Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt Indeling Beschrijvend verslag Bestuurlijk Overzicht personeelsbestand Overzicht per afdeling Afdeling Dienstencheques Poetsdienst: Cijfers in beeld Communicatie Infosessies Open Bedrijven Dag Boodschappendienst Afdeling Klusjesdienst Afdeling Energiesnoeiers: Afdeling Mindermobielencentrale: Innovatie Diversiteitsplan Financieel verslag Bijlages

2

3 Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt Beschrijvend verslag Bestuurlijk Er werden in 2009 zeven maal een Raad van Beheer gehouden. Eén daarvan (26 juni 2009) werd voorgafgegaan door een Algemene Vergadering. Als gevolg van een verhuis nam Dhr. Eddy Smeets ontslag als gemeenteraadslid van de stad Vilvoorde. Derhalve nam hij ook ontslag uit de Algemene Vergadering van de vzw. Hij wordt opgevolgd door Miet Gerarts (9 november 09). De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel. Overzicht personeelsbestand Op 31 december 2009 had de vzw 46 werknemers. Dat is een sprong van 21 % (8 eenheden ) tegenover In de loop van 2009 zijn 16 nieuwe mensen in dienst getreden. Twee van die 16 beeïndigden hun arbeidsovereenkomst vroegtijdig. Ze konden zich verbeteren door respectievelijk bij teleonthaal en als keukenhulp in het AZ te gaan werken. Van de personeelsleden die voor 2009 in dienst waren, is de samenwerking in 5 gevallen stopgezet. Met drie medewerkers omdat ze zich onvoldoende aan de afspraken wensten te houden. Een vierde is verder gaan studeren als verpleegster (met resultaat). De vijfde is uit dienst gegaan nadat ze medisch ongeschikt werd verklaard na een langdurige afwezigheid (rug). Netto is het personeelsbestand dus met 8 eenheden gestegen in Studenten In de zomerperiode werd met een 6-tal studenten gewerkt. Ze vielen in voor korte en langere periodes. De studenten hadden een contract bepaalde duur en zijn niet opgenomen in de telling (wel in bijlage Sd).

4 Interim Eén huishoudhulp tekende een overeenkomst onbepaalde duur na 6 maand als interim. Een andere interim stopte vroegtijdig omdat ze eveneens in het AZ kon gaan werken. PWA Eén bediende startte vast op na zich een periode te hebben ingewerkt als PWA. Een andere bediende startte als PWA (wordt niet bij de effectieven geteld). OCMW Op de administratie kregen we het volledige jaar 2009 de hulp van 1 voltijds artikel 60 er. Frank heeft zijn werk hier goed gedaan. Stage Twee dames hebben telkens 2 weken stage gedaan bij Zilverpunt in het kader van een opleiding huishoudhulp verzorgd door Groep Intro. Geen van deze twee stroomde echter door tot een vast contract. De klusjesman tenslotte had een stagiair mee met een vrijwilligersoverenkomst gedurende 2 weken (halftijds). Hij doorliep zijn periode (maart 2009) naar behoren. Deze stage kaderde in een overgang van régime hospitalisatie naar de fase begeleid zelfstandig wonen. Zie ook: Diversiteitsplan. Jobcoaching Met de VDAB jobcoaches werden een 3-tal trajecten opgezet. Het betrof nogal sterke medewerksters en na enkele sessies kwamen beide partijen meestal tot de conclusie dat verdere samenwerking niet echt nodig was. Ook onze eigen medewerkstster (meters) werden ingezet voor de warme opstart-fase. Rekrutering Voor de rekrutering werd samengewerkt met Job Link, Jobkanaal, VDAB, Groep Intro, Accent Interim en in mindere mate InstantA. Bijlage personeelscapaciteit Soc Sec Zoals uit het verslag personeelscapaciteit van het sociaal secretariaat kan worden afgelezen groeide het personeelsbestand ook in 2009 gestaag. Er was een groei van 21 % in koppen en van 13 % in VTE. Meer dan 55 % van onze werknemers zijn ouder dan 45 jaar en 40 % is zelfs ouder dan 50 jaar. Gecombineerd met de factor fysieke arbeid en het feit dat we als sociale

5 economieorganisatie hoofdzakelijk met doelgroepwerknemers werken, kunnen we stellen dat de capaciteitsbenutting (cfr. bijlage) goed is. In het bijzonder is het ziekteverzuim echter wel problematisch. Bij deze cijfers valt op te merken dat we in personen zeer langdurig ziek hebben gehad en die dus meer dit cijfer dan het financieel resultaat negatief beïnvloed hebben. Desalniettemin zouden we graag het ziekteverzuim verder verlagen, al was het maar als jobsatisfactie-indicator. In 2009 heeft de poetsafdeling van vzw het Vilvoords Zilverpunt zijn groei kunnen verderzetten. Zoals verhoopt heeft dit zich ook uitgedrukt in de bijkomende aanwerving van doelgroepwerknemers. Overzicht per afdeling Afdeling Dienstencheques Poetsdienst: Cijfers in beeld dec/08 Scenario +6 Scenario +8 Scenario +10 Realisatie januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

6 Zoals uit bovenstaande tabel en onderstaande grafiek mag blijken heeft de dienstenchequeafdeling als belangsrijkste motor van de vzw het eerste echte crisisjaar 2009 wel goed overleefd. Er werd een totale groei van 32,55 % gerealiseerd in de dc-afdeling. Gemiddeld werden per maand 2527 dienstencheques geïncasseerd. Maart en juni zijn de enige maanden van het eerste semester die boven dat gemiddelde kwamen. In december sluiten we het jaar af met onze hoogste omzet totdusver. Wel is er duidelijk sprake van een zekere stabilisatie op een hoog niveau. Dit werd duidelijk aangevoeld door de stilvallende vraag die snel voelbaar wordt tegenover de natuurlijke uitval die kenmerkend is voor onze doelgroep. Opleidingen In 2009 werd traditiegetrouw voor de meest recent aangeworven werknemers een opleiding professionele poetstechnieken georganiseerd. Voor de ancièns waren er meer sociale vormingen: Ontstressen, omgang met lastige klanten, klantgericht werken., omgaan met een dipje. Al deze opleidingen werden georganiseerd ism Vzw Vorm met wie we goede ervaringen hebben.

7 Zowel de ancièns als de jonge rekruten volgden in september bovendien nog een opleiding van 2 maal 3 uur EHBO. Het Rode Kruis verzorgde deze middagen. Zorgoverleg en netwerk Vzw Het Vilvoords zilverpunt bleef zich in 2009 betrekken in het lokale netwerk thuiszorg. We participeerden constructief aan zorgoverleg voor 3 klanten, deden mee aan Sociaal Rendez Vous, Piekuurtje, Managers in Diversiteit, Mexicaanse Griep in Vilvoorde-overleg, Communicatie Infosessies Er werden ook in 2009 infosessies georganiseerd in de dienstencentra. Taart, koffie en een gevuld programma trokken telkens heel wat volk (25-40 personen). Behalve de algemene voorstelling, toelichting over de diensten, inschrijving gratis energiescan was er ook bijzondere aandacht voor de aankondigingvan het mindermobielenproject. Over dit laatste kon nog niet veel concreets verkondigd worden. Het was meer een aankondiging dat we er in 2010 werk van gingen kunnen maken. Enkele kandidaat vrijwilligers meldden zich alvast spontaan aan. Verder werd er een duidelijk inspraakmoment ingelast over welke aspecten van de vervoersproblematiek onze bijzondere aandacht verdienden. Info Pallieter: 9/11 Info Far West: 12/11 Info Kassei: 24/11 Info Koningslo: 7/12 Ook aan de cursisten huishoudelijke hulp van Groep Intro (3 juni) en van de VDAB (januari) werd traditiegetrouw een informatiesessie gegeven over verwachtingen van toekomstige werkgevers en klanten.

8 Dag van de Sociale Economie De goed ogende campagne (Kwaliteit Werkt) voor 25 april 2009: Dag van de Sociale Economie is in onze regio een beetje een maat voor niets geweest. Het was mooi weer en weinig volk daagde op voor de fietstocht langsheen de verschillende standen van de bestaande initiatieven Open Bedrijven Dag: zondag 5 oktober 2009 De organisatie Open Bedrijven Dag zette in 2009 de Sociale economie, als sector, extra in de schijnwerpers. Zodoende kon men inschrijven aan een voordelig tarief. Ondanks de moeilijke timing gezien de reeds geboekte vakanties waren de collega s enthousiast om hieraan mee te werken. De dag viel ongeveer samen met het 5 jarig bestaan van de vzw. Er werd besloten om er dan ook meer een soort van klantenontmoetingsdag van te maken (klantenbinding). Behalve het netwerk werden derhalve alle klanten uitgenodigd. De mindermobiele senioren werden afgehaald met een busjes. De diensten van de stad (WEB en deskundige sociale economie) boden heel wat ondersteuning bij de voorbereiding. Het was een gezellige middagdag met drank, hapjes en live-muziek. De publieke belangstelling was dermate dat we bij momenten niet iedereen konden zetten. Op de nieuwe website en op de kalender 2010 zijn sfeerbeelden te zien. Folders/ kalenders. Naar jaarlijkse traditie werd er ook in 2009 een planningkalender 2010 opgemaakt die verdeeld werd onder de klanten en op het kerstfeest voor de alleenstaande senioren. Daarnaast was er een handig notitieboekje voor bij de telefoon. De folder werd herdrukt en wijk per wijk verdeeld onder senioren met de uitnodigingen voor de infosessies.

9 Er worden ook verjaardagskaartjes (Homevil) verstuurd naar de klanten. Deze kleine geste vraagt wat extra administratie maar wordt erg geapprecieerd. Boodschappendienst De boodschappendienst doet à rato van een halve dienstencheque per prestatie boodschappen voor de Vilvoordse senioren. De dienst kende een groeiende vraag in Deze trend was al ingezet in 2008 en heeft zich dus verder doorgezet. In 2008 werden 185 boodschappen gedaan, in 2009 waren dit er 304 (+65%). De dienst heeft een kleine maar trouwe groep klanten die het hele jaar door bestellen zonder grote pieken of dalen. De organisatie overweegt om het tarief in 2010 op te trekken tot 1 dienstencheque per dienst omdat dit beter overeenstemt met de werkelijke tijdsinvestering (1 werkuur). Afdeling Klusjesdienst De klusjesdienst bestaat nog steeds uit 1 persoon. Hij is een betrouwbare kracht die zijn werk zelfstandig kan organiseren. De inhoud van zijn werk is ongewijzigd. Hij doet kleine klussen, rijdt voor Idem Dito en verzorgt de boodschappendienst. Daarnaast bedeelt hij oa ook de maandelijkse OCMW voedselhulp in Kassei. De dienst realiseerde een vergelijkbare omzet met In de loop van 2009 besteedde hij gaandeweg meer tijd aan de boodschappen (cfr. supra).

10 Afdeling Energiesnoeiers: Jaarverslag 2009: Het Vilvoords Zilverpunt Energiescans Eerste fase: Aantal uitgevoerde scans In 2009 werden de 366 resterende energiescans uitgevoerd in Vilvoorde, Grimbergen en Machelen van de in totaal 713 scans die dienden te gebeuren in deze gemeentes in de periode eind 2007 tot en met Hieronder vindt u het overzicht van de uitgevoerde energiescans over de drie werkjaren Totaal Vilvoorde Grimbergen Machelen Totaal In 2009 werden vooral scans uitgevoerd in Grimbergen. In werden vooral scans uitgevoerd in Vilvoorde en Machelen. Bereiken doelgroep De energiesnoeiers werken voor een sociale doelgroep, nl. Mensen met een vervangings- of een laag inkomen, mensen met betalingsproblemen van de energiefacturen, mensen in een sociale woning en senioren in een oudere woning (woning van vóór 1970).

11 Er werd via heel wat verschillende acties reclame gemaakt bij deze doelgroep. Er werd vooral met gerichte verzendingen gewerkt. Vanuit het ocmw, gemeente, sociale huisvestingsmaatschappijen en Eandis werden brieven verstuurd om reclame te maken voor de energiescan. Daarnaast werd via sleutelfiguren, mensen die regelmatig in contact komen met de doelgroep, ook reclame gemaakt. Dit waren hoofdzakelijk maatschappelijk assistenten van het ocmw en huishoud- en poetshulpen. Ten derde werd er ook via infosessies en promotie in de lokale pers heel wat bekendheid gegeven aan het project. In het begin van het project liep het wat moeilijker om voldoende adressen binnen te krijgen, maar naarmate het project liep ging dit vlotter. Er dienden echter blijvend acties gedaan te worden. Team De scans werden in 2009 verder uitgevoerd door Jeroen Cools, begeleider/coördinator, en Etienne Octave, doelgroepmedewerker. Sinds de aanvang van het project heeft Jeroen een traject afgelegd met Etienne Octave om deze zelfstandig de energiescans te laten uitvoeren. Deels heeft Etienne Octave ook zelfstandig scans uitgevoerd samen met de klusjesman Herman De Graef. Dit hoofdzakelijk bij sociale huurders. In het najaar van 2009 werd echter besloten om Etienne Octave niet meer alleen op pad te sturen. Dit omwille van de reden dat bepaalde zaken bij het uitvoeren van het bezoek toch te moeillijk voor hem waren. In die fase van het project was er niet voldoende tijd om hier verder met hem rond te werken. Er werd naar aanleiding hiervan in het najaar binnen de RVB ook besloten dat er een bijkomende begeleider zou worden aangeworven. Dit om te verzekeren dat de vooropgestelde energiescans tijdig kunnen uitgevoerd worden en dat tegelijkertijd ook voldoende kan geïnvesteerd worden in opleiding en begeleiding van de doelgroepmedewerkers. Deze uitbreiding zal ook toelaten dat Jeroen Cools, meer coördinerend kan werken en de toekomst van het project kan verzekeren. De vacature werd eind 2009 opengesteld. Daarnaast werd in 2009 ook nog een uitbreidingsaanvraag ingediend bij het subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie voor uitbreiding met één doelgroepwerknemer. De erkenning hiervoor wordt in de loop van 2010 verwacht. Inkomsten

12 Per scan ontvangt Het Vilvoords Zilverpunt van Eandis nog steeds 180 euro. Voor 2009 betekent dit dat Eandis een euro gestort heeft. Daarnaast ontvangt het project Energiesnoeiers van het Vlaams subsidieagentschap voor werk en sociale economie nog loonssubsidie van euro voor de begeleider (12000 euro) en voor de doelgroepwerknemer (8000 euro). Tweede fase: Eind 2009 werden de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met de drie gemeentes voor het uitvoeren van energiescans en opvolgbezoeken in 2010 en In totaal zullen de energiesnoeiers in deze periode 892 bezoeken (energiescans en opvolgbezoeken) moeten uitvoeren. Dit zijn er 179 meer dan de periode Vanaf 2010 komen er ook de opvolgbezoeken bij. Mensen zullen eerst een energiescan ontvangen. Indien er bij die mensen nog geen dakisolatie is of nog enkel glas aanwezig is, dan kunnen ze een opvolgbezoek aanvragen waarbij ze ondersteuning en begeleiding krijgen specifiek voor één van deze twee maatregelen. Zien de mensen af van een dergelijk bezoek, dan kunnen ze een ander opvolgbezoek krijgen. Tijdens dit opvolgbezoek kunnen nog enkele extra kleine maatregelen geplaatst worden en tegelijkertijd wordt informatie verschaft over de premies en over de energieleveranciers. Bijkomende acties: Naast de energiescans, de hoofdactiviteit, werden er nog 3 andere acties op touw gezet Groepsaankoop gas en elektriciteit In de loop van juni en juli 2009 werd een groepsaankoop opgezet voor gas- en elektriciteit voor de klanten van Het Vilvoords Zilverpunt. Deze groepsaankoop werd georganiseerd in samenwerking met Ichoosr, dezelfde firma waarmee in 2008 ook een groepsaankoop voor stookolie werd opgezet.

13 Ongeveer een 800 klanten werden aangeschreven. In de loop van juni schreven een 60 mensen zich vervolgens in voor de groepsaankoop en 26 mensen hebben effectief de overstap gemaakt naar de nieuwe leverancier. In bepaalde gevallen konden mensen tot 200 euro besparen op hun energiefactuur. Deze actie werd opgezet als een proefproject om eventueel in het najaar van 2009 nog een gelijkaardige, grotere actie te doen. Er werd echter besloten om deze grotere actie uit te stellen omwille van tijdsgebrek. Bij de eerste actie hebben we van de kant van het Vilvoords Zilverpunt meer taken moeten opnemen dan voorzien. Gelijktijdig met de actie van het Zilverpunt voerde Ichoosr een actie met de Corelio-kranten. De reactie hierop was heel groot waardoor Ichoosr het werk niet kon bijbenen. Tegelijkertijd richt Ichoosr zich vooral op een publiek die zelfstandig met de computer kan werken. Ons doelpubliek is net een publiek die hier niet vlot mee kan werken, waardoor veel werk bij het Zilverpunt terecht kwam. Ecospanning Een tweede bijkomende actie was de Ecospanning-actie in samenwerking met Ecolife vzw. Ecolife is een milieuorganisatie, die allerlei acties opzet voor gezinnen om hen te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een nieuwe actie die ze in de loop van 2009 heeft opgezet is Ecospanning. Ecospanning heeft als doel, het meten van de bandenspanning bij de wagens van gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat mensen meestal met een foute bandenspanning rondrijden, waardoor hun verbruik stijgt. Ecolife werkt voor de uitvoering van deze actie samen met verschillende Vlaamse Energiesnoeiersbedrijven. Zo hebben ook de Energiesnoeiers van het Zilverpunt in september en oktober acties uitgevoerd; één voor het gemeentepersoneel van Kampenhout en één op de eigen openbedrijvendag van het Vilvoords Zilverpunt. In 2010 volgen mogelijk nog acties.

14 Klimaatwijk In samenwerking met het OCMW hebben de energiesnoeiers in het najaar van 2009 ook een klimaatwijk opgestart. 'Klimaatwijken' is een project van de Bond Beter Leefmilieu. Tijdens dit project daagt de BBL mensen in groep uit om hun energieverbruik met 8% te doen dalen met behulp van kleine energiebesparende maatregelen. De reden waarom samen met het OCMW dit project werd opgestart, is tweevoudig. Uit de eigen ervaring met de energiescans was reeds vastgesteld dat voor sommige mensen een energiescan niet voldoende is. Langere begeleiding in het toepassen van de kleine energiebesparende maatregelen is bij sommige mensen noodzakelijk Ook vanuit een medewerker van het OCMW kregen we hetzelfde signaal. Vandaar dat samen werd besloten dit project op te starten. Er werden een 6-tal ocmw-cliënten geselecteerd voor wie deelname aan dit project nuttig was. Het project klimaatwijken van de BBL boodt het perfecte kader hiervoor. Dit project loopt van november 2009 tot en met mei 2010 en zal nadien geëvalueerd worden. Afdeling Mindermobielencentrale: Innovatie In de zomer van 2009 werd een subsidiedossier ingediend bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. In het najaar bereikte ons het goede nieuws dat de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard Euro heeft toegekend aan vzw Het Vilvoords Zilverpunt. In 2009 werden de eerste stappen gezet voor een selectieprocedure. Doelstelling is om iemand zich te laten inwerken in de problematiek van het mindermobielenvraagstuk en met een daadwerkelijke oplossing te komen voor de betrokken Vilvoordenaars.

15 Daarnaast kan de normale werking van het Vilvoords Zilverpunt uitgebreid worden tot de chronisch zieken en personen met een handicap. We vermoeden immers dat ook daar een aanzienlijke onvervulde behoefte te vinden is waarop de sociale economie kan inspelen. Dit zal in 2010 verder onderzocht worden en, desgevallend, zullen verdere stappen ondernomen worden. De coördinator zal in een verdere toekomst ingepast worden in de normale werking en telkens nieuwe projecten trachten aan te trekken. Diversiteitsplan Het in oktober 2007 ingediende Diversiteitsplan werd september 2009 afgerond. Het is een nuttig en flexibel plan gebleken bij het af te lggen parcours (doorgroei). Een eindrapport met financiële rapportage ( Euro) werd conform de voorschriften ingediend en alvast gunstig geadviseerd. Copie van eindrapport in bijlage.

16 Financieel verslag Cfr. bijlage: Balans en resultatenrekening Positief resultaat van , 91 Euro wordt overgedragen naar het eigen vermogen. Begroting 2009: zoals voorgelegd en toegelicht op de RVB van 19 maart. Controles: Op 29 januari 2009 kwamen 2 inspecteurs van werkloosheidsbureau W.B. Leuven een halve dag om de administratie door te lichten. Op 30 maart ontvingen we enkele opmerkingen. Op 15/09 bereikte ons de beslissing dat we onze erkenning mochten behouden. Op 23 juli 2009 kwam een consulente van VZW Hefboom een organisatorische doorlichting maken. Haar verslag kan men vinden op de maatschappelijke zetel. Bijlages Personeelscapaciteit Sd Worx Eindverslag Diversiteitsplan Balans en resulatenrekening 2009 Begroting 2009 Verklarende nota van Bosman Consultants Jaarverslag opgesteld ddor Jurgen Grauwels op 29/04/2010

17 Voor het onderdeel Energiesnoeiers: Jeroen Cools

VZW Het Vilvoords Zilverpunt is hét sociaal-economisch thuiszorginitiatief van Vilvoorde. De dagdagelijkse inzet van onze medewerkers helpt de

VZW Het Vilvoords Zilverpunt is hét sociaal-economisch thuiszorginitiatief van Vilvoorde. De dagdagelijkse inzet van onze medewerkers helpt de VZW Het Vilvoords Zilverpunt is hét sociaal-economisch thuiszorginitiatief van Vilvoorde. De dagdagelijkse inzet van onze medewerkers helpt de Vilvoordse senioren, chronisch zieken en personen met een

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën.

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 451 van EMMILY TALPE datum: 20 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT ICF-screening werkzoekenden - Duurtijd indicering 1. VDAB heeft

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2011/003 Project dakisolatie samenwerking met Eandis 03/2011 2011/004 Tewerkstelling gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen PERSNOTA Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen Torhout 17 maart 2017 Samen Sterker is een coöperatieve onderneming -opgericht in mei 2011 en actief in heel Vlaanderen- die

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (IBO) - Veelvuldige aanwervingen door grote bedrijven

Individuele beroepsopleiding (IBO) - Veelvuldige aanwervingen door grote bedrijven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 38 van EMMILY TALPE datum: 11 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (IBO) - Veelvuldige aanwervingen

Nadere informatie

SENIORENBELEID te VORSELAAR

SENIORENBELEID te VORSELAAR SENIORENBELEID te VORSELAAR Inleiding In het voorjaar 2015 werd het ouderenbehoefteonderzoek in Vorselaar afgerond. Bedoeling is dat de resultaten worden ontleed en als eindresultaat een seniorenbeleidsplan

Nadere informatie

Juridische diensten. Opleidingen

Juridische diensten. Opleidingen Juridische diensten Opleidingen OPLEIDINGSKALENDER JURIDISCHE DIENST Sociaal-Juridische Topics NAJAAR 2015 Dinsdag 29/9/2015 in Nazareth van 13u00 tot 16u30 Dinsdag 6/10/2015 in Grobbendonk van 13u00 tot

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Het stelsel van de dienstencheques

Het stelsel van de dienstencheques Het stelsel van de dienstencheques Caroline Van Beveren 2 december 2010 Wat zijn dienstencheques? = een betaalmiddel waarmee particulieren een erkende onderneming kunnen betalen voor hulp van huishoudelijke

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS Met dit document trachten we de meest gestelde vragen rond samenaankoop van bureelmateriaal, papier, printers en toners proactief te beantwoorden.

Nadere informatie

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld?

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 45 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Vacatures De dienstencheque,

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met:

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met: DIENST AANGEPAST VERVOER De Dienst Aangepast Vervoer (afgekort DAV) biedt aangepast vervoer aan voor rolstoelgebruikers en mindermobielen uit de regio Halle Vilvoorde. De DAV wordt georganiseerd door de

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 SamenSterker Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 Waarom? onevenwicht op de markt: twee grote spelers domineren de markt en hanteren hoge prijzen. Energie is duurder dan in omliggende

Nadere informatie

25 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 25 mei

25 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 25 mei 1 In de afgelopen jaren werd altijd een overzicht van inkomsten en uitgaven per kalenderjaar gegeven. Als basis voor de rapportage werden de mutaties binnen het kalenderjaar gebruikt. Sommige betalingen

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding kan gebruikt worden om de begeleiding van het outplacementkantoor op te

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Studiedag 3 oktober 2017

Studiedag 3 oktober 2017 Studiedag 3 oktober 2017 Kennis delen is kennis vermenigvuldigen Sessie de Toolkit: een initiatief van Gastvrij Netwerk https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk 4/10/2017 CAW LIMBURG Wat is vzw

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming 02.01.2017 Juridische dienst Algemeen Met ingang van 01.12.2016 zijn er twee nieuwe regelingen in voege getreden om langdurig zieken te begeleiden

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

OVERZICHT. Wat is de rechtenverkenner. Zoekmogelijkheden van A-Z / trefwoord doelgroep / thema persoonlijk profiel

OVERZICHT. Wat is de rechtenverkenner. Zoekmogelijkheden van A-Z / trefwoord doelgroep / thema persoonlijk profiel 1 OVERZICHT Wat is de rechtenverkenner Zoekmogelijkheden van A-Z / trefwoord doelgroep / thema persoonlijk profiel Handige tools algemene rechten verbergen pdf overzicht aanmaken En verder contactformulier

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Gerry Thoné, directeur

Gerry Thoné, directeur Gerry Thoné, directeur 1. Geschiedenis 2. Invoering dienstencheques 3. Opdracht (Frank Vandenbroucke) 4. Huidige cijfers 5. Missie 6. Personeelsbestand 7. Groeicapaciteiten 8. Ziekteverzuim 9. Absenteïsmebeleid

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen 1 / 5 beoordeeld: jef scheurweghs Goedgekeurd: coachingsteam 07/05/2004 or:25/04/2005 Geldig vanaf: 25/04/2005 SMK 3.5. De voorziening beschrijft de wijze waarop ze het selecteert De voorziening beschrijft

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Wat? 7 workshops rond klimaatthematiek, energie, water

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie