Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing.

2 Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing.

3

4 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2012 Heembouw Holding 4 Nieuwbouw m² DC Rhenus Logistics op bijzondere locatie Duurzaam DC Kengetallen 15 Het nieuwe ontwikkelen: co-creatie Personalia Raad van Commissarissen 20 Personalia Bestuur van de organisatie 21 Bericht Raad van Commissarissen 23 Realisatie productiesite Erca en BIM Menselijk kapitaal 30 Personeelsbezetting en verloop, leerlingen en stagiaires 30 Jubilea, pensioen 31 Ketensamenwerking plus bij renovatie Tuinstadwijk Verzuim 36 Ongevallen, sociaal kapitaal 37 Opleidingen, talentontwikkeling 38 Werving en selectie, coaching 39 Vraaggestuurde aanpak nieuwbouw vrachtgebouw Duurzaam bouwen en milieu 46 CO2-reductie, ISO 14001, Dutch Green Building Council 46 Afvalscheiding op de bouw, windmolens, ecofont 47 Duurzame renovatie kantoor Dunea Maatschappij 50 Sponsoractiviteiten, Lean-informatiemiddag 50 Kansen en trends e-fulfilment Kennisdelen Lean Bouwen Social return op project renovatie stadskantoor Vlaardingen Verslag Gezamenlijke OndernemingsRaad Jaarrekening Overige gegevens 86 GRI-G3 index toepassingsniveau C 88

5 Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing Geïntegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag 2012 Ons verslag van onze activiteiten over het afgelopen jaar draagt de titel: Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Klantwaarde creëren loopt als een rode draad door dit verslag heen. Het is de pijler onder de Lean-filosofie en de kern van onze visie. Wij creëren klantwaarde voor onze klanten door hen een allesomvattende oplossing te bieden voor hun huisvestingsvraag, maar ook door te investeren in Lean-trainingen voor onze leveranciers en door innovatie op allerlei gebied om onze concurrentiepositie verder te verstevigen. Ook, of wellicht juist, in deze economisch lastige tijden. Onze prestaties op financieel en maatschappelijk gebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit geïntegreerde verslag informeren wij onze stakeholders open en transparant over onze bedrijfsvoering en onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Namens de Holdingdirectie Heembouw, Peter Lammertink 3

6 Jaarverslag 2012 Heembouw Holding Met een daling in de bouwproductie die in Nederland uiteindelijk op 8% is uitgekomen en een recordaantal faillissementen (1.464 stuks) in de bouw mag 2012 met recht een lastig jaar genoemd worden. Toch kunnen wij met enige tevredenheid terugkijken op onze prestaties in het afgelopen jaar. Tegen de algemene trend in, is onze omzet ten opzichte van 2011 licht gestegen en hebben we ons marktaandeel weten uit te breiden. Vooral op het gebied van bedrijfsruimten hebben we kunnen excelleren. Onze integrale huisvestingsoplossing heeft voor onze klanten in dit segment duidelijk toegevoegde waarde, wat ondermeer terug te zien is in ons grote aandeel design & build trajecten in dit marktsegment. Resultaten 2012 Begin 2012 liet het EIB weten een daling in de bouwproductie van 3,5% te verwachten [EIB, verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012, februari 2012]. Dit is uiteindelijk uitgekomen op de eerder genoemde krimp van 8%. Toch zijn wij ondanks de lagere volumes, overcapaciteit en prijsdruk in staat gebleken onze omzet en organisatie gezond te houden. De omzet steeg met 4,3% tot 115 miljoen. Ons operationeel resultaat is evenwel ten opzichte van het vorige jaar teruggelopen. Deze ontwikkeling in het resultaat is direct aanwijsbaar aan twee lastige dossiers, die ondanks inspanningen op juridisch gebied, nog niet tot een bevredigende afloop hebben geleid en ons hebben genoodzaakt voorzichtig om te gaan met resultaten. Desondanks is er nog steeds sprake van een redelijk bedrijfsresultaat van 1,02 miljoen. Heembouw heeft haar organisatie ingericht naar klantgroepen: de klantgroepen eindgebruikers bedrijfsruimten en kantoren, te categoriseren onder de pijler werken. Daarnaast de klantgroepen eindgebruikers woningen en woningcorporaties en zorginstellingen, te categoriseren als wonen. Onze resultaten binnen de klantgroepen werken zijn bovengemiddeld goed. Voor de klantgroepen wonen hebben we onder invloed van de omstandigheden op de markt en met name door de reeds eerder genoemde dossiers helaas een klein verlies moeten noteren. Onze vermogenspositie blijft solide. Onze solvabiliteit is 40,8%. Ook onze liquiditeit blijft gehandhaafd op een goed niveau. De inspanningen voor het verder afbouwen van onze voorraad gereed product hebben effect gesorteerd. Ten aanzien van risicobeheer is het beleid om financiële risico s niet af te dekken met behulp van financiële instrumenten. De belangrijkste risico s betreffen markt- en kredietrisico. Het menselijk kapitaal is in onze organisatie het grootste goed. Dit zorgt ervoor dat wij onze kwaliteit kunnen vasthouden en kunnen blijven bouwen aan het verder ontwikkelen van de integrale huisvestingsoplossing, wat essentieel is voor het goed kunnen bedienen van onze klantgroepen. Het verloop is op 5,8% uitgekomen en ook in 2012 was het ziekteverzuim weer laag: 3,7%. Financieel beleid Het financieel beleid blijft erop gericht met een verantwoord risico een goed rendement op onze projecten te behalen. De effecten op ons resultaat zijn aanleiding om nog stringentere aandacht te geven aan risicobeheersing en debiteurenbeheer. Ook in 2012 hebben wij geen structureel gebruik van externe financiering hoeven maken. Wij houden onze focus op het managen van ons werkkapitaal, om onze liquiditeitspositie op het goede niveau te houden. Het systeem dat wij in 2011 hebben ontwikkeld en geïmplementeerd voor financiële projectbeheersing, is het afgelopen jaar verder geautomatiseerd. Dit biedt meer tijd en ruimte voor verdieping van de constructieve dialoog over de voortgang van onze werken. 4

7 Klantgroepen Eindgebruikers bedrijfsruimten Voor de klantgroep eindgebruikers bedrijfsruimten hebben we volop ingezet op verdere ontwikkeling van de integrale huisvestingsoplossing. Conceptontwikkeling is daarbinnen een belangrijke toegevoegde waarde voor onze klanten gebleken. Onze inzet voor de herontwikkeling van de Betonsonlocatie op Ekkersrijt in Son en Breugel heeft geleid tot de grootste nieuwbouw transactie in Nederland in 2012: de realisatie van een DC van m 2 voor opdrachtgever Dok Vast, dat door de vele en vergaande duurzaamheidsmaatregelen tevens een zeer duurzaam DC wordt. Ook is dit de locatie waar wij ons 6e depot voor PostNL Pakketten zullen bouwen. Wij zijn trots op onze prestaties in deze markt en kunnen ons inmiddels rekenen tot een van de autoriteiten binnen dit marktsegment. Eindgebruikers kantoren De Nederlandse kantorenmarkt blijft onder druk staan. De leegstand in Nederland ligt inmiddels op 15%. Dit betekent echter niet dat er geen kansen zijn op deze markt. Onderzoek [Jones Lang Lasalle, september 2012] wijst uit dat veel van de bestaande kantoren niet kunnen bieden wat de gebruiker vandaag de dag verwacht van een kantoorruimte. Daarnaast bieden veel kantoorlocaties weinig perspectief voor de toekomst. Dit sterkt ons in de overtuiging dat deze markt ruimte biedt voor nieuwbouw op maat en kantoorrenovatie. In 2012 hebben wij een aantal belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de integrale huisvestingoplossing voor de klantgroep eindgebruikers kantoren. Onze Lean-werkwijze heeft ervoor gezorgd dat wij met name op het gebied van grootschalige kantoorrenovatie inmiddels onze naam aan het vestigen zijn. Ruim m 2 kantoor is sinds 2012 door ons duurzaam gerenoveerd. Woningcorporaties en zorginstellingen Om de klantgroep woningcorporaties en zorginstellingen nog beter te kunnen bedienen, hebben wij onze organisatie versterkt. We zien bij de corporaties een duidelijke beweging naar een andere manier van samenwerken met aannemers en leveranciers. Met onze Lean-werkwijze, dat in het verlengde ligt van ketensamenwerking, kunnen wij daar goed op in spelen. De Lean filosofie is erop gericht optimaal gebruik te maken van aanwezige kennis om samen met betrokken partijen zoveel mogelijk klantwaarde te kunnen creëren. We ervaren dat dit door de markt herkend wordt en worden door opdrachtgevers meer betrokken in ketensamenwerkingsprojecten. Eindgebruikers woningen Tegen het marktsentiment in, steken we veel energie in de klantgroep eindgebruikers woningen in de overtuiging dat deze investering in de komende jaren zal resulteren in een toename van onze bouwproductie voor deze klantgroep. We hebben onze organisatie versterkt en werken volop aan de invulling van de integrale huisvestingsoplossing voor deze klantgroep. Onze eerste ervaringen sterken ons in de overtuiging dat onze aanpak voor deze klantgroep toegevoegde waarde biedt. Hierbij faciliteren we steeds meer ontwikkelaars en betrekken we beleggers uit ons netwerk bij projecten. Verder werken we continu aan verdere verbetering van onze duurzame conceptwoning de Heembouw OptimaalWoning. Integriteit Betrouwbaarheid is een belangrijke kernwaarde. Wij komen onze afspraken na, zijn integer en nemen verantwoordelijkheid voor onze acties. Dit doen wij vanuit een professionele houding en met kennis van zaken. Onze bedrijfscode (geregistreerd bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid onder nummer ) is daarbij voor al onze medewerkers leidend. Om het onderwerp integriteit levend te houden in de organisatie, hebben wij een jaarlijks terugkerende cyclus van activiteiten rondom het thema integriteit. In de Holding Directie wordt het jaarverslag van de vertrouwenspersoon besproken en geëvalueerd wat de stand van zaken is. Elk jaar bieden de vestigingsdirecteuren hun verantwoordingsbrieven aan en vindt er een bijeenkomst plaats met de managementteams van de hele organisatie rondom dit thema. Integriteit komt elk jaar terug op de agenda van het overleg met de Ondernemingsraad en op de vestigingen zijn er bijeenkomsten met zelf te bepalen sleutelfiguren waarbij integriteit centraal staat. Bestuur van de organisatie De Holding Directie is met ingang van 1 januari 2013 versterkt met de toetreding van Roland van Oostrom als financieel directeur Heembouw Holding. Hiermee bestaat het bestuur van de organisatie uit drie personen: Voorzitter Peter Lammertink, Erwin van Berkel en Roland van Oostrom. Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van de organisatie zijn alle leden van het mannelijk geslacht. Deze functies staan echter, evenals alle andere functies in de organisatie, open voor geschikte kandidaten van beide geslachten. Vervolg op p.12 > 5

8 Nieuwbouw m 2 DC Rhenus Logistics Realisatie nieuw DC Rhenus Contract Logistics 6

9 Bijzondere locatie Kennis van grondlocaties en conceptontwikkeling zijn twee aspecten van de integrale huisvestingsoplossing van Heembouw. Op een herontwikkelingslocatie op Ekkersrijt in Son en Breugel komen deze twee samen. Hier is Heembouw volop bezig met de realisatie van een nieuw DC van m 2 voor logistiek dienstverlener Rhenus Logistics. Daarnaast is Heembouw hier onlangs gestart met de realisatie van een nieuw depot voor PostNL Pakketten, wat alweer het zesde depot is dat Heembouw voor PostNL realiseert. Op deze locatie werd eind 2012 ook de 47ste vestiging van Bouwmaat opgeleverd. conceptontwikkeling Nieuwbouw distributiecentrum Rhenus Contract Logistics Plaats: Son en Breugel Opdrachtgever: Dok Vast Toekomstige gebruiker: Rhenus Contract Logistics Architect: Habeon Architecten 7

10 Bouwen voor de lange termijn In 2010 vroeg een klant ons om de logistiek van verschillende operaties te consolideren op één locatie. Wij hebben Dok Vast toen gevraagd op zoek te gaan naar mogelijke locaties hiervoor in het zuiden van Brabant. Aan het woord is Alphons van Erven van Rhenus Logistics (Rhenus). Onze belangrijkste randvoorwaarden waren een uitstekende ontsluiting, een goede verbinding met de Rotterdamse haven en de nabijheid van een netwerk van pakketvervoerders. Er waren tal van mogelijkheden voorhanden. De keuze viel uiteindelijk op Ekkersrijt in Son en Breugel. Jos Klanderman van Dok Vast: Deze locatie voldeed aan alle criteria. Bovendien is het heel dicht bij de klant van Rhenus. Dat gaf uiteindelijk de doorslag. Het m 2 grote distributiecentrum wordt door Heembouw samen met Habeon Architecten uitgevoerd in een Design & Build project. Jos: Ik was erg onder de indruk van de voortvarendheid van Heembouw in het voortraject. Nog voordat er een handtekening onder het contract stond, was er al een team van tien man geformeerd om de trein alvast op te starten. Zowel met het benaderen en screenen van leveranciers als met de eerste ontwerpen. Alphons: Het was goed merkbaar dat de architecten van Habeon onder dezelfde paraplu werken als de projectleider en de uitvoering. De lijnen waren kort en de communicatie verliep snel en effectief. Op iedere vraag kwam vrijwel direct een antwoord. Uitstraling en kwaliteit meer dan gemiddeld Over het pakket van eisen waren Dok Vast en Rhenus het snel met elkaar eens. Alphons: In dit distributiecentrum verwerken wij orders voor onder andere de medische markt. Het pand moet meer dan gemiddeld zijn, zowel in uitstraling als kwaliteit. Dok Vast heeft hetzelfde kwaliteitsbesef als wij. Jos: Als verhuurder doen wij extra investeringen om de kwaliteit en multifunctionaliteit van het pand te vergroten. Bijvoorbeeld door met compartimentering een opdeling in meerdere locaties mogelijk te maken. Maar ook door in de buitengevel hout te verwerken om warmte en uitstraling aan het pand te geven. Daarnaast kiest Dok Vast ervoor om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het bedrijf hanteert normen die hoger zijn dan wettelijk gevraagd. Wij bouwen voor de lange termijn en niet voor de handel. Zodra het groen kan, doen we dat. We dragen zo bij aan een beter milieu, spelen in op toekomstige milieunormeringen en verhogen tegelijkertijd onze huuropbrengsten en eindwaarde van het pand. Organisatie Heembouw doordrenkt van Lean denken De uitvoering van het project verloopt volgens planning. Jos: Heembouw onderscheidt zich door hun Lean-aanpak en de organisatie daaromheen. Dat doen ze erg goed. Door vooraf de leveranciers te screenen en te betrekken in de planning krijgen ze een natuurlijk committent en dito medewerking. Ik heb dat ook gezien in eerdere projecten die ik met Heembouw gedaan heb. De organisatie Heembouw is doordrenkt van Lean denken. Alphons: De leveranciers die ik spreek zijn blij om met Heembouw te mogen werken. Het is duidelijk wat er is afgesproken. En dat kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen. Jos Klanderman (links) en Alphons van Erven > 8

11 conceptontwikkeling Duurzaam DC Het nieuwe DC voor Rhenus Logistics wordt zeer duurzaam. Welke duurzaamheidsmaatregelen toegepast worden in het ontwerp van Habeon Architecten doen wij graag uit de doeken. Gebouw en installatie PV ready De Rc van de gevel is 6.0, aanzienlijk hoger dan de wettelijk voorgeschreven 2.5. Ook de sprinklerpompkamer is geïsoleerd uitgevoerd. Het gebouw en installatie zijn PV ready : de staal-constructie is verzwaard zodat het gehele dak kan worden vol gezet met PV panelen. De elektrische installatie en bekabeling is daar ook op voorbereid. Zodra de geschikte partner is gevonden worden de PV panelen aangebracht. Functioneel duurzaam ontwerp Het ontwerp van het gebouw voorziet in functioneel duurzaam gebruik; het kan eenvoudig in meerdere units voor meerdere gebruikers worden opgedeeld. Door de flexibele indeling van het kantoor kan dit makkelijk uitgebreid worden. LED verlichting in gehele gebouw Het gehele gebouw (hal en kantoor) en terrein worden verlicht met LED. Die verlichting wordt zowel in het kantoor als de hal aangestuurd met aanwezigheids- en daglicht detectie. De gevel lichtstroken in de hal zorgen voor daglicht toetreding. Deze zijn zo geplaatst dat daglicht de gangpaden tussen de stellingen optimaal belicht. De constructie is uitgevoerd in een lichte kleur, wat zorgt voor verdere optimalisatie van het lichtniveau in de hal. Laag temperatuur heaters verwarmen de hal. Het alarm fungeert niet alleen als inbraakbeveiliging maar ook als veegfunctie voor diverse installatieonderdelen. Zo worden de verlichting, verwarming, ventilatie etc. automatisch uitgeschakeld bij het inschakelen van het alarm. Op iedere vraag kwam vrijwel direct een antwoord Uitvoering gebouw zo optimaal mogelijk In ontwerp en engineering is gestreefd naar optimaal materiaal gebruik, zodat het gebouw zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Dit bespaart niet alleen grondstoffen en de energie om die te verwerken en vervoeren, maar is ook economisch aantrekkelijk. De duurzaamheid van het gebouw wordt voelbaar door de afwerking van de gevel bij de entrees met thermisch verduurzaamd essenhout. Aan de hoofdontsluiting is een vier meter brede groenzone aangebracht waaraan ook de met schanskorven afgeschermde ruime fietsenstalling is gelegen. Tenslotte wordt op het terrein regenwater gebufferd in extra sloten en kratten onder de parkeerplaatsen. 9

12 Heembouw ontzorgt Hans Spaans > 10

13 conceptontwikkeling Heembouw medewerkers denken echt mee Bouwmaat is een groothandel voor bouwmaterialen die zich onder het motto Alles voor slimmer bouwen specifiek richt op de zzp ers in de bouw. Aan deze bouwprofessionals biedt Bouwmaat een magazijn- en adviesfunctie in inmiddels 47 vestigingen door heel Nederland. Vestiging nummer 47 werd ontworpen door Habeon Architecten en gerealiseerd door Heembouw op de Ekkersrijt in Son en Breugel. Hans Spaans: Wij willen zo dicht mogelijk bij onze klanten gevestigd zijn. We hanteren daarbij de norm van maximaal 21 minuten reistijd. Als er in een verzorgingsgebied binnen dat criterium voldoende zzp ers en dus omzetpotentie aanwezig is, gaan we op zoek naar een geschikte vestigingslocatie. Belangrijke criteria voor het vinden van een geschikte bouwlocatie zijn voor Bouwmaat onder meer de infrastructuur, de bereikbaarheid, het bestemmingsplan en de aanwezige concurrentie rondom de locatie. Hans: Deze voormalige Betonsonlocatie voldeed aan alle criteria. Vooral de ligging direct langs de snelweg was voor ons doorslaggevend. Het is een echte zichtlocatie. Na de aankoop van de grond, met Heembouw als tussenpersoon, zijn we in onderhandeling gegaan over het bouwproject. Ontwerp en bouw verliepen spoedig Bouwmaat en franchisenemer Stiho kozen uiteindelijk voor een turnkey project. Hans: Voorafgaand aan de bouw kreeg ik een mooi boekje over de Lean-aanpak van Heembouw. We gaan het zien, dacht ik. Achteraf kan ik niet anders zeggen dan dat het Lean-denken in alle geledingen van de organisatie aanwezig is. Het ontwerpen en de bouw zijn heel voorspoedig verlopen. We hebben er zelf nauwelijks werk aan gehad. Heembouw ontzorgt, werkt exact volgens de gezamenlijk met leveranciers opgestelde planning, levert kwalitatief goed werk en een probleemloze oplevering. Ook over de samenwerking met Habeon Architecten en Heembouw is Hans erg tevreden. Heembouw is een professionele organisatie. Dat merk je ook in de communicatie. Afspraak is afspraak en als opdrachtgever word je goed op de hoogte gehouden over de vorderingen. Wat prettig is, is dat de Heembouw medewerkers proactief zijn en echt meedenken. In ons pakket van eisen stonden wat foutjes. Zij zagen dat en kwamen direct met bruikbare oplossingen. Dat spreekt mij enorm aan. Voordelen turnkey groter dan financiële quick wins aanbesteding Met de oplevering van de vestiging in Son en Breugel heeft Bouwmaat de gewenste vestigingsspreiding over Nederland bereikt. Hans: We zijn in principe overal gevestigd, waar we gevestigd willen zijn. Recentelijk hebben we een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. De komende jaren gaan we ons dan ook voornamelijk richten op het verbouwen van vestigingen en het waar nodig verhuizen van vestigingen naar een betere locatie. Als het aan Hans ligt, kiest hij, bij eventuele nieuwe bouwprojecten, voor Heembouw. De voordelen van hun turnkey aanpak zijn groter dan de financiële quick wins die behaald kunnen worden in een aanbestedingstraject. 11

14 < Vervolg van p.5 Innovatie en kwaliteit Het nieuwe ontwikkelen We hebben de eerste stappen gezet op het gebied van het nieuwe ontwikkelen. Voor ons woningbouwproject de Oevers in de dorpskern van Roelofarendsveen en de bedrijvenlocatie Harbour Village in Rijswijk betrekken wij de toekomstige gebruikers nadrukkelijk bij de totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp via co-creatie. Was projectontwikkeling voorheen vooral productgericht, nu zien we dat ontwikkelen steeds meer vraaggestuurd wordt en in samenspraak met de klant gebeurt. Een positieve trend, die goed past bij onze klantgerichte cultuur. BIM BIM is inmiddels niet meer weg te denken uit ons ontwerpproces. Al onze projecten worden in BIM uitgevoerd. Niet alleen voor de turnkey projecten, maar ook de projecten die wij in bouwteam uitvoeren is BIM van enorme toegevoegde waarde. Behalve voor 3D-modelleren gebruiken wij BIM voor het uitwisselen van gebouwgegevens met constructeurs, staalbouwers en installateurs, en voor clashdetectie. Naast de kostenreductie die BIM oplevert door minder faalkosten en rework, is de doorlooptijd van ontwerp en realisatie van projecten met circa 30% verkort door meer efficiency en beter plannen. De klant wordt met BIM beter begeleid in zijn keuzeproces. De visualisaties stellen hem in staat om vooraf een reële verwachting te krijgen van het eindresultaat. Daarnaast is foutloze informatie uitwisseling essentieel voor het leveren van de integrale huisvestingsoplossing. Lean Bouwen volgens Heembouw Lean Bouwen volgens Heembouw blijft zich continu ontwikkelen. In 2012 zijn wij begonnen met het aanbieden van trainingen op het gebied van Lean aan onze strategische partners, zodat ook zij zich op dit vlak verder kunnen bekwamen. Binnen de Lean-filosofie staat de lerende en continu verbeterende organisatie centraal. Dat geldt ook voor de filosofie zelf en de manier waarop die in de Nederlandse bouw wordt toegepast. Dit heeft ertoe geleid dat in november 2012 het Lean Construction Netwerk Nederland (LCN- NL) is opgericht, met als doel onderwijs, onderzoek en bouwpraktijk te verbinden en de kennis over Lean voor de bouw te verbreden, verdiepen en verhelderen. Heembouw was samen met Syntens, TU Delft (afdeling Real Estate & Housing) en Hogeschool Utrecht (Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen) één van de initiatiefnemers tot de oprichting. Kennis ontwikkeling In ons voortdurende streven het proces van onze klanten beter te begrijpen en een zo optimaal mogelijke oplossing te bieden voor huisvestingsvraagstukken, hebben wij in 2012 hard gewerkt aan het vergroten van onze kennis en inzicht. De markt voor e-commerce is groeiende en e-fulfilment is daarbinnen een belangrijke succesfactor voor de partijen actief op deze markt. Dit is voor ons aanleiding geweest Buck Consultants International een onderzoek te laten doen naar de ontwikkelingen in deze markt. Dit heeft geleid tot een toonaangevende rapportage dat gezamenlijk door Heembouw en BCI is gepresenteerd aan belangrijke spelers in deze markt. Geheel in de geest van het Lean-gedachtengoed blijven we constant bezig ook onze bestaande klantentools te verbeteren. Onze gronddatabank blijft van een grote waarde, en wordt uitgebreid met bestaande objecten die onze klanten nog meer mogelijkheden bieden een geschikte locatie voor hun huisvesting te vinden. 12

15 Vooruitzichten 2013 De marktomstandigheden zullen voorlopig niet verbeteren. Het EIB voorspelt voor 2013 een krimp van de bouwproductie van 5% [EIB, Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid , januari 2013]. Gegeven de economische omstandigheden verwachten wij niet eerder dan 2014 een verbetering van de markt te zien. Externe factoren als de woningmarkt en verdere bezuinigingen bij de overheid spelen hierbij een rol. In 2013 zetten we in op optimalisatie van de organisatie en verdere focus op klantgroepen. Daarnaast zal er blijvende aandacht zijn voor het goed managen van ons werkkapitaal, het aannemen van kwalitatief goede projecten ( marge boven volume ) met focus op resultaat.wij streven naar een gelijkblijvend omzetniveau in 2013 als in Er worden geen materiële investeringen voor 2013 verwacht. Ondanks de omstandigheden in de markt zien wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Wij zijn ons ook in de economisch lastige jaren blijven ontwikkelen, hebben geïnvesteerd in versterking van onze commerciële organisatie en richten ons met onze medewerkers op het vergroten van onze kennis van de klantgroepen en hun bedrijfsprocessen, zodat we onze klanten optimaal kunnen blijven bedienen. Wij bedanken onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen. Een speciaal woord van dank willen wij richten aan onze medewerkers, die met hun niet aflatende inzet ook dit jaar weer hebben bijgedragen aan de continuïteit en verdere ontwikkeling van onze organisatie. Roelofarendsveen, 14 maart 2013 Holdingdirectie Heembouw: Erwin van Berkel Peter Lammertink Roland van Oostrom 13

16 14

17 Kengetallen * 2008* Omzet (x e 1 miljoen) Som der bedrijfsopbrengsten 114,8 110,0 102,9 101,3 119,3 Resultaat (x e 1000) Resultaat voor belasting Bedrijfsresultaat (EBIT) Resultaat voor belasting incl. resultaat deelnemingen voor belasting Resultaat in percentage van de omzet Resultaat voor belasting 0,9 % 1,9 % 1,8 % 3,2 % 4,7 % Bedrijfsresultaat (EBIT) 0,9 % 1,6 % 1,2 % 2,8 % 4,0 % Balansverhoudingen Current ratio 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 Solvabiliteit 40,8 % 41,4 % 40,6 % 39,6 % 37,1 % Rendement eigen vermogen (na belastingen) 4,8 % 10,1 % 10,2 % 17,1 % 34,2 % Personeel Aantal personeelsleden per 31/ Aantal personeelsleden in FTE s per 31/ Ziekteverzuim 3,7 % 3,9 % 4,1 % 3,9 % 2,7 % Personeelsverloop 5,8 % 8,6 % 6,8 % 11,7 % 8,8 % Productiviteit (x e 1000) Omzet per gem. aantal FTE Resultaat voor bel. per gem. aantal FTE * dit betreffen de cijfers/ratio s vóór stelselwijziging; vanaf 2010 geen proportionele consolidatie van deelnemingen waarin een belang van 50% of minder wordt gehouden. 15

18 Het nieuwe ontwikkelen: co-creatie in de bouw In 2012 heeft Heembouw de eerste stappen gezet op het gebied van het nieuwe ontwikkelen: vraaggestuurd ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. Een innovatieve manier van samenwerken met toekomstige gebruikers. Geen vooraf uitgedachte producten meer, maar samen met de kopers het uiteindelijke product ontwerpen. Voor het woningbouwproject de Oevers in de dorpskern van Roelofarendsveen en de bedrijvenlocatie Harbour Village in Rijswijk betrekt Heembouw de toekomstige gebruikers nadrukkelijk bij de totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp via co-creatie. Ontwerpsessies woningbouwproject De Oevers Het project de Oevers in Roelofarendsveen omvat de gefaseerde bouw van 292 woningen en een uitbreiding van het bestaande winkelgebied. Heembouw Ontwikkeling en Hoorne Vastgoed tekenen samen voor de ontwikkeling ervan. Hoe de wijk en de woningen eruit komen te zien, wordt mede bepaald door potentiële kopers. In twee ontwerpsessies hebben deze potentiële, toekomstige bewoners aan kunnen geven hoe hun droomhuis en -buurt eruit ziet. Vreselijk leuk om te doen, is het enthousiaste commentaar van een van de aanwezigen op de drukbezochte tweede ontwerpsessie van de Oevers. Op de eerste avond hebben we vooral gekeken naar welk soort woning we willen en hoe de buurt en de gevels van de woningen eruit moeten gaan zien. Wij kozen voor variatie en behoud van het dorpse karakter. Van die input zien we vanavond praktisch alles terug. Nu kunnen we kiezen uit een aantal plattegronden met verschillende woningindelingen. We merken dat dit project in onze gedachten steeds meer gaat leven. Pedro van Luling, Senior Projectontwikkelaar Heembouw Ontwikkeling en Joyce Reichenfeld, Ontwikkelingsmanager Hoorne Vastgoed zijn blij met de resultaten tot zover. Pedro: We hebben bewust gekozen voor een andere manier van ontwikkelen. In plaats van een kant en klaar plan 16

19 te presenteren, dagen we geïnteresseerden uit om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken. Dit is de eerste keer dat we het zo aanpakken. Als ik de opkomst en het plezier van de mensen zie tijdens de bijeenkomsten, sluiten we echt aan op een behoefte. Joyce vult aan: De kopersmarkt is sterk veranderd. Mensen kiezen niet meer voor veel van hetzelfde en gaan zeker niet zomaar over tot aankoop. We hopen op deze manier mensen mee te nemen in een denkproces en aan ons project te binden. Schetsboek met sfeerbeelden Co-creatie vraagt om een goede voorbereiding, een zorgvuldige verwerking van de verkregen informatie en de bereidheid om daar daadwerkelijk iets mee te doen. Pedro: Tijdens de informatiebijeenkomst voorafgaand aan de ontwerpsessies mochten de ruim 350 aanwezigen aangeven naar welk soort woning hun voorkeur uitging. Tot onze verrassing koos een groot deel van de mensen voor de appartementen in het project. Mede daardoor hebben we besloten om de bouw van één van de geplande appartementencomplexen in de fasering naar voren te halen. Prestatie gericht inkopen Voor het bouwrijp maken van het gebied en het inrichten van de openbare ruimte voor de Oevers hebben Heembouw Ontwikkeling en Hoorne Vastgoed een aanbesteding uitgeschreven op basis van best value procurement. Dit betekent dat leveranciers de ruimte wordt geboden om hun beste oplossing aan te bieden binnen de door de opdrachtgevers gestelde kaders en een maximaal vastgestelde projectbegroting. Pedro van Luling: Het grote voordeel hiervan is dat we maximaal gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die bij leveranciers voorhanden is. Daarnaast worden de leveranciers uitgedaagd creatief mee te denken. In onze optiek komt dat de kwaliteit in de uitvoering alleen maar ten goede. In de twee daaropvolgende ontwerpsessies werd er gewerkt met schetsboeken met sfeerbeelden en woningplattegronden met prijsindicaties waaruit mensen konden kiezen. Joyce: Op basis van de beelden die in de eerste ontwerpsessie door minimaal 70% van de mensen gekozen waren, hebben we bijvoorbeeld de architecten voor het project geselecteerd. De informatie uit de tweede ontwerpsessie wordt nu verwerkt. Als daaruit een eenduidig beeld ontstaat, gaan we door met uitwerken. Anders volgt er waarschijnlijk nog een bijeenkomst. De vraag of de woningen door deze aanpak sneller verkocht worden, is nu nog moeilijk te beantwoorden. Pedro: Of mensen uiteindelijk tot aankoop over gaan, hangt van meer factoren af, zoals de financiering en de verkoop van de huidige woning. We zijn er wel van overtuigd dat het door co-creatie makkelijker is om mensen oprecht geïnteresseerd te krijgen en te houden in dit project. co-creatie Mensen kiezen niet meer voor veel van hetzelfde Pedro van Luling en Joyce Reichenfeld > 17

20 De markt bepaalt bij ontwikkeling De Landtong Rijswijk Bij het project Harbour Village in de Plaspoelpolder worden de toekomstige kopers nadrukkelijk betrokken. De Plaspoelpolder is een al wat ouder bedrijventerrein op de scheidslijn tussen de gemeenten Rijswijk en Den Haag. Een terrein zoals er zoveel zijn in ons land, met gedateerde panden en achterstallig onderhoud. Maar ook een terrein waar nieuwe initiatieven worden genomen om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) speelt daarin een belangrijke rol. Joris Gerritsen, projectleider IPP, legt uit. Het IPP is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk en heeft als doel werkgelegenheid in de Haagse agglomeratie te creëren en behouden. Fysiek ruimte bieden voor bedrijvigheid is daarbinnen voor ons een belangrijke taak en succesfactor. Nu er bijna geen nieuwe percelen in de Haagse regio beschikbaar zijn, richt het IPP zich ook op herstructurering en revitalisering van bestaande locaties. Joris: De Landtong in Rijswijk is voor ons de eerste locatie die op deze manier een tweede leven krijgt. Heembouw Ontwikkeling gaat dit onder de naam Harbour Village herontwikkelen. Het is een uniek en flexibel plan, dat hopelijk een vliegwiel zal zijn voor andere ontwikkelingen. Herontwikkeling bestaande locaties de uitdaging Projectontwikkelaar Rolf Verdel van Heembouw Ontwikkeling werkt in dit project nauw samen met het IPP. We hebben een groot geloof in de locatie en we hebben de kracht en de kennis om dit te herontwikkelen tot een aantrekkelijke locatie. We zien dat er steeds minder nieuwe terreinen worden uitgegeven. De komende decennia zal de uitdaging vooral liggen in de herontwikkeling van bestaande terreinen zoals hier. Met de kennis en ervaring die we al hebben, en die we met Harbour Village gaan opdoen, kunnen we adequaat inspelen op dit soort vraagstellingen. Harbour Village is gericht op kleinschalige bedrijfsruimten, dienstverlening en horeca. De ligging aan de Vliet maakt de locatie extra aantrekkelijk. Rolf: Een deel van de bedrijfsruimten laten we mee ontwerpen door de ondernemers die zich daar gaan vestigen. We hebben een informatie- en ontwerpavond georganiseerd samen met het IPP en de gemeente Rijswijk en die werd druk bezocht. Joris: Die co-creatie is echt onderscheidend: de markt krijgt de mogelijkheid zelf te bepalen wat en hoe ze het willen. Complimenten aan Heembouw hoe ze dit oppakken. Een ander onderscheidend aspect aan Harbour Village is de waterrijke omgeving. Joris: Er is ruimte voor horeca en een jachthaven. Zo wordt het gebied benut voor meer dan alleen maar werken. Het water met een horeca gelegenheid waar je kan lunchen, na het werk kan borrelen of een hapje eten, in combinatie met een jachthaven zorgt ervoor dat dit gebied ook in het weekend en s avonds levendig is. Rolf: We merken ook dat er veel belangstelling is voor dit project. Niet alleen omdat je inspraak hebt in hoe het wordt, maar zeker ook omdat het door de jachthaven en de sfeer die daarmee samenhangt dit een unieke ontwikkeling is. Het wordt echt iets bijzonders. Joris Gerritsen (rechts) en Rolf Verdel > 18

Klantgroep Wonen. Bewonerswensen zijn leidend. Klantgroep. wonen. Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop

Klantgroep Wonen. Bewonerswensen zijn leidend. Klantgroep. wonen. Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop Klantgroep Bewonerswensen zijn leidend wonen Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop 24 25 Ontwikkeling en realisatie appartementen en uitbreiding winkelgebied Delft Wonen boven

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Slim bouwen met BIM 11 juni 2014

Slim bouwen met BIM 11 juni 2014 Bouwlokalen initiator Theo Peekstok projectcoördinator / partner multidisciplinair architectenbureau ? (afkomstig van hetnationaalbimplatform.nl ) BIM is gebaseerd op werken middels één model (database)

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Bouwen aan een LEAN Cultuur Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Technische én sociale innovatie Bedrijven investeren vooral in het ontwikkelen van kennis,

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel 63 Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel BREEAM-NL In Use is, als het gaat om de gebouwde omgeving te verduurzamen, een heel bruikbaar instrument. Wij, Sannie Verweij van Gebouwinzicht en Robert Sengers

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering...

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... KLANT aan het woord 4 De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... BIM denken, doen en delen met Stabicad Megens Installaties over een grotere orderportefeuille

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE HAGEDOORNPLEIN 2, AMSTERDAM NOORD VOORMALIGE ST. RITA

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 28 TOT 519 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR

SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 28 TOT 519 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 28 TOT 519 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR PROJECTINFORMATIE HULLENBERGWEG 353-383 AMSTERDAM ZUIDOOST Hullenbergweg

Nadere informatie

Son en Breugel, Ekkersrijt 1405

Son en Breugel, Ekkersrijt 1405 Te Koop bij Q : Son en Breugel, Ekkersrijt 1405 2 EKKERSRIJT 1405 TE SON EN BREUGEL Beschrijving object Locatie / Ligging : Vrijstaand bedrijfsgebouw met 5 overheaddeuren! : Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor 3 3994 VZ Houten Telefoon 030-63 55 213 >Profiel >25-04-2014 >RS Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Opdrachtgever Recair GITP

Nadere informatie

VOORMALIG GEMEENTEHUIS KARAKTERISTIEK KANTOORPAND METRAGE 232 M² VANAF CIRCA 95 M² HUURPRIJS OP AANVRAAG PROJECTINFORMATIE

VOORMALIG GEMEENTEHUIS KARAKTERISTIEK KANTOORPAND METRAGE 232 M² VANAF CIRCA 95 M² HUURPRIJS OP AANVRAAG PROJECTINFORMATIE VOORMALIG GEMEENTEHUIS KARAKTERISTIEK KANTOORPAND METRAGE 232 M² VANAF CIRCA 95 M² HUURPRIJS OP AANVRAAG PROJECTINFORMATIE RIJKSSTRAATWEG 104-A LOENEN AAN DE VECHT Rijksstraatweg 104-A te Loenen aan de

Nadere informatie

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht.

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht. Kantoorobject Eclipse Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Eclipse Het gebouw Eclipse heeft een moderne uitstraling en bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond aan de

Nadere informatie

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje Workshop BIM Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011 Hans Hendriks & Frank Maatje Agenda & Introductie Definitie BIM Essentie BIM : Samenwerken! BIM= BIM model en BIM methodiek Kortom: BIM = hulpmiddel,

Nadere informatie

SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR REPRESENTATIEF GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 25 TOT 619 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR

SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR REPRESENTATIEF GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 25 TOT 619 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR SCHERP GEPRIJSD UITSTEKEND BEREIKBAAR REPRESENTATIEF GOED PARKEREN RECENT GERENOVEERD UNITS VAN 25 TOT 619 M² HUURPRIJS 125- PER M² PER JAAR PROJECTINFORMATIE OVERSCHIESTRAAT 184-186 (SPRING & AUTUMN)

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1. GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.350,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE WILHELMINASTRAAT 1 HAARLEM Wilhelminastraat

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 Programma COM4Trip Boele & van Eesteren de Trip Communicatie omgeving COM4Trip bv Werkmij realisatie (60%) Boele & van Eesteren, met haar co-makers

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON OVER ONS WILLY NAESSENS Met Willy Naessens kiest u voor een ideaal bouwsysteem. In constructie en in uitstraling. Dankzij onze verticale integratie beheren

Nadere informatie

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE DE RUYTERKADE 112 AMSTERDAM De Ruyterkade 112 te Amsterdam

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgestelde vragen over BREEAM-NL De Dutch Green Building Council krijgt regelmatig inhoudelijke

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK KLEINSCHALIGE BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE BEGANE GROND BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR CIRCA 65 M² (HUUR) OF 130 M² (KOOP) HUURPRIJS 625 PER MAAND / 150.000 KOOP PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V.

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. SAMENVATTING Carolien Koenrades en Harold Huizing (stille vennoot) zijn samen indirect aandeelhouder van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. (RGB).

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN

PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN KLEINSCHALIGE BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE HOOGWAARDIG TURN-KEY INBOUWPAKKET CIRCA 360 M² (DEELVERHUUR VANAF 180 M²) HUURPRIJS VANAF 1.660,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN Verrijn

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw PROFIEL Giesbers Groep Sporthal de Streepen Sint-Oedenrode Nieuwbouw sporthal met cultureel en maatschappelijk cluster BeLeef Buitendijks Uithoorn, Legmeer-West Woongebied 34 woningen Lanenbuurt Elst Nieuwbouw

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE STREKKERWEG 79 AMSTERDAM NOORD

VERHUURINFORMATIE STREKKERWEG 79 AMSTERDAM NOORD TE HUUR KLEINSCHALIG GEBOUW UITSTEKEND BEREIKBAAR ZICHTLOCATIE CIRCA 1.255 M² RUIM PARKEERTERREIN 99,- PER M² PER JAAR 875.000,- KOOP VERHUURINFORMATIE STREKKERWEG 79 AMSTERDAM NOORD Strekkerweg 79, te

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

Interieur kantoorruimte te Tubbergen

Interieur kantoorruimte te Tubbergen Interieur kantoorruimte te Tubbergen Projectnummer: 09-292 Deze kantoorruimte staat aan de rand van het industrieterrein in Tubbergen. De indeling van deze kantoorruimte is zorgvuldig ontworpen naar de

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door December 2012 De WoonTafel Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

Performance & Quality. Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012

Performance & Quality. Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012 Performance & Quality Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012 Slimmer werken Het draait om ratio s - Aantal producten per FTE - Hoeveelheid grondstoffen per product - Bezettingsgraad van

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Een logische keuze! 40 hectare grondoppervlakte bestemd voor logistiek en distributie. Logistiek centraal gelegen in de Randstad

Een logische keuze! 40 hectare grondoppervlakte bestemd voor logistiek en distributie. Logistiek centraal gelegen in de Randstad 40 hectare grondoppervlakte bestemd voor logistiek en distributie Logistiek centraal gelegen in de Randstad Direct aan de afslag A12 - A20 Rotterdam - Den Haag - Utrecht 60% van de Nederlandse consument

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN PROJECTINFORMATIE PAASHEUVELWEG 15 AMSTERDAM ZUIDOOST Paasheuvelweg

Nadere informatie

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen!

Jaarprogramma 2011. Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Jaarprogramma 2011 Laat zien dat uw bedrijf een competente bouwpartner is als het gaat om innovatieve duurzame oplossingen! Meer dan wordt u aangeboden door het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen.

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen. JAARVERSLAG tweeduizend ennegen. inhoudsopgave Inhoudsopgave 11 Kerncijfers 12 Profiel 15 Structuur 22 Activiteiten 27 Directieverslag 30 Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0%

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0% Quick Scan productgroep 2009 2010 heden Budget Oordeel MARKT - OMZET Partijen (30%) Chocolade 48% Suikerwerken 21% Overig 31% Regulier (70%) Chocolade 82% Suikerwerken 12% Overig 6% spreiding Action 24%

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

MODERN GEBOUW ZEER GOED BEREIKBAAR LUXE SHOWROOM TOTAAL CIRCA 1.235 M² SHOWROOM, 420 M² KANTOOR EN 2.752 M² BEDRIJFSRUIMTE PROJECTINFORMATIE

MODERN GEBOUW ZEER GOED BEREIKBAAR LUXE SHOWROOM TOTAAL CIRCA 1.235 M² SHOWROOM, 420 M² KANTOOR EN 2.752 M² BEDRIJFSRUIMTE PROJECTINFORMATIE MODERN GEBOUW ZEER GOED BEREIKBAAR LUXE SHOWROOM TOTAAL CIRCA 1.235 M² SHOWROOM, 420 M² KANTOOR EN 2.752 M² BEDRIJFSRUIMTE PROJECTINFORMATIE VAN DER MADEWEG 28 AMSTERDAM Van der Madeweg 28 te Amsterdam

Nadere informatie