Documentatie. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 60/60 G, OpenStage 80/80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatie. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 60/60 G, OpenStage 80/80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 60/60 G, OpenStage 80/80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

2 Belangrijke informatie Belangrijke informatie Q Vanwege de veiligheid mag het toestel alleen als volgt van stroom worden voorzien: met de bijbehorende originele netvoedingsadapter. Artikelnummer: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK, 3=US) in een LAN met PoE (Power over Ethernet) conform de norm IEEE 802.3af. Het toestel uitbreidingsconsole nooit openen! Raadpleeg bij problemen de systeembeheerder. Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en heeft vervallen van garantie, productaansprakelijkheid en de CE-markering tot gevolg. CE-markering De conformiteit van het toestel met de EU-richtlijn 1999/5/ EG wordt bevestigd door de CE-markering. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar de van overheidswege daartoe aangewezen inzamelpunten te worden gebracht. De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, bij uw verkoper / vertegenwoordiger. Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zijn uitsluitend geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwijkende verordeningen voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zijn. 2

3 Belangrijke informatie Plaats van het toestel Gebruik het toestel in een gecontroleerde omgeving met een temperatuurbereik tussen 5 C en 40 C. Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik voor de microon vrij (rechtsvoor). De optimale afstand voor handsfree telefoneren is 50 cm. Plaats het toestel niet in een ruimte met hoge stontwikkeling dit kan de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht andere warmtebronnen. Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunstst behuizing beschadigd raken. Gebruik het toestel niet in een omgeving waar sprake is van dampvorming (bijv. badkamer). Stware-update Tijdens een stware-update mag de telefoon niet worden losgekoppeld van de netadapter, de LAN-kabel de telefoonlijn. De update-procedure is herkenbaar aan de bijbehorende display-indicaties en/ knipperende leds. Productondersteuning op internet Informatie en ondersteuning bij onze producten kunt u vinden op internet: Technische aanwijzingen, de laatste informatie over firmware-updates, vaak gestelde vragen en nog veel meer kunt u vinden op internet: 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Belangrijke informatie CE-markering Plaats van het toestel Stware-update Productondersteuning op internet Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing Service Correct gebruik Informatie over het toesteltype Spraakversleuteling Handsfree-kwaliteit en leesbaarheid van het display MultiLine-toestel, chef/secretaresse-functies Teamfuncties Kennismaking met de OpenStage De bedieningsinterface van uw OpenStage 60/60 G/80/80 G Aansluitingen aan de onderzijde van het toestel Netwerkaansluitingen beter gebruiken OpenStage Manager Functies OpenStage Key Module Toetsen en regelaars Functietoetsen Audio-bedieningselementen Mode Keys TouchGuide Vrij programmeerbare sensortoetsen Kiestoetsen Grafisch display Verschijningsbeeld Displaytoetsenbord Contextafhankelijke weergaven Rusttoestand Telefonie-dialogen Meldingen Contextmenu s Pop-upvenster Toepassingsregister

5 Inhoudsopgave De toepassingen van de OpenStage Navigatie in de toepassingen Telefonie-interface Telefoonboeken Persoonlijk telefoonboek LDAP-telefoonboek Systeemtelefoonboek Oproeplijsten Oproeplijsten beheren Details van vermelding Mailbox Info s Voic berichten Menu Instellingen Service Menu Instellingen Gebruikersmenu van de telefoon Instellingen Beheer Toepassingen Helpfunctie Besturings- en bewakingsfunctie Basisfuncties Oproep aannemen Oproep via hoorn aannemen Oproep via luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren) Oproep via headset beantwoorden Omschakelen op handsfree telefoneren Naar de hoorn omschakelen Meeluisteren Kiezen/bellen Met opgenomen hoorn kiezen En-bloc kiezen Met opgelegde hoorn kiezen Met aangesloten headset kiezen Met snelkiestoetsen kiezen Gesprek beëindigen Oproep afwijzen Microon uit-/inschakelen Tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen) Gesprek doorverbinden Terugbellen gebruiken Terugbelopdracht opslaan Terugbelopdracht aannemen Opgeslagen terugbelopdrachten controleren/wissen

6 Inhoudsopgave Comfortfuncties Oproepen beantwoorden Oproep via headset beantwoorden Oproep voor ander toestel beantwoorden Via de luidspreker aangesproken worden Oproepen van de deurtelefoon aannemen/deuropener bedienen.. 60 Gesprek overnemen van antwoordapparaat Kiezen/bellen Nummerherhaling vanuit een oproeplijst Persoonlijk telefoonboek gebruiken Systeemtelefoonboek gebruiken LDAP-telefoonboek gebruiken Met centrale verkorte kiesnummers kiezen Kiezen met snelkiestoetsen Collega via luidspreker direct aanspreken Discreet gesprek met collega Automatisch tot stand brengen van verbinding/hotline Netlijn reserveren Telefoonnummer toewijzen (niet voor USA) Kiezen voor een ander/nummerkiezen activeren Tijdens het gesprek Tweede oproep (aankloppen) gebruiken Tweede oproep (aankloppen) verhinderen/toestaan Signaaltoon in-/uitschakelen Gesprek parkeren Extern gesprek in de wachtstand plaatsen Conferentie voeren DTMF-kiezen (toonkiezen)/nakiezen Gesprek opnemen Gesprek na melding doorverbinden Flash op de netlijn geven Als u bestemmingen niet hebt kunnen bereiken Aankloppen zich kenbaar maken Opschakelen in een gesprek bijschakelen Nachtstand gebruiken

7 Inhoudsopgave Oproepomleiding Meldingen voor een actieve oproepomleiding Overzicht van de soorten oproepomleidingen Oproepomleidingstoets Oproepomleidingen bewerken Omleidingsbestemmingen bewerken Snelinschakeling voor "Alle oproepen" omleiden Oproepomleiding via servicemenu activeren Instellen via het servicemenu Oproepomleiding uitschakelen Systeemomleidingen gebruiken Omleiding na bepaalde (CFNR) gebruiken Oproepomleiding bij telefoonuitval (CFSS) Oproepomleiding binnen het netwerk/ MSN-nummer omleiden (niet voor USA) Sensortoetsen programmeren Functietoetsen instellen Overzicht van de functies Proceduretoets instellen Snelkiestoetsen instellen Labels achteraf wijzigen Sensortoetsprogrammering wissen Telefoonboeken en oproeplijsten Persoonlijk telefoonboek Nieuw contact definiëren Contactgegevens wijzigen Telefoonboek beheren Groepen beheren LDAP-database LDAP-vermelding zoeken Snel zoeken Oproeplijsten Details bekijken Vermeldingen wissen Vermeldingen uit de oproeplijsten in het persoonlijke telefoonboek overnemen

8 Inhoudsopgave Verbindingskosten controleren/toewijzen Verbindingskosten voor uw toestel opvragen (niet voor USA) Verbindingskosten voor ander toestel opvragen (niet voor USA) Met kostenverrekening opbellen Privé/beveiliging Spraakversleuteling (alleen bij HiPath 2000/3000/5000/ HiPath OpenOffice EE) Meldingen aangaande spraakversleuteling Gebruikerswachtwoord Oproepsignaal in-/uitschakelen Belsignaal uitschakelen Niet storen Nummerweergave bij het opgeroepen toestel onderdrukken Ruimtebewaking (babyfoon) Anonieme oproepers identificeren -"Vangen" (niet voor USA) Toestel tegen misbruik blokkeren Ander toestel beveiligen tegen telefoonmisbruik Persoonlijke PIN-code opslaan Overige functies/diensten Afspraakfunctie Afspraken opslaan Aan een afspraak herinnerd worden Info (bericht) zenden Info opstellen en zenden Ontvangen info bekijken en bewerken Bericht/antwoordtekst achterlaten Antwoordtekst uit Aantal wachtende oproepen opvragen/overbelastingsindicatie Ander toestel gebruiken als uw eigen toestel Mobiele aansluiting op een ander toestel gebruiken Mobility-varianten Op het gasttoestel inloggen Aansluiting naar het volgende toestel verplaatsen Op het gasttoestel uitloggen Info bij ontvangst van een faxbericht/bericht op antwoordapparaat Diensten/functies resetten (systeem-wijd wissen voor een toestel). 132 Functies voor een ander toestel activeren Systeemfuncties vanuit een externe locatie activeren/deactiveren DISA (Direct Inward System Access) Functies kiezen in het ISDN-net via codes (keypad-kiezen) Aangesloten computers de programma s daarvan besturen/ telefoon data faciliteit

9 Inhoudsopgave Met pc-applicaties via CSTA-interface communiceren Schakelaars bedienen (alleen bij HiPath 3000) Sensoren (alleen bij HiPath 33x0/35x0) Personenzoekinstallatie (niet voor USA) Telefoneren in team/chef/secretaresse Lijnen Lijngebruik Lijnbelegging Lijntoetsen Oproepen op lijntoetsen beantwoorden Kiezen met de lijntoetsen Gesprek op een lijntoets in de wachtstand plaatsen en terugnemen Afwisselend telefoneren op meerdere lijnen MULAP conferentievrijgave Snelkiestoetsen Oproep op lijntoetsen beantwoorden Teamtoestel snel kiezen Bestaand gesprek doorverbinden Oproep voor ander teamtoestel beantwoorden Oproepen omleiden voor lijnen Oproepen direct naar chef omschakelen Teamfuncties gebruiken Groepsoproep in-/uitschakelen Oproep voor collega in team overnemen Oproep bijschakelen Oproepverdeling (UCD) Speciale functies in het LAN Uitschakelen uit groepsschakeling/groepsoproep Oproepomleiding meenemen Nachtstand gebruiken Oproep bijschakelen Schakelaars bedienen (alleen bij HiPath 3000) Deur openen

10 Inhoudsopgave Individuele instellingen van het toestel Display-eigenschappen aanpassen Hoek van het display aanpassen aan de zitplaats Schermbeveiliging Kleurontwerp Helderheid voor TouchSlider Gevoeligheid van de TouchGuide instellen Contrast voor OpenStage Key Module Audio-eigenschappen instellen Volumes Akoestiek Gebruik van de headsetaansluiting instellen Beltoon Belsignaal in-/uitschakelen Volume tijdens een gesprek wijzigen En-bloc kiezen Taal voor systeemfuncties Bluetooth configureren Bluetooth-instellingen Bluetooth-apparaten verbinden/loskoppelen Bluetooth-apparaten beheren Signaal en aanwijzing bij onbeveiligde spraakverbinding Contextmenu Automatisch sluiten Automatische weergaveduur instellen Netwerkinformatie opvragen Gebruikersgegevens resetten Toesteltest Bluetooth Herkenbaarheid Koppelen Contacten verzenden vcard ontvangen vcard versturen Bluetooth-headset gebruiken Bluetooth-headset testen Gegevensopslag op USB-stick Back-up maken van gebruikersgegevens Gebruikersgegevens herstellen Alle gebruikersgegevens herstellen Geselecteerde gebruikersgegevens herstellen Back-ups controleren Back-ups wissen

11 Inhoudsopgave Webinterface Gebruiker paginaís Administrator paginaís Instellingen op de Gebruiker paginaís doorvoeren Webinterface openen Overzicht Gebruikersmenu van de webinterface Vraagbaak Reageren op foutmeldingen op het display Aanspreekpartner bij problemen Storingen verhelpen Onderhoud van het toestel Trefwoordenregister Overzicht van functies en codes Display-symbolen

12 Algemene informatie Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing Dit document bevat een algemene beschrijving van de technische mogelijkheden die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn. De gewenste functies dienen afzonderlijk te worden vastgelegd bij het afsluiten van de overeenkomst. Als een functie niet zoals beschreven beschikbaar is op uw toestel, kan dit de volgende oorzaken hebben: De functie is niet voor u en uw toestel geprogrammeerd raadpleeg hierover uw systeembeheerder. Uw communicatieplatform beschikt niet over deze functie raadpleeg in dat geval uw Siemens-leverancier voor uitbreiding van uw systeem. In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van de OpenStage en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van de OpenStage. Volg deze instructies nauwkeurig op. U voorkomt zo bedieningsfouten en kunt uw multifunctionele toestel in het netwerk optimaal gebruiken. Iedere persoon die de OpenStage installeert, bedient programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen. Deze gebruiksaanwijzing is gebruikersvriendelijk opgebouwd. Dit betekent dat u stap voor stap kennismaakt met de bediening van de OpenStage. Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruikershandleiding bevat een snelle en betrouwbare uitleg van veelgebruikte functies. Service Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico s blootstelt en ook het toestel niet beschadigt. De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij problemen met defecten aan het toestel zelf. Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder. Bel bij problemen met defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land. 12

13 Algemene informatie Correct gebruik Het toestel OpenStage is ontwikkeld voor spraakoverdracht en aansluiting op een LAN en moet worden geplaatst op een bureautafel. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-correct gebruik. Informatie over het toesteltype De systeemgegevens van het toestel vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Hierop worden de productnaam en het serienummer aangegeven. Eventuele vereisten voor het communicatieplatform krijgt u van het servicepersoneel. Deze gegevens moet u altijd aangeven als u vanwege problemen storingen contact opneemt met onze service-afdeling. Spraakversleuteling Op de HiPath 2000 V2 HiPath 3000/5000 V7 (vanaf min. R 4), HiPath OpenOffice EE (V1), ondersteunt uw OpenStage 60/60 G/80/80 G vanaf stware-release 2 (V1 R2.xxxx) spraakversleuteling Daardoor kunt u met uw OpenStage gesprekken voeren die beveiligd zijn tegen afluisteren. De spraakoverdracht vindt versleuteld plaats en wordt in het toestel van uw gesprekspartner weer ontsleuteld en geconverteerd. Als op uw telefoon de "Secure Mode" is geactiveerd (raadpleeg de servicetechnicus) en er een verbinding tot stand is gebracht met een telefoon die spraakversleuteling niet ondersteunt, is het gesprek niet versleuteld en dus onbeveiligd. De servicetechnicus kan in uw communicatiesysteem vastleggen en hoe u op de hoogte wordt gesteld van onversleutelde oproepen pagina 113. Handsfree-kwaliteit en leesbaarheid van het display Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik voor de microon vrij (rechtsvoor). De optimale afstand is ca. 50 cm. Om een zo goed mogelijke leesbaarheid van het display in te stellen, gaat u als volgt te werk: Stel het display door het toestel te draaien en het display te kantelen zo af dat u zo recht mogelijk naar het display kijkt en tegelijkertijd lichtreflectie op het display wordt voorkomen. 13

14 Algemene informatie MultiLine-toestel, chef/secretaresse-functies De OpenStage 60/60 G/80/80 G is "multiline-compatibel". Dit betekent dat op uw toestel, in tegenstelling tot SingleLine-toestellen, door de servicetechnicus meerdere lijnen kunnen worden geprogrammeerd. Elk van deze lijnen beschikt over een eigen telefoonnummer waarmee u kunt opbellen en oproepen aannemen. De vrij programmeerbare sensortoetsen fungeren op een MultiLine-toestel als lijntoetsen pagina 142. Bij het telefoneren met een MultiLine-toestel moet u rekening houden met enkele bijzonderheden pagina 143 e.v. Een bijzonderheid is de CHESE-configuratie. Dit is een speciaal op een chef/secretaresse-situatie afgestemd MultiLine-toestel met bijzondere functies (bijv. "oproepomschakeling" en "overnemen") pagina 141 e.v. Teamfuncties Om het telefoneren nog efficiënter te maken, kan uw servicetechnicus verschillende teamfuncties instellen, bijv. oproepovernamegroepen, groepsschakelingen en UCD-groepen. 14

15 Kennismaking met de OpenStage Kennismaking met de OpenStage De volgende informatie is bedoeld om de meestgebruikte bedieningselementen en display-indicaties te leren kennen. De bedieningsinterface van uw OpenStage 60/60 G/80/80 G De afbeelding toont een OpenStage 60/60 G, de beschrijving geldt voor alle productvarianten Met de hoorn kunt u telefoneren zoals u gewend bent. 2 Het grote grafische display ondersteunt u intuïtief bij de bediening van het toestel pagina Met behulp van de Mode Keys bedient u comfortabel de toepassingen van uw toestel. Door meerdere keren na elkaar op een Mode Key te drukken, selecteert u de tabbladen in een functie pagina Met de TouchGuide navigeert u comfortabel in de toepassingen van uw toestel pagina Door eigen telefoonnummers en functies te programmeren onder de vrij programmeerbare sensortoetsen, past u uw toestel aan uw persoonlijke wensen aan pagina Met de functietoetsen kunt u tijdens het telefoneren veelgebruikte functies activeren (bijv. Verbreken) pagina Om de geluidseigenschappen van de telefoon optimaal te configureren kunt u gebruik maken van de geluidstoetsen pagina Met de TouchSlider kunt u het actuele volume instellen (bijv. toestel gaat over - oproepvolume) pagina Via de oproepweergave worden inkomende oproepen optisch gesignaleerd. 10 Met de kiestoetsen voert u het telefoonnummer in en schrijft u tekst pagina

16 Kennismaking met de OpenStage Aansluitingen aan de onderzijde van het toestel Netvoedingsadapter USB-stick[1] Pc (bijv. OpenStage Manager) Netwerkswitch Landspecifieke kabel Headset Aansluiting voor uitbreidingsconsoles Hoorn Eigenschappen van de OpenStage-telefoon OpenStage Uitvoering display G KleurenTFT G KleurenTFT 640x x240 Backlight Vrij programmeerbare sensortoetsen Full duplex handsfree-functie 9 Headset Bluetooth USB-master[1] 10/100 Mbps ethernetswitch Æ pagina Mbps ethernetswitch Æ pagina 17 Connector voor uitbreidingsconsoles Web Based Management (WBM) [1] Gebruik voor de aansluiting van de USB-stick een verlengingskabel (bijv. C39195-Z7704-A5). De aansluiting is niet geschikt voor USB-hubs

17 Netwerkaansluitingen beter gebruiken Kennismaking met de OpenStage De OpenStage 60/80 heeft een ingebouwde 10/100 Mbps ethernetswitch. De OpenStage 60 G/80 G beschikt over een 1000 Mbps ethernetswitch. Dat betekent dat u een pc rechtstreeks via de telefoon met het LAN kunt verbinden. De verbindingsmogelijkheid van telefoon naar pc moet eerst door de servicetechnicus worden geactiveerd. Netwerkswitch OpenStage 60/60 G/80/80 G Pc Door deze manier van aansluiten bespaart u telkens een netwerkaansluiting op de gebruikte switch en hebt u bij de betreffende indeling minder netwerkkabels nodig gebruikt u kortere aansluitingen. 17

18 Kennismaking met de OpenStage OpenStage Manager Het programma biedt u een extra mogelijkheid om uw telefoon aan uw persoonlijke behoeften aan te passen. De OpenStage Manager is geschikt voor de volgende modellen: OpenStage 60 (SIP/HFA) OpenStage 60 T OpenStage 80 (SIP/HFA) OpenStage 80 T OpenStage 60 G / 80 G (SIP/HFA) Functies Telefoonboekbeheer Toewijzing van afbeeldingen aan contacten Synchronisatie van contacten Back-up en herstel Toetsprogrammering Schermbeveiliging Beltonen Vraag de servicetechnicus beheerder om de meest recente versie van OpenStage Manager. 18

19 Kennismaking met de OpenStage OpenStage Key Module De OpenStage Key Module is een uitbreidingsconsole die u aan de zijkant van de telefoon kunt bevestigen en die nog eens 12 verlichte, vrij programmeerbare toetsen biedt. Deze toetsen kunt u, net als op de telefoon, naar wens programmeren en gebruiken pagina 24. De afbeelding toont een OpenStage Key Module voor OpenStage 80/80 G. U kunt maximaal 2 OpenStage Key Modules op uw OpenStage 60/60 G/ 80/80 G aansluiten. 19

20 Kennismaking met de OpenStage Toetsen en regelaars Functietoetsen Toets Functie bij het indrukken van de toets s Gesprek beëindigen (verbreken) pagina 52. r Oproepomleiding [1] pagina 82. q Toets heeft momenteel geen functie. [1] Als het toetslampje op uw telefoon knippert, is uw aansluiting als omleidbestemming ingesteld. Audio-bedieningselementen Volumetoetsen Toets TouchSlider Functie bij het indrukken van de toets n Luidspreker in-/uitschakelen pagina 47. o Headset in-/uitschakelen pagina 58. p Microon uit-/inschakelen (ook bij handsfree) pagina 53. Net als bij de TouchGuide pagina 22 stelt u eigenschappen, bijv. het volume van uw toestel, in door de regelaar met uw vingertop te bewegen. in het handboek gebruikt symbool: X De blauwe verlichte balk geeft het volume van de huidige signalen aan (belsignaal, hoorn en luidspreker). Dit volume kunt u door het aanraken van de regelaar wijzigen. Helderheid van de TouchSlider instellen pagina