Docentenhandleiding epack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding epack"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding epack Magistratenlaan MB Postbus AE s-hertogenbosch Tel: (073) Datum: Versie: 20 juli

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite Introductie: concept nieuwe generatie methodes... 4 Eindtoets Onderbouwmethodes Vmbo bovenbouw Tweede Fase... 7 Diagnostische toets... 9 Vervolgroute met keuzemateriaal Inloggen in de methodesite Verkennen methodesite: tabbladen Verkennen methodesite: submenu s Verkennen methodesite: facetpagina Verkennen methodesite: methodesite-header Mijn profiel Help Content overdragen Zoeken Administratie Introductie: leerlingen en klassen Klas toevoegen en verwijderen Leerlingen toevoegen en verwijderen Eigen materiaal Introductie: eigen lesmateriaal Bestanden toevoegen Links toevoegen Eigen materiaal bekijken, wijzigen en verwijderen Lesprogramma s Introductie: hoofdstukken en lesonderdelen Arrangeren Bewerken aangepast hoofdstuk Toewijzen hoofdstuk Bekijken wijzigingen op de leerlingsite Digitale toetsen Introductie: toetsen (Eind)toetsen inplannen Toetsen herkansen Toetsen printen Resultaten & scores Introductie: resultaten Submenu-item Resultaat per leerling v 5.0 2/52

3 Inhoudsopgave Submenu-item Resultaat per toets of les Beoordelen open vragen Toekennen cijfer Veranderen automatisch toegekende vervolgroute Digiboek Introductie: Digiboek Het bekijken van een Digiboek Toevoegen eigen materiaal aan een Digiboek Werken met Digiboek Overige onderdelen Introductie: overige onderdelen Tips & tricks Begrippenlijst v 5.0 3/52

4 Hoofdstuk 1: De methodesite 1 De methodesite 1.1 Introductie: concept nieuwe generatie methodes Malmberg heeft een concept ontwikkeld voor alle nieuwe methodes. Dit concept is gevisualiseerd in een model dat bestaat uit een (compacte) Basisroute gevolgd door vervolgroutes en biedt daarbinnen ruimte voor vernieuwing, differentiatie én eigen materiaal. Basisroute De Basisroute bevat de basis van het vak : hetgeen waarop getoetst wordt en waar de formele leerdoelen mee kunnen worden bereikt. De Basisroute van een hoofdstuk is onderverdeeld in lesonderdelen die regulier van aard zijn (vertrouwd: in het schema zijn dit de lichtblauwe lessen) of didactisch vernieuwend (docentsturing gedeelde sturing leerlingsturing: de rode lessen in het schema). Daar waar relevant start de Basisroute met een Instaptoets. De richttijd voor de duur van de Basisroute is circa vijf lesuren per hoofdstuk (exclusief de tijd die nodig is voor de Adviestoets aan het eind van de Basisroute). Instaptoets De inzet van deze toets zal afhangen van het vak en is derhalve niet altijd aanwezig in een methode. Vervolgroute De Basisroute wordt afgesloten met een digitale, diagnostische Adviestoets. Op basis van de resultaten van de toets zet het systeem automatisch de juiste vervolgroute voor de leerling klaar: de route Plus bevat lesstof en opdrachten op een hoger niveau dan de Basisroute. de route Extra bevat ten opzichte van de Basisroute verrijkende en/of verdiepende lesstof en opdrachten. v 5.0 4/52

5 Hoofdstuk 1: De methodesite de route Remediërend geeft uitleg op een andere manier en extra oefening of herhaling. Het doel van dit materiaal is de leerlingen te laten voldoen aan het niveau van de Basisroute. Eindtoets Eindtoetsen zijn in eerste instantie niet zichtbaar voor leerlingen. Pas nadat de docent de eindtoets heeft ingepland (met datum en tijd) kunnen leerlingen de eindtoetsen openen en maken. In hoofdstuk 2 van deze handleiding treft u een uitleg aan hoe u eindtoetsen kunt plannen. Eigen materiaal In het concept is rekening gehouden met de behoefte van docenten om eigen (les)materiaal ( User Generated Content ) te kunnen toevoegen aan de verschillende vervolgroutes. Ook aan de Basisroutes kunnen docenten - indien gewenst - eigen materiaal toevoegen. Toetsing en monitoring Het doorlopen van de Adviestoets aan het eind van de Basisroute moet ervoor zorgen dat de leerling automatisch de juiste vervolgroute krijgt toegewezen. Door de verschillende mogelijkheden die de docent ter beschikking staan voor het volgen van de voortgang en het inzien van de resultaten van zijn leerlingen (monitoring), blijft de docent steeds in de regiefunctie en kan hij indien gewenst ingrijpen door zelf een andere vervolgroute te kiezen (of samen te stellen) en die vervolgens handmatig voor de leerling klaar te zetten Onderbouwmethodes Voor de onderbouw zijn er twee verschillende manieren (types) waarop het algemene model is verwerkt in de methodes: type 1: hoofdstuk met automatische vervolgfunctionaliteit met de gehele vervolgroute van hetzelfde niveau (Remediërend, Extra of Plus). type 2: hoofdstuk met automatische vervolgfunctionaliteit op geclusterde leerdoelen (bijvoorbeeld leerdoelen per paragraaf) met leerobjecten in de vervolgroute die kunnen variëren van niveau (Remediërend, Extra en Plus). Het verschil tussen beide types wordt gevormd door de Adviestoets. v 5.0 5/52

6 Hoofdstuk 1: De methodesite Bij type 1 wordt er op basis van een score op de gehele Adviestoets bepaald welke volledige vervolgroute (Remediërend, Extra, Plus) een leerling gaat volgen. Bij type 2 is de Adviestoets opgedeeld in deeltoetsen die elk een of meerdere leerdoelen van het hoofdstuk bestrijken. Een leerling behaalt een score op deeltoetsen en het systeem selecteert op basis van die scores de vervolglessen die erbij horen. De vervolgroute van een leerling kan bij type 2 bestaan uit zowel Remediërende als Extra als Plus lessen. Daarnaast kunnen aan de individuele vervolgroute nog een paar lessen zijn toegevoegd die alle leerlingen moeten volgen (vaste route). Tip! Door een Adviestoets te openen in uw epack kunt u zien of uw methode een type 1- of een type 2-methode is. Bij een type 2-methode is de Adviestoets opgebouwd uit meerdere deeltoetsen. v 5.0 6/52

7 Hoofdstuk 1: De methodesite Vmbo bovenbouw De vmbo bovenbouwmethodes zijn in opzet gelijk aan de type 2-methode van de onderbouw. Er is echter een uitbreiding op gemaakt om nog meer oefenmogelijkheid aan de leerling te bieden: de examentrainer. De examentrainer heeft als doel het oefenen met examenvaardigheden. Hierbij wordt geen nieuwe lesstof geïntroduceerd, maar ligt de nadruk op het toepassen van de leerdoelen - begrepen kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld grammatica, etc.) toepassen in een nieuwe situatie - en het oefenen van vaardigheden. Zo kan een vaardigheid expliciet geoefend worden aan de hand van het bestuderen van één of meerdere bronnen. Een examenles (roze gekleurd in het hoofdstukschema) bestrijkt ca. 1 SLU. Examenlessen kunnen lessen bevatten die zowel op school (klassikaal/groepsgewijs/individueel) als zelfstandig thuis gedaan kunnen worden Tweede Fase v 5.0 7/52

8 Hoofdstuk 1: De methodesite De opzet van een hoofdstuk in de Tweede Fase is als volgt: 1. een optionele instaptoets. 2. Basisroute met basislessen (lichtblauw) en keuzeparagrafen (5 kleuren). 3. een optionele Diagnostische toets. 4. een vervolgroute met keuzeparagrafen. 5. een Eindtoets. Basisroute met basisstof en keuzemateriaal Een hoofdstuk bestaat voor 80% uit de Basisroute en dekt daarmee ook 80% van de lestijd. De basisstof omvat alle lessen die nodig zijn om de leerdoelen uit een hoofdstuk te behandelen (lichtblauw in de afbeelding). In de Basisroute zijn keuzeparagrafen opgenomen waar u naar eigen inzicht een les uit het keuzemateriaal kunt selecteren om de leerlingen te laten volgen. U kunt ook een eigen les op deze plek toevoegen en toewijzen aan uw leerlingen. U kunt deze keuze ook overlaten aan uw leerlingen die dan zelf beslissen of ze een remediërende les, een examenles, een extra les, een plus les of wellicht uw zelfgemaakte les willen volgen, afhankelijk van waarmee de methode op die plek gevuld is. Kenmerken van keuzeparagrafen Wat betreft de inhoud: de keuzeparagraaf geeft een keuzemoment in de Basisroute aan. Naar gelang het leerproces kan de docent besluiten óf klassikaal óf individueel te differentiëren. Soorten: o een remediërende les; o een examenles; o een extra les op hetzelfde niveau als de basislessen, die als verrijking dient van de basis lesstof; o een plus-les die als extra uitdaging voor de bovenmatig presterende leerling kan worden ingezet; o door de docent zelf ingebracht lesmateriaal. De keuzeparagraaf is standaard gevuld met ten minste drie lessen. Er zijn altijd een remediërende les en een examenles opgenomen en daarnaast een extra les en/of een plusles. Bovendien heeft de docent altijd de mogelijkheid om eigen lesmateriaal toe te voegen. Als u als docent geen keuze maakt voor een les, is de keuze aan de leerling zelf. Omvang: elke leereenheid staat voor 1 SLU. Ook een onderdeel van een keuzeparagraaf is telkens maximaal 1 SLU. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen alle keuzeparagrafen gaan maken. Het systeem houdt bij welke keuzeparagraaf er is gekozen (door docent of leerling) zodat leerlingen verderop in het hoofdstuk niet nog een keer dezelfde les kiezen en maken. v 5.0 8/52

9 Hoofdstuk 1: De methodesite Diagnostische toets Dit is een optionele toets die als het ware een tussenstand geeft van het niveau van de leerling. Met behulp van de diagnostische toets krijgt een leerling én een docent zicht op beheersing van de basisstof behandeld in de basisroute. Het resultaat van deze toets kan de docent helpen in de keuze van de vervolgonderdelen. Vervolgroute met keuzemateriaal Na de diagnostische toets of na de basisroute is er ruimte voor een vervolgroute met wederom keuzeonderdelen. Deze vervolgroute bevat niet meer dan 20% van de totale lestijd (incl. basisroute) Inloggen in de methodesite Distributeurs en uitgeverijen hebben dit jaar de handen ineen geslagen om de toegang tot het digitale lesmateriaal zo eenvoudig mogelijk te maken. Het project Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen is een gezamenlijk initiatief van de uitgevers Malmberg, Noordhoff Uitgevers, EPN en ThiemeMeulenhoff, de distributeurs Iddink en Van Dijk Educatie. Op de website Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen vindt u de laatste stand van zaken met betrekking tot uw specifieke situatie. v 5.0 9/52

10 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: tabbladen Nadat u in de methodesite bent ingelogd komt u automatisch terecht op het tabblad Overzicht. De methodesite is opgebouwd uit tabbladen met daarin verschillende functionaliteiten. Overzicht: hier vindt u informatie over het voorbereiden van een les, kunt u lesmateriaal bekijken, ziet u de recente resultaten, hoeveel toetsen nog nagekeken moeten worden, de opslagcapaciteit en vindt u een stappenplan om snel met de methode aan de slag te gaan. Lesmateriaal: hier vindt u de inhoudsopgave van het epack dat bij het geselecteerde niveau hoort, alle paragrafen, alle toetsen, eigen materiaal en alle Digiboeken. Ondersteunend materiaal: hier vindt u een begrippenlijst, handleidingen, relevante links op het gebied van studiehulp/naslag en documenten die Malmberg aanbiedt. Resultaten: hier kunt u de resultaten per leerling of de resultaten per toets of les bekijken en zien welke toetsen u nog na moet kijken. Administratie: hier kunt u de klassenadministratie beheren. v /52

11 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: submenu s Sommige tabbladen bevatten een submenu. Deze submenu's kunt u benaderen door met de muis over het hoofdmenu te gaan of door op het hoofdmenu te klikken. Lesmateriaal: bevat de submenu-items Inhoudsopgave, Alle paragrafen, Alle toetsen, Eigen materiaal en Alle Digiboeken. Ondersteunend materiaal: bevat de submenu-items Begrippen, Handleidingen, Studiehulp / Naslag en Documenten. Resultaten: bevat de submenu-items Resulaten per leerling, Resultaten per toets of les en Nog na te kijken. Administratie: hier vindt u Klassenadministratie in het submenu. v /52

12 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: facetpagina De facetpagina s bestaan uit twee kolommen: een linkerkolom en een rechterkolom. In de rechterkolom staan alle resultaten van de pagina. In de linkerkolom kunt u, door keuzes te maken, het aantal resultaten in de rechterkolom terugbrengen. Op de facetpagina Alle paragrafen staan in de rechterkolom bijvoorbeeld alle paragrafen. Als u in de linkerkolom Hoofdstuk 1 aanvinkt, worden in de rechterkolom alleen paragrafen uit Hoofdstuk 1 getoond. U kunt ook meerdere vinkjes plaatsen waardoor u het aantal getoonde resultaten nog verder terug kunt brengen. Bijvoorbeeld alle Eigen paragrafen uit Hoofdstuk 1. v /52

13 Hoofdstuk 1: De methodesite Verkennen methodesite: methodesite-header In het bovenste gedeelte van de methodesite ziet u de zogenaamde methodesite-header die is opgebouwd uit drie kolommen. In de linkerkolom staat het logo van de methode waarbinnen u actief bent. In de middelste kolom staan twee dropdownlijsten en een zoekbalk. Met behulp van de bovenste dropdownlijst kunt u navigeren naar andere methodes. De lijst toont alleen methodes waarvoor u een geactiveerde licentie heeft. Met behulp van de tweede dropdownlijst kunt u navigeren naar andere streams. De lijst toont alleen streams waarvoor u een geactiveerde licentie heeft. Vanuit de zoekbalk kunt u zoeken op content binnen de methodesite. U kunt de zoekfunctie gebruiken om verschillende onderdelen in de methodesite te vinden. Zo kunt u zoeken naar: o toetsen en lessen, door bijvoorbeeld Adviestoets als zoekterm in te toetsen. o kernbegrippen (bijvoorbeeld aflossen ). o sleutelwoorden (bijvoorbeeld hoofdstuk 2). In de rechterkolom staan uw naam (en eventueel uw foto) en vier functionaliteiten: Mijn profiel: hiermee kunt u uw profiel beheren. Help: hiermee kunt u de helpfunctie oproepen. Content overdragen: hiermee kunt u (delen van) de content overdragen aan of kopiëren naar een collega. Uitloggen: hiermee kunt u zich afmelden van de methodesite. v /52

14 Hoofdstuk 1: De methodesite Mijn profiel De informatie bij Mijn profiel verschijnt in een pop-up. In deze pop-up kunt u de volgende handelingen verrichten: een foto invoegen. U kunt via de knop Bladeren een.jpg-bestand uploaden. Deze foto ziet u dan in de rechterbalk van de methodesite-header staan. uw licenties bekijken. een licentie activeren Help Onder Help vindt u vier tabbladen met verschillende soorten informatie. in het tabblad Hoe werkt deze site? vindt u informatie over verschillende onderwerpen in het epack. Als u klikt op het onderwerp, verschijnt de Help-tekst eronder. in het tabblad Helpdesk vindt u een contactformulier voor de helpdesk en het telefoonnummer van de klantenservice. in het tabblad Colofon ziet u wie aan de methode die u gebruikt hebben meegewerkt. in het tabblad FAQ vindt u antwoord op veelgestelde vragen. Als u klikt op de vraag, verschijnt het antwoord eronder. u kunt de Help sluiten door op het kruisje rechts bovenin te klikken Content overdragen Via Content overdragen kunt u materiaal overdragen aan collega s. Daarbij is het mogelijk om uw content te kopiëren of over te dragen. Let op: wanneer u content overdraagt aan collega s, wordt het materiaal uit uw eigen content verwijderd. Bij kopiëren behoudt u zelf de content die u naar uw collega heeft gestuurd en kunt u daarmee verder werken. Het overdragen van materiaal doet u als volgt: klik op Content overdragen. kies welke materialen u wilt overdragen. selecteer de naam. v /52

15 Hoofdstuk 1: De methodesite vink Content kopiëren aan als u de content wilt kopiëren. vink Content kopiëren uit als u de content wilt overdragen. klik op de knop Overdragen. De content is nu beschikbaar voor uw collega Zoeken U kunt de zoekfunctie gebruiken om verschillende onderdelen in de methodesite te vinden. Zo kunt u zoeken naar: toetsen en lessen, door bijvoorbeeld Adviestoets als zoekterm in te toetsen. kernbegrippen (bijv. aflossen ). sleutelwoorden (bijv. hoofdstuk 2 ). Na het invoeren van een zoekterm wordt er een neerklapmenu getoond. In het neerklapmenu is dan een samenvatting van de zoekresultaten te zien. Door onder in het neerklapmenu op Alle zoekresultaten tonen te klikken, komt u in een totaaloverzicht van de zoekresultaten. v /52

16 Hoofdstuk 2: Administratie 2 Administratie 2.1 Introductie: leerlingen en klassen Als u gebruik gaat maken van het epack, is het noodzakelijk dat u aan het begin van het schooljaar klassen of groepen op de site aanmaakt. Heeft u eenmaal klassen aangemaakt en er leerlingen aan toegevoegd, dan kunt u daarna eenvoudig hoofdstukken toewijzen aan klassen en individuele leerlingen (zie 4.1.2) en de resultaten op klasniveau bekijken (zie 4.1.5). U maakt klassen aan in het tabblad Administratie. Bij het toevoegen van een klas geeft u zelf de naam van de klas (of groep) op waarna u er leerlingen aan kunt gaan toevoegen. Er is geen functioneel onderscheid tussen (het aanmaken van) een klas en (het aanmaken van) een groep: met de knop Klas toevoegen kunt u ook een groep aanmaken, bijvoorbeeld als u een specifieke vervolgroute wilt toekennen aan een groepje leerlingen binnen een klas (en niet aan de gehele klas). Door de naamgeving maakt u zelf onderscheid tussen een klas en een groep. U selecteert de namen van de leerlingen uit een lijst. In de lijst staan uitsluitend de leerlingen die zijn gekoppeld aan uw school en die zijn geregistreerd, én hun licentie voor de e-methode hebben geactiveerd. Een toegevoegde leerling vindt de naam van de klas terug bij zijn profielgegevens in de methodesite-header. U kunt altijd leerlingen uit uw klas verwijderen of nieuwe leerlingen aan uw klas toevoegen. Resultaten van leerlingen blijven hierbij behouden. Ook klassen kunnen achteraf weer door u worden verwijderd. Let op! U maakt per niveau in de methodesite aparte klassen en/of groepen aan Klas toevoegen en verwijderen Klas toevoegen Een klas toevoegen doet u als volgt: open het tabblad Administratie en klik op Klas toevoegen. vul eerst in het veld Naam van de klas de klasnaam in. Gebruik de tenaamstelling die op uw school wordt gehanteerd. klik op Opslaan. De klas is aangemaakt. nu kunt u leerlingen toevoegen of verwijderen uit de klas. v /52

17 Hoofdstuk 2: Administratie Tip! U kunt per niveau in de methodesite aparte klassen en/of groepen aanmaken. Klas verwijderen Als u een klas wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk: klik op de blauwe tekst Verwijderen onder de klas die u wilt verwijderen. er verschijnt een pop-up met de waarschuwing Weet u zeker dat u deze klas wilt verwijderen?. klik op de knop OK. v /52

18 Hoofdstuk 2: Administratie Leerlingen toevoegen en verwijderen Leerlingen toevoegen Het toevoegen van leerlingen aan een klas doet u als volgt: klik op de blauwe tekst Bewerken onder de klas waaraan u een leerling wilt toevoegen. Er verschijnt een pop-up. de cursor staat in het vak Alle leerlingen van (het leerjaar en niveau van uw keuze). Typ de leerlingnaam in. voeg de leerlingen toe aan de klas door achter de naam van elk van de leerlingen te klikken op de groene pijl naar rechts. De namen van de leerlingen staan nu in de rechterkolom en achter Samenstelling klas staat een cijfer, dat het aantal toegevoegde leerlingen in de klas representeert. klik op de knop Opslaan. Tip! In eerste instantie ziet u alle leerlingen die aan uw eigen school zijn verbonden binnen de geselecteerde methode. Door één of meerdere letters in te typen en op de enterknop te klikken kunt u gericht zoeken in de verzameling leerlingen. Leerlingen verwijderen Als u een leerling uit een klas wilt verwijderen gaat u als volgt te werk: klik op de blauwe tekst Bewerken onder de naam van de klas waarin de leerling zit die u wilt verwijderen. klik eerst op de naam van de leerling en klik daarna op de groene pijl naar links. De naam van de leerling staat nu in de linkerkolom. klik op de knop Opslaan om de wijziging op te slaan. v /52

19 Hoofdstuk 7: Eigen materiaal 3 Eigen materiaal 3.1 Introductie: eigen lesmateriaal Het concept van de nieuwe generatie methodes beoogt de regie van het lesgeven bij u als docent te houden. Dat betekent dat u niet alleen de mogelijkheid heeft om leerlingen basishoofdstukken te laten volgen, maar dat u hoofdstukken ook kunt aanpassen en er eigen materiaal aan toe kunt voegen. Dat laatste is mogelijk tot een maximum van 50 MB. Op de pagina Overzicht wordt aangegeven hoeveel MB u reeds gebruikt heeft. Mocht u meerdere licenties hebben voor verschillende edities, dan heeft u ook het aantal licenties x 50 MB tot uw beschikking. Via het tabblad Lesmateriaal kunt u diverse soorten bestanden toevoegen van elk maximaal 5 MB (bijvoorbeeld Word-, PDF- of PowerPoint-bestanden) of links naar internetadressen. Het toegevoegde materiaal kunt u inzetten in een hoofdstuk (zie 3.2.1) of in een Digiboekbestand (zie 7.1.2). Video s en geluidsfragmenten kunt u als bestand toevoegen, maar u loopt dan het risico dat uw persoonlijke opslaglimiet van 50 MB snel wordt bereikt. Ons advies is dan ook om video s en geluidsfragmenten op YouTube te zetten: u voegt dan aan Eigen materiaal alleen de link toe naar de locatie van de video op YouTube. U kunt de volgende soorten bestanden toevoegen aan de methodesite: MS Office: Open Office: Overig: DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX en PPTX ODT, ODS, ODB, ODP, ODG en ODF PDF, TXT, JPG, JPEG, GIF, PNG, SWF, TIFF, EPS, BMP en MP3 v /52

20 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Bestanden toevoegen Voor het toevoegen van bestanden gaat u als volgt te werk: klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. klik op de knop Bestand toevoegen. Er verschijnt een pop-up. klik in het veld Bladeren en selecteer via de Windows pop-up het bestand dat u wilt toevoegen. geef het toegevoegde bestand een voor u herkenbare bestandsnaam bij Geef de paragraaf een titel:. zet een vinkje voor het hoofdstuk waaraan u het bestand wilt koppelen. klik in de dropdownlijst onder Als type paragraaf aan hoe u het bestand wilt opslaan. klik op de knop Opslaan. u ziet nu het door u toegevoegde bestand op de pagina staan. Tip! In hoofdstuk 4 leert u hoe u eigen bestanden kunt toevoegen aan de hoofdstukken van uw leerlingen. v /52

21 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Let op! (1) Eigen materiaal is persoonsgebonden. Dat betekent dat eigen materiaal zichtbaar is binnen alle methodes waartoe u als docent toegang heeft en dus niet beperkt is tot de methodes waaraan u het materiaal oorspronkelijk heeft toegevoegd. Let op! (2) Malmberg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de bestanden die u als docent toevoegt aan Eigen materiaal Links toevoegen U kunt ook internetadressen en internetvideo s als eigen materiaal toevoegen via het tabblad Lesmateriaal. Dit doet u op de volgende manier: klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. klik op de knop Bestand toevoegen. Er verschijnt een pop-up. vul de url van het internetadres of de internetvideo in in het tweede invulvak. geef het toegevoegde bestand een voor u herkenbare bestandsnaam bij Geef de paragraaf een titel:. zet een vinkje voor het hoofdstuk waaraan u het bestand wilt koppelen. klik in de dropdownlijst onder Als type paragraaf aan hoe u het bestand wilt opslaan. klik op de knop Opslaan. u ziet nu het door u toegevoegde internetadres of de door u toegevoegde internetvideo op de pagina staan. Op dezelfde manier als het toevoegen van een internetvideo kunt u geluidsfragmenten (bijv. mp3 s) invoegen in de vorm van een link. U voorkomt hiermee dat uw opslaglimiet van 50 MB wordt verbruikt. Daarnaast geldt dat de bestanden die u toevoegt niet groter mogen zijn dan 5 MB! Let op! (1) Houd er rekening mee dat lokale adressen, bijvoorbeeld het adres van het intranet van een school, niet vanaf het internet toegankelijk kunnen zijn! Let op! (2) Malmberg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de links (naar websites, filmpjes en geluidsfragmenten) die u als docent toevoegt aan Eigen materiaal Eigen materiaal bekijken, wijzigen en verwijderen Bestanden en links bekijken Klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. U ziet de bestanden die u heeft toegevoegd. v /52

22 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Klik op de blauwe tekst Bekijken onder het bestand dat u wilt bekijken. Het bestand wordt, afhankelijk van uw browserinstellingen, in een nieuw venster of tabblad geopend. Sluit het browservenster of het tabblad om weer terug te keren naar de methodesite. Tip! Op de pagina Eigen materiaal ziet u slechts een beperkt aantal bestanden. Onder in de pagina kunt u met vorige en volgende of de cijfers onderin navigeren tussen de verschillende pagina s met bestanden van het eigen materiaal. Ook kunt u, door een vinkje te zetten in de kolom Bestandstype alleen de bestanden van het door u gezochte type selecteren. Zie ook over facetpagina s. Bestanden verwijderen Klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. U ziet de bestanden die u heeft toegevoegd. Klik op de blauwe tekst Verwijderen onder het bestand dat u wilt verwijderen. Er verschijnt een pop-up met de waarschuwing Weet u zeker dat u dit bestand wilt verwijderen?. Klik op de knop Ok om het bestand te verwijderen. Tip! Als u eigen materiaal heeft toegevoegd aan een hoofdstuk is het niet mogelijk materiaal te verwijderen uit Eigen materiaal. U moet dan eerst het materiaal uit het hoofdstuk verwijderen en vervolgens als lesonderdeel verwijderen, voordat u het definitief kunt weggooien. Dit komt verder aan de orde in hoofdstuk 4. Gegevens wijzigen Na het toevoegen van eigen materiaal kunt u de gegevens van dat materiaal wijzigen. Klik in het tabblad Lesmateriaal op het submenu-item Eigen materiaal. U ziet de bestanden die u heeft toegevoegd. Klik op de blauwe tekst Beheren onder het bestand dat u wilt wijzigen. Er verschijnt een pop-up. Breng de wijziging in het bestand aan en klik op de knop Opslaan. U kunt vanuit deze plek alleen de naam van het bestand wijzigen en het hoofdstuk waaraan u het bestand heeft gekoppeld. Tip! Als u na het openen van de pop-up de wijzigingen ongedaan wilt maken, klikt u op de knop Annuleren, rechtsonder in het scherm. v /52

23 Hoofdstuk 3: Eigen materiaal Let op! (1) Het is niet mogelijk om in Eigen materiaal de link naar een internetadres (url) te wijzigen. Als u dit toch wilt doen, moet u eerst de bestaande link verwijderen en een nieuwe link met het juiste adres toevoegen. Let op! (2) Het is niet mogelijk om in Eigen materiaal het type paragraaf te wijzigen. Als u dit toch wilt doen, moet u eerst het bestand met het verkeerde type paragraaf verwijderen en een nieuw bestand met het juiste type paragraaf toevoegen. v /52

24 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s 4 Lesprogramma s 4.1 Introductie: hoofdstukken en lesonderdelen Hoofdstuk Het tabblad Lesmateriaal opent automatisch in het submenu-item Inhoudsopgave. U kunt op deze pagina elk hoofstuk in detail bekijken: per hoofdstuk ziet u de Basisroute, de route Remediërend, de route Extra en de route Plus. v /52

25 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s Door het hoofdstuk te selecteren en vervolgens in de rechterkolom te klikken op de blauwe tekst Bekijken, ziet u alle onderdelen waaruit het hoofdstuk is opgebouwd in de vorm van een rij met blokjes. Elk blokje staat voor een lesonderdeel (paragraaf of toets). De blokken met de Adviestoets en de Eindtoets hebben een andere kleur dan de (basis)paragrafen. Aan de blauwe rand om een blokje ziet u waar u bij het doorlopen van het hoofdstuk bent gebleven. Als docent ziet u altijd het basishoofdstuk dat door Malmberg is klaargezet; leerlingen zien eveneens het basishoofdstuk, tenzij dit door u is aangepast en toegewezen (zie 4.1.3). De leerling ziet in eerste instantie alleen de Basisroute, de Adviestoets en de eindtoets. Na het afronden van de Adviestoets wordt door het systeem op basis van de behaalde score - automatisch een vervolgroute voor de leerling klaargezet. Bij sommige methodes is dit een vervolgroute op basis van de totaalscore van de Adviestoets (type 1). Bij andere v /52

26 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s methodes wordt er op basis van de score van iedere deeltoets een onderdeel van de vervolgroute geselecteerd (type 2). Deze methodes zijn te herkennen doordat u bij het maken van de Adviestoets ziet dat deze is opgebouwd uit deeltoetsen. Tweede Fasemethodes kennen helemaal geen Adviestoets met een automatische vervolgroute, maar hebben een Diagnostische toets. De leerling kan het resultaat van deze Diagnostische toets zelf interpreteren om bij keuzeparagrafen de passende keuze te maken. v /52

27 Hoofdstuk 5: Lesprogramma s De status van de lesonderdelen is als volgt te herkennen: het blokje van een afgeronde toets of paragraaf is gemarkeerd met een vinkje. een geselecteerd blokje heeft een blauw kader. Paragraaf of toets Elk blokje (paragaaf of toets) is aanklikbaar. Na het klikken op een blokje wordt de desbetreffende paragraaf- of toetsopener geopend. Op deze opener treft u: de instructies voor de leerling: dit zijn standaardinstructies die Malmberg heeft klaargezet. Deze instructie is optioneel en zal niet in alle openers getoond worden. het type les: bijvoorbeeld een boekles, een computerles, een luistertoets of een practicum. Dit wordt aangegeven door middel van een icoon aan de linkerkant van het kader. de periode waarin de leerling een toets moet afronden indien u dit hebt aangegeven. In het geval van een Eindtoets is deze periode dwingend: een leerling heeft geen toegang tot de toets buiten de door u ingestelde periode. Sommige paragrafen of toetsen zijn opgebouwd uit meer dan één lesonderdeel: dit wordt een samengestelde paragraaf genoemd. Op de opener van een samengestelde paragraaf kunnen dan zowel een computerles of oefentoets als een videoles als een audioles als een boekles staan. U kunt een lesonderdeel starten door op Start te klikken in de opener. Een computerles of Oefentoets opent in de site zelf, zodat de leerling ook altijd alle hulpmiddelen kan raadplegen. Een toets opent in een pop-up waarin alleen de toets zichtbaar is. Dit om de aandacht van de leerling op deze toets gericht te houden. In de docentensite zijn voor deze onderdelen dezelfde instellingen gehanteerd als in de leerlingensite. v /52

Trainingshandleiding voor de nieuwe generatie methodes Malmberg

Trainingshandleiding voor de nieuwe generatie methodes Malmberg Trainingshandleiding voor de nieuwe generatie methodes Malmberg Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE Den Bosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 1 augustus 2012 3.2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Docenten-ePack

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Docenten-ePack Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Docenten-ePack Inleiding Graag helpen we u zo snel mogelijk op weg met de digitale lesonderdelen van de methode in dit docenten-epack. Naast een optimaal

Nadere informatie

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack Inleiding leerling-epack Graag helpen we je zo snel mogelijk op weg in dit epack. Als je snel met het epack leert werken, profiteer je namelijk

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Handleiding bij Schoolwise

Handleiding bij Schoolwise Handleiding bij Schoolwise (document v0.2) Inhoudsopgave Deel 1 1.1 Kennismaken met Schoolwise Kennismaken met Schoolwise 3 1.2 Het tabblad leren 4 1.3 Het tabblad toetsen 5 1.4 Het tabblad profiel 6 Deel

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Werken met DISK. Handleiding voor docenten

Werken met DISK. Handleiding voor docenten Werken met DISK Handleiding voor docenten Inhoud 1. DISK opstarten 2. Niveau instellen 3. Thema s arrangeren 4. Toetsen klaarzetten 5. Resultaten bekijken 6. Eigen materiaal toevoegen 7. Leerlingenview

Nadere informatie

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen

Deelnemerhandleiding. Techniekstad 3.0 KSL185809.2. Kenteq Leermiddelen Techniekstad 3.0 KSL185809.2 Kenteq Leermiddelen 2010 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS

HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS Open de Internet browser en ga naar het volgende adres: http://www.metzocollege.nl/ Klik op het volgende logo: Bij de eerste keer inloggen word je gevraagd om een Silverlight

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Snelstartgids voor de Oefen- en Toetssoftware

Snelstartgids voor de Oefen- en Toetssoftware Snelstartgids voor de Oefen- en Toetssoftware Snel-start gids voor de oefenmodule software 1. Voor het eerst werken met de oefensoftware (groepenbeheer) 3 2. Delen van een groep met een andere leerkracht

Nadere informatie

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Versie 2.0-2006 Auteur: IQ Development BV 2006 IQ Development BV Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Start... 3 1.2 Licentie activeren voor docenten... 3 1.3

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

Docentenhandleiding Techniekstad

Docentenhandleiding Techniekstad Lesstof Docentenhandleiding Techniekstad 10-06-2013 G70.0481 COLOFON 2013 Kenteq, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2

Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2 Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Resultatenmonitor starten 4 2.1. De Resultatenmonitor starten 4 3 Observaties invoeren en bekijken 5 3.1. Naar een

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

Snelstartgids Voortgang

Snelstartgids Voortgang Snelstartgids Voortgang Inhoud Voortgang 3 Groepenbeheer 4 Subgroepjes aanmaken 5 Subgroepjes vullen met leerlingen 6 Subgroepjes wijzigen 7 Sessieplanner 8 Oefen- en toetssessies aanmaken 9 Oefeningen

Nadere informatie

U ziet het volgende scherm:

U ziet het volgende scherm: In deze handleiding ziet u een uitgebreide beschrijving van alle mogelijkheden van De Junior Bosatlas Topo Online. Wilt u niets instellen en snel aan de slag? Dat kan natuurlijk, aan u de keuze. Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht 1.1 Uw schooladministratie en Basispoort actueel Om leerkrachten en leerlingen te kunnen laten inloggen

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Handleiding oefeningen en dossiers maken

Handleiding oefeningen en dossiers maken Handleiding oefeningen en dossiers maken Oefening maken met een sjabloon Als u eigen materiaal wilt maken voor uw leerlingen, kunt u gebruik maken van oefeningen en dossiers. Dossiers en oefeningen kunt

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

De methodesite 20/20 English. Voor docenten

De methodesite 20/20 English. Voor docenten De methodesite 20/20 English Voor docenten Inloggen methodesite Ga naar www.2020english.nl Klik rechtsboven op de knop Digitale lesomgeving. U komt vervolgens op de onderstaande pagina. Kies Mbo / Vmbo.

Nadere informatie

Instructie Vraag & antwoord (Leadbuyer)

Instructie Vraag & antwoord (Leadbuyer) Instructie Vraag & antwoord (Leadbuyer) Introductie De vraag & antwoord module in Negometrix biedt de mogelijkheid om de Nota van Inlichtingen geïntegreerd in uw tender te verweven. De vraag & antwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

STUDIEWIJZERS JANUARI https://www.magistervo.nl/magister6/studiewijzers/

STUDIEWIJZERS JANUARI https://www.magistervo.nl/magister6/studiewijzers/ STUDIEWIJZERS JANUARI 2017 https://www.magistervo.nl/magister6/studiewijzers/ Inhoud 1. ELO Studiewijzers... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Algemeen... 3 1.2.1. Studiewijzerscherm... 3 1.2.2. Weergave... 4

Nadere informatie

Platform Bewegen en Sport. Korte instructie website

Platform Bewegen en Sport. Korte instructie website Platform Bewegen en Sport Korte instructie website Auteur : STIPP Datum : 11 januari 2015 Versie : 2.0 Instructies Opbouw De website is als volgt opgebouwd: THEMA S Modules Lessen Documenten Teksten De

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleiding Digi-Trainer

Handleiding Digi-Trainer Handleiding Digi-Trainer Docent Niveau: mbo Datum: 20-1-2011 Versie: 1.5 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. De homepage... 6 3.1 Eerste gebruikersgroep aanmaken... 7 3.1.1 Groep aanmaken...

Nadere informatie

Starten met bettermarks. Registreren en activeren

Starten met bettermarks. Registreren en activeren Starten met bettermarks Voordat u uw docentenaccount in bettermarks wiskunde en/of rekenen kunt gebruiken, moet u eenmalig een aantal stappen doorlopen. Indien u enkel gaat werken met bettermarks rekenen

Nadere informatie

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING Versie: september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Licentie NT2 Testcentrum 3 Bestel uw credits om toetsen af te nemen op www.nt2.nl 3 Opbouw NT2 Testcentrum 3 BEHEER

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst door middel van arrangeren Schema arrangeren Op groepsniveau een plan schrijven Op leerlingniveau

Nadere informatie

Instructie voor de Acadin leerling

Instructie voor de Acadin leerling Instructie voor de Acadin leerling Inhoudsopgave: 1. Werken met Acadin 1.1 Inloggen 1.2 Overzichtspagina 1.3 Leeractiviteiten maken 1.4 Beoordeelde leeractiviteiten bekijken 1.5 Zoeken van leeractiviteiten

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding HWO V3. Versie:

Handleiding HWO V3. Versie: Handleiding HWO V3 Versie: April 2016 Inhoudsopgave INLOGGEN... 3 ZOEKFUNCTIES... 4 NIEUW STANDAARD PROTOCOL AANMAKEN... 7 PROGRAMMA AANMAKEN VOOR CLIËNT... 12 BESTAAND PROTOCOL BEWERKEN... 17 MAAK EIGEN

Nadere informatie

Onderdelen De handleiding bevat de volgende onderdelen:

Onderdelen De handleiding bevat de volgende onderdelen: De elektronische leeromgeving (ELO) van Magister is een beveiligde 'virtuele' omgeving op het Internet waarin je kunt leren. Het biedt vele handige mogelijkheden zoals het bekijken van huiswerk en studiewijzers,

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding -Leerkracht- Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Naar de leerkrachtomgeving... 4 3. Technische vereisten... 4 4. Startscherm... 5 4.1 Controleer software... 5 4.2 Help... 5 5. Beginpagina...

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Typo3

Gebruikershandleiding Typo3 Gebruikershandleiding Typo3 Inhoudsopgave: 1. Inhoudsopgave 2. Inloggen op de backend 3. Tekst aanpassen 4. Afbeeldingen toevoegen. a. Een afbeelding toevoegen in de teksteditor. b. Een afbeelding toevoegen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding. Werken met de Trainingmaker van Dotcomscope

Handleiding. Werken met de Trainingmaker van Dotcomscope Handleiding Werken met de Trainingmaker van Dotcomscope Versie: november 2014 1 Inleiding... 3 1.1 Belangrijke begrippen en kenmerken... 3 2 Aanmelden Trainingmaker Dotcomscope... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Welkom bij de praktische handleiding voor Springstof Nederlands. In deze handleiding wordt u stap-voor-stap door het systeem van Springstof Nederlands

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina!

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina! Algemeen Ingelogd als moderator/ pagina beheerder kan je teksten op een pagina plaatsen, bewerken of verwijderen. Ga naar de pagina waar je toegang tot hebt. Onder het logo en boven de foto (header) krijg

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Inhoudsopgave: Het leerlingenbeheer... 2 De instaptoets... 2 Opbouw van de instaptoets... 3 Uitlegfilmpjes... 6 Theorie... 6 De kenniskaart... 6 De detailkenniskaart...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie