Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergroot de meerwaarde van de (g)mr"

Transcriptie

1 Training, cursussen en coaching Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2008/2009

2 Cursuslocaties Groningen Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Utrecht Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Themacursus passend onderwijs Conferentie voorzitters en secretarissen Mr-klantendag Zwolle Themacursus medezeggenschap Eindhoven Rotterdam Themacursus medezeggenschap Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao

3 Inhoud Professionele medezeggenschap leidt tot beter onderwijs Doorloop uw eigen leerroute Themacursussen uitgelicht Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Themacursus passend onderwijs Conferenties: Voorzitters en secretarissen Mr-klantendag Themacursussen overzicht 2008/2009 Maatwerk Onze aanpak Tarieven (G)mr-cursussen op maat: Maatwerkcursus formatie- en taakbeleid Maatwerkcursus fusies en verzelfstandiging openbaar onderwijs Maatwerkcursus strategisch beleid Maatwerkcursus naar een professionele (g)mr Maatwerkcursus omgaan met de achterban Maatwerkcursus beoordelen beleidsstukken voor starters Maatwerkcursus kwaliteitsbeleid Maatwerkcursus veiligheid en agressiebeleid Vaardigheden: Maatwerktraining vergaderen en overleggen Maatwerktraining conflicthantering Maatwerktraining effectieve communicatie Maatwerktraining onderhandelen Advies en begeleiding op maat Taakbeleid. De AOb begeleidt Optimaliseren samenwerking directie Conflict? De AOb bemiddelt Cursussen voor leerkrachten, management en onderwijs ondersteunend personeel Over de AOb 24

4 Professionele medezeggenschap leidt tot beter onderwijs Het onderwijs is constant in beweging. Van alle kanten komen signalen en ontwikkelingen op de school of onderwijsorganisatie af. Het bestuur van de school moet daar goed mee omgaan. Maar het moet ook de belangen van medewerkers, ouders en (vooral) leerlingen niet uit het oog verliezen. Daarom is medezeggenschap zo belangrijk. Als (g)mr-lid hoeven we u niet uit te leggen hoe cruciaal uw rol daarbij is. U begrijpt dat de (g)mr verder kan professionaliseren door training en opleiding en wat het effect daarvan is. Want beter gebruik van medezeggenschap leidt tot beter bestuur. Daarom is het verstandig dat u zich oriënteert op opleidingen. In deze brochure leest u alles over de cursussen die de AOb biedt. Over de verschillende mogelijkheden voor beginnende en gevorderde (g)mr-leden. En over mogelijkheden van een maatwerktraject. 4 Informatie?

5 Doorloop uw eigen leerroute Met de (g)mr-cursussen van de AOb zet u een stap in de goede richting in uw ontwikkeling als (g)mr-lid. Heeft u veel of weinig ervaring als (g)mrlid? Wilt u zich ontwikkelen tot voorzitter of secretaris? Of verdiept u zich liever als dossierdeskundige? Waar uw behoeften ook liggen, wij brengen u de kennis en vaardigheden bij die u nodig heeft. Hiervoor bepaalt u uw eigen leerroute. De (g)mr heeft het recht zich door scholing verder te professionaliseren. U heeft minimaal recht op 3 dagen scholing per 2 jaar. Themacursussen en maatwerktrajecten De AOb biedt themacursussen op open inschrijving voor individuele (g)mr-leden. Welke cursussen u op open inschrijving kunt volgen ziet u op pagina 12 en 13. Tevens kunt u met de gehele (g)mr maatwerktrajecten volgen: cursus, training, advies, begeleiding en mediation. Meer weten over de mogelijkheden van maatwerktrajecten op uw school, of over onze maatwerkaanpak? Verderop in onze brochure op pagina 14 leest u daar meer over. Of kijk op Prijzen geldig tot 1 januari

6 Stap 1 de basis Wat u als (g)mr-lid moet weten U schuift net aan in de (g)mr. U wilt weten wat uw rol, positie en rechten zijn. Hiervoor kunt u de volgende cursussen volgen. De themacursussen worden gegeven op verschillende locaties in Nederland. U kunt zich direct inschrijven via een maatwerkcursus op uw school kunt u met ons contact opnemen Themacursus medezeggenschap Themacursus financiën Maatwerkcursus formatie- en taakbeleid Maatwerkcursus kwaliteitsbeleid Maatwerktraining onderhandelen Stap 2 de verdieping Om u verder te ontwikkelen U heeft ervaring opgedaan in de (g)mr. U merkt ook dat u bepaalde vaardigheden en algemene dossierkennis mist. Naast de themacursussen die wij op open inschrijving geven, biedt de AOb maatwerktrajecten aan voor de gehele (g)mr. Wij komen naar de school om ter plekke cursus, advies of begeleiding te geven. Vanaf pagina 16 vindt u meer informatie over de inhoud van onderstaande cursussen. Kennis Themacursus wet BIO Themacursus functiewaardering Themacursus modern personeelsbeleid en cao Themacursus passend onderwijs Maatwerkcursus fusies en verzelfstandiging openbaar onderwijs Maatwerkcursus strategisch beleid, meerjarenformatie en meerjarenbegroting op bestuursniveau Maatwerkcursus naar een professionele (g)mr Maatwerkcursus omgaan met de achterban Maatwerkcursus beoordelen beleidsstukken voor starters Maatwerkcursus veiligheid en agressiebeleid Vaardigheden Maatwerktraining conflicthantering Maatwerktraining vergaderen en overleggen Maatwerktraining effectieve communicatie 6 Prijzen geldig tot 1 januari 2009

7 Themacursussen uitgelicht Hieronder leest u meer over de inhoud van onze themacursussen voor u als individueel (g)mr-lid. Wanneer u zich voor deze cursussen inschrijft, leert u niet alleen meer over het onderwerp van de cursus. U ontmoet bovendien leden van andere (g)mr en en wisselt zo ervaringen uit. Onze ervaring leert dat het een goed idee is om met twee personen uit een (g)mr naar een cursus te komen. Dit versoepelt de terugkoppeling naar uw mr. Wilt u met meer dan vijf mr-leden aan een themacursus deelnemen? Neemt u dan contact met ons op. Dan kijken wij samen met u naar de beste oplossing voor uw situatie. Verschillende locaties De themacursussen worden op verschillende locaties in het land aangeboden. Zo heeft u de mogelijkheid om een cursus te volgen bij u in de buurt. In het overzicht van alle cursussen op pagina 12 en 13 ziet u ook waar ze gegeven worden. Aanmelden voor alle themacursussen via 7

8 Themacursus medezeggenschap Cursus voor aspirant- en beginnende (g)mr-leden. U wilt weten wat uw taken en bevoegdheden als (g)mr-lid zijn. U bent benieuwd hoe de (g)mr beleid kan beoordelen en beïnvloeden? Gaat u binnenkort de (g)mr in of bent u net begonnen? Dan is deze cursus een must om mee te kunnen draaien als volwaardig (g)mr-lid. Schrijf u daarom nu in. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Leer de basisprincipes van medezeggenschap kennen U beheerst de grondbeginselen van het (g)mr-werk. U krijgt inzicht in de positie van de (g)mr. U bent in staat de belangen van alle groeperingen in de organisatie te behartigen. U weet hoe de (g)mr beleid kan beïnvloeden. Themacursus financiën Cursus voor (g)mr-leden die willen weten welke rol geld speelt binnen de school. U wilt weten welke rol financiën spelen op uw school of organisatie. U bent benieuwd naar de meerjarige beleidskeuzes achter de cijfers. Ook wilt u weten wat het verband is tussen onderwijsvisie, personeelsbeleid en financiën. Begrip van financiën is essentieel om uw werk als (g)mr-lid goed te kunnen doen. Schrijf u daarom in voor deze cursus. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U bent in staat een begroting te lezen en te beoordelen. U herkent de beleidskeuzes achter de cijfers en kunt daar sturing aan geven. U kunt financiële reserves vinden en opvragen. Krijg inzicht in de rol die financiën spelen op uw school Alle themacursussen verzorgen wij ook op maat bij u op school 8 Aanmelden voor alle themacursussen via

9 Themacursus wet BIO U wilt dat uw onderwijsorganisatie goed omgaat met de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. U vraagt zich af of het bestuur wel genoeg aandacht heeft voor functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. U wilt bovendien weten hoe u dit beleid kunt beoordelen. Schrijf u dan in voor deze cursus. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U krijgt inzicht in de bedoelingen van de wet BIO. U krijgt inzicht in de rol van de (g)mr in relatie tot de wet. Krijg inzicht in de wet BIO als sturingsinstrument voor personeelsbeleid Cursus op school afspreken? Bel Themacursus functiewaardering Nieuw! U vindt het lastig om functiebeschrijvingen te beoordelen? Hoe gaat u om met het nieuwe functiedifferentiatiebeleid van uw bestuur? Kijkt u op tegen de vaststelling van het functiebouwwerk (instemming voor de (g)mr), voor 1 augustus 2008? Welke functies zijn zinvol in uw organisatie: senior leraren (schaal B), klassenassistenten, onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, conciërges en remedial teachers? Tijdens de cursus leert u vroegtijdig en proactief meedenken. U bent het hele proces door betrokken bij het functiewaarderingssysteem. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Kijk opnieuw naar de functies in uw organisatie U leert om te gaan met het nieuwe beleid van functiewaardering. U heeft van begin tot eind zicht op het proces. U weet hoe u effectief mee kunt denken. U leert de functies te onderscheiden en te ordenen. Informatie? Prijzen geldig tot 1 januari

10 Themacursus modern personeelsbeleid en cao Het personeelsbeleid in het onderwijs is in permanente ontwikkeling. De arbeidsmarkt, de wetgeving en de cao stellen voortdurend nieuwe eisen aan het personeelsbeleid. Kunt u de beleidsplannen doorgronden en de consequenties ervan overzien? Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen rondom modern personeelsbeleid, ook in relatie tot cao-afspraken. Schrijf u dan in voor deze training. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Leer personeelsbeleid beoordelen U krijgt inzicht in de actualiteit rondom modern personeelsbeleid. U bent op de hoogte van huidige wet- en regelgeving. U betrekt de afspraken in de cao bij uw standpunten. Themacursus passend onderwijs Nieuw! U ervaart dat kinderen die om uiteenlopende reden erg veel extra aandacht nodig hebben steeds vaker naar het regulier onderwijs gaan. Hierdoor ontstaan er nieuwe samenwerkingen met andere organisaties. Welke invloed heeft dit op de organisatie van de school? Wat zijn de gevolgen van de samenwerking met andere scholen? En wat zijn de gevolgen van passend onderwijs voor financiën en personeelsbeleid? Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U leert uw verantwoordelijkheid als (g)mr te nemen. U wordt zich bewust van uw rol als (g)mr in het besluitvormingsproces. U leert uw eigen invalshoek over te brengen. Word bewust van de rol van de (g)mr in de besluitvorming over passend onderwijs Aanmelden voor alle themacursussen via 10 Prijzen geldig tot 1 januari 2009

11 Conferentie voorzitters en secretarissen Een sterke (g)mr valt of staat met de rol van de voorzitter en secretaris. Zij vormen het managementteam van de (g)mr. Zorgen zij voor een soepele samenwerking binnen de raad en met de directie? Wilt u leren uzelf, de (g)mr en de relatie met de directie te managen? Schrijf u dan in voor deze conferentie. U kunt uit meerdere workshops kiezen. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. U weet de (g)mr te motiveren. U weet om te gaan met lastig vergadergedrag. U leert een samenwerkingsrelatie met uw directie op bouwen. Leer uzelf, de (g)mr en de relatie met de directie te managen Mr-klantendag in Utrecht Nieuw! Gratis workshops op woensdag 24 september. Tijdens de mr-klantendag volgt u workshops over de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor het werk van de (g)mr. Daarnaast krijgt u op de klantendag informatie over de faciliteiten waar u als (g)mr de beschikking over heeft. Ook krijgt u meer informatie over ons cursusaanbod. Zo kunt u slim gebruik maken van uw mogelijkheden als (g)mr. Kijk voor data, tijdstippen en locaties in het cursusoverzicht op pagina 12 en 13. Gratis! U leert onderhandelen met het bevoegd gezag over faciliteiten. U kunt een scholingsplan maken. U krijgt de nieuwste caoontwikkelingen te horen. Maak slim gebruik van uw mogelijkheden als (g)mr Cursus op school afspreken? Bel Aanmelden voor alle themacursussen via 11

12 Themacursussen Overzicht 2008/2009 Prijzen geldig tot 1 januari 2009 Themacursus medezeggenschap wo 3/9/2008 en wo 17/9/ uur (2 dagen) Groningen wo 17/9/2008 en wo 1/10/ uur (2 dagen) Utrecht di 7/10/2008 en di 28/10/ uur (2 dagen) Rotterdam wo 29/10/2008 en wo 12/11/ uur (2 dagen) Utrecht wo 5/11/2008 en wo 19/11/ uur (2 dagen) Zwolle do 6/11/2008 en do 20/11/ uur (2 dagen) Eindhoven wo 26/11/2008 en wo 10/12/ uur (2 dagen) Utrecht wo 14/1/2009 en wo 28/1/ uur (2 dagen) Utrecht do 29/1/2009 en do 12/2/ uur (2 dagen) Groningen wo 11/2/2009 en wo 4/3/ uur (2 dagen) Eindhoven wo 4/3/2009 en wo 18/3/ uur (2 dagen) Utrecht wo 25/3/2009 en wo 8/4/ uur (2 dagen) Zwolle wo 22/4/2009 en wo 6/5/ uur (2 dagen) Utrecht di 12/5/2009 en di 26/5/ uur (2 dagen) Rotterdam kosten: 200, p.p. Themacursus financiën wo 5/11/2008 en wo 19/11/ uur ( 2 dagen) Utrecht wo 12/11/2008 en wo 26/11/ uur ( 2 dagen) Groningen wo 11/3/2009 en wo 25/3/ uur ( 2 dagen) Eindhoven kosten: 200, p.p. Themacursus wet BIO wo 10/9/ uur Eindhoven di 25/11/ uur Groningen wo 4/2/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. 12 Aanmelden voor alle themacursussen via

13 Themacursus functiewaardering di 7/10/ uur Groningen wo 17/12/ uur Utrecht wo 15/4/ uur Eindhoven kosten: 100, p.p. Themacursus modern personeelsbeleid en cao wo 12/11/ uur Eindhoven wo 11/2/ uur Groningen wo 13/5/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. Themacursus passend onderwijs wo 21/1/ uur Utrecht wo 1/4/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. Conferentie voorzitters en secretarissen wo 8/10/ uur Utrecht wo 3/6/ uur Utrecht kosten: 100, p.p. Mr-klantendag Gratis! wo 24/9/ uur Utrecht gratis Meer informatie? Kijk voor meer informatie op onze website: Heeft u vragen? U bereikt ons via U kunt uw vraag ook stellen via Aanmelden? U kunt zich voor alle themacursussen aanmelden via het inschrijfformulier op Aanmelden voor alle themacursussen via 13

14 Maatwerk: cursus, training, advies en begeleiding op maat De (g)mr heeft wettelijk het recht om zich door scholing verder te professionaliseren. U heeft minimaal recht op 3 scholingsdagen per 2 jaar. Geen (g)mr is dezelfde. Elke school of onderwijsinstelling heeft zijn eigen vragen, aandachtspunten en probleemstellingen. Daarom biedt de AOb ook cursussen, advies- en begeleidingstrajecten op maat. Hiermee geeft u de (g)mr de beste handvatten voor de dagelijkse praktijk. Wij komen naar u toe en stemmen de trajecten specifiek af op de vraag. Om het traject optimaal te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk, werken we bij voorkeur met uw eigen beleidsstukken. Op de volgende pagina s vindt u een selectie uit de cursussen die wij in het recente verleden verzorgden. Zo krijgt u een idee van de mogelijkheden van onze maatwerkcursussen. Want al deze cursussen werden speciaal voor een specifieke (g)mr ontwikkeld. Uiteraard ondersteunen we ook uw (g)mr graag met een op maat gesneden traject. 14 Cursus op school afspreken? Bel

15 Onze aanpak. Wat doen we met uw verzoek? Wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in een cursus, training, advies- of begeleidingstraject op maat, zetten wij de volgende stappen: 1 Telefonisch intakegesprek 2 Offerte opstellen met programma 3 Concrete activiteiten uitvoeren 4 Evaluatie 5 Nazorg (G)mr-cursussen op maat De AOb biedt de mogelijkheid om uw eigen cursus(programma) samen te stellen. Dit kan een cursus rond een bepaald thema zijn. Of een serie specifieke vaardigheidstrainingen, zoals onderhandelen en conflicthantering. Om de cursussen optimaal bij uw situatie te laten aansluiten, werken wij bij voorkeur met uw eigen beleidsstukken. Advies en begeleiding op maat Hoe brengt u structuur in het werk van uw (g)mr? Welke standpunten neemt u in en hoe bepaalt u deze? Hoe gaat u om met fusies, conflicten, taakbeleid of het opzetten van een (g)mr? De adviseurs van de AOb adviseren en begeleiden (g)mr en in uiteenlopende situaties. Tarieven maatwerk: cursus, advies en begeleiding op maat Vanaf 1 januari 2009 worden de activiteiten die de AOb uitvoert op het terrein van medezeggenschap niet meer gesubsidieerd door de overheid. Voor een mr hoeft dat geen probleem te zijn. De subsidiebedragen gaan dan rechtstreeks naar de scholen via de lumpsum financiering. Het betekent wel dat onze prijzen wijzigen per 1 januari In september 2008 worden onze nieuwe prijzen die gelden per 1 januari 2009 via de website gepubliceerd. Prijzen geldig tot 1 januari 2009 Cursus, training of voorlichting Per groep tot maximaal 24 personen: 1 dagdeel: 625, 1 dag (2 aaneengesloten dagdelen): 1000, Elk dagdeel extra: 500, Tarieven zijn exclusief reiskosten ad 0,40 per km en exclusief voorbereiding. Inclusief cursusmateriaal. Advies, begeleiding of mediation: Wij rekenen 149, per uur. Tarieven zijn exclusief reiskosten ad 0,40 per km, exclusief BTW. Prijzen geldig tot 1 januari

16 Maatwerkcursus formatie- en taakbeleid Naast het schoolplan en de begroting is het formatieplan het belangrijkste beleidsinstrument van de directie. Bent u in staat het inhoudelijk te beoordelen en weet u welk effect het formatie- en taakbeleid heeft op de werkdruk. Wilt u in staat zijn het formatie- en taakbeleid scherp te controleren? Leer hoe u het formatieplan en het taakbeleid beoordeelt U weet welke informatie een formatieplan bevat. U ziet de relatie tussen formatieen taakbeleid. U kunt de directie een alternatieve strategie en plan van aanpak adviseren. Maatwerkcursus fusies en verzelfstandiging Waar moet de (g)mr op letten tijdens een fusie? Wat zijn de consequenties voor medewerkers en ouders? Wilt u inzicht in het fusie- en verzelfstandigingtraject van uw school? Bel dan nu met een van onze trainers voor het maken van een afspraak voor een maatwerktraject. Leer de consequenties van een fusie U heeft inzicht in het fusie- of verzelfstandigingtraject van uw school. U weet waar u als (g)mr-lid op moet letten. U weet waar mogelijke knelpunten zitten. Maatwerkcursus strategisch beleid In deze cursus worden strategisch beleid, meerjarenformatie en -begroting op bestuursniveau behandeld. Hoe verhouden de verschillende beleidsgebieden zich tot elkaar? Welke gevolgen heeft het beleid voor de begroting? Hoe ga ik daar als (g)mr-lid mee om? Wilt u strategische beslissingen kunnen beoordelen? Leer hoe u met een vooruitziende blik strategisch beleid kunt voeren U ziet het verband tussen strategisch beleid, formatie en begroting. U weet welke vragen u moet stellen. U overziet de gevolgen van strategische beslissingen. 16 Informatie?

17 Maatwerkcursus naar een professionele (g)mr U kent uw rechten, rol en positie als (g)mr-lid. Maar dat is nog maar het begin. Heeft uw onderwijsinstelling een (g) mr met een eigen gezicht? Levert het beleid resultaat op? Bel nu met een van onze trainers! Leer hoe u een gewaardeerde gesprekspartner wordt én blijft U pakt de zaken systematisch aan. U weet een eigen strategie op te zetten. U ontwikkelt een eigen medezeggenschapsstijl. Maatwerkcursus omgaan met de achterban Als (g)mr bent u er voor uw achterban. Maar weet u ook voor wie u het werk precies doet? Bent u op de hoogte van de vragen en problemen van leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen? Wilt u de binding met uw achterban versterken? Blijf op de hoogte van de vragen en problemen van uw achterban U bent zich bewust van de identiteit en het imago van de (g)mr. U weet uw verschillende doelgroepen op de juiste manier en het juiste tijdstip te bereiken. Maatwerkcursus beoordelen van beleidsstukken Vindt u het lezen van beleidsstukken een tijdrovende klus? Heeft u moeite om tot de essentie van de vaak ambtelijk geschreven stukken door te dringen? Bel nu met een van onze trainers! Leer sneller door te dringen tot de essentie van beleidsstukken U leest sneller en effectiever. U overziet de gevolgen van beleidsplannen op de lange termijn. U kunt beleidspunten in onderlinge samenhang bespreken in (g)mr-overleg. Prijzen geldig tot 1 januari

18 Maatwerkcursus kwaliteitsbeleid Hoe waarborgt de school de kwaliteit van het onderwijs? Hoe controleert u de kwaliteitscyclus? Hoe zorgt de (g)mr ervoor dat uw school voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie? Goed kwaliteitsbeleid stuurt de hele organisatie. Zorg ervoor dat uw school voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie U kunt eigen kwaliteitscriteria definiëren. U bent in staat een kwaliteitsborgingsysteem te analyseren en verbeteringsvoorstellen te doen. U kent de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. Maatwerkcursus veiligheid en agressie Draagt u als (g)mr-lid graag bij aan een (sociaal) veilige werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen? Zorg dan dat u uw stem laat gelden over de risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e). Op basis van de ri&e volgt een plan van aanpak voor het opstellen van het veiligheidsplan voor uw school. Maar hoe degelijk zit dit in elkaar? Welke preventieve maatregelen worden genomen? Wie is waarvoor aansprakelijk en hoe is de verantwoordelijkheid verdeeld? Is er verder een plan van aanpak om agressie te voorkomen? U kent de opzet en algemene inhoud van de Arbowet. U weet welke verschillende risico-inventarisaties en -evaluaties (ri&e s) bestaan. U bent op de hoogte van de actuele praktijk van (sociale) veiligheid op school. Leer een goed veiligheidsplan voor uw school op te stellen Maatwerkcursus vergaderen en overleggen Lopen de vergaderingen geregeld uit? Ziet u achteraf zelden een duidelijk resultaat? Wanneer u effectief én leuk wilt vergaderen, neem dan nu contact op met een van onze trainers voor een op maat gesneden aanpak. Leer effectief én leuk vergaderen U kent de do s en don ts van vergaderingen zijn. U weet hoe u effectief bijdraagt aan een vergadering of overleg. U weet hoe u een vergadering of overleg moet leiden. 18 Prijzen geldig tot 1 januari 2009

19 Maatwerkcursus conflicthantering U wilt weten hoe u moet omgaan met een conflict en een potentiële conflictsituatie kunt leren herkennen. U bent op zoek naar praktische en theoretische handvatten om conflicten in de hand te houden en op te lossen. Dan is een maatwerktraining conflicthantering iets voor u. Wanneer u daar behoefte aan heeft, kunnen wij ook bemiddelen in een conflict. U kunt conflicten beheersen en voorkomen. U weet patstellingen te voorkomen. U bent bekend met mediationstrategiëen. Leer hoe u het beste met conflicten omgaat Maatwerkcursus effectieve communicatie Hoe brengt u de standpunten van de (g)mr effectief over? Hoe verbetert u de samenwerking binnen het team? Welke stijl van communiceren werkt in welke situatie het beste? Wilt u de communicatie binnen uw (g)mr en met het schoolbestuur of achterban stroomlijnen? In de maatwerktraining effectieve communicatie ontwikkelt u verbale en vooral non-verbale vaardigheden. U kunt standpunten helder verwoorden. U heeft meer oog voor nonverbale expressie. U verbetert de communicatie met bestuur en achterban. Stroomlijn de communicatie met schoolbestuur en achterban Maatwerkcursus onderhandelen Kunt u het onderste uit de kan halen voor uw achterban? Belangrijk is daarbij dat de (g)mr een gedeeld standpunt heeft over de te volgen tactiek. En dat u deze vervolgens uitvoert aan de onderhandelingstafel. Maar hoe doet u dat? Neem contact op met een van onze trainers voor een op maat gesneden aanpak. U stelt heldere standpunten vast. U bepaalt met overige (g)mr-leden een strategie. U weet de doelen te bereiken. Leer het onderste uit de kan halen voor uw achterban Cursus op school afspreken? Bel

20 Advies en begeleiding op maat Hoe brengt u structuur in het werk van de (g)mr? Welke standpunten neemt u in en hoe bepaalt u deze? Hoe gaat u om met fusies, conflicten, taakbeleid of het opzetten van een (g)mr? De adviseurs van de AOb adviseren en begeleiden (g) mr en in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld bij taakbeleid en conflictbemiddeling. Een aantal voorbeelden van adviestrajecten: Bel voor een afspraak met een van onze adviseurs Informatie?

21 Taakbeleid. De AOb begeleidt Het afgelopen jaar is in de wetgeving en de cao een hoop veranderd. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het taakbeleid. De wet flexibilisering schooltijden geeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad inspraak in de lestijden. Dit kan leiden tot grote veranderingen die gevolgen hebben voor het taakbeleid. En hoe zorgt u ervoor dat de werkdruk binnen uw school of onderwijsinstelling binnen de perken blijft? De AOb dient u in dit traject graag van advies en biedt begeleiding wanneer u daar behoefte aan heeft. Optimalisering samenwerking met de directie Bent u elkaars tegenstander of wordt u samenwerkingspartners? Dan kan de betrokkenheid van de (g)mr beleid opleveren. Bij stroeve samenwerking kan de AOb een rol spelen voor (g)mr en directie, vóórdat er een conflict ontstaat. Een conflict? De AOb bemiddelt Heeft u een geschil met de directie? Of zijn de verhoudingen binnen uw (g)mr verstoord? Dan is het moeilijk daar onderling uit te komen, zeker bij langlopende conflicten. De AOb treedt graag op als bemiddelaar. We gaan op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. Mediators met kennis van uw vakgebied staan klaar om beide partijen nader tot elkaar te brengen. Door de betrokkenen in vertrouwen te nemen, te luisteren en hen te begeleiden in het vinden van een oplossing. Zo wordt het conflict in der minne geschikt en kan de (g)mr zijn werk weer hervatten. Informatie? Prijzen geldig tot 1 januari

22 Nieuw! Cursussen voor leerkrachten, management en onderwijs ondersteunend personeel De AOb organiseert praktische cursussen voor onderwijspersoneel. Kijk voor meer informatie op of vraag de folder aan via Cursus orde in de klas Voor starters in het primair en voortgezet onderwijs Cursus orde in de klas Voor leerkrachten met meer dan 5 jaar ervaring in het primair en voortgezet onderwijs 22 Cursus op school afspreken? Bel

23 Cursus communicatie met ouders Voor starters in het primair en voortgezet onderwijs Cursus werken met plezier Tweedaagse cursus voor leerkrachten met minder dan 5 jaar ervaring in het primair en voortgezet onderwijs Cursus assertief omgaan met collega s Tweedaagse cursus voor starters in het primair, voortgezet onderwijs en MBO Cursus timemanagement Voor starters in het primair en voortgezet onderwijs De AOb biedt ook diverse cursussen op rechtspositioneel en onderwijsinhoudelijk gebied: Masterclasses management: Cursus ziekteverzuim en re-integratie Cursus rechten en plichten van ouders en leerlingen Cursus aansprakelijkheid in het onderwijs Cursus conflictbeheersing in het onderwijs Cursus implementatie van het Actieplan Leerkracht van minister Plasterk Schoolexamens Cursus op school afspreken? Bel Informatie?

24 Training, cursussen en coaching Over de AOb De Algemene Onderwijsbond (AOb) is met ruim leden de grootste onderwijsbond van Nederland. De AOb is aangesloten bij de FNV. We zijn vertegenwoordigd in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot hoger onderwijs. We adviseren en ondersteunen onderwijspersoneel over hun rechtspositie en medezeggenschap. De AOb heeft jarenlange ervaring in het behartigen van de belangen van het onderwijs en het onderwijspersoneel. We zijn diep geworteld in het onderwijs en hebben goede contacten in politiek Den Haag. Hierdoor kennen wij de onderwijswereld als geen ander. We stellen hoge eisen aan onszelf en dat ziet u terug in alles wat we doen. Onze cursussen zijn dan ook van hoge kwaliteit en sluiten goed aan op de dagelijkse praktijk. Waarom de AOb als partner voor de (g)mr? Door onze inbedding in de grootste onderwijsbond van Nederland is alles wat we doen erop gericht om op te komen voor uw belangen. Onze trainers komen bovendien uit het veld, en hebben gewerkt aan beide kanten van het medezeggenschapsspectrum. Het spanningsveld tussen scholen en partijen als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bekend terrein. We weten waar docenten, ouders én leidinggevenden tegenaan lopen. Kortom, we kennen het onderwijs door en door. Zowel op bestuurlijk als op vakinhoudelijk niveau. In deze brochure leest u alles over de cursussen die de AOb biedt. Over de verschillende mogelijkheden voor beginnende en gevorderde (g)mr-leden. En over mogelijkheden van een maatwerk-traject. Algemene Onderwijsbond Postbus GW Utrecht Jaarbeursplein Cursusaanbod Primair onderwijs Datum mei 2008

Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en

Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en coaching medezeggenschapsraden MBO / HBO Thema-trainingen

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het voortgezet onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Manage uw meesterschap Onderwijspersoneel Begeleiding, advies, training, scholing 2004-2005

Manage uw meesterschap Onderwijspersoneel Begeleiding, advies, training, scholing 2004-2005 Manage uw meesterschap Onderwijspersoneel Begeleiding, advies, training, scholing 2004-2005 Inhoudsopgave Algemeen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nadere informatie

Manage uw meesterschap

Manage uw meesterschap d7.folder PIO 16-07-2003 14:36 Pagina 1 Onderwijspersoneel Begeleiding > Advies > Training > Scholing Manage uw meesterschap 2003 > 2004 d7.folder PIO 16-07-2003 14:36 Pagina 2 De Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

naar sterke medezeggenschap

naar sterke medezeggenschap 02 basis vo 25-09-2002 09:12 Pagina 1 MR Voortgezet Onderwijs Begeleiding > Advies > Training > Scholing naar sterke medezeggenschap 2002 > 2003 02 basis vo 25-09-2002 09:12 Pagina 2 Naar sterke medezeggenschap

Nadere informatie

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap (G)MR Scan Naar verdere professionalisering van medezeggenschap werkwijze Het is de bedoeling dat deze scan aan de MR, deelraad of GMR van een organisatie een snel beeld geeft over de professionaliteit.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Naar sterke medezeggenschap

Naar sterke medezeggenschap Medezeggenschap in het onderwijs Begeleiding > Advies > Training > Scholing Naar sterke medezeggenschap 2003 > 2004 De Algemene Onderwijsbond zet zich in voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen?

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Passend Onderwijs, waar kun jij met je vragen terecht? Met passend onderwijs komt er veel op je af. Soms komen

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

professionele tussenschoolse opvang

professionele tussenschoolse opvang professionele tussenschoolse opvang Bent u medewerker of coördinator tussenschoolse opvang en wilt u meer weten over hoe u het beste kunt omgaan met de leerlingen in uw groep? Kom ook naar een van onze

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

43. Interculturele Samenwerking binnen de Algemene Onderwijsbond

43. Interculturele Samenwerking binnen de Algemene Onderwijsbond 43. Interculturele Samenwerking binnen de Algemene Onderwijsbond Inhoud Inleiding Van OETC-groep naar allochtonengroep Antiracisme Onderwijs in allochtone levende talen Intercultureel onderwijs Wie kan

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0078 Inhoud Inleiding Inzet scholingsbudget Integraal Personeelsbeleid Scholingsplan Vergoeding Meer informatie Inleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO)

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) 49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) Inhoud Inleiding Wat zijn de activiteiten van de functiegroep DGPO? Actief zijn binnen de DGPO Service Hoe kunt u lid worden? Meer informatie Inleiding Denkt

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

THUIS & SCHOOL SAMEN LATEN ZIJ KINDEREN BLOEIEN LANDELIJKE EN REGIONALE CURSUSACTIVITEITEN

THUIS & SCHOOL SAMEN LATEN ZIJ KINDEREN BLOEIEN LANDELIJKE EN REGIONALE CURSUSACTIVITEITEN THUIS & SCHOOL SAMEN LATEN ZIJ KINDEREN BLOEIEN LANDELIJKE EN REGIONALE CURSUSACTIVITEITEN OUDERSACADEMIE PEDAGOGISCH PARTNERSCHAP THUIS & SCHOOL gelooft in het pedagogisch partnerschap tussen school en

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

STERKE MEDEZEGGENSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

STERKE MEDEZEGGENSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS STERKE MEDEZEGGENSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS De Vereniging Openbaar Onderwijs blijft volop in beweging. Als onafhankelijke organisatie hebben wij een sterke focus op medezeggenschap. Als u lid bent

Nadere informatie

Trainingen, cursussen en advisering

Trainingen, cursussen en advisering De VOO is de grootste opleider in medezeggenschap en toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS en initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen.

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding Ons aanbod Met onze cursussen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de cliëntenraad of lokale groep.

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Programma voor de training Leiding geven aan de OR

Programma voor de training Leiding geven aan de OR Programma voor de training Leiding geven aan de OR data 22 en 23 maart 2012 locatie Hampshire Inn Mooi Veluwe Garderenseweg 154 3881 NC Putten 0577-462588 trainers drs. Dick van de Velde drs. Corinne J.

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Epe September 2016-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3 Regelingen en beleidsplannen... 5 4 Samenstelling en verkiesbaarheid MR-leden... 6 5 Planning

Nadere informatie

Brochure. Training effectief onderhandelen voor de OR. Meer resultaat uit de Overlegvergadering

Brochure. Training effectief onderhandelen voor de OR. Meer resultaat uit de Overlegvergadering Brochure Training effectief onderhandelen voor de OR Meer resultaat uit de Overlegvergadering Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training effectief onderhandelen voor de OR 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Het fusieproces en de rol van de MR

Het fusieproces en de rol van de MR Het fusieproces en de rol van de MR Het fusieproces en de rol van de MR Januari 2007 7.0056 MK Het fusieproces, en de rol van de (g)mr Fusies en/of samenwerking van schoolbesturen vinden plaats om tal

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar 2016-2017 V0.1 Inhoud Vergaderschema... 2 Agenda... 2 Aandachtsgebieden... 2 Onderwerpen naar seizoen... 3 Overzicht van

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

2015-2016. Jaarplan MR

2015-2016. Jaarplan MR 2015-2016 Jaarplan MR MR Griendencollege 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 4 4. Structurele onderwerpen... 6 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie