Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord"

Transcriptie

1 i Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met trots presenteer ik het jaarverslag van Dit jaarverslag is al scrummend samen met stakeholders tot stand gekomen. Een Jaarverslag maak je niet voor jezelf, maar vooral voor en met anderen. Deze andere, energieke werkwijze staat centraal voor John Jorritsma, voorzitter SNN

2 i SNN Jaarverslag 2013 Van de voorzitter In 2013 is 45 miljoen euro door het SNN geïnvesteerd in de noordelijke economie. Voor ondernemers in het mkb, de motor van onze economie, levert het SNN dienstverlening op maat. Denk aan regelingen om investeringen, innovatie of toerisme te stimuleren. In 2013 ging het om 11 miljoen. Daar is een nieuwe markt bijgekomen: particulieren die subsidie kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. Aanvragen kan nu ook digitaal. Wel zo makkelijk met uw Ipad op de bank. Europa maakt het verschil in Noord-Nederland. Dit jaar boekten we een aantal klinkende lobbyresultaten voor Noord-Nederland. Staatssecretaris Dijksma honoreerde de innovatieve kracht van deze regio. Zij stelde de Tweede Kamer voor om bijna 21 procent uit het Europees Fonds voor het Noorden te bestemmen, in totaal 122 miljoen. Een beloning voor een jarenlange gezamenlijke inzet van de noordelijke public affairs machine. Als managementautoriteit haalde het SNN het laagste landelijke foutpercentage in de verantwoording van haar projecten, slechts 0,21%. Ook het succes rond het behoud van Defensie-onderdelen mag er zijn. Sluiting van de vliegbasis in Leeuwarden en de Johan Willem Frisokazerne in Assen is voorkomen door goed onderling teamspel. Hier in Noord-Nederland zetten we vooral in op goede gezondheid, gezond voedsel, schoon water en duurzame energie. Thema s waar we sterk in zijn en die passen bij de Europese uitdagingen. Samenwerking is het sleutelwoord. Met ondernemers, onderwijsinstellingen en onze maatschappelijke partners. De overheden als facilitator die daar waar nodig zorgt voor financiële rugwind. Onze regionale innovatiestrategie (RIS3) vormt daarbij ons kompas. Deze innovatieagenda vraagt om gerichte investeringen in een open noordelijk innovatieklimaat. We hebben als regio alle kernkwaliteiten in huis om een toonaangevende economische voorloper in Europa te zijn. Daar ligt voor ons de uitdaging de komende jaren. Het sluiten van de juiste coalities met de juiste partners. Doet u mee?

3 i Ga naar Investeringen in de noordelijke economie 01 SNN: drie provincies, één doel Samen met anderen is de toekomst De waarde van de gezamenlijke lobby Met subsidie sneller naar succes SNN Bedrijfsvoering

4 i Investeringen in de noordelijke economie SNN voerde in 2013 verschillende programma s en regelingen uit. Bestemd voor onder andere MKB, clusters, maar ook particulieren. Waar is dat geld heen gegaan? Wat waren de effecten? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Hoeveel subsidies zijn er toegekend? En aan wie?

5 Draagt bij aan: Versterken kennis op gebied van vijf economische speerpunten werkgelegenheid Draagt bij aan: Samenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen Innovatie Werkgelegenheid Kennisclusters Versterking noordelijk bedrijfsleven Attratieve regio s en steden, toerisme Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers overheden kennisinstellingen Naar Programma s Draagt bij aan: opwaardering stedelijke voorzieningen, bedrijventerreinen meer werkgelegenheid en investeringen in toeristische sector Individuele ondernemingen Particulieren Naar Regelingen Draagt bij aan: meer energiebesparende maatregelen door particulieren en woningcorporaties Draagt bij aan: investeringen in sterkere toeristische sector Energiebesparing Investeringen toerisme en overig Innovatie Draagt bij aan: Mkb stimuleren tot innovatie en onderzoek en ontwikkeling

6 i SNN: drie provincies, één doel Het SNN brengt partijen samen, stimuleert innovatie en jaagt die zoveel mogelijk aan met subsidies. Al meer dan twintig jaar zijn we de stem van het verenigde Noorden: Drenthe, Fryslân en Groningen. De samenwerking heeft één centraal doel: de economie in het Noorden versterken. Daarin spelen de vier grote steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden een belangrijke rol.

7 i SNN: drie provincies, één doel Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden, ook in het buitenland, versterkt het SNN de noordelijke economie. We fungeren hierin als bestuurlijke organisatie, managementautoriteit, lobbyorganisatie en netwerkorganisatie: De drie noordelijke provincies en de vier grote steden stemmen in SNN-verband hun ruimtelijkeconomisch beleid op elkaar af. Ook kijken we geregeld over de grenzen. Zo zijn er belangrijke samenwerkingsverbanden met Noordwest-Duitsland (Nedersaksen), Noordoost-Europa en Noordwest- Rusland. Als managementautoriteit beheren en verdelen we de subsidies vanuit het Rijk en Europa. In de periode ging het om bijna 1 miljard euro, in de periode om bijna 400 miljoen euro. Al dat geld is daadwerkelijk in de economie geïnvesteerd, verdrievoudigd door de investeringen die het bedrijfsleven en overheden daar zelf in hebben gedaan. De subsidie gaat naar grote infrastructurele en innovatieprojecten, maar is ook bestemd voor stimuleringsregelingen voor het regionale midden- en kleinbedrijf, de motor van de noordelijke economie. De drie provincies en de vier grote steden werken binnen het SNN samen in de richting van het Rijk en de Europese Unie. We hebben een gemeenschappelijke agenda en komen op voor de belangen van Noord-Nederland. Het SNN laat zien wat er in het Noorden gebeurt en wat er nodig is om die dynamiek te versterken. Een sterke gezamenlijke lobby waar niemand om heen kan (zie hoofdstuk 4). Als netwerkorganisatie hebben we een netwerkfunctie voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. We zijn het loket voor overheden, instellingen en bedrijven die een project of activiteit in of met Noord-Nederland willen starten. We brengen partijen bijeen en scheppen of versterken de randvoorwaarden om projecten tot een succes te maken. Hieronder een aantal concrete voorbeelden. Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

8 i SNN: drie provincies, één doel Bestuurlijke afstemming: elkaar op de hoogte houden! Op 25 juni 2013 kwamen zo n 50 Statenleden van Drenthe, Fryslân en Groningen op initiatief van SNN bij elkaar in het provinciehuis van Drenthe. De Statenleden wisselden informatie uit over de stand van zaken rond de Europese programma s, de samenhang met de RIS3 strategie en de Noordervisie. Onder leiding van de voorzitter SNN, Commissaris van de Koning in Fryslân, John Jorritsma en met deskundige inbreng van gedeputeerden Yvonne van Mastrigt, Rein Munniksma en Ard van der Tuuk spraken de Statenleden over de inhoud van verschillende programma s: POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma), EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en Interreg (Interregionaal programma). SNN organiseert regelmatig een gezamenlijke Statenbijeenkomst en zorgt er zo voor dat Statenleden van de drie provincies goed geïnformeerd worden. Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

9 i SNN: drie provincies, één doel SNN als managementautoriteit In 2013 voerde SNN als managementautoriteit twee lopende programma s uit: Koers Noord, gefinancierd door het Rijk en het Operationeel Programma Noord, gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het EFRO jaarverslag is hierover meer te lezen. Beide fondsen waren in 2012 uitgeput. Dankzij vrijkomende gelden kon in 2013 een derde tender met een budget van 10 miljoen euro uitgeschreven worden. In 2013 is SNN aangewezen als managementautoriteit voor de uitvoering van het EFRO-programma in de nieuwe periode Een belangrijk onderdeel van het werk van de managementautoriteit is het controleren en verantwoorden van de verstrekte subsidies. Het werk van SNN wordt vervolgens gecontroleerd door de Auditautoriteit van het Ministerie van Financiën. Eind 2013 werd bekend dat 99.8% van de verantwoording van de in 2012 gedeclareerde projecten goed is gegaan. Met een foutpercentage van slechts 0.21% behoort SNN tot de top drie van de EU managementautoriteiten in de 273 Europese regio s! Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

10 i SNN: drie provincies, één doel Betere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad: samen optrekken! Het SNN, de provincie Overijssel en NS hebben de gezamenlijke ambitie om inwoners van Noord- Nederland snel en comfortabel van deur tot deur te brengen met het openbaar vervoer. Om deze ambitie waar te maken is de Ontwikkelagenda Noord-Nederland opgesteld. Noord Nederland is uniek in deze aanpak: samen met de NS en het Rijk om tafel! In 2013 is gewerkt aan de zeven projecten uit de Ontwikkelagenda. Voorbeelden zijn meer treinen tussen Groningen en Zwolle, de komst van de Hanzelijn en de stapsgewijze uitbreiding van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Zwolle. Eind 2013 maakte staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bekend dat Rijk en provincies 225 miljoen euro uittrekken voor de aanpak van het spoorknooppunt Zwolle. Het treinverkeer voor grote groepen reizigers in Noordoost-Nederland en de verbinding met de Randstad worden hierdoor sterk verbeterd.. Resultaten die alleen mogelijk zijn door samen op te trekken als partners in mobiliteit. Ik ben trots dat we dit in Noord-Nederland tot stand hebben gebracht. Een geweldige impuls voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland en een attractief aanbod voor de klant aldus Ingrid Thijssen, directeur NS reizigers. Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

11 i SNN: drie provincies, één doel SNN jaagt innovatie aan met 123subsidie.nl 123subsidie.nl is een initiatief van het SNN met als doel noordelijke ondernemers snel en gratis toegang te bieden tot beschikbare financieringsmogelijkheden. In 2013 heeft de website de European Price for Innovation gewonnen. Met het prijzengeld van ,- is de website geoptimaliseerd in samenwerking met de ondernemers. Bekijk hier het ingezonden filmpje over 123subsidie.nl. Ondernemers vinden het prettig om snel te kunnen zien wat een bepaalde regeling inhoudt. Zo heeft ook de heer Blauw, algemeen directeur van Verkley BV Drachten, goede ervaringen met 123subsidie.nl, De site is heel duidelijk en laagdrempelig. Om de website te optimaliseren heeft SNN meerdere ondernemers gevraagd om input en tips. Dat gebeurde onder andere tijdens een ontbijtsessie met ondernemers en tijdens de Week van de Ondernemer. Doorgevoerde verbeteringen zijn bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de looptijd van subsidies, bredere zoekopties en de mogelijkheid om eerdere zoekresultaten op te slaan. De nieuwe website is inmiddels gelanceerd. Kijk voor het resultaat op Statenbijeenkomst Managementautoriteit Partners in mobiliteit 123subsidie

12 i Samen met anderen is de toekomst Vanaf 2014 wil het SNN nog meer dan voorheen een open organisatie zijn die het noordelijke netwerk ondersteunt bij het bereiken van haar doelen. Naast een verbinder en organisator willen we een moderne dienstverlener zijn voor onze klanten en subsidieontvangers. Dat kunnen we alleen samen bereiken en daarbij is ieder talent en inzet nodig.

13 i Samen met anderen is de toekomst Uitdagingen voor de toekomst In Noord-Nederland zijn er stevige ambities geformuleerd voor de nieuwe Europese programmaperiode In Europa is Innovatieve, duurzame en inclusieve economische groei het kerndoel. Europa moet zich onderscheiden ten opzichte van de rest van de wereld door slimme en groene groei, met inschakeling van zoveel mogelijk werkenden. De Noord-Nederlandse ambities, onderbouwd in de noordelijke innovatieagenda (RIS3), sluiten daar volledig op aan. De gezamenlijke uitwerking van deze agenda realiseren is voor alle betrokken partijen in Noord-Nederland een enorme uitdaging. Focus en resultaatgerichtheid zijn de sleutelwoorden in de nieuwe Europese periode. Deze trend zet zich naar verwachting versterkt voort na Dit uit zich niet alleen in de eisen aan uit te voeren programma s en projecten, maar ook in de financiering daarvan. Er komt minder Europees geld direct naar de regio s. In deze periode leidt dat al tot een vermindering van de hoeveelheid EFRO-middelen (inclusief rijkscofinancieringsmiddelen) in Noord-Nederland. Om Europees geld succesvol in te zetten voor de Noord-Nederlandse economie, zijn in de toekomst hoogwaardige projecten met sterke Europese partners nodig. Dit vraagt ook een nieuw soort noordelijke samenwerking. De wensen en verwachtingen van noordelijke partners spelen meer dan voorheen een rol. Daarnaast dwingen beperktere financiële middelen ons tot aanpassen van onze organisatie en werkprocessen. We zullen onze subsidiekennis breder inzetten door ook voor andere overheidsinstanties de uitvoering van subsidieregelingen op ons te nemen. Maar ook digitalisering en sociale platforms, voor het delen van kennis en contacten, zijn toekomstige uitdagingen. De uitdagingen liggen in het sluiten van de juiste coalities met de juiste partners. Lees hieronder meer over de toekomstige uitdagingen waar Noord-Nederland en de SNN- organisatie voor staan. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

14 i Samen met anderen is de toekomst De innovatieagenda voor slimme, duurzame en inclusieve groei Noord-Nederland werkt al jaren aan economische ontwikkeling en groei. Mede gestimuleerd door Europa hebben bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Noord-Nederland de handen ineen geslagen. Ze stelden een gezamenlijke innovatieagenda op voor economische groei en maatschappelijk effect tot Deze innovatieagenda is de uitwerking van de Noordervisie en de RIS3 Strategie. Innovatie: één koers-één agenda één alliantie Noord-Nederland Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan één integrale agenda voor het benutten van onderzoek, het realiseren van innovaties en het stimuleren van ondernemerschap. Dit gebeurt onder regie van de tijdelijk ingestelde Taskforce RIS3 Noord-Nederland (zie kader). De agenda moet laten zien waar Noord-Nederland in wil investeren. Het streven is om tegelijkertijd maatschappelijk effect en economisch resultaat te boeken. De agenda vormt het richtinggevende kader voor publieke en private investeringen in innovatie en voor inzet van Europese middelen. Innovatieagenda: uitwerking van Noordervisie en RIS3 strategie De agenda bouwt voort op de Noordervisie en de RIS3 strategie. Daarin is afgesproken om te werken aan een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van Noord-Nederland in een Europees perspectief. Dat doen we door de aanwezige innovatiekracht in te zetten om oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. Denk aan gezondheid, voedselzekerheid, groene energie en schoon water. We doen dat op zo n manier dat niet alleen ons bedrijfsleven profiteert, maar de hele samenleving. We gaan voor investeringen in innovatie met zowel maatschappelijk als economisch effect, aldus Yvonne van Mastrigt, voorzitter Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN en gedeputeerde bij provincie Groningen. De Taskforce RIS3 Noord- Nederland is een tijdelijke stuurgroep, waarin VNO-NCW, MKB-Noord, RUG, UMCG, Hanzehogeschool, NHL, Stenden, Van Hall Larenstein, de MBO-instellingen in Noord- Nederland, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden intensief samenwerken aan de Innovatieagenda. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

15 i Samen met anderen is de toekomst EU-themafondsen Noord-Nederland moet naar het geld toe bewegen De Europese financieringsmogelijkheden verdwijnen niet, maar verschuiven wel. Veel geld bevindt zich in de Europese themafondsen. Een voorbeeld hiervan is het Horizon 2020 fonds (hiernaast bestaan nog 10 andere fondsen). Dit geld komt echter niet automatisch naar een regio toe. Hiervoor moeten regionale partners, in combinatie met vaak drie tot vier internationale partners, projecten ontwikkelen en indienen. Deze projecten worden in concurrentie met projecten uit heel Europa, beoordeeld en toegekend of afgewezen. Om succesvol Europees geld in te kunnen zetten voor de Noord- Nederlandse economie moeten er dus goede projecten worden ontwikkeld met sterke Europese en regionale partners. Goed voorbeeld: Interreg B Noordzee Noord-Nederland is op een aantal fronten al georganiseerd om aan bovenstaande uitdaging vorm te geven. Zo levert het Interreg B Noordzeeprogramma al enige jaren sterke projecten, met een goed Europees partnernetwerk en sleutelposities om de voortgang van programma s te beïnvloeden. In de programmaperiode zijn ruim 40 projecten ontwikkeld waarin Noord-Nederland actief is, waardoor 13 miljoen euro naar het Noorden is gevloeid. Coördinatoren bij de provincies en het SNN beheren een sterk partnernetwerk en bevorderen projectontwikkeling. Daarnaast heeft Noord-Nederland via het SNN strategische posities in het Monitoring Committee en Steering Committee. Dit geeft directe mogelijkheden om het programma vanuit Noord-Nederland te beïnvloeden. Uiteraard wil Noord-Nederland deze belangrijke plaatsen behouden voor de periode , want in deze periode is er 140 miljoen beschikbaar voor nieuwe projecten. De succesformule van de organisatie rond Interreg B Noordzee verdient navolging om ook in de vele Europese themafondsen (waarin alleen al in het Horizon 2020-programma 70 miljard euro beschikbaar is) succesvol te zijn. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

16 i Samen met anderen is de toekomst Om een moderne dienstverlener voor klanten, partners en subsidieontvangers te zijn, volgt in 2014 een grote digitaliseringsslag. Een greep uit onze plannen: klantenportaal, zelf je gegevens online aanpassen en digitale handtekeningen, zoals DigiD en eherkenning, worden de standaard. Maar we werken vanaf 2014 ook aan uitbreiding van de diensten van 123subsidie.nl en netwerken en ondersteuning van samenwerking met sociale platforms, aldus Eise van der Sluis, directeur SNN. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

17 i Samen met anderen is de toekomst Meer regelingen voor meer opdrachtgevers en meer doelgroepen We willen onze subsidiekennis breder inzetten. Daarom voeren we steeds vaker subsidieregelingen uit in opdracht van andere opdrachtgevers, aanvullend op de drie noordelijke provincies en de vier grote gemeenten. Ook de doelgroepen van de subsidieregelingen veranderen: steeds vaker voert het SNN grote en kleine regelingen uit gericht op particulieren. In 2013 heeft deze dienst zich al uitgebreid en in 2014 zal dit toenemen. Bouwpakket Hoogeveen: energie besparen en de bouwsector stimuleren! Gemeente Hoogeveen is een voorbeeld van een nieuwe opdrachtgever, met een regeling gericht op particulieren. De gemeente wilde beweging brengen in de lokale woningmarkt en daarbij werkgelegenheid in de bouwsector stimuleren. Zij vond in SNN een partner om efficiënt een regeling uit te voeren om energiemaatregelen in de eigen woning te stimuleren. In 2014 wordt deze samenwerking voortgezet. Het bouwpakket omvat ook andere maatregelen, zoals verlaging van de bouwleges en korting op bouwkavels. Door het succes van het Hoogeveens Bouwpakket zijn er 35 extra mensen aan de slag in de Hoogeveense bouwsector. Innovatieagenda EU-fondsen Digitalisering Subsidieregelingen uitvoeren

18 i De waarde van gezamenlijke lobby De drie provincies en de vier grote steden trekken binnen het SNN samen op in de richting van het Rijk en de Europese Unie. We hebben een gemeenschappelijke agenda en komen op voor de belangen van Noord-Nederland. Het SNN laat zien wat er in het Noorden gebeurt en wat er nodig is om die dynamiek te versterken. Een sterke gezamenlijke lobby waar niemand om heen kan.

19 i De waarde van de gezamenlijke lobby Lobbyen, hoe werkt dat eigenlijk? Wie doet dan wat? SNN heeft lobbyisten in Brussel en Den Haag. Zij tasten voortdurend af wat er gaande is bij de EU en het Rijk en signaleren actuele en nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens attenderen zij de juiste personen in bestuurlijk en ambtelijk Noord-Nederland. Uiteraard staan de lobbyisten vooraan bij de begrotingscyclus, zowel in Brussel als in Den Haag. Dat is het moment waarop Noord-Nederland scherp moet zijn en voor haar belangen moet opkomen. In 2013 kwam de lobby rond het structuurfonds EFRO in een stroomversnelling. In Brussel, waar de begroting werd vastgesteld, én in Den Haag, waar de verdeling van het budget over de landsdelen aan de orde was. Klik op Lobby EFRO voor een nadere toelichting. Zo was het kabinet vorig jaar van plan om te bezuinigen op Defensie en rijksdiensten. Lees verder onder Lobby Defensie. De SNN lobbyisten maken regelmatig ook Noord-Nederlandse ondernemers wegwijs in Brussel. Klik op Lobby met ondernemers voor twee praktische voorbeelden. SNN is niet alleen actief in Brussel en Den Haag. We zetten ons ook in voor een duurzame samenwerking met partners in Leningrad Oblast, een provincie in Rusland. Lees meer onder Agro in Rusland. Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

20 i De waarde van de gezamenlijke lobby Groot aandeel uit Europees Fonds voor het Noorden Hoeveel geld komt in de nieuwe EFRO-programmaperiode beschikbaar voor Noord-Nederland? Mogen we zelf het EFRO-budget beheren of wordt het één grote landelijke pot? Dat waren de grote vragen in Onder strakke regie van het SNN heeft de krachtige lobby in zowel Brussel als Den Haag tot succes geleid. SNN beheert budget voor Noord-Nederland Het totale beschikbare budget voor EFRO wordt in de komende periode een stuk kleiner. Het SNN wilde een verdeling over de verschillende regio s, die recht zou doen aan de specifieke behoeften en uitdagingen. Noord-Nederland is goed op weg, maar heeft een inhaalslag te maken. Daar is extra geld voor nodig. Dus pleitte het SNN voor een fors aandeel in het EFRObudget voor Noord Nederland, niet afgemeten aan inwoneraantal. Dat is gelukt. De komende periode is 122 miljoen euro beschikbaar, 20,4 procent van het beschikbare budget voor heel Nederland. Als Noord-Nederlandse regio beheren we dit budget zelf, binnen de kaders die Brussel heeft vastgesteld. SNN blijft daarmee dé managementautoriteit voor het EFRO-budget. Eén boodschap Dit succes is behaald door binnen het SNN een goede taakverdeling af te spreken. Iedereen zat op dezelfde lijn en ging met één boodschap op pad. Het goede teamwork onder strakke leiding van de SNN lobbyisten heeft dus vruchten afgeworpen. https://twitter.com/eisevandersluis/status/ Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

21 i De waarde van de gezamenlijke lobby Succesvolle lobby voor behoud Defensie-onderdelen Op Prinsjesdag 2013 maakte het kabinet de inkrimping van de vliegbasis in Leeuwarden en de sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen bekend. Een aanzienlijk verlies in banen, direct en indirect. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de gemeenten Leeuwarden en Assen trokken onder leiding van de SNN-lobby gezamenlijk op richting Den Haag. Behoud van werkgelegenheid was het doel. Commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar, waarnemend burgemeester van Assen Carrie Abbenhues en landelijk voorzitter van de ChristenUnie, Piet Adema traden op als bepleiters van dit Noord-Nederlandse doel. Vanuit de Tweede Kamer heeft ook de ChristenUnie zich hard gemaakt voor deze zaak. Deze gezamenlijke actie leidde tot aanpassing van de plannen in Den Haag. Kazerne en vliegbasis blijven, zodat deze werkgelegenheid behouden blijft voor Noord-Nederland. Bekijk hier het filmpje Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

22 i De waarde van de gezamenlijke lobby Soms is de omweg via Brussel nodig voor beweging in eigen regio SNN lobbyist Sigrid Sengers Brussel honoreert aanvraag van 199 miljoen euro Het Samenwerkingsproject Woodspirit (bestaande uit de bedrijven BioMCN, Siemens Nederland, Linde en Visser & Smit Hanab) klopte aan bij SNN. Zij hadden een miljoenenaanvraag ingediend in Brussel. Maar een EU-subsidie van 199 miljoen binnenhalen vraagt meer dan een goede aanvraag schrijven. Woodspirit vroeg de lobbyisten van het SNN om hulp. Wat volgde was een goede samenwerking van informatie ophalen, delen en op het juiste moment met de juiste personen lunchen. Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

23 i De waarde van de gezamenlijke lobby Samen werken aan productieverhoging in de landbouw In 2013 is het Government to Government project Agro Valley succesvol afgerond. Binnen dit project is samengewerkt met de Leningrad Oblast (een Russische provincie rondom St. Petersburg). Doel was om de aardappelteelt in de Leningrad Oblast te verbeteren en kansen te creëren voor Noord-Nederlandse bedrijven in deze sector. In het Agro Valleyproject werkten agronomen van kennisinstellingen, agrarisch adviseurs, deskundigen bij bedrijven en overheden nauw samen. De winst van samenwerking Voor de Leningrad Oblast is de succesvolle introductie van het gouden driehoekmodel het belangrijkste resultaat, aldus Max van den Berg, Commissaris van de Koning in Groningen en SNN portefeuillehouder internationale samenwerking. Dat bedrijven voor kennis betalen en dat een universiteit kennis vermarkt, zijn in Rusland geen gangbare concepten. Aanvankelijk konden onze Russische partners zich daar weinig bij voorstellen. Maar gaande het project werd steeds duidelijker wat de winst is van de samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers. Vervolg voor Agro Valley Het project Agro Valley is nu officieel afgesloten en geëvalueerd. Voor Van den Berg staat vast dat het een vervolg krijgt. De overheid doet daarin echter een stapje terug. Vervolgstappen zullen vooral business-to-business zijn. Het potentieel is zo interessant, dat alle bedrijven die wij erover hebben gesproken, aangeven dat ze daar wel iets mee moeten. Ze weten dat dat een kwestie van lange adem is. Maar nu de eerste stappen zijn gezet, zullen ze ook blijven. Ze zouden graag zien dat dingen wat sneller gaan, maar ze weten ook, als wij nu weggaan, lopen de Fransen en Duitsers er zo mee weg. Betrokken partijen kijken positief terug op de opzet van en samenwerking in dit project. Meer informatie is te vinden in de brochure Samen werken aan productieverhoging in de landbouw. Lobby EFRO Lobby defensie Lobby met ondernemers Agro in Rusland

24 i Met subsidie sneller naar succes Op bouwborden langs de weg staat vaak vermeld dat het project mede mogelijk gemaakt is door subsidiegeld vanuit SNN. Maar er is meer. Lees meer over voorbeelden van mooie noordelijke projecten die in 2013 subsidie ontvangen hebben.

25 i Met subsidie sneller naar succes In 2013 heeft innovatie in Noord-Nederland niet stil gestaan. Samenwerken en innovatie zijn de kernwaarden voor de derde tender die in 2013 van start ging. Daaruit hebben de 27 beste noordelijke projecten in totaal 10 miljoen euro subsidie ontvangen. Door het enorme succes van de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit, beter bekend als de NIOF, is er besloten om in 2013 een vervolg te geven aan deze regeling. Vanuit de zogenoemde transitiegelden is er voor de NIOF acht miljoen euro beschikbaar gesteld om ondernemers in de noordelijke provincies te helpen om innovatieve projecten uit te voeren. Naast deze innovatieve regelingen zijn er in 2013 mooie toeristische projecten gerealiseerd vanuit de verschillende provinciale toeristische regelingen (STINA s). Naast de subsidies voor ondernemers en kennisinstellingen heeft SNN in 2013 ook diverse energiebesparingsregelingen uitgevoerd voor individuele gemeentes en provincies. Het SNN voert ook overkoepelende subsidieprogramma s uit. Het subsidieprogramma Koers Noord richt zich op het versterken van de (inter-) nationale concurrentiekracht. Het subsidieprogramma vanuit Europa, het EFRO-fonds, richt zich voornamelijk op innovatie, kenniseconomie, duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied en stedelijke ontwikkeling. De clusters energie, watertechnologie, sensortechnologie, agribusiness en healthy ageing maken hiervan deel uit. Inmiddels is het beschikbare geld vanuit Koers Noord en het EFRO-fonds volledig toegezegd. Onderstaande tabbladen geven een beeld van succesvolle samenwerkingsprojecten die mede mogelijk zijn gemaakt door SNN subsidies. EFRO-NIOF Tender Toerisme Clusters

26 i Met subsidie sneller naar succes EFRO-NIOF Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) richt zich voornamelijk op innovatie, kenniseconomie, duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied en stedelijke ontwikkeling. Binnen EFRO zijn prachtige projecten gesubsidieerd, zoals het project Biotrap van Brightwork uit Sneek. Samen werken aan efficiënter zuiveren rioolwater Brightwork uit Sneek heeft voor twee projecten op het vlak van (afval)waterzuivering subsidie ontvangen. Coos Wessels en Hans Wouters vertellen over de belangrijke rol van een launching customer binnen deze projecten en over hun ervaringen met succesvol subsidies aanvragen. De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) helpt ondernemers in de noordelijke provincies om innovatieve projecten uit te voeren. Wireless Value is een van de bedrijven die met succes NIOF- subsidie heeft aangevraagd. Minder is meer! Wireless Value is ontwikkelaar van meet- en regelsystemen voor draadloze sensoren. Deze systemen worden bijvoorbeeld gebruikt voor klimaatbeheer in kassen, voor energiemonitoring en in koel- en vriessystemen. Alle sensoren geven data terug aan computers die de sensoren uitlezen. Hoe groter de netwerken zijn, hoe meer data er ook terugkomt. Wireless Value wil in de toekomst grotere sensornetwerken gaan beheren. Om deze netwerken goed te beheren is er een steviger platform nodig van sensorsoftware, de verbindingen tussen sensoren en het draadloze netwerk dat de sensordata naar een uit te lezen systeem stuurt. Om dit te bereiken heeft Wireless Value in 2013 gebruik gemaakt van de NIOF Het bedrijf heeft subsidie aangevraagd om een extern deskundige het huidige platform door te laten lichten en hen te adviseren over het bouwen aan een nieuw platform dat meer data aankan. EFRO-NIOF Tender Toerisme Clusters

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De kracht van het Noorden

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De kracht van het Noorden Samenwerkingsverband Noord-Nederland De kracht van het Noorden 2 3 De kracht van het SNN Drie provincies, één doel Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is al meer dan twintig jaar de stem van

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Finish in zicht 1 Finish in zicht Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim 169 miljoen uit het Europees

Nadere informatie

combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant aanvulling

combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant aanvulling combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant aanvulling INHOUDSOPGAVE KNIPSELKRANT SEPTEMBER 2009 Titel Bron Die heilenden Geheimnisse des Wassers Natürlich gesund+munter 6 juli

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND 5 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND Voorwoord 2007 STOND VOOR ONS IN HET TEKEN VAN TRANSITIE. WE HEBBEN HET

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

SNN in alle Staten 9

SNN in alle Staten 9 SNN in alle Staten SNN in alle Staten 9 Nieuwsbrief voor Statenleden Voorjaar 2013 nummer 9 Voorwoord Voor u ligt een nieuw nummer van In Alle Staten, de nieuwsbrief waarmee wij u als Statenlid graag informeren

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Fotoverslag Leningrad Oblast week in Noord-Nederland. 4-7 maart 2013

Fotoverslag Leningrad Oblast week in Noord-Nederland. 4-7 maart 2013 Fotoverslag Leningrad Oblast week in Noord-Nederland 4-7 maart 2013 2 In het kader van het bilaterale vriendschapsjaar tussen Nederland en Rusland bracht een delegatie uit Leningrad Oblast, onder begeleiding

Nadere informatie

Hoe krijgen innovaties een kans?...

Hoe krijgen innovaties een kans?... Hoe krijgen innovaties een kans?... Inkoop Innovatie Urgent Meer doen met minder geld. De prestatiedruk van de Nederlandse overheid is groot en de verwachtingen zijn hoog. Het kabinet spant zich in om

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes Subsidie- & innovatieadvies De brug tussen kans en succes 2 3 Wilt u snel duidelijkheid over de haalbaarheid van uw subsidieaanvraag en een hoge kans op honorering? Zoekt u naar manieren om een hoger rendement

Nadere informatie

SNN in alle Staten 10

SNN in alle Staten 10 SNN in alle Staten SNN in alle Staten 10 Nieuwsbrief voor Statenleden Zomer 2013 nummer 10 Voorwoord Vanaf 1 juli heb ik met genoegen de voorzittershamer van het SNN over genomen van mijn collega Jacques

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR

1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR 1 1. INLEIDING 1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor, die in juni 2016 wordt gelanceerd, is

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

OP EFRO Noord-Nederland

OP EFRO Noord-Nederland OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Luc Hulsman (programmabeheerder) OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Luc Hulsman (programmabeheerder) Inhoud: - Voortraject - Totstandkoming OP EFRO - Inhoud & organisatie

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

SNN in alle Staten 7

SNN in alle Staten 7 SNN in alle Staten SNN in alle Staten 7 Nieuwsbrief voor Statenleden November 2011 nummer 7 Voorwoord Hoe gaan we de toekomst van Noord- Nederland en de noordelijke samenwerking op een goede manier invulling

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t.

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t. provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage nderwerp 2 1 KT. 20U 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 tten

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Arjan Koop, Watter. Uitnodiging

Arjan Koop, Watter. Uitnodiging Arjan Koop, Watter Uitnodiging Arjan Koop, Watter De beschikbare kennis en ondersteuning in Noord-Nederland heeft er voor gezorgd dat ons duurzame desinfectie concept nu wereldwijd wordt ingezet. 28 november

Nadere informatie

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 De OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Contact? Informatie kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

SNN in alle Staten 11

SNN in alle Staten 11 SNN in alle Staten SNN in alle Staten 11 Nieuwsbrief voor Statenleden Voorjaar 2014 nummer 11 Voorwoord Het kabinet onderschreef eind vorig jaar dat we hier in het Noorden een belangrijke bijdrage leveren

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Intentieverklaring Autonoom Vervoer

Intentieverklaring Autonoom Vervoer Intentieverklaring Autonoom Vervoer Bereikbaarheid en leefbaarheid Noord-Nederland Foto: NASA Gezamenlijke doelstelling Autonoom vervoer (autonome voertuigen, platooning, e.d.) gaat de komende jaren een

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Welkomstwoord commissaris van de koningin Max van den Berg viering Russisch Nieuwjaar, 13 januari 2013, provinciehuis Groningen

Welkomstwoord commissaris van de koningin Max van den Berg viering Russisch Nieuwjaar, 13 januari 2013, provinciehuis Groningen Welkomstwoord commissaris van de koningin Max van den Berg viering Russisch Nieuwjaar, 13 januari 2013, provinciehuis Groningen Namens de stuurgroep Noord Nederland Rusland 2013 wil ik graag met u het

Nadere informatie

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Inhoud Wat zijn subsidies? Waarom subsidies? Het subsidielandschap in thema s Uitglijders & valkuilen 2 Subsidies:

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Beoogd resultaat De gemeente blijft een gerespecteerde en professionele speler in subsidieland

Beoogd resultaat De gemeente blijft een gerespecteerde en professionele speler in subsidieland Onderwerp Doorontwikkeling werkwijze met betrekking tot subsidies Voorgesteld besluit 1. Subsidienetwerk inrichten 2. Trojka bestuurt voor aanjaagfunctie 3. Drie jaar deelnemen aan het Europaservicepunt

Nadere informatie

Voorwoord. nied mer 8

Voorwoord. nied mer 8 VOOR DE NOORDELIJKE ECONOMIE nied mer 8 Voorwoord Laan Corpus den Hoorn 200 Postbus 779 9700AT Groningen www.snn.eu Colofon SNN in alle Staten is een uitgave van het SNN, namens de provincies Drenthe,

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

De juiste partners voor uw innovaties

De juiste partners voor uw innovaties De juiste partners voor uw innovaties Een project van: Ondernemer met innovatieplan Juiste partner(s) Kennis Financiering Ondernemers Overheid Onderzoekers Onderwijs Innovatief idee verdient partnerschap

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V.

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V. Het subsidiebeleid van de toekomst se programma s 2014 2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 11 april 2013 Elsevier subsidiecongres 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013)

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Geachte ondernemer, Samen met meer dan 3.000 bedrijven maakt u gebruik van de Innovatie prestatie contracten (IPC).

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-08 Milieuraad Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie