IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10"

Transcriptie

1 IASV Deelrapport D (niet gevalideerd) Model IASV v10 Modeldatum/tijd: Informatiearchitect: Erik van den Berg Projectleiding: Mireille Beumer Inlichtingen:

2 Inhoudsopgave Leeswijzer Subproces: Het analyseren van relevante gegevens Activiteiten van het subproces : Bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang : Omvang bepalen van te ontruimen gebied : Aantal betrokken personen, dieren en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit : Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken : Betrokken deelplannen raadplegen Subproces: Opstellen van een ontruimingsplan Activiteiten van het subproces : Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd : Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties : Bepalen van benodigde personele en materiële middelen : Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld Subproces: Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Activiteiten van het subproces : Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen : Gereed laten maken van opvanglocaties : Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven Subproces: Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen Activiteiten van het subproces Subproces: Terugkeer Activiteiten van het subproces : Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is : Regelen van terugkeer... 24

3 Leeswijzer Belangrijkste bronnen: Dit deelrapport bevat de uitwerking van de informatiearchitectuur van één rampbestrijdingsproces. De basis van de uitwerking ligt in de procesbeschrijvingen uit het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding, juni Deze procesbeschrijvingen vormen het 1 e bedrijfsvoeringperspectief waarvan de Multidisciplinaire Informatiearchitectuur van de Sector Veiligheid (IASV) is afgeleid. Naar schatting 50% van de informatieproducten en hun definities komen voort uit het tweede belangrijke brondocument Referentiekader multidisciplinaire informatievoorziening Veiligheidsregio Hollands Midden, januari Het binnen IASV ontworpen informatiehuis sector veiligheid (zie onderstaande figuur) is het 2 e bedrijfsvoeringperspectief en is kent als brondocument Onderzoek vuurwerkramp Enschede, Algemene coördinatie van de bestrijding Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Inspectie zorg en Rampenbestrijding, januari Opbouw van de structuur van het model en de deelrapporten De informatiearchitectuur is gevisualiseerd als een informatiehuis (Grootschalig Gemeenschappelijk Optreden, GGO) en deze biedt de toegang vanuit de twee genoemde bedrijfsvoeringperspectieven tot de details van het achterliggende model van de informatiearchitectuur. Rampbestrijdingsprocessen Bestrijdingscyclus 1 Bestrijden van brand en emissie van gevaarlijke stoffen 2 Geneeskundige hulpverlening-somatisch Informatievoorziening en beeldvorming 3 4. Opvangen en verzorgen Bestuurlijke Besluitvorming Tactische Besluitvorming Uitvoering Controle van de uitvoering Beoordeling en rapportage Planvorming vanuit preparatie Figuur 1: Informatiehuis GGO De rapporten A t/m D bevatten de uitwerking per rampbestrijdingsproces en kennen de volgende opbouw: Een overzicht van alle subprocessen van dit rampbestrijdingsproces Per subproces: o Een omschrijving van alle activiteiten binnen dit subproces o Een visuele afbeelding van het subproces met aan het subproces de verantwoordelijke gerelateerd en per activiteit aangeven of er betrokkenheid is van één of meer van de veiligheidspartners (, GHOR, of n). o Alleen als er sprake is van betrokkenheid dan is deze activiteit verder uitgewerkt als een interactieproces. o Op dit laagste detailniveau van IASV waar de samenwerking ( het interactieproces) op basis van informatieproducten 1 is gevisualiseerd wordt het volgende getoond: Links in de afbeelding de partner(s) die als verantwoordelijke worden gezien, rechts de betrokken partners. De informatieproducten links zijn de informatieproducten die de verantwoordelijke(n) moet(en) HEBBEN om de activiteit uit te voeren. Dit is zeker geen uitputtend overzicht maar naar schatting een 60% basis. De informatieproducten rechts zijn de op wat voor manier dan ook maar TE DELEN informatieproducten. Hier heeft IASV zich tot op heden op gefocust echter ook dit is geen uitputtend overzicht maar naar schatting een 80% basis. 1 Zie bijlage F voor de definities van alle informatieproducten IASV Pag. 3 van 24

4 De pijl van de partners naar de informatieproducten is de informatierelatie. Deze pijl zegt niet meer dan dat de partner toegang (nodig) heeft tot dit informatieproduct bijvoorbeeld ter eigen gebruik of ter afstemming met anderen. De richting van de pijlen staat bijvoorbeeld niet voor een soort volgorde. o Met uitzondering van het gehele politieproces ontruimen 2 en enkele witte vlekken in de overige drie processen is de feedback van de deskundigen uit de kolommen aangaande het gebruik en belang van het informatieproduct gedocumenteerd per informatierelatie. o Per informatierelatie zijn door de deskundigen kwaliteitskenmerken aangegeven, in hoeverre de beschikbaarheid, exclusiviteit, integriteit en tijdigheid van het informatieproduct belangrijk is. Dit gebeurt aan de hand van de labels geen, nuttig, belangrijk en essentieel. Dit is in tabel 1 nader toegelicht. Norm Omschrijving labels Beschikbaarheid Geen. Er hoeven geen garanties gehaald te worden. Nuttig. is nuttig een enkele keer niet beschikbaar is aanvaardbaar. Belangrijk. is belangrijk een enkele keer niet beschikbaar is aanvaardbaar. Essentieel. is onmisbaar en mag slechts in uitzonderlijke gevallen niet beschikbaar zijn. Exclusiviteit Geen. Gegevens hoeven niet afgeschermd te worden en zijn in principe openbaar. Nuttig. Gegevens worden afgeschermd en zijn alleen ter inzage voor een bepaalde groep. Belangrijk. Gegevens alleen toegankelijk voor direct betrokkenen. Essentieel. Belangen worden ernstig geschaad als ongeautoriseerden toegang krijgen. Integriteit Geen. Geen extra integriteitbescherming. Nuttig. Bedrijfsproces tolereert enkele fouten. Belangrijk. Een zeer beperkt aantal fouten is toegestaan en dienen gesignaleerd te worden. Essentieel. Absoluut foutloze informatie binnen het bedrijfsproces is onontbeerlijk. Tijdigheid Geen. Gegevens hoeven niet actief beschikbaar gesteld te worden. Worden indien gewenst (passief) opgevraagd. Nuttig. Gegevens dienen actief beschikbaar gesteld te worden. Actualiteitverschillen van een uur tot een dag zijn toegestaan. Belangrijk. Gegevens dienen actief beschikbaar gesteld te worden. Actualiteitverschillen van enkele seconden tot een uur zijn toegestaan. Essentieel. Gegevens dienen direct actief beschikbaar gesteld te worden slechts enkele seconden vertraging is toegestaan. Tabel 1 Toelichting label voor normering informatierelatie Het 2 e bedrijfsvoeringperspectief De bestrijdingscyclus is gerapporteerd in deelrapport E. Per onderdeel van de bestrijdingscyclus is aangeven: welke subprocessen van de drie gevalideerde rampbestrijdingsprocessen, dus excl., gerelateerd zijn aan dit onderdeel van de bestrijdingscyclus. Let op: Het betreft een eerste grove analyse en ordening die nog nadere uitwerking en validatie behoeft; welke te delen informatieproducten van de drie gevalideerde rampbestrijdingsprocessen, dus excl., gerelateerd zijn aan dit onderdeel van de bestrijdingscyclus. Let op: Ook dit betreft een eerste grove analyse en ordening die nog nadere uitwerking en validatie behoeft. 2 Voor de validatie van de IASV resultaten heeft Nederland geen deskundigen vrijgemaakt IASV Pag. 4 van 24

5 1. Subprocessen bij Het analyseren van relevante gegevens 3.2. Opstellen van een ontruimingsplan 3.3. Beschikbaar krijgen van personeel en middelen 3.4. Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen 3.5. Terugkeer IASV Pag. 5 van 24

6 1.1. Subproces: Het analyseren van relevante gegevens GHOR 1. Het analyseren van relevante gegevens 1.1 Bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang 1.2 Omvang bepalen van te ontruimen gebied 1.3 Aantal betrokken personen, dieren en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit 1.4 Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken 1.5 Betrokken deelplannen raadplegen sen Bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang Omvang bepalen van te ontruimen gebied Aantal betrokken personen, dieren en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken Betrokken deelplannen raadplegen 1. Het analyseren van relevante gegevens Het analyseren van relevante gegevens - Het analyseren van relevante gegevens Activiteiten van het subproces 1.1 Bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang 1.2 Omvang bepalen van te ontruimen gebied 1.3 Aantal betrokken personen, dieren en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit 1.4 Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken 1.5 Betrokken deelplannen raadplegen Het analyseren van relevante gegevens - Op grond van gegevens over aard, omvang en ontwikkeling van het incident bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is.indien ja: - bepalen binnen welke tijd ontruiming en/of evacuatie noodzakelijk is Omvang bepalen van te ontruimen gebied Aantal betrokken personen (en huisdieren) en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen, alsmede de mobiliteit ervan Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken Betrokken deelplannen raadplegen IASV Pag. 6 van 24

7 : Bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang Noodverordening Noodbevel Incident informatie Rampgebied Rampterrein Noodverordening Noodbevel Beeld aandachtsgebied Bijzonder object 1.1 Bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang Incident informatie Probleemveld Bijzonder subject Probleemveld Maatregel of voorstel Besluit/ instructie GHOR Obstakels Inzicht verkeersstroom Maatregel of voorstel Besluit/ instructie Bepalen of ontruiming van (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang Bepalen of Op grond van gegevens over aard, omvang en ontwikkeling van het incident bepalen of ontruiming van ontruiming van (klein) (klein) bedreigd gebied noodzakelijk is.indien ja: bedreigd gebied - bepalen binnen welke tijd ontruiming en/of evacuatie noodzakelijk is noodzakelijk is + bepalen tijdstip aanvang Beeld aandachtsgebied Besluit/ instructie Bijzonder object Bijzonder subject Incident informatie en Het topo-, demo- en geografische beeld van het aandachtsgebied o.a. bewoning, bebouwing, bedrijvigheid, begroeiing, percelen en infrastructuur (wegen, water, sporen, nutsvoorzieningen etc.) Door het bevoegd gezag genomen beslissing of besluit in het kader van de incident-, effect- of crisisbestrijding Object in het incident/effectgebied dat bijzondere aandacht behoeft zoals bijvoorbeeld risico/brzoobjecten, zorginstellingen, kazernes, meldkamers, scholen, ziekenhuizen, kerken, moskeen, winkelcentra, gevangenis, opvangcentra, evenement of met een grote (cultuurhistorische) waarde die op een bepaalde manier beschermd of in veiligheid gebracht moeten worden. Qua begrip: Kan vooraf geregeld worden, maar kan ook tijdens het incident beschikbaar worden gesteld. (dynamisch en direct weten of er bijv. wel of niet een gebruikersvergunning afgegeven wordt, gekoppeld aan een GIS systeem). Pas als blijkt dat er geen vergunning is afgegeven, kan het een crisis worden cq een crisis opleveren. Belangrijk onderscheid is hier ook tussen een risico ontvangend en een risico uitdragend object (ziekenhuis vs. Chemische opslag). Personen die bij redding, behandeling, opvang, ontruimen, evacueren, voorlichting en/of verzorging bijzondere aandacht behoeven bijv. vanwege immobiliteit, invaliditeit/handicap, leeftijd, medisch profiel, medicijngebruik, nationaliteit, geloof, geestgesteldheid, criminele achtergrond/vuurwapengevaarlijkheid etc. Vastlegging van o.a. de omschrijving, bron, aard, locatie(s), melder(s), verwachte gevolgen, verwachte IASV Pag. 7 van 24

8 Inzicht verkeersstroom Maatregel of voorstel Noodbevel Noodverordening Obstakels Probleemveld Rampgebied Rampterrein en naschade, verwacht aantal betrokkenen van incident, crisis en/of ramp Inzicht in de hoeveelheden en snelheid van de voertuigen die zich rond het incident gebied bevinden Adviezen, Geadviseerde en/of afgekondigde maatregelen of (Interventie)voorstellen Bevel uitgegeven door de overheid als uitvloeisel van de noodverordening Door een burgemeester uitgevaardigde verordening ter handhaving van de openbare orde. Kan ook een bevel (noodbevel) zijn. Beschrijving van de objecten die de bereikbaarheid van slachtoffers kunnen bemoeilijken, de circulatie van het verkeer kan bemoeilijken en/of de eigen aanrij-/afvoerroute Bestuurlijk/tactisch aandachtsgebied t.b.v. aansturing en coördinatie. Omvat excepties, actiepunten, knelpunten, beslispunten, zwaartepunten. Deel van het Nederlands grondgebied waarvoor buitengewone omstandigheden in de zin van de rampenwet zijn afgekondigd. Het door de opperbevelhebber aangewezen gedeelte van een gemeente waarbinnen bijzondere regimes gelden ten aanzien van de handhaving en het herstel van openbare veiligheid en openbare orde : Omvang bepalen van te ontruimen gebied Incident informatie Beeld aandachtsgebied Rampgebied Rampterrein 1.2 Omvang bepalen van te ontruimen gebied evacuatiezone Schadecirkel GHOR Beeld brongebied Beeld effectgebied 1.2 Omvang bepalen van te ontruimen gebied Beeld aandachtsgebied Beeld brongebied Beeld effectgebied Incident informatie evacuatiezone Rampgebied Rampterrein Schadecirkel Omvang bepalen van te ontruimen gebied - Omvang bepalen van te ontruimen gebied en Het topo-, demo- en geografische beeld van het aandachtsgebied o.a. bewoning, bebouwing, bedrijvigheid, begroeiing, percelen en infrastructuur (wegen, water, sporen, nutsvoorzieningen etc.) Weergave van het brongebied, dat op een bepaalde manier direct de gevolgen ondervindt door het optreden van een incident Weergave van het effectgebied, dat op een bepaalde manier direct beïnvloed wordt door het optreden van een incident Vastlegging van o.a. de omschrijving, bron, aard, locatie(s), melder(s), verwachte gevolgen, verwachte naschade, verwacht aantal betrokkenen van incident, crisis en/of ramp Het te ontruimen en/of te evacueren gebied Deel van het Nederlands grondgebied waarvoor buitengewone omstandigheden in de zin van de rampenwet zijn afgekondigd. Het door de opperbevelhebber aangewezen gedeelte van een gemeente waarbinnen bijzondere regimes gelden ten aanzien van de handhaving en het herstel van openbare veiligheid en openbare orde. Schadecirkel(s) bij dreigende explosie IASV Pag. 8 van 24

9 : Aantal betrokken personen, dieren en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit Beeld aandachtsgebied evacuatiezone Getroffene informatie Bijzonder object Getroffene informatie Bijzonder subject 1.3 Aantal betrokken personen, dieren en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit Bijzonder subject (Ontruimde/te ontruimen) objecten GHOR (Ontruimde/te ontruimen) objecten (Ontruimde/te ontruimen) subjecten (Ontruimde/te ontruimen) subjecten Aantal betrokken personen, dieren en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit Aantal betrokken Aantal betrokken personen (en huisdieren) en/of bijzondere (kunst)objecten bepalen, alsmede de personen, dieren en/of mobiliteit ervan bijzondere (kunst)objecten bepalen + bepalen mobiliteit (Ontruimde/te ontruimen) objecten (Ontruimde/te ontruimen) subjecten Beeld aandachtsgebied Bijzonder object en Registratie van te ontruimen of ontruimde objecten (woningen, bedrijven, scholen etc.) Registratie van te ontruimen of ontruimde subjecten (mensen) Het topo-, demo- en geografische beeld van het aandachtsgebied o.a. bewoning, bebouwing, bedrijvigheid, begroeiing, percelen en infrastructuur (wegen, water, sporen, nutsvoorzieningen etc.) Object in het incident/effectgebied dat bijzondere aandacht behoeft zoals bijvoorbeeld risico/brzoobjecten, zorginstellingen, kazernes, meldkamers, scholen, ziekenhuizen, kerken, moskeen, winkelcentra, gevangenis, opvangcentra, evenement of met een grote (cultuurhistorische) waarde die op een bepaalde manier beschermd of in veiligheid gebracht moeten worden. Qua begrip: Kan vooraf geregeld worden, maar kan ook tijdens het incident beschikbaar worden gesteld. (dynamisch en direct weten of er bijv. wel of niet een gebruikersvergunning afgegeven wordt, gekoppeld aan een GIS systeem). Pas als blijkt dat er geen vergunning is afgegeven, kan het een crisis worden cq een crisis opleveren. Belangrijk onderscheid is hier ook tussen een risico ontvangend en een risico uitdragend object (ziekenhuis vs. Chemische opslag) IASV Pag. 9 van 24

10 Bijzonder subject Getroffene informatie evacuatiezone en Personen die bij redding, behandeling, opvang, ontruimen, evacueren, voorlichting en/of verzorging bijzondere aandacht behoeven bijv. vanwege immobiliteit, invaliditeit/handicap, leeftijd, medisch profiel, medicijngebruik, nationaliteit, geloof, geestgesteldheid, criminele achtergrond/vuurwapengevaarlijkheid etc. Informatie betreffende aantallen en soort getroffene (inzittenden/opvarenden, slachtoffers, gewonden, beknelden etc.), hun (mentale/fysieke) gesteldheid, hun mate van zelfredzaamheid en de plaats waar deze zich bevinden, opgevangen zijn of worden verzorgd Plan voor het incident waarin beschreven staat op welke wijze de ontruiming van een bepaald gebied zal plaats vinden en hoe de geëvacueerde mensen/ dieren opgevangen zullen worden Het te ontruimen en/of te evacueren gebied : Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken Afzet en afschermplan Communicatieplan Bedrijfshulpverleningsplan Rampenplan 1.4 Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken Rampenbestrijdingsplan Deelprocesplan ontruimen en evacueren Uitvoeringsplan opvangen en verzorgen Operationeel basisplan Verkeerscirculatieplan 1.4 Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken Afzet en afschermplan Bedrijfshulpverleningsplan Communicatieplan Deelprocesplan ontruimen en evacueren Operationeel basisplan Rampenbestrijdingsplan Rampenplan Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken - Vaststellen welke deelplannen hierbij zijn betrokken en Plan waarin de afzetting/ afscherming van een gebied teneinde verdere verspreiding te voorkomen is vastgelegd Plan van een bedrijf met als doel zoveel mogelijk levens te redden en slachtoffers te voorkomen in geval van het optreden van een incident binnen het bedrijf Plan waarin beschreven staat hoe en via welke media de plaatselijke bevolking en andere partijen geïnformeerd zullen worden Plan uit de preparatiefase voor betreffend deelproces. Dit omvat ook de draaiboeken. Plan voor het incident waarin beschreven staat op welke wijze de ontruiming van een bepaald gebied zal plaats vinden en hoe de geëvacueerde mensen/ dieren opgevangen zullen worden alle gegevens die bij grootschalig optreden van belang zijn en die in een voorbereidende fase kunnen worden vastgelegd (Gegevens betreffende objecten/ organisaties (telnr)/ materieel etc) Het samenstel van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is. (Met plaats wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar ook een object of een traject (spoorweg, weg).) Een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of een IASV Pag. 10 van 24

11 Uitvoeringsplan opvangen en verzorgen Verkeerscirculatieplan en dreigende ramp gehandeld dient te worden te einde tot een doelmatig bestrijden van de ramp en de gevolgen daarvan te komen. (Inzet cq uitvoerings) plan voor het incident waarin beschreven staat hoe, waar en voor welke duur de slachtoffers van een incident opgevangen en verzorgd worden. Plan waarin beschreven staat hoe de afwikkeling van verkeer rond incident- en effectgebied zal plaats vinden : Betrokken deelplannen raadplegen Afzet en afschermplan Communicatieplan Bedrijfshulpverleningsplan Rampenplan 1.5 Betrokken deelplannen raadplegen Deelprocesplan ontruimen en evacueren Rampenbestrijdingsplan Uitvoeringsplan opvangen en verzorgen Operationeel basisplan Verkeerscirculatieplan 1.5 Betrokken deelplannen raadplegen Afzet en afschermplan Bedrijfshulpverleningsplan Communicatieplan Deelprocesplan ontruimen en evacueren Operationeel basisplan Rampenbestrijdingsplan Rampenplan Uitvoeringsplan opvangen en verzorgen Verkeerscirculatieplan Betrokken deelplannen raadplegen - Betrokken deelplannen raadplegen en Plan waarin de afzetting/ afscherming van een gebied teneinde verdere verspreiding te voorkomen is vastgelegd Plan van een bedrijf met als doel zoveel mogelijk levens te redden en slachtoffers te voorkomen in geval van het optreden van een incident binnen het bedrijf Plan waarin beschreven staat hoe en via welke media de plaatselijke bevolking en andere partijen geïnformeerd zullen worden Plan uit de preparatiefase voor betreffend deelproces. Dit omvat ook de draaiboeken. Plan voor het incident waarin beschreven staat op welke wijze de ontruiming van een bepaald gebied zal plaats vinden en hoe de geëvacueerde mensen/ dieren opgevangen zullen worden alle gegevens die bij grootschalig optreden van belang zijn en die in een voorbereidende fase kunnen worden vastgelegd (Gegevens betreffende objecten/ organisaties (telnr)/ materieel etc) Het samenstel van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is. (Met plaats wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar ook een object of een traject (spoorweg, weg).) Een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of een dreigende ramp gehandeld dient te worden te einde tot een doelmatig bestrijden van de ramp en de gevolgen daarvan te komen. (Inzet cq uitvoerings) plan voor het incident waarin beschreven staat hoe, waar en voor welke duur de slachtoffers van een incident opgevangen en verzorgd worden. Plan waarin beschreven staat hoe de afwikkeling van verkeer rond incident- en effectgebied zal plaats vinden IASV Pag. 11 van 24

12 1.3. Subproces: Opstellen van een ontruimingsplan 2. Opstellen van een ontruimingsplan 2.1 Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd 2.2 Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties sen Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties GHOR 2.3 Bepalen van benodigde personele en materiële middelen 2.4 Bepalen wie controle op de ontruiming uitvoert Bepalen van benodigde personele en materiële middelen Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld 2.5 Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld 2.6 Bepalen of ontruimd gebied bewaakt moet worden 2. Opstellen van een ontruimingsplan Opstellen van een ontruimingsplan - Opstellen van een ontruimingsplan 1.4. Activiteiten van het subproces 2.1 Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd 2.2 Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties 2.3 Bepalen van benodigde personele en materiële middelen 2.4 Bepalen wie controle op de ontruiming uitvoert 2.5 Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld 2.6 Bepalen of ontruimd gebied bewaakt moet worden Opstellen van een ontruimingsplan - Activiteiten Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties Bepalen van benodigde personele en materiële middelen: - begeleidend personeel; - transportmiddelen (brancards, rolstoelen, etc.); - verhuis- en/of vrachtwagens; - beschermingsmaterialen voor bijzondere (kunst)objecten. Bepalen wie controle op de ontruiming uitvoert Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld Bepalen of ontruimde gebied bewaakt moet worden IASV Pag. 12 van 24

13 : Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd Alarmeringslijst Piketlijst Alarmeringslijst Telefoonlijst Overzicht Belanghebbenden 2.1 Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd Piketlijst Overzicht Belanghebbenden Communicatieplan Communicatieplan Deelprocesplan waarschuwen bevolking Deelprocesplan waarschuwen bevolking Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd Bepalen hoe Bepalen hoe betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd betrokkenen worden geïnformeerd/gealarmeerd Alarmeringslijst Communicatieplan Deelprocesplan waarschuwen bevolking Overzicht Belanghebbenden Piketlijst Telefoonlijst en Lijst van functionarissen die gealarmeerd moeten worden (en op welke wijze) in het geval zich een incident van een bepaalde omvang (GRIP-situatie) zich voordoet Plan waarin beschreven staat hoe en via welke media de plaatselijke bevolking en andere partijen geïnformeerd zullen worden Plan uit de preparatiefase voor betreffend deelproces Overzicht van belanghebbenden: - bevolking/bewoners; - publiek/pers/media; - eigen eenheden; - huisartsen; - inspectie volksgezondheid; - (nuts)bedrijven - overige belanghebbenden. Lijst van mensen en organisaties die (piket)dienst hebben Door eigen partners opgestelde telefoonlijst van alle mensen en organisaties die betrokken zijn of kunnen worden in de incidentenbestrijding IASV Pag. 13 van 24

14 : Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties Obstakels Inzicht verkeersstroom Opvanglocatie Obstakels Opvanglocatie 2.2 Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties Beschikbare middelen Aanrij- en afvoerroute GHOR Aanrij- en afvoerroute Risico- en beschermingsinformatie aan personeel Risico- en beschermingsinformatie aan personeel Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties Bepalen van te Bepalen van te gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties gebruiken beschermingsmiddelen, ontruimingsroutes en opvanglocaties Aanrij- en afvoerroute Beschikbare middelen Inzicht verkeersstroom Obstakels Opvanglocatie Risico- en beschermingsinformatie aan personeel en Route naar/ van het incidentgebied te gebruiken bij de aan- en afvoer van personen en middelen in geval van een incident Actuele beschikbare capaciteit van een bepaald soort middelen voor de bestrijding van het incident of het beperken van de gevolgen daarvan Inzicht in de hoeveelheden en snelheid van de voertuigen die zich rond het incident gebied bevinden Beschrijving van de objecten die de bereikbaarheid van slachtoffers kunnen bemoeilijken, de circulatie van het verkeer kan bemoeilijken en/of de eigen aanrij-/afvoerroute Plan voor het incident waarin beschreven staat op welke wijze de ontruiming van een bepaald gebied zal plaats vinden en hoe de geëvacueerde mensen/ dieren opgevangen zullen worden De plaats waar niet-gewonde en behandelde lichtgewonden worden ondergebracht in afwachting van de mogelijkheid tot terugkeer naar de eigen woongelegenheid of onderbrenging elders. Informatie die aan het personeel verstrekt wordt over de risico's, waaraan zij blootgesteld zullen zijn bij het bestrijden van het incident, de gevolgen daarvan en welke beschermingsmaatregelen te treffen IASV Pag. 14 van 24

15 : Bepalen van benodigde personele en materiële middelen Assistentieaanvraag Bijstandsaanvraag Opdracht inzet 2.3 Bepalen van benodigde personele en materiële middelen Bijstandsaanvraag Probleemveld Benodigde middelen Transport GHOR Beschikbare middelen Probleemveld Transport 2.3 Bepalen van benodigde personele en materiële middelen Bepalen van benodigde personele en materiële middelen - Bepalen van benodigde personele en materiële middelen: - begeleidend personeel; - transportmiddelen (brancards, rolstoelen, etc.); - verhuis- en/of vrachtwagens; - beschermingsmaterialen voor bijzondere (kunst)objecten. Assistentieaanvraag Benodigde middelen Beschikbare middelen Bijstandsaanvraag Opdracht inzet Probleemveld Transport en Aanvraag voor hulp/assistentie van eigen eenheden, eventueel vanuit de eigen veiligheidsregio Opsomming van middelen per soort die nodig zijn bij de bestrijding van, of voor de hulpverlening bij, een bepaald soort type incident Actuele beschikbare capaciteit van een bepaald soort middelen voor de bestrijding van het incident of het beperken van de gevolgen daarvan Aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag. Plan voor het incident waarin beschreven staat op welke wijze de ontruiming van een bepaald gebied zal plaats vinden en hoe de geëvacueerde mensen/ dieren opgevangen zullen worden Verstrekte opdracht tot de inzet van mens en middelen bij de bestrijding van een incident Bestuurlijk/tactisch aandachtsgebied t.b.v. aansturing en coördinatie. Omvat excepties, actiepunten, knelpunten, beslispunten, zwaartepunten. Transportmiddel/wijze t.b.v. vervoer slachtoffers/betrokkenen, benodigde middelen en/of eenheden (bijv. t.b.v. het begidsen) IASV Pag. 15 van 24

16 : Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld Beeld aandachtsgebied Nutsvoorziening 2.5 Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld Nutsvoorziening Maatregel of voorstel Maatregel of voorstel 2.5 Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld Bepalen welke Nutsvoorzieningen moeten worden afgeschakeld Beeld aandachtsgebied Maatregel of voorstel Nutsvoorziening en Het topo-, demo- en geografische beeld van het aandachtsgebied o.a. bewoning, bebouwing, bedrijvigheid, begroeiing, percelen en infrastructuur (wegen, water, sporen, nutsvoorzieningen etc.) Adviezen, Geadviseerde en/of afgekondigde maatregelen of (Interventie)voorstellen Nutsvoorziening in incident, ramp en/of effectgebied die al of niet afgeschakeld (of weer aangesloten) dient te worden IASV Pag. 16 van 24

17 1.5. Subproces: Beschikbaar krijgen van personeel en middelen 3. Beschikbaar krijgen van personeel en middelen sen GHOR 3.1 Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen 3.2 Gereed laten maken van opvanglocaties 3.3 Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen Gereed laten maken van opvanglocaties Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven 3. Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Beschikbaar krijgen van personeel en middelen - Beschikbaar krijgen van personeel en middelen 1.6. Activiteiten van het subproces 3.1 Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen 3.2 Gereed laten maken van opvanglocaties 3.3 Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven Beschikbaar krijgen van personeel en middelen - Activiteiten Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen Gereed laten maken van opvanglocaties Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven IASV Pag. 17 van 24

18 : Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen Besluit opschalen Besluit afschalen Besluit opschalen Alarmeringslijst Alarmeringscheck De-alarmering 3.1 Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen Besluit afschalen Benodigde middelen GHOR Piketlijst Transport Benodigde middelen Transport Aanwezigheidsmelding 3.1 Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen Aanwezigheidsmelding Alarmeringscheck Alarmeringslijst Benodigde middelen Besluit afschalen Besluit opschalen De-alarmering Piketlijst Transport Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen - Alarmeren personeel en regelen van benodigde middelen en Melding dat een functionaris op een afgesproken plek aanwezig is Controle dat alarmering daadwerkelijk ten uitvoer is gebracht Lijst van functionarissen die gealarmeerd moeten worden (en op welke wijze) in het geval zich een incident van een bepaalde omvang (GRIP-situatie) zich voordoet Opsomming van middelen per soort die nodig zijn bij de bestrijding van, of voor de hulpverlening bij, een bepaald soort type incident Besluit tot het afschalen van de inzet van mens en middelen bij het incident. Besluit tot het uitbreiden van de inzet van mens en middelen bij het incident. Wil je weten, ook om eventueel met de burgemeester te kunnen overleggen. Bericht dat incident (voor een groot gedeelte) bestreden is en dat bron- en/of effectgebied weer een bepaalde manier van veiligheid heeft. (Definitie is nog onduidelijk). Lijst van mensen en organisaties die (piket)dienst hebben Transportmiddel/wijze t.b.v. vervoer slachtoffers/betrokkenen, benodigde middelen en/of eenheden (bijv. t.b.v. het begidsen) IASV Pag. 18 van 24

19 : Gereed laten maken van opvanglocaties Opvanglocatie 3.2 Gereed laten maken van opvanglocaties Opvanglocatie 3.2 Gereed laten maken van opvanglocaties Opvanglocatie Gereed laten maken van opvanglocaties - Gereed laten maken van opvanglocaties en Plan voor het incident waarin beschreven staat op welke wijze de ontruiming van een bepaald gebied zal plaats vinden en hoe de geëvacueerde mensen/ dieren opgevangen zullen worden De plaats waar niet-gewonde en behandelde lichtgewonden worden ondergebracht in afwachting van de mogelijkheid tot terugkeer naar de eigen woongelegenheid of onderbrenging elders IASV Pag. 19 van 24

20 : Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven Overzicht Belanghebbenden 3.3 Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven Nutsvoorziening 3.3 Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven Nutsvoorziening Overzicht Belanghebbenden Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven - Alarmeren van derden, zoals Nutsbedrijven en Nutsvoorziening in incident, ramp en/of effectgebied die al of niet afgeschakeld (of weer aangesloten) dient te worden Overzicht van belanghebbenden: - bevolking/bewoners; - publiek/pers/media; - eigen eenheden; - huisartsen; - inspectie volksgezondheid; - (nuts)bedrijven - overige belanghebbenden IASV Pag. 20 van 24

21 1.7. Subproces: Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen 4. Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen 4.1 Instrueren van personeel 4.2 Inzetten personeel en middelen 4. Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen - Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen 1.8. Activiteiten van het subproces 4.1 Instrueren van personeel 4.2 Inzetten personeel en middelen Inzetten en instrueren van personeel en inzet van middelen - Activiteiten Instrueren van personeel Inzetten personeel en middelen voor -begeleiding ontruiming; -controle op ontruimde gebouwen, incl. afsluiten Nutsvoorzieningen; -bewaking ontruimde gebied (w.o. patrouilleren); -opvang op opvanglocaties; veiligstellen van bijzondere (kunst)objecten IASV Pag. 21 van 24

22 1.9. Subproces: Terugkeer GHOR 5. Terugkeer 5.1 Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is sen Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is 5.2 Regelen van terugkeer Regelen van terugkeer 5. Terugkeer Terugkeer Terugkeer Activiteiten van het subproces 5.1 Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is 5.2 Regelen van terugkeer Terugkeer - Activiteiten Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is Regelen van terugkeer: - begeleiding; - vervoer; - aansluiten Nutsvoorzieningen; - bekendmaken informatiepunt IASV Pag. 22 van 24

23 IASV Deelrapport D : Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is Besluit afschalen Besluit afschalen De-alarmering Advies/besluit terugkeer 5.1 Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is Advies/besluit terugkeer Advies tot opschalen/afschalen GHOR Advies tot opschalen/afschalen Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is Bepalen wanneer Bepalen wanneer en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is en onder welke voorwaarden terugkeer mogelijk is Advies tot opschalen/afschalen Advies/besluit terugkeer Besluit afschalen De-alarmering en Advies van lager coördinatieniveau aan hoger coördinatieniveau omtrent het te kiezen GRIP-niveau Advies of besluit dat het ontruimde of geëvacueerde gebied veilig is voor terugkeer Besluit tot het afschalen van de inzet van mens en middelen bij het incident. Bericht dat incident (voor een groot gedeelte) bestreden is en dat bron- en/of effectgebied weer een bepaalde manier van veiligheid heeft. (Definitie is nog onduidelijk) IASV Pag. 23 van 24

24 IASV Deelrapport D : Regelen van terugkeer Transport Transport Voorlichting/ persbericht Voorlichting/ persbericht GHOR Overzicht Belanghebbenden Nutsvoorziening 5.2 Regelen van terugkeer Overzicht Belanghebbenden Nutsvoorziening (Ontruimde/te ontruimen) objecten (Ontruimde/te ontruimen) subjecten (Ontruimde/te ontruimen) objecten (Ontruimde/te ontruimen) subjecten 5.2 Regelen van terugkeer Regelen van terugkeer - Regelen van terugkeer: - begeleiding; - vervoer; - aansluiten Nutsvoorzieningen; - bekendmaken informatiepunt. (Ontruimde/te ontruimen) objecten (Ontruimde/te ontruimen) subjecten Nutsvoorziening Overzicht Belanghebbenden Transport Voorlichting/ persbericht en Registratie van te ontruimen of ontruimde objecten (woningen, bedrijven, scholen etc.) Registratie van te ontruimen of ontruimde subjecten (mensen) Nutsvoorziening in incident, ramp en/of effectgebied die al of niet afgeschakeld (of weer aangesloten) dient te worden Overzicht van belanghebbenden: - bevolking/bewoners; - publiek/pers/media; - eigen eenheden; - huisartsen; - inspectie volksgezondheid; - (nuts)bedrijven - overige belanghebbenden. Transportmiddel/wijze t.b.v. vervoer slachtoffers/betrokkenen, benodigde middelen en/of eenheden (bijv. t.b.v. het begidsen) Inhoud van het bericht of televisiebeelden die via de media aan de omgeving wordt meegedeeld IASV Pag. 24 van 24

IASV. Uitwerking proces Preventieve Openbare Gezondheidszorg. Model IASV v1.4

IASV. Uitwerking proces Preventieve Openbare Gezondheidszorg. Model IASV v1.4 IASV Uitwerking proces Model IASV v1.4 Modeldatum/tijd: 28-4-2009 Informatiearchitect: Erik van den Berg, Frank Fledderus Projectleiding:Jeroen Jansen Inlichtingen: jeroen.jansen@raadmiv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

IASV. Uitwerking proces. Evacueren. IASV procesuitwerking 28-04-2009 1. Model IASV v1.4

IASV. Uitwerking proces. Evacueren. IASV procesuitwerking 28-04-2009 1. Model IASV v1.4 IASV Uitwerking proces Model IASV v1.4 Modeldatum/tijd: 28-4-2009 Informatiearchitect: Erik van den Berg, Frank Fledderus Projectleiding:Jeroen Jansen Inlichtingen: jeroen.jansen@raadmiv.nl 28-04-2009

Nadere informatie

IASV. Uitwerking proces Identificeren Slachtoffers. Model IASV v1.4

IASV. Uitwerking proces Identificeren Slachtoffers. Model IASV v1.4 IASV Uitwerking proces Model IASV v1.4 Modeldatum/tijd: 28-4-2009 Informatiearchitect: Erik van den Berg, Frank Fledderus Projectleiding:Jeroen Jansen Inlichtingen: jeroen.jansen@raadmiv.nl IASV procesuitwerking

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel Naar een gemeenschappelijk beeld Jeroen Neuvel Context Achtergrond PhD in ruimtelijke planning: Geographical dimensions of risk management Docent Integrale veiligheidskunde Deventer en Enschede Onderzoeker

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Informatiearchitectuur Sector Veiligheid

Informatiearchitectuur Sector Veiligheid KT ACIR Informatiearchitectuur Sector Veiligheid Hoofdrapport Resultaten IASV Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2007 Status: Definitief Auteurs: Mireille Beumer, Erik van den Berg, Ulfert Vos (liaison G-BIV)

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Crisisbeheersingsplan (deel 2)

Crisisbeheersingsplan (deel 2) Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Crisisbeheersingsplan (deel 2) Deelprocessen Wet rampen en zware ongevallen Op basis van het Handboek

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Versie /6

Versie /6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 13 Titel: Draaiboekcoördinator: Verkeer regelen Gerrit Kok Doelstelling: Wanneer een crisis zich voordoet is het niet ondenkbaar dat de normale gang van het verkeer ingrijpend

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Brandweeradvies Externe Veiligheid Speelboot in IJ-haven in Amsterdam Referentie: 0000019/RoEv-2013 Datum: 5 juni 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Risico s en veiligheid: communicatie en preparatie. 15 februari 2007 gemeenteraad

Risico s en veiligheid: communicatie en preparatie. 15 februari 2007 gemeenteraad (19-02-2007) Willeke Künath - 20070215 Presentatie vs raad comm veil risicos.pps Page 1 Risico s en veiligheid: communicatie en preparatie 15 februari 2007 gemeenteraad (19-02-2007) Willeke Künath - 20070215

Nadere informatie

3 Oppervlaktewater en waterkering

3 Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart crisistypen (dreigend) hoogwater (dreigend) laagwater (dreigende) waterverontreiniging en verontreiniging

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Jan van den Heuvel

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Jan van den Heuvel Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Jan van den Heuvel 5 maart 2016 Redenen oprichting ANVS 1. Beter aansluiten bij intentie van IAEA- en Euratom-regelgeving voor een nucleaire autoriteit:

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Deze samenvatting is een verkorte en bewerkte versie van de conceptversie van de Wet op de Veiligheidsregio s (werktitel). Het betreft geen interpretatie of

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur Omgevingszorg Proces: Ruimtebeheer Positionering van proces in structuur Doel van proces Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Datum Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Door ROC Oost-Nederland is een begin gemaakt om een samenhangend veiligheidsbeleid op te zetten. Het College van Bestuur heeft besloten dat er een 'Raamplan calamiteiten'

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Algemene definitie van een crisis

Algemene definitie van een crisis De definities Algemene definitie van een crisis Een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamentele waarden en normen van een sociaal systeem, welke bij een geringe beslissingtijd en

Nadere informatie