Release Notes BlueRetail versie 3.72

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes BlueRetail versie 3.72"

Transcriptie

1 Release Notes BlueRetail versie 3.72 Product Management Versie 004 Venlo, augustus 2012 Bestand: Releasenotes 3 72 v04.docx

2 Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/indirecte schade, die voortvloeit/zou kunnen voortvloeien uit enige inhoudelijke onvolledigheid en/of onjuistheid, of andere fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway van 88

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING TOELICHTING DOCUMENTINDELING TOELICHTING NOTATIES DEFINITIES Definities kernbegrippen TECHNIEK Algemeen Installatie Database Update instructie Instructies bij calamiteiten Compatibiliteit met lagere versies Koppeling BlueMobile BLUERETAIL GEWIJZIGDE EN NIEUWE FUNCTIONALITEITEN Verkoop Aanpassing <CTRL>+<F11> functie (Bon retour scannen) Automatische bonkeuze Afsnijden automaatbon VitaTas Weegschaalkoppeling Kassatransacties wegschrijven via socketserver Registratie VVV-bon Punten sparen (eloyalty) via ICP Aanpassing klantenpas functionaliteit Digitale spaarkaart Barcodeveld in mixmatch Inkoop Niet inlezen bij geblokkeerde alternatieve leverancier Logistiek Controle ontvangst goederen Aanpassing verdelen goederen Financieel Service Retail CRM Rapportage (Applicatie) Beheer Aanpassing betaalwijzen Zoeken op leveranciersnummer Verkoopeenheid Aanpassing stuurcode voor zoekcode en omschrijving eenheid Aanpassing stuurcode voor artikel verkoopprijs Eenheid in aanbiedingen bestand Stuurcode voor weegschaalnummer Aanpassing artikelnotities Nieuwe instelling m.b.t. adviesprijzen Nieuwe instelling bij subgroep Aangepaste update routine (NW Setup) Controle op systeem bij automatische procedure TOUCH FUNCTIONALITEITEN Hoogte regels touch instelbaar Verkopen op omzetgroep via knop Bonafhandeling touchkassa van 88

4 8 BLUEMOBILE FUNCTIONALITEITEN Inleiding Technisch Functioneel Scrollen Magazijnlocatie Reeds gescand aantal tonen Geluid indien meerdere artikelen gevonden Ingeven van negatief aantal bij inventariseren en inkooporder BLUERETAIL BUGS van 88

5 1 Inleiding Inhoud Deze release notes hebben betrekking op de GD versie van de release 3.72 van BlueRetail. In deze release notes worden de belangrijkste wijzigingen beschreven ten opzichte van BlueRetail versie 3.71 en oudere versies. Deze release notes zijn bedoeld om klanten en partners inzicht te verschaffen in de wijzigingen en nieuwe functionaliteit in deze versie van BlueRetail. Versiebeheer Release Notes Product Management zal het document updaten zodra hier vanuit de Newway Product Portfolio of vanuit enig ander technisch oogpunt noodzaak toe is. Voorgaande releasenotes Eerdere release notes staan op de BlueRetail website en zijn op te vragen bij Newway of te raadplegen in de map Documentatie op de installatie CD-Rom. De release notes zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er onverhoopt toch fouten in voorkomen, dan biedt Newway u bij voorbaat haar excuses daarvoor aan. Newway accepteert géén schadeclaims als gevolg van eventuele fouten in de release notes. Er kunnen géén rechten worden ontleend aan de inhoud. BlueRetail versie 3.72 Deze versie is de opvolger van BlueRetail 3.71 GD. Deze versie bevat: Alle patches uitgebracht op vorige versies. Wel kan dat in deze versie een iets andere (betere) werking tot gevolg hebben. Nieuwe functionaliteit zie hoofdstuk 6. Alle opgeloste fouten met status hoog, middel en laag zover dit binnen de planning paste. Zie hoofdstuk 9. Newway is permanent bezig met het verbeteren van het product BlueRetail. Hierdoor kan het voorkomen dat koppelingen met applicaties van derden herzien moeten worden door databasemutaties; het pakket niet meer 100% neerwaarts compatibel is een update vanuit een heel oude versie in twee of meer stappen moet worden uitgevoerd etc. Wij vragen hiervoor uw begrip. BlueRetail is een zeer omvangrijk, maar ook complex product en het is absoluut onmogelijk om zowel vooraf aan een nieuwe release alle fouten te vinden als ook volledige compatibiliteit te behouden met vorige versies. Vragen Bij eventuele vragen betreffende deze release kunnen BlueRetail eindgebruikers contact opnemen met de desbetreffende BlueRetail Business partner van 88

6 2 Toelichting documentindeling Leeswijzer Techniek Functioneel Dit document is opgedeeld in een technisch en functioneel gedeelte. In het technische deel (hoofdstuk 5) worden zaken besproken zoals database wijzigingen t.o.v. de vorige GD versie en installatie/update instructies. In het functionele deel (hoofdstuk 6) komen alle nieuwe functionaliteiten aan bod. Newway onderscheidt de volgende hoofdprocessen in haar BlueRetail applicatie: 1. Verkoop 2. Inkoop 3. Logistiek 4. Financieel 5. Service 6. Retail CRM 7. Rapportage 8. (Applicatie) Beheer Wanneer voor bepaalde procesonderdelen geen nieuwe functionaliteit is voorzien in deze BlueRetail versie, dan bevat de desbetreffende paragraaf géén tekst. Retail Business model Newway heeft haar Retail kennis geborgd in het Retail Business Model (RBM). Het Retail Business Model (RBM) heeft als basis het hieronder getoonde huis. Deze grondplaat is gebaseerd op de tien hoofdgebieden, die je veelal binnen organisaties tegen komt. Met betrekking tot deployment (technisch en applicatiebeheer) onderscheiden we een elfde functie, namelijk beheer (ICT). Het RBM is een theoretisch model, dat niet direct de hoofdprocessen zoals reeds eerder benoemd, weerspiegeld. Deze processen zijn gebaseerd op de operationele zaken, die zich op de werkvloer afspelen. In dit document worden bewust de beide werelden met elkaar gecombineerd, omdat in BlueRetail de theorie wordt vertaald naar de praktijk. ICT van 88

7 Definities Onderdelen RBM Onderstaande tabel beschrijft per onderdeel de definitie die Newway voor de term hanteert. ICT Onder ICT zijn alle applicatiegedrag issues samengebracht, die bedoeld zijn om BlueRetail informatietechnologisch te moderniseren. Deze hebben geen directe relatie met retail specifieke functionaliteit, maar beschrijven met name de nonfunctionele wensen van retailers m.b.t. BlueRetail. Formule Informatie Personeel Financieel Inkoop Leverancier Verkoop Klant Logistiek Formule beschrijft de beheersmatige zaken, waarmee de franchisenemer in betere mate het karakter van de (keten)onderneming oftewel het eenduidig gedrag kan laten weerspiegelen in BlueRetail. Wie doet waar en wat op welk moment m.b.t. bijvoorbeeld artikelbeheer etc. In de categorie Informatie zijn alle functionele zaken samengebracht t.a.v. de informatiestromen binnen BlueRetail. Dit hoofdstuk beschrijft de functies, die de rol van het personeel dat met de applicatie werkt, betreffen. Deze categorie omvat de functies, die de retailers in staat stellen om de geldstromen binnen de organisatie te beheren. Inkoop beschrijft de functionele zaken met betrekking tot de inkoopprocessen. Onder het kopje Leverancier zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer (ondernemer) inzicht geven in de relatie met de leverancier. Verkoop beschrijft de functies met betrekking tot de verkoopprocessen. In dit proces zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer (ondernemer) een beeld geven van de relatie met de klant. Deze categorie omvat de functionele zaken, die de retailer (ondernemer) in staat stellen de goederenstromen binnen de organisatie te beheren en te sturen. Contact Voor meer informatie over de BlueRetail Productvisie kunt u contact opnemen met de afdeling Product Management van 88

8 3 Toelichting notaties Toetsen Toetsen op het toetsenbord die in de instructie worden gebruikt, worden weergegeven in vetgedrukte hoofdletters tussen deze tekens < >. Bijvoorbeeld <ENTER>. Een alternatief voor het openen van menu s is om het menupunt met de muis aan te klikken. Knoppen Knoppen op het beeldscherm waar u met de muis op kunt klikken, worden weergegeven tussen deze tekens [ ]. Bijvoorbeeld [Sluiten]. Een alternatief voor het openen van menu s is om het menupunt met de muis aan te klikken. Programmamenu s Programmamenu s worden weergegeven aan de hand van de menupaden. De menupaden worden in vetgedrukte letters weergegeven tussen deze tekens < >. Bijvoorbeeld, het menu Printerinstelling heeft het menupad <menupad IHP>. Om dit menupunt te openen dient u <Alt> + I en achtereenvolgens H en P in te toetsen. Een ander voorbeeld is het menupad voor de verkooptransacties: <VI>. Om dit menupunt te openen dient u <Alt> + V en vervolgens I in te toetsen. Een alternatief voor het openen van menu s is om de juiste menupunten met de muis aan te klikken van 88

9 4 Definities 4.1 Definities kernbegrippen POS-kassa of PC-kassa (Till) Point of Sale, POS (Front Store) Winkelmanagement, RMS (Back Store) Hoofdkantoor, MMS (Back Office, Head Quarters, Head Office) Multi- Functioneelsysteemgebruik Hiermee wordt de kassa hardware bedoeld inclusief Retail specifieke randapparatuur (ticketprinter, EFT-terminal, klantendisplay, hand-/tafelscanner). POS verwijst naar de verzameling functionaliteiten die hoofdzakelijk worden ingezet op een POS-kassa in rechtstreeks contact met de klant. Naast Point of Sale functionaliteit is dat voor BlueRetail ook de geïntegreerde functionaliteit als Point of Information (Informatiebalie) en Point of Service (Servicebalie voor reparatie, retour, verhuur etc.). RMS refereert aan de verzameling winkelspecifieke functionaliteiten waarbij het management is betrokken. Het gaat hier om het beheren en controleren van geldstromen, goederenstromen en informatiestromen op de winkelvloer. Als voorbeeld kan gelden: het tellen, afromen en controleren van kasgeld, het beheren van voorraden (inkoop, ontvangstgoederen en verkoop) en assortimenten en het opsporen en voorkomen van diefstal en fraude. Daarnaast moeten uiteraard ook alle relevante transactie gerichte rapportages beoordeeld worden. Hiermee wordt de verzameling winkelondersteunende, technische en organisatorische functionaliteiten bedoeld. Er kan worden gedacht aan beheer van stamgegevens van artikelen, klanten, personeel, filialen en leveranciers, maar ook aan het beheer van de interne informatiestromen (transacties tussen samenwerkende winkels) en externe informatiestromen (transacties met klanten en leveranciers). Als de klant een kleine winkel heeft, zal in veel gevallen een groot aantal rollen door een en dezelfde persoon worden uitgeoefend. Het is dan niet mogelijk om voor elke functionele rol een ander systeem te gebruiken. Logt men in met een andere gebruikerscode, dan schakelt het systeem (BlueRetail) om naar de functies die bij die rol horen ongeacht op welk fysiek systeem men bezig is. Indien men in online (connected, géén uitval-) modus werkt, dan zullen alle aanwezige en aangeschafte functies het doen ongeacht op welk fysiek systeem ment inlogt van 88

10 5 Techniek 5.1 Algemeen WinDev Versie Deze versie is net zoals de voorgaande versie, 3.71, ontwikkeld met de WinDev ( 16 UK versie. Dit zou géén gevolgen mogen hebben voor u als gebruiker. Newway kan dit echter niet 100% uitsluiten! Type update Prioriteit X X Kopieslag Patch verz. Update Upgrade Servicepack Urgent / Spoed Hoog Gemiddeld Laag Nader te bepalen Grootte update ± 40 MB Reboot nodig JA NEE Backup nodig JA NEE Rollback functionaliteit JA NEE 5.2 Installatie Installatie voorwaarden Deze versie kan geïnstalleerd worden als opvolger van New-Way Retail Software versie 2.4x of BlueRetail 3.xx. De bestandsconversie zal geheel automatisch worden uitgevoerd. Indien de uitvalmodule aanwezig en geactiveerd is en het pakket conform de Newway richtlijnen is geïnstalleerd, dan zal op het werkstation (binnen het lokale netwerk) geheel automatisch het pakket worden geüpdate. Tevens zal de bijbehorende database conversie van de uitval database automatisch geschieden. Uitvoer instructie Deze BlueRetail installatie moet absoluut dedicated gedraaid worden met betrekking tot de BlueRetail database, omdat er een database conversie moet kunnen worden uitgevoerd. Dit houdt in dat: De automatische procedures NIET mogen draaien. De eventuele database back-up NIET mag worden uitgevoerd. Alle werkstations (server, info-points, kassa s en overige werkstations) BlueRetail verlaten moeten hebben. De applicatie mag dus NIET in gebruik zijn, in géén enkele vorm en/of op géén enkel station. Er géén andere Newway producten of producten van derden die de database kunnen gebruiken actief mogen zijn. De Kioskserver moet zijn gekilled via de taakmanager van 88

11 5.3 Database Inleiding Verwijderde hyperfile bestanden Hieronder worden de databasemutaties beschreven tussen BlueRetail versie 3.71 en versie Geen. Nieuwe hyperfile bestanden Gewijzigde hyperfile bestanden Beperking Database Bestanden 2 GB Vanaf versie 3.60 is voor onderstaande bestandenlijst de maximale-groottebeperking van 2 GB op de BlueRetail database verwijderd. Hierdoor kunnen bestanden dus groter dan 2 GB worden. Echter er gelden nog steeds beperkingen op basis van het filesysteem waarop de database draait. Zo zal er bijvoorbeeld een beperking zijn van 4 GB indien de database draait op een harddisk die geformateerd is in het FAT32 bestandsformaat van 88

12 Voor de volgende bestanden is de beperking van 2 GB verwijderd: ARTCATSTRUCT ARTIKEL AUTOLOG CATSTRUCT CCRBETAA CCRKOP CCRLEV CCRREG CFABETAA CFAKOP CFALEV CFAREG CFMKOP CFMKOPD CFMREG CFMREGD COMLOG CORKOP CORLEV CORREG CPAKOP CPALEV CPAREG DCRBETAA DCRKOP DCRLEV DCRREG DFABETAA DFAKOP DFALEV DFAREG DORKOP DORLEV DORREG KASDAG KASDIENS KASGELD KASKOP KASREG KLUISDAG LOGBOEK POSTREG PRIJSHIS RELATIE RELCATSTRUCT VCOPNAME VOORRAAD VRDDAG VRDINFO VRDOPN VRDOPNAR VRDOPNCT VRDOPNMU VRDOPNRG VRZKOP VRZREG Registermutaties Overige mutaties Zijn er registermutaties? Nee Ja Omschrijving X N.v.t. Zijn er overige mutaties? Nee Ja Omschrijving X Niet t.o.v. versie 3.60 GD 5.4 Update instructie Update Maak op de server een back-up van de..\<blueretail software> directory (hierin staat het oude WDL-bestand en eventueel geïnstalleerde patches). Een cliënt wordt automatisch geüpdate bij het opnieuw opstarten van BlueRetail op de cliënt. Zie ook uitvoerinstructie op pagina 6. Let op!!! Op een cliënt mogen géén oude/andere patches blijven staan 5.5 Instructies bij calamiteiten Herstellen oude situatie Indien de update niet over een roll-back functionaliteit beschikt, kunt u op de hieronder beschreven wijze terug keren naar de situatie voor de update! Stap Handeling 1 Verwijder op de server \<BlueRetail software> en plaats de back-up terug 2 Een cliënt wordt automatisch geüpdate bij het herstarten van BlueRetail op de cliënt. Er is géén reboot nodig van 88

13 5.6 Compatibiliteit met lagere versies De BlueRetail versie 3.72 MMS kan communiceren met de volgende RMS versies: BlueRetail 3.1x BlueRetail 3.3x BlueRetail 3.4x BlueRetail 3.50 BlueRetail 3.51 BlueRetail 3.60 BlueRetail 3.71 Vanaf release BlueRetail 3.42 wordt de bestandsuitwisseling met de New-Way Retail software 2.4x NIET meer ondersteund. 5.7 Koppeling BlueMobile BlueMobile 2.32 De BlueRetail versie 3.71 kan communiceren met BlueMobile 2.32 die vanaf deze versie op de installatie CD wordt meegeleverd. BlueRetail kan NIET communiceren met BlueMobile versies lager dan 2.32 Met name het laden van de stamdata in de mobile applicatie gaat fout, omdat er een interface laag verwijderd is van 88

14 6 BlueRetail gewijzigde en nieuwe functionaliteiten Leeswijzer Voorbeeld Geld- & goederenbeweging Onderstaande paragrafen corresponderen met het eerder in dit document genoemde Retail Business Model. De afdeling product management van Newway hanteert dit RBM als leidraad voor haar releasenotes, om daarmee consistentie te verkrijgen in de lay-out van het document en de commerciële datasheet. Horizontale as van gedetailleerde geld en goederenstromen binnen een vestiging gevisualiseerd in het RBM. Operationeel Voorbeeld: een artikel wordt besteld bij de leverancier, geleverd, op voorraad genomen en in de winkel gelegd. Daarna wordt het artikel door de klant meegenomen of afgeleverd. De geld- en goederenstromen zijn tegengesteld. 6.1 Verkoop Beschrijving In een winkel vindt het contact met de klant plaats langs diverse verkoopprocessen. We onderscheiden hier enkele onderdelen zoals kassa, verkooporder en verkoop(credit)factuur. Uiteraard zijn er vele nuanceringen mogelijk aan de hand van gedefinieerde verkoopeisen, de producten die verkocht worden en de beleving die de klant dient te ervaren Aanpassing <CTRL>+<F11> functie (Bon retour scannen) Uitleg <CTRL>+<F11> is gewijzigd zodat bonkortingen op de oorspronkelijke bon ook juist verwerkt worden. Eventueel nieuwe toegevoegde regels kunnen ook weer hun eigen nieuwe bonkortingspercentage krijgen. Tevens wordt er in de database nu ook bewaard welke oorspronkelijke regel retour is genomen, zodat altijd zichtbaar is dat een regel via <CTRL>+<F11> is toegevoegd Automatische bonkeuze Uitleg Vanaf 3.72 is het mogelijk om er voor te zorgen dat men bij het afrekenen in de kassa geen handmatige bon-keuze meer hoeft te doen. In plaats daarvan zal de bon automatisch opgeslagen worden, zodra het te betalen bedrag ontvangen is. De centrale kassa-instelling hiervoor is te vinden op het tabblad Afrekenen van <menupad ISK>: van 88

15 A B Deze nieuwe instelling (A) zorgt ervoor dat er automatisch op de knop Geen bon gedrukt wordt. Let op dat met deze instelling er geen weg terug meer is, zodra men de betaalwijze heeft geselecteerd, dus overweeg goed of u de instelling wilt activeren. Hieronder een aantal mogelijke nadelen: als men een verkeerd bedrag aanslaat dat te hoog is, dan is er geen correctiemogelijkheid en wordt de bon opgeslagen met het te hoge wisselgeld. het wisselgeld is niet meer zichtbaar. Pas als men ingelogd heeft in de kassa (indien instelling aanstaat) is het wisselgeld van de vorige bon zichtbaar in de statusbalk. Ook zijn er op dit moment nog een aantal andere momenten in de kassa waarop wel nog een bonkeuze verschijnt als de instelling is gezet. Denk bv. aan, bon met 0 euro, bij het selecteren van een relatie met korting, of het geven van bonkorting nadat gedeeltelijk betaald is. Tevens is nog opgelost dat als men (per ongeluk) heeft ingesteld dat er geen bon zichtbaar moet worden (Geen bon is via een gebruikersrecht ook te blokkeren), dat dan ook automatisch de keuze Geen Bon wordt uitgevoerd. Ongeacht of bovenstaande nieuwe instelling aan of uit staat. Voorheen kon men namelijk nooit afrekenen als dit zo stond ingesteld. Als de <ESC>-toets ook geblokkeerd was, hing de kassa dus vast. Verder is er ook de mogelijkheid om automatisch een andere bonknop uit te laten voeren hiervoor is instelling (B) toegevoegd Afsnijden automaatbon Uitleg Voorheen werd een automaatbon niet afgesneden als men in de kassa voor de bonoptie [Geen Bon] gekozen had. Wanneer men een Banksys-automaat had, dan kon men deze stuurcode wel instellen, zodat ook bij geen bon werd afgesneden, maar als men wel een bon afdrukte, dan werd er dus twee keer afgesneden. Dit probleem is nu opgelost, wanneer men bij de instellingen voor het dagjournaal ook een afsnijstuurcode heeft ingevuld. Deze wordt nu door de kassa overgenomen als er voor geen bon wordt gekozen en er is een automaatbon afgedrukt. Instelling voor het dagjournaal: van 88

16 Voor Banksys-automaten dient onderstaande instelling ook weer leeg gemaakt te worden, anders wordt er bij [Geen bon] twee keer afgesneden! van 88

17 6.1.4 VitaTas Inleiding Kalender werkdagen Vanaf de versie 3.72 is het mogelijk om het proces voor het afhalen en bestellen van abonnementsartikelen binnen BlueRetail af te beelden. Uitgangspunt voor deze wijziging was de VitaTas die bij de klant EkoPlaza verkocht wordt. Meer informatie hierover is te vinden op de volgende website: De opzet van de kalender werkdagen is geheel gewijzigd. Men kan nu meerdere kalenders aanmaken, bijv. voor werkdagen, afhaaldagen etc. Per kalender geef je voor de maandag t/m zondag op, of deze actief zijn. Daarnaast kan men per jaar uitzonderingen opgeven voor bijv. 1 januari, kerstmis, 2 e paasdag etc. Als je op + klikt, dan kun je uitzonderingen invoeren. Dit kan dan voor meerdere kalenders tegelijk van 88

18 Bij instellen algemeen kan men de kalender werkdagen instellen. En bij instellen logistiek de kalender voor afhaaldagen, bezorgdagen en verzenddagen. Men kan ook een omzetgroep koppelen aan een kalender van 88

19 Of een artikel.. Tevens kan men bij een artikel aangeven, of het een abonnementsartikel is en welk percentage er dan aanbetaald dient te worden van 88

20 Wil men in de kassa een artikel oproepen, welke ingesteld is als abonnementsartikel, dan is het verplicht om eerst een relatie te kiezen. Heeft men zo n artikel gekozen en men gaat naar afrekenen, dan wordt het bedrag van dit artikel van te betalen afgetrokken en een eventueel aan te betalen bedrag er bij geteld. Heeft men afgerekend, dan wordt van het betreffende artikel een order aangemaakt en van de rest een kassabon (incl. de aanbetaling) van 88

21 Voor het bepalen van de leverdatum komt er een kalender, waarbij de niet actieve data grijs zijn. Er wordt begonnen op de eerste actieve datum vanaf systeemdatum + leverdtijd van het artikel. Als je in de kassa een abonnementsartikel selecteert en dit artikel komt al voor op een order van de gekozen relatie, dan wordt de orderregel automatisch opgehaald van 88

22 De kassabon wordt verder afgehandeld, alsof men met <D> een order opgehaald heeft. Zijn er echter orders van dit artikel van alleen andere relaties, dan heeft men de mogelijkheid om uit 1 van deze orders te kiezen van 88

23 6.1.5 Weegschaalkoppeling Uitleg Vanaf de versie 3.72 is het mogelijk te koppelen met weegschalen van de merken Mettler en Digi. Buiten de BlueRetail software zijn hiervoor ook de universele drivers van Mettler (MT Dataconnector en MT Universele driver) en Digi (Digidriver)nodig. Vanuit BlueRetail zullen de artikelgegevens worden geëxporteerd waarna deze verder worden opgepakt door deze drivers en de gegevens in de weegschaal worden geïmporteerd Database Uitleg Menustructuur Tabel Belangrijkste gegeven(s) Weegexport.fic Koppeling databasevelden met Velden weegschaal Weegschaaltype.fic Aantal knoppen Exportformaat Afdeling.fic Gekoppelde subgroepen Weeg.fic Export directory Weegschaalnummer Weegschaalinfo.fic Gekoppelde subgroepen Gekoppelde afdeling Gekoppeld weegschaaltype knopinfo.fic Gekoppelde artikelen Uitleg De menustructuur wordt aangepast zodat het mogelijk wordt ervoor te zorgen dat verschilende bestanden niet bereikbaar zijn voor de normale gebruiker via de gebruikersrechten van 88

24 Rechten Uitleg De bedoeling is dat de normale gebruiker alleen de beschikking krijgt over het menupunt verzenden. Dit zal geregeld moeten worden via de onderstaande rechten. Verder zullen aan alle weegschaalbestanden de standaardrechten (muteren, verwijderen, afdrukken) gekoppeld moeten worden conform de standaard werking van de rest van het pakket Weegschaaltype Uitleg Binnen het scherm weegschaaltype kan nu via een switch uit een fabrikant gekozen worden. Op basis van deze switch gaat zowel het exportformaat als ook de controle bepaald worden waaraan de PLU-Code moet voldoen. Merk/Fabrikant Exportformaat PLU Code Formaat Mettler XML 4 cijfers numeriek Digi ASCII 4 cijfers numeriek Ten tweede kan via de optie gereserveerde knoppen aangegeven worden welke knoppen niet via het weegschaalinfo-bestand toegewezen kunnen worden door de gebruiker. Een dergelijke knop kan dan weer door bijvoorbeeld een externe tool gebruikt worden als afdrukknop van 88

25 Als laatste kan onderin het scherm nu een waarde van een databaseveld gekoppeld worden aan een veld dat naar de weegschaal gestuurd wordt Afdeling Uitleg In het afdelingen bestand worden de verschillende afdelingen gedefinieerd waarin de verschillende weegschalen staan. Tevens worden subgroepen aan een afdeling gekoppeld. Aan een AGF zullen andere subgroepen (lees artikelen) worden gekoppeld als aan een afdeling Kaas/Brood van 88

26 Weegschaalinfo Weegschaalinfo Binnen het scherm weegschaalinfo wat via het menupad Bestanden\Weegschaal\Beheer\Info geopend kan worden, kan men het weegschaaltype en de afdeling aan elkaar koppelen. Dus uiteindelijk heb je dan een Mettler Toledo Mira die op de afdeling AGF staat. Via subgroep kun je de volgorde aanpassen waarin de artikelen in het verzendenscherm worden weergegeven Verzenden Verzenden Naar weegschaal (weegschaalinfo) Via het menupunt verzenden komt men in het scherm Verzenden naar weegschaal. Dit scherm is uitgekleed tot het toewijzen van artikelen aan knoppen en de mogelijkheid om deze gegevens te versturen naar de weegschaal van 88

27 1 Techniek: bij het opbouwen van de artikellijst (rechterkant) die aan de weegschaalknoppen toegewezen kan worden moet al gecontroleerd worden op de voor de, aan de fabrikant van de gekoppelde weegschaal, geldende PLU-controle. Dit gebeurt dus indien het scherm Verzenden naar weegschaal geopend wordt. Indien één of meerdere artikelen aan de rechterkant Niet voldoen aan de controle dan verschijnt er een icoontje (1) in beeld. Indien hier op geklikt worden verschijnen de bewuste artikelen in beeld. Proces: 1. Scherm wordt geopend 2. Controle vindt plaats 3. Er zijn artikelen die niet voldoen aan de voorwaarde 4. Icoontje met uitroepteken verschijnt. 5. Door op icoontje te klikken verschijnt tabel met artikelen die het betreft van 88

28 6.1.6 Kassatransacties wegschrijven via socketserver Uitleg Vanaf de versie 3.72 is het mogelijk kassabonnen weg te schrijven via de socket technologie. Dit houdt in dat kassabonnen als XML bestand geëxporteerd worden en parallel door een service worden opgepakt en weggeschreven in de database. Doel hiervan is het verhogen van de handelingssnelheid aan de kassa. Na het afrekenen hoeft niet meer gewacht te worden tot de gegevens via het netwerk in de centrale database zijn bijgewerkt. Let op: Deze technologie werkt momenteel alleen voor kassabonnen die weggeschreven worden. Dus als er vanuit de kassa andere documenten aangemaakt worden zoals bijvoorbeeld facturen dan gebeurt dit op de standaard manier. Inrichting Neem om van deze nieuwe techniek gebruik te maken contact op met uw business partner of Newway via de gangbare kanalen Achtergrond Techniek Hieronder een schematische weergave van de technische werking: BlueRetail werkstation (de kassa) De werking is nu als volgt:. BlueRetail stuurt een kassabon naar de BR Socket Server. De BR Socket Server pakt de gegevens uit en plaatst die in een XML formaat op de harde schijf in de map <software\received\volgnummer\ *.xml>. Wanneer de ontvangst van het XML-bestand goed gelopen is, stuurt de server een 'OK' naar het lokale werkstation. Lukt de overdracht niet dan stuurt de server een 'NOK' terug. Bij een 'NOK' zal het verzendende werkstation (de kassa) de kassabon opnieuw aanbieden aann de server. Dit proces herhaalt zich maximaal 3 keer. Is er dan nog steeds een 'NOK' dat zal het BlueRetail werkstation (de kassa) de kassabon op de oude manier schrijven in de database. Dit hele proces zal ongeveer 0.1 seconde in beslag nemen in het slechtste geval maar door deze security aanpak, kunnen geen kassabonnen verloren gaan van 88

29 Instellingen Instelling BlueRetail Momenteel kan de socket-server aangezet worden door in het bestand KMSFTWR.INI in de directory [Bedrijfsmap\System], onderstaande toe te voegen: Waarbij de standaard poort 5050 is en het IP-adres, het IP-adres waar de socketserver gestart wordt. Starten BR Socket Server De Socket Server kan gestart worden door een snelkoppeling te maken naar <[root installatie]\socketserver_kassabon.exe> Afbeelding: Voorbeeld snelkoppeling Het is natuurlijk ook mogelijk om de socket server via een batch-file te starten. Indien de parameter v meegegeven wordt dan start de socket server visueel op en krijgt men onderstaande te zien: van 88

30 Velden Socket Server Naam Omschrijving Verwerkt Het aantal dat in dit veld wordt weergegeven heeft aan hoeveel kassabonnen in de Hyperfile database zijn verwerkt. Zodra een XML bestand is verwerkt in de database, wordt het XML-bestand in de map <software\received> verwijderd. In Wacht Het aantal dat in dit veld wordt weergegeven heeft aan hoeveel kassabonnen in de map <software\received\nummer\*.xml> zijn opgeslagen en nog NIET zijn verwerkt in de HyperFile database van de bedrijfsomgeving zoals geselecteerd. Het werkstation heeft wel een OK ontvangen dat de communicatie is goed gegaan. Afgewezen Het aantal dat in dit veld wordt weergegeven heeft aan hoeveel kassabonnen een NOK hebben gehad en derhalve NIET via de BR Socket Server in de Hyperfile database zijn opgeslagen. Installatie Installatiemap van de BlueRetail installatie waarvoor de socket server moet gaan werken. Bedrijf Bedrijfsomschrijving binnen BlueRetail waarvoor de socket server moet gaan werken. Data directory Bij het bedrijf behorende data-directory. Dit veld wordt gevuld zodra het bedrijf gekozen is. Idle time Installatiemap van de BlueRetail installatie waarvoor de socket server moet gaan werken. Port Poort waarop de Socket cliënt connected. Idle time lezen Tijd dat het systeem wacht tussen de connectie van de Socket cliënt en het ontvangen van het bericht. Indien 0 dan blijft het systeem oneindig wachten. Automatisch ophogen Elke keer als het systeem een leeg bericht of een onvolledig bericht binnen krijgt zal het systeem de Idle time lezen met 50 duizendste van een seconde ophogen en zo zichzelf tunen. Bovenstaande instellingen worden opgeslagen in het bestand kassamatic.ini onder het kopje [CODE1_SOCKET] van 88

31 Dus de socket server kan eerst visueel gestart worden en dan zonder parameter v of men kan direct onderstaande toevoegen aan het kassamatic.ini bestand. OCX Registratie Indien de socket server niet visueel gestart wordt heeft deze een OCX component nodig. De eerste keer dat dit gebeurd verschijnt onderstaande melding. Belangrijk zijn hierbij de rechten van de in Windows ingelogde gebruiker. Controleer indien nodig de Instellingen voor gebruikersaccountbeheer (UAC) binnen Windows. Windows 7 Let op dat indien de socket server voor de eerste keer binnen Windows 7 gestart wordt, onderstaand scherm verschijnt: Alle vinkjes dienen hier gezet te worden wil de socket server correct werken! Deze vinkjes zijn ook achteraf te zetten via het configuratiescherm -> systeem en beveiliging -> Windows Firewall van 88

32 Kies hier voor de optie Een programma via Windows Firewall toestaan. Indien de socketserver in meerdere directories staat en vandaaruit gestart is, verschijnt de socketserver ook meerdere malen in bovenstaand menu. Integriteit Let op: Bekende Issues Hou er rekening mee dat de database waarnaar de socket-server moet gaan schrijven geen integriteitsfouten bevat! De socket-server controleert hierop. Onderstaande zaken zijn reeds bij ons bekend: Af en toe komt het voor dat in het veld wachtrij een negatieve waarde (-1) komt te staan. Dit heeft verder geen invloed op de bonregistratie. Alle bonnen worden wel geregistreerd Registratie VVV-bon Achtergrond informatie Inleiding Het is mogelijk om als winkelbedrijf automatisch vvv-bon-gegevens te versturen naar VVV Nederland waardoor sneller de bedragen van de ontvangen bonnen geïncasseerd kunnen worden. Parallel dienen natuurlijk nog altijd de papieren bonnen verstuurd te worden. Meer informatie over de vvv cadeaubon: Soorten VVV Bonnen Er zijn twee soorten bonnen in omloop: Bonnen met een barcode van het type EAN13 Bonnen met een barcode van het type 128 In de loop van de tijd zullen er alleen nog maar bonnen geleverd worden van het type EAN13. De bonnen van het type EAN13 kunnen door alle nieuwe kassasystemen gescand worden terwijl voor bonnen van het type 128 er een software update van de kassa s nodig is van 88

33 Verwerking De deelnemer stelt op het hoofdkantoor een scanbestand samen aan de hand van de verzamelde scanbestanden van de verschillende filialen. De deelnemer verstuurt via het op het hoofdkantoor het samengestelde scanbestand naar VVV Nederland. VVV Nederland verwerkt de bestanden op werkdagen van maandag t/m vrijdag. De mailbestanden die voor 14:00 uur bij VVV Nederland zijn binnengekomen worden meegenomen in de verwerking. De deelnemer verzendt de bestanden volgens het navolgende schema. Aanleverdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Dagen waarop de bonnen via de kassa gescand zijn Vrijdag, zaterdag, zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Boninformatie De bonnen hebben allemaal een vaste bonidentificatie volgens een bepaald patroon. Hierin zitten ook de coupure codes verwerkt Registratie binnen BlueRetail Algemene werking Aanpassingen betaalwijze Vanaf 3.72 is het mogelijk om VVV-bonnen in de kassa te scannen, waardoor automatisch het juiste bedrag in de kassa wordt gelezen. Het is niet mogelijk om de barcode van de VVV-bon rechtstreeks in de commandoregel van het afrekenen te scannen, omdat er op dit moment niet bekend is, hoe de barcode te herkennen is als zijnde afkomstig van een VVV-bon. Tevens is er in het dagjournaal een extra specificatie toegevoegd waarin af te lezen valt, hoeveel tegoedbonnen er per soort zijn gebruikt in de kassa. Het is nog niet mogelijk om via een speciale functie (anders dan de normale export) de gescande barcodes te exporteren. Een andere beperking is, dat oude VVV-bonnen met Gulden-coupures ook niet door BlueRetail herkend worden. Er is voorlopig gekozen om een extra Opmerkings-optie toe te voegen in het betaalwijze-bestand, in plaats van de coupures instelbaar te maken in BlueRetail. Deze derde optie is alleen zichtbaar als het dagjournaaltype Tegoedbon is van 88

34 Als het dagjournaaltype van tegoedbon wordt veranderd in iets anders en het opmerking-veld stond op VVV-bon, dan wordt de waarde automatisch aangepast naar nee. Aangezien de VVV-bon barcode niet automatisch herkend wordt in de commando-regel, dient het veld Automatisch invullen op Ja gezet te worden. Het heeft namelijk geen nut om de kassiere eerst een bedrag in te laten voeren, als het bedrag uit de te scannen barcode gelezen wordt. Uitbreidingen in de kassa. Wanneer in de kassa een betaalwijze geselecteerd wordt, waarvan de opmerking op VVV-bon staat, dan verschijnt er een invoerscherm waarin de barcode van de VVV-bon gescand dient te worden. Dit is hetzelfde scherm als waarin voor Opmerking de waarde Ja is ingevuld. Het systeem controleert of de gescande barcode aan de volgende drie eisen voldoet: lengte moet 14 karakters zijn; op positie 6 en 7 moet een geldige coupure-waarde staan. De gescande bon moet niet reeds gescand zijn in de huidige kassatransactie Dit zijn de enige drie voorwaarden, waarop gecontroleerd wordt, omdat verder niet bekend is, waaraan een VVV-bon barcode herkend kan worden. Wanneer er een juiste barcode gescand wordt, wordt het bijbehorende bedrag in de kassa aangepast, en de betaalwijze toegevoegd, met de barcode als opmerking van 88

35 Deze barcode wordt bij het opslaan van de bon toegevoegd als opmerkingsregel. Wanneer de barcode van een cadeaubon in de commando-regel van de kassa gescand wordt, zal er een melding verschijnen dat het ingevoerde bedrag te hoog is (als dit is ingesteld bij de kassa-instellingen) van 88

36 Binnen 1 transactie wordt er ook gecontroleerd dat dezelfde barcode niet meermaals voor kan komen. Als per ongeluk dezelfde bon twee keer gescand wordt, verschijnt er een melding. Betalingen via F7 in de kassa op facturen, creditnota s en verzamelrekeningen. Wanneer men via de kassa betalingen op facturen, creditnota s of verzamelrekeningen invoert, dan kan men ook de betaalwijze VVV-bon gebruiken. Ook in dit venster verschijnt dan een invoerscherm voor de barcode, en wordt vervolgens het bedrag en de opmerking automatisch ingevuld van 88

37 Als men bij het invoeren van de betaalwijze, de invoer op Beide zet, dan is het ook mogelijk om via het menu debiteuren betalingen VVV-bonnen te selecteren en de barcode te scannen van 88

38 Uitbreidingen dagjournaal met specificatie tegoedbonnen Wanneer er VVV-bonnen in de kassa zijn gebruikt om te betalen, dan wordt hiervan per coupure de aantallen en bedragen afgedrukt op het kassajournaal Punten sparen (eloyalty) via ICP Uitleg In versie 3.72 is het mogelijk om klanten punten te laten sparen op een klantenpas (loyalty) doordat BlueRetail nu kan koppelen met de loyalty oplossing van ICP Achtergrond Loyalty Om een succesvol loyalty programma te hebben is het van essentieel belang om te weten wie uw klant is en wat zijn gedrag is. Een goed loyalty programma brengt het gedrag van uw klant in kaart waardoor u beter kunt inspelen op hun wensen en behoeften. Met een goed loyalty programma kunt u zich onderscheiden van uw concurrenten door het leveren van een (spaar)systeem wat (financieel) aantrekkelijk is voor uw klanten om bij u te blijven terugkomen. Daarnaast krijgt u uniek inzicht in het gedrag van uw klanten en kunt u hen nóg beter bedienen. De grootste uitdaging voor bedrijven in het voeren van een effectief loyalty programma is het effectief gebruik maken van verkregen data voor significante informatie. De module eloyalty binnen BlueRetail maakt hiervoor gebruik van de diensten van ICP, vooraanstaand leverancier van totaaloplossingen op het gebied van loyalty en is in samenwerking met AgriRetail tot stand gekomen van 88

39 Voorbeeld loyalty kaart AgriRetail De module eloyalty is een aanvulling op de module ecustomer met daarin de functionaliteiten: egift (giftcard, digitale cadeaubon) evoucher (prepaid beltegoed) eticket (entreebewijzen attractieparken) Algemene werking Door de module eloyalty is het mogelijk om via BlueRetail een klantenpas te activeren, punten te sparen, punten alsnog te sparen op een later tijdstip, een klantenpas te registreren, punten te verzilveren Instellingen ACTIVEREN Zodra er punten op een klantenpas gezet worden, wordt deze gelijk geactiveerd. SPAREN Er kan gespaard worden op basis van: Omzet Acties (spaaracties) Via een webinterface van ICP is het ook nog eens mogelijk om extra punten te sparen op basis van klant-kenmerken. Zoals: Verjaardag Hondenbezitter Etc. Deze punten worden ook binnen BlueRetail verwerkt. PAS VERGETEN Indien een klant de klantenpas vergeten is en men heeft recht op spaarpunten dan is het mogelijk om binnen BlueRetail een claimbon (voucher met nummer) te printen zodat de klant alsnog thuis via internet zijn puntensaldo kan ophogen. REGISTREREN Indien klanten niet geregistreerd zijn kan er alleen op een klantenpas gespaard worden. VERZILVEREN Klanten kunnen punten verzilveren op basis van: Bonkorting Acties (verzilveracties) Een betaalwijze Basis spaar / verzilver regels Belangrijk bij het inrichten van een loyalty programma is natuurlijk de gewenste standaard werking. Net zoals bij de reeds bestaande module ecustomer bestaat de mogelijkheid een van 88

40 ecustomer product aan te maken. In het geval van loyalty is deze van het type spaarkaart. Voor dit type product kan aangegeven worden wat de standaard waarde van 1 punt is. Verder kan aangegeven worden hoeveel punten een klant per euro ontvangt en wat de veelvouden zijn waarin men punten mag inleveren. Instellingenscherm met basisregels en uitgesloten omzetgroepen Uitgesloten omzetgroepen Naast de instellingen ziet men in bovenstaand scherm ook de lijst met omzetgroepen die uitgesloten zijn van deelname aan het omzet-loyalty programma. Dit is via het menupunt Bestanden\Artikelen\Omzetgroepen <menupad BAO> te beheren middels het nieuwe veld eloyalty. Bij de eerste keer opstarten van het bedrijf na de migratie naar 3.72 wordt dit veld voor alle omzetgroepen gevuld met dezelfde waarde als de waarde voor het bestaande veld Korting. Dus omzetgroepen waarop geen Korting verstrekt mag worden, doen automatisch niet mee aan het omzet-loyalty programma. Uiteraard is dit achteraf aan te passen, indien dit niet wenselijk is. Er zijn namelijk wettelijke regels die bepaalde produkten (bv. tabakswaren) uitsluiten voor het geven van spaarpunten. Op onderstaande bon staan op regel 2 en 5 artikelen die niet mee mogen doen (tabakswaren) met een totale waarde van 6 euro. Het bonbedrag is 34, van 88

41 Wanneer deze bon wordt afgerekend en er is een klantenpas gescand, dan berekent het systeem (met de instellingen zoals op de screenshot) dat deze klant recht heeft op 250 punten o.b.v. de kassa-omzet..(34,45 6=28,45 => 25 euro => 5 * 50 = 250) Loyalty spaaracties Via de nieuwe loyalty functionaliteit bestaat de mogelijkheid om acties in te richten waarmee klanten punten kunnen sparen. Dus naast de mogelijkheid om punten te sparen o.b.v. omzet, kan men klanten ook naar de winkel lokken om tijdelijk op bepaalde produkten (bijvoorbeeld van een bepaalde leverancier) extra punten weg te geven. Net zoals u gewend bent in het huidige aanbiedingenbestand binnen BlueRetail kunnen deze acties centraal op het hoofdkantoor ingeregeld worden en heeft een actie een van t/m datum en/of tijd. Het is mogelijk om te sparen op basis van aantal (b.v. 100 punten bij aankoop van een specifiek artikel) of op basis van omzet (x punten per x euro omzet). Loyalty Spaaracties Uitleg per instelling Voor elke actie dient te worden aangegeven: - voor welke periode deze geldt. Hierbij kan ook eventueel een tijd als extra restrictie worden meegegeven. Het veld Tijd per dag kan gebruikt worden, als een actie over meerdere dagen loopt en alleen tussen bepaalde tijdstippen moet gelden. (Bv. Van maandag t/m vrijdag, alleen tussen 18:00 uur en 21:00 uur) van 88

42 Als dit veld niet aangevinkt is, dan geldt de begintijd alleen voor de datum die is ingevuld bij Begin, en de eindtijd geldt alleen voor de datum die is ingevuld bij Eind. - Wat het bereik van de actie is. Hierbij kan gekozen worden uit: o Geldig voor 1 artikel o Geldig voor alle artikelen van een omzetgroep o Geldig voor alle artikelen van een leverancier o Geldig voor alle artikelen van een subgroep - Wat de spaarvorm is. Hierbij kan gekozen worden tussen op basis van aantal of omzet: of Met de omzet-variant is het dus ook mogelijk om tijdelijk op alle of meerdere produkten dubbele punten te laten sparen. Dit levert dan wel veel acties op. Het veld kenmerk is opgenomen om eventueel een uniek kenmerk aan een actie mee te geven, zodat achteraf bepaald kan worden, hoeveel er van een bepaalde actie gebruik is gemaakt. Als dit veld niet wordt ingevuld wordt hiervoor het veld Zoekcode gebruikt. Wanneer men ervoor zorgt dat één van deze velden altijd een unieke waarde heeft, dan kan men achteraf terugzoeken, wanneer een bepaalde actie is gebruikt. Het veld maximum per transactie kan gebruikt worden, als men voor een spaaractie obv aantal ook een maximum aantal per bon wil instellen. Wanneer de waarde 0 blijft, dan geldt de actie onbeperkt, oftewel voor elk verkocht artikel. Ik verwacht dat dit in de praktijk alleen noodzakelijk zal zijn voor verzilver-acties, maar het kan in ieder geval ook voor spaaracties gebruikt gaan worden. Loyalty verzilveracties Naast de mogelijkheid om punten te verzilveren in ruil voor bonkorting, kan men klanten ook naar de winkel lokken om tijdelijk bepaalde produkten tegen een lagere prijs aan te kopen bij inlevering van spaarpunten of op vertoon van hun klantenpas. De eveneens centraal in te regelen verzilveracties zorgen ervoor dat een klant punten kan inleveren op het betreffende artikel/de betreffende artikelen. Ook voor deze acties kan een van t/m datum en/of tijd ingegeven worden. Het is mogelijk korting te geven op basis van de waarde van een punt (opgeven kortingsbedrag één ingeleverd punt), een vast bedrag (kortingsbedrag x bij inlevering x punten) of een percentage (kortings-percentage x bij inlevering x punten) van 88

43 Uitleg per instelling Loyalty verzilveracties De volgende drie kortingsvormen zijn mogelijk. - Korting obv de waarde van 1 punt (zoals is aangegeven bij het ecustomerprodukt. In onderstaande voorbeelden wordt wederom een waarde van 1 cent gehanteerd). Bij bovenstaande actie wordt dus 5 euro korting verleend op ieder artikel dat aan de actie voldoet. - Korting obv vast bedrag. Hierbij is de waarde van een punt variabel! Bij bovenstaande actie wordt dus 5 euro korting verleend op ieder artikel dat aan de actie voldoet. De waarde van een punt is hier dus 2 cent. - Korting obv een percentage. Hierbij is de waarde van een punt is variabel! Bij bovenstaande actie wordt dus zonder inlevering van punten de artikelen die aan de actie voldoen gratis weggegeven met een beperking van maximaal 2 stuks per kassabon. (Dit ter voorkoming van de situatie dat de eerste klant met de volledige winkelvoorraad naar buiten loopt zonder iets te hoeven betalen.) Loyalty-acties overig Net als bij aanbiedingen worden loyalty-acties waarvan de einddatum verstreken is, automatisch opgeschoond (bij het eerste keer opstarten van een dag). In het algemene logboek wordt tevens vermeldt hoeveel en welke acties verwijderd zijn. Dit venster is nog niet voorzien van alle gewenste standaard beheer-functies. Er zijn van 88

44 nog geen filter- en afdruk-mogelijkheden beschikbaar voor het beheer van de acties. Loyaltyinstellingen mbt boekhouding Boekhoudkundig kan er nog een verschil gemaakt worden, tussen verzilver-acties waarbij punten worden ingeleverd en verzilver-acties zonder inlevering van punten (op vertoon van pas). Hiervoor zijn bij het produkttype Spaarkaart van het ecustomerprodukt onderstaande twee velden toegevoegd: Extra functies host ICP Naast bovengenoemde twee mogelijkheden om binnen BlueRetail spaarpunten uit te geven d.m.v. omzet en spaaracties, biedt de host ICP zelf ook nog een uitgebreide set aan mogelijkheden om per vestiging per transactie extra punten toe te kennen aan een pashouder. Zo kan men bv. extra punten laten instellen tijdens de opening van een nieuwe vestiging, of tijdens speciale koopavonden het aantal punten laten verdubbelen. Ook kan men op basis van bepaalde kaarthouder-kenmerken extra punten laten toekennen. (Bv. bij verjaardag van pashouder.) Wanneer door de host bij een spaartransactie vanuit BlueRetail extra punten zijn toegekend, dan wordt het totaal aantal extra punten door BlueRetail vastgelegd en afgedrukt. BlueRetail weet niet op basis waarvan de extra punten door de host zijn toegekend. Tevens biedt ICP de mogelijkheid om pashouders die hun kaart vergeten zijn als in de winkel zijn, achteraf de gespaarde punten alsnog te claimen via het internet. De punten worden dan vanuit BlueRetail op een virtuele klantenpas gestort en de klant kan deze thuis middels een unieke opwaardeercode, die op de bon staat, alsnog de punten op zijn/haar pas laten overboeken. Hiervoor is op het tabblad kaart in het ecustomerprodukt-scherm onderstaand veld toegevoegd, waar men het virtuele kaartnummer in dient te vullen. (Let er wel op, dat het virtuele kaartnummer in dezelfde kaartnummer-range zit als het produkt!) Dit werkt uiteraard alleen voor de spaarkaart die ook is ingesteld bij de omzetloyalty instellingen van 88

45 Als de omzet-loyalty actief is en men gaat in de kassa naar het afrekenen en van te voren is er geen klantenpas gescand, dan krijgt de kassière onderstaand keuzescherm te zien Kassa afhandeling Wanneer het veld Kaartnr. Niet aanwezig leeg is, zal de middelste knop niet zichtbaar zijn. Wanneer voor deze knop gekozen wordt, dan zal er een Claim bon afgedrukt worden zodra de transactie wordt opgeslagen, met daarop het aantal punten, de claimperiode en de url waar geclaimed kan worden. De claimperiode en claimurl zijn op dit moment nog onderhuidse instellingen, die nog in BlueRetail zichtbaar/instelbaar gemaakt dienen te worden. Voorbeelden Kassa afhandeling Logischerwijs kunnen alle in de algemene werking opgevoerde handelingen in de kassa uitgevoerd worden. Hieronder een tweetal voorbeelden: SALDO OPVRAGEN Het is mogelijk in de kassa het saldo op te vragen via de reeds van egift bekende toetscombinatie <CTRL>+<G> of via het icoon van 88

46 Opvragen saldo aan de kassa PUNTEN SPAREN Indien bij het afhandelen van een kastransactie blijkt dat de klant recht heeft op punten en er is nog geen klantenpas gescand dan verschijnt de vraag of men: Een kaart wil lezen Later wil claimen (claimbon) Niet wil sparen. Punten sparen in afrekenscherm Loyalty gegevens op kassabon Via de nieuwe stuurcode [ELOYALTYBON] kunnen de loyalty-gegevens op de kassabon geprint worden. Spaarbon voor spaarkaart Overzichten Kaartnummer : Beginsaldo : 5898 Totaal gespaard : 31 Waarvan actie : 6 Totaal uitgegeven : 250 Waarvan actie : 0 Eindsaldo : 5679 Overzicht loyalty totalen Wil een filiaalhouder een overzicht hebben van gespaarde en verzilverde punten dan is dat mogelijk via het kassajournaal. Er kan een overzicht geprint worden met de volgende gegevens: van 88

47 6.1.9 Aanpassing klantenpas functionaliteit Instellen Relaties Vanaf de versie 3.72 is er een extra tabblad toegevoegd bij Instellingen\Software\Relaties. Het tabblad Klantenkaart, zie onder: van 88

48 In dit tabblad kan men de range aangeven van de klantenpassen en hier een relatie aan koppelen: Bestand Relaties Aan deze relatie kan men dan bijvoorbeeld een kortingstabel koppelen van 88

49 Bestand Kortingstabellen zodat het systeem bij het scannen van een klantenpas direct weet voor welk kortingspercentage de klant in aanmerking komt. Hiertoe is in het bestand kortingstabellen de instelling Bonomzet toegevoegd. Indien deze aangevinkt wordt dan is het staffelaantal gelijk aan het bedrag aan bonomzet. Dus in bovenstaande tabel krijgt men bij een besteding van 25 euro, 2% korting. Let op: bovenstaande oplossing staat los van het sparen van tegoedbonsaldo via de klantenpas Digitale spaarkaart Omschrijving In BlueRetail versie 3.72 is het, in opdracht van een klant, mogelijk gemaakt om papieren stempelkaarten te vervangen door een digitale registratie binnen BlueRetail. Dus i.p.v. stempels op een kaart wordt nu per klantenpas het aantal punten bijgehouden. Bij het bereiken van een volle kaart (x-aantal punten) krijgt men artikel y cadeau. Het betreft hier dus een loyalty variant. De punten zullen centraal bijgehouden worden door BlueRetail. Hiervoor is binnen BlueRetail een host toegevoegd, BlueRetail host <menupad ISE> van 88

50 Bovenstaande functionaliteit zal eerst bij de bewuste klant geïmplementeerd worden alvorens deze vrijgegeven wordt. Zodra dit het geval is zal dit via de site kenbaar gemaakt worden. Meer informatie omtrent deze functionaliteit is te verkrijgen bij de afdeling product management, Barcodeveld in mixmatch Omschrijving Vanaf de versie 3.72 is het mogelijk om in een mixmatch een barcode veld toe te voegen zonder dat er ook een artikel gekoppeld wordt. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen korting op een artikel te geven indien de klant een coupon inlevert met een bepaalde barcode van 88

51 6.2 Inkoop Beschrijving De organisatie moet op gecontroleerde wijze bij leveranciers goederen kunnen bestellen. Hiertoe beschikt de applicatie standaard over de benodigde inkoop functionaliteiten Niet inlezen bij geblokkeerde alternatieve leverancier Uitgangs situatie Handheld terminal wordt ingelezen in een handmatig aangemaakte inkoop-order. Als relatie is een alternatieve leverancier gekozen die geblokkeerd is, zie onder: Werking < 3.72 Er verschijnt onderstaande meldingen waarbij de focus van de tweede melding op [Ja] staat en ongeacht of men [Ja] of [Nee] klikt wordt het artikel toegevoegd van 88

52 Werking 3.72 Er verschijnen bovenstaande meldingen waarbij de focus van de tweede melding op [Nee] staat en indien men hier op klikt wordt het artikel niet toegevoegd. 6.3 Logistiek Beschrijving Newway spreekt bewust over logistiek, omdat deze functionaliteit in haar ogen de ontvangst van goederen, het leveren van verkooporders en de benodigde handelingen met betrekking tot de voorraad omvat (voorraadcorrecties en het voorraadopname traject). Omwille van de door klanten gewenste functiescheiding met bijbehorende verantwoordelijkheden, heeft Newway het logistieke proces gesplitst van het inkoopen facturatieproces van 88

53 6.3.1 Controle ontvangst goederen Uitleg Vanaf de versie 3.72 is het mogelijk een fysieke goederencontrole door te voeren binnen BlueRetail. Dit houdt in dat met een HHT de binnengekomen goederen gescand worden en dat het resultaat hiervan vergeleken wordt met in BlueRetail geïmporteerde digitale pakbonnen van leveranciers. Deze controle is mogelijk PER leverancier Menustructuur Hieronder worden de nieuwe instellingen, schermen en menupunten besproken. Uitleg Het nieuwe menupunt Controle met Terminal (mits actief) Instelling Nieuw Aangezien het binnenmelden van goederen binnen het crediteuren menupunt plaatsvindt, is de instelling voor controle goederen nu onder het <menupad ISC> Instellingen\Software\ Crediteuren toegevoegd, zie onder: De functie kan aan en uit gezet worden; Deze functionaliteit bestond reeds als maatwerk voor een klant vandaar de keuze voor Algemeen of IFS/Locus (=maatwerk). Het is mogelijk in te stellen dat automatisch transacties aangemaakt worden voor manco/surplus mits ingevuld in de tabel van 88

54 Nieuw recht Uitleg De nieuwe functie Controle ontvangen goederen zal standaard aan staan voor iedereen. Echter het kan zijn dat men niet wil dat ieder personeelslid toegang heeft tot deze functie. Hiervoor dient een extra recht onder de reeds bestaande rechten voor het menupunt crediteuren, zie onder: Scherm Controle Ontvangen Goederen Uitleg Algemeen Afhankelijk van de reeds eerder vermelde instelling Type Koppeling verschijnen er in het scherm Controle Ontvangen Goederen andere knoppen en is de werking conform IFS/Locus maatwerk of niet. Indien de switch op Algemeen staat dan kunnen in het tabblad pakbon artikelen op de gebruikelijke manier (zie onderstaande screenshot) de order- c.q. pakbonregels ingevoegd worden van 88

55 Hierna kunnen de ingelezen regels worden vergeleken met de ingelezen artikelen uit de terminal/mobile. Indien bijvoorbeeld voor order gekozen wordt dan verschijnt onderstaand scherm: Eenzelfde scherm verschijnt natuurlijk indien er voor pakbon gekozen wordt waarbij alle pakbonnen weergegeven worden. Kiest men in bovenstaand scherm nu voor Raadplegen dan kan er op orderregelniveau geselecteerd worden, zie onder: van 88

56 Zoals te zien in onderstaand scherm is het mogelijk na het aanmaken van een verschillenlijst automatisch ook een pakbon aan te maken via de knop Aanmaken pakbon. Verder is het mogelijk via de switch Alleen verschillen ook alleen de verschillen te laten zien/ af te drukken. Hieronder een voorbeeld van een afgedrukte verschillenlijst: van 88

57 Zoals te zien in onderstaande screenshot bestaan er verschillende statussen van een sessie: Gestart Geannuleerd Gecontroleerd Pakbon gemaakt Indien een sessie de status pakbon gemaakt heeft dan verschijnt de knop [Aanmaken pakbon] greyed-out waarmee voorkomen wordt dat een manco of surplus pakbon dubbel wordt aangemaakt. Beperking Het is de bedoeling dat alleen goederen van één en dezelfde leverancier met elkaar vergeleken kunnen worden. Indien er dus reeds regels zijn ingevoegd van een bepaalde leverancier om te vergelijken met de fysieke levering dan kunnen er voor die sessie geen regels toegevoegd worden van een andere levercier (lees relatie) Proces Uitleg Het proces van de fysieke goederen controle zal als volgt gaan lopen: 1. Scan fysiek geleverde artikelen met hand-held-terminal/mobile van 88

58 2. Start nieuwe sessie (Controle goederen scherm). 3. Inlezen gegevens (Controle goederen scherm). 4. Gegevens zichtbaar op tabblad Gescande artikelen (Controle goederen scherm). 5. Importeren digitale leveringen via bijvoorbeeld importscript. 6. Selecteren order(regels) c.q. pakbon(regels) (Controle goederen scherm). 7. Gegevens zichtbaar op tabblad Pakbon artikelen (Controle goederen scherm). 8. Verwerken (Controle goederen scherm). 9. Verschillenlijst is zichtbaar. 10. Eventueel uitprinten verschillenlijst. 11. Afhankelijk van de instellingen wordt automatisch een transactie aangemaakt voor manco/surplus. Technisch Oplossing m.b.t. deelleveringen: Indien we uitgaan van een order met één orderregel met een aantal besteld van 10 stuks. Deze 10 stuks gaan geleverd worden in twee deellevering. 1 e levering van 6 stuks, 2 e levering van 4 stuks. Probleem is dat we bij de tweede levering niet het aantal van 10 stuks willen inlezen. We moeten dus weten hoeveel stuks er de 1 e keer geleverd worden. Het veld TELEV wordt na de 2 de levering weer op nul gezet (stond hiervoor op 4) dus dat veld kunnen we niet gebruiken. Hiervoor gaat het veld LEVERNUMMER gebruikt worden. Het veld LEVERNUMMER staat in het CORLEV en CPALEV bestand, dit veld bestaat alleen in de leverbestanden aan de crediteurenkant en wordt momenteel niet in de code gebruikt. In dit veld gaat dus het aantal wat geleverd is bijgehouden worden Aanpassing verdelen goederen Uitleg In de versie 3.72 is het automatisch verdelen van goederen bij het leveren op ketentransacties aangepast. Hieronder volgt een korte uitleg m.b.t. de opzet voor versie 3.72 en hoe het in de versie 3.72 werkt van 88

59 Situatie voor versie 3.72 Menustructuur Functionaliteit binnen de menustructuur op het hoofdkantoor. Verdelen Goederen functionaliteit Wanneer verschillende filialen hetzelfde artikel hebben besteld bij het hoofdkantoor en er is onvoldoende voorraad om aan de vraag te voldoen, dan dient er een verdeling gekozen te worden voor het artikel over de filialen. Het verdelen van artikelen over filialen is mogelijk in dit venster. Hoofdkantoor Filiaal In de bovenste helft van het venster worden alle artikelen op het hoofdkantoor weergegeven. Hierbij zijn met name de voorraadgegevens van belang Door in de lijst van het hoofdkantoor een artikelregel te markeren, wordt in de lijst van het filiaal weergegeven hoeveel stuks er besteld zijn. Bovendien worden er voorraad gegevens weergegeven van het artikel op het filiaal. Velden Leveren / voorstel In het veld Voorstel staan voor het gemarkeerde artikel de te leveren aantallen per filiaal volgens een verdeelsleutel die door New-Way wordt gesuggereerd. De verdeelsleutel is gebaseerd op een evenredige verdeling. Voorbeeld: Filiaal 1 besteld artikel A met 12 stuks. Filiaal 2 besteld artikel A met 4 stuks. De beschikbare voorraad van artikel A op het hoofdkantoor is 8 stuks. De verdeelsleutel is dan: 6 stuks voor Filiaal 1 en 2 stuks voor Filiaal 2 (gelijke verhouding) van 88

60 In het veld Leveren kunt u per filiaal per artikel invullen hoeveel stuks u wilt leveren. Het is hierbij niet verplicht om de waarde te kiezen die bij Voorstel is weergegeven. Knoppen Door op de knop Status te klikken wordt de status van het gemarkeerde artikel getoond. Door op de knop Verwerken te klikken worden de artikelen op de orders geleverd gemeld met de aantallen die bij Leveren zijn opgegeven. N.B. pas na de volgende synchronisatie worden de artikelen op het filiaal geleverd gemeld. Met de knop Sluiten kunt u het venster afsluiten. Rechten Momenteel kan er alleen toegang gegeven worden tot het menupunt Verdelen goederen of niet. Instellingen Via het scherm Instellen logistiek <menupad ISG> is het mogelijk om een aantal zaken in te stellen m.b.t. verdelen goederen van 88

61 Opnemen in verdeelscherm Aanzetten/uitzetten kolommen in verdeelscherm Layoutnummer Formulier dat geprinten dient te worden Ketentransacties Direct aanmaken: na verdelen worden direct ketentransacties aangemaakt in de spiegel Uitstellen Printer Extra print, evt. naar bestand Situatie vanaf versie 3.72 Proces Hieronder wordt in het kort het nieuwe proces weergegeven door middel van een workflow. De nummering laat de verschillende functies zien die aangepast dienen te worden c.q. nieuw gebouwd van 88

62 Binnenboek ontvangst Via order of pakbon Nee Openstaande ketentransacties (te leveren)? Ja Normale afhandeling Nee Verdelen goederen scherm tonen na ontvangst? (Recht) Ja Tonen Pop-up scherm Wilt u de ontvangen goederen verdelen? 1 Nee O.b.v. alle artikelen en filiaalorders O.b.v. de huidige hoofdkantoororder Normale afhandeling Toon verdelen goederen scherm zonder filter (selectie) = Huidige werkwijze Toon verdelen goederen scherm met artikel selectie (artikelen huidige order hk) en alle filialen (nieuw) 2 Nieuwe filiaalfilter Op scherm 3 Pop-up-scherm Nadat door de gebruiker de ontvangst is bevestigd verschijnt er onderstaand pop-up scherm (workflow nr 2). A B Verdelen Indien door de gebruiker niet gekozen is voor de optie Nee verschijnt het van 88

63 Goederen met filiaalfilter verdelen goederenscherm met: A. Alle artikelen in het hoofdkantoorgedeelte B. Alle artikelen van de zojuist ontvangen order in het hoofdkantoorgedeelte. Verder is in het scherm een filiaalfilter toegevoegd waarbij nu in beide gevallen voor alle of één specifiek filiaal gekozen kan worden. Dit zorgt ervoor dat we nu 4 situatie afvangen: 1. Alle artikelen, alle filialen 2. Alle artikelen, één filiaal 3. Alle artikelen ontvangen order, alle filialen 4. Alle artikelen ontvangen order, één filiaal De switch Artikelen in lijst die momenteel nog Opnemen in lijst heet, En de nieuwe switch Filialen in lijst staan standaard op alle. Je zou kunnen zeggen dat indien voor optie B gekozen wordt, de switch Artikelen in lijst greyed-out getoond kan worden maar het kan voorkomen dat er net geleverd is en er toch geen beschikbare voorraad is (in het geval van een ontvangst van een niet vrij verkoopbare locatie bijvoorbeeld bij multimagazijn) van 88

64 6.4 Financieel Beschrijving Het financiële proces is de hekkensluiter in het goederen transactieproces. Aan de verkoopzijde ontvangt de klant een kassabon of een verkoopfactuur. Aan de inkoopzijde dienen de inkoopfacturen ingeboekt te worden al dan niet met een sluitende goederenmatching. Uitleg Geen wijzigingen in dit onderdeel. 6.5 Service Beschrijving Dit proces is veelomvattend en zou als een op zichzelf staande applicatie beschouwd kunnen worden. Voor veel retailers is een hoge servicegraad van cruciaal belang. De registratie van de service-afhandeling is daarom wezenlijk. BlueService Uitleg Geen wijzigingen in dit onderdeel van 88

65 6.6 Retail CRM Beschrijving De inkoop- en verkoopprocessen vereisen de registratie van klantgegevens in het systeem. Uitleg Geen wijzigingen in dit onderdeel. 6.7 Rapportage Beschrijving Deze functionaliteit biedt hulp bij het verkrijgen van inzicht in de door de organisatie verzamelde gegevens. Meten, weten, begrijpen en handelen zijn de vier hoofdonderwerpen die samen de lijn vormen waarlangs de prestaties kunnen worden verbeterd met behulp van een retail informatiesysteem. Wie bijvoorbeeld door artikelscanning meet wat er is verkocht, weet wat er nog op voorraad ligt, begrijpt wat dit betekent voor de verkooptrends en handelt vervolgens door het assortiment op de meest slimme wijze aan te vullen. Voorbeeld: welke producten of productgroepen leveren de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde. Uitleg Geen wijzigingen in dit onderdeel van 88

66 6.8 (Applicatie) Beheer Beschrijving BlueRetail biedt standaard beheerfunctionaliteiten om succesvol gebruik van de applicatie te faciliteren. De applicatie kan gekoppeld worden met een of meerdere softwarepakketten van derden (o.a. Office, Financieel, (BI) Rapportage). Er is uiteraard voorzien in ondersteuning van specifieke retail hardware. Denk hierbij aan een POS terminal, ticketprinter, geldlade(s), klantendisplay, (hand)scanner /mobile terminal en EFT-(pin)apparatuur Aanpassing betaalwijzen Uitleg In het betaalwijzenbestand zijn de opties Alleen veelvouden toestaan en Wisselgeld niet toestaan toegevoegd voor het geval men binnen eloyalty wil gaan betalen met punten. Alleen veelvouden toestaan Wisselgeld niet toestaan Er kan natuurlijk niet met halve punten betaald worden. Indien er met punten betaald wordt dan is het niet wenselijk dat er geld teruggegeven gaat worden. Want op die manier zou de klant punten om kunnen zetten in geld. Hieronder zijn de twee instellingen te zien: Zoeken op leveranciersnummer Uitleg In de versie 3.72 is het zoeken in het veld leveranciersnummer in de artikelkaart aangepast zodat er ook op het leveranciersnummer van de alternatieve leveranciers gezocht kan worden. Door het leveranciersnummer van de alternatieve leverancier in te geven wordt toch het voorkeursartikel gevonden van 88

67 Dit staat los van de gekozen zoekmethode, zie onderstaande instelling van 88

68 6.8.3 Verkoopeenheid Uitleg In de versie 3.72 is het mogelijk om in de artikelkaart de verkoopeenheid aan te geven. Hierdoor kan een artikel bijvoorbeeld ingekocht worden per kilo en verkocht per 500 gram. Technisch zijn zowel het veld Eenheid als het veld Verkoop eenheid records in het eenheden bestand. In bovenstaand voorbeeld zal het eenheden bestand er als volgt uit zien: Zoals te zien in bovenstaand voorbeeld wordt de verkoopeenheid berekend uit de rekenfactor maal de eenheid (basis eenheid) Aanpassing stuurcode voor zoekcode en omschrijving eenheid Uitleg In de versie 3.72 is het mogelijk om door middel van de stuurcodes [ARTIKEL,33,30L,Type eenheid] [ARTIKEL,34,30L,Type eenheid] de verkoopeenheid op een artikeletiket te printen. Stuurcode 33 eenheid/code display verkoop eenheid (type eenheid = 1) Stuurcode 33 eenheid/code basis eenheid (type eenheid= 0 of leeg) van 88

69 Stuurcode 34 eenheid/omschrijving display verkoop eenheid (type eenheid = 1) Stuurcode 34 eenheid/omschrijving display basis eenheid (type eenheid = 0 of leeg) ARTIKEL,33 30L Type eenheid ARTIKEL,34 30L Type eenheid Zoekcode eenheid Uitlijn Parameter Leeg = basis eenheid 0 = basis eenheid 1 = verkoop eenheid Omschrijving eenheid Uitlijn Parameter Leeg = basis eenheid 0 = basis eenheid 1 = verkoop eenheid Aanpassing stuurcode voor artikel verkoopprijs Uitleg In de versie 3.72 is het mogelijk om door middel van de stuurcode [ARTIKEL,18,12R2,E,BINVAL,Type eenheid] de artikelprijs per basis eenheid of per verkoopeenheid te printen. Afbeelding 1 prijs per basis eenheid Afbeelding 2 prijs per verkoopeenheid ARTIKEL,18 12R2 I/E BINVAL Type Eenheid Artikel verkoopprijs Uitlijn Parameter Inclusief / Exclusief prijs Met de code BINVAL wordt ervoor gezorgd dat het bedrag wordt weergegeven in de valuta die ingesteld is als binnenlandse valuta. Door in plaats hiervan de zoekcode van een andere valuta op te geven, wordt het bedrag weergegeven in deze andere valuta. Leeg = prijs per basis eenheid 0 = prijs per basis eenheid 1 = prijs per verkoop eenheid Eenheid in aanbiedingen bestand Uitleg In de versie 3.72 is het mogelijk om in het aanbiedingenbestand een eenheid te koppelen. In eerdere versies werkte een aanbieding altijd op basis van de basis eenheid. Door het toevoegen van dit veld is het mogelijk om ook een verkoopeenheid aan een aanbieding te koppelen van 88

70 Voorbeeld: Standaard prijs per basis eenheid: 3,78 euro per kilo Standaard prijs per verkoop eenheid: 1,89 euro per 500 gram Aanbieding prijs per verkoop eenheid: 1,50 euro per 500 gram Afbeelding nieuw toegevoegd veld Eenheid Het nieuwe veld heeft toegevoegde waarde indien men wenst de aanbiedingscode of aanbiedingsomschrijving in een lay-out toe te voegen. Door middel van de nieuwe stuurcodes: [ARTIKEL,114,6L,Type eenheid] of [ARTIKEL,115,30L,Type eenheid] kan in een lay-out de zoekcode of de omschrijving van een aan de aanbieding gekoppelde van 88

71 eenheid geprint worden. Stuurcode 114 aanbieding/eenheid/code display aan aanbieding gekoppelde eenheid (parameter 1) Stuurcode 114 aanbieding/eenheid/code display aan artikelkaart gekoppelde basis eenheid (parameter 0 of leeg) Stuurcode 115 aanbieding/eenheid/omschrijving display aan aanbieding gekoppelde eenheid (parameter 1) Stuurcode 115 aanbieding/eenheid/omschrijving display aan artikelkaart gekoppelde basis eenheid (parameter 0 of leeg) Stuurcode voor weegschaalnummer Uitleg In de versie 3.72 is het mogelijk om door middel van de stuurcode [ARTIKEL,113,12R,1] het weegschaalnummer op een artikeletiket te printen ARTIKEL,113 Knopnummer weegschaal 12R Uitlijn Parameter 1 Internnummer weegschaalbestand, in feite de afdeling waarvoor het etiket geprint wordt Aanpassing artikelnotities Uitleg In de versie 3.72 is het mogelijk om bij artikelnotities aan te geven of het om een daadwerkelijke notitie gaat: van 88

72 of om een ingrediëntenlijst: Hiervoor is de switch notitietype toegevoegd. Indien de switch op Ingrediënten staat en de weegschaalkoppeling is actief dan worden de ingrediënten meegestuurd met de artikelgegevens. Hierdoor is het mogelijk ingredienten op weegschaaletiketten mee af te drukken Nieuwe instelling m.b.t. adviesprijzen Uitleg Standaard is het mogelijk binnen BlueRetail om centraal op het hoofdkantoor de adviesprijzen voor bepaalde omzetgroepen of subgroepen door te sturen naar de onderliggende filialen. Dit is afhankelijk van onderstaande instellingen: van 88

73 Hierdoor word op de artikelkaart voor de onder de omzet- of subgroep liggende artikelen het veld adviesprijs gevuld. Door nu op het filiaal de automatische procedure Overnemen adviesprijzen te draaien wordt het veld Verkoopprijs op het filiaal gevuld met de waarde van het veld Advies verkoopprijs van 88

74 In de versie 3.72 is het nu mogelijk via een nieuwe instelling op het filiaal ervoor te zorgen dat de switch Overnemen adviesprijzen zichtbaar wordt in de bestanden omzetgroep en subgroep. Hierdoor is het mogelijk om op het filiaal te bepalen voor welke artikelen men de adviesprijzen wil overnemen voordat men bovenstaande automatische procedure draait Nieuwe instelling bij subgroep Uitleg In de versie 3.72 is het mogelijk om in het bestand subgroep onderstaande instellingen te zetten van 88

75 Inactief na xx dagen Status inactief Status activeren bij Status actief Als er bij Inactief na xx dagen iets ingevuld is, dan worden de artikelen van de betreffende subgroep op uitlopend, vervallen of geblokkeerd gezet, als er xx dagen geen mutatie meer is geweest. Status inactief wordt dan de nieuwe status. Als je bij Status activeren bij bijv. order ingevuld hebt, dan wordt de status op Status actief gezet, als er binnen de laatste xx dagen een order hiervoor ingevoerd is. Nieuwe status indien voldaan wordt aan de voorwaarde ingesteld bij Status activeren bij. Indien Status activeren bij op manueel staat dan dient de gebruiker zelf weer via de artikelkaart de artikelstatus te wijzigen Aangepaste update routine (NW Setup) Algemeen Vanaf 3.72 is de installatie-procedure van BlueRetail op een aantal punten gewijzigd, zodat het updaten van BlueRetail een stuk minder handmatige handelingen vereist. De wijzigingen worden hieronder kort beschreven: Voor de installatie van de nieuwe software worden eerst alle aanwezige patches en WD*.DLL s verwijderd, die in de centrale installatie-map staan. (Er wordt dus niet meer gekeken van de datum/tijd van een patch tov de nieuwe wdl, ipv worden altijd alle patches verwijderd). De NWSetup voert zelf niet meer de database-conversie van de bedrijven uit. In plaats daarvan wordt een centrale NWConvert.INI aangemaakt, waarmee het programma NWConvert kan worden gestart. Indien voor de uitvoer van de installatie in de centrale installatiemap\system de juiste Voucher-bestand wordt geplaatst, dan zal deze automatisch door de nwsetup in het centrale licentie-bestand geupdate worden. Tevens wordt er een nieuwe KASSAMATIC.NWC aangemaakt, waarin ook de nieuwe automatische procedures komen te staan. Na de installatie kan niet meer automatisch BlueRetail opgestart worden. In van 88

76 plaats daarvan kan men kiezen om de automatische database-conversie van de bedrijven te starten. Aanpassingen NWConvert Het programma NWConvert.exe, dat voorheen alleen gebruikt werd voor conversie van versie 2.xx naar 3.xx is nu uitgebreid met de mogelijkheid deze via een INIbestand automatisch uit te laten voeren. Hierdoor is het mogelijk om de conversie van een hoofdkantoor met veel spiegels op meerdere machines op te starten. Elke machine zal dan de eerstvolgende spiegel voor zijn/haar rekening nemen, totdat er geen meer over zijn. Eveneens is de manier van database-conversie aangepast op onderstaande punten: indien aangegeven wordt een backup gemaakt van de DATA, KM-DBASE.WD& en SYSTEM-map van het bedrijf. oude database-bestanden die niet meer in de nieuwe versie zitten, worden verwijderd nieuwe database-bestanden worden automatisch leeg aangemaakt de executable WDMODFIC wordt nu per te converteren bestand aangeroepen, ipv eenmaal voor alle bestanden in de data-map. Voor versies 3.53 en 3.56 worden eventuele oude database-velden bewaard, omdat het hier afgesplitste database-versies betreft, waarin sommige nieuwe velden ook reeds aanwezig waren. NWsetup.ini Via het bestand NWsetup.ini is het mogelijk om parameters mee te geven bij een installatie/update zodat de installatie unattended plaatsvindt. Hieronder wordt in het kort de ini uitgelegd: [PARAMETERS] ; Taal van de setup (eerste keuzescherm) ; 1 = engels ; 2 = nederlands TAAL=2 ; Installatiemap die in Kassamatic.ini gelezen moet worden mbt installatie die geupdate moet worden ; Bij nieuw is dit de map waarin de installatie geplaatst zal worden INSTALLATIEMAP= X:\BR-RMS\ ; Welke vorm van installatie: Nieuw of Update ;INSTALLATIETYPE=NIEUW INSTALLATIETYPE=UPDATE ; Afhankelijk van de waarde van INSTALLATIETYPE wordt 1 van onderstaande sectie gelezen voor de overige parameters [NIEUW] ; Keuze mbt netwerk (1) of stand-alone (2) installatie INSTALLATIESOORT=2 OMSCHRIJVING=BlueRetail Automatisch ; Taal van Blueretail ; 1 = Duits ; 3 = Engels ; 5 = Frans ; 7 = Spaans ; 12= Nederlands TAAL=7 ; Type installatie 1= volledig 2= minimaal INSTALLATIECONFIGURATIE=1 [UPDATE] ; Type installatie 1= volledig 2= minimaal INSTALLATIECONFIGURATIE=2 BACKUP=1 DATABACKUP=1 Nadat de NWsetup.ini is aangemaakt/aangepast dient deze in het bestand install.zip toegevoegd te worden van de installatie-set van 88

77 Controle op systeem bij automatische procedure Uitleg Voor de versie 3.72 bestond het probleem van het niet uitvoeren van handmatig gestarte automatische procedures (bijvoorbeeld t.b.v. verzenden inkooporders.) als de systeemtijd van het station waarop nwautoserver aktief was, later was, dan de systeemtijd van het station waarop de procedure handmatig gestart werd. De controle in BlueRetail op datumtijd is eruitgehaald, aangezien deze overbodig is. Als de nwautoclient een job klaar zet, dan moet deze altijd uitgevoerd worden door blueretail van 88

78 7 Touch functionaliteiten 7.1 Hoogte regels touch instelbaar Uitleg Vanaf versie 3.71/3.72 is het mogelijk voor de touch-kassa aan te geven wat de hoogte van de kassaregels dient te zijn. Dit om het gebruiksgemak van de touch te vergroten. Het selecteren van een regel wordt zo makkelijker. 7.2 Verkopen op omzetgroep via knop Uitleg Vanaf versie 3.71/3.72 is het mogelijk om voor omzetgroepen aan te geven of ook de onderliggende artikelen weergegeven moeten worden of niet. Als deze instelling wordt aangevinkt is het mogelijk knoppen in de touch te definiëren waarmee op omzetgroep verkocht kan worden. 7.3 Bonafhandeling touchkassa Uitleg Doordat de bonafhandeling binnen de gewone kassa en de touchkassa van elkaar verschilden konden er problemen ontstaan Werking 3.51 incl. patch 76 Uitleg Afhandeling In de touch Stappen: 1. Klik op de knop Ophalen verkooporder (touch lay-out A) en selecteer een verkooporder. 2. Klik op de knop Afrekenen. 3. Selecteer de betaling. 4. Klik daarna voor de knop Bon 5. Constateer dat deze nu niet werkt. In de touch lay-out A bestaat er een Ophalen Order knop. Zie onder. Deze knop doet hetzelfde als de orderknop in de normale kassa (versie 3.51) of d (versie 3.71) van 88

79 Afhandeling in het afrekenscherm lukt niet. Indien er op de Bon NL knop geklikt wordt dan gebeurd er niks. Normale kassa Indien dezelfde handelingen in de normale kassa uitgevoerd worden dan verschijnen er twee bonkeuzes, nl: 1. Afhaalbewijs; 2. Geen bon van 88

80 Werking knop Bon NL in touch lay-out Indien de werking van de knop Bon NL in de touch lay-out bekeken wordt dan zie je dat deze de functie Bon heeft. Deze is in de normale kassa ook niet zichtbaar. Knopgedrag Zoals te zien in de lijst met toewijsbare acties voor knoppen staat hier bijvoorbeeld geen afhaalbewijs in van 88

81 Bonknoppen Probleem binnen 3.51: wat indien een gebruiker niet alle binnen BlueRetail aanwezige knoppen in zijn lay-out definieert? Hoe moet het pakket dan reageren? Werking 3.71 Inleiding Lay-out A Hieronder wordt kort beschreven wat er gebeurd indien dezelfde stappen in de versie 3.71 worden uitgevoerd. Met lay-out A Met lay-out B Zoals te zien in onderstaande screenshot wordt de knop Bon NL niet meer getoond. Er is dus behalve de aanpassing van patch 076 ook aangepast in de touchkassa dat deze, net zoals de normale kassa, bepaalde knoppen niet laat zien afhankelijk van de handeling in het kassascherm. Lay-out B Ditzelfde wordt nog eens duidelijk indien we de touch lay-out gebruiken van het demobedrijf waarin meerdere knoppen gedefinieerd zijn in het afrekenscherm van 88

82 Net zoals reeds eerder gezien in het normale bedrijf worden nu alleen de knop Geen bon en Bon BTW naam (gedrag afhaalbewijs kan niet gekozen worden) getoond. Slaat men gewoon een artikel in de kassa aan en haalt men geen order op dan worden, nadat men de betaling heeft ingevoerd, wel alle knoppen getoond Oplossing 3.72 Beperking Caption overnemen Aangezien het probleem veroorzaakt wordt door een verschillende werking in de gewone kassa en de touch-kassa zal men in de toekomst in de touch lay-out editor (BlueScreenBuilder) verplicht zijn om ook 5 knoppen te definiëren net zoals in het gewone kassa-scherm. Verder zal het (voorlopig) niet meer mogelijk zijn om deze knoppen zelf een naam te geven. De naam van de knoppen van de onderliggende kassa zullen worden overgenomen door het systeem. Hierbij rekening houdend met het lettertype etc. in de gemaakte lay-out van 88

83 8 BlueMobile functionaliteiten 8.1 Inleiding Uitleg Samen met de installatie-set voor BlueRetail versie 3.72 zal ook de installatie-set voor BlueMobile versie 2.32 uitgeleverd worden. Voor BlueMobile versie 2.32 kan de installatie handleiding van versie 2.31 gebruikt worden. De wijzigingen tussen versie 2.31 en versie 2.32 worden hieronder beschreven. 8.2 Technisch Uitleg Technisch: In de map van de exe staat alleen nog MOBILE.INI met verwijzingen naar het pad van de data en het pad van de bewaarbonnen. In de data-map ( exe -map\data) staat nu PARAM.INI met de nodige instellingen. Voor beide INI-bestanden geldt dat bij de eerste opstarten van een nieuwe versie op een reeds bestaande mobile alle nodige aanpassingen door de software worden uitgevoerd (verplaatsen en herbenoemen van bestanden en verplaatsen van instellingen van het ene naar het andere bestand). 8.3 Functioneel Uitleg Hieronder volgt een uitleg van de functionele wijzigingen in de mobile die samen met BlueRetail 3.72 uitgeleverd zal gaan worden Scrollen Menupunt Wijzigingen Artikelen Bij het scrollen (vorige en volgende) wordt de kleur van de invoervelden cyaan (minimum en maximum voorraad in de module Min/max en aantal bij alle andere modules). Deze functionaliteit bestond reeds, maar indien men nu klikt op bewaren of annuleren wordt de oorspronkelijke kleur teruggezet, dit was vroeger niet zo van 88

84 8.3.2 Magazijnlocatie Menupunt Wijzigingen Artikelen In het artikelenbestand van de mobile werd de magazijnlokatie toegevoegd (MAG_LOK). Hiervoor werden wijzigingen aangebracht in: BlueRetail exportmodule), BlueMobileSync, BlueMobile en BlueScreenbuilder. In BlueScreenbuilder kan men aangeven op welke layout eventueel de magazijnlokatie moet worden getoond. Hiervoor werd het gedrag uitgebreid met Mag. lokatie (label) en Mag. locatie. In BlueMobile wordt de magazijnlokatie dan op de gewenste plaats getoond. Ook in de standaard layouts werd de magazijnlokatie opgenomen op het tweede tabblad (BLUEMOBILE2.DGR) van 88

85 8.3.3 Reeds gescand aantal tonen Menupunt Wijzigingen Artikelen Indien bij inventariseren of inkooporders de optie optellen aan staat wordt na het scannen van artikelen steeds als aantal 1 voorgesteld. Vanaf deze versie kan ook het reeds gescande aantal getoond worden. In BlueScreenbuilder kan men aangeven op welke layout eventueel het gescande aantal moet worden getoond. Hiervoor werd het gedrag uitgebreid met Vorig aantal (label) en Vorig aantal. In BlueMobile wordt het vorige aantal dan op de gewenste plaats getoond. Ook in de standaard lay-outs werd het vorige aantal opgenomen op het eerste tabblad (BLUEMOBILE1.DGR) van 88

Release Notes BlueRetail versie 3.82.9

Release Notes BlueRetail versie 3.82.9 Release Notes BlueRetail versie 3.82.9 Product Management Versie 0.2 Venlo, januari 2015 Bestand: BR v3.82.9 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 06/01/15 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.3

Release Notes BlueRetail versie 3.90.3 Release Notes BlueRetail versie 3.90.3 Product Management Versie 0.1 Venlo, Mei 2015 Bestand: BR v3.90.3 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 08/05/15 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.3.1

Release Notes BlueRetail versie 4.3.1 Release Notes BlueRetail versie 4.3.1 Product Management Versie 0.1 Venlo, Mei 2016 Bestand: BR v4.3.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 08/06/16 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.6.1

Release Notes BlueRetail versie 4.6.1 Release Notes BlueRetail versie 4.6.1 Product Management Versie 0.1 Venlo, Oktober 2017 Bestand: BR v4.6.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 04/10/17 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.82.7

Release Notes BlueRetail versie 3.82.7 Release Notes BlueRetail versie 3.82.7 Product Management Versie 0.2 Venlo, november 2014 Bestand: BR v3.82.7 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 31/10/14 V0.1

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.3.3

Release Notes BlueRetail versie 4.3.3 Release Notes BlueRetail versie 4.3.3 Product Management Versie 0.1 Venlo, Oktober 2016 Bestand: BR v4.3.3 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 11/10/16 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.82.8

Release Notes BlueRetail versie 3.82.8 Release Notes BlueRetail versie 3.82.8 Product Management Versie 0.2 Venlo, december 2014 Bestand: BR v3.82.8 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 02/12/14 V0.1

Nadere informatie

HANDLEIDING WINPOS KASSA

HANDLEIDING WINPOS KASSA HANDLEIDING WINPOS KASSA DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 13-08-2007 First draft Joshua Willems Marc Hermans 29-08-2007 Final version Freek Sengers Marc Hermans INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 De kassa opstarten

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.4.1

Release Notes BlueRetail versie 4.4.1 Release Notes BlueRetail versie 4.4.1 Product Management Versie 0.1 Venlo, November 2016 Bestand: BR v4.4.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 09/11/16 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 4.5.1

Release Notes BlueRetail versie 4.5.1 Release Notes BlueRetail versie 4.5.1 Product Management Versie 0.1 Venlo, Junil 2017 Bestand: BR v4.5.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 14/06/17 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1200 Op rekening en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 1624 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen

HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen HANDLEIDING Q1470 Afhalen & Bezorgen Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa...4 Kassa layout knoppen toevoegingen...4 Order aanmaken...5 Order afrekenen...6 Order aanpassen...7 Producten toevoegen...7

Nadere informatie

Releasenotes OctoPOS 76

Releasenotes OctoPOS 76 Releasenotes OctoPOS 76 Inleiding In OctoPOS 76 zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast is functionaliteit toegevoegd. De aanpassingen en de benodigde instellingen zijn in dit document

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.1

Release Notes BlueRetail versie 3.90.1 Release Notes BlueRetail versie 3.90.1 Product Management Versie 0.2 Venlo, maart 2015 Bestand: BR v3.90.1 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 02/03/15 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie 1.1 Benodigdheden voor installatie blz. 3 1.2 Installatie ReceptAssistent blz. 3 1.3 Installatie USB sleutel driver blz.

Inhoudsopgave. Installatie 1.1 Benodigdheden voor installatie blz. 3 1.2 Installatie ReceptAssistent blz. 3 1.3 Installatie USB sleutel driver blz. Handleiding Inhoudsopgave H1 Installatie 1.1 Benodigdheden voor installatie blz. 3 1.2 Installatie ReceptAssistent blz. 3 1.3 Installatie USB sleutel driver blz. 5 H2 Aanmaken van locaties in ReceptAssistent

Nadere informatie

Release Notes versie 3.42 GD Product Management

Release Notes versie 3.42 GD Product Management Release Notes versie 3.42 GD Product Management Versie 2.00 GD Venlo, december 2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 TECHNISCHE ISSUES... 4 2.1 Requirements... 4 2.2 Update instructie... 7 2.3 Instructies

Nadere informatie

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten Handleiding ZeelandPas voor acceptanten VERSIE 0.2 DATUM 1 februari 2017 1 ZeelandPas Algemeen Met de ZeelandPas bieden we gasten extra vakantiebeleving door middel van voordeel en vervoer. Een ZeelandPas

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING

QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING Versie 0.1 Inhoud Kassa opstarten... 2 Aanmelden medewerker... 2 Betekenis knoppen kassascherm... 4 Aanslaan & Afrekenen... 6 Betaalwijze Pin (gekoppelde pin)... 6 Betaalwijze

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Hunter CRM. POS Documentatie

Hunter CRM. POS Documentatie Hunter CRM POS Documentatie Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen corrigeren (p. 09) 5. Betalingen (p. 10) 6. Nota afhandeling

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER)

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) Versie 0.1 Algemene instellingen Klantenkaart > Spaarpunten: Geactiveerd: Hiermee wordt de spaarpunten optie volledig in- of uitgeschakeld.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Klanten in kassa...4 Kies Klant knop...4 Aanmelden klant...4 Klantenbeheer overzicht in kassa...5 Klant saldo...6 Klantenbeheer

Nadere informatie

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER)

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) Algemene instellingen Klantenkaart > Spaarpunten: Geactiveerd: Hiermee wordt de spaarpunten optie volledig in- of uitgeschakeld. Standaard

Nadere informatie

BALIEVERKOPEN HET STARTEN VAN EEN KASSAVERKOOP

BALIEVERKOPEN HET STARTEN VAN EEN KASSAVERKOOP BALIEVERKOPEN Het starten van de balie onder Windows kan doormiddel van het aanklikken van het ICOON BALIE. Vervolgens verschijnt onderstaand venster. Als er voor verkoper nul wordt gekozen, dan zal er

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

Releasenotes OctoPOS 79

Releasenotes OctoPOS 79 Releasenotes OctoPOS 79 Inleiding In OctoPOS 79 zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd en onvolkomenheden gecorrigeerd. Daarnaast is functionaliteit toegevoegd. De aanpassingen en de benodigde instellingen

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding Inventarisatie met Softwear

Handleiding Inventarisatie met Softwear Handleiding Inventarisatie met Softwear In verband met de verwerking van voorraden en mutaties in SAP is er het eea gewijzigd qua inventarisatie. Meest belangrijke wijziging is dat de voorraad NIET meer

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Handleiding Wilmar Retail Werken met kasverschil

Handleiding Wilmar Retail Werken met kasverschil Handleiding Wilmar Retail Werken met kasverschil Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Beginnen met het bijhouden van kasverschil... 4 Voorbeeld winkel... 4 Kassanamen aanmaken... 5 Kasverschil

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.71

Release Notes BlueRetail versie 3.71 Release Notes BlueRetail versie 3.71 Product Management Versie 003 Venlo, februari 2012 Bestand: 120227 Releasenotes 3 71 v03.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Inventarisatie MPLUS TouchScreen Kassa

Inventarisatie MPLUS TouchScreen Kassa Inventarisatie MPLUS TouchScreen Kassa M.Bruin D. 13-12-2010 Inleiding Een inventarisatie dient om de werkelijk aanwezige voorraad te vergelijken met de administratieve voorraad en geconstateerde verschillen

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Pag.: 1 Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten Handleiding ZeelandPas voor acceptanten VERSIE 0.1 DATUM 12 februari 2016 1 ZeelandPas Algemeen Met de ZeelandPas bieden we gasten extra vakantiebeleving door voordeel en vervoer. Een ZeelandPas (persoonspas

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Handleiding Online Kassa. Maart 2010

Handleiding Online Kassa. Maart 2010 Handleiding Online Kassa Maart 2010 2 Inhoudsopgave handleiding Online Kassa Verkopen Pagina 5 Dagstaat Pagina 7 Periodestaat Pagina 8 Omzet per Periode Pagina 9 Artikelen Pagina 10 Relaties Pagina 11

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Sioges Voorraadbeheer

Sioges Voorraadbeheer Programmeren artikelen: Sioges Voorraadbeheer Druk op PRG Artikelen & Tarieven Artikelen In het scherm verschijnen de Hoofdgroepen en gekoppelde Artikelen: Druk aan de linkerkant van het scherm op de juiste

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

Releasenotes OctoPOS versie 74

Releasenotes OctoPOS versie 74 In zijn verschillende verbeteringen aangebracht en extra functionaliteit toegevoegd. Handleiding Vanaf OctoPOS 74 is de gebruikershandleiding beschikbaar via internet en kan worden gekoppeld aan een van

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

QLINE BASIS HANDLEIDING

QLINE BASIS HANDLEIDING QLINE BASIS HANDLEIDING Versie 1.1 Inhoud Kassa opstarten...3 Aanmelden medewerker...3 Betekenis knoppen kassascherm...5 Aanslaan & Afrekenen...7 Betaalwijze Pin (gekoppelde pin)...7 Betaalwijze Contant...9

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 2 Configuratie...4 2.1Klantenkaart instellingen...4 2.1.1Waardes...4

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

WinPOS Update versie 2.7

WinPOS Update versie 2.7 WinPOS Update versie 2.7 DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 2-9-2009 1.0 D. Dirven / M. Hermans M. Hermans Inleiding...3 Algemene aanpassingen...4 Nieuwe splash afbeelding... 4 Aangepaste taakbalk omschrijvingen...

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Binnen untill ordering software kunt u werken met vast klanten. Hier in zijn er 3 verschillenden manieren, die in deze handleiding

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1500 Voorraad Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module uitleg... 3 1.1Doel...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

VinGa handleiding. Inhoudsopgave. 1 Inleiding. Vinga 1.1 www.vingerafdrukherkenning.nl Pagina 1 van 7

VinGa handleiding. Inhoudsopgave. 1 Inleiding. Vinga 1.1 www.vingerafdrukherkenning.nl Pagina 1 van 7 VinGa handleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Mogelijkheden van VInGa... 2 2.1 Bij binnenkomst van gasten... 2 2.2 2.3 Na afloop van de avond... 2 De ledenlijst... 2 2.4 De ledenpas (niet in VinGa

Nadere informatie

Versie GD Venlo, 11 januari 2011. Release Notes BlueRetail versie 3.51 GD Product Management

Versie GD Venlo, 11 januari 2011. Release Notes BlueRetail versie 3.51 GD Product Management Versie GD Venlo, 11 januari 2011 Release Notes BlueRetail versie 3.51 GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 2 TECHNISCHE ISSUES... 7 2.1 Requirements... 7 2.2 Update instructie... 9 2.3

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Multishop. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Multishop. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Multishop Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. App installeren 5 3. Webshops koppelen 6 4. Producten importeren

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Handleiding Great Front-office

Handleiding Great Front-office Handleiding Great Front-office VE Copyright: L-Kwadraat / Greatpos Disclaimer: deze handleiding is met zorg samengesteld. Beschreven procedures en functies kunnen ter verduidelijking, aangevuld zijn met

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie