ConsultManager Update februari 2015 (versie 9.0) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers. Aanmeldingen via uw website inlezen in ConsultManager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ConsultManager Update februari 2015 (versie 9.0) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers. Aanmeldingen via uw website inlezen in ConsultManager"

Transcriptie

1 ConsultManager Update februari 2015 (versie 9.0) Dit document bevat een beschrijving van de aanpassingen en nieuwe functionaliteit in de nieuwe programmaversie 9.0 alsmede installatie instructies. Lees dit voordat u de update installeert! Voor wie is deze update? Deze update is voor alle ConsultManager gebruikers met versie 8.1 van het programma. Werkt u nog met versie 8.0 of lager, dan dient u eerst de update(s) naar versie 8.1 te doen voordat u de update naar versie 9.0 kunt doen. We willen bij deze iedereen bedanken voor het aandragen van suggesties en het signaleren van onvolkomenheden! epraktijk gebruikers U hoeft deze update niet zelf te downloaden en te installeren. De update wordt voor u gedaan, u krijgt bericht wanneer het klaar is. Leest u a.u.b. wel onderstaande beschrijving van aanpassingen en nieuwe functionaliteit zodat u daarvan op de hoogte bent. Aanmeldingen via uw website inlezen in ConsultManager Heeft u een website waar cliënten zich kunnen aanmelden? Het is mogelijk om een aanmeldingsformulier op uw website te plaatsen wat automatisch ingelezen wordt in ConsultManager. Voor de aanmelder wordt een cliëntrecord aangemaakt met als status Wachtlijst. U kunt in ConsultManager de cliëntgegevens inzien en verdere gegevens van de aanmelding. Kosten voor het koppelen van het aanmeldingsformulier op uw website met ConsultManager zijn 245,- voor een solopraktijk en 475,- voor een praktijk met meerdere behandelaars. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Nieuwe website managewarepro.nl Als u toevallig de afgelopen paar weken op heeft gekeken, dan heeft u het al gezien: de website is volledig vernieuwd! We hebben een paar weken proefgedraaid maar nu is de nieuwe website officieel in de lucht. Er is een apart gedeelte over ROM inclusief testaanbod en informatiebladen. Er is een Nieuws pagina met losse nieuwsberichten en het archief met nieuwsbrieven. Op epraktijk wordt de browser startpagina ingesteld als de Helpdesk pagina van de website, waar u diverse handleidingen en instructiebladen kunt downloaden alsmede de vraagbaak (FAQ) raadplegen. De komende tijd zal de documentatie nog regelmatig bijgewerkt worden en de vraagbaak uitgebreid. We hopen dat de website een goede rol kan spelen bij de informatoevoorziening en als onderdeel van de helpdesk. We nodigen u uit om in dit kader uw feedback te geven!

2 Nieuw in ConsultManager 9.0 Algemeen - Wachtwoordbeheer. Het wachtwoordbeheer is aangepast in het kader van regelgeving hieromtrent. Het is niet langer mogelijk om het standaard wachtwoord te blijven gebruiken, na de eerste keer opstarten wordt een wijziging van het wachtwoord afgedwongen. Het nieuwe wachtwoord moet ook een bepaalde complexiteit bevatten, hierop wordt geattendeerd bij het instellen van het nieuwe wachtwoord. - Vergeten wachtwoord. Bij praktijken met meerdere gebruikers waar een gebruiker het wachtwoord vergeten is, kan de beheerder het wachtwoord resetten bij Gebruikersinstellingen > LIJST GEBRUIKERS > ACCOUNTBEHEER. De gebruiker logt dan weer in met het standaard wachtwoord voor de betreffende ConsultManager account, waarna het wachtwoord weer gewijzigd moet worden. Is de beheerder het wachtwoord vergeten, dan kan de helpdesk het wachtwoord van de beheerder resetten. - Volgende updates. Bij volgende programma updates na deze versie 9.0 zal het niet meer nodig zijn om telkens opnieuw het wachtwoord te wijzigen. Wachtwoorden worden in de database opgeslagen en vanaf nu overgenomen naar nieuwe versies/updates, zodat u met het bestaande wachtwoord kunt blijven opstarten. - Bevoegdheden. Bij de bevoegdheden van gebruikers kan nu ook de toegang tot de modules Mail ( , Zorgmail) en Gemeenten ingesteld worden. Na de eerste keer opstarten moet u naar Gebruikersinstellingen > LIJST GEBRUIKERS > ACCOUNTBEHEER om deze bevoegdheden in te stellen. Administratie en management bggz en sggz - Administratieve checklist. Bij de Gebruikersinstellingen, tabblad basis GGZ resp. DBC1, is een checklist geplaatst met administratieve handelingen die plaatsvinden rondom een behandeling. U kunt hier aangeven welke van deze items in uw praktijk verplicht zijn. Bij de behandeltrajecten en DBC s is een extra tabblad Admin gemaakt. Hierin staat dezelfde administratieve checklist, waarin te zien is welke items verplicht zijn. Bij elk item kan aangevinkt worden dat dit ook daadwerkelijk gedaan is. Bij sluiten van de behandeling controleert het programma op het volledig zijn van de checklist, afsluiten van behandeltraject/dbc kan alleen als dit het geval is. - Signalering inactieve trajecten. Na drukken op de knop RAPPORTAGE (in de bggztrajectenlijst en in de DBC lijst) kunt u nu een signaleringstermijn instellen en de behandelingen op laten zoeken waar gedurende de ingestelde termijn geen activiteiten meer zijn bijgeschreven. Dit is handig om te voorkomen dat trajecten vergeten worden die al klaar zijn en gesloten en gedeclareerd kunnen worden. - Managementoverzicht contractjaar. Onder de knop RAPPORTAGE kunt u nu een overzicht opvragen van de stand van zaken in een opgegeven contractjaar. U krijgt per verzekeraarscluster te zien wat de huidige stand van zaken is (aantal trajecten, bestede uren en waarde van gesloten en nog openstaande behandelingen). Op basis van de instroom tot de peildatum wordt een prognose getoond voor het volledige contractjaar in relatie tot het contractuele omzetplafond. Hiermee kunt u gedurende het contractjaar nog bijsturen, zodat b.v. voorkomen wordt dat de omzet boven het contractuele plafond uitkomt met mogelijke consequenties van dien. - ROM overzicht contractjaar. Onder de knop RAPPORTAGE in de ROM lijst kunt u nu een overzicht opvragen van het aantal ROM testen en CQI vragenlijsten dat gedaan is voor bggz en sggz. U krijgt ook te zien voor welk percentage van de behandelingen ROM/CQI gedaan is. In de uitgebreide versie van deze rapportage wordt het aantal ROM testen gespecificeerd per test.

3 - Externe behandelaars. In de lijst met gebruikers kunt u nu zelf een nieuwe externe gebruiker/behandelaar toevoegen. Deze behandelaar kan tijdschrijven op bggz behandeltrajecten en sggz DBC s, maar is geen reguliere behandelaar in het programma dus heeft b.v. geen eigen cliëntenbestand, dossiers, nota s etc.. Deze externe behandelaars in het programma zijn bedoeld om tijdsbesteding door externe GGZ professionals correct te kunnen registreren zonder een nieuwe gebruikerslicentie te hoeven aanvragen. bggz - Wijzigingen reden sluiten. Voor behandeltrajecten met startdatum vanaf mag reden sluiten 14 (no-show door patiënt) niet langer gebruikt worden. Nieuwe afsluitredenen vanaf die datum zijn 18 (overgang naar andere bekostiging) en 21 (voortijdige beëindiging behandeling op initiatief patiënt). Nieuwe reden sluiten 17 (Overig) mag met terugwerkende kracht voor trajecten vanaf gebruikt worden. - OHW. In het scherm Archief > bggz ACTIVITEITEN kan nu via de knop OHW de onderhanden werk positie worden opgevraagd (op behandeltrajecten geschreven, maar nog niet gefactureerde tijd). - Gegevensopvraag. Afgezien van de complete overzichten die opgevraagd kunnen worden (zie boven) is het scherm bggz behandeltrajecten 2, te bereiken via de knop TRAJECTLIJST 2 in de lijst met behandeltrajecten, een goede plaats om via een zoekopdracht snel wat informatie op te vragen, bv alleen voor een bepaalde verzekeraar/cluster of periode of. In dit scherm wordt onderin het totaal declaratiebedrag getoond alsmede de totaal geschreven tijd. sggz - Vermelding zorgvraagzwaarte. De vermelding van de zorgvraagzwaarte indicator in de prestatiecode is ongedaan gemaakt hangende de discussie hoe met zorgvraagzwaarte moet worden omgegaan. Op declaraties komt de zorgvraagzwaarte indicator daarmee ook niet meer voor. - Wijziging reden sluiten. Reden sluiten 20 (afsluiten vanwege overgang Jeugd GGZ) is toegevoegd aan de keuzelijst. Behandelingen die per gesloten worden vanwege de overgang van de Jeugd GGZ naar de gemeenten zouden deze sluitreden moeten hebben. Er zijn ons tot op heden geen gevallen bekend van declaraties die geweigerd zijn omdat ze een andere sluitreden hebben. Mocht dit alsnog gebeuren, dan dient u de declaratie te wissen/verwijderen, de DBC opnieuw te sluiten met reden sluiten 20 en vervolgens opnieuw te declareren. - Gegevensopvraag. Afgezien van de complete overzichten die opgevraagd kunnen worden (zie boven) is het scherm DBC lijst 2, te bereiken via de knop DBC LIJST 2 in de lijst met DBC s, een goede plaats om via een zoekopdracht snel wat informatie op te vragen, bv alleen voor een bepaalde verzekeraar/cluster of periode of. In dit scherm wordt onderin het totaal declaratiebedrag getoond alsmede de totaal geschreven tijd. Jeugdzorg - Module Gemeenten. De overgang van de Jeugd GGZ naar de gemeenten is in het programma verwerkt. Er is een nieuwe module Gemeenten, waarin alle gemeenten van Nederland zijn opgenomen. Analoog aan de module Verzekeraars kunnen bij de gemeenten contractvoorwaarden en tarieven geregistreerd worden. - Let op: toegang tot de module Gemeenten wordt bepaald door de accountbevoegdheden van de gebruiker. Stel dit in bij Gebruikersinstellingen > LIJST GEBRUIKERS > ACCOUNTBEHEER.

4 - Aanpassingen i.v.m. declaraties. Bij Cliënten, bggz behandeltrajecten en sggz DBC s zijn aanpassingen gedaan om het mogelijk te maken een gemeente te registreren i.p.v. een verzekeraar en de betreffende facturering in te stellen. Declaraties naar gemeenten worden volgens de standaard JW321/322 aangemaakt en ingediend via Vecozo, geheel analoog aan de bekende procedures voor electronische declaraties. - Declaraties via Fa-med. Het is mogelijk om Jeugdzorg declaraties via Fa-med in te dienen. Factureringsinstelling hiervoor is bggz JZ Fa-med of DBC JZ Fa-med. Op het moment van uitbrengen van de programma update hebben we deze declaratiestroom echter nog niet kunnen testen omdat Fa-med nog niet gereed was. We raden u aan om eerst contact op te nemen met Fa-med voordat u een Jeugdzorg declaratie indient. Ook kunt u het beste de eerste declaratie langs deze route klein houden, d.w.z. 1 behandeling declareren en niet in een keer alles wat klaar staat. - Handleiding. Zie voor een meer gedetaillerde beschrijving van de aanpassingen in het programma rondom de Jeugdzorg het aparte instructieblad. - Gegevensaanlevering DIS. Gegevensaanlevering voor de Jeugdzorg aan DIS/SBG is op dit moment niet verplicht. Hangende ontwikkelingen in deze (zie ook hieronder) worden Jeugdzorg behandelingen vanuit ConsultManager nu nog even niet meegenomen in de reguliere DIS aanlevering. - Gegevensaanlevering CBS. Voor de Jeugdzorg wordt door CBS ook van zorgverleners gevraagd om periodiek bepaalde informatie te leveren. Het betreft hier gedeeltelijk gegevens die ook al in de reguliere DIS aanleveringen zitten, gedeeltelijk ook gegevens die nieuw zijn en op dit moment ook niet in ConsultManager vastgelegd worden. Het zal duidelijk zijn, dat registratie en aanlevering van gegevens aan CBS nog weer een verzwaring van de administratieve lasten voor de zorgverlener betekent. We hebben aan DIS de vraag voorgelegd, of deze gegevensstroom voor CBS ook in de DIS aanlevering te verwerken is. Hier wordt momenteel op gestudeerd en overleg over gevoerd. Wat ConsultManager betreft wachten wij vooralsnog af wat er gaat gebeuren en wat de rol van DIS zal zijn. - COV. Voor een Jeugdzorg cliënt is geen verzekeraar in beeld, aangezien de declaraties naar de gemeente gaan. Het is daarom niet alleen onnodig, maar zelfs niet toegestaan om verzekeringsgegevens voor een Jeugdzorg cliënt te registreren. Het programma controleert nu bij het starten van een COV of het om een Jeugdzorg cliënt gaat en zal dan een melding geven met deze strekking. U bent verder zelf verantwoordelijk voor het naleven van de weten regelgeving hieromtrent. Overige Sectoren - Fa-med declaraties. Prestaties in de Overige Sectoren (b.v. psychosociale therapie) kunnen nu ook via Fa-med gedeclareerd worden volgens standaard OS301. Het was al mogelijk om deze declaraties rechtstreeks via Vecozo te doen. ROM - Vermelding zorgverlener in testuitnodiging. Voor ROM Manager testen is het nu zo, dat zowel de naam van de zorgverlener (gebruikersnaam in ConsultManager) als de naam van de praktijk vermeld wordt in de testuitnodiging die per naar de client gaat. Wanneer u bij Gebruikersinstellingen in het blok met gebruikersgegevens een adres invult, dan worden de kopie mails van testaanvragen naar dit adres gestuurd. Vult u geen adres in, dan worden de kopie mails verstuurd naar het adres wat op de ROM Manager account staat. Wilt u dit laten wijzigen, geef dan aan ons door wat het adres moet zijn. - Telepsy. De beveiligingssystemen bij Telepsy zijn eind vorig jaar bijgewerkt. Er moet nu bij inloggen gebruik gemaakt worden van een Java versie die voor Mac (nog) niet beschikbaar is. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk voor lokale Mac gebruikers om met

5 ConsultManager te ROMmen via Telepsy. Mac gebruikers die werken via epraktijk ondervinden hiervan geen hinder. - Aanleveren OQ45. Van de OQ45 zijn 2 varianten beschikbaar: de OQ45 en de OQ45-sd. Hoewel de vragenlijsten precies hetzelfde zijn, is alleen de OQ45-sd geschikt om aan de DIS/SBG aanleververplichting te voldoen. Heeft u testen als OQ45 aangevraagd, dan kunt u deze achteraf omzetten in OQ45-sd voor DIS/SBG aanlevering: - Ga naar de ROM lijst - Klik op TOON bij testen die u als OQ45 aangevraagd heeft maar als OQ45-sd wilt aanleveren aan DIS/SBG. - In het venster dat opent vult u bij de SBG naam van de test 'OQ45-sd' in en bij de SBG score de SD subschaal score. DIS aanleveringen - Nieuwe PVM module. De nieuwste DIS PVM module (versie 5.2) is geïnstalleerd. Hiermee kunnen zowel voor bggz als sggz aanleveringen gedaan worden volgens de actuele DIS gegevensstandaarden. Er is voor de nieuwe PVM module een nieuwe mappenstructuur gemaakt, binnen de map DIS_Exportbestanden komen nieuwe mappen DIS_PVM_2015, bggz en sggz. Voor lokale gebruikers van CSM moet die mappenstructuur door de gebruiker apart geïnstalleerd worden, voor epraktijk gebruikers wordt dat automatisch gedaan bij de programma update. - Aanleverstandaard. Zowel voor bggz als sggz zijn de laatste gegevens aanleverstandaarden in het programma verwerkt. Voor sggz is in de nieuwe aanleverstandaard ook voorzien in het aanleveren van ROM gegevens, die door DIS doorgestuurd worden naar SBG. - DIS nog niet live. Let op: op dit moment zijn DIS aanleveringen volgens de nieuwe structuur bij DIS nog niet te verwerken. Door ConsultManager ingediende aanleveringen zullen nu nog door DIS afgekeurd worden. Naar verwachting gaat DIS medio/eind maart live voor de nieuwe bggz en sggz aanleveringen. U krijgt van ons nader bericht wanneer DIS open gaat voor aanleveringen. - Privacy verklaring. In 2014 was het zo, dat wanneer een cliënt een privacy verklaring had ingevuld, er geen diagnose gegevens met de DIS aanlevering meegegeven werden. In 2015 betekent een ingevulde privacy verklaring, dat er helemaal geen gegevens van de cliënt aan DIS aangeleverd worden. - Aanleveren CQI. Op advies van de LVVP worden voorlopig de klanttevredenheids vragenlijsten CQI en CQiv-amb niet aangeleverd aan DIS/SBG, dit hangende overleg tussen partijen over wat er met deze gegevens gedaan wordt. Moet u voor een verzekeraar aantonen dat u wel deze vragenlijst laat invullen, dan kunt u dat doen middels het ROM overzicht wat u kunt opvragen (zie boven). Cliënten - Tabbladen. De volgorde van de tabbladen met cliëntgegevens is aangepast, zodat de meest gebruikte tabbladen nu aan de linkerkant staan in plaats van verspreid. Nota's - Voor zelfbetalers c.q. cliënten bij verzekeraars waar geen contract mee is kunnen nu restitutienota s worden aangemaakt. Deze papieren nota s bevatten dezelfde informatie als een electronische declaratie en kunnen door de cliënt desgewenst ingediend worden bij de verzekering om vergoeding te vragen. U kunt restitutienota s aanmaken door een nieuwe facturatie te starten vanuit het tabblad Facturatie van het bggz traject.

6 Correspondentie - Bij het aanmaken van een nieuwe brief/verslag wordt nu automatisch een tekstuele samenvatting van de gedane ROM testen geplaatst in hetzelfde tekstblok waar ook de DSMIV diagnoses in staan. Desgewenst kan deze tekst door kopiëren/plakken in brief/verslag verwerkt worden. / Zorgmail - Automatische archivering binnenkomende zorgmail. Is bij de Gebruikersinstellingen, tabblad Archief, aangegeven dat inkomende en uitgaande mail automatisch verwerkt moet worden, dan wordt de verzonden of ontvangen zorgmail op basis van een ingevuld BSN gekoppeld aan het betreffende cliëntdossier. - Navigatie en toegang. De module /Zorgmail kan nu rechtstreeks geopend worden vanuit het Navigatie keuzemenu. Let op: toegang tot de module /Zorgmail wordt bepaald door de accountbevoegdheden van de gebruiker. Stel dit in bij Gebruikersinstellingen > LIJST GEBRUIKERS > ACCOUNTBEHEER. - Zoekfunctie. De zoekfunctie werkte niet goed, dit is nu verbeterd. Verzekeraars - Verwerking wijzigingen. Verzekeraarsgegevens zijn bijgewerkt naar de situatie van 23 januari Achmea. Uzovi 3337 (Agis) eindigt per Vanaf vallen deze verzekerden onder 3311 (Zilveren Kruis Achmea). - Multizorg.Uzovi s 0441 (ONVZ), 0408 (VvAA), 3331 (PNO) vervallen per Vanaf vallen deze verzekerden onder de nieuwe Uzovi 3343 (ONVZ). - Overig. Nieuwe verzekeraars: 3344 (InTwente, label van DSW); 3340 (ANNO12); 3345 (Europeesche); 3346 (InsureToStudy, volmacht van Europeesche). - Verwerking in programma. Bovenstaande wijzigingen zijn in de module Verzekeraars verwerkt. - Vullen gegevens bij cluster. De manier waarop gegevens die ingevuld worden bij één verzekeraar doorgezet kunnen worden naar de andere verzekeraars van hetzelfde cluster is veranderd. Er wordt niet langer na invullen van elk apart gegeven gevraagd of u dat wilt in laten vullen bij de andere verzekeraars. U kunt nu eerst alle gegevens bij de verzekeraar invullen en dan via de knop VUL CLUSTER deze gegevens allemaal in laten vullen bij de rest van het cluster. - COV gegevens updaten. Zoals gebruikelijk kunnen cliënten van verzekeraar gewisseld zijn. Doe daarom eerst een COV voordat u een nieuw behandeltraject start of een nieuwe initiële of vervolg DBC.

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding Specialistische GGZ registratie en facturatie

Handleiding Specialistische GGZ registratie en facturatie Handleiding Specialistische GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is geschikt voor registratie en declaratie in de specialistische GGZ. Administratief uitgangspunt voor een behandeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Jeugd GGZ, ROM testaanbod, DIS, Programma updates 29 april 2015

Nieuwsbrief: Jeugd GGZ, ROM testaanbod, DIS, Programma updates 29 april 2015 Nieuwsbrief: Jeugd GGZ, ROM testaanbod, DIS, Programma updates 29 april 2015 Ontwikkelingen Jeugd GGZ Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugd GGZ onder verantwoordelijkheid van de gemeenten van start gegaan.

Nadere informatie

ConsultManager Update oktober 2015 (versie 9.1) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers

ConsultManager Update oktober 2015 (versie 9.1) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers ConsultManager Update oktober 2015 (versie 9.1) Dit document bevat een beschrijving van de aanpassingen en nieuwe functionaliteit in de nieuwe programmaversie 9.1 alsmede installatie instructies. Lees

Nadere informatie

Handleiding Basis GGZ registratie en facturatie

Handleiding Basis GGZ registratie en facturatie Handleiding Basis GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is geschikt voor registratie en declaratie in de basis GGZ. Anders dan in de eerstelijns GGZ tot 2014 is het uitgangspunt in de

Nadere informatie

ConsultManager Update september 2016 (versie 9.3) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers

ConsultManager Update september 2016 (versie 9.3) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers ConsultManager Update september 2016 (versie 9.3) Dit document bevat een beschrijving van de aanpassingen en nieuwe functionaliteit in de nieuwe programmaversie 9.3 alsmede installatie instructies. Lees

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

ConsultManager Update februari 2016 (versie 9.2) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers

ConsultManager Update februari 2016 (versie 9.2) Voor wie is deze update? epraktijk gebruikers ConsultManager Update februari 2016 (versie 9.2) Dit document bevat een beschrijving van de aanpassingen en nieuwe functionaliteit in de nieuwe programmaversie 9.2 alsmede installatie instructies. Lees

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

ConsultManager Update februari 2017 (versie 9.4) Voor wie is deze update? Attentie lokale gebruikers

ConsultManager Update februari 2017 (versie 9.4) Voor wie is deze update? Attentie lokale gebruikers ConsultManager Update februari 2017 (versie 9.4) Dit document bevat een beschrijving van de aanpassingen en nieuwe functionaliteit in de nieuwe programmaversie 9.4 alsmede installatie instructies. Lees

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

ConsultManager Update juni 2017 (versie 9.5) Voor wie is deze update?

ConsultManager Update juni 2017 (versie 9.5) Voor wie is deze update? ConsultManager Update juni 2017 (versie 9.5) Dit document bevat een beschrijving van de aanpassingen en nieuwe functionaliteit in de nieuwe programmaversie 9.5 alsmede installatie instructies. Lees dit

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Nieuwsbrief: ROM, DIS, bggz en sggz registratie 2017, DSM5, MyMindspace 19 januari 2017

Nieuwsbrief: ROM, DIS, bggz en sggz registratie 2017, DSM5, MyMindspace 19 januari 2017 Nieuwsbrief: ROM, DIS, bggz en sggz registratie 2017, DSM5, MyMindspace 19 januari 2017 Op dit moment worden de laatste aanpassingen gedaan om de nieuwe ConsultManager klaar te maken om uit te rollen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger)

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger) Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry (Minimale systeemeis: Evry versie 1.5.0.0 of hoger) 1 Introductie Vanuit Evry is het mogelijk om gegevens aan te leveren aan SVR. Op zijn beurt levert

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Handleiding edeclaratie

Handleiding edeclaratie Inhoudsopgave 1. Hoofdscherm edeclaratie... 2 2. Openstaande declaraties... 4 7. Retourinformatie... 6 8. Sepa... 7 9. Factuur Betalingen... 8 10. Instellingen edeclaratie... 9 1 1. Hoofdscherm edeclaratie

Nadere informatie

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Januari 2015 Versie 3.0 Inhoud 1. Gebruik maken van E-view... 4 1.1 Gebruikersaccount activeren... 4 1.2 Inloggen op E-view... 5 2. Home...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Aanmelden Aanmelden via: Klik op Helpdesk De eerste keer komt u in het aanmeldscherm: Vul uw gebruikersnaam

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier 1 2016-2017 1 Beste Intergrip gebruiker, Voor u ligt de handleiding voor het Digitaal doorstroomdossier. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

Handleiding Abonnementshouders. Versie 6.0

Handleiding Abonnementshouders. Versie 6.0 Handleiding Abonnementshouders Versie 6.0 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Werken met de surplus-schets en -tekening 5 1A) Voorbereiding: gegevens van de sessie... 6 1B) Vragenlijst klaarzetten: surplus-schets...

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik Evry voor Diëtheek Handleiding eerste gebruik 1 Introductie Maak verbinding met het bureaublad-op-afstand van Diëtheek op de gebruikelijke manier. Start hier Evry met het icoon op het bureaublad. De gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Colland subsidie BBL ers

Handleiding Colland subsidie BBL ers Handleiding Colland subsidie BBL ers Organisaties in de cumelasector die de cao-leo toepassen met werknemers die een BBL opleiding volgen op niveau 1,2 of 3 komen in aanmerking voor loonkostensubsidie.

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding CURA. (employee self service)

Handleiding CURA. (employee self service) Handleiding CURA ESS (employee self service) Versie uitvoering HV d.d. 19-12-2017 Inleiding Cura ESS, die naam klinkt nogal ingewikkeld, maar dit programma biedt je de mogelijkheid om: Je rooster te bekijken

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS

HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS U kunt u aanmelden bij go2ubl door klant worden aan te klikken en de volgende gegevens in te vullen. Nadat wij uw aanmelding ontvangen hebben, maken

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

Handleiding inkoopmodule. DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar

Handleiding inkoopmodule. DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar Handleiding inkoopmodule DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar 1 1.Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u via de digitale inkoopmodule van DSW Zorgverzekeraar/Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Handleiding voor accountants

Handleiding voor accountants Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een account op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie Beheer

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie