Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:"

Transcriptie

1 Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen voor de opleiding. Gegevens zijn gebaseerd op de Bouwsteenboeken van de individuele onderwijseenheden van Study programme: Informatica Year: Contact hour (in minutes): 45 Number of contact hours per year: Number of weeks of education per period: 10 Contact hours 1st year full time bachelor degree programme Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Explanation Lectures Including guest lecturers, company presentations, etc. PBL Including CBL and other variants of PBL Seminars/practicums Seminars can include categories like: training, practicum, learning company, etc. Excursions/field visits 0 Internship guidance 0 For example on feedback and review days at which a teacher is present. Study guidance 0 Including study career counseling Exams Exams include all possible forms of testing (Art.4.1.4, Students Charter) Totals Number of days internship (if applicable) Number of days the student does an internship with a placement company Number of educational weeks per period: Educational weeks are weeks in which education is being offered (excluding exam weeks)

2 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING 1A EN 1B... 3 (X)HTML / CSS... 4 INLEIDING PROGRAMMEREN (PHP)... 5 DIGITAL GRAPHIC DESIGN PROJECT PROFESSIONELE WEBSITE... 7 MONDELINGE COMMUNICATIE UNLEASH YOUR POTENTIAL WITH PHP... 9 INLEIDING DATABASE INFORMATIEMANAGEMENT PROJECT SUPPORT DESK SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE INLEIDING PROGRAMMEREN IN JAVA INLEIDING COMPUTERNETWERKEN MULTIMEDIAPRODUCTIE PROJECT SOLARBOT INLEIDING C# PROJECT STENDEN CREATIVE... 19

3 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING 1A EN 1B ProgRESS code : GSLB1A en GSLB1B Opleiding : Informatica Periode : 1.1 en 1.4 Propedeuse Omvang : 6 ec 168 SBU Studeren op HBO niveau betekend meer eigen regie in handen nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studie. Je leert ontdekken wie je bent, en wat je na je afstuderen in huis moeten hebben om een goede professional te kunnen zijn. In het onderdeel studieloopbaanbegeleiding maak je een begin met het kijken naar je zelf, naar je competenties en naar het zogenaamde beroeps- en opleidingsprofiel. Om je eigen ontwikkelingsproces goed vast te leggen en te kunnen volgen, maak je een portfolio en een pop, dat, net als jij je gehele studieloopbaan blijft ontwikkelen. Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen: heb je inzicht in het curriculum van jouw studie en het studeren aan de Stenden Hogeschool. weet je welke informatie je voor jouw studie nodig hebt, kan je deze opsporen, voor jezelf evalueren en verwerken en deze op een correcte manier in een product verwerken. ben je in staat je studie te plannen op een manier die aansluit bij jouw eigen leerstijl. kan je verantwoorden waarom je deze studie- en beroepskeuze gemaakt hebt heb jij je beroepsbeeld verder ontwikkeld en ben je in staat om deze zo nodig bij te stellen. heb je inzicht in de functie en mogelijkheden van studieloopbaancoaching. kan je de 5 studieloopbaancompetenties benoemen en op toepassen op een niveau dat past bij jouw beginsituatie. kan je een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en een portfolio samenstellen dat voldoet aan jouw leerbehoefte en de eisen van jouw opleiding en kan je het goed beheren. ben je bereid tot, en zie je de waarde van zelfreflectie en kan je hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. kan je aan de hand van jouw portfolio op zowel inhouds- als procesniveau reflecteren op jouw eigen ontwikkelproces. Geen voorkennis Actieve participatie + portfolio score

4 (X)HTML / CSS ProgRESS code : OXHTML Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen ga je jezelf bekwamen in het ontwikkelen van eenvoudige websites met behulp van (X)HTML (Hypertext Markup Language) en CSS (Cascading Style Sheets). De kennis en vaardigheden die je hier opdoet zul je verder in de opleiding veel gebruiken. Na afloop van deze bouwsteen kun je: het technisch ontwerp voor een eenvoudige professionele website maken een eenvoudige professionele website realiseren volgens de (X)HTML standaard in combinatie met CSS door middel van PHP een webformulier realiseren Algemene kennis van de computer en MS Windows (op gebruikersniveau) zoals bijvoorbeeld op de Havo bij het vak informatiekunde aan de orde is geweest. Computertoets score

5 INLEIDING PROGRAMMEREN (PHP) ProgRESS code : OIPHP1 Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen leer je de eerste beginselen van programmeren in PHP. Deze bouwsteen heeft een praktisch component en een theoretisch component. In het praktische gedeelte ga je aan de slag met het ontwikkelen van PHP-pagina s. Dit zijn pagina s die bestaan uit een mix van HTML en PHP-code. De PHP-code wordt op de webserver uitgevoerd. PHP-pagina s worden meestal gebruikt om dynamisch HTML-code aan te maken. In het theoretische gedeelte komen een aantal (eenvoudige) achtergronden van programmeren aan de orde. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een gegeven werkberoepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een eenvoudig PHP programma zo efficiënt en duidelijk mogelijk een eenvoudig en correct programma in PHP maken Algemene kennis van de computer en MS Windows (op gebruikersniveau) zoals bijvoorbeeld op de Havo bij het vak informatiekunde aan de orde is geweest. Computertoets score

6 DIGITAL GRAPHIC DESIGN 1 ProgRESS code : OIDGD1 Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen krijg je een inleiding in het Grafisch Vormgeven. De 5 basisprincipes van Grafisch Vormgeven worden behandeld, en je leert deze toepassen in het ontwerpen van een huisstijl. Tevens leer je de basisvaardigheden in Adobe Photoshop en Illustrator. Na afloop van de bouwsteen kun je: de basiselementen van grafisch ontwerpen beschrijven en herkennen in voorbeelden uit de praktijk de onderdelen van een bestaande huisstijl aanwijzen en kenschetsen een eenvoudige huisstijl ontwikkelen en gereed maken voor implementatie in de interface van een website zelfstandig nieuwe vaardigheden aanleren en trainen in de Adobe ontwerptools Photoshop en Illustrator Geen specifieke voorkennis vereist. Opdrachten

7 PROJECT PROFESSIONELE WEBSITE ProgRESS code : IIPR1 Opleiding : Informatica Periode : 1.1 In deze bouwsteen wordt ingegaan op het vakgebied Webdesgin en alle zaken die daarbij komen kijken. Je gaat in projectvorm een website ontwikkelen die moet voldoen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een definitie geven van een project en aangeven wat de eigenschappen zijn van een project een eenvoudig project organiseren de onderdelen van een plan van aanpak opnoemen de voor- en nadelen van het werken in een project benoemen een Look and feel of Mockup ontwerp maken voor een website een eenvoudig plan van aanpak maken een website volgens de gestelde criteria maken De bouwstenen PHP1, HTML/CSS en DGD1. Projectopdracht score

8 MONDELINGE COMMUNICATIE 1 ProgRESS code : GMOCO1 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 Propedeuse Omvang : 3 ec Een Hbo er moet regelmatig presentaties verzorgen over projecten, producten, voortgang etc. In deze bouwsteen wordt ingegaan op effectief mondeling presenteren. Daarbij staan drie zaken centraal: het doel, het publiek en de hulpmiddelen. Tevens moet je als Hbo er effectief kunnen vergaderen. In deze bouwsteen leer je de spelregels, de voorbereiding, hoe je een vergadering leidt en hoe je een zo actief mogelijke bijdrage kan leveren. Na afloop van de bouwsteen weet je: hoe communicatie werkt en wat de rol is van non-verbale communicatie; hoe je moet vergaderen: - je weet en laat zien hoe je een vergadering voorbereidt; - je laat zien hoe je een vergadering als voorzitter leidt; - je laat zien hoe je als deelnemer actief een goede bijdrage aan de vergadering levert; hoe je kun je een presentatie houden: - je laat zien hoe je een vergadering voorbereidt; - je laat zien hoe je een presentatie opbouwt; - je laat zien hoe je een presentatie ondersteunt; - je laat zien hoe je publiek kunt boeien; - je laat zien dat je constructieve feedback op een presentatie kan geven. Geen specifieke voorkennis vereist. een productenmap Actieve participatie score / score op onderdelen, gewogen gemiddelde

9 UNLEASH YOUR POTENTIAL WITH PHP ProgRESS code : OIPHP2 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 In deze bouwsteen gaan we verder met het programmeren in PHP. Hier wordt specifiek gekeken naar de koppeling PHP/Databases. De werkwijze zal gelijk zijn als bij de bouwsteen Inleiding programmeren (PHP). Er zullen nieuwe facetten worden toegevoegd met meer diepgang. Aan het eind van deze bouwsteen kun je een webpagina maken welke werkt in combinatie met een database. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een gegeven werk- beroepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een eenvoudig PHP programma queries opstellen gegevens bewerken in een database in combinatie met PHP zo efficiënt en duidelijk mogelijk een eenvoudig en correct programma in PHP maken Inleiding programmeren (PHP). Computertoets

10 INLEIDING DATABASE ProgRESS code : OIDB1 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 In deze bouwsteen maken we kennis met de grondslagen van database systemen. Als uitgangspunt wordt hierbij gebruik gemaakt van relationele database systemen: dit zijn systemen, die gebaseerd zijn op het relationele gegevensmodel. Verder richt deze bouwsteen zich op het gebruik van de vraagtaal Structured Query Language (SQL) om databases aan te maken, te wijzigen en te benaderen. Na afloop van deze bouwsteen kun je: de volgende begrippen omschrijven en / of benoemen: Een database en de globale architectuur van een database De werking van een database management systeem Alle begrippen uit het relationele model: attribuut, domein, tupel, relatie, kandidaatsleutel, primaire sleutel en vreemde sleutel. Deze begrippen kunnen door de student verbonden worden met de begrippen uit de relationele databases: tabel, rij, kolom, primary key, foreign key, constraint Integriteit van een database De begrippen null-waarde, redundantie, functionele afhankelijkheid, normaliseren Voorts is de student in staat om: De aard van relaties te classificeren; Een genormaliseerd databaseontwerp te maken De volgende zaken te implementeren in SQL: Aanmaken van een database (m.b.v. data definition language) Mutaties (data manipulation language) Queries (data retrieval language). Hierbij komen o.a. aan de orde: Gebruik van functies; Mogelijkheid tot groeperen; Vereniging van tabellen (join). Geen specifieke voorkennis vereist. Schriftelijke toets

11 INFORMATIEMANAGEMENT ProgRESS code : OIIM Opleiding : Informatica Periode : 1.2 In deze bouwsteen verkrijg je kennis en inzicht in organisaties en informatie, kenmerken van organisaties en soorten informatiesystemen. Je leert jezelf daarnaast bekwamen in het maken van een funtioneel ontwerp van een eenvoudig informatiesysteem. Na afronding van deze bouwsteen: Kan je een omschrijving geven van data, informatie en kennis heb je globaal inzicht in de informatieverzorging en de gegevensverwerking in organisaties heb je inzicht in systeemkwaliteitsaspecten heb je inzicht in diverse soorten informatiesystemen die in een organisatie kunnen voorkomen kun je een functioneel ontwerp maken van een eenvoudig informatiesysteem Geen specifieke voorkennis vereist. Schriftelijke toets

12 PROJECT SUPPORT DESK ProgRESS code : IIPR2 Opleiding : Informatica Periode : 1.2 Binnen deze moduulperiode staat het thema Stenden SupportDesk centraal. Deze bouwsteen vormt een combinatie van de bouwstenen Unleash your potential in PHP, Informatiemanagement en Inleiding database wat moet resulteren in een professioneel eindproduct: Incidentenregistratiesysteem (Stenden SupportDesk). Het uitvoeren van de werkzaamheden zal als project worden aangepakt. Voordat een project begint, is tijd nodig om eenzelfde manier van werken af te spreken. Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: 1. De student kan een Functioneel Ontwerp maken; 2. De student kan een een website realiseren met PHP en MySQL. 3. De student kan een Functioneel Ontwerp omzetten in een informatiesysteem; 4. De student kan een eenvoudig database realiseren; 5. De student kan een planning in tijd maken; 6. De student neemt deel aan een project; 7. De student werkt projectmatig in een projectgroep. De student dient de bouwstenen Inleiding PHP, (X)HTML/CSS en Digital Graphical Design gevolgd te hebben. En moet Unleash your potential in PHP, Databases, Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1 en Informatiemanagment volgen of gevolgd hebben. Projectopdracht

13 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 1 ProgRESS code : GSCOT1 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Rapporten schrijven, goed citeren (plagiaat voorkomen), samenvatten, argumenteren: iedere HBOer krijgt hier mee te maken. In deze bouwsteen wordt hier aandacht aan besteed. Je leert jezelf gepast schriftelijk uit te drukken en je gebruikt hiervoor IT faciliteiten. Je maakt complexe informatie schriftelijk duidelijk en je stuurt de juiste boodschap naar de juiste doelgroep via het juiste kanaal. Na afloop van de bouwsteen kun je: bouwplannen gebruiken voor je schriftelijke communicatie de passende structuur gebruiken bij doel en doelgroep de passende stijl gebruiken bij doel en doelgroep duidelijk argumenteren informatie correct samenvatten schrijven in de fases: bouwplan, eerste opzet, herschrijven, vorm geven op de APA manier je bronnen in je schriftelijke communicatie vermelden Geen specifieke voorkennis vereist. een productenmap een rapport Actieve participatie score / score op onderdelen, gewogen gemiddelde

14 INLEIDING PROGRAMMEREN IN JAVA ProgRESS code : OIJV1 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 In deze bouwsteen leer je de eerste beginselen van het (objectgeoriënteerd) programmeren in Java. Het programmeren van Java zal in ons geval hoofdzakelijk plaatsvinden in de ontwikkelomgeving BlueJ. Daarnaast zullen wij BlueJ gaan gebruiken in Netbeans wat je al kent van PHP. De student toont aan dat hij/zij op de inhoudsgebieden, welke aan de orde komen in hoofdstuk 1 t/m 4 van het BleuJ boek, de verschillen / overeenkomsten kan aangeven tussen PHP en Java De student toont aan dat hij/zij een casus object georiënteerd kan analyseren De student toont aan dat hij/zij de voor- en nadelen kent en begrijpt van het werken met en denken in objecten De student toont aan dat hij/zij een eenvoudig object georiënteerd programma kan maken De student toont aan dat hij/zij kan omgaan met de Netbeans en BlueJ IDE De student toont aan dat hij/zij gegeven (beknopte) UML diagrammen kan lezen en vertalen naar een concrete implementatie De student toont aan dat hij/zij de mogelijkheden kent van moderne object georiënteerde talen zoals Java De student toont aan dat hij/zij een traject kan opzetten voor het ontwikkelen van een eenvoudig Java programma De student toont aan dat hij/zij kan programmeren in Java; De student dient de PHP onderdelen uit de module perioden 1 en 2 volledig gevolgd hebben. Computertoets

15 INLEIDING COMPUTERNETWERKEN ProgRESS code : OICN1 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Propedeuse Omvang : 3 ec In deze bouwsteen leer je de eerste beginselen van computernetwerken. Deze bouwsteen heeft een praktisch component en een theoretisch component. In het praktische gedeelte zul je een eenvoudig (thuis)computernetwerk opbouwen. In het stadium daarna zul je nog een Windows 2008 server gaan opzetten. In het theoretische gedeelte komen een aantal (eenvoudige) achtergronden van computernetwerken aan de orde. De student toont aan dat hij/zij op de inhoudsgebieden, welke aan de orde komen in boeken 1, 2 4 en 5 van het werkboek De student toont aan dat hij/zij een eenvoudig thuisnetwerk kan analyseren, samenstellen en bouwen De student toont aan dat hij/zij een Windows 2008 server kan analyseren, samenstellen en bouwen De student toont aan dat hij/zij verschillende netwerken in een gebouw kunnen waarnemen en analyseren De student toont aan dat hij/zij kan omgaan met het programma Netstumbler De student toont aan dat hij/zij een traject kan opzetten voor het analyseren, samenstellen en opbouwen van een Windows 2008 server Algemene kennis van de computer en MS Windows (op gebruikersniveau) zoals bijvoorbeeld op de Havo bij het vak informatiekunde aan de orde is geweest. Schriftelijke toets (Theorie) Praktijktoets / gewogen gemiddelde

16 MULTIMEDIAPRODUCTIE ProgRESS code : OIMM Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Propedeuse Omvang : 3 ec In deze bouwsteen ga je in een team een multimediaproduct ontwikkelen en realiseren. Je werkt daarbij met Edge Animate. In de eerste vijf weken leer je in werkcolleges de basisconcepten en basisfuncties van Edge Animate kennen, en leer je hands on de basisvaardigheden aan. - Edge Animate biedt de webontwikkelaar een krachtig instrument met uitgebreide mogelijkheden voor het ontwikkelen van rich interactive content voor websites en is gebaseerd op open browser standaarden als HTML5, CSS3 en Javascript (een krachtige scripttaal om interactiviteit aan het product toe te voegen); - Edge Animate biedt de multimediaontwikkelaar een complete ontwerpomgeving waarin professionele multimediaproducties kunnen worden gerealiseerd voor publicatie op het internet; - Edge Animate biedt de professional een worldwide online community (o.a. edgedocks.com & edgehero.com) voor kennisuitwisseling met andere professionals. Twee werkcolleges concept en project bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van het concept en het draaien van het project in een team. Na afloop van deze bouwsteen kun je: - Werken met tekst en grafische elementen in Edge Animate; - Beeld, geluid en video gebruiken in Edge Animate; - Animaties maken in Edge Animate; - Met Javascript interactiviteit toevoegen aan een product; - Een kleine multimediaproductie opzetten in Edge Animate; - In een team projectmatig volgens plan en planning een eindproduct realiseren; - Binnen een team beroepsgerichte taken uitvoeren De student dient de bouwsteen DGD1 en (X)HTML/CSS gevolgd te hebben. Eindopdracht

17 PROJECT SOLARBOT ProgRESS code : IIPR3 Opleiding : Informatica Periode : 1.3 Propedeuse Omvang : 3 ec Het project Solar Bot behelst een Lego NXT robot welke in leven dient gehouden te worden. Het project bestaat uit een tweetal gedeelten. Het eerste en eenvoudigste (en zeer klein) gedeelte is een race tegen elkaar waarbij je de robot vanachter een PC bestuurd. Door deze race leer je wat ervaringen opdoen met parameters welke naar de robot gestuurd worden of welke vanaf de robot naar de ontvanger gestuurd worden. Het belangrijkste is echter dat je een autonome robot moet gaan maken die zich zo lang mogelijk zelfstandig in leven houdt. De student toont aan dat hij/zij een opdracht projectmatig kan aanpakken De student toont aan dat hij/zij een projectplan kan maken De student toont aan dat hij/zij een projectplanning kan maken De student toont aan dat hij/zij opgedane kennis in aanvullende bouwstenen kan integreren in een project De student toont aan dat hij/zij de opgedane programmeerkennis om kan zetten naar een andere (technische) omgeving De student toont aan dat hij/zij de niet opgedane kennis kan verwerven om een project tot een goed einde te brengen De student toont aan dat hij/zij een probleem kan analyseren De student dient: 1.De bouwsteen programmeren in Flash te volgen of gevolgd te hebben; 2.De bouwsteen Inleiding programmeren in Java te volgen of gevolgd te hebben; 3.De bouwsteen Inleiding computernetwerken te volgen of gevolgd te hebben; 4.De projecten uit de eerste 2 perioden gedaan te hebben. Projectopdracht

18 INLEIDING C# ProgRESS code : OIC#1 Opleiding : Informatica Periode : 1.4 Propedeuse Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met de programmeertaal C#. De programmeertaal C# is een onderdeel van het.net Framework van Microsoft. Wat vooral opvalt bij deze programmeertaal is de vergelijking met Java. Het programmeren van C# zal in ons geval hoofdzakelijk plaatsvinden in de ontwikkelomgeving Microsoft Visual Studio Na afloop van deze bouwsteen kun je: een gegeven werkberoepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een C# programma een eenvoudig object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria een programma ontwikkelen die gebruik maakt van meerdere threads De student heeft de programmeerbouwstenen uit de eerste en tweede periode gehaald om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Programmeren in C#. Opdracht

19 PROJECT STENDEN CREATIVE ProgRESS code : Opleiding : Informatica Periode : 1.4 Propedeuse Omvang : ec 252 SBU In deze bouwsteen leer je om in een project een duurzaam weerstation te ontwikkelen. Met behulp van de bouwstenen uit de eerste drie perioden en C# uit deze periode wordt er een professioneel duurzaam weerstation ontwikkeld en de meetgegevens gepubliceerd op een professionele website. Ieder student kiest één van de vier disciplines die er in dit project worden aangeboden. Je hebt keuze uit de onderdelen Technische Informatica, Software Engineering, ICT-Beheer en MultiMedia Design & Development. Een groep studenten bestaat minimaal uit 4 en maximaal uit 7 studenten. Als de groep voor een discipline te groot is dan wordt de groep opgesplitst, als een groep te klein is om geheel zelfstandig uit te voeren dan krijgt die groep ondersteuning van de betreffende vakdocent. Na afloop van de bouwsteen kun je: interdisciplinair samenwerken duurzaamheid toepassen in een ICT-project een requirement analyse uitvoeren zelf leerdoelen opstellen Voorgaande drie perioden. Projectopdracht

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen voor de opleiding.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Opleidingen & Cursussen

Opleidingen & Cursussen Opleidingen & Cursussen Index Index / Welkom pag. 2 Over College of MultiMedia pag. 3 Gecertificeerd trainingscentrum pag. 3 Over de opleidingen pag. 4 Training op Maat pag. 5 Testimonials - MultiMedia

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie