Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid."

Transcriptie

1 Verkort Jaarverslag 2012 Leefbaarheid Lokale ondersteuning bij idop s Bijeenkomsten met planbegeleiders Aanbod (bijvoorbeeld menukaart) voor idop s in uitvoeringsfase Intervisiebijeenkomsten Masterclass/debat/bijeenkomst (Inhoudelijke) begeleiding van aantal idop s Regionale begeleiding Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid. Regionale samenwerking Analyse middels Streekkracht. In overleg met de regio en met de provincie zijn de producten afhankelijk van de gekozen trajecten. Toegankelijke samenleving Eindconferentie Grenzeloos Toegankelijk. Toegankelijkheidscheck van infrastructuur en gebouwen en weergave op toegankelijkbrabant.nl. Concept Toegankelijke Stad en Drempelvrij Dorp. Training OV-gidsen.

2 Zorginnovatie/zorgeconomie Slimme zorg Film over Slimme Zorg tonen aan Brabantse eindgebruikers. Bewustwordingscampagne voor professionals. Verspreiden project Blijvend Thuis. Zorgtoerisme: ZORG+ Toegankelijkheidcheck, een rapportage en advies om de toegankelijkheid van de onderneming te verbeteren. Helpdesk en training voor ondernemers. Inclusieve samenleving Dementie Coördinatie en projectmanagement dementienetwerken. Kennis verzamelen over succesvolle voorbeelden. Kennis over (succesvolle) voorbeelden dementievriendelijke gemeenschappen uit België, Duitsland en Nederland als inspiratiebron verspreiden. Zorgcoöperaties Actualiseren overzicht van initiatieven in Brabant. Inventarisatie van het huidige aanbod van kleinschalige woonzorgconcepten in Brabant. i.s.m. de Vereniging van Zorgboerderijen, inclusief een overzicht van de specifieke doelgroepen. Kwetsbare burgers Vervolg Regie over eigen leven. Methode visievorming beleid kwetsbare burgers. Transitie begeleiding van AWBZ naar Wmo Transitie in relatie met basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. Welzijn in de indicatiestelling. Regierol gemeenten. Vrijwillige inzet/mantelzorg Mantelzorg Mantelzorgbeleid gemeenten. Empowerment mantelzorgers. Vrijwilligers in de zorg Zet in op Talent. Ontwikkeling cursus vrijwilligers in de zorg. Maatschappelijke Participatie Ervaringsdeskundigheid en re-integratie. Vrijwilligerstevredenheidonderzoek.

3 Gezondheid Sportplan Brabant Toegankelijk Toegankelijk maken van Brabantse sportaccommodaties Het toetsen van accommodaties (=fysiek), het trainen van medewerkers (=sociaal) en bekendheid geven aan de toegankelijkheid van de accommodaties (=informatievoorziening). BrabantSportMonitor Met een nulmeting in 2012, een tussentijdse meting in 2014 en een effectmeting in 2016 toetsten we het effect van toegankelijkheid van de sportaccommodaties in relatie tot de sportdeelname De BrabantSportMonitor kent drie onderdelen: digitale vragenlijsten voor accommodaties, voor verenigingen en de Sport en Beweegwijzer. Campagne Hier groeit een Brabantse sporter! Middels de campagne worden gemeenten, accommodaties, verenigingen en ondernemers gestimuleerd om met een toegankelijke bril naar sporten te kijken. Gezonde wijk, dorp, stad Gezonde wijk, dorp, stad Samenbrengen van lokale welzijns- en gezondheidsprofessionals rondom het thema gezonde wijk en effectieve samenwerking. Inventariseren reeds ontwikkelde toetsingsinstrumenten, keuze maken, actueel en toepasbaar maken. Uitvoeren pilot. Ontwikkelen methodiek en uitvoeren pilot om gezondheidsvaardigheden van burgers rondom een te bepalen thema te vergroten. Huiselijk Geweld Scholing medewerkers van verzorgingshuizen over ouderenmishandeling en ontspoorde zorg. Organiseren netwerkbijeenkomsten aandachtfunctionarissen ouderenmishandeling. Ontwikkelen protocollen Ouderenmishandeling en Eergerelateerd geweld. Uitvoeren van twee pilots om ketensamenwerking bij Huiselijk Geweld bij Licht Verstandelijk Gehandicapten te verbeteren. Gezondheidsvaardigheden Nieuwsbrief met Brabants nieuws en methodieken. Trainingsaanbod signalering en effectieve communicatie. Uitwisselen van goede voorbeelden.

4 Brabantse Netwerken De provincie én Zet hechten groot belang aan een goed functionerende flexibele sociale infrastructuur. Deze maakt het mogelijk dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Via Zet ondersteunt de provincie maatschappelijke organisaties en instellingen. Zet levert service in de vorm van diensten, bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, innovatie, ICT en personeelszaken. Zet heeft een brede kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en legt verbindingen met andere sectoren. In 2012 had Zet als taak om naast de reguliere begeleiding en ondersteuning van haar netwerken tevens de geaccordeerde samenwerkingsprojecten tussen netwerken te begeleiden en te ondersteunen in het transitietraject. Zet leverde daarvoor actieve ondersteuning aan een herkenbare profilering en branding van nieuwe samenwerkingsverbanden in de driehoek leefbaarheid-gezondheid-participatie. Zo werkte Zet bijvoorbeeld mee aan een verregaande samenwerking van kleine welzijnsinstellingen. Innovatie en Welzijn Nieuwe Stijl stonden daarbij hoog op de agenda. Tevens is stevig ingezet op hergebruik van gebouwen. Er is begonnen met de actuele problematiek rondom de sluitende kerken in Noord-Brabant. De situatie in Brabant is in beeld gebracht, inclusief voorbeelden uit den lande. Er is een methodiek ontwikkeld om bewoners te betrekken bij het herbestemmen van de kerken. Overig Informatie en communicatie Accountmanagement: in 2012 is een aantal adviseurs als accountmanager gestart. Zij hebben een flink aantal gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties bezocht. De GaZet is drie maal verschenen in een oplage van exemplaren. Zet bracht digitale nieuwsbrieven uit voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Zet is gestart met het inrichten van een eigentijdse website met focus op de inhoud, voorbeeldprojecten en een vraagbaak. ZetService 182 vragen zijn beantwoord evenals tien korte adviestrajecten. 55 van die vragen kwamen van gemeenschapshuizen, de overige van welzijnsorganisaties, gemeentes, netwerken etc. ZetOpen - toegankelijkheid Via de website zijn 31 aanvragen voor informatie over toegankelijkheid binnengekomen. 131 maal zijn informatiebladen over verschillende toegankelijkheidsthema's gedownload. Zet is gestart met Twitter. ZetOpen had in 2012 de volgende scores: 70 tweets, 69 volgend en 64 volgers. BrabantZetOpenPrijs De uitreiking van de BZOP vond plaats op 12 december op het terrein van Outdoor Laarbeek. Theaterwerkplaats Tiuri en ontmoetingspunt De Ontvang van de bibliotheek in Vierlingsbeek ontvingen de tweede en derde prijs. Filmpjes Voor het programma Onder Ons van Omroep Brabant heeft Zet samen met Spoetnik Media een zestal filmpjes gemaakt. De onderwerpen waren: Cultuur, Arbeid, Zorgtoerisme, Natuur, Bouwen en Sporten.

5 Toegankelijke communicatie Zet ontwikkelde een training toegankelijke communicatie over begrijpelijke taal en toegankelijke opmaak en een workshop gericht op de dagelijkse praktijk van een instelling met cliëntencontacten. Daarnaast zijn er checklists ontwikkeld voor de diagnose van een toegankelijke website, folders en brieven. Zet in Actie In 2012 zijn vijf debatten georganiseerd voor Zet in Actie met als titels: Armoede bestaat niet (De nieuwe Vorst, Tilburg). Obesitas! Waar bemoei je je mee? (Stadion De Vliert, Den Bosch). PGB, waar gaat dat heen (Creatieve werkplaats Carte Blanche, Eindhoven). Eenzaam maar niet alleen (Waalse kerk, Breda). Zet maakt sociale vernieuwing waar

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Verdieping & Verbreding van emancipatie

Verdieping & Verbreding van emancipatie JAARVERSLAG 2012 Verdieping & Verbreding van emancipatie 2012, Verandering, Vernieuwing en Voortzetting In 2012 werd Dona Daria benoemd tot Kenniscentrum Emancipatie. Een jaar van transitie en verandering.

Nadere informatie

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin.

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Beschrijvingen projecten 1 e, 2 e, 3 e tranche Auteur(s) Datum MOVISIE Marja van Middelaar MOVISIE Eva Blaauw Nederlands Jeugdinstituut Utrecht,

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed

Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 Datum: April 2011 Mantelzorg is cruciaal Steeds meer mensen weten wat mantelzorg is. En steeds

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Een inloopfunctie in de wijk opzetten

Een inloopfunctie in de wijk opzetten Een inloopfunctie in de wijk opzetten Handreiking Werkt u in de eerste lijn, in een welzijnsorganisatie, GGD of gemeente? Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Een mens te zijn op aard in deze wereldtijd

Een mens te zijn op aard in deze wereldtijd Versterken van het KCWO: Een mens te zijn op aard in deze wereldtijd In aanvulling op de gelijknamige notitie presenteren we bij deze de samenvatting waarin de concrete uitvoering van de projecten en onze

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Van Centrum naar Netwerk Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel & Cecil Scholten Datum: december 2013 Overname van informatie uit deze publicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie