Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergroot de meerwaarde van de (g)mr"

Transcriptie

1 Training, cursussen en coaching Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2008/2009

2 Cursuslocaties Groningen Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Utrecht Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Themacursus passend onderwijs Conferentie voorzitters en secretarissen Mr-klantendag Zwolle Themacursus medezeggenschap Eindhoven Rotterdam Themacursus medezeggenschap Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao

3 Inhoud Professionele medezeggenschap leidt tot beter onderwijs Doorloop uw eigen leerroute Themacursussen uitgelicht Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Themacursus passend onderwijs Conferenties: Voorzitters en secretarissen Mr-klantendag Themacursussen overzicht 2008/2009 Maatwerk Onze aanpak Tarieven (G)mr-cursussen op maat: Maatwerkcursus formatie- en taakbeleid Maatwerkcursus fusies en verzelfstandiging openbaar onderwijs Maatwerkcursus strategisch beleid Maatwerkcursus naar een professionele (g)mr Maatwerkcursus omgaan met de achterban Maatwerkcursus beoordelen beleidsstukken voor starters Maatwerkcursus kwaliteitsbeleid Maatwerkcursus veiligheid en agressiebeleid Vaardigheden: Maatwerktraining vergaderen en overleggen Maatwerktraining conflicthantering Maatwerktraining effectieve communicatie Maatwerktraining onderhandelen Advies en begeleiding op maat Taakbeleid. De AOb begeleidt Optimaliseren samenwerking directie Conflict? De AOb bemiddelt Cursussen voor leerkrachten, management en onderwijs ondersteunend personeel Over de AOb 24

4 Professionele medezeggenschap leidt tot beter onderwijs Het onderwijs is constant in beweging. Van alle kanten komen signalen en ontwikkelingen op de school of onderwijsorganisatie af. Het bestuur van de school moet daar goed mee omgaan. Maar het moet ook de belangen van medewerkers, ouders en (vooral) leerlingen niet uit het oog verliezen. Daarom is medezeggenschap zo belangrijk. Als (g)mr-lid hoeven we u niet uit te leggen hoe cruciaal uw rol daarbij is. U begrijpt dat de (g)mr verder kan professionaliseren door training en opleiding en wat het effect daarvan is. Want beter gebruik van medezeggenschap leidt tot beter bestuur. Daarom is het verstandig dat u zich oriënteert op opleidingen. In deze brochure leest u alles over de cursussen die de AOb biedt. Over de verschillende mogelijkheden voor beginnende en gevorderde (g)mr-leden. En over mogelijkheden van een maatwerktraject. 4 Informatie?

5 Doorloop uw eigen leerroute Met de (g)mr-cursussen van de AOb zet u een stap in de goede richting in uw ontwikkeling als (g)mr-lid. Heeft u veel of weinig ervaring als (g)mrlid? Wilt u zich ontwikkelen tot voorzitter of secretaris? Of verdiept u zich liever als dossierdeskundige? Waar uw behoeften ook liggen, wij brengen u de kennis en vaardigheden bij die u nodig heeft. Hiervoor bepaalt u uw eigen leerroute. De (g)mr heeft het recht zich door scholing verder te professionaliseren. U heeft minimaal recht op 3 dagen scholing per 2 jaar. Themacursussen en maatwerktrajecten De AOb biedt themacursussen op open inschrijving voor individuele (g)mr-leden. Welke cursussen u op open inschrijving kunt volgen ziet u op pagina 12 en 13. Tevens kunt u met de gehele (g)mr maatwerktrajecten volgen: cursus, training, advies, begeleiding en mediation. Meer weten over de mogelijkheden van maatwerktrajecten op uw school, of over onze maatwerkaanpak? Verderop in onze brochure op pagina 14 leest u daar meer over. Of kijk op Prijzen geldig tot 1 januari

6 Stap 1 de basis Wat u als (g)mr-lid moet weten U schuift net aan in de (g)mr. U wilt weten wat uw rol, positie en rechten zijn. Hiervoor kunt u de volgende cursussen volgen. De themacursussen worden gegeven op verschillende locaties in Nederland. U kunt zich direct inschrijven via een maatwerkcursus op uw school kunt u met ons contact opnemen Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Maatwerkcursus formatie- en taakbeleid Maatwerkcursus kwaliteitsbeleid Maatwerktraining onderhandelen Stap 2 de verdieping Om u verder te ontwikkelen U heeft ervaring opgedaan in de (g)mr. U merkt ook dat u bepaalde vaardigheden en algemene dossierkennis mist. Naast de themacursussen die wij op open inschrijving geven, biedt de AOb maatwerktrajecten aan voor de gehele (g)mr. Wij komen naar de school om ter plekke cursus, advies of begeleiding te geven. Vanaf pagina 16 vindt u meer informatie over de inhoud van onderstaande cursussen. Kennis Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Themacursus passend onderwijs Maatwerkcursus fusies en verzelfstandiging openbaar onderwijs Maatwerkcursus strategisch beleid, meerjarenformatie en meerjarenbegroting op bestuursniveau Maatwerkcursus naar een professionele (g)mr Maatwerkcursus omgaan met de achterban Maatwerkcursus beoordelen beleidsstukken voor starters Maatwerkcursus veiligheid en agressiebeleid Vaardigheden Maatwerktraining conflicthantering Maatwerktraining vergaderen en overleggen Maatwerktraining effectieve communicatie 6 Prijzen geldig tot 1 januari 2009

7 Themacursussen uitgelicht Hieronder leest u meer over de inhoud van onze themacursussen voor u als individueel (g)mr-lid. Wanneer u zich voor deze cursussen inschrijft, leert u niet alleen meer over het onderwerp van de cursus. U ontmoet bovendien leden van andere (g)mr en en wisselt zo ervaringen uit. Onze ervaring leert dat het een goed idee is om met twee personen uit een (g)mr naar een cursus te komen. Dit versoepelt de terugkoppeling naar uw mr. Wilt u met meer dan vijf mr-leden aan een themacursus deelnemen? Neemt u dan contact met ons op. Dan kijken wij samen met u naar de beste oplossing voor uw situatie. Verschillende locaties De themacursussen worden op verschillende locaties in het land aangeboden. Zo heeft u de mogelijkheid om een cursus te volgen bij u in de buurt. In het overzicht van alle cursussen op pagina 12 en 13 ziet u ook waar ze gegeven worden. Aanmelden voor alle themacursussen via 7

8 Themacursus medezeggenschap Cursus voor aspirant- en beginnende (g)mr-leden. U wilt weten wat uw taken en bevoegdheden als (g)mr-lid zijn. U bent benieuwd hoe de (g)mr beleid kan beoordelen en beïnvloeden? Gaat u binnenkort de (g)mr in of bent u net begonnen? Dan is deze cursus een must om mee te kunnen draaien als volwaardig (g)mr-lid. Schrijf u daarom nu in. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Leer de basisprincipes van medezeggenschap kennen U beheerst de grondbeginselen van het (g)mr-werk. U krijgt inzicht in de positie van de (g)mr. U bent in staat de belangen van alle groeperingen in de organisatie te behartigen. U weet hoe de (g)mr beleid kan beïnvloeden. Themacursus financiën Cursus voor (g)mr-leden die willen weten welke rol geld speelt binnen de school. U wilt weten welke rol financiën spelen op uw school of organisatie. U bent benieuwd naar de meerjarige beleidskeuzes achter de cijfers. Ook wilt u weten wat het verband is tussen onderwijsvisie, personeelsbeleid en financiën. Begrip van financiën is essentieel om uw werk als (g)mr-lid goed te kunnen doen. Schrijf u daarom in voor deze cursus. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U bent in staat een begroting te lezen en te beoordelen. U herkent de beleidskeuzes achter de cijfers en kunt daar sturing aan geven. U kunt financiële reserves vinden en opvragen. Krijg inzicht in de rol die financiën spelen op uw school Alle themacursussen verzorgen wij ook op maat bij u op school 8 Aanmelden voor alle themacursussen via

9 Themacursus wet BIO U wilt dat uw onderwijsorganisatie goed omgaat met de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. U vraagt zich af of het bestuur wel genoeg aandacht heeft voor functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. U wilt bovendien weten hoe u dit beleid kunt beoordelen. Schrijf u dan in voor deze cursus. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U krijgt inzicht in de bedoelingen van de wet BIO. U krijgt inzicht in de rol van de (g)mr in relatie tot de wet. Krijg inzicht in de wet BIO als sturingsinstrument voor personeelsbeleid Cursus op school afspreken? Bel Themacursus functiewaardering Nieuw! U vindt het lastig om functiebeschrijvingen te beoordelen? Hoe gaat u om met het nieuwe functiedifferentiatiebeleid van uw bestuur? Kijkt u op tegen de vaststelling van het functiebouwwerk (instemming voor de (g)mr), voor 1 augustus 2008? Welke functies zijn zinvol in uw organisatie: senior leraren (schaal B), klassenassistenten, onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, conciërges en remedial teachers? Tijdens de cursus leert u vroegtijdig en proactief meedenken. U bent het hele proces door betrokken bij het functiewaarderingssysteem. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Kijk opnieuw naar de functies in uw organisatie U leert om te gaan met het nieuwe beleid van functiewaardering. U heeft van begin tot eind zicht op het proces. U weet hoe u effectief mee kunt denken. U leert de functies te onderscheiden en te ordenen. Informatie? Prijzen geldig tot 1 januari

10 Themacursus modern personeelsbeleid en cao Het personeelsbeleid in het onderwijs is in permanente ontwikkeling. De arbeidsmarkt, de wetgeving en de cao stellen voortdurend nieuwe eisen aan het personeelsbeleid. Kunt u de beleidsplannen doorgronden en de consequenties ervan overzien? Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen rondom modern personeelsbeleid, ook in relatie tot cao-afspraken. Schrijf u dan in voor deze training. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Leer personeelsbeleid beoordelen U krijgt inzicht in de actualiteit rondom modern personeelsbeleid. U bent op de hoogte van huidige wet- en regelgeving. U betrekt de afspraken in de cao bij uw standpunten. Themacursus passend onderwijs Nieuw! U ervaart dat kinderen die om uiteenlopende reden erg veel extra aandacht nodig hebben steeds vaker naar het regulier onderwijs gaan. Hierdoor ontstaan er nieuwe samenwerkingen met andere organisaties. Welke invloed heeft dit op de organisatie van de school? Wat zijn de gevolgen van de samenwerking met andere scholen? En wat zijn de gevolgen van passend onderwijs voor financiën en personeelsbeleid? Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U leert uw verantwoordelijkheid als (g)mr te nemen. U wordt zich bewust van uw rol als (g)mr in het besluitvormingsproces. U leert uw eigen invalshoek over te brengen. Word bewust van de rol van de (g)mr in de besluitvorming over passend onderwijs Aanmelden voor alle themacursussen via 10 Prijzen geldig tot 1 januari 2009

11 Conferentie voorzitters en secretarissen Een sterke (g)mr valt of staat met de rol van de voorzitter en secretaris. Zij vormen het managementteam van de (g)mr. Zorgen zij voor een soepele samenwerking binnen de raad en met de directie? Wilt u leren uzelf, de (g)mr en de relatie met de directie te managen? Schrijf u dan in voor deze conferentie. U kunt uit meerdere workshops kiezen. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U weet de (g)mr te motiveren. U weet om te gaan met lastig vergadergedrag. U leert een samenwerkingsrelatie met uw directie op bouwen. Leer uzelf, de (g)mr en de relatie met de directie te managen Mr-klantendag in Utrecht Nieuw! Gratis workshops op woensdag 24 september. Tijdens de mr-klantendag volgt u workshops over de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor het werk van de (g)mr. Daarnaast krijgt u op de klantendag informatie over de faciliteiten waar u als (g)mr de beschikking over heeft. Ook krijgt u meer informatie over ons cursusaanbod. Zo kunt u slim gebruik maken van uw mogelijkheden als (g)mr. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Gratis! U leert onderhandelen met het bevoegd gezag over faciliteiten. U kunt een scholingsplan maken. U krijgt de nieuwste caoontwikkelingen te horen. Maak slim gebruik van uw mogelijkheden als (g)mr Cursus op school afspreken? Bel Aanmelden voor alle themacursussen via 11

12 Themacursussen Overzicht 2008/2009 Prijzen geldig tot 1 januari 2009 Themacursus medezeggenschap wo 3/9/2008 en wo 17/9/ uur (2 dagen) Groningen wo 17/9/2008 en wo 1/10/ uur (2 dagen) Utrecht di 7/10/2008 en di 28/10/ uur (2 dagen) Rotterdam wo 29/10/2008 en wo 12/11/ uur (2 dagen) Utrecht wo 5/11/2008 en wo 19/11/ uur (2 dagen) Zwolle do 6/11/2008 en do 20/11/ uur (2 dagen) Eindhoven wo 26/11/2008 en wo 10/12/ uur (2 dagen) Utrecht wo 14/1/2009 en wo 28/1/ uur (2 dagen) Utrecht do 29/1/2009 en do 12/2/ uur (2 dagen) Groningen wo 11/2/2009 en wo 4/3/ uur (2 dagen) Eindhoven wo 4/3/2009 en wo 18/3/ uur (2 dagen) Utrecht wo 25/3/2009 en wo 8/4/ uur (2 dagen) Zwolle wo 22/4/2009 en wo 6/5/ uur (2 dagen) Utrecht di 12/5/2009 en di 26/5/ uur (2 dagen) Rotterdam kosten: 200, p.p. Themacursus financiën wo 5/11/2008 en wo 19/11/ uur ( 2 dagen) Utrecht wo 12/11/2008 en wo 26/11/ uur ( 2 dagen) Groningen wo 11/3/2009 en wo 25/3/ uur ( 2 dagen) Eindhoven kosten: 200, p.p. Themacursus wet BIO wo 10/9/ uur Eindhoven di 25/11/ uur Groningen wo 4/2/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. 12 Aanmelden voor alle themacursussen via

13 Themacursus functiewaardering di 7/10/ uur Groningen wo 17/12/ uur Utrecht wo 15/4/ uur Eindhoven kosten: 100, p.p. Themacursus modern personeelsbeleid en cao wo 12/11/ uur Eindhoven wo 11/2/ uur Groningen wo 13/5/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. Themacursus passend onderwijs wo 21/1/ uur Utrecht wo 1/4/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. Conferentie voorzitters en secretarissen wo 8/10/ uur Utrecht wo 3/6/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. Mr-klantendag Gratis! wo 24/9/ uur Utrecht gratis Meer informatie? Kijk voor meer informatie op onze website: Heeft u vragen? U bereikt ons via U kunt uw vraag ook stellen via Aanmelden? U kunt zich voor alle themacursussen aanmelden via het inschrijfformulier op Aanmelden voor alle themacursussen via 13

14 Maatwerk: cursus, training, advies en begeleiding op maat De (g)mr heeft wettelijk het recht om zich door scholing verder te professionaliseren. U heeft minimaal recht op 3 scholingsdagen per 2 jaar. Geen (g)mr is dezelfde. Elke school of onderwijsinstelling heeft zijn eigen vragen, aandachtspunten en probleemstellingen. Daarom biedt de AOb ook cursussen, advies- en begeleidingstrajecten op maat. Hiermee geeft u de (g)mr de beste handvatten voor de dagelijkse praktijk. Wij komen naar u toe en stemmen de trajecten specifiek af op de vraag. Om het traject optimaal te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk, werken we bij voorkeur met uw eigen beleidsstukken. Op de volgende pagina s vindt u een selectie uit de cursussen die wij in het recente verleden verzorgden. Zo krijgt u een idee van de mogelijkheden van onze maatwerkcursussen. Want al deze cursussen werden speciaal voor een specifieke (g)mr ontwikkeld. Uiteraard ondersteunen we ook uw (g)mr graag met een op maat gesneden traject. 14 Cursus op school afspreken? Bel

15 Onze aanpak. Wat doen we met uw verzoek? Wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in een cursus, training, advies- of begeleidingstraject op maat, zetten wij de volgende stappen: 1 Telefonisch intakegesprek 2 Offerte opstellen met programma 3 Concrete activiteiten uitvoeren 4 Evaluatie 5 Nazorg (G)mr-cursussen op maat De AOb biedt de mogelijkheid om uw eigen cursus(programma) samen te stellen. Dit kan een cursus rond een bepaald thema zijn. Of een serie specifieke vaardigheidstrainingen, zoals onderhandelen en conflicthantering. Om de cursussen optimaal bij uw situatie te laten aansluiten, werken wij bij voorkeur met uw eigen beleidsstukken. Advies en begeleiding op maat Hoe brengt u structuur in het werk van uw (g)mr? Welke standpunten neemt u in en hoe bepaalt u deze? Hoe gaat u om met fusies, conflicten, taakbeleid of het opzetten van een (g)mr? De adviseurs van de AOb adviseren en begeleiden (g)mr en in uiteenlopende situaties. Tarieven maatwerk: cursus, advies en begeleiding op maat Vanaf 1 januari 2009 worden de activiteiten die de AOb uitvoert op het terrein van medezeggenschap niet meer gesubsidieerd door de overheid. Voor een mr hoeft dat geen probleem te zijn. De subsidiebedragen gaan dan rechtstreeks naar de scholen via de lumpsum financiering. Het betekent wel dat onze prijzen wijzigen per 1 januari In september 2008 worden onze nieuwe prijzen die gelden per 1 januari 2009 via de website gepubliceerd. Prijzen geldig tot 1 januari 2009 Cursus, training of voorlichting Per groep tot maximaal 24 personen: 1 dagdeel: 625, 1 dag (2 aaneengesloten dagdelen): 1000, Elk dagdeel extra: 500, Tarieven zijn exclusief reiskosten ad 0,40 per km en exclusief voorbereiding. Inclusief cursusmateriaal. Advies, begeleiding of mediation: Wij rekenen 149, per uur. Tarieven zijn exclusief reiskosten ad 0,40 per km, exclusief BTW. Prijzen geldig tot 1 januari

16 Maatwerkcursus formatie- en taakbeleid Naast het schoolplan en de begroting is het formatieplan het belangrijkste beleidsinstrument van de directie. Bent u in staat het inhoudelijk te beoordelen en weet u welk effect het formatie- en taakbeleid heeft op de werkdruk. Wilt u in staat zijn het formatie- en taakbeleid scherp te controleren? Leer hoe u het formatieplan en het taakbeleid beoordeelt U weet welke informatie een formatieplan bevat. U ziet de relatie tussen formatieen taakbeleid. U kunt de directie een alternatieve strategie en plan van aanpak adviseren. Maatwerkcursus fusies en verzelfstandiging Waar moet de (g)mr op letten tijdens een fusie? Wat zijn de consequenties voor medewerkers en ouders? Wilt u inzicht in het fusie- en verzelfstandigingtraject van uw school? Bel dan nu met een van onze trainers voor het maken van een afspraak voor een maatwerktraject. Leer de consequenties van een fusie U heeft inzicht in het fusie- of verzelfstandigingtraject van uw school. U weet waar u als (g)mr-lid op moet letten. U weet waar mogelijke knelpunten zitten. Maatwerkcursus strategisch beleid In deze cursus worden strategisch beleid, meerjarenformatie en -begroting op bestuursniveau behandeld. Hoe verhouden de verschillende beleidsgebieden zich tot elkaar? Welke gevolgen heeft het beleid voor de begroting? Hoe ga ik daar als (g)mr-lid mee om? Wilt u strategische beslissingen kunnen beoordelen? Leer hoe u met een vooruitziende blik strategisch beleid kunt voeren U ziet het verband tussen strategisch beleid, formatie en begroting. U weet welke vragen u moet stellen. U overziet de gevolgen van strategische beslissingen. 16 Informatie?

17 Maatwerkcursus naar een professionele (g)mr U kent uw rechten, rol en positie als (g)mr-lid. Maar dat is nog maar het begin. Heeft uw onderwijsinstelling een (g) mr met een eigen gezicht? Levert het beleid resultaat op? Bel nu met een van onze trainers! Leer hoe u een gewaardeerde gesprekspartner wordt én blijft U pakt de zaken systematisch aan. U weet een eigen strategie op te zetten. U ontwikkelt een eigen medezeggenschapsstijl. Maatwerkcursus omgaan met de achterban Als (g)mr bent u er voor uw achterban. Maar weet u ook voor wie u het werk precies doet? Bent u op de hoogte van de vragen en problemen van leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen? Wilt u de binding met uw achterban versterken? Blijf op de hoogte van de vragen en problemen van uw achterban U bent zich bewust van de identiteit en het imago van de (g)mr. U weet uw verschillende doelgroepen op de juiste manier en het juiste tijdstip te bereiken. Maatwerkcursus beoordelen van beleidsstukken Vindt u het lezen van beleidsstukken een tijdrovende klus? Heeft u moeite om tot de essentie van de vaak ambtelijk geschreven stukken door te dringen? Bel nu met een van onze trainers! Leer sneller door te dringen tot de essentie van beleidsstukken U leest sneller en effectiever. U overziet de gevolgen van beleidsplannen op de lange termijn. U kunt beleidspunten in onderlinge samenhang bespreken in (g)mr-overleg. Prijzen geldig tot 1 januari

18 Maatwerkcursus kwaliteitsbeleid Hoe waarborgt de school de kwaliteit van het onderwijs? Hoe controleert u de kwaliteitscyclus? Hoe zorgt de (g)mr ervoor dat uw school voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie? Goed kwaliteitsbeleid stuurt de hele organisatie. Zorg ervoor dat uw school voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie U kunt eigen kwaliteitscriteria definiëren. U bent in staat een kwaliteitsborgingsysteem te analyseren en verbeteringsvoorstellen te doen. U kent de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. Maatwerkcursus veiligheid en agressie Draagt u als (g)mr-lid graag bij aan een (sociaal) veilige werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen? Zorg dan dat u uw stem laat gelden over de risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e). Op basis van de ri&e volgt een plan van aanpak voor het opstellen van het veiligheidsplan voor uw school. Maar hoe degelijk zit dit in elkaar? Welke preventieve maatregelen worden genomen? Wie is waarvoor aansprakelijk en hoe is de verantwoordelijkheid verdeeld? Is er verder een plan van aanpak om agressie te voorkomen? U kent de opzet en algemene inhoud van de Arbowet. U weet welke verschillende risico-inventarisaties en -evaluaties (ri&e s) bestaan. U bent op de hoogte van de actuele praktijk van (sociale) veiligheid op school. Leer een goed veiligheidsplan voor uw school op te stellen Maatwerkcursus vergaderen en overleggen Lopen de vergaderingen geregeld uit? Ziet u achteraf zelden een duidelijk resultaat? Wanneer u effectief én leuk wilt vergaderen, neem dan nu contact op met een van onze trainers voor een op maat gesneden aanpak. Leer effectief én leuk vergaderen U kent de do s en don ts van vergaderingen zijn. U weet hoe u effectief bijdraagt aan een vergadering of overleg. U weet hoe u een vergadering of overleg moet leiden. 18 Prijzen geldig tot 1 januari 2009

19 Maatwerkcursus conflicthantering U wilt weten hoe u moet omgaan met een conflict en een potentiële conflictsituatie kunt leren herkennen. U bent op zoek naar praktische en theoretische handvatten om conflicten in de hand te houden en op te lossen. Dan is een maatwerktraining conflicthantering iets voor u. Wanneer u daar behoefte aan heeft, kunnen wij ook bemiddelen in een conflict. U kunt conflicten beheersen en voorkomen. U weet patstellingen te voorkomen. U bent bekend met mediationstrategiëen. Leer hoe u het beste met conflicten omgaat Maatwerkcursus effectieve communicatie Hoe brengt u de standpunten van de (g)mr effectief over? Hoe verbetert u de samenwerking binnen het team? Welke stijl van communiceren werkt in welke situatie het beste? Wilt u de communicatie binnen uw (g)mr en met het schoolbestuur of achterban stroomlijnen? In de maatwerktraining effectieve communicatie ontwikkelt u verbale en vooral non-verbale vaardigheden. U kunt standpunten helder verwoorden. U heeft meer oog voor nonverbale expressie. U verbetert de communicatie met bestuur en achterban. Stroomlijn de communicatie met schoolbestuur en achterban Maatwerkcursus onderhandelen Kunt u het onderste uit de kan halen voor uw achterban? Belangrijk is daarbij dat de (g)mr een gedeeld standpunt heeft over de te volgen tactiek. En dat u deze vervolgens uitvoert aan de onderhandelingstafel. Maar hoe doet u dat? Neem contact op met een van onze trainers voor een op maat gesneden aanpak. U stelt heldere standpunten vast. U bepaalt met overige (g)mr-leden een strategie. U weet de doelen te bereiken. Leer het onderste uit de kan halen voor uw achterban Cursus op school afspreken? Bel

20 Advies en begeleiding op maat Hoe brengt u structuur in het werk van de (g)mr? Welke standpunten neemt u in en hoe bepaalt u deze? Hoe gaat u om met fusies, conflicten, taakbeleid of het opzetten van een (g)mr? De adviseurs van de AOb adviseren en begeleiden (g) mr en in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld bij taakbeleid en conflictbemiddeling. Een aantal voorbeelden van adviestrajecten: Bel voor een afspraak met een van onze adviseurs Informatie?

21 Taakbeleid. De AOb begeleidt Het afgelopen jaar is in de wetgeving en de cao een hoop veranderd. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het taakbeleid. De wet flexibilisering schooltijden geeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad inspraak in de lestijden. Dit kan leiden tot grote veranderingen die gevolgen hebben voor het taakbeleid. En hoe zorgt u ervoor dat de werkdruk binnen uw school of onderwijsinstelling binnen de perken blijft? De AOb dient u in dit traject graag van advies en biedt begeleiding wanneer u daar behoefte aan heeft. Optimalisering samenwerking met de directie Bent u elkaars tegenstander of wordt u samenwerkingspartners? Dan kan de betrokkenheid van de (g)mr beleid opleveren. Bij stroeve samenwerking kan de AOb een rol spelen voor (g)mr en directie, vóórdat er een conflict ontstaat. Een conflict? De AOb bemiddelt Heeft u een geschil met de directie? Of zijn de verhoudingen binnen uw (g)mr verstoord? Dan is het moeilijk daar onderling uit te komen, zeker bij langlopende conflicten. De AOb treedt graag op als bemiddelaar. We gaan op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. Mediators met kennis van uw vakgebied staan klaar om beide partijen nader tot elkaar te brengen. Door de betrokkenen in vertrouwen te nemen, te luisteren en hen te begeleiden in het vinden van een oplossing. Zo wordt het conflict in der minne geschikt en kan de (g)mr zijn werk weer hervatten. Informatie? Prijzen geldig tot 1 januari

22 Nieuw! Cursussen voor leerkrachten, management en onderwijs ondersteunend personeel De AOb organiseert praktische cursussen voor onderwijspersoneel. Kijk voor meer informatie op of vraag de folder aan via Cursus orde in de klas Voor starters in het primair en voortgezet onderwijs Cursus orde in de klas Voor leerkrachten met meer dan 5 jaar ervaring in het primair en voortgezet onderwijs 22 Cursus op school afspreken? Bel

23 Cursus communicatie met ouders Voor starters in het primair en voortgezet onderwijs Cursus werken met plezier Tweedaagse cursus voor leerkrachten met minder dan 5 jaar ervaring in het primair en voortgezet onderwijs Cursus assertief omgaan met collega s Tweedaagse cursus voor starters in het primair, voortgezet onderwijs en MBO Cursus timemanagement Voor starters in het primair en voortgezet onderwijs De AOb biedt ook diverse cursussen op rechtspositioneel en onderwijsinhoudelijk gebied: Masterclasses management: Cursus ziekteverzuim en re-integratie Cursus rechten en plichten van ouders en leerlingen Cursus aansprakelijkheid in het onderwijs Cursus conflictbeheersing in het onderwijs Cursus implementatie van het Actieplan Leerkracht van minister Plasterk Schoolexamens Cursus op school afspreken? Bel Informatie?

24 Training, cursussen en coaching Over de AOb De Algemene Onderwijsbond (AOb) is met ruim leden de grootste onderwijsbond van Nederland. De AOb is aangesloten bij de FNV. We zijn vertegenwoordigd in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot hoger onderwijs. We adviseren en ondersteunen onderwijspersoneel over hun rechtspositie en medezeggenschap. De AOb heeft jarenlange ervaring in het behartigen van de belangen van het onderwijs en het onderwijspersoneel. We zijn diep geworteld in het onderwijs en hebben goede contacten in politiek Den Haag. Hierdoor kennen wij de onderwijswereld als geen ander. We stellen hoge eisen aan onszelf en dat ziet u terug in alles wat we doen. Onze cursussen zijn dan ook van hoge kwaliteit en sluiten goed aan op de dagelijkse praktijk. Waarom de AOb als partner voor de (g)mr? Door onze inbedding in de grootste onderwijsbond van Nederland is alles wat we doen erop gericht om op te komen voor uw belangen. Onze trainers komen bovendien uit het veld, en hebben gewerkt aan beide kanten van het medezeggenschapsspectrum. Het spanningsveld tussen scholen en partijen als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bekend terrein. We weten waar docenten, ouders én leidinggevenden tegenaan lopen. Kortom, we kennen het onderwijs door en door. Zowel op bestuurlijk als op vakinhoudelijk niveau. In deze brochure leest u alles over de cursussen die de AOb biedt. Over de verschillende mogelijkheden voor beginnende en gevorderde (g)mr-leden. En over mogelijkheden van een maatwerk-traject. Algemene Onderwijsbond Postbus GW Utrecht Jaarbeursplein Cursusaanbod Primair onderwijs Datum mei 2008

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007 > Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten Cursusbrochure 2007 > VOORWOORD Succesvol ondernemen heeft alles te maken met visie. Met het zien van kansen, het inspelen op veranderingen

Nadere informatie