onvoldoende voldoende goed uitstekend Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag."

Transcriptie

1 Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen zijn niet concreet genoeg. Er is een onderzoeksplan, met duidelijke hoofdvraag en concrete deelvragen. Bronnen Er is géén bronnenlijst of er is een bronnenlijst, maar die is niet specifiek (b.v. boek, google, gemeentehuis). Sommige bronnen worden niet gespecificeerd weergegeven volgens twee aspecten uit richtlijen bronvermelding. Alle bronnen worden gespecificeerd weergegeven volgens drie aspecten uit richtlijen bronvermelding. Alle bronnen worden geordend en gespecificeerd weergegeven volgens de vier aspecten uit richtlijen bronvermelding. Verwerken van bronnen (aanhalen, citeren) De kandidaat gebruikt de bronnen voortdurend afzonderlijk en/of zonder verwijzing naar bronnenlijst. De kandidaat zoekt samenhangen in de bronnen, maar slaagt er meestal niet in deze aan te geven. Verwijst niet op juiste manier naar de bronnenlijst. De kandidaat zoekt samenhangen in de bronnen en slaagt er meestal in deze aan te geven. De kandidaat gebruikt de bronnen voortdurend in hun samenhang en verwijst in de tekst volgens voorschrift naar de bronnenlijst. Feiten en meningen De kandidaat maakt bij het gebruik van bronnen géén onderscheid tussen feiten en meningen. De kandidaat geeft bij het gebruik van bronnen niet altijd aan of het gaat om feiten of meningen. De kandidaat geeft bij het gebruik van bronnen altijd uitdrukkelijk aan of het gaat om feiten of meningen. De kandidaat geeft bij het gebruik van bronnen altijd uitdrukkelijk aan of het gaat om feiten of meningen en gaat daarop in.

2 Samenwerking Naam leerling:. Afstemming De kandidaat stemt de uitvoering van de eigen taken niet af op de werkzaamheden van de partner. De kandidaat stemt de uitvoering van de eigen taken soms af op de werkzaamheden van de partner. De kandidaat stemt de uitvoering van de eigen taken regelmatig af op de werkzaamheden van de partner. De kandidaat pleegt regelmatig overleg over de afstemming van de eigen werkzaamheden met die van de partner. Verantwoordelijk heid De kandidaat laat voortdurend blijken dat hij/zij alléén verantwoordelijk is voor de eigen activiteiten. De kandidaat laat blijken dat hij/zij alléén verantwoordelijk is voor de eigen activiteiten in het geval het werk van de partner niet voldoet. De kandidaat laat blijken dat hij/zij mede-verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden. De kandidaat laat blijken dat hij/zij mede-verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden en werkt mee aan verbeter-punten in het werk van de partner waar nodig. Initiatieven nemen De kandidaat neemt (bijna) géén initiatieven in de samenwerking. De kandidaat neemt soms initiatieven in de samenwerking, maar laat die meteen weer varen als de partner niet instemt. De kandidaat neemt regelmatig initiatieven in de samenwerking, maar laat die meteen weer varen als de partner niet instemt. De kandidaat neemt regelmatig initiatieven in de samenwerking en probeert de partner te overtuigen van het nut.

3 Proces Naam leerling:. Tijdplanning De begeleider moet de kandidaat steeds herinneren aan de tijdplanning. De begeleider moet de kandidaat regelmatig herinneren aan de tijdplanning. De begeleider moet de kandidaat soms herinneren aan de tijdplanning. De kandidaat houdt zich zonder hulp van de begeleider aan de tijdplanning. Omgaan met onderzoeksplan De kandidaat werkt (bijna) niet volgens het onderzoeksplan. De kandidaat werkt volgens het onderzoeksplan, maar springt daarbij van de hak op de tak. De kandidaat werkt volgens het onderzoeksplan, maar past dit niet waar nodig aan De kandidaat werkt volgens het onderzoeksplan en past dit waar nodig aan. Duidelijkheid, overzicht De kandidaat werkt niet overzichtelijk en kan de begeleider alléén duidelijk maken waar hij/zij op dit moment mee bezig is. De kandidaat werkt overzichtelijk en kan de begeleider altijd duidelijk maken wat hij/zij tot dan toe heeft gedaan en waar hij/zij mee bezig is. De kandidaat werkt overzichtelijk en kan de begeleider altijd duidelijk maken wat hij/zij tot dan toe heft gedaan, waar hij/zij mee bezig is en wat het verband daarvan is met eerdere werkzaamheden. De kandidaat werkt heel overzichtelijk en kan de begeleider altijd duidelijk maken wat hij/zij tot dan toe heeft gedaan, waar hij/zij mee bezig is en wat zijn/haar plannen zijn. Begeleidingscontacten De kandidaat werkt niet mee aan het maken van afspraken of komt gemaakte afspraken (bijna) niet na. De begeleider neemt het initiatief, de kandidaat werkt mee aan het maken van afspraken, maar komt gemaakte afspraken (bijna) niet na. De kandidaat werkt mee aan het maken van afspraken, komt gemaakte afspraken soms niet na. De kandidaat neemt zelf het initiatief tot het maken van afspraken en komt gemaakte afspraken altijd na. Bespreking van de werkzaamheden / Logboek De kandidaat doet géén verslag van het verloop van de werkzaamheden. De kandidaat geeft een gebrekkig beeld van het verloop van de werkzaamheden. De kandidaat geeft een volledig beeld van het verloop van de werkzaamheden, maar reflectie blijkt niet. De kandidaat geeft een volledig beeld van het verloop van de werkzaamheden. Geeft blijk van reflectie door beschrijven van verbeterpunten.

4 Verslag Naam leerling:. Structuur (inleiding, kern, conclusie) De kandidaat weet niet hoe de structuur van een werkstuk is en begint gewoon met schrijven. De kandidaat weet hoe de structuur van een werkstuk is: - maar kan het niet toepassen. De kandidaat weet hoe de structuur van een werkstuk is en - kan het toepassen - soepele overgangen ontbreken. De kandidaat weet hoe de structuur van een werkstuk is en - kan een logische structuur aanbrengen - zorgt voor een soepele overgang tussen de onderdelen. Antwoord geven op de vragen en conclusies trekken De kandidaat geeft géén antwoord op de deelvragen. De kandidaat geeft - onduidelijke antwoorden op de deelvragen en - kan daardoor de hoofdvraag niet beantwoorden. De kandidaat geeft -antwoord op de deel-vragen - maar kan géén conclusie trekken. - en daarmee de hoofdvraag niet voldoende beantwoorden. De kandidaat geeft: - een volledig antwoord op de hoofdvraag door, - alle deelvragen goed te beantwoorden en - is in staat om een conclusie te trekken. Correct taalgebruik De kandidaat controleert niet op spelen grammaticafouten. De kandidaat gebruikt: - de spellingscontrole op de computer, - maar controleert zelf verder niets. De kandidaat schrijft: - correct Nederlands, - maar gebruikt géén signaalwoorden om overgangen duidelijk te maken. De kandidaat schrijft: - correct Nederlands - gebruikt signaalwoorden voor natuurlijke overgangen. Verzorging De kandidaat levert materiaal in, als: - een stapeltje papier met een nietje erdoor en/of - in een verkeerd lettertype en/of zonder voorkaft. De kandidaat levert alles in: - in een correct lettertype, - in een snelhechter (o.i.d.) - met een voorkaft, maar: - zonder duidelijke lay-out en/of - met niet-functionele plaatjes. De kandidaat levert een net werkstuk in met: - een voorkaft, - een overzichtelijke lay-out, - in een snelhechter (o.i.d.), - met inhoudsopgave en - met adequate plaatjes. De kandidaat levert een net werkstuk in met: - een voorkaft, - een overzichtelijke lay-out, - in een snelhechter (o.i.d.), - met inhoudsopgave en - met plaatjes die de tekst ondersteunen.

5 Poster Naam leerling:. Duidelijkheid onderwerp Afstemming inhoud en taalgebruik op de doelgroep Het onderwerp is alléén duidelijk na bestudering van alle onderdelen van de poster. De inhoud en het taalgebruik van de poster zijn niet afgestemd op de doelgroep. Er zijn meerdere opvallende onderdelen in de poster; niet duidelijk is welk onderdeel het onderwerp aangeeft. Het grootste deel van de poster is niet afgestemd op de doelgroep. Het onderwerp van de poster is redelijk herkenbaar. Het grootste deel van de poster is afgestemd op de doelgroep. Het onderwerp van de poster is duidelijk herkenbaar. De inhoud en het taalgebruik van de poster zijn afgestemd op de doelgroep. Niveaus van belangrijkheid Op de poster lijkt alles even belangrijk. Er zijn wel verschillende lettergroottes, lettertypen,enz., maar die hebben géén verband met de belangrijkheid. De niveaus in belangrijkheid zijn redelijk zichtbaar in lettergrootte, lettertype,enz. De niveaus in belangrijkheid zijn duidelijk zichtbaar in lettergrootte, lettertype,enz. Samenhang De poster bestaat uit teksten en figuren waartussen géén samenhang lijkt te bestaan. De poster bestaat uit teksten en figuren waartussen in veel gevallen géén samenhang lijkt te bestaan. De samenhang in de poster is redelijk duidelijk gemaakt d.m.v. lijnen, kleuren, enz. De samenhang in de poster is duidelijk gemaakt d.m.v. lijnen, kleuren, enz.

6 Vak Specifiek NWO-cyclus en NWO-verslaglegging bij Biologie Naam leerling: Introductie of inleiding Er worden: - geen waarnemingen of overdenkingen genoemd waar de probleemstelling en de hypothese op gebaseerd zijn. - De vorm van beiden is onjuist. Er worden: - enkele relevante waarnemingen of overdenkingen genoemd. - De probleemstelling en de hypothese zijn hierop op gebaseerd. - De vorm van beiden is juist, maar niet uitnodigend. Er worden: - relevante waarnemingen of overdenkingen genoemd. - De probleemstelling en de hypothese zijn hierop gebaseerd. - Hieruit kunnen logisch de onderzoeksvragen en verwachtingen geformuleerd worden. - Geheel is uitnodigend. Er worden: - uitstekende en relevante waarnemingen of overdenkingen genoemd. - Deze worden met theorie verbonden. - De probleemstelling en de hypothese zijn hierop gebaseerd. - Hierruit kunnen logische en originele onderzoeksvragen en verwachtingen geformuleerd worden. - Geheel is uitnodigend. Onderzoeksvraag en verwachting De onderzoeksvragen: - zijn fout geformuleerd qua vorm - geven niet of nauwelijks aan waar het onderzoek zich op richt. De verwachtingen: - zijn fout geformuleerd qua vorm en - qua inhoud. Het onderwerp in de onderzoeksvraag: - geeft globaal aan waar het onderzoek zich op richt. De verwachting: - geeft niet duidelijk aan wat er uit dit onderzoek kan komen. - beiden zijn qua vorm juist. Het onderwerp in de onderzoeksvraag: - geeft duidelijker aan waar het onderzoek zich op richt. - Het is een specificering van de probleemstelling. De verwachting: - is inhoudelijk beter geformuleerd. - Het is duidelijk(-er) wat er gemeten wordt. Het onderwerp in de onderzoeksvraag: - geeft duidelijk en afgebakend aan waar het onderwerp over gaat. - De verwachting is volledig en juist geformuleerd. - Het is duidelijk wat gemeten wordt. Werkplan Werkplan niet reproduceerbaar. Werkplan met veel nadenken reproduceerbaar. Werkplan grotendeels reproduceerbaar. Werkplan kompleet reproduceerbaar. - benodigdheden zijn compleet - alle aanwijzingen zijn duidelijk. De kwaliteit van de verzamelde gegevens De gegevens zijn: - niet voldoende om onderzoek mee te kunnen doen. - Ze zijn niet of onvoldoende verwerkt. - De waarnemingen zijn onbetrouwbaar. - Er is geen controleproef. De gegevens zijn: - voldoende om onderzoek mee te kunnen doen. - Er is een poging gedaan deze te verwerken. - In de verwerking zitten fouten. - Er is geen of een onjuiste controleproef. De gegevens zijn: - voldoende/goed om onderzoek mee te kunnen doen. - Ze zijn juist verwerkt. - Er is geen opmerking over de betrouwbaarheid van de gegevens gemaakt. - Er is een controleproef. De gegevens zijn: - goed. - Ze zijn goed verwerkt, er kan onderzoek mee gedaan worden. - Er is duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de gegevens. - Er is een juiste controleproef. De kwaliteit van de conclusie(s). De conclusie is: - onjuist a.g.v. de resultaten en/of - heeft niet of nauwelijks te maken met de onderzoeksvraag en/of de verwachting te maken. - Terugkoppeling naar probleemstelling en hypothese ontbreekt of is onjuist. De conclusie is: - op zich juist op grond van de resultaten. - maar heeft weinig te maken met de onderzoeksvraag, verwachting, probleemstelling en/of hypothese. De conclusie is: - juist op grond van de onderzoeksvraag en de verwachting. - Past redelijk bij probleemstelling en hypothese. - Maar er is geen uitspraak over de betrouwbaarheid. De conclusie is: - geheel passend bij de onderzoeksvraag en de verwachting. - Past ook bij probleemstelling en hypothese. - Er wordt een juiste uitspraak over de betrouwbaarheid gedaan.

7 De kwaliteit van de discussie. De discussie: - is afwezig of - sluit helemaal niet aan bij het onderzoek. De discussie: - sluit wel aan bij het onderzoek. - wijst niet in de richting van nieuwe hypothesen of onderzoeksmogelijkheden. De discussie: - sluit goed aan bij het onderzoek - verwijst naar relevante verschijnselen. - wijst niet (voldoende) naar nieuwe hypothesen of onderzoeksmogelijkheden. De discussie: - sluit goed aan bij het onderzoek - verwijst naar relevante verschijnselen. - wijst naar juist nieuwe hypothesen of onderzoeksmogelijkheden. Vormgeving Het verslag heeft niet de vorm van een onderzoeksverslag. Het geheel is onduidelijk en/of niet goed geordend. Het geheel nodigt niet uit tot lezen. Het verslag heeft enigszins de vorm van een onderzoeksverslag. - er zijn geen paginaverwijzingen. - het is moeilijk om snel achter alle weergegeven informatie te komen. Het verslag heeft de vorm van een onderzoeksverslag. - de indeling is juist, - er is een paginaverwijzing opgenomen. - het is makkelijk om achter alle weergeven informatie te komen. Het verslag heeft de vorm van een onderzoeksverslag - de indeling is juist, - er is een paginaverwijzing opgenomen. - het is makkelijk om achter alle weergeven informatie te komen. - het nodigt zeer uit tot lezen qua vorm en inhoud.

8 Vak Specifiek Interviewvaardigheden Naam leerling:.. Voorkennis mobiliseren. Het onderwerp van het onderzoek kennen. Doelgroep. De leerling heeft zich niet of nauwelijks afgevraagd of hij al iets weet of denkt te weten over het onderwerp. De leerling weet niet of nauwelijks wat met het interview moet worden onderzocht. De leerling heeft géén idee wie de doelgroep is voor het interview. De leerling heeft zich wel, maar onvoldoende afgevraagd wat hij zeker weet over het onderwerp. De leerling weet in grote lijnen wat hij met het interview wil/moet onderzoeken. De leerling kan wel een aantal mogelijke doelgroepen noemen, maar weet niet welke passend is. De leerling heeft zich wel afgevraagd wat hij zeker weet over het onderwerp, maar niet wat hij denkt te weten. De leerling weet precies wat hij met het interview wil/moet onderzoeken. De leerling weet welke doelgroep hij bij het interview wil/moet betrekken. De leerling heeft uitvoerig onderzocht wat hij weet of denkt te weten over het onderwerp. De leerling weet precies wat hij met het interview wil/moet onderzoeken en heeft hiervan een schema gemaakt. De leerling weet welke doelgroep hij bij het interview wil/moet betrekken en heeft een lijstje gemaakt van geschikte partners. Inleiding. Het interview heeft geen inleiding aan de geïnterviewde. Het interview heeft een inleiding aan de geïnterviewde waarin de leerling vertelt wie hij is. Het interview heeft een inleiding aan de geïnterviewde waarin de leerling vertelt wie hij is en waarom hij het interview wil doen. Het interview heeft een inleiding aan de geïnterviewde waarin de leerling vertelt wie hij is en wat hij al weet of denkt te weten over het onderwerp. Inhoud van de vragenlijst. De vragenlijst bevat (bijna) géén vragen die het onderwerp onderzoeken. De vragenlijst bevat te weinig vragen die het onderwerp onderzoeken. De vragenlijst bevat genoeg vragen die het onderwerp onderzoeken, maar er zijn doublures of omissies. De vragenlijst heeft precies genoeg vragen om het onderwerp te onderzoeken. Opbouw van de vragenlijst. De leerling springt in de vragenlijst van de hak op de tak. De leerling valt met de deur in huis. De vragenlijst gaat afwisselend van algemeen naar gedetailleerd en omgekeerd. De vragenlijst gaat van algemeen naar gedetaileerd. Doorvragen. De vragenlijst bevat geen De vragenlijst bevat te weinig De vragenlijst bevat voldoende De vragenlijst bevat genoeg Manier van afname. Het interview is niet aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). Het interview is onvoldoende aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). Het interview is redelijk aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). Het interview is goed aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). Uitproberen. De leerling heeft het interview niet uitgeprobeerd. De leerling het interview één keer uitgeprobeerd. De leerling heeft het interview enkele keren uitgeprobeerd, maar niet zonodig bijgewerkt. De leerling heeft het interview voldoende uitgeprobeerd en zonodig bijgewerkt. Verwerking antwoorden. De leerling heeft de antwoorden niet verwerkt. De leerling heeft de antwoorden in chronologische volgorde achter elkaar gezet. De leerling heeft de antwoorden verwerkt, maar de samenhang is niet logisch. De leerling heeft de antwoorden van het interview overzichtelijk en samenhangend verwerkt. Conclusies. De leerling heeft géén conclusies getrokken. De leerling heeft wel enkele conclusies getrokken, maar niet aangegeven hoe die verband houden met de antwoorden. De leerling heeft wel alle mogelijke conclusies getrokken, maar niet aangegeven hoe die verband houden met de antwoorden. De leerling heeft alle mogelijke conclusies getrokken en aangegeven hoe die verband houden met de antwoorden.

9 Verband met bestaande kennis. De leerling heeft een poging gedaan om de De leerling heeft verder niets met de conclusie conclusie te koppelen aan zijn kennis over het gedaan. onderwerp, maar is hierin niet geslaagd. De leerling heeft de getrokken conclusies in verband gebracht met wat hij al wist over het onderwerp. De leerling heeft de getrokken conclusies (zeer) goed in verband gebracht met wat hij al wist over het onderwerp.

10 Vak Specifiek Enquete Naam leerling:. Voorkennis over het onderwerp. De leerling heeft zich niet of nauwelijks afgevraagd of hij al iets weet of denkt te weten over het onderwerp. De leerling heeft zich wel, maar onvoldoende afgevraagd wat hij zeker weet over het onderwerp. De leerling heeft zich wel afgevraagd wat hij De leerling heeft uitvoerig onderzocht wat hij zeker weet over het onderwerp, maar niet wat weet of denkt te weten over het onderwerp. hij denkt te weten. Doel van de enquête. De leerling weet niet wat hij met de enquête wil onderzoeken Doel van enquête is gemeld, maar vaag Doel van enquête is vermeld. De leerling weet wat hij met de enquête wil/moet onderzoeken en vermeld dit.. Doelgroep. De leerling heeft géén idee wie de doelgroep is voor de enquete. De leerling kan wel een aantal mogelijke doelgroepen noemen, maar weet niet welke passend is. De leerling weet welke doelgroep hij bij de enquete wil/moet betrekken. De leerling weet welke doelgroep hij bij de enquete wil/moet betrekken en heeft een lijstje gemaakt van geschikte partners. Inleiding van de enquête. De enquete bevat geen inleiding aan de geïnterviewde. De enquete bevat een inleiding aan de De enquete bevat een inleiding aan de De enquete bevat een inleiding aan de geïnterviewde waarin de leerling vertelt wie hij geïnterviewde waarin de leerling vertelt wie hij geïnterviewde waarin de leerling vertelt wie hij is en wat hij al weet of denkt te weten over is. is en waarom hij het interview wil doen. het onderwerp. Aantal vragen. Aantal vragen veel te weinig of teveel. Aantal vragen iets te weinig of teveel. Aantal vragen goed, maar onvoldoende om onderwerp te onderzoeken. De vragenlijst heeft precies genoeg vragen om het onderwerp te onderzoeken. Algemeen > gedetailleerd. De leerling springt in de vragenlijst van de hak op de tak. De leerling val met de deur in huis. De vragenlijst gaat afwisselend van algemeen naar gedetailleerd en omgekeerd. De vragenlijst gaat van algemeen naar gedetailleerd. Behoort de geënquêteerde bij de doelgroep. In de vragenlijst is geen check of geënquêteerde bij de doelgroep hoort. Er is een check in de vragenlijst, maar deze is niet betrouwbaar. Er is een check in de vragenlijst, maar deze is niet volledig betrouwbaar. In de vragenlijst komen vragen voor waarmee de leerling nagaat of de geënquêteerde tot de doelgroep behoort. De vragen zijn betrouwbaar. Doorvragen. De vragenlijst bevat géén De vragenlijst bevat te weinig De vragenlijst bevat voldoende De vragenlijst bevat genoeg Manier van enquêteren. De enquete is niet aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). De enquete is onvoldoende aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). De enquete is redelijk aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). De enquete is goed aangepast aan de manier van afname (mondeling, telefonisch, via internet). Uitproberen. De leerling heeft het interview niet uitgeprobeerd. De leerling het interview één keer uitgeprobeerd. De leerling heeft het interview enkele keren uitgeprobeerd, maar niet zonodig bijgewerkt. De leerling heeft het interview voldoende uitgeprobeerd en zonodig bijgewerkt. Verwerking. De leerling heeft de antwoorden niet verwerkt. De leerling heeft de antwoorden in chronologische volgorde achter elkaar gezet. De leerling heeft de antwoorden verwerkt, maar de samenhang is niet logisch. De leerling heeft de antwoorden van het interview overzichtelijk en samenhangend verwerkt.

11 Conclusies. De leerling heeft géén conclusies getrokken. De leerling heeft wel enkele conclusies getrokken, maar niet aangegeven hoe die verband houden met de antwoorden. De leerling heeft wel alle mogelijke conclusies getrokken, maar niet aangegeven hoe die verband houden met de antwoorden. De leerling heeft alle mogelijke conclusies getrokken en aangegeven hoe die verband houden met de antwoorden. Verband met bestaande kennis. De leerling heeft verder niets met de conclusie gedaan. De leerling heeft een poging gedaan om de conclusie te koppelen aan zijn kennis over het onderwerp, maar is hierin niet geslaagd. De leerling heeft de getrokken conclusies in verband gebracht met wat hij al wist over het onderwerp. De leerling heeft de getrokken conclusies (zeer) goed in verband gebracht met wat hij al wist over het onderwerp.

12 Presentatie Naam Leerling:.. Oogcontact met het publiek De kandidaat heeft: - géén oogcontact met het publiek. De kandidaat heeft: - soms oogcontact met - éénzelfde of enkele lid/leden van het publiek. De kandidaat heeft: - regelmatig oogcontact met - éénzelfde of enkele lid/leden van het publiek. De kandidaat heeft: - afwisselend oogcontact met - alle leden van het publiek. Bevorderen actief luisteren De kandidaat onderneemt niets om het publiek bij de presentatie te betrekken. De kandidaat onderneemt een of twee maal iets om het publiek bij de presentatie te betrekken. De kandidaat onderneemt regelmatig iets om het publiek bij de presentatie te betrekken. De kandidaat betrekt het publiek voortdurend bij de presentatie. Spreekstijl De spreekstijl van de kandidaat mist alle eigenschappen genoemd in de cel expert. De spreekstijl van de kandidaat mist twee van de eigenschappen genoemd in de cel expert. De spreekstijl van de kandidaat mist één van de eigenschappen genoemd in de cel expert. De kandidaat gebruikt: - géén leestoon, - spreekt niet te snel - spreekt verstaanbaar. Audio-visuele ondersteuning (PPT, Prezi oid) De audiovisuele ondersteuning sluit niet aan bij de mondelinge presentatie. De audiovisuele ondersteuning sluit redelijk aan bij de mondelinge presentatie, maar de kandidaat legt niet de verbinding. De audiovisuele ondersteuning sluit goed aan bij de mondelinge presentatie, maar de kandidaat legt niet de verbinding. De audiovisuele ondersteuning sluit goed aan bij de mondelinge presentatie en de kandidaat legt voortdurend de verbinding. Correct taalgebruik in audio-visuele ondersteuning De presentatie bevat: - drie of meer typefouten of grammaticale fouten De presentatie bevat: - twee typefouten of grammaticale fouten. De presentatie bevat: - één typefout of grammaticale fout De presentatie bevat: - geen enkele typefout of grammaticale fout. Gebruik afbeeldingen in audio-visuele ondersteuning In de presentatie missen alle drie de criteria. In de presentatie missen twee van de genoemde criteria. In de presentatie mist één van de drie criteria ten aanzien van illustraties. In de gehele presentatie zijn alleen maar: - passende illustraties, - van goede kwaliteit, - verhelderend voor mondelinge presentatie. Vakinhoudelijke opbouw De kandidaat presenteert de inhoud van het eindproduct: - springt van de hak op de tak - geeft geen samenhang aan. De kandidaat presenteert de inhoud van het eindproduct: - springt van de hak op de tak - probeert de samenhang aan te geven. De kandidaat presenteert de inhoud van het eindproduct: - in een vakinhoudelijk verantwoorde opbouw - geeft de samenhang onvoldoende aan. De kandidaat presenteert de inhoud van het eindproduct: - in een vakinhoudelijk verantwoorde opbouw - geeft de samenhang aan Omgaan met de vakinhoud De kandidaat: - overschrijdt de grenzen van zijn kennis over de vakinhoud met onjuistheden. De kandidaat geeft: - de grenzen van zijn kennis over de vakinhoud niet aan. De kandidaat geeft: - duidelijk aan waar de grenzen van zijn kennis over de vakinhoud liggen - doet geen suggesties voor nader onderzoek De kandidaat geeft: - duidelijk aan waar de grenzen van zijn kennis over de vakinhoud liggen - doet suggesties voor nader onderzoek

1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit:

1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit: Werkplan profielwerkstuk VWO examen 2015 blz. 1 1 Algemeen 1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit:

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Beoordelingsformulier samenwerken

Beoordelingsformulier samenwerken Beoordelingsformulier samenwerken Verantwoordelijkheid nemen Elkaar helpen Goed met elkaar omgaan Onvoldoende In ontwikkeling Voldoende Excellent - Je voert je taken niet uit. - Soms voer je de taken uit,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken (competentie 1) Tweede graad medeleerlingen en leeftijdgenoten)

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

Nederlands in Uitvoering

Nederlands in Uitvoering Nederlands in Uitvoering Leerjaar 2 Een leefbare school Een presentatie houden Algemene modulegegevens Leerjaar: 2 Taaltaak: Een mondelinge presentatie houden Thema: Een leefbare omgeving (sectorthema

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK Deltion College HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK 7 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de avond 10 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de dag Deltion Sprint Lyceum

Nadere informatie

Afspraken werkstuk Sint Sebastianus. Kleine school grote kansen

Afspraken werkstuk Sint Sebastianus. Kleine school grote kansen Afspraken werkstuk Sint Sebastianus Kleine school grote kansen 01-11-2013 Werkstukken - De kinderen leveren hun klad in op papier. (De kinderen die hier een uitzondering op hebben, weten dit zelf) - In

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT)

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Datum: Co-schap Beschouwend Co-schap Snijdend Co-schap Moeder & Kind Co-schap Neurowetenschappen Co-schap HAG & Sociale Geneeskunde GEZP Keuzeonderwijs.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Een torenvalk op straat. Redactie Duurzame school. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Een torenvalk op straat. Redactie Duurzame school. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Redactie Duurzame school 18 July 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/33045 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Groep 7 & 8 Team van maximaal 4 leerlingen Leerling materiaal TECHNIEK TOERNOOI hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Verdeel de rollen Je werkt in een groepje van vier leerlingen. Iedereen in je groepje

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27 Beoordelgslijst: Beoordelgsmoment I Week 27 Naam leerlg: Omcirkel per aspect het getal de kolom onder de categorie van uw oordeel Beoordelgsaspecten 1. Heeft het onderwerp/ontwerp en de daarbij behorende

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Aardrijkskunde praktische opdracht praktisch onderzoek in zuiderzeeland 4 HV Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat Waterschap

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

INHOUD LET OP: STOP? GO!

INHOUD LET OP: STOP? GO! Naam: mul 09 INHOUD Maak samen een mindmap 4 Formuleer hoofdvraag en deelvragen 6 Overleg met je begeleider 7 Buitenschoolse activiteit 8 Maak een planning 10 Controleer 12 Schriftelijk verslag van je

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2014 2015 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo.

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo. AEDE Nederland Profielwerkstuk-Award 2012 In haar jubileumjaar 2012 startte de AEDE Nederland met het uitreiken van een award voor het beste profielwerkstuk rond internationalisering. Met deze prijs wil

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk?

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2012-2013 NAAM: KLAS: Geert Grote College klas 10 vmbo-tl Inhoudsopgave INLEIDING 4 WAT IS

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstukken β. Onderzoek doen is een vak. maandag 25 juni 2012 08:10:34 Midden-Europese zomertijd

Profielwerkstukken β. Onderzoek doen is een vak. maandag 25 juni 2012 08:10:34 Midden-Europese zomertijd Profielwerkstukken β Onderzoek doen is een vak 25 juni 2012 Profielwerkstukken 2012/2013 Onderzoekende houding Aarsen en Van der Valk (2008). NVOX 33(8), 354-356. Wees nieuwsgierig Wees kribsch Wees deel

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting

Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting Opleiding: Verzorgende IG / Verpleegkunde Cohort: 2016-2017 Mijlpaal: 2 Auteurs: R. de Graaff en J. van der Veen 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Werken aan een werkstuk

1 Werken aan een werkstuk Presentatievaardigheden 1 Werken aan een werkstuk Het onderzoeksverslag College de Heemlanden januari 2006 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 2 1.1 Stappenplan 2 1.2 Plan van aanpak 2 2 Kiezen van een onderwerp

Nadere informatie

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520 Spreken - Presenteren HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52520 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

Praktijkboek CKV onderzoek

Praktijkboek CKV onderzoek Praktijkboek CKV onderzoek Actief onderzoekend Nieuwsgierig naar kunst 10 stappen voor de CKV onderzoeksopdracht Overzicht Onderweg met onderzoek Beste CKV leerling, Dit boekje is een hulpmiddel bij de

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Dossier opdracht 4. Vakproject 2: Vakdidactiek

Dossier opdracht 4. Vakproject 2: Vakdidactiek Dossier opdracht 4 Vakproject 2: Vakdidactiek Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 26 september, 2007 Samenvatting Dossier opdracht 3 bevat een uitgebreid

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor:

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor: Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan Van: Voor: A. De inleiding Wordt de aanleiding van het onderzoek duidelijk beschreven? Wordt er een beschrijving gemaakt

Nadere informatie

Bekend, benieuwd, bewaard - Voorbeeld Biologie

Bekend, benieuwd, bewaard - Voorbeeld Biologie Bekend, benieuwd, bewaard - Voorbeeld Biologie Leerlingen activeren en checken hun voorkennis met betrekking tot het onderwerp celorganellen. Zij verdiepen zich in de materie en worden bewust van de zaken

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken.

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis praktische opdracht, 4hv Naam: Klas: Geschiedenis Chronologie In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat de geschiedenis

Nadere informatie

KIJKWIJZER 1 VOORBEREIDE MONDELING PRESENTATIE Vier rubrieken, vier waarden per rubriek en de kernachtige typering per schaalwaarde

KIJKWIJZER 1 VOORBEREIDE MONDELING PRESENTATIE Vier rubrieken, vier waarden per rubriek en de kernachtige typering per schaalwaarde Structuur - inleiding, midden, slot - stelling + argumenten - hoofdzaak en detail - illustraties, voorbeelden - talige structuuraanduiders (Abstracte) schooltaalvaardigheid - informatiedichtheid - vaktaal

Nadere informatie