MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJKE STAGE"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1

2 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding logboek en maatschappelijke stage - Gegevens en stageregels - Wat te doen als er problemen zijn/ als je ziek bent? - Overeenkomst maatschappelijke stage Hoofdstuk 2: Voorbereiding op jouw maatschappelijke stage - Wat houdt een maatschappelijke precies in? - Wat is vrijwilligerswerk? - Waar ben jij geweldig in? - Zoekopdracht vrijwilligerswerk - Welke vaardigheden passen bij jou? Hoofdstuk 3: Tijdens jouw maatschappelijke stage - vragenformulier over jouw eerste stagedag - Stage dagboek: Stageverslag dag 1 Stageverslag dag 2 Stageverslag dag 3 Stageverslag dag 4 Stageverslag dag 5 Hoofdstuk 4: Na jouw maatschappelijke stage - zelfbeoordeling door de leerling - terugblik op je stage (dagverslagen) - foto opdracht stage Hoofdstuk 5: Beoordeling van jouw stagebegeleider/stagebegeleidster - Beoordeling door de stagebegeleider/stagebegeleidster Hoofdstuk 6: Informatie voor de stagegever - Wat is maatschappelijke stage? - Uitgangspunten en doel van het logboek - Waarom een maatschappelijke stage? 3

4 Hoofdstuk 1 Inleiding logboek en maatschappelijke stage Dit is je logboek voor de maatschappelijke stage van 9 mei t/m 13 mei Om je goed voor te bereiden en om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat je op de stage gedaan hebt (en wat je er geleerd hebt) werk je in dit logboek. Eisen Het logboek is heel belangrijk, omdat je hier voor, tijdens en na je stage in werkt. Het is dan ook verplicht om hier erg zorgvuldig mee om te gaan. We eisen dat je je aan de volgende regels houdt: Je houdt het logboek netjes Je houdt het logboek persoonlijk, voor jezelf. Je zorgt ervoor dat je het logboek tijdens de stage bij je hebt Je maakt hierin alle opdrachten voor, tijdens en na de stage. De maatschappelijke stage voer je uit bij een instelling waarmee je zelf afspraken hebt gemaakt of waarmee afspraken gemaakt zijn door de school. De mensen die bij de organisatie werken, verwachten dat jij je aan die afspraken houdt. Tijdens de voorbereiding heb je nagedacht over waar jij je stage zou willen lopen. Je hebt nu een stageplaats en je hebt belangrijke informatie over de stage doorgekregen. Om alle gegevens bij elkaar te houden, is het de bedoeling dat je op de volgende bladzijde deze gegevens noteert, zodat je ze dagelijks bij je hebt. NB: Op de volgende bladzijde moeten direct belangrijke gegevens ingevuld worden. 4

5 Gegevens en stageregels Jouw gegevens Naam : Geboortedatum + jaar : Adres : Plaats : Telefoonnummer : Gegevens van school Comenius College Lijstersingel JD Capelle aan den IJssel Contactpersonen : mevr. Verdel, mevr.engelman, mevr. Kempf, dhr. Sligter, dhr. Van Kessel, dhr. Swarttouw Telefoonnummer school : Gegevens van jouw stageplaats Naam organisatie : Adres : Plaats : Telefoonnummer : Contactpersoon : Werktijden : 5

6 Problemen In geval van problemen tijdens de stage kan je deze het beste eerst aankaarten op de stageplaats. Als dat niet mogelijk is, kun je contact opnemen met de school en vragen naar je mentor of dhr. Zwagers. Let op: als je zelf problemen veroorzaakt, moet je ze ook zelf oplossen, maar je kan altijd om advies vragen. Laten we er vanuit gaan dat er geen onregelmatigheden ontstaan en dat iedereen zijn/haar stage met plezier zal volbrengen. Ziek Mocht je ziek worden tijdens de stage, dan moet je dat vóór 8.15 uur afmelden op school. Je moet je ook ziek melden op jouw stageplaats. Je wordt namelijk op de afgesproken dagen op tijd verwacht. Gedragsregels 1. Gedraag je correct en zorg dat je er netjes uitziet. 2. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Liever tien minuten te vroeg, dan net te laat. 3. Volg de instructies die je krijgt nauwlettend op. 4. Vraag altijd om hulp als je iets niet kunt uitvoeren of wilt weten. 5. In geval van ziekte meld je dit bij de stagebegeleider én op school. 6. Heb je problemen op je stageplek, bespreek dit dan met je begeleider ter plekke, of stap naar je mentor/ coördinator op school. Voor de stagebegeleider 1. Wilt u de leerling helpen bij het beantwoorden van de vragen? 2. Wilt u aan het einde van de stageperiode het stagerapport invullen en dit met de leerling bespreken? 3. Als er tijdens de stage problemen zijn met de leerling, dan kunt u contact opnemen met een van de begeleiders van de leerling, telefonisch te bereiken via , of per 6

7 Overeenkomst maatschappelijke stage In de leerjaren 1 en 3 doen de leerlingen van het Comenius College van de vestiging Lijstersingel te Capelle aan den IJssel een maatschappelijke stage. Dit is een verplichte stage die de leerlingen in principe buiten de school moeten verrichten. Hoofddoel is te ervaren wat je als mens voor de maatschappij kunt betekenen. Daarnaast kan de leerling kennis maken met vrijwilligerswerk. Ondergetekenden Naam school: Comenius College vestiging Lijstersingel 18 Gevestigd te: Capelle aan den IJssel Vertegenwoordigd door: H. Zwagers H3a; mevr. Verdel H3b; mevr. Engelman H3c; mevr. Kempf H3d; dhr. Sligter V3a; dhr. Kessel V3b; dhr. Swarttouw In de functie van: coördinator / mentor / docent Hierna te noemen school: Comenius College Gevestigd te: Lijstersingel 18 Vertegenwoordigd door: dhr. H. Zwagers In de functie van: begeleider maatschappelijke stage Hierna te noemen stagegever En stagiair *: Adres: Woonplaats:. Geboortedatum: Leerling aan de hierboven genoemde school, hierna te noemen stagiair * wanneer de stagiair minderjarig is, moet deze overeenkomst door een ouder/verzorger worden ondertekend. Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 7

8 Artikel 1 De stagegever stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van het onderwijsprogramma van de school stage te lopen. De maatschappelijke stage wordt georganiseerd als onderdeel van actief burgerschap, waarbij de stagiair inzicht probeert te krijgen in hetgeen hij voor de maatschappij kan betekenen. De stagegever draagt de stagiair slechts taken op die passen in dit kader. Artikel 2 De stage wordt uitgevoerd op tijdstippen die in overleg worden bepaald. De stage wordt zo mogelijk tussen 9 mei t/m 13 mei 2011 uitgevoerd ( tenzij anders is afgesproken). Er is een aantal van ongeveer 24 stage-uren gesteld. Artikel 3 De stagiair wordt bij de stagegever begeleidt door een stagebegeleider. De stagiair wordt door de school begeleidt door de mentor/docent. Artikel 4 De stagiair volgt bij de stagegever de aanwijzingen van de stagebegeleider op. Artikel 5 De stagegever draagt er zorg voor dat de werkplek en werksituatie van de stagiair voldoet aan de geldende (arbo)wet- en regelgeving. De stagiair neemt in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de door de stagegever gegeven gedragsregels en aanwijzingen in acht. De stagiair is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar gedurende zijn/haar stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij /zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het van vertrouwelijke aard is. Artikel 6 Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider. Geschillen tussen de stagebegeleider en de stagiair worden voorgelegd aan de coördinator van de school. Artikel 7 De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn ook van kracht tijdens de werkzaamheden van de stagiair tijdens de stage. ( zie schoolgids ) Artikel 8 Gedurende de stage zal er geen vergoeding aan de stagiair gegeven worden. Artikel 9 De stagiair moet gedurende de stage een logboek bijhouden. De stagegever maakt op de laatste dag een evaluatie in datzelfde logboek over de vorderingen, vaardigheden, werkzaamheden van de stagiair. Aldus overeengekomen en getekend: Plaats: Datum Voor de school: Voor de stagegever De (ouder/verzorger van) de stagiair: Naam: Naam: Naam:

9 Hoofdstuk 2 Voorbereiding op jouw maatschappelijke stage 2.1 Wat houdt een maatschappelijke stage precies in? Ga naar de site Kies nu voor de roze cirkel Info voor leerlingen Ga na naar de link Wat is maatschappelijke stage? (links op het scherm) Als je nu kiest voor over maatschappelijke stage zie je allerlei informatie over de maatschappelijke stage en zie je onderaan de site ook leuke filmpjes. Overige filmpjes zijn ook nog te zien via de link: Als de bedoeling van de maatschappelijke stage je nog niet helemaal duidelijk is, kun je altijd één van de docenten vragen stellen. 2.2 WAT WEET JIJ over vrijwilligerswerk? Kruis jouw antwoord aan. Ik heb wel eens gehoord van vrijwilligerswerk Ik weet wat vrijwilligerswerk is Ik ken mensen die vrijwilligerswerk doen Vrijwilligerswerk is volgens mij belangrijk Vrijwilligerswerk is leuk Vrijwilligerswerk is iets voor oude mensen Je moet veel kunnen en weten om vrijwilligerswerk te doen Ik ben zelf al vrijwilliger 0 ja 0 nee 0 ja 0 nee 0 ja 0 nee 0 ja 0 nee 0 ja 0 nee 0 ja 0 nee 0 ja 0 nee 0 ja 0 nee 9

10 Wat vind jij goed/minder goed aan vrijwilligerswerk: Ik vind vrijwilligerswerk goed/ niet zo goed, omdat Vrijwilligerswerk dat mij leuk lijkt om te doen is,: Vrijwilligerswerk lijkt mij leuk / niet leuk om te doen, omdat 2.3 Ik ben geweldig! Ga naar de website Kies hier voor de link: Ik ben geweldig test De Ik-ben-geweldig test bestaat uit 24 vragen. Het doel van de test is om aan te geven waar jij geweldig in zou kunnen zijn. Iedere vraag is verbonden aan een rubriek. Er zijn in totaal 8 rubrieken: natuur/dier, sociaal, sport/spel, multimedia, horeca, klussen, organiseren en creatief. Aan het eind van de test zie je welke rubriek de meeste blokjes heeft, en die geven dan aan waar jij geweldig in bent. Je kunt natuurlijk in een of meerdere rubrieken goed scoren! Hierna kun je er rubriek op zoek gaan naar jouw ideale Ik-ben-geweldig-stage.! Neem de uitslag in dit schema hieronder over: 100% creatief horeca klussen Natuur en dier nieuwe media organiseren Sport, games sociaal 0 % 10

11 2.4 zoekopdracht vrijwilligerswerk zoek een advertenties waarin om vrijwilligers gevraagd wordt of zoek een artikel over vrijwilligers(werk) of zoek reclame van organisaties die met vrijwilligers werken Voeg het materiaal dat jij gevonden hebt hieronder toe. Het moet origineel materiaal zijn, dus niet overgeschreven. 11

12 2.4 Wat zijn jouw vaardigheden? Het is de bedoeling dat je tijdens de stage specifieke vaardigheden opdoet. Ze staan in het schema vermeld. Vul nu voor de stage begint in hoe goed jij bent in de genoemde vaardigheden. Vaardigheid Score 1= heel slecht 5= heel goed Omcirkel het cijfer dat bij jou past Samenwerken (werk verdelen, samen een plan maken, ruzies oplossen, luisteren, afspraken nakomen, respect voor anderen hebben) Opkomen voor jezelf (eigen mening durven vertellen, nee durven zeggen, vragen durven stellen) Werken in een rol (weten wat er van je verwacht wordt, verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, met regels omgaan, iemand vertegenwoordigen) Verantwoordelijkheid nemen (inzicht hebben in wat je kan, terugkijken op wat je gedaan hebt en ervan leren, uitleggen waarom je dingen doet, reacties op jezelf kunnen ontvangen) Andere mensen helpen (begrip hebben voor een andere mening, doen wat je belooft, het werk zien, je kunnen verplaatsen in een ander) Zorgen voor het milieu/leefomgeving (jezelf verzorgen, rommel opruimen, zorgen voor dieren en planten, verzorging van het schoolgebouw) Iets organiseren (de weg weten, initiatief nemen, idee in de praktijk uitvoeren)

13 Hoofdstuk 3 Tijdens jouw maatschappelijke stage 3.1 Vragenformulier over jouw eerste stagedag a. Door wie ben je ontvangen? b. Heb je het logboek aan de stagebegeleider laten zien? Zo ja, hoe was de reactie? Ja / Nee.. Zo nee, waarom niet?. c. Denk je dat de stagebegeleider weet wat de bedoeling is van van de maatschappelijke stage? Zo ja, waaruit blijkt dat? Ja / Nee.. Zo nee, heb je geprobeerd dat duidelijk te maken?.. d. Zijn er afspraken gemaakt, over wat je tijdens de stage gaat doen? Ja / Nee Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt?.... e. Heb je een rondleiding door de instelling gehad? Ja / Nee f. Wat vond je de eerste keer erg leuk?.. g. Wat vond je de eerste keer minder leuk? 13

14 3.2 Stagedagboek Tijdens de stage houd je elke dag een dagboek bij, dit kan je op jouw stageadres invullen, maar als daar geen tijd voor is, kun je dat ook thuis doen. 14

15 Stagedagboek Vandaag is het dag 1, het is vandaag (datum): Wat heb je vandaag geleerd en wat was er nieuw? Ik heb vandaag geleerd hoe Ook weet ik nu Wat vond je vandaag het leukst? Het leukste wat ik vandaag gedaan of meegemaakt heb is Nieuw voor mij was... woord van de dag: Welke dingen vond je minder leuk? Het was niet zo leuk om. Welke materialen heb je vandaag gebruikt? Vandaag heb ik voornamelijk gewerkt met 15

16 Stagedagboek Vandaag is het dag 2, het is vandaag (datum): Wat heb je vandaag geleerd en wat was er nieuw? Ik heb vandaag geleerd hoe Ook weet ik nu Wat vond je vandaag het leukst? Het leukste wat ik vandaag gedaan of meegemaakt heb is Nieuw voor mij was... woord van de dag: Welke dingen vond je minder leuk? Het was niet zo leuk om. Welke materialen heb je vandaag gebruikt? Vandaag heb ik voornamelijk gewerkt met 16

17 Stagedagboek Vandaag is het dag 3, het is vandaag (datum): Wat heb je vandaag geleerd en wat was er nieuw? Ik heb vandaag geleerd hoe Ook weet ik nu Wat vond je vandaag het leukst? Het leukste wat ik vandaag gedaan of meegemaakt heb is Nieuw voor mij was... woord van de dag: Welke dingen vond je minder leuk? Het was niet zo leuk om. Welke materialen heb je vandaag gebruikt? Vandaag heb ik voornamelijk gewerkt met 17

18 Stagedagboek Vandaag is het dag 4, het is vandaag (datum): Wat heb je vandaag geleerd en wat was er nieuw? Ik heb vandaag geleerd hoe Ook weet ik nu Wat vond je vandaag het leukst? Het leukste wat ik vandaag gedaan of meegemaakt heb is Nieuw voor mij was... woord van de dag: Welke dingen vond je minder leuk? Het was niet zo leuk om. Welke materialen heb je vandaag gebruikt? Vandaag heb ik voornamelijk gewerkt met 18

19 Stagedagboek Vandaag is het dag 5, het is vandaag (datum): Wat heb je vandaag geleerd en wat was er nieuw? Ik heb vandaag geleerd hoe Ook weet ik nu Wat vond je vandaag het leukst? Het leukste wat ik vandaag gedaan of meegemaakt heb is Nieuw voor mij was... woord van de dag: Welke dingen vond je minder leuk? Het was niet zo leuk om. Welke materialen heb je vandaag gebruikt? Vandaag heb ik voornamelijk gewerkt met 19

20 Hoofdstuk 4 Na jouw maatschappelijke stage Na de stage ga je zelf bekijken wat de stage voor jou heeft betekent en wat je van jouw stage hebt geleerd. Er wordt wel eens gezegd dat je een hele ervaring rijker bent. Je gaat nu zelf op onderzoek uit om te ontdekken waar deze ervaring uit bestaat. Na de stage kun je thuis de opdrachten netjes uitwerken en ook de volgende opdrachten uit je logboek compleet maken. We beginnen met een zelfbeoordeling, hoe vind jij dat je het hebt gedaan op je stage? Ben je trots op jezelf of vindt je dat je meer had kunnen betekenen? A Zelfbeoordeling van de leerling Aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden zijn mogelijk, eventueel aanvullen met een korte omschrijving mag. De vragen hebben vooral betrekking op de uitvoering en je houding ten opzichte van het werk tijdens de stage. A Het werk dat ik kreeg heb ik vaak uitgevoerd 0 goed 0 redelijk goed 0 matig 0 B Wat betreft de uitvoering van de opgedragen opdrachten geldt: 0 ik werk redelijk zelfstandig 0 ik heb veel (bege)leiding nodig 0 ik kan het opgedragen werk niet aan 0 C Werken voor andere mensen vind ik 0 leuk 0 niet zo leuk 0 helemaal niet leuk 0.. D Tijdens het werk toonde ik (initiatief = actie ondernemen) 0 veel initiatief 0 soms initiatief 0 weinig initiatief 0 20

21 E Het werk verrichtte ik 0 netjes 0 redelijk 0 slordig 0. F G Samenwerken vond ik 0 leuk 0 soms leuk 0 meestal niet leuk 0 niet leuk In het werk 0 had ik voldoende vrijheid 0 had ik matige vrijheid 0 had ik geen vrijheid 0.. Hieronder is het de bedoeling dat je vragen beantwoordt aan de hand van je dagverslagen. Het is handig om je dagverslagen (Hoofdstuk 3 van dit logboek) er bij te houden. 1) Welke activiteit tijdens je stage vond je het leukst? Leg uit waarom. Het leukste van mijn stage was.., omdat. 2) Wat was er nieuw voor je, wat je nog nooit eerder had gedaan? Ik had nog nooit eerder... nieuw voor mij was.. 3) Heb je iets voor anderen kunnen doen? Zo ja, vertel eens. Tijdens mijn stage heb ik iets voor.,want 21

22 4) Welke activiteit tijdens je stage vond je het minst leuk? Leg uit waarom. Minder leuk om te doen vond ik..,omdat.. 5) Vond je het werk tijdens je stage zwaar? Leg uit waarom. Het werk was,omdat 6) Heb je complimenten gekregen tijdens je stage? Vertel eens. Ik kreeg van.. Hij/zij vertelde me dat.. 22

23 4.1 Foto-opdracht stage - Laat een foto van je maken tijdens een activiteit van je stage. (vraag dit even aan je stagebegeleider/stagebegeleidster/medewerker) - Print de foto uit, dit mag ook op school, en plak deze hieronder in het vlak. Vertel nu in het kort iets over de activiteit die je op jouw foto ziet: 23

24 Hoofdstuk 5 Beoordeling van jouw stagebegeleider/begeleidster Zou u zo vriendelijk willen zijn om hieronder uw bevindingen te willen invullen. Er hangt aan deze beoordeling geen cijfer vast. Het is belangrijk dat de leerling inzicht krijgt in vaardigheden en het is een manier om informatie te verkrijgen over het buitenschoolse leren van de leerling waar we op school weer mee verder kunnen. Alvast bedankt voor uw tijd! Naam leerling:.... Stageplaats:. Naam stage begeleider/begeleidster Datum:.. Graag hieronder het vakje aankruisen wat van toepassing is op de leerling. 1= onvoldoende 2=matig 3=voldoende 4= goed 5= uitstekend 1. Taakopvatting en motivatie Is bereid zich in te zetten Is geïnteresseerd Werkt met plezier Is bereid te luisteren Stelt vragen 2. Leervermogen Begrijpt de opdracht Onthoudt de opdracht Leert iets nieuws snel aan Aanwijzingen leiden tot de gewenste verandering 3. Zelfstandigheid Kan goed alleen werken Voert opdrachten zelfstandig uit 4. Initiatief Pakt het werk aan Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden 24

25 5. Verantwoordelijkheid Komt op tijd Houdt zich aan de afspraken Denkt mee Maakt het werk af Toont zich verantwoordelijk voor het werk Geeft afwezigheid tijdig door* * indien niet van toepassing alles open laten 6. Tempo Werkt door Voert het werk in het gevraagde tempo uit 7. Nauwkeurigheid Werkt in de juiste volgorde Werkt voldoende nauwkeurig Werkt netjes 8. Veilig werken Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften Houdt zich aan de juiste voorschriften voor kleding/schoeisel Houdt zich aan de geldende regels 9. Zorg voor de werkplek Heeft zorg voor materiaal Heeft zorg voor de werkplek Ruimt gebruikte materiaal netjes op 10. Samenwerking Houdt rekening met anderen Kan goed samenwerken Helpt, indien nodig collega s Aanvaardt (bege-)leiding Kan omgaan met kritiek aankruisen wat van toepassing is Algemene opmerkingen:.... Op welk gebied heeft de leerling de belangrijkste positieve ontwikkeling doorgemaakt?... 25

26 Waar kan de leerling trots op zijn?... Tot zover de beoordeling! Nogmaals hartelijk dank. 26

27 Hoofdstuk 6 Informatie voor de stagebegeleider/stagebegeleidster over de maatschappelijke stage Wat is een maatschappelijke stage? Een maatschappelijke stage is: 'Een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van die samenleving.' Door een maatschappelijke stage leren leerlingen langzamerhand verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. Een vrijwillige activiteit kan leerlingen voorbereiden op volwaardige deelname aan de samenleving en inhoud geven aan het begrip burgerschap. De aandacht voor maatschappelijke stage komt niet uit de lucht vallen. Ook in de politiek wordt al jaren gesproken over het instellen van maatschappelijke stages voor scholieren. Het demissionaire kabinet (Balkenende IV) wilde al dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zelfs drie maanden lang verplicht een maatschappelijke stage volgen. Vrijwilligerswerk 1 is: Werk voor andere mensen, organisaties of de samenleving, dat onbetaald, onverplicht en in georganiseerd verband wordt verricht. De voordelen van de maatschappelijke stage voor de leerlingen zijn groot. Een buitenschoolse ervaring laat meestal meer indruk achter dan een binnensschoolse ervaring. Daarom is het zo goed dat leerlingen ook bewust buiten de school leren. Er wordt tijdens de stage gewerkt aan verschillende vaardigheden. Deze zullen later in de opdrachten voor en tijdens de stage terugkomen. Je gaat ervaring opdoen op het gebied van: samenwerken, opkomen voor jezelf, werken in een rol, verantwoordelijkheid nemen, andere mensen helpen, zorgen voor de leefomgeving en misschien wel iets organiseren. Voor meer informatie over de maatschappelijke stage verwijs ik u graag naar: 1 Deze definitie is van de Interdepartementale Commissie Vrijwilligers uit

28 Uitgangspunten en doel van het logboek Algemene uitgangspunten logboek het is eigendom van de leerling het maakt deel uit van het onderwijsproces het werken hierin vraagt om begeleiding Doel van het logboek voor de leerling de leerling wordt zich bewust van wat hij/zij kan en waar de leerling trots op is de leerling wordt zich bewust van zijn/haar ontwikkeling de leerling wordt zich bewust van wat hij/zij tijdens de stage ervaart en leert daarop reflecteren Doel van het logboek voor de school De leerling is mede verantwoordelijk voor het eigen ontwikkelingsproces Er wordt op een structurele manier gewerkt aan reflecteren op het leerproces De leerlingen kan aantonen wat hij/zij geleerd heeft 28

29 Waarom een maatschappelijke stage? Hiernaast biedt de stage de leerling : - meer inzicht in de samenleving - een idee over een eventuele beroepsrichting - de kans anderen te leren kennen - het gevoel erbij te horen - iets waar je trots op kan zijn - leren omgaan met situaties die anders zijn dan op school Een maatschappelijke stage bevordert: - een versterking van de sociale samenhang in Nederland - een groter normbesef - het leren meer met anderen rekening te houden - het stimuleren om anderen aan te spreken op hun gedrag - meer respect voor al degenen die in de sociale sectoren werken - dat jongeren zich van hun beste kant laten zien - interesse voor vrijwilligerswerk De stage biedt de organisatie : - een mogelijkheid om bij jongeren interesse te wekken voor de specifieke werkzaamheden - een mogelijkheid om bij jongeren interesse te wekken voor vrijwilligerswerk - een mogelijkheid om te ondervinden wat er bij jongeren op dit moment leeft 29

30 30

31 maatschappelijke stage het betere werk! 31

32 32

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen:

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen: Contact leggen Voordat je begint, heb je contact gelegd met de stageorganisatie waar je gaat stagelopen. Op het onderstaande formulier vul je daarover de vragen in: Wanneer en met wie heb je contact gehad

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen?

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen? Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? LOB Waar kan ik dat doen? Wat wil ik? Naam: Klas: DIT STAGEWERKBOEK IS VAN Naam: Adres:

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Klas 10 STAGE 2013/2014

Klas 10 STAGE 2013/2014 Klas 10 STAGE 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij : Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

S T A G E W E R K B O E K

S T A G E W E R K B O E K Oriëntatie op werk en beroep S T A G E W E R K B O E K Naam: Klas: Havo 4 Week 16-20 november 2015 INHOUD 1. De stage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor:

Werkboek VWO4. Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: Werkboek VWO4 Naam leerling: Schoolbegeleider: Mentor: 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Things to do.... 4 Ik ben geweldig.... 6 Wat wil je leren van je maatschappelijke stage?... 7 Maatschappelijke competenties...

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, ga dan slapen. Als je gelukkig wilt zijn voor een maand, ga dan trouwen. Als je gelukkig

Nadere informatie

STAGEBOEK CONTACTPERSONEN SCHOOL GEGEVENS LEERLING. Van der Meij College

STAGEBOEK CONTACTPERSONEN SCHOOL GEGEVENS LEERLING. Van der Meij College STAGEBOEK Naam : Van der Meij College Adres : Gravin Jacobastraat 1 1823 DS ALKMAAR 072-5675570 info@vandermeijcollege.nl CONTACTPERSONEN SCHOOL Stage coördinator Docent Techniek Breed BWI Docent Techniek

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K

Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K Naam: Klas: 19 t/m 23 januari 2015 INLEIDING Werk Oriëntatie Project Het Werk Oriëntatie Project is een voorbereiding op jullie studie- en beroepskeuze

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

STAGEWERKBOEK. Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan GL Zeist Telefoon: mail:

STAGEWERKBOEK. Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan GL Zeist Telefoon: mail: STAGEWERKBOEK STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis. Wat ga ik doen?

Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis. Wat ga ik doen? Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Leerjaar 3 en 4 Inhoudsopgave Op stage gaan, hoe doe je dat?... 2 Inleiding... 3 Voorbereiding buitenschoolsleren... 4 Over welke

Nadere informatie

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek Waarom dit boekje? Tijdens je opleiding ga je op stage. Je kunt op veel plekken stage lopen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stage in de keuken of in een winkel. Of voor een stage in de bouw of in

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Belangrijke adressen en telefoonnummers Handige informatie www.maatschappelijkestages.nl Dé website over maatschappelijke

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie.

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC Sector economie Naam: Klas: DETAILHANDEL/BEDRIJVEN/INSTELLINGEN klas 3 MC/HA herzien 2010 1 Voorwoord Wanneer je net begonnen bent op een

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Informatieboekje Maatschappelijke Stage Informatieboekje Maatschappelijke Stage Algemene gegevens Naam School: Adres: Christelijk College Groevenbeek Paul Krugerweg 44-50 3851 ZJ Ermelo Telefoon: (0341) 274950/ 0610542750 E-mail stagebureau:

Nadere informatie

STAGE WERKBOEK theoretische leerweg LEERJAAR 3

STAGE WERKBOEK theoretische leerweg LEERJAAR 3 STAGE WERKBOEK LEERJAAR 3 Stamgegegevens Leerling Naam : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : School Naam : Bonaventuracollege Adres : Boerhaavelaan 44 Postcode en plaats : 2334

Nadere informatie

Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst. Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn

Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst. Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Leerjaar 3 en 4 Inhoudsopgave Op stage gaan, hoe doe je dat?... 2 Inleiding... 3 Voorbereiding buitenschoolsleren... 4 Over

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012

VMBO Groen Den Bosch. Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 VMBO Groen Den Bosch Onze leerlingen op stage Informatie voor het stagebedrijf / Schooljaar 2011-2012 Geachte heer, mevrouw, Om ervaringen op te doen in verschillende sectoren en richtingen lopen de leerlingen

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting/(PTA) (aangepast per 25 juni 2015) Kader Beroepsgerichte Leerweg. Verzorging. leerjaar 4 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting/(PTA) (aangepast per 25 juni 2015) Kader Beroepsgerichte Leerweg. Verzorging. leerjaar 4 2015-2016 vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Programma van Toetsing en Afsluiting/(PTA) (aangepast per 25 juni 2015) Kader Beroepsgerichte Leerweg Verzorging leerjaar 4 2015-2016 vak: verzorging (vz)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie