In deze nieuwe versie van MatrixKozijn zijn er een aantal onderdelen toegevoegd, maar ook zijn er een aantal zaken gewijzigd en/of verbeterd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze nieuwe versie van MatrixKozijn zijn er een aantal onderdelen toegevoegd, maar ook zijn er een aantal zaken gewijzigd en/of verbeterd."

Transcriptie

1 Nieuw in MatrixKozijn versie 3.1 (januari 2011) In deze nieuwe versie van MatrixKozijn zijn er een aantal onderdelen toegevoegd, maar ook zijn er een aantal zaken gewijzigd en/of verbeterd. Project en Bestandsinvoer Code neut tonen tijdens grafische invoer De code van de gebruikte neut kan worden weergegeven in de grafische invoer. Selecteer hiervoor in de grafische invoer bij de Weergave Instellingen de optie Neut Code, de artikelcode van de neuten zal vervolgens worden getoond nabij de neut in de grafische invoer. Als een profiel is geselecteerd dan wordt de Neut Combi ook getoond in de Object Eigenschappen en kan hier worden aangepast. Verwijderen Neuten Nieuwe functies Verwijder Neut en Verwijder alle Neuten in de stap Profielen. Na het toekennen van een nieuwe Profiel Combi aan een merk wordt de Neut Combi niet meer automatisch verwijderd. Indien een Merk Sjabloon wordt toegepast dan worden wel de toegekende Neut Combi's verwijderd. Merk Sjablonen In het tabblad Profielen van de Merk Sjablonen is een kolom opgenomen Neut, de hier ingegeven neut combi wordt automatisch toegekend aan stijlen die aansluiten op een Laagreliëf Dorpel. Waarschuwingen Een waarschuwing wordt gegenereerd als de afmeting van het Neut artikel niet gelijk is aan de afmeting van het gebruikte netto profiel. Selecteer hiervoor in de grafische invoer bij de Weergave Instellingen de optie Neut Informatie bij het onderdeel Waarschuwingen. Vakvoorkeuzes Een extra invoerveld is toegevoegd voor de omschrijving op de tekening, hier ingevoerde tekst kan worden afgebeeld op de DXF aanzichttekeningen door het selecteren van het Tekst Fragment - Merk - Omschrijving Tekening bij het Aanzichttekening Sjabloon. Detailnummer Stolpvakken Bij stolpvakken is het nu mogelijk om een tekst op te nemen voor het detail. Artikelselectie Panelen Artikelen bij Voor/Achterzijde in Paneel/Rekwerk voorkeuzes toont nu ook de glas artikelen.

2 Hang en Sluitwerk Combi's Het huidige systeem Combi's / Tabellen is komen te vervallen, in plaats hiervan is dit samengevoegd tot één dialoog waarin de breedte/hoogte selecties per artikelregel op kunnen worden gegeven. Tijdens de conversie van 3.0 naar 3.1 worden de tabellen en combi's omgezet naar het nieuwe formaat volgens de volgende regels: - Voor iedere Hang en Sluitwerk Tabel wordt een nieuw type Hang en Sluitwerk Combi aangemaakt, deze wordt gevuld met gegevens uit de onderliggende (3.0) Hang en Sluitwerk Combi s waarbij de breedte/hoogte limieten uit de tabel per artikel worden aangegeven. - Voor iedere (3.0) Hang en Sluitwerk Combi die niet in een Hang en Sluitwerk Tabel wordt gebruikt wordt een (3.1) Hang en Sluitwerk Combi gemaakt en gevuld met gegevens uit de combi, hierbij zijn de limieten niet van toepassing. Hang en Sluitwerk Keuzes In het Onderhoud is er een dialoog toegevoegd voor het samenstellen van Hang en Sluitwerk Keuzes, deze worden toegekend in de Vakvoorkeuze en kunnen door de gebruiker tijdens de invoer van het kozijnmerk een beperkt aantal selecties bieden en/of een standaard selectie uitvoeren. Productentabel Niet Calculeren Bij de artikelen kan de optie Niet Calculeren aan worden gevinkt, artikelen met deze optie worden niet meegenomen in de calculatie resultaten maar nog wel in de CNC export. Productentabel Offerte Omschrijving Voor ieder artikel kan een Offerte Omschrijving in worden gegeven welke getoond wordt op de aanzichttekeningen bij de opsomming van het Hang en Sluitwerk. Productentabel Calculatiegroepen In de productentabel is een nieuwe dialoog beschikbaar voor het invoeren van Calculatiegroepen. Deze groepen kunnen worden toegekend aan Artikelen en Activiteiten. Op het calculatie rapport 1-Calculaties-per Project-Begroting per Calculatiegroep worden de resultaten per calculatiegroep getoond. Centrale prijstabellen Het onderdeel Algemene Prijstabellen is toegevoegd voor het maken van één tabel met de basisprijs voor meerdere artikelen. Invoer randdetaillering Bij de randcombi's kunnen nu artikelen en dxf blocks in worden gevoerd om het randdetail samen te stellen. Instellingen zijn verzameld in de dialoog Extra->Instellingen Diverse instellingen uit het menu Extra zijn verzameld in de dialoog Extra->Instellingen.

3 Diverse Toetsen combinaties zijn door de gebruiker in te stellen In de dialoog Extra->Instellingen is het mogelijk om voor diverse acties een toetsencombinatie op te geven, bijvoorbeeld een combinatie voor Nieuw Merk, Volgend Merk. Actie blijft behouden tijdens wisselen merk in grafische invoer Tijdens het wisselen tussen merken in de grafische invoer blijft de huidige actie actief, hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een randvoorkeuze aan diverse merken toe te kennen zonder deze opnieuw te selecteren in het linkergedeelte. Nieuwe gebruikersrechten Voor de nieuwe dialogen zijn gebruikersrechten toegevoegd. Deze rechten kunnen in het gebruikersbeheer geïmporteerd worden via het bestand MxK_Rights.ini uit de installatiefolder. Ondersteuning tweede monitor in de grids De droplijsten in de invoer grids worden nu op de juiste monitor weergegeven bij gebruik van meerdere monitors. Knop voor inklappen splitters In de dialogen is op de splitters een knop toegevoegd om de selectielijst aan de linkerzijde met 1 handeling open of dicht te klappen waardoor minder of meer ruimte beschikbaar is voor de detailinvoer. Conserveringen onderdelen opgesplitst Conserveringen kunnen nu apart worden opgegeven voor de onderdelen: Raamprofielen, Deurprofielen, Inkoopdeuren, Inkoopramen en Wissel Latten. Project->Onderhoud In de Onderhoudsdialoog is het nu mogelijk de volgende onderdelen binnen het project up-to-date te krijgen gebaseerd op de gegevens uit de bibliotheek en/of op te schonen van niet gebruikte onderdelen: Project Vakvoorkeuzes, Doorsneden en Contramallen. Artikelen/Activiteiten selectie tabblad voor zoeken In de Artikelen/Activiteiten Selectie dialoog is een tabblad toegevoegd voor het zoeken naar onderdelen binnen de productentabel gebaseerd op diverse kenmerken. Artikelen/Activiteiten Vervangen binnen Project of Onderhoudsbestanden Er zijn dialogen toegevoegd voor het automatisch vervangen van Artikelen of Activiteiten binnen het Project (Project->Artikelen/Activiteiten Vervangen) of het Onderhoud (Extra- >Artikelen/Activiteiten Vervangen).

4 Conserveringsinvoer, direct selecteren Conserveringsartikel uit droplijst Bij de invoer van de conserveringen kan het gewenste artikelen nu worden geselecteerd uit een droplijst en hoeft dit niet meer via de Artikel Selectie dialoog. Project Artikelen Alle artikeltypes kunnen binnen het project worden aangemaakt in de dialoog Project- >Project Artikelen. Alleen beschikbaar indien u een licentie heeft met de module 78: Project Artikelen Vaste projectprijs Bij de Project Artikelen kan er een vaste prijs voor het artikel worden opgegeven welke geld als totaalprijs voor het gehele project. Alleen beschikbaar indien u een licentie heeft met de module 78: Project Artikelen Aan/Uit zetten Knoppenbalken De diverse knoppenbalken kunnen aan/uit worden gezet via Beeld->Werkbalken. De selectie kan apart worden ingesteld voor als er een kozijnproject geopend is in MatrixKozijn ten opzichte van of er geen kozijnproject geopend is. Randvoorkeuze Detailnaam In de randvoorkeuze dialoog is een veld toegevoegd voor de invoer van een Detailnaam. Deze detailnaam kan onafhankelijk van de randvoorkeuze worden getoond op de aanzichttekeningen en werkvoorbereidingrapporten. Dubbelklikken op doorsnede openen randvoorkeuze In de grafische invoerstap Werkvoorbereiding kan de Randvoorkeuze worden geopend door het dubbelklikken op de grafische weergave van de doorsnede figuren in het merk. Sortering toegevoegd bij Resultaten Filters Activeren In de dialoog Resultaten Filters Activeren kan de lijst worden gesorteerd door het dubbelklikken op de kolomkoppen. Grafische invoer mogelijkheid om Boom/Properties scherm horizontaal/verticaal te zetten In de grafische invoer is een knop toegevoegd aan de splitter om de oriëntatie van deze splitter te wijzigen van verticaal naar horizontaal. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in de stap vakken te wisselen tussen een indeling lijst+eigenschapen / invoergedeelte ten opzichte van lijst / eigenschappen / invoergedeelte. Verwijderen netto profiel mogelijk in productentabel als er nog bruto koppelingen zijn Het is nu mogelijk netto profielen te verwijderen uit de productentabel zonder dat eerst alle verwijzigen naar bruto profielen per houtsoort verwijdert hoeven te worden.

5 Merk Invoer Filter Als hulpmiddel voor het wijzigen van grote projecten is er een Merk Invoer Filter toegevoegd. Hierbij kan worden gekozen tussen Gehele project of een merk selectie gebaseerd op series. In alle project invoer zoals de merkenlijst, grafische invoer etc. worden alleen de merken getoond die onderdeel uit maken van het geselecteerde filter. Zie voor meer informatie het onderwerp Merk Invoer Filter. Alleen beschikbaar indien u een licentie heeft met de module 74: Series en Overzichten. Werkvoorbereiding Invoer sponningfiguren: Hoek Er kan nu een Vaste Hoek worden opgegeven om een schuine zijde met variabele lengte te maken waarbij de hoek altijd gelijk blijft. Invoer sponningfiguren: Referentie punten Er kunnen referentiepunten aan worden gegeven bij de sponning figuren, tijdens het positioneren van afbeeldingen bij de randdetails kunnen deze punten worden gebruikt als invoegpunt. Werkvoorbereiding beheer: Doorsneden / Contramallen Invoer van doorsneden en contramallen voor rekwerk profielen is beschikbaar binnen het werkvoorbereidingbeheer. Alleen beschikbaar indien u een licentie heeft met de modules 86: Invoer WKV Doorsneden en/of 87 Invoer WKV Contramallen. Aanzichttekeningen Paginanummering In de aanzichttekening voorbeeld weergave is boven de lijst met beschikbare rapporten een invoerveld aanwezig waarin een paginanummer in kan worden gegeven. Dit nummer wordt gebruikt als start voor de nieuw te genereren tekeningen. Als het veld leeg is dan wordt het nummer uit het aanzichttekening sjabloon gebruikt. Geen merken op de eerste pagina In het tabblad Tekenstijl is deze optie toegevoegd zodat de eerste pagina een voorblad voor het project kan zijn. Kolommen/Rijen indeling De indeling van het merk is aan te passen door kolommen en rijen aan te maken en hierin de gewenste onderdelen te selecteren.

6 Opsomming Hang en Sluitwerk Een opsomming van het Hang en Sluitwerk kan worden weergegeven op de aanzichttekening door het Tekst Fragment - Merk - Hang en Sluitwerk op te nemen in het Aanzichttekening Sjabloon, de tekst uit het artikelveld Offerte Omschrijving wordt hiervoor gebruikt. Type en Locatie De teksten voor Type en Locatie uit de merkenlijst kunnen nu op worden genomen in het stempel of bij de merkeigenschappen op de aanzichttekeningen. Merk Omschrijving In het aanzichttekening sjabloon kan voor de Merk Opmerking een aparte DXF laag in worden gesteld. DXF Rij 4 en 5 voor onderdeel stijl In de merksjablonen zijn bij de Merk Omschrijvingen twee extra regels beschikbaar welke worden toegepast onafhankelijk van de merkaantallen. Afhandeling merkomschrijvingen i.g.v. optie 'Gespiegelde merken tekenen' De afhandeling van de merk omschrijvingen op de aanzichttekeningen is gewijzigd voor sjablonen waarbij de optie 'Gespiegelde merken tekenen' is geactiveerd, in dit geval worden nu de omschrijvingen voor het getekende of het gespiegelde merk toegevoegd afhankelijk van welk type wordt getekend. DXF Aanzichttekeningen Bij de merkomschrijvingen op de DXF aanzichttekeningen kan de code [CKC] worden gebruikt voor een opsomming van de conservering artikelcodes. Rapporten Arcering van de diverse doorsneden De profieldoorsneden op de WKV rapporten kunnen voorzien worden van een arcering. Nieuwe WKV Rapporten De volgende nieuwe WKV rapportages zijn toegevoegd: - Gehele Details (Compleet) Overzicht 1-5, - Gehele Details (Compleet) Overzicht niet verschaald, - Gehele Details (Compleet) Overzicht, - Gehele Randdetails (Compleet) 1-5, - Gehele Randdetails (Compleet) Met Posities 1-5, - Gehele Randdetails (Compleet) Met Posities, - Gehele Randdetails (Compleet) Overzicht 1-5, - Gehele Randdetails (Compleet) Overzicht, - Gehele Randdetails (Compleet) Per Merk 1-5, - Gehele Randdetails (Compleet) Per Merk,

7 - Gehele Randdetails (Compleet), - Halve Randdetails (Compleet) 1-5, - Halve Randdetails (Compleet) Met Posities 1-5, - Halve Randdetails (Compleet) Met Posities, - Halve Randdetails (Compleet) Overzicht 1-5, - Halve Randdetails (Compleet) Overzicht niet verschaald, - Halve Randdetails (Compleet) Overzicht Per Merk 1-5, - Halve Randdetails (Compleet) Overzicht Per Merk, - Halve Randdetails (Compleet) Overzicht, - Halve Randdetails (Compleet), - Kozijn Afkortstaat F, - Rekhout Afkortstaat B, - Rekhout Afkortstaat D, - Rekhout Afkortstaat E, - Rekhout Contramalstaat A, - Rekhout Doorsnedestaat A, - Rekhout Schaafstaat A, - Rekhout Schaafstaat B. Nieuwe Calculatie Rapporten De volgende nieuwe Calculatie rapportsjablonen zijn toegevoegd: 1-Calculaties-per Project-Begroting per Calculatiegroep. Projectbeheer Gelimiteerde Mode Indien MatrixKozijn wordt gebruikt in combinatie met Matrix Projectbeheer dan draait MatrixKozijn in Gelimiteerde Mode en is het niet mogelijk om nieuwe projecten te starten, deze moeten in Projectbeheer aan worden gemaakt. Alleen beschikbaar indien u een licentie heeft met de module 55: Projectbeheer.

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 Versie 5.50.02, januari 2014 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.50 ten opzichte

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Reports in oiem. Hoe wordt Reports geopend? Hoe maak ik een rapport? Klik op het + teken voor het Reportmenu. Hierdoor wordt het submenu geopend.

Reports in oiem. Hoe wordt Reports geopend? Hoe maak ik een rapport? Klik op het + teken voor het Reportmenu. Hierdoor wordt het submenu geopend. Reports in oiem Hoe wordt Reports geopend? Klik op het + teken voor het Reportmenu. Hierdoor wordt het submenu geopend. Klik vervolgens in het submenu op Reports. Hoe maak ik een rapport? Bedenk eerst

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

Handleiding Word voor gevorderden

Handleiding Word voor gevorderden Word voor gevorderden Anne-Martine Gielis Versie 1.2 oktober 2002 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Instituut voor de lerarenopleiding Inhoudsopgave Inleiding... 1 Automatische inhoudsopgave in Word... 2 Opmaakprofiel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Versie: Juli 2010, Revisie 2 Coachview.net: 2.05 Auteur(s): Remy Remery / Hilde Driehuis Inhoudsopgave VERWIJDEREN

Nadere informatie

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s Installatie in Microsoft Word en het gebruik van de Microsoft Word macro voor schalen van foto s en toevoegen van een index in de RTF uitvoer van GensDataPro Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen

Nadere informatie

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden.

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden. HANDLEIDING INHUURDESK ZIGGO Hoe kan ik inloggen? De Inhuurdesk Ziggo is bereikbaar via de volgende internetpagina: http://inhuurdeskziggo.nl. Hier kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Uitleg Solo versie Per Order

Uitleg Solo versie Per Order Uitleg Solo versie Per Order De Solo variant van Per Order heeft als extra naast de gratis variant dat meer gebruikers kunnen worden aangemaakt en dat per gebruiker op de projecten kan worden "geklokt".

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN

HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN Speciaal opgesteld voor de vrijwilligers in het Haagse Levensboekenprogramma. VERSIE 1.0 1 Vooraf De weg vinden in Word - het voornaamste tekstverwerkingsprogramma - is

Nadere informatie

Het handboek van KDiff3

Het handboek van KDiff3 Het handboek van KDiff3 Joachim Eibl Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Herziening 0.9.87 (2005-01-30) Copyright 2002-2005 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en deelt. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Welkom bij imovie '08

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie