De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -"

Transcriptie

1 De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011

2 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE GAS % 84 % 93 % 94 % 76 % 83 % % 62 % Europa voert meer dan de helft van zijn energie in. Als er niets verandert, zal tegen 2030 onze afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen nog stijgen. Bron: Europese Commissie

3 ENERGIE IS EEN BELANGRIJKE BRON VAN UITSTOOT Aandeel in uitstoot van broeikasgassen in 2008 Landbouw 10% Industriële processen 8% Afval 3% Energie 79% Andere 0% Bron: EEA 2010

4 DE DRIE IN DOELSTELLINGEN HALEN WORDT EEN DRINGENDE ZAAK Broeikasgassen met 20% verminderen Huidige trend tot % Aandeel hernieuwbare energie optrekken tot 20% Huidige trend tot 2020 Energieverbruik met 20% verminderen -10% 100% Huidige trend tot %

5 TOT NU TOE IS DE EU NIET OP KOERS OM EEN ENERGIEBESPARING VAN 20% TE HALEN IN Projectie op basis van 2007 Projectie op basis van 2009 Doelstelling 20% besparen 1842 Mtoe Gewone gang van zaken Primair energieverbruik*, Mtoe Mtoe KLOOF 1474 Mtoe Status nu Doel: -20% * Bruto binnenlands verbruik minus non-energie gebruik

6 ONDANKS DE CRUCIALE VOORDELEN VOOR EUROPA Energierekening van EU jaarlijks ca. 200 miljard lager in 2020 Tot 2 miljoen nieuwe banen tegen 2020 R&D & markten aanzwengelen om EU wereldleider te maken Concurrentiekracht Bevoorrading verzekeren Duurzaamheid EU minder energieafhankelijk maken Minder investeren in energieinfrastructuur Betere handelsbalans voor energie Lagere CO 2 -emissies Milieuschade beperken

7 EN DE UITGEBREIDE REEKS EUROPESE BELEIDSMAATREGELEN OM ENERGIE-EFFICIËNTIE IN AL ZIJN ASPECTEN AAN TE PAKKEN EUROPEES BELEID & MAATREGE- LEN VOOR ENERGIE-EFFICIËNTIE Energie-efficiëntieplan Financiële instrumenten Zachte regelgeving Doelstellingen Internationale samenwerking Energie- efficiëntie wetgeving Programma s & netwerken R&D Fiscale instrumenten

8 GECOMBINEERD MET NATIONALE VOORNEMENS in Mtoe EU 20% Bestaande nationale EE-doelstellingen sinds 2011

9 ZAL DAT NIET VOLSTAAN OM IN ALLE SECTOREN HET RESTERENDE BESPARINGSPOTENTIEEL VOOR 2020 AAN TE SPREKEN Verwachte besparingen door bestaande maatregelen Resterend besparingspotentieel waarvoor nieuwe maatregelen nodig zijn 11% 29% 2% 16% 5%

10 EEN NIEUWE STIMULANS IS NODIG: DE COMMISSIE STELT EEN NIEUWE ENERGIE-EFFICIËNTIERICHTLIJN VOOR Publieke sector Maatregelen per sector Gezinnen Diensten Energievoorziening Industrie Indicatieve nationale EE-doelstellingen Nieuwe EER Algemene maatregelen om EE te bevorderen Monitoring & verslaggeving

11 PUBLIEKE SECTOR HEEFT EEN VOORBEELDFUNCTIE 19% 12% Status Verbruik in publieke sector heeft een belangrijk aandeel in BBP van EU Aandeel van publieke gebouwen ten opzichte van het totaal Lage energieprestatie van bestaande gebouwen, incl. publieke gebouwen Kostenoptimale renovatie kan leiden tot 60% energiebesparing EER-voorstellen Aankoop van producten, diensten & gebouwen met hoge energieefficiëntienormen Jaarlijkse renovatiedoelstelling van 3% voor publieke gebouwen groter dan 250 m² Plaatselijke energieefficiëntieplannen en invoeren van energiebeheerssystemen Systematischer gebruik van energieprestatiecontracten

12 VOORDELEN VOOR DE CONSUMENT CREËREN DOOR TE VOORZIEN IN DIENSTEN EN INFORMATIE OP MAAT Status Aanzienlijk ongebruikt potentieel in verblijfsen dienstensector Trage opname van markt voor energieefficiëntiediensten Te weinig bewust van & toegang tot goede informatie over voordelen van EE Technologische ontwikkelingen (bv. slimme meters/grids) geven te weinig interessepunten van huisgezinnen weer EER-voorstellen Verplicht nationaal energieefficiëntieplan voor openbare voorzieningen Verplichte individuele energiemeters, die het effectieve energieverbruik & informatie over het effectieve tijdsgebruik aangeven Correcte & regelmatige facturering op basis van effectief verbruik Factuur met degelijke, uitgebreide informatie over energiekosten

13 EFFICIËNTERE OMZETTING EN VERDELING VAN ENERGIE Status EER-voorstellen Resterend potentieel Behaalde besparing Gefragmenteerde regelgeving & stimulansen om verliezen in de voorziening aan te pakken Warmtekrachtkoppeling verbruikt 30% minder brandstof maar wordt in EU weinig gebruikt: 11% vs. 21%. Nieuwe productieinstallaties gebruiken niet systematisch de beste technologie die voorhanden is Nationale 10-jarenplannen voor verwarming & koeling: transparantie, voorspelbaarheid & gericht beleid voor investeringen Warmtekoppeling verplicht voor nieuwe en bestaande krachtcentrales & industriële bedrijven Netwerktarieven ontworpen in functie van diensten die consumenten toelaten energie te besparen & verbruik onder controle te houden Jaarlijkse nationale inventaris van productie-installaties om efficiëntie te controleren

14 MEER AANDACHT VOOR VOORDELEN AFKOMSTIG VAN BETERE ENERGIE- EFFICIËNTIE IN DE INDUSTRIE Status EER-voorstellen 28% Belangrijk aandeel in totaal energieverbruik Lidstaten moeten stimulansen voor MKB creëren om een energieaudit te ondergaan Resterend potentieel Behaalde besparing Aanzienlijke vooruitgang maar nog potentieel over Energie-efficiënte technologieën en beste praktijken voor EE reeds beschikbaar Verspreiding onder MKB van beste praktijken voor voordelen van energiebeheerssystemen Verplichte audit voor grote bedrijven & stimulansen voor het invoeren van aanbevolen maatregelen en energiebeheerssystemen

15 Dank u! l Meer informatie over energie-efficiëntie vindt u op onze website:

16 MOGELIJK TIJDSVERLOOP NA GOEDKEURING Juli 2011 September - december 2011 Januari juni 2012 Juni december 2012 December 2013 Juni 2014 Europees Parlement benoemt rapporteur Eerste presentatie & discussies in the Werkgroep Energie van de Raad onder Pools Voorzitterschap Verdere discussie in de Werkgroep Energie van de Raad Discussie in het EP Energieraad (november) Politiek akkoord Afronden van de wettekst onder het Voorzitterschap van Cyprus Tegen eind 2012 wordt de energie-efficiëntierichtlijn van kracht Invoering van de nieuwe richtlijn in de lidstaten Evaluatie van het traject richting 20% besparing