Docentenhandleiding epack

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding epack"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding epack Magistratenlaan MB Postbus AE s-hertogenbosch Tel: (073) Datum: Versie: 20 juli

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite Introductie: concept nieuwe generatie methodes... 4 Eindtoets Onderbouwmethodes Vmbo bovenbouw Tweede Fase... 7 Diagnostische toets... 9 Vervolgroute met keuzemateriaal Inloggen in de methodesite Verkennen methodesite: tabbladen Verkennen methodesite: submenu s Verkennen methodesite: facetpagina Verkennen methodesite: methodesite-header Mijn profiel Help Content overdragen Zoeken Administratie Introductie: leerlingen en klassen Klas toevoegen en verwijderen Leerlingen toevoegen en verwijderen Eigen materiaal Introductie: eigen lesmateriaal Bestanden toevoegen Links toevoegen Eigen materiaal bekijken, wijzigen en verwijderen Lesprogramma s Introductie: hoofdstukken en lesonderdelen Arrangeren Bewerken aangepast hoofdstuk Toewijzen hoofdstuk Bekijken wijzigingen op de leerlingsite Digitale toetsen Introductie: toetsen (Eind)toetsen inplannen Toetsen herkansen Toetsen printen Resultaten & scores Introductie: resultaten Submenu-item Resultaat per leerling v 5.0 2/52

3 Inhoudsopgave Submenu-item Resultaat per toets of les Beoordelen open vragen Toekennen cijfer Veranderen automatisch toegekende vervolgroute Digiboek Introductie: Digiboek Het bekijken van een Digiboek Toevoegen eigen materiaal aan een Digiboek Werken met Digiboek Overige onderdelen Introductie: overige onderdelen Tips & tricks Begrippenlijst v 5.0 3/52

4 Hoofdstuk 1: De methodesite 1 De methodesite 1.1 Introductie: concept nieuwe generatie methodes Malmberg heeft een concept ontwikkeld voor alle nieuwe methodes. Dit concept is gevisualiseerd in een model dat bestaat uit een (compacte) Basisroute gevolgd door vervolgroutes en biedt daarbinnen ruimte voor vernieuwing, differentiatie én eigen materiaal. Basisroute De Basisroute bevat de basis van het vak : hetgeen waarop getoetst wordt en waar de formele leerdoelen mee kunnen worden bereikt. De Basisroute van een hoofdstuk is onderverdeeld in lesonderdelen die regulier van aard zijn (vertrouwd: in het schema zijn dit de lichtblauwe lessen) of didactisch vernieuwend (docentsturing gedeelde sturing leerlingsturing: de rode lessen in het schema). Daar waar relevant start de Basisroute met een Instaptoets. De richttijd voor de duur van de Basisroute is circa vijf lesuren per hoofdstuk (exclusief de tijd die nodig is voor de Adviestoets aan het eind van de Basisroute). Instaptoets De inzet van deze toets zal afhangen van het vak en is derhalve niet altijd aanwezig in een methode. Vervolgroute De Basisroute wordt afgesloten met een digitale, diagnostische Adviestoets. Op basis van de resultaten van de toets zet het systeem automatisch de juiste vervolgroute voor de leerling klaar: de route Plus bevat lesstof en opdrachten op een hoger niveau dan de Basisroute. de route Extra bevat ten opzichte van de Basisroute verrijkende en/of verdiepende lesstof en opdrachten. v 5.0 4/52

5 Hoofdstuk 1: De methodesite de route Remediërend geeft uitleg op een andere manier en extra oefening of herhaling. Het doel van dit materiaal is de leerlingen te laten voldoen aan het niveau van de Basisroute. Eindtoets Eindtoetsen zijn in eerste instantie niet zichtbaar voor leerlingen. Pas nadat de docent de eindtoets heeft ingepland (met datum en tijd) kunnen leerlingen de eindtoetsen openen en maken. In hoofdstuk 2 van deze handleiding treft u een uitleg aan hoe u eindtoetsen kunt plannen. Eigen materiaal In het concept is rekening gehouden met de behoefte van docenten om eigen (les)materiaal ( User Generated Content ) te kunnen toevoegen aan de verschillende vervolgroutes. Ook aan de Basisroutes kunnen docenten - indien gewenst - eigen materiaal toevoegen. Toetsing en monitoring Het doorlopen van de Adviestoets aan het eind van de Basisroute moet ervoor zorgen dat de leerling automatisch de juiste vervolgroute krijgt toegewezen. Door de verschillende mogelijkheden die de docent ter beschikking staan voor het volgen van de voortgang en het inzien van de resultaten van zijn leerlingen (monitoring), blijft de docent steeds in de regiefunctie en kan hij indien gewenst ingrijpen door zelf een andere vervolgroute te kiezen (of samen te stellen) en die vervolgens handmatig voor de leerling klaar te zetten Onderbouwmethodes Voor de onderbouw zijn er twee verschillende manieren (types) waarop het algemene model is verwerkt in de methodes: type 1: hoofdstuk met automatische vervolgfunctionaliteit met de gehele vervolgroute van hetzelfde niveau (Remediërend, Extra of Plus). type 2: hoofdstuk met automatische vervolgfunctionaliteit op geclusterde leerdoelen (bijvoorbeeld leerdoelen per paragraaf) met leerobjecten in de vervolgroute die kunnen variëren van niveau (Remediërend, Extra en Plus). Het verschil tussen beide types wordt gevormd door de Adviestoets. v 5.0 5/52

6 Hoofdstuk 1: De methodesite Bij type 1 wordt er op basis van een score op de gehele Adviestoets bepaald welke volledige vervolgroute (Remediërend, Extra, Plus) een leerling gaat volgen. Bij type 2 is de Adviestoets opgedeeld in deeltoetsen die elk een of meerdere leerdoelen van het hoofdstuk bestrijken. Een leerling behaalt een score op deeltoetsen en het systeem selecteert op basis van die scores de vervolglessen die erbij horen. De vervolgroute van een leerling kan bij type 2 bestaan uit zowel Remediërende als Extra als Plus lessen. Daarnaast kunnen aan de individuele vervolgroute nog een paar lessen zijn toegevoegd die alle leerlingen moeten volgen (vaste route). Tip! Door een Adviestoets te openen in uw epack kunt u zien of uw methode een type 1- of een type 2-methode is. Bij een type 2-methode is de Adviestoets opgebouwd uit meerdere deeltoetsen. v 5.0 6/52

7 Hoofdstuk 1: De methodesite Vmbo bovenbouw De vmbo bovenbouwmethodes zijn in opzet gelijk aan de type 2-methode van de onderbouw. Er is echter een uitbreiding op gemaakt om nog meer oefenmogelijkheid aan de leerling te bieden: de examentrainer. De examentrainer heeft als doel het oefenen met examenvaardigheden. Hierbij wordt geen nieuwe lesstof geïntroduceerd, maar ligt de nadruk op het toepassen van de leerdoelen - begrepen kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld grammatica, etc.) toepassen in een nieuwe situatie - en het oefenen van vaardigheden. Zo kan een vaardigheid expliciet geoefend worden aan de hand van het bestuderen van één of meerdere bronnen. Een examenles (roze gekleurd in het hoofdstukschema) bestrijkt ca. 1 SLU. Examenlessen kunnen lessen bevatten die zowel op school (klassikaal/groepsgewijs/individueel) als zelfstandig thuis gedaan kunnen worden Tweede Fase v 5.0 7/52

8 Hoofdstuk 1: De methodesite De opzet van een hoofdstuk in de Tweede Fase is als volgt: 1. een optionele instaptoets. 2. Basisroute met basislessen (lichtblauw) en keuzeparagrafen (5 kleuren). 3. een optionele Diagnostische toets. 4. een vervolgroute met keuzeparagrafen. 5. een Eindtoets. Basisroute met basisstof en keuzemateriaal Een hoofdstuk bestaat voor 80% uit de Basisroute en dekt daarmee ook 80% van de lestijd. De basisstof omvat alle lessen die nodig zijn om de leerdoelen uit een hoofdstuk te behandelen (lichtblauw in de afbeelding). In de Basisroute zijn keuzeparagrafen opgenomen waar u naar eigen inzicht een les uit het keuzemateriaal kunt selecteren om de leerlingen te laten volgen. U kunt ook een eigen les op deze plek toevoegen en toewijzen aan uw leerlingen. U kunt deze keuze ook overlaten aan uw leerlingen die dan zelf beslissen of ze een remediërende les, een examenles, een extra les, een plus les of wellicht uw zelfgemaakte les willen volgen, afhankelijk van waarmee de methode op die plek gevuld is. Kenmerken van keuzeparagrafen Wat betreft de inhoud: de keuzeparagraaf geeft een keuzemoment in de Basisroute aan. Naar gelang het leerproces kan de docent besluiten óf klassikaal óf individueel te differentiëren. Soorten: o een remediërende les; o een examenles; o een extra les op hetzelfde niveau als de basislessen, die als verrijking dient van de basis lesstof; o een plus-les die als extra uitdaging voor de bovenmatig presterende leerling kan worden ingezet; o door de docent zelf ingebracht lesmateriaal. De keuzeparagraaf is standaard gevuld met ten minste drie lessen. Er zijn altijd een remediërende les en een examenles opgenomen en daarnaast een extra les en/of een plusles. Bovendien heeft de docent altijd de mogelijkheid om eigen lesmateriaal toe te voegen. Als u als docent geen keuze maakt voor een les, is de keuze aan de leerling zelf. Omvang: elke leereenheid staat voor 1 SLU. Ook een onderdeel van een keuzeparagraaf is telkens maximaal 1 SLU. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen alle keuzeparagrafen gaan maken. Het systeem houdt bij welke keuzeparagraaf er is gekozen (door docent of leerling) zodat leerlingen verderop in het hoofdstuk niet nog een keer dezelfde les kiezen en maken. v 5.0 8/52

9 Hoofdstuk 1: De methodesite Diagnostische toets Dit is een optionele toets die als het ware een tussenstand geeft van het niveau van de leerling. Met behulp van de diagnostische toets krijgt een leerling én een docent zicht op beheersing van de basisstof behandeld in de basisroute. Het resultaat van deze toets kan de docent helpen in de keuze van de vervolgonderdelen. Vervolgroute met keuzemateriaal Na de diagnostische toets of na de basisroute is er ruimte voor een vervolgroute met wederom keuzeonderdelen. Deze vervolgroute bevat niet meer dan 20% van de totale lestijd (incl. basisroute) Inloggen in de methodesite Distributeurs en uitgeverijen hebben dit jaar de handen ineen geslagen om de toegang tot het digitale lesmateriaal zo eenvoudig mogelijk te maken. Het project Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen is een gezamenlijk initiatief van de uitgevers Malmberg, Noordhoff Uitgevers, EPN en ThiemeMeulenhoff, de distributeurs Iddink en Van Dijk Educatie. Op de website Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen vindt u de laatste stand van zaken met betrekking tot uw specifieke situatie. v 5.0 9/52

10 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: tabbladen Nadat u in de methodesite bent ingelogd komt u automatisch terecht op het tabblad Overzicht. De methodesite is opgebouwd uit tabbladen met daarin verschillende functionaliteiten. Overzicht: hier vindt u informatie over het voorbereiden van een les, kunt u lesmateriaal bekijken, ziet u de recente resultaten, hoeveel toetsen nog nagekeken moeten worden, de opslagcapaciteit en vindt u een stappenplan om snel met de methode aan de slag te gaan. Lesmateriaal: hier vindt u de inhoudsopgave van het epack dat bij het geselecteerde niveau hoort, alle paragrafen, alle toetsen, eigen materiaal en alle Digiboeken. Ondersteunend materiaal: hier vindt u een begrippenlijst, handleidingen, relevante links op het gebied van studiehulp/naslag en documenten die Malmberg aanbiedt. Resultaten: hier kunt u de resultaten per leerling of de resultaten per toets of les bekijken en zien welke toetsen u nog na moet kijken. Administratie: hier kunt u de klassenadministratie beheren. v /52

11 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: submenu s Sommige tabbladen bevatten een submenu. Deze submenu's kunt u benaderen door met de muis over het hoofdmenu te gaan of door op het hoofdmenu te klikken. Lesmateriaal: bevat de submenu-items Inhoudsopgave, Alle paragrafen, Alle toetsen, Eigen materiaal en Alle Digiboeken. Ondersteunend materiaal: bevat de submenu-items Begrippen, Handleidingen, Studiehulp / Naslag en Documenten. Resultaten: bevat de submenu-items Resulaten per leerling, Resultaten per toets of les en Nog na te kijken. Administratie: hier vindt u Klassenadministratie in het submenu. v /52

12 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: facetpagina De facetpagina s bestaan uit twee kolommen: een linkerkolom en een rechterkolom. In de rechterkolom staan alle resultaten van de pagina. In de linkerkolom kunt u, door keuzes te maken, het aantal resultaten in de rechterkolom terugbrengen. Op de facetpagina Alle paragrafen staan in de rechterkolom bijvoorbeeld alle paragrafen. Als u in de linkerkolom Hoofdstuk 1 aanvinkt, worden in de rechterkolom alleen paragrafen uit Hoofdstuk 1 getoond. U kunt ook meerdere vinkjes plaatsen waardoor u het aantal getoonde resultaten nog verder terug kunt brengen. Bijvoorbeeld alle Eigen paragrafen uit Hoofdstuk 1. v /52

13 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: methodesite-header In het bovenste gedeelte van de methodesite ziet u de zogenaamde methodesite-header die is opgebouwd uit drie kolommen. In de linkerkolom staat het logo van de methode waarbinnen u actief bent. In de middelste kolom staan twee dropdownlijsten en een zoekbalk. Met behulp van de bovenste dropdownlijst kunt u navigeren naar andere methodes. De lijst toont alleen methodes waarvoor u een geactiveerde licentie heeft. Met behulp van de tweede dropdownlijst kunt u navigeren naar andere streams. De lijst toont alleen streams waarvoor u een geactiveerde licentie heeft. Vanuit de zoekbalk kunt u zoeken op content binnen de methodesite. U kunt de zoekfunctie gebruiken om verschillende onderdelen in de methodesite te vinden. Zo kunt u zoeken naar: o toetsen en lessen, door bijvoorbeeld Adviestoets als zoekterm in te toetsen. o kernbegrippen (bijvoorbeeld aflossen ). o sleutelwoorden (bijvoorbeeld hoofdstuk 2). In de rechterkolom staan uw naam (en eventueel uw foto) en vier functionaliteiten: Mijn profiel: hiermee kunt u uw profiel beheren. Help: hiermee kunt u de helpfunctie oproepen. Content overdragen: hiermee kunt u (delen van) de content overdragen aan of kopiëren naar een collega. Uitloggen: hiermee kunt u zich afmelden van de methodesite. v /52

14 Hoofdstuk 1: De methodesite Mijn profiel De informatie bij Mijn profiel verschijnt in een pop-up. In deze pop-up kunt u de volgende handelingen verrichten: een foto invoegen. U kunt via de knop Bladeren een.jpg-bestand uploaden. Deze foto ziet u dan in de rechterbalk van de methodesite-header staan. uw licenties bekijken. een licentie activeren Help Onder Help vindt u vier tabbladen met verschillende soorten informatie. in het tabblad Hoe werkt deze site? vindt u informatie over verschillende onderwerpen in het epack. Als u klikt op het onderwerp, verschijnt de Help-tekst eronder. in het tabblad Helpdesk vindt u een contactformulier voor de helpdesk en het telefoonnummer van de klantenservice. in het tabblad Colofon ziet u wie aan de methode die u gebruikt hebben meegewerkt. in het tabblad FAQ vindt u antwoord op veelgestelde vragen. Als u klikt op de vraag, verschijnt het antwoord eronder. u kunt de Help sluiten door op het kruisje rechts bovenin te klikken Content overdragen Via Content overdragen kunt u materiaal overdragen aan collega s. Daarbij is het mogelijk om uw content te kopiëren of over te dragen. Let op: wanneer u content overdraagt aan collega s, wordt het materiaal uit uw eigen content verwijderd. Bij kopiëren behoudt u zelf de content die u naar uw collega heeft gestuurd en kunt u daarmee verder werken. Het overdragen van materiaal doet u als volgt: klik op Content overdragen. kies welke materialen u wilt overdragen. selecteer de naam. v /52

15 Hoofdstuk 1: De methodesite vink Content kopiëren aan als u de content wilt kopiëren. vink Content kopiëren uit als u de content wilt overdragen. klik op de knop Overdragen. De content is nu beschikbaar voor uw collega Zoeken U kunt de zoekfunctie gebruiken om verschillende onderdelen in de methodesite te vinden. Zo kunt u zoeken naar: toetsen en lessen, door bijvoorbeeld Adviestoets als zoekterm in te toetsen. kernbegrippen (bijv. aflossen ). sleutelwoorden (bijv. hoofdstuk 2 ). Na het invoeren van een zoekterm wordt er een neerklapmenu getoond. In het neerklapmenu is dan een samenvatting van de zoekresultaten te zien. Door onder in het neerklapmenu op Alle zoekresultaten tonen te klikken, komt u in een totaaloverzicht van de zoekresultaten. v /52

16 Hoofdstuk 2: Administratie 2 Administratie 2.1 Introductie: leerlingen en klassen Als u gebruik gaat maken van het epack, is het noodzakelijk dat u aan het begin van het schooljaar klassen of groepen op de site aanmaakt. Heeft u eenmaal klassen aangemaakt en er leerlingen aan toegevoegd, dan kunt u daarna eenvoudig hoofdstukken toewijzen aan klassen en individuele leerlingen (zie 4.1.2) en de resultaten op klasniveau bekijken (zie 4.1.5). U maakt klassen aan in het tabblad Administratie. Bij het toevoegen van een klas geeft u zelf de naam van de klas (of groep) op waarna u er leerlingen aan kunt gaan toevoegen. Er is geen functioneel onderscheid tussen (het aanmaken van) een klas en (het aanmaken van) een groep: met de knop Klas toevoegen kunt u ook een groep aanmaken, bijvoorbeeld als u een specifieke vervolgroute wilt toekennen aan een groepje leerlingen binnen een klas (en niet aan de gehele klas). Door de naamgeving maakt u zelf onderscheid tussen een klas en een groep. U selecteert de namen van de leerlingen uit een lijst. In de lijst staan uitsluitend de leerlingen die zijn gekoppeld aan uw school en die zijn geregistreerd, én hun licentie voor de e-methode hebben geactiveerd. Een toegevoegde leerling vindt de naam van de klas terug bij zijn profielgegevens in de methodesite-header. U kunt altijd leerlingen uit uw klas verwijderen of nieuwe leerlingen aan uw klas toevoegen. Resultaten van leerlingen blijven hierbij behouden. Ook klassen kunnen achteraf weer door u worden verwijderd. Let op! U maakt per niveau in de methodesite aparte klassen en/of groepen aan Klas toevoegen en verwijderen Klas toevoegen Een klas toevoegen doet u als volgt: open het tabblad Administratie en klik op Klas toevoegen. vul eerst in het veld Naam van de klas de klasnaam in. Gebruik de tenaamstelling die op uw school wordt gehanteerd. klik op Opslaan. De klas is aangemaakt. nu kunt u leerlingen toevoegen of verwijderen uit de klas. v /52

17 Hoofdstuk 2: Administratie Tip! U kunt per niveau in de methodesite aparte klassen en/of groepen aanmaken. Klas verwijderen Als u een klas wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk: klik op de blauwe tekst Verwijderen onder de klas die u wilt verwijderen. er verschijnt een pop-up met de waarschuwing Weet u zeker dat u deze klas wilt verwijderen?. klik op de knop OK. v /52

18 Hoofdstuk 2: Administratie Leerlingen toevoegen en verwijderen Leerlingen toevoegen Het toevoegen van leerlingen aan een klas doet u als volgt: klik op de blauwe tekst Bewerken onder de klas waaraan u een leerling wilt toevoegen. Er verschijnt een pop-up. de cursor staat in het vak Alle leerlingen van (het leerjaar en niveau van uw keuze). Typ de leerlingnaam in. voeg de leerlingen toe aan de klas door achter de naam van elk van de leerlingen te klikken op de groene pijl naar rechts. De namen van de leerlingen staan nu in de rechterkolom en achter Samenstelling klas staat een cijfer, dat het aantal toegevoegde leerlingen in de klas representeert. klik op de knop Opslaan. Tip! In eerste instantie ziet u alle leerlingen die aan uw eigen school zijn verbonden binnen de geselecteerde methode. Door één of meerdere letters in te typen en op de enterknop te klikken kunt u gericht zoeken in de verzameling leerlingen. Leerlingen verwijderen Als u een leerling uit een klas wilt verwijderen gaat u als volgt te werk: klik op de blauwe tekst Bewerken onder de naam van de klas waarin de leerling zit die u wilt verwijderen. klik eerst op de naam van de leerling en klik daarna op de groene pijl naar links. De naam van de leerling staat nu in de linkerkolom. klik op de knop Opslaan om de wijziging op te slaan. v /52

19 Hoofdstuk 7: Eigen materiaal 3 Eigen materiaal 3.1 Introductie: eigen lesmateriaal Het concept van de nieuwe generatie methodes beoogt de regie van het lesgeven bij u als docent te houden. Dat betekent dat u niet alleen de mogelijkheid heeft om leerlingen basishoofdstukken te laten volgen, maar dat u hoofdstukken ook kunt aanpassen en er eigen materiaal aan toe kunt voegen. Dat laatste is mogelijk tot een maximum van 50 MB. Op de pagina Overzicht wordt aangegeven hoeveel MB u reeds gebruikt heeft. Mocht u meerdere licenties hebben voor verschillende edities, dan heeft u ook het aantal licenties x 50 MB tot uw beschikking. Via het tabblad Lesmateriaal kunt u diverse soorten bestanden toevoegen van elk maximaal 5 MB (bijvoorbeeld Word-, PDF- of PowerPoint-bestanden) of links naar internetadressen. Het toegevoegde materiaal kunt u inzetten in een hoofdstuk (zie 3.2.1) of in een Digiboekbestand (zie 7.1.2). Video s en geluidsfragmenten kunt u als bestand toevoegen, maar u loopt dan het risico dat uw persoonlijke opslaglimiet van 50 MB snel wordt bereikt. Ons advies is dan ook om video s en geluidsfragmenten op YouTube te zetten: u voegt dan aan Eigen materiaal alleen de link toe naar de locatie van de video op YouTube. U kunt de volgende soorten bestanden toevoegen aan de methodesite: MS Office: Open Office: Overig: DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX en PPTX ODT, ODS, ODB, ODP, ODG en ODF PDF, TXT, JPG, JPEG, GIF, PNG, SWF, TIFF, EPS, BMP en MP3 v /52

20 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Bestanden toevoegen Voor het toevoegen van bestanden gaat u als volgt te werk: klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. klik op de knop Bestand toevoegen. Er verschijnt een pop-up. klik in het veld Bladeren en selecteer via de Windows pop-up het bestand dat u wilt toevoegen. geef het toegevoegde bestand een voor u herkenbare bestandsnaam bij Geef de paragraaf een titel:. zet een vinkje voor het hoofdstuk waaraan u het bestand wilt koppelen. klik in de dropdownlijst onder Als type paragraaf aan hoe u het bestand wilt opslaan. klik op de knop Opslaan. u ziet nu het door u toegevoegde bestand op de pagina staan. Tip! In hoofdstuk 4 leert u hoe u eigen bestanden kunt toevoegen aan de hoofdstukken van uw leerlingen. v /52

21 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Let op! (1) Eigen materiaal is persoonsgebonden. Dat betekent dat eigen materiaal zichtbaar is binnen alle methodes waartoe u als docent toegang heeft en dus niet beperkt is tot de methodes waaraan u het materiaal oorspronkelijk heeft toegevoegd. Let op! (2) Malmberg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de bestanden die u als docent toevoegt aan Eigen materiaal Links toevoegen U kunt ook internetadressen en internetvideo s als eigen materiaal toevoegen via het tabblad Lesmateriaal. Dit doet u op de volgende manier: klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. klik op de knop Bestand toevoegen. Er verschijnt een pop-up. vul de url van het internetadres of de internetvideo in in het tweede invulvak. geef het toegevoegde bestand een voor u herkenbare bestandsnaam bij Geef de paragraaf een titel:. zet een vinkje voor het hoofdstuk waaraan u het bestand wilt koppelen. klik in de dropdownlijst onder Als type paragraaf aan hoe u het bestand wilt opslaan. klik op de knop Opslaan. u ziet nu het door u toegevoegde internetadres of de door u toegevoegde internetvideo op de pagina staan. Op dezelfde manier als het toevoegen van een internetvideo kunt u geluidsfragmenten (bijv. mp3 s) invoegen in de vorm van een link. U voorkomt hiermee dat uw opslaglimiet van 50 MB wordt verbruikt. Daarnaast geldt dat de bestanden die u toevoegt niet groter mogen zijn dan 5 MB! Let op! (1) Houd er rekening mee dat lokale adressen, bijvoorbeeld het adres van het intranet van een school, niet vanaf het internet toegankelijk kunnen zijn! Let op! (2) Malmberg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de links (naar websites, filmpjes en geluidsfragmenten) die u als docent toevoegt aan Eigen materiaal Eigen materiaal bekijken, wijzigen en verwijderen Bestanden en links bekijken Klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. U ziet de bestanden die u heeft toegevoegd. v /52

22 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Klik op de blauwe tekst Bekijken onder het bestand dat u wilt bekijken. Het bestand wordt, afhankelijk van uw browserinstellingen, in een nieuw venster of tabblad geopend. Sluit het browservenster of het tabblad om weer terug te keren naar de methodesite. Tip! Op de pagina Eigen materiaal ziet u slechts een beperkt aantal bestanden. Onder in de pagina kunt u met vorige en volgende of de cijfers onderin navigeren tussen de verschillende pagina s met bestanden van het eigen materiaal. Ook kunt u, door een vinkje te zetten in de kolom Bestandstype alleen de bestanden van het door u gezochte type selecteren. Zie ook over facetpagina s. Bestanden verwijderen Klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. U ziet de bestanden die u heeft toegevoegd. Klik op de blauwe tekst Verwijderen onder het bestand dat u wilt verwijderen. Er verschijnt een pop-up met de waarschuwing Weet u zeker dat u dit bestand wilt verwijderen?. Klik op de knop Ok om het bestand te verwijderen. Tip! Als u eigen materiaal heeft toegevoegd aan een hoofdstuk is het niet mogelijk materiaal te verwijderen uit Eigen materiaal. U moet dan eerst het materiaal uit het hoofdstuk verwijderen en vervolgens als lesonderdeel verwijderen, voordat u het definitief kunt weggooien. Dit komt verder aan de orde in hoofdstuk 4. Gegevens wijzigen Na het toevoegen van eigen materiaal kunt u de gegevens van dat materiaal wijzigen. Klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. U ziet de bestanden die u heeft toegevoegd. Klik op de blauwe tekst Beheren onder het bestand dat u wilt wijzigen. Er verschijnt een pop-up. Breng de wijziging in het bestand aan en klik op de knop Opslaan. U kunt vanuit deze plek alleen de naam van het bestand wijzigen en het hoofdstuk waaraan u het bestand heeft gekoppeld. Tip! Als u na het openen van de pop-up de wijzigingen ongedaan wilt maken, klikt u op de knop Annuleren, rechtsonder in het scherm. v /52

23 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Let op! (1) Het is niet mogelijk om in Eigen materiaal de link naar een internetadres (url) te wijzigen. Als u dit toch wilt doen, moet u eerst de bestaande link verwijderen en een nieuwe link met het juiste adres toevoegen. Let op! (2) Het is niet mogelijk om in Eigen materiaal het type paragraaf te wijzigen. Als u dit toch wilt doen, moet u eerst het bestand met het verkeerde type paragraaf verwijderen en een nieuw bestand met het juiste type paragraaf toevoegen. v /52

24 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s 4 Lesprogramma s 4.1 Introductie: hoofdstukken en lesonderdelen Hoofdstuk Het tabblad Lesmateriaal opent automatisch in het submenu-item Inhoudsopgave. U kunt op deze pagina elk hoofstuk in detail bekijken: per hoofdstuk ziet u de Basisroute, de route Remediërend, de route Extra en de route Plus. v /52

25 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s Door het hoofdstuk te selecteren en vervolgens in de rechterkolom te klikken op de blauwe tekst Bekijken, ziet u alle onderdelen waaruit het hoofdstuk is opgebouwd in de vorm van een rij met blokjes. Elk blokje staat voor een lesonderdeel (paragraaf of toets). De blokken met de Adviestoets en de Eindtoets hebben een andere kleur dan de (basis)paragrafen. Aan de blauwe rand om een blokje ziet u waar u bij het doorlopen van het hoofdstuk bent gebleven. Als docent ziet u altijd het basishoofdstuk dat door Malmberg is klaargezet; leerlingen zien eveneens het basishoofdstuk, tenzij dit door u is aangepast en toegewezen (zie 4.1.3). De leerling ziet in eerste instantie alleen de Basisroute, de Adviestoets en de eindtoets. Na het afronden van de Adviestoets wordt door het systeem op basis van de behaalde score - automatisch een vervolgroute voor de leerling klaargezet. Bij sommige methodes is dit een vervolgroute op basis van de totaalscore van de Adviestoets (type 1). Bij andere v /52

26 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s methodes wordt er op basis van de score van iedere deeltoets een onderdeel van de vervolgroute geselecteerd (type 2). Deze methodes zijn te herkennen doordat u bij het maken van de Adviestoets ziet dat deze is opgebouwd uit deeltoetsen. Tweede Fasemethodes kennen helemaal geen Adviestoets met een automatische vervolgroute, maar hebben een Diagnostische toets. De leerling kan het resultaat van deze Diagnostische toets zelf interpreteren om bij keuzeparagrafen de passende keuze te maken. v /52

27 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s De status van de lesonderdelen is als volgt te herkennen: het blokje van een afgeronde toets of paragraaf is gemarkeerd met een vinkje. een geselecteerd blokje heeft een blauw kader. Paragraaf of toets Elk blokje (paragaaf of toets) is aanklikbaar. Na het klikken op een blokje wordt de desbetreffende paragraaf- of toetsopener geopend. Op deze opener treft u: de instructies voor de leerling: dit zijn standaardinstructies die Malmberg heeft klaargezet. Deze instructie is optioneel en zal niet in alle openers getoond worden. het type les: bijvoorbeeld een boekles, een computerles, een luistertoets of een practicum. Dit wordt aangegeven door middel van een icoon aan de linkerkant van het kader. de periode waarin de leerling een toets moet afronden indien u dit hebt aangegeven. In het geval van een Eindtoets is deze periode dwingend: een leerling heeft geen toegang tot de toets buiten de door u ingestelde periode. Sommige paragrafen of toetsen zijn opgebouwd uit meer dan één lesonderdeel: dit wordt een samengestelde paragraaf genoemd. Op de opener van een samengestelde paragraaf kunnen dan zowel een computerles of oefentoets als een videoles als een audioles als een boekles staan. U kunt een lesonderdeel starten door op Start te klikken in de opener. Een computerles of Oefentoets opent in de site zelf, zodat de leerling ook altijd alle hulpmiddelen kan raadplegen. Een toets opent in een pop-up waarin alleen de toets zichtbaar is. Dit om de aandacht van de leerling op deze toets gericht te houden. In de docentensite zijn voor deze onderdelen dezelfde instellingen gehanteerd als in de leerlingensite. v /52

Gebruikershandleiding Got it?! Taal

Gebruikershandleiding Got it?! Taal Gebruikershandleiding Got it?! Taal Deel A INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT... 3 1 Hoe activeer ik mijn licentie voor Got it?! Taal?... 4 2 Groepenregie... 5 2.1 Hoe maakt u een groep aan?... 5 3 Beheer... 8

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Documentatie ELLO:2. Voorwoord

Documentatie ELLO:2. Voorwoord Documentatie ELLO:2 Voorwoord Deze handleiding is geschreven voor ELLO:2, ofwel Eduliga Leeromgeving 2. De Ello versie op het moment van schrijven is 2.21 Geschreven door: Patrick Knoben en Luc Gommans

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie