Coaching. komen. Ik wens u veel leesplezier, alsmede toegevoegde waarde in uw dagelijkse praktijk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coaching. komen. Ik wens u veel leesplezier, alsmede toegevoegde waarde in uw dagelijkse praktijk."

Transcriptie

1 Coaching Graag wil ik u van dienst zijn. Ik wil u helpen meer inzicht te krijgen in het fenomeen coaching. Een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Menig boek, menig artikel is hier ook al over geschreven. Veelal zijn dit prozaïsche stukken tekst, die eenvoudigweg ook in maximaal 1 á 5% van de gebruikte woorden weergegeven hadden kunnen worden. En wat te denken van degenen die zich coach noemen. Het zijn op de eerste plaats veelal procesmatige denkers en werkers, die een weg aangeven die eigenlijk ongedefinieerd (lees: doelloos) loopt. De hoe-vraag domineert eenvoudigweg de waarom-vraag. Op de tweede plaats zijn het vaak lieden die gewoon zijn gaan coachen zonder zich in de psychologie van de mens te hebben verdiept. Wat ik u aanbied is in mijn ogen van toegevoegde waarde en in zekere zin ook uniek. Het gaat om de combinatie van de factor doel met de factor mens. Twee onveranderlijke factoren in feite. Wat wel gevarieerd kan worden, is de manier waarop de mens omgaat met zijn doel. Dit noemen we de keuze voor het (juiste) gedrag: gegeven je werkomgeving, de verwachtingen en jezelf het beste eruit halen. Over dit keuzeproces handelt dit boek. Het is in feite een compilatie van twee van mijn eerdere boeken, over respectievelijk persoonlijke coaching en ijk teamcoaching. aan bod komen. Ik wens u veel leesplezier, alsmede toegevoegde waarde in uw dagelijkse praktijk. 5

2 Inleiding Voor wie is dit boek bestemd? Dit is geschreven vanuit mijn rol als coach. Ik wil u graag coachen en een bijdrage leveren aan uw succes, uw plezier, uw gezondheid! Het is geschreven voor: - directies en leidinggevenden, - functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van menselijk potentieel (Human Resources Management/Personeelszaken), - consultants van (management-)adviesorganisaties, - en verder voor iedereen die zich actief wil ontplooien in zijn of haar werk. In dit deel van het boek beschrijf ik de methode die ik in mijn werk als management consultant toepas bij individuele coaching: het resultaatgericht ontwikkelen van medewerkers en managers in een organisatie, zowel binnen de profit- als de not-for-profitsector. Het zal u duidelijk worden welke zaken bepalend zijn voor succes in een organisatie. Coaching Een coachingstraject is niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Maar iemand die zich inzet om te werken aan de persoonlijke succesfactoren, kan erop rekenen dat de moeite zich loont. Het werpt zijn vruchten af, voor uzelf en voor uw omgeving. 11

3 Het resultaat is: meer succes. Succes betekent ook meer plezier in uw werk. En als u zowel succes als werkplezier hebt, gaat u zich beter voelen. Dat leidt weer tot een grotere kans op een plezierig privéleven en waarschijnlijk ook een betere gezondheid. Na coaching zal iemand inzicht hebben gekregen in zijn functioneren. Zijn gedrag zal blijvend veranderd zijn en hij zal verder kunnen groeien in zijn baan. De hulp van de coach is niet meer nodig. Als er echter sprake is van een nieuwe ontwikkeling, een nieuwe baan of een nieuwe organisatie kan een persoonlijke coaching weer nuttig zijn, omdat de omstandigheden! dan immers drastisch veranderd zijn. Coaching is een belangrijk middel om te groeien. Zoals we allemaal weten zijn we als mens niets anders dan zintuigen; het oog kan zichzelf niet zien. Daar moet dus iemand bij helpen. Er is iemand nodig die je een spiegel voorhoudt. Een psycholoog wordt niet voor niets wel eens spiegeloog (het oog dat spiegelt) genoemd... Het komt vaak voor dat iemand keihard werkt, maar zich richt op de "#$#jft. Hij heeft dat zelf niet in de gaten, staat er eenvoudigweg niet bij stil. Een coach kan zo iemand naar zichzelf laten kijken en laten inzien welke factoren een fundamentele rol spelen bij het verkrijgen van het beoogde resultaat. De betrokkene leert zijn gedrag blijvend te veranderen en leert te focussen op andere factoren. Na de coaching kan iemand effectief en met meer succes verder in zijn baan. Hij zal meer zicht op zichzelf hebben en op de belangrijkste parameters die bepalend zijn voor het welslagen in een organisatie. De factoren resultaatverwachting, persoonlijkheid en situatie zullen van groot belang blijken te zijn. Het zijn de hoekstenen waar je niet omheen kunt, het zijn de zogenaamde ijsbergen; punten die herkend en onderkend moeten worden. 12

4 Het ontstaan van de methode /2*8233)*/)1%),*01)33,*9:4;)1,0%21;)1/')182*%)(0<21,.;,)( De methode die nu wordt uitgelegd, mede aan de hand van een casus uit de managementpraktijk, is bij me opgekomen tijdens een presentatie aan middle managers in het voorjaar van De managers waren uitgenodig%&''())*+,-))*.'/ (267&''())*persoonlijk managementontwikkeltraject. Het was een groep van vijfentwintig zo ingesteld is, te overtuigen. En overtuiging is juist nodig, want zonder overtuiging, zonder commitment, is elk programma bij voorbaat mislukt. Voor mij was het een uitdaging om deze groep in beweging te krijgen. Ik vertelde kort en helder wat ontwikkeling is en wat dit voor hen in zou houden: - Managers kunnen niet ontwikkeld worden, ze ontwikkelen zichzelf. - Inzicht werkt sneller en effectiever dan trial and error. - Inzicht komt actief van binnenuit; van buitenaf kan het alleen ondersteund worden. - Je moet niet de persoonlijkheid, maar het gedrag veranderen. - Je verkrijgt resultaat door inzet van de sterke punten, daar waar verbeterkansen liggen. - Door de juiste omgeving te creëren versnel je het succes. Als ik word uitgedaagd kom ik doorgaans tot de beste prestaties. Ik zag het volgende model voor me en ik tekende het voor de groep op een flip-over uit. 13

5 FBGHIJKKJ ABCCDE LMNOP QRSTU cde [WYURR\]^_`aW^X VWXYZV cde ABFBfgJ U^bTZb^W FBGHIJKKJ []Wh^WY VWhR\XaW^X UTSSWU Voor u hebben we het model geactualiseerd. Het heeft nu de vorm van een trechter. Het komt namelijk aan op het focussen op de juiste elementen, om daarna met succes te werken, ofwel: kiezen voor gedrag met rendement. Dit model is afgebeeld op de bladzijde hierna. SMART staat voor: Specifiek Meetbaar Akkoord over en weer Realiseerbaar Tijdgebonden 14

6 Ik stelde de managers een aantal vragen. Wie zijn bepalend voor het succes in jullie baan en wanneer zijn die mensen tevreden? Wanneer doet jullie organisatie het goed? Welk resultaat hebben jullie als leidinggevenden, samen met júllie managers, voor ogen? Het gaat erom specifiek te benoemen wat jullie allen verlangen van de resultaten. Vaak denkt men hetzelfde doel te hebben, maar blijkt ieder er een anijkklmnjopqrssr tuvwx yz{ }}~ ƒz Œ ˆ Šˆ z Ž Ž Œ Ž ŽŒ Ž Ž Ž š šœ ž šÿ ž ž 15

7 dere betekenis aan te geven. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Als dat niet het geval is, krioelen de molecuultjes richtingloos door de organisatie. Dus: SPECIFIEK - S Het is altijd van belang om resultaten te kwantificeren. Maak het meetbaar. Bepaal hiervoor de ken- en de stuurgetallen. Door het meetbaar te maken, kan op vooraf afgesproken momenten (te denken valt aan elke week of elke maand) gecheckt worden wat er is bereikt. Welke effecten had dit bijvoorbeeld op het uiteindelijke (en dus ook daadwerkelijk gemeten) verkoopresultaat? Het wordt zichtbaar als iemand achterblijft met zijn resultaat. Tijdig ingrijpen wordt daarmee mogelijk. Dus: MEETBAAR - M Een opdracht moet niet simpelweg van bovenaf gedropt worden op een functionaris. Medewerkers zetten zich pas in als ze mee hebben kunnen denken. Vaak wordt dit verkeerd gedaan: een doel wordt bepaald door de top, het middle management kan dan alleen nog maar aan de medewerkers mededelen dat het van bovenaf is opgelegd en dus vrijwel onhaalbaar zal zijn. Het is van groot belang dat u een akkoord hebt met de belanghebbenden voor uw succes. Is er een akkoord over en weer? Dus: AKKOORD - A Kengetallen zijn de cijfers die de huidige situatie uitdrukken; stuurgetallen zijn de cijfers waarmee de mensen die bepalend zijn voor het succes in uw baan in de nabije toekomst tevreden zullen zijn. 16

8 scena ª«±²³ Alle gezamenlijk gedefinieerde doelen dienen ook realistisch te zijn. U kunt prachtige, noem het maar opportunistische, maar ze moeten wel reëel zijn. Als dat niet zo is, zijn hardlopers doodlopers. Dat wat u heeft afgesproken, is dat haalbaar, is het realiseer- ²ª± ²«±µ± ±² ¹±ºª»»±²¼ª «½¼ ¾± ±ª ±² À±±½± ±±² baar? Dus: REALISEERBAAR - R Resultaatverwachtingen dienen ook tijdgebonden te zijn. U hebt er duidelijke begrenzing in de tijd aan. Hebt u een periode afgesproken waarbinnen uw plan uitgevoerd moet worden? Is het tijdgebonden? Dus: TIJDGEBONDEN - T Ik vertelde de groep dat het in organisaties altijd gaat om resultaat. De medewerkers zelf zijn daarbij van essentieel belang. Maar hun inbreng is alleen effectief, als deze gekoppeld is aan wat van hen verwacht mag worden. Het is zeer belangrijk om dat steeds voor ogen te houden. Ook moet je inspelen op de dagelijkse situatie en gedrag ontwikkelen dat de effectiviteit bevordert. Gedrag is niets anders dan weten wat van invloed is op een goede beslissing en hier naar handelen. Gedrag moet je niet willekeurig kiezen; je moet de impact van de onderliggende invloeden bezien en daarnaar handelen. Gedrag moet wel een bewuste keuze zijn. Om succes te hebben, moet je niet alleen de dingen goed doen, maar vooral weloverwogen de goede dingen doen en daarbij gefocust zijn op de hoofdingrediënten. Dit noemen we ook wel: Kiezen voor effectief gedrag. 17

9 ÁÂÃÄÅÆÇÈÈÇÉÈÊËÌÈËÌÁÍÎËÌÏÇÇÐÇÇÌÑÍÍÐÒÂÓÔÕËÕÂËÌÏËÈÖ ÇÄÄËÌÌÂËÄØ Ik ëßééüéýûüêþìüíîèéîßàïüéðñßéðßêâòìþêûüçßàéßéåüßûßéêîììþüüé ben ervan overtuigd dat op ieders weg een aantal schatten verborgen ÍÊÏÇÄÕËÙÕÍÊÇÇÐÉÂËÄÈÏÍËÌÅÚËÊÇÌÏÏÂËÕËwel ontdekt en benut, wordt al doenûüýþßàáâãäåæßüçèéûûßéêüéèéders aanpakt en ziet dat zijn nieuwe gedrag succes heeft, zal dat nieuwe gedrag automatisch definitief gedrag worden. levendige discussie. Binnen enkele dagen had ik van allen de toezegging dat ze mee zouden gaan doen aan de ontwikkelmethode. En zelfs met veel plezier; de stemming, die aan het begin nog zo mat was, was helemaal omgeslagen. Vanaf dat moment was voor de middle managers het parool: Specifiek Meetbaar Akkoord over en weer Realiseerbaar Tijdgebonden Ofwel: SMART! Ik wil u in dit boek helpen inzicht te krijgen in de factoren die bepalend zijn voor succes in een organisatie. Dit inzicht is de noodzakelijke eerste stap op weg naar meer controle over uw werkomgeving. Als u zich inzet om aan de sleutelsuccesfactoren te werken, dan kunt u erop rekenen dat uw energie effect zal hebben, op uzelf en uw omgeving. óìôõæðõüîüéñüåìíûüýïìõðüâïèctoren, dan werkt u wel hard, maar is de kans op succes, plezier en gezondheid in uw werk beslist minder groot. 18

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten

Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten 1 Zo binnen, zo buiten de kracht van polariteiten Martine van den Bosch Wat is het binnen jezelf dat je buiten jezelf een bepaald persoonlijk vraagstuk tegen komt? Uitgaande van het gegeven dat onze persoonlijkheid

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Meer Impact voor P&O-ers

Meer Impact voor P&O-ers Speciale Uitgave Meer Impact voor P&O-ers 4W-model voor Strategische Keuzes Dit is een gratis uitgave van Bureau Bohré 2 Inhoudsopgave Herken jij jezelf hierin? 3 Waarom is dit ebook voor jou interessant?

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

De performance manager

De performance manager Trefwoorden: Performance management Leidinggeven Samenwerken De juiste balans tussen kaders stellen en ruimte geven De performance manager Hoe zorg je er als manager voor dat mensen gemotiveerd aan de

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 2 Succesfactoren voor een gezonde onderneming 15 Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 De winstgevende tandartspraktijk 2.1 Succes laat sleutels achter Succes is het vermogen

Nadere informatie

Masterclass Oplossingsgericht Werken

Masterclass Oplossingsgericht Werken Masterclass Oplossingsgericht Werken Trainers: Aaltsje Wester Harma van Zon Communicatie,training en coaching www.aaltsjewester.nl aaltsjewester@quicknet.nl 1 Korte Geschiedenis: 1. De beginjaren van de

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie