Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op

2 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN: ALGEMEEN A - 0 Inleiding en leeswijzer A - 1 Wettelijke grondslagen A - 2 Beleid en doelstelling A - 3 Voorbereiding en training A - 4 Risico s A - 5 Relatie met overige planvorming A - 6 Bijlagen DEEL B1 BASISPLAN B1 0. Inleiding en leeswijzer B1-1.1 Coördinatie- en gezagsstructuur: bestuurlijk B1-1.2 Coördinatie- en gezagsstructuur: operationeel B1-1.3 Coördinatie- en gezagsstructuur: schema B1-2.1 Samenstelling van staven en teams: bestuurlijk B1-2.1 Samenstelling van staven en teams: bestuurlijk B1-2.2 Samenstelling van staven en teams: operationeel B1-3 Opsomming van de hoofdprocessen DEEL B2 HOOFDPROCES COÖRDINATIE EN COMMANDOVOERING: GRIP NOORD- HOLLAND NOORD B2-0 Overzicht B2-1 GRIP Algemeen B2-2 GRIP Opschaling B2-3 GRIP Afschaling B2-4 GRIP 0 B2-5 GRIP 1 B2-6 GRIP 2 Rampenplan Heerhugowaard 2 0. Inhoudsopgave

3 B2-7 GRIP 3 B2-8 GRIP 4 B2-9 Crisisdreiging B3 1 DEELPLAN BRON- EN EFFECTBESTRIJDING BRANDWEER B3 1.0 Inleiding en leeswijzer B3 1.1 Algemeen B3 1.2 Coördinatie- en gezagsstructuur B3 1.3 Voorbereiding en uitvoering B3 2 DEELPLAN OPERATIONELE ONDERSTEUNING B3 2.0 Inleiding en leeswijzer B3 2.1 Algemeen B Taken en verantwoordelijkheden B Coördinatie- en gezagsstructuur B3 2.4 Voorbereiding en uitvoering DEEL B4 HOOFDPROCES GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN B4 1.0 Inleiding en leeswijzer B4 1.1 Wettelijke grondslagen B4 1.3 De relatie met andere processen B4 1.4 Voorbereiding en preparatie B4 2 Coördinatie- en gezagsstructuur B4 2.1 Coördinatie- en gezagsstructuur: GHOR B4 2.2 Geneeskundige Hulpverleningsketen somatisch, operationeel B4 2.3 Psychosociale Hulpverlening, operationeel B4 2.4 De structuur: Preventieve Openbare Gezondheidszorg, operationeel B4 3 GHOR-proces op hoofdlijnen B4 4 Geneeskundige Hulpverleningsketen B4 4.1 Beschrijving Geneeskundige Hulpverleningsketen: acute fase B4 4.2 Taken en verantwoordelijkheden Geneeskundige Hulpverleningsketen: acute fase Rampenplan Heerhugowaard 3 0. Inhoudsopgave

4 B4 4.3 Beschrijving Geneeskundige Hulpverleningsketen: intramurale fase B4 4.4 Taken en verantwoordelijkheden Geneeskundige hulpverleningsketen: intramurale fase B4 4.5 Beschrijving Geneeskundige Hulpverleningsketen: revalidatie en nazorg B4 4.6 Taken en verantwoordelijkheden Geneeskundige Hulpverleningsketen: revalidatie en nazorg B4 4.7 Overzicht procedures Geneeskundige Hulpverleningsketen B4 5.0 Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen en rampen B4 5.1 Beschrijving Psychosociale Hulpverlening: algemeen B4 5.2 Taken en verantwoordelijkheden Psychosociale Hulpverlening B4 5.3 Bevolkingszorg: Psychosociale nazorg aan slachtoffers B4 5.4 Bevolkingszorg: Psychosociale nazorg aan de (professionele) hulpverleners in Noord-Holland Noord B4 5.5 Overzicht procedures Psychosociale Hulpverlening B4 6.0 Preventieve Openbare Gezondheidszorg B4 6.1 Preventieve Openbare Gezondheidszorg: algemeen B4 6.2 Beschrijving POG: fase van alarmering en beoordeling B4 6.3 Beschrijving POG: fase van actief handelen B4 6.4 Beschrijving POG: fase van evaluatie en nazorg B4 6.5 Bevolkingszorg: gezondheidskundig/somatische nazorg en gezondheidsbewaking B4 6.6 Overzicht procedures POG DEEL B5 HOOFDPROCES POLITIETAKEN B5 1 Inleiding en Leeswijzer B5 2 Algemeen B5 3 Coördinatie- en gezagsstructuur B5 3.0 Inleiding en leeswijzer B5 3.1 Coördinatie- en gezagsstructuur B5 4 Taken en verantwoordelijkheden B5 4.0 Inleiding en leeswijzer B5 4.1 Functionarissen vanaf GRIP 1 B5 4.2 Functionarissen vanaf GRIP 2 B5 4.3 Functionaris GRIP 3/4 B5 4.4 Bereikbaarheidsvormen Rampenplan Heerhugowaard 4 0. Inhoudsopgave

5 B5 5 Voorbereiding en uitvoering B5 5.0 Inleiding en leeswijzer B5 5.1 Voorbereiding Politietaken B5 5.2 Beeld-, oordeels- en besluitvorming, alarmeren B5 5.3 Afzetten en afschermen (primair politieproces ordehandhaving) B5 5.4 Verkeer regelen (primair politieproces mobiliteit) B5 5.5 Handhaven rechtsorde (primair politieproces Orde handhaving) B5 5.6 Begidsen van hulpverlenende diensten (primair politieproces mobiliteit). B5 5.7 Ontruimen en evacueren (primair politieproces ordehandhaving) B5 5.8 Identificatie slachtoffers (primair politieproces slachtofferregistratie & -identificatie) B5 5.9 Strafrechtelijk onderzoek (primair politieproces opsporing) DEEL B6 HOOFDPROCES BEVOLKINGSZORG B6-1 DEELPLAN OPVANG EN VERZORGING B6 1.0 Inleiding en leeswijzer B6 1.1 Algemeen B6 1.2 Taken en verantwoordelijkheden B6 1.3 Coördinatie- en gezagsstructuur B6 1.4 Voorbereiding en uitvoering B6 2 DEELPLAN WAARSCHUWING & COMMUNICATIE B6 2.0 Inleiding en leeswijzer B6 2.1 Algemeen B Taken en verantwoordelijkheden B Coördinatie- en gezagsstructuur B6 2.4 Voorbereiding en uitvoering B6 3 DEELPLAN CRIB B6 3.0 Inleiding en leeswijzer B6 3.1 Algemeen B Taken en verantwoordelijkheden intern B6 3.3 Coördinatie-- en gezagsstructuur B6 3.4 Voorbereiding en uitvoering Rampenplan Heerhugowaard 5 0. Inhoudsopgave

6 B6 4 DEELPLAN NAZORG & IAC B Inleiding en leeswijzer B Algemeen B6 4.2 Informatie- en Adviescentrum (IAC) B6 4.3 Taken en verantwoordelijkheden B6 4.4 Coördinatie- en gezagsstructuur B6 4.5 Voorbereiding en uitvoering C1 DRAAIBOEK GEMEENTELIJKE RAMPENSTAF 0. Inleiding 2. Voorbereiding Gemeentelijke Rampenstaf 3. Alarmeringsschema 4. Werkinstructies C1-2 DRAAIBOEK GEMEENTELIJKE RAMPENSTAF 0. Noodbevoegdheden 1. Juridisch kader 2. Checklist gebruik noodbevoegdheden 3. Noodbevelen 4. Noodverordeningen 5. Model noodbevelen en -verordeningen C1-3 DRAAIBOEK GEMEENTELIJKE RAMPENSTAF Bijlage 1 Alarmeringsschema Gemeentelijke rampenstaf Bijlage 2 Werkinstructie Bekendmaken operationeel zijn GCC Bijlage 3 Noodbevelen en verordeningen Bijlage 4 Noodvoorzieningen telefonie Bijlage 5 Handleiding telefonie bij calamiteiten Bijlage 6 - Handreiking bestuurlijk handelen bij crises Rampenplan Heerhugowaard 6 0. Inhoudsopgave

7 C2 Inhoudsopgave draaiboeken gemeentelijke actiecentra Overzicht Inleiding In dit deel zijn de gemeentelijk rampenbestrijdingsprocessen uitgewerkt in draaiboeken. Deze dienen als leidraad tijdens een crisis. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: C2 1 DRAAIBOEK OPVANG EN VERZORGING 0. Inleiding en leeswijzer 2. Alarmeringsschema 3. Werkinstructies 3.1 Instructie voor Procesverantwoordelijke Opvang en Verzorging 3.2 Instructie voor Coördinator Actiecentrum Opvang en Verzorging 3.3 Instructie voor Medewerker Inhoudelijk 3.4 Instructie voor Medewerker Administratief 3.5 Instructie voor Medewerker Logistiek 3.6 Instructie voor Hoofd Opvanglocatie 3.7 Instructie voor Medewerker Opvanglocatie 3.8 Instructie voor Medewerker Opvanglocatie Eerste Hulp 4. Gegevens externen 4.1 Overzicht Vervoersbedrijven 4.2 Overzicht Opstapplaatsen 4.3 Overzicht Opvanglocaties 4.4 Benodigdheden / voorzieningen van opvanglocaties 4.5 Overzicht cateringbedrijven 4.6 Overzicht opvanglocaties vee en huisdieren 4.7 Overzicht EHBO verenigingen 5. Modelformulieren 6. Bijlagen 6.1 Alarmeringsschema GAC Opvang & Verzorging 6.2 Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken 6.3 Registratiekaart huisdieren 6.4 Gegevens Taxi Tromp 6.6 Convenant naam bedrijf 6.6 Overzicht bijzondere gebouwen HHW Rampenplan Heerhugowaard 1 C2 Hoofdproces Bevolkingszorg, Inhoudsopgave draaiboeken Gemeentelijke Actiecentra

8 C2 2 DRAAIBOEK WAARSCHUWING EN COMMUNICATIE 0. Inleiding en leeswijzer 2. Alarmeringsschema 3. Werkinstructies 3.1 Instructie voor Hoofd communicatie 3.2 Instructie voor Communicatieadviseur CMT 3.3 Instructie voor Coördinator Actiecentrum Communicatie 3.4 Instructie voor Teamleider Persvoorlichting 3.5 Instructie voor Medewerker Persvoorlichting 3.6 Instructie voor Voorlichter ROT 3.7 Instructie voor Voorlichter CoPI (ter plaatse) 3.8 Instructie voor Teamleider Publieksvoorlichting 3.9 Instructie voor Medewerker Publieksvoorlichting 3.10 Instructie voor Teamleider Interne communicatie 3.11 Instructie voor Medewerker Interne communicatie 3.12 Instructie voor Teamleider Media-watching 3.13 Instructie voor Medewerker Media-watching 4. Gegevens externen 4.1 Tolken 4.2. Adressenlijst media 5. Modelformulieren 5.1 Model persbericht 5.2 Model radiobericht 5.3 Bouwstenen voor een bewonersbrief 5.4 Bouwstenen voor een intern informatiebulletin 6. Bijlagen 6.1 Alarmeringsschema GAC Waarschuwing & Communicatie 6.2 Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken. 6.3 Preventief Voorlichtingsplan 6.4 Procedure Activering Waarschuwingsstelsel Rampenplan Heerhugowaard 2 C2 Hoofdproces Bevolkingszorg, Inhoudsopgave draaiboeken Gemeentelijke Actiecentra

9 C2 3 DRAAIBOEK CRIB 0. Inleiding en leeswijzer 2. Alarmeringsschema 3. Werkinstructies 3.1 Instructie voor Procesverantwoordelijke CRIB 3.2 Instructie voor Coördinator Actiecentrum CRIB 3.3 Instructie voor Contactpersoon Gemeente-Callcentre NRK* 3.4 Instructie voor Medewerker Administratief CRIB 3.5 Instructie voor Teamleider Registratie 3.6 Instructie voor Medewerker Registratie 3.7 Instructie voor Teamleider Verificatie 3.8 Instructie voor Medewerker Verificatie 3.9 Instructie voor Teamleider Inlichtingen 3.10 Instructie voor Medewerker Inlichtingen Frontoffice 3.11 Instructie voor Medewerker Inlichtingen Backoffice 4. Gegevens externen 5. Modelformulieren 5.1 NRK-formulier Registratie 5.2 I-RIS formulier Verzoek 5.3 NRK formulier Bericht 5.4 Model statuslijst Actiecentrum CRIB 6. Bijlagen 6.1 Alarmeringsschema GAC CRIB 6.2 Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken C2 4 DRAAIBOEK NAZORG & IAC 0. Inleiding en leeswijzer 2. Alarmeringsschema 3. Werkinstructies 3.1 Instructie voor Procesverantwoordelijke Nazorg 3.2 Instructie voor Coördinator Actiecentrum Nazorg 3.3 Instructie voor Teamleider Rouwverwerking Rampenplan Heerhugowaard 3 C2 Hoofdproces Bevolkingszorg, Inhoudsopgave draaiboeken Gemeentelijke Actiecentra

10 3.4 Instructie voor Medewerker Rouwverwerking 3.5 Instructie voor Teamleider Schade (CRAS) 3.6 Instructie voor Medewerker Schade 3.7 Instructie voor Teamleider Bijstand 3.8 Instructie voor Medewerker Bijstand 3.9 Instructie voor Teamleider Herhuisvesting 3.10 Instructie voor Medewerker Herhuisvesting 3.11 Instructie voor Teamleider IAC 3.12 Instructie voor Baliemedewerker IAC 3.13 Instructie voor Contactpersoon IAC 3.14 Instructie voor Telefonist IAC 3.15 Instructie voor Medewerker Administratief 4. Gegevens externen 4.1 Uitvaart 4.2 Schade 4.3 Bijstand 4.4 Overzichten herhuisvesting 5. Modelformulieren 6. Bijlagen 5.1 Modelformulier Melding schade <voorval> 5.2 Voorbeeldbrief Verzoek gebruikmaking persoons-gegevens CRIB 6.1 Alarmeringsschema GAC Nazorg & IAC 6.2 Werkinstructie `Operationeel zijn bekend maken` 6.3 Afspraken hulp- en dienstverlenende instanties IAC 6.4 Draaiboek bij rampen van het Verbond van Verzekeraars C2 5 DRAAIBOEK OPERATIONELE ONDERSTEUNING 0. Inleiding en leeswijzer 2. Alarmeringsschema 3. Werkinstructies 3.1 Instructie voor Procesverantwoordelijke Operationele Ondersteuning 3.2 Instructie voor Coördinator Actiecentrum Operationele Ondersteuning 3.3 Instructie voor Teamleider Infrastructuur 3.4 Instructie voor Teamleider Logistiek 3.5 Instructie voor Teamleider Nooddrinkwater 3.6 Instructie voor Medewerker Distributiepunt 3.7 Instructie voor Teamleider Ondersteuning 3.8 Instructie voor Medewerker Administratief 4. Gegevens externen 4.1 Toegankelijk/ begaanbaar maken infrastructuur Kaart met wegbeheerders Rampenplan Heerhugowaard 4 C2 Hoofdproces Bevolkingszorg, Inhoudsopgave draaiboeken Gemeentelijke Actiecentra

11 4.1.2 Afzettingen Noodwegen / reparaties Leveranciers wegenbouwmaterialen Vervoer Zand- en grondhandel Graafmachines Reiniging Milieubedrijven 4.2 Logistieke voorzieningen Leveranciers brandstof-, olie- en smeermiddelen Cateringbedrijven Transportbedrijven goederen 4.3 Nooddrinkwater Waterleidingbedrijf VROM Gevoelige afnemers Distributiepunten Leveranciers tenten en kachels 4.4 Milieuzorg en herstel getroffen gebied Aannemers Specialisten Afvalverwerkende bedrijven Reinigingsbedrijven Waterschap Rijkswaterstaat Inspecties en Diensten GGD RIVM 4.5 Gemeentelijke ondersteuning Afzettingen (dranghekken) Transport Toiletvoorzieningen Veevervoer 5. Modelformulieren 6. Bijlagen 6.1 Alarmeringsschema GAC Operationele Ondersteuning 6.2 Werkinstructie `Operationeel zijn bekend maken 6.3 Convenant EcoLoss 6.4 Convenant naam bedrijf 6.5 Convenant naam bedrijf 6.6 Nooddrinkwater verstrekking 6.7 Elektriciteitsuitval (Net)werkkaart stroomuitval Rampenplan Heerhugowaard 5 C2 Hoofdproces Bevolkingszorg, Inhoudsopgave draaiboeken Gemeentelijke Actiecentra

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Drechterland 2008

Rampenplan Gemeente Drechterland 2008 Over dit document Rampenplan Gemeente Drechterland 2008 Doel Het doel van dit document is het vastleggen van het model rampenplan Noord-Holland Noord. Hierdoor wordt een uniforme rampenbestrijding in de

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp I- O Inleiding en inhoudsopgave Deel I - asisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

B5 Hoofdproces Politietaken

B5 Hoofdproces Politietaken B5 Hoofdproces Politietaken B5 1 Inleiding en Leeswijzer Inleiding De politie is verantwoordelijk voor het hoofdproces Politietaken. Hieronder vallen de deelprocessen: beeld-, oordeels- en besluitvorming

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4-0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Dit deelplan heeft betrekking op de wijze van organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C1 Draaiboek Gemeentelijke rampenstaf Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 C1 Draaiboek Gemeentelijke rampenstaf Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5

Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 DEELPLAN ONTRUIMEN EN EVACUEREN Gemeentelijk Draaiboek Ontruimen en Evacueren Deelproces 5 Versie 05/2007 Datum: 22 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns

Nadere informatie

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen:

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: B1 Inleiding en leeswijzer Deel B1 - Basisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Procesbeschrijving in hoofdlijnen

Procesbeschrijving in hoofdlijnen E Procesbeschrijving in hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 PROCESSEN: 1A Alarmering bestuur en uitvoerenden 3 1B Interne alarmering 4 2 Bron- en effectbestrijding 5 3 Voorlichting 7 4 Waarschuwen van

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009

Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Rampenplan Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. 11 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL 1: Organisatie rampenbestrijding Inleiding... 5 Karakter en doel

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 60 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen..4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doel...4 1.3

Nadere informatie

B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer

B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding B3-1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding De brandweer is verantwoordelijk voor het hoofdproces bron- en effectbestrijding.

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

GEMEENTE. Draaiboek 18. Voorlichten en Informeren. Deel 3

GEMEENTE. Draaiboek 18. Voorlichten en Informeren. Deel 3 GEMEENTE Draaiboek 18 Voorlichten en Informeren Deel 3 Documentbeheer Vastgesteld door Projectgroep Voramp Datum 25052009 Datum laatste wijziging 25052009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie 0.2 Paginanummer

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10

IASV. Deelrapport D. Ontruimen (niet gevalideerd) Model IASV v10 IASV Deelrapport D (niet gevalideerd) Model IASV v10 Modeldatum/tijd: 27-7-2007 Informatiearchitect: Erik van den Berg Projectleiding: Mireille Beumer Inlichtingen: mireille.beumer@minbzk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 24 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel 2

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel 2 REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014 Deel 2 Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vastgesteld op: 19 december 2012 Versie Afstemming in Ten behoeve

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Concept Regionaal crisisplan deel II

Concept Regionaal crisisplan deel II Concept Regionaal crisisplan deel II Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Leiding en coordinatie... 7 3. Bevolkingszorg... 8 3. 1 Proces Communicatie... 9 3.1.1 Deelproces analyse en advies...

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Delft

Rampenplan Gemeente Delft Rampenplan Gemeente Delft Crisisplan voor de gemeentelijke organisatie en Rampenplan in de zin van de Wet rampen en zware ongevallen 2005-2009 Versie 2.0 Vaststellend orgaan College van B & W van Delft

Nadere informatie

Crisisbeheersingsplan (deel 2)

Crisisbeheersingsplan (deel 2) Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Crisisbeheersingsplan (deel 2) Deelprocessen Wet rampen en zware ongevallen Op basis van het Handboek

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Crisisplan 2012-2015 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Laatst bijgewerkt op: 30-1-2012 RBT / GBT ROT. CoPI. Veldeenheden

Crisisplan 2012-2015 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Laatst bijgewerkt op: 30-1-2012 RBT / GBT ROT. CoPI. Veldeenheden HOOFDSTRUCTUUR RBT / GBT Bevolkingszorg ROT Brandweerzorg Geneeskundige Zorg Meldkamer (MON) Politiezorg Sectie OIV CoPI Veldeenheden De onderdelen van de crisisorganisatie: Voor het aansturen van de crisisorganisatie

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie