Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg"

Transcriptie

1 Motivatieprofiel van Robert Groeneweg DEFINITIEF RAPPORT

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE INLEIDING CONCLUSIES ADVIES MOTIVATIEPROFIEL - SAMENGEVAT MOTIVATIEPROFIEL - UITGEBREID CENTRALE DRIJFVEREN MOTIVERENDE VAARDIGHEDEN MOTIVERENDE ONDERWERPEN MOTIVERENDE OMSTANDIGHEDEN MOTIVERENDE WERKVERHOUDINGEN

3 2. INLEIDING Tijdens de voorbereiding van het motivatieonderzoek heb je op een activiteitenformulier activiteiten beschreven die je met plezier en succes hebt gedaan. Over acht voor jou meest belangrijke activiteiten ben je geïnterviewd. Op basis hiervan heb ik, samen met jou, je motivatieprofiel vastgesteld. Het resultaat van het onderzoek is een beschrijving van: * voor jou boeiende onderwerpen; * van omstandigheden waaronder jij het beste werkt; * de vaardigheden waarvan jij bij voorkeur gebruik maakt; * de manier waarop jij goed met collega's of een leidinggevende samenwerkt; * je centrale drijfveer: dat wat je bewust of onbewust altijd wilt bereiken. Het rapport is op de volgende manier opgebouwd: * conclusies over wat jou motiveert en stimuleert; * advies over de factoren die in een bij jou passende werkkring of beroep aanwezig moeten zijn om met succes en plezier te kunnen werken; * een samenvatting van je motivatieprofiel; * een uitgebreide beschrijving van je profiel. Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van je natuurlijke talenten en motivaties adviseer ik je om bij het kiezen van je studie en beroep het hele rapport te betrekken. Bedenk daarbij dat je de onderdelen, waaruit je motivatieprofiel is opgebouwd, steeds in hun onderlinge samenhang moet zien en dat het niet zinvol is om je keuzes te maken op basis van slechts een of enkele onderdelen. Bedenk ook dat wat hier beschreven staat, verwijst naar wat je gemotiveerd doet. Daarnaast zijn er ook dingen die je wel kunt, maar waar je voorkeur niet naar uitgaat. Dat kun je zien als je 'nietgemotiveerde' kant. Wordt in je studie en werk te vaak een beroep gedaan op deze 'niet-gemotiveerde' kant, dan zul je je werk op termijn als zwaar en vervelend gaan ervaren. Door studie- en loopbaanbeslissingen vooral te baseren op je motivatieprofiel zul je je werk met plezier en succes kunnen uitoefenen. Ik ga ervan uit dat het rapport je zal helpen om te kiezen voor een studie en functies die je veel voldoening zullen geven en waarin je jouw talenten en kwaliteiten kunt inzetten en verder ontwikkelen. Ik wens je een plezierige en succesvolle toekomst toe. Amstelveen, , Jarst Frans 3

4 3. CONCLUSIES Je wordt gedreven door het aanbrengen van verandering, en in het specifiek door mogelijkheden te zien en die te realiseren. Het aanbrengen van verandering doe je het liefst op het vlak van mensen, en menselijk gedrag, op een plek waar je je deskundigheid kunt inzetten en geld kunt verdienen. Mensen en menselijke gedrag veranderen doe je het liefst in de rol van vonk. En dat doe je door gebruik te maken van je talenten in het inschatten van waarde, een strategie uit te zetten, te veranderen en nieuwe ideeen te bedenken, en actief te managen en aan te moedigen. De aanwezige omstandigheden die je het meest motiveren zijn buiten zijn, competitie, problemen, toeschouwers en een ondernemende cultuur. 4

5 4. ADVIES Om optimaal van je talenten gebruik te kunnen maken, is het raadzaam om aan je functie een aantal voorwaarden te stellen. Jouw ideale functie omvat in ieder geval: Een plek waar je verandering kunt aanbrengen op het vlak van mensen en menselijk gedrag. Een plek waar je de rol van vonk kunt aannemen. Jouw functie omvat idealiter ook: Competitie en een ondernemende sfeer. Bepaalde werkomstandigheden kun je dus beter uit de weg gaan. Te vermijden situaties omvatten: Een plek waar geen ruimte is om een onafhankelijke rol en je orders van anderen moet uitvoeren. 5

6 5. MOTIVATIEPROFIEL - SAMENGEVAT CENTRALE DRIJFVEREN, datgene wat je bewust of onbewust te allen tijde nastreeft: Gericht op verandering aanbrengen Mogelijkheden ontdekken, realiseren VAARDIGHEDEN die je vaak en bij voorkeur gebruikt: Leren/ onderzoeken Beoordelen / mening vormen Organiseren / plannen Ontwikkelen Creëren Doen / maken / uitvoeren Leidinggeven Invloed uitoefenen Communiceren Optreden voor publiek Door te proberen, te doen Door deel te nemen Door informatie te verzamelen Door gevoelsmatig, intuïtief te besluiten Door voor- en nadelen af te wegen Door de waarde, het belang schatten Door het doel vast te stellen Door een strategie, koers te bepalen Door te anticiperen Door aan te aanpassen, te veranderen wat al bestaat Door nieuwe ideeën, concepten te bedenken Door fantasie te gebruiken, te verbeelden Door fysiek (lichamelijk), met de handen te werken Door te dirigeren Door taken te delegeren, actief te managen Door te overtuigen, over te halen, te verkopen Door mensen te betrekken bij activiteiten Door aan te moedigen, aandacht te geven Door te uitleggen, lest te geven, te demonstreren Door te overleggen, te bespreken Door een voordracht, presentatie te houden Door te sporten ONDERWERPEN waarmee jij je bij voorkeur bezighoudt: Tastbare, concrete zaken Niet tastbare, abstracte zaken Gegevens Mensen Zintuigen Dieren, planten, natuur Gedachten, communicatie Kennis, begrip Deskundigheid Waarden, normen, ethiek Modellen, voorbeelden Technieken Getallen, symbolen Geld, financiële zaken Methodes, procedures Mensen: als individu Mensen: als groep Mensen: menselijk gedrag Mensen: organisaties Visuele zaken, dingen die je ziet Intuïtie 6

7 OMSTANDIGHEDEN waaronder je het beste functioneert: Dat wat je activeert Motiverende factoren Resultaat Erkening Structuur Cultuur Een uitdaging Een eigen wens, verlangen Buiten zijn, buiten werken Competitie Ruimte voor groei, ontwikkeling Moeilijkheden, problemen, handicaps Nieuw, anders, afwisselend Onbekend, spannend Verbeteren efficiëntie, effectiviteit Een meetbaar, zichtbaar resultaat Winst maken Persoonlijke erkenning, waardering Toeschouwers, publiek Ruimte binnen de structuur Participerend, teamverband Collegiaal, vriendschappelijk Ondernemend ( zakelijk) Concurrerend WERKVERHOUDINGEN die je van nature liggen: Ten opzichte van collega's en medewerkers Ten opzichte van leidinggevenden Vonk Onafhankelijke rol 7

8 6. MOTIVATIEPROFIEL - UITGEBREID 6.1 CENTRALE DRIJFVEREN Dit is wat jou voldoening geeft in al je activiteiten en wat je bewust of onbewust altijd nastreeft. GERICHT OP VERANDERING AANBRENGEN Mogelijkheden ontdekken, realiseren Je bent gericht op het ontdekken en ontwikkelen van potentieel in mensen, situaties of materialen. Na ontdekking van het potentieel, ontwikkel je dit verder, verfijn je het, maak je het nuttig of breng je dit op de markt. Je ziet de waarde van iets, van gebruiksmogelijkheden en van openingen waar anderen overheen hebben gekeken. Je onderzoekt mensen, situaties, ideeën, voorwerpen of processen op veelbelovende talenten, kwaliteiten of karakteristieken. Je laat dit zien op één of meer van de volgende manieren: o o o o o o Je beschikt over een goed ontwikkeld observatie- en analytisch vermogen. Je hebt een conceptueel talent voor het zien van veelbelovende mogelijkheden. Je hebt het verlangen om uitvindingen zodanig te ontwikkelen, dat ze gebruikt, herkend en gewaardeerd worden door anderen. Je beschikt over het vermogen om mogelijkheden te zien in voor anderen volstrekt alledaagse of gewone situaties. Je bent sterk in functies als coach, gids, leraar, counselor, manager of PR-functionaris. Je bent ondernemend van aard. 8

9 6.2 MOTIVERENDE VAARDIGHEDEN Hieronder volgt de beschrijving van wat jij gemotiveerd bent te doen. Je kunt daar bij bestudering nog een nadere gradatie van belang aan geven, zodat je meest uitgesproken capaciteiten er duidelijk uitspringen. LEREN / ONDERZOEKEN Door te proberen, te doen Wanneer je iets moet leren is het voor jou goed om het zelf te gaan doen. Denk aan een dans-training, een pasje leer je van je docent, en dit doe je na door het zelf te proberen. Je leert door direct te doen wat je wilt leren. Misschien kijk je eerst hoe anderen een bepaalde vaardigheid, techniek of procedure uitvoeren, maar daarna probeer je het snel zelf. Als het je even tegenzit, geef je de moed niet op. Als je het echt wilt leren, zet je net zo lang door tot het je gelukt is. Met sporten, handvaardigheden, ambachten en het bedienen van apparatuur en machines kun je op deze wijze uitstekend leren. Door deel te nemen Je leervermogen wordt opgewekt als je direct in aanraking komt met een activiteit, programma, cursus, studie of proces. De activiteit en je deelname daaraan stimuleren je motivatie om te leren. Door deel te nemen verwerf je nieuwe inzichten, nieuwe vaardigheden of beter begrip. Door informatie te verzamelen Je brengt je motivatie om te onderzoeken tot uiting door informatie te verzamelen. Je wilt het soort informatie bijeenbrengen dat je een overzicht of een compleet beeld verschaft van datgene wat je onderzoekt. BEOORDELEN / MENING VORMEN Door gevoelsmatig, intuïtief te besluiten Je vaardigheid op het gebied van afwegen en besluiten wordt gekenmerkt door een vermogen om intuïtief aan te voelen en daar je besluiten op te baseren. Mogelijk wordt het gebruik van je intuïtie voorafgegaan door een weging van argumenten voor en tegen, maar uiteindelijk kies je vanuit je gevoel. Dit geldt zowel voor de manier waarop je over mensen oordeelt als voor andere beslissingen die je neemt in je leven. 9

10 Door voor- en nadelen af te wegen Je bent besluitvaardig en gemotiveerd een waardeoordeel te vormen door het afwegen van alternatieven. Je bent geneigd beslissingen te nemen of keuzes te maken door objectief de relatieve verdiensten in overweging te nemen van alle factoren die op een zaak van toepassing zijn. Het is voor jou belangrijk je vermogen tot oordelen te kunnen uitoefenen door op een rationele manier alternatieven te onderzoeken. Als je eenmaal alle terzake doende informatie voor je hebt liggen, overzie je opnieuw de verschillende elementen en ordent ze naar hun sterke en zwakke punten. Door de waarde, het belang te schatten Het bepalen van de waarde, het belang of de verdienste van iets vormt de kern van je beslissingsvermogen. Of het nu op financieel, sociaal, cultureel of zakelijk gebied is, je gaat na wat iets je waard is en baseert daar je keuze op. ORGANISEREN / PLANNEN Door het doel vast te stellen Je vaardigheid om je voor te bereiden, houdt in dat je je inspanningen richt op een doel dat je vaststelt. Je markeert graag in gedachten een doel waarnaar je kunt streven en richt vervolgens al je energie en vermogen op het bereiken daarvan. Je hebt de neiging al je beslissingen en acties te zien in termen van hun mogelijk effect op het doel dat je nastreeft. Door een strategie, een koers te bepalen Strategie staat centraal bij je specifieke vaardigheid tot plannen. Je wilt een tactiek of benadering bedenken die je in staat zal stellen een speciaal doel te bereiken. Met je doel in het achterhoofd en met het inzicht in de benodigdheden, de problemen en de valkuilen die je onderweg kunt tegenkomen, probeer je de beste weg te vinden om te komen waar je wilt zijn. Door te anticiperen Je vaardigheid om te plannen wordt gekenmerkt door de gave om vooruit te denken, om te anticiperen op wat er zal gebeuren en de noodzakelijke voorzieningen te treffen om daar klaar voor te zijn. Je wilt voorbereid zijn om de situaties of problemen aan te kunnen die je voorziet. 10

11 ONTWIKKELEN Door aan te passen, te veranderen wat al bestaat De kracht van je vaardigheid tot ontwikkelen zit in je talent om het bestaande aan te passen in de richting van nieuw of beter gebruik. Je probeert veranderingen te introduceren die zullen resulteren in verbeterde kwaliteit, efficiëntie of effectiviteit. Je inspanningen worden gekenmerkt door pragmatische soepelheid en vindingrijkheid. Je hebt meestal snel door wat de aspecten of kenmerken zijn van een voorwerp, systeem, proces of procedure die zich lenen voor verbetering. CREËREN Door nieuwe ideeën, concepten te bedenken Je creatieve vaardigheid komt tot uiting in een verlangen om naar voren te komen met dingen die origineel zijn. Je houdt ervan iets nieuws te bedenken en bent steeds in de weer met mogelijkheden, indrukken, invalshoeken of associaties. Op grond daarvan probeer je dan een samenhangend idee te krijgen dat fris, nieuw en anders is. Door fantasie te gebruiken, te verbeelden Je werkt graag met je verbeeldingskracht. Je geeft graag de vrije loop aan je creatieve vermogens en volgt je gedachtewegen waar die ook toe leiden. Je bent in staat om in levendig detail een wereld te ervaren - te zien, te horen, te voelen - die is samengesteld uit beelden en gevoelens die voortkomen uit je eigen geest. DOEN / MAKEN / UITVOEREN Door fysiek(lichamelijk), met de handen te werken Voor jou is het plezierig om fysiek bezig te zijn. Je houdt van activiteiten waarbij je veelvuldig gebruik maakt van je handen of je hele lichaam. Deze activiteiten kunnen uiteenlopen van het zorgvuldige handwerk van een vakman of het bespelen van een instrument tot het verrichten van zware lichamelijke arbeid. Als je werk je hiertoe geen gelegenheid biedt, is het raadzaam daar in je vrije tijd aandacht aan te besteden. 11

12 LEIDINGGEVEN Door te dirigeren Je gebruikt je leidinggevende capaciteiten op een duidelijk directieve manier. Je wilt erop toezien dat dingen op een correcte manier gebeuren en geeft daartoe gedetailleerde opdrachten. Door taken te delegeren, actief te managen Je stijl van leidinggeven laat je zien in je vaardigheid om actief gebruik te maken van de talenten van mensen onder je gezag. Je probeert de eisen, plannen en problemen van een operatie of project aan te pakken door die persoon uit te kiezen, die het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren en door taken en verantwoordelijkheden aan hem of haar te delegeren. Gebruik maken van de sterke kanten en het enthousiasme van mensen en zien wat de resultaten zijn die daarvan het gevolg zijn, is voor jou een voldoeninggevende ervaring. INVLOED UITOEFENEN Door te overtuigen, over te halen, te verkopen Je houdt ervan anderen te beïnvloeden door hen te overreden en te overtuigen. Je bent in je element in situaties die je gelegenheid bieden mensen te winnen voor je gezichtspunt. Je kunt moeilijk weerstand bieden aan de uitdaging een overwinning te behalen via argumentatie en je vindt het leuk om mensen je mening, product of dienst te verkopen. Door mensen te betrekken bij activiteiten Je motivatie om anderen te beïnvloeden blijkt uit je verlangen om mensen te betrekken bij activiteiten, programma's of goede doelen waarvoor je je inzet. Je houdt ervan de troepen te verzamelen en participatie te bewerkstelligen. Er is een sterk element van kameraadschap en teamgeest in de manier waarop je anderen 'in je armen sluit'. Wanneer je je belangstelling en enthousiasme over een project met anderen deelt, geef je hen graag het gevoel nodig en belangrijk te zijn. Door aan te moedigen, aandacht te geven De kracht van je vaardigheid om invloed uit te oefenen ligt in het koesteren en aanmoedigen van anderen. Je wilt de hand reiken aan individuen of groepen die in nood zijn, problemen hebben of kampen met handicaps, en je bent erop uit hun houding te beïnvloeden op een manier die groei en ontwikkeling teweegbrengen. 12

13 COMMUNICEREN Door uit te leggen, les te geven, te demonstreren Je wilt graag communiceren door met de juiste woorden uit te leggen wat je bedoelt en wat door anderen begrepen moet worden. Je bent in staat om kennis en begrip te bevorderen door de feiten en de samenhang van een proces gedetailleerd te beschrijven. Ook laat je mensen zien hoe iets in elkaar zit of hoe zij iets moeten doen. Door te overleggen, te bespreken Je vindt het plezierig om voorafgaand aan een taak of opdracht zaken met anderen te bespreken en te overleggen welke weg de beste is om te bewandelen. Je geniet van het collegiale overleg en klopt graag bij anderen aan om de stand van zaken en je voortgang te bespreken Door een voordracht, presentatie te houden Het gesproken woord vormt de kern van je communicatieve vaardigheid. Je houdt ervan in het openbaar te spreken en presentaties te geven waarin je informatie, overtuigingen, meningen, voorstellen of beleidsstandpunten overbrengt op een verzameling mensen. De omgeving waarin je je presentaties houdt kan zo groot zijn als een stadion of zo klein als een vergadertafel. OPTREDEN VOOR PUBLIEK Door te sporten Je geeft graag uitdrukking aan je sportieve capaciteiten door je bekwaamheid te demonstreren ten overstaan van publiek. Je bent gemotiveerd om indruk te maken op anderen met je vaardigheden op het gebied van sport en spel. 13

14 6.3 MOTIVERENDE ONDERWERPEN Motiverende onderwerpen omvatten onderwerpen waarmee je graag werkt en die je boeien. Bij de ene persoon is een voorkeur voor bepaalde onderwerpen zeer uitgesproken, een ander kan met veel verschillende onderwerpen werken en geboeid blijven. De voor jou motiverende onderwerpen omvatten: TASTBARE, CONCRETE ZAKEN Dieren, planten, natuur Je houdt van dieren, van planten, van de natuur, of van alle drie. Je vindt het prettig dieren te verzorgen of te trainen, of planten te kweken en de groei te bevorderen. Meer weten over de natuur, over flora en fauna, of over natuurverschijnselen, is ook een manier waarop je interesse tot uiting kan komen. NIET TASTBARE, ABSTRACTE ZAKEN Gedachten, communicatie Je denkt na over een verscheidenheid aan onderwerpen en zoekt daarna een manier om je gedachten of de conclusies, waartoe je bent gekomen, over te brengen aan anderen. Kennis, begrip Je bent gemotiveerd om kennis en begrip te verwerven. Kennis kan voor jou bestaan uit het begrijpen van zowel de details, als de onderliggende principes van een onderwerp, plan of handeling. Deskundigheid Je geniet ervan om je deskundigheid te kunnen inzetten bij het oplossen van problemen, het behalen van resultaten of het geven van adviezen. Je maakt graag gebruik van de kennis en vaardigheden die je door studie, praktijk of jarenlange ervaring hebt verworven. Waarden, normen, ethiek Ethiek staat bij jou hoog in het vaandel. Het liefst werk je dan ook in een omgeving waar je trouw kunt blijven aan de normen en waarden, die voor jou persoonlijk en/of beroepshalve van belang zijn. 14

15 Modellen, voorbeelden Je maakt in je activiteiten graag gebruik van (rol)modellen en voorbeelden. Technieken Technieken te leren of te ontwikkelen en deze toe te passen in jouw werk of in andere activiteiten motiveert je. Je wilt graag weten hoe je moet omgaan met de details van een bepaald beroep, ambacht, sport of kunstvorm of bekend zijn met de volgorde van handelingen die je moet verrichten om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. GEGEVENS Getallen, symbolen In de activiteiten die je voldoening geven, komen getallen en symbolen - de neiging om taken en problemen te benaderen vanuit een numerieke invalshoek - regelmatig voor. Geld, financiële zaken Je bent gemotiveerd te werken met geld en financiën, zoals die bijvoorbeeld een rol spelen in je persoonlijk leven of in organisaties waarbij je betrokken bent. Methodes, procedures Procedures maken deel uit van je motivatieprofiel. Het is voor jou belangrijk om te weten hoe er te werk moet worden gegaan. Je overziet of ontwikkelt graag stapsgewijze manieren om een taak uit te voeren en je houdt van methodes en procedures, die zichzelf hebben bewezen. MENSEN Mensen als: individu Je bent gemotiveerd om met mensen te werken. De mens als individu staat eerder centraal dan dat hij slechts als achtergrond fungeert. Je werkt het liefst in één op één situaties, waarbij je je richt op het ontwikkelen, begeleiden, motiveren, overtuigen, onderwijzen of anderszins beïnvloeden van degene waarmee je samenwerkt. 15

16 Mensen als: groep Je bent geïnteresseerd in mensen en het liefst werk je met een groep of team. De groep staat bij centraal en je richt je energie op het beïnvloeden, trainen, onderwijzen, overtuigen, motiveren of leiden van de groepsleden. Mensen: menselijk gedrag Je belangstelling voor mensen is gericht op menselijk gedrag - om over te lezen, te observeren, te beoordelen en/of conclusies te trekken. Mensen: organisaties Je hebt graag te maken met mensen in organisaties. Hoe zij hun werk inrichten, hoe ze zich verhouden tot elkaar en wat de consequenties daarvan zijn, interesseert je bijzonder. Ook netwerken, intern en extern, hebben je belangstelling. ZINTUIGEN Visuele zaken, dingen die je ziet Meer dan bij de meeste mensen is het voor jou van groot belang hoe iets eruitziet. Of het nu gaat om je werk- of privésituatie, je geniet wanneer je omgeving in overeenstemming is met je eigen opvattingen over schoonheid en esthetiek. Intuïtie Je kiest, handelt en oordeelt op basis van gevoel. 16

17 6.4 MOTIVERENDE OMSTANDIGHEDEN Hieronder vind je een omschrijving van omstandigheden, die je als motiverend hebt ervaren in de activiteiten die je voldoening hebben gegeven. Voor een deel kunnen dit externe factoren zijn en voor een ander deel kan deze intrinsieke motivatie zijn. In beide gevallen geeft het aan welke elementen je motiveren en dus gewenst zijn in jouw werkomgeving - het tegengestelde daarvan kun je beter vermijden. DAT WAT JE ACTIVEERT Een uitdaging Je bent gemotiveerd in actie te komen in situaties waar je op de een of andere manier wordt uitgedaagd of op de proef gesteld. Je motivatie wordt aangewakkerd door de gelegenheid of noodzaak je kennis, vaardigheden, kundigheid of karaktervastheid in stelling te brengen en je bekwaamheid te bewijzen. Examens, taken, opdrachten of wedstrijden die een speciaal en veeleisend beroep op je doen, halen het beste in je naar boven. Een eigen wens, verlangen Je komt in actie wanneer je zelf een wens hebt die je vervuld wilt zien. Het kan zijn dat je iets concreets wilt hebben, of dat je een bepaalde ervaring wilt opdoen, iets wilt leren of bereiken. MOTIVERENDE FACTOREN Buiten zijn, buiten werken Je werkt liever buiten dan binnen. Zonlicht, frisse lucht en ruimte geven je kracht en brengen het beste in je naar boven. Waarschijnlijk voel je je opgesloten en benauwd in een kantoor of werkplaats. De juiste werkkring biedt je de gelegenheid regelmatig buiten te werken of stelt je in staat naast je werk enige tijd buiten door te brengen. Competitie Je verkeert graag in situaties waar een competitie element aanwezig is. Bestaande records, je eigen voorgaande beste prestatie of de hoeveelheden, vereisten of normale verwachtingen die voor iedere baan gelden, hebben de neiging voor jou een uitdaging te zijn. Je toetst je vaardigheden, je uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen en streeft ernaar deze te overtreffen. 17

18 Ruimte voor groei, ontwikkeling Je functioneert graag in een omgeving waarin de nadruk ligt op groei en ontwikkeling. Je leeft op in situaties waar je de gelegenheid hebt voortgang te bevorderen, potentieel te ontwikkelen en groei aan te moedigen. Handicaps, moeilijkheden, problemen Een omgeving waar je regelmatig in aanraking komt met moeilijkheden of met problemen die moeten worden opgelost, is duidelijk juist voor u. Je vindt het leuk in situaties te stappen waar dingen verkeerd zijn gegaan of anders uitpakken dan voorzien. Je wilt je verstand, ervaring of vaardigheid gebruiken om knopen te ontwarren, obstakels uit de weg te ruimen of conflicten op te lossen die effectieve voortgang of succes in de weg staan. Nieuw, anders, afwisselend Je verlangt naar ervaringen die nieuw of anders zijn. Je functioneert graag in een omgeving waar je te maken krijgt met nieuwe mensen, ideeën, activiteiten of processen. Onbekend, spannend Je bent graag betrokken bij activiteiten die je de gelegenheid geven nieuw terrein te betreden en iets te ontdekken of uit te leggen wat tot dusver bij niemand bekend was of nog nauwelijks werd begrepen. Je wilt je begeven naar onontdekte landstreken of nieuwe studieonderwerpen en ervaringsgebieden verkennen. RESULTAAT Verbeteren van efficiëntie, effectiviteit Je functioneert graag in een omgeving waar doelmatigheid een belangrijke voorwaarde voor succes vormt. Of je nu de leiding hebt, of dat je handelt naar aanleiding van verwachtingen en eisen die door anderen aan je worden gesteld, je spant je in om effectief om te gaan met factoren als tijd, inspanning en kosten. Je probeert dan ook vaak zaken te stroomlijnen, overtollig vet weg te snijden en overdaad te elimineren. Een meetbaar, zichtbaar resultaat Je wilt functioneren in een omgeving waar de nadruk ligt op zichtbare of meetbare resultaten. Het is voor jou van belang dat je iets tastbaars kunt zien voortkomen uit je inspanningen en betrokkenheid. 18

19 Winst maken Je wilt betrokken zijn bij activiteiten of ondernemingen waarin je de gelegenheid hebt winst te maken, zoals in situaties waar je financieel voordeel kunt behalen door het investeren van je geld, tijd of inspanning, of door handel te drijven of zaken te doen. Het daarbij onvermijdelijke element van risico vormt een prikkel voor je. ERKENNING Persoonlijke erkenning, waardering Je wilt functioneren in een omgeving waar je persoonlijke erkenning zult ontvangen voor je inspanningen en prestaties. Toeschouwers, publiek Je lijkt tot leven te komen voor publiek. Je houdt ervan dat mensen hun aandacht richten op wat je doet of zegt. Het gevoel van verstandhouding, warmte en waardering dat de weerklank van het publiek op je overbrengt schenkt je voldoening. Kortom, je wordt gemotiveerd door de gelegenheid op te treden, te spreken, te demonstreren of te presteren voor een publiek van toehoorders of toeschouwers. STRUCTUUR Ruimte binnen de structuur Je komt het beste tot je recht in situaties waar een zekere structuur aanwezig is, zonder dat je in een strak keurslijf van eisen en specificaties hoeft te werken. Wanneer je in een ongestructureerde omgeving komt, heb je de neiging daarin zelf structuur aan te brengen. CULTUUR Participerend, teamverband Je functioneert graag in een omgeving die aanmoedigt tot participatie en gemeenschappelijke activiteit. Het schenkt je voldoening betrokken te zijn bij een situatie, waarin mensen hun energie, inspanningen, ideeën en talenten bundelen en iedereen in de groep zijn aandeel levert. 19

20 Collegiaal, vriendschappelijk Je verkeert graag in situaties waarin mensen vriendschappelijk en op een persoonlijke manier met elkaar omgaan. Je houdt van een werkomgeving waarin men open staat voor het sluiten van vriendschappen en waar medewerkers af en toe informeel samenkomen voor ontspanning, een feestje of andere sociale gelegenheid. Ondernemend (zakelijk) Je werkt graag in een omgeving die aanmoedigt tot ondernemende activiteiten. Het zien van nieuwe markten en producten en de mogelijkheid daar een winstgevend bedrijf op te baseren, stimuleert je zeer. Je kijkt steeds uit naar gelegenheden om iets te verdienen door voordelen uit te buiten van nieuwe openingen of veelbelovende ontwikkelingen en daar ook financieel beter van te worden. De competitie, uitdaging en het risico die daarmee gepaard gaan, lijken je enthousiasme nog te vergroten. Concurrerend Werken in een situatie waarin met concurrenten wordt gestreden om marktaandelen of opdrachten is stimulerend voor jou. 20

21 6.5 MOTIVERENDE WERKVERHOUDINGEN De werkverhouding die jou motiveert is de plaats ten opzichte van de mensen om je heen die jou het beste ligt. Uit de analyse kwam(en) de volgende werkverhouding(en), zowel met collega's als met leidinggevenden naar voren. De rol die jou ligt is die van: BEÏNVLOEDER Vonk Je verhoudt je tot anderen als de woordvoerder en promotor van een nieuw idee, visie of activiteit. Je kunt nieuwe opeenvolgende impulsen genereren binnen een activiteit, maar neemt over het algemeen een andere rol op je als het beoogde effect is bereikt. HOE WERK JE VOOR OF ONDER MENSEN? Onafhankelijke rol Je laat zien dat je naar eigen inzicht handelt onafhankelijk van beperkend of dirigerend gezag. Je gaat tot actie over zonder dat anderen of de omgeving daartoe de mogelijkheid aandragen. 21

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Rapportage Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren en Cultuur Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 05.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 05.04.2016 / Drijfveren en Cultuur 2 Inleiding Wat motiveert je? Waar krijg jij

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest Rapportage testen Testen - Werkondernemerschapstest Overall Werkondernemerschap verwijst naar de mate waarin iemand zijn/haar loopbaan en professionele ontwikkeling in eigen hand neemt, door voortdurend

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

PreScan Edition NL441h Nederlands. Identity Compass International GmbH. XY000S_YYYYY005 Om uw gegevens te beschermen gebruiken wij alleen uw code

PreScan Edition NL441h Nederlands. Identity Compass International GmbH. XY000S_YYYYY005 Om uw gegevens te beschermen gebruiken wij alleen uw code PreScan Edition NL441h Nederlands ontwikkeld door Identity Compass International GmbH Profiel d.d. 11.7.2004 Geëvalueerd met vragenlijst versie DE 4.41S voor Identity Compass gebruiker XY000S_YYYYY005

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven.

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Waarden oefening Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Bekijk de waarden die hieronder vermeld staan.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Gemotiveerd Leren. Drie plezierige leerervaringen

Gemotiveerd Leren. Drie plezierige leerervaringen Gemotiveerd Leren Drie plezierige leerervaringen In deze stap krijg je inzicht in hoe jij gemotiveerd leert. Dit is belangrijk om te weten, want dan kan je dat gebruiken om zo gemotiveerd mogelijk je vakken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email:

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email: Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 25.11.2014 Email: j.lem@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 25.11.2014 / Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij je leiden

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

DEKAPENTA. Dekapenta: een nieuwe manier om naar mensen in organisaties te kijken DEKAPENTA

DEKAPENTA. Dekapenta: een nieuwe manier om naar mensen in organisaties te kijken DEKAPENTA DEKAPENTA Dekapenta betekent vijftien in het Grieks. De test die Dekapenta heeft ontwikkeld bestaat uit vijftien typen, zeven voor vrouwen en acht voor mannen. Samen vijftien. Dekapenta! Dekapenta: een

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Handreiking situationeel leidinggeven

Handreiking situationeel leidinggeven Handreiking situationeel leidinggeven Inleiding Bij het voeren van personeelsgesprekken is het belangrijk dat je ruimte laat voor de medewerker. Je gaat met hem de dialoog aan over zijn functioneren en

Nadere informatie

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt:

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt: Werkwaarden Je bewust worden van je werkwaarden geeft meer inzicht in je huidige werkgeluk en de invloed daarvan op je energie niveau. Het geeft je inzicht in wat werk betekent voor jouw als individu.

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel + Waardenwiel Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: Overzicht maken van welke waarden (privé en werk) belangrijk (en aanwezig in de huidige situatie) zijn. - Doelgroep: Geschikt

Nadere informatie

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Naam: Datum: Bert van Rossum 9 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... De uitslag van Bert van Rossum... Toelichting coach- en begeleidingsvoorkeur...

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

F I T C H. i n t e r v i s i e VANDAAG VANDAAG

F I T C H. i n t e r v i s i e VANDAAG VANDAAG F I T C H i n t e r v i s i e VANDAAG VANDAAG Inleiding Algoritme verscherpingen Rapportage vernieuwingen Techniek Teammodule Module in de steigers Marketing Fitch Methode 1 algoritme verscherpingen ALGORITME

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Vragenlijst loopbaanankers

Vragenlijst loopbaanankers Vragenlijst loopbaanankers Doelstelling: Het zich bewust worden van factoren, die van invloed zijn op de loopbaan. Als er beslissingen genomen moeten worden ten aanzien van de loopbaan speelt wat u uiteindelijk

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Klas in bedrijf. Werkbladen. Belang logistiek voor bedrijf. Peter Hantson. Opleiding secundair onderwijs Vakgroep Techniek (TE)

Klas in bedrijf. Werkbladen. Belang logistiek voor bedrijf. Peter Hantson. Opleiding secundair onderwijs Vakgroep Techniek (TE) Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas - Virtueel bedrijfsbezoek Film: Bedrijf en logistiek proces 1 Belang logistiek voor bedrijf Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Dimensie Beginnend Ontluikend In ontwikkeling Gevorderd Bekwaam Economisch en sociaal ondernemerschap

Dimensie Beginnend Ontluikend In ontwikkeling Gevorderd Bekwaam Economisch en sociaal ondernemerschap Dimensie Beginnend Ontluikend In ontwikkeling Gevorderd Bekwaam Economisch en sociaal ondernemerschap De juiste onderzoekende vragen stellen Leerlingen hebben nog geen ondernemersoog ontwikkeld voor het

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Piramide van (neuro)logische niveaus

Piramide van (neuro)logische niveaus Piramide van (neuro)logische niveaus De gedragspiramide geeft weer hoe wij als mensen zijn georganiseerd, hoe onze psyche is opgebouwd en geeft antwoord op vragen als: Hoe ontwikkel ik mijzelf effectief?

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Dit werkblad kun je gebruiken om aantekeningen te maken tijdens de presentatie en om na afloop te reflecteren en te oefenen met wat je gehoord hebt.

Dit werkblad kun je gebruiken om aantekeningen te maken tijdens de presentatie en om na afloop te reflecteren en te oefenen met wat je gehoord hebt. Dat je een voorkeur hebt voor het een, wil natuurlijk niet zeggen dat je het ander niet kunt of kunt leren! Iedereen kan zich bekwamen in een bepaalde vaardigheid. Als je maar gemotiveerd bent en vertrouwen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013 TSI TriMetrix Persoonlijke Talenten Plus Profiel Functie Bedrijf 11-4-2013 Beijumerweg 15 9737 AB Groningen Tel: (+31)6-13912658 Uw eigen, unieke rangorde van persoonlijke talenten vormt de sleutel tot

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie