RaamleerplanKaderopleiding Internationaledans/Werelddans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RaamleerplanKaderopleiding Internationaledans/Werelddans"

Transcriptie

1 RaamleerplanKaderopleiding Internationaledans/Werelddans Kunstfactor,2009

2 Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans 2009

3 COLOFON Dit raamleerplan voor de Kaderopleiding Internationale Dans / Werelddans is in ontwikkeld en geschreven door Wies Rosenboom, hoofd Dans /Schrjven van Kunstfactor, in samenwerking met. Richard van der Kooij medewerker Kaderopleiding Internationale Dans 2003 Carry van Bokhoven medewerker Kaderopleiding Internationale Dans / Werelddans, 2004 Wieneke van Breukelen verbonden aan de Fontys Hogeschool, dansacademie, Tilburg, adviseur Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans / Werelddans Met dank aan: De groep van deskundigen uit de Internationale Dans en de Werelddans, die het klankbord vormde voor de ontwikkelaars. Zie voor de samenstelling van deze groep bijlage 1. Robbert Baars en Jan van den Eijnden, opleidingsdeskundigen Kunstfactor Bij dit raamleerplan hoort een opleidingswerkplan per opleiding. Dit raamleerplan is een uitgave van Kunstfactor en is erkend door de Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst. Het raamleerplan is eigendom van Kunstfactor, de inhoud mag onder bronvermelding gebruikt worden voor het vormgeven van opleidingen. Kunstfactor 2009 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geeft Kunstfactor u als lezer/gebruiker van Kunstfactor het gebruiksrecht ten aanzien van dit Raamleerplan, inclusief bijlagen. Dit gebruiksrecht geldt uitsluitend voor gebruik door uzelf, overdracht van het gebruiksrecht aan derden is uitgesloten. Het is niet toegestaan om inhoudelijk, tekstueel of anderszins wijzigingen aan te brengen in de werken. Het gebruiksrecht voorziet niet in gebruik ten behoeve van commerciële doeleinden. De overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, rustend op de door Kunstfactor opgestelde of ontworpen werken zijn bij het gebruiksrecht niet inbegrepen. Wies Rosenboom, destijds in de functie van adjunct-directeur van het Landelijk Centrum voor Amateurdans. Kunstfactor is de rechtsopvolger van het Landelijk Centrum voor Amateurdans. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 2

4 Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 3

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 4 VOORWOORD 6 1. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN Behoefte aan dansdocenten en dansleiders Internationale Dans / Werelddans * Initiatief en verantwoording Ontwikkelproces en klankbordgroep Samenwerking en uitvoering van de opleiding Certificering, diploma s en kwaliteitszorg Functie van het raamleerplan Samenvatting DOEL VAN DE OPLEIDING Doel Doelgroep Competenties VISIE Visie op dansles in Internationale Dans / Werelddans Visie op leren ORGANISATIE EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING Uitvoering en toezicht Toezicht Studieduur Lesmateriaal, cursusopbouw en stages Cursusleiding, docenten, deskundigen en andere begeleiders Docententeam Locatie en groepsgrootte Contacturen en modules, 360 uur Hospiteren en stage, 60 uur Ontwikkelen van de eigen vaardigheid in de dansspecialisatie buiten de cursusdagen Portfolio INHOUD VAN DE OPLEIDING Selectie Het eerste jaar: de basis Het tweede jaar: verdieping en verbreding Toetsing en Toezicht Beoordelen van dansvaardigheid in eigen dansspecialisatie Beoordelen van algemene dansvaardigheid (binnen de opleiding) Beoordelen van stages De eindtoets Herkansingen en dispensatie 27 Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 4

6 6. KWALITEITSZORG Evaluatie van de opleiding Profielen van de medewerkers aan de opleiding Klachtbehandeling 29 BIJLAGE 1 KLANKBORDGROEP 30 BIJLAGE 2 TAAKOMSCHRIJVINGEN 31 BIJLAGE 3 REGLEMENT VOOR EINDTOETS 34 BIJLAGE 3 a RICHTLIJNEN VOOR HET EINDGESPREK 36 Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 5

7 Voorwoord In ons land worden allerlei werelddansvormen beoefend. Breakdance, streetdance en ook oriëntaalse dans zijn ongekend populair bij kinderen en jongeren. Argentijnse tango en flamenco genieten eveneens een groeiende populariteit. Volksdansverenigingen bieden veelal Oost-Europese dansen aan, maar ook dansen uit Afrika, Turkije, Israël of Japan. Mensen die zich vanuit Suriname, Turkije of Ghana in Nederland vestigen nemen hun eigen dansen mee, zij dansen en gaan lesgeven. Er is behoefte aan dansdocenten, dansleiders en dansleraren in allerlei dansvormen. Zo pluriform als de Nederlandse samenleving is, zo pluriform is de danswereld. Een verrijking, vinden wij. Voor de dans èn voor de samenleving. In 2004 is de tweejarige kaderopleiding Internationale dans/ Werelddans in een vernieuwde vorm van start gegaan. De inhoud van de opleiding is verbreed en richt zich nu ook op lesgeven in werelddansvormen. De naam van de opleiding is veranderd van Kaderopleiding dansleider Volksdans naar Kaderopleiding Internationale Dans / Werelddans. De achtergrond hiervan is geworteld in de maatschappelijke beweging en verandering in Nederland in de 21ste eeuw. In de Internationale Dans èn de Werelddans zijn veel dansers gepassioneerd met hun liefhebberij bezig. Na jarenlang veel te dansen willen sommigen van hen hun danspassie overbrengen op andere mensen. De kaderopleiding helpt hen te groeien in de rol van lesgever. Op inspirerende en verantwoorde wijze leren lesgeven in een werelddansvorm, dat is het doel van de opleiding. De opleiding is toegankelijk voor gevorderde, niet-professionele dansers: van Afrikaanse dans tot oriëntaalse dans, van tango tot Bulgaarse dans, van hiphop tot streetdance, van flamenco tot morrisdans. Dit raamleerplan is tot stand gekomen met adviezen van deskundige opleiders aan dansvakopleidingen, andere opleidingen in de amateurdans en amateurkunst, en opleidingen gericht op beroepsonderwijs voor volwassenen. Wies Rosenboom Hoofd Dans en Schrijven Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 6

8 1. Inleiding en uitgangspunten 1.1. Behoefte aan dansdocenten en dansleiders In Nederland zijn ruim beoefenaars van amateurdans actief. Zeer velen van hen volgen danslessen. Deze amateurdansers willen lessen volgen op kwalitatief goed en deskundig niveau. De sector heeft grote behoefte aan gekwalificeerde dansdocenten en dansleiders. De kaderopleiding waarop dit raamleerplan betrekking heeft richt zich op een segment van het bijzonder brede en pluriforme amateurdansveld: de Internationale Dans / Werelddans. De opleiding leidt gevorderde amateurdansers op tot lesgever in de dansspecialisatie die zij als liefhebber beoefenen. Die dansspecialisatie kan zowel traditionele als hedendaagse cultuurgebonden dansvormen omvatten Internationale Dans /Werelddans Onder Internationale Dans / Werelddans verstaan we in dit raamleerplan al die dansvormen die cultuurgebonden zijn en gebaseerd zijn op traditionele dansvormen. De kaderopleiding baseerde zich tot 2003 op het raamleerplan Volksdansleider uit 1986 en richtte zich vooral op lesgeven in West- en Oost-Europese dansen, Zuid-Amerikaanse volksdansen, dansen uit Israël of Aziatische landen als Japan. De naam van de opleiding is met ingang van 2004 veranderd van Kaderopleiding Internationale Dans in Kaderopleiding Internationale Dans / Werelddans. Ook dansvormen die zijn ontstaan vanuit een groepscultuur in de hedendaagse culturele context vallen hieronder, zoals hiphop. In dit raamleerplan wordt met het begrip dansvorm alleen die dans bedoeld die behoort tot de Internationale Dans / Werelddans. Behalve de bovengenoemde dansvormen behoren daartoe ook onder meer Afrikaanse en Indiase dansvormen, evenals andere werelddansvormen als tango, salsa of flamencodans Initiatief en verantwoording Dit raamleerplan voor de kaderopleiding Internationale Dans / Werelddans is opgezet volgens het Format Raamleerplannen Amateurkunst dat is opgesteld door Dirk de Vreede in opdracht van het Platform voor Amateurkunst (juli 2003). Signalen uit de volksdans en werelddanswereld Regelmatig komen er signalen dat er behoefte is aan goed opgeleide dansleiding voor volksdansverenigingen, -groepen en centra voor werelddans. Uit evaluaties van de opleidingen van voorgaande jaren en uit bijeenkomsten met klantgroepen blijkt dat de volksdanswereld de kaderopleiding noodzakelijk vindt voor de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de volksdanssector. Kwalitatief betekent in dit verband dat goed opgeleide lesgevers zorgen voor betere lessen. Kwantitatief betekent ook dat hoe meer gekwalificeerde lesgevers in volksdans, dansleiding die ook jonge mensen weten te bereiken, des te meer - ook jonge - amateurdansers lessen blijven volgen in volksdans. Om te achterhalen waar vragen en behoeften liggen in andere werelddanssectoren, organiseert Kunstfactor regelmatig bijeenkomsten en brainstormsessies, klantenfora, Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 7

9 klankbordbijeenkomsten en expertmeetings. Ook onderhoudt Kunstfactor contacten met sleutelpersonen in verschillende werelddansvormen. Nieuwe accenten in de kaderopleiding De sinds 2004 vernieuwde opleiding blijft zicht richten op gevorderde amateurdansers die les willen geven in hun dansspecialisatie. De nieuwe accenten zijn: 1. De cursist krijgt de mogelijkheid zijn eigen specialisatie in te brengen en kan worden geschoold in het lesgeven in alléén zijn dansspecialisatie. Daarmee kan een breed palet aan specialisaties aanwezig zijn binnen een curriculum. 2. Het leren lesgeven staat centraal. Dat betekent meer zelfstudie in het ontwikkelen van dansvaardigheid. Aan de ontwikkeling van de dansvaardigheid in de eigen dansspecialisatie werken de cursisten met name buiten de opleiding. 3. De cursusopzet is op onderdelen modulair Ontwikkelproces en klankbordgroep Bij het geactualiseerde raamleerplan hoort het Opleidingswerkplan Kaderopleiding Internationale Dans /Werelddans dat i.s.m. de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) is ontwikkeld. Dit is het werkplan voor de eerste opleiding op basis van het nieuwe raamleerplan. Daarin wordt de opleiding in detail uitgewerkt. Een klankbordgroep (zie Bijlage 1) met deskundigen uit de wereld van de Internationale Dans en de Werelddans en adviseurs op verschillende terreinen zijn geconsulteerd gedurende de ontwikkeling van het raamleerplan. De adviezen van deze deskundigen zijn verwerkt Samenwerking en uitvoering van de opleiding Gedurende het ontwikkelproces is contact gelegd met andere organisaties en opleidingen, zoals de Stichting Leerplan Ontwikkeling, de andere kaderopleidingen van Kunstfactor, het Nederlands Talen Instituut / NTI, het Netwerk Dans (overleg van directies van HBOdansacademies), MBO-dansopleidingen en ROC s. Kunstfactor is ontwikkelaar van het raamleerplan van de kaderopleiding Internationale Dans/ Werelddans. De concrete uitvoering wordt door andere organisaties gedaan, bijvoorbeeld door provinciale centra voor amateurkunst en centra voor wereldcultuur Certificering, diploma s en kwaliteitszorg Het toezicht op de kwaliteit van de kaderopleidingen is landelijk geregeld. Sinds 2007 staat de hele kwaliteitsbewaking van de kunsteducatie, dus ook van de kaderopleidingen onder toezicht van de Stichting Kunsteducatie & Amateurkunst (kortweg CKA), De taak van het erkennende,kwaliteitszorg en het certificeren van kaderopleidingen ligt per 1 januari 2009 dan ook volledig bij de Commissie Educatie van de Stichting Kunsteducatie en Amateurkunst. De kwaliteit van de inhoud staat centraal. Dit goedgekeurde landelijke raamleerplan vormt samen met het opleidingswerkplan de basis voor het certificeren van de kaderopleiding. Deze goedkeuring ligt bij de stichting CKA. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 8

10 Het ministerie van OCW heeft als voorwaarde gesteld dat een onafhankelijk deskundige eens per opleidingstraject van 3 à 4 jaar een bezoek brengt en toezicht houdt of het niveau van de opleiding voldoet aan de kaders in dit raamleerplan. De kaderopleiding blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, voor de eindtoetsen en voor een goede examencommissie. Voor certificering wordt ook specifiek gekeken naar een aantal facetten in het opleidingswerkplan die van belang zijn voor een goede inhoudelijke kwaliteit van de opleiding, zoals de visie van de opleiding professionele begeleiding van de deelnemers systematische evaluatie verbetering van de opleiding De CKA zal zich onder andere een beeld vormen via het opleidingswerkplan en via gesprekken met de opleidingscoördinator, hoofddocenten en enkele deelnemers. Door de goedkeuring is het mogelijk voor de deelnemers die de kaderopleiding met goed gevolg doorlopen hebben een erkend diploma aan te vragen bij de Commissie Educatie van het CKA. De kosten voor het bezoek van de extern deskundige zullen naar verwachting maximaal 350,- gaan bedragen eens per opleidingstraject van 3 à 4 jaar. Wat betekent dit concreet De kaderopleiding vraagt een extern deskundige aan bij het secretariaat van de CEA Het secretariaat van de CEA regelt het bezoek Een gecertificeerde kaderopleiding beoordeelt de rapportage van de deskundige, de Stichting bekrachtigt het besluit over de certificering Opleidingswerkplan De uitvoering van het raamleerplan wordt ingevuld in de matrix opleidingswerkplan en per fase ingevuld. In het opleidingswerkplan wordt de invulling van het raamleerplan beschreven, zoals organiserende instelling, plaats, duur, aantal deelnemers en de bevoegdheid van de (gast)docenten. Daarnaast moeten de verschillende vakgebieden aangegeven worden en dient per blok/module beschreven te worden wat de inhoud, het doel en de toetscriteria zijn. De rol van Kunstfactor Kunstfactor is en blijft betrokken bij de inhoudelijke kwaliteit van kunsteducatie. Kunstfactor adviseert op verzoek over het opleidingswerkplan aan de hand van het raamleerplan met betrekking tot inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit, zoals visie, inhoud, mogelijkheden en betrokken docenten. Kunstfactor adviseert en ondersteunt indien gewenst ook met betrekking tot het aanpassen van inhoudelijke richtlijnen van het raamleerplan. Kunstfactor zorgt voor uitwisseling van inhoud en kwaliteit op landelijk niveau en kan in overleg tussentijdse presentaties en eindtoetsen bijwonen zodat zij zich kan oriënteren op de kaderopleiding en het raamleerplan. Verantwoordelijke Het raamleerplan is op te vragen bij Kunstfactor, postbus 452, 3500 AL te Utrecht en via de website Het is een openbaar werkstuk dat door iedereen opvraagbaar is. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 9

11 De Commissie Educatie Amateurkunst Voor het uitvoeren van het vaststellen van de raamleerplannen en de certificering van de opleidingen heeft de stichting Kunsteducatie & amateurkunst een onafhankelijke commissie in het leven geroepen: de Commissie Educatie Amateurkunst. In deze commissie zitten vertegenwoordigers vanuit alle kunstdisciplines en De Kunstconnectie. De leden van de commissie voldoen aan de volgende eisen: autoriteit voor de sector; kennis van de sector; deskundig op het gebied van leerplanontwikkeling; relatie met het kunstvakonderwijs; onafhankelijkheid ten opzichte van de te beoordelen cursussen en opleidingen. Diploma Middenkaderopleidingen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de amateurkunst. De opleidingen leveren mensen af die leiding geven aan creatieve processen die leiden tot een kunstproduct in de ruimste zin van het woord. In dit geval in de hoedanigheid van dansleider Internationale Dans /Werelddans. De middenkaderopleiding heeft geen civiel effect. Met het diploma van de kaderopleiding heeft de afgestudeerde de mogelijkheid om in het amateurdansveld les te geven in zijn eigen dansspecialisatie. Deze lessen worden over het algemeen gegeven bij dansverenigingen, dansscholen, club- en buurthuizen, centra voor werelddans of in naschoolse opvangcentra, verlengde schooldag / brede school initiatieven en jongerencentra. Bij een gecertificeerde opleiding mag een diploma uitgereikt worden van of namens de Stichting CKA. Het diploma kan aangevraagd worden bij het secretariaat van de Commissie Educatie Amateurkunst. Dit diploma wordt ondertekend door de toetscommissie en de deelnemer zelf en is reeds ondertekend door de voorzitter van de CKA Functie van het raamleerplan Dit raamleerplan is de leidraad voor het ontwikkelen van de opleiding dansleider Internationale Dans / Werelddans. Het document is bestemd voor: de cursusleiding die het opleidingswerkplan ontwikkelt en vorm geeft; de docenten die aan de opleiding lesgeven of anderszins betrokken zijn; de externe deskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van de deelnemers en de evaluatie van de opleiding. Het raamleerplan beschrijft de hoofdlijnen van de opleiding. Het opleidingswerkplan dat door de uitvoerende organisatie zelf wordt gemaakt beschrijft de uitwerking daarvan, per opleiding Samenvatting Kunstfactor wil als ontwikkelaar van het raamleerplan t.b.v. van de kaderopleiding Internationale Dans /Werelddans een goede scholing bieden aan toekomstige lesgevers in het werkveld van de Internationale Dans /Werelddans. De cursist wordt geschoold en getraind in lesgeven in zijn dansspecialisatie. Hij of zij wordt uitgedaagd de kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot Internationale Dans / Werelddans te verbreden en te verdiepen. Daarmee is de amateurdanser en danseres gebaat: hem of haar worden kwalitatief goede lessen geboden. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 10

12 Daarnaast spoort de kaderopleiding de cursist aan te zoeken naar nieuwe vormen en middelen om dans bij een nog breder publiek een plek te geven. Op deze wijze draagt de kaderopleiding Internationale Dans / Wereldddans ook bij aan de verbreding en de kwaliteitsverhoging van de beoefening van dans. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 11

13 2. Doel van de opleiding 2.1. Doel De opleiding leidt gevorderde amateurdansers op die de ambitie hebben om les te geven. Doel is per opleiding 15 tot 20 cursisten op te leiden tot dansleider in hun dansspecialisatie. Na het volgen van de opleiding is de dansleider in staat om vanuit zijn passie voor dansen op goed pedagogisch / didactisch niveau les te geven in de eigen dansspecialisatie, aan amateurdansers Doelgroep Kenmerkend voor amateurkunst is dat de kunst beoefend wordt vanuit een intrinsieke motivatie, de amateur is een liefhebber. Veel amateurskunstenaars streven ernaar hun kunst op een zo hoog mogelijk niveau te beoefenen. Het begrip amateurkunst zegt niets over de kwaliteit van de kunst: deze kan van zeer hoog niveau zijn. (uit: Waarderingskader voor de middenkaderopleidingen in de amateurkunst, Werkgroep Inspectie van het Onderwijs, Cultuureducatie en PAK-instellingen, vastgesteld in januari 2004). De cursist is een ambitieuze, gevorderde amateurdanser of -danseres die: aangetoond heeft talent en een gevorderd dansniveau te hebben binnen een van de dansstijlen van de Internationale Dans / Werelddans; een duidelijke motivatie en aanleg heeft voor het (bege-)leiden van amateurdansgroepen; de ambitie heeft zich te ontwikkelen en zijn of haar visie op dans en het geven van dansles te verbreden Competenties Een dansles vatten we in deze opleiding op als een creatief proces, waaraan de dansleider leiding geeft. Een competentie is een integraal geheel aan vakkennis, houding en vaardigheden op het terrein van lesgeven in dans en leidinggeven aan dit creatieve proces. Het gaat om reflectieve, vaktechnische, maatschappelijke, artistieke en lesgevers competenties. Hieronder beschreven competenties geven de doelen op langere termijn aan. De competenties zijn als volgt geformuleerd: De afgestudeerde lesgever van de opleiding Internationale Dans / Werelddans: kan in zijn eigen dansspecialisatie (een dansvorm binnen Internationale Dans /Werelddans) lesgeven aan amateurdansers; danst zelf op een niveau dat inspirerend en stimulerend is voor amateurdansers; kan groepen en individuen begeleiden en kan zijn dansspecialisatie helder overbrengen; kan goed communiceren, zowel met groepen als met individuen; kent de context van dans in het algemeen en van zijn dansspecialisatie in het bijzonder; kent de achtergronden en betekenis hiervan; kan leerprocessen - in dans - in gang zetten en begeleiden; Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 12

14 kan, in het kader van dansles aan amateurdansers, creatieve processen in gang zetten en begeleiden; kan nieuwe doelgroepen opzoeken en stimuleren tot dans; kan zowel kortdurende projecten als langere reeksen van lessen verzorgen; kan een cursusaanbod ontwikkelen dat rekening houdt met wensen en mogelijke beperkingen van potentiële cursisten; kan inspelen op de vraag en beschikt over toereikend en geschikt repertoire. Gedurende de opleiding wordt in kaart gebracht op welke manier en op welk moment kennis, houding en vaardigheden worden getoetst en welke competenties centraal staan. Het opleidingsplan dat per opleiding gemaakt wordt beschrijft de toetsmomenten. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 13

15 3. Visie 3.1. Visie op dansles in Internationale Dans / Werelddans Dans is een levende kunstdiscipline. Iedere dansbeweging ontstaat op het moment van uitvoering. Ieder moment legt de danser er zijn eigenheid in. Dans is letterlijk en figuurlijk continu in beweging. Internationale Dans /Werelddans is in eerste instantie dans die gebonden is aan codes. De traditionele en hedendaagse cultuurgebonden dansvormen worden in hun meest herkenbare vorm overgedragen. Tegelijk is er in alle vormen van Internationale Dans en Werelddans een voortdurende ontwikkeling te bespeuren. In deze dansvorm is het belangrijk dat dansleiders de eigen dansspecialisatie in de oorspronkelijke vorm kennen en kunnen overdragen. De dansleider gaat uit van de context waarin het over te dragen dansmateriaal is ontstaan en in welke het overgedragen wordt. Daarnaast stimuleert de opleiding de dansleider tot een gevoelige en alerte attitude voor de ontwikkelingen binnen de dans. Het is belangrijk dat: de dansleider deze ontwikkelingen herkent, kan plaatsen en kan integreren binnen de danslessen; de dansleider ruimte geeft voor eigen inbreng van de amateurdanser; de dansleider zichzelf ook die ruimte geeft. Door ruimte te bieden voor aanpassingen krijgt de amateurdanser de kans zich te ontwikkelen, zowel in danstaal als in zeggingskracht. Dit vraagt van de dansleider een creatieve, open en flexibele houding ten aanzien van zijn dansspecialisatie en het lesgeven Visie op leren Dans is een kunstdiscipline die een grote variëteit aan vermogens aanspreekt: kinesthetisch/motorisch (bewegen, coördinatie), cognitief/logisch (analyse, dansfrasen, variaties), muzikaal (ritme, klank), ruimtelijk (ruimtepatronen, danspatronen), interpersoonlijk (samen dansen, leiding geven), intrapersoonlijk (eigen processen herkennen, expressie), taalvaardigheid (overdracht, stimuleren, begeleiden). Voor diverse - praktische - onderwerpen die in de opleiding aan bod komen, worden oefensituaties aangeboden ter kennismaking. De opleiding stimuleert het ontwikkelen van een breed scala aan vermogens bij de cursist. Vaardigheid verwerven in lesgeven is een langdurig proces, dat ook buiten de contact-uren (de lesdagen) plaatsvindt, bijvoorbeeld tijdens stages en bij het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. De cursisten zijn allen gevorderde amateurdansers in hun eigen dansspecialisatie(s). De cursistengroep heeft daarmee als overeenkomst dat het dansniveau binnen ieders specialisatie behoorlijk goed is. De kans is groot dat het motorisch leervermogen bij alle deelnemers redelijk tot goed is. Op dit leervermogen wordt binnen de opleiding een beroep gedaan in de zin van het verder ontwikkelen van de eigen dansvaardigheid. Omdat er sprake is van een diversiteit aan Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 14

16 dansvormen en specialisaties binnen de cursistengroep zullen de deelnemers kennis maken met een breed scala aan motorische leeraspecten. Het motorisch leervermogen wordt zowel aangesproken in de ontwikkeling van de dansspecialisatie als in het ontwikkelen van inzicht in de fundamenten van houding en beweging en bewegings- en dansanalyse. Dansvaardigheid in de eigen dansspecialisatie De ontwikkeling van dansvaardigheid in de dansspecialisatie zal vooral buiten de opleiding plaatsvinden. De opleiding bepaalt in globale zin de leerlijn, de uitvoering ervan gebeurt in de lessen die de cursist buiten de opleiding volgt in de eigen dansspecialisatie. Omgaan met groepen De opleiding besteedt op verschillende manieren aandacht aan leren omgaan met groepen, het hanteren van groepsprocessen en het ontwikkelen van leiderschapsstijlen. De opleiding sluit hier aan bij het niveau van de cursisten. De stages en oefensituaties binnen de opleiding bieden de mogelijkheid hiermee te oefenen. Creativiteit Ontwikkelen van creativiteit is met name gericht op het aansluiten bij nieuwe en veranderende situaties, zoals vernieuwingen binnen het eigen danswerk, het creëren van nieuwe danssituaties, het ontwikkelen van eigen dansmateriaal en het - flexibel - ingaan op verschillen bij leerlingen. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 15

17 4. ORGANISATIE EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 4.1. Uitvoering en toezicht De organiserende instelling die de opleiding uitvoert is verantwoordelijk voor de organisatie, inrichting en kwaliteit van de opleiding. De opleiding kan worden georganiseerd door rechtspersonen die voldoen aan de in het raamleerplan gestelde voorwaarden. In aanmerking komen bijvoorbeeld Centra voor de Kunsten, Provinciale Centra voor Amateurkunst, opleidingsinstituten voor (deeltijd)volwassenenonderwijs, cursusinstellingen e.d Toezicht Het toezicht op de kwaliteit van de kaderopleidingen is landelijk geregeld. Sinds 2007 staat de hele kwaliteitsbewaking van de kunsteducatie, dus ook van de kaderopleidingen onder toezicht van de Stichting Kunsteducatie & Amateurkunst (kortweg CKA), Zie verder onder Studieduur De opleiding behelst in totaal 500 studie-uren, verdeeld over twee jaar; 360 uren zijn gereserveerd voor contacturen en modules (exclusief zelfstudie), 60 uren voor hospiteren en stage, 80 uren worden besteed aan het zich bekwamen in de eigen dansspecialisatie; De contacturen vinden plaats op vastgestelde dagen in weekenden, twee dagen per maand; Het is aan te raden dat de cursist voor zelfstudie gemiddeld 4 uur per week reserveert; De stages, zelfstudie en de lessen in de eigen dansspecialisatie en de modules / vrije ruimte plant de cursist zelf Lesmateriaal, cursusopbouw en stages Tijdens de contacturen vinden zowel praktische als theoretische cursusonderdelen plaats.. Het lesmateriaal wordt verstrekt door de opleiding en/of door afzonderlijke docenten. Er is schriftelijk, (audio)visueel en ict-materiaal; De cursus is voor een deel opgebouwd uit modulen; Leerstof wordt of speciaal voor de kaderopleiding ontwikkeld of uit andere dansleider/dansdocent/trainer opleidingen overgenomen; De cursist zoekt zelf een stageplaats in het amateurdansveld en de opleiding biedt daarbij ondersteuning. De opleiding zoekt samenwerking met dansorganisaties waar de cursist goede en voldoende begeleiding krijgt in lessen en stages. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 16

18 4.5. Cursusleiding, docenten, deskundigen en andere begeleiders De opleiding kent inhoudelijke en organisatorische opleidingscoördinatie, docenten, stagebegeleiders en coaches. De opleidingscoördinator(en) organiseert de opleiding en geeft inhoudelijke sturing aan het gehele opleidingstraject. Verschillende onderdelen en/of modules van de cursus worden verzorgd door verschillende docenten; Wanneer de cursist een specialisatie inbrengt waarover geen deskundigheid aanwezig is binnen de opleiding wordt een externe deskundige aangetrokken; De cursist kiest een coach die hem persoonlijk begeleidt tijdens de opleiding; Van de ontwikkeling van de cursist wordt met het bijhouden van een portfolio een totaal overzicht gecreëerd. Bijlage 2 geeft een omschrijving van de functies en taken van de verschillende betrokkenen bij het opleidingstraject Docententeam Om de kwaliteit en diversiteit van de opleiding optimaal te garanderen is het noodzakelijk dat de cursisten met meerdere docenten werken. Het vaste team bestaat uit minimaal twee dansdocenten, (waarvan één eventueel als inhoudelijk opleidingscoördinator fungeert) een methodiek/ didactiek deskundige en een specialist in algemene muzikale vorming (ADV). Het team wordt aangevuld met diverse docenten met diverse achtergronden voor de verschillende overige vakken. Zo nodig kan volstaan worden met drie docenten. Het verdient aanbeveling dat de deelnemers met de visies van verschillende gastdocenten kennismaken. Dit kan ook door het volgen van workshops of modules buiten de opleiding. De bij de opleiding betrokken docenten dienen te voldoen aan de eisen van het HBO Kunstvakonderwijs (opleiding docent dans en didactisch bevoegd/bekwaam) of een gelijkwaardig aantoonbaar niveau Locatie en groepsgrootte De opleiding vindt plaats in een goed geoutilleerde dansstudio, op een vastgestelde plaats in Nederland. De cursusgroep bestaat uit 20 maximum deelnemers. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 17

19 4.8. Contacturen en modules, 360 uur De contact-uren en modules beslaan samen 360 uur. 240 uur volgens rooster, 120 uur is beschikbaar voor modules. Deze uren worden gelijk verdeeld over de twee cursusjaren. De indeling van de cursus is als volgt: Cursusjaar 1 Cursusjaar 2 37% leren lesgeven 27% leren lesgeven 21% eigen dans vaardigheid 21% eigen dans vaardigheid 10% dans en bewegingsanalyse 4,5% creatieve vaardigheden 13% dans en bewegingsanalyse 9% creatieve vaardigheden 15,5% ondersteunend 16% ondersteunend 12 % evaluatie, toetsing diversen 14% evaluatie, toetsing diversen 37% eerste jaar, 27% tweede jaar: cursusonderdelen die gericht zijn op het leren lesgeven. Zowel theoretische onderdelen als praktische oefening, gericht op lesgeven, ontwikkelen van lesplannen en ontwikkelen van cursusaanbod, exclusief stage. 21%: cursusonderdelen die gericht zijn op de dansvaardigheid van de cursist. Lessen in dans en beweging binnen de opleiding die gericht zijn op het vergroten en verbreden van de algemene dansvaardigheid. Ook verslaglegging van de leseenheden die buiten de opleiding gevolgd worden voor het vergroten van de kennis en vaardigheden in de eigen dansspecialisatie vallen hieronder, evenals het bijhouden van het portfolio. 10% eerste jaar, 13% tweede jaar: cursusonderdelen die gericht zijn op dans en bewegingsanalyse. 4,5% eerste jaar, 9% tweede jaar: cursusonderdelen die gericht zijn op ontwikkeling van vaardigheden in het creatief omgaan gaan met lessituaties en met dansmateriaal en begeleiden van creatieve processen. 15,5% eerste jaar, 16% tweede jaar: vakken als etnologie, geschiedenis van de Internationale Dans en/of Werelddans, anatomie, gezondheid en blessurepreventie / EHBO, muziek, dansnotatie, organisatie/financiën/pr en techniek van opname- en weergave-apparatuur. 12% eerste jaar, 14% tweede jaar: algemene evaluaties. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 18

20 4.9. Hospiteren en stage, 60 uur Voor hospiteren en stage is 60 uur ter beschikking, verdeeld over twee jaar. De tijdsverdeling is als volgt: 33% observeren van lessen 50% zelf les geven 17% feedback en evaluatiegesprekken met stagebegeleider Voorbereiden en verslaglegging valt niet binnen deze 60 uur. Procedure voor het vinden van een stageplaats Het zoeken van de stageplek is de verantwoordelijkheid van de cursist. Een cursist kan een voorstel doen voor een stagebegeleider. De verantwoordelijkheid voor stagebegeleiding ligt uiteindelijk bij de opleiding: De opleidingscoördinatie zorgt dat de cursist bekend is met de eisen die aan de stageplek gesteld worden volgens het opleidingswerkplan; De cursist zoekt een plek om te observeren en zelfstandig les te geven en doet een voorstel aan de cursusleiding; De opleidingscoördinator met inhoudelijke taken beoordeelt of de stageplek aansluit bij het niveau van de cursist en zijn ontwikkelingsmogelijkheden; Na toestemming kan de rest van de procedure pas doorgang vinden; De opleiding en de stageplaats sluiten een stagecontract af. De coördinator met organisatorisch taken handelt dit af; De cursist zorgt ervoor dat de stage-instelling / docent op de hoogte is van het verloop van de stage en de eisen die vanuit de opleiding aan de cursist gesteld worden; De opleidingscoördinatie zoekt, in overleg met de cursist, een stagebegeleider; De cursist maakt verslagen van observeren en stages volgens de richtlijnen die gesteld worden in het opleidingswerkplan; De cursist zorgt dat de stagemap bij de stagebegeleider en de cursusleiding komt, en toegevoegd wordt aan het portfolio; Voor beoordeling van de stage: zie toetsing. Kunstfactor - Raamleerplan Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans - 19

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Rapport voor Kunstfactor Utrecht Colofon Het raamleerplan voor de Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Informatie Opleiding peuterdans. Opbouw Opleiding. Studie belastinguren Totaal 175 uur. Opbouw/ omvang opleiding

Informatie Opleiding peuterdans. Opbouw Opleiding. Studie belastinguren Totaal 175 uur. Opbouw/ omvang opleiding Informatie Opleiding peuterdans Opbouw Opleiding Opbouw/ omvang opleiding De opleiding bestaat uit 12 opleidingsdagen, thuisopdrachten en een stageperiode van 9 weken, afgesloten met een theorie-examen

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden middenbouw

Regenboogtrainer worden middenbouw Regenboogtrainer worden middenbouw Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen te gebruiken waarmee kinderen

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Regenboogtrainer kleutertijd worden

Regenboogtrainer kleutertijd worden Regenboogtrainer kleutertijd worden Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden

Regenboogtrainer worden Regenboogtrainer worden Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 4 Dt Stageschool: Heerbeeck College Stagebegeleider: S. van Driel

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

FANTASIE IN BEWEGING

FANTASIE IN BEWEGING FANTASIE IN BEWEGING Dingjan Peuterdansonderwijs; fantasie in beweging Hoe werkt Dingjan Peuterdansonderwijs? Een lange rij peuters lopen achtereen, elkaar vasthoudend aan de schouders, als plots een paar

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie januari 2016 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Voor docenten in het reformatorisch voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naam: school: cursusjaren: Portfolio

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende Leerkracht in de klas Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit van

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 2 en 3

Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 is de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host) en certificeerbare eenheid 3 is de Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor).

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P3 2014-2015 Inleiding en verantwoording In de lessen Natuur en techniek leer je tot conclusie te komen door onderzoek en experimenteren. Dit veronderstelt een nieuwsgierige

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie