Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord"

Transcriptie

1 i Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met trots presenteer ik het jaarverslag van Dit jaarverslag is al scrummend samen met stakeholders tot stand gekomen. Een Jaarverslag maak je niet voor jezelf, maar vooral voor en met anderen. Deze andere, energieke werkwijze staat centraal voor John Jorritsma, voorzitter SNN

2 i SNN Jaarverslag 2013 Van de voorzitter In 2013 is 45 miljoen euro door het SNN geïnvesteerd in de noordelijke economie. Voor ondernemers in het mkb, de motor van onze economie, levert het SNN dienstverlening op maat. Denk aan regelingen om investeringen, innovatie of toerisme te stimuleren. In 2013 ging het om 11 miljoen. Daar is een nieuwe markt bijgekomen: particulieren die subsidie kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. Aanvragen kan nu ook digitaal. Wel zo makkelijk met uw Ipad op de bank. Europa maakt het verschil in Noord-Nederland. Dit jaar boekten we een aantal klinkende lobbyresultaten voor Noord-Nederland. Staatssecretaris Dijksma honoreerde de innovatieve kracht van deze regio. Zij stelde de Tweede Kamer voor om bijna 21 procent uit het Europees Fonds voor het Noorden te bestemmen, in totaal 122 miljoen. Een beloning voor een jarenlange gezamenlijke inzet van de noordelijke public affairs machine. Als managementautoriteit haalde het SNN het laagste landelijke foutpercentage in de verantwoording van haar projecten, slechts 0,21%. Ook het succes rond het behoud van Defensie-onderdelen mag er zijn. Sluiting van de vliegbasis in Leeuwarden en de Johan Willem Frisokazerne in Assen is voorkomen door goed onderling teamspel. Hier in Noord-Nederland zetten we vooral in op goede gezondheid, gezond voedsel, schoon water en duurzame energie. Thema s waar we sterk in zijn en die passen bij de Europese uitdagingen. Samenwerking is het sleutelwoord. Met ondernemers, onderwijsinstellingen en onze maatschappelijke partners. De overheden als facilitator die daar waar nodig zorgt voor financiële rugwind. Onze regionale innovatiestrategie (RIS3) vormt daarbij ons kompas. Deze innovatieagenda vraagt om gerichte investeringen in een open noordelijk innovatieklimaat. We hebben als regio alle kernkwaliteiten in huis om een toonaangevende economische voorloper in Europa te zijn. Daar ligt voor ons de uitdaging de komende jaren. Het sluiten van de juiste coalities met de juiste partners. Doet u mee?

3 i Ga naar Investeringen in de noordelijke economie 01 SNN: drie provincies, één doel Samen met anderen is de toekomst De waarde van de gezamenlijke lobby Met subsidie sneller naar succes SNN Bedrijfsvoering

4 i Investeringen in de noordelijke economie SNN voerde in 2013 verschillende programma s en regelingen uit. Bestemd voor onder andere MKB, clusters, maar ook particulieren. Waar is dat geld heen gegaan? Wat waren de effecten? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Hoeveel subsidies zijn er toegekend? En aan wie?

5 Draagt bij aan: Versterken kennis op gebied van vijf economische speerpunten werkgelegenheid Draagt bij aan: Samenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen Innovatie Werkgelegenheid Kennisclusters Versterking noordelijk bedrijfsleven Attratieve regio s en steden, toerisme Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers overheden kennisinstellingen Naar Programma s Draagt bij aan: opwaardering stedelijke voorzieningen, bedrijventerreinen meer werkgelegenheid en investeringen in toeristische sector Individuele ondernemingen Particulieren Naar Regelingen Draagt bij aan: meer energiebesparende maatregelen door particulieren en woningcorporaties Draagt bij aan: investeringen in sterkere toeristische sector Energiebesparing Investeringen toerisme en overig Innovatie Draagt bij aan: Mkb stimuleren tot innovatie en onderzoek en ontwikkeling

6 i SNN: drie provincies, één doel Het SNN brengt partijen samen, stimuleert innovatie en jaagt die zoveel mogelijk aan met subsidies. Al meer dan twintig jaar zijn we de stem van het verenigde Noorden: Drenthe, Fryslân en Groningen. De samenwerking heeft één centraal doel: de economie in het Noorden versterken. Daarin spelen de vier grote steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden een belangrijke rol.

7 i SNN: drie provincies, één doel Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden, ook in het buitenland, versterkt het SNN de noordelijke economie. We fungeren hierin als bestuurlijke organisatie, managementautoriteit, lobbyorganisatie en netwerkorganisatie: De drie noordelijke provincies en de vier grote steden stemmen in SNN-verband hun ruimtelijkeconomisch beleid op elkaar af. Ook kijken we geregeld over de grenzen. Zo zijn er belangrijke samenwerkingsverbanden met Noordwest-Duitsland (Nedersaksen), Noordoost-Europa en Noordwest- Rusland. Als managementautoriteit beheren en verdelen we de subsidies vanuit het Rijk en Europa. In de periode ging het om bijna 1 miljard euro, in de periode om bijna 400 miljoen euro. Al dat geld is daadwerkelijk in de economie geïnvesteerd, verdrievoudigd door de investeringen die het bedrijfsleven en overheden daar zelf in hebben gedaan. De subsidie gaat naar grote infrastructurele en innovatieprojecten, maar is ook bestemd voor stimuleringsregelingen voor het regionale midden- en kleinbedrijf, de motor van de noordelijke economie. De drie provincies en de vier grote steden werken binnen het SNN samen in de richting van het Rijk en de Europese Unie. We hebben een gemeenschappelijke agenda en komen op voor de belangen van Noord-Nederland. Het SNN laat zien wat er in het Noorden gebeurt en wat er nodig is om die dynamiek te versterken. Een sterke gezamenlijke lobby waar niemand om heen kan (zie hoofdstuk 4). Als netwerkorganisatie hebben we een netwerkfunctie voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. We zijn het loket voor overheden, instellingen en bedrijven die een project of activiteit in of met Noord-Nederland willen starten. We brengen partijen bijeen en scheppen of versterken de randvoorwaarden om projecten tot een succes te maken. Hieronder een aantal concrete voorbeelden. Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

8 i SNN: drie provincies, één doel Bestuurlijke afstemming: elkaar op de hoogte houden! Op 25 juni 2013 kwamen zo n 50 Statenleden van Drenthe, Fryslân en Groningen op initiatief van SNN bij elkaar in het provinciehuis van Drenthe. De Statenleden wisselden informatie uit over de stand van zaken rond de Europese programma s, de samenhang met de RIS3 strategie en de Noordervisie. Onder leiding van de voorzitter SNN, Commissaris van de Koning in Fryslân, John Jorritsma en met deskundige inbreng van gedeputeerden Yvonne van Mastrigt, Rein Munniksma en Ard van der Tuuk spraken de Statenleden over de inhoud van verschillende programma s: POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma), EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en Interreg (Interregionaal programma). SNN organiseert regelmatig een gezamenlijke Statenbijeenkomst en zorgt er zo voor dat Statenleden van de drie provincies goed geïnformeerd worden. Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

9 i SNN: drie provincies, één doel SNN als managementautoriteit In 2013 voerde SNN als managementautoriteit twee lopende programma s uit: Koers Noord, gefinancierd door het Rijk en het Operationeel Programma Noord, gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het EFRO jaarverslag is hierover meer te lezen. Beide fondsen waren in 2012 uitgeput. Dankzij vrijkomende gelden kon in 2013 een derde tender met een budget van 10 miljoen euro uitgeschreven worden. In 2013 is SNN aangewezen als managementautoriteit voor de uitvoering van het EFRO-programma in de nieuwe periode Een belangrijk onderdeel van het werk van de managementautoriteit is het controleren en verantwoorden van de verstrekte subsidies. Het werk van SNN wordt vervolgens gecontroleerd door de Auditautoriteit van het Ministerie van Financiën. Eind 2013 werd bekend dat 99.8% van de verantwoording van de in 2012 gedeclareerde projecten goed is gegaan. Met een foutpercentage van slechts 0.21% behoort SNN tot de top drie van de EU managementautoriteiten in de 273 Europese regio s! Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

10 i SNN: drie provincies, één doel Betere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad: samen optrekken! Het SNN, de provincie Overijssel en NS hebben de gezamenlijke ambitie om inwoners van Noord- Nederland snel en comfortabel van deur tot deur te brengen met het openbaar vervoer. Om deze ambitie waar te maken is de Ontwikkelagenda Noord-Nederland opgesteld. Noord Nederland is uniek in deze aanpak: samen met de NS en het Rijk om tafel! In 2013 is gewerkt aan de zeven projecten uit de Ontwikkelagenda. Voorbeelden zijn meer treinen tussen Groningen en Zwolle, de komst van de Hanzelijn en de stapsgewijze uitbreiding van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Zwolle. Eind 2013 maakte staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bekend dat Rijk en provincies 225 miljoen euro uittrekken voor de aanpak van het spoorknooppunt Zwolle. Het treinverkeer voor grote groepen reizigers in Noordoost-Nederland en de verbinding met de Randstad worden hierdoor sterk verbeterd.. Resultaten die alleen mogelijk zijn door samen op te trekken als partners in mobiliteit. Ik ben trots dat we dit in Noord-Nederland tot stand hebben gebracht. Een geweldige impuls voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland en een attractief aanbod voor de klant aldus Ingrid Thijssen, directeur NS reizigers. Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

11 i SNN: drie provincies, één doel SNN jaagt innovatie aan met 123subsidie.nl 123subsidie.nl is een initiatief van het SNN met als doel noordelijke ondernemers snel en gratis toegang te bieden tot beschikbare financieringsmogelijkheden. In 2013 heeft de website de European Price for Innovation gewonnen. Met het prijzengeld van ,- is de website geoptimaliseerd in samenwerking met de ondernemers. Bekijk hier het ingezonden filmpje over 123subsidie.nl. Ondernemers vinden het prettig om snel te kunnen zien wat een bepaalde regeling inhoudt. Zo heeft ook de heer Blauw, algemeen directeur van Verkley BV Drachten, goede ervaringen met 123subsidie.nl, De site is heel duidelijk en laagdrempelig. Om de website te optimaliseren heeft SNN meerdere ondernemers gevraagd om input en tips. Dat gebeurde onder andere tijdens een ontbijtsessie met ondernemers en tijdens de Week van de Ondernemer. Doorgevoerde verbeteringen zijn bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de looptijd van subsidies, bredere zoekopties en de mogelijkheid om eerdere zoekresultaten op te slaan. De nieuwe website is inmiddels gelanceerd. Kijk voor het resultaat op Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

12 i Samen met anderen is de toekomst Vanaf 2014 wil het SNN nog meer dan voorheen een open organisatie zijn die het noordelijke netwerk ondersteunt bij het bereiken van haar doelen. Naast een verbinder en organisator willen we een moderne dienstverlener zijn voor onze klanten en subsidieontvangers. Dat kunnen we alleen samen bereiken en daarbij is ieder talent en inzet nodig.

13 i Samen met anderen is de toekomst Uitdagingen voor de toekomst In Noord-Nederland zijn er stevige ambities geformuleerd voor de nieuwe Europese programmaperiode In Europa is Innovatieve, duurzame en inclusieve economische groei het kerndoel. Europa moet zich onderscheiden ten opzichte van de rest van de wereld door slimme en groene groei, met inschakeling van zoveel mogelijk werkenden. De Noord-Nederlandse ambities, onderbouwd in de noordelijke innovatieagenda (RIS3), sluiten daar volledig op aan. De gezamenlijke uitwerking van deze agenda realiseren is voor alle betrokken partijen in Noord-Nederland een enorme uitdaging. Focus en resultaatgerichtheid zijn de sleutelwoorden in de nieuwe Europese periode. Deze trend zet zich naar verwachting versterkt voort na Dit uit zich niet alleen in de eisen aan uit te voeren programma s en projecten, maar ook in de financiering daarvan. Er komt minder Europees geld direct naar de regio s. In deze periode leidt dat al tot een vermindering van de hoeveelheid EFRO-middelen (inclusief rijkscofinancieringsmiddelen) in Noord-Nederland. Om Europees geld succesvol in te zetten voor de Noord-Nederlandse economie, zijn in de toekomst hoogwaardige projecten met sterke Europese partners nodig. Dit vraagt ook een nieuw soort noordelijke samenwerking. De wensen en verwachtingen van noordelijke partners spelen meer dan voorheen een rol. Daarnaast dwingen beperktere financiële middelen ons tot aanpassen van onze organisatie en werkprocessen. We zullen onze subsidiekennis breder inzetten door ook voor andere overheidsinstanties de uitvoering van subsidieregelingen op ons te nemen. Maar ook digitalisering en sociale platforms, voor het delen van kennis en contacten, zijn toekomstige uitdagingen. De uitdagingen liggen in het sluiten van de juiste coalities met de juiste partners. Lees hieronder meer over de toekomstige uitdagingen waar Noord-Nederland en de SNN- organisatie voor staan. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

14 i Samen met anderen is de toekomst De innovatieagenda voor slimme, duurzame en inclusieve groei Noord-Nederland werkt al jaren aan economische ontwikkeling en groei. Mede gestimuleerd door Europa hebben bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Noord-Nederland de handen ineen geslagen. Ze stelden een gezamenlijke innovatieagenda op voor economische groei en maatschappelijk effect tot Deze innovatieagenda is de uitwerking van de Noordervisie en de RIS3 Strategie. Innovatie: één koers-één agenda één alliantie Noord-Nederland Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan één integrale agenda voor het benutten van onderzoek, het realiseren van innovaties en het stimuleren van ondernemerschap. Dit gebeurt onder regie van de tijdelijk ingestelde Taskforce RIS3 Noord-Nederland (zie kader). De agenda moet laten zien waar Noord-Nederland in wil investeren. Het streven is om tegelijkertijd maatschappelijk effect en economisch resultaat te boeken. De agenda vormt het richtinggevende kader voor publieke en private investeringen in innovatie en voor inzet van Europese middelen. Innovatieagenda: uitwerking van Noordervisie en RIS3 strategie De agenda bouwt voort op de Noordervisie en de RIS3 strategie. Daarin is afgesproken om te werken aan een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van Noord-Nederland in een Europees perspectief. Dat doen we door de aanwezige innovatiekracht in te zetten om oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. Denk aan gezondheid, voedselzekerheid, groene energie en schoon water. We doen dat op zo n manier dat niet alleen ons bedrijfsleven profiteert, maar de hele samenleving. We gaan voor investeringen in innovatie met zowel maatschappelijk als economisch effect, aldus Yvonne van Mastrigt, voorzitter Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN en gedeputeerde bij provincie Groningen. De Taskforce RIS3 Noord- Nederland is een tijdelijke stuurgroep, waarin VNO-NCW, MKB-Noord, RUG, UMCG, Hanzehogeschool, NHL, Stenden, Van Hall Larenstein, de MBO-instellingen in Noord- Nederland, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden intensief samenwerken aan de Innovatieagenda. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

15 i Samen met anderen is de toekomst EU-themafondsen Noord-Nederland moet naar het geld toe bewegen De Europese financieringsmogelijkheden verdwijnen niet, maar verschuiven wel. Veel geld bevindt zich in de Europese themafondsen. Een voorbeeld hiervan is het Horizon 2020 fonds (hiernaast bestaan nog 10 andere fondsen). Dit geld komt echter niet automatisch naar een regio toe. Hiervoor moeten regionale partners, in combinatie met vaak drie tot vier internationale partners, projecten ontwikkelen en indienen. Deze projecten worden in concurrentie met projecten uit heel Europa, beoordeeld en toegekend of afgewezen. Om succesvol Europees geld in te kunnen zetten voor de Noord- Nederlandse economie moeten er dus goede projecten worden ontwikkeld met sterke Europese en regionale partners. Goed voorbeeld: Interreg B Noordzee Noord-Nederland is op een aantal fronten al georganiseerd om aan bovenstaande uitdaging vorm te geven. Zo levert het Interreg B Noordzeeprogramma al enige jaren sterke projecten, met een goed Europees partnernetwerk en sleutelposities om de voortgang van programma s te beïnvloeden. In de programmaperiode zijn ruim 40 projecten ontwikkeld waarin Noord-Nederland actief is, waardoor 13 miljoen euro naar het Noorden is gevloeid. Coördinatoren bij de provincies en het SNN beheren een sterk partnernetwerk en bevorderen projectontwikkeling. Daarnaast heeft Noord-Nederland via het SNN strategische posities in het Monitoring Committee en Steering Committee. Dit geeft directe mogelijkheden om het programma vanuit Noord-Nederland te beïnvloeden. Uiteraard wil Noord-Nederland deze belangrijke plaatsen behouden voor de periode , want in deze periode is er 140 miljoen beschikbaar voor nieuwe projecten. De succesformule van de organisatie rond Interreg B Noordzee verdient navolging om ook in de vele Europese themafondsen (waarin alleen al in het Horizon 2020-programma 70 miljard euro beschikbaar is) succesvol te zijn. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

16 i Samen met anderen is de toekomst Om een moderne dienstverlener voor klanten, partners en subsidieontvangers te zijn, volgt in 2014 een grote digitaliseringsslag. Een greep uit onze plannen: klantenportaal, zelf je gegevens online aanpassen en digitale handtekeningen, zoals DigiD en eherkenning, worden de standaard. Maar we werken vanaf 2014 ook aan uitbreiding van de diensten van 123subsidie.nl en netwerken en ondersteuning van samenwerking met sociale platforms, aldus Eise van der Sluis, directeur SNN. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

17 i Samen met anderen is de toekomst Meer regelingen voor meer opdrachtgevers en meer doelgroepen We willen onze subsidiekennis breder inzetten. Daarom voeren we steeds vaker subsidieregelingen uit in opdracht van andere opdrachtgevers, aanvullend op de drie noordelijke provincies en de vier grote gemeenten. Ook de doelgroepen van de subsidieregelingen veranderen: steeds vaker voert het SNN grote en kleine regelingen uit gericht op particulieren. In 2013 heeft deze dienst zich al uitgebreid en in 2014 zal dit toenemen. Bouwpakket Hoogeveen: energie besparen en de bouwsector stimuleren! Gemeente Hoogeveen is een voorbeeld van een nieuwe opdrachtgever, met een regeling gericht op particulieren. De gemeente wilde beweging brengen in de lokale woningmarkt en daarbij werkgelegenheid in de bouwsector stimuleren. Zij vond in SNN een partner om efficiënt een regeling uit te voeren om energiemaatregelen in de eigen woning te stimuleren. In 2014 wordt deze samenwerking voortgezet. Het bouwpakket omvat ook andere maatregelen, zoals verlaging van de bouwleges en korting op bouwkavels. Door het succes van het Hoogeveens Bouwpakket zijn er 35 extra mensen aan de slag in de Hoogeveense bouwsector. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

18 i De waarde van gezamenlijke lobby De drie provincies en de vier grote steden trekken binnen het SNN samen op in de richting van het Rijk en de Europese Unie. We hebben een gemeenschappelijke agenda en komen op voor de belangen van Noord-Nederland. Het SNN laat zien wat er in het Noorden gebeurt en wat er nodig is om die dynamiek te versterken. Een sterke gezamenlijke lobby waar niemand om heen kan.

19 i De waarde van de gezamenlijke lobby Lobbyen, hoe werkt dat eigenlijk? Wie doet dan wat? SNN heeft lobbyisten in Brussel en Den Haag. Zij tasten voortdurend af wat er gaande is bij de EU en het Rijk en signaleren actuele en nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens attenderen zij de juiste personen in bestuurlijk en ambtelijk Noord-Nederland. Uiteraard staan de lobbyisten vooraan bij de begrotingscyclus, zowel in Brussel als in Den Haag. Dat is het moment waarop Noord-Nederland scherp moet zijn en voor haar belangen moet opkomen. In 2013 kwam de lobby rond het structuurfonds EFRO in een stroomversnelling. In Brussel, waar de begroting werd vastgesteld, én in Den Haag, waar de verdeling van het budget over de landsdelen aan de orde was. Klik op Lobby EFRO voor een nadere toelichting. Zo was het kabinet vorig jaar van plan om te bezuinigen op Defensie en rijksdiensten. Lees verder onder Lobby Defensie. De SNN lobbyisten maken regelmatig ook Noord-Nederlandse ondernemers wegwijs in Brussel. Klik op Lobby met ondernemers voor twee praktische voorbeelden. SNN is niet alleen actief in Brussel en Den Haag. We zetten ons ook in voor een duurzame samenwerking met partners in Leningrad Oblast, een provincie in Rusland. Lees meer onder Agro in Rusland. Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

20 i De waarde van de gezamenlijke lobby Groot aandeel uit Europees Fonds voor het Noorden Hoeveel geld komt in de nieuwe EFRO-programmaperiode beschikbaar voor Noord-Nederland? Mogen we zelf het EFRO-budget beheren of wordt het één grote landelijke pot? Dat waren de grote vragen in Onder strakke regie van het SNN heeft de krachtige lobby in zowel Brussel als Den Haag tot succes geleid. SNN beheert budget voor Noord-Nederland Het totale beschikbare budget voor EFRO wordt in de komende periode een stuk kleiner. Het SNN wilde een verdeling over de verschillende regio s, die recht zou doen aan de specifieke behoeften en uitdagingen. Noord-Nederland is goed op weg, maar heeft een inhaalslag te maken. Daar is extra geld voor nodig. Dus pleitte het SNN voor een fors aandeel in het EFRObudget voor Noord Nederland, niet afgemeten aan inwoneraantal. Dat is gelukt. De komende periode is 122 miljoen euro beschikbaar, 20,4 procent van het beschikbare budget voor heel Nederland. Als Noord-Nederlandse regio beheren we dit budget zelf, binnen de kaders die Brussel heeft vastgesteld. SNN blijft daarmee dé managementautoriteit voor het EFRO-budget. Eén boodschap Dit succes is behaald door binnen het SNN een goede taakverdeling af te spreken. Iedereen zat op dezelfde lijn en ging met één boodschap op pad. Het goede teamwork onder strakke leiding van de SNN lobbyisten heeft dus vruchten afgeworpen. https://twitter.com/eisevandersluis/status/ Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

21 i De waarde van de gezamenlijke lobby Succesvolle lobby voor behoud Defensie-onderdelen Op Prinsjesdag 2013 maakte het kabinet de inkrimping van de vliegbasis in Leeuwarden en de sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen bekend. Een aanzienlijk verlies in banen, direct en indirect. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de gemeenten Leeuwarden en Assen trokken onder leiding van de SNN-lobby gezamenlijk op richting Den Haag. Behoud van werkgelegenheid was het doel. Commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar, waarnemend burgemeester van Assen Carrie Abbenhues en landelijk voorzitter van de ChristenUnie, Piet Adema traden op als bepleiters van dit Noord-Nederlandse doel. Vanuit de Tweede Kamer heeft ook de ChristenUnie zich hard gemaakt voor deze zaak. Deze gezamenlijke actie leidde tot aanpassing van de plannen in Den Haag. Kazerne en vliegbasis blijven, zodat deze werkgelegenheid behouden blijft voor Noord-Nederland. Bekijk hier het filmpje Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

22 i De waarde van de gezamenlijke lobby Soms is de omweg via Brussel nodig voor beweging in eigen regio SNN lobbyist Sigrid Sengers Brussel honoreert aanvraag van 199 miljoen euro Het Samenwerkingsproject Woodspirit (bestaande uit de bedrijven BioMCN, Siemens Nederland, Linde en Visser & Smit Hanab) klopte aan bij SNN. Zij hadden een miljoenenaanvraag ingediend in Brussel. Maar een EU-subsidie van 199 miljoen binnenhalen vraagt meer dan een goede aanvraag schrijven. Woodspirit vroeg de lobbyisten van het SNN om hulp. Wat volgde was een goede samenwerking van informatie ophalen, delen en op het juiste moment met de juiste personen lunchen. Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

23 i De waarde van de gezamenlijke lobby Samen werken aan productieverhoging in de landbouw In 2013 is het Government to Government project Agro Valley succesvol afgerond. Binnen dit project is samengewerkt met de Leningrad Oblast (een Russische provincie rondom St. Petersburg). Doel was om de aardappelteelt in de Leningrad Oblast te verbeteren en kansen te creëren voor Noord-Nederlandse bedrijven in deze sector. In het Agro Valleyproject werkten agronomen van kennisinstellingen, agrarisch adviseurs, deskundigen bij bedrijven en overheden nauw samen. De winst van samenwerking Voor de Leningrad Oblast is de succesvolle introductie van het gouden driehoekmodel het belangrijkste resultaat, aldus Max van den Berg, Commissaris van de Koning in Groningen en SNN portefeuillehouder internationale samenwerking. Dat bedrijven voor kennis betalen en dat een universiteit kennis vermarkt, zijn in Rusland geen gangbare concepten. Aanvankelijk konden onze Russische partners zich daar weinig bij voorstellen. Maar gaande het project werd steeds duidelijker wat de winst is van de samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers. Vervolg voor Agro Valley Het project Agro Valley is nu officieel afgesloten en geëvalueerd. Voor Van den Berg staat vast dat het een vervolg krijgt. De overheid doet daarin echter een stapje terug. Vervolgstappen zullen vooral business-to-business zijn. Het potentieel is zo interessant, dat alle bedrijven die wij erover hebben gesproken, aangeven dat ze daar wel iets mee moeten. Ze weten dat dat een kwestie van lange adem is. Maar nu de eerste stappen zijn gezet, zullen ze ook blijven. Ze zouden graag zien dat dingen wat sneller gaan, maar ze weten ook, als wij nu weggaan, lopen de Fransen en Duitsers er zo mee weg. Betrokken partijen kijken positief terug op de opzet van en samenwerking in dit project. Meer informatie is te vinden in de brochure Samen werken aan productieverhoging in de landbouw. Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

24 i Met subsidie sneller naar succes Op bouwborden langs de weg staat vaak vermeld dat het project mede mogelijk gemaakt is door subsidiegeld vanuit SNN. Maar er is meer. Lees meer over voorbeelden van mooie noordelijke projecten die in 2013 subsidie ontvangen hebben.

25 i Met subsidie sneller naar succes In 2013 heeft innovatie in Noord-Nederland niet stil gestaan. Samenwerken en innovatie zijn de kernwaarden voor de derde tender die in 2013 van start ging. Daaruit hebben de 27 beste noordelijke projecten in totaal 10 miljoen euro subsidie ontvangen. Door het enorme succes van de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit, beter bekend als de NIOF, is er besloten om in 2013 een vervolg te geven aan deze regeling. Vanuit de zogenoemde transitiegelden is er voor de NIOF acht miljoen euro beschikbaar gesteld om ondernemers in de noordelijke provincies te helpen om innovatieve projecten uit te voeren. Naast deze innovatieve regelingen zijn er in 2013 mooie toeristische projecten gerealiseerd vanuit de verschillende provinciale toeristische regelingen (STINA s). Naast de subsidies voor ondernemers en kennisinstellingen heeft SNN in 2013 ook diverse energiebesparingsregelingen uitgevoerd voor individuele gemeentes en provincies. Het SNN voert ook overkoepelende subsidieprogramma s uit. Het subsidieprogramma Koers Noord richt zich op het versterken van de (inter-) nationale concurrentiekracht. Het subsidieprogramma vanuit Europa, het EFRO-fonds, richt zich voornamelijk op innovatie, kenniseconomie, duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied en stedelijke ontwikkeling. De clusters energie, watertechnologie, sensortechnologie, agribusiness en healthy ageing maken hiervan deel uit. Inmiddels is het beschikbare geld vanuit Koers Noord en het EFRO-fonds volledig toegezegd. Onderstaande tabbladen geven een beeld van succesvolle samenwerkingsprojecten die mede mogelijk zijn gemaakt door SNN subsidies. EFRO-NIOF Tender Toerisme Clusters

26 i Met subsidie sneller naar succes EFRO-NIOF Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) richt zich voornamelijk op innovatie, kenniseconomie, duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied en stedelijke ontwikkeling. Binnen EFRO zijn prachtige projecten gesubsidieerd, zoals het project Biotrap van Brightwork uit Sneek. Samen werken aan efficiënter zuiveren rioolwater Brightwork uit Sneek heeft voor twee projecten op het vlak van (afval)waterzuivering subsidie ontvangen. Coos Wessels en Hans Wouters vertellen over de belangrijke rol van een launching customer binnen deze projecten en over hun ervaringen met succesvol subsidies aanvragen. De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) helpt ondernemers in de noordelijke provincies om innovatieve projecten uit te voeren. Wireless Value is een van de bedrijven die met succes NIOF- subsidie heeft aangevraagd. Minder is meer! Wireless Value is ontwikkelaar van meet- en regelsystemen voor draadloze sensoren. Deze systemen worden bijvoorbeeld gebruikt voor klimaatbeheer in kassen, voor energiemonitoring en in koel- en vriessystemen. Alle sensoren geven data terug aan computers die de sensoren uitlezen. Hoe groter de netwerken zijn, hoe meer data er ook terugkomt. Wireless Value wil in de toekomst grotere sensornetwerken gaan beheren. Om deze netwerken goed te beheren is er een steviger platform nodig van sensorsoftware, de verbindingen tussen sensoren en het draadloze netwerk dat de sensordata naar een uit te lezen systeem stuurt. Om dit te bereiken heeft Wireless Value in 2013 gebruik gemaakt van de NIOF Het bedrijf heeft subsidie aangevraagd om een extern deskundige het huidige platform door te laten lichten en hen te adviseren over het bouwen aan een nieuw platform dat meer data aankan. EFRO-NIOF Tender Toerisme Clusters

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1 Wurkje foar Fryslân Samenvatting mei inoar, mei hert en siel Wurkje foar Fryslân 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Investeren in een sterker Fryslân 5 2. Hoe de agenda tot stand is gekomen 6 Wurkje foar Fryslân,

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Europa en Noord-Nederland: successen van 10 jaar samenwerking

Europa en Noord-Nederland: successen van 10 jaar samenwerking Europa en Noord-Nederland: successen van 10 jaar samenwerking SNN projectenboek 2010 1 Woord vooraf Als onderdeel van een oude handelstraditie met Duitsland, Polen, de Baltische Staten en het gebied rond

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie