BOUWSTEEN-BESCHRIJVINGEN T.B.V. STUDIEGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWSTEEN-BESCHRIJVINGEN T.B.V. STUDIEGIDS 2013-2014"

Transcriptie

1 PROPEDEUSE... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING 1A EN 1B... 2 (X)HTML / CSS... 3 INLEIDING PROGRAMMEREN (PHP)... 4 DIGITAL GRAPHIC DESIGN PROJECT PROFESSIONELE WEBSITE... 6 MONDELINGE COMMUNICATIE UNLEASH YOUR POTENTIAL WITH PHP... 8 INLEIDING DATABASE... 9 INFORMATIEMANAGEMENT PROJECT SUPPORT DESK SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE INLEIDING PROGRAMMEREN IN JAVA INLEIDING COMPUTERNETWERKEN INLEIDING FLASH PROJECT SOLARBOT INLEIDING C# PROJECT STENDEN DUURZAAM WEERSTATION... 18

2 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING 1A EN 1B ProgRESS code : GSLB1A en GSLB1B Opleiding : Informatica Periode : 1.1 en 1.4 Propedeuse Omvang : 6 ec 168 SBU Studeren op HBO niveau betekend meer eigen regie in handen nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studie. Je leert ontdekken wie je bent, en wat je na je afstuderen in huis moeten hebben om een goede professional te kunnen zijn. In het onderdeel studieloopbaanbegeleiding maak je een begin met het kijken naar je zelf, naar je competenties en naar het zogenaamde beroeps- en opleidingsprofiel. Om je eigen ontwikkelingsproces goed vast te leggen en te kunnen volgen, maak je een portfolio en een pop, dat, net als jij je gehele studieloopbaan blijft ontwikkelen. Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen: heb je inzicht in het curriculum van jouw studie en het studeren aan de Stenden Hogeschool. weet je welke informatie je voor jouw studie nodig hebt, kan je deze opsporen, voor jezelf evalueren en verwerken en deze op een correcte manier in een product verwerken. ben je in staat je studie te plannen op een manier die aansluit bij jouw eigen leerstijl. kan je verantwoorden waarom je deze studie- en beroepskeuze gemaakt hebt heb jij je beroepsbeeld verder ontwikkeld en ben je in staat om deze zo nodig bij te stellen. heb je inzicht in de functie en mogelijkheden van studieloopbaancoaching. kan je de 5 studieloopbaancompetenties benoemen en op toepassen op een niveau dat past bij jouw beginsituatie. kan je een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en een portfolio samenstellen dat voldoet aan jouw leerbehoefte en de eisen van jouw opleiding en kan je het goed beheren. ben je bereid tot, en zie je de waarde van zelfreflectie en kan je hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. kan je aan de hand van jouw portfolio op zowel inhouds- als procesniveau reflecteren op jouw eigen ontwikkelproces. Geen voorkennis Actieve participatie + portfolio score

3 (X)HTML / CSS ProgRESS code : IOXH Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen ga je jezelf bekwamen in het ontwikkelen van eenvoudige websites met behulp van (X)HTML (Hypertext Markup Language) en CSS (Cascading Style Sheets). De kennis en vaardigheden die je hier opdoet zul je verder in de opleiding veel gebruiken. Na afloop van deze bouwsteen kun je: het technisch ontwerp voor een eenvoudige professionele website maken een eenvoudige professionele website realiseren volgens de (X)HTML standaard in combinatie met CSS door middel van PHP een webformulier realiseren Algemene kennis van de computer en MS Windows (op gebruikersniveau) zoals bijvoorbeeld op de Havo bij het vak informatiekunde aan de orde is geweest. Computertoets score

4 INLEIDING PROGRAMMEREN (PHP) ProgRESS code : OIPHP1 Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen leer je de eerste beginselen van programmeren in PHP. Deze bouwsteen heeft een praktisch component en een theoretisch component. In het praktische gedeelte ga je aan de slag met het ontwikkelen van PHP-pagina s. Dit zijn pagina s die bestaan uit een mix van HTML en PHP-code. De PHP-code wordt op de webserver uitgevoerd. PHP-pagina s worden meestal gebruikt om dynamisch HTML-code aan te maken. In het theoretische gedeelte komen een aantal (eenvoudige) achtergronden van programmeren aan de orde. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een gegeven werkberoepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een eenvoudig PHP programma zo efficiënt en duidelijk mogelijk een eenvoudig en correct programma in PHP maken Algemene kennis van de computer en MS Windows (op gebruikersniveau) zoals bijvoorbeeld op de Havo bij het vak informatiekunde aan de orde is geweest. Computertoets score

5 DIGITAL GRAPHIC DESIGN 1 ProgRESS code : OIDGD1 Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen krijg je een inleiding in het Grafisch Vormgeven. De 5 basisprincipes van Grafisch Vormgeven worden behandeld, en je leert deze toepassen in het ontwerpen van een huisstijl. Tevens leer je de basisvaardigheden in Adobe Photoshop en Illustrator. Na afloop van de bouwsteen kun je: de basiselementen van grafisch ontwerpen beschrijven en herkennen in voorbeelden uit de praktijk de onderdelen van een bestaande huisstijl aanwijzen en kenschetsen een eenvoudige huisstijl ontwikkelen en gereed maken voor implementatie in de interface van een website zelfstandig nieuwe vaardigheden aanleren en trainen in de Adobe ontwerptools Photoshop en Illustrator Geen specifieke voorkennis vereist. Opdrachten

6 PROJECT PROFESSIONELE WEBSITE ProgRESS code : IIPR1 Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen wordt ingegaan op het vakgebied Webdesgin en alle zaken die daarbij komen kijken. Je gaat in projectvorm een website ontwikkelen die moet voldoen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een definitie geven van een project en aangeven wat de eigenschappen zijn van een project een eenvoudig project organiseren de onderdelen van een plan van aanpak opnoemen de voor- en nadelen van het werken in een project benoemen een Look and feel of Mockup ontwerp maken voor een website een eenvoudig plan van aanpak maken een website volgens de gestelde criteria maken De bouwstenen PHP1, HTML/CSS en DGD1. Projectopdracht score

7 MONDELINGE COMMUNICATIE 1 ProgRESS code : GMOCO1 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 Propedeuse Omvang : 3 ec Een Hbo er moet regelmatig presentaties verzorgen over projecten, producten, voortgang etc. In deze bouwsteen wordt ingegaan op effectief mondeling presenteren. Daarbij staan drie zaken centraal: het doel, het publiek en de hulpmiddelen. Tevens moet je als Hbo er effectief kunnen vergaderen. In deze bouwsteen leer je de spelregels, de voorbereiding, hoe je een vergadering leidt en hoe je een zo actief mogelijke bijdrage kan leveren. Na afloop van de bouwsteen weet je: hoe communicatie werkt en wat de rol is van non-verbale communicatie; hoe je moet vergaderen: - je weet en laat zien hoe je een vergadering voorbereidt; - je laat zien hoe je een vergadering als voorzitter leidt; - je laat zien hoe je als deelnemer actief een goede bijdrage aan de vergadering levert; hoe je kun je een presentatie houden: - je laat zien hoe je een vergadering voorbereidt; - je laat zien hoe je een presentatie opbouwt; - je laat zien hoe je een presentatie ondersteunt; - je laat zien hoe je publiek kunt boeien; - je laat zien dat je constructieve feedback op een presentatie kan geven. Geen specifieke voorkennis vereist. een productenmap Actieve participatie score / score op onderdelen, gewogen gemiddelde

8 UNLEASH YOUR POTENTIAL WITH PHP ProgRESS code : OIPHP2 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 In deze bouwsteen gaan we verder met het programmeren in PHP. Hier wordt specifiek gekeken naar de koppeling PHP/Databases. De werkwijze zal gelijk zijn als bij de bouwsteen Inleiding programmeren (PHP). Er zullen nieuwe facetten worden toegevoegd met meer diepgang. Aan het eind van deze bouwsteen kun je een webpagina maken welke werkt in combinatie met een database. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een gegeven werk- beroepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een eenvoudig PHP programma queries opstellen gegevens bewerken in een database in combinatie met PHP zo efficiënt en duidelijk mogelijk een eenvoudig en correct programma in PHP maken Inleiding programmeren (PHP). Computertoets

9 INLEIDING DATABASE ProgRESS code : OIDB1 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 In deze bouwsteen maken we kennis met de grondslagen van database systemen. Als uitgangspunt wordt hierbij gebruik gemaakt van relationele database systemen: dit zijn systemen, die gebaseerd zijn op het relationele gegevensmodel. Verder richt deze bouwsteen zich op het gebruik van de vraagtaal Structured Query Language (SQL) om databases aan te maken, te wijzigen en te benaderen. Na afloop van deze bouwsteen kun je: de volgende begrippen omschrijven en / of benoemen: Een database en de globale architectuur van een database De werking van een database management systeem Alle begrippen uit het relationele model: attribuut, domein, tupel, relatie, kandidaatsleutel, primaire sleutel en vreemde sleutel. Deze begrippen kunnen door de student verbonden worden met de begrippen uit de relationele databases: tabel, rij, kolom, primary key, foreign key, constraint Integriteit van een database De begrippen null-waarde, redundantie, functionele afhankelijkheid, normaliseren Voorts is de student in staat om: De aard van relaties te classificeren; Een genormaliseerd databaseontwerp te maken De volgende zaken te implementeren in SQL: Aanmaken van een database (m.b.v. data definition language) Mutaties (data manipulation language) Queries (data retrieval language). Hierbij komen o.a. aan de orde: Gebruik van functies; Mogelijkheid tot groeperen; Vereniging van tabellen (join). Geen specifieke voorkennis vereist. Schriftelijke toets

10 INFORMATIEMANAGEMENT ProgRESS code : OIIM Opleiding : Informatica Periode : 1.2 In deze bouwsteen verkrijg je kennis en inzicht in organisaties en informatie, kenmerken van organisaties en soorten informatiesystemen. Je leert jezelf daarnaast bekwamen in het maken van een funtioneel ontwerp van een eenvoudig informatiesysteem. Na afronding van deze bouwsteen: Kan je een omschrijving geven van data, informatie en kennis heb je globaal inzicht in de informatieverzorging en de gegevensverwerking in organisaties heb je inzicht in systeemkwaliteitsaspecten heb je inzicht in diverse soorten informatiesystemen die in een organisatie kunnen voorkomen kun je een functioneel ontwerp maken van een eenvoudig informatiesysteem Geen specifieke voorkennis vereist. Schriftelijke toets

11 PROJECT SUPPORT DESK ProgRESS code : IIPR2 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 Binnen deze moduulperiode staat het thema Stenden SupportDesk centraal. Deze bouwsteen vormt een combinatie van de bouwstenen Unleash your potential in PHP, Informatiemanagement en Inleiding database wat moet resulteren in een professioneel eindproduct: Incidentenregistratiesysteem (Stenden SupportDesk). Het uitvoeren van de werkzaamheden zal als project worden aangepakt. Voordat een project begint, is tijd nodig om eenzelfde manier van werken af te spreken. Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: 1. De student kan een Functioneel Ontwerp maken; 2. De student kan een een website realiseren met PHP en MySQL. 3. De student kan een Functioneel Ontwerp omzetten in een informatiesysteem; 4. De student kan een eenvoudig database realiseren; 5. De student kan een planning in tijd maken; 6. De student neemt deel aan een project; 7. De student werkt projectmatig in een projectgroep. De student dient de bouwstenen Inleiding PHP, (X)HTML/CSS en Digital Graphical Design gevolgd te hebben. En moet Unleash your potential in PHP, Databases, Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1 en Informatiemanagment volgen of gevolgd hebben. Projectopdracht

12 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 1 ProgRESS code : GSCO1 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Rapporten schrijven, goed citeren (plagiaat voorkomen), samenvatten, argumenteren: iedere HBOer krijgt hier mee te maken. In deze bouwsteen wordt hier aandacht aan besteed. Je leert jezelf gepast schriftelijk uit te drukken en je gebruikt hiervoor IT faciliteiten. Je maakt complexe informatie schriftelijk duidelijk en je stuurt de juiste boodschap naar de juiste doelgroep via het juiste kanaal. Na afloop van de bouwsteen kun je: bouwplannen gebruiken voor je schriftelijke communicatie de passende structuur gebruiken bij doel en doelgroep de passende stijl gebruiken bij doel en doelgroep duidelijk argumenteren informatie correct samenvatten schrijven in de fases: bouwplan, eerste opzet, herschrijven, vorm geven op de APA manier je bronnen in je schriftelijke communicatie vermelden Geen specifieke voorkennis vereist. een productenmap een rapport Actieve participatie score / score op onderdelen, gewogen gemiddelde

13 INLEIDING PROGRAMMEREN IN JAVA ProgRESS code : OIJV1 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 In deze bouwsteen leer je de eerste beginselen van het (objectgeoriënteerd) programmeren in Java. Het programmeren van Java zal in ons geval hoofdzakelijk plaatsvinden in de ontwikkelomgeving BlueJ. Daarnaast zullen wij BlueJ gaan gebruiken in Netbeans wat je al kent van PHP. De student toont aan dat hij/zij op de inhoudsgebieden, welke aan de orde komen in hoofdstuk 1 t/m 4 van het BleuJ boek, de verschillen / overeenkomsten kan aangeven tussen PHP en Java De student toont aan dat hij/zij een casus object georiënteerd kan analyseren De student toont aan dat hij/zij de voor- en nadelen kent en begrijpt van het werken met en denken in objecten De student toont aan dat hij/zij een eenvoudig object georiënteerd programma kan maken De student toont aan dat hij/zij kan omgaan met de Netbeans en BlueJ IDE De student toont aan dat hij/zij gegeven (beknopte) UML diagrammen kan lezen en vertalen naar een concrete implementatie De student toont aan dat hij/zij de mogelijkheden kent van moderne object georiënteerde talen zoals Java De student toont aan dat hij/zij een traject kan opzetten voor het ontwikkelen van een eenvoudig Java programma De student toont aan dat hij/zij kan programmeren in Java; De student dient de PHP onderdelen uit de module perioden 1 en 2 volledig gevolgd hebben. Computertoets

14 INLEIDING COMPUTERNETWERKEN ProgRESS code : OICN1 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Propedeuse Omvang : 3 ec In deze bouwsteen leer je de eerste beginselen van computernetwerken. Deze bouwsteen heeft een praktisch component en een theoretisch component. In het praktische gedeelte zul je een eenvoudig (thuis)computernetwerk opbouwen. In het stadium daarna zul je nog een Windows 2008 server gaan opzetten. In het theoretische gedeelte komen een aantal (eenvoudige) achtergronden van computernetwerken aan de orde. De student toont aan dat hij/zij op de inhoudsgebieden, welke aan de orde komen in boeken 1, 2 4 en 5 van het werkboek De student toont aan dat hij/zij een eenvoudig thuisnetwerk kan analyseren, samenstellen en bouwen De student toont aan dat hij/zij een Windows 2008 server kan analyseren, samenstellen en bouwen De student toont aan dat hij/zij verschillende netwerken in een gebouw kunnen waarnemen en analyseren De student toont aan dat hij/zij kan omgaan met het programma Netstumbler De student toont aan dat hij/zij een traject kan opzetten voor het analyseren, samenstellen en opbouwen van een Windows 2008 server Algemene kennis van de computer en MS Windows (op gebruikersniveau) zoals bijvoorbeeld op de Havo bij het vak informatiekunde aan de orde is geweest. Schriftelijke toets (Theorie) Praktijktoets / gewogen gemiddelde

15 INLEIDING FLASH ProgRESS code : OIIF Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Propedeuse Omvang : 3 ec Flash biedt de webontwikkelaar een krachtig instrument met uitgebreide mogelijkheden voor het ontwikkelen van rich interactive content voor websites. Met behulp van ActionScript 3 en de animatietechnieken kunnen krachtige toepassingen ontwikkeld worden voor user interfaces, games, presentaties, online advertenties (banners) en frontends voor bedrijfstoepassingen Flash biedt de multimediaontwikkelaar een complete ontwerpomgeving waarin professionele multimediaproducties kunnen worden gerealiseerd, zowel voor publicatie op het internet als voor (stand alone) DVD-presentaties Flash biedt de programmeur Actionscript 3.0, een krachtige object-georienteerde programmeertaal om interactiviteit aan het product toe te voegen Flash biedt de professional een worldwide online community voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. In deze bouwsteen leer je de basisconcepten en basisfuncties van Flash CS4 kennen, en leer je hands on de basisvaardigheden aan. Na afloop van deze bouwsteen kun je: Werken met tekst en grafische elementen in het vectorgebaseerd tekenprogramma in Flash Animaties maken in de vectoranimatiecomponent in Flash Met ActionScript 3 interactiviteit toevoegen aan zijn product Een kleine productie opzetten in Flash m.b.v. lagen, scenes, movieclips en Actionscript 3 Flash als multimedia ontwerpomgeving gebruiken (d.w.z. beeld, geluid en video importeren en aan de eindgebruiker beschikbaar stellen in een interface) Een eenvoudig interactief multimediaproduct ontwerpen en realiseren De student dient de bouwsteen Digital Graphic Design gevolgd te hebben. Eindopdracht

16 PROJECT SOLARBOT ProgRESS code : IIPR3 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Propedeuse Omvang : 3 ec Het project Solar Bot behelst een Lego NXT robot welke in leven dient gehouden te worden. Het project bestaat uit een tweetal gedeelten. Het eerste en eenvoudigste (en zeer klein) gedeelte is een race tegen elkaar waarbij je de robot vanachter een PC bestuurd. Door deze race leer je wat ervaringen opdoen met parameters welke naar de robot gestuurd worden of welke vanaf de robot naar de ontvanger gestuurd worden. Het belangrijkste is echter dat je een autonome robot moet gaan maken die zich zo lang mogelijk zelfstandig in leven houdt. De student toont aan dat hij/zij een opdracht projectmatig kan aanpakken De student toont aan dat hij/zij een projectplan kan maken De student toont aan dat hij/zij een projectplanning kan maken De student toont aan dat hij/zij opgedane kennis in aanvullende bouwstenen kan integreren in een project De student toont aan dat hij/zij de opgedane programmeerkennis om kan zetten naar een andere (technische) omgeving De student toont aan dat hij/zij de niet opgedane kennis kan verwerven om een project tot een goed einde te brengen De student toont aan dat hij/zij een probleem kan analyseren De student dient: 1.De bouwsteen programmeren in Flash te volgen of gevolgd te hebben; 2.De bouwsteen Inleiding programmeren in Java te volgen of gevolgd te hebben; 3.De bouwsteen Inleiding computernetwerken te volgen of gevolgd te hebben; 4.De projecten uit de eerste 2 perioden gedaan te hebben. Projectopdracht

17 INLEIDING C# ProgRESS code : OIC#1 Opleiding : Informatica Periode : 1.4 Propedeuse Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met de programmeertaal C#. De programmeertaal C# is een onderdeel van het.net Framework van Microsoft. Wat vooral opvalt bij deze programmeertaal is de vergelijking met Java. Het programmeren van C# zal in ons geval hoofdzakelijk plaatsvinden in de ontwikkelomgeving Microsoft Visual Studio Na afloop van deze bouwsteen kun je: een gegeven werkberoepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een C# programma een eenvoudig object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria een programma ontwikkelen die gebruik maakt van meerdere threads De student heeft de programmeerbouwstenen uit de eerste en tweede periode gehaald om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Programmeren in C#. Opdracht

18 PROJECT STENDEN INNOVATION 1 ProgRESS code : IIPR4.1 Opleiding : Informatica Periode : 1.4 Propedeuse Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen leer je om in een project een duurzaam weerstation te ontwikkelen. Met behulp van de bouwstenen uit de eerste drie perioden en C# uit deze periode wordt er een professioneel duurzaam weerstation ontwikkeld en de meetgegevens gepubliceerd op een professionele website. Ieder student kiest één van de vier disciplines die er in dit project worden aangeboden. Je hebt keuze uit de onderdelen Technische Informatica, Software Engineering, ICT-Beheer en MultiMedia Design & Development. Een groep studenten bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 5 studenten. Als de groep voor een discipline te groot is dan wordt de groep opgesplitst, als een groep te klein is om geheel zelfstandig uit te voeren dan krijgt die groep ondersteuning van de betreffende vakdocent. Voorbereiding PVA / Requirements Na afloop van de bouwsteen kun je: interdisciplinair samenwerken duurzaamheid toepassen in een ICT-project een requirement analyse uitvoeren zelf leerdoelen opstellen Voorgaande drie perioden. Projectopdracht

19 PROJECT STENDEN INNOVATION 2 ProgRESS code : IIPR4.2 Opleiding : Informatica Periode : 1.4 Propedeuse Omvang : 6 ec 168 SBU In deze bouwsteen leer je om in een project een duurzaam weerstation te ontwikkelen. Met behulp van de bouwstenen uit de eerste drie perioden en C# uit deze periode wordt er een professioneel duurzaam weerstation ontwikkeld en de meetgegevens gepubliceerd op een professionele website. Ieder student kiest één van de vier disciplines die er in dit project worden aangeboden. Je hebt keuze uit de onderdelen Technische Informatica, Software Engineering, ICT-Beheer en MultiMedia Design & Development. Een groep studenten bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 5 studenten. Als de groep voor een discipline te groot is dan wordt de groep opgesplitst, als een groep te klein is om geheel zelfstandig uit te voeren dan krijgt die groep ondersteuning van de betreffende vakdocent. Realisatie / Test / Opleveren enz. Na afloop van de bouwsteen kun je: interdisciplinair samenwerken duurzaamheid toepassen in een ICT-project een requirement analyse uitvoeren zelf leerdoelen opstellen Voorgaande drie perioden. Projectopdracht

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Geldt voor: alle cohorten Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee Inhoudsopgave Jaar 1... 3

Nadere informatie

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. AD ICT-Beheer

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. AD ICT-Beheer ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN AD ICT-Beheer Stenden Hogeschool 2016-2017 AD ICT-Beheer Jaar 1 Periode 1 Inhoudsopgave Jaar 1... 3 Periode 1... 3 1. Informatiemanagement... 3 2. Inleiding programmeren in PHP...

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. Informatica (B) Software Engineering

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. Informatica (B) Software Engineering ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN Informatica (B) Software Engineering Stenden Hogeschool 2016-2017 Informatica afstudeerrichting Software Engineering Jaar 1 Periode 1 Inhoudsopgave Jaar 1... 3 Periode 1... 3 1.

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO)

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Keuzedeel: Verdieping software AO versie 1.0 Crebo: 25187 Cohort: 2016-2017 Keuzedeelhouder(s): Dhr. J.A. van Helden Datum: 18-1-2017 Keuzedeel: Verdieping

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Aanpak & Techniek...4

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 MBO Kantoorautomatisering Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webontwikkelaar BO GR 503 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Wij de werkzaamheden u het resultaat!

Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Bloemenlaan 21 2292 DA Wateringen Tel: 0174-220365 Emailadres: info@entersite.nl Internet: www.entersite.nl Inleiding Vele bedrijven

Nadere informatie

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 5-Jun-017 0:17 Year 013/014 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS TI-Mi-110-13 TI-Mi-110-13 Software Ontwerpen

Nadere informatie

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6 Opleiding Complexiteit Begeleiding Duur Advies timing Focus op Applicatieontwikkelaar Periode Ontwerp en realiseert Eind Niveau Weinig begeleiding 6 Periode, ALA B Kerntaak Ontwerpen van de applicatie,

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED DATABASE

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED DATABASE EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED DATABASE The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Ierland Tel: + 353 1 630

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Periode 1.1. Bijlage B. Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase

Periode 1.1. Bijlage B. Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase Het onderwijsprogramma voor de propedeutische fase bestaat uit een programma van 60

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Praktisch - Leergierig / Nieuwsgierig - Technisch onderlegd - Zelfstandig - Stressbestendig

Hoe omschrijven collega s jou? - Praktisch - Leergierig / Nieuwsgierig - Technisch onderlegd - Zelfstandig - Stressbestendig Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Subhi Hoe omschrijven collega s jou? Roepnaam: Subhi Regio: Dweik Geboortedatum: 28-09-1991 Nationaliteit: Nederlands Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Webdesigner

Overzicht modulefiches Webdesigner Overzicht modulefiches Webdesigner Inhoud TSO 3 Websiteproductie 1... 2 TSO 3 Websiteproductie 2... 3 TSO 3 Project webdesign... 4 TSO 3 Digitale beeldverwerking... 5 Digitale beeldverwerking 1... 5 Interfacedesign...

Nadere informatie

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 POP van Steven Liemberg. Curriculum Vitae Naam Steven Liemberg Adres en postcode Peijzerweg 68-4 Plaats Groningen Geboortedatum 29-05-1988 Studentnummer

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

1 Download de database 'bieren.mdb' en bewaar het bestand in c:\werkmap van je computer.

1 Download de database 'bieren.mdb' en bewaar het bestand in c:\werkmap van je computer. DataBase Management & Databasetechnologie We gaan nu aan de slag met het databasemanagementprogramma Access. Zo'n set programma's waarmee je databases kunt maken, beheren en bevragen noemt men ook wel

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2016 Automatiseringskennis op elk niveau 1 April 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Theorie en opdrachten

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Leergang Java Development

Leergang Java Development Leergang Java Development Java Development Developer in 3 maanden Introductie Met de leergang Java Development leert u in 24 dagen programmeren en kunt u na afronding aan de slag als junior Java Developer.

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Ik ben onder andere inzetbaar als:

Ik ben onder andere inzetbaar als: Curriculum vitae Maint Berkenbosch Algemeen Ik ben gepromoveerd wiskundige en ervaren software ontwikkelaar. Daarnaast ben ik communicatief vaardig, spreek ik goed Engels, Duits Frans en een beetje Russisch.

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: informatica..

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: informatica.. Vak: informatica.. Laag: Havo-. PROGRAMMA 2011-2012 week leerstof dagen toets overig 34-26.08 zomervakantie Bespreking PTA-404 Deze week: uitreiking van de Praktische Opdracht Programmeren Herhaling theorie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten)

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A8 Databanken (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Netwerkbeheer 2' de

Nadere informatie

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mick Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Mick Bloemheuvel Regio:

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2018 Voor kwalificaties en keuzedelen Januari 1 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Beroepsspecifieke boeken...

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Het.Net Framework................................ 8 1.1.1 Het.Net Ontwikkelingsmodel....................... 8 1.1.2 Compilatie en Uitvoering in.net.....................

Nadere informatie

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Tom Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous 2006-2007 Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 icafe 2.1 Het idee 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Programmering SWIOM2a, 2011 2012

Programmering SWIOM2a, 2011 2012 Programmering SWIOM2a, 2011 2012 Inleiding De Studiegids bevat een globaal overzicht van alle af te sluiten onderdelen per leerjaar. Het document dat je nu leest gaat voor wat betreft de vakmatige Netwerkbeheerder

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Databases Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Agenda voor vandaag Opdracht tussenstand State diagram / Observer pattern Bret Victor Databases 2/42 Opdracht tussenstand Slides

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Verantwoordelijk - Meedenkend - Behulpzaam - Vriendelijk - Gedreven - Creatief

Hoe omschrijven collega s jou? - Verantwoordelijk - Meedenkend - Behulpzaam - Vriendelijk - Gedreven - Creatief Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Cong Do Hierbij het profiel van een gedreven full stack.net developer uit Utrecht die graag uitdagingen aan gaat en voor de volle 100% door

Nadere informatie

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL Module 1 Inleiding Module 2 Ontwerpen van tabellen Module 3 Relationele databases en queries Module 4 Formulieren en rapporten Module 5 Geav. formulieren en rapporten Module 6 Macro s en menu s Module

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 Informatica VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 informatiekunde - informatica Onderbouw: Word Excel Bovenbouw: Nieuw vak Inhoud komt straks Powerpoint E-mail Internet Studielast Havo HAVO 4 3 lesuren per week HAVO

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN Onze opleiding Webdesign wordt gegeven in totaal vernieuwde lokalen. Met recente computers en recente software. Onze opleiding is heel praktisch opgevat, zeer eigentijds

Nadere informatie

Tim Stienen

Tim Stienen Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 Tim@rockstars.nl Bryan Baan Hierbij het profiel van Java ontwikkelaar Bryan uit Schoonhoven. Bryan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12 Hoorcollege 1 21-11-12 docenten! http://vimeo.com/31244010#at=10 hoorcollege 1 introductie HVA CMD V2 21 november 2012!! justus sturkenboom! j.p.sturkenboom@hva.nl! yuri westplat! y.westplat@hva.nl! vandaag

Nadere informatie

Manuel Nas. Hierbij het profiel van.net developer Manuel. Aan de hand van onderstaande vragen stelt hij zich graag aan u voor

Manuel Nas. Hierbij het profiel van.net developer Manuel. Aan de hand van onderstaande vragen stelt hij zich graag aan u voor Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Manuel Nas Hierbij het profiel van.net developer Manuel. Aan de hand van onderstaande vragen stelt hij zich graag aan u voor Hoe omschrijven collega

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort Inleiding PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort 6-7-8 Het vak informatietechnologie (voorheen ITTL) kent geen centraal schriftelijk examen. Informatietechnologie kent

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica..

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica.. Vak: Informatica.. Laag: vwo-. PROGRAMMA 2011-2012 week leerstof dagen toets overig 34-26.08 zomervakantie Bespreking PTA-404 1. Deze week: uitreiking van de Praktische Opdracht Programmeren Herhaling

Nadere informatie

Informatica-Actief. i&i-conferentie. 25 november 2015, Amersfoort. Pieter Vorstenbosch en Paul Bergervoet

Informatica-Actief. i&i-conferentie. 25 november 2015, Amersfoort. Pieter Vorstenbosch en Paul Bergervoet Informatica-Actief i&i-conferentie 25 november 2015, Amersfoort Pieter Vorstenbosch en Paul Bergervoet 1 Inhoud Vorm en techniek Stijl van de cursussen SSO Inhoud Programmeerblok en meer Intro, Processing,

Nadere informatie