Buitenland). Stuur dit formulier twee maanden voor de ingangsdatum van het verblijf in het buitenland in. Op het Bo-formulier moet ook een verklaring ingevuld worden van de opleiding. In deze verklaring moet de exacte begin- en einddatum van de periode van het verblijf in het buitenland staan. Ontvang de student de vergoeding, dan moet de OV-studentenkaart voor of uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin de student die vergoeding krijgt, ingeleverd worden. Bij het niet tijdig inleveren van de kaart, krijgt de student een hoge boete per halve maand wegens onterecht kaartbezit! Het Bo-formulier is te down loaden via

12 2.11 Eigen middelen en reserve Bovengenoemde middelen zullen niet voldoende zijn om een i- BPV project geheel te bekostigen. Er zijn wat extra middelen nodig voor uitgaven in je vrije tijd en onvoorziene omstandigheden. Zoek daarom creatief naar andere mogelijkheden om de i-bpv te realiseren: sponsors, baantje in Nederland. In sommige andere Europese landen (zoals Ierland) is het vrij gemakkelijk om in de vrije tijd een extra baantje te nemen. Het is belangrijk (en voor sommige landen zoals de USA zelfs vereist) dat er een bepaald spaartegoed op de eigen rekening staat. Voor de USA geldt bijvoorbeeld een aantoonbaar spaartegoed van 450 USA dollars Een beurs voor BPV in het buitenland Soms kan het ROC van Amsterdam voor een BPV in het buitenland een aantal internationaliseringprogramma s benutten. Een student kan hiervoor meestal niet zelf bij de IBG of een andere instantie een individuele beurs aanvragen. Er bestaat een aantal beurzenprogramma's voor het buitenland. Het bekendste is het programma Leonardo da Vinci, bedoeld is voor de landen van de Europese Unie en de landen van de Europese economische ruimte. Daarnaast is er een Nederlands-Duits programma, genaamd BAND, en een (tijdelijk) subsidieprogramma Project Internationalisering Beroepsonderwijs (PIB). Voor landen buiten de Europese Unie zijn er eigenlijk geen aanvullende middelen beschikbaar. In de programma's voor de Europese Unie en kandidaat lidstaten kunnen onderwijsinstellingen aanvragen indienen voor hun studenten. Het international Office van het ROC van Amsterdam regelt deze zaken voor het hele ROC van Amsterdam. Maar omdat de middelen beperkt zijn, is het nooit zeker of de gevraagde bijdragen ook inderdaad zullen worden toegekend. Het is belangrijk daar bij de planning van een buitenlandse BPV-periode rekening mee te houden: de i-bpv moet ook zonder deze bijdrage uitgevoerd kunnen worden. Voor informatie over de actuele mogelijkheden kan men terecht bij de BPV-coördinator van de eigen opleiding.

13 3. Aanmeldingen I-BPV Over de grens versie Voorlichtingsactiviteiten Per opleiding worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd waarop alle beschikbare bestemmingen worden besproken en vragen kunnen worden gesteld. Soms gebeurt dat in de lessen zelf; in andere gevallen wordt een informatiebijeenkomst voor meerdere opleidingen tegelijkertijd gepland. Op deze bijeenkomst zijn ook partners of ouders van harte welkom. 3.2 Procedure a. De student meldt zich aan als serieus belangstellende voor een i- BPV bij je BPV begeleider of de coordinator internationalisering van je afdeling. Dat doe hij/zij door het bijvoegde aanmeldingsformulier compleet en digitaal in te vullen De BPV begeleider of coordinator internationalisering onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. b. Daarna wordt gevraagd om ook een Europees CV in te vullen en een motivatiebrief te schrijven. Het is aan te raden om brief en CV in het Engels te doen, zodat de documenten ook voor het toekomstig stagebedrijf gebruikt kunnen worden. Het Europees CV is erkend door alle landen van de Europese Unie. c. In het hierna volgend selectiegesprek wordt er een advies gevraagd van de mentor. De BPV begeleider /mentor zal toestemming moeten geven om in het buitenland stage te lopen. Hij zorgt ervoor dat de student goed voorbereid is: wat werk betreft, maar ook wat het leven in het buitenland betreft. Hij zorgt ook dat er stageopdrachten zijn die de student daar in het bedrijf kan uitvoeren. Maar bovendien zorgt hij ervoor dat de begeleiding vanuit school goed geregeld is. Hij maakt met de student afspraken daarover. En hij zal ook de contactpersoon van de school naar het bedrijf zijn. In overleg zal ook het stagebezoek geregeld worden. Voor sommige bestemmingen, bijvoorbeeld die van CATCH USA ( zomerkampen in de USA) of stages bij projecten in derde wereldlanden kan een afwijkende sollicitatieprocedure gelden. Daar zijn de ontvangende instellingen bij de selectie van stagiaires betrokken.

14 3.3 aanvraag LEONARDO DA VINCI subsidie Als alle voorbereidingen in orde zijn, en de stage is in Europa, dan kan er een verzoek om Leonardo da Vinci subsidie te krijgen door de docent of begeleider naar het International Office worden g d. Waarom de docent of bpv begeleider? Omdat het ROC van Amsterdam er zeker van wil zijn dat er alleen maar aanvragen voor subsidies worden gedaan voor studenten die toestemming hebben om in het buitenland stage te gaan lopen. De docent stuurt, tegelijk met het verzoek, het digitale aanmeldingsformulier en de Euro CV door. Het International Office checkt of het binnen de ingediende plannen past, of er subsidie beschikbaar is en laat de docent weten of het wel of niet in orde is. 3.4 Toekenning subsidie in 2008 Als er Leonardo da Vinci subsidie toegekend wordt, moet de student zich goed realiseren dat susbsidies niet alleen rechten, maar ook plichten kennen. De school verstrekt aan de student Leonardo da Vinci subsidie: in ruil daarvoor heeft hij/zij de plicht om een aantal documenten na afloop inleveren. Die documenten gelden als bewijs dat de student stage heeft gelopen; op grond van deze bewijzen kan het ROC van Amsterdam de Europese subsidies uitgeven. De procedure is als volgt: - Voor de stage begint, krijgt de student een leonardo overeenkomst, waarin hoogte van het subsidiebedrag, rechten en plichten, verblijfsduur is vermeld. De student ondertekent de overeenkomst. Daarna kan pas de subsidie worden uitgekeerd. - per week een bepaald bedrag voor verblijfkosten, dat afhankelijk is van het land waar je heen gaat. Onder verblijfkosten wordt verstaan: accommodatie, eten en drinken, lokaal vervoer, uitgaan etc. Bij het begin van de stage krijgt de student ongeveer 50% van de subsidie naar de eigen rekening overgemaakt. Bij terugkomst volgt de afrekening. De minimale stage-periode is 3 weken: komt hij/zij eerder terug dan moet de subsidie terugbetaald worden en kunnen ook geen reiskosten gedeclareerd worden. - reiskosten Schiphol- plaats van bestemming zijn inclusief. Achteraf moeten nota, ticket en boardingpasses van heen- en terugreis worden ingeleverd. - tijdens de stage is de student aanvullend verzekerd door het ROC van Amsterdam (zie hoofdstuk 2.7)

15 - Voor het krijgen van subsidie is de student verplicht om een LEOPAS in te vullen (digitaal), een ondertekende EUROPAS en de boardingpasses te overleggen. Pas als die documenten bij het international office zijn, wordt het restant bedrag verblijfkosten overgemaakt Alle communicatie over de i-bpv, zowel bij de voorbereidingen als in de uitvoering van het project, verloopt via . Belangrijke stukken als het Europees CV, Leopass en gegevens over het IPS, maar ook foto s, worden via verzonden. Het is daarom belangrijk dat je over een betrouwbaar account beschikt dat bijlagen van enige omvang accepteert. Het is goed om in gedachten te houden dat de student zich ook via het door hem/haar gekozen adres presenteert aan het toekomstig stage-bedrijf! Relevante websites: Informatie over stages in het buitenland voor studenten, scholen en bedrijven : Europass: Informatie Beheer Groep : Verzekering: Ministerie buitenlandse zaken landeninformatie www. Europass.nl www. ib-groep.nl ROCvA intranet Informatie over medicijnen en vaccinaties engelse taal) Info over andere talen Engelse woordenlijst ivm ziekenhuis Algemeen Algemeen

16 Bijlage 1: Aanmeldings FORMULIER TEN BEHOEVE VAN INVOER LEOPASS / INTERNATIONALE STAGE Geslacht Achternaam Voornamen Nationaliteit Geboortedatum Opleiding Bijzonderheden Adres Postcode Plaats Provincie Telefoon Bank-/gironummer vervolg op volgende bladzij

17 Begin- einddatum stageperiode Naam stagebedrijf Adres Postcode Plaats Regio Land Telefoon Soort bedrijf Grootte (aantal werknemers) Contactpersoon Functie Telefoon einde

18 Bijlage 2: Contactpersonen Internationale Stages bij het ROC van Amsterdam # Opleidingen Verpleegkunde BOL 4 Amsterdam Jane Garib # Opleiding Onderwijsassistenten Amsterdam Marja Willems # MBO Dans opleidingen Amsterdam Marga Douma-Alta # Opleidingen economie en handel Hilversum Lenie Brik # Mode Hilversum Femke Stevens # Audio Visueel Media Hilversum Bart Goedhart # Toerisme da Costastraat Amsterdam Cecile Scholtens # Uiterlijke verzorging Linda Houtman # International Make-up artist Jolanda Kraaijeveld # Mode Mariska Vergouw # ICT Fraijlemaborg Jan Dolphijn # Secretarieel Zetterij Amstelveen Arnold Heesch # Luchtvaartdienstverlening Hoofddorp Gudrun Wehr en Marjan van Druenen # International Business Studies Hoofddorp Gyongyi Somodi # Management Event Support Nychel Fermin Contactpersoon uitsluitend voor docenten: International Office ROC van Amsterdam Coordinatie: Marian Markenhof

19

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR 2014-2015 Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg &

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Stage Informatiegids 2012-2013

Stage Informatiegids 2012-2013 Stage Informatiegids 2012-2013 Studievereniging de Veetelers Inhoudsopgave INLEIDING... - 1-1. HET REGELEN VAN EEN STAGEADRES... - 3-2. BENODIGDE DOCUMENTEN... - 5-3. SUBSIDIES... - 6-3.1 Particuliere

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

GoEurope! Hier begint je avontuur

GoEurope! Hier begint je avontuur GoEurope! Hier begint je avontuur Inhoud 6 14 20 28 32 40 48 51 54 61 School en studie Stage Taalcursus Uitwisseling Au pair Vrijwilligerswerk Vakantiewerk Betaalde baan CheckList Colofon GoEurope! Hier

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM THE NETHERLANDS Multidistrict 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 LONG TERM SCHOOL YEAR EXCHANGE PROGRAM Versie 131, 30 maart 2015 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV STAGEWIJZER 2015 Mediastages BV INHOUDSOPGAVE Wat is een stage?... 2 Stages bij verschillende opleidingsniveau s... 2 MBO... 2 HBO... 2 WO... 3 Stagiairs zoeken en vinden... 3 Regelgeving en verzekeringen...

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Stage Handleiding 2014/2015

Stage Handleiding 2014/2015 Stage Handleiding 2014/2015 i Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Het regelen van een stageadres... 2 3. Benodigde documenten... 3 4. Subsidies... 4 4.1 Particuliere fondsen... 4 4.2 Erasmusprogramma... 4 4.3

Nadere informatie