Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:"

Transcriptie

1 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per onderscheiden afstudeerrichting, eventuele trajecten binnen de variant; * de informatie uit de moduultentamenregeling van de opleiding (vt, dt, du) moet gekoppeld worden aan de desbetreffende onderwijseenheid van het curriculum waar voor het van toepassing is. Daarnaast mag het niet strijdig zijn met het bepaalde in de OER hoofdstuk 5.] 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 EMBEDDED SYSTEMS JAVA, THE NEXT STEP... 5 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES... 6 ENGELS... 7 XML... 8 OPERATING SYSTEMS... 9 JAVA, FINALS! PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN USER INTERFACE DESIGN PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES EMBEDDED SYSTEMS TESTEN ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN STUIDELOOPBAANBEGELEIDING C# DATABASE PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER E JAAR (HOOFDFASE) STAGE SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE DESIGN PATTERNS IT ARCHITECTUUR THREADING IN C# DIGITALE TECHNIEK PROGRAMMEERBARE LOGICA (FPGA S) E JAAR (HOOFDFASE) MINOR 1 / MINOR AFSTUDEREN

2 2 E JAAR (HOOFDFASE) ONDERZOEK ProgRESS code : GOZT1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kan verricht en daar verslag van kan doen. In het project voer je zo n onderzoek ook uit. De student maakt dus kennis met een aantal stappen en fasen van het onderzoeksproces, waar het accent meer op het ontwerpen, waarderen en evalueren ligt. Na afronding van deze bouwsteen kan je: De fasen van een onderzoek beschrijven. Een onderzoek opzetten. Verzamelen met behulp van adequate zoekvragen en strategieën, relevante literatuur. De verzamelde literatuur verwerken in een literature review. Vanuit een concrete (praktijk)situatie het formuleren van een probleemstelling Een eenvoudig onderzoeksplan/-design construeren. Beoordelen van kritische onderzoeksopzet Onderzoeksresultaten interpreteren en daarover rapporteren De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Geen Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 2

3 IT SERVICE MANAGEMENT ProgRESS code : OIIT Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat IT-ServiceManagement centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: De organisatie en de gegevensstromen informatievoorziening voor een enkel bedrijfsproces beschrijven; Van een bedrijfsproces de knelpunten en oorzaakgevolg relaties beschrijven; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van een enkelvoudig bedrijfsproces; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van informatievoorziening. De bouwsteen Onderzoek volgen. Opdrachten 55% score 3

4 EMBEDDED SYSTEMS 1 ProgRESS code : OIES1 Opleiding : Technische Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Microcontrollers zijn in de hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken. In de meeste (technische) apparaten zijn dan ook één of meerdere microcontrollers te vinden. Microcontrollers en (programmeren in) de taal C zijn basiselementen voor de ICT-er Technische Informatica. Het programmeren zal in dit geval aangeboden worden in de taal C, de standaard taal voor microcontrollers. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: globaal de mogelijkheden van een microcontroller aangeven; de diverse onderdelen van een microcontroller benoemen; de architectuur van de ATmega32 beschrijven; een eenvoudig en efficiënt embedded systeem ontwerpen en realiseren; een eenvoudig en efficiënt programma ontwerpen en realiseren in de taal C met de structuren die zijn behandeld bij de bouwstenen PHP en Java; vanuit een gegeven situatie en probleemstelling een programma modulair ontwerpen; de koppeling aanbrengen tussen de microcontroller en allerlei andere uitbreidingskaarten; omgaan met de AVR Studio ontwikkelomgeving en bijbehorende software. De student dient: Opdrachten 55% score de bouwsteen Stenden Duurzaam Weerstation (OPR04) met een voldoende te hebben afgerond. 4

5 JAVA, THE NEXT STEP ProgRESS code : OIJV2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Inleiding programmeren in Java. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere nieuwe collecties, klassen, overerving etc. maar ook zul je vaardigheden opdoen m.b.t. het testen van je code. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na deze bouwsteen heeft de student een goede basis gelegd voor een goede start van de laatste Java programmeer bouwsteen en heb je een basis gelegd voor een goede start van het project uit het tweede blok van jaar 2. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 5 t/m 8 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; de meest geschikte (opslag) collectie kiezen en toepassen; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; de meest geschikte test kiezen en toepassen voor een Java programma (fragment); een eenvoudig object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat cohesion, coupling, code duplication, encapsulation, inheritance en polymorfisme is; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java. De student dient: de bouwsteen inleiding programmeren in Java (IPJAVA) volledig gevolgd te hebben. aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen inleiding programmeren in Java om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, the next step. Opdrachten 55% score 5

6 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES ProgRESS code : IIPR5A Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: De bouwsteen Inleiding programmeren in Java te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen "Inleiding in C# te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen Inleiding computernetwerken te volgen of gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 6

7 ENGELS ProgRESS code : GTENG1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afloop kan de student: 1. een goed opgebouwd betoog schrijven in correct Engels 2. een helder rapport schrijven in het Engels 3. een gestructureerde presentatie houden in goed te begrijpen Engels 4. kan een presentatie kritisch evalueren in het Engels 5. deelnemen aan een discussie in het Engels 6. zijn/haar mening in het Engels verwoorden en verdedigen Geen Schriftelijke toets 55% score 7

8 XML ProgRESS code : OIXML Opleiding : (Technische) Informatica Periode : e jaar Omvang : 3 ec 84 sbu In deze bouwsteen maak je kennis met XML (extended Markup Language). XML is, naast HTML, één van de basistalen voor het internet. Waar HTML ontworpen is voor het weergeven van informatie, is XML ontworpen om informatie te beheren. Bij deze bouwsteen gaat het om een eerste kennismaking op dit gebied, waarbij er ook plaats is voor praktische oefeningen. De bouwsteen zal worden afgesloten met een wat grotere en complexere groepsopdracht. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een well-formed XML document maken m.b.v. een XML editor; een DTD en schema maken voor een XML toepassing; XML documenten valideren m.b.v. DTD's en schema's; XML documenten formatteren m.b.v XSL style sheets (XSLT en XSL-FO); meerdere XML vocabulaires combineren m.b.v. namespaces; met de bovengenoemde vaardigheden 1 t/m 5 een traject opzetten voor het gebruik van XML in een applicatie. De student dient de bouwsteen "(X)HTML en CSS" (IPXHTML), "Inleiding programmeren in Java" (IPJAVA) en "Programmeren in C#" (IPC#) volledig gevolgd te hebben. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwstenen "(X)HTML en CSS" en "Inleiding programmeren in Java" om deel te mogen nemen aan de bouwsteen "XML". Opdrachten 55% score 8

9 OPERATING SYSTEMS ProgRESS code : OIOS Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je gebruik maken van het boek Operating System Concepts. Daarnaast zul je een aantal opdrachten gaan uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het bespreken van de opdrachten ligt bij de student. Het aftekenen van de opdrachten zal dan ook op initiatief van de studenten plaatsvinden. Deze bouwsteen wordt afgesloten middels een theoretische toets. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Aan het eind van deze module kan de student een historisch overzicht geven van de ontwikkeling van Operating Systems. 2. Aan het eind van deze module kan de student verschillen opnoemen tussen trap en interrupt. 3. Aan het eind van deze module kan de student verschillende processynchronisatie problemen oplossen. 4. Aan het eind van deze module kan de student de werking toepassen van het procesbeheer in een operating system, met name de verschillende vormen van scheduling. 5. Aan het eind van deze module kan de student processynchronisatie problemen oplossen/toepassen in een Java programma. 6. Aan het eind van deze module kan de student processen en threads synchroniseren met shared memory, semaforen en monitoren zowel in threorie als in praktijk met behulp van de taal Java. 7. Aan het eind van deze module kan de student aantonen dat een oplossing voor het critical section probleem voldoet/niet voldoet aan de 3 eisen: Mutual exclusion, Progress, Bounded waiting. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java the Next step om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Operating Systems. Schriftelijke toets 55% score 9

10 JAVA, FINALS! ProgRESS code : OIJV3 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Java, the next step. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere methode polymorfisme, abstracte klassen, interfaces, GUI s, event handling file processing etc. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 9 t/m 12 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; defensief programmeren; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; een object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat overriding, abstracte klassen, interfaces is / zijn; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java; De student dient: De student dient de bouwsteen Java, the next step (JAVATNS) met een voldoende te hebben afgerond om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, Finals!. Computertoets 55% score 10

11 PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN ProgRESS code : IIPR5B Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je de analyse van project 5.1 uit voorgaande periode ontwerpen en realiseren. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: Project 5.1 gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 11

12 USER INTERFACE DESIGN ProgRESS code : OIUID Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Je begint deze bouwsteen met onderzoek naar de definities van een aantal belangrijke begrippen. Daarna ga je met behulp van de common sense approach van Steve Krug (Don t make me think!) een aantal oefenopdrachten uitvoeren op het gebied van gebruikersvriendelijkheid (usability). In de eindopdracht ga je zelf een usabilitytest opstellen en uitvoeren, en je doet daarvan verslag in een eindrapport waarin tevens een advies is opgenomen. Deze eindopdracht geldt als eindtoets van deze bouwsteen. Als je deze bouwsteen met een voldoende hebt afgesloten heb je de kennis en vaardigheden verworven die je nodig hebt om: in een team mee te werken aan het interaction design van een website een eenvoudige usability test te ontwikkelen. Na afloop van deze bouwsteen kun je: -Een definitie geven van de volgende begrippen: Interaction Design, Interaction Design Patterns, User Interface, Graphical User Interface, Usability, Accessability - Aangeven hoe Design Pattern Libraries voor User Interface Design en Interaction Design kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van websites -De navigatiestructuur van een website testen en evalueren -De Homepage van een website analyseren en evalueren -Een eenvoudige usabilitytest voor een website opzetten en uitvoeren -De resultaten van een eenvoudige usabilitytest voor een website interpreteren en rapporteren -Op basis van de resultaten een eenvoudige usabilitytest advies geven over verbeteringen van een website nvt Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 12

13 PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES ProgRESS code : IIPR6.1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om ontwerpen in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat ontwerpen van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor het ontwerp. Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp opstellen dat in ieder geval bestaat uit een functioneel ontwerp een user interface design. 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1. Projectopdracht 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 13

14 EMBEDDED SYSTEMS 2 ProgRESS code : OIES2 Opleiding : Technische Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Microcontrollers zijn in de hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken. In de meeste (technische) apparaten zijn dan ook één of meerdere microcontrollers te vinden. Microcontrollers en (programmeren in) de taal C zijn basiselementen voor de ICT-er Technische Informatica. Het programmeren zal in dit geval aangeboden worden in de taal C, de standaard taal voor microcontrollers. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: een eenvoudig en efficiënt embedded systeem ontwerpen en realiseren waarin de aspecten analoog-digitaal, seriële communicatie en het aansturen van een dot matrix display aan de orde komen; vanuit een gegeven situatie en probleemstelling een programma modulair ontwerpen; de koppeling aanbrengen tussen de microcontroller en allerlei andere externe hardware zoals daar zijn sensoren, dot matrix display, communicatiebussen etc. De student dient: aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Embedded Systems 1 om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Embedded Sytems 2. 14

15 TESTEN ProgRESS code : OIT Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat Testen van software centraal. Tijdens de gastcolleges van de bouwsteen worden de verschillende opdrachten uitgereikt. Je krijgt een functioneel ontwerp en er wordt software beschikbaar gesteld die je gaat testen. Over die test schrijf je een rapportage. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een testplan opstellen - Een testontwerp maken - Een test uitvoeren conform het opgestelde testplan en testontwerp. - Een testrapportage opstellen. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 15

16 ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN ProgRESS code : OIAD Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In de bouwstenen Java en C# heb je de beginselen van het programmeren geleerd. Je hebt toen kennis gemaakt met diverse datatypen (simple types en objecten). In de module die nu voor je ligt, leer je hoe je deze datatypen kunt combineren tot zogenaamde Data-structures. Verder ga je je bezig houden met algoritmen om deze data-structures te bewerken. We gaan gebruik maken van de programmeertaal C#. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Een gegeven werkberoepssituatie analyseren; 2. Een programma realiseren waarin de volgende onderwerpen worden gebruikt: (Linked)List, Stack, Queue, String, Tree, Graph en Hash table 3. Gebruik maken van algoritmen om genoemde data-structures te onderhouden en te benaderen. 4. Een programma realiseren die gebruik maakt van verschillende sorteeralgoritmen; 5. Een traject opzetten voor het ontwikkelen van een applicatie die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; 6. een API ontwikkelen die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; Praktijktoets 55% score 16

17 OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN 1 ProgRESS code :OIOO1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat het objectgeoriënteerd ontwerpen van het informatiesysteem dat je in de 4 e periode gaat realiseren centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een klasse diagram opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen. - Toelichten welke diagrammen er in UML 2.0 worden gebruikt - Een keuze maken uit de diagrammen om verder te gebruiken bij het opstellen van het informatiesysteem. - Naast het klasse diagram ook met 2 andere UML diagrammen een informatiesysteem opstellen dat bestaat uit meerder subsystemen. Opdracht 55% score 17

18 STUIDELOOPBAANBEGELEIDING 2 ProgRESS code : GSLBT2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen SLB2 is gebaseerd op het centrale thema: werk maken van jezelf. Je gaat zelfstandig aan de slag met een aantal competenties. Deze kunnen door jouw opleiding voorgeschreven worden en in sommige gevallen heb je daar in meer of mindere mate een bepaalde keuzevrijheid in. Werk maken van jezelf is in principe nooit klaar en ook tijdens jouw actieve loopbaan blijf je jezelf ontwikkelen. Daarom is de structuur van SLB2 gebaseerd op de zogenaamde kwaliteitscyclus, ook wel Deming Circle genoemd. Jouw eigen (loopbaan)ontwikkeling is in werkelijkheid ook een cyclus: je hebt een doel en je verricht inspanningen om dat doel te bereiken. Telkens als je een inspanning hebt gedaan dan kijk je of het resultaat ook in de richting van het doel gaat. En zo nodig stel je de inspanningen bij. En als het niet anders kan stel je soms ook je doel bij. Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen: 1. kan je verantwoorden waarom jij bepaalde keuzes (o.a. stageplaats, minoren) maakt in jouw studie en persoonlijke ontwikkeling. 2. Ontwikkel je een beroepsbeeld en stelt dit voortdurend bij op grond van verworven kennis en inzichten. 3. Zet je Studieloopbaanbegeiding actief in ten behoeve van eigen professionele ontwikkeling. 4. Kan je een POP en Portfolio samenstellen dat voldoet aan jouw leerbehoeften en de eisen van de opleiding en kan je het goed beheren. 5. Kan je bruikbare zelfreflectie schrijven, maak je hier actief gebruik van en kan je hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. 6. Kan je aan de hand van Portfolio op inhouds- en procesniveau reflecteren op eigen SLB1 ontwikkelingsproces tot beroepsbeoefenaar. Actieve participatie + portfolio 55% score C# 2 ProgRESS code : OIC#2 Opleiding : Informatica Periode :

19 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met XNA (XNA's Not Acronymed). XNA is een door Microsoft ontwikkelde game-ontwikkelomgeving. Met XNA kun je games ontwikkelen voor Windows, XBox 360 en Windows Phone 7. XNA is voornamelijk bedoeld voor studenten en hobbyisten. We gaan in deze bouwsteen gebruik maken van de laatste versie van XNA Game Studio 4.0. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 7. een gegeven werkberoepssituatie analyseren. 8. een traject opzetten voor het ontwikkelen van een 2D spel in XNA. 9. een object georiënteerd 2D spel ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria. De student dient de bouwsteen Programmeren in C# volledig te hebben gevolgd. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java Finals om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Programmeren in C#. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 19

20 DATABASE 2 ProgRESS code : OIDB2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU de student leert om maatregelen te ontwerpen en implementeren die er bij (gelijktijdig) gebruik van de database door meerdere gebruikers voor zorgen dat de gegevens consistent blijven; bovendien leert de student backup en recovery maatregelen ontwerpen en implementeren, en leert de student technieken om vanuit applicaties via een netwerk een verbinding met een database systeem te maken. De functie en werking van een Database Management Systeem Na het met succes voltooien van deze module is de student in staat om voor een database van gemiddeld formaat die door meerdere gebruikers eventueel tegelijkertijd wordt gebruikt te ontwerpen en te implementeren die er voor zorgen dat onbevoegde toegang tot gegevens wordt voorkomen, de consistentie van de gegevens wordt gewaarborgd, de database na een soft- of hardware fout kan worden hersteld naar een consistente toestand. Na het afronden van deze module moet de student: een database-autorisatieschema (rollen en rechten) kunnen ontwerpen en implementeren; views kunnen gebruiken om de toegang tot tabellen te beperken, verschillende typen constraints (domain, table, database, static/transition) kennen en kunnen implementeren om database integriteit te garanderen, events, triggers, en stored procedures kennen en kunnen gebruiken, het concept transactie kennen en de rol van transacties bij recovery en concurrency begrijpen; begrippen als locking, deadlock en isolation level kennen; transacties kunnen gebruiken om database consistentie te garanderen, database backup en recovery maatregelen kennen en kunnen toepassen, standaard methoden kennen en kunnen gebruiken om vanuit een applicatie verbinding met een database te maken: CLI / ODBC / JDBC, static / dynamic SQL / SQLJ. De student dient aan de toetseisen te voldoen die gelden voor de bouwsteen inleiding Database om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Databases 2. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 20

21 PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER ProgRESS code : IIPR6.2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om realiseren en beheren in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat realiseren en beheren van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor de realsiatie en het beheer Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp realiseren 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1, project 6.1 Projectopdracht 55% score 21

22 3 E JAAR (HOOFDFASE) STAGE ProgRESS code : OTSTA Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 3.1 en 3.2 Hoofdfase Omvang : 30 EC 840 SBU Stages in het Hoger Technisch Onderwijs vormen een essentieel onderdeel van het vierjarige studieprogramma. In het derde studiejaar voeren de studenten een stage van minimaal 90 werkdagen uit voor het opdoen van werkervaring in het vakgebeid. Voor de realisering van de stagedoelstellingen is de medewerking van het bedrijfsleven en instellingen in de vorm van het beschikbaar stellen van stageplaatsen noodzakelijk. Algemeen: Kennismaken met de praktische beroepsuitoefening en oriëntatie op het toekomstige beroep. Oefenen in waarnemen en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. Technisch: Verbreden en verdiepen van vaktechnische kennis. Toepassen van de in de eerste studiejaren opgedane theoretische kennis. Leren zien van de samenhang tussen de verschillende facetten van technische problemen. Sociaaleconomisch: Kennismaken met en belangstelling krijgen voor sociale en economische aspecten. Ontwikkelen van sociale vaardigheid, onder meer door in een bestaand teamverband te leren werken. De student dient: De propedeuse te hebben behaald. Minimaal 54 EC aan studiepunten uit de hoofdfase te hebben behaald. De student wordt door de afstudeercoördinator toegelaten tot de stage. Deze beoordeling geschiedt op basis van: De opgestuurde planning en de weekrapporten. De beoordeling door de stagegever De beoordelingen van de verslagen 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 22

23 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 2 ProgRESS code : GSCOT2 Opleiding : Informatica Periode : 4.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 sbu In deze bouwsteen ga je, je richten op het schrijven van een literatuurverslag. Een literatuurverslag is een onderdeel van diverse onderzoeksrapporten die je tijdens je opleiding zult schrijven. Verslagen, moduulopdrachten en je scriptie bevatten allen een soort van literatuuronderzoek. Competenties worden bereikt door het behalen van de doelen van deze bouwsteen. Je: Gebruikt een bouwplan voor je literatuurverslag; Gebruikt de passende structuur bij het doel: informeren; Gebruikt de passende structuur bij de doelgroep: beoordelende lezer; Gebruikt de passende stijl bij het doel: informeren; Gebruikt de passende stijl bij de doelgroep: beoordelende lezer; Schrijft in de fases: voorbereiding, inhoud, afwerking; Gebruikt APA voor bronvermelding en het samenstellen van een bronnenlijst. De student dient de bouwsteen Schriftelijke communicatie 1 gevolgd te hebben. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 23

24 DESIGN PATTERNS ProgRESS code : IODP Opleiding : Informatica (SE en TI) Periode : 4.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In ontwikkeling 24

25 IT ARCHITECTUUR ProgRESS code :OIITA3 Opleiding : Informatica (SE en TI) Periode : 4.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Deze bouwsteen gaat over de fundamenten van IT Architectuur. In deze bouwsteen ga je werken aan de architectuurlaag Infrastructuur voor de levens cycli fasen ontwerpen en realiseren op niveau 2. Dit houdt concreet in dat je gaat werken aan een middelgroot bedrijfsnetwerk. Omdat dit de eerste keer is dat je dat gaat doen houden we het beperkt en richt je een netwerk in, maar volgt er geen implementatie. Binnen de ICT wordt het woord "IT infrastructuur" gebruikt voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het elektronische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren. De ICT-infrastructuur van een organisatie draait om stroom- en datakabels, pc s, servers en netwerken. Na afronding van deze bouwsteen kun je: Zelfstandig een middelgroot bedrijfsnetwerk opbouwen bestaande uit 4 gebruikersgroepen met elk eigen open source software. Zelfstandig een middelgroot bedrijfsnetwerk uitbreiden met 2 gebruikersgroepen De capaciteit van een middelgroot bedrijfsnetwerk meten Veiligheidsmaatregelen nemen in een middelgroot bedrijfsnetwerk De student dient de bouwstenen Computernetwerken en Operating Systems te volgen of gevolgd hebben. 25

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

DIGITAL GRAPHIC DESIGN

DIGITAL GRAPHIC DESIGN 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 MANAGEMENT EN ORGANISATIE... 4 JAVA, THE NEXT STEP... 5 DHTML... 6 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES... 7 ENGELS...

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

BOUWSTEEN-BESCHRIJVINGEN T.B.V. STUDIEGIDS 2013-2014

BOUWSTEEN-BESCHRIJVINGEN T.B.V. STUDIEGIDS 2013-2014 PROPEDEUSE... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING 1A EN 1B... 2 (X)HTML / CSS... 3 INLEIDING PROGRAMMEREN (PHP)... 4 DIGITAL GRAPHIC DESIGN 1... 5 PROJECT PROFESSIONELE WEBSITE...

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1 Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. Informatica (B) Software Engineering

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. Informatica (B) Software Engineering ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN Informatica (B) Software Engineering Stenden Hogeschool 2016-2017 Informatica afstudeerrichting Software Engineering Jaar 1 Periode 1 Inhoudsopgave Jaar 1... 3 Periode 1... 3 1.

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Geldt voor: alle cohorten Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee Inhoudsopgave Jaar 1... 3

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem Een afstudeeropdracht elektrotechniek Auteurs: R. Hulzebos S.H. de Lange Opleiding: Hanzehogeschool faculteit techniek De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. AD ICT-Beheer

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. AD ICT-Beheer ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN AD ICT-Beheer Stenden Hogeschool 2016-2017 AD ICT-Beheer Jaar 1 Periode 1 Inhoudsopgave Jaar 1... 3 Periode 1... 3 1. Informatiemanagement... 3 2. Inleiding programmeren in PHP...

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO)

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Keuzedeel: Verdieping software AO versie 1.0 Crebo: 25187 Cohort: 2016-2017 Keuzedeelhouder(s): Dhr. J.A. van Helden Datum: 18-1-2017 Keuzedeel: Verdieping

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor)

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Real Time Operating Systems (RTOS) Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Kennis nodig voor: Operating systems Niveau: inleidend Diplomavoorwaarde: bachelor, schakelprogramma

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Gevorderd Programmeren Verplicht onderdeel: BA2, 1 e semester, 6 studiepunten, 30+30 contacturen Vakbeschrijving Werkvorm Evaluatievorm

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Leergang Java Development

Leergang Java Development Leergang Java Development Java Development Developer in 3 maanden Introductie Met de leergang Java Development leert u in 24 dagen programmeren en kunt u na afronding aan de slag als junior Java Developer.

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Microcontrollers Introductie INLMIC Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015

Microcontrollers Introductie INLMIC Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Microcontrollers Introductie INLMIC Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Microcontroller Uit Wikipedia A microcontroller (sometimes abbreviated µc or uc) is a small computer on a single integrated circuit

Nadere informatie

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6 Opleiding Complexiteit Begeleiding Duur Advies timing Focus op Applicatieontwikkelaar Periode Ontwerp en realiseert Eind Niveau Weinig begeleiding 6 Periode, ALA B Kerntaak Ontwerpen van de applicatie,

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Duurzaam & ICT 30 januari 2014 Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Sneak Preview: domeinbeschrijving Bachelor of ICT 3.0 Jan Dirk Schagen is bestuurslid van de HBO-I stichting,

Nadere informatie

Keuzedeel Programmeren van microcontrollers (K0730, 240 uur)

Keuzedeel Programmeren van microcontrollers (K0730, 240 uur) Keuzedeel Programmeren van microcontrollers (K0730, 240 uur) Docentendag btg ICT en Creatieve Industrie 22 maart 2017 μc of MCU 2017 FC, Jan J. Zuur MEd Formulier Keuzedeel Lesprogramma Examineren Vragen

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 MBO Kantoorautomatisering Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters Kies Actief Rapportage van Femke Peeters De huidige school van Femke Peeters Summa College Eindhoven Eindhoven Huidige opleiding: MBO, klas 3, richting Economie Kies Actief Geef richting aan je loopbaan!

Nadere informatie

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn.

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn. Cijferlijst per student Studentnaam: Wildt, Roel (RPJ) de Studentnummer : 450152 Datum uitdraai: 28-06-2012 Opleiding: Communication & Multimedia Design I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse I-DrMl

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Modulewijzer Tirdat01

Modulewijzer Tirdat01 Modulewijzer Tirdat01 W. Oele 25 augustus 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leerdoelen 3 2 Voorkennis 3 2.1 tirprg01 en tirprg02........................ 3 2.2 tirprg03.............................. 4

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Webrealisatie. Bedrijf: Inholland

Plan van aanpak. Project: Webrealisatie. Bedrijf: Inholland Plan van Aanpak project Webrealisatie pagina 1 Plan van aanpak Project: Webrealisatie Bedrijf: Inholland Plaats, datum: Amsterdam 01-10- 2012 Naam: Fatin Oulad moussa (Opdrachtnemer) Studentnummer:528753

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Practicumhandleiding. (versie 2010)

Practicumhandleiding. (versie 2010) (versie 2010) Belangrijk! In deze handleiding treft u alle informatie aan die nodig is voor de uitvoering van het practicum. Behalve de organisatie van het practicum zelf en een korte beschrijving van

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Onderwijseenheid INLMIC Inleiding microcontrollers

Onderwijseenheid INLMIC Inleiding microcontrollers Studiebelasting: 3 CP Kwartaal: EQ1.1, EQ3D.1 Verantwoordelijke docenten: J.E.J. op den Brouw, B. Kuiper Opbouw onderwijseenheid. OEdeel kwt sbu theo pract proj toetswijze bs INLMIC-co1 1 42 14 Meerkeuze

Nadere informatie