Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter."

Transcriptie

1 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag e.o., Eindhoven, Flevoland, Friesland, Groningen, Haarlemmermeer, Hart van Brabant, Helmond Peelland, s-hertogenbosch, Leiden e.o., Maastricht e.o., Midden-Limburg, Rijk van Nijmegen c.a., Rijnmond, Twente, Top van Holland, Utrecht e.o., Venlo e.o., Westelijke Mijnstreek, Zoetermeer e.o. 1. Opening Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. De Technisch Voorzitter: - opent de vergadering om 18:36; - benoemt dhr. R.S.K. (Simon) Tol tot Rapporteur der Vergadering; - Benoemt het stembureau, bestaande uit dhr. B.D. (Bradley) van der Hoeven, dhr. P.J. (Peter- Jan) Friesen en dhr. M. (Mark) Rook. 2. Mededelingen De Algemeen Secretaris meldt dat: - Er niet gerookt mag worden; - Telefoons op stil dienen te worden gezet; - De bar de hele avond open blijft; - Leden worden verzocht buiten de zaal te kletsen; - Leden worden verzocht te spreken via de microfoon; - Aanwezigen de aanwezigenlijst kunnen tekenen tijdens de schorsing; - Er een aantal stemopeisingen zijn binnengekomen, namelijk: Ingrid Jansen aan Geert Jansen Jeroen Diepemaat aan Geert Jansen Sabine Koebrugge aan Geert Jansen Sebastiaan van Niele Geert Jansen - De volgend personen zich hebben afgemeld: Sabine Koebrugge, Ingrid Jansen, Timo Roeleveld, Marleen Portijnen 3. Ingekomen en uitgegane stukken Ingekomen stukken

2 - Voorstel van de toetsingscommissie, alsmede een schriftelijke reactie van Allard Altena en Jelmer Hiemstra - Een wijzigingsvoorstel voor het Financieel Reglement - Het kasverslag Uitgegane stukken - Voorlopige en definitieve agenda met bijbehorende stukken De Algemeen Secretaris stelt voor om ingekomen stukken te behandelen bij de desbetreffende agendapunten, aldus besloten. 4. Vaststellen agenda De Algemeen Secretaris - stelt dat agendapunt twaalf een voorstel van de toetsingscommissie is en dat deze een drietal voorstellen bevat, waarbij één voorstel een wijziging van het Huishoudelijk Reglement beoogt. - Stelt voor agendapunten 21 en 22 af te voeren van de agenda en onder te brengen bij punt 16. Eerste sprekersronde: Dhr. S. (Sebastiaan) Van Niele (Amsterdam e.o.): - stelt dat agendapunt een wijziging van het Huishoudelijk Reglement is en dat dit tijdig had moet worden aangekondigd. - Merkt op dat het niet tijdig informeren van een wijziging in het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot een mogelijk ongeldig besluit. Dhr. M. (Marijn) De Pagter (Utrecht e.o.): Geeft aan dat hij een portret van de Koningin mist bij de Ledenvergadering. De Technisch Voorzitter informeert dat - Dhr. de Pagter nu een ordevoorstel kan indienen, om zijn motie direct te behandelen of zijn motie kan behandelen bij agendapunt 24c. - Er een ¾ meerderheid nodig is om de agenda te wijzigen Dhr. De Pagter (Utrecht e.o.): Motie: Staatsportret in richting van leden Eerste sprekersronde ordevoorstel De Pagter Dhr. G.J.C. (Geert) Jansen (Baronie van Breda) stelt dat dit geen wijziging van de agenda is, dit dus geen ordevoorstel is en dat 2/3 van de leden hiervoor moeten zijn.

3 De Technisch Voorzitter stelt dat dit wel degelijk een ordevoorstel is, gezien artikel 10.6 van het Reglement van Orde. De Algemeen Secretaris deelt de stemmen uit aan de aanwezige afdelingen. De Technisch Voorzitter stelt dat er een ¾ meerderheid nodig is voor directe behandeling en peilt door middel van handopsteking. Het stembureau wordt naar voren gevraagd - Uitgebracht: Voor: Tegen: Onthouden: 540 De Technisch Voorzitter informeert dat - Er 1504 stemmen voor nodig waren - Het ordevoorstel is verworpen - De motie niet direct wordt behandeld, maar bij punt 24c. Eerste sprekersronde (vervolg) Mw. M. (Marijke) Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) - Meldt dat zij niet kan instemmen met een agendawijziging - Stelt dat de statuten gevolgd dienen te worden en dit dus twee weken van te voren aangekondigd had moeten worden. - Stelt dat zij agendapunt 22 apart wil behandelen. De Technisch Voorzitter - Informeert dat het Hoofdbestuur haar voorstel met betrekking tot agendapunt 22 intrekt. - Informeert dat bij agendapunt 21 het tweede gedeelte alleen behandeld zal worden en niet in stemming gebracht zal worden - Constateert dat er steun is voor het voorstel van het Hoofdbestuur om agendapunt 21 te behandelen bij agendapunt Informeert dat het Hoofdbestuur voorstelt om dhr T. (Thomas) van Kuilenberg als lid van de Commissie van Beroep te benoemen in plaats van dhr. T.W. (Thomas) de Jonge. 5. Vaststelling notulen VAV d.d. 30 november, 3 en 4 december 2011 De Algemeen Secretaris stelt dat er een aantal schriftelijke wijzigingen zijn binnengekomen van taalkundige aard en stelt voor deze wijzigingen over te nemen: - Celine Wilton heeft twee pagina s met wijzigingen doorgegeven - Op pagina twee van de notulen moet T.H.D. veranderd worden in T.H.B. Damen - Op pagina zestien van de notulen de voorletters van Yannick Burggraaf J.A.J. zijn

4 - Op pagina 27 van de notulen Alexander Kneepkens niet lid is van Venlo e.o., maar van Utrecht e.o. Eerste sprekersronde: Dhr. Jansen (Hart van Brabant) informeert dat L.A.W. Jansen geen lid is van afdeling Leiden, geen vraagt heeft gesteld en stelt voor deze vraag en het antwoord uit de notulen te schrappen. Dhr. C. (Christiaan) Kwint (Rijk van Nijmegen c.a.) informeert dat op pagina 23, de heer Kwint niet heeft geïnformeerd naar groepsseks binnen de JOVD, maar dat hij heeft gevraagd aan de Landelijk Voorzitter of hij zijn bestuursleden in bedwang kon houden qua ambities. De Technisch Voorzitter constateert dat voorgenoemde wijzigingen worden ondersteunt en stelt de notulen vast onder dankzegging van de Rapporteur der Vergadering en de Algemeen Secretaris. 6. Vaststelling verslagen landelijke projecten Evaluatie introweekend II 2011 Eerste sprekersronde: Dhr. M.F.A. (Marco) Nijweide (Maastricht e.o.) stelt dat: - In het verslag staat dat de locatie goed was, maar dat hij het daar niet mee eens is - Het speeddaten in een ruimte met slechte akoestiek plaatsvond en dat het daardoor niet van de grond kwam. - Hij nog verdere vragen heeft, maar vraagt zich af of het zin heeft om deze nu te stellen. De Technisch Voorzitter informeert dat de heer Nijweide dit met een belletje of mailtje dient te doen of anders nu een wijzigingsvoorstel dient in te dienen, waarbij een reactie van het Hoofdbestuur zal worden betrokken. Dhr. Nijweide (Maastricht e.o.) besluit zijn punten over de mail te sturen. De Technisch Voorzitter constateert dat het verslag van het introweekend 2011 is aangenomen. Najaarscongres 2011: Dhr. Kwint (Rijk van Nijmegen c.a.) vraagt zich af: - waarom het niet in het evaluatieverslag staat dat de oorspronkelijke begroting is kwijtgeraakt - Of de Ledenvergadering verkeerd is ingelicht door een verkeerde begroting in het verslag - Hoe de originele begroting is kwijtgeraakt, of de begroting wordt gedeeld met de Projectgroep en of de Landelijk Penningmeester geen kopie heeft. - Wat de standaard procedure voor archivering is De Technisch Voorzitter informeert dat alleen de vraag of de begroting klopt zal worden behandeld en de rest bij de kascommissie.

5 Dhr. S. (Sebastiaan) Paling (Rijnmond): - Stelt dat de aantallen van de inschrijvingen niet terug te vinden zijn in het evaluatieverslag waaronder de volledige arrangementen, het aantal deelnemers, een vergelijking met vorige congressen en een verwachting van het aantal inschrijvingen. - Vraagt zich af wat de overweging was om het feest op een andere locatie te houden dan in het hotel zelf. Mw. C. (Celine) Wilton (Utrecht e.o.): - Informeert dat er op pagina 58 en 59 van het verslag door de Landelijk Voorzitter is toegezegd dat de kosten van de schade op het congres zou worden aangeleverd. - Stelt dat niet te vinden is in het evaluatieverslag wat door leden zelf en wat door de vereniging is betaald - Verzoekt de evaluatieverslagen voortaan niet meer in de ik-vorm te maken. Dhr. S. (Sjoerd) Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.): - Stelt dat de bijdrage vanuit Landelijk voor het PG-uitje in strijd is met het Financieel Reglement. - Informeert dat het begrotingswijzigingsvoorstel van 2500 euro meer niet is aangenomen bij de vorige vergadering - Stelt dat er wel 5400 euro over de begroting is gegaan - Vraagt zich af hoe deze overschrijding te verantwoorden is. De Landelijk Vicevoorzitter Organisatie informeert dat: - Hij deze evaluatie van de heer van den Oever heeft gekregen en gaat ervan uit dat die begroting klopt - Hij de aantallen van inschrijvingen en dergelijke alsnog in het evaluatieverslag zal vermelden - Er simpelweg niet de gelegenheid was om het feest in het hotel te houden - De totale schade 1000 euro bedroeg en dat afdelingsvoorzitters hierover een mail hebben ontvangen - Dit niet de eerste keer is dat er een bijdrage aan het PG-uitje is geleverd. - Het Hoofdbestuur de vergoeding nodig acht om teamvorming en groepsbinding te bevorderen. - Informeert dat dit aankomend jaar niet zal worden gedaan. - HB acht het nodig voor bijdrage om, teamvorming, groepsbinding te bevorderen. Gebeurt dit jaar niet meer. - De 5400 bestaat uit 1000 euro aan schade en 4400 euro aan het extra toelaten van 4400 euro. - De ik-vorm niet meer zal voorkomen in de evaluatieverslagen - De aanpassingen bij komend congres al van toepassing zijn. De Landelijk Penningmeester informeert dat: - De Kascommissie de vergoeding niet vindt kunnen

6 - Er getracht is het geld terug te halen bij de Projectgroep na overleg met mevrouw Koenen en de heer van den Oever - Het Hoofdbestuur hier niet actief achteraan gaat, omdat zij dit een zaak van de Projectgroep acht of zij dit wel of niet terugbetalen. Tweede sprekersronde: Mw. Wilton (Utrecht e.o.) vraagt zich af wat door de leden zelf is betaald en wat door de vereniging van de 1000 euro. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.): - Stelt dat de bijdrage in strijd is met het Financieel Reglement. - Vraagt zich af waarom de Landelijk Penningmeester niet strenger erop toeziet om het geld terug te krijgen. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.): - Stelt dat de vergadering zich duidelijk heeft uitgesproken voor het blijven binnen de begroting - Informeert dat aan de heer van den Oever geen decharge zal worden verleend voordat er inlichtingen zijn gegeven. Dhr. M.W.M. (Martijn) Jonk (Den Haag e.o.): - Stelt dat de bijdrage niet in strijd is met het Financieel Reglement - Stelt dat het Hoofdbestuur destijds heeft besloten om zoveel mogelijk mensen toe te laten tot het congres, ook al zou dat leiden tot een overschrijding in de begroting. De Landelijk Penningmeester informeert dat: - De kascommissie heeft gesteld dat zij ontevreden waren met uitkering voor het PG-uitje - Er nergens staat dat het uitkeren van het bedrag niet mag - Er is gevraagd aan de Projectgroep om het geld terug te storten - Het Hoofdbestuur hier geen verdere stappen in heeft ondernemen, omdat zij dit een zaak voor de Projectgroep achten. De Landelijk Vicevoorzitter Organisatie: - Informeert dat de 1000 euro bestaat uit o.a. extra schoonmaakkosten - Zegt toe dat hij een toelichting van de kostenpost deze week nog naar de afdelingen stuurt - Informeert dat schade afzonderlijk is afgehandeld en zover aanwijsbaar één op één betaald. De Technisch Voorzitter constateert dat het verslag is vastgesteld. 7. Vaststelling secretarieel jaarverslag 2011 Eerste sprekersronde Dhr. Paling (Rijnmond):

7 - Stelt dat hij op pagina 42 links bij verenigingsorganen kopje leden een aantal dingen mist, waaronder het ledenaantal per 1 januari en 31 december, de opzeggingen, uitschrijvingen, het bereiken van de maximale leeftijd, royeringen, nieuwe leden, het aantal leden per afdeling - Vraagt de Algemeen Secretaris of zij alsnog een overzicht met deze gegevens wil sturen naar de afdelingen. De Algemeen Secretaris zegt toe van bovenstaande gegevens een overzicht te mailen naar de afdelingssecretarissen. Dhr. Nijweide (Maastricht e.o.) - Vraagt zich af bij punt 2.5 Organen van Beroep en arbitrage of het wenselijk is dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep uit dezelfde mensen bestaan. De Technisch Voorzitter informeert dat beide Kamers zijn opgeheven, maar dat het voorheen de regel was dat een lid van de ene kamer ook in de andere kamer deelnam. Mw. Wilton (Utrecht e.o.): - Vraagt zich af waarom bij 2.6 de eerste commissies met leden en de laatste vier zonder leden zijn vermeld. De Algemeen Secretaris geeft aan dat zij niet heeft doorgekregen wie er in deze commissies zaten en het daarom niet is vermeld. Dhr. S. (sander) Troost (Friesland) stelt dat er bij het kopje Internationaal een drietal reizen en viertal plaatsnamen zijn opgenomen en vraagt zich af of er een drietal of viertal reizen zijn georganiseerd. De Algemeen Secretaris informeert dat het hier om een viertal reizen gaat. Dhr. J.B. (Jeroen) Diepemaat (Twente) geeft aan dat het Brusselproject waarschijnlijk niet als internationale reis wordt beschouwd. De Technisch Voorzitter stelt voor een viertal reizen in het verslag te laten opnemen. Mw. Wilton (Utrecht e.o.): - Vraagt zich af waarom bij het Voorjaarscongres wel en het Najaarscongres geen aantal deelnemers wordt aangegeven - Vraagt zich af waarom er onder het kopje Night of freedom de projectgroep van het Najaarscongres wordt vermeld. Dhr. Troost (Friesland) vraagt zich af waarom er twee keer sprake is van een najaarscongres. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) informeert de Night of Freedom niet de activiteitennaam is, maar dat deze de liberale jongerendag heet.

8 De Algemeen Secretaris - stemt in met de wijzigingen, namelijk: - Bij het kopje Voorjaarscongres, De projectgroep van het voorjaarscongres zag er als volgt uit: te plaatsen - Bij het kopje Night of freedom, De projectgroep van de Night of Freedom zag er als volgt uit: - Night of freedom te veranderen in liberale jongerendag - Informeert dat zij de deelnemersaantallen van het Najaarscongres niet heeft ontvangen. De Technisch Voorzitter stelt voor om de Vice-Voorzitter en de Algemeen Secretaris het mandaat te geven om te zorgen dat de ontbrekende cijfers alsnog in het verslag komen en constateert dat hiertegen geen bezwaar is. Dhr. R. (Rick) Nederend (Utrecht e.o.) heeft de heer Förster tijdens het najaarscongres gevraagd naar een lijstje met promotiematerialen en gadgets. De Technisch Voorzitter stelt dat dit in het Financieel Jaarverslag zal staan. Mw. Wilton (Utrecht e.o.) - Stelt dat de heer Förster heeft toegezegd de gadgets in kaart te brengen. - Vraagt zich af waarom de evaluatie van het Augustus Offensief, die door de heer van den Broek zou worden gemaakt, niet aanwezig is. De Algemeen Secretaris geeft aan dat de heer Van den Broek niet op tijd heeft gereageerd om dit in het verslag op te nemen, maar zal samen met hem alsnog een evaluatieverslag construeren. De Technisch Voorzitter: - Constateert dat de evaluatie van het Augustus Offensief bij de volgende ledenvergadering beschikbaar zal zijn - Stelt het verslag vast onder dankzegging van de Algemeen Secretaris. 8. Vaststelling jaarverslag Driemaster 2011 Eerste sprekersronde Dhr. Kwint (Rijk van Nijmegen c.a.): - Vraagt zich af wat de Hoofdredacteur bedoelt met de lijn van Willems. - Vraagt zich af waarom de Driemaster van vorig jaar nog niet online staat - Verzoekt de Hoofdredacteur bij de volgende editie zijn stuk opnieuw te lezen om taalfouten eruit te halen. Dhr. T. (Tom) Leijte (Utrecht e.o.): - Vindt het jammer dat de Hoofdredacteur weinig aandacht heeft besteedt aan spel- en taalfouten. - Stelt voor om onder het kopje Inhoud bij de derde alinea, de tweede zin te schrappen.

9 - Stelt voor om onder het kopje Driemaster online, de eerste zin te schrappen. De Hoofdredacteur: - Stelt dat de lijn van Willems verwijst naar de kortere en meer leesbare artikelen die de heer Willems na de zomer heeft geproduceerd - Informeert dat hij een eindredacteur heeft voor zijn spel- en taalfouten, maar zal ze nog eens extra nalezen - Informeert dat de twitteraccount door een internetredactie wordt beheerd - Neemt de wijzigingsvoorstellen van de heer Leijte niet over. Tweede sprekersronde Dhr. Jansen (Baronie van Breda) stelt voor om onder het kopje Inhoud van de derde alinea de laatste zin te schrappen. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) stelt dat ze de realisatie ten opzichte van de begroting Driemaster 2011 mist in het verslag. De Hoofdredacteur: - Neemt het voorstel van de heer Jansen over - Informeert dat hij de lijn van het Financieel Jaarverslag van vorig jaar heeft overgenomen en aangepast naar dit jaar. De Technisch Voorzitter constateert dat mevrouw Neutgens voorstelt om 12.1 op pagina 58 rechts van het Financieel Jaarverslag op te nemen in dit verslag. De Hoofdredacteur stemt in met het invoegen van deze gegevens in het jaarverslag van de Driemaster. De Technisch Voorzitter - Vraagt het stembureau naar voren - Informeert dat het eerste wijzigingsvoorstel gaat om de eerste zin onder het kopje Driemaster online te schrappen - Informeert dat het tweede wijzigingsvoorstel gaat om de tweede zin van de derde alinea onder het kopje Inhoud te schrappen - Concludeert dat beide wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen - Stelt het gewijzigde verslag vast. 9. Vaststelling verslag Kascommissie 2011 De Kascommissie: - Stelt dat er tijdens de kascontrole wel een kasboek was, ondanks wat er in het verslag staat - Stelt voor om de eerste zin onder het kopje Kas te schrappen. Eerste sprekersronde Dhr. Van Niele (Amsterdam e.o.):

10 - Vraagt zich af wat het achterliggende idee van het kasverslag is - Vraagt zich af waar de kascommissie het mandaat vandaan haalt om restricties op te leggen aan het Hoofdbestuur - Vraagt zich waarom de kascommissie Hoofdbestuursleden demotiveert om te declareren Mw. Wilton (Utrecht e.o.) vraagt zich af welke Hoofdbestuursleden na 2008 nog schulden hebben na hun termijn en hoeveel dit per Hoofdbestuurder is. Dhr. R (Remco) Boogaard (Haarlemmermeer) - Vraagt zich af waarom er pas na een verklaring van de accountant kan worden begonnen met de boekhouding - Vraagt een toelichting om het feit dat door problemen met de boekhouding het overzicht van debiteuren en crediteuren beperkt is - Vraagt zich af waar de scheiding ligt tussen de kascommissie en de accountant. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.): - Constateert dat de kascommissie ermee kan instemmen dat de post Hoofdbestuur is overschreden - Vraagt zich af waarom hier niets over te vinden is in het tussentijdse kasverslag - Vraagt zich af waarom er tijdens de VAV geen begrotingswijziging is gedaan door het Hoofdbestuur. Dhr. D.J. (Dirk-Jan) Van den Berg (Groningen) vraagt zich af welk Hoofdbestuurslid en welke uitgave wordt bedoeld onder het kopje Kas en welke maatregelen hiertegenover staan. De Kascommissie: - Informeert dat kascommissie geen bevoegdheden heeft - Informeert dat de kascommissie een adviserende rol heeft tegenover de Ledenvergadering en het Hoofdbestuur - Heeft geen precieze bedragen beschikbaar hoeveel welke Hoofdbestuursleden nog een schuld hebben - Informeert dat het Financieel Reglement strenger wordt nageleefd - Informeert dat de Landelijk Penningmeester wel had kunnen beginnen met het aanleggen van een boekhouding - Geeft aan dat door het niet gemakkelijk is om erachter te komen hoeveel schulden individuen nog hebben aan de vereniging - Informeert dat de accountant de rechtmatigheid toetst vanuit de wet en dat de kascommissie de rechtmatigheid toets vanuit de statuten en reglementen en kijkt naar doelmatigheid en doeltreffendheid van uitgaven - Geeft aan dat de kascommissie niet heeft ingestemd met de overschrijding van de post 'Hoofdbestuur', maar dit slechts geconstateerd heeft - Informeert dat er geen sancties op overschrijding staan - Verzoekt de Ledenvergadering om met suggesties te komen betreffende het wel of niet mogen declareren als de post Hoofdbestuur overschreden

11 - Informeert dat de privéopname is gedaan met de Secretariaatspas door een oud-algemeen Secretaris voor een treindeclaratie De Landelijk Penningmeester - Informeert dat de kascommissie is ingelicht toen bleek dat de post Hoofdbestuur zou worden overschreden - Informeert dat de kascommissie heeft geadviseerd om te blijven declareren - Informeert dat er wordt getracht om alle Hoofdbestuurders voor het einde van hun termijn hun schulden naar de vereniging terug te laten betalen - Stelt dat door mankementen in de boekhoudsoftware het niet mogelijk is om bankboekingen te koppelen aan het Grootboek - Zegt toe dat de problemen zullen zijn opgelost bij het aantreden van zijn opvolger Tweede Sprekersronde Dhr. Van Niele (Amsterdam e.o.) vraagt zich of het geen restrictie is dat je niets gedeclareerd krijgt totdat schulden zijn afgelost. Motie: Restricties niet door kascommissie, maar door AV. Mw. Wilton (Utrecht e.o.) verbaast zich over het feit dat de Landelijk Penningmeester geen cijfers hierover kan geven, maar wel een begrotingswijzigingsvoorstel kan doen. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) vraagt zich af of de Landelijk Penningmeester ook een beroep heeft gedaan op oud-hoofdbestuursleden om schulden terug te betalen, zo niet hoe de Landelijk Penningmeester dit denkt te gaan doen. Dhr. Van de Hoeven (Rijnmond) vraagt zich af hoelang het duurt voordat de problemen met de schulden van Hoofdbestuursleden zijn opgelost, aangezien zijn voorgangers hier geen succes mee hadden. De Kascommissie - Geeft aan dat de kascommissie een adviserende functie heeft - Geeft aan dat de kascommissie het recht al niet heeft, wat dus de motie overbodig maakt - Informeert dat er nog een onbekend aantal Hoofdbestuurders een schuld hebben aan de vereniging. - Informeert dat er nog zes Hoofdbestuurders zijn met een schuld van ongeveer 45 euro en één Hoofdbestuurder met een schuld van 150 euro. Aantal keer voorgekomen, 2008 De Landelijk Penningmeester - Geeft aan dat de motie overbodig is, aangezien de kascommissie slechts een adviesfunctie heeft. - Informeert dat hij oud-hoofdbestuurders heeft benaderd - Informeert dat de overnachting van het Hoofdbestuurdersdiner los staat van de schuld - Geeft aan het terugbetalen van de schulden van Hoofdbestuursleden alleen via persoonlijke benadering mogelijk is, niet via de juridische weg.

12 Derde sprekersronde Dhr. Van der Hoeven (Rijnmond) vraagt zich af of de Landelijk Penningmeester met royering wil dreigen wanneer oud-hoofdbestuursleden hun schuld niet afbetalen. De Landelijk Penningmeester wil dit niet doen. De Kascommissie wil graag weten van de leden wat acceptabel is om als schuld te hebben en wanneer tot royering kan worden overgegaan. De Technisch Voorzitter stelt voor om de motie van de heer Van Niele te behandelen. Dhr. Diepemaat (Twente) geeft aan dat er in de Statuten en Reglementen al staat dat de kascommissie een adviserende rol en dat er daarom dus ook geen wijziging kan plaatsvinden. Dhr. Van Niele (Amsterdam e.o.) stelt dat er te twisten valt over de bevoegdheid, maar dat de toon duidelijk is. De Kascommissie - Stelt dat de heer Van Niele de toon niet heeft meegekregen, aangezien hij niet bij de kascontrole aanwezig was - Geeft aan dat de kascommissie een aanbeveling heeft gedaan en dat het Hoofdbestuur deze heeft gevolgd. De Technisch Voorzitter - Concludeert dat de motie is verworpen - Bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden en controle - Stelt het gewijzigde kasverslag vast 10. Vaststelling financieel jaarverslag 2011 De Landelijk Penningmeester: - Informeert dat het Financieel Jaarverslag afwijkt van het Secretarieel Jaarverslag bij Het Hoofdbestuur - Stelt voor om de Hoofdbestuurslijst van het Secretarieel Jaarverslag over te nemen De Technisch Voorzitter constateert dat hiertegen geen bezwaar is en informeert tevens dat bij het Financieel Jaarverslag ook netto resultaat als bestemming voor een pand zal worden besproken. Eerste sprekersronde Dhr. Van der Hoeve (Rijnmond) vraagt zich af: - Waarom er slechts 1/6 is gerealiseerd van het begrote bedrag voor donaties.

13 - Hoe dit komt en hoe het Hoofdbestuur dit voortaan wil gaan aanpakken - Waarom er op de resultatenrekening bij punt drie een streepje staat. Dhr. Van de Berg (Groningen) vraagt zich af of de rekening bij 15.4 voor de seminar nog komt. Mw. Wilton (Utrecht e.o.) vraagt zich af: - Waarom de vereniging betaalt voor de verbouwingskosten bij Waar de PKP s zijn die bij punt 13.3 staan - Of de incidentele lasten komend jaar weer zo hoog zijn. Dhr. Paling (Rijnmond) vraagt zich af: - Welke verzekering de vereniging heeft en of hier wel eens beroep op wordt gedaan - Of er wel een alumnibeleid is, gezien de bedragen bij donaties. De Landelijk Penningmeester: - Geeft aan dat dit spijtig is en dat er meer tijd in moet worden gestoken - Informeert dat er simpelweg geen voorzieningen zijn vrijgevallen - Geeft aan dat het factuur niet meer wordt verwacht, ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit het Hoofdbestuur - Geeft aan dat het Hoofdbestuur op sommige momenten het noodzakelijk acht om dingen te betalen, die door de verhuurder niet worden betaald - Informeert dat de PKP s wel gedrukt zijn, maar incompleet zijn en hier wel kosten voor zijn gemaakt - Geeft aan dat er is besloten om debiteuren van voor 2008 af te schrijven, wat de hoge incidentele lasten verklaart - Geeft aan dat dit niet meer voorkomt als de administratie op orde is - Informeert dat de vereniging een rechtsbijstandsverzekering bij DAS en een inboedelverzekering bij Univé heeft - Geeft aan dat het alumni- en donateursbeleid pas in 2012 plaats gaat vinden. De Technisch Voorzitter geeft aan dat de Algemeen Secretaris zegt dat er ook een aansprakelijkheidsverzekering is. Tweede sprekersronde Dhr. Van der Hoeve (Rijnmond) vraagt zich af of de Landelijk Penningmeester een toezegging kan doen dat de punten voortaan uitgebreider worden beschreven zodat er minder vragen hoeven te worden gesteld. Dhr. Nijweide (Maastricht e.o.) vraagt zich af op de verkeerd gedrukte PKP s de schuld is van de vereniging of van de drukker. De Landelijk Penningmeester - Geeft aan dat hij juist de toelichting korter wil maken zodat er vragen kunnen worden gesteld

14 - Verwijst de heer Nijweide door naar oud-hoofdbestuurders Politiek naar de gang van zaken rondom PKP s. De Technisch Voorzitter stelt het Financieel Jaarverslag vast met daarbij tevens het voorstel om het netto resultaat voor een pand te gebruiken. 11. Decharge Hoofdbestuur 2011 Het Hoofdbestuur stelt voor decharge te verlenen over het boekjaar 2011 aan dhr. F van den Broek, mevr. S. Sjouwerman, dhr. T.C. Roeleveld, dhr. W.F.P.M. de Nie, dhr. D. van den Oever, dhr. S. van Niele, dhr. M.W.M. Jonk, dhr. E. Förster, mevr. R. van Houten, dhr. J.G.N. Kuipers, dhr. J.H.J. Vos, dhr. N.G. Derks, dhr. M.B. Buijs, mevr. F. Ockers en dhr. B.P.M. Dirkx. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.) stelt voor om de heer van den Oever geen decharge te verlenen totdat er inlichtingen zijn gegeven. De Technisch Voorzitter vraagt of de heer van Elk de heer van den Oever heeft geïnformeerd over het niet verlenen van decharge. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.): - Geeft aan dat hij dit niet gedaan heeft - Geeft een opsomming van eerder genoemde punten bij agendapunt 6 - Geeft aan dat hij een decharge nu te voorbarig vindt. De Landelijk Vicevoorzitter - Geeft aan dat de heer van den Oever zich jaar in jaar uit heeft ingezet voor de vereniging - Het hem verbaast dat op basis van een kleine tekortkoming de heer van den Oever nu geen decharge wordt verleend - Vraagt zich af waar de heer van Elk het lef vandaan haalt als nieuw lid om de heer van den Oever zo voor het blok te zetten. Eerste sprekersronde Dhr. Van der Hoeve (Rijmond) - Vindt niet dat de Vicevoorzitter zo had mogen spreker - Verzoekt de Vicevoorzitter zijn woorden te herformuleren Dhr. Diepemaat (Twente) - Vraagt zich af of we elk Hoofdbestuurslid persoonlijk aansprakelijk moeten stellen voor het overschrijden van een begroting - Vindt het ingaan tegen de manier hoe wij met elkaar omgaan bij deze vereniging Dhr. Jansen (Baronie van Breda) stelt dat

15 - Overschrijding op een post jaarlijks gebeurt - Stelt dat zelfs met dechargeverlening, nog steeds juridische procedures mogelijk zijn Mw. Wilton (Utrecht e.o.) - Vraagt zich af of dit een uitstel van decharge is of een oneervolle decharge - Stelt dat de heer van den Oever heeft besloten het besluit van de Ledenvergadering naast zich neer te leggen bij de behandeling van de begroting. De Technisch Voorzitter informeert dat decharge in de toekomst alsnog zal moeten worden verleend Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) constateert dat men bij de ledenvergadering een aantal dienstjaren nodig heeft om Hoofdbestuursleden te bevragen en betreurt dit. Dhr. Rook (Groningen) stelt dat decharge verleent moet worden, maar dat de toon van de Vicevoorzitter te ver ging en hij deze woorden moet terugnemen. Dhr. Leijte (Utrecht e.o.) is geschrokken van de woorden van Vicevoorzitter en verzoekt de Vicevoorzitter zijn woorden terug te nemen. De Landelijk Vicevoorzitter - Concludeert dat hij te emotioneel heeft gereageerd - Stelt dat de heer van den Oever zich al jaren hard heeft ingezet voor de vereniging - Biedt zijn excuses aan de heer van Elk aan De Technisch Voorzitter meldt dat het om een persoon gaat en er dus schriftelijk zal worden gestemd. Tweede sprekersronde Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.) wil graag een uitstel van decharge totdat er inlichtingen zijn gegeven en accepteert de excuses van de Vicevoorzitter. Dhr. Diepemaat (Twente) geeft aan dat de heer van den Oever niet meer ter verantwoording kan worden geroepen en dat er sprake is van continuïteit van beleid. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.) stelt dat de heer van den Oever willens en wetens tegen de wil van de vergadering heeft gehandeld. Dhr. Jonk (Den Haag) - Stelt dat het besluit van het Hoofdbestuur om meer mensen toe te laten ook gebaseerd is op een uitspraak van de Ledenvergadering - Vraagt zich af waarom niet bij het hele bestuur geen decharge wordt verleend in plaats van alleen de heer van den Oever. - Stelt voor om de gehele decharge te verplaatsen naar de volgende ledenvergadering De Technisch Voorzitter stelt dat er drie voorstellen voor liggen. 1) Decharge verlenen aan alle personen

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 11 in de raadzaal te Utrecht. 5 Aanwezig: Afwezig: Verslag: de voorzitter, dhr. N.J. Verschuure, de

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie