Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt Indeling Beschrijvend verslag Bestuurlijk Overzicht personeelsbestand Overzicht per afdeling Afdeling Dienstencheques Poetsdienst: Cijfers in beeld Communicatie Infosessies Open Bedrijven Dag Boodschappendienst Afdeling Klusjesdienst Afdeling Energiesnoeiers: Afdeling Mindermobielencentrale: Innovatie Diversiteitsplan Financieel verslag Bijlages

2

3 Jaarverslag 2009 Vzw Het Vilvoords Zilverpunt Beschrijvend verslag Bestuurlijk Er werden in 2009 zeven maal een Raad van Beheer gehouden. Eén daarvan (26 juni 2009) werd voorgafgegaan door een Algemene Vergadering. Als gevolg van een verhuis nam Dhr. Eddy Smeets ontslag als gemeenteraadslid van de stad Vilvoorde. Derhalve nam hij ook ontslag uit de Algemene Vergadering van de vzw. Hij wordt opgevolgd door Miet Gerarts (9 november 09). De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel. Overzicht personeelsbestand Op 31 december 2009 had de vzw 46 werknemers. Dat is een sprong van 21 % (8 eenheden ) tegenover In de loop van 2009 zijn 16 nieuwe mensen in dienst getreden. Twee van die 16 beeïndigden hun arbeidsovereenkomst vroegtijdig. Ze konden zich verbeteren door respectievelijk bij teleonthaal en als keukenhulp in het AZ te gaan werken. Van de personeelsleden die voor 2009 in dienst waren, is de samenwerking in 5 gevallen stopgezet. Met drie medewerkers omdat ze zich onvoldoende aan de afspraken wensten te houden. Een vierde is verder gaan studeren als verpleegster (met resultaat). De vijfde is uit dienst gegaan nadat ze medisch ongeschikt werd verklaard na een langdurige afwezigheid (rug). Netto is het personeelsbestand dus met 8 eenheden gestegen in Studenten In de zomerperiode werd met een 6-tal studenten gewerkt. Ze vielen in voor korte en langere periodes. De studenten hadden een contract bepaalde duur en zijn niet opgenomen in de telling (wel in bijlage Sd).

4 Interim Eén huishoudhulp tekende een overeenkomst onbepaalde duur na 6 maand als interim. Een andere interim stopte vroegtijdig omdat ze eveneens in het AZ kon gaan werken. PWA Eén bediende startte vast op na zich een periode te hebben ingewerkt als PWA. Een andere bediende startte als PWA (wordt niet bij de effectieven geteld). OCMW Op de administratie kregen we het volledige jaar 2009 de hulp van 1 voltijds artikel 60 er. Frank heeft zijn werk hier goed gedaan. Stage Twee dames hebben telkens 2 weken stage gedaan bij Zilverpunt in het kader van een opleiding huishoudhulp verzorgd door Groep Intro. Geen van deze twee stroomde echter door tot een vast contract. De klusjesman tenslotte had een stagiair mee met een vrijwilligersoverenkomst gedurende 2 weken (halftijds). Hij doorliep zijn periode (maart 2009) naar behoren. Deze stage kaderde in een overgang van régime hospitalisatie naar de fase begeleid zelfstandig wonen. Zie ook: Diversiteitsplan. Jobcoaching Met de VDAB jobcoaches werden een 3-tal trajecten opgezet. Het betrof nogal sterke medewerksters en na enkele sessies kwamen beide partijen meestal tot de conclusie dat verdere samenwerking niet echt nodig was. Ook onze eigen medewerkstster (meters) werden ingezet voor de warme opstart-fase. Rekrutering Voor de rekrutering werd samengewerkt met Job Link, Jobkanaal, VDAB, Groep Intro, Accent Interim en in mindere mate InstantA. Bijlage personeelscapaciteit Soc Sec Zoals uit het verslag personeelscapaciteit van het sociaal secretariaat kan worden afgelezen groeide het personeelsbestand ook in 2009 gestaag. Er was een groei van 21 % in koppen en van 13 % in VTE. Meer dan 55 % van onze werknemers zijn ouder dan 45 jaar en 40 % is zelfs ouder dan 50 jaar. Gecombineerd met de factor fysieke arbeid en het feit dat we als sociale

5 economieorganisatie hoofdzakelijk met doelgroepwerknemers werken, kunnen we stellen dat de capaciteitsbenutting (cfr. bijlage) goed is. In het bijzonder is het ziekteverzuim echter wel problematisch. Bij deze cijfers valt op te merken dat we in personen zeer langdurig ziek hebben gehad en die dus meer dit cijfer dan het financieel resultaat negatief beïnvloed hebben. Desalniettemin zouden we graag het ziekteverzuim verder verlagen, al was het maar als jobsatisfactie-indicator. In 2009 heeft de poetsafdeling van vzw het Vilvoords Zilverpunt zijn groei kunnen verderzetten. Zoals verhoopt heeft dit zich ook uitgedrukt in de bijkomende aanwerving van doelgroepwerknemers. Overzicht per afdeling Afdeling Dienstencheques Poetsdienst: Cijfers in beeld dec/08 Scenario +6 Scenario +8 Scenario +10 Realisatie januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

6 Zoals uit bovenstaande tabel en onderstaande grafiek mag blijken heeft de dienstenchequeafdeling als belangsrijkste motor van de vzw het eerste echte crisisjaar 2009 wel goed overleefd. Er werd een totale groei van 32,55 % gerealiseerd in de dc-afdeling. Gemiddeld werden per maand 2527 dienstencheques geïncasseerd. Maart en juni zijn de enige maanden van het eerste semester die boven dat gemiddelde kwamen. In december sluiten we het jaar af met onze hoogste omzet totdusver. Wel is er duidelijk sprake van een zekere stabilisatie op een hoog niveau. Dit werd duidelijk aangevoeld door de stilvallende vraag die snel voelbaar wordt tegenover de natuurlijke uitval die kenmerkend is voor onze doelgroep. Opleidingen In 2009 werd traditiegetrouw voor de meest recent aangeworven werknemers een opleiding professionele poetstechnieken georganiseerd. Voor de ancièns waren er meer sociale vormingen: Ontstressen, omgang met lastige klanten, klantgericht werken., omgaan met een dipje. Al deze opleidingen werden georganiseerd ism Vzw Vorm met wie we goede ervaringen hebben.

7 Zowel de ancièns als de jonge rekruten volgden in september bovendien nog een opleiding van 2 maal 3 uur EHBO. Het Rode Kruis verzorgde deze middagen. Zorgoverleg en netwerk Vzw Het Vilvoords zilverpunt bleef zich in 2009 betrekken in het lokale netwerk thuiszorg. We participeerden constructief aan zorgoverleg voor 3 klanten, deden mee aan Sociaal Rendez Vous, Piekuurtje, Managers in Diversiteit, Mexicaanse Griep in Vilvoorde-overleg, Communicatie Infosessies Er werden ook in 2009 infosessies georganiseerd in de dienstencentra. Taart, koffie en een gevuld programma trokken telkens heel wat volk (25-40 personen). Behalve de algemene voorstelling, toelichting over de diensten, inschrijving gratis energiescan was er ook bijzondere aandacht voor de aankondigingvan het mindermobielenproject. Over dit laatste kon nog niet veel concreets verkondigd worden. Het was meer een aankondiging dat we er in 2010 werk van gingen kunnen maken. Enkele kandidaat vrijwilligers meldden zich alvast spontaan aan. Verder werd er een duidelijk inspraakmoment ingelast over welke aspecten van de vervoersproblematiek onze bijzondere aandacht verdienden. Info Pallieter: 9/11 Info Far West: 12/11 Info Kassei: 24/11 Info Koningslo: 7/12 Ook aan de cursisten huishoudelijke hulp van Groep Intro (3 juni) en van de VDAB (januari) werd traditiegetrouw een informatiesessie gegeven over verwachtingen van toekomstige werkgevers en klanten.

8 Dag van de Sociale Economie De goed ogende campagne (Kwaliteit Werkt) voor 25 april 2009: Dag van de Sociale Economie is in onze regio een beetje een maat voor niets geweest. Het was mooi weer en weinig volk daagde op voor de fietstocht langsheen de verschillende standen van de bestaande initiatieven Open Bedrijven Dag: zondag 5 oktober 2009 De organisatie Open Bedrijven Dag zette in 2009 de Sociale economie, als sector, extra in de schijnwerpers. Zodoende kon men inschrijven aan een voordelig tarief. Ondanks de moeilijke timing gezien de reeds geboekte vakanties waren de collega s enthousiast om hieraan mee te werken. De dag viel ongeveer samen met het 5 jarig bestaan van de vzw. Er werd besloten om er dan ook meer een soort van klantenontmoetingsdag van te maken (klantenbinding). Behalve het netwerk werden derhalve alle klanten uitgenodigd. De mindermobiele senioren werden afgehaald met een busjes. De diensten van de stad (WEB en deskundige sociale economie) boden heel wat ondersteuning bij de voorbereiding. Het was een gezellige middagdag met drank, hapjes en live-muziek. De publieke belangstelling was dermate dat we bij momenten niet iedereen konden zetten. Op de nieuwe website en op de kalender 2010 zijn sfeerbeelden te zien. Folders/ kalenders. Naar jaarlijkse traditie werd er ook in 2009 een planningkalender 2010 opgemaakt die verdeeld werd onder de klanten en op het kerstfeest voor de alleenstaande senioren. Daarnaast was er een handig notitieboekje voor bij de telefoon. De folder werd herdrukt en wijk per wijk verdeeld onder senioren met de uitnodigingen voor de infosessies.

9 Er worden ook verjaardagskaartjes (Homevil) verstuurd naar de klanten. Deze kleine geste vraagt wat extra administratie maar wordt erg geapprecieerd. Boodschappendienst De boodschappendienst doet à rato van een halve dienstencheque per prestatie boodschappen voor de Vilvoordse senioren. De dienst kende een groeiende vraag in Deze trend was al ingezet in 2008 en heeft zich dus verder doorgezet. In 2008 werden 185 boodschappen gedaan, in 2009 waren dit er 304 (+65%). De dienst heeft een kleine maar trouwe groep klanten die het hele jaar door bestellen zonder grote pieken of dalen. De organisatie overweegt om het tarief in 2010 op te trekken tot 1 dienstencheque per dienst omdat dit beter overeenstemt met de werkelijke tijdsinvestering (1 werkuur). Afdeling Klusjesdienst De klusjesdienst bestaat nog steeds uit 1 persoon. Hij is een betrouwbare kracht die zijn werk zelfstandig kan organiseren. De inhoud van zijn werk is ongewijzigd. Hij doet kleine klussen, rijdt voor Idem Dito en verzorgt de boodschappendienst. Daarnaast bedeelt hij oa ook de maandelijkse OCMW voedselhulp in Kassei. De dienst realiseerde een vergelijkbare omzet met In de loop van 2009 besteedde hij gaandeweg meer tijd aan de boodschappen (cfr. supra).

10 Afdeling Energiesnoeiers: Jaarverslag 2009: Het Vilvoords Zilverpunt Energiescans Eerste fase: Aantal uitgevoerde scans In 2009 werden de 366 resterende energiescans uitgevoerd in Vilvoorde, Grimbergen en Machelen van de in totaal 713 scans die dienden te gebeuren in deze gemeentes in de periode eind 2007 tot en met Hieronder vindt u het overzicht van de uitgevoerde energiescans over de drie werkjaren Totaal Vilvoorde Grimbergen Machelen Totaal In 2009 werden vooral scans uitgevoerd in Grimbergen. In werden vooral scans uitgevoerd in Vilvoorde en Machelen. Bereiken doelgroep De energiesnoeiers werken voor een sociale doelgroep, nl. Mensen met een vervangings- of een laag inkomen, mensen met betalingsproblemen van de energiefacturen, mensen in een sociale woning en senioren in een oudere woning (woning van vóór 1970).

11 Er werd via heel wat verschillende acties reclame gemaakt bij deze doelgroep. Er werd vooral met gerichte verzendingen gewerkt. Vanuit het ocmw, gemeente, sociale huisvestingsmaatschappijen en Eandis werden brieven verstuurd om reclame te maken voor de energiescan. Daarnaast werd via sleutelfiguren, mensen die regelmatig in contact komen met de doelgroep, ook reclame gemaakt. Dit waren hoofdzakelijk maatschappelijk assistenten van het ocmw en huishoud- en poetshulpen. Ten derde werd er ook via infosessies en promotie in de lokale pers heel wat bekendheid gegeven aan het project. In het begin van het project liep het wat moeilijker om voldoende adressen binnen te krijgen, maar naarmate het project liep ging dit vlotter. Er dienden echter blijvend acties gedaan te worden. Team De scans werden in 2009 verder uitgevoerd door Jeroen Cools, begeleider/coördinator, en Etienne Octave, doelgroepmedewerker. Sinds de aanvang van het project heeft Jeroen een traject afgelegd met Etienne Octave om deze zelfstandig de energiescans te laten uitvoeren. Deels heeft Etienne Octave ook zelfstandig scans uitgevoerd samen met de klusjesman Herman De Graef. Dit hoofdzakelijk bij sociale huurders. In het najaar van 2009 werd echter besloten om Etienne Octave niet meer alleen op pad te sturen. Dit omwille van de reden dat bepaalde zaken bij het uitvoeren van het bezoek toch te moeillijk voor hem waren. In die fase van het project was er niet voldoende tijd om hier verder met hem rond te werken. Er werd naar aanleiding hiervan in het najaar binnen de RVB ook besloten dat er een bijkomende begeleider zou worden aangeworven. Dit om te verzekeren dat de vooropgestelde energiescans tijdig kunnen uitgevoerd worden en dat tegelijkertijd ook voldoende kan geïnvesteerd worden in opleiding en begeleiding van de doelgroepmedewerkers. Deze uitbreiding zal ook toelaten dat Jeroen Cools, meer coördinerend kan werken en de toekomst van het project kan verzekeren. De vacature werd eind 2009 opengesteld. Daarnaast werd in 2009 ook nog een uitbreidingsaanvraag ingediend bij het subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie voor uitbreiding met één doelgroepwerknemer. De erkenning hiervoor wordt in de loop van 2010 verwacht. Inkomsten

12 Per scan ontvangt Het Vilvoords Zilverpunt van Eandis nog steeds 180 euro. Voor 2009 betekent dit dat Eandis een euro gestort heeft. Daarnaast ontvangt het project Energiesnoeiers van het Vlaams subsidieagentschap voor werk en sociale economie nog loonssubsidie van euro voor de begeleider (12000 euro) en voor de doelgroepwerknemer (8000 euro). Tweede fase: Eind 2009 werden de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met de drie gemeentes voor het uitvoeren van energiescans en opvolgbezoeken in 2010 en In totaal zullen de energiesnoeiers in deze periode 892 bezoeken (energiescans en opvolgbezoeken) moeten uitvoeren. Dit zijn er 179 meer dan de periode Vanaf 2010 komen er ook de opvolgbezoeken bij. Mensen zullen eerst een energiescan ontvangen. Indien er bij die mensen nog geen dakisolatie is of nog enkel glas aanwezig is, dan kunnen ze een opvolgbezoek aanvragen waarbij ze ondersteuning en begeleiding krijgen specifiek voor één van deze twee maatregelen. Zien de mensen af van een dergelijk bezoek, dan kunnen ze een ander opvolgbezoek krijgen. Tijdens dit opvolgbezoek kunnen nog enkele extra kleine maatregelen geplaatst worden en tegelijkertijd wordt informatie verschaft over de premies en over de energieleveranciers. Bijkomende acties: Naast de energiescans, de hoofdactiviteit, werden er nog 3 andere acties op touw gezet Groepsaankoop gas en elektriciteit In de loop van juni en juli 2009 werd een groepsaankoop opgezet voor gas- en elektriciteit voor de klanten van Het Vilvoords Zilverpunt. Deze groepsaankoop werd georganiseerd in samenwerking met Ichoosr, dezelfde firma waarmee in 2008 ook een groepsaankoop voor stookolie werd opgezet.

13 Ongeveer een 800 klanten werden aangeschreven. In de loop van juni schreven een 60 mensen zich vervolgens in voor de groepsaankoop en 26 mensen hebben effectief de overstap gemaakt naar de nieuwe leverancier. In bepaalde gevallen konden mensen tot 200 euro besparen op hun energiefactuur. Deze actie werd opgezet als een proefproject om eventueel in het najaar van 2009 nog een gelijkaardige, grotere actie te doen. Er werd echter besloten om deze grotere actie uit te stellen omwille van tijdsgebrek. Bij de eerste actie hebben we van de kant van het Vilvoords Zilverpunt meer taken moeten opnemen dan voorzien. Gelijktijdig met de actie van het Zilverpunt voerde Ichoosr een actie met de Corelio-kranten. De reactie hierop was heel groot waardoor Ichoosr het werk niet kon bijbenen. Tegelijkertijd richt Ichoosr zich vooral op een publiek die zelfstandig met de computer kan werken. Ons doelpubliek is net een publiek die hier niet vlot mee kan werken, waardoor veel werk bij het Zilverpunt terecht kwam. Ecospanning Een tweede bijkomende actie was de Ecospanning-actie in samenwerking met Ecolife vzw. Ecolife is een milieuorganisatie, die allerlei acties opzet voor gezinnen om hen te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een nieuwe actie die ze in de loop van 2009 heeft opgezet is Ecospanning. Ecospanning heeft als doel, het meten van de bandenspanning bij de wagens van gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat mensen meestal met een foute bandenspanning rondrijden, waardoor hun verbruik stijgt. Ecolife werkt voor de uitvoering van deze actie samen met verschillende Vlaamse Energiesnoeiersbedrijven. Zo hebben ook de Energiesnoeiers van het Zilverpunt in september en oktober acties uitgevoerd; één voor het gemeentepersoneel van Kampenhout en één op de eigen openbedrijvendag van het Vilvoords Zilverpunt. In 2010 volgen mogelijk nog acties.

14 Klimaatwijk In samenwerking met het OCMW hebben de energiesnoeiers in het najaar van 2009 ook een klimaatwijk opgestart. 'Klimaatwijken' is een project van de Bond Beter Leefmilieu. Tijdens dit project daagt de BBL mensen in groep uit om hun energieverbruik met 8% te doen dalen met behulp van kleine energiebesparende maatregelen. De reden waarom samen met het OCMW dit project werd opgestart, is tweevoudig. Uit de eigen ervaring met de energiescans was reeds vastgesteld dat voor sommige mensen een energiescan niet voldoende is. Langere begeleiding in het toepassen van de kleine energiebesparende maatregelen is bij sommige mensen noodzakelijk Ook vanuit een medewerker van het OCMW kregen we hetzelfde signaal. Vandaar dat samen werd besloten dit project op te starten. Er werden een 6-tal ocmw-cliënten geselecteerd voor wie deelname aan dit project nuttig was. Het project klimaatwijken van de BBL boodt het perfecte kader hiervoor. Dit project loopt van november 2009 tot en met mei 2010 en zal nadien geëvalueerd worden. Afdeling Mindermobielencentrale: Innovatie In de zomer van 2009 werd een subsidiedossier ingediend bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. In het najaar bereikte ons het goede nieuws dat de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard Euro heeft toegekend aan vzw Het Vilvoords Zilverpunt. In 2009 werden de eerste stappen gezet voor een selectieprocedure. Doelstelling is om iemand zich te laten inwerken in de problematiek van het mindermobielenvraagstuk en met een daadwerkelijke oplossing te komen voor de betrokken Vilvoordenaars.

15 Daarnaast kan de normale werking van het Vilvoords Zilverpunt uitgebreid worden tot de chronisch zieken en personen met een handicap. We vermoeden immers dat ook daar een aanzienlijke onvervulde behoefte te vinden is waarop de sociale economie kan inspelen. Dit zal in 2010 verder onderzocht worden en, desgevallend, zullen verdere stappen ondernomen worden. De coördinator zal in een verdere toekomst ingepast worden in de normale werking en telkens nieuwe projecten trachten aan te trekken. Diversiteitsplan Het in oktober 2007 ingediende Diversiteitsplan werd september 2009 afgerond. Het is een nuttig en flexibel plan gebleken bij het af te lggen parcours (doorgroei). Een eindrapport met financiële rapportage ( Euro) werd conform de voorschriften ingediend en alvast gunstig geadviseerd. Copie van eindrapport in bijlage.

16 Financieel verslag Cfr. bijlage: Balans en resultatenrekening Positief resultaat van , 91 Euro wordt overgedragen naar het eigen vermogen. Begroting 2009: zoals voorgelegd en toegelicht op de RVB van 19 maart. Controles: Op 29 januari 2009 kwamen 2 inspecteurs van werkloosheidsbureau W.B. Leuven een halve dag om de administratie door te lichten. Op 30 maart ontvingen we enkele opmerkingen. Op 15/09 bereikte ons de beslissing dat we onze erkenning mochten behouden. Op 23 juli 2009 kwam een consulente van VZW Hefboom een organisatorische doorlichting maken. Haar verslag kan men vinden op de maatschappelijke zetel. Bijlages Personeelscapaciteit Sd Worx Eindverslag Diversiteitsplan Balans en resulatenrekening 2009 Begroting 2009 Verklarende nota van Bosman Consultants Jaarverslag opgesteld ddor Jurgen Grauwels op 29/04/2010

17 Voor het onderdeel Energiesnoeiers: Jeroen Cools

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 4 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee.

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie