Programma Studiemiddag Studie in Cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Studiemiddag Studie in Cijfers"

Transcriptie

1 Programma Studiemiddag Studie in Cijfers Welkom en opening door dagvoorzitter IJmert van Muilwijk, voorzitter CNVjongeren Resultaat van pilot Studie in Cijfers & visie vanuit de studiekiezer Lotte Savelberg, voorzitter LAKS Het verhaal achter de cijfers Marc Thomassen, ResearchNed Van pilot naar uitrol. hoe nu verder? Marije de Jonge, Studiekeuze pauze Discussie in groepen Terugkoppeling discussie o.l.v. dagvoorzitter Van plan naar praktijk proces binnen de HAN Steef Woldinga aansluitmanager HAN Afsluiting: conclusies en actiepunten Dagvoorzitter en Studiekeuze Borrel

2 Studie in Cijfers Lotte Savelberg Voorzitter LAKS VWO 6 scholier

3 Belang keuze Behoefte scholieren Onze taak

4

5 Waarom Studie in Cijfers! Eerlijke en transparante voorlichting Student op juiste plek is belangrijker dan zoveel mogelijk studenten binnenhalen Naast sfeer en persoonlijke ervaringen komt er steeds meer nadruk op feiten te liggen Arbeidsmarkt belangrijker voor opleidingsaanbod & studiekeuze Maar ook: in folders wordt geen enkele informatie over het studierendement gegeven. (uit: recent rapport LSVb over opleidingsfolders) Voorlichtingsinformatie nauwelijks met cijfers onderbouwd.

6 Doel van Studie in Cijfers! Vergelijkbaar, betrouwbaar en vindbaar Hoger doel: de juiste student op de juiste plek Bewustwording bij studiekiezers Door de bomen het bos weer zien Kapstok om het gesprek over aan te gaan Verrijking keuze-informatie uit neutrale bronnen Vergroting betrouwbaarheid instellingsmarketing

7

8

9 Toegevoegde waarde scholieren! Vaste, herkenbare vormgeving Vaste, eenduidige dataset Info uit neutrale bronnen en alleen waar nodig direct vanuit de instellingen (vanwege betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid) Staat niet op zichzelf, maar onderdeel van hele range aan studiekeuzemateriaal en activiteiten Eerlijk tegen scholieren

10

11 Rol ResearchNed Over ResearchNed Gespecialiseerd in onderwijs en onderwijsarbeidsmarkt Studenttevredenheid, uitval, instroom en studiekeuze, imago, beleidsadvies Studentenmonitor HO, Startmonitor, Eurostudent, Onderwijstijd HO Betrokkenheid ResearchNed bij Studie in Cijfers Studiekeuzedatabase & Nationale Studentenenquête

12 Samenstelling Studie in Cijfers Initiatief ligt bij de instellingen Data afkomstig uit publieke bronnen In definities aansluiting gezocht bij bestaande gegevens Alle definities terug te vinden in document Verantwoording Studie in Cijfers

13 Kenmerken Studie in Cijfers Alleen voltijdstudenten Samenvoeging drie jaar Vergelijking instellingsgemiddelde en opleiding landelijk Arbeidsmarktgegevens niet op instellingsniveau beschikbaar Onderwijstijd (nog) niet landelijk geregistreerd

14 Actualiteit en betrouwbaarheid Controle gegevens door instelling Updatefrequentie Ontbrekende en overbodige gegevens Landelijke of regionale vergelijking opleidingen

15

16 Proces algemeen Motie Eerlijke voorlichting Pilot HO Instellingen enthousiast Studiekeuze 123 faciliteert en voert uit OCW financiert Uitrol

17

18 Het hbo als opdracht-gever Data herijken. Meedenken? Zet je naam op de lijst of geef je kaartje aan één van ons.

19 1. Instelling besluit tot deelname 2. Verzameling objectieve data 5. Plaatjes inbedden in voorlichtingsmateriaal 3. Check data door instellingen + leveren toelichtingen (waar nodig) 4. Productie en levering plaatjes per opleiding in downloadomgeving

20 Indeling discussiegroepen 1. Less is more: wat mag eruit (en eventueel wat erbij?) Remco & Roger 2. Updatefrequente: hoe up to date-er hoe beter. Thamar 3. Aansluiten bij prestatieafspraken: risico of kans? Hans 4. Voor specifieke opleidingen is het voor studiekiezers van belang dat er een apart format worden ontwikkeld Maaike

21 Transparant voorlichten: hoe doorzichtig is dat? STUDIEMIDDAG STUDIE IN CIJFERS STEEF WOLDINGA

22 Proces transparante voorlichting Totstandkoming studie in cijfers en verhaal bij de cijfers Voorlichtingsbijeenkomsten interne stakeholders Voorlichting decanenkringen Visie en koersbepaling Wat zegt het Instellingsplan Denkrichting bepalen Overleg met interne stakeholders (inclusief studenten!) Vervolgstap: Overleg met externe stakeholders Plan ontwerpen en uitvoeren

23 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

24 Instellingsplan : hoofdlijnen University of Applied Sciences Praktijkgericht onderzoek Internationaal Regio Brede multisectorale hogeschool Nijmeegs profiel Arnhems profiel HAN-kwaliteitskeurmerk Onderwijs en onderzoek (leerlijn), minimumnormen, professional communities

25 Instellingsplan: profilering Profilering en excellentie Verbinding met topsectoren Speerpunten Automotive Techniek Duurzame (elektrische) energie T Techniek Biodiscovery Techniek Sneller herstel GGM Vitale leefomgevingen, kleine kernen GGM Talentherkenning en -ontwikkeling in sport GGM Ondernemen en ondernemerschap FEM Leren met ict Educatie

26 Instellingsplan: streven 2016 Groeistrategie bij landelijk unieke opleidingen (parels): Opleidingskunde, Autotechniek, Medische Hulpverlening, Embedded Systems Engineering, Bio-Informatica, Food & Business Gerichte strategie op kwetsbare opleidingen (arbeidsmarktontwikkeling) Andere opleidingen: groei niet nodig

27 Studiekeuzevoorlichting en begeleiding speerpunt in meerjarenstrategie Start- en intakegesprekken bij opleidingen met weinig geprofileerd beroepsbeeld Studiewisselpunten Aandacht voor diversiteit (scholing) Transparante voorlichting/informatie Onafhankelijke commissie screent voorlichtingsmateriaal

28 Denkrichting

29

30 Denkrichting Leerling en student staan centraal in de keten Van werving en voorlichting naar integraal begeleiden Samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio en in de keten

31 Van werving naar voorlichten en begeleiden begeleiding begeleiden voorlichting voorlichten werving werven

32 Ronde Tafel met interne stakeholders (ook studenten!) voorbeelden van meningen

33 Transparant voorlichten kan werving volledig vervangen Boeien (werven) versus binden (goed transparant verhaal, goede inhoud) Hoe kun je negatieve transparantie overzetten naar iets positiefs; perspectief bieden

34 Transparant voorlichten heeft een positief effect op studiesucces Daardoor krijg je een eerlijker instroom, goed beeld van beroep en opleiding door goede voorlichting Begeleiding en aanmoediging tijdens de studie is daarnaast ook van groot belang Praktijk inbedden in opleiding is heel belangrijk en dat moet je ook vertellen in de voorlichting

35 De verantwoordelijkheid voor studiesucces aan de hogeschool ligt volledig bij Bij student en niemand anders, hij/zij zal het moeten doen Bij Ministerie OC&W (gedeeltelijk) Als je aan de voorscholen niet voldoende aandacht besteedt aan studiehouding/vaardigheden, heb je als hogeschool een achterstand die je bijna niet kunt inhalen

36 Wat kan ik (en de hogeschool) nog meer doen om het studiekeuzeproces te verbeteren? Studenten inzetten Meer transparant voorlichten > decentrale selectie, preselectie Voorlichting via studenten verbreden Het contact van huidige studenten met scholieren verbeteren/intensiveren Interessegesprekken voeren, met name voor scholieren die moeite hebben met maken van een keuze

37 Wat kan ik (en de hogeschool) nog meer doen om het studiekeuzeproces te verbeteren? Monitoren van interventies Uitwisselen van ervaringen Driehoek verder uitwerken/invullen Persoonlijke gesprekken Meer transparantie in de preselectie

38 Visie: van werving naar voorlichten en (studiekeuze) begeleiden Eerst Boeien (werven) dan Binden (voorlichten) Werven = boeien, inspireren, zichtbaar zijn! Voorlichten moet transparant zijn zodat juiste keuze gemaakt kan worden

39 Vervolgactie Input ronde tafel gebruiken voor: Meer interne samenwerking Meer externe samenwerking met voorscholen Heroriëntatie op en herinrichting van integraal voorlichtings- en begeleidingsarrangement gericht op optimale aansluiting (studiesucces en studieplezier) Pilots, kwaliteitscyclus

40 Transparante voorlichting: hoe doorzichtig is dat?

41 Afsluiting Conclusies en actiepunten

42 Contact #studieincijfers #studiebijsluiter Studiekeuze123