Netwerkend werken Uitgangspunten, leerervaringen en tips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkend werken Uitgangspunten, leerervaringen en tips"

Transcriptie

1 Netwerkend werken Uitgangspunten, leerervaringen en tips vts Politie Nederland

2 voorwoord Netwerkend werken: uitgangspunten, leerervaringen en tips Probleembepaling Netwerkend werken in de opsporing is het integraal aanpakken van een crimineel vraagstuk - in samenwerking met interne en externe partners (voornamelijk keten partners) - waarbij wordt gezocht naar effectieve interventies. Netwerkend werken is geen doel op zich, maar een werkwijze. Deze werkwijze vraagt vanzelfsprekend om (acceptatie van de) verandering; in visie, cultuur en leiderschap. Hoe leer je netwerkend werken? Probleembeschrijving en -analyse Probleemoplossingen Organiseren, uitvoeren en borgen In het realisatie- en inrichtingsplan van de Nationale Politie wordt het aangaan van allianties met partners als één van de speerpunten benoemd. De leerervaringen van de periode , waarin verschillende teams aan de slag zijn gegaan met netwerkend werken, zijn bruikbaar voor de Nationale Politie. Wat zijn de vijf belangrijkste leerpunten en tips van de netwerkteams voor de toekomst? Actie

3 Netwerkend werken Probleembepaling Stel het fenomeen centraal Ervaringen uit de praktijk Problematieken lijken op het eerste oog de praktijk? Welke criminele vraag- persoonsgerichte aanpak (veelplegers). Arthur van Baaren, op dit moment de context zich daar niet Wanneer naast CSV s s ook knooppunten vaak een grote gelijkenis te vertonen. stukken of fenomenen lenen zich nu Ook bij belangrijke fenomenen, zoals hoofd regionale recherche voor leent. Ik zie dat niet als een verlies als vertrekpunt dienen van onderzoek, Maar een woninginbraak in wijk X kan bij uitstek voor de aanpak van het kinderporno / kindersekstoerisme en Hollands-Midden maar juist als een verrijking, experimen- ontstaat een ander zicht. Zo kunnen een heel andere aanpak vragen dan netwerkend werken? ondermijning, is de aanpak van We hebben met milieucriminaliteit in teren is essentieel bij netwerkend werken, (nieuwe) criminaliteitsvormen in een een woninginbraak in wijk Y. netwerkend werken effectief. Hollands-Midden het vraagstuk asbest reflecteren hoort daarbij. ander verband worden onderkend, Wanneer je verder inzoomt op een probleem wordt duidelijk dat dit, van gebied tot gebied, sterk in aard en De ervaring leert dat politiek gevoelige onderwerpen, veelal als gevolg van de (tijds)druk van buitenaf, minder geschikt Het voldoen aan voorgaande criteria verzekert echter geen optimaal verloop aangepakt. Tijdens het leerproces hebben we de conclusie getrokken dat de cultuur van anders werken voor dit thema nog Brenda Visscher en Laura de Hoop, kunnen nog onbekende verdachten worden geïdentificeerd en daarachter andere criminele netwerken worden omvang kan verschillen. Dit komt omdat zijn om via de werkwijze van het van het traject. Zo bleek tijdens tranche onvoldoende voedingsbodem heeft. analisten Rotterdam-Rijnmond en ontdekt. Het uiteindelijke resultaat is problematieken worden gevormd door netwerkend werken aan te pakken. 3 in Hollands-Midden dat een thema als Dat komt omdat de cultuur nog erg Zuid-Holland-Zuid een completer beeld van de criminele de omgeving waarbinnen zij zich milieu, dat in essentie aan alle criteria gericht is op de handhaving van de Criminaliteitsbeeld Analyse Zwaar werkelijkheid. afspelen. Door je een goed beeld te Fenomenen waarbij strafrecht niet de voldoet, geen garantie is voor succes. groene wetgeving en minder op de Georganiseerde Criminaliteit focus op vormen van deze omgeving en de context (enige)oplossing is en waarbij de politie opsporing. Verder komt in dergelijke knooppunten zware en georganiseerde waarbinnen de problematiek zich afspeelt, het probleem niet alleen kan oplossen, zaken het bestuur soms naar voren als criminaliteit: kun je tot een gerichte aanpak komen. zijn dat daarentegen wel. Wanneer je wilt toewerken naar een duurzame oplossing Georganiseerde woninginbraken belang hebbende. Dat maakt het lastiger om samen op te trekken. Daarnaast is het Wanneer CSV s benaderd worden als netwerken die op projectbasis opereren Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten van netwerkend werken. Door op een dergelijke manier te kijken naar (politie)werk, wordt het mogelijk om af te stappen van de klassieke van het probleem, kan de systematiek van netwerkend werken daarbij helpen. Met name omdat je hier vaak zoekt naar brede oplossingen en strafrecht soms niet de (enige) interventie(richting) is. Geweldpleging Witwassen / Ongebruikelijk bezit Jeugdgroepen Vastgoedfraude van belang dat ook je ketenpartners op dezelfde koers zitten. Op dit moment hebben we dan ook besloten niet door te gaan met anders en minder als structureel samenwerkende organisaties, is het van belang in te zoomen op specifieke knooppunten. Voor de opsporing betekent dit dat het niet meer voldoende is om criminaliteit incidentgerichte dader- of delictaanpak. De leerpraktijk van de afgelopen jaren werken in de milieucriminaliteit, omdat alleen te benaderen vanuit CSV s. Een duidelijke beschrijving en afbakening van de problematiek, maakt het mogelijk laat zien dat de aanpak van netwerkend werken vaak wordt toegepast op Hennepteelt om tot duurzame en effectieve oplossingen fenomenen als mensenhandel, CSV s 1), te komen. Maar hoe doe je dit nu in fraude en milieucriminaliteit en een Fenomenen en onderlinge verbanden binnen netwerken 1 ) CSV: Crimineel SamenwerkingsVerband

4 Probleembeschrijving en -analyse Werk aan een gezamenlijke probleemdefinitie Netwerkend werken Ervaringen uit de praktijk Tips Cees Sprenger, Nu Wanneer je het probleem hebt benoemd, is het van belang om hier een duidelijke Wanneer je tot een gezamenlijke probleemdefinitie bent gekomen, kan Het team uit Limburg-Noord heeft tijdens hun traject in de analysefase lector Lerende Politieorganisatie, Politieacademie: afbakening en beschrijving van te geven. verder worden gegaan met de daad- de probleemdefinitie van het onderzoek Realiseer je bij de start van het traject dat je te maken kunt krijgen met tegenslagen. Delict Waar gaan we ons exact op richten? Wat verstaan we onder de problematiek? werkelijke analyse van de problematiek. Het is zeer wenselijk ook deze analyse meerdere malen bijgesteld als gevolg van de inbreng van partners. Dit bleek een Hidde de Blouw, Dader En nog belangrijker, delen wij dit beeld? in gezamenlijkheid met de betrokken partners uit te voeren. Iedere partner essentiële succesfactor om een gezamenlijk traject te kunnen starten. netwerkcoach, Politieacademie: Ook bij het toevoegen van nieuwe ketenpartners aan het netwerk, kan het lijken alsof je een stap terugzet in het proces. Deze beweging van Straks Verwante casuïstieken Essentieel onderdeel van netwerkend werken is dat je de bij de problematiek de betrokken partners meeneemt in deze stap. Een gezamenlijke probleemdefinitie beschikt immers over specifieke kennis en informatie. Wanneer je deze kennis en informatie samenbrengt, kom je tot een zeer uitgebreide analyse, waarin Ben van Rumund, politie Limburg-Noord: Eén van mijn eye-openers was dat je twee-vooruit-één-achteruit is echter wel waardevol voor het proces en ook nood zakelijk, omdat je elkaar als netwerkpartners steeds vanaf ieders begin mee moet willen nemen. Dit is een uiting van het principe van wederkerigheid bij Investigation Netwerken en stakeholders zichtbaar maken Analyse verbindingen leggen is een belangrijk uitgangspunt voor een succesvol vervolgtraject. de verschillende aspecten van een proble matiek worden belicht. Om structuur en overzicht te behouden, kan het helpen om de bekende gouden hierbij moet zorgen dat je onderzoek ook interessant is voor je ketenpartners. We hadden aanvankelijk de focus op de transportbranche. Dit hebben we veranderd in transportbewegingen over netwerkend werken. W s 2 ) te gebruiken in de analyse. de weg, omdat deze omschrijving beter Madelon Dona, strategisch analist / recherchekundige Rotterdam-Rijnmond: Houd een duidelijk doel voor ogen en maak Delict als casus Daders Tips Hidde de Blouw, netwerkcoach, Politieacademie: aansluit bij de activiteiten van de KMar, één van onze ketenpartners. Het erkennen van de belangen van je netwerkpartner is essentieel voor succes. ook keuzes tijdens het proces met dit doel in het Betrek je partners al in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarmee organiseer achterhoofd. Denk bij het maken van deze keuzes vanuit het belang van het effect. Maak dit ook concreet door tijdens overleggen tijd in te bouwen Bron afbeeldingen: Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen: een meervoudige uitdaging voor de Nederlandse Politie. Prof. drs. Annemieke J.M. Roobeek en Marjanne van der Helm Msc., 2009 je een gedegen, maar vooral ook een gezamenlijke analyse van het vraagstuk. Dit voorkomt een te specifieke politiebril en maakt het mogelijk voor je netwerkpartners om ook daadwerkelijk in te stappen, om de bijdrage van elk teamlid te bespreken. of dit eventueel later te doen. 2 ) 7 gouden W s: Wie, wat, waar, waarmee, op welke wijze, wanneer en waarom?

5 Netwerkend werken Probleemoplossingen Ga samen op zoek naar oplossingen - Diversiteit in vakmanschap waarderen Ervaringen uit de praktijk Op basis van de in de gezamenlijkheid opgestelde probleemdefinitie en -analyse In lijn met de gekozen strategie kan vervolgens worden gewerkt aan de Netwerkcoach Saskia Tjepkema (traject Rijksrecherche): Tips Cees Sprenger, Nicole lieve, kan men aan de slag met het benoemen ontwikkeling en planning van gerichte Netwerkend werken betekent voor mij lector Lerende Politieorganisatie, projectleider Centrum Versterking van de doelstellingen en oplossingen oplossingen, acties en interventies. dat je continu bewust kijkt wie je in je Politieacademie: Opsporing: die men wil nastreven. Hierbij is het Een goede mix van oplossingen bevat omgeving nodig hebt om je klus te Maak je netwerk divers en bepaal je Ik gebruik wel eens de metafoor van belangrijk dat je een duidelijke strategie korte, middellange en lange termijn- klaren. En die mensen heel zorgvuldig netwerkpartners op basis van kwaliteit. een voetbalwedstrijd om het belang kiest die leidend wordt in je aanpak. oplossingen, kent preventieve en betrekt: investeren in de relaties. Dus niet Diversiteit is één van de belangrijkste van diversiteit te onderstrepen. Voor elke Kies je bijvoorbeeld voor opsporen, repressieve maatregelen en wordt zomaar mensen voor een team oproepen, kenmerken van elk netwerk. Of diversiteit wedstrijd, stel je een ander team samen. tegenhouden, het aanpassen van de uitgevoerd door meerdere partners. maar voor zover dat kan echt kiezen goed uitwerkt, hangt af van de kwaliteit Dat is ook een uitgangspunt van het regelgeving, het toebrengen van Uit het bovenstaande blijkt dat bij het wie je erbij wilt hebben, vanwege hun en vitaliteit van de interactie die netwerk- netwerkend werken. En daar kun je ook imagoschade of een combinatie hiervan? benoemen en ontwikkelen van duurzame drive en talenten. partners met elkaar hebben. Je kunt heel goed externe partners bij betrekken, Ga je voor de korte eerste klap of heb je meer geduld en ga je voor de dikke oplossingen diversiteit essentieel is. Diversiteit kan in dit geval breed worden Rob Aartsen en Bert Aker, alleen leren van iemand die anders is of denkt, wanneer je wezenlijk in elkaar het is dus ook heel goed om spelers van andere clubs of uit het buitenland toe te vissen uit de vijver? geïnterpreteerd; een verscheidenheid Rijksrecherche: geïnteresseerd bent. Onderzoek goed voegen. Dit komt de kwaliteit van je aan kennis en kwaliteit binnen een Zorg voor een interne netwerk-aanpak, hoe je wederzijds voor elkaar aantrek- wedstrijd ten goede. politieteam of een verzameling relevante niet alleen buiten, maar juist ook binnen kelijk kunt zijn en waar je elkaar in kunt samenwerkingspartners. je organisatie. Er zit namelijk veel meer versterken. Pas dan krijgt het netwerk kennis en kunde in ons eigen bedrijf dan betekenis! Wanneer je een vraagstuk volgens de we denken. principes van netwerkend werken oppakt, stel je jezelf dus altijd de vraag: Wat vraagt deze zaak? Welke kennis en kwaliteiten passen hierbij en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze input binnen het team of thema vertegenwoordigd is?

6 Netwerkend werken Actie Delen van informatie, er kan meer dan je denkt Organiseren, uitvoeren en borgen Durven, doen en volhouden! Netwerkend werken Ervaringen uit de praktijk Ervaringen uit de praktijk Op basis van de uitkomsten uit voorgaande stappen ga je daadwerkelijk aan de slag. Hierbij is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt wie, op welk moment welke actie in gang zet en hoe de verantwoordelijkheid voor de acties is belegd. Daarnaast ga je in veel gevallen in deze fase informatie uitwisselen met partners. De ervaring leert dat het delen van informatie met ketenpartners onwennig voelt en bij aanvang van de samenwerking de vraag oproept welke informatie met hen mag worden gedeeld. Besteed aandacht aan deze vragen en gevoelens. Betrek bijvoorbeeld de WPG 3) -functionaris en zoek samen uit wat wél kan. Ga ervan uit dat de mogelijkheden groter zijn dan de beperkingen. Rik Carmio en William Oord, politie Drenthe: Wij hebben een WPG-functionaris gevraagd om met ons mee te denken en vooral te kijken naar wat er wél kan wat betreft het delen van informatie. Daar komen dan verrassende dingen uit, er kan meer dan je denkt. Het loont zeker de moeite om deze mogelijkheden (verder) te verkennen met een specialist. Actor = verrichten Initiator = richten Resultaat Ondersteuner = inrichten Bron afbeelding: Denken in driehoeken, Kessels en Smit. Tips Nicole Lieve, projectleider Centrum Versterking Opsporing Zorg dat de je rollen van initiator, actor en ondersteuner 4 ) goed verdeelt en bewaakt. Kijk telkens wie het beste in positie is om een bepaalde actie in gang te zetten. Dát is de kracht van netwerkend werken. Netwerkend werken is geen eenmalig traject. Het is een werkwijze die onderdeel moet worden van het dagelijks werk. Het uitsluitend uitvoeren van voorbereidingen en activiteiten is geen garantie voor succes. Als je netwerkend werken in jouw team echt tot een succes wilt maken, dan gaat het om durven, doen en volhouden! Commitment, constante aandacht en het durven maken van keuzes zijn hierbij essentieel. Vervolgens is het van belang om de werkwijze en het achterliggende gedachtegoed in de organisatie te borgen. Netwerkend werken is geen trucje, het is een manier van kijken die moet doordringen in het team / de organisatie. Voortdurend evalueren of de dingen die je doet nog werken, helpt hierbij! En als je het juiste probleem centraal stelt, wat kan dat dan opleveren? Rob Aartsen en Bert Aker, Rijksrecherche: In september 2011 is de zaak gemeentelijke fraude afgerond. De zaak ligt nu bij Justitie. Er zijn aanhoudingen geweest en doorzoekingen. Het doel, het ontkrachten en stoppen van gemeentelijke fraude, is goed behaald. Er is ook een bestuurlijk advies aan de gemeente geformuleerd. Het OM en de burgemeester zijn daarin gekend. Rob Aartsen en Bert Aker, Rijksrecherche: De relatie met interne partners is zeker versterkt. De grootste winst is geweest dat we zijn wakker geschud. Netwerkend werken is nu een way of life geworden. De Rijksrecherche gaat nu veel meer buiten de deur en op zoek naar expertise en partnership in relatie tot de zaak. De kracht is eigenlijk dat het geen ingewikkeld proces is. Je moet dit gewoon doen en onderhouden. Succesfactoren waren in dit geval commitment van de leiding en de directe teamchef en lef en kwetsbaarheid van de teamleden. Tips Madelon Dona, strategisch analist / recherchekundige Rotterdam-Rijnmond: Organiseer tegenspraak in het proces. Het helpt om een proces begeleider te benoemen. Deze persoon kan ervoor zorgen dat kritisch wordt gekeken naar het vraagstuk, zonder dat men zich direct richt tot oplossingen en praktische interventies. 3 ) WPG: Wet PolitieGegevens 4 ) Verklaring verschillende rollen: De initiator is degene die iets wil bewerkstelligen. De actor is de persoon die de actie in gang zet. De ondersteuner helpt de actor bij het bereiken van het doel.

7 Netwerkend werken Hoe leer je netwerkend werken? Typering Activiteiten Rol facilitator Netwerkend werken vraagt om het bewust gebruik maken van beschikbare kennis of informatie en zoeken langs minder gebruikelijke wegen naar Aanpak In praktijk start het leertraject met een inventarisatie van het recherchevraagstuk waarmee het team gaat werken. Realiseer je dat afbouwen mag! Het is geen probleem om tussentijds of aan het einde van het traject het contact met bepaalde netwerkpartners (weer) Levenscyclus van een leernetwerk Het leertraject kent verschillende stadia, Doen ontkiemen Legitimeren Mensen met soortgelijke leervragen ontmoeten elkaar Expliciteren van persoonlijke leerbehoeften en afspraken maken over het te vormen leernetwerk Kennismaken met elkaar en met elkaars leervragen Verkennen hoe aan leervragen gewerkt kan worden Mogelijke invulling van het leernetwerk bespreken Expliciteren van leerbehoeften Met elkaar communiceren en reflecteren over elkaars leervragen Groep met gemeenschappelijk (leer)belang samenbrengen Sfeer en openheid creëren Inbrengen van kennis en ervaring over hoe een leernetwerk kan functioneren Kwaliteit van de interacties versterken, bijvoorbeeld door inbreng van methoden en instrumenten nieuwe kennis of informatie. Het vraagt bovenal teamwork en competenties waarbij je gebruik maakt van elkaars talenten. De methode van het teamleren die hieraan ten grondslag ligt, is een manier van werken met de focus op het ontwikkelen van de competenties om het politiewerk vernieuwender en effectiever aan te pakken. Naast het hanteren van nieuwe procedures en opsporings- Vervolgens helpt het om de leer- en oefenpunten waaraan extra aandacht geschonken moet worden te benoemen. Het schema met daarin de levenscyclus van het leernetwerk waarin de verschillende fasen van leren worden toegelicht (zie kader volgende pagina) kan hierbij helpen. Op basis van deze inventarisatie kan men daadwerkelijk aan de slag, waarbij er sprake is van uitwisseling af te bouwen. Een netwerk mag juist verdwijnen wanneer de behoefte eraan afneemt. Het kan heel handig zijn om de afnemende behoefte expliciet te maken door de voortgang te monitoren en met elkaar besluiten te nemen over het vervolgtraject. Het is wel belangrijk om deze contacten weer gemakkelijk nieuw leven in te (kunnen) blazen, als de situatie daarom vraagt. waarbij het niet alleen gaat om de (leer) inhoud, maar juist ook om het (leer)proces. Het overzicht hiernaast beschrijft verschillende stadia van een leernetwerk die behulp zaam kunnen zijn bij het kiezen en uitvoeren Vormen Consolideren Afbouwen (en/of vernieuwen) Vormgeven aan de activiteiten van het leernetwerk en daarmee het gezamenlijke leren Het leernetwerk zelfdragend maken Afronden van het leernetwerk met behoud van de relaties Eventueel nieuwe kiemen voor leernetwerken signaleren Een variëteit aan activiteiten die de deelnemers kennis opleveren (over hun werk) en die aantrekkelijk zijn om te ervaren Voortzetting van de activiteiten Deelnemers maken onderling afspraken over de voortzetting van het leernetwerk Reflecteren op het leerproces en op de interacties Opbrengsten oogsten Monitoren van de functie van het leernetwerk Ondersteunen bij organisatie en vormgeving van leeractiviteiten Deelnemers helpen aantrekkelijke activiteiten te organiseren Overdragen van facilitatorsrol aan leernetwerkers Begeleiden bij goede afronding Successen vieren stimuleren Alert zijn op nieuwe thema s methoden zit die toegevoegde waarde van ervaringen, (externe) advisering van interventies. vooral in het leren van elkaar als individu, en evaluatie van de resultaten en het Bron: Artikel Bouwen aan leernetwerken. Cees Sprenger en Roeland Vonk, maar ook als speler binnen een team. behalen van de leerdoelen. De elementen van netwerkend werken door teamleren De praktijk is dat in ongeveer 9 maanden het gehele traject doorlopen kan worden. Orientatie Aanpak teamleren Geschikt vraagstuk Intake Teamleider brengt vraagstuk in Opdrachtgever en faciliterende organisatie stellen leervraag en vraagstuk vast Randvoorwaarden worden ingericht Uitvoering Samenstellen netwerkteam Uitwisselingsbijeenkomsten tussen de verschillende teams (3-5 teams per tranche) Procesbegeleiding door adviseur op aanpak netwerkend werken Inoefenen vaardigheden netwerkend werken Toepassen van de tools netwerkend werken (oa. netwerkkaart, barrièremodel) Afbouw/consolidatie Gezamenlijk vastleggen en overdragen lessons learned Deelnemers worden ambassadeur aanpak netwerkend werken

8 Resultaten Een belangrijk resultaat van netwerkend werken is dat teamleden, individueel én collectief, meer zicht ontwikkelen op de talenten die ze kunnen en willen inzetten tijdens het recherchewerk. Daarnaast zijn nieuwe recherchemethodieken in het team bekend en ingeoefend. Hierdoor kunnen deze teams ook weer als voorloper en voorbeeld fungeren voor andere teams die ook zo willen werken. Zo ontstaat een landelijk netwerk van professionals die elkaar kunnen adviseren en kennis kunnen delen. En nu: aan de slag! Deze folder kan houvast bieden voor iedereen die binnen zijn of haar regionale eenheid of team aan de slag wil met het (verder) vormgeven, verbeteren en inrichten van netwerkend werken. Wij hopen dat deze folder je inspireert om volgens de principes van netwerkend werken op een vernieuwende wijze criminaliteit en onveiligheid aan te pakken. Voor handzame ondersteuning bij netwerkend werken en het maken van barrièremodellen, zijn hulpmiddelen beschikbaar. Deze hulpmiddelen zijn te raadplegen via: Pages/default.aspx Voor meer informatie over, of een toelichting op het gebruik van de hulpmiddelen kan contact op worden genomen met: Nicole Lieve / en Cees Sprenger Overzicht netwerkend werken De mindmap op de volgende pagina s biedt een overzicht van de ontwikkel ingen en producten die gedurende het traject zijn gerealiseerd. Het overzicht toont de vele aspecten die bij netwerkend werken relevant zijn.

9 Top600 Aanpak - Amsterdam-Amstelland Aanpak Fout Hout - Rotterdam-Rijnmond Criminaliteitsbeeld Analyse Zwaar Georganiseerde Criminaliteit - Rotterdam-Rijnmond Aangehaakte trajecten Onderzoeken Tranche I (2010) Vastgoedfraude en witwassen - Haaglanden Aanpak Jeugdgroepen - Utrecht Drugscriminaliteit en nieuwe interventietechnieken - Brabant-Noord Witgoedfraude - IJsselland Innovatie aanpak mensenhandel - KLPD (Korps van de Toekomst) Mensenhandel (SIOD) Hennepvervoer (PAGH) 1% Motorclubs (Politie / OM / RIEC) Ladingdiefstallen (BRZN) Woninginbraken (OM / RIEC) Barrièremodellen Tranches Onderzoeken Tranche II (2011) Gemeentelijke fraude - Rijksrecherche Aanpak CSV Hennep - Drenthe Aanpak mensenhandel - KMAR Aanpak milieucriminaliteit - Hollands-Midden Kinderporno (PVAKP) Witwassen (FINEC) Illegale arbeid (SIOD) Aanpak mensenhandel en mensensmokkel - Limburg-Noord Vastgoedfraude - Rotterdam-Rijnmond Onderzoeken Tranche III (2012) Aanpak Zeden - Midden en West Brabant Aanpak Milieucriminaliteit - Hollands-Midden De 7 deugden van netwerkend werken Definitie van netwerkend werken Lessons learnes tranche II E-Magazines Netwerkend werken Producten Netwerkend werken Relevante trajecten De Buurt Bestuurt - Rotterdam-Rijnmond Contextgericht werken in Horst - Limburg-Noord Proeftuin Nodale Oriëntatie Milieu (PNOM) - Rotterdam-Rijnmond Book of Crime uitwerking aanpak illegaal vuurwerk - Milieu Expertise Centrum Net werkte het nog - Karina Rauh 2011 Slim en Samen - Stijn van Griensven 2011 Criminaliteit is georganiseerd, nu wij nog - Jorika Baarda 2012 Oriëntatierapport Netwerkend werken - L. de Faber en X. Beenhakkers i.o.v. M. van Bochove 2012 De iedereen moet alles kunnen -cultuur - Else Pragt 2012 Onderzoeken Aanpak Hennep - RIEC Midden en West Brabant Gecoördineerde aanpak van Hennep - RIEC Brabant en ketenpartners Aanpak Ladingsdiefstal - Waakzaam KLPD Aanpak Koperdiefstal - Waakzaam KLPD Aanpak Raamprostitutie Haagse Doubletstraat - KLPD Woninginbraken in de Haagse Schilderswijk - Haaglanden Netwerkkaarten Schaal van netwerkend werken (werkvorm) Tools Brainstormmodel (werkvorm) Barrièremodellen (werkvorm) Aanp(l)akker Book of Crime Werkflyers Probleemgerichte aanpak Witboek Milieucriminaliteit - Milieu Expertise Centrum Netwerkend Werken en intelligent Opsporen - Roobeek / van de Helm (2009) Het Korps van de Toekomst - Roobeek (2012) Documentatie / Naslagwerk Hulpmiddelen Aanp(l)akker Persoonsgerichte aanpak Aanp(l)akker Probleemgerichte aanpak Website CVO / Netwerkend werken

10 Colofon: Opdrachtgevers Deze folder is een product van het Centrum Versterking Opsporing (CVO) en haar partners in het traject Netwerkend Werken: het Landelijk Programma HRM, het Lectoraat Lerende Politieorganisatie van de Politieacademie en de Voorziening voor Product en Procesontwikkeling (VPP). Medewerking Onze speciale dank gaat uit naar: - De deelnemers aan de drie tranches netwerkend werken - De geïnterviewden in deze folder Contact: Aanspreekpunten zijn: Nicole Lieve / Cees Sprenger December 2012 Realisatie: Nicole Lieve (CVO) Dorine Vreugdenhil (VPP) Miranda Brummel (CVO) Graphic Invention - Ontwerpbureau

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK

DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK Talent en AI Praktijk De maatschappij Het ontwerp Veranderen De interventie Het gesprek Leren en persoonlijke ontwikkeling Leiderschap DE DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK Marloes de Jong In het eerste hoofdstuk

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Tool VeiligHeidsHuizen. Gemeentelijke regie

Tool VeiligHeidsHuizen. Gemeentelijke regie Tool VeiligHeidsHuizen Gemeentelijke regie Tool gemeentelijke regie 1 : Inleiding Regie is een bijzondere vorm van sturen en is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 Basis elementen team 1. Een collectief doel; 2. Onderlinge afhankelijkheid door verschillende

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het?

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het? Project Start Up Wat is het? De Project Start Up (PSU) is een krachtige interventie bij aanvang van het project. De PSU is een workshop waarin je de belangrijke aspecten van het project met elkaar inventariseert

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

MT-bijeenkomst GP/CGO workshop implementatie

MT-bijeenkomst GP/CGO workshop implementatie MT-bijeenkomst GP/CGO workshop implementatie Cees de Jong Groenhorst College Almere Almere 11-10-2011 voorstellen Cees de Jong Adviesgroep Groen beroepsonderwijs CPS Betrokken bij o.a.: Invoeren CGO VMBO,

Nadere informatie

1. Waarom Speelveld model

1. Waarom Speelveld model 1. Waarom Speelveld model De opsporing (en ander politiewerk) wordt steeds complexer en staat daarnaast steeds meer onder druk om onderzoeken kort te laten duren. Toch worden de meeste onderzoeken nog

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs Aanbevelingen voor scholen, ouders en andere betrokkenen, om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Uit de ervaringen van ouders, scholen en hun netwerk in het project Van hinderpaal naar mijlpaal (2012-2014)

Nadere informatie

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag De logica van onveilig gedrag Eigen richtlijnen bepalen perspectief op veiligheid Goed gereedschap onvoldoende hefboom voor verandering Net als regels

Nadere informatie

Bas Martens Rienk van Wingerden. Samenwerken Hoe maak je de juiste keuzes?

Bas Martens Rienk van Wingerden. Samenwerken Hoe maak je de juiste keuzes? Bas Martens Rienk van Wingerden Samenwerken Hoe maak je de juiste keuzes? Samenwerken: doen, niet doen, stoppen of doorgaan? Terugkerende vragen over samenwerking We overwegen samen te gaan werken, wat

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl.

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl. SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het thema vertrouwen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

St!R profiel teamcoach

St!R profiel teamcoach St!R profiel teamcoach In dit beroepsprofiel wordt beschreven wat een teamcoach doet en zal doen in het licht van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Ingedeeld in vaardigheden en in ondersteunende

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Schema: Onderwerpen betreffende functioneren van de coalitie

Schema: Onderwerpen betreffende functioneren van de coalitie Waarderend onderzoek Vragenlijst coalitie* Etten Leur. Schema: Onderwerpen betreffende functioneren van de coalitie 1. Vertegenwoordigen De coalitie vertegenwoordigt de kiezers. Een coalitielid vertegenwoordigt

Nadere informatie

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Er zijn veel verschillende vormen van leren. Leren gebeurd in alle organisaties! Maar hoe zorg je dat: kennis stroomt? dat wat er gemaakt wordt, ook toegepast

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Ruimte voor professionaliteit en verbetering in de opsporing

Ruimte voor professionaliteit en verbetering in de opsporing Ruimte voor professionaliteit en verbetering in de opsporing Onderzoek naar verbetermogelijkheden in de opsporing op basis van professionaliteit en professionele ruimte van medewerkers in hun operationele

Nadere informatie

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27

WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27 WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak

Nadere informatie

Kunst van het samenwerken

Kunst van het samenwerken Kunst van het samenwerken 1 Wie zijn wij? Nicole Lieve, Deelprojectleider kernteam Ondermijning Thomas Verhiel, team Ondermijning 8 oktober 2015 (On)veiligheid is van ons allemaal / projectteam ondermijning

Nadere informatie

Formulier A. Inventarisatie takenpakket

Formulier A. Inventarisatie takenpakket Formulier A. Inventarisatie takenpakket Om met uw leidinggevende afspraken over werkhervatting of werkuitbreiding te kunnen maken is een globaal inzicht nodig in uw takenpakket. Op basis hiervan kunt u

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Verslag Expertmeeting Speelveld Live

Verslag Expertmeeting Speelveld Live Verslag Expertmeeting Speelveld Live 4 juni 2014 l De expertmeeting is georganiseerd door Project Betere Bijdrage Aanpak Ondermijning en de School voor Politie Leiderschap i.s.m. Kerngroep Speelveldconcept,

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Dat men zich bewust is van een probleem en een mogelijke oplossing (een verbetertraject) leidt niet automatisch

Nadere informatie

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v.

Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Koersbepaling Politie Haaglanden 2012 e.v. Aanleiding en status Koersbepaling De huidige Korpsvisie 2008-2011 loopt eind dit jaar af. Voor het fusieproces met Hollands Midden is van belang te (laten) weten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Appreciative Inquiry. Marit Agenant

Appreciative Inquiry. Marit Agenant Appreciative Inquiry Marit Agenant Inhoudsopgave * Uitgangspunten van AI * Toepassing in de praktijk (4D model) * Casus Zwolle * Gespreksvoering 80% van de veranderingsprocessen heeft niet het gewenste

Nadere informatie

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster Open venster beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster De wereld verandert en overheden moeten mee veranderen. Maar hoe doe je dat, hoe Open venster kan je dat

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Roadmap Les voor de toekomst Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen.

Roadmap Les voor de toekomst Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen. Roadmap Les voor de toekomst Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen. Auteur: Guus Geisen, irisz Inleiding Deze uitwerking is een suggestie voor verschillende lessen rondom duurzaamheid.

Nadere informatie

Samenspel en Veranderen & leren. In voor mantelzorg congres 24 januari 2017

Samenspel en Veranderen & leren. In voor mantelzorg congres 24 januari 2017 Samenspel en Veranderen & leren In voor mantelzorg congres 24 januari 2017 Wie zitten er in de zaal Even voorstellen Berber Wesseling en Will Schutte Stichting Interakt Contour Groep In Beweging Van Naar

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

ABC. Het. van. Sandra Djukanovic-Wolbers. Vitaal Vrouwelijk Leiderschap

ABC. Het. van. Sandra Djukanovic-Wolbers. Vitaal Vrouwelijk Leiderschap Het ABC Vitaal Vrouwelijk Leiderschap van Sandra Djukanovic-Wolbers Voorwoord Dat leiding geven niet altijd even makkelijk is, zul jij inmiddels wel door hebben. Waar je vroeger 'one of the girls' was,

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

Mijn buurtbewoners bepalen wat ik doe!

Mijn buurtbewoners bepalen wat ik doe! Mijn buurtbewoners bepalen wat ik doe! Hartelijk welkom bij het seminar Mijn buurtbewoners bepalen wat ik doe! Mijn buurtbewoners bepalen wat ik doe! 17.30 uur Ontvangst en avondeten; 18.15 uur Opening

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Samen delen van belangen!

Samen delen van belangen! Leren communiceren over risico s Samen delen van belangen! Iedereen kan inhoudelijk aan risicomanagement doen. Het is de kunst om verschillende individuele acties expliciet te verbinden, door goed te communiceren.

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Realiseren van duurzame inzetbaarheid Welke (werknemer) aanpak is succesvol? Guido Welter Innovatiemanager RHRS

Realiseren van duurzame inzetbaarheid Welke (werknemer) aanpak is succesvol? Guido Welter Innovatiemanager RHRS Realiseren van duurzame inzetbaarheid Welke (werknemer) aanpak is succesvol? Guido Welter Innovatiemanager RHRS Agenda Praktijkcases Ericsson, KPN, Rabobank (Regio Utrecht) a) klantvraag b) aanpak c) lessons

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Nieuwsbrief oktober 2015 APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Beste , Appreciative Inquiry (Waarderend Actieonderzoek) is al jarenlang

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie