Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep"

Transcriptie

1 Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die richtinggevend is voor hun latere beroepsloopbaan. Scholen en CLB-medewerkers stimuleren leerlingen om deze belangrijke beslissing op een weloverwogen manier te nemen. Ze reiken hulpmiddelen aan om het opleidingsaanbod grondig te verkennen en stimuleren leerlingen om hun keuze te baseren op een helder en objectief beeld van hun eigen belangstelling, talenten, persoonlijkheid en waarden. De tevredenheid over een job is afhankelijk van vele factoren. Veelal zal men zich beter voelen in een job die men als zinvol ervaart, die aansluit bij de eigen belangstelling en talenten en voldoende autonomie en waardering biedt in een aangename sociale omgeving. Het salaris dat verbonden is aan een job en het belang dat jongeren en volwassenen hieraan hechten, kunnen erg verschillen. Spreken of schrijven over salaris(verschillen) is in Vlaanderen een gevoelige materie. Ook keuzebegeleiders voelen zich wel eens onwennig of onwetend als leerlingen, vaak met enige schroom, vragen over opleiding, beroep en salaris ter sprake brengen. Als we het thema hier bespreken, is het niet om het belang het financiële aspect bij loopbaankeuzes te beklemtonen. We vinden wel dat jongeren recht hebben op objectieve en genuanceerde informatie over dit thema. De tweejaarlijkse Salarisenquête van Vacature & KU Leuven bevat interessante informatie over het salaris van de Belgen en de factoren die het salaris mee bepalen. In deze tekst vatten we een de belangrijkste resultaten van de Salarisenquête 2012 samen. 2. Onderzoeksmethode en -groep Het enquêteformulier werd ingevuld door personen. Er namen meer mannen (58%) dan vrouwen (42%) deel. In tabel 1 is de verdeling van het diplomaniveau, de leeftijd, het statuut en de taal van de respondenten weergegeven. Men gebruikt nog de oude benamingen voor de opleidingsvormen binnen het hoger onderwijs. Hoger onderwijs lange type (HOLT) komt overeen met een master aan de hogeschool. Hoger onderwijs korte type (HOKT) komt overeen met een professionele bachelor. De data werden statistisch gewogen om tot een goede afspiegeling van de Belgische beroepsbevolking te komen. Tabel 1: Kenmerken van de deelnemers aan de enquête leeftijd diplomaniveau statuut taal <30 jaar 33% universiteit 27% ambtenaren 12% Nederlandstalig 82% jaar 35% HOLT 17% arbeiders 6% Franstalig 18% jaar 21% HOKT 29% bedienden 82% >50 jaar 11% Hoogstens secundair 25% 3. Maandsalaris van alle respondenten In tabel 2 is de verdeling van de maandlonen weergegeven. Het gemiddelde brutosalaris bedraagt en het gemiddelde nettosalaris bedraagt Twintig procent van de respondenten verdient minder dan bruto per maand of netto. Anderzijds heeft twintig procent van de respondenten een salaris van meer dan bruto of netto. Tabel 2: Verdeling van het bruto- en nettomaandsalaris (in ) gem. 10%* 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% bruto netto * Percentage van de respondenten met een bruto maandsalaris dat gelijk is aan of lager dan het vermelde bedrag Het salaris is afhankelijk van verschillende factoren zoals het diplomaniveau, opleiding, het aantal jaren werkervaring, het functieniveau, de sector en regio van tewerkstelling. 1

2 4. Diplomaniveau In tabel 3 zijn de gemiddelde bruto startlonen weergegeven voor de verschillende diplomaniveaus. Het startloon heeft betrekking op de personen die 5 jaar of minder werken. Een startende professionele bachelor verdient bruto gemiddeld 208 (10%) per maand meer dan een startende werknemer met een diploma secundair onderwijs. De startlonen van een master aan de universiteit en een master aan de hogeschool verschillen slechts 3%. Dit verschil is beduidend kleiner dan in de vorige enquête toen het verschil nog 8% bedroeg. Het startloon van een master aan de universiteit en een master aan de hogeschool liggen respectievelijk 19% en 16% hoger dan het startloon van een professionele bachelor. Tabel 3: Gemiddelde bruto startloon per diplomaniveau (in ) Diploma gemiddelde bruto startloon verschil met het vorige niveau (%) Geen diploma Lager onderwijs % Lager secundair onderwijs % Hoger secundair onderwijs % Professionele bachelor, hoger onderwijs korte type/1 cyclus % Academische bachelor aan een hogeschool ,02% Academische bachelor aan een universiteit % Master aan een hogeschool, hoger onderwijs lange type/ 2 cycli % Master aan een universiteit, licentiaat, ingenieur, dokter in de geneeskunde % Wie na een basisdiploma hoger onderwijs nog een aanvullende opleiding volgt, kan zijn gemiddeld startloon in beperkte mate verhogen met een master-na-master (+1,6%), postgraduaat (+2,4%), specialisatieopleiding (+2,5%) of een master in management aan een business school (+2,6%). Een doctoraat of master of business administration (MBA) verhoogt het gemiddeld startloon met 9,3%. 5. Startlonen per opleiding hoger onderwijs In tabel 4 zijn de bruto startlonen voor verschillende opleidingen in het hoger onderwijs weergegeven. In de tweede kolom hebben we zelf toegevoegd om welk type opleiding het gaat (mh:master hogeschool; mu:master universiteit; pb:professionele bachelor). Tabel 4: Gemiddelde bruto startlonen ( 5 jaar ervaring) per opleiding (in ) studierichting type loon Farmaceutische wetenschappen mu Burgerlijk ingenieur, Burgerlijk ingenieur-architect mu Geneeskunde (Arts, Tandarts) mu Bio-ingenieur mu Informatica mu Exacte wetenschappen (Biologie, Chemie, Fysica, Geografie, Geologie, Wiskunde) mu Rechten mu Industrieel ingenieur mh Handelsingenieur, Handelsingenieur in de beleidsinformatica mu Medisch-sociale wetenschappen mu Biomedische wetenschappen mu Economische wetenschappen mu Toegepaste economische wetenschappen mu Prof. bachelors Industriële wetenschappen (Audiovisuele techniek, Elektromechanica, Chemie, ) pb Verpleegkunde, Vroedkunde pb

3 Criminologie mu Psychologie, Pedagogie mu Sociale wetenschappen (Sociologie, Politieke wet., Communicatiewet., Bestuurswet.) mu Archeologie,Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Musicologie mu Talen, Filologie mu Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Bestuurskunde mh Lichamelijke opvoeding, Kinesitherapie, Logopedie mu Informatica (professionele bachelor) pb Journalistiek,Tolk, Vertaler mh Orthopedagogie, Sociaal werk, Toegepaste psychologie pb Bedrijfsmanagement pb Bouwkunde, Hout pb Secretariaat-talen pb Media, Reclame mh Leraar secundair onderwijs pb Leraar kleuteronderwijs, Leraar lager onderwijs pb Gezondheidszorg (Laborant, Logopedie, Kinesitherapie, Ergotherapie, Voedings- en dieetleer) pb Hotelbeheer pb Meester in de kunsten (Beeldende kunsten, Design, Drama, Muziek) mh Architectuur, Binnenhuisarchitectuur mh Toerisme en recreatie pb Architectuur (professionele bachelor) pb mu: master universiteit mh: master hogeschool pb: professionele bachelor De opleidingen met de hoogste gemiddelde startlonen zijn Farmaceutische wetenschappen, Arts en Tandarts, Burgerlijk ingenieur(-architect), Bio-ingenieur en Informatica. De hoogstgeplaatste masters aan de hogeschool zijn Industrieel ingenieur en Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Bestuurskunde. De Industrieel ingenieurs plaatsen zich zelfs in de top 8. Binnen de professionele bachelors hebben Industriële wetenschappen, Verpleegkunde en Vroedkunde en Informatica de hoogste startlonen. Zij hebben een hoger startloon dan verschillende masteropleidingen. De laagste startlonen zijn voor de professionele bachelors Architectuur, Toerisme en recreatie en Hotelbeer. Ook de masters (Binnenhuis)architectuur en masters in de kunsten situeren zich aan de staart van de lijst. De gemiddelde startlonen van de vijf best betaalde opleidingen (2.880 ) liggen 54% hoger dan de startlonen van de vijf laagst geplaatste opleidingen (1.872 ). 6. Aantal jaren werkervaring en functieniveau Het aantal jaren werkervaring en het functieniveau zijn twee andere factoren die het loon mee bepalen. In vele sectoren bestaat een systeem waarbij het loon stelselmatig verhoogd wordt in functie van het aantal jaren werkervaring. In tabel 5 hebben we ter illustratie de cijfers voor de sector Bank- en kredietwezen en verzekeringen weergegeven. Men maakt onderscheid tussen vier functieniveaus: administratief ondersteunend personeel, uitvoerend personeel, professionele medewerkers en middenmanagement. Tabel 5: Lonen per functieniveau en aantal jaren werkervaring in de sector Bank- en kredietwezen, verzekeringen (in ) administratief ondersteunend personeel uitvoerend personeel professionele medewerker middenmanagement 5 jaar ervaring jaar ervaring

4 Bij de startende werknemers ( 5 jaar ervaring) ligt het loon van het middenmanagement 44% hoger dat van administratief, ondersteunend personeel. Het loon van een professionele medewerker ligt na 20 jaar werkervaring ongeveer 29% hoger dan na 5 jaar werkervaring. 7. Tewerkstellingssector Ook de tewerkstellingssector is van invloed op het loon. In tabel 6 zijn per sector de gemiddelde bruto startlonen weergegeven voor professionele bachelors, masters van de hogeschool en masters van de universiteit. De best betalende sectoren zijn (petro)chemie, farmacie en wetenschap, overige industriële sectoren en energie en milieu. De minst betalende sectoren zijn de socio-culturele sector en toerisme, horeca en vrije tijd. Het gemiddelde startloon van master van de universiteit in de petrochemie, farmacie en wetenschap (2.670 ) ligt 30% hoger dan in de socio-culturele sector (2.050 ) Tabel 6: Gemiddelde bruto startlonen per sector (in ) sector pb mh mu Bank, financiën en verzekeringen Bouw Elektronica en elektrotechniek Energie en milieu Fast moving consumer goods Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Human Resources Klein- en groothandel Landbouw- en voedingsindustrie Media, entertainment, communicatie en marketing Overheid Overige diensten (consultancy, veiligheid-preventie, audit- accountancy) Overige industriële sectoren (auto, metaal, machinebouw) (Petro)chemie, farmacie en wetenschap Socio-culturele sector Studiebureau en engineering Telecom, ict en internet Toerisme, horeca en vrije tijd Vorming, opleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek pb: professionele bachelor mh: master hogeschool mu: master universiteit 8. Regionale verschillen In de Salarisenquête blijkt dat ook de regio waar een bedrijf of organisatie gevestigd is invloed heeft op het loon. In tabel 7 is weergegeven hoeveel procent het gemiddelde loon in een provincie afwijkt van het gemiddelde van de totale groep. De hoogste lonen worden betaald in Brussel. Globaal genomen scoren de Vlaamse provincies hoger dan de Waalse. Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn de Vlaamse provincies met de hoogste lonen. Limburg heeft de laagste lonen van de Vlaamse provincies. Tabel 7: Regionale loonverschillen regio verschil t.o.v. gem. alle regio s regio verschil t.o.v. gem. alle regio s Brussel +7,5% Waals-Brabant -1,7% Vlaams-Brabant +3,3% Luik -2,6% Oost-Vlaanderen +3,0% Limburg -3,6% Antwerpen +2,7% Luxemburg -4,0% West-Vlaanderen +1,9% Namen -4,7% Henegouwen +1,6% 4

5 9. Andere factoren Mannen verdienen in een vergelijkbare job (opleidingsniveau, functie, ervaring, bedrijf) 8,4% meer dan vrouwen. Wie over een goede talenkennis beschikt, kan rekenen op een hoger loon. Wie Chinees beheerst, verdient gemiddeld 7% meer. Ook beheersing van het Engels (+6,6%) en Frans (+3,6) leveren gemiddeld een hoger loon op. Ook de grootte van het bedrijf of de organisatie bepaalt mede het loon. In een bedrijf met meer dan werknemers ligt het gemiddelde salaris 15% hoger dan in een bedrijf met maximaal negen werknemers. 10. Salariskompas Op basis van de resultaten van de Salarisenquête hebben de onderzoekers een salariskompas samengesteld (www.vacature.com/salariskompas). Met het salariskompas kan je opzoeken welk het gemiddelde loon is op basis van een aantal criteria die je ingeeft: statuut, sector, ervaring, diploma, functie en functieniveau. Als je een gratis account aanmaakt, kom je ook te weten: - Hoeveel het gemiddelde loon bedraagt met dezelfde criteria in andere sectoren; - Hoe het loon evolueert in functie van het aantal jaren werkervaring; - Welke extralegale voordelen werknemers in jouw functie hebben (maaltijdcheques, bedrijfswagen, ); - Hoeveel je zou verdienen in een andere regio. 11. Bruto en netto Om onrealistische verwachtingen te voorkomen, wijzen we nog eens op het grote verschil tussen het bruto- en nettosalaris. Het gemiddelde nettosalaris (1.984 ) van de respondenten ligt ongeveer 37% lager dan het brutosalaris (3.133 ). Op de website van Vacature (www.vacature.com/tools/bruto-netto-calculator) kan men met een bruto-nettocalculator het nettosalaris berekenen op basis van het brutosalaris en andere factoren zoals burgerlijke staat, aantal kinderen en inkomen van de partner. 12. Extralegale voordelen Naast het maandloon krijgen sommige werknemers ook nog extralegale voordelen van hun werkgever. Het kan gaan om verplaatsingsvergoeding (65%), maaltijdcheques of vergoeding voor maaltijden (59%), extra ziekte- of hospitalisatieverzekering (59%), pensioenplan of groepsverzekering (45%), ecocheques (32%), geboorte- of huwelijkspremie (32%), mobiele telefoon (23%), laptop of pc voor thuisgebruik (21%), thuiswerk (20%) of een bedrijfswagen (17%). Tussen haakjes is vermeld hoeveel procent van de respondenten geniet van het voordeel. 13. Jobtevredenheid In de enquête werd ook gevraagd naar de jobtevredenheid. Uit de resultaten blijkt dat oudere werknemers gemiddeld minder tevreden zijn dan jongere werknemers. Werknemers tussen 30 en 39 jaar zijn gemiddeld 2,5% minder tevreden dan werknemers die nog geen 30 jaar zijn. Voor werknemers tussen 40 en 49 jaar (-2,9%) en werknemers die meer dan 50 jaar zijn (-3%) is het verschil nog iets groter. Er blijkt ook een zeker verband te zijn tussen salaris en jobtevredenheid. Per 100 netto stijgt de jobtevredenheid met 0,5%. Er zijn ook behoorlijke verschillen op vlak van jobtevredenheid tussen de verschillende sectoren of functies. Wie actief is in de redactie en communicatie (+10,1%), creatieve beroepen (+5,0%), HR-management (+4,7%), wetenschappelijk onderzoek (+4,4%) of onderwijs en opleiding (+4%) is beduidend meer tevreden dan de gemiddelde werknemer. Werknemers in horeca en toerisme (-8,1%), sales (-6,0%) en techniek en productie (-3,6%) zijn beduidend minder tevreden dan de gemiddelde werknemer. 5

6 Werknemers met een contract van bepaalde duur zijn gemiddeld 2,2% minder gelukkig dan werknemers met een contract van onbepaalde duur. Interimarissen zijn 5,2% minder gelukkig dan werknemers met een vaste job. Werknemers die deeltijds werken zijn 4,7% gelukkiger dan voltijdse werknemers. Werknemers die overwegen om van job te veranderen doen dit vooral om op zoek te gaan naar een hoger nettoloon (35%), een meer uitdagende job (21%), een betere werksfeer onder collega s (12%) of meer autonomie (5%). 14. Referenties De grote Salarisenquête van Vacature en KU Leuven. Vacature, Vacature Salariskompas: Vacature Bruto-nettocalculator: 6

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14 Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012

PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012 PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012 Loon naar werken De loondeterminanten onder de loep Hoeveel verdient de Belg? Welke beroepen zijn vanuit financieel oogpunt het interessantst? In welke sectoren betaalt

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

De sam enstelling van de loonkoof in België

De sam enstelling van de loonkoof in België De sam enstelling van de loonkoof in België Een onderzoek op basis van de Vacature Salarisenquête 2008 Delm otte, J., Sels, L., Vandekerckhove, S. & Vandenbrande, T. 2010. De samenstelling van de loonkloof

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Prospectief onderzoek met het oog op de erkenning van logopedisten. Onderzoeksverslag. 5 maart 2013

Prospectief onderzoek met het oog op de erkenning van logopedisten. Onderzoeksverslag. 5 maart 2013 Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Strategische coördinatie van de gezondheidszorgberoepen Cel Planning van het aanbod van de gezondheidsberoepen Prospectief onderzoek met het oog

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid Inhoud

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie