OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)"

Transcriptie

1 OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg & Welzijn Dr. Bardetplaats DV Doetinchem

2 Inhoud pagina Inleiding 3 Voorwaarden 4 BPV-opdracht 5 Europass 5 Eigen verantwoordelijkheid 6 Kosten en begroting (algemeen) 7 Basisbegroting deel 1: uitgaven 8 Basisbegroting deel 2: Inkomsten 9 Begroting per bestemming 9 Accommodatie 10 Maaltijden 11 Verzekeringen 12 Gezondheidsrisico s en vaccinaties 13 Studiefinanciering 14 OV-Studentenkaart 14 Eigen middelen en reserve 15 Eigen beurs voor een I-BPV 16 Erasmus+ beurs 17 Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ beurs 17 Procedure 19 Contract of praktijkovereenkomst (POK) 19 Communicatie 20 Links en websites 21 Aan de slag met I-BPV 22 Bijlage 1 Contactpersonen 24 Bijlage 2 Toelatingsformulier 25 Bijlage 3 Erasmus+ 26 Bijlage 4 Stappenplan BPV-I 27 Bijlage 5 Letter of Motivation 29 Bijlage 6 Aanwijzingen voor het stage verslag en de eindpresentatie 30 2

3 Inleiding De sector Zorg en Welzijn heeft het volgen van een buitenlandse stage door de studenten in het sectorbeleidsplan benoemd als speerpunt voor de sector. Daarom willen wij zo veel mogelijk studenten de kans bieden om beroepsmatig praktijkervaring in het buitenland op te doen. Deze internationale beroepspraktijkvorming (I-BPV) is een onderdeel van je opleidingstraject. Als belangrijke leerpunten van de internationale stage kun je denken aan: Het bevorderen van je zelfstandigheid, het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van je improvisatievermogen. Het bevorderen van je taalontwikkeling, het ontwikkelen van je begrip voor cultuurverschillen, het leren omgaan met mensen uit andere culturen en het maken van nieuwe vrienden. Het toepassen van vakkennis in een heel andere omgeving; je werkt in een andere cultuur met andere middelen en met andere mogelijkheden. Voor een BPV in het buitenland gelden in principe dezelfde regels als voor een BPV in Nederland. De beoordeling is vergelijkbaar, maar de begeleiding is anders dan je gewend bent. Je hebt contact met een begeleider in het buitenland en je houdt op afstand contact met je begeleider van school in Nederland (mobiel, skype, sms, , etc.). Dit handboek is tot stand gekomen naar voorbeeld van het handboek voor een internationale stage van ROC West-Brabant. Wij danken onze collega s voor hun bereidwillige toestemming om kennis te nemen van hun handboek en te gebruiken als leidraad voor dit handboek. Turkije, sport en bewegen September 2012 Diesje Koning, I-BPV coördinator Internationalisering Welzijnsopleidingen Ingrid Wibbelink, I-BPV coördinator Internationalisering Zorgopleidingen Ap te Winkel, opleidingsmanager opleiding Sport en bewegen 3

4 Op reis. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een stage in het buitenland gelden de onderstaande voorwaarden: Ten minste 18 jaar zijn bij aanvang van de I-BPV (daar kan in voorkomende gevallen door de eigen opleiding van worden afgeweken) Zelfstandig willen zijn en zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Sterk gemotiveerd zijn en bereid zijn je goed voor te bereiden. Kunnen improviseren in onverwachte omstandigheden. Je flexibel willen opstellen en je aanpassen aan andere werkomstandigheden dan je verwacht of gewend bent. Tegenslagen weten te overwinnen. Geen (onoverkomelijke) achterstand in de studie hebben. Huidoge en/of eerder gedane BPV met succes hebben afgerond. Goede communicatieve vaardigheden hebben. Over een redelijke kennis van het Engels beschikken. Bereidheid hebben de taal van het gastland te leren (basisniveau). Een kloppende begroting hebben. Instemming van de ouders/verzorgers (dit geldt meer voor de BOL-student dan de BBLstudent Erkenning van de stageplek door Calibris. Na afloop houd je voor studiegenoten een presentatie over je stage en je schrijft een stageverslag dat beoordeeld wordt door je opleiding. Daarnaast gelden voor elke bestemming specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld voor een stage in de USA. Daar moet je bij aanvang tenminste 19 jaar zijn. Of, er is een medisch onderzoek bij binnenkomst van het land vereist. Je eigen opleiding kan ook nog speciale eisen stellen. Sommige stagebedrijven vragen enige basiskennis van het Spaans, Duits, Frans of Italiaans. Als je vroegtijdig beslist over je voornemen kun je je hier natuurlijk goed op voorbereiden. 4

5 BPV-opdracht De I-BPV dient een integraal onderdeel te zijn van de opleiding. Met andere woorden: er is een direct verband tussen de opleiding en de opdrachten die je uit gaat voeren gedurende die stage in het kader van je opleiding. Omdat de stageplek erkend moet zijn door Calibris voor jouw opleiding is er doorgaans ook geen probleem om stage opdrachten mee te laten tellen voor je opleiding. Curaçao Europass Als je een kwalificerende stage in één van de landen van de Europese Unie volgt, laat je dat aftekenen in de Europass. De Europass is een officieel Europees document en bestaat uit een aantal onderdelen. De Europass Mobility beschrijft dat je in een ander Europees land een BPV hebt doorlopen en aan welke leerdoelen je hebt gewerkt. In de Europass staat de exacte beginen einddatum van je stage. Een I-BPV is een extra aanwinst voor je CV. Je ervaring in het buitenland zal je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Op de site kun je een voorbeeld vinden van een Europass Mobility. De Europass Mobility is een officieel document dat de school voor je aan moet vragen. Neem hiervoor contact op met de coördinator internationalisering. 5

6 Eigen verantwoordelijkheid De keuze voor een I-BPV vraagt om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief. Veel meer dan dat het geval is bij een BPV in Nederland in je eigen omgeving. Je moet je eigen vertrouwde omgeving even los laten en inwisselen voor een geheel nieuwe. Je komt voor verrassingen te staan. Je moet kunnen improviseren, flexibel zijn, je aanpassen en onverwachte tegenslagen weten te overwinnen. Kortom je moet zelfstandig en onafhankelijk willen zijn en zelf verantwoordelijkheid willen nemen. Dan volgt het allerbelangrijkste: je moet je goed voorbereiden. Zowel op de inhoud als op de organisatie van deze I-BPV. De school kan je wel helpen en adviseren, maar je neemt zelf de belangrijkste verantwoordelijkheid. Werkoverleg (Bosnië) 6

7 Kosten en begrotingen (algemeen) Belangrijk uitgangspunt is dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de financiële aspecten van je I-BPV. Het zijn niet je ouders of het is niet de school die daarvoor zorgt, de verantwoordelijkheid neem je zelf. Reiskosten en kosten voor maaltijden en logies zijn bij een I-BPV anders dan bij die van een BPV in Nederland. Je bent immers niet thuis waar je dagelijks vanuit je woonplaats naar je stageplek gaat. Internationale bedrijven of instellingen bieden soms een tegemoetkoming in geld of in natura in de vorm van bijvoorbeeld maaltijden en logies. In sommige sectoren is dat weer ongebruikelijk. Soms zijn er mogelijkheden voor subsidies voor een internationale BPV. Het Graafschap College onderzoekt deze mogelijkheden, je kunt er van tevoren niet altijd op rekenen. Vraag naar de actuele mogelijkheden bij de coördinator internationalisering. Hieronder laten we je zien hoe je een basisbegroting en een begroting per bestemming kunt maken. Gebruik deze voorbeelden om je eigen plan in te vullen. Bosnië 7

8 Basisbegroting deel: Uitgaven Uitgaven soort voor rekening van bedrag 01 reiskosten naar/van uit student (zie ook Erasmus+) buitenland, visum, werk- en verblijfsvergunning 02 logies/wonen student, soms aangeboden door stagebedrijf of instelling (zie ook Erasmus+) 03 maaltijden (ontbijt, lunch, diner) student, soms aangeboden door stagebedrijf of instelling 04 vervoer ter plaatse student, soms aangeboden door stagebedrijf of instelling 05 communicatiekosten, faciliteiten internet en student, internet waar mogelijk aangeboden door stagebedrijf 06 ziektekostenverzekering d.w.z.: eigen ziektekostenverzekering in Nederland aanhouden!! student of ouder N.B. Een aanvullende verzekering is nodig als de eigen Nederlandse ziektekostenverzekering niet alles dekt in het buitenland. 07 vaccinaties, medicijnen, EHBO rekening student of Ziektekostenverzekering 08 verzekering: collectieve stageverzekering via het Graafschap College heb je een ongevallenverzekering met werelddekking en een aansprakelijkheidsverzekering met Europa dekking p.m. N.B. Bij stage buiten Europa: nagaan of je eigen aansprakelijkheidsverzekering dit dekt, anders via het Graafschap College. 09 begeleiding door school in Graafschap College p.m. buitenland 10 vrijetijdsbesteding (uitgaan, student uitstapjes, lidmaatschappen, enz.) 11 reserve tegoed op je eigen student, bedrag afhankelijk van duur en bankrekening bestemming, voor sommige landen (USA) verplicht. TOTAAL Begrote uitgaven 8

9 Basisbegroting deel: Inkomsten Inkomsten soort Opmerking bedrag 1 inleveren van OV jaarkaart en Ca. 80,-- per maand vooraf laten uitbetalen 2 omzetten studiefinanciering van thuiswonend in uitwonend afhankelijk van inkomenssituatie, variërend van 200,-- tot 300,-- per maand 3 sponsors eigen initiatief student en/of afdeling 4 baantjes, vooraf in Nederland eigen initiatief student of ter plaatse in buitenland (Europa) 5 vergoeding voor de stage door afhankelijk van stageplaats het stagebedrijf 6 externe EU subsidie, bv Erasmus+ wisselt per jaar, kan aanzienlijk zijn, wordt door Graafschap College aangevraagd en verdeeld (zie actuele Bijdrage Erasmus+) tekort / overschot verschil in bedrag tussen de uitgaven en de inkomsten, voor zover dat nu is te voorzien TOTAAL begrote inkomsten Basisbegroting deel: Samenvatting Begroting Samenvatting Bedrag Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale begroting Begroting per bestemming Volgens bovenstaand model moet je zelf je eigen begroting maken. Per bestemming en per project kunnen de kosten fors variëren. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door je eigen bestedingspatroon. Verder kunnen de reiskosten en kosten van levensonderhoud per land of streek zeer verschillend zijn. Het maakt nogal veel uit of de bestemming een wereldstad is of een provincieplaats. Soms wordt een stagevergoeding gegeven in de vorm van een geldbedrag, of in natura met bijvoorbeeld maaltijden of verblijfsaccommodatie. 9

10 Accommodatie Het staat je helemaal vrij zelf woonruimte te kiezen, maar soms wordt dit geregeld / aangeboden door de stage-instelling. In ieder geval ben je hier zelf verantwoordelijk voor en niet het Graafschap College. Je bent natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse, zoals: studentenhuisvesting bij een school of in de stad home stay' in een gastgezin bed and breakfast jeugdherberg kamer of appartement bij een huisbaas zelfstandig eigen appartement huren (al of niet samen met anderen) Belangrijk: je sluit zélf een huurovereenkomst met de eigenaar/verhuurder, betaalt borg, betaalt voor gebruik energie, komt contractuele verplichtingen na. Kortom je neemt de volledige verantwoordelijkheid als huurder. Dat is dus een heel andere positie dan je thuis bij je ouders gewend bent! Let op: de DUO kan achteraf vragen om aan te tonen dat je daadwerkelijk hebt gewoond in het buitenland. Het is verstandig dat je dus een huurcontract krijgt en deze goed bewaart, want dit wordt soms geaccepteerd als bewijsmateriaal. kindertehuis op Ned. Antillen 10

11 Maaltijden Je bent als student zélf verantwoordelijk voor je maaltijden. Soms zul je gebruik kunnen maken van voordelige maaltijdvoorzieningen in het bedrijf. In andere situaties koop je maaltijden in het gastgezin of is er een keuken waar je zelf kunt koken, alleen of samen met anderen. In sommige landen zijn eetcafés heel gebruikelijk en betaalbaar. Sport en spel met cliënten (Bosnië) 11

12 Verzekeringen Geef je er rekenschap van dat je tijdens een verblijf in het buitenland altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor je doen en laten. Vaak zijn de gedragsregels strenger, of in ieder geval anders dan in Nederland. Gebruik je gezond verstand, let op met alcoholgebruik of roken. Blijf ver uit de buurt van drugs. Vervolgens is het noodzakelijk dat je goed verzekerd op pad gaat. Tijdens je verblijf in het buitenland heb je tenminste een WA-verzekering, een ongevallenverzekering en een ziektekostenverzekering nodig. De ziektekostenverzekering moet de kosten dekken in het land van je stage. Ga na of je huidige verzekeringen ook gelden in het buitenland, weet waarvoor je precies verzekerd bent en tot welk bedrag. Vraag dit na bij je eigen verzekeringsmaatschappij of via je ouders. Ga je voor een I-BPV naar het buitenland, dan ben je door de school aanvullend verzekerd via een collectieve stageverzekering. Deze verzekering is voor ongevallen (werelddekking) en voor aansprakelijkheid (Europadekking). De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor schade die jij per ongeluk hebt veroorzaakt bij of voor het bedrijf waar je stage loopt. Aansprakelijkheid buiten Europa is mogelijk verzekerd via je eigen aansprakelijkheidsverzekering (vraag dit na bij je verzekering). Zo niet, neem dan contact op met de coördinator internationalisering. Neem van al je verzekeringen een (kopie van je) inschrijvingsbewijs, een pasje, een schadeformulier (waar van toepassing) en het adres van je contactpersoon mee naar het buitenland. Voor de ziektekostenverzekering bestaat een Europese Zorgpas, de European Health Insurance Card (EHIC). Deze kaart is bedoeld om de procedure makkelijker te maken om medische hulp te krijgen in het buitenland, dat wil zeggen de Europese Unie en een paar andere landen. De pas is niet verplicht. Informeer bij je ziektekostenverzekering wat je het beste kunt doen. Salzburgerland, sport en bewegen 12

13 Gezondheidsrisico s en vaccinaties Zoals het verblijf en werk in Nederland, is ook het verblijf in het buitenland niet zonder risico s. De risico s zijn niet altijd groter, wel anders. Dat geldt zeker voor beroepen die direct met ziekten of gevaarlijke stoffen (verpleegkundigen of paramedici) te maken hebben. Het nemen van adequate voorzorgsmaatregelen en het in acht nemen van zorgvuldigheid bij het werk zijn daarom altijd zeer belangrijk. Voorbeeld: de voeding kan een bron zijn van problemen. Stel je voor je vertrek goed op de hoogte van de specifieke risico s van het land van bestemming en het werk dat je daar gaat doen. Je blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft actuele reisadviezen per land. Zie daarvoor: (zie: Reizen en Landen) Afhankelijk van het land en van de bestemming zijn bepaalde vaccinaties verplicht of aanbevolen. Je kunt hierover informatie verkrijgen bij de Travel Health Clinic in Hengelo, zie voor de gegevens De kosten worden soms (deels) vergoed door je verzekering, soms niet. Dit staat in de polisvoorwaarden van je verzekering. stage in Bosnië 13

14 Studiefinanciering Als je tijdelijk in het kader van je opleiding in het buitenland verblijft en ingeschreven blijft bij het Graafschap College, behoud je het recht op studiefinanciering. Je kunt je studiefinanciering meenemen naar het buitenland. Mocht je nog thuiswonend zijn, vraag dan voor deze periode de beurs aan voor uitwonende student. Peildatum voor begin en einde van de uit te betalen periode is de eerste van de maand. Voorwaarden zijn (1) dat je bij het Graafschap College ingeschreven staat en collegegeld betaalt als je 18 jaar of ouder bent, (2) je opleiding de in het buitenland behaalde studieresultaten erkent en (3) dat je voldoet aan de studievoortgangeisen van de Wet Studiefinanciering. Alles is vanaf thuis te regelen via internet: op Kies voor 'Studiefinanciering mbo' en dan voor 'Buitenland'. Je moet dit minstens 2 maanden voor vertrek doen! Je kunt, als je je kameradres nog niet hebt, het adres van de school of het bedrijf in het buitenland gebruiken. IB-groep vraagt achteraf kan soms jaren later zijn - een schriftelijk bewijs dat je daar werkelijk woonde vraag altijd een factuur aan je kamerverhuurder in het buitenland. De studiefinanciering kan niet gestort worden op een buitenlands rekeningnummer. Laat je studiefinanciering daarom op je eigen Nederlandse bankrekening overmaken. In het buitenland kun je altijd pinnen van je Nederlandse bankrekening. Zorg voor vertrek naar het buitenland dat er iemand is die zo nodig de zaken voor je waarneemt in Nederland. OV-Studentenkaart Als je tijdelijk naar het buitenland gaat dan kun je kiezen: of je OV-studentenkaart behouden of je kaart inleveren en een vergoeding krijgen, omdat je geen gebruik kunt maken van je kaart. Deze vergoeding bedraagt ca 80 per maand. Die vergoeding moet je wel zélf aanvragen. Dat doe je ook via de site Kies voor 'Studiefinanciering mbo' en dan voor 'Buitenland'. Hier staat een formulier 'Aanvraag OV-vergoeding buitenland'. De school moet op dit formulier verklaren dat je stage meetelt voor je studie in Nederland. Op dit formulier moet ook de exacte begin- en einddatum van het verblijf voor je stage in het buitenland worden ingevuld. Stuur dit formulier twee maanden voor de ingangsdatum van je verblijf in het buitenland in! voetbal sport project Ethiopië 14

15 Eigen middelen en reserve Bovengenoemde middelen zullen niet voldoende zijn om je I-BPV project geheel te bekostigen. Je moet wat extra middelen hebben voor uitgaven in je vrije tijd. De kosten en mogelijkheden voor uitgaan ter plaatse zijn zeer verschillend en afhankelijk van je eigen wensen. Daarnaast moet je altijd een spaarpotje achter de hand hebben voor onvoorziene omstandigheden. Zoek daarom creatief naar andere mogelijkheden om je project te realiseren: sponsors, baantje in Nederland. Het is belangrijk - en in sommige landen zoals de USA zelfs vereist - dat je een redelijk spaartegoed op je eigen rekening hebt staan. Ga niet van huis voordat je deze reserve goed geregeld hebt. Contact maken met de plaatselijke bevolking 15

16 Een beurs voor een I-BPV Soms kan het Graafschap College voor een BPV in het buitenland financiële programma s benutten. Je kunt hierbij meestal niet als student zelf een individuele beurs aanvragen. Het bekendste is het programma Erasmus+ en daar doet het Graafschap College ook in mee. Voor alle 27 landen van de Europese Unie (inclusief Turkije) kan de school aanvragen indienen voor haar studenten. Dit gebeurt 1x per jaar, zo rond eind januari voor de periode vanaf juli t/m juni twee jaar later. Voor landen buiten de Europese Unie zijn er veel minder aanvullende middelen beschikbaar. Het Graafschap College vraagt deze middelen voor het hele Graafschap College aan. Omdat de middelen van al deze programma s beperkt zijn, is het nooit zeker of de gevraagde bijdragen ook inderdaad elk jaar zullen worden toegekend. Regelmatig, in elk geval aan het begin van elk schooljaar, wordt bekendgemaakt welke financiële bijdragen er aan studenten kunnen worden gegeven. Het is belangrijk daarmee bij de planning van je I-BPV rekening te houden: je zou het project in principe ook zonder deze extra bijdrage moeten kunnen uitvoeren. Voor informatie over de actuele mogelijkheden kun je terecht bij de coördinator internationalisering. Stage in ziekenhuis te Brugge 16

17 Erasmus+ Mocht aan je voor een EU-stage een beurs uit het programma Erasmus+ worden toegekend, dan betekent dit dat je een vergoeding krijgt per week voor het verblijf. Je ontvangt bij tijdige aanmelding een toezegging voor een bedrag. Dit bestaat eruit dat 60% voor aanvang van de stage uitbetaald wordt en 40% achteraf mits aan alle voorwaarde is voldaan. De premie voor de verplichte verzekering (ongevallen- en schadeverzekering, extra polis vanuit school) wordt achteraf verrekend met de vergoeding. Heel belangrijk: om de beurs definitief te ontvangen moet je na afloop binnen 30 dagen na thuiskomst een aantal documenten inleveren zonder deze stukken heb je geen recht meer op de beurs (en dient zelfs een mogelijk ontvangen voorschot te worden terugbetaald) Het minimale aantal stageweken is drie, met een maximum van 35 weken. Bewijsstukken die van belang zijn: nota s of facturen van je tickets, boarding pass: éénmaal retour van huis tot aan standplaats in buitenland. Een factuur van je huisvesting. De andere bewijsstukken die moeten worden aangeleverd (aanmeldingsformulier, Euro CV, Letter of motivation, POK, ondertekende kopie Europass, digitaal verslag met beeldmateriaal) staan vermeld op de studentenportal onder het kopje Internationalisering. Voorlichtingsbijeenkomsten Erasmus+ Elk jaar wordt begin oktober een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de Erasmus+ beurs waarin alle mogelijkheden worden besproken en vragen kunnen worden gesteld. Op deze bijeenkomsten zijn ook je vrienden of ouders van harte welkom. Zie hiervoor de studentenportal onder het kopje Internationalisering. 17

18 Andere cultuur 18

19 Procedure De procedure die je moet volgen lijkt ingewikkeld, maar is, als je er op tijd mee begint en alles rustig na elkaar afhandelt, toch wel heel logisch en overzichtelijk. Heel schematisch is het hele traject beschreven in een Checklist. (zie bijlage 2 en 3) Je oriënteert je eerst goed op je I-BPV en op alle mogelijkheden via de genoemde sites. Zie voor de adressen hierna onder Links. Dan overleg je op school over je plannen met je studieloopbaanbegeleider. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je wat je hebt gedaan ter voorbereiding op de I-BPV en jullie gaan na wat er eventueel nog ontbreekt. Indien er zaken niet kloppen of niet goed geregeld zijn dan word je op de hoogte gebracht en moet je zelf actie ondernemen om het in orde te maken. Vervolgens neem je contact op met de coördinator internationalisering en bespreekt jouw plannen. De coördinator internationalisering kan jou informeren of er een subsidie beschikbaar is en wat je hiervoor moet doen. Daarnaast checkt de coördinator internationalisering of de beoogde stageplek erkend is in het register van Calibris. Is dat niet het geval dan zul jij in overleg met je studieloopbaanbegeleider en het opleidingsteam in actie moeten komen. De erkenning voor jouw opleiding kan alleen door het stagebedrijf zelf bij Calibris aangevraagd worden. Dit kan digitaal. Als het stagebedrijf niet erkend is door Calibris voor jouw opleiding dan kan er geen POK (praktijkovereenkomst) uitgegeven worden en kan het Graafschap College de I- BPV niet goedkeuren. Contract of POK Voor elke I-BPV wordt een standaardcontract (POK, praktijkovereenkomst) in het Engels opgemaakt tussen drie betrokken partijen: de student, de uitzendende school (Graafschap College) en het ontvangende stagebedrijf. Daarin staan alle afspraken beschreven die over deze I-BPV worden gemaakt. Indien je een Europass wilt hebben is het belangrijk dat de begin- en einddatum van je feitelijke stage precies wordt vastgelegd: dit moeten dezelfde data zijn als vermeld op je Europass. (Je verblijf in het land met heen- en terugreis kan natuurlijk wat langer zijn). Het contract wordt in drievoud opgemaakt en door alle partijen getekend. 19

20 Communicatie Communicatie over de I-BPV, zowel bij de voorbereidingen als in de uitvoering van het project, zal voornamelijk verlopen via It s Learning. Het is belangrijk dat je een betrouwbaar account gebruikt dat gekoppeld is aan It s Learning en dat je account bijlagen van enige omvang accepteert. Een aantal gratis providers (zoals Hotmail) kan problemen opleveren bij grotere bestanden. Stage in ziekenhuis Adana, Turkije 20

21 Links Sites die veel mogelijkheden laten zien van studenten vind je op (speciale site voor alle MBO studenten) Andere links die iets laten zien van de vele mogelijkheden in het buitenland zijn: Ex-change.nl Go-europe.nl nuffic.nl youthinaction.nl stagemarkt.nl waarbenjij.nu flickr.com (foto s) Sites die voor de voorbereiding van je I-BPV belangrijk zijn: europass.nl duo.nl minbuza.nl zie: Reizen en Landen Erasmusbeurs.nl Stagebemiddelingsbureaus (soms commercieel): 3d-stagebank.nl barcelonastudents.com european-training.com globalplacement.com stagehuis.nl stageloketsuriname.nl stagemotor.nl stageplaza.nl wereldstage.com 21

22 Aan de slag met I-BPV Heb je serieuze belangstelling voor een internationale BPV? Overleg met je studieloopbaanbegeleider of met je opleidingsteam. Zoek kontact met de coördinator internationalisering. Volg daarna de stappen zoals vermeld in het stappenplan, zie bijlage 2 op bladzijde 21. Een van de belangrijke onderdelen is dat je een Letter of Motivation aan het beoogde stagebedrijf schrijft. Zie bijlage 4 op bladzijde 25. Wij wensen je heel veel succes!! 22

23 Bijlagen en formulieren bijlage 1 Contactpersonen Internationale BPV Graafschap College bijlage 2 Toelatingsformulier bijlage 3 Erasmus+ bijlage 4 Stappenplan I-BPV bijlage 5 Letter of Motivation (in het Engels te schrijven) bijlage 6 aanwijzingen voor het stageverslag en de eindpresentatie 23

24 Bijlage 1. Contactpersonen Internationale stages Graafschap College Sector Zorg en Welzijn Verantwoordelijke opleidingsmanager voor Beroeps Praktijk Vorming: Ap te Winkel Wilfried Rouwhorst Aanspreekpunt voor de Erasmus+ beurs voor studenten van de sector Zorg en Welzijn: Pieter Kappeyne BPV coordinatoren van de sector Zorg en Welzijn: PW KO Doetinchem Diesje Koning PW JZ Doetinchem Stefan Teders PW KO Groenlo Els Bouwmeester OA Erik Krebbers SB Peter Meulman VP Pieter Kappeyne VZ Corinne Vellekoop BZW Doetinchem Margriet Overmeyer BZW Groenlo Ted Nales MZ/PW volwassenen Helmy Kanters MZ Yvonne Weening 24

25 Bijlage 2. TOELATINGSFORMULIER INTERNATIONALE BPV (schooljaar ) Naam : Opleiding : SLB-er : Om in aanmerking te komen voor een internationale BPV gelden de volgende voorwaarden: Je bent tenminste 18 jaar bij aanvang van de I-BPV Ja Nee Je hebt instemming van je SLB-er en het team Ja Nee Gelet wordt op je persoonlijkheid(o.a. stabiliteit, zelfstandigheid, flexibiliteit) en je studie en stage resultaten Paraaf SLB-er: dwz geen studie achterstand cijfers op orde geen achterstand in de BPV Je hebt instemming van ouders/ verzorgers Ja Nee Paraaf ouders/ verzorgers: Je hebt goede resultaten behaald in eerdere BPV-s Ja Nee Je beschikt over voldoende kennis van de Engelse / Duitse taal, zowel mondeling als schriftelijk Motivatie voorkeur voor land en adres: Ja Land: Nee Adres: Je wilt in aanmerking komen voor subsidie uit het Erasmus (zie voorwaarden) Ja Nee De stageplek is erkend door Calibris Ja Nee Je bent op de hoogte van de inhoud van het Handboek Internationale Stage Getekend voor gezien door BPV coördinator: Ja Datum: Nee 25

26 Bijlage 3. Erasmus+ (schooljaar ) Stel: een student wil met Erasmus+ subsidie op stage in het buitenland (binnen Europa), wat zijn dan de stappen die genomen moeten worden en door wie? 1. De student a. Bespreekt met zijn slb-er en bpv coördinator het plan en vraagt om toestemming b. Maakt een afspraak met de stage coördinator belast met Erasmus+ c. Zorgt ervoor dat de stage coördinator die belast is met Erasmus+ op tijd de letter of intent krijgt van de stageplek in het buitenland zodat die meegenomen kan worden in de nieuwe subsidie ronde. Doorgaans geldt dat men die letter of Intent moet aanleveren vóór 1 december als de student het schooljaar daarop op stage wil d. Heeft toestemming van zijn/haar ouders en/of verzorgers 2. De stage coördinator belast met Erasmus+ a. Informeert de student over de Erasmus+ procedure a.d.h.v. de studenthandleiding Erasmus+ call b. Wijst de student op het bestaan van het handboek buitenland stage van de sector zorg en welzijn, met name op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een stage in het buitenland c. Verstrekt het format van de letter of intent aan de student d. Neemt uiteindelijk de aanvraag van de student op in de Graafschapbrede subsidie aanvraag e. Informeert de student over het verloop van de subsidie aanvraag f. Zorgt ervoor dat de student het financieel contract krijgt waarmee de subsidie gedekt wordt. De begin en einddatum van dit contract is gelijk aan de POK. 3. Het team a. Accordeert het plan van de student b. Wijst één docent aan die fungeert als aanspreekpunt voor de student gedurende het gehele proces c. Is verantwoordelijk voor alle schoolse zaken voorafgaand aan, tijdens en na de stage d. Is verantwoordelijk voor het vertalen van benodigde stukken e. Is verantwoordelijk voor de erkenning door Calibris van de beoogde stageplek i.s.m. de bpv coördinator f. Geeft medewerking aan de uitvoering van de zaken zoals genoemd in de student handleiding Erasmus 4. De bpv coördinator van de opleiding waartoe de student behoort a. Is verantwoordelijk voor de praktijkovereenkomst. De datum van start en einde stage moeten precies overeenkomen met het financieel contract dat voor Leonardo gemaakt wordt door de stage coördinator belast met Leonardo b. Regelt i.o.m. het team bij Calibris de benodigde erkenning Voor schooljaar is Pieter Kappeyne het aanspreekpunt voor Erasmus+ voor de gehele sector Zorg en Welzijn. telefoon:

27 Bijlage 4 Stappenplan I-BPV 1. Oriënteren op de I-BPV: Wat verwacht je van de I-BPV? Wat hoop je te leren? Wat hoop je te doen? Wat hoop je te zien? Vind je het leuk om je in een andere cultuur te verdiepen? Denk je dat je zelfstandig, sterk en flexibel genoeg bent om je in het buitenland te kunnen redden? 2. Stageplaats zoeken Naam en adres van het stagebedrijf Overige gegevens van het bedrijf Welke stageactiviteiten zou je kunnen doen bij dit stagebedrijf? 3. Sollicitatieformulieren invullen: Letter of Motivation 4. Afspraken maken met stagebedrijf (dit moet schriftelijk worden vastgelegd): naam en adres van het bedrijf contactpersoon met contactgegevens begin en einddatum van de stage werktijden huisvesting (eventueel) werkzaamheden die je op het bedrijf moet uitvoeren kosten- en/of stagevergoeding begeleiding in het bedrijf afspraken maken met de school over te maken opdrachten verslaglegging begeleiding vanuit en contact met de school eventueel beoordeling door het stagebedrijf 27

Informatie Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) voor mbo-studenten Zorg. schooljaar 2016-2017

Informatie Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) voor mbo-studenten Zorg. schooljaar 2016-2017 Informatie Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) voor mbo-studenten Zorg schooljaar 2016-2017 School voor Verzorgende, Verpleegkundige en Assisterende gezondheidszorg School voor Zorg Delft School

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland 2010 ROC van Amsterdam, International Office Marian Markenhof Fraijlemaborg 141 1102 CV Amsterdam tel: + 020-5791189 e-mail: m.markenhof@rocva.nl

Nadere informatie

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO Harm Holleman Voorwoord Dit document is opgesteld voor Studenten AERES MBO als toelichting op het Erasmus programma KA-1 SCALA 12. (2017-2018) Aeres MBO heeft

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

BPV-i handboek. Laat je uitdagen! International Office :

BPV-i handboek. Laat je uitdagen! International Office : BPV-i handboek Laat je uitdagen! International Office : Julianalaan 97, 8931 AH/ Gebouw Kalmoes B100 Postadres : Postbus 45 8900 AA Leeuwarden Mevr. Marie Claire Bartmann-Meynen 058-0602721 / 06-51388912

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Checklist Buitenlandse BPV Pagina 1 van 9 1. Inleiding Net als BPV in Nederland, draagt BPV in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden

Nadere informatie

STUDEREN IN HET BUITENLAND. Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens.

STUDEREN IN HET BUITENLAND. Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens. STUDEREN IN HET BUITENLAND Whitepaper voor studenten met studie-ambities over de grens. november 2014 Inleiding Voor de één is het een lang gekoesterde wens, voor de ander een strategische stap op weg

Nadere informatie

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland!

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Stage/studie buitenland Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Inhoudsopgave 1. Waarom naar het buitenland? 3 2. Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland? 5 3. Hoe krijg je toestemming om te gaan?

Nadere informatie

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Met EVS naar het buitenland Met deze factsheet willen wij je informeren voordat je met EVS naar het buitenland vertrekt. Er staat informatie

Nadere informatie

Erasmus subsidie voor studenten Aeres MBO

Erasmus subsidie voor studenten Aeres MBO Erasmus subsidie voor studenten Aeres MBO Harm Holleman S SIS Support International Subsidy (voorheen Bureau Buitenland) Voorwoord Dit document is opgesteld voor studenten Aeres MBO als toelichting op

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee Dit formulier Met dit formulier kun je studiefinanciering aanvragen als je in het buitenland een volledige opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen. 8417A-SF-003 Retouradres: Postbus 50061-9702 DA

Nadere informatie

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland Aanvraag Ov-vergoeding buitenland 1 Je gegevens Dit formulier Met dit formulier kun je een maandelijkse vergoeding aanvragen als je tijdelijk een deel van je Nederlandse studie in het buitenland volgt.

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië Informatie deelnemer CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië Achternaam:.. Voornamen:... Roepnaam:. Adres: Postcode: Woonplaats:... Telefoonnummer:.. E-mail: Rekeningnummer:.. te:. Studentnummer: Wil je

Nadere informatie

Handboek Buitenlandstage

Handboek Buitenlandstage Handboek Buitenlandstage Versie 20 september 2010 Beste leerling, Dit digitale handboek helpt je bij de voorbereiding van je stage, maar het is ook een handig naslagwerk tijdens en na de stage -vooral

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Stage in klas 5. In 5vwo lopen leerlingen uit de tweetalige afdeling verplicht een internationale stage. Tot dit schooljaar gold dat niet voor de leerlingen uit de reguliere afdeling. We hebben echter

Nadere informatie

Excellentie Programma Internationalisering

Excellentie Programma Internationalisering Excellentie Programma Internationalisering 1. Wat zijn excellente deelnemers 1.1 Selectiecriteria excellente deelnemers Aeres MBO Aeres MBO wil met de excellentiegelden onderwijsactiviteiten uitvoeren

Nadere informatie

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2015 Engeland

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2015 Engeland Informatie deelnemer CONTRACT BOS STUDIEREIS 2015 Engeland Achternaam:.. Voornamen:... Roepnaam:. Adres: Postcode: Woonplaats:... Telefoonnummer:.. E-mail: IBANnummer:.. te:. Studentnummer: Wil je subsidie

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Internationale stage in klas 5. De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in een Engelstalig

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studie / onderzoek in het buitenland Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studeren in het buitenland Mogelijkheden bij de UvA/FNWI Wanneer en hoe beginnen? Keuzes maken Praktische zaken

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl:

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl: Beste ouders/verzorgers 3 e klas, Het schooljaar vordert rap, en inmiddels is het tijd om het leukste onderdeel van de schoolcarrière van uw kind aan te mogen kondigen de buitenland reis! Dit jaar zullen

Nadere informatie

STAGEPLAN. Datum inlevering /./ 20 Datum bespreking toetsingscie. /./ 20. Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja nee

STAGEPLAN. Datum inlevering /./ 20 Datum bespreking toetsingscie. /./ 20. Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja nee Het is van groot belang om een helder stageplan te maken. Het stageplan maak je voordat je op stage gaat. In dit stageplan beschrijf je je eigen verplichtingen en geeft school aan waar zij voor verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Lees meer over de meest gekozen verzekeringen: EUROPEESCHE DOORLOPENDE REISVERZEKERING JOHO SPECIAL ISIS Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Kennis & Keuzehulp - Waarom verzekeren

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

Vrijwilligersformulier Stichting Jafet

Vrijwilligersformulier Stichting Jafet In te vullen door Stihcting fet Vrijwilligersformulier Stichting fet Gewenste bezoekperiode Brazilië Datum ontvangst vrijwilligersformulier Datum goedkeuring Stichting Timonis Datum goedkeuring Stichting

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Sportklas survivalkamp

Sportklas survivalkamp Sportklas survivalkamp Belangrijke informatie Aankomst en vertrek Nog een paar weken en dan is het zover: we gaan naar de Ardennen. Op maandag 22 juni vertrekken we om 8.00 uur per bus van school naar

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht.

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. FAQ s voor lopende mobiliteit projecten Versie: augustus 2011 Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. Inhoudsopgave VRAGEN Informatie en begeleiding

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Weener XL voor werk en inkomen

Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING OP HET PORTFOLIO EN EXAMEN Het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat over werk vinden en werk houden in Nederland. Als

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Veelgestelde Vios-vragen

Veelgestelde Vios-vragen Veelgestelde Vios-vragen Algemene vragen Wat is het verschil tussen de BIOS-regelingen en de VIOS-regelingen? De VIOS-regeling (vanaf schooljaar 2014-2015) is de opvolger van de BIOS-regeling. De B van

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken

Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Let op: 1. Minstens twee maanden voordat u op vakantie gaat vraagt u toestemming aan

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Stage op Praktijkschool Breda

Stage op Praktijkschool Breda Stage op Praktijkschool Breda VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT Jongelui Welkom in de Grote mensenwereld En blijf groeien, stapje.. voor stapje. Stagebekwaam eind leerjaar 4? Ja Externe stage Nee Individueel

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

STU/International Office. Going Abroad. Maart 2017 Technische Natuurkunde. Petri van de Vorst STU/international office

STU/International Office. Going Abroad. Maart 2017 Technische Natuurkunde. Petri van de Vorst STU/international office STU/International Office Going Abroad Maart 2017 Technische Natuurkunde Petri van de Vorst STU/international office STU/International Office 2 Informatie over: Studie en stage in het buitenland Exchange

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie