Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1"

Transcriptie

1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1

2 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat we verwachten van alle BT-medewerkers. Houd u aan Onze werkwijze en onze waarden en doe wat juist is. Stel bij twijfel vragen. Handel snel als u zich zorgen maakt. Pagina 2

3 Verklaring van onze Chief Executive We zijn ervan overtuigd dat communicatie essentieel is om de wereld te verbeteren. We combineren de beste netwerken en technologie met de expertise van onze medewerkers. Contacten leggen, nieuwe mogelijkheden creëren. Op deze manier kunnen bedrijven groeien, gemeenschappen floreren en personen meer uit hun leven halen. Dat verschil maken wij, elke dag opnieuw. We doen dit op een verantwoordelijke en duurzame manier. We handelen integer, gaan op een ethische manier te werk en brengen onze waarden in praktijk. Onze bedrijfsstandaarden en ons personeelsbeleid zijn gebaseerd op deze principes. Als bedrijf is het verstandig om integer te handelen en ethisch te werk te gaan. Het helpt ons ook om wereldwijd samen te werken. Ethiek is meer dan alleen het voorkomen van crimineel of corrupt gedrag, hoewel dit erg belangrijk is. We dienen ons ethisch te gedragen bij alles wat we doen. Onze reputatie wordt steeds beter wanneer we ons aan onze bedrijfsprincipes houden. Dit kan betekenen dat we potentiële nieuwe contracten moeten weigeren als het ernaar uitziet dat deze in strijd met onze principes zijn. Dat is een moeilijke keuze, maar BT-medewerkers moeten deze maken als de omstandigheden dit vragen. Stel gerust vragen als u niet zeker weet wat u in een bepaalde situatie moet doen. Wees niet bang om uw stem te laten horen als u zich zorgen maakt dat activiteiten in strijd zijn met onze werkwijze. Handel snel als u zich zorgen maakt. In dit document wordt beschreven hoe we bij BT te werk gaan. Uw persoonlijke acties maken een verschil. Samen maken we van BT een werkplek waar we trots op zijn. Het is per slot van rekening ons bedrijf. Gavin Patterson Pagina 3

4 Zoeken wat u nodig hebt Informatie en eigendommen beschermen Inleiding en samenvatting Informatie en gegevens Pagina 21 Onze werkwijze: wat deze betekent Pagina 5 Onze eigendommen Pagina 25 Bedrijfsprincipes van BT Pagina 6 Risico's beheren Pagina 27 Bedrijfsstandaarden van BT Pagina 7 Samenwerken Waar u terechtkunt Werk op de juiste manier voor elkaar krijgen Pagina 30 Zorgen melden Pagina 10 Respect voor mensenrechten Pagina 32 Advies inwinnen Pagina 11 Communicatie Pagina 34 Toezeggingen Pagina 35 Eerlijk concurreren Pagina 36 Persoonlijke en zakelijke integriteit De wet naleven Pagina 14 Onze plaats in de wereld Omkoping en corruptie Pagina 15 Gezondheid en veiligheid Pagina 38 Belangenverstrengeling Pagina 17 Milieu Pagina 40 Politieke bijdragen Pagina 42 Het juiste doen Rekenschap afleggen Pagina 44 Conflicten oplossen: het juiste doen Pagina 45 Pagina 4

5 Onze werkwijze: wat deze betekent In Onze werkwijze wordt beschreven hoe we zakendoen bij BT. Dit geldt voor u en ieder ander die bij BT werkt, wereldwijd en bij alles wat we doen. Houd u aan Onze werkwijze en onze waarden bij alles wat u doet. We verwachten ook dat derden, zoals contractanten, leveranciers en tussenpersonen, zich hieraan houden tijdens alle transacties met of namens BT. Soms zijn dingen ingewikkeld. Over het volgende kunnen we duidelijk zijn: Als een lokale wetgeving in strijd is met een beleid in Onze werkwijze en een hogere standaard vereist, moet u zich aan de wet houden. Als een lokaal gebruik of beleid in strijd is met Onze werkwijze en een lagere standaard stelt, moet u Onze werkwijze volgen. Onze werkwijze bevat onze bedrijfsprincipes en - standaarden. Het document omvat niet elk BT-beleid waarmee onze bedrijfsprincipes en -standaarden in praktijk worden gebracht. U bent ervoor verantwoordelijk om: de wetgeving en details van relevant BT-beleid voor uw werkgebied, functie en ondergeschikten te begrijpen en na te leven; de verplichte training te volgen die we organiseren zodat u onze bedrijfsprincipes en - standaarden begrijpt en naleeft; vermoedelijke overtredingen van de wetgeving, Onze werkwijze en ander BT-beleid melden. Voor BT-medewerkers hebben we koppelingen naar het intranet opgenomen zodat u toegang hebt tot aanvullende informatie en adviezen over waar u hulp kunt krijgen. Uw lokale wetgeving is mogelijk van invloed op hoe u dit doet. Het kan ernstige gevolgen hebben als u zich niet aan Onze werkwijze houdt, zoals reputatieschade, hoge boeten en zware straffen. Daarnaast kunnen u, uw manager(s) en/of BT zelfs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Als u voor BT werkt en u niet houdt aan Onze werkwijze, onderzoeken we de kwestie grondig en kunnen we disciplinaire maatregelen nemen, waarbij ontslag tot de mogelijkheden behoort. We kunnen niet alles beschrijven in Onze werkwijze en in sommige situaties moet u uw gezond verstand gebruiken om op de meest gepaste manier te handelen. Stel bij twijfel vragen. Op pagina 17 vindt u richtlijnen voor het oplossen van conflicten en voor verder advies. Er is een gedeelte met een beschrijving hoe u zorgen kunt melden (pagina 10). Meld het als Onze werkwijze, de wet of BT-beleid volgens u is overtreden door uzelf of iemand anders. (Opmerking: de hyperlinks in dit document zijn bedoeld om BTmedewerkers te leiden naar plaatsen in het document of naar ons bedrijfsintranet. Ze zijn uitgeschakeld in externe versies van dit document.) Pagina 5

6 Bedrijfsprincipes van BT Iedereen die bij BT werkt, moet integer handelen, op een ethische manier te werk gaan en zich aan de BT-waarden houden. Onze bedrijfsstandaarden en ons personeelsbeleid zijn gebaseerd op de volgende principes. Integer handelen Dit betekent dat we ons houden aan onze bedrijfsprincipes en - standaarden. Integriteit is belangrijk omdat we natuurlijk het juiste willen doen. Integriteit is ook zakelijk gezien verstandig voor BT. Het geeft mensen vertrouwen in ons bedrijf, zodat we kunnen blijven groeien en onze aandeelhouders op lange termijn een gezond rendement kunnen bieden. Door integer te handelen kunnen we ook beter wereldwijd samenwerken. Ook helpt het ons om effectiever te plannen en implementeren, problemen voor te zijn en hechtere relaties op te bouwen met al onze stakeholders. Ethisch te werk gaan De principes in Onze werkwijze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen die werkt voor BT, zich aan dezelfde hoge standaarden houdt. Tegelijkertijd zijn ze opgesteld dat lokale gebruiken en tradities worden gerespecteerd. Als bedrijf willen we altijd het juiste doen, maar dat ligt niet altijd zo voor de hand. Soms moeten we moeilijke beslissingen nemen en een balans zoeken tussen complexe en conflicterende problemen en belangen. We geloven in transparantie, openheid en eerlijkheid bij alle manieren waarop we onze prestaties melden: financieel, op het gebied van milieu en sociaal. We moeten zijn voorbereid om onze acties te rechtvaardigen en onszelf uit te leggen aan de mensen waarop onze beslissingen van invloed zijn. Onze waarden in praktijk brengen Onze waarden staan centraal bij alles wat we doen bij BT. Ze omvatten alles wat we gemeenschappelijk hebben en beschrijven de gedragingen die we van elkaar verwachten. Alle BT-medewerkers moeten niet alleen rekening houden met de waarden, maar ook met de bedrijfsprincipes in Onze werkwijze en zich het volgende afvragen: stroken mijn handelingen met hoe we dingen doen bij BT? Pagina 6

7 Bedrijfsstandaarden van BT Hoe staat alles met elkaar in verband? De bedrijfsprincipes van BT zijn van toepassing op onze bedrijfsprincipes. We hebben deze hier uiteengezet en iedereen die wereldwijd voor of namens BT werkt, moet zich hieraan houden. Ons personeelsbeleid bevat de gedetailleerde regels voor BT-medewerkers die van toepassing zijn op onze bedrijfsstandaarden. Bedrijfsstandaarden ` Persoonlijke en zakelijke integriteit Informatie en eigendommen beschermen Samenwerken Onze plaats in de wereld Onze bedrijfsstandaarden Persoonlijke en zakelijke integriteit De wet naleven (pagina 14): we houden ons aan de wet, onze verplichtingen ten aanzien van licenties/vergunningen, en andere voorschriften. Omkoping en corruptie (pagina 15): we tolereren geen enkele vorm van omkoping. Belangenverstrengeling (pagina 17): we voorkomen belangen of situaties die in strijd zijn of lijken te zijn met onze plicht jegens BT Informatie en eigendommen beschermen Personeelsbeleid Gedetailleerde regels voor BTmedewerkers die van toepassing zijn op onze bedrijfsstandaarden Informatie en gegevens (pagina 21): we proberen de vertrouwelijke en privégegevens van ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten te beschermen. Onze eigendommen (pagina 25): we beschermen ons merk en onze fysieke, financiële en intellectuele eigendommen. Risico's beheren (pagina 27): we beheren de risico's voor ons bedrijf en houden rekening met risico's wanneer we beslissingen nemen. Personeelsbeleid Gedetailleerde regels voor BTmedewerkers die van toepassing zijn op onze bedrijfsstandaarden Pagina 7

8 Bedrijfsstandaarden van BT (vervolg) Samenwerken Werk op de juiste manier voor elkaar krijgen (pagina 30): we respecteren elkaar. We willen een werkomgeving waarin ieder van ons wordt aangezet tot betere prestaties. We werken graag in een diverse organisatie en profiteren van andere zienswijzen. We behandelen iedereen gelijk en tolereren geen intimidaties of vooroordelen. We maken van BT een werkplek waar we trots op zijn. Mensenrechten (pagina 32): we respecteren de waardigheid, vrijheid en gelijkheid van iedereen met wie we werken. Onze beleidslijnen en procedures zijn gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. Communicatie (pagina 34): we streven ernaar om eerlijk, behulpzaam en accuraat te zijn bij alles wat we schrijven of zeggen. We spreken eerlijk en luisteren. Onze plaats in de wereld Aandacht schenken aan gezondheid en veiligheid (pagina 38): we zijn betrokken bij en beschermen onze medewerkers en anders op wie onze activiteiten van invloed kunnen zijn en we dragen zorg voor hun gezondheid, veiligheid en welzijn. Het milieu (pagina 40): we stellen alles in het werk om vervuiling te voorkomen en de invloed van onze wereldwijde activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Politieke bijdragen (pagina 42): we doen geen bijdragen aan een politieke partij, de campagne van een kandidaat voor een gekozen functie of ter ondersteuning van een gekozen functionaris. Toezeggingen nakomen (pagina 35): we beloven niets wat we niet kunnen nakomen; we verkrijgen altijd de juiste vergunning voordat we belangrijke toezeggingen doen. Eerlijk concurreren (pagina 36): we concurreren hard maar eerlijk, terwijl we oprecht en betrouwbaar zijn tijdens al onze transacties. Pagina 8

9 Waar u terechtkunt Inhoud Zorgen melden Advies inwinnen Pagina 9

10 Zorgen melden Hoewel BT erom bekend staat dat we op een ethische manier zakendoen, kunnen we niet op onze lauweren rusten. Omdat we ervoor willen zorgen dat we aan de hoogste standaarden voldoen, hebben we Speak Up opgericht: een gratis, vertrouwelijke hotline waarnaar iedereen die voor BT werkt kan bellen, ongeacht het land waar u zich bevindt. U kunt het nummer voor uw land opzoeken via de onderstaande koppeling. Meestal kunt u een probleem het beste aanpakken door met uw lijnmanager te overleggen of contact op te nemen met de afdeling Ethics (of een te sturen naar als u zich buiten BT bevindt). HR-kwesties moeten onder de aandacht van uw lijnmanager worden gebracht. Er zijn echter gevallen waarin het beter en/of veiliger is om contact op te nemen met de hotline Speak Up wanneer u een gevoelige ethische kwestie wilt melden in verband met iemand die geen onderdeel van uw team is. U kunt een kwestie op meerdere manieren melden. U kunt met iemand hierover spreken of in plaats daarvan een beveiligde voic inspreken. Ook kunt u online een boodschap achterlaten. We weten dat het moed vergt om iets te melden. We stellen alles in het werk om u te steunen en beschermen. We staan niet toe dat iemand wraak op u neemt omdat u in goed vertrouwen uw zorgen hebt gemeld. Als iemand u belet om iets te melden, is dat een overtreding waartegen disciplinaire maatregelen worden genomen. We treden hier hard tegen op - met zo nodig ontslag - op elk niveau van de organisatie. Ga naar de website van de vertrouwelijke hotline voor meer informatie. Speciale gevallen In sommige landen waar we actief zijn: is het niet toegestaan om anonieme berichten achter te laten via de hotline; moet u dingen lokaal oplossen (bijvoorbeeld met uw lijnmanager) voordat u de hotline Speak Up belt; kunt u alleen bepaalde soorten kwesties melden bij de hotline, zoals boekhoudfraude, omkoping en milieuovertredingen. Voordat u belt: raadpleeg de webpagina van de vertrouwelijke hotline voor het telefoonnummer waarnaar u in uw land moet bellen en voor speciale instructies. Pagina 10

11 Advies inwinnen Als u iets in dit document niet begrijpt of meer hierover wilt weten: Raadpleeg de website The Way We Work. Lees uw lokale personeelsbeleid en -procedures op het intranet. Overleg met uw lijnmanager of iemand die dicht bij uw werkgebied staat. Neem contact op met de afdeling Ethics. (Als u niet bij BT werkt, kunt u contact opnemen met deze afdeling door een te sturen naar Bel een van onze hulplijnen: Veiligheid: (UK): (buiten de UK) Inkoop en toeleveringsketen +44 (0) Neem contact op met ASK HR of Peopleline: (UK) of (buiten de UK) of Of neem contact op met Speak Up, onze vertrouwelijke hotline, als u zorgen wilt melden. Pagina 11

12 Weet u niet zeker wat u moet doen? Soms is het niet duidelijk. Vraag uzelf het volgende af: Komt het overeen met onze waarden en Onze werkwijze? Wat zou ik ervan vinden als ik dit in de krant zou lezen? Is het wettelijk toegestaan? Sta ik achter deze beslissing? Kan ik mijn beslissing uitleggen aan mijn collega's of familie? Pagina 12

13 Persoonlijke en zakelijke integriteit Inhoud De wet naleven Omkoping en corruptie Belangenverstrengeling Pagina 13

14 De wet naleven We houden ons aan de wet, onze verplichtingen ten aanzien van licenties/vergunningen, en andere voorschriften. Naleving van de wet is de basis voor onze ethische standaarden. We zijn eerlijk en respectvol. We respecteren de wetten, regels en voorschriften van plaatsen, staten en landen waar we actief zijn. U moet zich aan lokale wetten houden. Er zijn mogelijk ook wetten die internationaal gelden (zoals de Britse Bribery Act uit 2010 of de Amerikaanse Foreign and Corrupt Practices Act) of vergunningen die vereist zijn. Als wereldwijd bedrijf moet BT goed erop letten waar en met wie het bedrijf zakendoet. Daarbij moeten we ons ook houden aan embargo's en sancties tegen bepaalde landen, groepen landen of personen. We zijn wettelijk verplicht om ons wereldwijd te houden aan sancties en embargo's. Bij schending van deze sancties of embargo's kunnen BT en uzelf worden veroordeeld tot zware strafrechtelijke en administratieve straffen, terwijl ons merkimago ook schade kan oplopen. Als u vragen hebt Hoewel we niet van u verwachten dat u alle wetten, regels en voorschriften tot in de details kent, dient u wel voldoende hiervan af te weten zodat u kunt bepalen wanneer u advies moet inwinnen. Neem contact op met BT Legal als u vragen hebt over de wetten die van invloed zijn op uw werk. Meldingen Als u voor BT werkt en denkt dat de wet is overtreden door uzelf, een collega of iemand anders die is verbonden met BT, moet u dit melden aan uw lijnmanager, BT Legal, BT Security of onze vertrouwelijke hotline. Vragen en antwoorden V De wetten in mijn land zijn in strijd met wat er in Onze werkwijze wordt gezegd. Waaraan moet ik me houden? A De wetgeving is het belangrijkste. Als een lokale wetgeving in strijd is met een beleid in Onze werkwijze en een hogere standaard vereist, moet u zich aan de wet houden. Vraag BT Legal advies als u denkt dat er sprake is van een conflict. V Wie is juridisch aansprakelijk als ik de wet overtreed tijdens mijn werkzaamheden? A Dat kan u of BT zijn, maar ook allebei, en kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging. Overleg bij twijfel met BT Legal voordat u iets doet waarmee u volgens u mogelijk de wet overtreedt. Als u tijdens uw werk de wetgeving overtreedt, kunnen we ook disciplinaire maatregelen treffen. V Wat als een klant me vraagt om iets te doen waarmee ik de voorschriften iets moet oprekken? A Kijk of u de klant op een andere manier kunt helpen. Zo biedt de toezichthouder Ofcom in de UK ons de vrijheid om binnen bepaalde grenzen zaken te doen. Integer zijn betekent dat we deze grenzen respecteren. Als u niet zeker weet hoe u moet omgaan met een situatie, kunt u overleggen met uw lijnmanager of advies vragen aan Regulatory Affairs of BT Legal. Pagina 14

15 Omkoping en corruptie We tolereren geen enkele vorm van omkoping. Wat is omkoping? BT hanteert zero tolerance tegen omkoping. Als u een gunst, cadeau, steekpenning of betaling aanbiedt, toestaat, vraagt of accepteert om een oneerlijk voordeel te verkrijgen of behouden, is er sprake van omkoping. Het hoeft niet om geld te gaan. De UK, de VS en veel andere landen hebben wetten tegen omkoping in zowel de publieke als de private sector. Wetten zoals de Britse Bribery Act uit 2010 en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act gelden wereldwijd en zijn op BT van toepassing, ongeacht waar we zakendoen. We hebben ook ons eigen beleid tegen corruptie en omkoping. Als medewerker van BT bent u ervoor verantwoordelijk om dit beleid, dat wereldwijd van toepassing is, te lezen, te kennen en na te leven. Klik hier voor het beleid en de richtlijnen op de intranetsite The Way We Work. Corruptie kan zich voordoen in allerlei vormen en we kunnen deze niet allemaal vermelden. Let echter op het volgende: abnormale contante betalingen buitensporige cadeaus die worden ontvangen onverwachte of onlogische beslissingen bij het accepteren van projecten of contracten een ongebruikelijk soepele afhandeling van zaken terwijl iemand niet over de verwachte kennis of expertise beschikt omzeiling van normale aanbestedings- of contracteringsprocedures bedrijfsprocedures, financiële controles of richtlijnen die niet worden nageleefd. Als u de anticorruptiewetgeving overtreedt, kunnen strafof civielrechtelijke straffen worden opgelegd aan uzelf, BT of onze partners. Als u ergens over twijfelt, kunt u contact opnemen met de afdeling Ethics of BT Legal. Cadeaus en entertainment aanbieden en ontvangen We geven of accepteren nooit cadeaus, betalingen of entertainment om een beslissing te stimuleren of belonen. Cadeaus en entertainment kunnen een normaal en gezond aspect zijn bij het opbouwen van zakelijke relaties. Ze zijn alleen een probleem als ze zijn bedoeld om onze besluitvorming te beïnvloeden, ons een oneerlijk voordeel ten opzichte van onze concurrenten te bieden of onze klanten te beperken bij hun vrije keuze. Verschillende culturen hebben verschillende opvattingen over wat wel of niet acceptabel is. Als internationaal bedrijf moeten we deze verschillen accepteren, maar wel trouw blijven aan onze principes. In ons beleid voor cadeaus en entertainment is beschreven wat wel en niet gepast is. Telkens wanneer u een cadeau of entertainment ontvangt, moet u zich houden aan het beleid. U mag geen cadeau of entertainment aanbieden of ontvangen als dit is bedoeld om u of de ontvanger te beïnvloeden. Ook mag u geen buitensporig of extravagant cadeau en entertainment aanbieden dat gezien de omstandigheden ongepast is of als zodanig kan worden opgevat. Cadeaus en entertainment boven bepaalde limieten moeten voor goedkeuring worden geregistreerd. Pagina 15

16 Omkoping en corruptie (vervolg) Als u vragen hebt Als u vragen over omkoping en corruptie hebt, kunt u deze stellen aan uw lijnmanager of de afdeling Ethics. (Als u niet bij BT werkt, kunt u contact opnemen met deze afdeling door een te sturen naar Meldingen Als u voor BT werkt en met een ethisch probleem wordt geconfronteerd, moet u altijd: dit zo snel mogelijk melden aan uw lijnmanager, de afdeling Ethics of onze vertrouwelijke hotline; alle details registreren; advies inwinnen bij de afdeling Ethics voordat u besluit wat te doen. Als u reden hebt om aan te nemen dat iemand die voor of namens BT werkt, zich mogelijk schuldig maakt aan omkoping of corruptie, hoe klein ook, moet u dit melden. Handel snel als u zich zorgen maakt. Vragen en antwoorden V Ik beschik over alle vereiste documenten, maar de douane houdt dingen tegen. Volgens mij zal het na een tip allemaal wat sneller gaan. Is dat ok? A Nee, dat is omkoping. Hoewel dit in sommige rechtsgebieden ook 'faciliterende betalingen' wordt genoemd, doen we dit niet. Ze zijn ook in strijd met de Britse Bribery Act uit 2010, die wereldwijd van toepassing is op BT. V We hebben een zakenpartner die vaak BTmanagers uitnodigt voor diners en evenementen die in sommige landen als buitensporig worden beschouwd, maar hier volstrekt normaal zijn. Er lijken geen verborgen motieven of verwachtingen achter te zitten, ze zijn alleen bedoeld om een goede relatie op te bouwen. Wat moet ik doen? A U kunt het beste deze vraag stellen aan de afdeling Ethics. We willen niemand beledigen, maar ook niet de verkeerde indruk wekken. Het gaat erom hoe iets overkomt, zelfs als er geen verborgen agenda is. Cadeaus en entertainment moeten transparant zijn en in verhouding staan. Sla het aanbod bij twijfel beleefd af. Registreer het cadeau of entertainment en vraag vooraf goedkeuring als de registratielimiet wordt overschreden. V Marktaandeel is belangrijk in de regio waar we onlangs zijn gestart. Met een betaling kan ik een contract binnenhalen. Zo niet, dan verliezen we het werk. Als ik deze kans laat gaan, zet ik ons bedrijf en mijn carrière dan niet op het spel? A Met een betaling overtreedt u de wet en ons beleid tegen omkoping en corruptie. Ook kan hiermee uw integriteit worden ondermijnd en BT reputatieschade lijden. Geen contract, hoe groot ook, rechtvaardigt een overtreding van de wetgeving of Onze werkwijze. We zijn alleen erin geïnteresseerd om op een ethische manier zaken te doen. We steunen iedereen die weigert om een betaling, cadeau of gunst aan te bieden of te ontvangen, zelfs als we daardoor een opdracht verliezen. Pagina 16

17 Belangenverstrengeling We voorkomen belangen of situaties die in strijd zijn of lijken te zijn met onze plicht jegens BT. Als ze niet kunnen worden voorkomen, melden we dit en zoeken we een oplossing. Wat is belangenverstrengeling? Belangenverstrengeling is een situatie waarin uw loyaliteit lijkt te botsen met uw plichten jegens BT. Dit kan een conflict tussen de belangen van BT en uw eigen persoonlijke belangen zijn. Als een persoonlijk belang in strijd is of lijkt te zijn met uw plichten jegens BT, kan er zich belangenverstrengeling voordoen. Belangenverstrengeling kan ook op financieel gebied spelen (zoals een groot aandelenbelang in een concurrent van BT, werkzaamheden voor een concurrent of leverancier van BT, of een andere functie waaronder uw werk bij BT te lijden heeft), maar ook op andere gebieden (zoals een conflict dat voortvloeit uit hechte familiebanden en/of andere persoonlijke relaties). Stel uzelf de volgende vragen als u niet zeker weet of er sprake is van verstrengeling: Is het van invloed op hoe u uw werk doet voor BT? Stel dat anderen op de hoogte zijn van het belang of de relatie. Zouden ze zich kunnen afvragen of u wel in staat bent om uw werk te doen met de vereiste loyaliteit, integriteit en onpartijdigheid? Zou het gênant kunnen zijn als iemand achter uw andere belang zou komen? Hoe zou u of uw manager zich voelen als dit op de voorpagina van kranten verschijnt? Wat zijn de bredere gevolgen voor BT als geheel? Wordt u op enige manier beïnvloed door uw functie of het externe belang? Zouden anderen kunnen denken dat uw rol of belang op u van invloed is, zelfs als dit niet het geval is? Uw belang melden We verwachten dat iedereen die voor BT werkt, onbevooroordeeld en openhartig is, ongeacht het onderdeel of niveau van de afdeling waar u werkt. U mag uw positie bij BT (of inside-information) niet gebruiken voor uw persoonlijke gewin of op een manier die schadelijk kan zijn voor ons bedrijf (of zelfs maar de schijn te wekken dat u op persoonlijk gewin uit bent). Als u vragen hebt U kunt belangenverstrengeling niet altijd voorkomen, maar zelfs een potentieel probleem moet u gelijk aan uw lijnmanager melden. U kunt dan samen bespreken hoe u hiermee open en eerlijk kunt omgaan. Neem contact op met de afdeling Ethics als u niet zeker weet of er sprake is van belangenverstrengeling of als u het uw lijnmanager niet wilt vertellen. (Als u niet bij BT werkt, kunt u contact opnemen met deze afdeling door een te sturen naar Meldingen Als u voor BT werkt en denkt dat er bij iemand anders mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, dient u dit aan deze persoon of de betreffende lijnmanager te vertellen. Meld het aan uw lijnmanager als u het vermoeden hebt dat de belangen van iemand die voor BT werkt, een leverancier of een tussenpersoon van BT in strijd zijn met die van BT. Als u de indruk hebt dat u de kwestie niet direct aan uw lijnmanager kunt melden, kunt u contact opnemen met de afdeling Ethics, Speak Up of de vertrouwelijke hotline van BT (zie zorgen over rapportage voor meer informatie). Pagina 17

18 Belangenverstrengeling (vervolg) Vragen en antwoorden V Ik werk als parttimer voor BT in een verkoopfunctie. Ik werk ook parttime voor een ander bedrijf. Wat moet ik doen? A U moet contact opnemen met uw lijnmanager en de potentiële belangenverstrengeling ter beoordeling voorleggen, want het is bijvoorbeeld niet toegestaan om bij een leverancier of concurrent te werken. V Mijn partner heeft een kleine drukkerij en ik weet zeker dat hij brochures en dergelijke veel goedkoper kan maken. Mag ik het contract aan hem toewijzen? A Nee. Stelt u zich eens voor wat mensen zouden denken als ze beseffen dat u het contract aan uw partner hebt toegewezen. Als uw partner wil inschrijven op een opdracht van BT, moet u uw relatie direct kenbaar maken en moet iemand anders toezicht houden op het inkoopproces. V Ik werk bij BT, maar ik ben gedetacheerd naar een joint venture. Welke belangen komen op de eerste plaats? A Hopelijk botsen de belangen van BT en een joint venture niet met elkaar. Uw persoonlijke professionele integriteit moet altijd vooropstaan en u moet zich altijd houden aan deze code en het BT-beleid tegen corruptie en omkoping. U hebt echter een verantwoordelijkheid jegens de joint venture gedurende de periode dat u daar werkt. Als uw persoonlijke belangen volgens u in strijd zijn of kunnen zijn met de belangen van de joint venture, moet u dit melden aan uw lijnmanager. V Het is nog niet openbaar bekend, maar ik weet van mijn werk dat het nu een goed moment is om BT-aandelen te kopen. Mag dat? Mag ik het mijn familie en vrienden vertellen? A Absoluut niet. Dit wordt 'handel met voorkennis' genoemd en is een ernstig misdrijf. Neem bij twijfel contact op met de afdeling Ethics. V Een van mijn familieleden wil bij BT komen werken, misschien zelfs bij dezelfde afdeling als ik. Is dit een probleem? A Het maakt mogelijk niet uit als dit is toegestaan volgens het beleid in het land waar u werkt, en uw functie en de functie van uw familielid duidelijk gescheiden zijn. U mag op geen enkele manieren betrokken zijn bij de beslissing wie er in dienst wordt genomen (inclusief de sollicitatie- en gespreksprocedure). Als uw familielid bij ons komt werken, mag u niet verantwoordelijk zijn voor beslissingen over zijn of haar werk of salaris om de schijn van vriendjespolitiek te voorkomen. Pagina 18

19 Belangenverstrengeling (vervolg) V Een klant heeft een familielid dat bij BT wil werken. Hij vraagt me of ik hem kan helpen bij het vinden van een baan. Is dit een probleem? A U kunt hem attenderen op extern gepubliceerde vacatures, maar u mag niet worden betrokken bij de wervingsprocedure. De normale wervingsprocedure moet worden gevolgd om de beste kandidaat voor de functie te kiezen. Het familielid van de klant mag geen voorkeursbehandeling krijgen. Neem bij twijfel contact op met de afdeling Ethics door een te sturen naar Als na een open en eerlijke selectieprocedure het familielid van de klant in dienst wordt genomen door BT, mag hij geen voorkeursbehandeling krijgen. Hij mag ook niet werken in een functie waar hij invloed kan uitoefenen op beslissingen in verband met de klant. V Mag ik een persoonlijke relatie hebben met iemand van werk? A Ja, als u verstandig omgaat met de situatie, ook al kan het beleid lokaal variëren. Persoonlijke relaties mogen geen negatieve weerslag hebben op het bedrijf, de werkomgeving en anderen die voor BT werken. Als er volgens u sprake van belangenverstrengeling kan zijn, moet u dit melden aan uw lijnmanager (of aan uw lokale HR-medewerker als uw relatie iemand in uw lijn is) en dienaangaande lokaal beleid volgen. Neem contact op met de afdeling Ethics als u nog vragen hebt. Pagina 19

20 Informatie en eigendommen beschermen Inhoud Informatie en gegevens Onze eigendommen Risico's beheren Pagina 20

21 Informatie en gegevens We proberen de vertrouwelijke en privégegevens van ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten te beschermen. We moeten vaak informatie over mensen gebruiken om ons werk te doen, of het nu om onze collega's, onze lokale klanten of personeelsgegevens van onze zakelijke klanten gaat. U moet dergelijke gegevens altijd behandelen alsof het uw eigen gegevens zijn: bewaar deze op een veilige plaats en bedenk hoe u zou willen dat anderen met uw eigen informatie omgaan. Naleving van privacy- en gegevenswetgeving Informatie over medewerkers worden ook persoonlijke gegevens genoemd. Daarbij kunt u denken aan iemands naam, adres, telefoonnummer, persoonlijke adres, accountnummer, geboortedatum, bankrekening of factureringsgegevens. Hieronder vallen gegevens in BT-systemen, op papieren documenten, in s, in gespreksopnamen, op USB-sticks, op mobiele apparaten of op andere opslagmedia. Als we vertrouwen bij onze klanten en collega's willen opbouwen, is het essentieel dat we correct omgaan met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden zo belangrijk gevonden dat veel landen privacywetten hebben waarin is vastgelegd hoe deze gegevens moeten worden behandeld en beschermd. We moeten ons aan deze wetten houden. Zorg dus ervoor dat u kunt herkennen wat wel of geen persoonlijke gegevens zijn, weet hoe u wordt geacht deze informatie te gebruiken tijdens uw dagelijkse werk en let op wat er verkeerd kan gaan. BT verwerkt ook grote hoeveelheden informatie die aan ons is verstrekt door bedrijven en overheidsinstellingen die onze klanten zijn. Sommige informatie bestaat uit de bovenstaande 'persoonlijke gegevens'. Een deel hiervan is mogelijk geen persoonsgegevens, maar is nog wel erg belangrijk voor bedrijven en overheidsinstellingen die klant van ons zijn. Deze grote klanten vertellen ons dus vaak specifiek hoe we hun gegevens moeten beschermen, bijvoorbeeld in een contract met hun voorwaarden. U moet nadenken over wat we contractueel hebben afgesproken en over de algemene regels voor de omgang met persoonlijke gegevens waar dit van toepassing is. In het onderstaande gedeelte op pagina 23, over het sluiten van contracten met zakelijke klanten, wordt uitgelegd wat u moet doen. Belangrijke punten die iedereen moet onthouden bij de omgang met persoonlijke gegevens: U dient persoonlijke gegevens alleen te verzamelen en bewaren voor legitieme zakelijke doeleinden of als dit wettelijk vereist is. Verzamel en gebruik alleen zoveel persoonlijke gegevens als u nodig hebt voor de betreffende taak en uw functie, niet meer. Bied niet gelijk toegang tot persoonlijke gegevens wanneer collega's hierom vragen: zijn ze hiertoe gemachtigd en is het zakelijk gezien noodzakelijk dat ze de gegevens weten? Als u toegang tot persoonlijke gegevens hebt, mag u deze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Gebruik geen persoonlijke gegevens voor nieuwe of andere doeleinden, zoals het testen van systemen, tenzij BT Legal hiervoor goedkeuring heeft verleend. U mag gegevens alleen bespreken met of verstrekken aan collega's als hiervoor een zakelijke noodzaak bestaat. Pagina 21

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance 1. Doelstelling REIKWIJDTE Wereldwijd Dit Wereldwijde beleid inzake belangenvermenging biedt specifieke richtlijnen voor het voldoen aan de ethische verplichtingen en meldingsplicht ten aanzien van vormen

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie