W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3"

Transcriptie

1 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische dan wel cynische blik op de tennisontwikkelingen is in dit nummer achterwege gelaten. De belangrijkste en enige reden hiervoor is dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in de noodzakelijke verhuizing van ons tennispark. De redactie heeft dan ook besloten om een extra (onderstaande) rubriek in te voegen waarin jullie allen deze ontwikkelingen kunnen lezen. Dit moest ook nog op zeer korte termijn omdat de gemeente de pers ook deze week al zal inlichten. Hiermee is de Weidepraat wel heel actueel en nog net op tijd om de leden te informeren, voordat e.e.a. in de pers wordt gepubliceerd. Ik wens jullie veel leesplezier en neem graag vele reacties op in een snel volgende nieuwe Weidepraat. Henk Vaanholt Actuele ontwikkelingen verhuizing Tennispark Afgelopen maandag (14 oktober) zijn we door de gemeente geïnformeerd over de nieuwe plannen betreffende de ontwikkelingen van het tennis in Wierden en met name de consequenties van de gedwongen verhuizing van onze vereniging vanwege de ontwikkeling van het stationsplein. In eerdere nieuwsbrieven hebben jullie kunnen lezen dat de onderhandelingen met TV Wierden waren afgebroken. Het struikelpunt hierbij was dat het gezamenlijk genomen besluit voor all-weather banen alsnog door TV Wierden is teruggetrokken en zij kiezen voor de gravel-plus baansoort. Nadat ook een laatste bemiddeling op niets uitliep, heeft de gemeente een eigen plan ontwikkeld zonder opnieuw met de verenigingen vooraf te onderhandelen. Wel zijn alle belangen zo goed mogelijk afgewogen en verwerkt in dit voorstel. Dit voorstel is ondertussen door B&W overgenomen en wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd op 13 december Op 3 december is er nog een informatieronde met inspraakmogelijkheid. De hoofdlijnen van het plan voor Beukersweide komen op het volgende neer: Voor Beukersweide wordt een tennispark gerealiseerd op het sportpark Lageveld met (maximaal) 6 banen, een oefenbaan, kleedkamers, parkeergelegenheid en verdere terreinvoorzieningen. De locatie van het terrein is aan de rechterkant naast het huidige Juventa voetbalterrein, waarbij er ca m2 is gereserveerd voor onze vereniging. Dit terrein heeft reeds een sportbestemming. De baansoort is naar keuze van Beukersweide, maar zal i.i.g. een all-weather karakter hebben; Beukersweide kan een eigen clubhuis realiseren en een eigen horeca-exploitatie blijven voeren; WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 1

2 De financiële informatie hebben we niet in deze nieuwsbrief opgenomen. Reden hiervoor is dat hierover nog nader met ons moet worden onderhandeld, met name over de verkoop van het huidige clubgebouw. De eerste indrukken die we hebben ontvangen geven echter genoeg reden om aan te nemen dat we een mooie en volwaardige nieuwe accommodatie hiermee kunnen realiseren. De investering van de gemeente is eenmalig. Beukersweide krijgt zowel het clubgebouw als ook de kleedruimtes en de banen in eigendom. De grond blijft eigendom van de gemeente. We zullen zelf voor klein en groot onderhoud van de accommodatie moeten zorgen met de uitgespaarde huurkosten. Daarnaast heeft de gemeente het volgende voorstel betreffende de Stouwe: Renovatie van (maximaal) 4 tennisbanen met een toplaag van gravel-plus; Renovatie van hekwerken en lichtinstallaties; De gehele binnen-accommodatie (hal 5&6, restaurant, kleedkamers) blijven ongewijzigd; TV Wierden krijgt de vier buitenbanen in eigendom en zal zelf zorg dragen voor onderhoud en vernieuwing; In het gehele voorstel is er geen enkele afhankelijkheid meer met TV Wierden dan wel de Stouwe. Wel is het zo dat we geen andere opties meer hebben, los van de financiële onderhandelingen. De raad zal zich nu eerst uitspreken over dit voorstel. Daarna gaan we met de gemeente om tafel om het plan verder uit te werken. Enige, maar wel belangrijke voorwaarde, voor dit plan is dat er goedkeuring wordt gegeven aan het Masterplan Stationsomgeving. Mocht dit begin 2014 alsnog geen doorgang vinden, dan gaat de gehele verhuizing niet door en zullen de banen op ons huidige park worden gerenoveerd. De verwachting en de signalen zijn echter zodanig dat het Masterplan Stationsomgeving wel door zullen gaan. Als vereniging zijn we dus geconfronteerd met dit voorstel van de gemeente en is dit als enige keuze aan ons toegelicht. Volgende stap is het raadsbesluit op 13 december a.s. Vervolgens krijgen we meer details en kunnen we onze plannen verder ontwikkelen. In de eerstkomende jaarvergadering zullen we uitgebreid stilstaan bij deze ontwikkelingen en de consequenties die dit heeft voor de vereniging. Tenslotte willen we als werkgroep delegatie graag de onderstaande eerste indruk aan jullie meegeven: We betreuren het zeer dat na een lange periode van vele intensieve onderhandelingen en navenante inspanning van velen, het toch uiteindelijk niet is gelukt om tot samenwerking met TV Wierden te komen. We hebben alle opties aangedragen en zijn hierin sterk meegegaan met de eisen van anderen. Het intrekken van het gezamenlijk genomen besluit voor all-weatherbanen is echter het struikelblok geweest. Het nu voorliggende voorstel van de gemeente doet goed recht aan de situatie van gedwongen verhuizing en geeft ons veel mogelijkheden om onze vereniging voort te zetten. Met een nieuwe accommodatie en clubgebouw moet het mogelijk zijn om er samen een mooie nieuwe doorstart van te maken. Met hartelijke groet, Els Al, Henk Vaanholt WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 2

3 Van de voorzitter: Beste leden, KAMPIOENTEAMS Dit jaar zijn twee teams kampioen geworden tijdens de competitie. Jongens t/m 14 jaar zondag, en mix 2 van de zaterdag. De teams zijn in het zonnetje gezet door zowel de technische commissie als door het bestuur. Nogmaals, van harte gefeliciteerd! DIVERSEN Natuurlijk hebben na de competitie diverse activiteiten plaatsgevonden. Het 80+ toernooi is weer succesvol verlopen, het 55+ toernooi was zeer geslaagd. Op 24 augustus is weer een Krent Slam toernooi georganiseerd en voor de jonge jeugd is begin september een World tour gestart. Ook zijn in september de clubkampioenschappen gespeeld. Dit jaar was de opzet anders dan voorgaande jaren. Op zondag 15 september zijn de voorrondes voor de jeugd gespeeld. Vanaf vrijdag 20 september kwamen de senioren aan bod. Ook zaterdag werd er tot laat in de avond gespeeld, spelers en toeschouwers konden genieten van een heerlijke BBQ. De hele zondag was finale dag, zowel de jeugd als de senioren hebben hard gestreden om kampioen te worden. Ik denk dat de nieuwe opzet goed geslaagd is. Zoals jullie kunnen lezen, is er weer hard gewerkt door onze commissieleden. Hierbij nogmaals mijn dank aan al deze vrijwilligers, en niet te vergeten onze trainers Rob en Bob, die er toch maar weer voor gezorgd hebben dat deze leuke activiteiten georganiseerd worden. Vorige maand is onze jeugd op kamp geweest naar Mander. Het is een zeer geslaagd kamp geweest. Kijk eens naar de foto s op onze website, ziet er heel leuk uit. Judith, Rachel, André, Suzanne, Rob en Bob héél hartelijk bedankt, het was zeer geslaagd!!!!! OVERLIJDEN Op 22 juli 2013 is ons lid Johan Platerink overleden. Wij wensen Gea, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 3

4 ACTIVITEITEN Het Koale Neuzen seizoen is begonnen, het klaverjassen, jokeren en bridgen is ook weer van start gegaan. Tevens wordt het ouder-kind toernooi en het slot/snerttoernooi nog georganiseerd (10 november). Kijk regelmatig op onze website om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen! Tot slot wil ik alvast melden dat onze algemene ledenvergadering gehouden zal worden op woensdag 8 januari Begin december komt er een volgende Nieuwsbrief uit met daarin de uitnodiging voor die algemene ledenvergadering. Zoals jullie kunnen lezen wordt er veel georganiseerd door de diverse commissies, doe mee met al deze activiteiten zou ik zeggen. Ik hoop dat de temperatuur nog een tijdje zo blijft, dan kan er nog volop getennist worden op onze buitenbanen. Met sportieve groeten, Els Al, voorzitter. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 4

5 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 5

6 Technische Commissie Competitie 2014 Vanaf het verschijnen van Weidepraat 3 is het mogelijk dat u zich kunt inschrijven voor de competitie van Deze inschrijving kan plaats vinden via de website en via de inschrijfformulieren die ik zal deponeren in het halletje op ons park. Of er veranderingen zijn t.a.v. de regionale competitie 2013 is op dit moment niet bekend. Op de website van de KNLTB district Overijssel is alleen informatie t.a.v. de speeldata te vinden. In het aanbod van de zondagcompetitie zullen geen veranderingen plaatsvinden. Als er belangrijke wijzigingen gaan plaats vinden in de regionale competitie laat ik dit jullie via een mail weten. Met nadruk wil ik nogmaals vermelden dat u geacht wordt alle 7 dagen dat er competitie gespeeld wordt aanwezig te zijn. Met deze regel wordt nogal eens de hand gelicht. Hierdoor worden vaak de andere teamgenoten en soms ook de tegenstander in grote problemen gebracht. En dat is zeker niet de bedoeling van een teamsport. Indien u nadere informatie over de competitie 2014 wilt kunt u contact met mij opnemen. Met vriendelijke groeten Henny Stegehuis Verenigings CompetitieLeider WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 6

7 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 7

8 Technische Commissie Verslag De bladeren beginnen van de bomen te vallen, de lange trainingsbroeken zie je weer op de tennisbaan, en de indoorschoen kunnen weer uit het vet. De zomer is weer voorbij. De afgelopen tijd heeft de TC een groot aantal activiteiten verzorgd, waarvan enkele in een nieuw jasje zijn gestoken. Tenniskids World tour Voor het eerst doen twee jeugdteams mee met de World tour oranje rood.dit toernooi komt in plaats van de wintercompetitie en wordt georganiseerd vanuit de KNLTB. Een groot aantal jeugdteams spelen tegen elkaar op een midi/min veld en is i.vm. de vele aanmeldingen nu al een succes. Beukersweide zal dit winterseizoen twee maal als gastvereniging optreden, wat inhoudt dat op 2 zondagen deze jeugdwedstrijden op ons park zullen plaatsvinden. Verderop is nog wat meer informatie opgenomen van deze Tenniskids World tour. Daarnaast hadden we op 09 juni 2013 het altijd weer gezellige ouder-kind toernooi. Dit toernooi blijft een succes en wij denken eraan dit jaar nog een keer een ouder-kind toernooi in te kunnen plannen. Krent Slam toernooi Op 24 augustus hielden we voor de 2e keer het Krent Slam toernooi. Al vroeg in de ochtend begonnen om de laatste boodschappen in huis te halen en het park in de juiste setting aan te kleden voor het Krent Slam toernooi met als thema Beachparty. Het weer zat ons dit keer mee. Met zo n 24 graden werd het een perfecte, maar vooral gezellige avond. Rond 19:00 uur was iedereen aanwezig en zijn we eerst gestart met een gezellig bakje koffie met gebak. Het gebak was vanwege een jarige in ons midden. Rob Prins werd 49 jaar! Aansluitend zijn we om 19:30 uur begonnen met het tennissen. Alle niveaus werden door elkaar ingedeeld. En leuke partijen werden er gespeeld. De barbecue werd ook aangestoken en eenmaal van de baan gekomen kon iedereen lekker smikkelen van een lekker stukje vlees, salade of stokbrood. Rond 22.30u waren de laatste partijen klaar en om 23.00u zijn de winnaars bekend gemaakt. Barry Meijer werd eerste en Jan Veneman werd tweede. Na het tennissen en de prijsuitreiking hebben we nog gezellig bij elkaar gezeten voor een drankje met gezellige muziek erbij. Al met al een hele gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is (zie ook de foto s op onze site). Clubkampioenschappen Voor het eerst werden de clubkampioenschappen afgewerkt in een weekend, i.p.v. in 10 dagen. De junioren konden zich aanmelden voor zowel enkel als dubbel, terwijl senioren zich alleen voor de dubbel konden inschrijven. Onder prachtige omstandigheden (het weer, maar ook de aankleding) werd het toernooi gespeeld in het weekend van september. Zaterdagavond stond de barbecue en de disco weer klaar Omdat dit de 1e keer was in zo n setting zijn er wel enkele verbeterpunten, en deze zullen nog besproken worden binnen de TC. Maar al met al was dit toernooi in deze opzet erg geslaagd. Dank voor de organisatoren. Tenniskamp Na het bijkomen van het organiseren van de clubkampioenschappen, stond een week later de volgende activiteit al weer op de planning: Het TENNISKAMP. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 8

9 Na enkele jaren afwezigheid ging de jeugd weer op kamp, naar Ootmarsum. Suzanne Al heeft de organisatie van dit kamp op haar genomen en samen met de jeugdcommissie, de trainers en Andre heeft zij ervoor gezorgd dat het kamp een waar succes is geworden. De TC wil Suzanne hartelijk danken voor haar ongelofelijke inzet. Hieronder het verslag van het tenniskamp, de foto s zijn te zien op onze site. Wat zijn de data voor het kamp van volgend jaar, want wij willen daar graag weer bij zijn! Wat was het gaaf, en wat hadden we mooi weer. We hebben samen vreselijk veel plezier gehad. We zijn vrijdagavond om 19.00u vertrokken vanuit Wierden richting Mander. Nadat iedereen zijn/haar bed had uitgezocht en de bedden waren opgemaakt zijn we naar buiten gegaan voor een spannend spel. Jong en oud werden door elkaar ingedeeld voor het spannende douanespel. De kinderen moesten het afleggen tegen de leiding, en dat is ze prima gelukt. Moe en voldaan waren Bob en Rob, nadat ze toch zeker 80% van de kinderen de stuipen op het lijf hebben gejaagd met het spel genaamd Douane-spel. Rond 23u was het tijd om te gaan slapen. Onder toezicht oog van Andre vielen de kinderen al snel in slaap om de volgende ochtend weer om 6.30u vrolijk van de partij te zijn. We hebben eerst samen ontbeten en zijn toen met z'n allen naar de tennisbanen in Ootmarsum gegaan om 2 uurtjes te tennissen. Van de tennisvereniging deden ook een aantal kinderen mee en we hebben dan ook een aantal korte partijtjes gespeeld. 's Middags hebben we, onder begeleiding van Suzanne, het levende stratego spel gedaan. De groep werd verdeeld in 2 groepen en ook de leiding deed mee. Na de nodige uitleg heeft iedereen enthousiast meegedaan aan het spel. Het was de bedoeling dat de vlag van de tegenpartij gevonden werd. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Wederom was dit spel een groot succes. Na het spel was er even tijd voor wat ontspanning. De kinderen mochten zelf weten wat ze deden. Favoriet was het "dierenveld" waarin ze mochten spelen en konijnen mochten vangen. Een spel op zich want ze lieten zich niet zomaar vangen. Er waren genoeg holletjes waar ze zich in konden verstoppen. Natuurlijk werden er ook nog andere dingen gedaan: er waren skelters, de tennisrackets werden gepakt en ook werd er onder begeleiding van Bob een partijtje volleybal gespeeld. Voor de leiding even een moment van rust en genieten van de zon. Met z'n allen hebben we om 18.00u spaghetti gegeten en daarna was het weer tijd voor een spel. Omdat de kinderen het douanespel van vrijdag graag weer wilden doen hebben we dat nog een keer gedaan. Voor de leiding was dit even wat minder: vooral veel rennen en weinig rust! Ondanks hun volledige inzet wisten ze ook dit spel niet te winnen. De kinderen wisten precies hoe ze het moesten doen en zo kwam ook de overwinning van dit spel naar hun kant toe. Na het spel zijn we heerlijk bij het (kamp)vuur gaan zitten. De kinderen genietend met een zakje chips en wat drinken terwijl er allerlei verhalen boven tafel kwamen. Om 21.45u is de eerste "lichting" naar bed gegaan. Om 22.45u was het tijd voor de "oudste" kids. Het duurde niet lang of iedereen was in diepe rust. Al vroeg in de ochtend stonden Andre en Suzanne klaar om de kinderen op te vangen. De één deed mee met een heerlijk ontbijt, de ander met een spelletje. De kinderen hebben zich, ook deze ochtend, niet hoeven te vervelen. Al met al was het een groot succes. We beseffen ons dat dit ook door het mooie weer kwam maar bovenal door de leuke groep kinderen die er mee waren!! Voor volgend jaar zijn de voorbereidingen al in werking gezet, en dan hopen we dat er nog meer kinderen mee gaan. Dit jaar zullen er nog enkele activiteiten worden georganiseerd, via onze website en mailverkeer zult u hiervan op de hoogte worden gebracht Harry Embsen WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 9

10 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 10

11 ABC Commissie: In deze nieuwsbrief wil ik het volgende onder de aandacht brengen: De bardiensten voor onze leden zijn uitgebreid. Niet alleen in het zomer seizoen, nu ook in het winterseizoen. Dit heeft te maken met leden die heel actief zijn en leuke avonden organiseren voor de leden. Ik bedoel de kaartavonden, georganiseerd door Johan Braakman. En de koale neuzen competitie door Cor Al, Nicole Slomp en het jongste lid die deze winter voor het eerst gaat meedraaien is Alexandra Broekhuizen. Omdat er veel deelname is van onze leden is het niet meer te doen zonder bardiensten. Dus kunnen sommige leden binnenkort een brief verwachten waarin wij een beroep doen om bardienst te draaien op één van deze avonden. Alle data van dit seizoen staan in de brief zodat je kunt ruilen met iemand op een andere avond. Ook voor het weekend van de clubkampioenschappen hebben we weer een belronde ingelast om leden te bellen of ze bardienst konden draaien. Gelukkig zijn we daar weer in geslaagd. Wij willen deze leden weer hartelijk bedanken. Iedereen weet dat wij een vereniging zijn waarbij een beroep wordt gedaan op alle leden. Samen iets doen brengt veel gezelligheid met zich mee en leer je andere leden kennen. Zo is er voor de ABC commissie altijd wel wat te doen. Via deze nieuwsbrief willen wij ook alle leden die samen met ons de kantine draaiende houden, heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Hopelijk mogen we met de volgende bel-ronde weer een beroep op jullie doen. Mario Rietman-Krone WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 11

12 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 12

13 donderdag 10 oktober 2013 Jeugdtennis wordt verslavend leuk! Tenniskids World Tour Update Zoals u wellicht weet heeft de KNLTB de aanpak om jonge kinderen enthousiast te maken voor het tennisspel ingrijpend vernieuwd. Naast het gebruik van materialen en regels die beter zijn afgestemd op de ontwikkeling van het kind, is ook de Tenniskids World Tour van start gegaan. En met succes! deelnemers Maar liefst kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar speelden op zondag 1 september in meer dan 2300 ploegen wedstrijden tegen elkaar. Er werd gespeeld in New Yorkse sferen. Dit geheel in lijn met de US Open die op dat moment plaatsvond in New York. Het was een groot succes. Honderden verenigingen werden omgetoverd tot de Amerikaanse wereldstad. Shanghai Op 6 oktober stond de dag in het teken van Shanghai. Ook nu pakten verenigingen flink uit qua aankleding van hun park. WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 13

14 Ruim enthousiaste kids speelden in teams korte wedstrijden tegen elkaar. Trainers, vrijwilligers en ouders hielpen bij de organisatie en begeleiding van de enthousiaste spelertjes. Londen De derde en laatste speeldag van de Tenniskids World Tour 2013 vindt plaats op zondag 3 november. Deze dag zal in het teken staan van de Masters in Londen. De tweede helft van de tour wordt gespeeld op zes zondagen in de maanden maart t/m augustus Inschrijven kan vanaf medio januari Tenniskids World Tour De Tenniskids World Tour is een wedstrijdvorm voor kinderen in de categorieën Rood en Oranje. De tour bestaat uit negen speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Hierdoor spelen de kinderen bijna het hele jaar door wedstrijden, wat hun enthousiasme en interesse in de tennissport vergroot. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World Tour. Tenniskids World Tour feitjes Totaal aantal deelnemende verenigingen: 671 Totaal aantal deelnemende kinderen: Aantal rood 1 kinderen in World Tour: 1780 Aantal rood 2 kinderen in World Tour: 3895 Aantal oranje 1 kinderen in World Tour: 2869 Aantal oranje 2 kinderen in World Tour: 5563 Aantal ploegen in Rood 1: 298 Aantal ploegen in Rood 2: 578 Aantal ploegen in Oranje 1: 509 Aantal ploegen in Oranje 2: 923 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 14

15 Belangrijkste Activiteiten komende periode 2013 Datum Activiteit Organisatie dinsdag 15 oktober 2013 Verschijnen Weidepraat-3 // Nieuwsbrief H.V. donderdag 17 oktober 2013 Koale Neuzen ALG donderdag 24 oktober 2013 Kaartavond ALG donderdag 31 oktober 2013 Koale Neuzen ALG vrijdag 1 november 2013 Bridge ALG. zaterdag 2 november 2013 Pannenkoekentoernooi t/m uur TC zondag 3 november 2013 Worldtour voor de oranje/rood kinderen TC donderdag 7 november 2013 Kaartavond ALG zondag 10 november 2013 Snert/Slot toernooi CRT maandag 11 november 2013 Sluitng inschrijving competitie 2014 TC donderdag 14 november 2013 Koale Neuzen ALG donderdag 21 november 2013 Kaartavond ALG donderdag 28 november 2013 Koale Neuzen ALG maandag 2 december 2013 Bridge ALG. maandag 9 december 2013 Verschijnen Weidepraat-4 // Nieuwsbrief RED donderdag 12 december 2013 Kaartavond ALG maandag 16 december 2013 Koale Neuzen ALG vrijdag 27 december toernooi met Stampottenbuffet 55+ vrijdag 3 januari 2014 Oliebollentoernooi t/m uur TC vrijdag 3 januari 2014 Bridge ALG. woensdag 8 januari 2014 Ledenvergadering uur BEST aansluitend nieuwjaarsreceptie WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 15

16 WTC Beukersweide nieuwsbrief oktober 2013 page 16

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Maart 2013, Jaargang 2 nr. 1 Van de redactie: Hoogste tijd voor een Weidepraat nieuwsbrief, welke de tweede jaargang in gaat.

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. mei 2015

Inhoudsopgave. mei 2015 't Steeghje - Clubblad van tennisvereniging Ter Steeghe mei 2015 Beste lezer, hierbij uw uitgave van het digitale clubblad. Meer informatie op www. tersteeghe.nl Inhoudsopgave Uit de bestuurskamer Ter

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015 Clubblad T.V. de Does Zomer 2015 THE OFFICIAL STRINGING SERVICE OF THE DUTCH DAVIS CUP TEAM Stop met zagen, hakken en kloven! 2 Vanuit het bestuur Beste leden, De eerste 2 bestuursvergaderingen van dit

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie