BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4. Naam : Klas :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4. Naam : Klas :"

Transcriptie

1 BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4 Naam : Klas : 1

2 BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4 Kerntaak 1, 2 en 3 2

3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding Hier komen je POK-formulieren Urentabel BPV (Specialisatie) Urentabel BPV (Algemeen) Tussenevaluatie (door BPV-begeleider) (Specialisatie) Tussenevaluatie (door BPV-begeleider) (Algemeen) Eindevaluatie (door BPV-begeleider) (Specialisatie) Eindevaluatie (door BPV-begeleider) (Algemeen) Onze opleiding Taken Wanneer is de stage voldaan? Ondersteuning van uit de opleiding Andere regels m.b.t. de BVP Specialisaties Kerntaak BEGELEIDINGS- EN BEOORDELINGSOPDRACHTEN BPV-opdrachten en aftekenlijst Kerntaak BEGELEIDINGS- EN BEOORDELINGSOPDRACHTEN BPV-opdrachten en aftekenlijst Kerntaak 2-2 e jaar Kerntaak BEGELEIDINGS- EN BEOORDELINGSOPDRACHTEN BPV opdrachten kerntaak 3-2 e jaar

4 2. Inleiding De BPV is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. BPV betekent: Beroeps Praktijk Vorming. Zo wordt tegenwoordig de stage genoemd. Binnen de BPV kunnen de leerlingen zich namelijk niet alleen oriënteren op het werk in de sector Sport & Bewegen, maar zich ook oefenen in het vak. In deze BPV-map leggen we eerst uit wat de inhoud van onze opleiding is en wat er verwacht wordt van de praktijkopleider (dit is de begeleider vanuit het stage adres) en van de student. Hierna worden alle opdrachten en beoordelingsprotocollen beschreven die de student op de stage moet uitvoeren. Wij willen u bij voorbaat danken voor de tijd en kennis die u in onze studenten wilt steken, u geeft hiermee mede vorm aan de opleiding van onze studenten. 4

5 3. Hier komen je POK-formulieren 5

6 4. Urentabel BPV (Specialisatie) Naam student: BPV-adres: Klas: Docent: BPV-opleider: Tel. bereikbaar op: De student volgde bij u BPV op locatie: Datum Aantal uren Paraaf praktijkopleider Bijzonderheden Totaal Paraaf 6

7 4.1 Urentabel BPV (Algemeen) Naam student: BPV-adres: Klas: Docent: BPV-opleider: Tel. bereikbaar op: De student volgde bij u BPV op locatie: Datum Aantal uren Paraaf praktijkopleider Bijzonderheden Totaal Paraaf 7

8 5.1 Tussenevaluatie (door BPV-begeleider) (Specialisatie) Persoonsgerichte aspecten De student kan zich aanpassen aan de regels / gewoontes van de organisatie. 2. De student toont initiatief m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. 3. De student is precies in het uitvoeren van zijn/haar opdrachten. 4. De student is enthousiast en stimulerend. 5. De student legt makkelijk contact met de deelnemers. 6. De student kan zijn/haar gedrag aanpassen aan het niveau / leeftijd van de deelnemers. 7. De student kan zijn/haar stem zodanig gebruiken dat hij/zij voor alle deelnemers duidelijk hoorbaar is. 8. De student heeft een actieve lichaamstaal. 9. Het gedrag en taalgebruik van de student is altijd correct. Taakgerichte aspecten Zijn/haar voorbereidingen zijn. 11. Hij/zij kan de BPV opdrachten die hij/zij krijgt. uitvoeren. 12. De student is in staat een duidelijk eigen voorbeeld te laten zien. 13. De student is duidelijk in zijn/haar uitleg en instructie. Ruimte voor toelichting tussenevaluatie BPV-begeleider Handtekening BPV-begeleider 8

9 5.2 Tussenevaluatie (door BPV-begeleider) (Algemeen) Persoongerichte aspecten De student kan zich aanpassen aan de regels / gewoontes van de organisatie. 8. De student toont initiatief m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. 9. De student is precies in het uitvoeren van zijn/haar opdrachten. 10. De student is enthousiast en stimulerend. 11. De student legt makkelijk contact met de deelnemers. 12. De student kan zijn/haar gedrag aanpassen aan het niveau / leeftijd van de deelnemers. 7. De student kan zijn/haar stem zodanig gebruiken dat hij/zij voor alle deelnemers duidelijk hoorbaar is. 8. De student heeft een actieve lichaamstaal. 14. Het gedrag en taalgebruik van de student is altijd correct. Taakgerichte aspecten Zijn/haar voorbereidingen zijn. 16. Hij/zij kan de BPV opdrachten die hij/zij krijgt. uitvoeren. 17. De student is in staat een duidelijk eigen voorbeeld te laten zien. 18. De student is duidelijk in zijn/haar uitleg en instructie. Ruimte voor toelichting tussenevaluatie BPV-begeleider Handtekening BPV-begeleider 9

10 6.1 Eindevaluatie (door BPV-begeleider) (Specialisatie) Persoongerichte aspecten De student kan zich aanpassen aan de regels en gewoontes van de organisatie 2. De student toont initiatief m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. 3. De student is precies in het uitvoeren van zijn/haar opdrachten. 4. De student is enthousiast en stimulerend. 5. De student legt makkelijk contact met de deelnemers. 6. De student kan zijn/haar gedrag aanpassen aan het niveau / leeftijd van de deelnemers. 7. De student kan zijn/haar stem zodanig gebruiken dat hij/zij voor alle deelnemers duidelijk hoorbaar is. 8. De student heeft een actieve lichaamstaal. 9. Het gedrag en taalgebruik van de student is altijd correct. Taakgerichte aspecten Zijn/haar voorbereidingen zijn. 11. Hij/zij kan de BPV opdrachten die hij/zij krijgt. uitvoeren. 12. De student is in staat een duidelijk eigen voorbeeld te laten zien. 13. De student is duidelijk in zijn/haar uitleg en instructie. Ruimte voor toelichting eindevaluatie BPV-begeleider Handtekening BPV-begeleider 10

11 6.2 Eindevaluatie (door BPV-begeleider) (Algemeen) Persoongerichte aspecten De student kan zich aanpassen aan de regels en gewoontes van de organisatie 8. De student toont initiatief m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. 9. De student is precies in het uitvoeren van zijn/haar opdrachten. 10. De student is enthousiast en stimulerend. 11. De student legt makkelijk contact met de deelnemers. 12. De student kan zijn/haar gedrag aanpassen aan het niveau / leeftijd van de deelnemers. 7. De student kan zijn/haar stem zodanig gebruiken dat hij/zij voor alle deelnemers duidelijk hoorbaar is. 8. De student heeft een actieve lichaamstaal. 14. Het gedrag en taalgebruik van de student is altijd correct. Taakgerichte aspecten Zijn/haar voorbereidingen zijn. 16. Hij/zij kan de BPV opdrachten die hij/zij krijgt. uitvoeren. 17. De student is in staat een duidelijk eigen voorbeeld te laten zien. 18. De student is duidelijk in zijn/haar uitleg en instructie. Ruimte voor toelichting eindevaluatie BPV-begeleider Handtekening BPV-begeleider 11

12 7. Onze opleiding Onze opleiding Sport & bewegen werkt via het competentiegericht onderwijs. Jullie worden beoordeeld op het verwerven en ontwikkelen van competenties. Tijdens de opleiding worden deze competenties ontwikkeld en getoetst tijdens de lessen en de BPV. De opleiding zal worden afgesloten met verschillende Proeve van Bekwaamheden (praktijkexamens) Onze opleiding is onderverdeeld in kerntaken. Kerntaken bestaan uit sets van inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die door een belangrijk deel van de beroepskrachten in een bepaalde beroepsgroep worden uitgeoefend en die kenmerkend zijn voor die beroepsgroep. Onze bpv is zo ingericht, dat jullie voor elke kerntaak een x aantal uur moeten stage lopen. Het kan zo zijn dat de opdrachten van verschillende kerntaken bij 1 stageplek kunnen worden uitgevoerd, dit hoeft echter niet. Hieronder volgt een opsomming van onze verschillende kerntaken per opleidingsniveau: Niveau 2 Kerntaak 1 Assisteren bij SB activiteiten. Kerntaak 2 Werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de SB organisatie. Niveau 3 Kerntaak 1 SB-activiteiten aanbieden. Kerntaak 2 Wedstrijden, toernooien of evenementen organiseren. Kerntaak 3 Werkzaamheden ten behoeve van de SB organisatie uitvoeren. Niveau 4 Kerntaak 1 SB-activiteiten aanbieden. Kerntaak 2 Wedstrijden, toernooien of evenementen organiseren. Kerntaak 3 Werkzaamheden ten behoeve van de SB organisatie uitvoeren. Kerntaak 4 SB-projecten coördineren en uitvoeren. Kerntaak 5 SB-activiteiten aanbieden aan specifieke (groepen) SB-deelnemers. Kerntaak 6 De bedrijfsvoering managen. Tijdens de stage werk je met je bpv-map. De map is onderverdeeld in kerntaken en worden door een tabblad gescheiden. Per kerntaak zijn er opdrachten. Deze opdrachten zijn verdeeld in oefenen en beheersen. Probeer per periode, samen met je BPV-begeleider, een planning te maken, zodat alle opdrachten in de juiste fase gedaan kunnen worden. In de map vind je ook tussentijdse beoordelingen en een eindbeoordelingsformulier. Indien je meerder BPV-adressen hebt, zal je dit formulier moeten kopiëren. Het is de bedoeling dat je op school, tijdens het bpv begeleidingsuur, de voortgang bespreekt van je stage met je docent. Dit behoort meerdere keren per jaar te gebeuren. Je moet na periode na periode 4 (uiterlijk 1maand voor het einde van het schooljaar) onderstaande laten zien aan je stage docent: Je bpv-map, inclusief de eindbeoordelingen van de BPV-begeleider de, door de BPV-begeleider, getekende urenlijst 12

13 7.1 Taken Je moet kennis en vaardigheden ontwikkelen die voor het beroep belangrijk zijn. Je moet voldoen aan het vereiste aantal uren. Je moet gemaakte afspraken nakomen. Je moet alle opdrachten van het BPV boek voorbereiden en op goede wijze afronden. Je dient een eindverslag te maken met o.a. een reflectie op eigen functioneren. Hieronder een schema van het aantal te lopen uren per stage per jaar voor de hele opleiding. Kijk goed in de tabel hoeveel uur je moet lopen voor de verschillende kerntaken en jaren Stage uren per KT, per leerjaar en niveau KT1 (minimaal) KT2 (minimaal) KT3 (minimaal) KT4 (minimaal KT5/6 (minimaal) Vrij Totaal (minimaal) 1 e jaar niveau 3/4 2 e jaar niveau 3/ Wanneer is de stage voldaan? Tijdens de stage maak je de opdrachten uit het BPV-map. Deze worden besproken met de BPV-begeleider. Aan het einde van de stageperiode lever je de volgende zaken in bij de stagedocent: je BPV-map de eindbeoordeling van de BPV-begeleider het eindverslag de, door de BPV-begeleider, getekende urenlijst De uiterste inleverdatum is uiterlijk 1 maand voor het einde van het schooljaar. Indien dit niet mogelijk is dan meld je dit ruim voor deze datum bij de stagedocent. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijg je je BPV-map terug. Je krijgt dan ook de nieuwe bpv opdrachten, per kerntaak, voor het nieuwe schooljaar uitgereikt. 13

14 7.3 Ondersteuning van uit de opleiding Vanuit de opleiding wordt je ondersteund door een BPV-docent. Deze docent is je contact persoon. Je kunt al je vragen, over de bpv, aan deze docent kwijt. Deze docent neemt minimaal 2 maal per jaar telefonisch contact met je BPV-begeleider op m.b.t. de voortgang van je stage. Ook zal hij/zij je minimaal 1 maal per jaar bezoeken op je stage plek om de voortgang te bespreken met jou en je BPV-begeleider. 7.4 Andere regels m.b.t. de BVP Doubleurs die de stage voldoende hebben afgesloten kunnen deze laten meetellen in het volgende schooljaar. Leerlingen die vanaf niveau 2 instromen in niveau 3 mogen 50 uur meenemen. Leerlingen die in het 1 e leerjaar extra uren hebben gelopen mogen maximaal 50 uur meenemen naar het 2 e studiejaar. Toezicht houden in het zwembad mag voor maximaal 50 uur worden meegenomen. 7.4 Specialisaties De specialisaties voetbal, fitness en vechtsport maken gebruik een eigen portfolio/bpv-map. De studenten die deze specialisatie volgen hoeven de opdrachten voor de specialisatie is deze map dan niet te maken. Volg je een van de andere specialisaties dan dien je alle opdrachten uit deze map te maken. 14

15 Kerntaak 1 Les- en leidinggeven 15

16 BEGELEIDINGS- EN BEOORDELINGSOPDRACHTEN De opdrachten dienen door de leerling netjes uitgewerkt te worden op de computer en op tijd ter beoordeling worden ingeleverd bij de BPV-begeleider. Achter elke opdracht zit ook een beoordelingsformulier. Dit wordt door de BPV-begeleider ingevuld. Het is de bedoeling dat je de opdrachten zelf doet, ook als je ergens met z n tweeën stage loopt maakt ieder zijn eigen opdrachten!! Beoordelen In navolging van het advies van onder ander het CITO wordt er bij de beoordelingsprotocollen een vierpuntsschaal (1, 2, 3, 4) gehanteerd. 1 = het onderdeel/vaardigheid (indicator) wordt niet of slecht beheerst 2 = het onderdeel/vaardigheid (indicator) wordt onvoldoende, twijfelachtig beheerst 3 = het onderdeel/vaardigheid (indicator) wordt voldoende beheerst 4 = het onderdeel/vaardigheid (indicator) wordt goed beheerst Een opdracht is voldoende als de student 80% heeft behaald van het totaal aantal te behalen punten. 16

17 BPV-opdrachten en aftekenlijst Kerntaak 1 2 e leerjaar Specialisatie Nr. Opdracht Datum Paraaf BPV-begeleider 11 Oriënteren op een doelgroep 12 Interview 13 Beginsituatie vaststellen en les- of trainingsdoel bepalen 14 Uitvoeren en evalueren van een inleidende SB-activiteit 15 Uitvoeren en evalueren van een afsluitende SB-activiteit 16 Uitvoeren en evalueren van een kern 21a Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les- of trainingsplan 21b Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les- of trainingsplan 21c Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les- of trainingsplan Algemeen Nr. Opdracht Datum Paraaf BPV-begeleider 11 Oriënteren op een doelgroep 12 Interview 13 Beginsituatie vaststellen en les- of trainingsdoel bepalen 14 Uitvoeren en evalueren van een inleidende SB-activiteit 15 Uitvoeren en evalueren van een afsluitende SB-activiteit 16 Uitvoeren en evalueren van een kern 21d Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les- of trainingsplan 21e Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les- of trainingsplan 21f Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les- of trainingsplan 17

18 Opdracht 11. Oriënteren op de doelgroep Wat is de opdracht? Wat leer je door de opdracht? Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Waar word je op beoordeeld? Waar kan ik informatie vinden? Wie kan je helpen bij de opdracht? Beschrijf een doelgroep waarmee je als sport- en bewegingsbegeleider te maken krijgt. - stap voor stap informatie verzamelen over een groep. Deze informatie is belangrijk om later te kunnen helpen/assisteren bij een training/les - De informatie is belangrijk voor een goede les/trainingsvoorbereiding Tijdens de BPV Overleg met je docent of BPV-begeleider bij welke groep je de opdracht gaat doen Maak een lijstje van wat je van de doelgroep wil weten (aantal SB-deelnemers, leeftijd, wat ze komen doen, waarom ze komen sporten) Schrijf de gegevens op Bespreek de gegevens met je docent of BPV-begeleider Formuleren en rapporteren - vlot en bondig formuleren - verkrijgen van belangrijke informatie Vakdeskundigheid toepassen (extra) - correct omschrijven van een doelgroep Thema 1 (werken als SB-begeleider), thema 2 (motieven en doelgroepen) thema 5 (ontwikkelingsfasen) en thema 12 (De lesvoorbereiding). De docent of de BPV-begeleider 18

19 Beoordelingsprotocol Opdracht 11. Oriënteren op de doelgroep Formuleren en rapporteren 1 De deelnemer formuleert mondeling vlot en bondig 2 De deelnemer formuleert mondeling begrijpelijk en voorkomt misverstanden beoordeling Opmerkingen 3 De deelnemer rapporteert mondeling belangrijke gegevens Extra competentie Vakdeskundigheid toepassen De deelnemer heeft de kenmerken deelnemer(sk) zodanig beschreven dat dit houvast biedt voor het assisteren bij SB-activiteiten 19

20 Beoordelingsprotocol Opdracht 11. Oriënteren op de doelgroep Formuleren en rapporteren 1 De deelnemer formuleert mondeling vlot en bondig 2 De deelnemer formuleert mondeling begrijpelijk en voorkomt misverstanden beoordeling Opmerkingen 3 De deelnemer rapporteert mondeling belangrijke gegevens Extra competentie Vakdeskundigheid toepassen De deelnemer heeft de kenmerken deelnemer(sk) zodanig beschreven dat dit houvast biedt voor het assisteren bij SB-activiteiten 20

21 Opdracht 12. Interview Beheersingsniveau: Oriënteren/oefenen Wat is de opdracht? Interview een of meerdere SB-deelnemers aan een sport- en bewegingsactiviteit. Hierbij gaat het vooral om het achterhalen van de verwachtingen en behoeften van de SB-deelnemer(s). Je dient in elk geval te vragen naar de motieven van sportdeelname: waarom doet (doen) de SB-deelnemer(s) aan deze sport? Wat leer je door de - Een interview houden met SB-deelnemer(s) opdracht? Dit kan belangrijk zijn om goede informatie te krijgen over een of meerdere SB-deelnemers. Je krijgt inzicht in de motieven van sportdeelname (waarom doet iemand aan voetbal, buitensport of fitness?). Waar voer je de Tijdens de BPV opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit Overleg met je docent of BPV-begeleider welke SBdeelnemer(s) je gaat interviewen (stappen)? Beschrijf kort het doel van het interview Noteer de belangrijkste vragen die je wilt stellen Bepaal waar en wanneer je het interview gaat houden Bepaal hoe je de gegevens gaat verwerken Voer het interview uit Waar word je op beoordeeld? Waar kan ik informatie vinden? Wie kan je helpen bij de opdracht? Bespreek de gegevens met je docent of BPV-begeleider Aandacht en begrip tonen - interesse tonen en luisteren (je opent het gesprek, je toont interesse, je luister actief) Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - behoeften en verwachtingen achterhalen (je vraagt naar de behoefte en verwachtingen en je krijgt belangrijke informatie) Thema 1 (werken als SB-begeleider), thema 2 (motieven en doelgroepen) thema 5 (ontwikkelingsfasen), thema 12 (De lesvoorbereiding) en thema 22 (communiceren). De docent of de BPV-begeleider 21

22 Beoordelingsprotocol Opdracht 12. Interview 1 De deelnemer toont oprechte interesse 2 De deelnemer gaat actief het gesprek aan met SB-deelnemer 3 De deelnemer luistert actief naar SBdeelnemer Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 4 De deelnemer pakt belangrijke signalen van SB-deelnemer op 5 De deelnemer vraagt actief naar behoefte en verwachtingen van SB-deelnemer 6 De deelnemer verkrijgt belangrijke informatie over de vraag van de SBdeelnemer Beoordeling Opmerkingen 22

23 Beoordelingsprotocol Opdracht 12. Interview 1 De deelnemer toont oprechte interesse 2 De deelnemer gaat actief het gesprek aan met SB-deelnemer 3 De deelnemer luistert actief naar SBdeelnemer Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 4 De deelnemer pakt belangrijke signalen van SB-deelnemer op 5 De deelnemer vraagt actief naar behoefte en verwachtingen van SB-deelnemer 6 De deelnemer verkrijgt belangrijke informatie over de vraag van de SBdeelnemer Beoordeling Opmerkingen 23

24 Opdracht 13. Beginsituatie van een groep SB-deelnemers vaststellen Wat is de opdracht? Wat leer je door de opdracht? Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Waar word je op beoordeeld? Waar kan ik informatie vinden? Wie kan je helpen bij de opdracht? Stel de beginsituatie van een groep SB-deelnemers vast. Hierbij gaat het met name om het inventariseren en signaleren van de vraag (waarom komen ze, wat willen ze graag doen) van de SBdeelnemers. - Door middel van observeren, contact zoeken en praten met SB-deelnemers leer je de behoeften en verwachtingen van de SB-deelnemers kennen. - Je leert een inschatting te maken van de motieven (waarom doen ze mee) van sportdeelname van SB-deelnemers. Tijdens de BPV Overleg met je docent of BPV-begeleider voor welke groep je de beginsituatie gaat vastleggen Maak een lijstje van wat je van de doelgroep te weten wilt komen Noteer waarop je gaat letten; vraag je af wat belangrijke signalen zijn om op te letten Bedenk welke vragen je de SB-deelnemers kunt stellen Voer de beginsituatieanalyse uit Bespreek de gegevens met je docent of BPV-begeleider Noteer wat je er van geleerd hebt: wat ging goed, wat ging minder goed? Aandacht en begrip tonen - interesse tonen en luisteren (je opent het gesprek, je toont interesse, je luister actief) Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - behoeften en verwachtingen achterhalen (je vraagt naar de behoefte en verwachtingen en je krijgt belangrijke informatie) Formuleren en rapporteren - vlot en bondig formuleren (je formuleert begrijpelijk, je bespreekt de punten die belangrijk zijn) Vakdeskundigheid toepassen (extra) Thema 1 (werken als SB-begeleider), thema 2 (motieven en doelgroepen) thema 5 (ontwikkelingsfasen), thema 12 (De lesvoorbereiding). De docent of de BPV-begeleider 24

25 Beoordelingsprotocol Opdracht 13. Beginsituatie van een groep SB-deelnemers vaststellen Aandacht en begrip tonen 1 De deelnemer toont oprechte interesse 2 De deelnemer maakt prettig contact met de SB-deelnemers 3 De deelnemer gaat actief het gesprek aan met SB-deelnemers 4 De deelnemer luistert actief naar SBdeelnemers Formuleren en rapporteren 5 De deelnemer formuleert vlot en bondig 6 De deelnemer formuleert begrijpelijk en voorkomt misverstanden 7 De deelnemer rapporteert belangrijke gegevens op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 8 De deelnemer pakt belangrijke signalen van SB-deelnemers op 9 De deelnemer vraagt naar behoefte en verwachtingen van SB-deelnemers 10 De deelnemer verkrijgt belangrijke informatie over de vraag van de SBdeelnemers Extra competentie Vakdeskundigheid toepassen 11 De deelnemer heeft belangrijke gegevens (cognitief, sociaal-affectief en motorisch) gesignaleerd en vastgelegd 12 De deelnemer benoemt de belangrijkste motieven van sportdeelname van de SBdeelnemers beoordeling Opmerkingen 25

26 Beoordelingsprotocol Opdracht 13. Beginsituatie van een groep SB-deelnemers vaststellen Aandacht en begrip tonen 1 De deelnemer toont oprechte interesse 2 De deelnemer maakt prettig contact met de SB-deelnemers 3 De deelnemer gaat actief het gesprek aan met SB-deelnemers 4 De deelnemer luistert actief naar SBdeelnemers Formuleren en rapporteren 5 De deelnemer formuleert vlot en bondig 6 De deelnemer formuleert begrijpelijk en voorkomt misverstanden 7 De deelnemer rapporteert belangrijke gegevens op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 8 De deelnemer pakt belangrijke signalen van SB-deelnemers op 9 De deelnemer vraagt naar behoefte en verwachtingen van SB-deelnemers 10 De deelnemer verkrijgt belangrijke informatie over de vraag van de SBdeelnemers Extra competentie Vakdeskundigheid toepassen 11 De deelnemer heeft belangrijke gegevens (cognitief, sociaal-affectief en motorisch) gesignaleerd en vastgelegd 12 De deelnemer benoemt de belangrijkste motieven van sportdeelname van de SBdeelnemers beoordeling Opmerkingen 26

27 Opdracht 14. Uitvoeren van een inleidende SB-activiteit Wat is de opdracht? Wat leer je door de opdracht? Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Waar word je op beoordeeld? Waar kan ik informatie vinden? Wie kan je helpen bij de opdracht? Verzorg een inleidende sport- en bewegingsactiviteit. De inleidende activiteit kan afhankelijk van de situatie, het karakter hebben van: een inleidend spel; een warming-up (algemeen, specifiek); eenvoudige biometingen (zie opdracht 1.4). - Een inschatting maken van de mogelijkheden en verwachtingen van SB-deelnemers. - Voor (een groep) SB-deelnemers te staan en ermee om te gaan. - Een inleidende activiteit in gang te zetten, op gang te houden en af te ronden. Tijdens de BPV Ga eerst kijken hoe een ervaren sport(bege)leider een inleidende SB-activiteit verzorgt. Let hierbij op het opvangen en welkom heten, uitleg geven, instructie geven, aanwijzingen geven en organiseren Bereid de inleidende SB-activiteit voor en denk hierbij aan: - accommodatie en benodigde materialen en middelen - opvangen en ontvangst - uitleg en instructie - organisatie Voer de inleidende SB-activiteit uit Bespreek de SB-activiteit met je docent, BPV-begeleider of leidinggevende Ethisch en integer handelen - stimuleren gewenst gedrag Presenteren - duidelijk uitleggen en toelichten - enthousiasme uitstralen Vakdeskundigheid toepassen - vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen Materialen en middelen inzetten - materialen en middelen doeltreffend gebruiken Plannen en organiseren - Voortgang bewaken instructies en procedures opvolgen - instructies opvolgen - werken volgens voorschriften en procedures Thema 12 (lesvoorbereiding), thema 13 (lesopbouw), thema 14 (bewegingsvormen), thema 15 organisatie en thema 16 (begeleiding) De docent of de BPV-begeleider 27

28 Beoordelingsprotocol Opdracht 14. Uitvoeren van een inleidende SB-activiteit beoordeling Opmerkingen Presenteren 1 De deelnemer legt duidelijk en begrijpelijk uit 2 De deelnemer straalt enthousiasme uit Ethisch en integer handelen 3 De deelnemer hanteert op juiste wijze afgesproken regels 4 De deelnemer biedt vertrouwen en veiligheid 5 De deelnemer stimuleert gewenst gedrag Vakdeskundigheid toepassen 6 De deelnemer geeft een duidelijk (technisch) voorbeeld wat voor iedereen zichtbaar is 7 De deelnemer demonstreert, indien van toepassing, duidelijk en zichtbaar tactische vaardigheden 8 De deelnemer hanteert spelregels op juiste wijze 9 De deelnemer biedt, indien nodig, de juiste leerhulp Materialen en middelen inzetten 10 De deelnemer regelt tijdig de benodigde accommodatie, materialen en middelen 11 De deelnemer gebruikt accommodatie, materialen en middelen veilig en op juiste wijze 12 De deelnemer maakt de juiste keuze voor geschikte materialen en middelen (passend bij het doel en de activiteit) Instructies en procedures opvolgen 13 De deelnemer werkt volgens de instructies van de leidinggevende 14 De deelnemer zorgt (geeft informatie, bewaakt veiligheid) voor een veilig verloop van de SB-activiteiten 15 De deelnemer controleert regelmatig de veiligheid van middelen en materialen Plannen en organiseren 16 De deelnemer bewaakt de voortgang door regelmatig te controleren of alles volgens plan verloopt 28

29 Beoordelingsprotocol Opdracht 14. Uitvoeren van een inleidende SB-activiteit beoordeling Opmerkingen Presenteren 1 De deelnemer legt duidelijk en begrijpelijk uit 2 De deelnemer straalt enthousiasme uit Ethisch en integer handelen 3 De deelnemer hanteert op juiste wijze afgesproken regels 4 De deelnemer biedt vertrouwen en veiligheid 5 De deelnemer stimuleert gewenst gedrag Vakdeskundigheid toepassen 6 De deelnemer geeft een duidelijk (technisch) voorbeeld wat voor iedereen zichtbaar is 7 De deelnemer demonstreert, indien van toepassing, duidelijk en zichtbaar tactische vaardigheden 8 De deelnemer hanteert spelregels op juiste wijze 9 De deelnemer biedt, indien nodig, de juiste leerhulp Materialen en middelen inzetten 10 De deelnemer regelt tijdig de benodigde accommodatie, materialen en middelen 11 De deelnemer gebruikt accommodatie, materialen en middelen veilig en op juiste wijze 12 De deelnemer maakt de juiste keuze voor geschikte materialen en middelen (passend bij het doel en de activiteit) Instructies en procedures opvolgen 13 De deelnemer werkt volgens de instructies van de leidinggevende 14 De deelnemer zorgt (geeft informatie, bewaakt veiligheid) voor een veilig verloop van de SB-activiteiten 15 De deelnemer controleert regelmatig de veiligheid van middelen en materialen Plannen en organiseren 16 De deelnemer bewaakt de voortgang door regelmatig te controleren of alles volgens plan verloopt 29

30 Opdracht 15. Uitvoeren van een afsluitende SB-activiteit Wat is de opdracht? Wat leer je door de opdracht? Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Waar word je op beoordeeld? Verzorg een afsluitende sport- en bewegingsactiviteit. De afsluitende activiteit kan afhankelijk van de situatie het karakter hebben van: een afsluitend spel of activiteit; een cooling down. - Een inschatting maken van met wat voor SB-deelnemers je te maken hebt (beginsituatie inschatten). - Voor (een groep) SB-deelnemers staan en ermee omgaan. - Een afsluitende activiteit in gang zetten, op gang houden en af ronden. Tijdens de BPV Ga eerst kijken hoe een ervaren sport(bege)leider een afsluitende SB-activiteit verzorgt. Let hierbij op het geven van uitleg en instructie, de organisatie, de afsluiting (eventueel evaluatie Bereid de afsluitende SB-activiteit voor en denk hierbij aan: - accommodatie en benodigde materialen en middelen - uitleg en instructie - organisatie - afsluiting, afscheid, evaluatie Voer de afsluitende SB-activiteit uit Bespreek de SB-activiteit met je docent, BPV-begeleider of leidinggevende Ethisch en integer handelen - stimuleren gewenst gedrag Presenteren - duidelijk uitleggen en toelichten - enthousiasme uitstralen Vakdeskundigheid toepassen - vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen Materialen en middelen inzetten - materialen en middelen doeltreffend gebruiken Plannen en organiseren - tijd indelen instructies en procedures opvolgen - instructies opvolgen - werken volgens voorschriften en procedures Waar kan ik informatie vinden? Wie kan je helpen bij de opdracht? Thema 12 (lesvoorbereiding), thema 13 (lesopbouw), thema 14 (bewegingsvormen), thema 15 organisatie en thema 16 (begeleiding) De docent of de BPV-begeleider 30

31 Beoordelingsprotocol Opdracht 15. Uitvoeren van een afsluitende SB-activiteit Presenteren De deelnemer legt duidelijk en begrijpelijk uit De deelnemer straalt enthousiasme uit Ethisch en integer handelen De deelnemer hanteert op juiste wijze afgesproken regels De deelnemer biedt vertrouwen en veiligheid De deelnemer stimuleert gewenst gedrag Vakdeskundigheid toepassen De deelnemer geeft een duidelijk (technisch) voorbeeld wat voor iedereen zichtbaar is De deelnemer demonstreert, indien van toepassing, duidelijk en zichtbaar tactische vaardigheden De deelnemer hanteert spelregels op juiste wijze De deelnemer biedt, indien nodig, de juiste leerhulp Materialen en middelen inzetten De deelnemer regelt tijdig de benodigde accommodatie, materialen en middelen De deelnemer gebruikt accommodatie, materialen en middelen op veilige en op juiste wijze De deelnemer maakt de juiste keuze voor geschikte materialen en middelen (passend bij het doel en de activiteit) Instructies en procedures opvolgen De deelnemer werkt volgens de instructies van de leidinggevende De deelnemer zorgt (geeft informatie, bewaakt veiligheid) voor een veilig verloop van de SB-activiteiten De deelnemer controleert regelmatig de veiligheid van middelen en materialen Plannen en organiseren De deelnemer bewaakt de voortgang door regelmatig te controleren of alles volgens plan verloopt beoordeling opmerkingen 31

32 Beoordelingsprotocol Opdracht 15. Uitvoeren van een afsluitende SB-activiteit Presenteren De deelnemer legt duidelijk en begrijpelijk uit De deelnemer straalt enthousiasme uit Ethisch en integer handelen De deelnemer hanteert op juiste wijze afgesproken regels De deelnemer biedt vertrouwen en veiligheid De deelnemer stimuleert gewenst gedrag Vakdeskundigheid toepassen De deelnemer geeft een duidelijk (technisch) voorbeeld wat voor iedereen zichtbaar is De deelnemer demonstreert, indien van toepassing, duidelijk en zichtbaar tactische vaardigheden De deelnemer hanteert spelregels op juiste wijze De deelnemer biedt, indien nodig, de juiste leerhulp Materialen en middelen inzetten De deelnemer regelt tijdig de benodigde accommodatie, materialen en middelen De deelnemer gebruikt accommodatie, materialen en middelen op veilige en op juiste wijze De deelnemer maakt de juiste keuze voor geschikte materialen en middelen (passend bij het doel en de activiteit) Instructies en procedures opvolgen De deelnemer werkt volgens de instructies van de leidinggevende De deelnemer zorgt (geeft informatie, bewaakt veiligheid) voor een veilig verloop van de SB-activiteiten De deelnemer controleert regelmatig de veiligheid van middelen en materialen Plannen en organiseren De deelnemer bewaakt de voortgang door regelmatig te controleren of alles volgens plan verloopt beoordeling opmerkingen 32

33 16. Uitvoeren en evalueren van een kern Wat is de opdracht? Voer een kern uit en evalueer de kern. Eventueel kan deze opdracht in meerdere situaties uitgevoerd worden: - accent op training/leren; - accent op sportstimulering; - accent op recreatie. Wat leer je door de opdracht? Je leert een kern voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Je leert uitleg en instructie geven. Je leert sport- en bewegingsactiviteiten demonstreren. Je leert sportmaterialen en middelen gebruiken. Je leert het resultaat (product) en het proces te evalueren. Waar voer je de Tijdens de BPV opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit Overleg met je docent of BPV-begeleider aan welke groep je een kern gaat geven (stappen)? Bereid de kern voor (planning) Richt de SB-situatie overeenkomstig de planning in Voer de kern uit Evalueer de gegevens met je docent of BPV-begeleider Waar word je op beoordeeld? Waar kan ik informatie vinden? Formuleer verbeterpunten en vervolgacties Samenwerken en overleggen - afstemmen (taken afstemmen met anderen) - bijdrage van anderen waarderen (toont openlijk waardering) Presenteren - duidelijk uitleggen en toelichten - betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen - humor gebruiken - enthousiasme uitstralen Vakdeskundigheid toepassen - vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen Materialen en middelen inzetten - materialen en middelen doeltreffend gebruiken Plannen en organiseren - tijd indelen - voortgang bewaken Instructies en procedures opvolgen - werken conform procedures - werken conform veiligheidsvoorschriften Omgaan met veranderingen en aanpassen - aanpassen aan veranderende omstandigheden Evalueren van SB-activiteiten: Samenwerken en overleggen - anderen raadplegen en betrekken - openhartig en oprecht communiceren Analyseren - informatie genereren uit gegevens - conclusies trekken (verbeterpunten en vervolgacties) Leren - leren van feedback en fouten Thema 3 tot en met 12 uit: De sportleider als lesgever Thema 20 uit: De sportleider als begeleider Thema 12 uit: De sportleider als organisator en SB-functionaris Thema 5 en 9 uit: De sportleider als trainer-coach 33

34 Beoordelingsprotocol 16. Uitvoeren van een kern Beheersingsniveau: Oriënteren/oefenen Aansturen 1 De deelnemer geeft heldere en duidelijke uitleg en instructie, zodat de deelnemers het begrepen hebben 2 De deelnemer stemt correct de hoeveelheid en de aard van de informatie af op de doelgroep 3 De deelnemer spreekt SB-deelnemers aan op ongewenst gedrag 4 De deelnemer creëert een sociaal veilige situatie 5 De deelnemer stimuleert gewenst gedrag (complimenten) Samenwerken en overleggen 6 De deelnemer stemt de eigen werkzaamheden (uitvoeren van de kern) af op die van de andere betrokkenen 7 De deelnemer werkt constructief samen met andere betrokkenen Presenteren 8 De deelnemer gebruikt heldere taal en legt duidelijk uit 9 De deelnemer controleert of de boodschap is overgekomen 10 De deelnemer straalt deskundigheid uit, wekt vertrouwen 11 De deelnemer gebruikt humor effectief 12 De deelnemer toont enthousiasme 13 De deelnemer heeft de aandacht en houdt de aandacht van de SBdeelnemers vast Vakdeskundigheid toepassen 14 De gekozen bewegingsvormen sluiten aan bij de SB-deelnemers (beginsituatie) en het doel 15 De bewegingsvormen bezitten voldoende belevingswaarde 16 De bewegingsvormen maken een optimale intensiteit voor alle SBdeelnemers mogelijk 17 De deelnemer geeft heldere en duidelijke uitleg en instructie, zodat de deelnemers het begrepen hebben (praatje-plaatjedaadje) Beoordeling Opmerkingen 34

35 18 De deelnemer demonstreert bewegingsvaardigheden die voor de SBdeelnemers zichtbaar en duidelijk zijn 19 De deelnemer biedt passende leerhulp, zodat prestatieverbetering van de SBdeelnemers mogelijk is 20 De deelnemer hanteert de juiste methodiek 21 De didactische werkvormen/begeleidingswijze zijn passend gekozen bij de doelgroep, beginsituatie en bewegingsvormen 22 De deelnemer geeft op juiste wijze feedback aan de SB-deelnemers Materialen en middelen inzetten 23 De deelnemer stelt de materialen en middelen overzichtelijk en veilig op 24 De deelnemer gebruikt de materialen en middelen effectief en veilig 25 De deelnemer maakt de juiste keuze voor materialen en middelen, passend bij het doel en de beginsituatie 26 De keuze en het gebruik van de materialen en middelen dragen bij aan het doel Plannen en organiseren 27 De bewegingsvormen zijn in logische volgorde gepland 28 De tijdsplanning is realistisch 29 De organisatie is goed gepland, dat wil zeggen veilig, effectief en efficiënt 30 De deelnemer bewaakt de tijd en de voortgang Instructies en procedures opvolgen 31 De deelnemer werkt volgens de veiligheidsvoorschriften 32 De deelnemer heeft het lesvoorbereidingsformulier volgens de richtlijnen nauwkeurig en correct ingevuld Omgaan met veranderingen en aanpassen 33 De deelnemer past, indien nodig de bewegingssituatie aan 34 De deelnemer speelt correct in op onverwachte situaties 35

36 Beoordelingsprotocol 16. Evalueren van een kern beoordeling Opmerkingen Samenwerken en overleggen 1 De deelnemer betrekt actief de leidinggevende bij de evaluatie 2 De deelnemer brengt helder en openhartig eigen bevindingen naar voren 3 De deelnemer toont interesse in de mening van de leidinggevende Analyseren 4 De deelnemer verzamelt systematisch gegevens met betrekking tot het product (kwalitatief en kwantitatief) 5 De deelnemer verzamelt systematisch relevante gegevens met betrekking tot het proces (beginsituatie, lesopbouw, organisatie, bewegingsvormen en begeleiding) 6 De deelnemer trekt relevante conclusies zowel naar het resultaat (product) als het proces 7 De deelnemer formuleert verbeterpunten en vervolgacties Leren 8 De deelnemer benoemt eigen sterke en minder sterke punten ten aanzien van het proces en het product 9 De deelnemer staat open voor positieve en negatieve feedback 10 De deelnemer vertaalt de feedback naar leerpunten en acties

37 Beoordelingsprotocol 16. Uitvoeren van een kern Beheersingsniveau: Oriënteren/oefenen Aansturen 1 De deelnemer geeft heldere en duidelijke uitleg en instructie, zodat de deelnemers het begrepen hebben 2 De deelnemer stemt correct de hoeveelheid en de aard van de informatie af op de doelgroep 3 De deelnemer spreekt SB-deelnemers aan op ongewenst gedrag 4 De deelnemer creëert een sociaal veilige situatie 5 De deelnemer stimuleert gewenst gedrag (complimenten) Samenwerken en overleggen 6 De deelnemer stemt de eigen werkzaamheden (uitvoeren van de kern) af op die van de andere betrokkenen 7 De deelnemer werkt constructief samen met andere betrokkenen Presenteren 8 De deelnemer gebruikt heldere taal en legt duidelijk uit 9 De deelnemer controleert of de boodschap is overgekomen 10 De deelnemer straalt deskundigheid uit, wekt vertrouwen 11 De deelnemer gebruikt humor effectief 12 De deelnemer toont enthousiasme 13 De deelnemer heeft de aandacht en houdt de aandacht van de SBdeelnemers vast Vakdeskundigheid toepassen 14 De gekozen bewegingsvormen sluiten aan bij de SB-deelnemers (beginsituatie) en het doel 15 De bewegingsvormen bezitten voldoende belevingswaarde 16 De bewegingsvormen maken een optimale intensiteit voor alle SBdeelnemers mogelijk 17 De deelnemer geeft heldere en duidelijke uitleg en instructie, zodat de deelnemers het begrepen hebben (praatje-plaatjedaadje) Beoordeling Opmerkingen 37

38 18 De deelnemer demonstreert bewegingsvaardigheden die voor de SBdeelnemers zichtbaar en duidelijk zijn 19 De deelnemer biedt passende leerhulp, zodat prestatieverbetering van de SBdeelnemers mogelijk is 20 De deelnemer hanteert de juiste methodiek 21 De didactische werkvormen/begeleidingswijze zijn passend gekozen bij de doelgroep, beginsituatie en bewegingsvormen 22 De deelnemer geeft op juiste wijze feedback aan de SB-deelnemers Materialen en middelen inzetten 23 De deelnemer stelt de materialen en middelen overzichtelijk en veilig op 24 De deelnemer gebruikt de materialen en middelen effectief en veilig 25 De deelnemer maakt de juiste keuze voor materialen en middelen, passend bij het doel en de beginsituatie 26 De keuze en het gebruik van de materialen en middelen dragen bij aan het doel Plannen en organiseren 27 De bewegingsvormen zijn in logische volgorde gepland 28 De tijdsplanning is realistisch 29 De organisatie is goed gepland, dat wil zeggen veilig, effectief en efficiënt 30 De deelnemer bewaakt de tijd en de voortgang Instructies en procedures opvolgen 31 De deelnemer werkt volgens de veiligheidsvoorschriften 32 De deelnemer heeft het lesvoorbereidingsformulier volgens de richtlijnen nauwkeurig en correct ingevuld Omgaan met veranderingen en aanpassen 33 De deelnemer past, indien nodig de bewegingssituatie aan 34 De deelnemer speelt correct in op onverwachte situaties 38

39 Beoordelingsprotocol 16. Evalueren van een kern beoordeling Opmerkingen Samenwerken en overleggen 1 De deelnemer betrekt actief de leidinggevende bij de evaluatie 2 De deelnemer brengt helder en openhartig eigen bevindingen naar voren 3 De deelnemer toont interesse in de mening van de leidinggevende Analyseren 4 De deelnemer verzamelt systematisch gegevens met betrekking tot het product (kwalitatief en kwantitatief) 5 De deelnemer verzamelt systematisch relevante gegevens met betrekking tot het proces (beginsituatie, lesopbouw, organisatie, bewegingsvormen en begeleiding) 6 De deelnemer trekt relevante conclusies zowel naar het resultaat (product) als het proces 7 De deelnemer formuleert verbeterpunten en vervolgacties Leren 8 De deelnemer benoemt eigen sterke en minder sterke punten ten aanzien van het proces en het product 9 De deelnemer staat open voor positieve en negatieve feedback 10 De deelnemer vertaalt de feedback naar leerpunten en acties

40 21a,b,c,d,e. Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les- of trainingsplan (met verschillende accenten en aan groepen variëren van klein naar groot) Wat is de opdracht? Bereid een les- of trainingsplan voor. Vul voor dit lesplan of trainingsplan het lesvoorbereidingsformulier (LVF) volledig in. - de les/trainingsopdracht; - les/trainingsdoel voor dit onderdeel; - beginsituatie; - consequenties voor de inleidende of afsluitende activiteit; - de bewegingsvorm en het doel ervan; - organisatie; - begeleiding. Wat leer je door de opdracht? Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Waar word je op beoordeeld? Voer een les- of trainingsplan uit en evalueer het plan. Deze opdracht kan weer meerdere keren uitgevoerd worden: - accent op training/leren; - accent op sportstimulering; - accent op (bewegings)recreatie. De opdracht kan met kleine of grote groepen uitgevoerd worden. Daarnaast kan de opdracht met wisselende doelgroepen uitgevoerd worden (kinderen, volwassenen, ouderen, specifieke doelgroepen). Je leert een les- of trainingsplan voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Je leert uitleg en instructie geven. Je leert feedback geven aan SBdeelnemers. Je leert sport- en bewegingsactiviteiten demonstreren. Je leert sportmaterialen en middelen gebruiken. Je leert de voortgang bewaken en je leert instructie en feedback te geven aan vrijwilligers/medewerkers. Je leert sportmaterialen en middelen gebruiken. Je leert het resultaat (product) en het proces te evalueren. Tijdens de BPV Overleg met je docent of BPV-begeleider voor welke groep je een les- of trainingsplan gaat opstellen en uitvoeren Bereid het les- of trainingsplan voor (zie opdracht 8) Richt de SB-situatie overeenkomstig de planning in Voer het les- of trainingsplan uit Evalueer de gegevens met je docent of BPV-begeleider Formuleer verbeterpunten en vervolgacties Voorbereiden van een les- of trainingsplan: Vakdeskundigheid toepassen - vakspecifieke mentale vermogens (concrete doelen formuleren) Materialen en middelen inzetten - geschikte materialen en middelen kiezen Plannen en organiseren - activiteiten plannen (logische opbouw) - tijd indelen (haalbare realistische tijdsplanning) - middelen organiseren (randvoorwaarden) Instructies en procedures opvolgen - werken volgens procedures Uitvoeren van een les- of trainingsplan: Aansturen 40

41 - taken delegeren - instructies en aanwijzingen geven - uitoefenen van gezag Samenwerken en overleggen - afstemmen (taken afstemmen met anderen) - bijdrage van anderen waarderen (toont openlijk waardering) Presenteren - duidelijk uitleggen en toelichten - betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen - humor gebruiken - enthousiasme uitstralen Vakdeskundigheid toepassen - vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen Materialen en middelen inzetten - materialen en middelen doeltreffend gebruiken Plannen en organiseren - tijd indelen - voortgang bewaken Instructies en procedures opvolgen - werken conform procedures - werken conform veiligheidsvoorschriften Omgaan met veranderingen en aanpassen - aanpassen aan veranderende omstandigheden Waar kan ik informatie vinden? Wie kan je helpen bij de opdracht? Evalueren van SB-activiteiten: Samenwerken en overleggen - anderen raadplegen en betrekken - openhartig en oprecht communiceren Analyseren - informatie genereren uit gegevens - conclusies trekken (verbeterpunten en vervolgacties) Leren - leren van feedback en fouten Thema 3 tot en met 12 uit: De sportleider als lesgever Thema 20 uit: De sportleider als begeleider Thema 12 uit: De sportleider als organisator en SB-functionaris Thema 5 tot en met 9 uit: De sportleider als trainer-coach De docent of de BPV-begeleider 41

42 Beoordelingsprotocol 21a. Opstellen, voorbereiden van lesplan of trainingsplan Materialen en middelen inzetten 1 De deelnemer maakt de juiste keuze voor materialen en middelen, passend bij het doel en de beginsituatie Vakdeskundigheid toepassen 2 De deelnemer heeft relevante cognitieve, sociaal-affectieve en motorische aspecten van de groep en de individuele SBdeelnemers gesignaleerd en vastgelegd 3 De deelnemer heeft het spelsysteem of het tactisch concept juist geanalyseerd en vastgesteld (indien van toepassing) 4 De deelnemer heeft de randvoorwaarden overzichtelijk en volledig in kaart gebracht 5 De deelnemer heeft relevante beginsituatiegegevens van de lesgever vastgelegd 6 De deelnemer heeft de bewegingsvormen logisch vanuit de beginsituatie en het doel gekozen 7 De didactische werkvormen/begeleidingswijze zijn passend gekozen bij de doelgroep, beginsituatie en bewegingsvormen Plannen en organiseren 8 De lesonderdelen (inleiding-kern-slot) vertonen een duidelijke samenhang en zijn logisch gepland 9 De bewegingsvormen zijn in logische volgorde gepland 10 De tijdsplanning is realistisch 11 De organisatie is goed gepland, dat wil zeggen veilig, effectief en efficiënt Instructies en procedures opvolgen 12 De instructie en procedure van het LVF is nauwkeurig opgevolgd: de deelnemer heeft het lesplan overzichtelijk en correct volgens het LVF gerapporteerd Onderzoeken 13 De deelnemer verzamelt systematisch relevante gegevens over de groep en de individuele SB-deelnemers Aansturen 14 De instructie voor de assistent/medewerker is helder en volledig beschreven en voorkomt misverstanden beoordeling Opmerkingen 42

43 21a. Uitvoeren van een les- of trainingsplan Aansturen 1 De deelnemer delegeert duidelijk, zodat er geen misverstanden ontstaan 2 De deelnemer ondersteunt door instructies en aanwijzingen de medewerkers/vrijwilligers afgestemd op hun wensen en mogelijkheden 3 De deelnemer straalt overtuiging uit 4 De deelnemer spreekt SB-deelnemers aan op ongewenst gedrag 5 De deelnemer creëert een sociaal veilige situatie 6 De deelnemer stimuleert gewenst gedrag (complimenten) Samenwerken en overleggen 7 De deelnemer stemt de eigen werkzaamheden (uitvoeren van de kern) af op die van de andere betrokkenen 8 De deelnemer werkt constructief samen met andere betrokkenen Presenteren 9 De deelnemer gebruikt heldere taal en legt duidelijk uit 10 De deelnemer controleert of de boodschap is overgekomen 11 De deelnemer straalt deskundigheid uit, wekt vertrouwen 12 De deelnemer gebruikt humor effectief 13 De deelnemer toont enthousiasme 14 De deelnemer heeft de aandacht en houdt de aandacht van de SBdeelnemers vast Vakdeskundigheid toepassen 15 De gekozen bewegingsvormen sluiten aan bij de SB-deelnemers (beginsituatie) en het doel 16 De bewegingsvormen bezitten voldoende belevingswaarde 17 De bewegingsvormen maken een optimale intensiteit voor alle SBdeelnemers mogelijk 18 De deelnemer geeft heldere en duidelijke uitleg en instructie, zodat de deelnemers het begrepen hebben (praatje-plaatjedaadje) 19 De deelnemer stemt correct de hoeveelheid en de aard van de informatie af op de doelgroep 20 De deelnemer geeft op juiste wijze beoordeling Opmerkingen 43

44 feedback aan de SB-deelnemers 21 De deelnemer demonstreert bewegingsvaardigheden die voor de SBdeelnemers zichtbaar en duidelijk zijn 22 De deelnemer biedt passende leerhulp, zodat prestatieverbetering van de SBdeelnemers mogelijk is 23 De deelnemer hanteert de juiste methodiek (volgordeproblematiek) 24 De didactische werkvormen/begeleidingswijze zijn passend gekozen bij de doelgroep, beginsituatie en bewegingsvormen 25 De deelnemer past indien nodig differentiatie toe naar bijvoorbeeld uitleg, instructie, bewegingsvormen, materiaal, begeleiding, groeperingsvorm Materialen en middelen inzetten 26 De deelnemer stelt de materialen en middelen overzichtelijk en veilig op 27 De deelnemer gebruikt de materialen en middelen effectief en veilig 28 De deelnemer maakt de juiste keuze voor materialen en middelen, passend bij het doel en de beginsituatie 29 De keuze en het gebruik van de materialen en middelen dragen bij aan het doel Plannen en organiseren 30 De les- of trainingsonderdelen (inleidingkern-slot) zijn in logische volgorde gepland 31 De bewegingsvormen zijn in logische volgorde gepland 32 De tijdsplanning is realistisch 33 De organisatie is goed gepland, dat wil zeggen veilig, effectief en efficiënt 34 De deelnemer bewaakt de tijd en de voortgang Instructies en procedures opvolgen 35 De deelnemer werkt volgens de procedures en veiligheidsvoorschriften 36 De deelnemer heeft het lesvoorbereidingsformulier volgens de richtlijnen nauwkeurig en correct ingevuld Omgaan met veranderingen en aanpassen 37 De deelnemer past, indien nodig de bewegingssituatie aan 38 De deelnemer speelt correct in op onverwachte situaties 39 De deelnemer bedenkt belevingsvolle en betekenisvolle aanpassingen Beoordelingsprotocol 44

BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 3. Naam : Klas :

BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 3. Naam : Klas : BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 3 Naam : Klas : 1 BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 3 Kerntaak 1, 2 en 3 2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Informatie Voor de Praktijkopleider

Informatie Voor de Praktijkopleider Informatie Voor de Praktijkopleider Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onze opleiding 4 4. Kerntaken

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4. Naam : Klas :

BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4. Naam : Klas : BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Naam : Klas : 1 BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A PORTFOLIO FITNESSTRAINER A BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor onderdeel Portfolio... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Het maken van een lessenreeks... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Stage map. Profiel: Basisjaar 1. Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman. Leerjaar: 1. Voor stage bedrijf

Stage map. Profiel: Basisjaar 1. Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman. Leerjaar: 1. Voor stage bedrijf Stage map Voor stage bedrijf Profiel: Basisjaar 1 Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman Leerjaar: 1 Inleiding 3 1. Overzicht stage opdrachten per onderwijsperiode 7 3. Wat mag je van de stagebegeleider

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student:

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student: Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC CE3 van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker Naam student: Opdracht: 1 e kans 2 e kans Cijfer Cijfer 3A 3B 3C 3D NPZ Cijfer (gemiddelde van

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.1 (Trainings)stage ( )

Bewegen en samenleving 3.1 (Trainings)stage ( ) Bewegen en samenleving 3.1 (Trainings)stage (3.1.3.2) Klas Docent Schooljaar Periode Fase 3 Doel o Inzicht te krijgen over motieven op basis waarvan je keuzes maakt in de toekomst voor een sport, een opleiding

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Opdracht Rapporteren goed en vlot

Opdracht Rapporteren goed en vlot Rapportage is een belangrijk onderdeel van je werk: het draagt bij tot een betere afstemming van de hulp of zorg aan je doelgroep. De helpende rapporteert meestal mondeling. Toch kan het zijn dat je je

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4

Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4 Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4 Werkproces: 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind Werkproces: 1.2: Stelt een activiteitenprogramma op. Werkproces: 2.4 Biedt de cliënt

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht Datum beoordeling Naam + reg. nummer opleider Cursuscode + naam Eindresultaat : Voldoende / Onvoldoende* * zie pagina 6 Bevindingen Samenvattende uitwerking van bevindingen. Indien er onderdelen als aandachtspunten

Nadere informatie

Deelopdracht 3 Werkoverdracht

Deelopdracht 3 Werkoverdracht Deelopdracht 3 Werkoverdracht Onderstaande leerstappen voer je tijdens de opdrachten uit. 3.1 Observeren werkoverdracht a. Observeer hoe de informatie-uitwisseling (overleg) bij een ploegoverdracht plaatsvindt.

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie