Buurtalliantie in Eindhoven: Samenhang en verduurzaming dinsdag 27 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtalliantie in Eindhoven: Samenhang en verduurzaming dinsdag 27 april 2010"

Transcriptie

1 Buurtalliantie in Eindhoven: Samenhang en verduurzaming dinsdag 27 april :30 uur Ontvangst in TAC Eindhoven (Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven). 10:00 uur Welkom door Freek de Meere, Buurtalliantie en senior onderzoeker Verweij Jonker Instituut, en Sandra Koster, sectormanager Wijkaanpak Eindhoven. 10:15 uur Urgentie: De groeiende kloof tussen burgers en politiek De opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven was met 43,5% de laagste ooit. Kan een gezamenlijke inspanning van gemeente en maatschappelijk middenveld tot een hogere opkomst leiden? Buurtalliantie in actie met politicoloog en moderator Ruben Maas. 11:00 uur Ronde 1 projectbezoeken & workshops Maak een keuze uit de volgende opties: Projectbezoeken: 1. PSV 2. Buurtcontract Bennekel 3. De Tulp 4. Werkstek Workshops: 1. Effectieve activering 3. Samen tegen armoede 12:45 uur Lunch & markt Buurtalliantie Ontmoet uitzonderlijke mensen van lokale en landelijke organisaties, zoals de VoorleesExpress en Stichting Collusie. 14:00 uur Ronde 2 projectbezoeken & workshops Maak een keuze uit de volgende opties: Projectbezoeken: 1. PSV 2. Buurtonderneming Woensel-West 3. RKVV Tongelre 4. Het Cruydenhuisch Workshops: 1. Bewoners en draagvlak 15:45 uur Slim maatschappelijk investeren Door rijksbezuinigingen zullen de middelen voor de meeste buurtprofessionals de komende jaren afnemen. Speelse afsluiting over je toegevoegde waarde in de buurt op basis van inzichten van de dag uur Slotwoord en borrel

2 Projectbezoeken Ronde 1 (11:00-12:45 uur) 1. PSV: sportief maatschappelijk betrokken PSV toont zijn maatschappelijke betrokkenheid op veel manieren. Met o.a. PSV Streetleague, een competitie tussen buurten die de verbondenheid vergroot tussen zowel de jonge deelnemers als hun toeschouwers, de buurtbewoners. Ook kent de topclub een jongerenteam van voormalige schooluitvallers, dat op scholen risicoleerlingen bij de les houdt. In het Philips Stadion heeft de veelvoudige landskampioen een leercentrum waar kinderen aan hun reken- en taalachterstand werken via een aan voetbal gerelateerd lesprogramma. We bezoeken het leercentrum voor een toelichting op de PSV-projecten, waarna een sessie volgt over samenwerkingsmogelijkheden tussen de nieuwe partner en de klassieke buurtspelers. Met onder meer Patrick van de Voort en Freek Biemans, coördinatoren PSV in the community en Rick van Rooij Docent Playing for succes Eindhoven. 2. Buurtcontract De Bennekel: Boost of ballast? Sinds 2007 kent Eindhoven het Buurtcontract. Bewoners en partners die in de buurt actief zijn spreken aan het begin van het jaar af wat ze aan het eind willen hebben bereikt. Zorgt het contract voor een boost in de samenwerking en samenhang in de buurt? Maakt het contract bewoners actiever? Of wordt het door partijen ervaren als ballast? We spreken erover met Maurice Delil, projectleider gemeente Eindhoven, Marion van Beurden, voorzitter bewonersplatform BBB, en René van den Berg, woningcorporatie Trudo, en bezoeken met bewoners en buurtpartners de Bennekel. We zoomen in op het proces van herinrichting van de openbare ruimte in de Arcadeltstraat en omgeving, een van de projecten uit het buurtcontract. 3. De Tulp: opstapplek voor kwetsbare buurtbewoners In dit door de corporaties Trudo en Domein ondersteund maatschappelijk steunpunt begeleiden GGZ-professionals bewoners die kampen met eenzaamheid, psychische problemen, psychiatrische problemen of verslaving. Daaronder ook vrouwen die moeilijk de deur uitkomen. Een ervaringsdeskundige Turkse vrouw geeft er cursussen omgaan met depressie. Via een bijzondere Achter de voordeuraanpak vonden vijftig moeilijk bereikbare buurtbewoners in 2008 hun weg naar De Tulp, in 2009 waren dat er ruim honderd. Na een rondleiding praten we met ervaringsdeskundige Menekse Cesur en kwartiermaker André de Fouw. 4. Werkstek: minder overlast, weer perspectief Van rotzooi en rumoer in de binnenstad naar rust en regelmaat bij de Philips Visvijvers. Werkstek is een unieke dagbesteding voor overlastgevende alcoholverslaafden. Naast snoeien en rooien om en nabij de oevers, werken de deelnemers met hun twee begeleiders aan elementaire problemen en zorgen. Twee cliënten stroomden na een half jaar door naar een reguliere baan. Werkstek is een samenwerking van Neos (opvang en sociale activering), Novadic-Kentron (verslavingszorg), Ergon (arbeidsbemiddeling) en gemeente Eindhoven. We bezoeken de Visvijvers en praten met o.a. Doryanne van Gemert, manager Werk en Activering NEOS, en cliënten over de totstandkoming en toekomst van het project.

3 Ronde 2 (14:00-15:45 uur) 1. PSV: sportief maatschappelijk betrokken zie ronde Buurtonderneming Woensel-West: dichtbij de mensen, bovenop de resultaten Met de in 2008 gestarte Buurtonderneming staat de regie voor de herinrichting van Woensel-West midden in de wijk. Op basis van een gedeelde toekomstvisie formuleert de Buurtonderneming - een samenwerking tussen gemeente, corporatie Trudo en bewoners - jaarlijks doelen en prioriteiten. Bij de uitvoering betrekt ze vervolgens maatschappelijke partners die in de wijk werkzaam zijn. Hoe ervaren professionals van uiteenlopende sectoren die nieuwe regie van dichtbij? Na een bezoek aan het Volta-Galvani-terrein praten we erover met de organisatie. 3. RKVV Tongelre: de maatschappelijke mogelijkheden van sport Een prettig, betrokken en gezond Doornakkers. Dat is het achterliggende doel van de overeenkomst die corporatie Woonbedrijf ruim een jaar geleden sloot met voetbalclub RKVV Tongelre. Een sportvereniging die gezondheid en vriendschappen bevordert, natuurlijk. Maar ook een die ondersteunt bij opvoeding, kinderopvang, onderwijs en buurtontmoetingen? Hoe werkt dat? We bezoeken de sportaccommodatie en praten er onder meer over met Vera van Rooij, projectcoördinator Doornakkers Stichting Woonbedrijf. 4. Het Cruydenhuisch: op eigen benen Wijkrestaurant Cruydenhuisch is leer- en stageplaats voor mensen die om uiteenlopende redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het is ook de plek waar bewoners van de Kruidenbuurt elkaar ontmoeten bij een kop koffie of een goedkope gezonde maaltijd. Op eigen benen leren staan is het motto voor jong en oud dat begeleidt wordt naar werk, economisch rendabel worden is het doel van het initiatief zelf, dat met steun van corporatie Trudo en gemeente Eindhoven en in samenwerking met Chainworks van start is gegaan. Wat komt daar voor alle betrokkenen bij kijken? Met onder meer Peter Bink, begeleider en chef kok Cruydenhuisch, en René Toemen, programmanager emancipatie Trudo.

4 Workshops Ronde 1 (11:00-12:45 uur) 1. Effectieve activering Wat zijn kenmerken van succesvolle activering? Johan Bodd, onderzoeker Sociale Studies Fontys Hogeschool, presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar activeringsmethodieken in Eindhovense buurten. Ontmoet daarna professionals die betrokken zijn bij drie aanpakken: Activering Bennekelstraat: stap voor stap verantwoordelijkheid in een reeks van buurtactiviteiten. Met Marielle Leijsten, senior klantbeheerder Woonbedrijf en Wil Vugts, senior opbouwwerker Welzijn Eindhoven. 't Hool actief: huisbezoeken en straatgesprekken door ervaringsdeskundige. Met Fatima Achoud, sociaal werker Welzijn Eindhoven en Samir Toub, wijkcoördinator gemeente Eindhoven Kan Wél Jongeren Spijkenisse: ex-hangjongere maakt jongeren actief met Kan Wel-tools. Met buurtcoach Jos Wesemann en ervaringsdeskundige Ivan Raveneau. In Eindhoven bestaan veel projecten, pilots en experimenten, laboratoria om te komen tot sociale stijging, meer welzijn, leefbaarheid en bewonersbetrokkenheid. Maar hoe herken je te midden van al die activiteiten de goede praktijken? En wat zijn de voorwaarden om 'wat goed is' voort te laten bestaan? Daniël Giltay Veth en Yvonne Wijland geven antwoord op deze vragen aan de hand van een quick scan die ze deden bij het Eindhovense maatschappelijk steunpunt De Tulp in relatie tot de functie van krachtwerkers. Beide onderzoekers publiceerden eind vorig jaar "Het rendement van zalmgedrag - De projectencarrousel ontleed". 3. Samen tegen armoede Armoede is een belangrijke reden waarom mensen niet meedoen in de samenleving. Om armoede tegen te gaan moeten er volgens de gemeente Eindhoven nieuwe allianties worden gesmeed. Ze heeft daartoe een armoedegezant aangesteld en is deelnemer geworden aan de landelijke Stedenestafette tegen armoede en sociale uitsluiting. Er zijn inmiddels drie ideeën geboren waarmee de armoedeproblematiek te lijf kan worden gegaan. In deze workshop toetsen Bernadette Clemens, manager Mens en Organisatie MOVISIE, en armoedegezant Gerrie Vermeulen de voorstellen aan de ervaringen van professionals uit de buurt. Ronde 2 (14:00-15:45 uur) 1. Burgers en draagvlak Van onderaf opbouwen, vertrouwen in de buurt, meer ruimte voor bewoners, het zijn nastrevenswaardige motto's die het belang onderstrepen dat burgers meebeslissen over zaken in hun buurt. Maar als die burgers te vaak witte grijze mannelijke bewoners zijn, is het draagvlak onder de besluiten dan niet erg dun? Zowel bij corporaties en welzijnsinstellingen als bij burgerinitiatieven zelf leeft de behoefte om ook niet-actieve bewoners te laten participeren bij het wel en wee van hun buurt. Hoe doe je dat? Aan de slag met een case met Mellouki Cadat, senior medewerker Leefbaarheid MOVISIE. zie ronde 1.

5 Markt De VoorleesExpress Vrijwilligers lezen voor aan kinderen die moeite hebben met de taal. De voorlezer komt een half jaar lang wekelijks bij een gezin thuis en geeft ouders handvatten om zelf voor te lezen. De VoorleesExpress vergroot het leesplezier, verrijkt de taalomgeving en is een leuke manier om elkaar in buurten te leren kennen. Computerwijk Initiatief dat op laagdrempelige wijze de kennis en het gebruik van computers bij bewoners stimuleert, onder andere door kenners en digibeten met elkaar in contact te brengen. Een dubbelklik tussen buurtgenoten. Oranje Fonds Zomerscholen Deze zomer vindt de derde editie plaats van de Oranje Fonds Zomerscholen voor welzijnsprofessionals. Het betreft een intensief weekprogramma met actuele theorie en praktijk over wijkaanpak, jongerenwerk en kinderwerk. MEE Zuidoost Brabant Plaatselijke afdeling van MEE Nederland die mensen met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking met raad en daad ondersteunt, zodat ze volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Humanitas Eindhoven Humanitas-vrijwilligers zetten zich in voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Dat gebeurt in projecten voor jong en oud. Zoals het maatjesproject voor slachtoffers van loverboys en een voorlichtingsproject over dit relatief nieuwe fenomeen. Kennis-stand Buurtalliantie Informatiestand met recente publicaties van bij Buurtalliantie aangesloten kennisinstellingen. Reclassering Nederland Reclassering Nederland wil actief bijdragen aan lokale veiligheid. Ze begeleidt mensen na hun gevangenisstraf en traint hen in ander gedrag. Ook is de organisatie actief bij het terugdringen van overlast door jeugdigen en bij de aanpak van huiselijk geweld. Een prima partner in jouw buurt? Stichting Collusie Stichting Collusie hanteert de unieke combinatie van re-integratie, opleiding en duurzame aandacht voor het milieu. Haar specialisatie is voorlichten over energiebesparing en duurzaamheid aan onder meer minimahuishoudens, kleine bedrijven, scholen en sportaccommodaties. Collusie werkt met mensen met een zogenaamd functionele arbeidshandicap.

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin.

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Beschrijvingen projecten 1 e, 2 e, 3 e tranche Auteur(s) Datum MOVISIE Marja van Middelaar MOVISIE Eva Blaauw Nederlands Jeugdinstituut Utrecht,

Nadere informatie

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! Colofon Deze uitgave is gemaakt door vertegenwoordigers van: Gemeente Utrecht Achmea Divisie Zorg & Gezondheid RIVM Centrum

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Verwey-Jonker Instituut Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en

Nadere informatie