adel in de 20ste eeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "adel in de 20ste eeuw"

Transcriptie

1 Vragen Geeft een adellijke titel gedurende de 20 ste eeuw nog steeds een voorsprong bij het verwerven van vooraanstaande posities in Europese samenlevingen in vergelijking met hogere burgerij? Hoe kunnen wij deze blijvende voorsprong verklaren? Sociologisch onderzoek naar 20 ste eeuwse adel met rode en blauwe boekjes Analyses van 2005 enquête onder leden van de Nederlandse Adelsvereniging

2 J. Dronkers, De maatschappelijke relevan<e van hedendaagse Nederlandse adel Amsterdams Sociologisch Tijdschri3 27: ; H. Schijf, J. Dronkers & J.R. van den Broeke- George, "De overdracht van eliteposi<es binnen adellijke en patricische families in de twin<gste eeuw." pp in Nederlandse elites in de twin7gste eeuw. Con7nuïteit en verandering, M. Fennema & H. Schijf. Amsterdam: Amsterdam University Press; J. Dronkers, & H. Schijf, "Huwelijken tussen adel en patriciaat: een middel om hun eliteposi<e in een moderne samenleving in stand te houden?" De Nederlandsche Leeuw 122: ; J. Dronkers & H. Schijf, Van de publieke naar de culturele of economische sector? Een vergelijking tussen de Nederlandse adel en het patriciaat in de twin<gste eeuw." Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 11:

3 Conclusies studies 20 ste eeuw adel Adel sterft niet uit: aantal absoluut stabiel. Wel verandert balans katholieke protestantse/onkerkelijke families Blijvend belang adellijke titel voor bezetten van eliteposities of leven in elitemilieu. Onverwachte rol ridderlijke orden: positief. Adel huwt nog steeds boven-proportioneel met adel (11% in 20 ste eeuw), maar dit neemt af. Vrouwelijke adel trouwt nog steeds meer met adel dan de mannelijke adel: onveranderd

4 Adel & patriciaat Afname van brede eliteposi<es bij vader & zoon, stabiliteit bij smalle elite posi<es. Adellijke families meer elite posi<es dan patriciaat families (met name smalle). Geen sterke toename ter<air onderwijs vader & zoon in adellijke families. Patriciaat families hebben hoger onderwijsniveau, maar het helpt hen minder. 4

5 Elite posi<es bij adel & patriciaat Onveranderde voorsprong adel op patriciaat Afname brede elite posi<es geboren > Geen verschil in intergenera<onele overdracht van elite posi<es bij adel & patriciaat. Universiteit minder belangrijk voor adel. Onveranderd belang van adellijke moeder en adellijke schoonouders voor elite posi<es, ook voor patriciaat. 5

6 Huwelijken tussen adel & patriciaat Duidelijke verschillen in onderlinge huwelijkskansen tussen oudste (voor 1918), oud ( ) en het nieuwste patriciaat (na 1945); Ook verschillen in onderlinge huwelijkskansen tussen Jonkheer en oudste patriciaat; Ook verschillen in huwelijkskansen tussen adel met predicaat en met adellijke <tels Afname in homogame huwelijken kinderen vergeleken met de ouders, en tussen de genera<e kinderen voor en na 1940; Sterkere afname bij dochters dan bij zonen. 6

7 Verschuiving van publieke naar culturele of economische sector Adellijke elite elite posi<es in publieke sector sterk afgenomen. Genera<e vaders had een prominente posi<e in de publieke sector maar forse daling bij genera<e zonen (van 83 naar 55 %); Adel is bezig met heroriëntering op elite posi<es in culturele en economische sector, maar dat is geen volledige compensa<e daling eliteposi<es; Adel nog steeds in het voordeel in publieke sector in vergelijking met patriciaat. Patriciaat heed vanaf 1900 een meer evenredige verdeling over de drie sectoren. 7

8 Is Nederlandse adel anders dan de Duitse adel? Nederlandse adel zou uitzondering zijn, want 1. meer noblesse de robe en minder militaire of landadel 2. sterkere burgerlijke achtergrond of inbedding 3. Minder ingrijpende veranderingen: ; de Oostenrijkse en Weimar- republieken; ; verdrijving uit Pruisen, Polen, DDR, Hongarije en Tsjecho- Slowakije; Verbod op adeldom in Oostenrijk sinds

9 Nederlandse 20 ste eeuwse adel vergeleken met Duits- Oostenrijkse adel Dronkers, J., Afnemende adellijke homogamie binnen de Duits- Oostenrijkse adel in de twin<gste eeuw? Een vergelijking met de Nederlandse adel Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis. M. Hartmann, J. Kopp, Elitenselek<on durch Bildung oder durch Herkund? Promo<on, soziale Herkund und der Zugang zu Führungsposi<onen in der deutschen Wirtschad, Kölner Zeitschri3 für Soziologie und Sozialpsychologie, 53 (2001) P. Korom & J. Dronkers, Nobility among the Austrian economic elite in 2008 (in druk). 9

10 Adellijke homogamie binnen Duits- Oostenrijkse adel en die binnen de Nederlandse adel Homogamie in Duitse en Nederlandse adel is gelijk als wij rekening houden met: 1. Grotere belang van feodale oorsprong bij adellijke partnerkeus bij Duitse adel 2. Grotere belang van ouderlijke homogamie bij Duitse adel 3. Sterkere afname homogamie bij Nederlandse adel 10

11 Duits/Oostenrijkse adel in economische topposi<es Adellijke West- Duitse ingenieurs, juristen en economen die na 1955 hebben een grotere kans op een eliteposi<e binnen het Duitse zakenleven dan een vergelijkbare zoon hooggeschoolde Duitse burgerij. Tenminste 0.88 % van de Oostenrijkse bestuursleden waren afstammelingen van adellijke families (0.88/0.13 = 6.8) 11

12 NAV enquête analyse 1: S. Unger & J. Dronkers. Why and how does the Dutch nobility retain its social relevance? (ongepubliceerd). Drie dimensies binnen Nederlandse adel: 1. Adellijke standsbewustzijn 2. Succes in de maatschappij 3. Adellijke socialisa<e 12

13 Indicatoren van Adellijke standsbewustzijn Meer publieke en ac<eve rol voor NAV Meer publieke en ac<eve rol voor Malta en Johannieter orde Mate van instemming met adeldom verplicht Relevan<e van adel voor Nederlandse samenleving. Taak van adel is aan het hof. Sterkere rol van de adel aan hof. Sterkere banden tussen adel en Koninklijke familie. 13

14 Indicatoren voor succes in de maatschappij Jaarlijks inkomen Belas<ng klasse Aantal werknemers Onderwijsniveau Lidmaatschap adellijke orde Veel contact met personen van adel 14

15 Indicatoren van adellijke socialisa<e Hoeveelheid discussie met ouders over adel. Hoeveelheid discussie met kinderen over adel. 15

16 Hoe jonger, hoe minder adellijke standsbewustzijn, minder succes in samenleving, minder adellijke socialisatie Maar leeftijd is niet automatisch het zelfde als de opeenvolgende generaties. Uitkomsten zijn een teken van erosie, zeker wat betreft adellijk standsbewustzijn en adellijke socialisatie. 16

17 Protestantse adel heeft het sterkste adellijke standsbewustzijn en het meeste succes in de maatschappij. Katholieke adel is het sterkst in adellijke socialisatie. Onkerkelijke adel scoort laag op alle drie de dimensies. Onkerkelijken zijn meestal ex-protestanten: polarisatie en selectie. 17

18 NAV enquête analyse 2: S. Unger & J. Dronkers: Do you really need a castle? Traditionalism and noble status symbols is present-day society (ongepubliceerd). Vier dimensies binnen materiële cultuur en attitudes m.b.t. deze culturele cultuur: 1. Belang van adellijke bezittingen 2. Ouderdom van de adellijke herkomst 3. Stad versus platteland 4. Familie hoofd versus zijtakken. 18

19 Indicatoren van Belang van adellijke bezittingen: Bij adel hoort het (voormalig) bezit van een familie huis (mening) Bij adel hoort het bezit van land (mening) Bij adel hoort het bezit van traditioneel familie meubilair (mening) Bij adel hoort het bezit van familie zilver (mening) 19

20 Indicatoren van Ouderdom van de adellijke herkomst Familie huis nog steeds in bezit van de familie Bij adel hoort het bezit van een familie huis (mening) Bij adel hoort het bezit van land (mening) Het oorspronkelijke familie huis was een kasteel Het oorspronkelijke familie huis stond NIET in een stad 20

21 Indicatoren van Stad versus Platteland Het oorspronkelijke familie huis stond NIET in stad Het voormalige familie huis is een landhuis. 21

22 Indicatoren van Familie hoofd versus Zijtakken. Nog in bezit van het oorspronkelijke familie huis Wens naar een huis dat past bij adellijke achtergrond (mening) Platteland als leefomgeving Bij adel hoort het bezit van een familie huis (mening) Bij adel hoort het bezit van land (mening) 22

23 Succes in moderne samenleving hangt positief samen met ouderdom adellijke herkomst & tak met familie hoofd Adellijk standsbewustzijn en socialisatie gaat samen met (belang van) adellijke bezittingen 23

24 Regressie analyse ter verklaring van adellijk succes in moderne samenleving Positieve factoren: Gebruik adellijke titel in dagelijks leven Frequentie contacten met andere adellijke personen Lidmaatschap van adellijke orde Adellijke homogamie Aantal kinderen Leeftijd Mannen Negatieve factoren: Belang van adellijke bezittingen 24

25 Conclusie posi<e Europese adel Revolu<e, modernisering of opheffing waren niet voldoende om in 20ste eeuw de oude voorsprong (Europese) adel te niet te doen Adellijke voorsprong wordt niet vasthouden door verburgerlijking, maar modernisering van eigen cultureel & sociaal kapitaal, met loslaten van het materiële kapitaal. Verschuiving adel van publieke naar private sector: dienstensector. Adel als transna<onale elite Nederlandse adel is geen buitenbeentje. 25

26 De mythe over het burgerlijk karakter van de Nederlandse adel Geen principieel verschil met Duits/Nederlandse adel in homogamie, maar wel tussen Nederlandse adel en patriciaat. Veel van de post Nederlandse adel zou in de omringende landen (Vene<ë) eerder adeldom verworven hebben: dus geen ander karakter, alleen later geformaliseerd. Na 1848 sterk afnemende aantal adelsverheffingen in Nederland, terwijl adelsverheffing van steeds grotere aantallen in Frankrijk tot 1872 en in Duitsland en Oostenrijk- Hongarije tot 1918 doorging (Amsberg; Ilsemann). Nederlandse adel is juist minder verdund met burgerij dan de overige Europese adel. Het voorgewende burgerlijke karakter is een succesvolle overlevingsstrategie van de Nederlandse adel. 26

Bestaat er een samenhang tussen echtscheiding en intelligentie?

Bestaat er een samenhang tussen echtscheiding en intelligentie? Bestaat er een samenhang tussen echtscheiding en intelligentie? Jaap Dronkers 1 Summary Does a relationship exist between divorce-risk and intelligence in the Netherlands? Herrnstein and Murray reported

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data *

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * A ARTIKELEN POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * Jaap Dronkers ** Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later

Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later Greet Verbergt Bea Cantillon Karel Van den Bosch Januari 2009 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S

Nadere informatie

staat 2004-2011 werk centraal in ons

staat 2004-2011 werk centraal in ons Sociaaleconomische Economische trends Trends 2013 Arbeidsethos Werkloosheid in Nederland: staat 2004-2011 werk centraal in ons Stromen en duren leven? Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Niet autoloos, maar auto later

Niet autoloos, maar auto later Niet autoloos, maar auto later Voor jongvolwassenen blijft de auto een aantrekkelijk perspectief Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie?

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Bevolkingstrends 2014 De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Jacqueline van Beuningen Linda Moonen juni 2014 CBS Bevolkingstrends juni 2014 1 Mensen die regelmatig sociale contacten

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Oordelen over jongere en oudere werknemers

Oordelen over jongere en oudere werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Oordelen over jongere en oudere werknemers Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 01 1 1. Inleiding Als gevolg

Nadere informatie

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa Wat gebeurt er nu? Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13,17 68131 Mannheim Phone: +49-621-181 1862

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

Onderwijs mogelijk maken Twee eeuwen invloed van studiefinanciering op de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland (1815-2015)

Onderwijs mogelijk maken Twee eeuwen invloed van studiefinanciering op de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland (1815-2015) Twee eeuwen invloed van studiefinanciering op de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland (1815-2015) Wouter Marchand Dit onderzoek is uitgevoerd aan de afdeling Geschiedenis van de Faculteit der

Nadere informatie

Kernvaardigheden in Nederland

Kernvaardigheden in Nederland Kernvaardigheden in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Willem Houtkoop (ecbo), Jim Allen (ROA), Marieke Buisman (ecbo), Didier Fouarge (ROA) en Rolf van der Velden

Nadere informatie

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland Bevolkingstrends en institutioneel in Nederland 2015 01 Judit Arends Hans Schmeets CBS Bevolkingstrends januari 2015 01 1 Een groot deel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder heeft in elkaar

Nadere informatie

Hoe ongelijk is Nederland?

Hoe ongelijk is Nederland? Hoe ongelijk is Nederland? De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Nieuwe ongelijkheid in een winner take all -samenleving

Nieuwe ongelijkheid in een winner take all -samenleving 34 Nieuwe ongelijkheid in een winner take all -samenleving De sociale ongelijkheid groeit en achterstand wordt weer een erfelijk kenmerk: waarom is het bestrijden van ongelijkheid eigenlijk ooit van de

Nadere informatie

Expat, wanneer ben je het?

Expat, wanneer ben je het? w Rapport Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren werknemers op basis van loon Jeroen Ooijevaar Lona Verkooijen CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Moet jij niet naar school? Een onderzoek naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief

Moet jij niet naar school? Een onderzoek naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief Moet jij niet naar school? Een onderzoek naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief Don t You Have to Go to School? A study on the legal aspects

Nadere informatie

Op bezoek bij familie en schoonfamilie

Op bezoek bij familie en schoonfamilie Op bezoek bij familie en schoonfamilie Een vergelijking van bezoekfrequenties gebaseerd op gegevens over gehuwde en samenwonende partners Antonia Verweij en Matthijs Kalmijn 1 Summary Visiting family and

Nadere informatie

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Word een pert in veroudering! Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Inhoud Auteurs... 5 Dankwoord... 6 1 Tot de student:

Nadere informatie

Allemaal andersdenkenden

Allemaal andersdenkenden Allemaal andersdenkenden Bronvermelding: Titel: Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen Zeventiende druk Auteur: Geert Hofstede Uitgever: Olympus / Contact B.V. ISBN: 90-254-1985-2 Aantal

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

WAAROM ZIJN KUNSTENAARS ARM?

WAAROM ZIJN KUNSTENAARS ARM? WAAROM ZIJN KUNSTENAARS ARM? De uitzonderlijke economie van de kunst Hans Abbing Nederlandstalige samenvatting van Hans Abbing, Why are Artists Poor. The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam: Amsterdam

Nadere informatie

VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT BESCHIKBAAR GESTELD OP WWW.MEDIAWIJZER.NET

VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT BESCHIKBAAR GESTELD OP WWW.MEDIAWIJZER.NET Hoofdresultaten - Onderzoeksverslag Iene Miene Media 2015 Een onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met kinderen van 1 tot en met 8 jaar. VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT

Nadere informatie

Meisjessucces of jongensprobleem?

Meisjessucces of jongensprobleem? LOOK Rapport 43 Jos Claessen Meisjessucces of jongensprobleem? De groeiende achterstand van jongens in het onderwijs ofwel de voorsprong van meisjes Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie