Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur"

Transcriptie

1 Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013, Jaargang 2 nr. 4 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 1

2 Van de voorzitter : Beste leden, Zoals elk jaar begin ik met te zeggen dat het afgelopen jaar (net als de vorige jaren) een bewogen jaar is geweest. Er is door de Bouwcommissie Beukersweide veel werk verricht. De mensen van de Bouwcommissie hebben heel veel uren gestoken in vergaderen en plannen maken voor de verhuizing van Beukersweide. De tekeningen om naar De Stouwe te gaan waren zo goed als klaar, de besprekingen om samen te gaan met TV Wierden verliepen voorspoedig totdat TV Wierden aangaf bij wethouder Bekke niet meer akkoord te gaan met de gezamenlijk gekozen baansoort Smashcourt en alleen maar gravel plus banen te willen hebben. Daarna heeft wethouder Bekke aangegeven dat Beukersweide naar het Lage Veld moet verhuizen en dat TV Wierden alleen maar nieuwe banen krijgt. Op het moment dat ik dit stuk schrijf (11 november) is hierover niet meer bekend. Dit wordt behandeld in januari 2014 tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering van de gemeente. Graag wil ik Dinand Marsman, Johan Braakman, Cor Al en Henk Vaanholt heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij verrichten om de verhuizing van ons park in goede banen te leiden. Tevens wil ik de leden bedanken die erg met het bestuur en de bouwcommissie meeleven door ons een hart onder de riem te steken, door middel van mailtjes of een persoonlijk compliment. Wij zullen jullie op de Algemene ledenvergadering uitvoerig bijpraten over wat er is besproken tijdens het overleg met de gemeente en hoe de stand van zaken is op dat moment. Wij hebben, tegelijkertijd met TV Wierden, in maart 2013 een Open Dag gehouden. Hier zijn weer een aantal nieuwe leden uit voortgekomen. Daar er voor de nieuwe leden van TV Wierden geen mogelijkheid was om op De Stouwe training te volgen, is besloten deze leden mee te laten trainen met onze leden, op ons park, onder leiding van onze trainers Rob en Bob. Wij waren toen nog in de veronderstelling dat wij op korte termijn zeer intensief met elkaar zouden gaan samenwerken. Zoals de situatie nu is, hebben wij besloten dat deze leden wel bij ons kunnen blijven trainen maar dat zij dan lid van Beukersweide moeten worden. Rob Prins en Bob Osse zijn zeer enthousiast met onze leden aan het trainen en hebben, samen met de Technische Commissie, het Krent Slam toernooi georganiseerd en zijn ook zeer actief geweest op het jeugdkamp en de clubkampioenschappen. Bedankt mannen!!! Er zijn 2 teams kampioen geworden tijdens de competitie. Er zijn veel toernooien georganiseerd, de belangstelling was groot, elke keer volle bak!!! Ook het 80+ toernooi was weer een groot succes. De clubkampioenschappen werden dit jaar in één weekend gehouden wat zeer gewaardeerd werd door de deelnemers. Er is door het bestuur en alle commissies heel hard gewerkt. Ik waardeer dit zeer. Wij kunnen namelijk niet zonder al deze vrijwilligers. Hierbij mijn hartelijke dank aan alle leden die, vrijwillig, iets voor onze vereniging betekenen. Ik reken weer op jullie, komend jaar!!!!!!!!!!!!!!! Onze jaarlijkse vrijwilligersavond wordt in januari gehouden, dus wij kunnen nog niet vermelden wie Vrijwilliger van het jaar gaat worden. Er komt regelmatig een nieuwsbrief uit en iedereen kan op onze website lezen wat er zoal gaande is bij onze club. Wij kunnen terugzien op een sportief en financieel goed verlopen jaar. Tijdens de Algemene ledenvergadering zal het bestuur aan jullie verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en voorstellen doen voor het nieuwe jaar. Ik dank de overige bestuursleden voor de prettige samenwerking en hoop dat het volgend jaar een dergelijk geslaagd jaar gaat worden en dat wij eindelijk gaan verhuizen naar een nieuw park. De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 8 januari 2014 om uur in ons clubgebouw, mocht het quorum niet aanwezig zijn dan volgt de tweede vergadering om uur. Op deze avond is er ook gelegenheid om elkaar een gelukkig en sportief 2014 te wensen en daar met elkaar op te proosten. Ik reken op jullie komst en wens jullie (ook al is het wat vroeg dit jaar) hierbij hele fijne feestdagen toe. Els Al, voorzitter. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 2

3 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 3

4 Agenda Algemene Ledenvergadering 08 januari Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 09 januari Jaarverslag van de secretaris. 5. Jaarverslagen van de diverse commissies. 6. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening Behandeling en vaststelling van de begroting De stukken behorende bij Agenda punt 6 en 7 zullen tijdens de vergadering worden getoond. 8. Vaststelling van de contributie voor het jaar Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie voor alle leden te verhogen met 5 euro. Het gezinsabonnement wordt met 10 euro verhoogd. 9. Aftreden en benoeming van de leden van de volgende commissies; Bestuur: Aftredend en herkiesbaar: Els Al, voorzitter Ria Gritter, ledenadministratie Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Vacature ABC: Aftredend; Eric Posma Te benoemen; Jeroen Gerris. Technische Commissie: Barbara Roeloffzen heeft afscheid van de TC genomen. Koale Neuzen: Afgetreden; Didy Kootstra Te benoemen: Alexandra Broekhuizen 80+ Afgetreden: Henk Meijer Er wordt geen nieuw lid benoemd. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 4

5 10. Verhuizing Beukersweide Gezien de aanstaande gemeentelijke besluiten rondom de verhuizing van ons tennispark, bestaat de kans dat er een Stemmingronde plaats zal vinden. 11. Voorstel: Verandering van naam CRT commissie, (commissie recreatief tennis) in PPC commissie(pret en plezier commissie. 1. Huldiging Jubilarissen. 13. Wat verder ter tafel komt. 14. Rondvraag. 15. Sluiting van de vergadering. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 5

6 Notulen Algemene ledenvergadering 09 januari Aanwezig: 71 Leden. 5 leden hebben zich afgemeld. 1. Opening; Els opent de vergadering en vraagt of voor zover dat nog niet is gedaan, iedereen de presentielijst wil tekenen. Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd, waaronder het feit dat meisjes 1 Nederlands Kampioen is geworden. Ons lid Jan Kleinsmit is overleden afgelopen jaar en wij houden voor hem een moment van stilte. 2. Ingekomen stukken; Er zijn geen ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen Er zijn geen vragen/opmerkingen dus de notulen zijn bij deze vastgelegd. 4. Jaarverslag van de secretaris; Goedgekeurd door de vergadering. 5. Jaarverslag TC; Jeugdbeleidsplan is enige tijd gelden opgesteld, hoe staat het daarmee? Hier is nog niet zoveel mee gedaan, het moet opnieuw worden opgezet o.a door het vertrek van Robin. Het is even in de ijskast gezet door de op handen zijnde verhuizing. De jaarverslagen van alle commissies zijn goedgekeurd door de vergadering. 6 en 7. Behandeling en vaststelling jaarrekening. Deze is weer opgebouwd uit 3 items. 1) financieel verslag 80+ toernooi. 2) resultaatrekening 2012 en begroting ) balans per Henk geeft door middel van een foto presentatie als grapje aan hoe de commissies met het geld omgaan. Er worden foto s getoond van een mager spaarvarken en een gat in de hand. 1) 80+ had altijd een aparte rekening. Judith Tibben beheerde deze, buiten de rekening van Beukersweide om. In overleg wordt de 80+ rekening opgeheven. Het bedrag is nu als werkkapitaal beschikbaar op de rekening van Beukersweide. Er is een positief resultaat gedraaid op het toernooi. Henk geeft de 80+ een compliment voor het goede draaien van de ) Henk bespreekt de resultaatrekening en de begroting tegelijkertijd. Hij heeft al een presentatie gegeven voor de kascommissie. Het ledenaantal daalt drastisch, met bijna 30%. Ten opzichte van 3 jaar geleden. Dit is zorgwekkend. Niek Barten vraagt zich af of Henk niet te pessimistisch is over het aantal leden in de begroting, er komen toch ook wel weer nieuwe leden bij? De ervaring leert dat er altijd nog leden zijn die opzeggen op het moment dat de contributienota in de bus valt. Door Gerard Huysmans wordt gevraagd of het bestuur navraag doet waarom mensen opzeggen. Dit naar aanleiding van een enquête die enige jaren geleden gehouden is. Dit wordt inderdaad gedaan. Die redenen zijn gevarieerd. Het aantal jeugdleden wordt minder, wat wordt daar aangedaan? We werven actief met acties en subsidies. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 6

7 De kantineopbrengst is best goed. Hierin is wel de sponsorbijdrage van de Grolsch verwerkt. Gevraagd wordt van welk ledenaantal uitgegaan is voor het vaststellen van de contributie. Wij zijn van 380 leden uitgegaan. Erik te Wierik geeft aan dat de baan huur hoger is geworden. De banen zouden vervangen moeten worden, dit is niet gebeurd. Waarom zijn we dan toch akkoord gegaan met de huurverhoging. De banen zijn in principe gewoon goedgekeurd. De druk en bezorgkosten van de weidepraat zijn weggevallen en dat scheelt veel. Henk Meijer wordt even genoemd omdat de website erg goed up to date wordt gehouden en via de mail alle leden op de hoogte worden gehouden. De subsidie voor leden die bij Robin trainen is komen te vervallen. Er is nu een talentvolle groep die een extra keer te trainen. De allerkleinsten krijgen een subsidie om in de hal te kunnen trainen in de winter. Niek Barten: Teams terugtrekken in de competitie kost veel geld. De vraag is of de club moet opdraaien voor het terugtrekken van de teams. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld onvoorziene blessures. Het is lastig om dit op individuele spelers te verhalen. Henk bedankt iedereen in de commissies dat we er zo goed voor gezorgd hebben dat we zeer goed binnen de begroting zijn gebleven. Henk heeft voor 2013 geen reservering binnen de begroting gemaakt voor de verhuizing. Herman Lagcher vraagt wat de onroerend zaakbelasting op dit moment is van het clubgebouw. Die waarde is euro. Kascommissie van 2012 bestond uit J. Morsink en G.Toenink De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Hierbij een opmerking en een aanbeveling: De kascommissie beschikte niet over de nota s en bescheiden van de 80+ commissie. Men heeft geen aanleiding om aan te nemen dat dit niet klopt maar vraagt toch de 80+ commissie dit inzichtelijk te maken. Dit is intussen gebeurd. Gerrit Toenink verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor het afgelopen jaar. Wil Eeftink komt erbij. Reserve lid: Rob Koopman. De vergadering gaat akkoord met de begroting en de kascommissie verleend de penningmeester decharge. 8. Contributie vaststellen We zitten op dit moment in vergelijking met andere clubs nog laag in de contributie. We willen straks niet in één keer de contributie flink verhogen, maar willen nu voorstellen om de contributie met 5 euro te verhogen, van 100 euro naar 105 euro voor senioren. De kosten voor rustende leden en jeugd blijven gelijk evenals het gezinslidmaatschap. Els vraagt of de vergadering hiermee akkoord gaat. Dit is het geval en dus is de contributie bij deze vastgesteld op 105 euro. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 7

8 9. Aftreden en benoeming van de leden van de volgende commissies; CRT commissie: Dini van Nuenen heeft zich aangemeld als lid waarvoor onze dank en we wensen haar veel plezier in deze commissie. Simone en Olga zijn aanwezig en worden bedankt als aftreden ABC lid. 10. Vaststellen notulen extra ledenvergadering 01 mei 2012 De notulen zijn bij deze vastgelegd nadat er geen vragen/opmerkingen zijn geplaatst. 11. Verhuizing Beukersweide. Henk geeft een power point presentatie waarin in chronologische volgorde even wordt weergegeven hoe de ontwikkelingen zijn vanaf mei vorig jaar, vanaf de vorige ledenvergadering. Tv Wierden heeft in de afgelopen periode contact gezocht om toch te kijken of we kunnen gaan samenwerken / samengaan. Tv Wierden heeft nog maar heel weinig jeugd en verwacht ook niet dat dit nog weer toe zal nemen. Beide verenigingen zijn in gesprek gegaan en dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring om te gaan samenwerken. Er moet gekeken gaan worden welk baansoort qua kosten en onderhoud het meest geschikt is. Er is bijv. bij Ommen navraag gedaan naar smash court dat zij hebben liggen. Er wordt door de vergadering aangegeven dat het leden kost als je voor gravel gaat. Het kan ons net zo goed leden kosten als je niet op gravel gaat spelen, een aantal leden verlies je zo wie zo. Wij staan natuurlijk als vereniging wel sterk omdat wij veel kapitaal inbrengen. Gerard Sonder vraagt zich af of 10 banen nog wel nodig zijn. De drie betrokken partijen zijn het erover eens dat 8 banen voldoende is. Rein Prins vraagt of het geen optie is om in de hal twee gravelbanen aan te leggen. Zo kom je toch tegemoet aan de gravel spelers en kunnen kinderen eventueel de mogelijkheid houden om binnen te trainen. Rob Koopman vraagt van wie het stuk hal straks eigenlijk is. Dit is nog niet duidelijk. Jan Lenderink: je moet voorzichtig zijn met de hal aankopen door de gemeente. Dit drukt op de kostenpost van het inrichten van het park. Hij vreest dat iedereen hierdoor uiteindelijk meer moet gaan betalen. Ans lagcher vraagt wat TV Wierden inbrengt, wij hebben natuurlijk veel meer leden. Wij weten nu nog niet hoeveel TV Wierden gaat inbrengen. Gerrit Toenink: 10 weken niet tennissen op gravel is 10 weken geen inkomsten aan bar inkomsten. Onze intentie is echter om voor all weather banen te gaan. Gerrit Toenink is blij dit te horen. De accommodatie is technisch onderzocht. Wie draait op voor onvoorziene slechte staat? Een advies bureau gaat kijken naar de verdere staat en inrichting van het gebouw. Kantine: eigen exploitatie. In de zomer door Beukersweide, in de winter wordt de hal door Pro Tennis geëxploiteerd. Wij verhuren het in de winter aan Pro Tennis. Erik te Wierik: wat gebeurd er als Pro Tennis niet winstgevend is? Pro Tennis gaat waarschijnlijk een contract voor 10 jaar aan. Het zomer/wintermodel zou dan voor ons wegvallen. Jan Lenderink: zorg voor een reële prijs voor de verhuur van de horeca, zodat we niet de dupe worden van dit geheel. Hoe zit het met de openingstijden van de horeca? Men moet het doen met de tijden die wij als vereniging hanteren. Ans Lagcher: wie bepaalt de huurprijs van het kaart en bridge gedeelte? Harry Butter: Beheer en toezicht van de kleedkamers, is daar al over nagedacht. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 8

9 Op beide vragen is er nog geen pasklaar antwoord. Rein Prins: hoe zit het met de sportschool? De sportschool heeft een klein eigen horeca gedeelte. De sportschool krijgt een eigen ingang. Het was en kleedgedeelte wordt losgetrokken van de horeca ruimte en wij betalen een bepaalde huur voor het gebruik van deze ruimtes. TV Wierden heeft gezien dat wij expliciet met vrijwilligers werken en conformeert zich hierin. Men zal dit ook van de leden verwachten. Begin juni wordt het stationsplein behandeld in de raad. De grote opzet voor de verhuizing moet dan rond zijn. In het najaar wordt gestart met de verbouwing. In januari moet alles klaar zijn. Pro Tennis heeft echter bezwaar gemaakt voor de tijdsplanning. Voor hun is het natuurlijk erg ongunstig als in de winter wordt begonnen met verbouwen. Hun voorstel is in de zomer de kantine en in de winter de banen te realiseren. Het plan is nu eigenlijk het plan zoals het in mei is aangenomen door de ledenvergadering. Jan Lenderink geeft aan dat het misschien goed is om in de krant een artikel te vermelden dat Beukersweide indertijd geen bezwaar maakte, maar andere partijen. Hij voorziet problemen rondom de verbouwing en vraagt zich af of wij tot die tijd gewoon op deze banen moeten blijven spelen. Hij vraagt zich tevens af of wij nog nee kunnen zeggen op het moment dat wij het financieel niet rond kunnen krijgen. Rob Koopman: Een compliment aan alle mensen die hier heel druk mee zijn geweest Addertje onder het gras, er is iemand in loondienst bij Leo Dubbers, dit is uit de paragraaf gehaald. Hoe zit dit? Wij hebben daar geen rekening mee te houden. Nadenken over het gehele jaar exploitatie van Pro Tennis, waarvoor je een vergoeding krijgt. De consumptie prijzen zullen dan wel hoger liggen, maar dat moeten we dan maar voor lief nemen. 12. Huldiging Jubilarissen. Een aantal leden zijn 25 jaar lid. Dit zijn: Willem Schutte, Dennis Roelloffsen, Riek Roozenbeek, Geert Rozenbeek, Bob Osse, Erik te Wierik, Johan Platerink Johan Braakman, Harry Butter, Jan Sterk. De leden die aanwezig zijn worden onderscheiden met een speldje voor de heren en een ketting voor de dames. Allen van harte gefeliciteerd. Harry Butter neemt namens de jubilarissen het woord. Hij geeft aan dat dit het resultaat is van een ledenwerfactie 25 jaar geleden. Een flyer met 10 gratis lessen. Het is een prettige gezellige vereniging waarbij hij al vele jaren met plezier tennist en dit ook zal blijven doen. 13. Wat verder ter tafel komt. Jan Lenderink bedankt het bestuur voor al het werk van het afgelopen jaar. 14. Rondvraag. Er zijn geen vragen meer. 15.Sluiting van de vergadering. De vergadering wordt gesloten en Els nodigt iedereen uit met ons te toasten op het nieuwe jaar. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 9

10 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 10

11 Van de secretaris - Jaarverslag Het is weer zover, er moet weer een verslag worden gemaakt. Ik keek eens even in mijn documenten en zag dat dit alweer het zesde jaar is dat ik in het bestuur van Beukersweide zit. Wat gaat de tijd toch snel. Maar ja ieder jaar is er ook wel weer genoeg te beleven dus dan lukt het ook wel. In het eerste verslag las ik dat de wijziging in het bestemmingsplan van de gemeente een hot item was. Nu 6 jaar later zitten we nog steeds aan de Stationsstraat, zijn er verschillende scenario s de revue gepasseerd en is er nu wel een voorstel maar op moment van schrijven is er nog niets definitief en moet het voorstel nog door de raad. Wij als bestuur en werkgroep zijn tevreden met het voorstel dat er nu uiteindelijk ligt. In het afgelopen jaar hebben we als bestuur 11x vergaderd. Hierin kwam natuurlijk de verhuizing en het eventuele samengaan met TV Wierden aan de orde. Wij hebben een koers moeten uitstippelen voor wat betreft de eventuele samenwerking met TV Wierden en hoe we om moesten gaan met het besluit van TV Wierden om op het laatste moment toch te kiezen voor een andere baansoort, geheel tegen de afspraken in. Daarnaast hebben Els Al en Henk Vaanholt namens het bestuur ook nog verschillende gesprekken met Tv Wierden, de gemeente en Pro Tennis gevoerd. Nu gaan we als bestuur samen met de esrand/advies/stouwe/verhuis/lageveld commissie aan de slag om een mooi park op het Lageveld te realiseren. Tenminste als het plan door de raad wordt goedgekeurd. De administratie is ook dit jaar weer bijgehouden en verwerkt. Ik heb al eens aangegeven dat er steeds meer mailverkeer plaatsvindt, waardoor de stapel papieren post ieder jaar minder wordt. Het voordeel hiervan is dat ik als secretaris als het nodig is veel makkelijker zaken kan doormailen naar mijn mede bestuursleden. De vrijwilligersavond staat gepland op 24 januari 2014 dus we houden u nog even in spanning wie de nieuwe vrijwilliger van 2013 gaat worden. Neemt weer niet weg dat we alle vrijwilligers ook dit jaar weer hartelijk bedanken voor hun inzet voor Beukersweide zodat we weer een gezellig en goed jaar hebben gedraaid. Vanaf deze plek kan ik dan alleen maar zeggen dat ik hoop dat we er in 2014 met zijn allen weer een geslaagd jaar van gaan maken. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen. Natasja Geerdink, Secretaris Beukersweide. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 11

12 Jaarverslag van de Technische Commissie 2013 Commissie In 2013 heeft er binnen de Technische Commissie zich een wijziging voorgedaan. Na jarenlang trouwe dienst heeft Barbara Roeloffzen de TC verlaten. Barbara hield zich vooral bezig met jeugdzaken. Wij willen Barbara hartelijk danken voor haar inzet in de afgelopen jaren. Jacqueline Teunissen, Rachel Derksen en Judith Tibben doen nu de jeugdzaken binnen de TC. Beheer Vorig jaar schreef ik dat het telkens een knap staaltje vakmanschap is van de onderhoudsploeg om de banen, welke allang zijn afgeschreven, telkens tip top er weer uit te laten zien. Wij zijn nu een jaartje verder, de banen zijn weer een jaartje ouder, en op enkele plekken zie je al slijtage plekken. Maar toch blijven de banen, rekening houdende met de ouderdom, goed bespeelbaar. Dit is vooral te danken aan de mannen van de onderhoudsploeg. Mannen, onze dank daarvoor. Competitie Aan de competitie van 2013 hebben 18 seniorenteams en 7 juniorenteams deel genomen. Wij zijn dit jaar karig bedeeld met kampioenen. Jongens 1 (t/m 14 jaar) van de zondagmorgen is ongeslagen kampioen geworden en Mix 2 van de zaterdagmiddag is ook ongeslagen kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd. Uiteraard zijn er ook een aantal degradanten en deze competitie zijn dat 6 teams. Het blijkt ook nu weer dat er een groot niveau verschil is tussen de klassen. Drie van de degradanten waren vorig jaar kampioen geworden. De thuiswedstrijden verliepen allen prima. Een steeds grotere zorg is het grote aantal leden dat blessures krijgt/heeft en teamleden die zonder overleg maar bepalen dat ze afwezig zijn en het team met de problemen opzadelen. Wij zijn zoekende naar een oplossing voor deze onvolkomenheden Trainingen Een groot aantal leden volgen lessen bij onze trainers Bob en Rob. De afgelopen winter hebben wij de jeugd de mogelijkheid gegeven om ook wintertrainingen in de tennishal te volgen. Vooral de jongste leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Alle partijen hebben bijgedragen om dit te bekostigen. De ouders betaalden meer lesgeld, de trainers vroegen niet het volledige lesgeld, en Beukersweide doneerde een bedrag per kind. Op deze manier blijven deze kinderen ook in de wintermaanden aan het tennissen, daar waar vroeger deze jeugdleden in de winter afhaakten. Jeugd De ledenwerf actie in maart jl. was wederom een succes. Dit jaar had Koning Winter zich ook gemeld op de Open Dag. Temperatuur van rond het vriespunt met een stormachtige wind resulteerde in een gevoelstemperatuur van min 10 graden. Al met al kunnen wij, gezien de barre omstandigheden, terugkijken op een geslaagde Open Dag. Er hebben zich een twintigtal jeugdleden aangemeld en een tiental senioren. Resteert mij alle mensen die zich ingezet hebben voor deze Open Dag hartelijk te danken. De KNLTB organiseert dit jaar voor het eerst de zgn. Worldtour oranje rood toernooien. Dit toernooi komt in plaats van de wintercompetitie. Een groot aantal jeugdteams spelen tegen elkaar op een midi / min veld en is i.vm. de vele aanmeldingen nu al een succes. Beukersweide zal dit winterseizoen twee maal als gastvereniging optreden. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 12

13 Ook zijn wij dit jaar begonnen met de Krent Slam toernooien. Samen met onze trainers hebben wij dit toernooi dit jaar 2 keer georganiseerd. Een gezellig toernooi welke volgend jaar zeker nog een keer gaat plaatsvinden. Alsof de TC niet stil zit, zijn we dit jaar ook met de jeugd op tenniskamp geweest. Wij hebben een prachtige locatie afgehuurd in Ootmarsum. Suzanne Al heeft de organisatie van dit kamp op haar genomen en samen met de jeugdcommissie, de trainers en André heeft zij ervoor gezorgd dat het kamp een waar succes is geworden. De TC wil Suzanne nogmaals hartelijk danken voor haar geweldige inzet. Naast al deze activiteiten hebben wij dit jaar ook onze gebruikelijke activiteiten georganiseerd, zoals ouder kind toernooi, Noaberscup toernooi, pannenkoek toernooi. Clubkampioenschappen Dit jaar hebben wij de clubkampioenschappen voor het eerst gehouden in een weekend. De junioren konden zich aanmelden voor zowel enkel als dubbel, terwijl senioren zich alleen voor de dubbel konden inschrijven. Onder prachtige omstandigheden (het weer, maar ook de aankleding) werd het toernooi gespeeld in het weekend van september. Omdat dit de 1e keer was in zo n setting zijn er wel enkele verbeterpunten, en deze zijn besproken binnen de TC. Maar al met al was dit toernooi in deze opzet erg geslaagd. Dank aan de organisatoren. Algemeen Buiten de vakantiemaanden vergadert de TC elke maand. Daarnaast zijn er vele uren besteed aan het organiseren van activiteiten, indeling competitieteams en het bijwonen van diverse vergaderingen (districtsvergaderingen, competitieleidersvergaderingen). Ten slotte wil ik alle leden van de Technische Commissie en de onderhoudsploeg hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Voorzitter van de technische commissie, Harry Embsen WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 13

14 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 14

15 Jaarverslag commissie Kola Neuzen 2013 De commissie bestond gedurende het speelseizoen 2012/2013 uit de volgende personen: - Didy Kootstra - Nicolette Slomp - Cor Al In verband met verhuizing naar Zwolle heeft Didy Kootstra zich in maart teruggetrokken uit de commissie. Alexandra Broekhuizen heeft haar plaats in de commissie ingenomen. Het speelseizoen 2012/2013 werd wederom beïnvloed door regen, storm, kou, vorst en sneeuw. Uiteindelijk konden nagenoeg alle wedstrijden worden gespeeld. En zoals gewoonlijk was het weer dikke pret, leuk en sportief tennissen en na de wedstrijden gezelligheid in de kantine. Het speelseizoen 2012/2013 werd in maart afgesloten met een geweldige en gezellige slotavond. Tijdens deze avond werden de kampioenen (IJskrabbers en Winterpeentjes) gehuldigd met de traditionele medaille en natuurlijk eeuwige roem. De teams Sneeuwvlok en Nooitgedagt kregen een aanmoedigingsprijs. En natuurlijk kregen alle deelnemers aan de slotavond een leuk presentje. In september is gestart met het speelseizoen 2013/2014. Het aantal teams is gegroeid van 9 naar 10. Aan koale neuzen wordt ook dit nieuwe seizoen deelgenomen door 80 spe(e)l(st)ers. Vermeld kan nog worden dat het een heel gezellig en sportief seizoen koale neuzen is geweest. De commissie koale neuzen, Didy Kootstra en Alexandra Broekhuizen Nicolette Slomp en Cor Al WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 15

16 Jaarverslag 2013 CRT Commissie CRT ( Commissie Recreatief Tennis ) nu PPC ( Pret en Plezier Commissie ) Om het Openingstoernooi en Snert/Slottoernooi weer een vrolijke en frisse start te geven hebben wij in 2012 de CRT ( Commissie Recreatief Tennis ) omgedoopt in PPC ( Pret en Plezier Commissie). Zowel het Openingstoernooi als het Snert/Slottoernooi was dan ook weer een ouderwets succes met beide toernooien meer als 48 deelnemers, dus volle bak. De boodschap die wij meegaven aan dit toernooi was dan ook dat er veel Pret en Plezier aan te pas moest komen. Al met al zeer geslaagde toernooien omdat er ook op speelsterktes werd gespeeld! Wij als Commissie: Dedy Go, Dinie van Nuenen en ondergetekende hebben hier ook erg veel plezier aan beleefd om dit te mogen organiseren en zijn ook van plan naast Openingstoernooi en Slot/Snerttoernooi nog een ander toernooi te bedenken. Wij dagen alle leden uit om hierin mee te denken. Maandagavond Toss-avond: Tonny Grootelaar heeft dit op een perfecte manier onder controle i.s.m. Henk Meijer. 55+ tennis: goed georganiseerde club senioren onder leiding van Rein Prins en Wim te Lintelo. Kaartavonden: wij zijn al een aantal jaren bezig met Klaverjas/Joker avonden, wij mogen wel zeggen dat dit een ongekend succes is geworden. Reeds een 40-tal leden die hier 12 x per jaar met veel plezier aan deelnemen. Namens De PPC en Kaartclub, Johan Braakman WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 16

17 Jaarverslag 80+ commissie 2013 Ons 28e 80+ toernooi is dit jaar prima verlopen. Het toernooi begon met wisselvallig weer maar gedurende de dag viel het toch nog mee met de buien en werden alle partijen gewoon gespeeld. Op maandag was het tot laat in de avond droog maar de laatste partij eindigde helaas met regen. De rest van de week was het meestal droog maar af en toe een bui maar dat weerhield de meeste deelnemers er niet van om door te spelen. De temperatuur was meestal wel wat frisjes wat voor het publiek misschien minder was maar voor de deelnemers prima om te spelen. Er werden vele mooie, spannende partijen gespeeld. Wat wel bijzonder was dat drie commissieleden tegelijkertijd op de baan stonden en nog wel op dezelfde baan! Daniëlle en Francis speelden de halve finale tegen André en Judith. Het was een hele spannende partij die uiteindelijk met een super tiebreak door Daniëlle en Francis werd gewonnen. Ook werden dit jaar de deelnemers verwend met een attentie: een flesje water en een plak koek. Onze slogan van dit jaar was: Met drinken en een plak koek kom je vast weer bij 80+ op bezoek! Verder werden de deelnemers dit jaar nog getrakteerd op een banaan. Er hadden er zich dit jaar 201 spelers ingeschreven. Dit zijn er 24 meer dan vorig jaar! Wij als commissie zijn erg blij met deze stijging. Dit jaar hadden we weer onze dagelijkse verloting voor de deelnemers. Het is mooi om te zien hoe blij mensen zijn met een prijs, vooral ook als het een deelnemer is die nog niet gespeeld heeft maar al wel een prijs in de wacht heeft gesleept. Wij willen de sponsoren weer enorm bedanken voor hun bijdrage. Zondag 30 juni was de dag van de halve finales en finales. Er werden weer vele spannende en mooie partijen gespeeld. Er waren weer een aantal deelnemers die in twee onderdelen meededen. Als je dan zover komt betekent dit dat je op de zondag misschien wel vier partijen moet spelen. Petje af voor deze deelnemers! De prijswinnaars kregen een mooie bak met allerlei plantjes en een levensmiddelen pakket van AH met allerlei lekkere dingen. De diverse commissies werden voor hun inzet bedankt door onze voorzitter Els Al. In 2013 heeft Henk Meijer helaas afscheid genomen van 80+. De commissie dankt Henk voor zijn grote inzet tijdens de jaren dat hij zitting had in de commissie 80+. Namens de toernooicommissie 80+ Rimke Lammertink WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 17

18 ABC jaarverslag 2013 Wij als ABC team verwelkomen 3 nieuwe leden. Dit zijn Ellen Bokhove, Jeroen Gerrits en Rogier Lagcher. Johan Braakman is nog wel lid van de ABC commissie maar is tevens lid van de recreatiecommissie. Zo gauw we iemand hebben gevonden die Johan wil vervangen treedt Johan helemaal toe tot de recreatiecommissie. Eric Posma heeft de commissie verlaten, hij heeft zijn werkzaamheden verplaatst naar de voetbal. Heel veel succes en plezier bij de voetbal Eric. Ons huidige team bestaat nu uit 14 personen. ABC De taak van de Algemene Beheers Commissie is het beheer en onderhoud van het clubgebouw. Tevens wordt zorg gedragen voor de indeling van de bardiensten, zodat ieder lid zijn/haar drankje kan nuttigen. Bardiensten. Ook dit jaar hebben we weer veel leden bereid gevonden om bardienst te draaien. Dit jaar had iedereen voor het eerst persoonlijk een brief ontvangen waarop stond wanneer je Bardienst had. Helaas is het sommige leden ontgaan dat dag en tijd vermeld stonden. Wij willen iedereen bedanken die op wat voor manier ons heeft geholpen achter de bar. Vergaderingen. In het afgelopen jaar is de ABC commissie 8x bij elkaar geweest voor de vergadering. En daarnaast regelmatig om bardiensten te regelen voor diverse toernooien. Onderhoud gebouwen. Onder leiding van Karel Meijer worden de onderhoudswerkzaamheden door ons klusteam perfect uitgevoerd. Hiervoor onze hartelijke dank. Tevens is Sini, onze vaste hulp die ervoor zorgt dat alles spick en span is in februari geopereerd aan haar knie. Het herstel werd door allerlei complicaties bemoeilijkt. Sini heeft besloten om niet weer terug te komen. Langs deze weg willen wij Sini bedanken voor haar tomeloze inzet voor het onderhoud van de kantine en kleedkamers. Gelukkig hebben Lenie en Hans Bekhuis bereid gevonden de werkzaamheden van Sini zolang over te nemen. Hier zijn we ontzettend blij mee. Lenie en Hans: bedankt voor het schoonhouden van de kantine. Ziet er altijd prima uit. Bardienstindeling. Wederom hebben Monique Groeneveld en Nicolle van Silfhout de bardienst indeling geregeld. Dit jaar heeft iedereen die bardienst had persoonlijk bericht gehad, helaas was het niet zo n succes. Wij beraden ons op volgend jaar of dit wel voor herhaling vatbaar is. Geboorten. We hebben ook heel mooi nieuws te melden. Het afgelopen jaar hebben 2 leden van onze commissie een prachtige baby gekregen. Danielle Rouweler heeft op 22 mei een zoon gekregen die de naam Koen draagt, haar schoonzus Marieke Rouweler heeft in september het leven geschonken aan een meisje dat de naam Fleur kreeg. Dames heel veel geluk samen met jullie gezin. Tot Slot. Ik wil graag namens alle ABC leden iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen aan het welslagen van het kantine gebeuren. Ook voor het volgend seizoen hopen we een beroep te kunnen doen op jullie. De ABC Commissie: Monique Groeneveld, Jan Hessing, Ellen Bokhove, Nicolle van Silfhout, Neeltje Dikkeschei Inga Tuinte, Johan Braakman, Jeroen Gerrits, Sandra Veldhuis, Addy Rietman, Rogier Lagcher, Danielle Rouweler, Marieke Rouweler, Mario Rietman. WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 18

19 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 19

20 Overzicht ledenadministratie (stand per ) Mannen versc verschil perce verschil percent percen percent hil percent aantal aantal t.o.v. aantal aantal ntage t.o.v. aantal ages tages ages t.o.v. ages 2009 s verschil t.o.v Junioren 89 28% % % % % -21 Senioren % % % % % -38 TOTAAL Vrouwen versc verschil verschil percent percen percent hil aant percenta percent aantal aantal t.o.v. aantal t.o.v. aantal ages tages ages t.o.v. al ges ages verschil t.o.v Junioren 47 20% 66 23% % % % 1 Senioren % % % % % -41 TOTAAL aantal TOTAAL percent ages aantal percen tages verschil t.o.v aantal percent ages versch il t.o.v aant al percenta ges verschil t.o.v aantal percent ages verschil t.o.v Junioren % % % % % -20 Senioren % % % % % -79 TOTAAL Aantal opzeggingen in 2011 (stand per ) 63 Aantal actieve leden in 2012 (stand per ) 506 Aantal opzeggingen in 2012 (stand per ) 105 Aantal actieve leden verwacht in 2013 (stand per ) 401 Aantal opzeggingen in 2013 (stand per ) 55 Aantal nieuwe leden in 2013 (stand per ) 40 Aantal actieve leden verwacht in 2014 (stand per ) 386 WTC Beukersweide nieuwsbrief December 2013 page 20

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: mei 2014, Jaargang 3 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: mei 2014, Jaargang 3 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: mei 2014, Jaargang 3 nr. 3 Van de redactie: Voor u ligt de derde uitgave van de Weidepraat 2014. Uw redacteur vraagt zich wel

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: februari 2014, Jaargang 3 nr. 1

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: februari 2014, Jaargang 3 nr. 1 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: februari 2014, Jaargang 3 nr. 1 Van de redactie: Voor u ligt de eerste uitgave van de Weidepraat 2014. Het bijeen schrapen van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2015, Jaargang 4 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2015, Jaargang 4 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2015, Jaargang 4 nr. 2 Van de redactie: Voor u ligt de tweede uitgave van de Weidepraat 2015. Het voeren van de eindredactie

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2015, Jaargang 4 nr. 4

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2015, Jaargang 4 nr. 4 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2015, Jaargang 4 nr. 4 Voor u ligt alweer de 4 e uitgave (speciale editie) van de Weidepraat 2015 ten behoeve van de

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 Datum: 20 okt. 14 Tijdstip: 21.00 22.15 uur Opgesteld door Monique Plaats: t Geertman Grashof Aanwezig: Afgemeld: Zie presentielijst Tonny ten Dam, Harry Rupert,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1 Van de redactie: Hoogste tijd voor een Weidepraat nieuwsbrief, welke de tweede jaargang in gaat.

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Competitietennis.

NIEUWBRIEF Competitietennis. NIEUWBRIEF 4-2013 Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PARKHUUR

NIEUWSBRIEF PARKHUUR NIEUWSBRIEF 2-2013 Vrijdag 1 maart jl. heeft de ledenvergadering plaats gevonden. Het was goed om te zien dat er aardig wat leden aanwezig waren. In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste punten en beslissingen

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief mei Nieuwsbrief 24 01 mei 2016 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen! Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Scarabee en wij willen in deze nieuwsbrief zowel

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Maart 2017 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje 19 maart t/m 2 april: 21 e Rabo Open Jeugd Toernooi 31 maart (18.00-19.00 uur) KNLTB pasjes ophalen bij Corry Luijten April/mei: Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: september 2016, Jaargang 5 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: september 2016, Jaargang 5 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: september 2016, Jaargang 5 nr. 3 De derde nieuwsbrief Nu de vakantie nagenoeg alweer voorbij is blijft de zomer nog steeds heel

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Nieuwsbrief 11 - December 2014 In dit nummer: Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Verslag Herhalingsavond Reanimatie/AED Aanpassing beveiliging Pieten bij TOZ Roken bij TOZ? Roken bij de ingang? Belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Dinsdag 12 februari 2013 1. Opening en mededelingen Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom maar maakt duidelijk dat deze vergadering alleen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2014 Aanwezig Bestuur Plaatsvervangend voorzitter Plaatsvervangend secretaris Penningmeester Bestuursleden P.M. Alblas J. Manniën R. Imthorn J. Pijnacker,

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Van de voorzitter: Sta je maanden in de kou en regen te blauwbekken op en langs het hockeyveld, is het eindelijk lekker weer, zit het seizoen er al weer op. Dat is jammer! Afijn dat zij zo. We kunnen terugzien

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Ledenvergadering

Notulen Bijzondere Ledenvergadering Notulen Bijzondere Ledenvergadering LTVB: Gereed voor de toekomst Vernieuwde inrichting tennispark LTVB Dinsdag 5 april 2016 Versie 0.2 van 14 april 2016 Bladzijde 1 van 6 Algemeen Aanwezig: Afwezig met

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

De Babbeltjes. Maand: april. Jaarlijkse algemene ledenvergadering

De Babbeltjes. Maand: april. Jaarlijkse algemene ledenvergadering De Babbeltjes Maand: april Jaarlijkse algemene ledenvergadering Afgelopen dinsdag 4 april heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hoewel er op de jaarlijkse ledenvergadering vaak wordt teruggekeken

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie