Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte"

Transcriptie

1 Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte Beroepsorganisatie niet op de hoogte van actuele aanbod software Voorhout, 18 januari 2005, Veel ondernemers besteden het doen van aangifte (IB, VPB en Omzetbelasting) uit aan een fiscaal intermediair. Deze ondernemers blijven echter wel volledig aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van de aangiftes, zoals die ingediend worden bij de Belastingdienst. Maar als de ondernemer zelf de aangifte niet ondertekend voor verzending, kan deze laatste dan de fiscaal intermediair aansprakelijk stellen voor eventueel negatieve gevolgen? Een onderwerp dat de gemoederen bij fiscaal intermediairs behoorlijk bezighoudt. In het Fiscaal Praktijkblad van 7 december j.l. lees ik een artikel van dr. Anne M.A. Bijvoet FB, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (FB). In het artikel wordt ondermeer terecht stilgestaan bij het ondertekenen van de aangifte en de aansprakelijkheidsproblemen voor de fiscaal intermediair. Zo staat er ondermeer Wie niet namens zijn cliënt wil tekenen ook niet met de kantoorpincode moet de cliënt zelf laten tekenen. In de praktijk is dat lastig te regelen. En even verderop staat Een echte oplossing is er nog niet. Met die laatste conclusie heb ik moeite. De afgelopen periode zijn er namelijk al meerdere aanbieders van software die het probleem van goedkeuring door de cliënt hebben onderkend en daarvoor inmiddels ook een oplossing aanbieden. Ik vind het dan ook jammer dat een beroepsorganisatie als de Federatie van Belastingadviseurs de uitspraak doet dat er nog geen echte oplossing is. Enerzijds omdat daarmee de fiscaal intermediair op het verkeerde been wordt gezet en anderzijds omdat zij de aanbieders van software daardoor in de kou laten staan lijkt het. In mijn contact met de federatie laat de voorzitter weten dat leveranciers meer hun best moeten doen om hun oplossing bekend te maken bij de beroepsorganisatie. Ik ga mij in dit artikel niet wagen aan de juridische consequenties die verbonden zijn aan de ondertekening van een aangifte door een fiscaal intermediair of ondernemer. Die discussie laat ik graag over aan deskundigen op dat gebied, zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en de beroepsorganisaties die daarvoor de deskundigen in huis hebben. Ik wil u wel een overzicht geven van de oplossingen die er zijn om een cliënt digitaal een aangifte te laten beoordelen en goedkeuren voordat deze elektronisch aan de Belastingdienst wordt gezonden. In de meest eenvoudige vorm kan de aangifte worden afgedrukt naar een beveiligd PDF document. Er zijn boekhoudpakketten die deze oplossing al langer ondersteunen. De beveiliging houdt in dit geval in dat het PDF document niet gewijzigd kan worden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een gewoon Word document. Dit beveiligde document kan dan per mail worden verzonden aan de ondernemer. Voor het verzenden kan eventueel gebruik worden gemaakt van encryptie (versleuteling). De ondernemer kan de aangifte via het PDF document vervolgens openen (en zelfs lokaal printen). Het openen van het PDF document kan zelfs beveiligd worden via een wachtwoord. Hierna kan de ondernemer per zijn akkoord geven op de aangifte aan de fiscaal intermediair. Als de cliënt zijn akkoord per stuurt aan de intermediair dan kan een extra zekerheid worden ingebouwd door de van de cliënt te laten voorzien van een elektronische handtekening. Voor dit laatste heeft bijvoorbeeld Diginotar verschillende soorten certificaten beschikbaar. Een aandachtspunt is wel een goede verwijzing naar de juiste aangifte, bijvoorbeeld door het PDF document te voorzien van een uniek versienummer. Maar het kan in de praktijk eenvoudiger. En dat bewijzen inmiddels de eerste softwareleveranciers die een oplossing bieden om een aangifte online door een cliënt te laten goedkeuren voordat deze wordt verzonden aan de Belastingdienst. Ik heb de oplossingen voor u op een rij heb gezet. Natuurlijk gaan de ontwikkelingen op dit gebied in rap tempo verder, het kan dus zijn dat er inmiddels nieuwe oplossingen op de markt zijn gekomen terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben. Aspecten voor samenwerken Reeleezee, een aanbieder van internetboekhouden, geeft een aantal punten als het gaat om aspecten die nodig zijn voor de samenwerking tussen intermediair en ondernemer als het gaat om de digitale aangifte:

2 a) Toegang tot dezelfde gegevens Intermediair en ondernemer moeten eenvoudig kunnen beschikken over actuele en dezelfde gegevens om te bepalen wat er in de aangifte komt. Het spreekt voor zich dat dit het makkelijkst te realiseren is als ze allebei toegang hebben tot hetzelfde online administratiepakket,waar mutaties ook direct worden verwerkt in de brondata. b) Keuze wie aangifte doet, op welke wijze Zowel ondernemer als intermediair moeten in staat zijn om de aangifte te doen (afhankelijk van de gemaakte afspraak), en men moet kunnen kiezen tussen PIN en Certificaat (PKI). c) Robuust goedkeuringsmechanisme Er moet een veilig mechanisme bestaan om eenduidig vast te leggen dat de ondernemer of intermediair een aangifte heeft geaccordeerd voordat de andere partij deze doorstuurt. d) Robuust feedbackmechanisme Er moet een betrouwbaar mechanisme bestaan om 100 procent zekerheid te hebben over de status van de aangifte. Daarnaast moeten de inhoudelijke terugmeldingen van de Belastingdienst ondersteund worden, en dient de XML EKA voorbereid te zijn. Volgens Reeleezee geldt hier het voordeel van online administraties, omdat de feedback direct kan worden terugvertaald in de brondata, in het geval van Reeleezee tot een documentstatus van de aangifte. De aangeboden oplossingen moeten in elk geval aan een aantal aspecten voldoen. Het belangrijkste aspect is ongetwijfeld het goedkeuringsmechanisme. Hoe sterk is het goedkeuringsmechanisme dat via zo n online oplossing wordt vastgelegd? Qua technologie is eigenlijk alles mogelijk, tot aan de meest geavanceerde vormen van digitale ondertekening en encryptie. Wat nodig is hangt af van de eisen die overheid en intermediair stellen. In het huidige aanbod werken sommigen met een username/wachtwoord, en anderen met de Belasting PIN code die als wachtwoord wordt gebruikt. Ondertekenen aangifte Voordat ik onderstaand inzicht geef in de aangeboden oplossingen wil ik eerst nog even stilstaan bij de wijze waarop een digitale aangifte wordt ondertekend en door wie. Allereerst kan de intermediair beschikken over een digitaal certificaat waarmee de aangiftes ondertekend kunnen worden, voordat deze digitaal worden verzonden aan de Belastingdienst. Het vooraf ondertekenen van de aangifte door een cliënt (zeg maar het goedkeuren van de aangifte) moet dan nog apart geregeld worden. De cliënt kan zelf de aangifte ondertekenen met zijn PIN-code en elektronisch verzenden. De intermediair kan de aangifte ook ondertekenen met de PIN-code van zijn cliënt als deze laatste de PIN-code verstrekt aan zijn intermediair. In feite is dit laatste de minst gewenste oplossing, want hiermee lijkt het alsof de ondernemer zelf tekent. Als er dan iets fout gaat zit de intermediair wel in een heel lastig parket, want hoe moet hij aantonen dat hij vrijuit gaat. Een boze ex-medewerker, maar ook heel slecht gedacht de ondernemer zelf kan verkeerde aangiftes hebben gedaan. Het oplossen van een dergelijke kwestie is op zijn minst tijdrovend. Verder moet u er rekening mee houden dat u elektronisch aangifte wilt doen voor de winstaangifte, de aangifte omzetbelasting en straks ook de loonaangifte. De vraag is dan of u dat per pakket apart wilt regelen of misschien wel geïntegreerd via één aangifte oplossing. Het online doen van aangifte via de website van de Belastingdienst laat ik verder achterwege in dit artikel. Hierna worden de oplossingen besproken van:

3 Join Account Reeleezee Creaim Diginotar JoinAccount Deze leverancier van internetboekhouden heeft volgens mij de spits afgebeten als het gaat om online de aangifte omzetbelasting te laten goedkeuren door ondernemers. Daarvoor is de toepassing Join Account Fiscaal op de markt. Deze laatste toepassing kent enerzijds een volledige integratie met het boekhoudpakket van Join Account en anderzijds is het volgens de leverancier mogelijk om aangiftes Omzetbelasting vanuit een ander boekhoudpakket in te lezen en te verzenden. Als deze maar voldoen aan het door de belastingdienst voorgeschreven formaat aldus de leverancier. Uw cliënt keurt niet alleen zelf zijn aangiftes goed, maar kan ze ook zelf moeiteloos vanaf zijn eigen werkplek met zijn pincode verzenden. Het vraagstuk van de aansprakelijkheid hebben wij geheel opgelost, waarbij de voordelen van het op één plaats verzamelen van al uw fiscale correspondentie gegarandeerd is, zo stelt Join Account. De leverancier geeft ons de volgende informatie over werkwijze en goedkeuringsmechanisme: Werkwijze De oplossing van JoinAccount Fiscaal kent de volgende werkwijze: Als intermediair legt u uw cliënten vast in de toepassing van Join Account.. De aangiftes kunnen worden verdeeld over uw medewerkers, waarbij er één gebruiker de zogenaamde superuser is. Deze heeft enkele bijzondere bevoegdheden. Na aanmelden ziet de gebruiker direct zijn werkvoorraad, de status ervan en eventuele bijzonderheden. Bij dreigende overschrijding van termijnen zijn er automatisch signaleringen. Direct nadat de aangifte (in concept) gereed is krijgt de cliënt een SMS-bericht (optie) en een . De cliënt verzendt zijn eigen aangifte met behulp van zijn eigen pincode. U, maar ook de cliënt, heeft altijd zicht op de aangiftes en de berichten van de belastingdienst, want alle informatie blijft centraal beschikbaar! Ook kan de ondernemer geheel zelfstandig zijn aangifte afhandelen, waarbij voor de intermediair dan het voordeel is dat de gehele aangiftepraktijk met retourberichten van belastingdienst direct toegankelijk blijft, zo laat Join Account weten. Beveiliging is in Join Account Fiscaal als volgt geregeld: U werkt met de digitale sleutel. Dit betekent dat de berichten naar de belastingdienst zijn versleuteld. Uw cliënt tekent met zijn pincode zijn eigen aangifte. U en uw cliënt werken met een beveiligde verbinding. Er worden geen vertrouwelijke berichten via verzonden. Op dit moment is de oplossing van Join Account geschikt voor het doen van de elektronische aangifte Omzetbelasting. Volgens de leverancier is deze volop bezig met de ontwikkeling voor het elektronisch verzenden van de loon-, IB- en VPB aangiftes.. Reeleezee Reeleezee biedt een oplossing die is gebaseerd op haar eigen toepassing voor internetboekhouden. De oplossing is momenteel alleen geschikt voor de elektronische aangifte omzetbelasting. Volgens de leverancier beschikt de accountantsversie van Reeleezee bovendien over een groot aantal faciliteiten voor aangifte management, zoals signalering van verlopen aangiftetermijnen voor cliënten en het beschikbaar stellen van de Belastingdienst ontvangen informatie in een dossiermap voor de cliënt. De leverancier geeft ons de volgende informatie over werkwijze en goedkeuringsmechanisme:

4 Werkwijze Reeleezee bevat workflow-ondersteuning om de samenwerking tussen intermediair en ondernemer te ondersteunen. Zo is direct op de (concept) aangifte te allen tijde duidelijk wat de status ervan is (concept, wacht op fiattering, aangegeven, ontvangen door belastingdienst), en kan per werknemer (van zowel de intermediair als de ondernemer) worden aangegeven of men het recht heeft om aangifte te doen. Niet alleen de intermediair, maar ook de ondernemer kan desgewenst zowel met PIN als PKI aangeven. Reeleezee ondersteunt de opslag van meerdere certificaten, en bevat een intern berichtensysteem om intermediair en ondernemer (eventueel via alerts) te berichten over de voortgang van de aangifte. Reeleezee sluit desgewenst na de goedkeuring van aangifte bovendien direct de betrokken periodes voor de ondernemer. Omdat er in de bestaande versies van Reeleezee al zeer veel beveiligde voorzieningen (SSL, Verisign) zijn om ondernemers en accountants toegang te geven tot dezelfde administratie, is de goedkeurinsproblematiek technologisch eigenlijk geen issue volgens de leverancier. Reeleezee werkt daarnaast ook met een door KPMG gecertificeerd toetsingskader voor data-integriteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, en de gegevens staan opgeslagen in één van de modernste en best beveiligde datacentra van Europa. Bovenop deze sterke standaard beveiligingsvoorzieningen kunnen ondernemer en intermediair desgewenst hun goedkeuring in Reeleezee ook nog digitaal signeren met Certificaten en de Reeleezee USB-key. Vanzelfsprekend is de aansluiting met de financiële administratie volkomen gewaarborgd. Reeleezee kent voor elk boekstuk een concept en een definitieve status, dus ook voor de OB-aangifte. CreAim Op de website van CreAim lezen we het volgende over de elektronische aangifte: De Digitale Aangifte Service lost niet alleen uw aansprakelijkheidsprobleem op, het laat ook uw werkproces vanaf 2005 gegarandeerd efficiënter verlopen. Uniek aan de Digitale Aangifte Service is dat u op uiterst veilige wijze per ommegaande een elektronisch akkoord van uw cliënt krijgt voor de complete inhoud van de door u te versturen aangiftes. Dit levert u tijdwinst op alsmede een beperking van uw aansprakelijkheidsrisico én geeft uw cliënt extra zekerheid over de juiste en tijdige afhandeling van zijn of haar aangifte. Alle aangiftesoorten (OB, ICL, IB, VpB en LB) worden ondersteund. CreAim verschaft de intermediair toegang tot een eigen portaal met diverse online services. Een van deze services is de Digitale Aangifte Service (DAS). De intermediair heeft de mogelijkheid om via het systeem gebruikers te voorzien van een digitaal certificaat. Slechts met dit certificaat hebben gebruikers toegang tot het portaal. CreAim levert een oplossing die er vanuit gaat dat de elektronische aangifte klaar wordt gezet vanuit een bestaand boekhoudpakket (denk aan een off-line boekhoudpakket onder Windows die zelf niet beschikken over de mogelijkheid om on-line gegevens uit te wisselen tussen intermediair en ondernemer ). Werkwijze en goedkeuringsmechanisme zijn als volgt volgens de leverancier: Werkwijze Het werkproces wordt ondersteund door een actief workflowsysteem waardoor gebruikers (beheerders, klantbehandelaars alsmede de klanten) in het scherm op ieder moment kunnen zien wat de status is van een aangifte en welke werkzaamheden nog dient te worden verricht. Aangiftes wordt geautomatiseerd (in bulk) ingelezen in de applicatie. Dit kan ook handmatig: door een XML-bericht, een PDF of ander bestand te uploaden of door de cijfers met de hand in te vullen. Geautomatiseerd inlezen is uiteraard het meest efficiënt. Controle van de aangifte vindt plaats door een of twee (naar keuze) klantbehandelaars. Goedgekeurde aangifte worden klaargezet voor de klant. Indien de controle al in het boekhoudpakket plaatsvindt kan deze stap worden overgeslagen en staat de aangifte direct klaar voor de klant. De klant krijgt een alert met daarin een hyperlink naar de Digitale Aangifte Service. Afhankelijk van het gewenste beveiligingsniveau moet de klant zich identificeren met slechts een username en password (DAS light) of een digitaal certificaat (DAS uitgebreid).

5 De klant kan zijn aangifte in het scherm lezen en vervolgens goedkeuren (zie hierna). Indien niet (tijdig) wordt goedgekeurd zorgt het workflowsysteem voor alerts (zowel naar klant als naar intermediair). Na goedkeuring door de klant gaat de aangifte direct door naar de Belastingdienst of terug naar de intermediair. In dit laatste geval dient de intermediair vanuit de (eigen) communicatiemodule te verzenden. Indien CreAim voor verzending heeft zorggedragen wordt de ontvangstmelding van de Belastingdienst in het statusoverzicht opgenomen. Tenslotte gaat de aangifte voor 10 jaar naar het digitale archief (zichtbaar voor de gebruikers). De klant dient door middel van het plaatsen van een vink te bevestigen dat hij de aangifte heeft gelezen en akkoord gaat. Bij DAS uitgebreid moet de klant vervolgens met zijn digitale certificaat ondertekenen. Juridisch is dit een waterdicht bewijs dat de klant akkoord is gegaan. De verzending naar de Belastingdienst geschiedt via het digitale certificaat. Het is ook mogelijk (maar omslachtiger) dat de klant zijn pincode invult en dat hiermee wordt verzonden. Diginotar DigiNotar levert verschillende diensten voor het oplossen van de aansprakelijkheid. Diginotar zal geen onbekende zijn voor fiscaal intermediair die gebruik maken van een digitaal (Belasting) certificaat. Voor de goedkeuring van de (concept)aangifte kan gebruik worden gemaakt van DocProof ELA, het DigiNotar Document Signing webportaal voor Elektronische Aangiften. Over werkwijze en goedkeuringsmechanisme verstrekt Diginotar de volgende informatie: Werkwijze Op het webportaal van diginotar wordt door de intermediair de aangifte in PDF met elektronische handtekening klaar gezet. Vervolgens kan de aanvraag door klant worden goedgekeurd door een elektronische handtekening. Hiertoe is de cliënt door zijn intermediair vooraf eenmalig geregistreerd en heeft via DigiNotar een aanlogcode gekregen. De elektronische handtekening waarborgt de authenciteit en integriteit van de aangifte. De toegang tot het webportaal is beveiligd met username/password, SMS of PKI. De mogelijkheid is voorzien om deze dienst te integreren met het softwarepakket voor de aangiften. Voor grotere klanten kan een webportaal op maat worden gemaakt. Juridisch Bewijs Ten behoeve van het juridisch bewijs wie er op welk moment een bepaalde aangifte heeft goedgekeurd, wordt door DigiNotar een logging bijgehouden van al hetgeen op haar webportaal gebeurt. Dit geldt zowel wie de elektronische aangifte klaar zet als degene die met zijn elektronische handtekening de aangifte goedkeurt. Bovendien wordt zowel de elektronische aangifte als de elektronisch getekende goedkeuring voor vijf tot zeven jaar door DigiNotar bewaard. Op verzoek wordt hierover een notariële verklaring afgegeven. Onafhankelijkheid Belangrijk bij het elektronisch "akkoord van de belastingplichtige" is dat dit akkoord naderhand bewijsbaar is zonder dat er discussie ontstaat over ofwel de identiteit achter het akkoord, dan wel over waaróver het akkoord is gegeven, dan wel op welk moment dit akkoord is gegeven. Voor DigiNotar behoort het monitoren van elektronische processen en bewaren van elektronische documenten van derden tot de standaard dienstverlening. Voor het uitgeven van elektronische handtekeningen en het gehanteerde beveiligingsbeleid is DigiNotar gecertificeerd door PriceWaterhouseCoopers. DigiNotar is onafhankelijk van beide partijen in het accorderingsproces, zowel voor het uitgeven van de toegangscode of het toegangsmiddel als ook voor de monitoring van het proces en de bewaring van de elektronische aangifte.

6 Voorsprong voor on-line administraties? Elektronisch bankieren is al jaren gemeengoed en dan nu ook elektronisch de aangiftes verzenden. Het lijkt erop dat aanbieders van internetboekhouden een voorsprong hebben. Jan Jacobs van Reeleezee verwoord het als volgt: Aanbieders van off-line (bijvoorbeeld Windows) pakketten komen met de introductie van de Elektronische aangifte de beperkingen van hun software distributiemodel keihard tegen. Het is immers nu al lastig om gegevens uit te wisselen met de accountant. Ook al gebruik je in plaats van de fax om journaalposten t.b.v. BTW-aangiften uit te wisselen, de twee administraties zijn nooit gesynchroniseerd. De introductie van de Elektronische aangifte maakt dit probleem alleen maar erger. Op de eerste plaats volstaat het aloude opsturen van de papieren concept-aangifte naar de ondernemer niet langer (die vervolgens de papieren aangifte tekende en opstuurde naar de Belastingdienst). Eén van beiden, ondernemer of intermediair, moet Elektronische aangifte doen, en er moet eenduidigheid zijn over de bedragen die op die aangifte staan en de aansluiting op de boekhouding. Inzake de formele goedkeuring voor de aangifte (de veelbesproken aansprakelijkheidsproblematiek in de vakbladen) hebben de off-line pakketten natuurlijk een reusachtig probleem, omdat er standaard geen veilig elektronisch communicatiemedium is tussen intermediair en ondernemer, zoals bij on-line administraties wel het geval is. Online services door accountants gaat verder Dat online services door accountants aan cliënten niet is ingegeven door de elektronische aangifte (natuurlijk is dit laatste wel een belangrijke prikkel) bewijst een leverancier als CreAim. CreAim is al sinds 2000 actief op de markt van online services ten behoeve van accountantskantoren. CreAim is het eerste bedrijf in Nederland dat gecertificeerd werd met het NOREA ZekeRe Business zegel (2001) en uiteraard voldoen wij nog steeds aan dat normenkader reageert Frank Jonker niet zonder trots. Sinds 2002 is onder meer big 4 kantoor Ernst & Young gebruiker van de services van CreAim Frank Jonker geeft aanvullend de volgende informatie: Door de Digitale Aangifte Service zien nu ook de middelgrote en kleine accountantskantoren wat een portaal kan betekenen. Met behoud van huidige back-office applicaties (als boekhoudpakket, salarisadministratie, rapportgenerator, aangiftepakket en begrotingssoftware) kan de output op een eenvoudige, goedkope en uiterst veilige wijze beschikbaar worden gesteld aan de klant. Ook interactie tussen klant en accountant is mogelijk. Services die in het portaal (met een look & feel naar keuze) beschikbaar zijn, zijn onder meer salarissen, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen, begrotingen/forecasting en het veilig uitwisselen van bestanden. Natuurlijk is online accounting ook mogelijk. Een nieuwtje is dat de KvK, Ernst & Young en CreAim al in het voorjaar van 2004 zijn begonnen met de voorbereidingen op het elektronisch deponeren van jaarstukken. Volgens EU-regelgeving dient dit op 1 januari 2007 geïmplementeerd te zijn. De digitale handtekening is ook hierbij vereist. Auteur Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED BIJEENKOMST Veel intermediairs zullen zich afvragen welke oplossing voor hun de meest geschikte is. Op woensdag 23 februari en woensdag 9 maart a.s. wordt daarom de Praktijkdag Online goedkeuren elektronische aangifte georganiseerd met medewerking van de hiervoor genoemde leveranciers. Natuurlijk ook een prima gelegenheid om eens nader kennis te maken met de mogelijkheden om op andere terreinen online samen te werken met cliënten. Een unieke kans de aangeboden oplossingen op één middag met elkaar te vergelijken en met vakgenoten van gedachten te wisselen. Tevens kunt u deelnemen aan een discussieforum. U kunt zich inschrijven voor een middagsessie. De deelnamekosten bedragen slechts 65,- euro excl. BTW, per deelnemer, per sessie.

7 Meer informatie en inschrijven kan via de website van onderzoeksbureau GBNED ( de website van NOVAK ( of direct via Niet voor publicatie: Contactgegevens auteur GBNED Gerard Bottemanne

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Handleiding DocProof ELA

Handleiding DocProof ELA Handleiding DocProof ELA t.b.v. voor de klant Versie: 2.1 DigiNotar B.V. Postbus 340 1940 AH Beverwijk www.diginotar.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen op DocProof ELA...4 2.1 PASS registratie...

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE

HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE HANDLEIDING VAN OEVEREN ONLINE Laan der Verenigde Naties 99, 2622 PD Delft Postbus 1090 2600 BB tel: 015-2153223 fax: 015-2569999 e-mail: contact@vanoeverenaccountants.nl site: www.vanoeverenaccountants.nl

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Cliënthandleiding Aangifte service. Versie 6.0

Cliënthandleiding Aangifte service. Versie 6.0 Cliënthandleiding Aangifte service Versie 6.0 Inhoudsopgave 1 Inloggen/systeemeisen... 3 1.1 Systeemeisen...3 1.2 Inloggen op het portaal...3 2 Aangifte Service... 4 2.1 Inleiding...4 2.2 Het aangifte

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding Financial Management Solutions 1 juli 2006 5.10 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg

Factuurverwerking via Internet. 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Factuurverwerking via Internet Is de papieren factuur verleden tijd? 9e Nationaal E-Procurement Congres 2008 Ellen van Willigenburg Inhoud Introductie TBlox De vervangingvan papierenfacturendoor electronische

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden:

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden: Het SBR programma en nieuwe certificaten Vanaf de aangiften IB 2012 en Vpb 2012 geldt verplichte verzending naar Digipoort in XBRL formaat, ondertekend met PKI overheid services certificaten. Vanaf versie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Financial Management Solutions 15 mei 2006 5.10 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants

Nadere informatie

Accept Financieel Elektronische aangifte Vervanging certificaten DigiNotar KPN

Accept Financieel Elektronische aangifte Vervanging certificaten DigiNotar KPN Accept Financieel Elektronische aangifte Vervanging certificaten DigiNotar KPN Aanpassing certificaten Men heeft een bericht ontvangen dat de certificaten van DigiNotar zullen worden vervangen door die

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Leverancier Naam pakket Installatiemodel 1) Samenwerken met cliënten Multicliënt bankafschriften Meerdere Administratiemodellen Uitwerken

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Eerstedagsmelding Financial Management Solutions 5 December 2006 5.11-PwC02 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen:

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie

Gebruikersinstructie iqount-online

Gebruikersinstructie iqount-online Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Home... 4 Uitloggen... 4 Aangeven en Deponeren... 4 Het overzichtsscherm... 4 Status... 5 Volgende Aktie... 5 Goedkeuren van een aangifte... 5 Jouw digitale

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER HIERONDER LEEST U DE UPDATE INFORMATIE OVER DE VOORGAANDE VERSIES VAN DIT JAAR. INHOUD FiscaalManager update 06-02-2014 (Internetupdate)...

Nadere informatie

TECKNOW NEDERLAND B.V. Blad 1

TECKNOW NEDERLAND B.V. Blad 1 TECKNOW NEDERLAND B.V. Blad 1 Hierbij bestellen wij het Aangiftepakket Inkomstenbelasting Wij abonneren ons op uw aangifte pakket Inkomstenbelasting 2017 en sturen sturen als als bijlage het prijsberekeningformulier

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC.digitaleservices. versie 5.12

Cliëntenhandleiding PwC.digitaleservices. versie 5.12 Cliëntenhandleiding PwC.digitaleservices versie 5.12 Inhoudsopgave 1 Ondersteuning/systeemeisen...3 1.1 Systeemeisen...3 1.2 Ondersteuning...3 2 PwC.digitaleservices...4 2.1 Inleiding...4 2.2 Aangifte

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen?

Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen? Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden, 1 januari 2007 Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen? Begin december 2006 stuurde de overheid (KvK, CBS en Belastingdienst)

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Beveiligen van PDF documenten (deel 3)

Beveiligen van PDF documenten (deel 3) Beveiligen van PDF documenten (deel 3) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux Redactie en documenten onderzoeken Nieuw in Acrobat 8 professional Redaction Blijvend

Nadere informatie

Het bestelbiljet kunt op 2 manieren naar ons doen toekomen :

Het bestelbiljet kunt op 2 manieren naar ons doen toekomen : Informatie inzake software pakketten Tecknow Tax Het handigste is dit bestelbiljet te downloaden en op uw scherm in te vullen. Daartoe ziet u lichtblauwe vakjes in de PDF. U kunt zelfs via het programma

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Internetboekhouden met Lyncs e-boekhouden www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Met Lyncs e-boekhouden kunt u vanaf elke locatie, op elk gewenst moment, met een beveiligde verbinding, uw financiële administratie

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Versie 5 dd 28 november Introductie 1. Versie beheer 1. Algemeen 2. Beroepsvereniging 2 ESS 3

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Versie 5 dd 28 november Introductie 1. Versie beheer 1. Algemeen 2. Beroepsvereniging 2 ESS 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming. Versie 5 dd 28 november 2017. Introductie 1 Versie beheer 1 Algemeen 2 Beroepsvereniging 2 ESS 3 Versleutelen, zippen, versturen. 3 Salarisspecificaties met wachtwoord

Nadere informatie

Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Ondernemers zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB) en de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL).

Nadere informatie

Online Salarisopgave AOV voor werkgevers. Gebruikershandleiding. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Online Salarisopgave AOV voor werkgevers. Gebruikershandleiding. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Online Salarisopgave AOV voor werkgevers Gebruikershandleiding De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Certificaten in SSO...2 3 Update...2 4 Pincode per werkgever...2 5 Persoonlijk certificaat...2 5.1 KPN BAPI certificaten...3 5.2 Ander softwarepakket...5 5.2.1 Elsevier...5

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Propositie MijnAccountantsPortal

Propositie MijnAccountantsPortal Propositie MijnAccountantsPortal Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Instellingen OB CASH

Instellingen OB CASH Om CASH geschikt te maken om de OB-aangifte via Digipoort moeten er een aantal zaken ingericht worden: - Koppeling met Cash Webservices in - Kantoorgegevens OB-aangifte - OB/ICP-Parameters - Administratieparameters

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing ICT Financials congres 2013 #ictfc2013 Johan D. Schaeffer Co-founder & CTO Welkom! Johan Schaeffer CTO everbinding IT partner Lansigt accountants Foundation

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Inleiding BusinessTrack RRS

Inleiding BusinessTrack RRS Inleiding BusinessTrack RRS In de eerste plaats onze dank voor het gebruiken van BusinessTrack voor uw fiscale Ritten Registratie. Gezien er bij het gebruik van het systeem een aantal opties zijn, willen

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden PwC.digitaleservices

Specifieke Voorwaarden PwC.digitaleservices Specifieke Voorwaarden PwC.digitaleservices Deze Voorwaarden ( Specifieke Voorwaarden ) zijn een aanvulling op de overeengekomen Engagement Letter waarin de specifieke werkzaamheden zijn opgenomen die

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie