De KBC IBAN-convertor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De KBC IBAN-convertor"

Transcriptie

1 De KBC IBAN-convertor

2 Inhoudstabel 1. Het doel van de IBAN-convertor Functionele beschrijving Het tabblad Snelle conversie Het tabblad Converteer bestand Installatie van de IBAN-convertor Updates voor de IBAN-convertor Update BIC-referentiebestand Detectie nieuwe versie van de IBAN-convertor Conversie van één enkel rekeningnummer Omzetting van een bestand met een lijst van rekeningnummers Stap 1: Het te importeren bestand selecteren Stap 2: Controle vóór de conversie Stap 3: Exporteer het bestand Compatibele bestanden voor import van tegenpartijgegevens Wat is een bestand met extensie txt? Wat is een XML-bestand? Compatibel bestand met extensie txt zonder koptekst voor importeren van tegenpartijgegevens Wat is de lay-out van een bestand met extensie txt zonder koptekst? Definitie van de verschillende veldblokken Veldblok Tegenpartij (verplicht) Veldblok BegunstigdeCirculaireChequeInfo (optioneel) Veldblok BegunstigdeRekening (optioneel) Veldblok DebiteurDomiciliëringsnummer (optioneel) Voorbeelden Compatibel bestand met extensie txt met koptekst voor importeren van tegenpartijgegevens Wat is de lay-out van een bestand met extensie txt met koptekst? Voorbeelden: Compatibel XML-bestand voor importeren van tegenpartijgegevens Hoe is dit specifieke XML-bestand ingedeeld? Definitie van de verschillende veldblokken Veldblok 'Tegenpartij' (verplicht) Veldblok BegunstigdeCirculaireChequeInfo (optioneel) Veldblok BegunstigdeRekening (optioneel) Veldblok DebiteurDomiciliëringsnummer (optioneel) Ver.1.0 page 2 van 26

3 1. Het doel van de IBAN-convertor SEPA schrijft het gebruik van een IBAN + BIC-code voor in plaats van de oude structuur van rekeningnummers in de BBAN-vorm (XXX-XXXXXXX-XX)). Dat betekent dus ook dat u een conversie van uw begunstigden zal moeten doen van BBAN naar IBAN + BIC. De IBAN-convertor voorziet in twee behoeften: ERP-pakketten bevatten veel oude rekeningnummers die moeten vervangen worden door de nieuwe IBAN-rekeningnummers + BIC-codes. De IBAN-convertor maakt een inen uitvoer mogelijk vanuit een ERP-pakket in gestructureerde XML of TXT bestanden. De omgezette bestanden bevatten zowel het oude als het nieuwe rekeningnummer. Sommige gebruikers willen wellicht eenmalig een oud rekeningnummer omzetten in een IBAN-rekeningnummer + BIC-code. Dit document beschrijft de tool die KBC gebruikt om bovenstaande behoeften te vervullen. Opgelet: hoewel aan sommige begunstigden gegevens over debiteuren en circulaire cheques kunnen zijn gekoppeld, worden uitsluitend de gegevens van Belgische begunstigde rekeningen omgezet. Aangezien domiciliëring in de SEPA-context nog niet beschikbaar is, worden deze gegevens niet omgezet bij de verwerking door de IBAN-convertor Functionele beschrijving De IBAN-convertor is een zelfstandige toepassing die offline kan opereren (zonder internetverbinding) en omvat twee mogelijke werkstromen die op het beginscherm worden weergegeven als tabs, zoals te zien in het bijgaande screenshot. Het gaat om de tabs Snelle conversie en 'Converteer bestand' Het tabblad Snelle conversie In dit programma kan de gebruiker een Belgisch rekeningnummer (BBAN-code) invoeren en door vervolgens op de knop Converteer te drukken worden de IBAN en de BIC-code gegenereerd, samen met de gegevens van de bank. Ver.1.0 page 3 van 26

4 Het tabblad Converteer bestand Bedrijven die hun begunstigden vanuit hun ERP- of boekhoudpakket willen converteren van het oude BBAN formaat naar het nieuwe IBAN- en BIC-formaat, kunnen deze tool gebruiken. Vervolgens kan het resulterende bestand terug worden geüpload in hun ERP- of boekhoudpakket. De IBAN-convertor kan drie verschillende bestandsindelingen verwerken: XML-bestand TXT-bestand met koptekst (*) TXT-bestand zonder koptekst (*). Hou er rekening mee dat een TXT-bestand met koptekst niet in een XML-bestand kan worden geëxporteerd. De gebruiker doorloopt het omzettingsproces aan de hand van een gebruiksvriendelijke interface met heldere visuele feedback en stapsgewijze instructies. Na het uploaden wordt de gebruiker door een proces van drie stappen geleid: 1. De gegevens van het geüploade bestand worden gevalideerd en als de validatie slaagt, vervolgens omgezet. 2. De tabel wordt gepresenteerd om het resultaat van het proces zichtbaar te maken. Ook wordt aangegeven voor welke rekeningen fouten zijn gegenereerd. Deze fouten kunnen in dezelfde tabel worden hersteld. 3. Nadat alle fouten zijn verholpen kan het bestand worden opgeslagen. De gebruiker kan tevens selecteren welke begunstigden moeten worden opgeslagen. Voor het exportbestand kunt u kiezen uit drie indelingen: XML-bestand TXT-bestand met koptekst TXT-bestand zonder koptekst. ERP Ander boekhoud - pakket STAP 1 Validatie & Conversie STAP 2 Bekijk veranderingen Foutenoverzicht Correctie fouten STAP 3 Export als XML of TXT Andere ebanking applicatie TXT Met Hoofding TXT Met Hoofding TXT Zonder Hoofding TXT Zonder hoofding XML XML Ver.1.0 page 4 van 26

5 2. Installatie van de IBAN-convertor 1. Surf naar 2. Zoek het onderdeel KBC IBAN-convertor en start de download. 3. Navigeer naar de locatie waar u de IBAN-convertor hebt gedownload en dubbelklik op het bestand Converter.msi. 4. U komt terecht in het welkomvenster van de IBAN-convertor installatie wizard. Klik op de knop Volgende om de installatie te starten. Ver.1.0 page 5 van 26

6 5. Het volgende venster dat verschijnt, is het venster met de licentieovereenkomst. Zorg ervoor dat u de optie Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst hebt geselecteerd en klik op de knop Volgende om verder te gaan. 6. Het volgende venster dat verschijnt laat u toe om installatielocatie te wijzigen van de IBAN-convertor. Indien u deze wenst te installeren op een andere locatie, kan u dit doen door op de knop Wijzigen te klikken en dan uw installatielocatie te kiezen. Klik op de knop Volgende indien u deze niet wenst te wijzigen. Ver.1.0 page 6 van 26

7 7. De setup wizard heeft de benodigde informatie verzameld om de installatie te voltooien. Klik op de knop Installeren om verder te gaan. 8. De setup wizard installeert de benodigde bestanden. Wacht tot deze gedaan heeft. Ver.1.0 page 7 van 26

8 9. Als de installatie gedaan is, komt u in het volgende venster terecht. Klik op de knop Voltooien om de setup te beëindigen. Ver.1.0 page 8 van 26

9 3. Updates voor de IBAN-convertor 3.1. Update BIC-referentiebestand Het door de gebruiker gedownloade installatiepakket van de IBAN-convertor bevat een BICreferentietabel. Deze tabel vervult twee functies: Hij bevat de omzettingsregels voor de BIC-codes. Hij koppelt het protocolnummer van het lokale rekeningnummer (eerste 3 cijfers van het rekeningnummer) aan een BIC-code. Het programma moet telkens als de toepassing wordt gestart verbinding leggen met de server om na te gaan of de achterliggende BIC-referentietabel up-to-date is. Ten behoeve van dit proces is deze tabel voorzien van een versienummer. Als de server over een recentere versie van de BIC-tabel beschikt, legt het programma verbinding met de server en wordt het bestand gedownload. Deze update verloopt op de achtergrond, zonder dat u ervan wordt verwittigd. Als geen verbinding kan worden gelegd (als gevolg van beperkte internettoegang, een firewall...) wordt een waarschuwing weergegeven. Als de BIC-referentietabel zes maanden lang niet is bijgewerkt, wordt een pop-upvenster weergegeven met de waarschuwing Uw database is ouder dan 180 dagen. Dit kan verkeerde resultaten opleveren. Voer een update uit voor deze toepassing. U moet dan op de knop Sluiten klikken, waarna de IBAN-convertor opent. Indien u dan beschikt over een vrije internetverbinding, gebeurt de update automatisch op de achtergrond. Ver.1.0 page 9 van 26

10 3.2. Detectie nieuwe versie van de IBAN-convertor Tijdens de controle of de BIC-referentietabel op de server is bijgewerkt gaat de toepassing tevens na of er een nieuwere versie van het programma beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, wordt dit in een waarschuwingsbericht gemeld voordat het programma wordt gestart. De nieuwere versie wordt niet automatisch geüpdatet, maar u kan de laatste versie steeds terugvinden op de volgende website: Ver.1.0 page 10 van 26

11 4. Conversie van één enkel rekeningnummer U kunt een enkel Belgisch rekeningnummer omzetten van BBAN naar IBAN + BIC-code. U krijgt dan eveneens ook de naam en het adres van de bank. Bij het starten van de IBAN-convertor krijgt u twee tabs te zien. De tab Snelle conversie en de tab Converteer bestand, waarover u in hoofdstuk 5 uitleg krijgt. U ziet dat het tabblad Snelle conversie uit twee hoofdonderdelen bestaat, namelijk het onderdeel Invoer basis rekeningnummer en het onderdeel Gegenereerde IBAN-nummer en BIC-code. Voor het omzetten van een BBAN-rekeningnummer naar een IBAN-rekeningnummer, voert u het nummer in het veld Oorspronkelijk reknr. in, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding. Als het rekeningnummer op de juiste wijze is ingetypt, wordt het herkend als een correct rekeningnummer en wordt het in het groen afgebeeld. Als het rekeningnummer niet voldoet aan de vereisten van de BBAN-notatie, wordt een foutbericht weergegeven. Klik op de knop Sluiten en vervolgens op de knop Velden wissen en voer een geldig BBAN-rekeningnummer in. Ver.1.0 page 11 van 26

12 Als het BBAN-rekeningnummer is gevalideerd klikt u op de knop Converteer. U ontvangt het IBAN-rekeningnummer en de bijbehorende BIC-code. Eveneens wordt het bijbehorende bankadres weergegeven. Als u nog een rekeningnummer wilt omzetten, klikt u gewoon op de knop Velden wissen om opnieuw te beginnen. Merk op: Het maakt niet uit of u het BBAN-rekeningnummer zonder scheidingstekens intypt (bijv ) of in een andere vorm (bijv.: ). U kunt vrijwel alle scheidingstekens gebruiken (waaronder onderstreping, puntjes, slash, streepjes,...). Ver.1.0 page 12 van 26

13 5. Omzetting van een bestand met een lijst van rekeningnummers Zoals in het vorige hoofdstuk al werd gemeld zijn er twee mogelijkheden voor het omzetten van BBAN-rekeningnummers in IBAN-rekeningnummers: één rekeningnummer omzetten of een bestand omzetten dat een lijst met rekeningnummers bevat. Dit is de tweede keuzemogelijkheid. Hiermee kunt u een bestand dat aangemaakt werd door een andere toepassing (bijv. boekhoudpakketten, ERP, andere toepassingen voor e-banking, ) uploaden. Dit bestand, dat de extensie TXT of XML moet hebben, moet worden aangemaakt door de toepassing van een andere leverancier en moet zijn gestructureerd volgens de voorschriften in hoofdstuk 6. Dit bestand kan vervolgens in de IBAN-convertor worden geïmporteerd via een venster voor openen van bestanden Stap 1: Het te importeren bestand selecteren Ga naar de locatie van het bestand dat de begunstigden bevat die u wilt importeren. Selecteer het bestand en klik op de knop Importeer >> Stap 2: Controle vóór de conversie Na het importeren van de begunstigden krijgt u de gelegenheid om de begunstigden te selecteren die u wilt omzetten, en ten tweede kunt u de gegevens corrigeren als er fouten worden aangetroffen. Standaard zijn alle begunstigden geselecteerd voor het importeren. Ook wordt in een apart onderdeel het totale aantal aangetroffen fouten weergegeven. Onder het berichtgebied worden alle begunstigden weergegeven in een tabel met de volgende kolommen. Er zijn twee hoofdonderdelen, namelijk Informatie begunstigde met de gegevens uit het geïmporteerde bestand, en Conversie informatie met de conversiegevens die de IBANconvertor aantreft in het geïmporteerde bestand. Ver.1.0 page 13 van 26

14 De fouten worden in het rood weergegeven in de betreffende kolom. Als voor een rekening bijvoorbeeld geen BIC-gegevens zijn aangetroffen, wordt de BIC-cel in het rood weergegeven. In de kolom Conversie commentaar wordt het bericht Geen BIC gevonden weergegeven. Alle waarden die tijdens het omzettingsproces met goed gevolg zijn toegevoegd, worden groen gemarkeerd. De oorspronkelijke waarden blijven in het wit staan, zodat de oorspronkelijke waarden uit het begunstigdenbestand goed herkenbaar blijven. Als er begunstigden zijn met meerdere rekeningnummers, worden die elk in een eigen regel weergegeven. De volgende fouten kunnen zich voordoen: Geen BIC gevonden of BIC ongeldig: Als het protocolnummer (eerste 3 cijfers van een rekeningnummer) niet kan worden opgehaald uit de databasetabel. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als België wordt gekozen als land van de rekening, terwijl een buitenlands rekeningnummer is ingevoerd. Als een BIC-code al in het oorspronkelijke geïmporteerde bestand stond, maar niet voorkomt in de databasetabel. Lokaal rekeningnummer ongeldig of geen koppeling beschikbaar: Als de controlegetallen onjuist zijn. Zo kan een rekeningnummer niet binnen een officieel ondersteunde reeks vallen. Als dit zich voordoet, moet u uw bank om nadere inlichtingen vragen. IBAN niet geldig: Als de IBAN al in het oorspronkelijk geïmporteerde bestand stond en de check-digits zijn onjuist. Voor het corrigeren van fouten gaat u naar de rood gemarkeerde velden en wijzigt u de informatie. Als de gewijzigde informatie correct is, wordt de eerder rood gemarkeerde cel groen Stap 3: Exporteer het bestand Als u alle geïmporteerde begunstigden hebt nagelopen en alle aangetroffen fouten verholpen, kunt u de gegevens gaan exporteren. Als er begunstigden in de lijst staan die u niet wilt exporteren, kunt u de selectie ongedaan maken door het bijbehorende selectievakje met de titel Exporteren uit te schakelen. In het onderstaande voorbeeld wordt de tweede begunstigde weggelaten. Ver.1.0 page 14 van 26

15 Nu kunt u het bestand gaan exporteren. Klik op de knop Volgende >> in de rechter onderhoek van het programma. In het volgende venster dat wordt weergegeven moet u eerst op de knop Browse klikken om te selecteren waar u het bestand wilt opslaan. Het programma biedt de mogelijkheid om een bestand met de extensie TXT of XML te exporteren. Wij zullen hier verder alleen de XML-optie bespreken. In het bladervenster gaat u naar de bestandslocatie waar u het XML-bestand wilt opslaan. Typ de gewenste bestandsnaam. Als u klaar bent, klikt u ter bevestiging op de knop OK. Ver.1.0 page 15 van 26

16 U gaat terug naar het voorgaande scherm, waar u ziet dat zowel de bestandslocatie als de bestandsnaam is ingevuld in de balk Kies export bestandsnaam. Klik op de knop Exporteren om verder te gaan. Als u in het vorige scherm begunstigden hebt uitgesloten van de exportbewerking, krijgt u een bevestigingsvenster met een overzicht van de gegevens die geëxporteerd gaan worden. Als de tabel nog fouten bevat (rood gemarkeerd) krijgt u het bericht X van de X zullen bewaard worden (aangevinkt). Sommige rekeningnummers bevatten nog fouten. Zie rode cellen. Wenst u verder te gaan en dit bestand te bewaren? en krijgt u de gelegenheid om terug te gaan door op de knop Nee te drukken. Anders klikt u op de knop Ja. Hierna wordt een bevestigingsvenster weergegeven. U hoeft slechts op de knop Sluiten te drukken om te bevestigen. Ver.1.0 page 16 van 26

17 6. Compatibele bestanden voor import van begunstigdengegevens Zoals eerder gemeld kunnen drie verschillende bestandsindelingen worden gebruikt om gegevens in de IBAN-convertor te importeren: bestand met extensie txt (in TXT-indeling) zonder koptekst bestand met extensie txt met koptekst (in TXT-indeling) sterker gestructureerd bestand (in XML-indeling) 6.1. Wat is een bestand met extensie txt? Een bestand met extensie txt is een computerbestand dat alleen op volgorde kan worden gelezen of geschreven. Het bestaat uit een of meer records. Elk record beslaat één regel en omvat een of meer velden. Elk veld kan een gegevenswaarde bevatten of leeg worden gelaten. Vaak heeft elk veld een vaste breedte. In het veel voorkomende geval waarbij alle velden en alle records een vaste breedte hebben, kan het platte bestand een bestand met vaste breedte worden genoemd. Bij een record met variabele breedte worden de velden van elkaar gescheiden door een speciaal teken zoals een tabteken, een komma of een puntkomma. De tool accepteert enkel de puntkomma Wat is een XML-bestand? Extensible Markup Language (XML) is een universele opmaaktaal. Het wordt geclassificeerd als een 'extensible language' omdat het gebruikers toelaat om eigen elementen te definiëren. Het primaire doel is om het delen van gestructureerde gegevens tussen verschillende informatiesystemen mogelijk te maken, in het bijzonder via internet. Het wordt zowel gebruikt voor het coderen van documenten als voor het serialiseren van gegevens. In deze laatste context is het vergelijkbaar met andere serialisatietalen op tekstbasis. Een XML-document kan op twee niveaus al dan niet correct zijn: Gestructureerd. Een gestructureerd document voldoet aan alle syntaxisregels van XML. Als bijvoorbeeld een startmarkering verschijnt zonder de bijbehorende eindmarkering, is het document niet gestructureerd. Een document dat niet gestructureerd is, wordt niet als XML beschouwd; het mag dan niet worden verwerkt door een conformerende parser. Geldig. Een geldig document voldoet hiernaast aan bepaalde semantische regels. Deze regels kunnen door de gebruiker gedefinieerd zijn, of zijn bijgesloten in de vorm van een XML-schema of DTD (documenttype-definitie). Als een document bijvoorbeeld een ongedefinieerd element bevat, is het niet geldig; het mag dan niet worden verwerkt door een validerende parser. Ver.1.0 page 17 van 26

18 6.3. Compatibel bestand met extensie txt zonder koptekst voor importeren van tegenpartijgegevens Wat is de lay-out van een bestand met extensie txt zonder koptekst? Een regel of record kan de volgende veldblokken bevatten: tegenpartij + gegevens circulaire cheque (BeneficiaryCircularChequeInfo); OF tegenpartij + rekeningnummer (BenificiaryAccount); OF tegenpartij + domiciliëringsnummer (DebtorDirectDebitNumber). Belangrijk: Aangezien het veldscheidingsteken een puntkomma is, mag dit teken absoluut niet binnen een veld worden gebruikt Definitie van de verschillende veldblokken Veldblok Tegenpartij (verplicht) FIELD NAME TYPE LENGTH CONTENT XC1 Land rekening A 2 Alfabetische ISO-landcode van de rekening van de tegenpartij XC2 Alias AN 64 Korte naam of code voor intern gebruik in uw onderneming - optioneel XC3 Naam AN 64 Volledige naam van de tegenpartij XC4 Adres AN 64 Adres van de tegenpartij XC5 Postcode AN 64 Postcode van de tegenpartij XC6 Gemeente AN 64 Gemeente van de tegenpartij XC7 Land A 2 Alfabetische ISO-landcode van de tegenpartij XC8 adres AN 256 adres van de tegenpartij - optioneel XC9 Telefoon AN 32 Telefoonnummer van de tegenpartij - optioneel Y Selectieveld N 1 Het selectieveld bepaalt of de regel een derde blok bevat en zo ja, wat voor een blok. Dit selectieveld heeft als waarde een geheel getal van 1 tot 3: Notatie: XC1;XC2;XC3;XC4 ;XC5 ;XC6 ;XC7 ;XC8 ;XC9 ;Y 1: dit veld wordt gevolgd door een blok BeneficiaryCircularChequeInfo. 2: dit veld wordt gevolgd door een blok BenificiaryAccount. 3: dit veld wordt gevolgd door een blok DebtorDirectDebitNumber. Ver.1.0 page 18 van 26

19 Veldblok BegunstigdeCirculaireChequeInfo (optioneel) FIELD NAME TY LENGTH CONTENT PE XCC1 Methode AN : gewone cheque, te sturen naar de begunstigde klant; : circulaire cheque, te sturen naar en betalen aan de begunstigde klant zelf; : gewone circulaire cheque, over te maken naar de bestellende klant; : circulaire cheque, over te maken naar de bestellende klant en te betalen aan de geadresseerde zelf. XCC2 Taal N 1 0: niet vermeld 1: Nederlands 2: Frans 3: Duits XCC3 Aanspreking N 1 0: geen aanspreektitel 1: Mr. 2: Mevr. 3: Mejuffrouw 4: Dhr. en Mevr. 5: Dhr. of Mevr. 6: Weduwe XCC4 Kosten N 1 0: SHA: gedeelde kosten (weggelaten bij implementatie) 1: BEN: alle kosten gedragen door begunstigde 2: OUR: alle kosten gedragen door bestellende klant Notatie: XC1;XC2;XC3;XC4;XC5;XC6;XC7;XC8;XC9;1;XCC1;XCC2;XCC3;XCC4 NB: Per tegenpartij is slechts één blok BeneficiaryCircularChequeInfo toegestaan. Ver.1.0 page 19 van 26

20 Veldblok BegunstigdeRekening (optioneel) FIELD NAME TYPE LENGTH CONTENT XCA1 Rekening_IBAN AN 64 Minimaal één van deze drie velden moet XCA2 Rekening_Lokaal AN 64 zijn ingevuld. XCA3 Rekening_Vrij AN 64 De volgende combinaties zijn toegestaan: Rekening_IBAN en Rekening_Vrij Rekening_IBAN en Rekening_Lokaal De volgende combinaties zijn NIET toegestaan: Rekening_Lokaal en Rekening_Vrij Als Rekening_Lokaal is ingevuld, zijn geen andere gegevens toegestaan. Anders zijn zowel Rekening_IBAN als Rekening_Lokaal toegestaan. XCA4 BankSwift AN 12 Het veld BankSwift is optioneel (het is bijvoorbeeld niet geconfigureerd voor Belgische bankrekeningen gebruikt in binnenlandse Belgische transacties) en moet een geldige BIC-code zijn. Notatie: XC1;XC2;XC3;XC4;XC5;XC6;XC7;XC8;XC9;2;XCA1;XCA2;XCA3;XCA Veldblok DebiteurDomiciliëringsnummer (optioneel). FIELD NAME TYPE LENGTH CONTENT XCD1 Identificatienummer N 6 Intern serienummer XCD2 Domiciliëringsnummer AN 32 Domiciliëringsnummer van de tegenpartij XCD3 Einddatum N 6 De notatie voor de Einddatum is: ddmmjj. XCD4 Bedrag N Optioneel veld wanneer het een vast bedrag betreft dat moet worden overgeschreven. XCD5 Munt AN 3 Munt (optioneel) XCD6 Terugbetaling Ja/nee (optioneel) XCD7 Mededeling AN De mededeling aan de begunstigde zoals deze in uw rekeningafschriften wordt vermeld (optioneel) XCD8 Referentie AN Een gestructureerde mededeling voor de begunstigde (optioneel) Notatie: XC1;XC2;XC3;XC4;XC5;XC6;XC7;XC8;XC9;3;XCD1;XCD2;XCD3;XCD4;XCD5;XCD6,XCD7;XCD8 Ver.1.0 page 20 van 26

21 Voorbeelden Twee begunstigden die beide een lokaal rekeningnummer hebben: De inhoud van het invoerbestand ziet er als volgt uit: Na uitvoer naar een TXT-bestand ziet de inhoud van het uitgevoerde bestand er als volgt uit. Zoals u ziet heeft de IBAN-convertor het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code toegevoegd. Eén tegenpartij met een lokaal rekeningnummer en een circulaire cheque: De inhoud van het invoerbestand ziet er als volgt uit: BE;Mol;MOL;MOLDREEF;3724;VLIERMAAL;BE;;;2;; ;; BE;Mol;MOL;MOLDREEF;3724;VLIERMAAL;BE;;;1; ;1;1;1; Na uitvoer naar een TXT-bestand ziet de inhoud van het uitgevoerde bestand er als volgt uit. BE;Mol;MOL;MOLDREEF;3724;VLIERMAAL;BE;;;2;BE ; ;;BPOTBEB1 BE;Mol;MOL;MOLDREEF;3724;VLIERMAAL;BE;;;1; ;1;1;1 Zoals u ziet heeft de IBAN-convertor het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code toegevoegd. Ook is de informatie van de circulaire cheque weer meegenomen. Eén tegenpartij met een lokaal rekeningnummer en een domiciliëringsnummer: De inhoud van het invoerbestand ziet er als volgt uit: **000/0000/00505***; Na uitvoer naar een TXT-bestand ziet de inhoud van het uitgevoerde bestand er als volgt uit. **000/0000/00505***; Zoals u ziet heeft de IBAN-convertor het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code toegevoegd. Ook is de informatie van het domiciliëringsnummer weer meegenomen. Ver.1.0 page 21 van 26

22 6.4. Compatibel bestand met extensie txt met koptekst voor importeren van tegenpartijgegevens Wat is de lay-out van een bestand met extensie txt met koptekst? De IBAN-convertor kijkt of ergens in de eerste regel ACCOUNTNUMBER (rekeningnummer) wordt aangetroffen. Als dat het geval is, wordt het platte bestand beschouwd als een bestand met extensie txt met koptekst. Anders is het een bestand met extensie txt zonder koptekst (zie paragraaf 6.3). Deze eerste regel heet de koptekst. Als in de eerste regel tevens BICCODE voorkomt, dan wordt de bijbehorende BIC-code ook gecontroleerd. Voorbeeld: ;;;;;;ACCOUNTNUMBER;;;;;;;; 1;2;3;4;5;6; ;8;9;10;11;12;13;14; Zoals u ziet staat REKENINGNUMMER in dit voorbeeld na de 6 e puntkomma op de eerste regel. Dat betekent dat alle te migreren rekeningnummers in de onderstaande regels ook na de 6 e moeten staan. Als in een importbestand REKENINGNUMMER zich bijvoorbeeld na de eerste puntkomma bevindt, moet het rekeningnummer in alle volgende regels ook achter de eerste puntkomma staan. Belangrijk: Bij een bestand met extensie txt met koptekst worden alleen de rekeningnummers omgezet. Omzetting van circulaire cheques of domiciliëringsnummers is niet mogelijk bij een bestand met extensie txt met koptekst. Een bestand met extensie txt met koptekst kan alleen naar een nieuw bestand met extensie txt (TXT) worden geëxporteerd. Het is dus niet mogelijk om naar een XMLbestand te exporteren Voorbeelden: Dit voorbeeld bevat verscheidene rekeningnummers die moeten worden omgezet. ;;;ACCOUNTNUMBER;;;; Alias01;Name01;Address01; ;4;5;6; Alias02;Name02;Address02; ;4;5;6; Alias03;Name03;Address03; ;4;5;6; Na de omzetting ziet het uitvoerbestand er als volgt uit: EXPIBANACCOUNTNUMBER;EXPBICCODE;;;;ACCOUNTNUMBER;;;; BE ;BPOTBEB1;Alias01;Name01;Address01; ;4;5;6; BE ;BPOTBEB1;Alias02;Name02;Address02; ;4;5;6; BE ;BPOTBEB1;Alias03;Name03;Address03; ;4;5;6; Zoals u in dit voorbeeld ziet heeft de IBAN-convertor twee velden ingevoegd voor alle records en tevens in de koptekst: EXPIBANREKENINGNUMMER: met daarin het in IBAN-vorm omgezette rekeningnummer; EXPBICCODE: met daarin de bijbehorende BIC-code Ver.1.0 page 22 van 26

23 6.5. Compatibel XML-bestand voor importeren van tegenpartijgegevens Hoe is dit specifieke XML-bestand ingedeeld? Een record kan de volgende veldblokken bevatten: Tegenpartij (Counterparty); OF tegenpartij + gegevens circulaire cheque (BeneficiaryCircularChequeInfo); OF tegenpartij + rekeningnummer (BenificiaryAccount); OF tegenpartij + domiciliëringsnummer (DebtorDirectDebitNumber) Definitie van de verschillende veldblokken Veldblok 'Tegenpartij' (verplicht) Voorbeeld: <Import> <Counterparties> <Counterparty> <AccountCountry>BE</AccountCountry> <Alias>Alias 1</Alias> <Name>Jan</Name> <Address>Keizerinnelaan</Address> <Postcode>1000</Postcode> <City>BRUSSEL</City> <Country>BE</Country> <Telephone> </Telephone> </Counterparty> </Counterparties> </Import> Toelichting op de velden: FIELD NAME TYPE LENGTH CONTENT AccountCountry A 2 Alfabetische ISO-landcode van de rekening van de tegenpartij Alias AN 64 Korte naam of code voor intern gebruik in uw onderneming - optioneel Name AN 64 Volledige naam van de tegenpartij Address AN 64 Adres van de tegenpartij Postcode AN 64 Postcode van de tegenpartij City AN 64 Gemeente van de tegenpartij Country A 2 Alfabetische ISO-landcode van de tegenpartij Address AN 256 adres van de tegenpartij - optioneel Telephone AN 32 Telefoonnummer van de tegenpartij - optioneel Selection Field AN 64 Afhankelijk van de tegenpartijgegevens kan er (niet verplichte) onderliggende informatie aanwezig zijn zoals: BegunstigdeCirculaireCheque BegunstigdeRekening DebiteurDomiciliëringsnummer Ver.1.0 page 23 van 26

24 Veldblok BegunstigdeCirculaireChequeInfo (optioneel) Voorbeeld: <Import> <Counterparties> <Counterparty> <AccountCountry>BE</AccountCountry> <Alias>Alias 1</Alias> <Name>Jan</Name> <Address>Keizerinnelaan</Address> <Postcode>1000</Postcode> <City>BRUSSEL</City> <Country>BE</Country> <Telephone> </Telephone> <BeneficiaryCircularChequeInfo> <Method> </Method> <CHQ_Language>1</CHQ_Language> <CHQ_Title>1</CHQ_Title> <CHQ_Charges>0</CHQ_Charges> </BeneficiaryCircularChequeInfo> </Counterparty> </Counterparties> </Import> Toelichting op de velden: FIELD TYPE LENGTH CONTENT NAME Method AN 12 Afhankelijk van het soort cheque kan het om de volgende informatie gaan: : gewone circulaire cheque, te sturen naar de begunstigde klant; : circulaire cheque, te sturen naar en betalen aan de begunstigde klant zelf; : gewone circulaire cheque, over te maken naar de bestellende klant; : circulaire cheque, over te maken naar de bestellende klant en te betalen aan de geadresseerde zelf. Language N 1 Mogelijke talen: 0: Niet vermeld 1: Nederlands 2: Frans 3: Duits Title N 1 Mogelijke aanspreektitels: 0: geen aanspreektitel 1: Mr. 2: Mevr. 3: Mejuffrouw 4: Dhr. en Mevr. 5: Dhr. of Mevr. 6: Mevr. of Weduwe Charges N 1 Mogelijke kostentypen: 0: SHA => gedeelde kosten (weggelaten bij implementatie) 1: BEN => alle kosten gedragen door begunstigde 2: OUR => alle kosten gedragen door bestellende klant Ver.1.0 page 24 van 26

25 Veldblok BegunstigdeRekening (optioneel) Voorbeeld: <Import> <Counterparties> <Counterparty> <AccountCountry>BE</AccountCountry> <Alias>Alias 1</Alias> <Name>Jan</Name> <Address>Keizerinnelaan</Address> <Postcode>1000</Postcode> <City>BRUSSEL</City> <Country>BE</Country> <Telephone> </Telephone> <BeneficiaryAccounts> <BeneficiaryAccount> <Identifier></Identifier> <Account_IBAN>BE </Account_IBAN> <Account_Local> </Account_Local> <Account_Free></Account_Free> <BankSwift>BPOTBEB1</BankSwift> </BeneficiaryAccount> </BeneficiaryAccounts> </Counterparty> </Counterparties> </Import> Toelichting op de velden: FIELD NAME TYPE LENGTH CONTENT Account_IBAN AN 64 Account_Local AN 64 Account_Free AN 64 BankSwift AN 12 Minimaal één van de drie velden (Rekening_IBAN, Rekening_Lokaal of Rekening_Vrij) moet zijn ingevuld. De volgende combinaties zijn toegestaan: Rekening_IBAN en Rekening_Vrij; Rekening_IBAN en Rekening_Lokaal. De volgende combinaties zijn NIET toegestaan: Rekening_Lokaal en Rekening_Vrij. Als het veld Rekening_Lokaal is ingevuld, zijn geen andere gegevens toegestaan. Anders is zowel Rekening_IBAN als Rekening_Lokaal toegestaan. Het veld BankSwift is optioneel (het is bijvoorbeeld niet geconfigureerd voor Belgische bankrekeningen gebruikt in binnenlandse Belgische transacties) en moet een geldige BIC-code zijn. Ver.1.0 page 25 van 26

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

SEPA Service Center Gebruikersgids

SEPA Service Center Gebruikersgids SEPA Service Center Gebruikersgids Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten... 11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export // Mamut Business Software Mamut Import/Export Contents Mamut Import/Export 4 Import vanuit Excel 6 Wizard 6 Gegevens voor de import 6 Bestandskolommen met velden koppelen 7 Ongeldige waarden 8 Selecteer

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie