Indirecte fiscaliteit in België BTW & milieufiscaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indirecte fiscaliteit in België BTW & milieufiscaliteit"

Transcriptie

1 Indirecte fiscaliteit in België BTW & milieufiscaliteit Piet Vandendriessche Partner Deloitte Belastingconsulenten 25 november 2013

2 BTW - status, efficiëntie en toekomst Wat is het speelveld van België? 2

3 Agenda Huidig BTW-stelsel beoordeeld pro en contra OESO-rapport hoe efficiënt is BTW als belasting? BTW is een Europese belasting wat is het speelveld van de lidstaten? Ervaringen in de Belgische BTW-praktijk wat is voor verbetering vatbaar? BTW als beleidsinstrument wat is mogelijk? Tot besluit 3

4 Huidige BTW-stelsel beoordeeld Pro en contra 1. Efficiënte belasting - inning door bedrijven 2. Geruisloze belasting 3. EU-belasting / in meer dan 150 landen 4. Belasting op consumptie 1. Administratieve last en negatieve kasstroom voor de bedrijven 2. Fraudegevoelig 3. Onvolledige harmonisering in EU 4. Belasting voor de 21 e eeuw (digitalisering)? 4

5 OESO-rapport Hoe efficiënt is BTW als belasting? OESO besteedt meer aandacht aan indirecte belastingen Ca. 1/5e van de totale wereldwijde belastingopbrengst BTW-inkomsten ratio ( VAT revenue ratio ) Verhouding tussen de werkelijk geïnde BTW en BTW die zou kunnen worden geïnd bij één tarief op elk verbruik BTW-gap Het verschil tussen de werkelijk geïnde btw en het geschatte bedrag dat zou worden geïnd bij een volledig correcte toepassing van de BTW-wetgeving, inclusief fraude, misbruik en onvermogendheid Geschat op 10% OESO wil ratio verkleinen door de BTW-gap in te perken 5

6 OESO-rapport Hoe efficiënt is BTW als belasting? OESO besteedt meer aandacht aan indirecte belastingen (2) Enkele cijfers 6

7 OESO-rapport Hoe efficiënt is BTW als belasting? OESO besteedt meer aandacht aan indirecte belastingen (3) Enkele cijfers omtrent de VAT Gap (EU)** (*) VTTL = totale verschuldigde BTW (**) Bron: European Commission (DG TAXUD), Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States - Final Report Juli

8 OESO-rapport Hoe efficiënt is BTW als belasting? OESO besteedt meer aandacht aan indirecte belastingen (4) Enkele cijfers omtrent de VAT Gap (EU)** (*) VTTL = totale verschuldigde BTW (**) Bron: European Commission (DG TAXUD), Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States - Final Report Juli

9 BTW is Europese belasting Wat is het speelveld van de lidstaten? Belgische BTW-regeling is een omzetting van BTW-richtlijn Historisch opzet van BTW-richtlijn: harmonisering nationale transactiebelastingen in het kader van vrij verkeer goederen en diensten Met een actieve rol van de Europese Commissie Recente wetgeving, voorstellen, VAT Expert group, EU VAT Forum, Rol van Hof van Justitie Maar gekenmerkt door een trage besluitvorming Unanimiteit van 28 lidstaten vereist in fiscale zaken Gevolg is dat beleidskeuze van de lidstaten evenwel beperkt is Stand-still -bepalingen Bepaalde keuzes nog toegelaten door de BTW-richtlijn 9

10 BTW is Europese belasting Wat is het speelveld van de lidstaten? De Europese regeling is echter niet perfect Harmonisering is niet volledig doorgevoerd Administratieve last afgewenteld op de bedrijven Bewijs toepassing van vrijstelling; verschillende formele verplichtingen in de lidstaten Gevolgen voor kasstromen door voorfinanciering (export; teruggaaf buitenlandse BTW) Trage besluitvorming Werkbaarheid van unanimiteit in beslissingsproces? 10

11 Ervaringen in de Belgische BTW-praktijk Wat is voor verbetering vatbaar? Lidstaten hebben nog eigen bevoegdheden op deze punten is de Belgische regelgeving voor verbetering vatbaar Aantal formaliteiten die als hinderlijk worden ervaren in de praktijk Registers Detail BTW-aangifte Klantenlisting Boekhoudkundige verplichtingen (journalen, dagontvangstenboek) Niet te vergeten: administratieve geldboeten 11

12 Ervaringen in de Belgische BTW-praktijk Wat is voor verbetering vatbaar? Lidstaten hebben nog eigen bevoegdheden op deze punten is de Belgische regeling voor verbetering vatbaar (2) Aftrekregeling BTW en inkomstenbelastingen is niet op elkaar afgestemd Procedure BTW en inkomstenbelastingen is niet op elkaar afgestemd Anomalie BTW-vrijstelling voor onroerende verhuur in B2B-omgeving Uniek in de EU 50%-aftrekbeperking voor wagens Zelfs indien werkelijk beroepsgebruik hoger is Regeling voor kleine ondernemingen (laag bedrag) 12

13 BTW als beleidsinstrument Wat is mogelijk? Verbetering van VAT revenue ratio en VAT gap, maar rekening houdend met Europees kader, waar kan België ingrijpen: VAT revenu ratio Tarieven Logica is soms zoek Complexiteit Vrijstellingen Beleidskeuze 13

14 BTW als beleidsinstrument Wat is mogelijk? Verbetering van VAT revenue ratio en VAT gap, maar rekening houdend met Europees kader, waar kan België ingrijpen (2) VAT gap Formaliteiten BTW-boekhouding als onderdeel van financiële boekhouding Betere controle en inning Horizontaal toezicht en gestructureerde controles door zelfcontrole Controleverslag Efficiëntie en procedure van beslissingen en rulings Misbruik en fraude Verleggingsregeling Controles 14

15 Tot besluit BTW is gebaseerd op Europese regelgeving Europees kader is niet perfect De beleidsmarge voor België is beperkt Administratieve last en negatieve kasstroom voor de bedrijven Waar kan België nog ingrijpen? Tarieven Vrijstellingen Formaliteiten 15

16 Milieufiscaliteit 16

17 Milieufiscaliteit in België Overzicht Milieubelastingen worden doorgaans geheven op Energie Vervoer Vervuiling Gebruik van natuurlijke rijkdommen Ook andere taksen zijn aan vergroening onderhevig CO2-uitstoot als belangrijke parameter voor voordeel alle aard bedrijfswagens Verminderingen in personenbelasting voor energiebesparende uitgaven en hernieuwbare energie 17

18 Milieufiscaliteit in België Overzicht Echte milieubelastingen dekken volledige spectrum, maar op een zeer versnipperde manier Federale vs. regionale bevoegdheden en belastingen Geen algemene heffing op uitstoot of milieu-impact Tendens ingezet in jaren 90 naar milieuheffingen op producten en verpakkingen is grotendeels afgebouwd in afgelopen jaren Substitutie-effect leidde tot dalende belastingopbrengsten Hoge compliance -kost van vele kleine heffingen Inkomsten uit milieufiscaliteit zijn globaal gezien laag in België in vergelijking met EU-gemiddelde, maar veralgemening is gevaarlijk 18

19 Milieufiscaliteit in België Overzicht Inkomsten uit milieufiscaliteit zijn globaal gezien laag in België in vergelijking met EU-gemiddelde, maar veralgemening is gevaarlijk Als toetssteen kan wel worden gekeken naar landen als Nederland, Denemarken met een veel hoger aandeel milieuheffingen 19

20 Milieufiscaliteit in België Energie Energiebelastingen nominaal lager dan in omringende landen Op elektriciteit en gas zijn er naast energiebijdrage (accijns) ook federale/regionale heffingen om bepaalde beleidsopties te financieren Verschillende taksen met eigen heffingsmechanisme en vrijstellingsregels leiden tot administratieve complexiteit en beperkte sturing van milieu-effecten Voor bepaalde (groot)verbruikers, is de totale belastingdruk op energie door de aparte heffingen hoger dan onze buurlanden, bij gebreke aan een uniforme plafonnering of vrijstelling*. 20 Bron : Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighbouring countries, 2013, Deloitte i.o.v. Febeliec.

21 Milieufiscaliteit in België Vervuiling OESO pleit voor een prijs op CO2 uitstoot als hoeksteen voor een klimaatbeleid. Hoewel weinig populair, is het belasten van uitstoot daartoe het meest efficiënte mechanisme. Het geleidelijk invoeren van dergelijke taksen over een langere periode laat huishoudens en bedrijven toe hun gedrag efficiënt aan te passen. 21 Tendensen op internationaal niveau : Onder meer het VK heeft een aparte CO2-uitstootheffing voorzien voor bedrijven, andere dan deze die onder de Europese regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, en die de vooropgestelde doelstelling van energiebesparing niet halen Andere landen zoals Noorwegen belasten rechtstreeks uitstoot van schadelijke gassen zoals N0x, via een effectieve meting van de uitstoot van industriële installatie of via een emissie-coëfficiënt op de verbruikte brandstof In België zou voor een dergelijke maatregel grondig moeten gekeken worden naar de interactie met de diverse energieheffingen.

22 Milieufiscaliteit in België Vervoer Op vandaag wordt het bezit van een wagen belast, eerder dan het gebruik ervan Uitzondering van de accijnzen op brandstof Het VIAPASS-programma gaat dit veranderen, door de huidige BIV en verkeersbelasting te vervolledigen met een door de Gewesten uit te werken kilometerheffing Dit beantwoordt aan de aanbevelingen van de EU/OESO op het vlak van transport en laat toe om de budgettaire doelstelling te koppelen aan een maatregel die rechtstreeks het gedrag beïnvloedt. 22

23 Piet Vandendriessche Managing Partner Deloitte Belastingconsulenten Tel.: GSM: Private and confidential

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

De performance van de btw

De performance van de btw De performance van de btw Rede, uitgesproken door Prof.dr. Gert-Jan van Norden Prof. dr. G.J. (Gert-Jan) van Norden is hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, aan Tilburg University.

Nadere informatie

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Verspreiding: Algemeen Eindrapport Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Laurent Franckx (VITO), Hans Michiels (VITO), Kristof Geeraerts, Sirini Withana en Patrick ten

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

9. Energie en klimaat verandering

9. Energie en klimaat verandering 9. Energie en klimaat verandering 9.1 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 In 2008 stelde de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook wel de 3x20-doelstellingen). De

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BELASTINGHEFFING IN CRISISTIJD

BELASTINGHEFFING IN CRISISTIJD 138 BELASTINGHEFFING IN CRISISTIJD C.A. de Kam* Samenvatting De afgelopen jaren zorgde de economische crisis voor omvangrijke tegenvallers bij de opbrengst van belastingen en premies voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN FNV Belastingnota 2015 MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN VOORWOORD De FNV gaat over werk en inkomen. Wij maken ons sterk om uw inkomenspositie te verbeteren. Hoeveel inkomen

Nadere informatie

Moet vennootschaps belasting geregiona liseerd worden?

Moet vennootschaps belasting geregiona liseerd worden? interview Moet vennootschaps belasting geregiona liseerd worden? In het kader van onze ontmoetingen met de politieke en economische beleidsmakers in België, sprak André Bert, voorzitter van het IAB, samen

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen. Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen 4 november 2014 Inhoudstafel Paragrafen A. Inleiding 01 tot 02 B. Categorieën van

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

MILIEUBELASTINGEN EN GROENE GROEI Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energieen klimaatbeleid

MILIEUBELASTINGEN EN GROENE GROEI Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energieen klimaatbeleid MILIEUBELASTINGEN EN GROENE GROEI Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energieen klimaatbeleid Achtergrondstudies Milieubelastingen en Groene Groei Verkenning van de mogelijkheden in het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Nadere informatie

Overheidsingrepen in de energiemarkt

Overheidsingrepen in de energiemarkt Overheidsingrepen in de energiemarkt Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen kernenergie en energiebesparing Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O.

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie