LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas"

Transcriptie

1 LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte aan de acties en beslissingen die personen nemen. Leiders weten door de wijze waarop zij deze visie communiceren anderen te enthousiasmeren en motiveren. Zij vormen teams, waarvan afzonderlijke leden mogelijk meer kennis hebben op bepaalde vlakken dan zijzelf. Leiders leiden teams in de juiste richting middels hun visie; zij bepalen de basisvoorwaarden teneinde het team te faciliteren en het potentieel van ieder teamlid optimaal tot uitdrukking te laten komen. Zij laten personen ook fouten maken, maar niet te vaak. Zij geven complimenten, doch corrigeren ook waar nodig. Leiders handelen voortvarend als zich problemen voordoen. Zij kennen de organisatie en de specifieke vermogens in die mate, dat zij respect weten af te dwingen. Zij verliezen zich niet in details of bijzaken. Zij geven het goede voorbeeld: hun handelen weerspiegelt hun beweringen, waardoor zij een reputatie weten te creëren die gebaseerd is op vertrouwen en integriteit. PERSOONLIJKE LEIDERSCHAPSSTIJL D I S C Piet Baas is iemand die zich zal opstellen als een assertieve en krachtige leidinggevende. Hij is geschikt voor een functie waarin het in gang zetten en leiden van veranderingen, systemen en strategische processen centraal staat. Hij is van nature een ondernemend persoon, die verantwoordelijkheden en zeggenschap op zich zal nemen. Het werkelijk luisteren naar anderen kan voor hem echter een uitdaging vormen, hetgeen lastig kan zijn voor zijn collega's. Zijn potentieel als leidinggevende is tevens afhankelijk van zijn zelfkennis en fluïde intelligentie. Leiderschapskwaliteiten Doelgericht Pakt zaken voortvarend aan Is in staat zwaarwegende beslissingen te nemen en vervolgens te implementeren Formuleert, evalueert en controleert doelstellingen Thomas International Limited

2 Weet het hoofd te bieden aan lastige personen en omstandigheden Is een zelfstarter Aandachtspunten op het gebied van leidinggeven Communiceert niet altijd effectief Zelfinzicht verdient mogelijk aandacht Is mogelijk te direct in zijn benadering Is in de omgang met anderen niet altijd even geduldig Kan in conflictsituaties te daadkrachtig optreden Communicatie Piet Baas communiceert gewoonlijk op een directe en onomwonden wijze. Vooral door personen die graag weten waar ze aan toen zijn, wordt dit als positief ervaren. Daarentegen kunnen meer introverte en gereserveerde personen een dergelijke communicatiestijl als intimiderend ervaren. Hij is iemand die eerder mededelingen doet, dan zaken met anderen bespreekt. Luisteren is niet zijn sterkste kant. Piet Baas is niet erg uitvoerig in zijn uitingen en vermeldt slechts hetgeen hij zelf voor anderen van belang acht. Presentatie Piet Baas weet gewoonlijk op een effectieve en efficiënte manier de positieve aspecten van zijn onderwerp aan de toehoorders duidelijk te maken. Hij is niet iemand die het publiek op slag weet te boeien en enthousiasmeren, maar de kern van de zaak weet hij logisch, zakelijk en zelfbewust voor het voetlicht te brengen. Soms schort het bij hem aan een gedegen voorbereiding van de theorie en technische achtergronden, hetgeen ertoe kan leiden dat hij vragen vanuit het publiek terzijde tracht te schuiven. Sommige toehoorders kunnen in zijn betoog onvoldoende details terugvinden, hoewel hij dit adequaat zal weten te keren als hij zich in kan leven in het publiek en over een flexibele instelling beschikt. Besluitvorming Piet Baas baseert zich bij het nemen van beslissingen voornamelijk op datgene waarvan hij zelf het meest winstgevende of effectieve resultaat verwacht. Hij is besluitvaardig en zelfverzekerd, ook als hij zonder hulp van anderen een besluit dient te nemen. Risico's of andere consequenties staan hem gewoonlijk niet in de weg. Soms neemt hij al een besluit, voordat hij over alle relevante informatie beschikt. Ook heeft hij de neiging van zijn eigen eerdere ervaringen uit te gaan of zijn onderbuikgevoel. Dit kan gunstig zijn wanneer een beslissing snel genomen dient te worden, op basis van weinig of geen voorkennis. Ook wanneer daarentegen informatie voorhanden is, kan hij geneigd zijn zich zonder voldoende afweging van de feiten in een bepaalde richting te forceren, waardoor fouten of vergissingen gemaakt kunnen worden. Pas als bewezen is dat zijn beslissing onvoldoende winst oplevert, zal hij bereid zijn zaken te herzien. Hierbij speelt echter ook zijn aanpassingsvermogen een rol. Thomas International Limited

3 Omgaan met tijdslimieten en time management Piet Baas heeft een voorkeur voor werken onder tijdsdruk. Hij zorgt ervoor dat zijn team iedere tijdslimiet haalt, hoewel de kwaliteit van het geleverde resultaat direct afhankelijk is van de waarde die hij eraan toekent. Zijn profiel laat zien dat zijn hoge energieniveau, hang naar afwisseling en snel verveeld zijn hem ertoe kan brengen een tijdslimiet regelmatig bij te stellen, hetgeen anderen kan irriteren. Bovendien gaat zijn voorkeur uit naar de beginfase van een project, wanneer het genereren van nieuwe ideeën centraal staat, terwijl zijn enthousiasme zal afnemen en hij de interesse kan verliezen als het aankomt op de afrondende fase. Doelgerichtheid Piet Baas is bijzonder gedreven in het behalen van resultaten en doelstellingen en hij kan zijn mensen onder druk zetten om een tijdig eindresultaat te garanderen. Hij is ondernemend en initieert activiteiten om ook te kunnen voldoen aan latere eisen en verwachtingen. Als hij echter tracht zijn teamleden te motiveren, is hij zich er niet altijd van bewust dat niet iedereen door hetzelfde gemotiveerd wordt. Administratie Administratieve taken liggen hem minder. Piet Baas zal zich echter wel inzetten als het gaat om het ontwikkelen en implementeren van een administratief systeem. Routinematige en gedetailleerde taken vervelen hem snel, dus hij zal zelf geneigd zijn het systeem te omzeilen. Als verwacht wordt dat hij zich bezig moet houden met administratieve opdrachten, kan dit bij hem tot ergernis leiden. Personen die meer belang hechten aan administratieve taken, kunnen vraagtekens zetten bij zijn capaciteiten als leidinggevende. Planning en het oplossen van problemen Piet Baas wijze van voorbereiden en plannen sluit meer aan op operationele en strategische projecten dan tactische. Dagelijkse planning past niet bij hem en hij zal zich snel vervelen en de interesse verliezen als hij zich bezig dient te houden met terugkerende taken of opdrachten die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen. Als er een belangrijk resultaat van afhangt, zal hij echter de tijd nemen voor een goede voorbereiding. De manier waarop hij problemen aanpakt wordt gekenmerkt door logica en voortvarendheid. Een snelle oplossing heeft zijn voorkeur, zodat hij snel vooruit kan met de andere werkzaamheden. Zodoende meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop hij problemen aanpakt, kan het zinvol zijn zijn aanpassingsvermogen, mate van impulsiviteit en vermogen om conclusies te trekken op basis van informatie nader te onderzoeken. Het oplossen van mensgerichte problematiek kan te veel vragen van zijn geduld, hetgeen ertoe kan leiden dat dergelijke kwesties blijven voortduren. Kwaliteit en accuratesse Piet Baas streeft naar een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat, als zijn prestaties op dit punt beoordeeld worden. Geconcentreerd blijven werken aan gedetailleerde werkzaamheden is voor hem Thomas International Limited

4 niet eenvoudig. Derhalve zal hij trachten dergelijke taken te delegeren en zowel kwaliteit als nauwkeurigheid aan collega's over te laten. Omgaan met kritiek en provocaties Wanneer hij te maken krijgt met constructieve opmerkingen of rationele, goed onderbouwde kritiek, is hij in staat om zelfs een wat bot optreden van iemand verstandig en zakelijk af te handelen. Wanneer hij echter geconfronteerd wordt met een vijandige conflictsituatie, kan hij krachtig optreden en laat hij een provocatie niet zonder consequenties voorbijgaan. Hierdoor kunnen teamleden confrontaties met hem uit de weg gaan. TRAININGS- EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN Wanneer Piet Baas reeds een leidinggevende functie binnen de organisatie heeft en bovenstaande aandachtspunten spelen in zijn situatie, dan kan onderstaande training zinvol zijn, mits hij een dergelijk traject niet eerder gevolgd heeft. Communicatie en communicatiestijl Personen die op een succesvolle wijze communiceren zijn niet gericht op winnen, doch trachten wederzijds begrip, optimale samenwerking en loyaliteit te genereren, zodat ieder erbij gebaat is. Mensen die succesvol communiceren zijn duidelijk in hun uitingen, maken hun gevoelens en ideeën kenbaar, zodat betrokkenheid wordt gecreëerd en de nadruk ligt op gemeenschappelijke waarden. Piet Baas kan gebaat zijn bij een cursus of opleiding, waarin onderstaande aspecten aan bod komen: Succesvolle communicatie: erkenning dat succes pas ontstaat als de communicatie gericht is op een win-win situatie; Tijd vrijmaken: weten dat effectieve communicatie tijd kost; Overdragen van de boodschap: effectief uiten van inzichten, gedachten en gevoelens; Controle: nagaan of er duidelijkheid is over de betekenis van de boodschap, de wederzijdse waarden en betrokkenheid. Zelfinzicht Indien Piet Baas reeds een leidinggevende positie binnen de organisatie heeft, kan het zinvol zijn hem onderstaande training aan te bieden. Personen met een uitstekend zelfinzicht kennen hun eigen gedrag, hun kwaliteiten en beperkingen en zijn bereid hun gedrag aan te passen teneinde acceptatie bij anderen teweeg te brengen. Mensen die succesvol samen met en middels anderen werken staan gewoonlijk open voor anderen, hebben een groot empathisch vermogen en zijn bereid te luisteren, alsmede de mening van een ander in overweging te nemen. Zij moedigen personen aan die mogelijk over onvoldoende capaciteiten beschikken. Zij reageren enthousiast op de ideeën van anderen. Thomas International Limited

5 Hij kan gebaat zijn bij training, waarin onderstaande aspecten aan de orde komen: Kennen van eigen kracht en beperkingen; Weten wat de impact is die hij op anderen heeft; In overweging nemen wat hij zou kunnen ondernemen om zijn leiderschapskwaliteiten te optimaliseren; Zelfkennis: erkennen van het effect dat hij kan hebben op anderen en hoe een aanpassing van het gedrag meer succes op kan leveren; Communicatie met anderen met als doel verhoging van het prestatieniveau; Mensen motiveren: hen aanmoedigen, enthousiasmeren en inspireren; Thomas International Limited

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton

Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton De sterke puntenrevolutie s Werelds beste managers nemen de volgende 2 veronderstellingen tot hun richtsnoer: 1. Talenten van iedere

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie