1 MINOR 1 / MINOR AFSTUDEREN... 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38"

Transcriptie

1 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per onderscheiden afstudeerrichting, eventuele trajecten binnen de variant; * de informatie uit de moduultentamenregeling van de opleiding (vt, dt, du) moet gekoppeld worden aan de desbetreffende onderwijseenheid van het curriculum waar voor het van toepassing is. Daarnaast mag het niet strijdig zijn met het bepaalde in de OER hoofdstuk 5.] 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 3 ONDERZOEK... 3 IT SERVICE MANAGEMENT... 4 MANAGEMENT EN ORGANISATIE... 5 JAVA, THE NEXT STEP... 6 DHTML... 7 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES... 8 ENGELS... 9 XML OPERATING SYSTEMS JAVA, FINALS! PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN DIGITAL GRAPHIC DESIGN USER INTERFACE DESIGN PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES IT ARCHITECTUUR TESTEN ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN STUIDELOOPBAANBEGELEIDING C# DATABASE PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER E JAAR (HOOFDFASE) STAGE SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE DESIGN PATTERNS IT ARCHITECTUUR IT-VERANDERMANAGEMENT PROJECT IT SERVICEMANAGEMENT THREADING IN C# DIGITAL GRAPHIC DESIGN MANAGEMENT EN ORGANISATIE KENNISMANAGEMENT MULTIMEDIAPRODUCTIE CERTIFIED ETHICAL HACKEN E JAAR (HOOFDFASE) MINOR 1 / MINOR AFSTUDEREN... 38

2 2

3 2 E JAAR (HOOFDFASE) ONDERZOEK ProgRESS code : GOZT1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kan verricht en daar verslag van kan doen. In het project voer je zo n onderzoek ook uit. De student maakt dus kennis met een aantal stappen en fasen van het onderzoeksproces, waar het accent meer op het ontwerpen, waarderen en evalueren ligt. Na afronding van deze bouwsteen kan je: De fasen van een onderzoek beschrijven. Een onderzoek opzetten. Verzamelen met behulp van adequate zoekvragen en strategieën, relevante literatuur. De verzamelde literatuur verwerken in een literature review. Vanuit een concrete (praktijk)situatie het formuleren van een probleemstelling Een eenvoudig onderzoeksplan/-design construeren. Beoordelen van kritische onderzoeksopzet Onderzoeksresultaten interpreteren en daarover rapporteren De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Geen Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 3

4 IT SERVICE MANAGEMENT ProgRESS code : OIIT Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat IT-ServiceManagement centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: De organisatie en de gegevensstromen informatievoorziening voor een enkel bedrijfsproces beschrijven; Van een bedrijfsproces de knelpunten en oorzaakgevolg relaties beschrijven; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van een enkelvoudig bedrijfsproces; Aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van informatievoorziening. De bouwsteen Onderzoek volgen. Opdrachten 55% score 4

5 MANAGEMENT EN ORGANISATIE ProgRESS code : DECMAN1 Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen gaat het om het functioneren van organisaties en de wijze waarop deze worden aangestuurd, kortweg organisatie en management. Organisatie Een organisatie is te omschrijven als: elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel. Management Het doeltreffend en doelmatig afstemmen van mensen, middelen en activiteiten gebeurt niet vanzelf, dit is de taak van het management. Onder management wordt verstaan: de leer van het bestuur van een organisatie. De student kan: de denkrichtingen en ontwikkelingen uit de op het gebied van organisatie en management weergeven De invloeden vanuit de omgeving op een organisatie uiteenzetten de belangrijkste managementtaken en leiderschapsstijlen typeren en bepalen kan de besluitvormingsproblematiek in organisatie weergeven en verschillende besluitvormingsprocessen typeren en bepalen kan de besturingsproblematiek in organisatie weergeven, de verschillende bedrijfsprocessen benoemen en bepalen kan de structuur van een organisatie typeren en modelleren het effectiviteitstreven van organisaties beschrijven en de cultuur van een organisatie beschrijven en bepalen. Er is geen specifieke voorkennis voor het volgen van deze bouwsteen noodzakelijk Schriftelijke toets 55% score 5

6 JAVA, THE NEXT STEP ProgRESS code : OIJV2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Inleiding programmeren in Java. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere nieuwe collecties, klassen, overerving etc. maar ook zul je vaardigheden opdoen m.b.t. het testen van je code. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na deze bouwsteen heeft de student een goede basis gelegd voor een goede start van de laatste Java programmeer bouwsteen en heb je een basis gelegd voor een goede start van het project uit het tweede blok van jaar 2. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 5 t/m 8 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; de meest geschikte (opslag) collectie kiezen en toepassen; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; de meest geschikte test kiezen en toepassen voor een Java programma (fragment); een eenvoudig object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat cohesion, coupling, code duplication, encapsulation, inheritance en polymorfisme is; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java. De student dient: de bouwsteen inleiding programmeren in Java (IPJAVA) volledig gevolgd te hebben. aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen inleiding programmeren in Java om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, the next step. Opdrachten 55% score 6

7 DHTML ProgRESS code : OIDHTML Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met DHTML. DHTML is een verzamelbegrip voor drie verschillende technieken, namelijk (X)HTML, CSS en JavaScript. Javascript wordt wereldwijd veel gebruikt door webdevelopers en zal in de toekomst steeds meer gebruikt gaan worden. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: een gegeven werkberoepssituatie analyseren een traject opzetten voor het ontwikkelen van een webapplicatie die gebruik maakt van Javascript en jquery een webapplicatie ontwikkelen die gebruik maakt van Ajax technieken De student dient de bouwsteen (X)HTML en CSS volledig gevolgd te hebben. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Inleiding programmeren in Java om deel te mogen nemen aan de bouwsteen DHTML. Opdrachten 55% score 7

8 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES ProgRESS code : IIPR5A Opleiding : Informatica Periode : 2.1 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: De bouwsteen Inleiding programmeren in Java te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen "Inleiding in C# te volgen of gevolgd te hebben. De bouwsteen Inleiding computernetwerken te volgen of gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 8

9 ENGELS ProgRESS code : GTENG1 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen voer je de systeem analyse uit. Dit is de 3 e fase van het SDLC dat je in de propedeuse hebt geleerd in de bouwsteen informatiemanagement. Na afloop kan de student: 1. een goed opgebouwd betoog schrijven in correct Engels 2. een helder rapport schrijven in het Engels 3. een gestructureerde presentatie houden in goed te begrijpen Engels 4. kan een presentatie kritisch evalueren in het Engels 5. deelnemen aan een discussie in het Engels 6. zijn/haar mening in het Engels verwoorden en verdedigen Geen Schriftelijke toets 55% score 9

10 XML ProgRESS code : OIXML Opleiding : (Technische) Informatica Periode : e jaar Omvang : 3 ec 84 sbu In deze bouwsteen maak je kennis met XML (extended Markup Language). XML is, naast HTML, één van de basistalen voor het internet. Waar HTML ontworpen is voor het weergeven van informatie, is XML ontworpen om informatie te beheren. Bij deze bouwsteen gaat het om een eerste kennismaking op dit gebied, waarbij er ook plaats is voor praktische oefeningen. De bouwsteen zal worden afgesloten met een wat grotere en complexere groepsopdracht. Na afloop van deze bouwsteen kun je: een well-formed XML document maken m.b.v. een XML editor; een DTD en schema maken voor een XML toepassing; XML documenten valideren m.b.v. DTD's en schema's; XML documenten formatteren m.b.v XSL style sheets (XSLT en XSL-FO); meerdere XML vocabulaires combineren m.b.v. namespaces; met de bovengenoemde vaardigheden 1 t/m 5 een traject opzetten voor het gebruik van XML in een applicatie. De student dient de bouwsteen "(X)HTML en CSS" (IPXHTML), "Inleiding programmeren in Java" (IPJAVA) en "Programmeren in C#" (IPC#) volledig gevolgd te hebben. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwstenen "(X)HTML en CSS" en "Inleiding programmeren in Java" om deel te mogen nemen aan de bouwsteen "XML". Opdrachten 55% score 10

11 OPERATING SYSTEMS ProgRESS code : OIOS Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je gebruik maken van het boek Operating System Concepts. Daarnaast zul je een aantal opdrachten gaan uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het bespreken van de opdrachten ligt bij de student. Het aftekenen van de opdrachten zal dan ook op initiatief van de studenten plaatsvinden. Deze bouwsteen wordt afgesloten middels een theoretische toets. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Aan het eind van deze module kan de student een historisch overzicht geven van de ontwikkeling van Operating Systems. 2. Aan het eind van deze module kan de student verschillen opnoemen tussen trap en interrupt. 3. Aan het eind van deze module kan de student verschillende processynchronisatie problemen oplossen. 4. Aan het eind van deze module kan de student de werking toepassen van het procesbeheer in een operating system, met name de verschillende vormen van scheduling. 5. Aan het eind van deze module kan de student processynchronisatie problemen oplossen/toepassen in een Java programma. 6. Aan het eind van deze module kan de student processen en threads synchroniseren met shared memory, semaforen en monitoren zowel in threorie als in praktijk met behulp van de taal Java. 7. Aan het eind van deze module kan de student aantonen dat een oplossing voor het critical section probleem voldoet/niet voldoet aan de 3 eisen: Mutual exclusion, Progress, Bounded waiting. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java the Next step om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Operating Systems. Schriftelijke toets 55% score 11

12 JAVA, FINALS! ProgRESS code : OIJV3 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU Deze module sluit naadloos aan op de module Java, the next step. In deze bouwsteen ga je je Java programmeerkennis verder uitbreiden. Deze kennisuitbreiding omvat onder andere methode polymorfisme, abstracte klassen, interfaces, GUI s, event handling file processing etc. Het primaire doel van deze bouwsteen is echter niet alleen het leren van Java, maar ook het leren om lastige van abstracte problemen op te delen in behapbare stukken. Het programmeren van Java zal wederom plaatsvinden in de BlueJ ontwikkelomgeving. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: de onderwerpen, welke aan de orde komen in hoofdstuk 9 t/m 12 van het BleuJ boek, toepassen in Java programma s; defensief programmeren; object georiënteerde casus analyseren; de functionaliteit en werking van objecten en klassen toepassen in de verstrekte individuele programmeeropdrachten; een object georiënteerd programma ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria; uitleggen wat overriding, abstracte klassen, interfaces is / zijn; een traject opzetten voor het ontwikkelen van een Java programma; programmeren in Java; De student dient: De student dient de bouwsteen Java, the next step (JAVATNS) met een voldoende te hebben afgerond om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Java, Finals!. Computertoets 55% score 12

13 PROJECT 5.2: ONTWERPEN/ REALISEREN ProgRESS code : IIPR5B Opleiding : Informatica Periode : 2.2 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je de analyse van project 5.1 uit voorgaande periode ontwerpen en realiseren. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een probleemanalyse uitvoeren - Relevante informatie verzamelen - Gegevens interpreteren (oordeel vormen) - De opgedane kennis vertalen in een advies (conclusie). De student dient: Project 5.1 gevolgd te hebben. Projectopdracht 55% score 13

14 DIGITAL GRAPHIC DESIGN 2 ProgRESS code : OIDGD2 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je je kennis en vaardigheden op het gebied van Digital Graphic Design verder ontwikkelen. Aan de hand van het boek Visual Design Fundamentals verdiep je je kennis van de elementen (wat) en de principes (hoe) van Visual Design. Daarbij horen oefenopdrachten. De gelezen hoofdstukken en de opdrachten worden tijdens werkcolleges besproken. Met de nieuw verworven kennis ga je een designanalyse maken van een bestaand visueel ontwerp. Dit presenteer je in een verslag. Daarnaast ga je zelf een visuele stijl ontwikkelen voor een grafisch eindproduct, bv. een game, een website, een animatiefilm, een tijdschrift, een corporate design etc. Deze presenteer je aan het einde van de periode. Het einddoel van deze bouwsteen is dat de student de elementen en principes van visual design kan gebruiken bij zowel het analyseren als het creëeren (ontwikkelen, realiseren en presenteren) van een visueel ontwerp. Als de student deze bouwsteen met goed gevolg heeft doorlopen kan hij: de elementen van visueel ontwerp (vlgs.hashimoto/clayton) omschrijven en het gebruik van deze elementen herkennen in een bestaand visueel ontwerp de principes van visueel ontwerp (vlgs. Hashimoto/Clayton) omschrijven en het gebruik van deze principes herkennen in een bestaand visueel ontwerp zelf de elementen en principes van visueel ontwerp toepassen bij het gestructureerd ontwerpen van een grafisch product een zelf ontwikkeld grafisch eindproduct in woord en beeld presenteren, en daarbij de in het ontwerpproces gemaakte keuzes toelichten met behulp van de elementen en principes van visual design ontwerpprojecten uitvoeren met de designerstools Photoshop en Illustrator Voorafgaand aan deze bouwsteen moet je DGD1 met een voldoende hebben afgesloten. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde USER INTERFACE DESIGN ProgRESS code : OIUID 14 Opleiding : Informatica Periode : 2.3

15 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Je begint deze bouwsteen met onderzoek naar de definities van een aantal belangrijke begrippen. Daarna ga je met behulp van de common sense approach van Steve Krug (Don t make me think!) een aantal oefenopdrachten uitvoeren op het gebied van gebruikersvriendelijkheid (usability). In de eindopdracht ga je zelf een usabilitytest opstellen en uitvoeren, en je doet daarvan verslag in een eindrapport waarin tevens een advies is opgenomen. Deze eindopdracht geldt als eindtoets van deze bouwsteen. Als je deze bouwsteen met een voldoende hebt afgesloten heb je de kennis en vaardigheden verworven die je nodig hebt om: - in een team mee te werken aan het interaction design van een website - een eenvoudige usability test te ontwikkelen. Na afloop van deze bouwsteen kun je: Een definitie geven van de volgende begrippen: Interaction Design, Interaction Design Patterns, User Interface, Graphical User Interface, Usability, Accessability Aangeven hoe Design Pattern Libraries voor User Interface Design en Interaction Design kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van websites De navigatiestructuur van een website testen en evalueren De Homepage van een website analyseren en evalueren Een eenvoudige usabilitytest voor een website opzetten en uitvoeren De resultaten van een eenvoudige usabilitytest voor een website interpreteren en rapporteren Op basis van de resultaten een eenvoudige usabilitytest advies geven over verbeteringen van een website nvt Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 15

16 PROJECT 6.1: ANALYSE / ADVIES ProgRESS code : IIPR6.1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om ontwerpen in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat ontwerpen van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor het ontwerp. Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp opstellen dat in ieder geval bestaat uit een functioneel ontwerp een user interface design. 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1. Projectopdracht 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 16

17 IT ARCHITECTUUR 1 ProgRESS code :OIITA Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat IT Architectuur centraal. Na het volgen van deze bouwsteen ben je in staat om: Uit te leggen wat IT-Architecuur is (DYA). Uit te leggen wat IT-Infrastructuur is (DYA). Een overview geven van de complexiteitsgraad van een organisatie. Architectuur toepassen om inzichten te verkrijgen van de organisatie. Opstellen van SLA Te werken met het bouwblokkenmodel (DYA) Een businesscase te analyseren, uit te werken en te verdedigen. Presenteren business case NB) Bouwsteen wordt herontworpen. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 17

18 TESTEN ProgRESS code : OIT Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat Testen van software centraal. Tijdens de gastcolleges van de bouwsteen worden de verschillende opdrachten uitgereikt. Je krijgt een functioneel ontwerp en er wordt software beschikbaar gesteld die je gaat testen. Over die test schrijf je een rapportage. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een testplan opstellen - Een testontwerp maken - Een test uitvoeren conform het opgestelde testplan en testontwerp. - Een testrapportage opstellen. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 18

19 ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN ProgRESS code : OIAD Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In de bouwstenen Java en C# heb je de beginselen van het programmeren geleerd. Je hebt toen kennis gemaakt met diverse datatypen (simple types en objecten). In de module die nu voor je ligt, leer je hoe je deze datatypen kunt combineren tot zogenaamde Data-structures. Verder ga je je bezig houden met algoritmen om deze data-structures te bewerken. We gaan gebruik maken van de programmeertaal C#. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 1. Een gegeven werkberoepssituatie analyseren; 2. Een programma realiseren waarin de volgende onderwerpen worden gebruikt: (Linked)List, Stack, Queue, String, Tree, Graph en Hash table 3. Gebruik maken van algoritmen om genoemde data-structures te onderhouden en te benaderen. 4. Een programma realiseren die gebruik maakt van verschillende sorteeralgoritmen; 5. Een traject opzetten voor het ontwikkelen van een applicatie die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; 6. een API ontwikkelen die gebruik maakt van sorteer en zoek algoritmen; Praktijktoets 55% score 19

20 OBJECT GEÖRIENTEERD ONTWERPEN 1 ProgRESS code :OIOO1 Opleiding : Informatica Periode : 2.3 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU Binnen deze bouwsteen staat het objectgeoriënteerd ontwerpen van het informatiesysteem dat je in de 4 e periode gaat realiseren centraal. Na afronding van deze bouwsteen kan de student: - Een klasse diagram opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen. - Toelichten welke diagrammen er in UML 2.0 worden gebruikt - Een keuze maken uit de diagrammen om verder te gebruiken bij het opstellen van het informatiesysteem. - Naast het klasse diagram ook met 2 andere UML diagrammen een informatiesysteem opstellen dat bestaat uit meerder subsystemen. Opdracht 55% score 20

21 STUIDELOOPBAANBEGELEIDING 2 ProgRESS code : GSLBT2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen SLB2 is gebaseerd op het centrale thema: werk maken van jezelf. Je gaat zelfstandig aan de slag met een aantal competenties. Deze kunnen door jouw opleiding voorgeschreven worden en in sommige gevallen heb je daar in meer of mindere mate een bepaalde keuzevrijheid in. Werk maken van jezelf is in principe nooit klaar en ook tijdens jouw actieve loopbaan blijf je jezelf ontwikkelen. Daarom is de structuur van SLB2 gebaseerd op de zogenaamde kwaliteitscyclus, ook wel Deming Circle genoemd. Jouw eigen (loopbaan)ontwikkeling is in werkelijkheid ook een cyclus: je hebt een doel en je verricht inspanningen om dat doel te bereiken. Telkens als je een inspanning hebt gedaan dan kijk je of het resultaat ook in de richting van het doel gaat. En zo nodig stel je de inspanningen bij. En als het niet anders kan stel je soms ook je doel bij. Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen: 1. kan je verantwoorden waarom jij bepaalde keuzes (o.a. stageplaats, minoren) maakt in jouw studie en persoonlijke ontwikkeling. 2. Ontwikkel je een beroepsbeeld en stelt dit voortdurend bij op grond van verworven kennis en inzichten. 3. Zet je Studieloopbaanbegeiding actief in ten behoeve van eigen professionele ontwikkeling. 4. Kan je een POP en Portfolio samenstellen dat voldoet aan jouw leerbehoeften en de eisen van de opleiding en kan je het goed beheren. 5. Kan je bruikbare zelfreflectie schrijven, maak je hier actief gebruik van en kan je hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. 6. Kan je aan de hand van Portfolio op inhouds- en procesniveau reflecteren op eigen SLB1 ontwikkelingsproces tot beroepsbeoefenaar. Actieve participatie + portfolio 55% score C# 2 ProgRESS code : OIC#2 Opleiding : Informatica Periode :

22 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU In deze bouwsteen ga je aan de slag met XNA (XNA's Not Acronymed). XNA is een door Microsoft ontwikkelde game-ontwikkelomgeving. Met XNA kun je games ontwikkelen voor Windows, XBox 360 en Windows Phone 7. XNA is voornamelijk bedoeld voor studenten en hobbyisten. We gaan in deze bouwsteen gebruik maken van de laatste versie van XNA Game Studio 4.0. Na afloop van deze bouwsteen kan de student: 7. een gegeven werkberoepssituatie analyseren. 8. een traject opzetten voor het ontwikkelen van een 2D spel in XNA. 9. een object georiënteerd 2D spel ontwikkelen aan de hand van voorgeschreven criteria. De student dient de bouwsteen Programmeren in C# volledig te hebben gevolgd. De student dient aan de toetseisen te hebben voldaan die gelden voor de bouwsteen Java Finals om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Programmeren in C#. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 22

23 DATABASE 2 ProgRESS code : OIDB2 Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 EC 84 SBU de student leert om maatregelen te ontwerpen en implementeren die er bij (gelijktijdig) gebruik van de database door meerdere gebruikers voor zorgen dat de gegevens consistent blijven; bovendien leert de student backup en recovery maatregelen ontwerpen en implementeren, en leert de student technieken om vanuit applicaties via een netwerk een verbinding met een database systeem te maken. De functie en werking van een Database Management Systeem Na het met succes voltooien van deze module is de student in staat om voor een database van gemiddeld formaat die door meerdere gebruikers eventueel tegelijkertijd wordt gebruikt te ontwerpen en te implementeren die er voor zorgen dat onbevoegde toegang tot gegevens wordt voorkomen, de consistentie van de gegevens wordt gewaarborgd, de database na een soft- of hardware fout kan worden hersteld naar een consistente toestand. Na het afronden van deze module moet de student: een database-autorisatieschema (rollen en rechten) kunnen ontwerpen en implementeren; views kunnen gebruiken om de toegang tot tabellen te beperken, verschillende typen constraints (domain, table, database, static/transition) kennen en kunnen implementeren om database integriteit te garanderen, events, triggers, en stored procedures kennen en kunnen gebruiken, het concept transactie kennen en de rol van transacties bij recovery en concurrency begrijpen; begrippen als locking, deadlock en isolation level kennen; transacties kunnen gebruiken om database consistentie te garanderen, database backup en recovery maatregelen kennen en kunnen toepassen, standaard methoden kennen en kunnen gebruiken om vanuit een applicatie verbinding met een database te maken: CLI / ODBC / JDBC, static / dynamic SQL / SQLJ. De student dient aan de toetseisen te voldoen die gelden voor de bouwsteen inleiding Database om deel te mogen nemen aan de bouwsteen Databases 2. Opdrachten 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde 23

24 PROJECT 6.2: REALISATIE EN BEHEER ProgRESS code : IIPR6.2 Opleiding : Informatica Periode : 2.4 Hoofdfase Omvang : 3 ec 84 SBU De bouwsteen draait om realiseren en beheren in de breedste zin van het woord. In eerste instantie ga je op zoek naar wat realiseren en beheren van informatiesystemen inhoudt en wat de standaarden daarin zijn voor de afstudeervariant die je volgt. Als groep kom je dan tot een opzet voor de realsiatie en het beheer Binnen deze bouwsteen wordt gewerkt aan de volgende doelstellingen: Projectmanagement: 1. De student kan een eenvoudig project organiseren; 2. De student kan een plan van aanpak opstellen; 3. De student kan een reële planning maken; PGO/PBL: 4. De student is in staat om op een actieve en effectieve manier te communiceren met groepsgenoten door actief te luisteren en zijn/haar mening te delen met teamleden; 5. De student is in staat feedback te geven/ontvangen waarmee de student/ander zijn/haar voordeel kan doen; 6. De student is in staat de rol van de voorzitter op zich te nemen en de taken die bij deze rol en de rol van deelnemer horen te oefenen; 7. De student herkent hoe de communicatie over en weer in een vergadering beïnvloed wordt door groepsprocessen en groepsrollen; 8. De student kan een informatievergarend interview op correcte wijze uitvoeren; 9. De student kan reflecteren op zijn eigen bijdrage tijdens dit project; Product: 10. De student kan een ontwerp realiseren 11. De student kan de ontwerpen integreren voor 1 informatiesysteem. 12. De student kan aangeven wat het ontworpen informatiesysteem voor gevolgen heeft voor de gebruiker. 13. De student kan aangeven wat de wijzigingen zijn voor de (bedrijfs)processen waar het informatiesysteem voor is ontworpen. Projectmanagement van Roel Grit, de bouwstenen Schriftelijke communicatieve vaardigheden 1, Mondelinge communicatieve vaardigheden 1, project 6.1 Projectopdracht 55% score 24

25 3 E JAAR (HOOFDFASE) STAGE ProgRESS code : OTSTA Opleiding : (Technische) Informatica Periode : 3.1 en 3.2 Hoofdfase Omvang : 30 EC 840 SBU Stages in het Hoger Technisch Onderwijs vormen een essentieel onderdeel van het vierjarige studieprogramma. In het derde studiejaar voeren de studenten een stage van minimaal 90 werkdagen uit voor het opdoen van werkervaring in het vakgebeid. Voor de realisering van de stagedoelstellingen is de medewerking van het bedrijfsleven en instellingen in de vorm van het beschikbaar stellen van stageplaatsen noodzakelijk. Algemeen: Kennismaken met de praktische beroepsuitoefening en oriëntatie op het toekomstige beroep. Oefenen in waarnemen en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. Technisch: Verbreden en verdiepen van vaktechnische kennis. Toepassen van de in de eerste studiejaren opgedane theoretische kennis. Leren zien van de samenhang tussen de verschillende facetten van technische problemen. Sociaaleconomisch: Kennismaken met en belangstelling krijgen voor sociale en economische aspecten. Ontwikkelen van sociale vaardigheid, onder meer door in een bestaand teamverband te leren werken. De student dient: De propedeuse te hebben behaald. Minimaal 54 EC aan studiepunten uit de hoofdfase te hebben behaald. De student wordt door de afstudeercoördinator toegelaten tot de stage. Deze beoordeling geschiedt op basis van: De opgestuurde planning en de weekrapporten. De beoordeling door de stagegever De beoordelingen van de verslagen 55% score / 55% score op onderdelen, gewogen gemiddelde SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 2 ProgRESS code : GSCOT2 Opleiding : Informatica Periode :

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

DIGITAL GRAPHIC DESIGN

DIGITAL GRAPHIC DESIGN 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 MANAGEMENT EN ORGANISATIE... 4 JAVA, THE NEXT STEP... 5 DHTML... 6 PROJECT 5.1: EERST DENKEN DAN DOEN, ANALYSE EN ADVIES... 7 ENGELS...

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

BOUWSTEEN-BESCHRIJVINGEN T.B.V. STUDIEGIDS 2013-2014

BOUWSTEEN-BESCHRIJVINGEN T.B.V. STUDIEGIDS 2013-2014 PROPEDEUSE... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING 1A EN 1B... 2 (X)HTML / CSS... 3 INLEIDING PROGRAMMEREN (PHP)... 4 DIGITAL GRAPHIC DESIGN 1... 5 PROJECT PROFESSIONELE WEBSITE...

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. Informatica (B) Software Engineering

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. Informatica (B) Software Engineering ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN Informatica (B) Software Engineering Stenden Hogeschool 2016-2017 Informatica afstudeerrichting Software Engineering Jaar 1 Periode 1 Inhoudsopgave Jaar 1... 3 Periode 1... 3 1.

Nadere informatie

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1 Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Geldt voor: alle cohorten Overgangsbepaling van toepassing voor eerdere cohorten: nee Inhoudsopgave Jaar 1... 3

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. AD ICT-Beheer

ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN. AD ICT-Beheer ONDERWIJSBESCHRIJVINGEN AD ICT-Beheer Stenden Hogeschool 2016-2017 AD ICT-Beheer Jaar 1 Periode 1 Inhoudsopgave Jaar 1... 3 Periode 1... 3 1. Informatiemanagement... 3 2. Inleiding programmeren in PHP...

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO)

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Keuzedeel: Verdieping software AO versie 1.0 Crebo: 25187 Cohort: 2016-2017 Keuzedeelhouder(s): Dhr. J.A. van Helden Datum: 18-1-2017 Keuzedeel: Verdieping

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor)

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Real Time Operating Systems (RTOS) Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Kennis nodig voor: Operating systems Niveau: inleidend Diplomavoorwaarde: bachelor, schakelprogramma

Nadere informatie

Ik ben onder andere inzetbaar als:

Ik ben onder andere inzetbaar als: Curriculum vitae Maint Berkenbosch Algemeen Ik ben gepromoveerd wiskundige en ervaren software ontwikkelaar. Daarnaast ben ik communicatief vaardig, spreek ik goed Engels, Duits Frans en een beetje Russisch.

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6 Opleiding Complexiteit Begeleiding Duur Advies timing Focus op Applicatieontwikkelaar Periode Ontwerp en realiseert Eind Niveau Weinig begeleiding 6 Periode, ALA B Kerntaak Ontwerpen van de applicatie,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem Een afstudeeropdracht elektrotechniek Auteurs: R. Hulzebos S.H. de Lange Opleiding: Hanzehogeschool faculteit techniek De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Vakmanschap in Java Software Development

Vakmanschap in Java Software Development Vakmanschap in Java Software Development Software ontwikkeling wordt steeds complexer. Meer devices, nieuwe IT en architectuur concepten (Cloud computing), veiligheid van systemen, gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn.

Cijferlijst per student. I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse Datum Res. Stpn. Cijferlijst per student Studentnaam: Wildt, Roel (RPJ) de Studentnummer : 450152 Datum uitdraai: 28-06-2012 Opleiding: Communication & Multimedia Design I-Prop C - Propedeuse C - 1 - Propedeuse I-DrMl

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites?

Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites? Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites? InGrUnDes, onderzoek naar InformationGridUnitDesign door Hans Frederik 12 april 2006 www.alexisbv.nl Agenda Vraagstelling Kaders Onderzoek Kwalificatieprofielen

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Gevorderd Programmeren Verplicht onderdeel: BA2, 1 e semester, 6 studiepunten, 30+30 contacturen Vakbeschrijving Werkvorm Evaluatievorm

Nadere informatie

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 4 MODULECODE B3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 5-Jun-017 0:17 Year 013/014 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS TI-Mi-110-13 TI-Mi-110-13 Software Ontwerpen

Nadere informatie

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015 Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA-2266-01 Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie