Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit grote ondernemingen. Belangrijke opmerkingen vooraf Opgelet: U voert data in via een webapplicatie. Zolang u de gegevens die u invoert niet opslaat in de databank die verbonden is met deze webapplicatie, zijn de data niet opgeslagen. Wegvallen van de internetverbinding, verversen van de pagina, enz. zal ervoor zorgen dat alle ingevoerde data verdwijnen en niet opgeslagen zijn in de databank. U moet dus regelmatig (aangeraden is minstens eenmaal per tabblad) op Bewaren of Opslaan klikken, om ervoor te zorgen dat uw data opgeslagen worden in de databank. Verantwoordelijke De verantwoordelijke is in principe de directeur, de gedelegeerd bestuurder, de leider van de organisatie of de persoon die gemachtigd is de vestiging van de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Hij zal een aantal karakteristieken van de vestiging kunnen invullen in de webapplicatie. Voor de rest heeft hij leesrechten in de webapplicatie. De verantwoordelijke is voor het VEA de persoon die aansprakelijk is voor het tijdig aanwezig zijn van een geldende energieaudit in de webapplicatie. Energiedeskundige De energiedeskundige (intern of extern) is de persoon die voor de vestiging de energieaudit heeft opgemaakt en die de resultaten gestructureerd zal invoeren in de webapplicatie. Hij heeft dus volledige schrijfrechten in de webapplicatie. De energiedeskundige is voor het VEA de persoon die aansprakelijk is voor de correcte inhoud van de energieaudit en het correct invullen van de webapplicatie. Medewerker Per vestiging kunnen ook medewerkers geregistreerd worden. Zij hebben leesrechten in de webapplicatie. In principe zijn dit medewerkers van de vestiging die er baat bij kunnen hebben om de data van de energieaudit op te kunnen zoeken in de webapplicatie (energieverantwoordelijke, boekhouding, ). Het is niet verplicht medewerkers te registreren voor de vestiging

2 Aanmelden in de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Actie door: de verantwoordelijke, de energiedeskundige of de medewerker van een vestiging.. De door de lokale beheerder geregistreerde personen, zijnde de verantwoordelijke, de energiedeskundige en eventuele medewerkers van een vestiging, kunnen zich aanmelden in de webapplicatie. Bij aanmelden in de webapplicatie zal de webapplicatie via IDM gaan nakijken welke lees- en/of schrijfrechten de persoon die zich aanmeldt heeft toegewezen gekregen in IDM (registratierecht) en zal de persoon in zijn rol toegang krijgen tot de energieaudits van de vestigingen waarvoor hij gekend is in IDM. U gaat naar de webapplicatie via Klik op Aanmelden. U moet nu uw identiteit bewijzen via de algemene Toegang tot de online diensten van de Vlaamse overheid. U klikt op medewerker van een onderneming

3 Vervolgens doorloopt u de aanmeldingsprocedure via uw elektronische identiteitskaart of federaal token. Bij uw eerste bezoek aan de webapplicatie in een nieuwe rol, zal u gevraagd worden uw contactgegevens aan te vullen. 2 U komt vervolgens in het startscherm van de webapplicatie

4 Startscherm Vestigingen 1 2 Scherm 4 is het startscherm van alle vestigingen waarvoor u een bepaalde rol heeft toegewezen gekregen. Dit kan verantwoordelijke van één of meerdere vestigingen zijn, of energiedeskundige van één of meerdere vestigingen of medewerker van één of meerdere vestigingen. Indien u rollen heeft in meerdere vestigingen dan kan u via de zoekfunctie in dit scherm (zie 1) een selectie maken op de karakteristieken van de vestigingen. Door te klikken op het vinkje gaat u naar het startscherm van een vestiging (zie 2)

5 In het tabblad Karakteristieken wordt een overzicht gegeven van de registratiegegevens van de vestiging: KBO-nummer, vestigingsnummer, adres, enz. Hier moeten ook de karakteristieken van de vestiging ingegeven worden, zie 3: Keuze maken over welke ingave van resultaten het gaat: verplichte energieaudit, ISO of Besluit Energieplanning (zie 5). Het aantal VTE werkzaam in de vestiging. De jaaromzet van de vestiging, in miljoen euro. Het balanstotaal van de vestiging in miljoen euro. De vloeroppervlakte van de vestiging in m². Vergeet na ingave van de gegevens niet op de knop Bewaren (zie 4) te klikken! De ingevoerde gegevens worden zo opgeslagen in de databank. Via het tabblad Medewerkers (scherm 6) krijgt u een overzicht van de verantwoordelijke van de vestiging en de medewerkers van de vestiging. Deze personen worden pas zichtbaar als ze zichzelf een eerste maal aangemeld hebben in de webapplicatie voor deze vestiging. Ook de verandering van status (actief / inactief) wijzigt pas na eerste aanmelding in de webapplicatie door deze persoon na de statuswijziging via IDM

6 Het tabblad Energiedeskundige geeft een overzicht van de energiedeskundigen van de vestiging en wie de laatste actieve energiedeskundige is voor deze vestiging. Deze personen worden pas zichtbaar als ze zichzelf een eerste maal aangemeld hebben in de webapplicatie voor deze vestiging. Ook de verandering van status (actief / inactief) wijzigt pas na eerste aanmelding in de webapplicatie door deze persoon na de statuswijziging via IDM In het tabblad Audits krijgt u een overzicht van de audits met hun status voor deze vestiging

7 Verschillende statussen van een audit zijn (bv. zie 6): In bewerking: de data worden nog ingevoerd, er is al een eerste maal opgeslagen. Berekend: alle data werden ingevoerd en er werd reeds een draft rapport opgesteld. De audit is echter nog niet ingediend. Ingediend: de energiedeskundige heeft alle data en de berekening gevalideerd. De audit is ingediend en vier jaar geldig. Vervallen: de vier jaar zijn verstreken, of er werd een nieuwe audit ingediend die deze vervangt. Een nieuwe audit kan toegevoegd worden, vanaf het moment dat de voorgaande audits zijn ingediend of vervallen. Bij het aanmaken van een nieuwe audit kan men de gegevens van de voorgaande kopiëren (zie 7). Dit kan handig zijn indien men een actualisatie van een audit wil doorvoeren na het uitvoeren van een aantal investeringen

8 Startscherm Audits 8 9 Scherm 9 is het startscherm van alle audits waarvoor u schrijf- of leesrechten heeft (in functie van de u toebedeelde rol voor de vestiging). Indien u lees- of schrijfrechten heeft in meerdere audits dan kan u via de zoekfunctie in dit scherm (zie 8) een selectie maken op de karakteristieken van de audits. Door te klikken op het vinkje gaat u naar het startscherm van een audit (zie 9)

9 In het tabblad Algemene info wordt een overzicht gegeven wie de energiedeskundige en wie de verantwoordelijke van de vestiging is, inclusief contactgegevens. Het is ook mogelijk de karakteristieken van de vestiging op te roepen; zo kan de energiedeskundige nakijken wat de verantwoordelijke al heeft ingevuld en eventueel verbeteren/aanvullen. Dit kan door te klikken op het gele foldertje (zie 10). Scherm 11 wordt dan bovenop het actieve scherm zichtbaar: 12 De karakteristieken kunnen gewijzigd/aangevuld worden indien nodig. Niet vergeten op Bewaren te klikken! (zie 11) Om dit scherm te verlaten, en terug te gaan naar het tabblad Algemene info van Audits, moet u op het kruisje rechts bovenaan klikken (zie 12)

10 13 12 In het tabblad Audit PDF moet de energiedeskundige zijn rapport van de opgemaakte energieaudit over de betrokken vestiging opladen (als pdf-file). Meerdere files kunnen opgeladen worden. Zo kunnen ook rapporten van verwarmingsaudits, enz. mee opgeladen worden, indien hier naar verwezen wordt in het auditrapport, of de maatregelenlijst. Voor het verlaten van het tabblad niet vergeten op Opslaan te klikken! (zie 13) 14 In het tabblad Energiebalans moet de energiedeskundige op gestructureerde wijze de energiebalans van de vestiging ingeven. Er kunnen gebouwen, processen, transport en vrije tabellen ingevoegd worden, door te klikken op de overeenkomstige knoppen (zie 14)

11 Per gebouw/proces/transport/andere kan men dan energievectoren en jaarverbruiken definiëren. Men kan ook meerdere energievectoren per gebouw/proces/transport/andere toevoegen. Energievectoren toevoegen gebeurt door te klikken op +Vector (zie 15). De naamgeving van de verschillende gebouwen/processen/ is standaard Gebouw1, Gebouw2, enz, maar is overschrijfbaar (zie 16). Standaard zijn er 7 courante energievectoren opgenomen in de webapplicatie, maar men kan steeds een eigen energievector toevoegen, via Andere (zie 17). De energiedeskundige moet dan zelf de eenheid, energie- en CO2-inhoud van de vector ingeven. Meer uitleg over hoe dit correct moet gedaan worden is terug te vinden in de toelichting bij de energiebalans en maatregelenlijst (zie ook Na ingave van de volledige energiebalans niet vergeten op Opslaan te klikken!

12 In het tabblad Maatregelen moet de energiedeskundige op gestructureerde wijze de in de energieaudit gedetecteerde maatregelen ingeven. De verschillende categorieën in de webapplicatie zijn: 15 De energiedeskundige moet de in de energieaudit gedetecteerde maatregelen overbrengen in de juiste categorie. In de betrokken categorie zal het antwoord dan NEEN luiden en moet de maatregel kort omschreven worden, en moeten de investeringskost, energiebesparing en IRR van de maatregel ingevuld worden (overname uit het rapport van de energieaudit) (zie 18) Als er voor een bepaalde categorie geen maatregel gedefinieerd werd in de energieaudit dan moet de energiedeskundige aangeven in de webapplicatie of de categorie reeds voldoende energie-efficiënt is (door antwoord JA ), of dat een maatregel in deze categorie niet rendabel, niet haalbaar, enz. is (door antwoord niet relevant ). (zie 19 en 20) Ook hier na ingave van alle maatregelen en beantwoorden van alle vragen in de verschillende categorieën niet vergeten op Opslaan te klikken!

13 Na het invullen van de tabbladen Opladen PDF, Energiebalans en Maatregelen kan men op Berekenen klikken (naast Opslaan ). Indien er foutieve data ingegeven zijn, data vergeten zijn, enz. dan vindt men die terug in het tabblad Foutmeldingen Fouten aangegeven in het rood zorgen ervoor dat de berekening niet uitgevoerd kan worden: deze moeten eerst gecorrigeerd/aangevuld worden, voor er een berekening kan plaatsvinden. Er wordt telkens aangegeven in welk tabblad de fout zit en de fout zelf wordt ook kort omschreven. In het voorbeeld op scherm 16: er is geen rapport van de energieaudit opgeladen in het tabblad Audit PDF (zie 21). Fouten aangegeven in het geel zijn waarschuwingen, en houden het uitvoeren van de berekening niet tegen. Ze maken de energiedeskundige attent op het feit dat bepaalde velden niet zijn ingevuld, maar dit zijn geen verplichte velden. In het voorbeeld op scherm 16: er is geen proces ingevuld, maar het is goed mogelijk dat er geen proces aanwezig is in de vestiging (zie 22)

14 In het tabblad Historiek krijgt men een overzicht van de evolutie van de status van deze energieaudit Nadat alle data correct zijn ingegeven, kan men de webapplicatie laten berekenen. De webapplicatie zal: Een draft-rapport opstellen, wat een samenvatting is van de gestructureerde ingave van de resultaten van de energieaudit. Door te klikken op het pdf-icoontje zal dit draft-rapport openen (zie 23). Een kengetal berekenen, met als eenheid kwh primair/m² (zie 24). De energiedeskundige heeft nu twee mogelijkheden: 1. Ofwel blijkt er nog iets niet correct ingegeven te zijn, en dan klikt hij op Wijzigen (zie 25); de status van de audit in de webapplicatie komt terug op In bewerking en

15 de energiedeskundige kan aan passingen doorvoeren en nadien terug opslaan en laten berekenen. 2. Ofwel is alles correct ingegeven en kan de audit definitief ingediend worden door te klikken op Indienen (zie 26). 27 Bij klikken op Indienen zal nog eens bevestigd moeten worden, door te klikken op OK (zie 27) De status van de audit is nu Ingediend (zie 28) en de pdf (zie 29) is nu geen draft meer, maar een definitief rapport met de weergave van de gestructureerde ingave van de resultaten van de energieaudit voor deze vestiging. Voor deze vestiging is nu aan de auditverplichting voldaan. De resultaten van de audit zijn gestructureerd ingegeven in de webapplicatie. De geldigheid is vier jaar vanaf de datum van definitief indienen (zie 30)

16 Mijn contactgegevens Hier krijgt u een overzicht van uw contactgegevens. Per rol per vestiging is er een contactdataset opgeslagen. U kan deze aanpassen indien noodzakelijk. Ook hier niet vergeten op Bevestigen te klikken bij afronden! 21 * * *

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage Handleiding Energiejacht Op de website van de Energiejacht kun je je energie- en waterverbruik op de voet volgen. De unieke online tool biedt je de mogelijkheid om je huidige energieverbruik te vergelijken

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid HANDLEIDING KLANTEN Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid Inhoudstafel. HOE WERKT CONNECTING-EXPERTISE VOOR JOU. ALGEMEEN PROCES 3. OVERZICHT ROLLEN 4. CONNECTING-EXPERTISE:

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Technische handleiding Verwijzersplatform - juli 2015-1 Inhoud 1 Prisma Mantelzorg 3 1.1 Wat is Prisma Mantelzorg? 3 1.2 Contactgegevens 3 2 Over de applicatie 4 2.1 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding DocProof ELA

Handleiding DocProof ELA Handleiding DocProof ELA t.b.v. voor de klant Versie: 2.1 DigiNotar B.V. Postbus 340 1940 AH Beverwijk www.diginotar.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen op DocProof ELA...4 2.1 PASS registratie...

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen!

Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen! Agenda Handleiding Leer KineQuick gebruiken in 10 eenvoudige stappen! Welkom in de korte handleiding van KineQuick. In tien stappen leggen we u het gebruik van de agenda uit. Een methode die u toelaat

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Slide2 Stap 1 oproepluik

Slide2 Stap 1 oproepluik Slide1 Slide2 elearning: Stap 1 Nadat u de organisatie heeft geregistreerd en u heeft aangetoond dat uw organisatie voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, kan u een projectvoorstel indienen. Deze e-learningmodule

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie