TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding"

Transcriptie

1 TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding Versie

2 Eigendomsrecht Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten berust bij Tripolis. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) deze handleiding is niet toegestaan zonder daartoe toestemming te hebben verkregen van Tripolis. Tripolis Dialogue pagina 2

3 Inhoudsopgave DIALOGUE INSTELLINGEN... 6 Introductie... 7 Process flow... 8 GEBRUIKER INSTELLINGEN... 9 Taal, Naam en adres Instellingen... 9 Wachtwoord wijzigen APPLICATIE INSTELLINGEN Nieuwe Gebruiker / Gebruiker instellingen FTP / SFTP Accounts Nieuwe FTP/SFTP Account Test connectie, Bewerk of Verwijder FTP/SFTP Account CONTACT INSTELLINGEN Proces Flow De Database Nieuwe Database Veldtypes Bewerk Contact Database Nieuwe Veldgroep aanmaken Nieuw Veld aanmaken Voorbeelden CONTENT INSTELLINGEN Process Flow Workspace aanmaken Nieuw Artikel type Artikel velden Nieuwe Nieuwsbrief type Nieuwe Secties Nieuwsbrief type Nieuwsbrief Template Nieuwsbrief Artikel Template Nieuwsbrief kopiëren Nieuwe Direct type Nieuw SMS bericht type PUBLISHING INSTELLINGEN Bounce verwerking settings & Blacklist settings Bounce verwerking settings & Blacklist settings instellen Blacklist Tripolis Dialogue pagina 3

4 CONTACT MODULE Process flow Contact Module Het Contacten scherm Bekijk een Contact Contact bewerken Nieuw Contact Importeer contacten Import rapportage Bekijk Import rapportage Contacten exporteren Groepen Introductie Nieuw Segment Nieuwe Groep Groep types Groepen samenvoegen Groepen uitsluiten Groepen Splitsen Groepen Multi Splitsen Meerdere groepen verwijderen Query Smartgroup Mail blacklist CONTENT MODULE Introductie Process Flow Nieuw SMS bericht SMS voorbeeld SMS bericht bewerken Nieuwe Direct Direct details Direct Content Quick Importeer content voor Direct mail Direct mail kopiëren Publiceer Nieuwsbrief Nieuwe Nieuwsbrief Nieuwsbrief artikel aanmaken Artikel Kopiëren uit Media Archief Artikel toekennen Artikel bewerken & Artikel voorwaarden Media Archief Afbeelding toevoegen Artikel toevoegen Media Archief Bladeren Image Editor Afbeelding rechtstreeks aan uiting toeoegen Test procedures voor Content uitingen Voorbeeld Quick Verzend naar test groep Tripolis Dialogue pagina 4

5 WYSIWYG EDITOR Introductie Wysiwig Iconen Werken met de WYSIWYG editor Tabel aanmaken Cellen samenvoegen Database velden invoegen Afbeeldingen invoegen Tekst invoegen Link invoegen PUBLISHING MODULE Introductie Process Flow versturen SMS bericht versturen Overzicht verzendingen Bekijk geplande, verzonden of test s & SMS berichten PROCESSEN Processen RAPPORTAGES Introductie Contacten Rapportage Bounce Rapportage Publishing Rapportages Publishing Rapportage tabs Mailings vergelijken CAMPAGNES Introductie Campagne Events FTP / SFTP Account Nieuwe Campagne Design Grid Campagne Acties: Campagne actie instellingen: Time Campagne actie instellingen: Operation tabs Een Campagne actie aanbrengen Campagne acties verbinden Campagne functies Test & Test Runs Campagne activeren Campagne deactiveren Campagne verwijderen Campagne kopiëren Toepassingen Exporteer Contacten, Mailblacklists, Bounces, Kliks of Opens Importeer Contacten Campagne op basis van clicks Multiple step Campagne Tripolis Dialogue pagina 5

6 TRIPOLIS DIALOGUE DIALOGUE INSTELLINGEN Tripolis Dialogue pagina 6

7 Introductie Instellingen zijn onderverdeeld in Applicatie Instellingen Gebruiker en FTP instellingen Contact Instellingen Configureren en bewerken van Contact databases Content Instellingen Workspaces, Artikel types, Nieuwsbrief types, Templates, Direct types, SMS bericht types, Analyze Integratie Publishing Instellingen Soft- en Hard-bounce, Mail blacklist Bovenstaande instellingen kunt u altijd via de volgende stappen benaderen. 1. Klik op Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer de gewenste keuze via het dropdown menu linksboven in het scherm. Alle gebruikers kunnen op bovenstaande manier eigen gebruikersinstellingen benaderen. Tripolis Dialogue pagina 7

8 Process flow Contact Instellingen Contact Database Content Instellingen Workspace SMS bericht type Direct type Nieuwsbrief type Artikel type Nieuwsbrief sectie Artikel velden Nieuwsbrief template Artikel template Publishing Instellingen Mail Instellingen Blacklist on client level Applicatie Instellingen Gebruikers FTP Accounts Gebruiker Instellingen Wachtwoord & Taal Tripolis Dialogue pagina 8

9 GEBRUIKER INSTELLINGEN Taal, Naam en adres Instellingen Via gebruikers instellingen kunt u als gebruiker gebruikersnaam ( ), naam, wachtwoord en taal aanpassen. Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden Het wachtwoord moet minstens één cijfer en één hoofdletter bevatten en moet minimaal uit 7 karakters bestaan. U kunt uitsluitend letters en cijfers in een wachtwoord gebruiken. Stappen 1. Klik Instellingen gebruikers instellingen profiel. 2. Pas uw instellingen aan 3. Klik Bewaar. Tripolis Dialogue pagina 9

10 Wachtwoord wijzigen U kunt uw wachtwoord op ieder gewenst moment wijzigen. Het wachtwoord moet minstens één cijfer en één hoofdletter bevatten en moet minimaal uit 7 karakters bestaan. U kunt uitsluitend letters en cijfers in een wachtwoord gebruiken. Stappen 1. Klik Instellingen gebruikers instellingen profiel. 2. Voer oud wachtwoord in. 3. Voer nieuw wachtwoord in. 4. Bevestig wachtwoord. 5. Klik Bewaar. Administrators kunnen alle gebruikerswachtwoorden resetten via instellingen Applicatie Gebruikers Tripolis Dialogue pagina 10

11 APPLICATIE INSTELLINGEN Nieuwe Gebruiker / Gebruiker instellingen Als administrator kunt u gebruikers aanmaken en gebruiker instellingen aanpassen. Stappen 1. Klik op Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Applicatie via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Klik op Nieuwe Gebruiker linksboven in het scherm. U kunt nu een nieuwe gebruiker aanmaken. 4. Voer een voornaam en achternaam en eventueel een tussenvoegsel in. 5. Voer bij Gebruikersnaam het adres van de gebruiker in. 6. Voer een wachtwoord in en bevestig het wachtwoord. Het wachtwoord moet minstens één cijfer en één hoofdletter bevatten en moet minimaal uit 7 karakters bestaan. U kunt uitsluitend letters en cijfers in een wachtwoord gebruiken. Tripolis Dialogue pagina 11

12 7. Bepaal de Toegankelijkheid voor de gebruiker. Clientdomain Administrator, gelijk aan alle rechten. Clientdomain Advanced User, gelijk aan Administrator rechten, m.u.v. aanmaken en bewerken gebruikers. Clientdomain User, gelijk aan eindgebruiker rechten. 8. Modules Selecteer één of meerder modules voor de nieuwe gebruiker. Gebruik de CTRL toets om verschillende modules te kiezen 9. SubModules selecteer All submodules of één of meerdere Submodules. bv. Content Direct Mail en Content SMS, maar geen Content Newsletter. 10. Databases selecteer All Databases of één of meerdere Databases. 11. Workspaces selecteer All Workspaces of één of meerdere Workspaces. 12. Toegestaan bepaalt of een gebruiker actief of non-actief is. Als deze setting niet is aangevinkt kan de betreffende gebruiker niet inloggen. Tripolis Dialogue pagina 12

13 FTP / SFTP Accounts Contacten kunnen op verschillende manieren aan de database worden toegevoegd en uit de database worden geëxporteerd. Handmatig, één voor één. Via een import/export bestand, batchgewijs. Via SOAP/API, zg. landingspagina s. Batchgewijs via import, geautomatiseerd via API. Batchgewijs via de Campagne manager Om Batchgewijs via de Campagne manager contacten te kunnen importeren/exporteren heeft u een FTP / SFTP account nodig. Als administrator configureert u hier het account, waarna een gebruiker deze vervolgens alleen maar hoeft te selecteren. Nieuwe FTP/SFTP Account Stappen 1. Klik Instellingen. 2. Selecteer via het dropdown menu Applicatie. 3. Klik op FTP Accounts - Nieuw. 4. Voer de volgende gegevens in Label, Host Protocol Gebruikersnaam Wachtwoord Remote Folder Passieve Modus (J/N) Tripolis Dialogue pagina 13

14 5. Klik Bewaar Test connectie, Bewerk of Verwijder FTP/SFTP Account Stappen 1. Klik Instellingen. 2. Selecteer via het dropdown menu Applicatie. 3. Klik FTP Account. 4. Klik op de betreffende FTP Account. U kunt nu, de FTP account bewerken, verwijderen of de FTP connectie testen. Tripolis Dialogue pagina 14

15 CONTACT INSTELLINGEN Proces Flow Contact Instellingen Nieuwe Contact Database Wizard Starten Sleutelveld aanmaken Veld type bepalen Opslaan & afsluiten Contact Instellingen Contact Database inrichten Veldgroepen Aanmaken Nieuwe velden in veldgroep Veld type bepalen Opslaan & afsluiten Contacten Importeren Contact Database Contacten Importeren Dialogue Import functie Via de API functie Tripolis Dialogue pagina 15

16 De Database De Database is een verzameling van (variabele) velden waar alle contactdata (profielen) worden opgeslagen. Deze data is beschikbaar via de gehele applicatie en kan worden beheerd in de Contact module. Een klantomgeving kan vanwege een data model of vanwege bepaalde data rechten één of meerdere databases bevatten, bijvoorbeeld wanneer een onderscheid gemaakt dient te worden per merk of wanneer bijvoorbeeld een scheiding van klanten binnen een klantomgeving gemaakt dient te worden. Nieuwe Database U start tijdens het aanmaken van een Database met de Database Wizard. Hier maakt U in beginsel een sleutelveld aan. Na het aanmaken van dit sleutelveld klikt U op Finish of op Voeg rij toe.! Behoren er veel databases te worden aangemaakt, maak dan gebruik van de API Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Contacts via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Klik op Database Wizard linksboven in het scherm. De Database Wizard wordt opgestart. 4. Voer een label in. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 5. Voer een Naam in. Een naam wordt als een interne naam gebruikt voor import, API etc. Een naam mag geen vreemde tekens en/of spaties bevatten en dient uniek te zijn. 6. Klik Verder. Tripolis Dialogue pagina 16

17 7. Definieer Sleutel veld. Het sleutelveld wordt gebruikt om een record uniek te identificeren. Bijvoorbeeld het gebruik van adres als sleutelveld, er vindt via het adres een controle plaats of het adres (contact) voorkomt in de contactlijst. Zo ja, dan zal het contact niet worden toegevoegd. Zo nee, dan wordt het contact toegevoegd. 8. Voer een Label in voor het sleutelveld. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 9. Voer een Naam in voor het sleutelveld. Een naam wordt als een interne naam gebruikt voor import, API etc. Een naam mag geen vreemde tekens en/of spaties bevatten en dient uniek te zijn. Tripolis Dialogue pagina 17

18 Veldtypes Een veldtype instelling dient voor het correcte notatie van contact gegevens. Afhankelijk van het veldtype vinden er tijdens het aanmaken van een contact controles plaats op een juiste validatie. Veldtype overzicht: String Voor tekst invoervelden, bv. voornaam, bedrijfsnaam etc. Int. (Integer) Voor numerieke invoervelden, zonder decimalen bv. aantal kinderen. Boolean Voor het gebruik van een true/false waarde. Decimal Voor numerieke invoervelden, inclusief decimalen. Date Voor datum invoervelden, bv. verjaardagen. Date time Voor datum/tijd invoervelden, bv. inschrijvingsdatum. Pick list Voor het selecteren van een waarde uit een lijst. Voor invoervelden. Mobiel Voor mobiele telefoonnummers invoervelden. 10. Order Bepaalt de volgorde van de aangemaakte velden, binnen een veldgroep. 11. Min.Lengte / Max. Lengte. Bepaalt het minimum en maximum aantal karakters van het invoerveld. 12. Begin waarde. U kunt aan een veld een standaard beginwaarde waarde toevoegen. 13. Type Veld. Het type veld bepaalt in welke Profiel overzicht tab het veld wordt getoond. Standaard Veld. Terug te vinden onder Contact tab binnen overzicht contacten. Contact overzicht veld. Terug te vinden onder Overview tab binnen overzicht contacten. Interesse veld. Terug te vinden onder Interesse tab binnen overzicht contacten. Tripolis Dialogue pagina 18

19 14. Klik Verder 15. Klik op Finish om de gegevens op te slaan en de wizard af te sluiten of op Stoppen om de bewerking af te breken. U kunt hier eventueel ook een nieuw veld aanmaken. Hoewel het mogelijk is om meerdere velden via de Wizard toe te voegen wordt geadviseerd de database verder op te bouwen via de contact module instellingen. De juist aangemaakte Contact Database vindt U terug in boomstructuur aan de linkerzijde van het scherm. De Bewerk Contact Database functie wordt opgestart, U kunt nu de database verder opbouwen. U kunt op een later tijdstip de Contact Database verder bewerken. Klik Instellingen aan de rechterbovenzijde van het scherm en selecteer vervolgens de Contact optie via het dropdown menu. Klik op de betreffende database naam om te bewerken. Tripolis Dialogue pagina 19

20 Bewerk Contact Database Bewerk Contact Database scherm bestaat in beginsel uit 2 tabs. U kunt meerdere tabs aanmaken door middel van een Veldgroep aan te maken. Nieuwe Veldgroep aanmaken Via een veldgroep kunt u overzichtelijk bijbehorende gegevens groeperen. Bijvoorbeeld veldgroep Naam voor bedrijf, adres, voornaam en achternaam. Of veldgroep Interesses om interesses in een groep weer te geven. Stappen 1. Klik Nieuwe Veldgroep. 2. Voer een Label in. 3. Order bepaalt de positie, oftewel de weergave van de aangemaakte veldgroepen. 4. Klik Bewaar. Tripolis Dialogue pagina 20

21 U vindt de aangemaakte veldgroep terug als een tab in het bewerk contact database scherm. Klik op de aangemaakte tab (veldgroep) om velden binnen deze veldgroep aan te maken. Contact database velden zijn invoer velden welke gegevens bevatten van een contact. Nieuw Veld aanmaken Stappen 1. Klik Nieuw Veld. 2. Voer een Label in voor het sleutelveld. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 3. Voer een Naam in. Een naam wordt als een interne naam gebruikt voor import, API etc. Een naam mag geen vreemde tekens en/of spaties bevatten en dient uniek te zijn. 4. Kies afhankelijk van het type data het juiste veldtype via het Veldtype dropdown menu. 5. Vink de Sleutel optie als u gebruik wilt maken van meer dan 1 sleutelveld. Het eerste sleutelveld aangemaakt via de Database Wizard. 6. Verplicht bepaalt of het een verplicht invoerveld is. 7. In Overzicht. Vink deze optie als U dit veld ook in het contact overzicht wilt weergegeven. U kunt dit veld dan ook gebruiken als filter in het contacten overzicht. 8. Bepaal het Type veld, oftewel de weergave van het veld in de contact module. 9. Order bepaalt de weergave van de aangemaakte velden. 10. Klik Bewaar om de gegevens op te slaan Tripolis Dialogue pagina 21

22 Aangemaakte velden vindt U terug onder de verschillende aangemaakte Veldgroepen. Klik op een veldgroep om de velden binnen deze groep te bewerken of te verwijderen. U heeft hier de volgende opties. Klik Bewerk Veldgroep om de naam of volgorde van de veldgroep te bewerken. Klik Verwijder Veldgroep om de veldgroep te verwijderen Klik Verwijder Database om de database in geheel te verwijderen Let op! U verwijdert hiermee ook alle contacten uit de database. Herhaal de stappen nieuwe veldgroep aanmaken of Nieuw veld aanmaken om de contact database in te richten. Tripolis Dialogue pagina 22

23 Voorbeelden Tripolis Dialogue pagina 23

24 CONTENT INSTELLINGEN Process Flow Content Instellingen Workspace SMS bericht type Direct type Nieuwsbrief type Artikel type Nieuwsbrief sectie Artikel velden Nieuwsbrief template Artikel template Tripolis Dialogue pagina 24

25 Workspace aanmaken Een workspace is een virtuele werkomgeving voor uw Content en Media bibliotheek. Content kan worden onderverdeeld in SMS Direct mail Newsletters. De Media bibliotheek is de verzameling van plaatjes en artikelen. Een workspace wordt aan één database gekoppeld, alle profielvelden die in een workspace worden gebruikt komen uit deze database. Een database kan echter meerdere workspaces bevatten. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Klik Nieuw onder Workspaces. 4. Voer een label in. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 5. Voer een Naam in. Een naam wordt als een interne naam gebruikt voor import, API etc. Een naam mag geen vreemde tekens en/of spaties bevatten en dient uniek te zijn. Tripolis Dialogue pagina 25

26 6. Selecteer de betreffende Contact database. 7. Publieke Domein naam en Bounce Domein naam Standaard wordt voor verzending via Tripolis Dialogue gebruik gemaakt van de (sub)domeinen van Tripolis. De URL s en afbeeldingen in een , de click- en opencounters en het bounce-adres verwijzen allemaal naar public.tripolis.com en mail.tripolis.com. Organisaties die uit naam van een eigen domein verzenden behoren onder Publieke Domein naam en Bounce Domein naam hun eigen domein namen te plaatsen. Zie technische documentatie. 8. Klik Bewaar. U vindt de aangemaakte Workspace terug aan de linkerzijde van het scherm onder Content Instellingen Tripolis Dialogue pagina 26

27 De volgende hoofdstukken hebben betrekking op nieuwsbrieven. Nieuw Artikel type Artikel velden Nieuwe Nieuwsbrief typn Nieuwe Secties Nieuwsbrief type Nieuwsbrief Template Nieuwsbrief Artikel Template Voor een uitgebreide omschrijving met betrekking tot het aanmaken van nieuwsbrieven zie onze technische documentatie. Nieuw Artikel type U dient een artikel type aan te maken om deze later in een nieuwsbrief te kunnen gebruiken. Via artikel types stelt u een nieuwsbrief samen. Bijvoorbeeld artikel types. Header, Tekstvlak en Footer. Binnen een artikel type maakt u vervolgens Artikel velden aan. Zie volgende hoofdstuk. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Selecteer de Workspace waar u een direct type voor wilt aanmaken. 4. Klik Nieuw onder Artikel Type. 5. Voer een label in. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 6. Voer een Naam in. Een naam wordt als een interne naam gebruikt voor import, API etc. Een naam mag geen vreemde tekens en/of spaties bevatten en dient uniek te zijn. 7. Klik bewaar. Tripolis Dialogue pagina 27

28 Het artikel type is in de betreffende workspace opgeslagen onder artikel types. Na het aanmaken van het nieuwe artikel type wordt het bewerk artikel type scherm opgestart. U kunt nu artikel velden gaan aanmaken. Artikel velden Binnen een artikel type dient u een artikelveld aan te maken. Bijvoorbeeld artikel type tekstvlak heeft onder andere een artikel plaatje, artikel links en artikel tekst velden. Hier definieert u ook het veld type. Bijvoorbeeld Artikelveld tekst met het veld type rich tekst. Na het aanmaken van een nieuw artikel type wordt het bewerk artikel type scherm opgestart. U kunt echter op ieder gewenst moment een artikel type bewerken of artikel velden toevoegen. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Selecteer de Workspace waar u het artikel type hebt opgeslagen. 4. Selecteer het betreffende artikel type onder Artikel Types. Een Artikel type is opgebouwd uit 2 secties. De definitie van het artikel type. Artikel velden Tripolis Dialogue pagina 28

29 Om een nieuw artikel veld aan te maken klikt U onder Nieuw Artikel op Nieuw Artikel Veld 1. Voer een label in. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 2. Voer een Naam in. Een naam wordt als een interne naam gebruikt voor import, API etc. Een naam mag geen vreemde tekens en/of spaties bevatten en dient uniek te zijn. 3. Voer eventueel een begin waarde in. 4. Selecteer of het type veld wel/niet verplicht is. 5. Selecteer het Veld Type via het dropdown menu. Tekstveld Tekstveld groot Rich Tekst veld URL Afbeelding Kleur 6. Selecteer de order van het nieuwe artikel veld. Order bepaalt de volgorde van het aangemaakte artikel veld. 7. Klik bewaar. Tripolis Dialogue pagina 29

30 Herhaal de stappen klik Nieuw artikel veld onder artikel type om een nieuw veld aan te maken. De Artikel velden zijn in de betreffende workspace opgeslagen onder het Artikel type. Tripolis Dialogue pagina 30

31 Nieuwe Nieuwsbrief type Voordat u een nieuwsbrief kan versturen dient eerst een nieuwsbrief type te worden opgezet. Via verschillende nieuwsbrief types kan een onderscheid worden aangebracht in de verschillende nieuwsbrieven. Ook kunt u types aanmaken als u bijvoorbeeld via verschillende afzenders een nieuwsbrief wil versturen. U behoort minimaal één nieuwsbrief type aan te maken. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Selecteer de Workspace waar u de nieuwsbrief type voor wilt aanmaken. 4. Klik Nieuw onder Nieuwsbrief type. 5. Voer een label in. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 6. Voer een Afzender Naam in. Dit is de naam die ontvangers van de nieuwsbrief krijgen te zien. Tripolis Dialogue pagina 31

32 7. Voer een Afzender Adres in. 8. Ontvanger Veld. Dit is standaard het adres veld. 9. Antwoord Adres. Voer een antwoord adres in, leeg is gelijk aan het afzender adres. 10. Voer eventueel een onderwerp in voor de Nieuwsbrief. 11. Verander eventueel de Character Set Encoding. 12. Klik bewaar. Het nieuwsbrief type is in de betreffende Workspace opgeslagen onder nieuwsbrief types. Na het aanmaken van een nieuwe nieuwsbrieftype wordt het bewerk nieuwsbrief type scherm opgestart. U dient vervolgens nieuwsbrief secties aan te maken. Tripolis Dialogue pagina 32

33 Nieuwe Secties Nieuwsbrief type Voordat u een nieuwsbrief kan gebruiken dient u naast een nieuwsbrief type ook nieuwsbrief secties op te zetten. Elementen die per nieuwsbrief moeten kunnen worden aangepast worden ondergebracht in secties. Denk hierbij aan aparte secties voor nieuwsartikelen, advertenties, linkerkolom, rechterkolom etc. Aan de hand van in welke sectie een artikel wordt geplaatst wordt de weergave van het artikel bepaald. Zo kan je er voor zorgen dat wanneer je een artikel van een linkerkolom sectie verplaatst naar de rechterkolom sectie het artikel op een andere manier wordt weergegeven. Het artikel zelf hoeft dan niet te worden aangepast, aan de hand van in welke sectie een artikel staat wordt de weergave bepaald. Onderdelen van de nieuwsbrief die niet per nieuwsbrief hoeven te veranderen horen niet thuis in een sectie. Na het aanmaken van een nieuw nieuwsbrieftype wordt het bewerk nieuwsbrief type scherm opgestart. U kunt echter op ieder gewenst moment dit nieuwsbrief type bewerken. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Selecteer de Workspace waar u de nieuwsbrief type hebt opgeslagen. 4. Selecteer het betreffende nieuwsbrief type onder Nieuwsbrief types Een nieuwsbrief type is opgebouwd uit 3 secties. Bewerk Secties Nieuwsbrief Templates Tripolis Dialogue pagina 33

34 5. Klik onder nieuwsbrief type op Nieuwe Sectie. 6. Voer een Label in voor de nieuwe sectie. 7. Voer een Naam in voor de nieuwe sectie. 8. Klik Bewaar. 9. Klik op Nieuwe Sectie om de volgende sectie aan te maken. 10. Klik Bewaar. Het nieuwsbrief type is inclusief de nieuwe secties in de betreffende Workspace opgeslagen onder nieuwsbrief types. Na het aanmaken van een nieuwe nieuwsbrief type dient U ook een template aan te maken voor U nieuwsbrief. Tripolis Dialogue pagina 34

35 Nieuwsbrief Template Voordat u een nieuwsbrief kan gebruiken dient u naast een nieuwsbrief type en nieuwsbrief secties ook een nieuwsbrief template aan te maken. U dient zowel een HTML als een Tekst versie van de nieuwsbrief template aan te maken. Na het aanmaken van een nieuw nieuwsbrieftype wordt het bewerk nieuwsbrief type scherm opgestart. U kunt echter op ieder gewenst moment dit nieuwsbrief type bewerken. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Selecteer de Workspace waar u de nieuwsbrief type hebt opgeslagen. 4. Selecteer het betreffende nieuwsbrief type onder Nieuwsbrief types Een nieuwsbrief type is opgebouwd uit 3 secties. Bewerk Secties Nieuwsbrief Templates Tripolis Dialogue pagina 35

36 5. Klik onder Nieuwsbrieftype op Nieuwe Template. 6. Voer een Label in voor de nieuwe sectie. 7. Selecteer het output formaat HTML 8. Bron In de bron plakt u de HTML code. Een HTML template behoort te worden gemaakt in een HTML editor zoals bv. Dreamweaver. Een HTML-editor is een softwareprogramma om webpagina's aan te maken. Hoewel HTML-code met een gewone tekst editor geschreven kan worden, kan een HTML-editor door de ingebouwde extra functionaliteit het bijwerken veel gemakkelijker maken. 9. kopieer de HTML code uit de HTML editor in het bron veld en klik bewaar. U behoort ook een Tekst versie aan te maken voor uw template. Herhaal bovenstaande stappen en selecteer bij output formaat tekst in plaats van HTML Voer de tekst in voor de tekst versie in het Bron veld. Nadat u een nieuwsbrief template heeft aangemaakt dient u een nieuwsbrief artikel template aan te maken. Tripolis Dialogue pagina 36

37 Nieuwsbrief Artikel Template Na het aanmaken van een nieuwsbrief template wordt het bewerk nieuwsbrief template scherm opgestart. U dient vervolgens een nieuwsbrief artikel template aan te maken. U kunt op ieder gewenst moment een nieuwsbrief template bewerken. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Selecteer de Workspace waar u de nieuwsbrief type hebt opgeslagen. 4. Selecteer het betreffende nieuwsbrief type onder Nieuwsbrief types. 5. Selecteer de tab Nieuwsbrief Templates. 6. Selecteer de betreffende nieuwsbrief template. Tripolis Dialogue pagina 37

38 7. Klik onder Nieuwsbrieftype op Nieuwe Artikel Template. 8. Selecteer het output formaat HTML 9. Bron In de bron plakt u de HTML code. Een HTML template behoort te worden gemaakt in een HTML editor zoals bv. Dreamweaver. Een HTML-editor is een softwareprogramma om webpagina's aan te maken. Hoewel HTML-code met een gewone tekst editor geschreven kan worden, kan een HTML-editor door de ingebouwde extra functionaliteit het bijwerken veel gemakkelijker maken. 10. kopieer de HTML code uit de HTML editor in het bron veld 11. Klik bewaar. Tripolis Dialogue pagina 38

39 Nieuwsbrief kopiëren Heeft u een nieuwsbrief eenmaal aangemaakt, dan kunt u deze eenvoudig kopiëren. Stappen 1. Selecteer de betreffende nieuwsbrief onder Content Instellingen. 2. Klik kopieer nieuwsbrief type. 3. Voer een label en naam in. 4. Klik Bewaar. Tripolis Dialogue pagina 39

40 Nieuwe Direct type Voordat u een Direct mail via de Content module kan opmaken / versturen dient eerst een Direct type te worden opgezet. U behoort minimaal één Direct type aan te maken. Stappen 5. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 6. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 7. Selecteer de Workspace waar u een direct type voor wilt aanmaken. 8. Klik Nieuw onder Direct Type. Tripolis Dialogue pagina 40

41 9. Voer een label in. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 10. Voer een Afzender Adres in. 11. Voer een Afzender Naam in. Dit is de naam die ontvangers van de direct krijgen te zien. 12. Antwoord Adres. Voer een antwoord adres in, leeg is gelijk aan het afzender adres. U kunt voor uw Direct Mail ook content inlezen via een live URL. Voert u hier een URL in, dan zal bij het aanmaken van een direct mail standaard de content van deze URL worden getoond. De Direct Mail kunt u daarna verder bewerken. Deze optie is inclusief het importeren via een lokaal opgeslagen HTML bestand ook beschikbaar in de Content module tijdens het aanmaken va een direct mail. HTML Content importeren kan uitsluitend voor Direct Mails. 13. Externe HTML URL: Voer de URL in om uw direct mail content op te halen. 14. Externe Text URL: Voer een externe Text URL in voor de tekst versie van de direct mail. 15. Enable WYSIWYG editor: Wilt u gebruik maken van de editor (aanbevolen) dan behoort deze optie te worden aangevinkt. 16. Selecteer een veld van het type 17. Verander eventueel de Character Set Encoding. 18. Klik bewaar. Het Direct Type is in de betreffende workspace opgeslagen onder direct types. Tripolis Dialogue pagina 41

42 Nieuw SMS bericht type Voordat u SMS berichten kan versturen dient eerst een SMS type opgezet te worden. Via SMS types kan een onderscheid worden aangebracht in bijvoorbeeld zakelijke of privé telefoonnummers. Ook kunt u types aanmaken als u bijvoorbeeld via verschillende afzenders een SMS wilt versturen. U behoort minimaal één SMS type aan te maken. Stappen 1. Klik Instellingen rechtsboven in het scherm. 2. Selecteer Content via het dropdown menu linksboven in het scherm. 3. Selecteer de Workspace waar u het SMS type voor wilt aanmaken. 4. Klik Nieuw onder SMS bericht type. 5. Voer een label in. Het labelveld wordt getoond aan een gebruiker. 6. Voer een Afzender naam in. Dit is de naam die ontvangers van de SMS zien Tripolis Dialogue pagina 42

43 7. Selecteer een veld van het type mobiele telefoon. 8. Klik bewaar. Het SMS bericht type is in de betreffende Workspace opgeslagen onder SMS bericht types. Tripolis Dialogue pagina 43

Handleiding Express Modus

Handleiding Express Modus Handleiding Express Modus Copyright GraphicMail - All rights Reserved 2008 Express Modus 1. Checklist: 1.1 Maak een adresboek aan [Linkernavigatie: Beheer Adresboek] 1.2 Creëer uw eigen inschrijfformulier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0 Tripolis Mail 2.8.0 Aug 2007 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Wat is Tripolis Mail? 4 1.2 De onderdelen van de Tripolis Mail applicatie 4 1.2.1 Lijstbeheer (List management) 4 1.2.2 Inhoud (Content)

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

[HANDLEIDING MAGENTO]

[HANDLEIDING MAGENTO] Pagina 0 Inhoudsopgave: 1. Introductie van het beheerderspaneel... 2 2. Uw catalogus opzetten... 9 3. Promoties... 43 4. Bestellingen en klanten beheren... 63 5 Beheren van door de klanten ontwikkelde

Nadere informatie

Instellen van basisgegevens

Instellen van basisgegevens Instellen van basisgegevens Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl newbaseonline.com is een werknaam van: Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 of 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie