Netwerkend werken Uitgangspunten, leerervaringen en tips

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkend werken Uitgangspunten, leerervaringen en tips"

Transcriptie

1 Netwerkend werken Uitgangspunten, leerervaringen en tips vts Politie Nederland

2 voorwoord Netwerkend werken: uitgangspunten, leerervaringen en tips Probleembepaling Netwerkend werken in de opsporing is het integraal aanpakken van een crimineel vraagstuk - in samenwerking met interne en externe partners (voornamelijk keten partners) - waarbij wordt gezocht naar effectieve interventies. Netwerkend werken is geen doel op zich, maar een werkwijze. Deze werkwijze vraagt vanzelfsprekend om (acceptatie van de) verandering; in visie, cultuur en leiderschap. Hoe leer je netwerkend werken? Probleembeschrijving en -analyse Probleemoplossingen Organiseren, uitvoeren en borgen In het realisatie- en inrichtingsplan van de Nationale Politie wordt het aangaan van allianties met partners als één van de speerpunten benoemd. De leerervaringen van de periode , waarin verschillende teams aan de slag zijn gegaan met netwerkend werken, zijn bruikbaar voor de Nationale Politie. Wat zijn de vijf belangrijkste leerpunten en tips van de netwerkteams voor de toekomst? Actie

3 Netwerkend werken Probleembepaling Stel het fenomeen centraal Ervaringen uit de praktijk Problematieken lijken op het eerste oog de praktijk? Welke criminele vraag- persoonsgerichte aanpak (veelplegers). Arthur van Baaren, op dit moment de context zich daar niet Wanneer naast CSV s s ook knooppunten vaak een grote gelijkenis te vertonen. stukken of fenomenen lenen zich nu Ook bij belangrijke fenomenen, zoals hoofd regionale recherche voor leent. Ik zie dat niet als een verlies als vertrekpunt dienen van onderzoek, Maar een woninginbraak in wijk X kan bij uitstek voor de aanpak van het kinderporno / kindersekstoerisme en Hollands-Midden maar juist als een verrijking, experimen- ontstaat een ander zicht. Zo kunnen een heel andere aanpak vragen dan netwerkend werken? ondermijning, is de aanpak van We hebben met milieucriminaliteit in teren is essentieel bij netwerkend werken, (nieuwe) criminaliteitsvormen in een een woninginbraak in wijk Y. netwerkend werken effectief. Hollands-Midden het vraagstuk asbest reflecteren hoort daarbij. ander verband worden onderkend, Wanneer je verder inzoomt op een probleem wordt duidelijk dat dit, van gebied tot gebied, sterk in aard en De ervaring leert dat politiek gevoelige onderwerpen, veelal als gevolg van de (tijds)druk van buitenaf, minder geschikt Het voldoen aan voorgaande criteria verzekert echter geen optimaal verloop aangepakt. Tijdens het leerproces hebben we de conclusie getrokken dat de cultuur van anders werken voor dit thema nog Brenda Visscher en Laura de Hoop, kunnen nog onbekende verdachten worden geïdentificeerd en daarachter andere criminele netwerken worden omvang kan verschillen. Dit komt omdat zijn om via de werkwijze van het van het traject. Zo bleek tijdens tranche onvoldoende voedingsbodem heeft. analisten Rotterdam-Rijnmond en ontdekt. Het uiteindelijke resultaat is problematieken worden gevormd door netwerkend werken aan te pakken. 3 in Hollands-Midden dat een thema als Dat komt omdat de cultuur nog erg Zuid-Holland-Zuid een completer beeld van de criminele de omgeving waarbinnen zij zich milieu, dat in essentie aan alle criteria gericht is op de handhaving van de Criminaliteitsbeeld Analyse Zwaar werkelijkheid. afspelen. Door je een goed beeld te Fenomenen waarbij strafrecht niet de voldoet, geen garantie is voor succes. groene wetgeving en minder op de Georganiseerde Criminaliteit focus op vormen van deze omgeving en de context (enige)oplossing is en waarbij de politie opsporing. Verder komt in dergelijke knooppunten zware en georganiseerde waarbinnen de problematiek zich afspeelt, het probleem niet alleen kan oplossen, zaken het bestuur soms naar voren als criminaliteit: kun je tot een gerichte aanpak komen. zijn dat daarentegen wel. Wanneer je wilt toewerken naar een duurzame oplossing Georganiseerde woninginbraken belang hebbende. Dat maakt het lastiger om samen op te trekken. Daarnaast is het Wanneer CSV s benaderd worden als netwerken die op projectbasis opereren Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten van netwerkend werken. Door op een dergelijke manier te kijken naar (politie)werk, wordt het mogelijk om af te stappen van de klassieke van het probleem, kan de systematiek van netwerkend werken daarbij helpen. Met name omdat je hier vaak zoekt naar brede oplossingen en strafrecht soms niet de (enige) interventie(richting) is. Geweldpleging Witwassen / Ongebruikelijk bezit Jeugdgroepen Vastgoedfraude van belang dat ook je ketenpartners op dezelfde koers zitten. Op dit moment hebben we dan ook besloten niet door te gaan met anders en minder als structureel samenwerkende organisaties, is het van belang in te zoomen op specifieke knooppunten. Voor de opsporing betekent dit dat het niet meer voldoende is om criminaliteit incidentgerichte dader- of delictaanpak. De leerpraktijk van de afgelopen jaren werken in de milieucriminaliteit, omdat alleen te benaderen vanuit CSV s. Een duidelijke beschrijving en afbakening van de problematiek, maakt het mogelijk laat zien dat de aanpak van netwerkend werken vaak wordt toegepast op Hennepteelt om tot duurzame en effectieve oplossingen fenomenen als mensenhandel, CSV s 1), te komen. Maar hoe doe je dit nu in fraude en milieucriminaliteit en een Fenomenen en onderlinge verbanden binnen netwerken 1 ) CSV: Crimineel SamenwerkingsVerband

4 Probleembeschrijving en -analyse Werk aan een gezamenlijke probleemdefinitie Netwerkend werken Ervaringen uit de praktijk Tips Cees Sprenger, Nu Wanneer je het probleem hebt benoemd, is het van belang om hier een duidelijke Wanneer je tot een gezamenlijke probleemdefinitie bent gekomen, kan Het team uit Limburg-Noord heeft tijdens hun traject in de analysefase lector Lerende Politieorganisatie, Politieacademie: afbakening en beschrijving van te geven. verder worden gegaan met de daad- de probleemdefinitie van het onderzoek Realiseer je bij de start van het traject dat je te maken kunt krijgen met tegenslagen. Delict Waar gaan we ons exact op richten? Wat verstaan we onder de problematiek? werkelijke analyse van de problematiek. Het is zeer wenselijk ook deze analyse meerdere malen bijgesteld als gevolg van de inbreng van partners. Dit bleek een Hidde de Blouw, Dader En nog belangrijker, delen wij dit beeld? in gezamenlijkheid met de betrokken partners uit te voeren. Iedere partner essentiële succesfactor om een gezamenlijk traject te kunnen starten. netwerkcoach, Politieacademie: Ook bij het toevoegen van nieuwe ketenpartners aan het netwerk, kan het lijken alsof je een stap terugzet in het proces. Deze beweging van Straks Verwante casuïstieken Essentieel onderdeel van netwerkend werken is dat je de bij de problematiek de betrokken partners meeneemt in deze stap. Een gezamenlijke probleemdefinitie beschikt immers over specifieke kennis en informatie. Wanneer je deze kennis en informatie samenbrengt, kom je tot een zeer uitgebreide analyse, waarin Ben van Rumund, politie Limburg-Noord: Eén van mijn eye-openers was dat je twee-vooruit-één-achteruit is echter wel waardevol voor het proces en ook nood zakelijk, omdat je elkaar als netwerkpartners steeds vanaf ieders begin mee moet willen nemen. Dit is een uiting van het principe van wederkerigheid bij Investigation Netwerken en stakeholders zichtbaar maken Analyse verbindingen leggen is een belangrijk uitgangspunt voor een succesvol vervolgtraject. de verschillende aspecten van een proble matiek worden belicht. Om structuur en overzicht te behouden, kan het helpen om de bekende gouden hierbij moet zorgen dat je onderzoek ook interessant is voor je ketenpartners. We hadden aanvankelijk de focus op de transportbranche. Dit hebben we veranderd in transportbewegingen over netwerkend werken. W s 2 ) te gebruiken in de analyse. de weg, omdat deze omschrijving beter Madelon Dona, strategisch analist / recherchekundige Rotterdam-Rijnmond: Houd een duidelijk doel voor ogen en maak Delict als casus Daders Tips Hidde de Blouw, netwerkcoach, Politieacademie: aansluit bij de activiteiten van de KMar, één van onze ketenpartners. Het erkennen van de belangen van je netwerkpartner is essentieel voor succes. ook keuzes tijdens het proces met dit doel in het Betrek je partners al in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarmee organiseer achterhoofd. Denk bij het maken van deze keuzes vanuit het belang van het effect. Maak dit ook concreet door tijdens overleggen tijd in te bouwen Bron afbeeldingen: Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen: een meervoudige uitdaging voor de Nederlandse Politie. Prof. drs. Annemieke J.M. Roobeek en Marjanne van der Helm Msc., 2009 je een gedegen, maar vooral ook een gezamenlijke analyse van het vraagstuk. Dit voorkomt een te specifieke politiebril en maakt het mogelijk voor je netwerkpartners om ook daadwerkelijk in te stappen, om de bijdrage van elk teamlid te bespreken. of dit eventueel later te doen. 2 ) 7 gouden W s: Wie, wat, waar, waarmee, op welke wijze, wanneer en waarom?

5 Netwerkend werken Probleemoplossingen Ga samen op zoek naar oplossingen - Diversiteit in vakmanschap waarderen Ervaringen uit de praktijk Op basis van de in de gezamenlijkheid opgestelde probleemdefinitie en -analyse In lijn met de gekozen strategie kan vervolgens worden gewerkt aan de Netwerkcoach Saskia Tjepkema (traject Rijksrecherche): Tips Cees Sprenger, Nicole lieve, kan men aan de slag met het benoemen ontwikkeling en planning van gerichte Netwerkend werken betekent voor mij lector Lerende Politieorganisatie, projectleider Centrum Versterking van de doelstellingen en oplossingen oplossingen, acties en interventies. dat je continu bewust kijkt wie je in je Politieacademie: Opsporing: die men wil nastreven. Hierbij is het Een goede mix van oplossingen bevat omgeving nodig hebt om je klus te Maak je netwerk divers en bepaal je Ik gebruik wel eens de metafoor van belangrijk dat je een duidelijke strategie korte, middellange en lange termijn- klaren. En die mensen heel zorgvuldig netwerkpartners op basis van kwaliteit. een voetbalwedstrijd om het belang kiest die leidend wordt in je aanpak. oplossingen, kent preventieve en betrekt: investeren in de relaties. Dus niet Diversiteit is één van de belangrijkste van diversiteit te onderstrepen. Voor elke Kies je bijvoorbeeld voor opsporen, repressieve maatregelen en wordt zomaar mensen voor een team oproepen, kenmerken van elk netwerk. Of diversiteit wedstrijd, stel je een ander team samen. tegenhouden, het aanpassen van de uitgevoerd door meerdere partners. maar voor zover dat kan echt kiezen goed uitwerkt, hangt af van de kwaliteit Dat is ook een uitgangspunt van het regelgeving, het toebrengen van Uit het bovenstaande blijkt dat bij het wie je erbij wilt hebben, vanwege hun en vitaliteit van de interactie die netwerk- netwerkend werken. En daar kun je ook imagoschade of een combinatie hiervan? benoemen en ontwikkelen van duurzame drive en talenten. partners met elkaar hebben. Je kunt heel goed externe partners bij betrekken, Ga je voor de korte eerste klap of heb je meer geduld en ga je voor de dikke oplossingen diversiteit essentieel is. Diversiteit kan in dit geval breed worden Rob Aartsen en Bert Aker, alleen leren van iemand die anders is of denkt, wanneer je wezenlijk in elkaar het is dus ook heel goed om spelers van andere clubs of uit het buitenland toe te vissen uit de vijver? geïnterpreteerd; een verscheidenheid Rijksrecherche: geïnteresseerd bent. Onderzoek goed voegen. Dit komt de kwaliteit van je aan kennis en kwaliteit binnen een Zorg voor een interne netwerk-aanpak, hoe je wederzijds voor elkaar aantrek- wedstrijd ten goede. politieteam of een verzameling relevante niet alleen buiten, maar juist ook binnen kelijk kunt zijn en waar je elkaar in kunt samenwerkingspartners. je organisatie. Er zit namelijk veel meer versterken. Pas dan krijgt het netwerk kennis en kunde in ons eigen bedrijf dan betekenis! Wanneer je een vraagstuk volgens de we denken. principes van netwerkend werken oppakt, stel je jezelf dus altijd de vraag: Wat vraagt deze zaak? Welke kennis en kwaliteiten passen hierbij en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze input binnen het team of thema vertegenwoordigd is?

6 Netwerkend werken Actie Delen van informatie, er kan meer dan je denkt Organiseren, uitvoeren en borgen Durven, doen en volhouden! Netwerkend werken Ervaringen uit de praktijk Ervaringen uit de praktijk Op basis van de uitkomsten uit voorgaande stappen ga je daadwerkelijk aan de slag. Hierbij is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt wie, op welk moment welke actie in gang zet en hoe de verantwoordelijkheid voor de acties is belegd. Daarnaast ga je in veel gevallen in deze fase informatie uitwisselen met partners. De ervaring leert dat het delen van informatie met ketenpartners onwennig voelt en bij aanvang van de samenwerking de vraag oproept welke informatie met hen mag worden gedeeld. Besteed aandacht aan deze vragen en gevoelens. Betrek bijvoorbeeld de WPG 3) -functionaris en zoek samen uit wat wél kan. Ga ervan uit dat de mogelijkheden groter zijn dan de beperkingen. Rik Carmio en William Oord, politie Drenthe: Wij hebben een WPG-functionaris gevraagd om met ons mee te denken en vooral te kijken naar wat er wél kan wat betreft het delen van informatie. Daar komen dan verrassende dingen uit, er kan meer dan je denkt. Het loont zeker de moeite om deze mogelijkheden (verder) te verkennen met een specialist. Actor = verrichten Initiator = richten Resultaat Ondersteuner = inrichten Bron afbeelding: Denken in driehoeken, Kessels en Smit. Tips Nicole Lieve, projectleider Centrum Versterking Opsporing Zorg dat de je rollen van initiator, actor en ondersteuner 4 ) goed verdeelt en bewaakt. Kijk telkens wie het beste in positie is om een bepaalde actie in gang te zetten. Dát is de kracht van netwerkend werken. Netwerkend werken is geen eenmalig traject. Het is een werkwijze die onderdeel moet worden van het dagelijks werk. Het uitsluitend uitvoeren van voorbereidingen en activiteiten is geen garantie voor succes. Als je netwerkend werken in jouw team echt tot een succes wilt maken, dan gaat het om durven, doen en volhouden! Commitment, constante aandacht en het durven maken van keuzes zijn hierbij essentieel. Vervolgens is het van belang om de werkwijze en het achterliggende gedachtegoed in de organisatie te borgen. Netwerkend werken is geen trucje, het is een manier van kijken die moet doordringen in het team / de organisatie. Voortdurend evalueren of de dingen die je doet nog werken, helpt hierbij! En als je het juiste probleem centraal stelt, wat kan dat dan opleveren? Rob Aartsen en Bert Aker, Rijksrecherche: In september 2011 is de zaak gemeentelijke fraude afgerond. De zaak ligt nu bij Justitie. Er zijn aanhoudingen geweest en doorzoekingen. Het doel, het ontkrachten en stoppen van gemeentelijke fraude, is goed behaald. Er is ook een bestuurlijk advies aan de gemeente geformuleerd. Het OM en de burgemeester zijn daarin gekend. Rob Aartsen en Bert Aker, Rijksrecherche: De relatie met interne partners is zeker versterkt. De grootste winst is geweest dat we zijn wakker geschud. Netwerkend werken is nu een way of life geworden. De Rijksrecherche gaat nu veel meer buiten de deur en op zoek naar expertise en partnership in relatie tot de zaak. De kracht is eigenlijk dat het geen ingewikkeld proces is. Je moet dit gewoon doen en onderhouden. Succesfactoren waren in dit geval commitment van de leiding en de directe teamchef en lef en kwetsbaarheid van de teamleden. Tips Madelon Dona, strategisch analist / recherchekundige Rotterdam-Rijnmond: Organiseer tegenspraak in het proces. Het helpt om een proces begeleider te benoemen. Deze persoon kan ervoor zorgen dat kritisch wordt gekeken naar het vraagstuk, zonder dat men zich direct richt tot oplossingen en praktische interventies. 3 ) WPG: Wet PolitieGegevens 4 ) Verklaring verschillende rollen: De initiator is degene die iets wil bewerkstelligen. De actor is de persoon die de actie in gang zet. De ondersteuner helpt de actor bij het bereiken van het doel.

7 Netwerkend werken Hoe leer je netwerkend werken? Typering Activiteiten Rol facilitator Netwerkend werken vraagt om het bewust gebruik maken van beschikbare kennis of informatie en zoeken langs minder gebruikelijke wegen naar Aanpak In praktijk start het leertraject met een inventarisatie van het recherchevraagstuk waarmee het team gaat werken. Realiseer je dat afbouwen mag! Het is geen probleem om tussentijds of aan het einde van het traject het contact met bepaalde netwerkpartners (weer) Levenscyclus van een leernetwerk Het leertraject kent verschillende stadia, Doen ontkiemen Legitimeren Mensen met soortgelijke leervragen ontmoeten elkaar Expliciteren van persoonlijke leerbehoeften en afspraken maken over het te vormen leernetwerk Kennismaken met elkaar en met elkaars leervragen Verkennen hoe aan leervragen gewerkt kan worden Mogelijke invulling van het leernetwerk bespreken Expliciteren van leerbehoeften Met elkaar communiceren en reflecteren over elkaars leervragen Groep met gemeenschappelijk (leer)belang samenbrengen Sfeer en openheid creëren Inbrengen van kennis en ervaring over hoe een leernetwerk kan functioneren Kwaliteit van de interacties versterken, bijvoorbeeld door inbreng van methoden en instrumenten nieuwe kennis of informatie. Het vraagt bovenal teamwork en competenties waarbij je gebruik maakt van elkaars talenten. De methode van het teamleren die hieraan ten grondslag ligt, is een manier van werken met de focus op het ontwikkelen van de competenties om het politiewerk vernieuwender en effectiever aan te pakken. Naast het hanteren van nieuwe procedures en opsporings- Vervolgens helpt het om de leer- en oefenpunten waaraan extra aandacht geschonken moet worden te benoemen. Het schema met daarin de levenscyclus van het leernetwerk waarin de verschillende fasen van leren worden toegelicht (zie kader volgende pagina) kan hierbij helpen. Op basis van deze inventarisatie kan men daadwerkelijk aan de slag, waarbij er sprake is van uitwisseling af te bouwen. Een netwerk mag juist verdwijnen wanneer de behoefte eraan afneemt. Het kan heel handig zijn om de afnemende behoefte expliciet te maken door de voortgang te monitoren en met elkaar besluiten te nemen over het vervolgtraject. Het is wel belangrijk om deze contacten weer gemakkelijk nieuw leven in te (kunnen) blazen, als de situatie daarom vraagt. waarbij het niet alleen gaat om de (leer) inhoud, maar juist ook om het (leer)proces. Het overzicht hiernaast beschrijft verschillende stadia van een leernetwerk die behulp zaam kunnen zijn bij het kiezen en uitvoeren Vormen Consolideren Afbouwen (en/of vernieuwen) Vormgeven aan de activiteiten van het leernetwerk en daarmee het gezamenlijke leren Het leernetwerk zelfdragend maken Afronden van het leernetwerk met behoud van de relaties Eventueel nieuwe kiemen voor leernetwerken signaleren Een variëteit aan activiteiten die de deelnemers kennis opleveren (over hun werk) en die aantrekkelijk zijn om te ervaren Voortzetting van de activiteiten Deelnemers maken onderling afspraken over de voortzetting van het leernetwerk Reflecteren op het leerproces en op de interacties Opbrengsten oogsten Monitoren van de functie van het leernetwerk Ondersteunen bij organisatie en vormgeving van leeractiviteiten Deelnemers helpen aantrekkelijke activiteiten te organiseren Overdragen van facilitatorsrol aan leernetwerkers Begeleiden bij goede afronding Successen vieren stimuleren Alert zijn op nieuwe thema s methoden zit die toegevoegde waarde van ervaringen, (externe) advisering van interventies. vooral in het leren van elkaar als individu, en evaluatie van de resultaten en het Bron: Artikel Bouwen aan leernetwerken. Cees Sprenger en Roeland Vonk, maar ook als speler binnen een team. behalen van de leerdoelen. De elementen van netwerkend werken door teamleren De praktijk is dat in ongeveer 9 maanden het gehele traject doorlopen kan worden. Orientatie Aanpak teamleren Geschikt vraagstuk Intake Teamleider brengt vraagstuk in Opdrachtgever en faciliterende organisatie stellen leervraag en vraagstuk vast Randvoorwaarden worden ingericht Uitvoering Samenstellen netwerkteam Uitwisselingsbijeenkomsten tussen de verschillende teams (3-5 teams per tranche) Procesbegeleiding door adviseur op aanpak netwerkend werken Inoefenen vaardigheden netwerkend werken Toepassen van de tools netwerkend werken (oa. netwerkkaart, barrièremodel) Afbouw/consolidatie Gezamenlijk vastleggen en overdragen lessons learned Deelnemers worden ambassadeur aanpak netwerkend werken

8 Resultaten Een belangrijk resultaat van netwerkend werken is dat teamleden, individueel én collectief, meer zicht ontwikkelen op de talenten die ze kunnen en willen inzetten tijdens het recherchewerk. Daarnaast zijn nieuwe recherchemethodieken in het team bekend en ingeoefend. Hierdoor kunnen deze teams ook weer als voorloper en voorbeeld fungeren voor andere teams die ook zo willen werken. Zo ontstaat een landelijk netwerk van professionals die elkaar kunnen adviseren en kennis kunnen delen. En nu: aan de slag! Deze folder kan houvast bieden voor iedereen die binnen zijn of haar regionale eenheid of team aan de slag wil met het (verder) vormgeven, verbeteren en inrichten van netwerkend werken. Wij hopen dat deze folder je inspireert om volgens de principes van netwerkend werken op een vernieuwende wijze criminaliteit en onveiligheid aan te pakken. Voor handzame ondersteuning bij netwerkend werken en het maken van barrièremodellen, zijn hulpmiddelen beschikbaar. Deze hulpmiddelen zijn te raadplegen via: Pages/default.aspx Voor meer informatie over, of een toelichting op het gebruik van de hulpmiddelen kan contact op worden genomen met: Nicole Lieve / en Cees Sprenger Overzicht netwerkend werken De mindmap op de volgende pagina s biedt een overzicht van de ontwikkel ingen en producten die gedurende het traject zijn gerealiseerd. Het overzicht toont de vele aspecten die bij netwerkend werken relevant zijn.

9 Top600 Aanpak - Amsterdam-Amstelland Aanpak Fout Hout - Rotterdam-Rijnmond Criminaliteitsbeeld Analyse Zwaar Georganiseerde Criminaliteit - Rotterdam-Rijnmond Aangehaakte trajecten Onderzoeken Tranche I (2010) Vastgoedfraude en witwassen - Haaglanden Aanpak Jeugdgroepen - Utrecht Drugscriminaliteit en nieuwe interventietechnieken - Brabant-Noord Witgoedfraude - IJsselland Innovatie aanpak mensenhandel - KLPD (Korps van de Toekomst) Mensenhandel (SIOD) Hennepvervoer (PAGH) 1% Motorclubs (Politie / OM / RIEC) Ladingdiefstallen (BRZN) Woninginbraken (OM / RIEC) Barrièremodellen Tranches Onderzoeken Tranche II (2011) Gemeentelijke fraude - Rijksrecherche Aanpak CSV Hennep - Drenthe Aanpak mensenhandel - KMAR Aanpak milieucriminaliteit - Hollands-Midden Kinderporno (PVAKP) Witwassen (FINEC) Illegale arbeid (SIOD) Aanpak mensenhandel en mensensmokkel - Limburg-Noord Vastgoedfraude - Rotterdam-Rijnmond Onderzoeken Tranche III (2012) Aanpak Zeden - Midden en West Brabant Aanpak Milieucriminaliteit - Hollands-Midden De 7 deugden van netwerkend werken Definitie van netwerkend werken Lessons learnes tranche II E-Magazines Netwerkend werken Producten Netwerkend werken Relevante trajecten De Buurt Bestuurt - Rotterdam-Rijnmond Contextgericht werken in Horst - Limburg-Noord Proeftuin Nodale Oriëntatie Milieu (PNOM) - Rotterdam-Rijnmond Book of Crime uitwerking aanpak illegaal vuurwerk - Milieu Expertise Centrum Net werkte het nog - Karina Rauh 2011 Slim en Samen - Stijn van Griensven 2011 Criminaliteit is georganiseerd, nu wij nog - Jorika Baarda 2012 Oriëntatierapport Netwerkend werken - L. de Faber en X. Beenhakkers i.o.v. M. van Bochove 2012 De iedereen moet alles kunnen -cultuur - Else Pragt 2012 Onderzoeken Aanpak Hennep - RIEC Midden en West Brabant Gecoördineerde aanpak van Hennep - RIEC Brabant en ketenpartners Aanpak Ladingsdiefstal - Waakzaam KLPD Aanpak Koperdiefstal - Waakzaam KLPD Aanpak Raamprostitutie Haagse Doubletstraat - KLPD Woninginbraken in de Haagse Schilderswijk - Haaglanden Netwerkkaarten Schaal van netwerkend werken (werkvorm) Tools Brainstormmodel (werkvorm) Barrièremodellen (werkvorm) Aanp(l)akker Book of Crime Werkflyers Probleemgerichte aanpak Witboek Milieucriminaliteit - Milieu Expertise Centrum Netwerkend Werken en intelligent Opsporen - Roobeek / van de Helm (2009) Het Korps van de Toekomst - Roobeek (2012) Documentatie / Naslagwerk Hulpmiddelen Aanp(l)akker Persoonsgerichte aanpak Aanp(l)akker Probleemgerichte aanpak Website CVO / Netwerkend werken

10 Colofon: Opdrachtgevers Deze folder is een product van het Centrum Versterking Opsporing (CVO) en haar partners in het traject Netwerkend Werken: het Landelijk Programma HRM, het Lectoraat Lerende Politieorganisatie van de Politieacademie en de Voorziening voor Product en Procesontwikkeling (VPP). Medewerking Onze speciale dank gaat uit naar: - De deelnemers aan de drie tranches netwerkend werken - De geïnterviewden in deze folder Contact: Aanspreekpunten zijn: Nicole Lieve / Cees Sprenger December 2012 Realisatie: Nicole Lieve (CVO) Dorine Vreugdenhil (VPP) Miranda Brummel (CVO) Graphic Invention - Ontwerpbureau

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie