Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded"

Transcriptie

1 Documentatie HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

2 Belangrike informatie Belangrike informatie Het toestel of uitbreidingsconsole nooit openen! Raadpleeg bi problemen de servicetechnicus. Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlik en heeft vervallen van garantie en de CE-markering tot gevolg. CE-markering De conformiteit van het toestel met de EU-richtlin 1999/5/ EG wordt bevestigd door de CE-markering. Elektrische en elektronische producten mogen niet bi het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar de van overheidswege daartoe aangewezen inzamelpunten te worden gebracht. De uiste manier van weggooien en afzonderlike inzameling van uw oude apparaat helpt mogelike negatieve consequenties voor het milieu en de menselike gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwideren van oude apparatuur kunt u verkrigen bi uw gemeente, het regionale reinigingsbedrif, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bi uw verkoper / vertegenwoordiger. Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zin uitsluitend geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlin 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwikende verordeningen voor het verwideren van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zin. 2

3 Belangrike informatie Plaats van het toestel Gebruik het toestel in een gecontroleerde omgeving met een temperatuurbereik tussen 5 C en 40 C. Plaats het toestel niet in een ruimte met hoge stofontwikkeling; dit kan de levensduur van het toestel aanzienlik verkorten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunststof behuizing beschadigd raken. Gebruik het toestel niet in een omgeving waar sprake is van dampvorming (biv. badkamer). Documentatie op internet Dit document en verdere informatie kunt u vinden op internet: > Products > Phones & Clients > (product kiezen) > Downloads. Voor het bekiken en afdrukken van PDF-documenten hebt u de gratis software "Acrobat Reader" nodig: Technische aanwizingen, de laatste informatie over firmware-updates, vaak gestelde vragen en nog veel meer kunt u vinden op internet: 3

4 Inhoudsopgabe Inhoudsopgave Belangrike informatie CE-markering Plaats van het toestel Documentatie op internet Algemene informatie Over deze gebruiksaanwizing Service Correct gebruik Informatie over het toesteltype Team-functies Kennismaking met de OpenStage De bedieningsinterface van uw OpenStage 10 T Toetsen Volumetoetsen Functietoetsen Mailbox Info s Voic berichten Functies oproepen Met codes Met functietoetsen Basisfuncties Oproepen beantwoorden Oproep via hoorn aannemen Meeluisteren in het vertrek tidens het gesprek Kiezen/bellen Kiezen Met opgelegde hoorn kiezen Met snelkiestoetsen kiezen Kiezen herhalen Gesprek beëindigen Oproepen afwizen Microfoon uit-/inschakelen Tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen) Gesprek doorverbinden

5 Inhoudsopgabe Oproepen omleiden Variabele oproepomleiding gebruiken Omleidingstoets Omleiding na tid (CFNR) gebruiken Oproepomleiding binnen het netwerk/ MSN-nummer omleiden (niet voor USA) Terugbellen gebruiken Terugbelopdracht opslaan Terugbelopdracht aannemen Opgeslagen terugbelopdrachten wissen (alle) Comfortfuncties Oproepen beantwoorden Via de luidspreker aangesproken worden Oproepen van de deurtelefoon aannemen/deuropener bedienen.. 28 Gesprek overnemen van antwoordapparaat Kiezen/bellen Met centrale verkorte kiesnummers kiezen Kiezen met snelkiestoetsen Collega via luidspreker direct aanspreken Discreet gesprek met collega (niet bi HiPath 500) Automatisch tot stand brengen van verbinding/hotline Telefoonnummer toewizen (niet voor USA) Kiezen voor een ander/nummerkiezen activeren Tidens het gesprek Tweede oproep (aankloppen) gebruiken Tweede oproep (automatisch aankloppen) verhinderen/toestaan.. 35 Signaaltoon (aankloptoon) in-/uitschakelen Gesprek uit de wachtstand terugnemen Gesprek parkeren Conferentie voeren DTMF-kiezen (toonkiezen)/nakiezen Opnemen van gesprekken Gesprek na melding doorverbinden Flash op de netlin geven (niet bi HiPath 500) Als u bestemmingen niet hebt kunnen bereiken Aankloppen zich kenbaar maken Opschakelen in een gesprek bischakelen Nachtstand gebruiken Verbindingskosten controleren/toewizen Met kostenverrekening opbellen

6 Inhoudsopgabe Privé/beveiliging Niet storen in-/uitschakelen Nummerweergave bi het opgeroepen toestel onderdrukken Meeluisteren/geheim opschakelen (niet bi HiPath 500) Ruimtebewaking (babyfoon) Anonieme oproepers identificeren -"Vangen" (niet voor USA) Toestel tegen misbruik blokkeren Ander toestel beveiligen tegen telefoonmisbruik Persoonlike PIN-code opslaan Overige functies/diensten Afspraakfunctie Aan een afspraak herinnerd worden Info (bericht) zenden Info opstellen en zenden Ontvangen info bewerken Ander toestel gebruiken als uw eigen toestel Telefoonnummer verwisselen (toestelverwisseling/omzetten/relocate) 53 Info bi ontvangst van een fax-bericht/bericht op antwoordapparaat Diensten/functies resetten (systeemwid wissen voor een toestel) Functies voor een ander toestel activeren Systeemfuncties vanuit een externe locatie activeren/deactiveren DISA (Direct Inward System Access) Aangesloten computers of de programma s daarvan besturen/telefoon data faciliteit Met pc-applicaties via CSTA-interface communiceren Schakelaars bedienen (alleen bi HiPath 3000) Personen zoeken (niet voor USA, niet bi HiPath 500) Teamfuncties gebruiken Groepsschak. in/uit Oproep voor collega in Team overnemen Oproep bischakelen Oproepverdeling (UCD) Individuele instellingen van het toestel Audio-eigenschappen instellen Ontvangstvolume tidens een gesprek wizigen Volume oproepsignaal wizigen Toon oproepsignaal wizigen Toestel controleren Functionaliteit controleren

7 Inhoudsopgabe Vraagbaak Aanspreekpartner bi problemen Storingen verhelpen Onderhoud van het toestel Trefwoordenregister Overzicht van functies en codes

8 Algemene informatie Algemene informatie Over deze gebruiksaanwizing Dit document bevat een algemene beschriving van de technische mogelikheden die in een concreet geval niet altid in de beschreven vorm van toepassing zin. De gewenste functies dienen afzonderlik te worden vastgelegd bi het afsluiten van de overeenkomst. Als een functie niet zoals beschreven beschikbaar is op uw toestel, kan dit de volgende oorzaken hebben: De functie is niet voor u en uw toestel geprogrammeerd raadpleeg hierover uw systeembeheerder. Uw communicatieplatform beschikt niet over deze functie raadpleeg in dat geval uw Siemens-leverancier voor uitbreiding van uw systeem. In deze gebruiksaanwizing vindt u een beschriving van de OpenStage en zin functies. De gebruiksaanwizing bevat belangrike informatie voor veilig en correct gebruik van de OpenStage. Volg deze instructies nauwkeurig op. Zo voorkomt u bedieningsfouten en kunt u uw multifunctionele toestel optimaal gebruiken. Iedere persoon die de OpenStage installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwizing lezen en de aanwizingen opvolgen. Deze gebruiksaanwizing is gebruikersvriendelik opgebouwd. Dit betekent dat u stap voor stap kennismaakt met de bediening van de OpenStage. Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruikershandleiding bevat een snelle en betrouwbare uitleg van veelgebruikte functies. Service Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwizingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico s blootstelt en ook het toestel niet beschadigt. De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bi problemen met of defecten aan het toestel zelf. Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Neem bi vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder. Bel bi problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land. 8

9 Algemene informatie Correct gebruik Het toestel OpenStage is ontwikkeld voor spraakoverdracht en aansluiting op een LAN en moet worden geplaatst op een bureautafel of aan de wand worden gemonteerd. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-correct gebruik. Informatie over het toesteltype De systeemgegevens van het toestel vindt u op het typeplaate aan de onderzide van het toestel. Hierop worden de productnaam en het serienummer aangegeven. Eventuele vereisten voor het communicatieplatform krigt u van het servicepersoneel. Deze gegevens moet u altid aangeven als u vanwege problemen of storingen contact opneemt met onze service-afdeling. Team-functies Om het telefoneren nog efficiënter te maken, kan uw servicetechnicus verschillende Team-functies instellen, biv. oproepovernamegroepen, groepsschakelingen en UCD-groepen. 9

10 Kennismaking met de OpenStage Kennismaking met de OpenStage De volgende informatie is bedoeld om de meestgebruikte bedieningselementen te leren kennen. De bedieningsinterface van uw OpenStage 10 T Met de hoorn kunt u telefoneren zoals u gewend bent. 2 Luidspreker voor meeluisteren. 3 De functietoetsen kunnen door de servicetechnicus worden geprogrammeerd met telefoonnummers en functies pagina Om de geluidseigenschappen van de telefoon optimaal te configureren kunt u gebruik maken van de geluidstoetsen pagina De kiestoetsen dienen voor het invoeren van telefoonnummers/codes/prefixen. Eigenschappen van uw OpenStage 10 T Wandmontage ; 10

11 Kennismaking met de OpenStage Toetsen Volumetoetsen Toets Functie bi het indrukken van de toets - Volumes op zachter instellen pagina 66. n Luidspreker in-/uitschakelen (met rood toetslampe) pagina Volumes op luider instellen pagina 66. Functietoetsen Uw OpenStage 10 T beschikt over 3 functietoetsen, die door uw servicepersoneel kunnen worden geprogrammeerd met functies of telefoonnummers. Tekstkaartes en transparante afdekfolie Functietoetsen Afhankelik van de programmering gebruikt u de toetsen als: Functietoets Naamkiestoets Lintoets De functietoetsen (behalve de Shift-toets) kunnen op 2 lagen geprogrammeerd zin. Daarvoor moet een Shift-toets ingesteld zin en moet de "uitgebreide toetsfunctionaliteit" actief zin (raadpleeg de servicetechnicus). Naast de functies of procedures kunnen dan op de 2e laag externe telefoonnummers en interne telefoonnummers zonder led-weergave opgeslagen zin. De servicetechnicus kan de standaardprogrammering op verzoek aan uw wensen of eisen aanpassen. Door de sensortoets kort aan te raken, activeert u de geprogrammeerde functie, of start u het tot stand brengen van een verbinding met het opgeslagen telefoonnummer. De status van een functie kunt u aflezen aan de led-weergave van de betreffende functietoets. 11

12 Kennismaking met de OpenStage Betekenis van de led-weergaven bi functie-/snelkiestoetsen Led Betekenis functietoets Betekenis snelkiestoets S donker De functie is uitgeschakeld. De lin is vri. T knippert [1] Mailbox Afhankelik van het communicatieplatform en de configuratie (raadpleeg het servicepersoneel) hebt u via de mailboxtoets, naast de ontvangen info, toegang tot berichten van diensten, biv. HiPath XPressions. Info s De functie is actief. De lin is bezet. R brandt De functie is ingeschakeld. Oproep op de lin. [1] Knipperende toetsen worden in dit handboek, zonder rekening te houden met het knipperinterval, met dit symbool weergegeven. Het knipperinterval hoort bi bepaalde statussen, die op de betreffende plaatsen in het handboek gedetailleerd worden beschreven. In de rusttoestand wordt u door de volgende meldingen opmerkzaam gemaakt op nieuwe info: De led van de toets "Mailbox" brandt. Na het opnemen van de hoorn hoort u een speciale kiestoon (kiestoon met twee tonen) of een melding. Beschriving voor het bewerken van vermeldingen pagina 52. Voic berichten Op een aangesloten voic -systeem, bivoorbeeld Entry Voice Mail, worden binnengekomen berichten eveneens gesignaleerd door het oplichten van de toets "Mailbox". Volg bi het beluisteren van de spraakberichten de instructies. 12

13 Kennismaking met de OpenStage Functies oproepen Afhankelik van de situatie is een groot aantal functies van het communicatiesysteem beschikbaar. U kunt deze op de OpenStage 10 T oproepen via afzonderlik geprogrammeerde functietoetsen en/of de betreffende code. Met codes Alle functies van uw communicatiesysteem kunnen worden opgeroepen via codes. Instellingen doorvoeren in de ruststand Voorbeeld: uw telefoon bevindt zich in de ruststand. )97 Voer de code voor "Niet storen inschakelen" in. n Tidens het programmeren brandt de luidsprekertoets - als de procedure is voltooid gaat de led weer branden. Z In sommige situaties krigt u bovendien een akoestische melding. Functies oproepen tidens een gesprek Voorbeeld: [ u voert een ruggespraakgesprek en wilt makelen tussen de twee gesprekspartners. T Codes voor het inschakelen van functies beginnen altid met het indrukken van de sterretestoets, codes voor het uitschakelen of wissen altid met de hekestoets. De toets "Ruggespraak" indrukken. )2 De functiecode invoeren. In de bilage van deze gebruiksaanwizing pagina 72 kunt u een overzicht vinden van de belangrikste procedures met de standaardcodes. Bi de beschrivingen in deze gebruiksaanwizing zin ook de standaardcodes weergegeven. De standaardcodes kunnen door de servicetechnicus worden gewizigd. 13

14 Kennismaking met de OpenStage Met functietoetsen S De servicetechnicus kan onder de drie functietoetsen veelgebruikte functies programmeren. Door een eenvoudige druk op de toets indien mogelik in de betreffende situatie schakelt u de functie in. Voor meer informatie pagina 11. Voorbeeld: uw telefoon bevindt zich in de ruststand. Druk toets "Niet storen" in. De led brandt. Niet storen is ingeschakeld. 14

15 Basisfuncties Basisfuncties Om de hier beschreven stappen op het toestel te kunnen uitvoeren wordt sterk aanbevolen het inleidingshoofdstuk "Kennismaking met de Open- Stage" pagina 10 aandachtig door te lezen. Oproepen beantwoorden De OpenStage gaat over met het ingestelde belsignaal. Bi een interne oproep gaat uw toestel eenmaal per vier seconden over (enkel belritme). Bi een externe oproep gaat uw toestel om de vier seconden tweemaal kort achter elkaar over (dubbel belritme). Bi een oproep van de deurtelefoon gaat uw toestel om de vier seconden driemaal kort achter elkaar over (drievoudig belritme). Bi een tweede oproep hoort u elke zes seconden een korte signaaltoon (pieptoon). Het servicepersoneel kan voor u het belritme van de externe en interne oproepen wizigen. D.w.z. voor bepaalde interne oproepen kunnen bepaalde belritmes worden vastgelegd. Oproep via hoorn aannemen ^ evt. + of - Het toestel gaat over. Hoorn opnemen. Gespreksvolume instellen. Toets zo vaak indrukken tot het gewenste geluidsvolume is bereikt. 15

16 Basisfuncties Meeluisteren in het vertrek tidens het gesprek U kunt een andere persoon in de ruimte aan het gesprek laten deelnemen. Laat uw gesprekspartner weten dat u de luidspreker hebt ingeschakeld. Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn. Inschakelen n De luidsprekertoets indrukken. De led brandt. Uitschakelen n De luidsprekertoets indrukken. De led gaat uit. 16

17 Basisfuncties Kiezen/bellen Kiezen ^ Hoorn opnemen. Intern: telefoonnummer invoeren. Extern: netlincode en telefoonnummer invoeren. Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet \ Hoorn opleggen. of indien aanwezig: S de toets "Verbreken" indrukken. Met opgelegde hoorn kiezen Intern: telefoonnummer invoeren. Extern: netlincode en telefoonnummer invoeren. Uw systeem kan ook zo geprogrammeerd zin dat u vóór het kiezen van het interne telefoonnummer de toets "Intern" moet indrukken. Vóór het kiezen van het externe telefoonnummer moet u dan geen externe functiecode kiezen (de automatische linbelegging is ingeschakeld; servicepersoneel raadplegen). Gesprekspartner antwoordt via de luidspreker ^ Hoorn opnemen. Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet n of S De luidsprekertoets indrukken. De led gaat uit. indien aanwezig: de toets "Verbreken" indrukken. 17

18 Basisfuncties Met snelkiestoetsen kiezen S Voorwaarde: op uw telefoon zin snelkiestoetsen ingesteld. Toets met opgeslagen telefoonnummer indrukken. Als het telefoonnummer zich op de tweede laag bevindt, eerst op shift-toets drukken. Ook tidens een gesprek kunt u de snelkiestoets indrukken. De ruggespraakfunctie wordt automatisch geactiveerd pagina 20. Kiezen herhalen De drie laatstgekozen externe telefoonnummers worden automatisch opgeslagen. Indien geconfigureerd (vraag servicepersoneel of beheerder), worden ook ingevoerde proectkengetallen opgeslagen pagina 43. Deze kunnen met een druk op de knop worden herhaald. ^ S Voorwaarde: op uw telefoon is de toets "Nr.herhaling" ingesteld. Hoorn opnemen. De toets "Nr.herhaling." 1 keer indrukken (= laatst gekozen telefoonnummer). De toets "Nr.herhaling." 2 keer indrukken (= op een na laatst gekozen telefoonnummer). De toets "Nr.herhaling" 3 keer indrukken (= op twee na laatst gekozen telefoonnummer). Op een MultiLine-telefoon wordt altid het laatste telefoonnummer dat op de hoofdlin is gekozen, opgeslagen. Gesprek beëindigen \ Hoorn opleggen. of indien aanwezig: S de toets "Verbreken" indrukken. 18

19 Basisfuncties Oproepen afwizen S Oproepen die u niet wilt beantwoorden, kunt u weigeren. De oproep wordt dan gesignaleerd op een ander daartoe aangewezen toestel (raadpleeg de servicetechnicus). Het toestel gaat over. indien aanwezig: de toets "Verbreken" indrukken. Kan een oproep niet worden geweigerd, dan blift uw telefoon overgaan. Microfoon uit-/inschakelen Om te voorkomen dat uw gesprekspartner kan meeluisteren, biv. wanneer u even met een collega ruggespraak wilt houden, kunt u de microfoon in de hoorn in het toestel tidelik uitschakelen. [ U voert een gesprek. indien aanwezig: S de toets "Microfoon" indrukken. De led brandt. De microfoon is uitgeschakeld. indien aanwezig: R de toets "Microfoon" indrukken. De led gaat uit. De microfoon is weer ingeschakeld. 19

20 Basisfuncties Tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) U kunt tidens een gesprek een tweede gesprekspartner opbellen. Uw eerste gesprekspartner staat dan in de wachtstand. S Voorwaarde: op uw telefoon is de toets "Ruggespraak" ingesteld. De toets "Ruggespraak" indrukken. De led knippert. Tweede deelnemer opbellen. Terug naar uw eerste gesprekspartner T of T De toets "Ruggespraak" indrukken en twee seconden wachten. (afhankelik van de configuratie) De toets "Ruggespraak" 2 keer indrukken. Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen) T De toets "Ruggespraak" indrukken. )2 Functiecode invoeren. De led knippert door. Drie gesprekspartners voor een conferentie verbinden T De toets "Ruggespraak" indrukken. )3 Functiecode invoeren. De led gaat uit. Gesprekspartners met elkaar verbinden \ Hoorn opleggen. Meer informatie over conferenties pagina

21 Basisfuncties Gesprek doorverbinden Als uw gesprekspartner nog met een andere collega wil spreken, kunt u het gesprek doorverbinden. S De toets "Ruggespraak" indrukken. De led knippert. Telefoonnummer van de gewenste collega invoeren. [ Gesprek eventueel aankondigen. \ Hoorn opleggen. 21

22 Basisfuncties Oproepen omleiden Variabele oproepomleiding gebruiken U kunt interne en/of externe oproepen direct omleiden naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen). U kunt ook een externe bestemming instellen, mits de systeemconfiguratie daarvoor geschikt is. )1 Functiecode invoeren. 1 of 2 of 3 Voer het gewenste omleidingstype in: 1=alle oproepen, 2=alleen ext. oproepen, 3=alleen int. oproepen Telefoonnummer van de bestemming invoeren (externe bestemmingen met toegangscode voor de netlin). Oproepomleiding uitschakelen (1 Functiecode invoeren. Als de functie Oproepomleiding is ingeschakeld, dan klinkt bi het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon. Bi geactiveerde functie Inkomend DTMF-nakiezen (raadpleeg de servicetechnicus) kunt u oproepen ook daarheen omleiden. Bestemmingen: Fax = 870, DTMF-nakiezen = 871, fax-nakiezen =

23 Basisfuncties S of Omleidingstoets De servicetechnicus kan op uw OpenStage 10 T een functietoets met de functie "Omleiding" instellen. Daarbi bestaat de mogelikheid deze omleiding "onvolledig" of "volledig" op te slaan. Omleiding inschakelen Voorwaarde: de servicetechnicus heeft de omleidingstoets "volledig" opgeslagen. De toets "Omleiding" indrukken. De led brandt. De vast opgeslagen omleiding is ingeschakeld. Voorwaarde: de servicetechnicus heeft de omleidingstoets "onvolledig" opgeslagen. S De toets "Omleiding" indrukken. De led brandt. 1 of 2 of 3 Voer het gewenste omleidingstype in: 1=alle oproepen, 2=alleen ext. oproepen, 3=alleen int. oproepen Telefoonnummer van de bestemming invoeren (externe bestemmingen met toegangscode voor de netlin). R Oproepomleiding uitschakelen De toets "Omleiding" indrukken. De led gaat uit. 23

24 Basisfuncties Omleiding na tid (CFNR) gebruiken )495 Functiecode invoeren. Oproepen die u niet beantwoordt na drie keer overgaan (=standaard, kan worden ingesteld door servicetechnicus), of oproepen die inkomen terwil u telefoneert, kunt u automatisch omleiden naar een door u gekozen toestel. Het telefoonnummer van de bestemming invoeren. Voor interne bestemmingen het interne telefoonnummer invoeren Voor externe bestemmingen de externe functiecode en het externe telefoonnummer invoeren. Omleiding na tid uitschakelen (495 Functiecode invoeren. 24

25 Basisfuncties Oproepomleiding binnen het netwerk/ MSN-nummer omleiden (niet voor USA) Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd en het netwerk deze dienst ondersteunt (raadpleeg de servicetechnicus) kunt u de oproepen naar het aan u toegewezen MSN-nummer (=doorkiesnummer) direct in het openbare (ISDN) netwerk omleiden. Op deze manier kunt u bivoorbeeld s avonds uw toestel op kantoor omleiden naar uw toestel thuis. )64 Functiecode invoeren. 1 of 2 of 3 Voer het gewenste omleidingstype in: 1=direct, 2 =onbeantwoorde oproepen, 3 =bi bezet. Voer het telefoonnummer van de bestemming in (zonder toegangscode voor de netlin). Oproepomleiding uitschakelen (64 Functiecode invoeren. 1 of 2 of 3 Voer het ingeschakelde omleidingstype in: 1=direct, 2 =onbeantwoorde oproepen, 3 =bi bezet. 25

26 Basisfuncties Terugbellen gebruiken Als een gekozen interne aansluiting bezet is of niemand antwoordt, kunt u laten terugbellen. Dit geldt ook voor externe oproepen via ISDN-centrales. Hierdoor hoeft u niet continu te proberen de gewenste gesprekspartner te bereiken. U wordt teruggebeld, zodra het betreffende toestel niet meer bezet is, zodra degene die de oproep niet heeft beantwoord weer een gesprek heeft gevoerd. Indien ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), worden alle terugbelopdrachten s nachts automatisch gewist. Terugbelopdracht opslaan Voorwaarde: een opgeroepen aansluiting is bezet of wordt niet beantwoord. indien aanwezig: S de toets "Terugbellen" indrukken. De led brandt. of S De toets "Ruggespraak" indrukken. De led knippert. )58 Functiecode invoeren. Terugbelopdracht aannemen Z ^ Z Voorwaarde: een terugbeloproep is opgeslagen. Uw toestel gaat over. Hoorn opnemen. Vritoon (oproeptoon) hoorbaar. Opgeslagen terugbelopdrachten wissen (alle) indien aanwezig: R de toets "Terugbellen" indrukken. De led gaat uit. of (58 Functiecode invoeren. 26

27 Comfortfuncties Comfortfuncties Oproepen beantwoorden Oproep voor collega gericht overnemen ^ U hoort een ander toestel overgaan. Hoorn opnemen. )59 Functiecode invoeren. Telefoonnummer van de telefoon die overgaat invoeren. Oproep in het team overnemen pagina 63. Via de luidspreker aangesproken worden U wordt door een collega via de luidspreker direct aangesproken. Voorafgaand aan de mededeling hoort u een signaaltoon. U kunt via de hoorn direct antwoorden. ^ Hoorn opnemen en antwoorden. Zelf collega's direct aanspreken pagina

28 Comfortfuncties Oproepen van de deurtelefoon aannemen/ deuropener bedienen Wanneer er een deurtelefoon is geïnstalleerd, kunt u vanaf uw toestel met bezoekers spreken via de deurtelefoon en de deuropener bedienen. Als u een deurvrigave mag doen (raadpleeg de servicetechnicus), kan een bezoeker zelf de deur openen met een 5-ciferige code (bivoorbeeld via een DTMF-zender of het cifertoetsenblok naast de deur). Spreken met een bezoeker via de deurtelefoon ^ of ^ Voorwaarde: uw toestel gaat over. Hoorn binnen 30 seconden opnemen. U bent direct verbonden met de deurtelefoon. Hoorn na meer dan 30 seconden opnemen. Nummer van de intercom invoeren. Deur openen vanaf een toestel tidens een gesprek met de deurtelefoon S of S indien aanwezig: de toets "Deuropener" indrukken. De toets "Ruggespraak" indrukken. De led knippert. )61 Functiecode invoeren. Nummer van de intercom invoeren. Deur openen met code (bi de deur) Na het drukken op de deurbel de code van vif tekens invoeren (via DTMF-zender of via de cifertoetsen van een toetsenbord). Afhankelik van de instelling wordt het drukken op de deurbel wel of niet gesignaleerd. 28

29 Comfortfuncties Deurvrigave inschakelen )89 Functiecode invoeren. Nummer van de intercom invoeren. Voer de 5-ciferige code in. Standaardcode = "00000" (vraag de servicetechnicus). 1 of 2 Voer het soort deurvrigave in. 1=vrigeven met oproep, 2=vrigeven z. oproep (de deur kan ook geopend worden zonder dat er aangebeld wordt). Deurvrigave uitschakelen (89 Functiecode invoeren. Nummer van de intercom invoeren. Gesprek overnemen van antwoordapparaat Als aan uw systeem een antwoordapparaat is aangesloten en hiervoor op uw telefoon een toets is ingesteld (raadpleeg de servicetechnicus), kunt u het gesprek van het antwoordapparaat overnemen. R Led brandt. Toets indrukken. 29

30 Comfortfuncties Kiezen/bellen Met centrale verkorte kiesnummers kiezen S of Voorwaarde: u kent de centrale verkorte kiesnummers (vraag de servicetechnicus). indien aanwezig: de toets "Verkort kiezen" indrukken. De led knippert. )7 Functiecode invoeren. Verkort kiesnummer van 3 cifers invoeren. evt. Nakiezen Desgewenst kunt u aan opgeslagen telefoonnummers nakiescifers toevoegen (biv. voor doorkiezen van toestel). Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd en u binnen 4 tot 5 seconden geen cifers meer kiest, wordt automatisch een nakiescifer gekozen (biv. "0" voor de bedienpost) Kiezen met snelkiestoetsen ^ S of Voorwaarde: u hebt snelkiestoetsen gedefinieerd pagina 31. Hoorn opnemen. indien aanwezig: de toets "Verkort kiezen" indrukken. De led knippert. )7 Functiecode invoeren. ) Toets indrukken. Gewenste snelkiestoets indrukken. 30

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Overzicht... 4 Aansluitingen... 4 Voorzijde... 4 SD card... 5 Displaytoets... 6 Overige informatie over uw toestel... 6

Overzicht... 4 Aansluitingen... 4 Voorzijde... 4 SD card... 5 Displaytoets... 6 Overige informatie over uw toestel... 6 Maxwell 10 Beheer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzicht......................................................................... 4 Aansluitingen..................................................................................

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing FLORENCE 12 Gebruiksaanwijzing Controleren van de inhoud van de doos Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking. In de verpakking moet u aantreffen: a Hoorn b Basisdeel

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid Moto G afb In het kort Start t Startscherm en apps Beheren en aanpassen Bellen Contacten Berichten E-mail Typen Communiceren Surfen Foto's en video's Muziek Boeken Games Locatie catievaststellen en navigeren

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

KPN ÉÉN Call Center. Handleiding

KPN ÉÉN Call Center. Handleiding KPN ÉÉN Call Center Handleiding Inhoud 1. Inleiding 5 2. Taken voor agenten 7 2.1 ACD-statuswaarden voor agenten 7 2.2 Uw ACD-status na aanmelding configureren 7 2.3 Uw ACD-status wijzigen en een code

Nadere informatie

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Versie 1.01 I nhouds o pga ve 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6 3.1.3

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding BlackBerry Z10 Smartphone Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-05-07 SWD-20140507101035147 Inhoud Instellen en basisbeginselen...6 Nieuw in deze versie... 6 Uw toestel in één oogopslag... 7 Wat is

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

TomTom GO Gebruikershandleiding

TomTom GO Gebruikershandleiding TomTom GO Gebruikershandleiding Inhoud Welkom bij navigatie met TomTom 6 Wat is er nieuw 7 Nieuw in deze release... 7 Starten 8 In de auto installeren... 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 Het navigatiesysteem

Nadere informatie

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing D 10 series Wireless DECT headset system Gebruiksaanwijzing Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 2 Omvang levering... 4 Basisstations met componenten... 4 Headset met componenten... 4

Nadere informatie

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT NL/ GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Meegeleverd Accessoires 2 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 Bovenpaneel en regelaars 5 Onderpaneel en regelaars 6 Regelaars boven- en

Nadere informatie

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Kennis maken met de HP Officejet 4630 series... 3 Printeronderdelen... 4 Bedieningspaneel en

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Winkelcriminaliteit te lijf

Winkelcriminaliteit te lijf Winkelcriminaliteit te lijf Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Winkeldiefstal 3 2.1 Inrichting 3 2.1.1 De overzichtelijkheid voor medewerkers 3 2.1.2 De relatie met de binnenkomende of uitlopende klant 3 2.1.3 De

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie