Maatschappelijke stage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke stage"

Transcriptie

1 Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, ga dan slapen. Als je gelukkig wilt zijn voor een maand, ga dan trouwen. Als je gelukkig wilt zijn voor een jaar, erf dan een fortuin. Als je gelukkig wilt zijn voor je hele leven, help dan een ander. Chinese wijsheid 1

2 Belangrijke adressen en telefoonnummers Handige informatie Dé website over maatschappelijke stages: voor alles wat u wilt weten over de maatschappelijke stage. U vindt er uitgebreide informatie, tips, goede praktijkvoorbeelden, materialen en handleidingen. Raadpleeg voor uw vragen over de specifieke werkwijze van de maatschappelijke stage in uw gemeente, de vrijwilligerscentrale/ het vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente. Het digitale reserveringssysteem voor de regio Zuid Oost Gelderland, waar vraag (vanuit leerlingen) en aanbod (van u als stagebieder) bij elkaar komen. Wilt u graag een stageplaats aanbieden? Op kunt u zich aanmelden en uw stageklus plaatsen. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden van stageklussen op de website? Of heeft u vragen over het aanbieden van maatschappelijke stageplaatsen in het algemeen? Neemt u contact op met de vrijwilligerscentrale/ het vrijwilligerssteunpunt in uw gemeente. Samenstelling: Hanno Krijgsman, Olympus College, Arnhem Lianne Bongers, Vrijwilligerscentrale Nijmegen Deze handleiding is uitgebracht onder verantwoording van de Regio Pilot Zuid Oost Gelderland; de projectleiders scholen: Frank Crooijmans, Hanno Krijgsman, Martine Blankenspoor en Yossi Almagor, en de vrijwilligerssteunpunten regio Zuid Oost Gelderland. Onder vermelding van de bron kunt u dit materiaal gebruiken, kopiëren en verwerken in eigen materiaal. 2

3 Inleiding Wij zijn erg verheugd om met u samen te werken in het kader van de maatschappelijke stage. Om de stage zo goed mogelijk te laten slagen willen wij u optimaal informeren over de wijze waarop de maatschappelijke stage in samenwerking met de verschillende scholen plaatsvindt en wat u allemaal van de stage kunt verwachten. Wat voor u ligt is een handleiding maatschappelijke stages voor u als stagebieder, welke door alle middelbare scholen in Zuid Oost Gelderland wordt gehanteerd. Heeft u eenmaal een exemplaar, dan kunt u deze als naslag blijven gebruiken voor alle leerlingen die komend schooljaar nog meer bij uw organisatie een maatschappelijke stage komen lopen. Wat een aanvulling op deze handleiding kan zijn, is de schoolspecifieke bepaling voor de invulling van de stage, en een beoordelingsformulier. Er zijn namelijk verschillen te vinden in de invulling van de maatschappelijke stages en/of het beoordelingsformulier bij de afzonderlijke scholen. De leerling neemt deze voor u mee, als bijlage bij deze uniforme handleiding. Zijn (een van beide) niet als bijlage door de leerling bijgesloten, dan hanteert u de formulieren die in deze handleiding staan. Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Deel 1: Beschrijving van de maatschappelijke stage, de activiteiten die in aanmerking komen voor maatschappelijke stage en de maatschappelijke stages van de scholen Deel 2: Aanwijzingen voor de voorbereiding; Deel 3: Aanwijzingen voor de stageperiode; Deel 4: Aanwijzingen voor de beoordeling. Veel plezier en succes! Namens de Middelbare Scholen regio Zuid Oost Gelderland, Hanno Krijgsman Projectleider regiopilot maatschappelijke stage 3

4 Deel 1: Opzet van de maatschappelijke stage Wat is een maatschappelijke stage? Bij een maatschappelijke stage verricht de leerling een dienst, die een positieve bijdrage levert aan de samenleving en past in zijn persoonlijke ontwikkeling. De maatschappelijke stage vindt weliswaar plaats buiten de school, maar vindt wel plaats onder verantwoordelijkheid van de school en past in het leerprogramma van de leerling. Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn: Training geven en scheidsrechten bij een sportclub Kinderactiviteiten in een buurtcentrum opzetten en begeleiden Meehelpen in een dierenasiel Paardrijles geven aan gehandicapten Activiteiten in een jongerencentrum organiseren Posters maken en teksten schrijven voor Loesje Bardienst draaien in een inloophuis voor daklozen Samen met oudere mensen boodschappen doen Bomen knotten in een natuurgebied. Activiteiten organiseren in een verzorgingshuis Meehelpen in het filmhuis Waarom een maatschappelijke stage? Een maatschappelijke stage legt een verband tussen de school en de samenleving. De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan een maatschappelijke organisatie en aan de samenleving: Jongeren interesseren voor vrijwilligerswerk: Maatschappelijke organisaties krijgen de mogelijkheid bij jongeren en hun omgeving interesse te wekken voor hun werkzaamheden en voor vrijwilligerswerk in het algemeen. Mogelijke uitbreiding van uw vrijwilligersbestand: Maatschappelijke organisaties komen weer in contact met jongeren; leren wat jongeren belangrijk vinden. Op deze manier kunnen zij beter aansluiten bij de behoeften van jongeren en zo de vergrijzing in hun organisatie tegengaan. Frisse ideeën die uw organisatie aantrekkelijk maken: Jongeren kunnen met hun verfrissende kijk op dingen een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie Goede reclame en dus meer naamsbekendheid: Niet alleen de jongere zelf die stage loopt, maar ook bij zijn/haar naaste omgeving krijgt de maatschappelijke organisatie meer naamsbekendheid. Voordelen uit de samenwerking met o.a. scholen en vrijwilligerssteunpunten: De maatschappelijke organisatie doet nieuwe, blijvende contacten op. Kans voor jongeren om zich te profileren in de samenleving: Nederlanders krijgen een beter beeld van jongeren: zij zetten zich in voor de medemens en de samenleving, en zijn niet alleen maar uit op hun eigen belang Jongeren krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving: Zij leren door zich vrijwillig in te zetten, meer rekening te houden met anderen, leren anderen aan te spreken op hun gedrag en krijgen een groter normbesef Jongeren krijgen meer respect voor de mensen die in sociale sectoren werken en vrijwilligerswerk in het algemeen. 4

5 Voor de leerlingen is de maatschappelijke stage een buitenschoolse ervaring, die meer sporen achterlaat dan een binnensschoolse ervaring. Deze kan op verschillende manieren bij dragen aan de persoonlijke ontwikkeling, zoals: Begrip opbouwen voor anderen, iets voor anderen kunnen betekenen, de kans anderen te leren kennen, Inzien dat je invloed kan hebben op de maatschappij: dat je iets kan verbeteren in je eigen omgeving of in de omgeving van anderen. Het aanleren van verschillende vaardigheden, zoals samenwerken, voor jezelf opkomen, verantwoordelijkheid nemen, vergroten van het zelfvertrouwen, iets organiseren, omgaan met situaties die minder gestructureerd zijn dan op school. Ergens bij horen, trots zijn op wat je zelf hebt bereikt. Criteria voor de stageplaatsen Leerlingen mogen zelf kiezen bij welke organisatie zij stagelopen. Als u een stageplaats aanbiedt, dan moet deze in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: De organisatie heeft geen winstoogmerk De werkzaamheden zijn onbetaald De werkzaamheden zijn van algemeen maatschappelijk nut De stagiair kan het door de school gevraagde aantal uren stagelopen. In de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage staat om hoeveel uren het gaat en in welke vorm dit geschied. (bijvoorbeeld Blok- of Lintstage). Deze schoolspecifieke bepalingen levert iedere leerling, verkregen door zijn/haar school, bij u aan, als bijlage bij dit handboek. De werksituatie van de stagiair voldoet aan de geldende (arbo)wetgeving en regelgeving Op de tijdstippen dat de stagiair werkt, is er (deskundige) begeleiding aanwezig of in ieder geval oproepbaar Soorten stageplaatsen Er zijn grofweg twee soorten maatschappelijke stages, die scholen en organisaties het meest hanteren: de Blokstage en de Lintstage. Bij een blokstage lopen leerlingen gedurende een korte periode (bijvoorbeeld een week) elke dag één of twee dagdelen stage. Bij een lintstage lopen de leerlingen gedurende een langere tijd een aantal uren per week stage (bijvoorbeeld 15 weken lang 3 uur per week). Beide vormen kennen hun eigen voor- en nadelen: 5

6 Organisatorische voordelen Organisatorische nadelen Inhoudelijke voordelen Inhoudelijke nadelen Blokstage De leerlingen heeft vrij van school om de stage uit te voeren Voor organisaties kan het moeilijk zijn om een invulling te vinden voor een stageklus voor een korte tijd. De stageperiode is voor de leerling goed te overzien. De blokstage maakt een kort project mogelijk De organisatie kan een korte, afgebakende klus uit laten voeren, die al langer op de plank lag. De leerling leert de organisatie minder goed kennen De leerling heeft minder kans te leren en te groeien op de stageplaats Er is weinig tijd voor bezinking en bezinning Lintstage De organisatie kan rekenen op de leerling en kan de leerling voor langere tijd inzetten. De leerling kan de lintstage moeilijker inplannen tussen andere activiteiten. De leerling leert de organisatie en haar werkzaamheden beter kennen en heeft de tijd om zich thuis te gaan voelen De leerling heeft veel mogelijkheden om te leren en te groeien Er is tijd voor bezinking en bezinning Als de leerling zich op de stage niet op zijn plek voelt, kan de lintstage te lang duren. Een verdere uitwerking van de lintstage is de estafettestage. Hierbij werken leerlinge aan het eind van de stageperiode nieuwe leerlingen in, waardoor er een continue ingevulde stageplaats ontstaat. Tip 1: Denk na over wat uw organisatie te bieden heeft. Waarom zouden jongeren voor uw organisatie moeten kiezen? Waarom wilt u met jongeren werken? Tip 2: Wilt u uw organisatie aantrekkelijker maken voor jongeren? Vraag de jongeren om advies. Zij zijn tenslotte de doelgroep. Tip 3: Zorg ervoor dat uw collega s op de hoogte zijn van de maatschappelijke stage. Als er een breed draagvlak is binnen de organisatie zal de maatschappelijke stage een positiever effect hebben op uw organisatie 6

7 Deel 2: Aanwijzingen voor de kennismaking Als de leerling via de website voor uw organisatie gekozen heeft, belt de leerling u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Op school heeft de leerling hiervoor instructies gekregen. De docent heeft zijn/haar goedkeuring gegeven voor de stageplaats die de leerling zelf heeft gekozen. U kunt ervan uit gaan dat de leerling serieuze interesse heeft in uw organisatie en geschikt is voor de stagewerkzaamheden. U kunt dit in het kennismakingsgesprek nog eens toetsen. Daarnaast is het goed om in een kennismakingsgesprek een nadere toelichting op uw organisatie en de stagewerkzaamheden te geven, en afspraken met de leerling maken. In het kennismakingsgesprek komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde: Verwachtingen van de leerling over wat hij/zij zelf wil leren en ervaren, en zijn/haar persoonlijke doelen. De werkzaamheden die de leerling kan verrichten en de verwachtingen die u van hem/haar heeft. Beoordeling van de geschiktheid van de leerling. We gaan ervan uit dat de leerling geschikt is voor de werkzaamheden bij uw organisatie. Wanneer u onverhoopt van mening bent dat de leerling niet geschikt is voor de stagewerkzaamheden, meld dit dan direct aan de stagecoördinator van de school. Afspraken over: - Werkzaamheden die de leerling gaat verrichten. - De werktijden. Dag en tijdstip van de maatschappelijke stage kunt u samen met de leerling vaststellen aan de hand van de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage, (zie bijlage 1). Wanneer de leerling deze vanuit de school heeft meegenomen, hanteert u deze. - Tijdstip van begin en einde van de stage. - Inhoud en intensiviteit van de begeleiding. Eventuele schoolspecifieke stageopdrachten die de leerling gaat doen: Als de school extra zaken tijdens de stage van de leerling verwacht, zoals stageopdrachten, dan staan deze ook bij in het formulier schoolspecifieke bepalingen vermeld, welke door de leerling is meegebracht. Invulling en ondertekening van de stageovereenkomst (zie bijlage 2; de leerling neemt zelf een exemplaar mee vanuit school). Vergeet niet ook de achterkant van dit formulier in te vullen. Het origineel houdt u zelf, een kopie voor de stagecoördinator geeft u aan de leerling mee. Het beoordelingsformulier (zie bijlage 2) kunt u gebruiken wanneer de leerling niet een apart beoordelingsformulier vanuit school meeneemt. Anders hanteert u het beoordelingsformulier vanuit de school. Het aftekenen van de urenkaart (zie bijlage 3) is optioneel, tenzij de school dit nadrukkelijk vraagt in de schoolspecifieke bepalingen. Wel wordt het aangeraden om als stagebegeleider de uren bij te houden en dagelijks af te tekenen, om voor uzelf de voortgang bij te houden. Na ondertekening van de stageovereenkomst kan de stage beginnen. Aan het eind van de stageperiode vindt de beoordeling plaats. Meer hierover leest u op pagina 10. 7

8 Tip 1: Zorg ervoor dat u de tijd heeft om de leerling te ontvangen. Neem de tijd voor een gesprekje op de eerste dag. Leid de leerling even rond langs collega s en door het gebouw. Hoe een leerling wordt ontvangen is zijn/haar eerste ervaring met uw organisatie: zorg ervoor dat dit een positieve is! Tip 2: Neem niet te snel aan dat leerlingen wel begrijpen hoe de dingen gedaan worden of wat normaal is op het werk. Vertel vooral ook zaken die voor u vanzelfsprekend zijn. Tip 3: Onderzoek hoe de leerling wil leren. Wil hij eerst meelopen en dan voorzichtig wat doen, of juist in het diepe gegooid worden? Ga niet meteen uit van wat u zelf het prettigst vindt. Tip 4: Help de jongere door met hem mee te denken, verschillende opties te geven en consequenties te verduidelijken. Maar gun hem ook een stukje verantwoording, stimuleer zijn creativiteit en ga uit van wat hij al kan. Wat houdt hem bezig, wat zou hij willen doen, maar ook, wat komt hij hier halen? 8

9 Deel 3: Aanwijzingen voor de stageperiode Begeleiding van de stagiair Begeleiding door de stageorganisatie Voor een goed verloop van de stage is het belangrijk dat u de stagiair goed begeleid. Regelmatig even terugkoppelen met de leerling is daarom raadzaam. Daarnaast is het erg belangrijk dat u tijdens de werkzaamheden van de stagiair direct aanspreekbaar of in ieder geval zeer gemakkelijk oproepbaar bent. Om het aantal uren dat de stagiair bij u heeft stage gelopen bij te houden, kunt u de uren-aftekenkaart gebruiken op blz. 22 (Bijlage 3) Begeleiding door de school Naast de begeleiding van de stagebegeleider kan de stagiair terugvallen op zijn/haar begeleider vanuit de school (bv mentor, stagecoördinator). Afwezigheid van de stagiair Als de stagiair door ziekte of overmacht niet kan komen, meldt hij/zij dit bij u. Indien de stagiair zonder afmelding niet bij uw organisatie verschijnt, neem dan contact op met de school. Niet gemelde afwezigheid geldt namelijk als spijbelen. Indien de stagiair de afwezigheid niet voldoende compenseert en hierdoor minder dan het door de school vereiste aantal uren stage heeft gelopen (zie de schoolspecifieke bepalingen van de school), dan kan hij/zij niet slagen voor de maatschappelijke stage. Het is belangrijk dat u dit tijdig aan de stagiair en de stagecoördinator van de school laat weten. Problemen en calamiteiten Als u samen met de stagiair eventuele moeilijkheden niet kunt oplossen of als de stagiair zijn/haar afspraken niet nakomt, neem dan contact op met de stagecoördinator van de school. Deze probeert in overleg met u en de stagiair tot een oplossing te komen. Mocht na herhaaldelijk overleg het probleem zich blijven voordoen, dan kunt u in overleg met de stagecoördinator de stage beëindigen. In het uitzonderlijke geval, dat uw organisatie niet in staat is de criteria voor de maatschappelijke stage na te leven, kan de stagecoördinator de stage vroegtijdig beëindigen. 9

10 Stageopdrachten, stagedagboek en stageverslag Stageopdrachten Sommige scholen stellen een aantal extra opdrachten tijdens de stage verplicht. Als de school deze heeft, staan deze in de bijlage van de school. Neem deze bij het kennismakingsgesprek met de leerling door, zodat u beide weet wat de bedoeling is. Stagedagboek Sommige scholen stellen het bijhouden van een stagedagboek verplicht. Als een stagiair een stagedagboek goed bijhoudt, is het maken van het eindverslag een stuk makkelijker. Ook kan een stagedagboek onderwerpen aandragen die u met de stagiair kunt bespreken. Ook als een stagiair vanuit school niet verplicht is een stagedagboek bij te houden, kunt u de leerling stimuleren dit te doen. Of een leerling een stagedagboek bij moet houden, staat vermeld bij de schoolspecifieke bepalingen vanuit de school Stageverslag De meeste scholen willen dat de stagiair na afloop van de stage een stageverslag maakt. In dit verslag beschrijft de stagiair wat hij/zij tijdens de stage heeft gedaan, hoe hij/zij dit heeft ervaren en wat hij/zij van de stage heeft geleerd. Of de school het maken van een stageverslag verplicht stelt, staat in de schoolspecifieke bepalingen de school. Aan de hand van dit stageverslag en uw ervaringen met de stagiair kunt u beoordelen u of de stagiair de maatschappelijke stage naar behoren heeft uitgevoerd. Beoordeling Om te beoordelen of de stagiair de stage naar behoren heeft doorlopen, vult u aan het eind van de stage het beoordelingsformulier in. Deze vindt u aan het eind van de stageovereenkomst (zie bijlage 2). Hanteert de school een ander beoordelingsformulier, dan neemt de leerling deze mee en gebruikt u deze. Meer informatie over de beoordeling vindt u in deel 4. 10

11 Deel 4: Aanwijzingen voor de afsluiting en de beoordeling Beoordelingsformulier Aan de hand van het eventuele stageverslag en uw ervaringen met de stagiair vult u het beoordelingsformulier in. Dit formulier vindt u aangehecht aan de originele stageovereenkomst. Ook vindt u dit formulier in de bijlage van dit boekje. Het ingevulde beoordelingsformulier overhandigt u aan het einde van het eindgesprek (zie hierna) aan de stagiair. Bewaar in ieder geval ook een kopie in uw eigen administratie. Eindgesprek Op basis van het eventuele stageverslag en uw beoordeling heeft u een eindgesprek met de stagiair. In dit gesprek kunt u aan de orde laten komen in hoeverre u de zaken in het stageverslag herkent en hoe u de stage van de stagiair heeft ervaren. In dit gesprek overhandigt u het beoordelingsformulier. Verdere afhandeling Uw beoordeling van de stage is cruciaal voor de school. Op basis van uw beoordeling tekent de mentor voor akkoord en is de stagiair ook daadwerkelijk geslaagd voor de maatschappelijke stage. Mocht uw beoordeling negatief zijn, dan slaagt de stagiair niet voor de maatschappelijke stage en moet hij/zij deze over doen. Na afloop van de stageperiode neemt de stagecoördinator of het Vrijwilligerssteunpunt telefonisch of schriftelijk contact met u op voor een evaluatie. 11

12 12

13 Bijlage 1 Schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de maatschappelijke stage 13

14 Schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage In te vullen door de school. Af te geven door de leerling aan de stagebegeleider, voorafgaand aan de stage. Naam school:... Adres school:... Telefoon school:... Naam stagecoördinator:... stagecoördinator:... Aantal stage-uren:... Soort stage: blok / lint / anders, nl:... Stageperiode: van... tot... Totaal aantal stage-uren:... Aantal uren per week:... Aantal weken:... Onder / buiten lestijd... Tijdstippen waarop de stage niet mag plaatsvinden:... Is er een proefperiode mogelijk? Het invullen van de uren-aftekenkaart: Nee / ja, proeftijd van... weken Ja, de stagebieder houdt dit bij Nee, dit hoeft niet verplicht bijgehouden te worden Extra aanwijzingen / onderdelen voor de voorbereiding: Extra aanwijzingen / onderdelen voor de stagetijd (bv stageopdrachten, stagedagboek) Extra aanwijzingen / onderdelen voor de afsluiting (bv stageverslag) Overige schoolspecifieke bepalingen: 14

15 Bijlage 2 Stageovereenkomst en beoordelingsformulier 15

16 16

17 Stageovereenkomst Graag in tweevoud opstellen. Één exemplaar is voor de stagiair. Ondergetekenden, Naam stageorganisatie:.... Gevestigd te:.... Vertegenwoordigd door:.... In de functie van:... Telefoonnummer:.... adres:.... Hierna te noemen stageorganisatie en Naam stagiair:.... Adres:.... Woonplaats:.... Geboortedatum:.... telefoonnummer:.... adres:.... Hierna te noemen stagiair, en Naam school:.... Gevestigd te:.... Telefoonnummer:.... Naam mentor / stagecoördinator:.... adres mentor / stagecoördinator:.... Hierna te noemen school Verklaren de hierna vermelde algemene bepalingen ten aanzien van de maatschappelijke stage overeen te zijn gekomen. Stagiair en organisatie hebben kennisgenomen van de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage, die de stagiair heeft overhandigd. De afspraken over de invulling van de stage staan op de ommezijde. Aldus overeengekomen en getekend: Plaats: Datum De stageorganisatie: De stagiair: Handtekening mentor voor gezien: Naam:... Naam:... Naam:... Handtekening: Handtekening: Handtekening: Z.O.Z. stageovereenkomst 17

18 Afspraken m.b.t. de maatschappelijke stage In te vullen door de stagebegeleider, in overeenstemming met de leerling en de schoolspecifieke bepalingen. De stageperiode loopt van: tot. De stage vindt plaats op de volgende dag(en) en tijdstip(pen): Totaal aantal te besteden uren: De stagiair gaat de volgende activiteiten/taken verrichten: De stagiair gaat de volgende stageopdrachten uitvoeren: (indien van toepassing) Overige afspraken en wensen: Z.O.Z. stageovereenkomst 18

19 Algemene bepalingen m.b.t. maatschappelijke stage Artikel 1: Soort werkzaamheden De organisatie stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van maatschappelijke stage kennis te maken met aspecten van vrijwillige inzet voor de organisatie, of de doelgroep van de organisatie. De door de stagiair uit te voeren werkzaamheden betreffen onbetaalde werkzaamheden, waarvoor ook andere bij de organisatie werkzame personen niet betaald krijgen De werkzaamheden zijn van algemeen maatschappelijk nut De stagiair bepaalt in overleg met de stageorganisatie, voorafgaand aan de stage, de inhoud van de activiteiten en eventuele afspraken over het eindresultaat. Binnen de vastgestelde taken kan de stagiair, wanneer mogelijk, eigen initiatief ontplooien. Artikel 2: Werktijden en verplichtingen De stagiair verricht het met de school overeengekomen aantal uren werkzaamheden uit voor de stageorganisatie. Deze staan in de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage, die de stagiair aan de organisatie heeft overhandigd. De stagiair voert de werkzaamheden uit op tijdstippen die hij/zij in overleg met de stageorganisatie bepaalt. Als de school richtlijnen stelt in de tijdstippen (bijv. werkzaamheden op bepaalde dagen, minimum aantal uren per week, etc.) dan staan deze in de schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de stage, die de stagiair aan de organisatie heeft overhandigd. De stagiair neemt in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stageorganisatie gegeven gedragsregels en aanwijzingen in acht. De stagiair is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar gedurende zijn/haar stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij /zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het van vertrouwelijke aard is. Artikel 3: Begeleiding De stageorganisatie zorgt voor (deskundige) begeleiding van de stagiair Op de tijdstippen dat de stagiair werkt, is er (deskundige) begeleiding aanwezig of in ieder geval oproepbaar De stagiair volgt bij de stageorganisatie de aanwijzingen van de stagebegeleider op. Artikel 4: Ziekte en verhindering Bij ziekte of verhindering meldt de stagiair dit bij de stageorganisatie. Indien de stagiair zonder bericht afwezig is, meldt de stageorganisatie dit direct bij de school. Indien de stagiair afwezigheid niet voldoende compenseert, dan kan hij/zij niet slagen voor de maatschappelijke stage. Artikel 5: Problemen en calamiteiten De stagiair richt zich bij problemen, waar hij/zij met de stagebegeleider niet uit komt, voor aan de mentor en/of de stagecoördinator van de school. De stageorganisatie neemt bij problemen en calamiteiten contact op met de stagecoördinator van de school. De stagebegeleider en de stagiair leggen geschillen voor aan de stagecoördinator van de school. Artikel 6: Beoordeling Aan de hand van de ervaringen met de stagiair en een eventueel stageverslag geeft de stageorganisatie een beoordeling. Dit beoordelingsformulier kan per school verschillen. Dit beoordelingsformulier heeft de stagiair aan de stageorganisatie overhandigd. Artikel 7: Schoolspecifieke bepalingen voor de invulling van de maatschappelijke stage Elke school vult de maatschappelijke stage anders in. De precieze opzet, die de school hanteert, staat in de schoolspecifieke bepalingen, die de stagiair aan de stageorganisatie heeft overhandigd. De stageorganisatie heeft kennis genomen van deze schoolspecifieke bepalingen en verklaart zich hiermee akkoord. Artikel 8: Verzekeringen De stageorganisatie draagt er zorg voor dat de werkplek en werksituatie van de stagiair voldoet aan de geldende (arbo)wetgeving en regelgeving. De school heeft een schoolongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn ook van kracht tijdens de werkzaamheden van de stagiair. Artikel 9: Overige zaken Over zaken waarin deze stageovereenkomst niet voorziet beslissen de stagecoördinator en de stageorganisatie in onderling overleg. stageovereenkomst 19

20 stageovereenkomst 20

21 Bijlage: Beoordelingsformulier In te vullen door de stagebegeleider, ondertekening door stagebegeleider, stagiair, mentor en/of stagecoördinator. Naam stagiair: Naam instelling: Naam begeleider: Functie begeleider: begeleider: Omschrijving stage: Duur complete stage (maanden): Aantal gemaakte uren: Werkzaamheden: Bijzonderheden: Beoordeling algemeen: De cijfers hieronder betekenen: 1= onvoldoende; 2=matig; 3=voldoende; 4= goed; 5= uitstekend 1. Taakopvatting en motivatie Is bereid zich in te zetten Is geïnteresseerd Werkt met plezier Is bereid te luisteren Stelt vragen 2. Leervermogen Begrijpt de opdracht Onthoudt de opdracht Leert iets nieuws snel aan Aanwijzingen leiden tot de gewenste verandering 3. Zelfstandigheid Kan goed alleen werken Voert opdrachten zelfstandig uit 4. Initiatief Pakt het werk aan Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden 5. Verantwoordelijkheid Komt op tijd Houdt zich aan de afspraken Denkt mee Maakt het werk af Toont zich verantwoordelijk voor het werk Geeft afwezigheid tijdig door (indien niet van toepassing alles open laten) 6. Tempo Werkt door Voert het werk in het gevraagde tempo uit 21

22 7. Nauwkeurigheid Werkt in de juiste volgorde Werkt voldoende nauwkeurig Werkt netjes 8. Veilig werken Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften Houdt zich aan de juiste voorschriften voor kleding/schoeisel Houdt zich aan de geldende regels 9. Zorg voor de werkplek Heeft zorg voor materiaal Heeft zorg voor de werkplek Ruimt gebruikte materialen weer netjes op 10. Samenwerking Houdt rekening met anderen Kan goed samenwerken Helpt, indien nodig collega s Aanvaardt (bege-)leiding Kan omgaan met kritiek 11. Stageverslag (indien van toepassing) Alle onderdelen verwerkt (Inleiding, verwachtingen, ervaringen, uitgevoerde activiteiten, stageopdrachten, conclusie Stageverslag geeft goed beeld van stage Eventuele toelichting op onderdelen: Op welk gebied moet de stagiair zich nog (verder) ontwikkelen? Op welk gebied heeft de stagiair de belangrijkste positieve ontwikkeling doorgemaakt? Eindbeoordeling: Onvoldoende - Matig - Voldoende - Goed - Uitstekend Naam stagebegeleider: Naam stagiair: Naam mentor/coördinator: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Datum:... 22

23 Bijlage 3 Uren-aftekenkaart 23

24 Uren-aftekenkaart Uren-aftekenkaart Als u als organisatie deze aftekenkaart gebruikt, gebruik deze kaart dan gedurende de stage van de leerling, en geef deze aan het eind van de stage samen met het beoordelingsformulier - mee aan de leerling. Houd u zelf ook een kopie. Laat deze aftekenkaart invullen door de begeleider. Naam stagiair:. School stagiair:... Organisatie:... Naam stagebegeleider:... Datum Aantal stageuren volbracht Eventuele opmerkingen Paraaf stagebegeleider Uren-aftekenkaart 22

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Belangrijke adressen en telefoonnummers Handige informatie www.maatschappelijkestages.nl Dé website over maatschappelijke

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE

HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HANDREIKING VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Inhoudsopgave 1. Inleiding....3 2. Algemene informatie over de maatschappelijke stage....4 2.1 Wat is het doel van de maatschappelijke stage?... 4 2.2 Voor wie?...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage Alles wat u moet weten over MaS Maatschappelijke Stage Inhoud Algemene info Blz. Een MaS, wat is dat eigenlijk? 4 Wat leren jongeren tijdens een MaS? 4 Zien de jongeren van nu dat zitten? 4 What s in it

Nadere informatie

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage)

Stage (voor elke stage een nieuwe bijlage) Checklist stageovereenkomst maatschappelijke stage Naam stagebieder : Vertegenwoordigd door : In de functie van : Hierna te noemen stagebieder In dit blok staan de personen/instellingen die de overeenkomst

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages en WonenPlus.

Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Inhoudsopgave Inleiding en doel pag. 2 Plan van aanpak, voorbereiden en organiseren pag. 3 Plan van aanpak, uitvoeren en evalueren pag. 4 Bijlage 1. Vormen van stages

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2014-2015 MaS je mee? Versie week 39 2014-2015 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag. 5 Hoe

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Bijeenkomst 3. Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Stap 7:

Bijeenkomst 3. Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Stap 7: Bijeenkomst 3 Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Uitvoeren van de stage Aan de slag! Zorg dat u duidelijke afspraken heeft gemaakt. Daarvoor gebruikt u een stageovereenkomst. Een

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage 2015-2016

Maatschappelijke Stage 2015-2016 Maatschappelijke Stage 2015-2016 Samen voor elkaar! Naam leerling: Klas+mentor: Opmerkingen stagebureau: Inhoud: pagina Algemene informatie: Even voorstellen 3 Maatschappelijke Stage op het Pius X College,

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5 Inhoud Inleiding 3 Tijdspad 4 Afspraken 5 Onderwerp Sectorwerkstuk en stage. 6 Belang van het onderwerp en passende stage Hoe ga je zoeken? Contact leggen met een stageadres. Stage overeenkomst Inhoud

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE - BOEKJE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE - BOEKJE MAATSCHAPPELIJKE STAGE BOEKJE 2014-2015 Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 1 STAGEGEGEVENS 2014-2015 Leerling: Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas: Mijn stageadres: Naam organisatie:

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie