Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC)."

Transcriptie

1 PinkRoccade Local Government bv Flight Forum DD Eindhoven Postbus AA Eindhoven Gemeente xxxx T F HELPDESK W E KvK DATUM BIJLAGE(N) Opdrachtformulier ONS KENMERK <Kenmerk> UW KENMERK - INLICHTINGEN BIJ Uw accountmanager DOORKIESNUMMER <doorkiesnummer> ONDERWERP Abonnement betaald onderhoud en KOC Geachte <naam>, Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC). Sinds jaar en dag worden de ontwikkelkosten die te maken hebben met nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en/of standaarden verrekend op basis van de zogenoemde Regeling Betaald Onderhoud. Deze met de GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government (GV) overeengekomen regeling behelst dat deze kosten op basis van een vooraf door de GV te accorderen business case aan de betrokken klanten mogen worden doorberekend (eventueel na afronding van een audit op de uitgevoerde werkzaamheden). Tevens zijn er in het verleden met uw gemeente afspraken gemaakt over het gebruik van de helpdesk (KOC). Afhankelijk van de aard van de melding / klantvraag brengt PinkRoccade hiervoor op basis van nacalculatie additionele kosten in rekening (de zogenaamde betaalde KOCcalls). Voor beide regelingen geldt dat er in de ogen van veel gemeenten sprake is: 1. budgettaire onvoorspelbaarheid met soms flinke pieken in de jaarlijkse kosten; 2. kostenverhogende administratieve lasten (veel facturen); 3. een beperkte stimulans om de ontwikkelkosten beperkt te houden (betaald onderhoud) en/of de toegankelijkheid van de documentatie en de gebruiksvriendelijkheid van de applicaties te verbeteren (KOC); 4. een onbedoelde financiële drempel om de vele mogelijkheden van de applicaties optimaal te benutten (KOC). Daar waar de genoemde regelingen destijds weliswaar op basis van zorgvuldige overwegingen tot stand zijn gekomen, zijn ze zeker in het huidige tijdsgewricht in toenemende mate onderwerp van discussie of zelfs een bron van irritatie. Daarom hebben we in nauwe samenwerking met de GV een nieuw voorstel ontwikkeld voor de afwikkeling van zowel betaald onderhoud als de betaalde KOC-calls. Hierbij is het onze gezamenlijke inzet geweest om een aantrekkelijk voorstel te ontwikkelen waarin alle bovengenoemde effecten tot een minimum beperkt worden. Inmiddels heeft het bestuur (DB/AB) van de GV dit voorstel unaniem aangenomen en is het aan de leden gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 juni jl. in Volendam. 1/5

2 Abonnement t.b.v. betaald onderhoud / KOC Het voorstel omvat de introductie van een abonnement voor betaald onderhoud en KOC-calls. Met dit abonnement weet uw gemeente zich tegen vooraf bekende, vaste en gemiddeld lagere kosten verzekerd van alle ontwikkelingen in het kader van het betaald onderhoud en een nagenoeg ongelimiteerd gebruik van het KOC (1. Vergoeding abonnement De vergoeding voor dit abonnement is gelijk aan: de door u betaalde gemiddelde kosten per jaar (over de periode ) voor betaald onderhoud en betaalde KOC-calls (incl. het servicecontract technische helpdesk); minus een korting van 20%. In uw situatie bedrage de kosten van het abonnement derhalve: Gemiddelde kosten per jaar in de periode ,00 AF: korting 20% ,00 Vergoeding abonnement betaald onderhoud / KOC ,00 Samengevat is dit abonnement dus 20% goedkoper dan de gemiddelde kosten over de laatste 7 jaar (onderliggende cijfers zijn op verzoek beschikbaar) waarbij het risico op overschrijding van de kosten verder bij PinkRoccade berust. Afgezet ten opzichte van het jaar met de hoogste kosten ( euro) bedraagt het verschil zelfs euro. Voor gemeenten die (geheel of gedeeltelijk) gebruik maken van de Pink Private Cloud (hosting) geldt overigens nog een extra korting die afhankelijk van de samenstelling kan oplopen tot 5%. Mocht u gebruik maken van de Pink Private Cloud, dan kan uw accountmanager u desgewenst informeren over de voor uw gemeente van toepassing zijnde extra korting. Uitbreidingen / opzeggingen Bij aanschaf van nieuwe producten zullen deze automatisch toegevoegd worden aan het abonnement. Eventuele opzeggingen zullen uiteraard leiden tot een neerwaartse aanpassing van de abonnementsvergoeding. Daartoe berekenen wij een zogenaamd mutatiepercentage. Dit percentage is gelijk aan de verhouding tussen de voor u berekende abonnementsvergoeding en uw totale huur- en onderhoudsvergoeding (voor producten van PinkRoccade) per 1 januari (1 zulks op basis van een zogenaamde fair use policy 2/5

3 Het zo berekende mutatiepercentage zal in het geval van uitbreidingen en/of opzeggingen vermenigvuldigd worden met de voor het betreffende product geldende jaarlijkse huur- en/of onderhoudsvergoeding. De abonnementsvergoeding zal dienovereenkomstig worden aangepast. Het voor uw gemeente berekende mutatiepercentage bedraagt: Huur en onderhoudsvergoeding PinkRoccade-producten per 1/1/ ,00 Berekende abonnementsvergoeding ,00 Mutatiepercentage (29.138/ ) 15,8% Speciale regeling 2012 Om het voor uw gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken om tijdig in te schrijven voor dit nieuwe abonnement, geldt voor die gemeenten die uiterlijk 1 oktober 2012 een abonnement afsluiten een speciale regeling. Hierbij wordt u niet alleen in de gelegenheid gesteld om met terugwerkende kracht te profiteren van de voordelen van het nieuwe abonnement, maar ontvangt u eenmalig ook nog een extra korting op de abonnementsvergoeding De nu bekende betaald onderhoud-projecten hebben betrekking op: Logisch Ontwerp 3.8 GBA BAG-WOZ koppelvlak op basis van StUF 3.10 Single Euro Payments Area (SEPA) StUF 3.10 en uitbreiding RSGB op de Makelaarsuite Uitbreiding nummering KvK vanwege Europese regelgeving De kosten van de deze projecten bedragen ca. 0,90 per inwoner. Deze en eventuele andere aanpassingen worden echter aan u ter beschikking gesteld voor een bedrag gelijk aan de berekende abonnementsvergoeding onder aftrek van: 1. een eenmalige korting van nog eens 20% op de abonnementsvergoeding; 2. een creditnota voor alle in 2012 (1/1/12 30/9/2012) gemaakte kosten voor betaalde KOC-calls (incl. de kosten van het servicecontract technische helpdesk). De voor uw gemeente geldende extra korting bedraagt euro te vermeerderen met de bovengenoemde creditnota. 3/5

4 Samengevat levert dit het volgende beeld op: Abonnementsvergoeding volgens bovengenoemde berekening ,00 AF: eenmalige extra korting (20% x euro) ,00 Speciale regeling ,00 AF: creditnota betaalde KOC-calls (incl. servicecontract technische helpdesk) Betaald onderhoud 2012 KOC-calls periode 1/10/12 31/12/12 PM inclusief inclusief Aanvullende afspraken Naast de in dit voorstel beschreven condities gelden de navolgende aanvullende afspraken: De looptijd van het abonnement is 3 jaar en gaat in op 1 januari De abonnementsvergoeding betreft zowel betaald onderhoud als het KOC. Afzonderlijke afname is niet mogelijk Overeenkomstig het voorstel draagt PinkRoccade het risico m.b.t. de eventuele overschrijding van het voor betaald onderhoud benodigde budget. In het geval van buitenproportionele investeringen (lees: meer dan uur per kalenderjaar of betaald onderhoud-projecten die leiden tot volledige nieuwbouw van een applicatie) zullen de GV en PinkRoccade in overleg treden over aanvullende financiering. Dit voorstel vervangt alle bestaande regelingen met betrekking tot betaald onderhoud. Het product CiVision WIZ valt buiten het bereik van deze regeling. Vooralsnog gelden hiervoor aparte afspraken. Eventueel nog niet afgenomen betaald onderhoud-offertes (van vóór 2012) zullen weliswaar worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde waarde, maar dienen indien gewenst separaat te worden afgenomen. Niet deelnemende gemeenten zullen voor de noodzakelijke ontwikkelingen in de categorie betaald onderhoud dan ook een separate offerte ontvangen (o.b.v. de Algemene Leveringsvoorden van PinkRoccade). Voor niet deelnemende gemeenten blijven de huidige afspraken m.b.t het gebruik van het KOC ongewijzigd. Gedurende het laatste jaar van de abonnementsperiode zullen de GV en PinkRoccade deze nieuwe abonnementsvorm evalueren. De deelnemende gemeenten zullen o.b.v. deze evaluatie en de dan bekende informatie tijdig een eventueel aangepast voorstel ontvangen voor verlenging van de overeenkomst. Het voorstel geldt onder de voorwaarde dat minimaal 60% van alle klanten voor 1 oktober 2012 besluiten om deel te nemen aan deze nieuwe abonnementsvorm. Mocht dit percentage onverhoopt niet behaald worden, dan zullen de GV en PinkRoccade opnieuw in overleg treden over alternatieve mogelijkheden danwel de voorzetting van de bestaande regelingen. 4/5

5 Tot slot We rekenen erop dat we met deze nieuwe abonnementsvorm een passende oplossing hebben gevonden voor de onbedoelde bijeffecten van de huidige regelingen, en tegelijkertijd verder vorm en inhoud hebben gegeven aan onze ambities op het vlak van klanttevredenheid. U sluit dit abonnement af door het bijgevoegde opdrachtformulier getekend aan ons op te sturen. Dat kan per post, per mail Heeft u nog vragen of wilt u een toelichting dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw accountmanager (Naam AM) via telefoonnummer (Telefoonnummer AM). Met vriendelijke groet, PINKROCCADE LOCAL GOVERNMENT B.V. Frank van de Vinne Directeur Marketing & Sales 5/5

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Gemeente Neerijnen Offerte 330/14/11 GO raadsinformatie module Themadossiers en Speciale Documenten

Gemeente Neerijnen Offerte 330/14/11 GO raadsinformatie module Themadossiers en Speciale Documenten Gemeente Neerijnen Offerte 330/14/11 GO raadsinformatie module Themadossiers en Speciale Documenten Pagina 1 van 12 offertenummer 330/14/11 Offerte Offerte: voor GO raadsinformatie module Themadossiers

Nadere informatie

INKOOP MOGELIJK HEDEN

INKOOP MOGELIJK HEDEN COMMERCIЁLE INKOOP MOGELIJK HEDEN SBS 2015 Beste relatie, Hierbij ontvang je een overzicht van de commerciële inkoopmogelijkheden van SBS Broadcasting. Deze informatie is slechts de basis; het is onmogelijk

Nadere informatie

INKOOP MOGELIJK HEDEN

INKOOP MOGELIJK HEDEN COMMERCIЁLE INKOOP MOGELIJK HEDEN SBS 2015 Beste relatie, Hierbij ontvang je een overzicht van de commerciële inkoopmogelijkheden van SBS Broadcasting. Deze informatie is slechts de basis; het is onmogelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014 COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN 2014 1 1 INKOOPMOGELIJKHEDEN SPOT OPBOUW SPOTTARIEF Basisprijs x Spotlengte-index x Maandindex x Marktindex x Doelgroepindex x Productindex BASISPRIJS De overeengekomen basisprijs

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Onze voetbalvereniging, bijna 1.000 leden en 80 jaar historie, timmert voortdurend

Nadere informatie

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Nationale Fietsplan de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Verzorgd door Nationale Fiets Projecten (NFP) geldig per 12 maart 2009 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen?

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen? Defema BV Defema Financieringen T (0591) 67 68 96 Defema Verzekeringen F (0591) 67 69 03 Defema Hypotheken E info@defema.nl Ermerweg 121 I www.defema.nl 7812 BD Emmen Brochure en Dienstverleningsdocument

Nadere informatie