Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter."

Transcriptie

1 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag e.o., Eindhoven, Flevoland, Friesland, Groningen, Haarlemmermeer, Hart van Brabant, Helmond Peelland, s-hertogenbosch, Leiden e.o., Maastricht e.o., Midden-Limburg, Rijk van Nijmegen c.a., Rijnmond, Twente, Top van Holland, Utrecht e.o., Venlo e.o., Westelijke Mijnstreek, Zoetermeer e.o. 1. Opening Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. De Technisch Voorzitter: - opent de vergadering om 18:36; - benoemt dhr. R.S.K. (Simon) Tol tot Rapporteur der Vergadering; - Benoemt het stembureau, bestaande uit dhr. B.D. (Bradley) van der Hoeven, dhr. P.J. (Peter- Jan) Friesen en dhr. M. (Mark) Rook. 2. Mededelingen De Algemeen Secretaris meldt dat: - Er niet gerookt mag worden; - Telefoons op stil dienen te worden gezet; - De bar de hele avond open blijft; - Leden worden verzocht buiten de zaal te kletsen; - Leden worden verzocht te spreken via de microfoon; - Aanwezigen de aanwezigenlijst kunnen tekenen tijdens de schorsing; - Er een aantal stemopeisingen zijn binnengekomen, namelijk: Ingrid Jansen aan Geert Jansen Jeroen Diepemaat aan Geert Jansen Sabine Koebrugge aan Geert Jansen Sebastiaan van Niele Geert Jansen - De volgend personen zich hebben afgemeld: Sabine Koebrugge, Ingrid Jansen, Timo Roeleveld, Marleen Portijnen 3. Ingekomen en uitgegane stukken Ingekomen stukken

2 - Voorstel van de toetsingscommissie, alsmede een schriftelijke reactie van Allard Altena en Jelmer Hiemstra - Een wijzigingsvoorstel voor het Financieel Reglement - Het kasverslag Uitgegane stukken - Voorlopige en definitieve agenda met bijbehorende stukken De Algemeen Secretaris stelt voor om ingekomen stukken te behandelen bij de desbetreffende agendapunten, aldus besloten. 4. Vaststellen agenda De Algemeen Secretaris - stelt dat agendapunt twaalf een voorstel van de toetsingscommissie is en dat deze een drietal voorstellen bevat, waarbij één voorstel een wijziging van het Huishoudelijk Reglement beoogt. - Stelt voor agendapunten 21 en 22 af te voeren van de agenda en onder te brengen bij punt 16. Eerste sprekersronde: Dhr. S. (Sebastiaan) Van Niele (Amsterdam e.o.): - stelt dat agendapunt een wijziging van het Huishoudelijk Reglement is en dat dit tijdig had moet worden aangekondigd. - Merkt op dat het niet tijdig informeren van een wijziging in het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot een mogelijk ongeldig besluit. Dhr. M. (Marijn) De Pagter (Utrecht e.o.): Geeft aan dat hij een portret van de Koningin mist bij de Ledenvergadering. De Technisch Voorzitter informeert dat - Dhr. de Pagter nu een ordevoorstel kan indienen, om zijn motie direct te behandelen of zijn motie kan behandelen bij agendapunt 24c. - Er een ¾ meerderheid nodig is om de agenda te wijzigen Dhr. De Pagter (Utrecht e.o.): Motie: Staatsportret in richting van leden Eerste sprekersronde ordevoorstel De Pagter Dhr. G.J.C. (Geert) Jansen (Baronie van Breda) stelt dat dit geen wijziging van de agenda is, dit dus geen ordevoorstel is en dat 2/3 van de leden hiervoor moeten zijn.

3 De Technisch Voorzitter stelt dat dit wel degelijk een ordevoorstel is, gezien artikel 10.6 van het Reglement van Orde. De Algemeen Secretaris deelt de stemmen uit aan de aanwezige afdelingen. De Technisch Voorzitter stelt dat er een ¾ meerderheid nodig is voor directe behandeling en peilt door middel van handopsteking. Het stembureau wordt naar voren gevraagd - Uitgebracht: Voor: Tegen: Onthouden: 540 De Technisch Voorzitter informeert dat - Er 1504 stemmen voor nodig waren - Het ordevoorstel is verworpen - De motie niet direct wordt behandeld, maar bij punt 24c. Eerste sprekersronde (vervolg) Mw. M. (Marijke) Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) - Meldt dat zij niet kan instemmen met een agendawijziging - Stelt dat de statuten gevolgd dienen te worden en dit dus twee weken van te voren aangekondigd had moeten worden. - Stelt dat zij agendapunt 22 apart wil behandelen. De Technisch Voorzitter - Informeert dat het Hoofdbestuur haar voorstel met betrekking tot agendapunt 22 intrekt. - Informeert dat bij agendapunt 21 het tweede gedeelte alleen behandeld zal worden en niet in stemming gebracht zal worden - Constateert dat er steun is voor het voorstel van het Hoofdbestuur om agendapunt 21 te behandelen bij agendapunt Informeert dat het Hoofdbestuur voorstelt om dhr T. (Thomas) van Kuilenberg als lid van de Commissie van Beroep te benoemen in plaats van dhr. T.W. (Thomas) de Jonge. 5. Vaststelling notulen VAV d.d. 30 november, 3 en 4 december 2011 De Algemeen Secretaris stelt dat er een aantal schriftelijke wijzigingen zijn binnengekomen van taalkundige aard en stelt voor deze wijzigingen over te nemen: - Celine Wilton heeft twee pagina s met wijzigingen doorgegeven - Op pagina twee van de notulen moet T.H.D. veranderd worden in T.H.B. Damen - Op pagina zestien van de notulen de voorletters van Yannick Burggraaf J.A.J. zijn

4 - Op pagina 27 van de notulen Alexander Kneepkens niet lid is van Venlo e.o., maar van Utrecht e.o. Eerste sprekersronde: Dhr. Jansen (Hart van Brabant) informeert dat L.A.W. Jansen geen lid is van afdeling Leiden, geen vraagt heeft gesteld en stelt voor deze vraag en het antwoord uit de notulen te schrappen. Dhr. C. (Christiaan) Kwint (Rijk van Nijmegen c.a.) informeert dat op pagina 23, de heer Kwint niet heeft geïnformeerd naar groepsseks binnen de JOVD, maar dat hij heeft gevraagd aan de Landelijk Voorzitter of hij zijn bestuursleden in bedwang kon houden qua ambities. De Technisch Voorzitter constateert dat voorgenoemde wijzigingen worden ondersteunt en stelt de notulen vast onder dankzegging van de Rapporteur der Vergadering en de Algemeen Secretaris. 6. Vaststelling verslagen landelijke projecten Evaluatie introweekend II 2011 Eerste sprekersronde: Dhr. M.F.A. (Marco) Nijweide (Maastricht e.o.) stelt dat: - In het verslag staat dat de locatie goed was, maar dat hij het daar niet mee eens is - Het speeddaten in een ruimte met slechte akoestiek plaatsvond en dat het daardoor niet van de grond kwam. - Hij nog verdere vragen heeft, maar vraagt zich af of het zin heeft om deze nu te stellen. De Technisch Voorzitter informeert dat de heer Nijweide dit met een belletje of mailtje dient te doen of anders nu een wijzigingsvoorstel dient in te dienen, waarbij een reactie van het Hoofdbestuur zal worden betrokken. Dhr. Nijweide (Maastricht e.o.) besluit zijn punten over de mail te sturen. De Technisch Voorzitter constateert dat het verslag van het introweekend 2011 is aangenomen. Najaarscongres 2011: Dhr. Kwint (Rijk van Nijmegen c.a.) vraagt zich af: - waarom het niet in het evaluatieverslag staat dat de oorspronkelijke begroting is kwijtgeraakt - Of de Ledenvergadering verkeerd is ingelicht door een verkeerde begroting in het verslag - Hoe de originele begroting is kwijtgeraakt, of de begroting wordt gedeeld met de Projectgroep en of de Landelijk Penningmeester geen kopie heeft. - Wat de standaard procedure voor archivering is De Technisch Voorzitter informeert dat alleen de vraag of de begroting klopt zal worden behandeld en de rest bij de kascommissie.

5 Dhr. S. (Sebastiaan) Paling (Rijnmond): - Stelt dat de aantallen van de inschrijvingen niet terug te vinden zijn in het evaluatieverslag waaronder de volledige arrangementen, het aantal deelnemers, een vergelijking met vorige congressen en een verwachting van het aantal inschrijvingen. - Vraagt zich af wat de overweging was om het feest op een andere locatie te houden dan in het hotel zelf. Mw. C. (Celine) Wilton (Utrecht e.o.): - Informeert dat er op pagina 58 en 59 van het verslag door de Landelijk Voorzitter is toegezegd dat de kosten van de schade op het congres zou worden aangeleverd. - Stelt dat niet te vinden is in het evaluatieverslag wat door leden zelf en wat door de vereniging is betaald - Verzoekt de evaluatieverslagen voortaan niet meer in de ik-vorm te maken. Dhr. S. (Sjoerd) Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.): - Stelt dat de bijdrage vanuit Landelijk voor het PG-uitje in strijd is met het Financieel Reglement. - Informeert dat het begrotingswijzigingsvoorstel van 2500 euro meer niet is aangenomen bij de vorige vergadering - Stelt dat er wel 5400 euro over de begroting is gegaan - Vraagt zich af hoe deze overschrijding te verantwoorden is. De Landelijk Vicevoorzitter Organisatie informeert dat: - Hij deze evaluatie van de heer van den Oever heeft gekregen en gaat ervan uit dat die begroting klopt - Hij de aantallen van inschrijvingen en dergelijke alsnog in het evaluatieverslag zal vermelden - Er simpelweg niet de gelegenheid was om het feest in het hotel te houden - De totale schade 1000 euro bedroeg en dat afdelingsvoorzitters hierover een mail hebben ontvangen - Dit niet de eerste keer is dat er een bijdrage aan het PG-uitje is geleverd. - Het Hoofdbestuur de vergoeding nodig acht om teamvorming en groepsbinding te bevorderen. - Informeert dat dit aankomend jaar niet zal worden gedaan. - HB acht het nodig voor bijdrage om, teamvorming, groepsbinding te bevorderen. Gebeurt dit jaar niet meer. - De 5400 bestaat uit 1000 euro aan schade en 4400 euro aan het extra toelaten van 4400 euro. - De ik-vorm niet meer zal voorkomen in de evaluatieverslagen - De aanpassingen bij komend congres al van toepassing zijn. De Landelijk Penningmeester informeert dat: - De Kascommissie de vergoeding niet vindt kunnen

6 - Er getracht is het geld terug te halen bij de Projectgroep na overleg met mevrouw Koenen en de heer van den Oever - Het Hoofdbestuur hier niet actief achteraan gaat, omdat zij dit een zaak van de Projectgroep acht of zij dit wel of niet terugbetalen. Tweede sprekersronde: Mw. Wilton (Utrecht e.o.) vraagt zich af wat door de leden zelf is betaald en wat door de vereniging van de 1000 euro. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.): - Stelt dat de bijdrage in strijd is met het Financieel Reglement. - Vraagt zich af waarom de Landelijk Penningmeester niet strenger erop toeziet om het geld terug te krijgen. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.): - Stelt dat de vergadering zich duidelijk heeft uitgesproken voor het blijven binnen de begroting - Informeert dat aan de heer van den Oever geen decharge zal worden verleend voordat er inlichtingen zijn gegeven. Dhr. M.W.M. (Martijn) Jonk (Den Haag e.o.): - Stelt dat de bijdrage niet in strijd is met het Financieel Reglement - Stelt dat het Hoofdbestuur destijds heeft besloten om zoveel mogelijk mensen toe te laten tot het congres, ook al zou dat leiden tot een overschrijding in de begroting. De Landelijk Penningmeester informeert dat: - De kascommissie heeft gesteld dat zij ontevreden waren met uitkering voor het PG-uitje - Er nergens staat dat het uitkeren van het bedrag niet mag - Er is gevraagd aan de Projectgroep om het geld terug te storten - Het Hoofdbestuur hier geen verdere stappen in heeft ondernemen, omdat zij dit een zaak voor de Projectgroep achten. De Landelijk Vicevoorzitter Organisatie: - Informeert dat de 1000 euro bestaat uit o.a. extra schoonmaakkosten - Zegt toe dat hij een toelichting van de kostenpost deze week nog naar de afdelingen stuurt - Informeert dat schade afzonderlijk is afgehandeld en zover aanwijsbaar één op één betaald. De Technisch Voorzitter constateert dat het verslag is vastgesteld. 7. Vaststelling secretarieel jaarverslag 2011 Eerste sprekersronde Dhr. Paling (Rijnmond):

7 - Stelt dat hij op pagina 42 links bij verenigingsorganen kopje leden een aantal dingen mist, waaronder het ledenaantal per 1 januari en 31 december, de opzeggingen, uitschrijvingen, het bereiken van de maximale leeftijd, royeringen, nieuwe leden, het aantal leden per afdeling - Vraagt de Algemeen Secretaris of zij alsnog een overzicht met deze gegevens wil sturen naar de afdelingen. De Algemeen Secretaris zegt toe van bovenstaande gegevens een overzicht te mailen naar de afdelingssecretarissen. Dhr. Nijweide (Maastricht e.o.) - Vraagt zich af bij punt 2.5 Organen van Beroep en arbitrage of het wenselijk is dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep uit dezelfde mensen bestaan. De Technisch Voorzitter informeert dat beide Kamers zijn opgeheven, maar dat het voorheen de regel was dat een lid van de ene kamer ook in de andere kamer deelnam. Mw. Wilton (Utrecht e.o.): - Vraagt zich af waarom bij 2.6 de eerste commissies met leden en de laatste vier zonder leden zijn vermeld. De Algemeen Secretaris geeft aan dat zij niet heeft doorgekregen wie er in deze commissies zaten en het daarom niet is vermeld. Dhr. S. (sander) Troost (Friesland) stelt dat er bij het kopje Internationaal een drietal reizen en viertal plaatsnamen zijn opgenomen en vraagt zich af of er een drietal of viertal reizen zijn georganiseerd. De Algemeen Secretaris informeert dat het hier om een viertal reizen gaat. Dhr. J.B. (Jeroen) Diepemaat (Twente) geeft aan dat het Brusselproject waarschijnlijk niet als internationale reis wordt beschouwd. De Technisch Voorzitter stelt voor een viertal reizen in het verslag te laten opnemen. Mw. Wilton (Utrecht e.o.): - Vraagt zich af waarom bij het Voorjaarscongres wel en het Najaarscongres geen aantal deelnemers wordt aangegeven - Vraagt zich af waarom er onder het kopje Night of freedom de projectgroep van het Najaarscongres wordt vermeld. Dhr. Troost (Friesland) vraagt zich af waarom er twee keer sprake is van een najaarscongres. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) informeert de Night of Freedom niet de activiteitennaam is, maar dat deze de liberale jongerendag heet.

8 De Algemeen Secretaris - stemt in met de wijzigingen, namelijk: - Bij het kopje Voorjaarscongres, De projectgroep van het voorjaarscongres zag er als volgt uit: te plaatsen - Bij het kopje Night of freedom, De projectgroep van de Night of Freedom zag er als volgt uit: - Night of freedom te veranderen in liberale jongerendag - Informeert dat zij de deelnemersaantallen van het Najaarscongres niet heeft ontvangen. De Technisch Voorzitter stelt voor om de Vice-Voorzitter en de Algemeen Secretaris het mandaat te geven om te zorgen dat de ontbrekende cijfers alsnog in het verslag komen en constateert dat hiertegen geen bezwaar is. Dhr. R. (Rick) Nederend (Utrecht e.o.) heeft de heer Förster tijdens het najaarscongres gevraagd naar een lijstje met promotiematerialen en gadgets. De Technisch Voorzitter stelt dat dit in het Financieel Jaarverslag zal staan. Mw. Wilton (Utrecht e.o.) - Stelt dat de heer Förster heeft toegezegd de gadgets in kaart te brengen. - Vraagt zich af waarom de evaluatie van het Augustus Offensief, die door de heer van den Broek zou worden gemaakt, niet aanwezig is. De Algemeen Secretaris geeft aan dat de heer Van den Broek niet op tijd heeft gereageerd om dit in het verslag op te nemen, maar zal samen met hem alsnog een evaluatieverslag construeren. De Technisch Voorzitter: - Constateert dat de evaluatie van het Augustus Offensief bij de volgende ledenvergadering beschikbaar zal zijn - Stelt het verslag vast onder dankzegging van de Algemeen Secretaris. 8. Vaststelling jaarverslag Driemaster 2011 Eerste sprekersronde Dhr. Kwint (Rijk van Nijmegen c.a.): - Vraagt zich af wat de Hoofdredacteur bedoelt met de lijn van Willems. - Vraagt zich af waarom de Driemaster van vorig jaar nog niet online staat - Verzoekt de Hoofdredacteur bij de volgende editie zijn stuk opnieuw te lezen om taalfouten eruit te halen. Dhr. T. (Tom) Leijte (Utrecht e.o.): - Vindt het jammer dat de Hoofdredacteur weinig aandacht heeft besteedt aan spel- en taalfouten. - Stelt voor om onder het kopje Inhoud bij de derde alinea, de tweede zin te schrappen.

9 - Stelt voor om onder het kopje Driemaster online, de eerste zin te schrappen. De Hoofdredacteur: - Stelt dat de lijn van Willems verwijst naar de kortere en meer leesbare artikelen die de heer Willems na de zomer heeft geproduceerd - Informeert dat hij een eindredacteur heeft voor zijn spel- en taalfouten, maar zal ze nog eens extra nalezen - Informeert dat de twitteraccount door een internetredactie wordt beheerd - Neemt de wijzigingsvoorstellen van de heer Leijte niet over. Tweede sprekersronde Dhr. Jansen (Baronie van Breda) stelt voor om onder het kopje Inhoud van de derde alinea de laatste zin te schrappen. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) stelt dat ze de realisatie ten opzichte van de begroting Driemaster 2011 mist in het verslag. De Hoofdredacteur: - Neemt het voorstel van de heer Jansen over - Informeert dat hij de lijn van het Financieel Jaarverslag van vorig jaar heeft overgenomen en aangepast naar dit jaar. De Technisch Voorzitter constateert dat mevrouw Neutgens voorstelt om 12.1 op pagina 58 rechts van het Financieel Jaarverslag op te nemen in dit verslag. De Hoofdredacteur stemt in met het invoegen van deze gegevens in het jaarverslag van de Driemaster. De Technisch Voorzitter - Vraagt het stembureau naar voren - Informeert dat het eerste wijzigingsvoorstel gaat om de eerste zin onder het kopje Driemaster online te schrappen - Informeert dat het tweede wijzigingsvoorstel gaat om de tweede zin van de derde alinea onder het kopje Inhoud te schrappen - Concludeert dat beide wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen - Stelt het gewijzigde verslag vast. 9. Vaststelling verslag Kascommissie 2011 De Kascommissie: - Stelt dat er tijdens de kascontrole wel een kasboek was, ondanks wat er in het verslag staat - Stelt voor om de eerste zin onder het kopje Kas te schrappen. Eerste sprekersronde Dhr. Van Niele (Amsterdam e.o.):

10 - Vraagt zich af wat het achterliggende idee van het kasverslag is - Vraagt zich af waar de kascommissie het mandaat vandaan haalt om restricties op te leggen aan het Hoofdbestuur - Vraagt zich waarom de kascommissie Hoofdbestuursleden demotiveert om te declareren Mw. Wilton (Utrecht e.o.) vraagt zich af welke Hoofdbestuursleden na 2008 nog schulden hebben na hun termijn en hoeveel dit per Hoofdbestuurder is. Dhr. R (Remco) Boogaard (Haarlemmermeer) - Vraagt zich af waarom er pas na een verklaring van de accountant kan worden begonnen met de boekhouding - Vraagt een toelichting om het feit dat door problemen met de boekhouding het overzicht van debiteuren en crediteuren beperkt is - Vraagt zich af waar de scheiding ligt tussen de kascommissie en de accountant. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.): - Constateert dat de kascommissie ermee kan instemmen dat de post Hoofdbestuur is overschreden - Vraagt zich af waarom hier niets over te vinden is in het tussentijdse kasverslag - Vraagt zich af waarom er tijdens de VAV geen begrotingswijziging is gedaan door het Hoofdbestuur. Dhr. D.J. (Dirk-Jan) Van den Berg (Groningen) vraagt zich af welk Hoofdbestuurslid en welke uitgave wordt bedoeld onder het kopje Kas en welke maatregelen hiertegenover staan. De Kascommissie: - Informeert dat kascommissie geen bevoegdheden heeft - Informeert dat de kascommissie een adviserende rol heeft tegenover de Ledenvergadering en het Hoofdbestuur - Heeft geen precieze bedragen beschikbaar hoeveel welke Hoofdbestuursleden nog een schuld hebben - Informeert dat het Financieel Reglement strenger wordt nageleefd - Informeert dat de Landelijk Penningmeester wel had kunnen beginnen met het aanleggen van een boekhouding - Geeft aan dat door het niet gemakkelijk is om erachter te komen hoeveel schulden individuen nog hebben aan de vereniging - Informeert dat de accountant de rechtmatigheid toetst vanuit de wet en dat de kascommissie de rechtmatigheid toets vanuit de statuten en reglementen en kijkt naar doelmatigheid en doeltreffendheid van uitgaven - Geeft aan dat de kascommissie niet heeft ingestemd met de overschrijding van de post 'Hoofdbestuur', maar dit slechts geconstateerd heeft - Informeert dat er geen sancties op overschrijding staan - Verzoekt de Ledenvergadering om met suggesties te komen betreffende het wel of niet mogen declareren als de post Hoofdbestuur overschreden

11 - Informeert dat de privéopname is gedaan met de Secretariaatspas door een oud-algemeen Secretaris voor een treindeclaratie De Landelijk Penningmeester - Informeert dat de kascommissie is ingelicht toen bleek dat de post Hoofdbestuur zou worden overschreden - Informeert dat de kascommissie heeft geadviseerd om te blijven declareren - Informeert dat er wordt getracht om alle Hoofdbestuurders voor het einde van hun termijn hun schulden naar de vereniging terug te laten betalen - Stelt dat door mankementen in de boekhoudsoftware het niet mogelijk is om bankboekingen te koppelen aan het Grootboek - Zegt toe dat de problemen zullen zijn opgelost bij het aantreden van zijn opvolger Tweede Sprekersronde Dhr. Van Niele (Amsterdam e.o.) vraagt zich of het geen restrictie is dat je niets gedeclareerd krijgt totdat schulden zijn afgelost. Motie: Restricties niet door kascommissie, maar door AV. Mw. Wilton (Utrecht e.o.) verbaast zich over het feit dat de Landelijk Penningmeester geen cijfers hierover kan geven, maar wel een begrotingswijzigingsvoorstel kan doen. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) vraagt zich af of de Landelijk Penningmeester ook een beroep heeft gedaan op oud-hoofdbestuursleden om schulden terug te betalen, zo niet hoe de Landelijk Penningmeester dit denkt te gaan doen. Dhr. Van de Hoeven (Rijnmond) vraagt zich af hoelang het duurt voordat de problemen met de schulden van Hoofdbestuursleden zijn opgelost, aangezien zijn voorgangers hier geen succes mee hadden. De Kascommissie - Geeft aan dat de kascommissie een adviserende functie heeft - Geeft aan dat de kascommissie het recht al niet heeft, wat dus de motie overbodig maakt - Informeert dat er nog een onbekend aantal Hoofdbestuurders een schuld hebben aan de vereniging. - Informeert dat er nog zes Hoofdbestuurders zijn met een schuld van ongeveer 45 euro en één Hoofdbestuurder met een schuld van 150 euro. Aantal keer voorgekomen, 2008 De Landelijk Penningmeester - Geeft aan dat de motie overbodig is, aangezien de kascommissie slechts een adviesfunctie heeft. - Informeert dat hij oud-hoofdbestuurders heeft benaderd - Informeert dat de overnachting van het Hoofdbestuurdersdiner los staat van de schuld - Geeft aan het terugbetalen van de schulden van Hoofdbestuursleden alleen via persoonlijke benadering mogelijk is, niet via de juridische weg.

12 Derde sprekersronde Dhr. Van der Hoeven (Rijnmond) vraagt zich af of de Landelijk Penningmeester met royering wil dreigen wanneer oud-hoofdbestuursleden hun schuld niet afbetalen. De Landelijk Penningmeester wil dit niet doen. De Kascommissie wil graag weten van de leden wat acceptabel is om als schuld te hebben en wanneer tot royering kan worden overgegaan. De Technisch Voorzitter stelt voor om de motie van de heer Van Niele te behandelen. Dhr. Diepemaat (Twente) geeft aan dat er in de Statuten en Reglementen al staat dat de kascommissie een adviserende rol en dat er daarom dus ook geen wijziging kan plaatsvinden. Dhr. Van Niele (Amsterdam e.o.) stelt dat er te twisten valt over de bevoegdheid, maar dat de toon duidelijk is. De Kascommissie - Stelt dat de heer Van Niele de toon niet heeft meegekregen, aangezien hij niet bij de kascontrole aanwezig was - Geeft aan dat de kascommissie een aanbeveling heeft gedaan en dat het Hoofdbestuur deze heeft gevolgd. De Technisch Voorzitter - Concludeert dat de motie is verworpen - Bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden en controle - Stelt het gewijzigde kasverslag vast 10. Vaststelling financieel jaarverslag 2011 De Landelijk Penningmeester: - Informeert dat het Financieel Jaarverslag afwijkt van het Secretarieel Jaarverslag bij Het Hoofdbestuur - Stelt voor om de Hoofdbestuurslijst van het Secretarieel Jaarverslag over te nemen De Technisch Voorzitter constateert dat hiertegen geen bezwaar is en informeert tevens dat bij het Financieel Jaarverslag ook netto resultaat als bestemming voor een pand zal worden besproken. Eerste sprekersronde Dhr. Van der Hoeve (Rijnmond) vraagt zich af: - Waarom er slechts 1/6 is gerealiseerd van het begrote bedrag voor donaties.

13 - Hoe dit komt en hoe het Hoofdbestuur dit voortaan wil gaan aanpakken - Waarom er op de resultatenrekening bij punt drie een streepje staat. Dhr. Van de Berg (Groningen) vraagt zich af of de rekening bij 15.4 voor de seminar nog komt. Mw. Wilton (Utrecht e.o.) vraagt zich af: - Waarom de vereniging betaalt voor de verbouwingskosten bij Waar de PKP s zijn die bij punt 13.3 staan - Of de incidentele lasten komend jaar weer zo hoog zijn. Dhr. Paling (Rijnmond) vraagt zich af: - Welke verzekering de vereniging heeft en of hier wel eens beroep op wordt gedaan - Of er wel een alumnibeleid is, gezien de bedragen bij donaties. De Landelijk Penningmeester: - Geeft aan dat dit spijtig is en dat er meer tijd in moet worden gestoken - Informeert dat er simpelweg geen voorzieningen zijn vrijgevallen - Geeft aan dat het factuur niet meer wordt verwacht, ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit het Hoofdbestuur - Geeft aan dat het Hoofdbestuur op sommige momenten het noodzakelijk acht om dingen te betalen, die door de verhuurder niet worden betaald - Informeert dat de PKP s wel gedrukt zijn, maar incompleet zijn en hier wel kosten voor zijn gemaakt - Geeft aan dat er is besloten om debiteuren van voor 2008 af te schrijven, wat de hoge incidentele lasten verklaart - Geeft aan dat dit niet meer voorkomt als de administratie op orde is - Informeert dat de vereniging een rechtsbijstandsverzekering bij DAS en een inboedelverzekering bij Univé heeft - Geeft aan dat het alumni- en donateursbeleid pas in 2012 plaats gaat vinden. De Technisch Voorzitter geeft aan dat de Algemeen Secretaris zegt dat er ook een aansprakelijkheidsverzekering is. Tweede sprekersronde Dhr. Van der Hoeve (Rijnmond) vraagt zich af of de Landelijk Penningmeester een toezegging kan doen dat de punten voortaan uitgebreider worden beschreven zodat er minder vragen hoeven te worden gesteld. Dhr. Nijweide (Maastricht e.o.) vraagt zich af op de verkeerd gedrukte PKP s de schuld is van de vereniging of van de drukker. De Landelijk Penningmeester - Geeft aan dat hij juist de toelichting korter wil maken zodat er vragen kunnen worden gesteld

14 - Verwijst de heer Nijweide door naar oud-hoofdbestuurders Politiek naar de gang van zaken rondom PKP s. De Technisch Voorzitter stelt het Financieel Jaarverslag vast met daarbij tevens het voorstel om het netto resultaat voor een pand te gebruiken. 11. Decharge Hoofdbestuur 2011 Het Hoofdbestuur stelt voor decharge te verlenen over het boekjaar 2011 aan dhr. F van den Broek, mevr. S. Sjouwerman, dhr. T.C. Roeleveld, dhr. W.F.P.M. de Nie, dhr. D. van den Oever, dhr. S. van Niele, dhr. M.W.M. Jonk, dhr. E. Förster, mevr. R. van Houten, dhr. J.G.N. Kuipers, dhr. J.H.J. Vos, dhr. N.G. Derks, dhr. M.B. Buijs, mevr. F. Ockers en dhr. B.P.M. Dirkx. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.) stelt voor om de heer van den Oever geen decharge te verlenen totdat er inlichtingen zijn gegeven. De Technisch Voorzitter vraagt of de heer van Elk de heer van den Oever heeft geïnformeerd over het niet verlenen van decharge. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.): - Geeft aan dat hij dit niet gedaan heeft - Geeft een opsomming van eerder genoemde punten bij agendapunt 6 - Geeft aan dat hij een decharge nu te voorbarig vindt. De Landelijk Vicevoorzitter - Geeft aan dat de heer van den Oever zich jaar in jaar uit heeft ingezet voor de vereniging - Het hem verbaast dat op basis van een kleine tekortkoming de heer van den Oever nu geen decharge wordt verleend - Vraagt zich af waar de heer van Elk het lef vandaan haalt als nieuw lid om de heer van den Oever zo voor het blok te zetten. Eerste sprekersronde Dhr. Van der Hoeve (Rijmond) - Vindt niet dat de Vicevoorzitter zo had mogen spreker - Verzoekt de Vicevoorzitter zijn woorden te herformuleren Dhr. Diepemaat (Twente) - Vraagt zich af of we elk Hoofdbestuurslid persoonlijk aansprakelijk moeten stellen voor het overschrijden van een begroting - Vindt het ingaan tegen de manier hoe wij met elkaar omgaan bij deze vereniging Dhr. Jansen (Baronie van Breda) stelt dat

15 - Overschrijding op een post jaarlijks gebeurt - Stelt dat zelfs met dechargeverlening, nog steeds juridische procedures mogelijk zijn Mw. Wilton (Utrecht e.o.) - Vraagt zich af of dit een uitstel van decharge is of een oneervolle decharge - Stelt dat de heer van den Oever heeft besloten het besluit van de Ledenvergadering naast zich neer te leggen bij de behandeling van de begroting. De Technisch Voorzitter informeert dat decharge in de toekomst alsnog zal moeten worden verleend Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) constateert dat men bij de ledenvergadering een aantal dienstjaren nodig heeft om Hoofdbestuursleden te bevragen en betreurt dit. Dhr. Rook (Groningen) stelt dat decharge verleent moet worden, maar dat de toon van de Vicevoorzitter te ver ging en hij deze woorden moet terugnemen. Dhr. Leijte (Utrecht e.o.) is geschrokken van de woorden van Vicevoorzitter en verzoekt de Vicevoorzitter zijn woorden terug te nemen. De Landelijk Vicevoorzitter - Concludeert dat hij te emotioneel heeft gereageerd - Stelt dat de heer van den Oever zich al jaren hard heeft ingezet voor de vereniging - Biedt zijn excuses aan de heer van Elk aan De Technisch Voorzitter meldt dat het om een persoon gaat en er dus schriftelijk zal worden gestemd. Tweede sprekersronde Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.) wil graag een uitstel van decharge totdat er inlichtingen zijn gegeven en accepteert de excuses van de Vicevoorzitter. Dhr. Diepemaat (Twente) geeft aan dat de heer van den Oever niet meer ter verantwoording kan worden geroepen en dat er sprake is van continuïteit van beleid. Dhr. Van Elk (Rijk van Nijmegen c.a.) stelt dat de heer van den Oever willens en wetens tegen de wil van de vergadering heeft gehandeld. Dhr. Jonk (Den Haag) - Stelt dat het besluit van het Hoofdbestuur om meer mensen toe te laten ook gebaseerd is op een uitspraak van de Ledenvergadering - Vraagt zich af waarom niet bij het hele bestuur geen decharge wordt verleend in plaats van alleen de heer van den Oever. - Stelt voor om de gehele decharge te verplaatsen naar de volgende ledenvergadering De Technisch Voorzitter stelt dat er drie voorstellen voor liggen. 1) Decharge verlenen aan alle personen

16 2) Geen decharge verlenen aan de heer van den Oever 3) Uitstel van dechargeverlening Mw. Wilton (Utrecht e.o.) vraagt zich af waarom het huidig Hoofdbestuur wordt betrokken in het niet verlenen van decharge, behalve de Landelijk Voorzitter en Landelijk Vicevoorzitter die ook zitting namen in het vorige Hoofdbestuur. De Technisch Voorzitter stelt dat er sprake is van een continuïteit van beleid en bestuur en dit dus voor iedereen geldt. Dhr. Jansen (Baronie van Breda) dient een ordevoorstel in om direct te stemmen voor dechargeverlening. De Technisch Voorzitter concludeert dat het ordevoorstel is aangenomen en dat er decharge is verleend aan alle personen. De Vergadering wordt geschorst om 20: Voorstel Toetsingscommissie De Technisch Voorzitter heropent de vergadering om 21:22. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) geeft aan dat ze een biertje heeft gedronken met de Landelijk Vicevoorzitter en dat hij weer welkom is in Nijmegen. De Toetsingscommissie: - Bedankt de Algemeen Secretaris voor de hulp bij het voorstel - Bedankt de heren Hiemstra en Altena voor hun motie tijdens de VAV - Roept op voorstel 2 bij de eerstvolgende ALV te behandelen. 1) Functieprofielen worden door de ALV vastgesteld, maar zijn niet meer leidend slechts sturend 2) 3) Resultaten toetsingscommissie zullen voortaan niet meer openbaar op de website komen te staan Eerste sprekersronde Dhr. Jansen (Baronie van Breda) - Kan zich vinden in de voorstellen van de toetsingscommissie - Vindt dat het neigt naar een kandidaatstellingscommissie - Overweegt een motie over individuele kandidaatstelling. Dhr. Kwint (Rijk van Nijmegen c.a.) vraagt zich af wat er bij voorstel 1 met een korte toelichting wordt bedoeld.

17 De Algemeen Secretaris - Is benieuwd naar de motie die ingediend zal worden - Vindt dat de AV daar een oordeel over moet vellen en niet alleen het Hoofdbestuur De Technisch Voorzitter vat de brief van de heren Hiemstra en Altena samen die niet bij de stukken zat, waarbij de heren vinden dat het voorstel een goede uitwerking van hun motie is. De Toetsingscommissie: - Stelt dat zij niet alleen v tjes en een korte toelichting zullen geven - Geeft aan dat de functieprofielen met een ruimere toelichting worden gebruikt, waardoor er een open blok komt om verder door te vragen - Geeft aan dat zij een goed gemotiveerd advies aan de ALV willen geven - Geeft aan dat een voorselectie goed is om kandidaten voor te bereiden op een ALV en het voorkomt tevens kandidaten met te weinig ervaring. Tweede sprekersronde Dhr. Jansen (Baronie van Breda) - Vindt dat het voorstel neigt naar een kandidaatstellingscommissie met een uitgebreider advies - Vraagt zich af of een instituut als de toetsingscommissie nog wenselijk is - Motie: afschaffen toetsingscommissie en individueel kandideren. Dhr. Diepemaat (Twente) vindt het een sympathiek voorstel, maar ziet toch liever helemaal open en vrije verkiezingen. De Toetsingscommissie - Hoort graag suggesties uit de Ledenvergadering. - Merkt op dat er een breed draagvlak was voor het instellen van de toetsingscommissie - Geeft aan dat de toetsingscommissie leden stimuleert om zich te kandideren voor het Hoofdbestuur De Algemeen Secretaris - Geeft aan dat er wel degelijk een voorselectie moet blijven. - Geeft aan dat het Hoofdbestuur achter de toetsingscommissie staat met alle verbeterpunten. Eerste sprekersronde motie heer Jansen - Dhr. Van der Hoeve (Rijnmond) deelt de mening van Hoofdbestuur dat toetsingscommissie moet blijven bestaan en vindt dat zij de kans moet krijgen om de voorselectie transparanter te maken. - Dhr. De Pagter (Utrecht e.o.) vraagt zich af hoe het verder moet mocht de motie worden aangenomen.

18 Dhr. Jansen (Baronie van Breda) geeft aan dat: - De motie niet bedoeld om kritiek te leveren op het werk van de toetsingscommissie - Er 2 BAV en nodig zijn voor het wijzigen - Hij met de toetsingscommissie op de VAV een voorstel zal gaan doen. Stemming motie de heer Jansen Mw. Dijkstra (Groningen) vraagt om een schorsing voor overleg. De Technisch Voorzitter schorst de vergadering om 21:42. De Technisch Voorzitter - Heropent de vergadering om 21:48 - Informeert dat de motie door het Hoofdbestuur en de Toetsingscommissie is afgeraden - Concludeert dat de motie is verworpen - Concludeert dat agendapunten 1 en 3 worden gesteund 13. Begrotingswijzigingsvoorstel Het Hoofdbestuur stelt voor om de post 9 Hoofdbestuur met euro te verhogen, en de post 11 Reserveringen met euro te verlagen. De Landelijk Penningmeester geeft aan dat er op de VAV door de heer van de Berg (Groningen) is aangegeven dat de post Hoofdbestuur met euro wellicht te laag zou zijn om kosten te blijven declareren voor interviews en reizen naar Den Haag. Van de Berg (Groningen) geeft aan dat hij nooit een begrotingswijziging heeft voorgesteld. De Landelijke Penningmeester - Verwijst de heer van de Berg door naar de notulen - Geeft aan dat de Landelijk Voorzitter geen studentenreisproduct heeft en daarom kosten moet kunnen declareren - Stelt dat andere PJO s riantere voorzieningen hebben betreffende declareren - Vraagt de Ledenvergadering akkoord te gaan met de wijziging van de post Hoofdbestuur van naar euro. Eerste sprekersronde Dhr. Jansen (Baronie van Breda) informeert dat de post Hoofdbestuur bestaat uit algemene reiskosten en dat er tot voor kort het bedrag euro voldoende was voor Hoofdbestuurders. Mw. Dijkstra (Groningen) - Geeft aan geen probleem met het voorstel te hebben - Wil een toezegging dat er genoeg geld overblijft voor het volgende Hoofdbestuur, namelijk 1/6.

19 Dhr. L.R. M. (Luuk) Geurts (Twente) vraagt zich af waarom de Kascommissie het betreurt dat de post is overschreden maar wel instemt met een verhoging. Dhr. Leijte (Utrecht e.o.) vraagt zich af waarop de berekening van euro is gebaseerd Dhr. De Pagter (Utrecht e.o.) geeft aan dat het Hoofdbestuur zijn werk moet kunnen doen en is daarom voor het voorstel. Hij complimenteert tevens de Landelijk Penningmeester voor de adequate beantwoording van telefoon en mail. Dhr. P.W.A. (Patrick) Van der Steen (Rijnmond) vraagt zich af of er misschien meer geld nodig is dan de voorgestelde euro, aangezien er eerder is aangegeven dat er meer geld nodig zou zijn. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) - Heeft ook contact gezocht met andere PJO s, maar komt tot andere cijfers - Vraagt zich af waarop de Landelijk Penningmeester zijn berekening heeft gebaseerd - Vraagt zich af waarom de Landelijk Penningmeester het niet vindt kunnen dat zij contact heeft gezocht met andere PJO s en dat de Landelijk Penningmeester dit wel mag - Sluit zich aan bij de woorden van de heer van der Steen waarom er 15 april nog meer dan euro nodig was en het voorstel nu euro is. De Landelijk Penningmeester geeft aan dat: - De Landelijk Voorzitter zonder studentenreisproduct meer kosten maakt - De vereniging in twee jaar tijd een stijging van meer dan 800 leden heeft meegemaakt - Het Hoofdbestuur zoveel mogelijk publiciteit probeert te zoeken, wat kosten met zich meebrengt - Wil geen toezegging doen dat er 1/6 overblijft, maar kan wel toezeggen dat alle declarabele kosten zijn ingediend voordat het bestuur aftreedt - Er drie bestuursleden zijn die niet beschikken over een ov-studentenkaart - De Landelijk Voorzitter een kortingskaart heeft aangeschaft om de kosten te drukken, maar hier wel veel eigen kosten voor maakt - Er twee dagen voor aanvang van de JAV een mail vanuit de afdeling Utrecht is gestuurd waar werd gevraagd om alle declaraties van Hoofdbestuurders Dhr. Nederend (Utrecht e.o.) geeft aan dat de mail niet bedoeld was om als Kascommissie op te treden, maar dat er een maandelijks overzicht wordt gevraagd. Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) geeft aan dat de mail van Utrecht e.o. is gekomen aan de hand van een toezegging door de Landelijk Voorzitter die niet is nagekomen. De Landelijk Penningmeester geeft aan dat: - De declaraties een eerste verantwoordelijk van de Kascommissie - De Landelijk Voorzitter tijdens het voorzittersoverleg het heeft gehad over een mogelijke verhoging - Hij er zelf niet bij was en daarna contact met de Landelijk Voorzitter heeft gehad

20 - Hij uiteindelijk heeft besloten om euro aan te houden en dat dit best te halen is door aanscherping van declaratieregels - Er binnen het Hoofdbestuur is gesproken met Landelijke Voorzitters van PJO s. Tweede sprekersronde Dhr. Leijte (Utrecht e.o.) geeft aan dat er bij het voorzittersoverleg is aangegeven dat de afdelingen graag een onderbouwing van de verhoging zien. Mw. Dijkstra (Groningen) - Wil een toezegging dat de Landelijk Penningmeester afdelingen tijdig op de hoogte brengt bij een mogelijke overschrijding van de post - Er op de VAV een overzicht bij de stukken wordt opgenomen hoeveel elke Hoofdbestuurder heeft gedeclareerd zodat de vereniging op de hoogte is hoeveel er nog in het potje zit Mw. Neutgens (Rijk van Nijmegen c.a.) - Wil een toezegging dat er genoeg geld overblijft voor een volgend Hoofdbestuur - Wil een onderbouwing van de euro, anders zal ze niet instemmen met het voorstel. Dhr. Geurts (Twente) geeft aan dat zijn vraag niet is beantwoord, waarom de post met euro moet worden verhoogd. Dhr. Van der Steen (Rijnmond) wil een toezegging dat de activiteiten van de Landelijk Voorzitter niet naar beneden zullen worden bijgesteld. Dhr. Nijweide (Maastricht e.o) vraagt zich af waarop de euro voor een kortingskaart gebaseerd is. De Landelijk Penningmeester - Geeft aan dat er samen met de Kascommissie een berekening is gemaakt wat leidde tot euro. - Geeft aan dat er tot nu toe euro is gedeclareerd x 4 = euro plus euro voor wat schommelingen - Geeft een toezegging dat er een overzicht komt op de VAV met alle Hoofdbestuurdersdeclaraties - Geeft aan dat hij zijn best gaat doen, maar geen toezegging kan doen. - Zegt toe dat de activiteiten niet worden ingekort door bedrag van , als de ALV instemt met het voorstel - Geeft aan dat de euro niet alleen de kortingskaart is, maar ook andere algemene reiskosten. De Technisch Voorzitter concludeert dat het verslag is aangenomen. 14. Wijziging Financieel Reglement

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering Notulen Buitengewone Algemene Vergadering Datum: Woensdag 6 maart 2013 Plaats: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht Aanvang: 19.00 uur Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

Notulen Voorbereidende Algemene Vergadering 2012

Notulen Voorbereidende Algemene Vergadering 2012 Notulen Voorbereidende Algemene Vergadering 2012 Datum: Woensdag 7, zaterdag 10 en zondag 11 november 2012 Plaats: Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht en NH Hotel te Noordwijkerhout Aanwezig: Amsterdam

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering 15 juni 2013

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering 15 juni 2013 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering 15 juni 2013 Datum: zaterdag 15 juni 2013 Plaats: Millers, Plein 10 te Den Haag Aanvang: 15:00 uur Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., s-hertogenbosch

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011. Aangeboden aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Financieel Jaarverslag 2011. Aangeboden aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering Financieel Jaarverslag 2011 Aangeboden aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Kerngegevens... 4 2.1 Het Hoofdbestuur... 4 2.2 Hoofdredacteur Driemaster... 5 2.3 Afdelingen...

Nadere informatie

Voorbereidende Algemene Vergadering 2011 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie

Voorbereidende Algemene Vergadering 2011 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Voorbereidende Algemene Vergadering 2011 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Notulen Betreft: Voorbereidende Algemene Vergadering der Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Aanvang: woensdag

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 2013

Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 2013 Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 2013 Datum: Woensdag 17 april Plaats: Heerensociëteit De Vereeniging, Mariaplaats 14 te Utrecht Aanvang: 18.00 uur Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft

Nadere informatie

Financieel Reglement JOVD

Financieel Reglement JOVD \ Financieel Reglement JOVD - Zoals vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 4 oktober 2015-1 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT VAN DE JOVD HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement JOVD

Financieel Reglement JOVD \ Financieel Reglement JOVD - Zoals vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. - 1 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT VAN DE JOVD HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1: Toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Voorbereidende Algemene Vergadering Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie NOTULEN

Voorbereidende Algemene Vergadering Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie NOTULEN NOTULEN Voorbereidende Algemene Vergadering Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Betreft : Voorbereidende Algemene Vergadering der Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Datum bespreking :

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat. 2. Het Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Evaluatie Introweekend I en 10 maart

Evaluatie Introweekend I en 10 maart Evaluatie Introweekend I 2013 9 en 10 maart Opgesteld door Rick Nederend (voorzitter Projectgroep Introweekend 1) en Mark Rook (Landelijk Vicevoorzitter Voorlichting & Organisatie) Projectgroep Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Declaratierichtlijn afdelingen JOVD 2017

Declaratierichtlijn afdelingen JOVD 2017 Declaratierichtlijn afdelingen JOVD 2017 De declaratierichtlijn afdelingen 2017 is van 01-01-2017 t/m 31-12-2017 van kracht. De richtlijn is gewijzigd ten opzichte van de vorige richtlijn. Eerdere declaratierichtlijnen

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOLLANDSCHE SINT BERNARD CLUB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOLLANDSCHE SINT BERNARD CLUB HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOLLANDSCHE SINT BERNARD CLUB Artikel 1 Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, geboortedatum,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Artikel 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam,

Nadere informatie

WINDHONDENRENVERENIGING RIJSSEN H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

WINDHONDENRENVERENIGING RIJSSEN H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T WINDHONDENRENVERENIGING RIJSSEN H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T W I N D H O N D E N R E N V E R E N I G I N G R IJ S S E N Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Verenigingsorganen 4. 3. Ledenaantal 8. 4. Algemeen Secretariaat 11. 5. Algemene Communicatie 12

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Verenigingsorganen 4. 3. Ledenaantal 8. 4. Algemeen Secretariaat 11. 5. Algemene Communicatie 12 Secretarieel Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Verenigingsorganen 4 3. Ledenaantal 8 4. Algemeen Secretariaat 11 5. Algemene Communicatie 12 6. Relaties met externen 13 7. Politiek 14

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Evaluatie Introweekend I 2012

Evaluatie Introweekend I 2012 Evaluatie Introweekend I 2012 Plaatsgevonden op 10 en 11 maart 2012 te Den Haag Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 1 Inleiding Geachte leden, Middels dit evaluatieverslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BLOK EVC Versie datum 14 maart 2016 Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BLOK EVC Versie datum 14 maart 2016 Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Hoofdstuk 1 LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING Aanvullend op de statuten artikel 6.1 t/m 6.4 Artikel 6.1.1 : Zij, die lid van de vereniging willen worden geven zich op doormiddel van het daartoe bestemde (website)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2013

Secretarieel Jaarverslag 2013 Secretarieel Jaarverslag 2013 Aangeboden aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 5 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Verenigingsorganen 4 3. Ledenaantal 7 4. Algemeen Secretariaat 8 5. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1 1 29215/AD/ae HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden kantoorhoudende vereniging: DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie