OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)"

Transcriptie

1 OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg & Welzijn Dr. Bardetplaats DV Doetinchem

2 Inhoud pagina Inleiding 3 Voorwaarden 4 BPV-opdracht 5 Europass 5 Eigen verantwoordelijkheid 6 Kosten en begroting (algemeen) 7 Basisbegroting deel 1: uitgaven 8 Basisbegroting deel 2: Inkomsten 9 Begroting per bestemming 9 Accommodatie 10 Maaltijden 11 Verzekeringen 12 Gezondheidsrisico s en vaccinaties 13 Studiefinanciering 14 OV-Studentenkaart 14 Eigen middelen en reserve 15 Eigen beurs voor een I-BPV 16 Erasmus+ beurs 17 Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ beurs 17 Procedure 19 Contract of praktijkovereenkomst (POK) 19 Communicatie 20 Links en websites 21 Aan de slag met I-BPV 22 Bijlage 1 Contactpersonen 24 Bijlage 2 Toelatingsformulier 25 Bijlage 3 Erasmus+ 26 Bijlage 4 Stappenplan BPV-I 27 Bijlage 5 Letter of Motivation 29 Bijlage 6 Aanwijzingen voor het stage verslag en de eindpresentatie 30 2

3 Inleiding De sector Zorg en Welzijn heeft het volgen van een buitenlandse stage door de studenten in het sectorbeleidsplan benoemd als speerpunt voor de sector. Daarom willen wij zo veel mogelijk studenten de kans bieden om beroepsmatig praktijkervaring in het buitenland op te doen. Deze internationale beroepspraktijkvorming (I-BPV) is een onderdeel van je opleidingstraject. Als belangrijke leerpunten van de internationale stage kun je denken aan: Het bevorderen van je zelfstandigheid, het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van je improvisatievermogen. Het bevorderen van je taalontwikkeling, het ontwikkelen van je begrip voor cultuurverschillen, het leren omgaan met mensen uit andere culturen en het maken van nieuwe vrienden. Het toepassen van vakkennis in een heel andere omgeving; je werkt in een andere cultuur met andere middelen en met andere mogelijkheden. Voor een BPV in het buitenland gelden in principe dezelfde regels als voor een BPV in Nederland. De beoordeling is vergelijkbaar, maar de begeleiding is anders dan je gewend bent. Je hebt contact met een begeleider in het buitenland en je houdt op afstand contact met je begeleider van school in Nederland (mobiel, skype, sms, , etc.). Dit handboek is tot stand gekomen naar voorbeeld van het handboek voor een internationale stage van ROC West-Brabant. Wij danken onze collega s voor hun bereidwillige toestemming om kennis te nemen van hun handboek en te gebruiken als leidraad voor dit handboek. Turkije, sport en bewegen September 2012 Diesje Koning, I-BPV coördinator Internationalisering Welzijnsopleidingen Ingrid Wibbelink, I-BPV coördinator Internationalisering Zorgopleidingen Ap te Winkel, opleidingsmanager opleiding Sport en bewegen 3

4 Op reis. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een stage in het buitenland gelden de onderstaande voorwaarden: Ten minste 18 jaar zijn bij aanvang van de I-BPV (daar kan in voorkomende gevallen door de eigen opleiding van worden afgeweken) Zelfstandig willen zijn en zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Sterk gemotiveerd zijn en bereid zijn je goed voor te bereiden. Kunnen improviseren in onverwachte omstandigheden. Je flexibel willen opstellen en je aanpassen aan andere werkomstandigheden dan je verwacht of gewend bent. Tegenslagen weten te overwinnen. Geen (onoverkomelijke) achterstand in de studie hebben. Huidoge en/of eerder gedane BPV met succes hebben afgerond. Goede communicatieve vaardigheden hebben. Over een redelijke kennis van het Engels beschikken. Bereidheid hebben de taal van het gastland te leren (basisniveau). Een kloppende begroting hebben. Instemming van de ouders/verzorgers (dit geldt meer voor de BOL-student dan de BBLstudent Erkenning van de stageplek door Calibris. Na afloop houd je voor studiegenoten een presentatie over je stage en je schrijft een stageverslag dat beoordeeld wordt door je opleiding. Daarnaast gelden voor elke bestemming specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld voor een stage in de USA. Daar moet je bij aanvang tenminste 19 jaar zijn. Of, er is een medisch onderzoek bij binnenkomst van het land vereist. Je eigen opleiding kan ook nog speciale eisen stellen. Sommige stagebedrijven vragen enige basiskennis van het Spaans, Duits, Frans of Italiaans. Als je vroegtijdig beslist over je voornemen kun je je hier natuurlijk goed op voorbereiden. 4

5 BPV-opdracht De I-BPV dient een integraal onderdeel te zijn van de opleiding. Met andere woorden: er is een direct verband tussen de opleiding en de opdrachten die je uit gaat voeren gedurende die stage in het kader van je opleiding. Omdat de stageplek erkend moet zijn door Calibris voor jouw opleiding is er doorgaans ook geen probleem om stage opdrachten mee te laten tellen voor je opleiding. Curaçao Europass Als je een kwalificerende stage in één van de landen van de Europese Unie volgt, laat je dat aftekenen in de Europass. De Europass is een officieel Europees document en bestaat uit een aantal onderdelen. De Europass Mobility beschrijft dat je in een ander Europees land een BPV hebt doorlopen en aan welke leerdoelen je hebt gewerkt. In de Europass staat de exacte beginen einddatum van je stage. Een I-BPV is een extra aanwinst voor je CV. Je ervaring in het buitenland zal je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Op de site kun je een voorbeeld vinden van een Europass Mobility. De Europass Mobility is een officieel document dat de school voor je aan moet vragen. Neem hiervoor contact op met de coördinator internationalisering. 5

6 Eigen verantwoordelijkheid De keuze voor een I-BPV vraagt om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief. Veel meer dan dat het geval is bij een BPV in Nederland in je eigen omgeving. Je moet je eigen vertrouwde omgeving even los laten en inwisselen voor een geheel nieuwe. Je komt voor verrassingen te staan. Je moet kunnen improviseren, flexibel zijn, je aanpassen en onverwachte tegenslagen weten te overwinnen. Kortom je moet zelfstandig en onafhankelijk willen zijn en zelf verantwoordelijkheid willen nemen. Dan volgt het allerbelangrijkste: je moet je goed voorbereiden. Zowel op de inhoud als op de organisatie van deze I-BPV. De school kan je wel helpen en adviseren, maar je neemt zelf de belangrijkste verantwoordelijkheid. Werkoverleg (Bosnië) 6

7 Kosten en begrotingen (algemeen) Belangrijk uitgangspunt is dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de financiële aspecten van je I-BPV. Het zijn niet je ouders of het is niet de school die daarvoor zorgt, de verantwoordelijkheid neem je zelf. Reiskosten en kosten voor maaltijden en logies zijn bij een I-BPV anders dan bij die van een BPV in Nederland. Je bent immers niet thuis waar je dagelijks vanuit je woonplaats naar je stageplek gaat. Internationale bedrijven of instellingen bieden soms een tegemoetkoming in geld of in natura in de vorm van bijvoorbeeld maaltijden en logies. In sommige sectoren is dat weer ongebruikelijk. Soms zijn er mogelijkheden voor subsidies voor een internationale BPV. Het Graafschap College onderzoekt deze mogelijkheden, je kunt er van tevoren niet altijd op rekenen. Vraag naar de actuele mogelijkheden bij de coördinator internationalisering. Hieronder laten we je zien hoe je een basisbegroting en een begroting per bestemming kunt maken. Gebruik deze voorbeelden om je eigen plan in te vullen. Bosnië 7

8 Basisbegroting deel: Uitgaven Uitgaven soort voor rekening van bedrag 01 reiskosten naar/van uit student (zie ook Erasmus+) buitenland, visum, werk- en verblijfsvergunning 02 logies/wonen student, soms aangeboden door stagebedrijf of instelling (zie ook Erasmus+) 03 maaltijden (ontbijt, lunch, diner) student, soms aangeboden door stagebedrijf of instelling 04 vervoer ter plaatse student, soms aangeboden door stagebedrijf of instelling 05 communicatiekosten, faciliteiten internet en student, internet waar mogelijk aangeboden door stagebedrijf 06 ziektekostenverzekering d.w.z.: eigen ziektekostenverzekering in Nederland aanhouden!! student of ouder N.B. Een aanvullende verzekering is nodig als de eigen Nederlandse ziektekostenverzekering niet alles dekt in het buitenland. 07 vaccinaties, medicijnen, EHBO rekening student of Ziektekostenverzekering 08 verzekering: collectieve stageverzekering via het Graafschap College heb je een ongevallenverzekering met werelddekking en een aansprakelijkheidsverzekering met Europa dekking p.m. N.B. Bij stage buiten Europa: nagaan of je eigen aansprakelijkheidsverzekering dit dekt, anders via het Graafschap College. 09 begeleiding door school in Graafschap College p.m. buitenland 10 vrijetijdsbesteding (uitgaan, student uitstapjes, lidmaatschappen, enz.) 11 reserve tegoed op je eigen student, bedrag afhankelijk van duur en bankrekening bestemming, voor sommige landen (USA) verplicht. TOTAAL Begrote uitgaven 8

9 Basisbegroting deel: Inkomsten Inkomsten soort Opmerking bedrag 1 inleveren van OV jaarkaart en Ca. 80,-- per maand vooraf laten uitbetalen 2 omzetten studiefinanciering van thuiswonend in uitwonend afhankelijk van inkomenssituatie, variërend van 200,-- tot 300,-- per maand 3 sponsors eigen initiatief student en/of afdeling 4 baantjes, vooraf in Nederland eigen initiatief student of ter plaatse in buitenland (Europa) 5 vergoeding voor de stage door afhankelijk van stageplaats het stagebedrijf 6 externe EU subsidie, bv Erasmus+ wisselt per jaar, kan aanzienlijk zijn, wordt door Graafschap College aangevraagd en verdeeld (zie actuele Bijdrage Erasmus+) tekort / overschot verschil in bedrag tussen de uitgaven en de inkomsten, voor zover dat nu is te voorzien TOTAAL begrote inkomsten Basisbegroting deel: Samenvatting Begroting Samenvatting Bedrag Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale begroting Begroting per bestemming Volgens bovenstaand model moet je zelf je eigen begroting maken. Per bestemming en per project kunnen de kosten fors variëren. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door je eigen bestedingspatroon. Verder kunnen de reiskosten en kosten van levensonderhoud per land of streek zeer verschillend zijn. Het maakt nogal veel uit of de bestemming een wereldstad is of een provincieplaats. Soms wordt een stagevergoeding gegeven in de vorm van een geldbedrag, of in natura met bijvoorbeeld maaltijden of verblijfsaccommodatie. 9

10 Accommodatie Het staat je helemaal vrij zelf woonruimte te kiezen, maar soms wordt dit geregeld / aangeboden door de stage-instelling. In ieder geval ben je hier zelf verantwoordelijk voor en niet het Graafschap College. Je bent natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse, zoals: studentenhuisvesting bij een school of in de stad home stay' in een gastgezin bed and breakfast jeugdherberg kamer of appartement bij een huisbaas zelfstandig eigen appartement huren (al of niet samen met anderen) Belangrijk: je sluit zélf een huurovereenkomst met de eigenaar/verhuurder, betaalt borg, betaalt voor gebruik energie, komt contractuele verplichtingen na. Kortom je neemt de volledige verantwoordelijkheid als huurder. Dat is dus een heel andere positie dan je thuis bij je ouders gewend bent! Let op: de DUO kan achteraf vragen om aan te tonen dat je daadwerkelijk hebt gewoond in het buitenland. Het is verstandig dat je dus een huurcontract krijgt en deze goed bewaart, want dit wordt soms geaccepteerd als bewijsmateriaal. kindertehuis op Ned. Antillen 10

11 Maaltijden Je bent als student zélf verantwoordelijk voor je maaltijden. Soms zul je gebruik kunnen maken van voordelige maaltijdvoorzieningen in het bedrijf. In andere situaties koop je maaltijden in het gastgezin of is er een keuken waar je zelf kunt koken, alleen of samen met anderen. In sommige landen zijn eetcafés heel gebruikelijk en betaalbaar. Sport en spel met cliënten (Bosnië) 11

12 Verzekeringen Geef je er rekenschap van dat je tijdens een verblijf in het buitenland altijd persoonlijk aansprakelijk bent voor je doen en laten. Vaak zijn de gedragsregels strenger, of in ieder geval anders dan in Nederland. Gebruik je gezond verstand, let op met alcoholgebruik of roken. Blijf ver uit de buurt van drugs. Vervolgens is het noodzakelijk dat je goed verzekerd op pad gaat. Tijdens je verblijf in het buitenland heb je tenminste een WA-verzekering, een ongevallenverzekering en een ziektekostenverzekering nodig. De ziektekostenverzekering moet de kosten dekken in het land van je stage. Ga na of je huidige verzekeringen ook gelden in het buitenland, weet waarvoor je precies verzekerd bent en tot welk bedrag. Vraag dit na bij je eigen verzekeringsmaatschappij of via je ouders. Ga je voor een I-BPV naar het buitenland, dan ben je door de school aanvullend verzekerd via een collectieve stageverzekering. Deze verzekering is voor ongevallen (werelddekking) en voor aansprakelijkheid (Europadekking). De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor schade die jij per ongeluk hebt veroorzaakt bij of voor het bedrijf waar je stage loopt. Aansprakelijkheid buiten Europa is mogelijk verzekerd via je eigen aansprakelijkheidsverzekering (vraag dit na bij je verzekering). Zo niet, neem dan contact op met de coördinator internationalisering. Neem van al je verzekeringen een (kopie van je) inschrijvingsbewijs, een pasje, een schadeformulier (waar van toepassing) en het adres van je contactpersoon mee naar het buitenland. Voor de ziektekostenverzekering bestaat een Europese Zorgpas, de European Health Insurance Card (EHIC). Deze kaart is bedoeld om de procedure makkelijker te maken om medische hulp te krijgen in het buitenland, dat wil zeggen de Europese Unie en een paar andere landen. De pas is niet verplicht. Informeer bij je ziektekostenverzekering wat je het beste kunt doen. Salzburgerland, sport en bewegen 12

13 Gezondheidsrisico s en vaccinaties Zoals het verblijf en werk in Nederland, is ook het verblijf in het buitenland niet zonder risico s. De risico s zijn niet altijd groter, wel anders. Dat geldt zeker voor beroepen die direct met ziekten of gevaarlijke stoffen (verpleegkundigen of paramedici) te maken hebben. Het nemen van adequate voorzorgsmaatregelen en het in acht nemen van zorgvuldigheid bij het werk zijn daarom altijd zeer belangrijk. Voorbeeld: de voeding kan een bron zijn van problemen. Stel je voor je vertrek goed op de hoogte van de specifieke risico s van het land van bestemming en het werk dat je daar gaat doen. Je blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft actuele reisadviezen per land. Zie daarvoor: (zie: Reizen en Landen) Afhankelijk van het land en van de bestemming zijn bepaalde vaccinaties verplicht of aanbevolen. Je kunt hierover informatie verkrijgen bij de Travel Health Clinic in Hengelo, zie voor de gegevens De kosten worden soms (deels) vergoed door je verzekering, soms niet. Dit staat in de polisvoorwaarden van je verzekering. stage in Bosnië 13

14 Studiefinanciering Als je tijdelijk in het kader van je opleiding in het buitenland verblijft en ingeschreven blijft bij het Graafschap College, behoud je het recht op studiefinanciering. Je kunt je studiefinanciering meenemen naar het buitenland. Mocht je nog thuiswonend zijn, vraag dan voor deze periode de beurs aan voor uitwonende student. Peildatum voor begin en einde van de uit te betalen periode is de eerste van de maand. Voorwaarden zijn (1) dat je bij het Graafschap College ingeschreven staat en collegegeld betaalt als je 18 jaar of ouder bent, (2) je opleiding de in het buitenland behaalde studieresultaten erkent en (3) dat je voldoet aan de studievoortgangeisen van de Wet Studiefinanciering. Alles is vanaf thuis te regelen via internet: op Kies voor 'Studiefinanciering mbo' en dan voor 'Buitenland'. Je moet dit minstens 2 maanden voor vertrek doen! Je kunt, als je je kameradres nog niet hebt, het adres van de school of het bedrijf in het buitenland gebruiken. IB-groep vraagt achteraf kan soms jaren later zijn - een schriftelijk bewijs dat je daar werkelijk woonde vraag altijd een factuur aan je kamerverhuurder in het buitenland. De studiefinanciering kan niet gestort worden op een buitenlands rekeningnummer. Laat je studiefinanciering daarom op je eigen Nederlandse bankrekening overmaken. In het buitenland kun je altijd pinnen van je Nederlandse bankrekening. Zorg voor vertrek naar het buitenland dat er iemand is die zo nodig de zaken voor je waarneemt in Nederland. OV-Studentenkaart Als je tijdelijk naar het buitenland gaat dan kun je kiezen: of je OV-studentenkaart behouden of je kaart inleveren en een vergoeding krijgen, omdat je geen gebruik kunt maken van je kaart. Deze vergoeding bedraagt ca 80 per maand. Die vergoeding moet je wel zélf aanvragen. Dat doe je ook via de site Kies voor 'Studiefinanciering mbo' en dan voor 'Buitenland'. Hier staat een formulier 'Aanvraag OV-vergoeding buitenland'. De school moet op dit formulier verklaren dat je stage meetelt voor je studie in Nederland. Op dit formulier moet ook de exacte begin- en einddatum van het verblijf voor je stage in het buitenland worden ingevuld. Stuur dit formulier twee maanden voor de ingangsdatum van je verblijf in het buitenland in! voetbal sport project Ethiopië 14

15 Eigen middelen en reserve Bovengenoemde middelen zullen niet voldoende zijn om je I-BPV project geheel te bekostigen. Je moet wat extra middelen hebben voor uitgaven in je vrije tijd. De kosten en mogelijkheden voor uitgaan ter plaatse zijn zeer verschillend en afhankelijk van je eigen wensen. Daarnaast moet je altijd een spaarpotje achter de hand hebben voor onvoorziene omstandigheden. Zoek daarom creatief naar andere mogelijkheden om je project te realiseren: sponsors, baantje in Nederland. Het is belangrijk - en in sommige landen zoals de USA zelfs vereist - dat je een redelijk spaartegoed op je eigen rekening hebt staan. Ga niet van huis voordat je deze reserve goed geregeld hebt. Contact maken met de plaatselijke bevolking 15

16 Een beurs voor een I-BPV Soms kan het Graafschap College voor een BPV in het buitenland financiële programma s benutten. Je kunt hierbij meestal niet als student zelf een individuele beurs aanvragen. Het bekendste is het programma Erasmus+ en daar doet het Graafschap College ook in mee. Voor alle 27 landen van de Europese Unie (inclusief Turkije) kan de school aanvragen indienen voor haar studenten. Dit gebeurt 1x per jaar, zo rond eind januari voor de periode vanaf juli t/m juni twee jaar later. Voor landen buiten de Europese Unie zijn er veel minder aanvullende middelen beschikbaar. Het Graafschap College vraagt deze middelen voor het hele Graafschap College aan. Omdat de middelen van al deze programma s beperkt zijn, is het nooit zeker of de gevraagde bijdragen ook inderdaad elk jaar zullen worden toegekend. Regelmatig, in elk geval aan het begin van elk schooljaar, wordt bekendgemaakt welke financiële bijdragen er aan studenten kunnen worden gegeven. Het is belangrijk daarmee bij de planning van je I-BPV rekening te houden: je zou het project in principe ook zonder deze extra bijdrage moeten kunnen uitvoeren. Voor informatie over de actuele mogelijkheden kun je terecht bij de coördinator internationalisering. Stage in ziekenhuis te Brugge 16

17 Erasmus+ Mocht aan je voor een EU-stage een beurs uit het programma Erasmus+ worden toegekend, dan betekent dit dat je een vergoeding krijgt per week voor het verblijf. Je ontvangt bij tijdige aanmelding een toezegging voor een bedrag. Dit bestaat eruit dat 60% voor aanvang van de stage uitbetaald wordt en 40% achteraf mits aan alle voorwaarde is voldaan. De premie voor de verplichte verzekering (ongevallen- en schadeverzekering, extra polis vanuit school) wordt achteraf verrekend met de vergoeding. Heel belangrijk: om de beurs definitief te ontvangen moet je na afloop binnen 30 dagen na thuiskomst een aantal documenten inleveren zonder deze stukken heb je geen recht meer op de beurs (en dient zelfs een mogelijk ontvangen voorschot te worden terugbetaald) Het minimale aantal stageweken is drie, met een maximum van 35 weken. Bewijsstukken die van belang zijn: nota s of facturen van je tickets, boarding pass: éénmaal retour van huis tot aan standplaats in buitenland. Een factuur van je huisvesting. De andere bewijsstukken die moeten worden aangeleverd (aanmeldingsformulier, Euro CV, Letter of motivation, POK, ondertekende kopie Europass, digitaal verslag met beeldmateriaal) staan vermeld op de studentenportal onder het kopje Internationalisering. Voorlichtingsbijeenkomsten Erasmus+ Elk jaar wordt begin oktober een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de Erasmus+ beurs waarin alle mogelijkheden worden besproken en vragen kunnen worden gesteld. Op deze bijeenkomsten zijn ook je vrienden of ouders van harte welkom. Zie hiervoor de studentenportal onder het kopje Internationalisering. 17

18 Andere cultuur 18

19 Procedure De procedure die je moet volgen lijkt ingewikkeld, maar is, als je er op tijd mee begint en alles rustig na elkaar afhandelt, toch wel heel logisch en overzichtelijk. Heel schematisch is het hele traject beschreven in een Checklist. (zie bijlage 2 en 3) Je oriënteert je eerst goed op je I-BPV en op alle mogelijkheden via de genoemde sites. Zie voor de adressen hierna onder Links. Dan overleg je op school over je plannen met je studieloopbaanbegeleider. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je wat je hebt gedaan ter voorbereiding op de I-BPV en jullie gaan na wat er eventueel nog ontbreekt. Indien er zaken niet kloppen of niet goed geregeld zijn dan word je op de hoogte gebracht en moet je zelf actie ondernemen om het in orde te maken. Vervolgens neem je contact op met de coördinator internationalisering en bespreekt jouw plannen. De coördinator internationalisering kan jou informeren of er een subsidie beschikbaar is en wat je hiervoor moet doen. Daarnaast checkt de coördinator internationalisering of de beoogde stageplek erkend is in het register van Calibris. Is dat niet het geval dan zul jij in overleg met je studieloopbaanbegeleider en het opleidingsteam in actie moeten komen. De erkenning voor jouw opleiding kan alleen door het stagebedrijf zelf bij Calibris aangevraagd worden. Dit kan digitaal. Als het stagebedrijf niet erkend is door Calibris voor jouw opleiding dan kan er geen POK (praktijkovereenkomst) uitgegeven worden en kan het Graafschap College de I- BPV niet goedkeuren. Contract of POK Voor elke I-BPV wordt een standaardcontract (POK, praktijkovereenkomst) in het Engels opgemaakt tussen drie betrokken partijen: de student, de uitzendende school (Graafschap College) en het ontvangende stagebedrijf. Daarin staan alle afspraken beschreven die over deze I-BPV worden gemaakt. Indien je een Europass wilt hebben is het belangrijk dat de begin- en einddatum van je feitelijke stage precies wordt vastgelegd: dit moeten dezelfde data zijn als vermeld op je Europass. (Je verblijf in het land met heen- en terugreis kan natuurlijk wat langer zijn). Het contract wordt in drievoud opgemaakt en door alle partijen getekend. 19

20 Communicatie Communicatie over de I-BPV, zowel bij de voorbereidingen als in de uitvoering van het project, zal voornamelijk verlopen via It s Learning. Het is belangrijk dat je een betrouwbaar account gebruikt dat gekoppeld is aan It s Learning en dat je account bijlagen van enige omvang accepteert. Een aantal gratis providers (zoals Hotmail) kan problemen opleveren bij grotere bestanden. Stage in ziekenhuis Adana, Turkije 20

21 Links Sites die veel mogelijkheden laten zien van studenten vind je op (speciale site voor alle MBO studenten) Andere links die iets laten zien van de vele mogelijkheden in het buitenland zijn: Ex-change.nl Go-europe.nl nuffic.nl youthinaction.nl stagemarkt.nl waarbenjij.nu flickr.com (foto s) Sites die voor de voorbereiding van je I-BPV belangrijk zijn: europass.nl duo.nl minbuza.nl zie: Reizen en Landen Erasmusbeurs.nl Stagebemiddelingsbureaus (soms commercieel): 3d-stagebank.nl barcelonastudents.com european-training.com globalplacement.com stagehuis.nl stageloketsuriname.nl stagemotor.nl stageplaza.nl wereldstage.com 21

22 Aan de slag met I-BPV Heb je serieuze belangstelling voor een internationale BPV? Overleg met je studieloopbaanbegeleider of met je opleidingsteam. Zoek kontact met de coördinator internationalisering. Volg daarna de stappen zoals vermeld in het stappenplan, zie bijlage 2 op bladzijde 21. Een van de belangrijke onderdelen is dat je een Letter of Motivation aan het beoogde stagebedrijf schrijft. Zie bijlage 4 op bladzijde 25. Wij wensen je heel veel succes!! 22

23 Bijlagen en formulieren bijlage 1 Contactpersonen Internationale BPV Graafschap College bijlage 2 Toelatingsformulier bijlage 3 Erasmus+ bijlage 4 Stappenplan I-BPV bijlage 5 Letter of Motivation (in het Engels te schrijven) bijlage 6 aanwijzingen voor het stageverslag en de eindpresentatie 23

24 Bijlage 1. Contactpersonen Internationale stages Graafschap College Sector Zorg en Welzijn Verantwoordelijke opleidingsmanager voor Beroeps Praktijk Vorming: Ap te Winkel Wilfried Rouwhorst Aanspreekpunt voor de Erasmus+ beurs voor studenten van de sector Zorg en Welzijn: Pieter Kappeyne BPV coordinatoren van de sector Zorg en Welzijn: PW KO Doetinchem Diesje Koning PW JZ Doetinchem Stefan Teders PW KO Groenlo Els Bouwmeester OA Erik Krebbers SB Peter Meulman VP Pieter Kappeyne VZ Corinne Vellekoop BZW Doetinchem Margriet Overmeyer BZW Groenlo Ted Nales MZ/PW volwassenen Helmy Kanters MZ Yvonne Weening 24

25 Bijlage 2. TOELATINGSFORMULIER INTERNATIONALE BPV (schooljaar ) Naam : Opleiding : SLB-er : Om in aanmerking te komen voor een internationale BPV gelden de volgende voorwaarden: Je bent tenminste 18 jaar bij aanvang van de I-BPV Ja Nee Je hebt instemming van je SLB-er en het team Ja Nee Gelet wordt op je persoonlijkheid(o.a. stabiliteit, zelfstandigheid, flexibiliteit) en je studie en stage resultaten Paraaf SLB-er: dwz geen studie achterstand cijfers op orde geen achterstand in de BPV Je hebt instemming van ouders/ verzorgers Ja Nee Paraaf ouders/ verzorgers: Je hebt goede resultaten behaald in eerdere BPV-s Ja Nee Je beschikt over voldoende kennis van de Engelse / Duitse taal, zowel mondeling als schriftelijk Motivatie voorkeur voor land en adres: Ja Land: Nee Adres: Je wilt in aanmerking komen voor subsidie uit het Erasmus (zie voorwaarden) Ja Nee De stageplek is erkend door Calibris Ja Nee Je bent op de hoogte van de inhoud van het Handboek Internationale Stage Getekend voor gezien door BPV coördinator: Ja Datum: Nee 25

26 Bijlage 3. Erasmus+ (schooljaar ) Stel: een student wil met Erasmus+ subsidie op stage in het buitenland (binnen Europa), wat zijn dan de stappen die genomen moeten worden en door wie? 1. De student a. Bespreekt met zijn slb-er en bpv coördinator het plan en vraagt om toestemming b. Maakt een afspraak met de stage coördinator belast met Erasmus+ c. Zorgt ervoor dat de stage coördinator die belast is met Erasmus+ op tijd de letter of intent krijgt van de stageplek in het buitenland zodat die meegenomen kan worden in de nieuwe subsidie ronde. Doorgaans geldt dat men die letter of Intent moet aanleveren vóór 1 december als de student het schooljaar daarop op stage wil d. Heeft toestemming van zijn/haar ouders en/of verzorgers 2. De stage coördinator belast met Erasmus+ a. Informeert de student over de Erasmus+ procedure a.d.h.v. de studenthandleiding Erasmus+ call b. Wijst de student op het bestaan van het handboek buitenland stage van de sector zorg en welzijn, met name op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een stage in het buitenland c. Verstrekt het format van de letter of intent aan de student d. Neemt uiteindelijk de aanvraag van de student op in de Graafschapbrede subsidie aanvraag e. Informeert de student over het verloop van de subsidie aanvraag f. Zorgt ervoor dat de student het financieel contract krijgt waarmee de subsidie gedekt wordt. De begin en einddatum van dit contract is gelijk aan de POK. 3. Het team a. Accordeert het plan van de student b. Wijst één docent aan die fungeert als aanspreekpunt voor de student gedurende het gehele proces c. Is verantwoordelijk voor alle schoolse zaken voorafgaand aan, tijdens en na de stage d. Is verantwoordelijk voor het vertalen van benodigde stukken e. Is verantwoordelijk voor de erkenning door Calibris van de beoogde stageplek i.s.m. de bpv coördinator f. Geeft medewerking aan de uitvoering van de zaken zoals genoemd in de student handleiding Erasmus 4. De bpv coördinator van de opleiding waartoe de student behoort a. Is verantwoordelijk voor de praktijkovereenkomst. De datum van start en einde stage moeten precies overeenkomen met het financieel contract dat voor Leonardo gemaakt wordt door de stage coördinator belast met Leonardo b. Regelt i.o.m. het team bij Calibris de benodigde erkenning Voor schooljaar is Pieter Kappeyne het aanspreekpunt voor Erasmus+ voor de gehele sector Zorg en Welzijn. telefoon:

27 Bijlage 4 Stappenplan I-BPV 1. Oriënteren op de I-BPV: Wat verwacht je van de I-BPV? Wat hoop je te leren? Wat hoop je te doen? Wat hoop je te zien? Vind je het leuk om je in een andere cultuur te verdiepen? Denk je dat je zelfstandig, sterk en flexibel genoeg bent om je in het buitenland te kunnen redden? 2. Stageplaats zoeken Naam en adres van het stagebedrijf Overige gegevens van het bedrijf Welke stageactiviteiten zou je kunnen doen bij dit stagebedrijf? 3. Sollicitatieformulieren invullen: Letter of Motivation 4. Afspraken maken met stagebedrijf (dit moet schriftelijk worden vastgelegd): naam en adres van het bedrijf contactpersoon met contactgegevens begin en einddatum van de stage werktijden huisvesting (eventueel) werkzaamheden die je op het bedrijf moet uitvoeren kosten- en/of stagevergoeding begeleiding in het bedrijf afspraken maken met de school over te maken opdrachten verslaglegging begeleiding vanuit en contact met de school eventueel beoordeling door het stagebedrijf 27

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

GoEurope! Hier begint je avontuur

GoEurope! Hier begint je avontuur GoEurope! Hier begint je avontuur Inhoud 6 14 20 28 32 40 48 51 54 61 School en studie Stage Taalcursus Uitwisseling Au pair Vrijwilligerswerk Vakantiewerk Betaalde baan CheckList Colofon GoEurope! Hier

Nadere informatie

Stage Handleiding 2014/2015

Stage Handleiding 2014/2015 Stage Handleiding 2014/2015 i Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Het regelen van een stageadres... 2 3. Benodigde documenten... 3 4. Subsidies... 4 4.1 Particuliere fondsen... 4 4.2 Erasmusprogramma... 4 4.3

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM THE NETHERLANDS Multidistrict 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 LONG TERM SCHOOL YEAR EXCHANGE PROGRAM Versie 131, 30 maart 2015 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie