ons kenmerk DIR/EUI/U Lbr. 14/037

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037"

Transcriptie

1 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U Lbr. 14/037 bijlage(n) datum 19 mei 2014 Samenvatting Met alle aandacht die uit gaat naar de lokale situatie lijkt Europa ver. Echter de Europese context is op een aantal aspecten voor uw gemeente direct relevant. De opgaven waar Nederlandse gemeenten voor staan, zijn vaak verbonden met Europees beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor lokaal beleid over kinderopvang, zorg, woningmarkt of de decentralisaties in het sociale domein. Kennis van Europese wet- en regelgeving ten behoeve van een juiste toepassing is dan ook van belang, net als een goede lobby voor het borgen van de lokale situatie in Brussel. Europa stelt soms subsidies beschikbaar om lokaal beleid te realiseren. Het is dan ook relevant om de mogelijkheden van subsidieaanvragen te kennen en deze tijdig en conform de voorgestelde wijze in te dienen. Tot slot kan kennisdeling met Europese gemeenten leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe werkwijzen. Met deze ledenbrief informeren wij u over de dienstverlening van de VNG, aangeboden door de directie Europa. In deze brief vindt u specifieke informatie over: Europese Subsidiewijzer Helpdesk Nieuwsbrief: Europa in een oogwenk VNG deelcongres 17 juni 2014 Europa ambtenaren bijeenkomst 30 september 2014 Online Europanetwerk Online learning tool

2 Aan de leden informatiecentrum tel. (070) uw kenmerk bijlage(n) betreft Dienstverlening Directie Europa VNG ons kenmerk DIR/EUI/U Lbr. 14/037 datum 19 mei 2014 Geacht college en gemeenteraad, Gemeenten staan dagelijks voor grote opgaven om hun burgers hun thuis te garanderen. De opgaven waar Nederlandse gemeenten voor staan, staan niet op zichzelf. Lokale opgaven zijn vaak verbonden met Europees beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor lokaal beleid over kinderopvang, zorg, woningmarkt of de decentralisaties in het sociale domein. De Europese component hierin is onmiskenbaar. Vorig jaar heeft de Europese Commissie bijvoorbeeld nog aangedrongen op het feit dat Nederland meer moet doen om het aanbod voor de kinderopvang te verbeteren omdat anders het doel van 75% arbeidsparticipatie niet gehaald wordt. Om goed te kunnen inspelen op de Europese omgeving is kennis en kunde op dit terrein voor gemeenten onontbeerlijk. Ten eerste is van belang te weten welke Europese regels gelden voor gemeenten, om ze correct te kunnen uitvoeren, maar ook om ze, via de VNG, effectief te gaan beïnvloeden. Ten tweede heeft Europa soms geld beschikbaar om lokaal beleid te realiseren. En ten derde kunnen ervaringen van andere gemeenten in Europa leiden tot het verbeteren van het eigen gemeentelijk beleid. De VNG, de directie Europa adviseert en ondersteunt u graag bij al uw vragen ten aanzien van Europa. Hieronder maken wij u graag op enkele van onze diensten attent. Aanvraag Europese subsidies De nieuwe Europese financieringsperiode ( ) is aangebroken. De programma s voor de fondsen voor , zoals de Europese Structuur- en Investeringsfondsen, Interreg en Horizon2020 zijn grotendeels rond. Een aantal programma s bevindt zich nog in een voorbereidende fase, maar voor het overgrote deel geldt dat de voorwaarden bekend zijn en de eerste oproepen tot het indienen van aanvragen gepubliceerd zullen worden. De verschillende Europese fondsen kunnen u helpen de prioriteiten binnen uw gemeente te realiseren en bovendien kan constructieve samenwerking in Europees verband nieuwe kennis en inzichten opleveren. De VNG biedt een aantal instrumenten, zoals de Europese subsidiewijzer en

3 de Helpdesk, om zicht te krijgen op de Europese subsidies en kennisnetwerken en de kansen van Europese fondsen, projecten en partnerschappen te ontdekken. Hieronder vindt u een overzicht. Europese Subsidiewijzer De Europese Subsidiewijzer is een praktische handleiding en naslagwerk voor de Europese subsidieprogramma s die voor decentrale overheden van belang zijn. In de Subsidiewijzer staat per fonds beschreven wat de doelstellingen en voorwaarden zijn, hoeveel budget er beschikbaar is, contactinformatie, links naar de programma s en tips. De eerste versie van de subsidiewijzer is in pdf-vorm te vinden op de website van de VNG: subsidies/nieuws/eersteversie nieuwe europese subsidiewijzer. Deze versie is nog niet volledig. Een aantal programma s moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie en wordt later dit jaar verwacht. Deze informatie wordt de komende tijd nog aangevuld en up to date gehouden. Helpdesk Voor al uw specifieke vragen en voor advies over Europese fondsen heeft de Directie Europa van de VNG verschillende kosteloze diensten: Wij beantwoorden vragen en geven advies over kansen en mogelijkheden van Europese subsidies voor uw gemeente. Voor specifieke projectideeën bieden wij subsidiescans aan: op basis van uw projectidee inventariseert de Directie Europa de Europese subsidiemogelijkheden. Heeft u binnen uw gemeente of regio meer collega s die zich interesseren voor de mogelijkheden van Europese subsidies? Wij komen graag langs voor een presentatie over het Europese subsidielandschap. (min. 10 personen) Wij informeren over Europese partner searches. De VNG publiceert met enige regelmaat op de website en het online Europanetwerk partnerschapsverzoeken waarbij buitenlandse gemeenten of andere organisaties een project aanbieden waarvoor ze samenwerkingspartners zoeken. Wilt u uw (Europese) netwerk en kennis uitbreiden? Dan kunt u ook deelnemen aan Europese kennisnetwerken. In het VNG Kompas Europese kennisnetwerken vindt u een overzicht van netwerken die relevant kunnen zijn voor uw gemeente (http://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese kennisnetwerken/kompaseuropese kennisnetwerken). De Directie Europa adviseert u graag of en hoe u gebruik kunt maken van deze mogelijkheden. Nieuwsbrief: Europa in een oogwenk De nieuwsbrief Europa in een oogwenk informeert u in het kort over de belangrijkste zaken die spelen op het gebied van Europa en gemeenten. Daarbij kan gedacht worden aan actuele ontwikkelingen rond Europese fondsen en beleid, interessante bijeenkomsten en de werkzaamheden van de Directie Europa. Ook wordt er regelmatig via deze nieuwsbrief gevraagd om mee te denken en input te leveren. U kunt zich voor deze service aanmelden bij Annemiek Wissink, directeur Europese Zaken van de VNG, onderwerp Dienstverlening Directie Europa VNG datum <datum> 02/04

4 VNG deelcongres 17 juni 2014 Op 17 en 18 juni 2014 vindt het jaarlijkse VNG-congres plaats in de Drechtsteden. De Directie Europa zal op 17 juni een deelcongres organiseren met als thema: Europa en gemeenten; een partnerschap met potentie. Tijdens deze sessie zullen de Europese subsidiekansen voor gemeenten worden geschetst, een gemeentebestuurder zal vertellen hoe zijn gemeente gebruik maakt van Europese fondsen. Ook zal de e-learning tool bedoeld om het aanvragen van subsidies te vergemakkelijken, worden gepresenteerd. U kunt zich online inschrijven via de volgende link: Ambtenarennetwerkbijeenkomst 30 september 2014 Jaarlijks organiseert VNG in september bijeenkomsten voor het Europa ambtenarennetwerk. Een mooie kans om kennis te maken met collega-ambtenaren die zich ook bezighouden met Europa, uw kennis uit te breiden en u te laten inspireren door best practices van andere gemeenten. Dit jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd op 30 september. Deze dag wordt de nieuwe Europese Subsidiewijzer gepresenteerd en is er een uitgebreide presentatie over het Europese subsidielandschap Er zijn presentaties en workshops over een aantal specifieke Europese programma s en over hoe gemeenten zich op de nieuwe subsidieperiode voorbereiden. Ook is er aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. Meer informatie volgt binnenkort op de VNG-website en het online Europanetwerk. Europanetwerk De Directie Europa heeft een online platform waar informatie wordt verstrekt, nieuws wordt verspreid, kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Ook worden oproepen voor partnerschappen en de deadlines voor het indienen van voorstellen onder de aandacht gebracht. Het Europanetwerk is een interactief forum waar ook eigen inbreng gegeven kan worden. Het netwerk is te vinden op: Voor de nieuwe subsidieperiode heeft de VNG samen met subsidieadviesbureau TRIAS een e learning module ontwikkeld: Deze e learning tool biedt de mogelijkheid om medewerkers op te leiden en daardoor efficiënter gebruik te maken van provinciale, landelijke en Europese subsidies. Het lesprogramma bestaat uit drie modules: 1. Voorbereiding van een subsidieaanvraag: een plan van aanpak opstellen, een analyse maken van de haalbaarheid en draagvlak creëren binnen het bestuur. 2. Match en aanvraag: een concrete subsidieaanvraag opstellen waarbij elke stap tot die aanvraag wordt uitgelegd en in de praktijk wordt toegepast. 3. Uitvoering: een goede uitvoering, monitoring en eindverantwoording van de toegekende subsidie. onderwerp Dienstverlening Directie Europa VNG datum <datum> 03/04

5 De meerwaarde van is dat het een projectidee koppelt aan subsidieregelingen. Daarbij maakt het systeem ook een inschatting van de haalbaarheid van een subsidieaanvraag en ondersteunt het bij de financiële verantwoording. Tevens biedt het systeem ruimte voor kennisuitwisseling in een online community. Meer informatie vindt u op de website U kunt ook contact opnemen: of Contactgegevens Wij helpen u graag verder. Voor een afspraak of met vragen kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum via of Voor meer informatie en nieuws kunt u ook onze website terecht: Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten J. Kriens Voorzitter directieraad Deze ledenbrief staat ook op onder brieven. onderwerp Dienstverlening Directie Europa VNG datum <datum> 04/04

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145

BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Plan van aanpak effectiviteit re-integratie uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801300 Lbr. 08/145 bijlage(n)

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Cools, Luuk 17-12-2014

Cools, Luuk 17-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: woensdag 17 december 2014 11:10 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/091 -Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

i-l ;EP 20i Stuknummer: AI12.08083 pagina 1 van 1 Inlichten instantie via e-mail * 'jaar DER

i-l ;EP 20i Stuknummer: AI12.08083 pagina 1 van 1 Inlichten instantie via e-mail * 'jaar DER Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 1 Info Den Helder - Leden brief 12/081: Stand van zaken informatiebeveiliging DER Van: VNG Aan: "'info@denhelder.nl'" Datum:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

irri x-(8 T3IM 2013 Ontvangen d.d. Zaaknummer summer Afddim Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 15 maart 2013

irri x-(8 T3IM 2013 Ontvangen d.d. Zaaknummer summer Afddim Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 15 maart 2013 x-(8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Ontvangen d.d. Zaaknummer summer Afddim tin. jeponeard d.d T3IM 2013 irri informatiecentrum tel. (070) 373 8393

Nadere informatie

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f - JAGT_P_U201300696.docx - 20130606_ledenbri... http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/20130606_ledenbrief_inf.. o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f 6 JUNI 2013 U,< v ~. ^. Vereniging van 1 Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Beschrijving producten en diensten NCSC

Beschrijving producten en diensten NCSC Beschrijving producten en diensten NCSC 2 Beschrijving producten en diensten NCSC Versie 1.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

ECGF/U200900332 Lbr. 09/023

ECGF/U200900332 Lbr. 09/023 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8222 betreft Aanbod economische crisis uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U200900332 Lbr. 09/023 bijlage(n) 1 datum 23 februari

Nadere informatie

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie