OpenStage 15/15G, OpenStage Key Module 15 HiPath 3000, OpenScape Business, OpenScape Office. Gebruiksaanwijzing A31003-S2000-U

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OpenStage 15/15G, OpenStage Key Module 15 HiPath 3000, OpenScape Business, OpenScape Office. Gebruiksaanwijzing A31003-S2000-U134-10-5419"

Transcriptie

1 OpenStage 15/15G, OpenStage Key Module 15 HiPath 3000, OpenScape Business, OpenScape Office Gebruiksaanwizing A31003-S2000-U

2 Our Quality and Environmental Management Systems are implemented according to the requirements the ISO9001 and ISO14001 standards and are certified by an external certification company. Copyright Unify GmbH & Co. KG <03/2014> Hmannstr. 51, München/Duitsland Alle rechten voorbehouden. Referentienummer: A31003-S2000-U Dit document bevat slechts een algemene beschriving resp. een beschriving van de functies die in een concreet geval niet altid in de beschreven vorm van toepassing zin resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wizigen. De gewenste functies zin alleen dan verplicht wanneer dit bi het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. Levering zolang de voorraad strekt. Technische wizigingen voorbehouden. Unify, OpenScape, OpenStage en HiPath zin gedeponeerde handelsmerken van Unify GmbH & Co. KG. Alle overige merk-, product- en servicenamen zin handelsmerken gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. unify.com

3 Belangrike opmerkingen 3 Belangrike opmerkingen Om veiligheidsredenen mag het toestel alleen als volgt van stroom worden voorzien: Met de bibehorende originele netwerkadapter. Artikelnummer: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK, 3=US) in een LAN met PoE (Power over Ethernet), dat aan de standaard IEEE 802.3af voldoet. Open het toestel een extra apparaat niet! Neem bi problemen contact op met de systeembeheerder. Gebruik uitsluitend originele accessoires. Het gebruik van andere accessoires is gevaarlik en leidt ertoe dat de garantie, de aansprakelikheid van de fabrikant en de CE-markering vervallen. Markering De conformiteit van het apparaat met EU-richtlin 1999/5/EG wordt aangegeven met de CE-markering. Elektrische en elektronische producten mogen niet bi het huisvuil worden aangeboden, maar dienen op de van overheidswege daartoe aangewezen inzamelpunten te worden aangeboden. De uiste manier van ontdoen en gescheiden inzameling van oude apparaten helpen mogelike negatieve gevolgen voor het milieu en de menselike gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwideren van oude apparatuur kunt u krigen bi uw gemeente, de afvalophaaldienst, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, bi uw verkoper/vertegenwoordiger. Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zin uitsluitend geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie verkocht en geïnstalleerd worden en die voldoen aan de Europese richtlin 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwikende verordeningen voor het verwideren van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zin.

4 4 Belangrike opmerkingen Plaatsing van het toestel Het toestel moet in een gecontroleerde omgeving met een temperatuur tussen 5 C en 40 C worden gebruikt. Voor een goede geluidskwaliteit bi handsfree telefoneren moet het gebied vóór de microon (rechtsvoor) vri bliven. De optimale afstand voor handsfree telefoneren bedraagt 50 cm. Plaats het toestel niet in een ruimte met veel stontwikkeling dit kan de levensduur van het toestel aanzienlik bekorten. Plaats het toestel niet in direct zonlicht bi een andere warmtebron, want hierdoor kunnen de elektronische componenten de kunstst behuizing beschadigd raken. Gebruik het toestel niet in omgevingen waar damp ontstaat (zoals de badkamer). Stware-update Tidens een stware-update mag het toestel niet van de netwerkadapter van de LAN- telefoonleiding worden losgekoppeld. De voortgang van de update kan aan de hand van de displayweergaven en/ knipperende lampes worden herkend. Productondersteuning op internet Informatie over en ondersteuning voor onze producten kunt u op internet vinden: Technische aanwizingen, actuele informatie over firmware-updates, veelgestelde vragen en nog veel meer kunt u op internet vinden:

5 Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave Belangrike opmerkingen Markering Plaatsing van het toestel Stware-update Productondersteuning op internet Algemene informatie Over deze gebruiksaanwizing Service Bediening volgens de voorschriften Informatie over het toesteltype Kwaliteit van handsfree telefoneren en leesbaarheid van het display Spraakversleuteling MultiLine-toestel, Chef/Secretariaat-functies Teamfuncties De OpenStage leren kennen De bedieningsinterface van uw OpenStage 15/15G Aansluitingen aan de onderkant van het toestel Netwerkaansluitingen beter gebruiken OpenStage Key Module Toetsen Audiotoetsen Brievenbus- en menutoets Navigatietoetsen Vri programmeerbare functietoetsen Kiestoetsen Display Rusttoestand Brievenbus Info Voic berichten Oproeplist Menu Besturings- en controlefunctie Basisfuncties Oproep beantwoorden Oproep via de hoorn beantwoorden Oproep via de luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren) Naar handsfree telefoneren omschakelen Naar hoorn omschakelen Speakerphone inschakelen tidens het gesprek Kiezen/bellen Met opgenomen hoorn kiezen Met opgelegde hoorn kiezen Met naamtoetsen kiezen Keuze herhalen Gesprek beëindigen Oproepen weigeren

6 6 Inhoudsopgave Microon uit-/inschakelen Tweede gesprekspartner opbellen (ruggespraak) Wisselen naar de wachtende gesprekspartner (makelen) Gesprek doorverbinden Oproepen omleiden Variabele oproepomleiding gebruiken Omleiding na tid (CFNR) gebruiken Oproepomleiding bi uitval van het toestel (CFSS) Oproepomleiding in het gebruikersnetwerk/ Multiple Subscriber Number (MSN) omleiden (niet voor VS) Terugbellen gebruiken Terugbelopdracht opslaan Terugbellen aannemen Opgeslagen terugbelopdracht controleren/wissen Comfortfuncties Oproepen beantwoorden Oproep voor een collega gericht overnemen Via luidspreker aangesproken worden Oproepen van de deurtelefoon beantwoorden/deuropener bedienen Kiezen/bellen Met en-bloc kiezen/telefoonnummer corrigeren Oproeplist gebruiken Nummer uit persoonlik telefoonboek bellen Nummer uit bedrifstelefoonboek bellen Nummer uit het interne systeemtelefoonboek bellen LDAP-database van het systeemtelefoonboek gebruiken Met centrale snelkiesnummers kiezen Met snelkiestoetsen kiezen Collega via de luidspreker omroepen Collega discreet aanspreken Automatisch tot stand brengen van de verbinding/hotline Lin reserveren Telefoonnummer toewizen (niet voor VS) Kiezen voor ander/kieshulp gebruiken Tidens het gesprek Tweede oproep (aankloppen) gebruiken Tweede oproep (automatisch aankloppen) verhinderen/toestaan Meldingstoon (aankloptoon) in-/uitschakelen Telefoonnummer opslaan Gesprek parkeren Externe gesprekken in de wachtstand zetten Conferentie voeren DTMF-nakiezen/toonkiezen uitvoeren Gesprek opnemen Gesprek na mededeling doorverbinden Flash op netlin verzenden Bi niet bereikte bestemmingen Aankloppen zich melden Opschakelen in een gesprek inbreken Nachtstand gebruiken

7 Inhoudsopgave 7 Functietoetsen programmeren Functietoetsen programmeren Overzicht van de functies Proceduretoets instellen Naamtoetsen instellen Functietoetsprogrammering wissen Gesprekskosten controleren/toewizen Gesprekskosten voor uw toestel opvragen (niet voor VS) Gesprekskosten voor een ander toestel opvragen (niet voor VS) Met kostenverrekening bellen Privacy/veiligheid Spraakversleuteling Status opvragen Informatie met betrekking tot de spraakversleuteling Rustfunctie in-/uitschakelen Niet storen in-/uitschakelen Nummerweergave bi het opgeroepen toestel onderdrukken Kamer bewaken (babyfoon) Anonieme beller identificeren vangen (niet voor VS) Toestel blokkeren tegen misbruik Ander toestel blokkeren tegen misbruik Persoonlike toestelcode opslaan Andere functies/diensten Afspraakfunctie Afspraak opslaan Aan een afspraak herinnerd worden Info (bericht) verzenden Info opstellen en verzenden Ontvangen info bekiken en bewerken Bericht/antwoordtekst achterlaten Antwoordtekst wissen Aantal wachtende oproepen opvragen/overbelastingsweergave Een ander toestel als uw eigen toestel voor een gesprek gebruiken Mobiel telefoonnummer op een willekeurig toestel gebruiken Op het gasttoestel inloggen Aansluiting naar een ander toestel verplaatsen Op het gasttoestel uitloggen Info bi fax/bericht op antwoordapparaat Diensten/functies resetten (overkoepelend wissen voor een toestel) Functies voor een ander toestel activeren Systeemfuncties extern gebruiken DISA (Direct Inward System Access) Functies in het ISDN via codes gebruiken (keypad-kiezen) Aangesloten computers/programma's bedienen/telefoondatafaciliteit Met pc-toepassingen via CSTA-interface communiceren Schakelaars bedienen (alleen bi HiPath 3000) Sensoren (alleen bi HiPath 33x0/35x0) Personen zoeken (niet voor VS)

8 8 Inhoudsopgave Telefoonboeken Persoonlik telefoonboek Nieuw contact aanmaken Contact bewerken Contact verwideren Alle contacten verwideren Contact zoeken Bedrifstelefoonboek Contact zoeken Uitgebreide bewerking in het telefoonboek Snel zoeken Telefoneren in team/chef/secretariaat Linen Lingebruik Linkeuze Lintoetsen Oproepen met lintoetsen beantwoorden Met lintoetsen kiezen Gesprek met een lintoets in de wachtstand zetten en weer aannemen Afwisselend op meerdere linen telefoneren Vrigave MULAP-conferentie Snelkiestoetsen Oproep met snelkiestoetsen beantwoorden Teamlid direct oproepen Bestaand gesprek doorverbinden Oproep voor een ander teamlid overnemen Oproepen voor linen omleiden Oproepen direct naar de chef doorverbinden Teamfuncties gebruiken Groepsoproep in-/uitschakelen Oproep voor een collega in het team overnemen Oproep bischakelen Oproepen bi oproepverdeling (UCD) Speciale functies in het LAN Uit groepsschakeling/groepsoproep schakelen Oproepomleiding "follow me" Nachtstand gebruiken Oproep bischakelen Schakelaars bedienen (alleen bi HiPath 3000) Deur openen

9 Inhoudsopgave 9 Individuele instelling van het toestel Contrast instellen Audio Belsignaalmodus instellen Geluidseigenschappen instellen Ontvangstvolume tidens een gesprek wizigen Belsignaalvolume wizigen Belsignaaltimbre wizigen Meldingsvolume wizigen Handsfreefunctie aan de ruimte aanpassen Taal voor systeemfuncties Lokale belsignalen instellen Gebruikerswachtwoord wizigen Netwerkinformatie Toestel controleren Functionaliteit controleren Toetsprogrammering controleren Afwikende displayweergaven in een HiPath 4000-omgeving 110 Webinterface Algemeen Webinterface openen Administrator-pagina s (Admin) Gebruikerspagina's Gebruikersmenu Advies Op foutmeldingen reageren Contactpersoon bi problemen Storingen verhelpen Aanwizingen voor onderhoud en reiniging Toetsen van opschrift voorzien Lokaal gebruikersmenu Gebruikersmenu op het toestel openen Weergave van het gebruikersmenu Trefwoordenregister Overzicht van functies en codes (alfabetisch)

10 10 Algemene informatie Algemene informatie Over deze gebruiksaanwizing Dit document bevat slechts een algemene beschriving van de technische mogelikheden, die niet altid aanwezig hoeven te zin. De gewenste functies moeten in bepaalde gevallen bi het sluiten van het contract worden vastgelegd. Als op uw toestel een functie niet beschikbaar is zoals beschreven, kan dit de volgende oorzaken hebben: De functie is niet ingesteld voor u voor uw toestel. Neem contact op met de systeembeheerder. De functie is niet beschikbaar op het communicatieplatform. Neem contact op met uw Unifyleverancier voor een eventuele upgrade. Met behulp van deze gebruiksaanwizing kunt u de OpenStage en de functies ervan leren kennen. U krigt hierin belangrike informatie over een veilige en uiste bediening van de OpenStage. Volg de aanwizingen nauwkeurig op om bedieningsfouten te voorkomen en uw multifunctionele toestel optimaal te kunnen gebruiken. Deze gebruiksaanwizing moet gelezen en opgevolgd worden door iedereen die de OpenStage installeert, bedient programmeert. Lees voor uw persoonlike veiligheid het hodstuk met veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Volg de aanwizingen nauwkeurig op om noch uzelf noch anderen in gevaar te brengen en ook het apparaat niet te beschadigen. Deze gebruiksaanwizing is gebruiksvriendelik opgezet. Dat wil zeggen dat u stap voor stap door de bediening van de OpenStage wordt geleid. Administratieve taken worden in een afzonderlik handboek beschreven. De beknopte gebruiksaanwizing bevat een snelle en betrouwbare uitleg van vaak gebruikte functies. Service De Unify-servicedienst kan alleen bi problemen defecten aan het apparaat zelf hulp bieden. Mocht u vragen over de bediening hebben, dan zal de vakhandel een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Mocht u vragen hebben over de telefoonaansluiting, neem dan contact op met uw netwerkleverancier. Kies bi problemen defecten aan het apparaat het servicetelefoonnummer van uw land.

11 Algemene informatie 11 Bediening volgens de voorschriften Het OpenStage-telefoontoestel is ontwikkeld als apparaat voor spraakoverdracht via een LAN en moet op een bureau worden gezet aan de muur worden bevestigd. Elk ander gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Informatie over het toesteltype De typeaanduiding van het toestel staat op het typeplaate aan de onderkant van het apparaat. Daarop staan de precieze productaanduiding en het serienummer. Eventueel vereiste gegevens betreffende het communicatieplatform kunt u krigen van de systeembeheerder. Deze gegevens moeten bi contact met onze serviceafdeling altid worden opgegeven wanneer er problemen storingen optreden. Kwaliteit van handsfree telefoneren en leesbaarheid van het display Voor een goede geluidskwaliteit bi handsfree telefoneren moet het gebied vóór de microon (rechtsvoor) vri bliven. De optimale afstand voor handsfree telefoneren bedraagt 50 cm. Ga als volgt te werk om te zorgen dat het display zo goed mogelik leesbaar is: Draai het toestel zodanig dat u zo recht mogelik op het display kikt en lichtspiegelingen worden voorkomen. Stel het contrast naar wens in pagina 103. Spraakversleuteling Op de HiPath 3000/OpenScape Business (vanaf R 4), OpenScape Office (V1) ondersteunt uw OpenStage 15/15G vanaf stwareversie 2 (V1 R2.xxxx) spraakversleuteling. Daardoor kunt u met uw OpenStage gesprekken voeren die niet kunnen worden afgeluisterd. De spraak wordt versleuteld overgedragen en wordt in het toestel van uw gesprekspartner weer ontsleuteld en andersom. Als de Secure Mode op uw toestel is geactiveerd en er is sprake van een verbinding met een toestel dat de spraakversleuteling niet ondersteunt, is het gesprek niet versleuteld en dus niet beveiligd. De systeembeheerder kan in uw communicatiesysteem vastleggen en hoe u op niet versleutelde oproepen wordt gewezen pagina 63.

12 12 Algemene informatie MultiLine-toestel, Chef/Secretariaat-functies Uw OpenStage 15/15G is "multiline-compatibel". Dit betekent dat op uw toestel, in tegenstelling tot SingleLine-toestellen, meerdere linen door de systeembeheerder kunnen worden geconfigureerd. Elk van deze linen beschikt over een eigen telefoonnummer, via welke u oproepen kunt doen beantwoorden. De vri programmeerbare toetsen fungeren op een MultiLine-toestel als lintoetsen pagina 87. Bi het telefoneren op een MultiLine-toestel moet u rekening houden met enkele bizonderheden pagina 87 ff. Een van deze bizonderheden is de CHESE-configuratie. Daarbi gaat het om een speciaal op een Chef/Secretariaat-situatie afgestemd MultiLine-toestel met bizondere functies (bivoorbeeld Oproep doorverbinden en Overnemen) pagina 86 ff. Teamfuncties Om het telefoneren nog efficiënter vorm te geven, kan de systeembeheerder verschillende teamfuncties configureren, zoals oproepovernamegroepen, groepsschakelingen en groepen voor de oproepverdeling.

13 De OpenStage leren kennen 13 De OpenStage leren kennen De volgende informatie is bedoeld om vaak gebruikte bedieningselementen en weergaven op het display te leren kennen. De bedieningsinterface van uw OpenStage 15/15G Met de hoorn kunt u zoals gebruikelik bellen. 2 Het display ondersteunt u intuïtief bi het bedienen van het toestel pagina 18. Om de geluidseigenschappen van uw toestel optimaal af te stellen, kunt u gebruikmaken van 3 de audiotoetsen pagina O brievenbustoets en N menutoets. 5 De kiestoetsen dienen voor het invoeren van telefoonnummers en functiecodes. 6 Met de navigatietoetsen bedient u het toestel pagina Onder de vri programmeerbare toetsen kunt u functies programmeren (bivoorbeeld Verbinding verbreken) pagina 55.

14 14 De OpenStage leren kennen Aansluitingen aan de onderkant van het toestel Netwerkadapter (indien nodig) Pc Netwerk Landspecifieke kabel Key Module Hoorn Eigenschappen van uw OpenStage 15/15G OpenStage 15 15G Lcd-scherm, 33 x 2 tekens Full-duplex handsfreefunctie Wandmontage 10/100 Mbps ethernetswitch 1000 Mbps ethernetswitch - Vri programmeerbare toetsen 8 8 Netwerkaansluitingen beter gebruiken OpenStage 15 heeft een ingebouwde 10/100 Mbps ethernetswitch. OpenStage 15G heeft een 1000 Mbps ethernetswitch. Dat betekent dat u een pc direct via het toestel met het LAN kunt verbinden. De verbindingsmogelikheid van telefoontoestel en pc moet door de systeembeheerder eerst op het toestel worden geactiveerd. Netwerkswitch OpenStage 15/15G Pc Door deze manier van aansluiten bespaart u telkens één netwerkaansluiting van de gebruikte switch, hebt u bi deze opstelling minder netwerkkabels nodig en priteert u van kortere kabeltraecten.

15 De OpenStage leren kennen 15 OpenStage Key Module 15 De OpenStage Key Module 15 is een extra apparaat dat naast het toestel kan worden aangesloten en dat 18 verlichte, alleen voor telefoonnummers programmeerbare toetsen heeft. Deze toetsen kunt u, net als op het toestel, naar wens gebruiken en programmeren met telefoonnummers pagina 17. U kunt maximaal één OpenStage Key Module 15 op uw OpenStage 15/15G aansluiten.

16 16 De OpenStage leren kennen Toetsen Audiotoetsen Toets Functie bi indrukken - Volume zachter en contrast helderder instellen pagina 103. n Luidspreker in-/uitschakelen (met rood toetslampe) pagina Volume harder en contrast donkerder instellen pagina 103. Brievenbus- en menutoets Toets Functie bi indrukken O Brievenbus openen (met rood toetslampe) pagina 19. N Menu openen (met rood toetslampe) pagina 21. Navigatietoetsen Met deze bedieningselementen bedient u de meeste functies van het toestel en de weergaven op het display: Toets Functie bi indrukken < Rustmenu openen pagina 18 terugbladeren in het menu. = Actie uitvoeren. : Rustmenu openen pagina 18 vooruitbladeren in het menu.

17 De OpenStage leren kennen 17 Vri programmeerbare functietoetsen Uw OpenStage 15/15G beschikt over 8 verlichte toetsen, waaronder u functies telefoonnummers kunt opslaan. U kunt het aantal vri programmeerbare functietoetsen verhogen door het aansluiten van een extra apparaat pagina 15. Peter Fox Bestemmingen? Afhankelik van de programmering gebruikt u de vri programmeerbare toetsen als: Functietoets pagina 55 Naam-/snelkiestoets pagina 59 Per toets kan één functie geprogrammeerd worden. Het programmeren van snelkiestoetsen moet door de systeembeheerder zin vrigegeven. Onder de snelkiestoetsen kunt u een intern telefoonnummer uit het HiPath 4000-netwerk opslaan. Door de toets kort in te drukken, wordt de geprogrammeerde functie geactiveerd wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen. Door de toets lang in te drukken, opent u het menu voor het programmeren van de toets pagina 55. Bi uw OpenStage worden opschriftstrookes geleverd. Schrif op de witte velden van de strookes de functie een naam. De status van een functie is te herkennen aan de led-weergave van de betreffende functietoets. Betekenis van de led-weergaven bi functie-/snelkiestoetsen Led Betekenis functietoets Betekenis snelkiestoets S donker De functie is uitgeschakeld. De lin is vri. T knippert 1 Geeft de toestand van de functie aan. De lin is bezet. R brandt De functie is ingeschakeld. Oproep op de lin. 1 Knipperende toetsen worden in dit handboek, zonder rekening te houden met het knipperinterval, door dit pictogram weergegeven. Het knipperinterval geeft verschillende toestanden aan, die op de betreffende plaatsen in het handboek nauwkeurig beschreven worden. Op een MultiLine-toestel fungeren de vri programmeerbare toetsen als lintoetsen pagina 87.

18 18 De OpenStage leren kennen Kiestoetsen In situaties waarin tekstinvoer mogelik is, kunt u naast de cifers 0 t/m 9, de heke- en de sterretetoets met de kiestoetsen ook tekst, leestekens en speciale tekens invoeren. Druk daarvoor de cifertoetsen meerdere keren in. Voorbeeld: als u een "h" wilt schriven, drukt u 2x op toets 4 van de kiestoetsen. Als u in een alfanumeriek invoerveld een cifer wilt invoeren, kunt u de betreffende toets ook lang indrukken. De alfabetische opschriften van de kiestoetsen helpen ook bi het invoeren van vanity-nummers (telefoonnummers in de vorm van een naam, bivoorbeeld MUSTER = ). Display Uw OpenStage 15/15G heeft een zwart-wit lcd-scherm. Stel het contrast naar wens in pagina 103 ff. Rusttoestand Als er geen gesprekken worden gevoerd instellingen worden geconfigureerd, bevindt uw toestel zich in de rusttoestand. Voorbeeld: Tid 10:59 Wo HiPath 4000 f Datum Rustmenu openen Eigen telefoonnummer Rustmenu Drukt u in de rusttoestand op de toets < : op de 3-wegnavigator pagina 16, dan verschint het rustmenu. Hier kunt u verschillende functies oproepen. Het menu bevat geselecteerde functies uit het servicemenu pagina 21. Het rustmenu kan de volgende vermeldingen bevatten: Oproeplist Omleiding aan Tel. blokkeren Niet storen aan 1 Antwoordtekst aan Rust aan Info verzenden Verzonden info 2 Terugbelopdrachten 3 Telefoonboek (systeemtelefoonboek) Direct antwoord aan Telefoonnr. onderdrukken Aankloppen zonder toon DISA intern 1. moet door de systeembeheerder toegestaan zin 2. wordt alleen weergegeven als de ontvanger de info nog niet heeft bekeken 3. wordt alleen weergegeven als er terugbelopdrachten zin opgeslagen

19 De OpenStage leren kennen 19 Brievenbus Afhankelik van uw communicatieplatform en de configuratie daarvan (raadpleeg de systeembeheerder) kunt u in deze toepassing naast de ontvangen info andere berichten van diensten, zoals HiPath Pressions, zien. Info U kunt korte tekstberichten (infoteksten) naar individuele interne personen groepen sturen. In de rusttoestand pagina 18 wordt u door middel van de volgende aanwizingen op nieuwe info gewezen: O Toetslampe brandt Displayweergave Info ontvangen Druk op de brievenbustoets O. Voorbeeld: Beller-ID Info van: Coco, Chanel Tekst? f Functiemenu Info weergeven Beschriving voor het bewerken van vermeldingen pagina 70. Voic berichten Als het voic systeem (bivoorbeeld Entry Voice Mail) is aangesloten, worden ontvangen berichten eveneens aan de hand van de brandende brievenbustoets gemeld. Op het display verschint ook een weergave (bivoorbeeld bi Entry Voice Mail: " nieuwe berichten"). Om de voic berichten te beluisteren, volgt u de aanwizingen op het display op.

20 20 De OpenStage leren kennen Oproeplist Als u niet in staat bent om een externe en/ interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in de oproeplist. Ook beantwoorde oproepen kunnen worden opgeslagen (raadpleeg de systeembeheerder). Uw toestel slaat maximaal 10 binnenkomende oproepen in volgorde van binnenkomst op. Elke oproep wordt voorzien van een tidstempel. De oudste nog niet gewiste vermelding in de list wordt als eerste weergegeven. Bi oproepen van dezelfde beller wordt niet iedere keer een nieuwe vermelding in de oproeplist geplaatst. In dit geval wordt alleen het aantal oproepen verhoogd en de laatst geldende tidstempel voor deze beller bigewerkt. De oproeplist wordt in het rustmenu pagina 18 automatisch aangeboden pagina 38. Bellers die geen ID doorgeven, kunnen niet in de oproeplist worden opgenomen. U ziet informatie over de beller en over het tidstip van de oproep. Voorbeeld: Beller-ID PETER bezet :25 f Functiemenu Tid Datum Toestelstatus tidens de oproeppoging Beschriving voor het bewerken van oproeplisten pagina 38.