DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM Programma van Toetsing en Afsluiting. TE nr1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1"

Transcriptie

1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM Programma van Toetsing en Afsluiting TE nr1 Voorkant Techniek A5.indd :31:16 Voorkant Techniek.indd :26:36

2

3

4 Studiegids Media en ICT, Onderdeel ICT (Programma van Toetsing en Afsluiting) Emmen, september 2014

5 Inleiding Beste leerling, In deze studiegids (PTA) vind je informatie over je opleiding. Je kunt in deze studiegids o.a. lezen: Uit welke onderdelen/ vakken je opleiding bestaat. Aan welke voorwaarden je moet voldoen om door te gaan naar een volgend leerjaar. In hoeverre je recht hebt op herkansingen. Aan welke voorwaarden je moet voldoen om je diploma te halen. Team Media en ICT, onderdeel ICT. 2

6 Inhoudsopgave Overgangsregels... 4 Bewijsmap en diplomering... 5 Netwerkbeheerder, leerjaar Netwerkbeheerder, leerjaar Netwerkbeheerder, leerjaar Applicatieontwikkelaar, leerjaar Applicatie Ontwikkelaar, leerjaar Applicatieontwikkelaar, leerjaar

7 Overgangsregels Je opleiding bestaat uit verschillende onderdelen (vakken / projecten / opdrachten). Voor deze verschillende onderdelen krijg je een beoordeling. Deze beoordeling kan een cijfer zijn of onvoldoende/voldoende. De beoordeling kan bijvoorbeeld plaatsvinden door: o Een praktijk en/of theorietoets, mondeling en/of schriftelijk o Opleveren van een project o Opleveren van een werkstuk o Opleveren van 1 of meer praktijkopdrachten o Een presentatie o Een combinatie van de hierboven genoemde onderdelen Voor die examenonderdelen die meetellen voor het diploma heb je recht op minimaal één herkansing (examenreglement Drenthe College). Dit betreft dus de onderdelen, waarvoor je de bewijzen in je bewijsmap moet verzamelen. Voor andere onderdelen, waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald geldt het volgende: o De docent beoordeelt of er bijzondere omstandigheden zijn en bepaalt of je nog een kans krijgt. Aan het eind van het schooljaar wordt in een vaststellingsvergadering door de docenten vastgesteld of je door kunt naar het volgend leerjaar. Als je niet door bent wordt de volgende procedure gevolgd: o Er wordt een advies door het team gegeven: Optie 1 (voorkeur) : Een andere opleiding doen of Optie 2: Het jaar helemaal overdoen o Als het team adviseert een andere opleiding te doen wordt er een gesprek met de studieadviseur gepland. In het eerste en tweede leerjaar moet je op het eindrapport een minimum aantal voldoendes hebben gehaald: Leerjaar 1 en 2, aantal vereiste voldoendes: o Netwerkbeheerder, leerjaar 1: 12 (minimaal 80%) o Netwerkbeheerder, leerjaar 2: 8 (minimaal 80%) o Applicatieontwikkelaar, leerjaar 1: 12 (minimaal 80%) o Applicatieontwikkelaar, leerjaar 2: 8 (minimaal 80%) o o Overige criteria: Voor beide opleidingen geldt: van de ICT-vakken mag je maar één vak onvoldoende hebben op het eindrapport. o Voor beide opleidingen geldt: voor Nederlands, Engels, Rekenen geldt de regeling: 2 van de 3 vakken moeten met een voldoende worden afgesloten op het eindrapport. o Als je op het eindrapport 1 voldoende te weinig hebt ben je een bespreekgeval en beslist het team of je voorwaardelijk door mag naar het volgend leerjaar. o Voor onderdelen die je niet (op tijd) hebt afgerond heb je dus geen voldoende. Leerjaar 3, Netwerkbeheerder en Applicatieontwikkelaar: Voor het behalen van het diploma geldt de regeling: o Alle onderdelen moeten met een voldoende zijn afgesloten. Voor het pilotexamen rekenen geldt een minimum van 5. Bij aantoonbaar zeer bijzondere omstandigheden kan de examencommissie beslissen van bovengenoemde regels af te wijken. 4

8 Bewijsmap en diplomering In je examenjaar zul je begeleid worden door je studieloopbaanbegeleider bij het verzamelen en controleren van je bewijzen voor je bewijsmap. Voor de onderdelen, die je in het laatste jaar (examenjaar) van je opleiding doet moet je diverse bewijzen en formulieren verzamelen. In het begin van het schooljaar zal je SLB-er je informeren wat er allemaal in je bewijsmap moet zitten voordat je deze kunt inleveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Diverse ondertekende beoordelingsformulieren. Diverse bewijzen, die door de beoordelaar (docent en/of praktijkopleider van de stage) ondertekend zijn. Het bewijs dat je de stage met een voldoende hebt afgesloten. Enz. Als je studieloopbaanbegeleider samen met jou heeft vastgesteld dat je alle bewijzen voor je diploma in je bewijsmap hebt kun je de map inleveren bij de examencommissie. De examencommissie laat je bewijsmap dan controleren door een onafhankelijke examinator. Je SLB-er weet aan het begin van het schooljaar op welke data de bewijsmappen mogen worden ingeleverd. Twee weken nadat je je bewijsmap hebt ingeleverd is de uitslag bekend en krijg je deze van je studieloopbaanbegeleider te horen. 5

9 Netwerkbeheerder, leerjaar 1 Periode 1 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen LOB Loopbaan, oriëntatie, begeleiding diverse Cite1 Algemene kennis over hard- & software Toetsen + FINAL CD1 Algemene kennis over netwerken Toetsen, FINAL + Praktijkopdracht(en) Winser1 Winndows Server en Client Praktijkopdracht(en) A+ Hard- & Software, theorie Toets + Praktijkopdracht(en) Netw+ Netwerk theorie aangevuld met praktijkopdracht(en) Toets + Praktijkopdracht(en) Data-1 Basisbegrippen database Opdrachten/toets ProjFas-1 Leren werken met projectfaseringen Projecten praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) Periode 2 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen LOB Loopbaan, oriëntatie, begeleiding diverse Cite1 Algemene kennis over hard- & software Toetsen + FINAL CD1 Algemene kennis over netwerken Toetsen, FINAL + praktijkopdracht(en) Winser1 Windows Server en Client Praktijkopdracht(en) A+ Hard- & Software, theorie Eindtoets Netw+ Netwerk theorie aangevuld met praktijkopdracht(en) Toets + Praktijkopdracht(en) Data-2 Databases, vervolg Opdrachten/toets Sendom Sensor en Domatica Praktijkopdracht(en) ProjFas-2 Leren werken met projectfaseringen Projecten praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) 6

10 Periode 3 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen LOB Loopbaan, oriëntatie, begeleiding diverse CD2 Algemene kennis over netwerken Toetsen, FINAL + praktijkopdracht(en) A+ project Hard- & Software project Project I-Net+ Algemene kennis over internetbeheer Toets WinSer1 Boek 1 van Windows Server 2008 (indien klaar starten met Boek 2) Eind Praktijkopdracht(en) Linux Inrichten van een Linux server Praktijkopdracht(en) SQL Basisbegrippen SQL Opdrachten/toets Secu Basisbegrippen security diverse ProjFas-3 Leren werken met projectfaseringen Projecten praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) Periode 4 praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) BPV stage Stageverslag+ eindgesprek Het eindrapport wordt samengesteld door een aantal vakken samen te voegen en te middelen. Dit rapport ziet er als volgt uit: Code Ned Eng Rek Burg LOB CD1, 2, Cite1 A+ I-Net+, Netwerk+ WinSer1 Linux Data1, Data2, SQL Sendom, praktklrn ProjFas-1, 2, 3; Security BPV resultaat 7

11 Netwerkbeheerder, leerjaar 2 Periode 1 en 2 BPV 40 uur per week stage Eindverslag maken. Eindgesprek. periode 3 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen CD3 Uitgebreide kennis over netwerken Toetsen + pract. HTML/ PHP & CMS Bouwen van een Content Management Systeem Toets + Praktijkopdracht(en) WinSer2 Boek 2 van Windows Server 2008 Praktijkopdracht(en) / toets /project Periode 4 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Ned Lezen en Luisteren (examen) examen Ned Schrijven (examen) examen Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen CD3 Uitgebreide kennis over netwerken Toetsen, FINAL + practicum HTML/ PHP & CMS Bouwen van een Content Management Systeem Toets + Praktijkopdracht(en) WinSer3 Boek 3 van Windows Server 2008 Project / Praktijkopdracht(en) Linux Project Linux Praktijkopdracht(en) / toets / project Het eindrapport wordt samengesteld door een aantal vakken samen te voegen en te middelen. Dit rapport ziet er als volgt uit: Code Ned Eng Rek Burg CD3 HTML/ PHP & CMS WinSer2 WinsSer3 Linux BPV resultaat 8

12 Netwerkbeheerder, leerjaar 3 Periode 1 Ned Lezen Diverse Ned Luisteren Eng Lezen Diverse Eng Luisteren CD4 Uitgebreide kennis over netwerken Toetsen + pract. Project Oefenen voor examenproject Opleveren project en /of eindpraktijkopdracht(en) Periode 2 Ned Schrijven Diverse Ned Gesprekken voeren Ned Spreken (presentatie) Eng Schrijven Diverse Eng Gesprekken voeren Eng Spreken (presentatie) CD4 Uitgebreide kennis over netwerken Toetsen, FINAL + prakticum Project Examenproject, voorwaardelijk voor stage. Opleveren project en/of eindpraktijkopdracht(en) Periode 3 en 4 BPV 40 uur per week stage Bewijzen voor examendossier verzamelen. Eindgesprek. 9

13 Applicatieontwikkelaar, leerjaar 1 Periode 1 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen LOB Loopbaan, oriëntatie, begeleiding diverse Cite1 Algemene kennis over hard- & software Toetsen + FINAL PHP PHP, basis Project / toets Prog-1 Basistechnieken programmeren Project / toets /opdrachten WebApp HTML5, basis Opdrachten /toets WebApp CSS, basis Opdrachten /toets Data-1 Basisbegrippen database Opdrachten/toets ProjFas-1 Leren werken met projectfaseringen Projecten praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) Periode 2 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen LOB Loopbaan, oriëntatie, begeleiding diverse Cite1 Algemene kennis over hard- & software Toetsen + FINAL PHP PHP, vervolg Project / toets Prog-2 Technieken programmeren vervolg Project / toets / opdrachten WebApp HTML5, vervolg Opdrachten /toets WebApp CSS, vervolg Opdrachten /toets JavaScript Javascript/Jquery basis Toets + Praktijkopdracht(en) Data-2 Databases/mySQL Opdrachten/toets ProjFas-2 Projecten /projectfaserinng Project praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) 10

14 Periode 3 Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen LOB Loopbaan, oriëntatie, begeleiding diverse CD1 Algemene kennis over netwerken Toetsen, FINAL + praktijkopdracht(en) PHP PHP, vervolg Project/toets Prog-3 Technieken programmeren vervolg Project / toets / opdrachten Javascript Javascript / Jquery, vervolg Eind Praktijkopdracht(en) Data-3 Databases/mySQL, vervolg Praktijkopdracht(en) / toets ProjFas-3 Projectoefeningen Project praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) Periode 4 praktlrn praktijkleren Praktijkopdracht(en) BPV stage Stageverslag+ eindgesprek Het eindrapport wordt samengesteld door een aantal vakken samen te voegen en te middelen. Dit rapport ziet er als volgt uit: Code Ned Eng Rek Burg LOB Cite1, CD1 PHP Prog-1, 2, 3 WebApp Data-1,2, 3 Javascript ProjFas-1, 2, 3 praktlrn BPV resultaat 11

15 Applicatie Ontwikkelaar, leerjaar 2 Periode 1 Code Korte omschrijving Toetsvorm Resultaat Php-1 Php-project Praktijktoets en /of project. C-Sharp MySQL OOP (Object Oriented Programming);De taalelementen van C# (basis) leren kennen en toepassen; Eenvoudige Windows- en consoleapplicaties kunnen schrijven in Visual C#. Inleiding en oefeningen met MYSQL; daarna een project met de nadruk op database / MySQL; Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Dossier (gemaakte opdrachten)+ Praktijktoets Praktijktoets en /of project. Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen Periode 2 Code Korte omschrijving Toetsvorm Resultaat PHP-2 Project Php verdieping Praktijktoets en /of project. ASP.NET ASP.NET als technologie kunnen toelichten (basis); Servercontrols en programmeertaal C#kunnen toepassen in ASP.NET applicatie; Programmeertaal C# kunnen toepassen in ASP.NET applicatie; Layout met CSS; Navigatieelementen; Http en State; Events Dossier (gemaakteopdrachten)+ Praktijktoets Java- Jquery Javascript /Jquery, vervolg op leerjaar 1 Praktijktoets en /of project. Ned Nederlands, diverse onderdelen Diverse Ned Lezen en luisteren examen Ned schrijven examen Eng Engels, diverse onderdelen Diverse Rek Rekenen, diverse onderdelen theorietoets Burg Burgerschap, diverse onderdelen Verslagen Periode 3 en 4: stage BPV 40 uur per week stage Eindverslag maken. Eindgesprek. 12

16 Het eindrapport wordt samengesteld door een aantal vakken samen te voegen en te middelen. Dit rapport ziet er als volgt uit: Code Php C-Sharp ASP MySQL Javascript/Jquery Ned Eng Rek Burg BPV Resultaat 13

17 Applicatieontwikkelaar, leerjaar 3 Periode 1 Code Korte omschrijving Toetsvorm Resultaat PHP-1 Php project oefenend voor examen Praktijktoets en /of project. C-Sharp MySQL Rek OOP (Verdieping Object Oriented Programming); De taalelementen van C# verder leren kennen en toepassen; Windows- en consoleapplicaties kunnen schrijven in Visual C#. Inleiding en oefeningen met MYSQL; daarna een project met de nadruk op database / MySQL Rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden Dossier (gemaakteopdrachten)+ Praktijktoets Praktijktoets en /of project. Theorietoets(en) Ned Lezen Diverse toetsvormen Ned Luisteren Eng Lezen Diverse toetsvormen Eng Luisteren Periode 2 Code Korte omschrijving Toetsvorm Resultaat PHP-2 PHP-examenproject Praktijktoets en /of project. ASP.NET ASP.NET verdieping en uitbreiding ASP.NET als technologie kunnen toelichten; Servercontrols en programmeertaal C#kunnen toepassen in ASP.NET applicatie; Programmeertaal C# kunnen toepassen in ASP.NET applicatie; Layout met CSS; Dossier (gemaakteopdrachten)+ Praktijktoets Jquery Inleiding in Jquery; oefeningen met Jquery; daarna project met Jquery. Praktijktoets en /of project. Ned Schrijven Diverse toetsvormen Ned Gesprekken voeren Ned Spreken (presentatie) Eng Schrijven Diverse toetsvormen Eng Gesprekken voeren Eng Spreken (presentatie) Periode 3 en 4 : stage BPV 40 uur per week stage Bewijzen voor examendossier verzamelen. Eindgesprek. 14

18

19

20

21

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde locatie Fokkerstraat 7-9 9403 A Assen 088188-4444 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Assen afdeling Bouwkunde 4 indeling

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 School voor Transport & Logistiek Opleiding : Planner Wegtransport Crebonummer : 91890 KBB : Wegvervoer en logistieke dienstverlening Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

STUDIEGIDS FASE 2 EN 3

STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 AUDIOVISUEEL VORMGEVER STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 KWALIFICATIEDOSSIER MEDIAVORMGEVER ANIMATIE/AUDIOVISUELE VORMGEVING Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort 2012 2013-2014 COLOFON Uitgever: SintLucas Telefoon: 040

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2014-2015

STUDIEWIJZER 2014-2015 STUDIEWIJZER 2014-2015 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: 22270 Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie