Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg"

Transcriptie

1 Motivatieprofiel van Robert Groeneweg DEFINITIEF RAPPORT

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE INLEIDING CONCLUSIES ADVIES MOTIVATIEPROFIEL - SAMENGEVAT MOTIVATIEPROFIEL - UITGEBREID CENTRALE DRIJFVEREN MOTIVERENDE VAARDIGHEDEN MOTIVERENDE ONDERWERPEN MOTIVERENDE OMSTANDIGHEDEN MOTIVERENDE WERKVERHOUDINGEN

3 2. INLEIDING Tijdens de voorbereiding van het motivatieonderzoek heb je op een activiteitenformulier activiteiten beschreven die je met plezier en succes hebt gedaan. Over acht voor jou meest belangrijke activiteiten ben je geïnterviewd. Op basis hiervan heb ik, samen met jou, je motivatieprofiel vastgesteld. Het resultaat van het onderzoek is een beschrijving van: * voor jou boeiende onderwerpen; * van omstandigheden waaronder jij het beste werkt; * de vaardigheden waarvan jij bij voorkeur gebruik maakt; * de manier waarop jij goed met collega's of een leidinggevende samenwerkt; * je centrale drijfveer: dat wat je bewust of onbewust altijd wilt bereiken. Het rapport is op de volgende manier opgebouwd: * conclusies over wat jou motiveert en stimuleert; * advies over de factoren die in een bij jou passende werkkring of beroep aanwezig moeten zijn om met succes en plezier te kunnen werken; * een samenvatting van je motivatieprofiel; * een uitgebreide beschrijving van je profiel. Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van je natuurlijke talenten en motivaties adviseer ik je om bij het kiezen van je studie en beroep het hele rapport te betrekken. Bedenk daarbij dat je de onderdelen, waaruit je motivatieprofiel is opgebouwd, steeds in hun onderlinge samenhang moet zien en dat het niet zinvol is om je keuzes te maken op basis van slechts een of enkele onderdelen. Bedenk ook dat wat hier beschreven staat, verwijst naar wat je gemotiveerd doet. Daarnaast zijn er ook dingen die je wel kunt, maar waar je voorkeur niet naar uitgaat. Dat kun je zien als je 'nietgemotiveerde' kant. Wordt in je studie en werk te vaak een beroep gedaan op deze 'niet-gemotiveerde' kant, dan zul je je werk op termijn als zwaar en vervelend gaan ervaren. Door studie- en loopbaanbeslissingen vooral te baseren op je motivatieprofiel zul je je werk met plezier en succes kunnen uitoefenen. Ik ga ervan uit dat het rapport je zal helpen om te kiezen voor een studie en functies die je veel voldoening zullen geven en waarin je jouw talenten en kwaliteiten kunt inzetten en verder ontwikkelen. Ik wens je een plezierige en succesvolle toekomst toe. Amstelveen, , Jarst Frans 3

4 3. CONCLUSIES Je wordt gedreven door het aanbrengen van verandering, en in het specifiek door mogelijkheden te zien en die te realiseren. Het aanbrengen van verandering doe je het liefst op het vlak van mensen, en menselijk gedrag, op een plek waar je je deskundigheid kunt inzetten en geld kunt verdienen. Mensen en menselijke gedrag veranderen doe je het liefst in de rol van vonk. En dat doe je door gebruik te maken van je talenten in het inschatten van waarde, een strategie uit te zetten, te veranderen en nieuwe ideeen te bedenken, en actief te managen en aan te moedigen. De aanwezige omstandigheden die je het meest motiveren zijn buiten zijn, competitie, problemen, toeschouwers en een ondernemende cultuur. 4

5 4. ADVIES Om optimaal van je talenten gebruik te kunnen maken, is het raadzaam om aan je functie een aantal voorwaarden te stellen. Jouw ideale functie omvat in ieder geval: Een plek waar je verandering kunt aanbrengen op het vlak van mensen en menselijk gedrag. Een plek waar je de rol van vonk kunt aannemen. Jouw functie omvat idealiter ook: Competitie en een ondernemende sfeer. Bepaalde werkomstandigheden kun je dus beter uit de weg gaan. Te vermijden situaties omvatten: Een plek waar geen ruimte is om een onafhankelijke rol en je orders van anderen moet uitvoeren. 5

6 5. MOTIVATIEPROFIEL - SAMENGEVAT CENTRALE DRIJFVEREN, datgene wat je bewust of onbewust te allen tijde nastreeft: Gericht op verandering aanbrengen Mogelijkheden ontdekken, realiseren VAARDIGHEDEN die je vaak en bij voorkeur gebruikt: Leren/ onderzoeken Beoordelen / mening vormen Organiseren / plannen Ontwikkelen Creëren Doen / maken / uitvoeren Leidinggeven Invloed uitoefenen Communiceren Optreden voor publiek Door te proberen, te doen Door deel te nemen Door informatie te verzamelen Door gevoelsmatig, intuïtief te besluiten Door voor- en nadelen af te wegen Door de waarde, het belang schatten Door het doel vast te stellen Door een strategie, koers te bepalen Door te anticiperen Door aan te aanpassen, te veranderen wat al bestaat Door nieuwe ideeën, concepten te bedenken Door fantasie te gebruiken, te verbeelden Door fysiek (lichamelijk), met de handen te werken Door te dirigeren Door taken te delegeren, actief te managen Door te overtuigen, over te halen, te verkopen Door mensen te betrekken bij activiteiten Door aan te moedigen, aandacht te geven Door te uitleggen, lest te geven, te demonstreren Door te overleggen, te bespreken Door een voordracht, presentatie te houden Door te sporten ONDERWERPEN waarmee jij je bij voorkeur bezighoudt: Tastbare, concrete zaken Niet tastbare, abstracte zaken Gegevens Mensen Zintuigen Dieren, planten, natuur Gedachten, communicatie Kennis, begrip Deskundigheid Waarden, normen, ethiek Modellen, voorbeelden Technieken Getallen, symbolen Geld, financiële zaken Methodes, procedures Mensen: als individu Mensen: als groep Mensen: menselijk gedrag Mensen: organisaties Visuele zaken, dingen die je ziet Intuïtie 6

7 OMSTANDIGHEDEN waaronder je het beste functioneert: Dat wat je activeert Motiverende factoren Resultaat Erkening Structuur Cultuur Een uitdaging Een eigen wens, verlangen Buiten zijn, buiten werken Competitie Ruimte voor groei, ontwikkeling Moeilijkheden, problemen, handicaps Nieuw, anders, afwisselend Onbekend, spannend Verbeteren efficiëntie, effectiviteit Een meetbaar, zichtbaar resultaat Winst maken Persoonlijke erkenning, waardering Toeschouwers, publiek Ruimte binnen de structuur Participerend, teamverband Collegiaal, vriendschappelijk Ondernemend ( zakelijk) Concurrerend WERKVERHOUDINGEN die je van nature liggen: Ten opzichte van collega's en medewerkers Ten opzichte van leidinggevenden Vonk Onafhankelijke rol 7

8 6. MOTIVATIEPROFIEL - UITGEBREID 6.1 CENTRALE DRIJFVEREN Dit is wat jou voldoening geeft in al je activiteiten en wat je bewust of onbewust altijd nastreeft. GERICHT OP VERANDERING AANBRENGEN Mogelijkheden ontdekken, realiseren Je bent gericht op het ontdekken en ontwikkelen van potentieel in mensen, situaties of materialen. Na ontdekking van het potentieel, ontwikkel je dit verder, verfijn je het, maak je het nuttig of breng je dit op de markt. Je ziet de waarde van iets, van gebruiksmogelijkheden en van openingen waar anderen overheen hebben gekeken. Je onderzoekt mensen, situaties, ideeën, voorwerpen of processen op veelbelovende talenten, kwaliteiten of karakteristieken. Je laat dit zien op één of meer van de volgende manieren: o o o o o o Je beschikt over een goed ontwikkeld observatie- en analytisch vermogen. Je hebt een conceptueel talent voor het zien van veelbelovende mogelijkheden. Je hebt het verlangen om uitvindingen zodanig te ontwikkelen, dat ze gebruikt, herkend en gewaardeerd worden door anderen. Je beschikt over het vermogen om mogelijkheden te zien in voor anderen volstrekt alledaagse of gewone situaties. Je bent sterk in functies als coach, gids, leraar, counselor, manager of PR-functionaris. Je bent ondernemend van aard. 8

9 6.2 MOTIVERENDE VAARDIGHEDEN Hieronder volgt de beschrijving van wat jij gemotiveerd bent te doen. Je kunt daar bij bestudering nog een nadere gradatie van belang aan geven, zodat je meest uitgesproken capaciteiten er duidelijk uitspringen. LEREN / ONDERZOEKEN Door te proberen, te doen Wanneer je iets moet leren is het voor jou goed om het zelf te gaan doen. Denk aan een dans-training, een pasje leer je van je docent, en dit doe je na door het zelf te proberen. Je leert door direct te doen wat je wilt leren. Misschien kijk je eerst hoe anderen een bepaalde vaardigheid, techniek of procedure uitvoeren, maar daarna probeer je het snel zelf. Als het je even tegenzit, geef je de moed niet op. Als je het echt wilt leren, zet je net zo lang door tot het je gelukt is. Met sporten, handvaardigheden, ambachten en het bedienen van apparatuur en machines kun je op deze wijze uitstekend leren. Door deel te nemen Je leervermogen wordt opgewekt als je direct in aanraking komt met een activiteit, programma, cursus, studie of proces. De activiteit en je deelname daaraan stimuleren je motivatie om te leren. Door deel te nemen verwerf je nieuwe inzichten, nieuwe vaardigheden of beter begrip. Door informatie te verzamelen Je brengt je motivatie om te onderzoeken tot uiting door informatie te verzamelen. Je wilt het soort informatie bijeenbrengen dat je een overzicht of een compleet beeld verschaft van datgene wat je onderzoekt. BEOORDELEN / MENING VORMEN Door gevoelsmatig, intuïtief te besluiten Je vaardigheid op het gebied van afwegen en besluiten wordt gekenmerkt door een vermogen om intuïtief aan te voelen en daar je besluiten op te baseren. Mogelijk wordt het gebruik van je intuïtie voorafgegaan door een weging van argumenten voor en tegen, maar uiteindelijk kies je vanuit je gevoel. Dit geldt zowel voor de manier waarop je over mensen oordeelt als voor andere beslissingen die je neemt in je leven. 9

10 Door voor- en nadelen af te wegen Je bent besluitvaardig en gemotiveerd een waardeoordeel te vormen door het afwegen van alternatieven. Je bent geneigd beslissingen te nemen of keuzes te maken door objectief de relatieve verdiensten in overweging te nemen van alle factoren die op een zaak van toepassing zijn. Het is voor jou belangrijk je vermogen tot oordelen te kunnen uitoefenen door op een rationele manier alternatieven te onderzoeken. Als je eenmaal alle terzake doende informatie voor je hebt liggen, overzie je opnieuw de verschillende elementen en ordent ze naar hun sterke en zwakke punten. Door de waarde, het belang te schatten Het bepalen van de waarde, het belang of de verdienste van iets vormt de kern van je beslissingsvermogen. Of het nu op financieel, sociaal, cultureel of zakelijk gebied is, je gaat na wat iets je waard is en baseert daar je keuze op. ORGANISEREN / PLANNEN Door het doel vast te stellen Je vaardigheid om je voor te bereiden, houdt in dat je je inspanningen richt op een doel dat je vaststelt. Je markeert graag in gedachten een doel waarnaar je kunt streven en richt vervolgens al je energie en vermogen op het bereiken daarvan. Je hebt de neiging al je beslissingen en acties te zien in termen van hun mogelijk effect op het doel dat je nastreeft. Door een strategie, een koers te bepalen Strategie staat centraal bij je specifieke vaardigheid tot plannen. Je wilt een tactiek of benadering bedenken die je in staat zal stellen een speciaal doel te bereiken. Met je doel in het achterhoofd en met het inzicht in de benodigdheden, de problemen en de valkuilen die je onderweg kunt tegenkomen, probeer je de beste weg te vinden om te komen waar je wilt zijn. Door te anticiperen Je vaardigheid om te plannen wordt gekenmerkt door de gave om vooruit te denken, om te anticiperen op wat er zal gebeuren en de noodzakelijke voorzieningen te treffen om daar klaar voor te zijn. Je wilt voorbereid zijn om de situaties of problemen aan te kunnen die je voorziet. 10

11 ONTWIKKELEN Door aan te passen, te veranderen wat al bestaat De kracht van je vaardigheid tot ontwikkelen zit in je talent om het bestaande aan te passen in de richting van nieuw of beter gebruik. Je probeert veranderingen te introduceren die zullen resulteren in verbeterde kwaliteit, efficiëntie of effectiviteit. Je inspanningen worden gekenmerkt door pragmatische soepelheid en vindingrijkheid. Je hebt meestal snel door wat de aspecten of kenmerken zijn van een voorwerp, systeem, proces of procedure die zich lenen voor verbetering. CREËREN Door nieuwe ideeën, concepten te bedenken Je creatieve vaardigheid komt tot uiting in een verlangen om naar voren te komen met dingen die origineel zijn. Je houdt ervan iets nieuws te bedenken en bent steeds in de weer met mogelijkheden, indrukken, invalshoeken of associaties. Op grond daarvan probeer je dan een samenhangend idee te krijgen dat fris, nieuw en anders is. Door fantasie te gebruiken, te verbeelden Je werkt graag met je verbeeldingskracht. Je geeft graag de vrije loop aan je creatieve vermogens en volgt je gedachtewegen waar die ook toe leiden. Je bent in staat om in levendig detail een wereld te ervaren - te zien, te horen, te voelen - die is samengesteld uit beelden en gevoelens die voortkomen uit je eigen geest. DOEN / MAKEN / UITVOEREN Door fysiek(lichamelijk), met de handen te werken Voor jou is het plezierig om fysiek bezig te zijn. Je houdt van activiteiten waarbij je veelvuldig gebruik maakt van je handen of je hele lichaam. Deze activiteiten kunnen uiteenlopen van het zorgvuldige handwerk van een vakman of het bespelen van een instrument tot het verrichten van zware lichamelijke arbeid. Als je werk je hiertoe geen gelegenheid biedt, is het raadzaam daar in je vrije tijd aandacht aan te besteden. 11

12 LEIDINGGEVEN Door te dirigeren Je gebruikt je leidinggevende capaciteiten op een duidelijk directieve manier. Je wilt erop toezien dat dingen op een correcte manier gebeuren en geeft daartoe gedetailleerde opdrachten. Door taken te delegeren, actief te managen Je stijl van leidinggeven laat je zien in je vaardigheid om actief gebruik te maken van de talenten van mensen onder je gezag. Je probeert de eisen, plannen en problemen van een operatie of project aan te pakken door die persoon uit te kiezen, die het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren en door taken en verantwoordelijkheden aan hem of haar te delegeren. Gebruik maken van de sterke kanten en het enthousiasme van mensen en zien wat de resultaten zijn die daarvan het gevolg zijn, is voor jou een voldoeninggevende ervaring. INVLOED UITOEFENEN Door te overtuigen, over te halen, te verkopen Je houdt ervan anderen te beïnvloeden door hen te overreden en te overtuigen. Je bent in je element in situaties die je gelegenheid bieden mensen te winnen voor je gezichtspunt. Je kunt moeilijk weerstand bieden aan de uitdaging een overwinning te behalen via argumentatie en je vindt het leuk om mensen je mening, product of dienst te verkopen. Door mensen te betrekken bij activiteiten Je motivatie om anderen te beïnvloeden blijkt uit je verlangen om mensen te betrekken bij activiteiten, programma's of goede doelen waarvoor je je inzet. Je houdt ervan de troepen te verzamelen en participatie te bewerkstelligen. Er is een sterk element van kameraadschap en teamgeest in de manier waarop je anderen 'in je armen sluit'. Wanneer je je belangstelling en enthousiasme over een project met anderen deelt, geef je hen graag het gevoel nodig en belangrijk te zijn. Door aan te moedigen, aandacht te geven De kracht van je vaardigheid om invloed uit te oefenen ligt in het koesteren en aanmoedigen van anderen. Je wilt de hand reiken aan individuen of groepen die in nood zijn, problemen hebben of kampen met handicaps, en je bent erop uit hun houding te beïnvloeden op een manier die groei en ontwikkeling teweegbrengen. 12

13 COMMUNICEREN Door uit te leggen, les te geven, te demonstreren Je wilt graag communiceren door met de juiste woorden uit te leggen wat je bedoelt en wat door anderen begrepen moet worden. Je bent in staat om kennis en begrip te bevorderen door de feiten en de samenhang van een proces gedetailleerd te beschrijven. Ook laat je mensen zien hoe iets in elkaar zit of hoe zij iets moeten doen. Door te overleggen, te bespreken Je vindt het plezierig om voorafgaand aan een taak of opdracht zaken met anderen te bespreken en te overleggen welke weg de beste is om te bewandelen. Je geniet van het collegiale overleg en klopt graag bij anderen aan om de stand van zaken en je voortgang te bespreken Door een voordracht, presentatie te houden Het gesproken woord vormt de kern van je communicatieve vaardigheid. Je houdt ervan in het openbaar te spreken en presentaties te geven waarin je informatie, overtuigingen, meningen, voorstellen of beleidsstandpunten overbrengt op een verzameling mensen. De omgeving waarin je je presentaties houdt kan zo groot zijn als een stadion of zo klein als een vergadertafel. OPTREDEN VOOR PUBLIEK Door te sporten Je geeft graag uitdrukking aan je sportieve capaciteiten door je bekwaamheid te demonstreren ten overstaan van publiek. Je bent gemotiveerd om indruk te maken op anderen met je vaardigheden op het gebied van sport en spel. 13

14 6.3 MOTIVERENDE ONDERWERPEN Motiverende onderwerpen omvatten onderwerpen waarmee je graag werkt en die je boeien. Bij de ene persoon is een voorkeur voor bepaalde onderwerpen zeer uitgesproken, een ander kan met veel verschillende onderwerpen werken en geboeid blijven. De voor jou motiverende onderwerpen omvatten: TASTBARE, CONCRETE ZAKEN Dieren, planten, natuur Je houdt van dieren, van planten, van de natuur, of van alle drie. Je vindt het prettig dieren te verzorgen of te trainen, of planten te kweken en de groei te bevorderen. Meer weten over de natuur, over flora en fauna, of over natuurverschijnselen, is ook een manier waarop je interesse tot uiting kan komen. NIET TASTBARE, ABSTRACTE ZAKEN Gedachten, communicatie Je denkt na over een verscheidenheid aan onderwerpen en zoekt daarna een manier om je gedachten of de conclusies, waartoe je bent gekomen, over te brengen aan anderen. Kennis, begrip Je bent gemotiveerd om kennis en begrip te verwerven. Kennis kan voor jou bestaan uit het begrijpen van zowel de details, als de onderliggende principes van een onderwerp, plan of handeling. Deskundigheid Je geniet ervan om je deskundigheid te kunnen inzetten bij het oplossen van problemen, het behalen van resultaten of het geven van adviezen. Je maakt graag gebruik van de kennis en vaardigheden die je door studie, praktijk of jarenlange ervaring hebt verworven. Waarden, normen, ethiek Ethiek staat bij jou hoog in het vaandel. Het liefst werk je dan ook in een omgeving waar je trouw kunt blijven aan de normen en waarden, die voor jou persoonlijk en/of beroepshalve van belang zijn. 14

15 Modellen, voorbeelden Je maakt in je activiteiten graag gebruik van (rol)modellen en voorbeelden. Technieken Technieken te leren of te ontwikkelen en deze toe te passen in jouw werk of in andere activiteiten motiveert je. Je wilt graag weten hoe je moet omgaan met de details van een bepaald beroep, ambacht, sport of kunstvorm of bekend zijn met de volgorde van handelingen die je moet verrichten om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. GEGEVENS Getallen, symbolen In de activiteiten die je voldoening geven, komen getallen en symbolen - de neiging om taken en problemen te benaderen vanuit een numerieke invalshoek - regelmatig voor. Geld, financiële zaken Je bent gemotiveerd te werken met geld en financiën, zoals die bijvoorbeeld een rol spelen in je persoonlijk leven of in organisaties waarbij je betrokken bent. Methodes, procedures Procedures maken deel uit van je motivatieprofiel. Het is voor jou belangrijk om te weten hoe er te werk moet worden gegaan. Je overziet of ontwikkelt graag stapsgewijze manieren om een taak uit te voeren en je houdt van methodes en procedures, die zichzelf hebben bewezen. MENSEN Mensen als: individu Je bent gemotiveerd om met mensen te werken. De mens als individu staat eerder centraal dan dat hij slechts als achtergrond fungeert. Je werkt het liefst in één op één situaties, waarbij je je richt op het ontwikkelen, begeleiden, motiveren, overtuigen, onderwijzen of anderszins beïnvloeden van degene waarmee je samenwerkt. 15

16 Mensen als: groep Je bent geïnteresseerd in mensen en het liefst werk je met een groep of team. De groep staat bij centraal en je richt je energie op het beïnvloeden, trainen, onderwijzen, overtuigen, motiveren of leiden van de groepsleden. Mensen: menselijk gedrag Je belangstelling voor mensen is gericht op menselijk gedrag - om over te lezen, te observeren, te beoordelen en/of conclusies te trekken. Mensen: organisaties Je hebt graag te maken met mensen in organisaties. Hoe zij hun werk inrichten, hoe ze zich verhouden tot elkaar en wat de consequenties daarvan zijn, interesseert je bijzonder. Ook netwerken, intern en extern, hebben je belangstelling. ZINTUIGEN Visuele zaken, dingen die je ziet Meer dan bij de meeste mensen is het voor jou van groot belang hoe iets eruitziet. Of het nu gaat om je werk- of privésituatie, je geniet wanneer je omgeving in overeenstemming is met je eigen opvattingen over schoonheid en esthetiek. Intuïtie Je kiest, handelt en oordeelt op basis van gevoel. 16

17 6.4 MOTIVERENDE OMSTANDIGHEDEN Hieronder vind je een omschrijving van omstandigheden, die je als motiverend hebt ervaren in de activiteiten die je voldoening hebben gegeven. Voor een deel kunnen dit externe factoren zijn en voor een ander deel kan deze intrinsieke motivatie zijn. In beide gevallen geeft het aan welke elementen je motiveren en dus gewenst zijn in jouw werkomgeving - het tegengestelde daarvan kun je beter vermijden. DAT WAT JE ACTIVEERT Een uitdaging Je bent gemotiveerd in actie te komen in situaties waar je op de een of andere manier wordt uitgedaagd of op de proef gesteld. Je motivatie wordt aangewakkerd door de gelegenheid of noodzaak je kennis, vaardigheden, kundigheid of karaktervastheid in stelling te brengen en je bekwaamheid te bewijzen. Examens, taken, opdrachten of wedstrijden die een speciaal en veeleisend beroep op je doen, halen het beste in je naar boven. Een eigen wens, verlangen Je komt in actie wanneer je zelf een wens hebt die je vervuld wilt zien. Het kan zijn dat je iets concreets wilt hebben, of dat je een bepaalde ervaring wilt opdoen, iets wilt leren of bereiken. MOTIVERENDE FACTOREN Buiten zijn, buiten werken Je werkt liever buiten dan binnen. Zonlicht, frisse lucht en ruimte geven je kracht en brengen het beste in je naar boven. Waarschijnlijk voel je je opgesloten en benauwd in een kantoor of werkplaats. De juiste werkkring biedt je de gelegenheid regelmatig buiten te werken of stelt je in staat naast je werk enige tijd buiten door te brengen. Competitie Je verkeert graag in situaties waar een competitie element aanwezig is. Bestaande records, je eigen voorgaande beste prestatie of de hoeveelheden, vereisten of normale verwachtingen die voor iedere baan gelden, hebben de neiging voor jou een uitdaging te zijn. Je toetst je vaardigheden, je uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen en streeft ernaar deze te overtreffen. 17

18 Ruimte voor groei, ontwikkeling Je functioneert graag in een omgeving waarin de nadruk ligt op groei en ontwikkeling. Je leeft op in situaties waar je de gelegenheid hebt voortgang te bevorderen, potentieel te ontwikkelen en groei aan te moedigen. Handicaps, moeilijkheden, problemen Een omgeving waar je regelmatig in aanraking komt met moeilijkheden of met problemen die moeten worden opgelost, is duidelijk juist voor u. Je vindt het leuk in situaties te stappen waar dingen verkeerd zijn gegaan of anders uitpakken dan voorzien. Je wilt je verstand, ervaring of vaardigheid gebruiken om knopen te ontwarren, obstakels uit de weg te ruimen of conflicten op te lossen die effectieve voortgang of succes in de weg staan. Nieuw, anders, afwisselend Je verlangt naar ervaringen die nieuw of anders zijn. Je functioneert graag in een omgeving waar je te maken krijgt met nieuwe mensen, ideeën, activiteiten of processen. Onbekend, spannend Je bent graag betrokken bij activiteiten die je de gelegenheid geven nieuw terrein te betreden en iets te ontdekken of uit te leggen wat tot dusver bij niemand bekend was of nog nauwelijks werd begrepen. Je wilt je begeven naar onontdekte landstreken of nieuwe studieonderwerpen en ervaringsgebieden verkennen. RESULTAAT Verbeteren van efficiëntie, effectiviteit Je functioneert graag in een omgeving waar doelmatigheid een belangrijke voorwaarde voor succes vormt. Of je nu de leiding hebt, of dat je handelt naar aanleiding van verwachtingen en eisen die door anderen aan je worden gesteld, je spant je in om effectief om te gaan met factoren als tijd, inspanning en kosten. Je probeert dan ook vaak zaken te stroomlijnen, overtollig vet weg te snijden en overdaad te elimineren. Een meetbaar, zichtbaar resultaat Je wilt functioneren in een omgeving waar de nadruk ligt op zichtbare of meetbare resultaten. Het is voor jou van belang dat je iets tastbaars kunt zien voortkomen uit je inspanningen en betrokkenheid. 18

19 Winst maken Je wilt betrokken zijn bij activiteiten of ondernemingen waarin je de gelegenheid hebt winst te maken, zoals in situaties waar je financieel voordeel kunt behalen door het investeren van je geld, tijd of inspanning, of door handel te drijven of zaken te doen. Het daarbij onvermijdelijke element van risico vormt een prikkel voor je. ERKENNING Persoonlijke erkenning, waardering Je wilt functioneren in een omgeving waar je persoonlijke erkenning zult ontvangen voor je inspanningen en prestaties. Toeschouwers, publiek Je lijkt tot leven te komen voor publiek. Je houdt ervan dat mensen hun aandacht richten op wat je doet of zegt. Het gevoel van verstandhouding, warmte en waardering dat de weerklank van het publiek op je overbrengt schenkt je voldoening. Kortom, je wordt gemotiveerd door de gelegenheid op te treden, te spreken, te demonstreren of te presteren voor een publiek van toehoorders of toeschouwers. STRUCTUUR Ruimte binnen de structuur Je komt het beste tot je recht in situaties waar een zekere structuur aanwezig is, zonder dat je in een strak keurslijf van eisen en specificaties hoeft te werken. Wanneer je in een ongestructureerde omgeving komt, heb je de neiging daarin zelf structuur aan te brengen. CULTUUR Participerend, teamverband Je functioneert graag in een omgeving die aanmoedigt tot participatie en gemeenschappelijke activiteit. Het schenkt je voldoening betrokken te zijn bij een situatie, waarin mensen hun energie, inspanningen, ideeën en talenten bundelen en iedereen in de groep zijn aandeel levert. 19

20 Collegiaal, vriendschappelijk Je verkeert graag in situaties waarin mensen vriendschappelijk en op een persoonlijke manier met elkaar omgaan. Je houdt van een werkomgeving waarin men open staat voor het sluiten van vriendschappen en waar medewerkers af en toe informeel samenkomen voor ontspanning, een feestje of andere sociale gelegenheid. Ondernemend (zakelijk) Je werkt graag in een omgeving die aanmoedigt tot ondernemende activiteiten. Het zien van nieuwe markten en producten en de mogelijkheid daar een winstgevend bedrijf op te baseren, stimuleert je zeer. Je kijkt steeds uit naar gelegenheden om iets te verdienen door voordelen uit te buiten van nieuwe openingen of veelbelovende ontwikkelingen en daar ook financieel beter van te worden. De competitie, uitdaging en het risico die daarmee gepaard gaan, lijken je enthousiasme nog te vergroten. Concurrerend Werken in een situatie waarin met concurrenten wordt gestreden om marktaandelen of opdrachten is stimulerend voor jou. 20

21 6.5 MOTIVERENDE WERKVERHOUDINGEN De werkverhouding die jou motiveert is de plaats ten opzichte van de mensen om je heen die jou het beste ligt. Uit de analyse kwam(en) de volgende werkverhouding(en), zowel met collega's als met leidinggevenden naar voren. De rol die jou ligt is die van: BEÏNVLOEDER Vonk Je verhoudt je tot anderen als de woordvoerder en promotor van een nieuw idee, visie of activiteit. Je kunt nieuwe opeenvolgende impulsen genereren binnen een activiteit, maar neemt over het algemeen een andere rol op je als het beoogde effect is bereikt. HOE WERK JE VOOR OF ONDER MENSEN? Onafhankelijke rol Je laat zien dat je naar eigen inzicht handelt onafhankelijk van beperkend of dirigerend gezag. Je gaat tot actie over zonder dat anderen of de omgeving daartoe de mogelijkheid aandragen. 21

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie