W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3"

Transcriptie

1 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische dan wel cynische blik op de tennisontwikkelingen is in dit nummer achterwege gelaten. De belangrijkste en enige reden hiervoor is dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in de noodzakelijke verhuizing van ons tennispark. De redactie heeft dan ook besloten om een extra (onderstaande) rubriek in te voegen waarin jullie allen deze ontwikkelingen kunnen lezen. Dit moest ook nog op zeer korte termijn omdat de gemeente de pers ook deze week al zal inlichten. Hiermee is de Weidepraat wel heel actueel en nog net op tijd om de leden te informeren, voordat e.e.a. in de pers wordt gepubliceerd. Ik wens jullie veel leesplezier en neem graag vele reacties op in een snel volgende nieuwe Weidepraat. Henk Vaanholt Actuele ontwikkelingen verhuizing Tennispark Afgelopen maandag (14 oktober) zijn we door de gemeente geïnformeerd over de nieuwe plannen betreffende de ontwikkelingen van het tennis in Wierden en met name de consequenties van de gedwongen verhuizing van onze vereniging vanwege de ontwikkeling van het stationsplein. In eerdere nieuwsbrieven hebben jullie kunnen lezen dat de onderhandelingen met TV Wierden waren afgebroken. Het struikelpunt hierbij was dat het gezamenlijk genomen besluit voor all-weather banen alsnog door TV Wierden is teruggetrokken en zij kiezen voor de gravel-plus baansoort. Nadat ook een laatste bemiddeling op niets uitliep, heeft de gemeente een eigen plan ontwikkeld zonder opnieuw met de verenigingen vooraf te onderhandelen. Wel zijn alle belangen zo goed mogelijk afgewogen en verwerkt in dit voorstel. Dit voorstel is ondertussen door B&W overgenomen en wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd op 13 december Op 3 december is er nog een informatieronde met inspraakmogelijkheid. De hoofdlijnen van het plan voor Beukersweide komen op het volgende neer: Voor Beukersweide wordt een tennispark gerealiseerd op het sportpark Lageveld met (maximaal) 6 banen, een oefenbaan, kleedkamers, parkeergelegenheid en verdere terreinvoorzieningen. De locatie van het terrein is aan de rechterkant naast het huidige Juventa voetbalterrein, waarbij er ca m2 is gereserveerd voor onze vereniging. Dit terrein heeft reeds een sportbestemming. De baansoort is naar keuze van Beukersweide, maar zal i.i.g. een all-weather karakter hebben; Beukersweide kan een eigen clubhuis realiseren en een eigen horeca-exploitatie blijven voeren; WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 1

2 De financiële informatie hebben we niet in deze nieuwsbrief opgenomen. Reden hiervoor is dat hierover nog nader met ons moet worden onderhandeld, met name over de verkoop van het huidige clubgebouw. De eerste indrukken die we hebben ontvangen geven echter genoeg reden om aan te nemen dat we een mooie en volwaardige nieuwe accommodatie hiermee kunnen realiseren. De investering van de gemeente is eenmalig. Beukersweide krijgt zowel het clubgebouw als ook de kleedruimtes en de banen in eigendom. De grond blijft eigendom van de gemeente. We zullen zelf voor klein en groot onderhoud van de accommodatie moeten zorgen met de uitgespaarde huurkosten. Daarnaast heeft de gemeente het volgende voorstel betreffende de Stouwe: Renovatie van (maximaal) 4 tennisbanen met een toplaag van gravel-plus; Renovatie van hekwerken en lichtinstallaties; De gehele binnen-accommodatie (hal 5&6, restaurant, kleedkamers) blijven ongewijzigd; TV Wierden krijgt de vier buitenbanen in eigendom en zal zelf zorg dragen voor onderhoud en vernieuwing; In het gehele voorstel is er geen enkele afhankelijkheid meer met TV Wierden dan wel de Stouwe. Wel is het zo dat we geen andere opties meer hebben, los van de financiële onderhandelingen. De raad zal zich nu eerst uitspreken over dit voorstel. Daarna gaan we met de gemeente om tafel om het plan verder uit te werken. Enige, maar wel belangrijke voorwaarde, voor dit plan is dat er goedkeuring wordt gegeven aan het Masterplan Stationsomgeving. Mocht dit begin 2014 alsnog geen doorgang vinden, dan gaat de gehele verhuizing niet door en zullen de banen op ons huidige park worden gerenoveerd. De verwachting en de signalen zijn echter zodanig dat het Masterplan Stationsomgeving wel door zullen gaan. Als vereniging zijn we dus geconfronteerd met dit voorstel van de gemeente en is dit als enige keuze aan ons toegelicht. Volgende stap is het raadsbesluit op 13 december a.s. Vervolgens krijgen we meer details en kunnen we onze plannen verder ontwikkelen. In de eerstkomende jaarvergadering zullen we uitgebreid stilstaan bij deze ontwikkelingen en de consequenties die dit heeft voor de vereniging. Tenslotte willen we als werkgroep delegatie graag de onderstaande eerste indruk aan jullie meegeven: We betreuren het zeer dat na een lange periode van vele intensieve onderhandelingen en navenante inspanning van velen, het toch uiteindelijk niet is gelukt om tot samenwerking met TV Wierden te komen. We hebben alle opties aangedragen en zijn hierin sterk meegegaan met de eisen van anderen. Het intrekken van het gezamenlijk genomen besluit voor all-weatherbanen is echter het struikelblok geweest. Het nu voorliggende voorstel van de gemeente doet goed recht aan de situatie van gedwongen verhuizing en geeft ons veel mogelijkheden om onze vereniging voort te zetten. Met een nieuwe accommodatie en clubgebouw moet het mogelijk zijn om er samen een mooie nieuwe doorstart van te maken. Met hartelijke groet, Els Al, Henk Vaanholt WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 2

3 Van de voorzitter: Beste leden, KAMPIOENTEAMS Dit jaar zijn twee teams kampioen geworden tijdens de competitie. Jongens t/m 14 jaar zondag, en mix 2 van de zaterdag. De teams zijn in het zonnetje gezet door zowel de technische commissie als door het bestuur. Nogmaals, van harte gefeliciteerd! DIVERSEN Natuurlijk hebben na de competitie diverse activiteiten plaatsgevonden. Het 80+ toernooi is weer succesvol verlopen, het 55+ toernooi was zeer geslaagd. Op 24 augustus is weer een Krent Slam toernooi georganiseerd en voor de jonge jeugd is begin september een World tour gestart. Ook zijn in september de clubkampioenschappen gespeeld. Dit jaar was de opzet anders dan voorgaande jaren. Op zondag 15 september zijn de voorrondes voor de jeugd gespeeld. Vanaf vrijdag 20 september kwamen de senioren aan bod. Ook zaterdag werd er tot laat in de avond gespeeld, spelers en toeschouwers konden genieten van een heerlijke BBQ. De hele zondag was finale dag, zowel de jeugd als de senioren hebben hard gestreden om kampioen te worden. Ik denk dat de nieuwe opzet goed geslaagd is. Zoals jullie kunnen lezen, is er weer hard gewerkt door onze commissieleden. Hierbij nogmaals mijn dank aan al deze vrijwilligers, en niet te vergeten onze trainers Rob en Bob, die er toch maar weer voor gezorgd hebben dat deze leuke activiteiten georganiseerd worden. Vorige maand is onze jeugd op kamp geweest naar Mander. Het is een zeer geslaagd kamp geweest. Kijk eens naar de foto s op onze website, ziet er heel leuk uit. Judith, Rachel, André, Suzanne, Rob en Bob héél hartelijk bedankt, het was zeer geslaagd!!!!! OVERLIJDEN Op 22 juli 2013 is ons lid Johan Platerink overleden. Wij wensen Gea, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 3

4 ACTIVITEITEN Het Koale Neuzen seizoen is begonnen, het klaverjassen, jokeren en bridgen is ook weer van start gegaan. Tevens wordt het ouder-kind toernooi en het slot/snerttoernooi nog georganiseerd (10 november). Kijk regelmatig op onze website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen! Tot slot wil ik alvast melden dat onze algemene ledenvergadering gehouden zal worden op woensdag 8 januari Begin december komt er een volgende Nieuwsbrief uit met daarin de uitnodiging voor die algemene ledenvergadering. Zoals jullie kunnen lezen wordt er veel georganiseerd door de diverse commissies, doe mee met al deze activiteiten zou ik zeggen. Ik hoop dat de temperatuur nog een tijdje zo blijft, dan kan er nog volop getennist worden op onze buitenbanen. Met sportieve groeten, Els Al, voorzitter. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 4

5 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 5

6 Technische Commissie Competitie 2014 Vanaf het verschijnen van Weidepraat 3 is het mogelijk dat u zich kunt inschrijven voor de competitie van Deze inschrijving kan plaats vinden via de website en via de inschrijfformulieren die ik zal deponeren in het halletje op ons park. Of er veranderingen zijn t.a.v. de regionale competitie 2013 is op dit moment niet bekend. Op de website van de KNLTB district Overijssel is alleen informatie t.a.v. de speeldata te vinden. In het aanbod van de zondagcompetitie zullen geen veranderingen plaatsvinden. Als er belangrijke wijzigingen gaan plaats vinden in de regionale competitie laat ik dit jullie via een mail weten. Met nadruk wil ik nogmaals vermelden dat u geacht wordt alle 7 dagen dat er competitie gespeeld wordt aanwezig te zijn. Met deze regel wordt nogal eens de hand gelicht. Hierdoor worden vaak de andere teamgenoten en soms ook de tegenstander in grote problemen gebracht. En dat is zeker niet de bedoeling van een teamsport. Indien u nadere informatie over de competitie 2014 wilt kunt u contact met mij opnemen. Met vriendelijke groeten Henny Stegehuis Verenigings CompetitieLeider WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 6

7 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 7

8 Technische Commissie Verslag De bladeren beginnen van de bomen te vallen, de lange trainingsbroeken zie je weer op de tennisbaan, en de indoorschoen kunnen weer uit het vet. De zomer is weer voorbij. De afgelopen tijd heeft de TC een groot aantal activiteiten verzorgd, waarvan enkele in een nieuw jasje zijn gestoken. Tenniskids World tour Voor het eerst doen twee jeugdteams mee met de World tour oranje rood.dit toernooi komt in plaats van de wintercompetitie en wordt georganiseerd vanuit de KNLTB. Een groot aantal jeugdteams spelen tegen elkaar op een midi/min veld en is i.vm. de vele aanmeldingen nu al een succes. Beukersweide zal dit winterseizoen twee maal als gastvereniging optreden, wat inhoudt dat op 2 zondagen deze jeugdwedstrijden op ons park zullen plaatsvinden. Verderop is nog wat meer informatie opgenomen van deze Tenniskids World tour. Daarnaast hadden we op 09 juni 2013 het altijd weer gezellige ouder-kind toernooi. Dit toernooi blijft een succes en wij denken eraan dit jaar nog een keer een ouder-kind toernooi in te kunnen plannen. Krent Slam toernooi Op 24 augustus hielden we voor de 2e keer het Krent Slam toernooi. Al vroeg in de ochtend begonnen om de laatste boodschappen in huis te halen en het park in de juiste setting aan te kleden voor het Krent Slam toernooi met als thema Beachparty. Het weer zat ons dit keer mee. Met zo n 24 graden werd het een perfecte, maar vooral gezellige avond. Rond 19:00 uur was iedereen aanwezig en zijn we eerst gestart met een gezellig bakje koffie met gebak. Het gebak was vanwege een jarige in ons midden. Rob Prins werd 49 jaar! Aansluitend zijn we om 19:30 uur begonnen met het tennissen. Alle niveaus werden door elkaar ingedeeld. En leuke partijen werden er gespeeld. De barbecue werd ook aangestoken en eenmaal van de baan gekomen kon iedereen lekker smikkelen van een lekker stukje vlees, salade of stokbrood. Rond 22.30u waren de laatste partijen klaar en om 23.00u zijn de winnaars bekend gemaakt. Barry Meijer werd eerste en Jan Veneman werd tweede. Na het tennissen en de prijsuitreiking hebben we nog gezellig bij elkaar gezeten voor een drankje met gezellige muziek erbij. Al met al een hele gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is (zie ook de foto s op onze site). Clubkampioenschappen Voor het eerst werden de clubkampioenschappen afgewerkt in een weekend, i.p.v. in 10 dagen. De junioren konden zich aanmelden voor zowel enkel als dubbel, terwijl senioren zich alleen voor de dubbel konden inschrijven. Onder prachtige omstandigheden (het weer, maar ook de aankleding) werd het toernooi gespeeld in het weekend van september. Zaterdagavond stond de barbecue en de disco weer klaar Omdat dit de 1e keer was in zo n setting zijn er wel enkele verbeterpunten, en deze zullen nog besproken worden binnen de TC. Maar al met al was dit toernooi in deze opzet erg geslaagd. Dank voor de organisatoren. Tenniskamp Na het bijkomen van het organiseren van de clubkampioenschappen, stond een week later de volgende activiteit al weer op de planning: Het TENNISKAMP. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 8

9 Na enkele jaren afwezigheid ging de jeugd weer op kamp, naar Ootmarsum. Suzanne Al heeft de organisatie van dit kamp op haar genomen en samen met de jeugdcommissie, de trainers en Andre heeft zij ervoor gezorgd dat het kamp een waar succes is geworden. De TC wil Suzanne hartelijk danken voor haar ongelofelijke inzet. Hieronder het verslag van het tenniskamp, de foto s zijn te zien op onze site. Wat zijn de data voor het kamp van volgend jaar, want wij willen daar graag weer bij zijn! Wat was het gaaf, en wat hadden we mooi weer. We hebben samen vreselijk veel plezier gehad. We zijn vrijdagavond om 19.00u vertrokken vanuit Wierden richting Mander. Nadat iedereen zijn/haar bed had uitgezocht en de bedden waren opgemaakt zijn we naar buiten gegaan voor een spannend spel. Jong en oud werden door elkaar ingedeeld voor het spannende douanespel. De kinderen moesten het afleggen tegen de leiding, en dat is ze prima gelukt. Moe en voldaan waren Bob en Rob, nadat ze toch zeker 80% van de kinderen de stuipen op het lijf hebben gejaagd met het spel genaamd Douane-spel. Rond 23u was het tijd om te gaan slapen. Onder toezicht oog van Andre vielen de kinderen al snel in slaap om de volgende ochtend weer om 6.30u vrolijk van de partij te zijn. We hebben eerst samen ontbeten en zijn toen met z'n allen naar de tennisbanen in Ootmarsum gegaan om 2 uurtjes te tennissen. Van de tennisvereniging deden ook een aantal kinderen mee en we hebben dan ook een aantal korte partijtjes gespeeld. 's Middags hebben we, onder begeleiding van Suzanne, het levende stratego spel gedaan. De groep werd verdeeld in 2 groepen en ook de leiding deed mee. Na de nodige uitleg heeft iedereen enthousiast meegedaan aan het spel. Het was de bedoeling dat de vlag van de tegenpartij gevonden werd. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Wederom was dit spel een groot succes. Na het spel was er even tijd voor wat ontspanning. De kinderen mochten zelf weten wat ze deden. Favoriet was het "dierenveld" waarin ze mochten spelen en konijnen mochten vangen. Een spel op zich want ze lieten zich niet zomaar vangen. Er waren genoeg holletjes waar ze zich in konden verstoppen. Natuurlijk werden er ook nog andere dingen gedaan: er waren skelters, de tennisrackets werden gepakt en ook werd er onder begeleiding van Bob een partijtje volleybal gespeeld. Voor de leiding even een moment van rust en genieten van de zon. Met z'n allen hebben we om 18.00u spaghetti gegeten en daarna was het weer tijd voor een spel. Omdat de kinderen het douanespel van vrijdag graag weer wilden doen hebben we dat nog een keer gedaan. Voor de leiding was dit even wat minder: vooral veel rennen en weinig rust! Ondanks hun volledige inzet wisten ze ook dit spel niet te winnen. De kinderen wisten precies hoe ze het moesten doen en zo kwam ook de overwinning van dit spel naar hun kant toe. Na het spel zijn we heerlijk bij het (kamp)vuur gaan zitten. De kinderen genietend met een zakje chips en wat drinken terwijl er allerlei verhalen boven tafel kwamen. Om 21.45u is de eerste "lichting" naar bed gegaan. Om 22.45u was het tijd voor de "oudste" kids. Het duurde niet lang of iedereen was in diepe rust. Al vroeg in de ochtend stonden Andre en Suzanne klaar om de kinderen op te vangen. De één deed mee met een heerlijk ontbijt, de ander met een spelletje. De kinderen hebben zich, ook deze ochtend, niet hoeven te vervelen. Al met al was het een groot succes. We beseffen ons dat dit ook door het mooie weer kwam maar bovenal door de leuke groep kinderen die er mee waren!! Voor volgend jaar zijn de voorbereidingen al in werking gezet, en dan hopen we dat er nog meer kinderen mee gaan. Dit jaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd, via onze website en mailverkeer zult u hiervan op de hoogte worden gebracht Harry Embsen WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 9

10 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 10

11 ABC Commissie: In deze nieuwsbrief wil ik het volgende onder de aandacht brengen: De bardiensten voor onze leden zijn uitgebreid. Niet alleen in het zomer seizoen, nu ook in het winterseizoen. Dit heeft te maken met leden die heel actief zijn en leuke avonden organiseren voor de leden. Ik bedoel de kaartavonden, georganiseerd door Johan Braakman. En de koale neuzen competitie door Cor Al, Nicole Slomp en het jongste lid die deze winter voor het eerst gaat meedraaien is Alexandra Broekhuizen. Omdat er veel deelname is van onze leden is het niet meer te doen zonder bardiensten. Dus kunnen sommige leden binnenkort een brief verwachten waarin wij een beroep doen om bardienst te draaien op één van deze avonden. Alle data van dit seizoen staan in de brief zodat je kunt ruilen met iemand op een andere avond. Ook voor het weekend van de clubkampioenschappen hebben we weer een belronde ingelast om leden te bellen of ze bardienst konden draaien. Gelukkig zijn we daar weer in geslaagd. Wij willen deze leden weer hartelijk bedanken. Iedereen weet dat wij een vereniging zijn waarbij een beroep wordt gedaan op alle leden. Samen iets doen brengt veel gezelligheid met zich mee en leer je andere leden kennen. Zo is er voor de ABC commissie altijd wel wat te doen. Via deze nieuwsbrief willen wij ook alle leden die samen met ons de kantine draaiende houden, heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Hopelijk mogen we met de volgende bel-ronde weer een beroep op jullie doen. Mario Rietman-Krone WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 11

12 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 12

13 donderdag 10 oktober 2013 Jeugdtennis wordt verslavend leuk! Tenniskids World Tour Update Zoals u wellicht weet heeft de KNLTB de aanpak om jonge kinderen enthousiast te maken voor het tennisspel ingrijpend vernieuwd. Naast het gebruik van materialen en regels die beter zijn afgestemd op de ontwikkeling van het kind, is ook de Tenniskids World Tour van start gegaan. En met succes! deelnemers Maar liefst kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar speelden op zondag 1 september in meer dan 2300 ploegen wedstrijden tegen elkaar. Er werd gespeeld in New Yorkse sferen. Dit geheel in lijn met de US Open die op dat moment plaatsvond in New York. Het was een groot succes. Honderden verenigingen werden omgetoverd tot de Amerikaanse wereldstad. Shanghai Op 6 oktober stond de dag in het teken van Shanghai. Ook nu pakten verenigingen flink uit qua aankleding van hun park. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 13

14 Ruim enthousiaste kids speelden in teams korte wedstrijden tegen elkaar. Trainers, vrijwilligers en ouders hielpen bij de organisatie en begeleiding van de enthousiaste spelertjes. Londen De derde en laatste speeldag van de Tenniskids World Tour 2013 vindt plaats op zondag 3 november. Deze dag zal in het teken staan van de Masters in Londen. De tweede helft van de tour wordt gespeeld op zes zondagen in de maanden maart t/m augustus Inschrijven kan vanaf medio januari Tenniskids World Tour De Tenniskids World Tour is een wedstrijdvorm voor kinderen in de categorieën Rood en Oranje. De tour bestaat uit negen speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Hierdoor spelen de kinderen bijna het hele jaar door wedstrijden, wat hun enthousiasme en interesse in de tennissport vergroot. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World Tour. Tenniskids World Tour feitjes Totaal aantal deelnemende verenigingen: 671 Totaal aantal deelnemende kinderen: Aantal rood 1 kinderen in World Tour: 1780 Aantal rood 2 kinderen in World Tour: 3895 Aantal oranje 1 kinderen in World Tour: 2869 Aantal oranje 2 kinderen in World Tour: 5563 Aantal ploegen in Rood 1: 298 Aantal ploegen in Rood 2: 578 Aantal ploegen in Oranje 1: 509 Aantal ploegen in Oranje 2: 923 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 14

15 Belangrijkste Activiteiten komende periode 2013 Datum Activiteit Organisatie dinsdag 15 oktober 2013 Verschijnen Weidepraat-3 // Nieuwsbrief H.V. donderdag 17 oktober 2013 Koale Neuzen ALG donderdag 24 oktober 2013 Kaartavond ALG donderdag 31 oktober 2013 Koale Neuzen ALG vrijdag 1 november 2013 Bridge ALG. zaterdag 2 november 2013 Pannenkoekentoernooi t/m uur TC zondag 3 november 2013 Worldtour voor de oranje/rood kinderen TC donderdag 7 november 2013 Kaartavond ALG zondag 10 november 2013 Snert/Slot toernooi CRT maandag 11 november 2013 Sluitng inschrijving competitie 2014 TC donderdag 14 november 2013 Koale Neuzen ALG donderdag 21 november 2013 Kaartavond ALG donderdag 28 november 2013 Koale Neuzen ALG maandag 2 december 2013 Bridge ALG. maandag 9 december 2013 Verschijnen Weidepraat-4 // Nieuwsbrief RED donderdag 12 december 2013 Kaartavond ALG maandag 16 december 2013 Koale Neuzen ALG vrijdag 27 december toernooi met Stampottenbuffet 55+ vrijdag 3 januari 2014 Oliebollentoernooi t/m uur TC vrijdag 3 januari 2014 Bridge ALG. woensdag 8 januari 2014 Ledenvergadering uur BEST aansluitend nieuwjaarsreceptie WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 15

16 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 16

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: mei 2014, Jaargang 3 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: mei 2014, Jaargang 3 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: mei 2014, Jaargang 3 nr. 3 Van de redactie: Voor u ligt de derde uitgave van de Weidepraat 2014. Uw redacteur vraagt zich wel

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor Beste Tenniskid(ouder), In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor beginnende spelers t/m 12 jaar. Het is laagdrempelig, leuk en leerzaam. De verenigingen waar

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2015, Jaargang 4 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2015, Jaargang 4 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2015, Jaargang 4 nr. 2 Van de redactie: Voor u ligt de tweede uitgave van de Weidepraat 2015. Het voeren van de eindredactie

Nadere informatie

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe!

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe! Van de voorzitter Zondag 21 juni, 2015 Beste tennisvrienden, Onze club bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! Nog aan het bijkomen van het Midzomeravondtoernooi, sta ik alweer op baan 4 te tennissen met

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil...

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil... pagina 1 van 5 In dit nummer: â Trainingen â Activiteiten Tennisschool V&P â V&P Jeugdfonds â Sponsoren â Schooltennis â Tennisvakantie Tennisschool V&P Telefoon: 0183-851490 Nellie van Kolstraat 20 E-mail:

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind Informatie voor ouders In september 2013 is het jeugdtennis voor spelers t/m 12 jaar ingrijpend veranderd. Kinderen spelen op kleur. De KNLTB introduceerde nieuwe, leuke competitievormen, speciaal voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Bardienst rooster naar afhangbord.nl

Bardienst rooster naar afhangbord.nl Nieuwsbrief 10 - September 2013 In dit nummer: Bardienst rooster naar afhangbord.nl Ouder-kind toernooi Maak kennis met tennis bij TOZ Extra commissieleden World Tour Tenniskids Groveko-toernooi Who's

Nadere informatie

Activiteitenkalender de Bongerd 2016

Activiteitenkalender de Bongerd 2016 Activiteitenkalender de Bongerd 2016 Januari Dag Januari Tijd Activiteit 15 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (1 e speeldag) 22 Vrijdag 19:30 Wintercompetitie de Bongerd (2 e speeldag) 29 Vrijdag

Nadere informatie

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Nieuwsbrief 11 - December 2014 In dit nummer: Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Verslag Herhalingsavond Reanimatie/AED Aanpassing beveiliging Pieten bij TOZ Roken bij TOZ? Roken bij de ingang? Belangrijke

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête jeugd

Uitkomsten Enquête jeugd Uitkomsten Enquête jeugd 3 oktober 205 26 Totale aantal deelnemers 6 tenniskidsleeftijd 2 jaar en jonger 0 oudere jeugd 3 jaar en ouder Q2: Hoe lang ben je al lid? Beantwoord: 6 Overgeslagen: 0 4 Tenniskids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Handleiding organisa-e Rode World Tour

Handleiding organisa-e Rode World Tour Handleiding organisa-e Rode World Tour Handleiding organisatie Rode World Tour 1 Je bent hostvereniging van een of meerdere Rode of Oranje World Tour afdelingen. Dat is natuurlijk erg leuk maar wij kunnen

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Maandelijkse Informatie Service. Tennisvereniging Vierlingsbeek april 2015, 15 e jaargang, nummer 4

Maandelijkse Informatie Service. Tennisvereniging Vierlingsbeek  april 2015, 15 e jaargang, nummer 4 Maandelijkse Informatie Service Tennisvereniging Vierlingsbeek www.tvvierlingsbeek.nl april 2015, 15 e jaargang, nummer 4 Mark Heijnen Anna van Burenstraat 14 5821 BP Vierlingsbeek 0478-631788 markheijnen5@hotmail.com

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Klik op de link:

Klik op de link: Nieuwsbrief 7 - Juli 2015 In dit nummer: Ouder kindtoernooi Osse Tennis Kampioenschappen 2015 Oproep: foto's digitaliseren Wintercompetitie 2015/2016 Belangrijke data Van de redactie Ouder kindtoernooi

Nadere informatie

NIEUWSFLITS December 2011

NIEUWSFLITS December 2011 NIEUWSFLITS December 2011 Beste tennisvrienden, Nog een paar nachtjes slapen en dan starten we een nieuw jaar. Een jaar waarin TCV haar 75-jarige bestaan viert. In het weekend van 15 t/m 17 juni vieren

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

digitil - oktober 2014

digitil - oktober 2014 digitil - oktober 2014 In deze digitil: Algemene Leden Vergadering Tennis clinic door de nieuwe Trainer LTVB Fotoalbum Oude tennisrackets verzamelen Reacties Algemene Leden Vergadering De Algemene Leden

Nadere informatie

Indeling wintercompetitie jeugd- en selectiespelers en uitnodiging voor captains- vergadering

Indeling wintercompetitie jeugd- en selectiespelers en uitnodiging voor captains- vergadering In dit nummer: Nieuwsbrief 13 - Oktober 2013 Indeling wintercompetitie jeugd en selectie spelers en uitnodiging voor captains vergadering Uitnodiging captains vergadering op 25 oktober a.s. Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2016, Jaargang 5 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2016, Jaargang 5 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juni 2016, Jaargang 5 nr. 2 Van de redactie: Hierbij de tweede uitgave van onze nieuwsbrief juni 2016. De afgelopen tijd zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief april 2017 Nieuwsbrief april 2017 Het is alweer tijd voor de tweede nieuwsbrief van het jaar. De lente is inmiddels van start gegaan en het weer wordt gelukkig ook steeds beter. En niet onbelangrijk we gaan weer

Nadere informatie

World Tour en compe..e informa.e ouders

World Tour en compe..e informa.e ouders World Tour en compe..e informa.e ouders World Tour en competitie informatie ouders 1 De compe..e voor de rode en oranje kinderen gaat vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en krijgt een nieuwe naam:

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS TC Volharding Meerssen 19 april 2014 editie 3 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014 Als uit een winterslaap ontwaakt kwamen de inschrijvingen langzaam binnendruppelen

Nadere informatie

Tennispark de Oude Eik

Tennispark de Oude Eik Tennispark de Oude Eik 7 smashcourt banen (hele jaar bespeelbaar) waarvan 6 verlicht gelegen in een rustige omgeving oefenmuur, geitjes en speelplaats! Tennisclub de Oude Eik wil kinderen van de basisschool

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

Informatie-avond Tenniskids

Informatie-avond Tenniskids Informatie-avond Tenniskids TV Oostvoorne Juni 2013 Tenniskids Vanaf september 2013 gaat er in jeugdtennis veel veranderen. klik Dit zijn de belangrijkste veranderingen: Kinderen spelen vanaf september

Nadere informatie

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie)

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) Inschrijving sluit op 27 november 2017 In het voorjaar van 2018 is er weer een nieuwe competitie. Komend voorjaar zullen er weer enkele

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014 De Hoef Tennisvereniging Januari 2014 Zicht op bestuurszaken januari 2014 Januari is zo n maand dat je blij bent dat er weer regelmaat komt. Na de gezellige feestdagen is het prettig om je dagelijkse ritme

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Looptijd onderzoek: vierde kwartaal 2014 Rapport: 24 december 2014 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek van uw vereniging ETV

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PARKHUUR

NIEUWSBRIEF PARKHUUR NIEUWSBRIEF 2-2013 Vrijdag 1 maart jl. heeft de ledenvergadering plaats gevonden. Het was goed om te zien dat er aardig wat leden aanwezig waren. In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste punten en beslissingen

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

World Tour en competitie informatie 2014

World Tour en competitie informatie 2014 World Tour en competitie informatie 2014 Vanaf 1 september 2013 is er veel veranderd in tennislandschap: het eerste deel van de Tenniskids World Tour is succesvol van start gegaan. Van 1 t/m 15 januari

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

Update revitalisering toegangsbeveiliging

Update revitalisering toegangsbeveiliging Nieuwsbrief 8 - Augustus 2015 In dit nummer: Update toegangsbeveiliging Ouder kindtoernooi Osse Tennis Kampioenschappen 2015 Herendag 2015 Jeugdactiviteiten in de herfstvakantie bij TOZ Belangrijke data

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

TV Nieuwland I.S.M TENNISSCHOOL CV SPORT. Informatie over World Tour Rood & Oranje Groene- & Junioren Competitie

TV Nieuwland I.S.M TENNISSCHOOL CV SPORT. Informatie over World Tour Rood & Oranje Groene- & Junioren Competitie TV Nieuwland I.S.M TENNISSCHOOL CV SPORT Informatie over World Tour Rood & Oranje Groene- & Junioren Competitie Grote verandering in jeugdtennis Vanaf september 2013 is er in het jeugdtennis veel veranderd.

Nadere informatie

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar juli 2015 Evenementenoverzicht Tennisintensief week V&P Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar Tussen de Rivieren in Woudrichem Halloween Pietentennis

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Zomernummer Stortnieuws juli 2014

Zomernummer Stortnieuws juli 2014 Zomernummer Stortnieuws juli 2014 In dit zomernummer van het Stortnieuws berichten over activiteiten op t Stort op een rijtje. Voor meer informatie: neem een kijkje op de website www.tvstort.nl of op de

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

Vervanging banen. In dit nummer:

Vervanging banen. In dit nummer: Nieuwsbrief 6 - Juli 2016 In dit nummer: Vervanging banen Brief aan alle tennisverenigingen in de gemeente Oss Inschrijven voor de wintercompetitie Herinnering Dubbelcompetitie 2.0 Belangrijke data Van

Nadere informatie

Triade nieuwsbrief Editie

Triade nieuwsbrief Editie Triade nieuwsbrief Editie 4 09-09-2016 DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ, DUS NIEUW SEIZOEN IS BEGONNEN! We hopen dat jullie allemaal een goede, leuke en vooral ontspannende zomervakantie hebben gehad en dat

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

De uiterste inschrijfdatum is vastgesteld op: Zondag 14 augustus a.s..

De uiterste inschrijfdatum is vastgesteld op: Zondag 14 augustus a.s.. Beste leden, De zomercompetitie hebben we zojuist afgesloten en derhalve denken wij weer aan het inschrijven voor de wintercompetitie. We gaan inschrijven voor de KNLTB competitie winter 2016/2017. In

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen Beste allen, Het seizoen 2016-2017 loopt op het eind. En het was een mooi jaar. Twee teams in JO11 zijn kampioen geworden. De JO11-1 in de hoofdklasse en de JO11-2 in

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Evenementen kalender 2014

Evenementen kalender 2014 Winter Training Husselen Competitie Activiteiten Bijzonderheden Trainingen volgens schema - Carperion Evenementen kalender 2014 Wil van Zorge Competitie volgens schema zie (afhankelijk van competitie tot

Nadere informatie

Gezellig jeugdkamp op de Berghoeve te Epe

Gezellig jeugdkamp op de Berghoeve te Epe Gezellig jeugdkamp op de Berghoeve te Epe Van vrijdag 14 t/m zondag 16 juni is de jeugd van voetbal-d en handbal-c met kamp geweest naar de Berghoeve in Epe. Bijna 60 kinderen hebben een prachtig weekend

Nadere informatie

TENNISKIDS. Een optimale tennisbeleving. Verslavend leuk

TENNISKIDS. Een optimale tennisbeleving. Verslavend leuk TENNISKIDS Een optimale tennisbeleving Verslavend leuk Voorwoord Beste jeugdleden en ouders/verzorgers, Ten eerste willen wij vermelden dat wij uiterst trots zijn op onze jeugdspelers binnen de vereniging.

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Rode competitie. Leeftijden: 6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2006 of later) Rood 1 en rood 2 Veld en ballen: op ¼ van een veld met rode ballen

Rode competitie. Leeftijden: 6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2006 of later) Rood 1 en rood 2 Veld en ballen: op ¼ van een veld met rode ballen Rode competitie Leeftijden: 6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2006 of later) Rood 1 en rood 2 Veld en ballen: op ¼ van een veld met rode ballen Teamverband: Teams van minimaal 1 en maximaal 12 kinderen Jongens/meisjes

Nadere informatie

De speelvelden van Tenniskids

De speelvelden van Tenniskids Hieronder staat de leeftijdsindeling zoals die vanaf 1 september 2013 geldt. Er wordt steeds gekeken naar de leeftijd die een speler in het betreffende kalenderjaar bereikt. Dus, in het kalenderjaar dat

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie